Hans Jürgen kom Suid-Afrika toe

Hans Jürgen Linde het in 1753 met die skip Leijden in die Kaap aangekom. Hy was in daardie stadium soldaat in diens van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie. Hy word die volgende jaar wamaker en in 1757 plaasarbeider. In 1758 word hy burger van die Kolonie.

Hy versit na die Overberg en trou in dieselfde jaar met Catharina Elisabeth Swart, die weduwee van Pieter Moleman. Hy word daarmee die boer op die plaas Ganskraal aan die Sonderendrivier en was vir ’n tyd lank seinwagter vir die kanon op Tierberg.

Hy was die vader van ses kinders. Hy is omstreeks 1775 in die Suid-Kaap oorlede en is waarskynlik in die geskiedkundige kerkhof op die plaas Leeukraal by Lindeshof begrawe.

Op 24 September 2010 het die Linde-familie 'n gedenksteen vir sy nagedagtenis in hierdie kerkhof onthul.