Geslagsregister

a    Hans Jürgen Linde (STAMVADER), * 21-09-1730 en @ 24-09-1730 te Hagsfeld, Durlach in Duitsland, + 1775? aan die Sonderendrivier en waarskynlik begrawe in die historiese kerkhof op die plaas Leeukraal by Lindeshof.

X 05-11-1758 Catharina Elisabeth SWART (weduwee van Pieter Moleman) te Stellenbosch,  @ 19-10-1727

[Hans Jürgen is die stamvader van al die Afrikaanse Lindes in Suid-Afrika. Hy het in 1753 met die skip Leijden in die Kaap aangekom as soldaat in diens van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie. Hy word in 1754 wamaker, in 1757 plaasarbeider en in 1758 word hy burger van die Kolonie. Van 1759 af boer hy op die plaas Gansekraal aan die Sonderendrivier, waar hy ook vir ’n tyd lank seinwagter vir die kanon op Tierberg was.]

b1     Hans Jurgen, * 1759 en @ 06-10-1759 en + 15-04-1831

X 23-11-1783 Johanna Maria HUMAN, @ 31-10-1762 te Stellenbosch en + 15-04-1831

[Hans Jurgen was in 1806 veldkornet van Grootvlakte aan die Sonderend, maar is vervang omdat hy hom in die teenwoordigheid van die waarnemende goewerneur, sir David Baird, “onbetaamlik” gedra het.]

c1     Johanna Christina, * 27-05-1786 en @ 08-10-1786 te Lindeshof en + 31-10-1859 te George

X 03-08-1806 Jonathan Willem GROENEWALD te Swellendam, @ 06-07-1777 te Swellendam en + 26-05-1840 te George

d1     Johanna Susanna GROENEWALD, * 16-06-1807 te Stormsvlei en + 18-04-1881 te George

X 25-10-1831 Alfred George ROBERTSON, * 07-10-1798 te London en + 29-11-1871 te George

d2     Jacobus GROENEWALD, * 14-10-1808 en + 12-08-1842 te Port Natal (dissenterie)

d3     Jonathan Willem GROENEWALD, * 27-02-1812 – woon op die plaas Uitkyk, George

d4     Johannes Hendrikus GROENEWALD, * 26-01-1815 te Swellendam en + 23-12-1897 te Hoogekraal, George

X 17-09-1837 Catharina Elizabeth HUMAN, * 17-01-1820 en @ 27-04-1820 te Swellendam en + 24-12-1903 te George

d5     Susanna Magdalena GROENEWALD, * 10-01-1817 en + 1901 – nooit getroud nie

d6     Maria Margaretha GROENEWALD, * 23-03-1818

d7     Catharina Elizabeth GROENEWALD, * 16-12-1819

d8     Martha Helena GROENEWALD, * 19-03-1824 en X Hendrik GERICKE

c2     Jacobus Nicolaas, @ 04-10-1789

[Nicolaas boer in die omgewing van Lindeshof en neem in 1811 ook die plaas Ganzekraal by sy buurman Hendrik Petrus Wessels oor.]

X 09-1811 Maria Maryna COLIJN, @ 15-10-1797 te Swellendam en + 1834?

d1     Anna Dorothea, * 07-09-1813 te Caledon-distrik

X 01-04-1832 Lambertus Johannes COLYN (wedunaar) te Swellendam, @ 12-12-1802

d2     Hans Jurgen, * 10-11-1815 en @ 11-02-1816 te Swellendam. Jonk oorlede.

d3     Johannes Nicolaas, * 11-12-1819 en @ 16-04-1820 te Swellendam en + 1860

X 20-02-1843 Adriana Albertha VAN EEDEN te Swellendam, * 01-09-1822 te Swellendam

e1     Cornelia Petronella Margaretha, * 20-06-1843 en @ 03-12-1843 te Swellendam

X 29-07-1861 Charles RAVENSCROFT, * 1841?

e2     Jacobus Nicolaas, * 24-12-1844 en @ 11-05-1845 te Swellendam

e3     Maria Magdalena, * 21-03-1849 en @ 02-06-1849 te Swellendam, + 09-07-1902 te Rugby, distrik Ficksburg

X Wybrand Herbershuizen LEWIS (Luwes)

f1    Adriana Albertse LEWIS, * 1871

X 02-12-1890 Johannes Casparus Franciscus DU TOIT te Ficksburg

f2    Hester Johanna (Susanna) LEWIS

f3    Wybrand Herbershuizen LEWIS, * 04-01-1879, @ 04-05-1879 te Ficksburg

f4    Cornelia Margaretha Petronella LEWIS, * 26-09-1881, @ 27-11-1881 te Ficksburg

X 06-12-1898 Nicolaas Jacobus RAVENSCROFT te Ficksburg

f5    Nicolaas Johannes LEWIS, * 04-03-1885, @ 03-05-1885 te Ficksburg

d3 XX 09-03-1857 Maria Elizabeth VILJOEN te Swellendam

d4     Jacobus Nicolaas, * 15-12-1821 en @ 24-02-1822 te Swellendam. Jonk oorlede.

d5     Johanna Maryna, @ 24-05-1824 van “Bosjesmanspad, Swellendam”

X 22-03-1858 Nicolaas Johannes COLYN te Swellendam, * 1831, 'n “landbouer van Zoutpans Doorn, Robertson”

d6     Jan Adriaan, * 10-11-1826 en @ 25-02-1827 te Swellendam

X 23-09-1851 Maria Elizabeth COLYN te Swellendam, * 1831

d7     Catharina Elisabeth, * 28-05-1829 en @ 21-03-1830 te Swellendam

d8            Maria Hendrica, * 1832?, jonk oorlede. Sy was net meer as 'n week oud toe haar ma oorlede is. + 10-1834

c3     Hans Jurgen, @ 1791

X 03-1811 Maria Hendrika KOEN te Swellendam, @ 29-11-1795

d1     Hans Jurie, * 08-06-1812 en @ 31-07-1812 te Swellendam

X 21-12-1834 Elsje Maria Diderika UYS te Swellendam, * 03-09-1816 en @ 17-11-1816 te Swellendam

[Van die vierde geslag af het die tweede naam Jurgen die tipiese Afrikaanse vorm Jurie aangeneem. Hans het op Joubertsdal aan die Bruintjiesrivier in die distrik Swellendam geboer en was ’n voorbeeldige ouderling in die gemeente. Jare later sou ds George Murray van Swellendam ’n boek skryf oor die Christelike deugde. Die denkbeeldige hoofkarakter van die boek, oom Willem Smit, is geskoei op die lewe en voorbeeld van hierdie Hans Linde. Die foto voorin die boek is werklik sy foto.]

e1     Barbara Johanna, * 12-03-1836 en @ 24-04-1836 te Leeuwrivier, Swellendam en + 21-12-1895 te Voorrechtsvlei, Swellendam

X 23-04-1855 Andries Michiel HEYNS te Swellendam, * 17-12-1831 te Leeuwrivier, Swellendam en + 21-06-1902 te Voorrechtsvlei, Swellendam

f1      Elsie Maria Diedrika HEYNS, *02-05-1858 te Remhoogte, Bredasdorp en + 1895

X 1878 Gideon Francois Joubert VAN EEDEN, *19-10-1853 te Swellendam en + 04-01-1932 te Greyton

f2      Helena Catharina HEYNS

f3      Andries Michiel HEYNS

f4      Barbara Johanna HEYNS

f5      Maria Hendrika Sybella HEYNS

X Johannes CILLIERS

f6      Andriesetta Frederika Christina HEYNS

f7      Hansie Maria HEYNS

X J LINGENFELDER

f8      Hans Jurie Linde HEYNS, * 22-02-1875 en + 17-06-1946 te Heidelberg

X Catharina Magdalena LINGENFELDER, * 26-03-1872 te Leeuwrivier, Swellendam en + 27-05-1941 te Heidelberg

f9      Frederick Johannes Jacobus HEYNS

e2     Maria Wilhelmina Hendrika, * 09-05-1839, @ 22-09-1839 te Swellendam en + 23-04-1884

X 22-02-1858 Johannes Stephanus JOUBERT te Swellendam, * 06-04-1837 van Bruintjes Rivier

e3     Hans Jurie, * 21-11-1842 te Kluitjieskraal, Swellendam en @ 15-01-1843 te Swellendam, + 30-06-1933

X 16-08-1864 Barbara Isabella (Bappie) STEYN te Swellendam, * 03-10-1846 en + 29-10-1916

[Hans boer op die plaas Kliphoogte langs die Leeurivier aan die westekant van Swellendam. Hans se wa het klaar gepak gestaan om ook noorde toe te trek om daar ’n heenkome te gaan soek, maar ’n groot vriend, Motzak Swart het hom geld sonder rente geleen om die boerdery op Kliphoogte te kan voortsit. Dit is een van die min familieplase in die omgewing wat steeds aan Lindes behoort. Hans was ’n vroom en voorbeeldige man met groot humorsin wie se gebede by huisgodsdiens ’n belewenis was om na te luister. Bappie was ’n streng en ernstige vrou. As sy roep vir ete, los jy alles net daar en doen wat sy vra.]

f1      Johanna Wilhelmina (Hannie), * 08-06-1865 en @ 06-08-1865 te Swellendam

X 30-04-1889 Petrus Paulus Steyn VAN EEDEN (Piet) te Swellendam, * 1862?

[Piet en Hannie het vroeg uit die Kaap weggetrek en hulle in die omgewing van Christiana gaan vestig. Tydens die Anglo-Boere-oorlog moes hy by geleentheid een van sy kinders self begrawe en omdat die Engelse se koeëls selfs by daardie geleentheid op hom gereën het, het hy later gesukkel om met daardie nasie vrede te maak.]

f2      Hans Jurie, *13-11-1866 en @ 27-12-1866 en + 01-04-1956 te Swellendam

X 08-02-1898 Dina Margaretha UYS (weduwee van Loutjie Swart), *10-07-1869 en + 07-12-1946

[Hans word groot op Kliphoogte in Swellendam se distrik en boer later op Sandkraal aan die oostekant van die dorp. Hy is as jongman getroud met ’n weduwee Swart met vier kinders en hulle het vyf kinders van hulle eie. Sandkraal is die familieplaas van die Swarts. Hans het 1,200 morg gekoop teen een pond per morg en baie jare daaraan afbetaal.]

g1     Hans Jurie, * 31-03-1899 en @ 04-06-1899 te Swellendam en + 17-05-1981 te Fouriesburg

X 18-03-1924 Simona Frederika SWART, * 20-06-1901 te Swellendam

[Hans het op 24-jarige ouderdom sy ouerhuis op Sandkraal in die distrik Swellendam verlaat en eers in Vryheid, Natal, en later op La France in die distrik Fouriesburg geboer. Sy kleinseun Linde du Plessis en sy kleindogter Mona Scheepers sit die boerdery-tradisie in daardie distrik met groot sukses voort.]

h1     Hans Jurie, * 08-09-1925 te Vryheid, Natal en + 18-10-1941 te Fouriesburg

[Hans het op sestienjarige ouderdom in die dorpsdam van Fouriesburg verdrink. So het die direkte linie van Hans Juries in die agtste geslag doodgeloop.]

h2     Johanna Elsabe (Hannetjie), * 10-09-1927 te Vryheid, Natal

X 08-04-1949 Christiaan Lourens DU PLESSIS (Chris) te Pretoria, * 21-11-1919 te Bethal en + 30-06-1977 te Bethlehem

[Hannetjie is in Pretoria as verpleegster opgelei. Chris was onderwyser. Na hulle huwelik het hulle op die plaas Hetloo in die distrik Fouriesburg gaan boer.]

i1       Jan Bernardus DU PLESSIS (Jannie), * 27-09-1950 te Bethlehem

X 13-12-1975 Annette VAN DER WALT te Germiston, * 20-07-1952 te Germiston en + 14-05-2008 te Lichtenburg

i1       XX 27-06-2009 Annatjie BLIGNAUT te Fouriesburg

[Jannie het op Potchefstroom studeer en was predikant van die Gereformeerde Kerke onder andere in Dordrecht, Heilbron, Lichtenburg en Grootfontein (Namibië).]

i2       Hans Linde DU PLESSIS (Linde), * 29-09-1953 te Ficksburg

X 26-01-1980 Petronella LANGENHOVEN (Petro) te Vaalharts, * 22-09-1958 te Vaalharts en + 07-03-2010 te Fouriesburg

[Linde is ’n suksesvolle boer op verskeie plase en woon op Bloemhoek in die distrik Fouriesburg. Hy is in 2012 as "Beesboer van die jaar" in Suid-Afrika aangewys.]

i3       Simona Frederika DU PLESSIS (Mona), * 01-12-1958 te Ficksburg

X 12-01-1980 Johan SCHEEPERS (Makena) te Fouriesburg, * 21-03-1952 te Bethlehem

[Mona en Makena Scheepers boer op Klein Thaba Bosigo en sy bedryf die Oranje-Gastehuis, albei in die distrik Fouriesburg.]

h2 XX 01-06-1983 Jacobus Adriaan ROSSOUW (Kobus) te Clarens, * 04-02-1919 te Burgersdorp en + 04-07-2008 te Pretoria

g2     Dina Margaretha (Magrietha), * 26-12-1900, @ 03-02-1901 en + 20-07-1956 te Swellendam. [Magrietha is nooit getroud nie en het tot met haar pa se dood en kort voor haar eie dood die huishouding op die plaas Sandkraal behartig.]

g3     Johannes Frederick (Hannes), *08-08-1902 en @ 05-10-1902 te Swellendam en + 21-06-1999 te Pretoria

[Hannes het op sewentienjarige ouderdom as plaasseun in Swellendam die roeping ontvang om predikant te word en op Stellenbosch met st 7 gaan begin. Hy het in Kaapstad en Louisville, Kentucky VSA studeer en was predikant in Edenville, Witsieshoek, Durban, Wakkerstroom en Riviera en later Sondagskoolsekretaris van die NG Kerk in Transvaal tot met sy aftrede in 1972. Daarna het hy vir ’n verdere tien jaar bejaardesorg behartig en op tagtigjarige ouderdom die tuig finaal neergelê.]

X 07-05-1932 Anna Christina OLSON te Oak Park, Chicago VSA, * 15-07-1901 te Chicago en + 09-09-1981 te Pretoria

[Anna is in Chicago VSA gebore, was geordende predikant van die Metodistekerk en het as sendeling Afrika toe gekom. Sy het Hannes aan die Universiteit van Kaapstad ontmoet en vir drie jaar in die Belgiese Kongo sendingwerk gedoen. Hulle is in Chicago getroud. Sy het voluit Afrikaner geword en ’n groot rol in die vrouewerk (Transvaalse Vroue-Sendingvereniging) van die NG Kerk gespeel en vir baie jare verpleegstersbearbeiding in Pretoria behartig.]

h1     Anna Louise, * 11-03-1934 te Harrismith en + 16-02-1983 te Pretoria

X Bernardus Thomas RICHARD (Bennie) te Pretoria, * 17-08-1934 te Paarl en + 01-01-1980 te Stilbaai

[Louise het in Pretoria skoolgegaan en is in Stellenbosch as onderwyseres in Afrikaans opgelei. Sy was predikantsvrou en skrywer van ’n aantal Christelike boeke. Bennie was predikant van die NG Kerk in Oos-Londen, Waverley, Naboomspruit en Bosmanstraat Pretoria. Hy het hom veral op jeugwerk toegespits. Hy is as gevolg van ’n hartkwaal op 46 oorlede.]

i1       Bernardus Thomas RICHARD (Bernard), * 20-10-1959 te Stellenbosch

X 11-12-1982 Hanlie SEYFFERT, * 05-11-1962

i2       Johannes Frederick RICHARD (Hannes), * 10-07-1962

h2     Hans Jurie, * 20-07-1941 te Wakkerstroom

X 27-11-1964 Susan Elizabeth VAN TONDER te Pretoria, * 13-07-1943 en @ 31-10-1943 te Pretoria

[Hans het sy skoolopleiding in Pretoria gehad en is aan die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch as predikant opgelei. Hy dien in die NG gemeentes Riversdal en Arcadia. Daarna het hy 30 jaar diens gelewer by Bybelkor/Bybel-Media in Wellington en was by sy aftrede in April 2005 uitvoerende direkteur van kerklike media van die NG Kerk. Susan het in Pretoria skoolgegaan en is aan die Universiteit van Pretoria as maatskaplike werker opgelei. Sy was vir meer as twintig jaar verbonde aan ’n tuisbywerheid in die Paarl. Hans is in 2002 gekies as voorsitter van die Linde-familiebond en tree van die 26ste uitgawe af as redakteur van die Linde-Nuus op.]

i1      Cornelia Petronella (Corné), * 22-12-1965 te Stellenbosch en @ 14-03-1966 te Riversdal

[Corné het in Wellington gematrikuleer, het aan die Universiteit van Stellenbosch in Biblioteekkunde gegradueer, was rekenaaronderwyseres aan die Hoërskool Durbanville en doen van 2008 af rekenaaropleiding vir volwassenes deur Presentation Software Training in die Skiereiland.]

i2      Anna Christina (Christa), * 20-06-1967 en @ 10-09-1967 te Riversdal

X 29-02-1992 Andries Nicolaas SCHREUDER te Wellington, * 27-10-1968

[Christa het in Wellington skoolgegaan, is in Stellenbosch as fisioterapeut opgelei en het in Port Elizabeth, Michigan VSA, Malmesbury en in Pretoria gepraktiseer. Andries is in Big Rapids, Michigan as ’n swaarvoertuig-ingenieur opgelei en het in Malmesbury, Postmasburg en Johannesburg sy beroep beoefen.]

j1      Gert Andries Johannes SCHREUDER (Gerjo), * 17-03-1994 te Despatch

j2      Susan Elizabeth SCHREUDER (Sunel), * 03-11-2000 te Paarl

i3      Susan Elizabeth (Santie), * 15-01-1969 en @ 09-03-1969 te Riversdal

X 12-12-1992 Solomon Johannes TERREBLANCHE (Johann) te Wellington, * 08-11-1965 en + 15-12-2008

[Santie het in Wellington gematrikuleer en is in Stellenbosch as arbeidsterapeut opgelei. Sy is hoof van ’n nasorg-inrigting vir volwasse gestremdes in Athlone. Johann het tot met sy skielike dood weens ’n aneurisme ’n sake-kantoor in Stellenbosch beman.]

j1      Susan Elizabeth TERREBLANCHE (Sulize), * 03-05-1995 te Paarl

j2      Reinette Louise TERREBLANCHE (Lounet), * 11-11-1998 te Tableview

j3      Hendrik Josephus TERREBLANCHE (Handré), * 08-04-2002 te Tableview

i4      Hanlie, * 11-04-1970 en @ 08-06-1970 te Pretoria

[Hanlie het in Wellington skoolgegaan en het aan die Universiteite van Stellenbosch en Suid-Afrika verskeie grade verwerf en is ’n advokaat. Sy dien (2008) as uitvoerende direkteur van maatskaplike ontwikkeling in die Munisipaliteit van Stellenbosch.]

i5      Elna, * 19-12-1974 en @ 12-01-1975 te Pretoria

X 07-11-1998 Abram HORN (Braam) te Wellington, *27-06-1972

[Elna het in Wellington haar skoolopleiding gehad en is in Stellenbosch as Wiskunde-onderwyseres opgelei. Sy gee onderrig in ’n privaatskool in Somerset-Wes. Braam is in Stellenbosch as ’n elektroniese ingenieur opgelei en werk as rekenaarprogrammeur by Telkom en later by Medi-Clinic in Stellenbosch.]

j1      Susan Elizabeth HORN (Elizna), * 06-12-2001 te Stellenbosch

j2      Maryna HORN (Marna), * 10-01-2005 te Stellenbosch

j3      Melindie HORN, * 21-02-2008 te Stellenbosch

j4      Jacobus Wynand HORN (Janko), * 16-01-2012 te Stellenbosch

g3 XX 01-10-1982 Elizabeth Catharina BORNMAN (Bessie) (weduwee CRONJE) te Pretoria, * 17-07-1909 en + 31-10-2006 te Pretoria

g4     Petrus Paulus (Piet), * 02-08-1903 en @ 29-11-1903 en + 06-04-1998 te Swellendam

X 02-04-1946 Maria Nolte KARG te Swellendam, * 1907?

[Piet boer by sy pa Hans op Sandkraal totdat hy op 53-jarige ouderdom die boerdery oorneem. ’n Paar jaar later, toe dit blyk dat sy seun nie wil boer nie, verkoop hy die familieplaas en gaan woon op Swellendam.]

h1     Esther, * 10-03-1947 en @ 04-05-1947 te Swellendam

X 11-03-1967 Jurie Johannes JORDAAN te Buffeljagsrivier, * 24-07-1940 te Heidelberg KP en ¸ 10-08-1999

i1       Gerhard JORDAAN

i2       Linde JORDAAN

h2     Hans Jurie, * 30-12-1949 en @ 05-02-1950 en + 05-04-2008 te Swellendam

X Anna Juliana FABRICIUS, * 30-05-1948

i1      Petrus Paulus, * 16-09-1975 te Swellendam

i2      Lukas Johannes, * 06-10-1979 te Swellendam

i3      Hans Jurie, * te Swellendam

g4 XX 07-04-1977 Elsie Maria LIEBENBERG (weduwee VAN ZYL), * 28-12-1913 en + 18-01-1986

g4 XXX 22-12-1990 Anna Catherina Hendrina NAUDÉ (weduwee GOUWS) te Swellendam, *31-03-1918

g5     Jacobus Bernardus (Koos), * 20-04-1905 en @ 04-06-1905 te Swellendam, + 07-09-1984 te Pretoria

X Elizabeth JORDAAN, oorlede kort ná hulle tweede kind se geboorte

[Koos verlaat sy ouerhuis vir goed en gaan woon in Windhoek waar hy vir baie jare in die staatsdiens werk. Na sy aftrede woon hy in Uvongo en later in Pretoria.]

h1     Bernardus (Barry), * 10-04-1936 te Windhoek

[Barry het 'n Diploma in Landbou aan die Neudam-Landboukollege verwerf. Hy  was plaasbestuurder met beesboerdery in die distrik Kombat in Namibië. Later boer hy op sy eie plaas Devon in Otavi se distrik.]

X 1961 Elsabé Gertruida Petronella LIEBENBERG (Elbé), * 16-03-1934 te Ladismith, ¸ 1972 [Elbé het ’n Diploma in Verpleegkunde (Algemeen, Kraam en Psigiatrie) behaal. Sy woon tans (2011) op Tsumeb, Namibië.]

i1        Melinda, * 30-01-1964 te Windhoek

X 17-12-1988 Antonie Johannes LOUW, * 16-10-1963 te Grootfontein, Namibië

[Melinda het ’n HOD in Huishoudkunde aan die Universiteit van Kaapstad behaal. Antonie het B Sc HOD aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hulle bedryf ’n wild- en jagplaas met die naam Makelaan 75km van Grootfontein af op die pad na Rundu.]

j1      Bernard LOUW, * 11-03-1991 te Otjiwarongo

j2      Leandri LOUW, * 12-06-1995 te Otjiwarongo

j3      Antonie Johannes LOUW (AJ), * 28-04-1997 te Grootfontein

h1 XX 12-05-1973 Ena HEYNS, * 21-01-1944 te Montagu

[Ena het ’n Diploma in Verpleegkunde (Algemeen en Kraam) verwerf en is tans ’n bekwame boervrou.]

i2     Marié, * 04-05-1974 te Otjiwarongo

X 21-03-1998 Leon VISSER, * 10-11-1970 te Windhoek

[Marié is by die Technikon in Bloemfontein opgelei in Inligtingtegnologie. Leon is (2011) pastoor in die Agape-kerk in Windhoek waar Marié die kinderbediening behartig.]

j1     Benn VISSER, * 04-08-2005 te Windhoek

j2     Schalk VISSER, * 11-12-2006 te Windhoek

i3      Jakobus Bernardus (Kobus), * 31-12-1975 te Otjiwarongo

X 2003 Sonja ALBERTS, * 18-08-1978 te Outjo

[Kobus het N5 verwerf in Diesel-werktuigkunde. Hy woon tans (2011) op Otavi waar hy as kontrakteur werk en deeltyds boer. Sonja is ’n nasaat van die Dorslandtrekleier Gert Alberts. Sy het Rekeningkunde aan Unisa bestudeer en werk tans (2011) in Tsumeb.]

j1     Bernardus (Berend), * 16-01-2004 te Outjo

j2     Ilane, * 03-06-2005 te Outjo

                                                                                                    j3    Suné, * 20-05-2009 te Otjiwarongo

h2     Michael, *

[Michael se ma sterf kort na sy geboorte. Die Jordaan-familie maak hom groot met die van JORDAAN. Hy het deur die jare kontak met die Lindes doelbewus vermy. Hy is getroud met 'n dogter van die politikus dr Nic Diederichs en woon later jare in Pretoria.]

g5 XX Lynda Hazel SPENCER, * 03-11-1917

h3     Hazel, *

f3      Elsje Maria Diederika (Ellie), * 25-04-1868 en @ 14-06-1868 te Swellendam, + 1957

X 31-07-1894 Louis Jonas (Lewies) STEYN te Swellendam, * 11-11-1867, + 11-06-1947

[Lewies het op Leeurivier geboer.]

g1     Andries Frederik Willem STEYN (Sterk Andries), * 08-09-1895, + 07-04-1974

g2     Barbara Isabella STEYN, * 15-01-1897, +23-10-1961

g3     Elizabeth Margaretha STEYN, * 15-11-1899, + 1982

g4     Elsje Maria STEYN, * 09-02-1901, + 10-02-1976

g5     Maria Hendrika STEYN, * 28-10-1903, + 15-03-1990

g6     Johanna Wilhelmina STEYN, * 23-01-1907, + 31-12-1980

f4      Petrus Paulus Steyn (Pieter), * 11-10-1869 en @ 23-01-1870 en + 02-07-1941 te Swellendam

X 09-07-1901 Jacoba Margaretha SWART (weduwee DE WET) te Swellendam, * 02-1867 en + 26-05-1947 te Leeukop, Swellendam

[Pieter het eers op Mierkraal en later op Vryheid, suidwes van Swellendam geboer en was ’n welaf man.]

g1     Susanna Sophia (Sophie), * 19-12-1903 en @ 03-01-1904 te Swellendam en + 02-08-1999 te Riviersonderend

X Wynand Jacobus Wilhelm DE WET

h1     Jacobus Stephanus DE WET

h2     Wynand Jaconus DE WET

h3     Petrus Johannes DE WET

XX 20-07-1927 Philippus Albertus MYBURGH (Philip) te Swellendam, * 06-12-1901 in Protem en + 19-04-1985 te Riviersonderend

h1     Philippus Albertus MYBURGH

f5      Barbara Isabella (Bappie), * 24-02-1871 en @ 23-04-1871 te Swellendam en + 11-12-1964 te Riviersonderend

X 23-05-1893 Pieter Marthinus LÖTZ te Swellendam

g1     Petronella (Petro) LÖTZ, X Pieter DE VILLIERS

XX 22-02-1897 Jacob Jacobus Jurie GROENEWALD (Japie) te Swellendam, * 01-05-1866, te Alexanderskloof, @ 10-06-1866 te Napier en + 24-01-1956 te Riviersonderend

g2     Jacob Jacobus Jurie GROENEWALD (Japie)

[Japie boer op Rietfontein, woon later op Riviersonderend.]

f6      Maria Hendrika (Miemie), * 04-01-1875 en @ 28-02-1875 te Waterkloof, Heidelberg en + 12-07-1950 te Strand

X 19-07-1897 Johannes Frederick UYS (Hansie Kadie) te Swellendam, * 03-1872 en + 20-09-1962

g1     Johannes Frederick UYS (Hannes), * 15-04-1899 en + 05-07-1960 te Waterkloof, Heidelberg

X Elsabe Maria CLAASSEN, * 12-07-1902 te Mosselbaai

g2     Hans Jurie UYS (Jurie), * 15-11-1901 te Kadie, Heidelberg en + 19-02-1976

X Elizabeth Catharina VAN DYK te Montagu, * 17-11-1900 en + 16-06-1940

g3     Barbara Isabella UYS, * 28-08-1906

X Jacobus Gabriël SWART, * 01-10-1898 en + 21-06-1951

g4     Jacobus Kunz UYS (Kosie), * 17-07-1908 te Kadie, Heidelberg

X Sara Maryna COETZEE, * 1911 te Heidelberg

f7      Dirk Cornelis (Dirkie), * 20-09-1876 en @ 10-12-1876 te Swellendam en + 10-10-1959 te Hertzogville

X 04-1917 Martha Maria DE WET (Mattie) te Boshoff, *19-09-1889 en + 06-06-1957 te Hertzogville

g1     Hans Jurie, * 23-11-1918 te Hertzogville en + 1991

X 19-04-1943 Johanna Helena Christina KRIEL (Hannetjie) te Hoopstad, * 07-07-1921 en + 1988?

h1     Anna Elizabeth (Elize), * 09-04-1944 te Christiana

X 11-02-1967 Benjamin Joseph STRAUSS (Benito) te Bloemfontein

i1       Christa STRAUSS

i2       Leonie STRAUSS

i3       (Dogter) STRAUSS

h2     Martha Maria (Matty), * 29-03-1953 te Lusaka

X 21-09-1974 Jan H VAN LOGGERENBERG te Bloemfontein

[Matty woon in Petrusburg.]

i1       (Seun) VAN LOGGERENBERG

i2       (Seun) VAN LOGGERENBERG

i3       (Seun) VAN LOGGERENBERG

h3     Ansie, * 09-10-1958 te Hoopstad

X Zirk LOUW

[Ansie woon in Somerset-Oos.]

g2     Catherina Johanna (Ina), * 17-09-1920 te Boshoff

X 01-07-1944 Johannes Christiaan VAN DER WALT te Bloemfontein, * 1920?

h1     Barbara VAN DER WALT

X Philip DE BRUYN van Hoopstad, + 2002? in ’n motorongeluk

h2     (Dogter) VAN DER WALT

h3     (Dogter) VAN DER WALT

g3     Jan de Wet, * 30-01-1925 te Hertzogville en + 01-12-1989

X 30-04-1946 Elizabeth THEUNISSEN (Bessie) te Hoopstad, * 24-12-1922

[Jan de Wet was al die jare ’n boer in Hertzogville se distrik. Bessie geniet in 2012 op 90 goeie gesondheid.]

h1     Marianne, * 26-03-1949 te Pretoria en @ 05-06-1949 te Hertzogville

X 29-09-1973 Alexander Clifford PALMER te Hertzogville, * 28-01-1948 te Port Elizabeth

[Marianne en Alex woon sedert 1973 op die familieplaas Cranemere op die Kamdeboo-vlakte in Pearston se distrik. Sy is ’n kranige kok en het al kosklasse, slypskole en seminare aangebied.]

i1       Lindelize PALMER

X Philip JONKER

j1        Marianna JONKER

i2      Bernadette PALMER

X Paul LE ROUX

[Bernadette is ’n kosskrywer en stilis. Sy woon in Kaapstad en is mede-eienaar van Café Roux in Noordhoek – ’n familierestaurant wat sy saam met haar man en skoonsuster bedryf. Sy is ’n bekende kosskrywer en redakteur in die tydskrifwêreld en het saam met haar ma Marianne in 2008 ’n boek uitgegee “Marmelade en moerkoffie” wat deur Gourmand World Cookbook Awards as wenner aangewys is in die beste plaaslike kookboek-kategorie. Dit handel oor plaaslike, organiese en seisoenkos uit die Kamdeboo-vlakte waar sy grootgeword het.]

i3       Elizabeth PALMER

X Lawrence PAYNE

h2     Dirk Cornelis, * 12-09-1951

X Johanna Magdalena (Hannie) GOUWS te Porterville, * 07-04-1956

[Dirk boer op Hopefield in Hertzogville se distrik.]

i1      Déan, * 11-04-1976 te Hoopstad

X Michelle Nassetta WHITAKER, * 07-12-1983 (VSA-burger) ÷

[Déan en Michelle het in Milnerton, Kaap gewoon. Hy was ’n elektriese kontrakteur en sy was betrokke by die renperdbedryf.]

XX 27-10-2012 Zelna DU PLESSIS te Bloemfontein, * 23-02-1981 te Bloemfontein. [Déan en Zelna boer saam met sy pa op die plaas in Hertzogville se distrik. Zelna is ’n skoonheidsdeskundige en bedryf ’n deeltydse skoonheidsalon op die plaas.]

i2      Rhyno, * 21-06-1978 te Klerksdorp

X 30-06-2012 Michelle Karla WINSTANLEY te Durban, * 06-06-1981 in Sandton. [Rhyno is ’n rekenaarprogrammeur, het sy eie IT-maatskappy en woon in Durban. Michelle doen bemarking van tyddeel-eenhede.]

i3      Elizabeth (Liza), * 22-01-1982

X 26-02-2011 Damian HISLOP te Clarens, * 03-05-1982 te Durban. [Liza en Damian woon in Johannesburg. Liza is ’n onderwyseres by ’n privaatskool en Damian is ’n vennoot in ’n firma wat by die in- en uitvoer van graan betrokke is.]

h3     Hendrik Martinus (Tinus), * 18-08-1956

X Renita VAN JAARSVELD, * 12-12-1968

i1      Jan de Wet, * 10-08-1995

i2      Johannes Jacobus (Juan), * 07-08-1997

i3      Hendrik Marthinus (Hendrie), * 24-10-2000

[Tinus boer op Sweet Home in Hertzogville se distrik.]

g4     Dirk Cornelis, * 05-12-1927 te Boshoff en + 12-12-2005

X 05-11-1949 Hendrina Lovina KRIEL (Rina) te Bloemfontein, * 06-11-1929 te Ladybrand

h1     Marietta, * 30-11-1950

X 05-02-1971 Johannes Heronimus BRINK

h2     Dirk Cornelis (Bambi), * 21-04-1955

h3     Annelize, * 21-10-1959

h4     Herman Theodorus (Theo), * 10-01-1963

f8      Theunis Lodewyk (Steyn) (Theunie), * 18-12-1877 en @ 27-01-1878 te Swellendam

X 15-04-1902 Dorothea Johanna DE WET (Dorie) te Swellendam, * 1881?

g1     Hans Jurie, * 26-02-1903 en @ 05-04-1903 te Swellendam en + 03-07-1977 te Riversdal

X 10-02-1931 Hermy Lucretia MULLER te Herbertsdale, * 15-05-1907 te Herbertsdale

[Hans “Bix” was ’n suksesvolle boer op die plaas Brandfontein in die distrik Riversdal.]

h1     Theunis Lodewyk (Theo), * 17-04-1932 te Mosselbaai en + 2004 te Riversdal

X 04-07-1959 Tobietta Georgina (Kinnie) VAN WYK te Albertinia, * 30-10-1937 te Albertinia

[Theo het op groot grond in die distrikte Riversdal en Albertinia geboer en na aftrede op Jongensfontein gewoon. Kinnie het in 2005 na Albertinia verhuis, waar sy tot haar dood gewoon het.]

i1      Hans Jurgens (Jurgens), * 25-05-1960 te Riversdal

X Maria, * 27-07-1962

j1      Johanna, *

j2      Theunis Lodewyk, *

i2      Bartholomeus Van Wyk, * 02-08-1962 te Riversdal

i3      Theunis Lodewyk, * 21-06-1964 te Riversdal

i4      Jacobus Albertus Van Zyl, * 08-09-1966 te Riversdal

i5      Cornelius Johannes Muller, * 28-04-1970 te Riversdal

h2     Cornelis Johannes (Jockey), * 28-04-1934 te Riversdal

X 13-01-1962 Elsabe SWART te Mosselbaai, * 11-05-1939 en @ 16-07-1939 te Swellendam

[Jockey het met graan en vee op De Fontein in die distrik Riversdal geboer.]

i1      Evaline, * 24-05-1963 en @ 14-07-1963 te Riversdal

X 20-09-1986 Van Zyl ROSSOUW, *27-10-1961 te Robertson

[Evaline en Van Zyl het mekaar op Stellenbosch ontmoet waar hulle albei van 1982 tot 1985 gestudeer het, sy BSc Huishoudkunde Ed en hy BSc Agric. Hulle boer van 1988 af op die plaas Boesmansrivier in Bonnievale se distrik met druiwe en vrugte.]

j1      Cornelis Johannes ROSSOUW, * 12-02-1989 te Robertson

[Cornelis begin in 2008 met BSc Agric op Stellenbosch.]

j2      Elizabeth ROSSOUW (Lisbe), * 22-07-1993 te Robertson

[Lisbe gaan in 2008 skool by La Rochelle in die Paarl.]

i2      Hermy Lucretia, * 01-04-1965 en @ 13-06-1965 te Riversdal

X 13-01-1990 Matthys Johannes DELPORT (Thys) te Riversdal, * 03-11-1963 te Caledon

[Hermy het op Riversdal skoolgegaan en B Huish Ed op Stellenbosch verwerf. Na ’n jaar se skoolhou op Heidelberg is sy getroud met Thys. Hy het op Caledon skoolgegaan en BSc Landbou aan US verwerf. Hulle boer in Caledon se distrik. Thys het verder studeer en MSc in Volhoubare Landbou deur UOVS verwerf. Hermy het die onderneming Lucret begin wat “hotfoil”-drukwerk op oorplate van skape en beeste doen. Die onderneming het oor jare baie gegroei. Sy is hiervoor in 2008 gekies as een van ses finaliste vir “Entrepreneursvrou van die jaar” in die kompetisie van Landbouweekblad/SANLAM.]

j1      Petrus Johannes DELPORT (Pieter), * 03-08-1992 te Caledon

[Pieter is in 2008 in Gr 10 aan die Hoërskool Overberg en is ’n belowende langafstandatleet.]

j2      Cornelis Johannes Linde DELPORT (Linde), * 20-04-1995 te Caledon

[Linde is in 2008 in Gr 7 aan die Overberg-Laerskool in Caledon.]

i3      Johanna Elsabe (Hannabé), *  05-05-1969 te Riversdal

X 03-10-1992 Evert Philippus ODENDAAL (Epie) te Riversdal, * 08-04-1966 te Riversdal

[Hannabé het op Riversdal skoolgegaan, is in Wellington as onderwyser opgelei en het vir twee jaar as stoelassistent by ’n tandarts gewerk. Epie het op Riversdal skoolgegaan en op Elsenburg landbou studeer. Hulle boer in Riversdal se distrik. Hannabé werk sedert 2001 by ’n rekenmeestersfirma in Riversdal.]

j1      Elsabe ODENDAAL, * 05-10-1994 te Riversdal

j2      Evert Philippus ODENDAAL (Epie), * 24-06-1997 te Riversdal

i4      Antoinette, * 10-03-1976 te Riversdal

X 12-04-2008 Adrian Christopher FORD te Normandy, Surrey, VK

[Antoinette is van 2000 af 'n perdry-instrukteur en Adrian bestuur 'n familie-onderneming wat Kersversierings vervaardig. Hulle woon (2010) in Long Sutton, Hampshire, VK.]

j1     Christopher Johannes FORD, * 01-08-2010 te Basingstoke, VK

i5      Louré, * 27-07-1977 te Riversdal

X 12-01-2008 Gideon Jakobus VAN EEDEN te Riversdal, * 05-08-1975 te Riversdal

[Louré en Gideon boer met skape op haar pa se plaas en onder andere met dekriet op ander plase.]

h3     Hans Jurie, * 06-12-1944 en @ 07-01-1945 te Albertinia en + 29-06-2009

X 11-07-1970 Albertha Elizabeth VAN DER VYVER (Bertha) te Albertinia, * 04-08-1942 te Albertinia

[Hans het geboer op Brandfontein in die Riversdal-distrik. Hy is na ’n lang siekbed aan kanker oorlede.]

i1      Isabella, * 09-07-1974 te Riversdal

i2      Hans Jurie, * 15-06-1976 te Riversdal

g2     Anna Dorothea, * 17-04-1909 en @ 06-06-1909 te Swellendam

X 02-09-1930 Marthinus Philippus RABIE

g3     Barbara Isabella, * 07-08-1913 en @ 07-09-1913 te Swellendam

X 08-07-1942 Hendrik Johannes Abraham WALTERS te Swellendam, * 1906?

g4     Willem Daniël (Willie), * 25-08-1920 en @ 03-10-1920 en + 05-12-1976 te Swellendam

X 29-06-1944 Cornelia Margaretha JOUBERT te Swellendam, * 25-04-1919 te Swellendam en + 11-11-2005 te Swellendam

[Willie het langs Leeurivier in die distrik Swellendam geboer.]

h1     Theunis Lodewyk (Boetie), * 01-04-1945 en 03-06-1945 te Swellendam

X 02-10-1971 Maria Magdalena KASSELMAN te Kaapstad, * 27-07-1945 te Riversdal

[Boetie het geboer op Kliphoogte en Middelrivier, en later op die dorp Swellendam gaan woon.]

i1      Elizabeth Johanna (Lizl), * 26-12-1973 te Swellendam

X Gerhard OOSTHUIZEN

[Gerhard en Lizl boer op hulle plaas ’n paar kilometer oos van Bonnievale.]

j1      Marlé OOSTHUIZEN, * 29-05-2004 te Swellendam

j2      Jacobus OOSTHUIZEN, * 20-12-2006 te Swellendam

i2      Cornelia Margaretha (Corné), * 26-07-1976 te Swellendam

X 04-05-2002 Julius Benjamin DU PREEZ, * 08-11-1976 te Groblersdal

[Corné is 'n skoonheidsterapeut, maar is tans tuisteskepper. Julius het aan die Potchefstroomse Landboukollege gestudeer. Na hulle troue het hulle vir twee jaar op 'n perdeplaas in die VSA gewerk. Tans (2010) bedryf hulle 'n melkboerdery op Joubertsdal, die plaas waar die voorouer van amper al die Swellendamse Lindes, Hans Jurie Linde (d1) langs die Bruintjiesrivier in Swellendam se distrik gewoon het. Hulle ry graag saam perd en neem aan uithouritte deel.]

j1     René DU PREEZ, * 06-09-2007 te Worcester

i3      Willem Daniël (Willie), * 08-07-1979 te Swellendam

h2     Elizabeth, * 21-10-1948 en @ 05-12-1948 te Swellendam

X Burgert VAN RENSBURG

[Burgert was verbonde aan die Hoër Landbouskool Oakdale by Riversdal. Later woon hulle in Stilbaai waar hy as eiendomsagent optree.]

f9      Louis Jonas, * 11-02-1879 en @ 04-05-1879 te Kliphoogte, Swellendam en + 18-07-1929

X 12-12-1911 Susanna Maria (Susie) VAN ZYL te Kaapstad. Die egpaar was kinderloos.

[Louis was algemene handelaar by Linde en Badenhorst, Swellendam. Sekretaris van die NP-tak, lid van die skoolkommissie, lid van die lisensiehof en vrederegter. 'n Afrikaanse biblioteek by die skool is na hom vernoem.]

g1     Yvonne CASTELYN (aangenome)

f10    Johannes Gerhardus, * 20-05-1880 en @ 18-07-1880 te Swellendam

f11    Gerhardus Johannes Hermanus, * 29-10-1881 en @ 05-02-1882 te Swellendam

g1     Louis Francois (Frans)

f12    Susanna Martha (Susie), * 20-02-1883 en @ 06-05-1883 te Swellendam

X 13-10-1908 Willem Ferdinand (Bolla) IMMELMAN  te Swellendam, * 1868?

[Bolla boer op 24 Riviere in Porterville se distrik. Ondeunde man met baie streke.]

XX STEYN

f13    Cornelia Christina, * 03-06-1884 en @ 03-08-1884 te Swellendam en + 15-10-1944

X Daniël Jacobus BRUWER van Robertson, * 25-01-1880 en + 16-05-1959

f14    Frederik Jacobus (Fred), * 18-07-1885 en @ 06-09-1885 te Swellendam en + 16-07-1972 te Paarl

X 09-03-1915 Elizabeth Judith (Bessie) STEYN te Swellendam, * 04-04-1893 en + 17-03-1927

[Fred boer op die familieplaas Kliphoogte. Hy was die grapmaker van die familie, maar terselfdertyd ’n baie ernstige en toegewyde man.]

g1     Hans Jurie, * 04-10-1915 en @ 07-11-1915 te Swellendam en + 01-07-1986 te Durban

X 09-01-1943 Elizabeth Maria (Bettie) GOUSSARD te Worcester, * 22-02-1913 te Ladismith KP en + 22-08-2002 te Paarl. Die egpaar was kinderloos.

[Hans was staatsamptenaar in Pretoria en het in die Paarl afgetree.]

g2     Hermanus Christiaan (Herman), * 04-02-1917, @ 01-04-1917, + 28-05-1985 te Swellendam

X 17-06-1939 Magdalena Gertruida Maria (Lenie) STEYN te Worcester (sy kleinniggie),        * 08-06-1913 en + 29-05-1979 te Swellendam

h1     Juliana Susanna Christina, * 01-04-1940 te Mosselbaai

X 09-06-1962 Gideon Johannes (Donny) MOUTON te Swellendam, * 17-10-1938,        + 18-10-1984

i1       Gideon Johannes MOUTON, * 18-01-1964

i2       Herman Linde MOUTON, * 16-08-1966

i3       Tania MOUTON, * 23-01-1972

i4       Tersius MOUTON, * 05-05-1974 en + 08-11-1993

h2     Frederik Jacobus, * 09-01-1947 en @ 02-02-1947 te Swellendam en + 09-07-1977

X 30-03-1974 Maretha MEYER te Swellendam, * 31-08-1945 te Mosselbaai

i1      Hermanus Christiaan (Herman), * 02-05-1975 te Kaapstad en @ 03-08-1975 te Swellendam

i2      Jolana (Lana), * 26-11-1976 te Swellendam

g3     Frederik Jacobus (Basie, Freddie), * 14-06-1924, @ 03-08-1924 te Swellendam en + 24-12-2008 te Mosselbaai

X 24-05-1952 Elizabeth (Bettie) BOTHA te Pretoria, * 22-10-1932 te Johannesburg

[Basie was ’n vingerafdrukdeskundige in die SAPD in Port Elizabeth en Middelburg KP en het op Albertinia en Vleesbaai afgetree.]

h1     Frederik Jacobus (Kobus), * 09-03-1954 te Port Elizabeth

X 23-11-1985 Waltraut HINZE te Piet Retief, * 23-05-1959 te Piet Retief. Die egpaar is kinderloos.

[Kobus was in die vervoerbedryf op Piet Retief en is tans werksaam in sy broer se bou-onderneming op Vleesbaai.]

h2     Ferdinand Wilhelm (Ferdie), *30-11-1955 te Port Elizabeth

[Ferdie woon op Vleesbaai en is in die boubedryf.]

h3     Pieter, * 07-05-1961 te Port Elizabeth

X 23-09-1995 Maria Magdalena (Marlene) CRONJÉ, * 20-02-1963 te Albertinia

[Pieter is in die boubedryf en woon op Vleesbaai.]

i1      Tania, * 27-09-1999

f14 XX 22-04-1930 Anna Susanna ACKERMANN te Kaapstad, * 25-06-1905 te Hanover

g4     Johann Diederich, * 14-05-1932 en @ 03-07-1932 te Swellendam

X 31-05-1952 Villionia VILJOEN (Onia) te Johannesburg, * 25-10-1931 te Riviersonderend en + 2006 in Somerset-Strand

h1     Frederik Jacobus (Derik), * 09-10-1954 te Johannesburg

X 03-11-1979 Marina VAN JAARSVELD te Birchleigh, * 18-06-1957 te Johannesburg

i1      Johann Diederich (Erich), * 18-03-1983 te Johannesburg

i2      Mari-Oni, * 18-02-1986 te Kemptonpark

h2     Helene, * 06-09-1957 te Johannesburg

X 10-10-1981 Frederik Francois PIETERSE (Francois) te Birchleigh, * 23-10-1957 te Rustenburg

i1       Hendriëtte PIETERSE, * 12-07-1984 te Kemptonpark

X 24-10-2009 Jaco VAN DER WALT te Kemptonpark

i2       Arnoldus Francois PIETERSE (Arno), * 03-04-1986 te Kemptonpark

h3 Ernst Wynand Nothling, * 24-10-1964 te Kemptonpark

X 27-04-1991 Colleen Edna GRAY te Port Elizabeth, * 22-11-1965 te Port Elizabeth, ÷

i1      Cole, * 28-10-1991 te Port Elizabeth

i2      Aron, * 21-11-1997 te Port Elizabeth

h3 XX Judie

[Ernst woon in 2009 in Kaapstad se middestad en bedryf saam met Judie die maatskappy SimplyDigital, wat fotografie, ontwerp en webwerf-ontwerp doen. Hy het die webwerf van die Lindebond in 2009 ontwerp.]

e4     Dirk Cornelis, * 12-09-1844 en @ 19-12-1844 te Swellendam, + 21-05-1909 te Parys, distrik Vredefort

X 12-05-1879 Barbara Johanna Susanna UYS te Boshoff, * 06-09-1863 te Bredasdorp

f1      Susanna Magdalena Petronella, * 22-02-1880, @ 25-04-1880 te Boshoff, + 07-02-1902 te Konsentrasiekamp-hospitaal, Kroonstad

f2      Elsie Maria Diederika, * 12-11-1881 en @ 04-12-1881 te Boshoff. Vermoedelik jonk oorlede, want sy word nie in 1909 in haar pa se sterfkennis genoem nie.

f3      Barbara Susanna, * 08-03-1886, @ 11-04-1986 te Boshoff

f4      Hans Jurie, * 11-07-1888 en @ 02-09-1888 te Boshoff

f5      Maria Magdalena, * 12-1890 en @ 01-03-1891 te Boshoff

X Sandy CAMERON

f6      Wilhelmina Elizabeth, * 24-12-1892 en @ 05-03-1893 te Boshoff

e5     Elsje Maria Dedrika, * 21-08-1847 te Swellendam

X 30-07-1866 Jacobus Petrus Willem (Koos) JOUBERT te Swellendam, * 22-08-1844

f1      Elsje Maria Dedrika (Ellen) JOUBERT, * 05-01-1868

X 25-04-1893 Barend Johannes Geldenhuys (Ben) VILJOEN, * 13-11-1859, + 09-07-1942

[Ben was van Robertson afkomstig, maar het in die Vrystaat gaan woon.]

f2    Gideon Francois JOUBERT, * 21-08-1869

X Rosa VAN EEDEN – Middelrivier

f3    Sophia Johanna (Sophie) JOUBERT, * 26-02-1872

X Lodewyk JOUBERT – Bruintjiesrivier

f4    Barbara Johanna JOUBERT, * 21-07-1873

X Pieter VAN EEDEN – Nooitgedacht

f5    Hans Jurie JOUBERT, * 19-06-1875, + 01-08-1876

f6    Maria Hendrika (Miemie) JOUBERT, * 03-08-1877

X Fanie KRIEL – Montagu

f7    Jacobus Petrus Willem (Koos) JOUBERT, * 26-06-1879

X Cora VAN EEDEN – Middelrivier

f8    Hans Jurie JOUBERT, * 16-09-1881

X Elizabeth STEYN – Leeurivier

f9    Johannes Stephanus JOUBERT, * 15-07-1883, + 27-08-1894

f10    Dirk Cornelius JOUBERT, * 30-06-1885

X Daisy BOSMAN – Wellington

f11    Frederik Jacobus JOUBERT (Frikkie, “Grote”), * 29-06-1889

                                                            X Bettie BADENHORST – Swellendam

e6     Louis Jonas (Lewies), * 01-08-1849 en @ 21-10-1849 te Swellendam en + 06-09-1938

X 04-05-1875 Susanna Maria Magdalena VAN EEDEN te Swellendam, *1852 en + 1896

f1      Hans Jurie, * 11-01-1876 en @ 12-03-1876 en + 13-07-1934 te Swellendam

X 12-03-1907 Elsje Sophia Petronella STEYN te Swellendam, * 14-12-1886 en @ 13-03-1887 te Swellendam

g1     Elsie Petronella, * 11-11-1912 te Swellendam

X 29-12-1943 Jacobus Johannes HUMAN te Swellendam, * 18-04-1911 te Riviersonderend en + 04-06-1988 te Swellendam

h1     Gabriël Jacobus HUMAN, * 11-09-1945 en + 26-01-2000 te Swellendam

X 11-10-1969 Ella DU TOIT, * 07-07-1945

i1        Lizelle HUMAN, * 06-01-1971

i2        Elzanne HUMAN, * 27-07-1972

X R BREDELL

i3        Lindie HUMAN, * 08-01-1977

h2     Hans Jurie HUMAN, * 10-01-1947 te Swellendam

X 27-03-1976 Catharina Isabella ODENDAAL te Swellendam, * 27-10-1952 te Swellendam

i1        Karin HUMAN, * 18-11-1978

i2        Elsje HUMAN, * 01-08-1980

i3        Hanri HUMAN, * 18-05-1984

h3     Jacobus Johannes HUMAN, * 31-10-1950 te Bredasdorp, @ 07-01-1951 te Swellendam

X 06-12-1975 Correen CROUS te Swellendam, * 05-04-1954 te Port Elizabeth

i1        Elana HUMAN, * 05-07-1979 te Windhoek

i2        Nadine HUMAN, * 24-03-1981 te Windhoek

h4     Allen Linde HUMAN, * 05-04-1958 te Protem, @ 01-06-1958 te Riviersonderend

X Lorraine ACKERMAN, * 07-07-1955

g2     Maria Elizabeth, * 11-05-1918 te Swellendam. Nooit getroud nie.

g3     Cornelia Johanna (Connie), * 12-04-1924 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f2      Susanna Maria Magdalena, * 30-06-1877 en @ 02-09-1877 te Swellendam en + 15-11-1945

X 28-05-1895 Hendrik Petrus VAN DER WESTHUIZEN te Swellendam, * 1871?

g1     Susanna Maria VAN DER WESTHUIZEN

X Hendrik Jacobus Geldenhuys MATTHEE

g2     Daniël Johannes VAN DER WESTHUIZEN

g3     Aletta Jacoba VAN DER WESTHUIZEN

X PH FERREIRA

g4     Elsie Sophia VAN DER WESTHUIZEN

X C BORNMANN

g5     Louis Linde VAN DER WESTHUIZEN

g6     Hendrik Petrus VAN DER WESTHUIZEN

g7     Benjamin VAN DER WESTHUIZEN

g8     Maria VAN DER WESTHUIZEN

X EF KEMP

g9     Cornelia Gertruida VAN DER WESTHUIZEN

g10   Johannes VAN DER WESTHUIZEN

f3      Abraham Hercules, * 12-04-1879 en @ 22-06-1879 te Swellendam. Jonk oorlede (vgl f11).

f4      Louis Hercules, * 08-08-1880 en @ 03-10-1880 te Swellendam en + 04-07-1948 te Stellenbosch

X 22-01-1907 Maria Elizabeth STEYN te Swellendam, * 12-04-1880 te Swellendam en + 05-09-1958 te Stellenbosch

g1     Zacharyda Gertruida (Gerty), * 22-09-1910 te Worcester

X 15-12-1936 George Erhard HENDRIKSZ te Villiersdorp, *08-10-1906 te Swellendam

g2     Louis, * 11-06-1918 te Jonkersrivier, Worcester

X 30-03-1949 Joyce Mary BURMAN te Durban, *05-09-1920 te Durban

[Louis was op skool in Villiersdorp by die Hoërskool De Villiers Graaff. Hy het in 1941 sy opleiding by die Polisiekollege gedoen en was werksaam in die Polisie op Berea, Westville en Pinetown. Hy het in 1974 afgetree en verder in sekuriteit gewerk tot in 1988, toe hy op 70 finaal afgetree het.]

h1     Deneys Louis, * 02-08-1952 te Durban. Ongetroud, tree einde 2010 af as skoolhoof te Ixopo High.

h2     Janet Mary, * 06-01-1954 te Durban. Ongetroud, konsultant Standard Bank, Durban.

f5      Gideon Willem, * 08-04-1882 en @ 04-06-1882 te Swellendam

X 16-02-1909 Helena Catharina KUNZ te Swellendam, * 1889?

f6      Dirk Cornelis, * 21-07-1884 en @ 07-09-1884 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f7      Theunes Lodewyk, * 23-05-1886 en @ 01-08-1886 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f8      Elsje Maria Dederika, * 20-03-1888 en @ 06-05-1888 te Swellendam

X 17-12-1912 Philip Coenraad Jurie FOURIE te Swellendam, * 1887?

f9      Maria Elizabeth, *26-01-1890 en @ 02-03-1890 te Swellendam en + 25-12-1972 te Stellenbosch

X 25-07-1911 Petrus Johannes UYS te Swellendam, * 01-09-1878 te Leliendal, Heidelberg en + 13-11-1961 te Strand

f10    Johannes Frederik, * 19-07-1891 en @ 04-10-1891 te Swellendam en + 30-12-1955

X 16-07-1927 Alida Maria LE GRANGE, * 16-06-1909

g1     Dennis John Frederick, * 13-05-1934 te Vishoek

X 30-11-1957 Annette DU TOIT, * 21-09-1936 en + 1974

h1     Anna-Marie, * 28-04-1959 te Kaapstad

h2     Alida Maria, * 03-12-1962 te Florida Tvl

h3     Louise, * 10-12-1964 te Florida

h4     Adéle, * 01-02-1972 te Kaapstad

g1 XX 09-08-1974 Josina Maria WENTZEL (voorheen YOUNG) te Randburg, * 21-10-1942

h5     Michéle, * 13-08-1976

f11    Abraham Hercules, * 25-08-1893 en @ 05-11-1893 te Swellendam

X Magdalena

e6 XX Zacharya Geertruida STEYN

f12    Willem Jacobus, * 24-10-1899 en @ 03-12-1899 te Swellendam en + 13-05-1991

[Willem was haarkapper in Riversdal en het na 50 jaar diens aan die Nasionale Party die DF Malan-erepenning ontvang.]

X 02-08-1932 Maria Jacoba Magdalena JOOSTE te Mosselbaai, * 16-11-1905 en @ 07-01-1906 te Richmond en + 10-06-1989

g1     Henrietta, * 18-02-1934 en @ 11-03-1934 te Riversdal en + 30-11-1977 te Kaapstad

X STEELE

g2     Louis, * 08-10-1936 en @ 08-11-1936 te Riversdal

X 11-03-1972 Anita Maria BARKHUIZEN te Port Elizabeth, * 14-10-1947 en @ 11-01-1948 te Port Elizabeth

h1     Zinta, * 07-02-1975 te Port Elizabeth

X 2000 Theo STOKES van George

i1    Morgan STOKES (dogter), * 10-01-2002

h2     Louis Jacobus, * 14-02-1977 te Port Elizabeth

X 24-05-2008 Juanita KRUGER te Bloubergstrand

[Louis het werk aanvaar by Murray en Roberts in Bahrain aan die Persiese Golf en het kort na sy troue daarheen vertrek. Hy werk in 2010 in die konstruksiebedryf in Doebaai.]

g3     Ryda, * 29-03-1939 te Riversdal

X Johannes Jacobus DOWD

h1     Ian DOWD, * 14-09-1965

h2     Jacques DOWD, * 22-10-1968

h3     Amanda DOWD, * 01-09-1971

f13    Zacharya Geertruida, * 28-09-1900 @ 02-12-1900 te Swellendam

X Jacobus STEYN

f14    Pieter Emelius Streicher, * 26-03-1905 en @ 04-06-1905 te Swellendam

X 27-05-1933 Maria Magritha DE VILLIERS (voorheen ROOS) te Paarl, * 18-02-1899 te Vanrijnsdorp en + 09-07-1973 te Somerset-Wes. Die egpaar was kinderloos.

f15    Barbara Johanna, * 13-12-1906 en @ 03-02-1907 te Swellendam

X KITCHING

f16    Frederik Jacobus, * 19-07-1908 en @ 13-09-1908 te Swellendam. Jonk oorlede.

e7     Johannes Gerhardus, * 21-08-1851 en @ 19-10-1851 te Swellendam, + 03-06-1923 te Joostefontein, distrik Winburg

X 12-05-1879 Jacoba Jacomina LE ROUX te Winburg

f1      Jacobus Stephanus , * 04-09-1882 en @ 05-11-1882 te Bultfontein en + 03-03-1969 te Outjo

X 04-06-1907 Cornelia Rozina MEYER te Brandfort, * 23-06-1889 en + 05-05-1968 te Windhoek

g1     Anna Jacoba, * 07-02-1911 te Theunissen

X Daniël Jacobus MARAIS

g2     Johannes Gerhardus, * 11-10-1912 en @ 12-1912 te Theunissen

X 14-11-1936 Johanna Magdalena Catharina MARAIS (Baby) te Otjiwarongo, * 24-10-1912 en @ 12-1912 te Frankfort en + 06-01-1994 te Outjo

h1     Philippina Elizabeth, * 09-09-1937 te Windhoek

X Johannes STEENKAMP

h2     Jacobus Stefanus (Kosie), 03-06-1939 en @ 03-08-1939 te Otjiwarongo

X 12-02-1961 Elizabeth Maria BLOM te Outjo, * 28-12-1936 te Swakopmund en @ 09-04-1949 te Okahandja

(Woon op die plaas Lindehof buite Outjo. Doen ook boorwerk in die omgewing.)

i1      Ella Sophia, * 24-09-1961 te Outjo

X 30-12-1983 Gerhardt Johan LAMPRECHT, * 06-07-1960 te Willowmore

j1      Karin LAMPRECHT, *13-08-1985

j2      Gerda LAMPRECHT, * 01-01-1986

i2      Johannes Gerhardus (Jannie), * 09-12-1962 te Outjo

X 31-12-1993 Mimi Cornelia VAN HEERDEN, * 19-05-1963

(Besit die plaas Pietersburg, 7 km buite Outjo. Jannie gee opleiding by die Nimt-Instituut by Rossing Uranium en Mimi is onderwyseres in Swakopmund.)

j1      Jacobus Stefanus (Jaco), * 04-02-1994

j2      Willem Marthinus, * 22-10-1995

j3      Hans Jurgen, * 11-02-1999

i3      Johanna Magdalena (Hanlie), * 20-11-1968 te Otjiwarongo

X 13-02-1988 Erich Frederich Edward KESSLAU

j1      Charlene KESSLAU, * 20-06-1988 en + 29-11-2007

j2      Sharon KESSLAU, * 22-10-1989 en + 21-09-1998

j3      Chantel KESSLAU, * 18-04-1995

h3     Cornelia Rosina (Lalla), * 04-10-1943 te Otjiwarongo

X Sarel Francois THIRION, * 02-03-1943

i1      Corné THIRION, * 15-07-1965

X Phillip MILLS (later geskei)

[Corné werk (2010) by Alutech in Windhoek.]

j1     Lalla MILLS, * 09-08-1991

j2     Charles MILLS, * 12-01-1994

j3     Sarel Francois Thirion MILLS, * 04-10-2001

i2      Francois THIRION, * 28-06-1970

[Francois werk (2010) by Cymot in Windhoek.]

i3      Gerhardus THIRION (Gerrit), * 29-12-1971

X Christine VILJOEN, * 20-09-1974

[Gerrit en Christene werk albei (2010) by Wilderness Safaris in Windhoek.]

j1      Gerhard THIRION, * 30-08-1998

j2      Christel THIRION, * 27-03-2002

h4     Tersia, * 23-10-1945 te Otjiwarongo

X 01-10-1966 Johannes Wilhelmus VAN NIEKERK (Johan) te Outjo, * 07-03-1936 te Rosendal, + 07-08-1988 te Brandfort

i1      Linda VAN NIEKERK, * 29-05-1967 te Outjo

X 21-10-1989 Pieter Gabriël LABUSCHAGNE (Gabrie) te Brandfort, * 18-02-1967 te Brandfort

[Gabrie en Linda woon in Bethlehem, Vrystaat, waar hulle vervoer- en boekhou-ondernemings het.]

j1      Lisia LABUSCHAGNE, * 12-08-1993 te Bethlehem

j2      Mari LABUSCHAGNE, * 11-12-1995 te Bethlehem

j3      Benita lABUSCHAGNE, * 29-04-1998 te Bethlehem

j4      Barend Jacobus LABUSCHAGNE (Ben), * 23-04-2003 te Bethlehem

i2      Susara Magdalena VAN NIEKERK (Daleen), * 24-03-1969 te Outjo

X 29-01-1994 Edwin Edmund SCHOOMBIE (Eddie) te Brandfort, * 01-08-1971 te Pretoria

[Eddie en Daleen woon (2010) in Southport, Suidkus. Hy werk as loodgieter en sy in 'n skoolkantoor.]

j1      Leritia SCHOOMBIE, * 30-05-1999 te Trichardt

j2      Dehandre SCHOOMBIE, * 20-03-2001 te Trichardt

i3      Philippus Wilhelmus VAN NIEKERK (Welman), * 30-09-1973 te Otjiwarongo

[Welman is (2010) ongetroud en woon in die omgewing van Outjo, Namibia.]

i4      Johannes Gerhardus VAN NIEKERK (Jannie), * 30-06-1977 te Otjiwarongo

X 04-09-1999 Mariana BOTES, * 28-05-1976 te Otjiwarongo

[Jannie en Mariana bly (2010) in Outjo. Hy werk by 'n konstruksiemaatskappy en hulle het hulle eie ys-besigheid.]

j1      Marlene VAN NIEKERK, * 20-06-2001 te Outjo

j2      Johannes Wilhelmus VAN NIEKERK (JW), * 07-10-2003 te Outjo

j3     Tarien VAN NIEKERK, * 15-09-2010 te Otjiwarongo (tweeling)

j4     Johannes Gerhardus VAN NIEKERK (Hannes), * 15-09-2010 te Otjiwarongo (tweeling)

f2      Hans Jurie, * 02-05-1884 en @ 01-08-1886 te Bultfontein. Waarskynlik jonk oorlede, want hy word nie genoem in sy pa se sterfkennis van 1923 nie.

f3      Susanna Sophia, * 09-04-1886 te Bultfontein. Waarskynlik jonk oorlede, want sy word nie genoem in haar pa se sterfkennis van 1923 nie.

f4      Hendrik Jacobus, * 15-11-1896, @ 06-12-1896 te Winburg

X 01-05-1928 Magritha Johanna Magdalena HUMAN te Theunissen

g1      Johannes Gerhardus, * 13-12-1929, @ 02-02-1930 te Theunissen, + 22-12-2006 te Bloemfontein (woonplek: Theunissen)

X 08-12-1956 Johanna Elizabeth ROHRBECK te Bloemfontein-Noord

g2      Hans Jacob Petrus, * 21-10-1934, @ 23-12-1934 te Theunissen

e8     Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), * 17-06-1853 en @ 28-08-1853 te Swellendam

X 22-07-1879 Susanna Martha STEYN te Swellendam, * 12-09-1856

f1      Johanna Wilhelmina, * 12-06-1880 en @ 18-07-1880 te Swellendam

X 04-02-1902 Lodewyk Christiaan STEYN te Swellendam, * 1880?

f2      Elsje Maria Dedrika, * 13-09-1881 en @ 20-11-1881 te Swellendam

X 29-03-1904 Dirk Cornelis STEYN te Swellendam, * 1881?

f3      Hans Jurie, * 11-06-1883 en @ 22-07-1883 te Swellendam

X 28-05-1912 Dirkie Cornelia LOURENS te Swellendam, * 1887?

g1     Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), * 18-01-1913 te Mafeking en @ 01-06-1913 te Vryburg en + 28-10-1966 te Swellendam

X 14-12-1940 Margaretha Johanna Catharina (Rita) STEYN te Swellendam, * 18-04-1917 te Swellendam, + 04-04-1996

h1     Dina Johanna (Diana), * 18-07-1946 en @ 01-09-1946 te Swellendam

X Delano Theodore Paxton EVERSON, * 13-06-1945, + 13-06-1990

i1       Minette EVERSON, * 18-02-1974

i2       Erica EVERSON, * 16-05-1977

f4      Susanna Martha, * 26-07-1885 en @ 06-09-1885 en + 14-02-1982 te Swellendam

X 12-12-1916 Theunis Lodewyk STEYN te Swellendam, 13-02-1886 en + 14-05-1980 te Swellendam

f5      Petrus Paulus Steyn, * 03-04-1887 en @ 22-05-1887 te Swellendam

f6      Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), * 15-10-1888 en @ 02-12-1888 te Swellendam

[Gert is in die rebellie as regeringsman doodgeskiet.]

f7      Theunis Lodewyk (Theuns Gouetand), * 25-05-1890 en +11-04-1955 te Swellendam

X 20-07-1920 Elsie Sophia STEYN te Swellendam, * 14-12-1893 en + 16-04-1953

g1     Cornelia Christina (Cora), * 24-10-1921, @ 04-12-1921, + 13-05-2002 te Swellendam

X 20-07-1948 Stephanus Petrus (Fanie) OLIVIER te Swellendam, * 24-01-1910 te Oudtshoorn en + 05-06-1980 te Bonnievale

h1     Elsie Sophia (Elsophie) OLIVIER, * 07-07-1949

h2     Stephanus Petrus OLIVIER (Stefan), * 24-01-1952, + 07-04-1969

h3     Cornelia OLIVIER, * 24-01-1956

h4     Linda OLIVIER, * 20-10-1965 te Bellville

X 13-12-1986 Theunis Gerhardus Kotze COETZEE (Theunis) te Bonnievale, * 12-11-1962 te Garies

[Linda het by Hoërskool Bonnievale en by Hoër Handelskool Worcester skoolgegaan en gewerk by PA Venter in Worcester van 1983 tot 2000. Werk tans (2010) as toesigkoördineerder by Pionierskool vir Blindes in Worcester. Theunis is winkeluitruster  wat hoofsaaklik vir ENB werk van Port Elizabeth tot in Transkei. Hy boer deeltyds op Hardevlei, Kotzesrus na sy pa se dood in 2006.]

i1      Cora COETZEE, * 22-11-1988 te Worcester

[Cora was hoofmeisie van Laerskool Worcester-Noord, prefek in Hoërskool Montana 2002 en studeer BCom Bemarking aan US in 2010, waar sy ook in die huiskomitee van Huis ten Bosch dien.]

i2      Erdine COETZEE, * 04-09-1992 te Worcester, tweeling

i3      Lindie COETZEE, * 04-09-1992 te Worcester, tweeling

g2     Gerhardus Johannes Hermanus, * 21-07-1923 en @ 02-09-1923 te Wolfskloof, Swellendam en + 24-04-1973

X 10-11-1956 Johanna Wilhelmina STEYN te Swellendam, * 26-04-1931 te Bakovenshoogte, Leeurivier

h1     Theunis Lodewyk (Theunie), * 16-03-1957 en @ 04-08-1957 te Swellendam

[Theunie werk by Parmalat op Bonnievale.]

X 31-12-1988 Aletta NEL, * 28-09-1961

i1      Thian, * 12-10-1990

i2      Altus, * 17-03-2000

h2     Zacharyda Gertruida (Zelda), * 16-05-1965 en @ 01-08-1965 te Swellendam

X 14-12-1996 Roelof Petrus Johannes MARÉ, * 19-09-1966

[Zelda is verbonde aan die SAPD op Swellendam en haar man werk by die Departement Landbou.]

i1       Ruben Linde MARÉ, * 18-03-2004

g3     Andries Frederik Willem (André), * 02-06-1925 te Swellendam, + 03-10-2003

X 18-08-1951 Magdalena Katrina (Lena) DE JAGER te Kraaifontein, * 14-09-1932 te Kraaifontein, + 19-07-2005

h1     Theunis Lodewyk, * 18-07-1952 te Kraaifontein, + 06-03-2000

[Theunis was ’n bemarker by Sanlam.}

X 03-04-1982 Adri KAPP, * 09-01-1960

[Adri se tweede huwelik is met André DE VILLIERS. Adri is skoolhoof van Pampoenkraal Pre-primêr in Durbanville. Sy en André toer gereeld na wildparke en soms oorsee met André se toerbesigheid.]

i1      Luzanne, * 21-11-1984

[Luzanne het na skool in Florida VSA as kelner by ’n gholflandgoed gaan werk. Sy keer terug en behaal in 2006 haar graad in Grafiese Kuns. Sy is tans (2013) produksiebestuurder by Jincom in Stellenbosch. In haar vryetyd doen sy grafiese ontwerp en die bemarking van sosiale media en sy stel ook belang in die omgewing en gesondheid. In 2006 is sy in die top 20 in SABS se “Young Design Achievers Awards” met ’n toestel wat met tydbesteding help.]

i2      Melanie, * 23-10-1987

[Melanie studeer (2013) Kommunikasiekunde deur Unisa terwyl sy voltyds werk as assitentbestuurder by Tokara-Delicatessen op Stellenbosch. Sy het ’n mooi sangstem en was deel van Hoërskool Stellenberg se beroemde meisieskoor. Sy het in 2002 na Europa getoer om deel te neem aan die Llangollen Eisteddfod en die “Choir of the World”-kompetisie. Hier het hulle onderskeidelik goue en silwermedaljes ontvang.]

i3      Jürgen Kapp, * 22-04-1998

[Jürgen is (2013) in Gr 9 by Durbanville-Hoërskool. Hy is betrokke by atletiek en hokkie en is ’n groot sokker-entoesias.]

h2     Maria Magdalena (Marlene), * 01-04-1958 te Bellville en @ 01-06-1958 te Kraaifontein

X 09-01-1982 John MURRAY, ¸ 26-10-1999

[Hulle het ’n geskenk- en troeteldierwinkel op Worcester gehad en ook skool- en sportklere vervaardig.]

i1       Mark MURRAY, * 22-07-1983

i2       Kevin MURRAY, * 29-09-1986

h2 XX 14-07-2007 Jacob Hendrik BEYERS (Japie) te Outeniqualand, *07-10-1953 te            Bellville

[Japie en Marlene is die pastoriepaar van die NG Gemeente Outeniqualand by Sinksabrug naby George.]

h3     André, *21-09-1962 te Kraaifontein

[André het by Bankfin gewerk en is tans ’n sakebestuurder.]

X 16-11-1996 Mariska SMIT, * 22-04-1968, geskei 09-12-1998 (Die egpaar was kinderloos.)

XX 24-04-2011 Yvonne McCARTHY te Durbanville, * 14-01-1971 te Worcester

i1       Evan, * 03-08-2011 te Durbanville

i2       Liam, *

g4     Theunis Lodewyk (Tonie), * 16-03-1928 en @ 06-05-1928 te Swellendam, + 27-05-1985

X Jacoba Isabella (Koba) CRONJE, * 15-12-1934

[Hulle het geboer op Voorrechtsvlei, Swellendam.]

h1     Susanna Johanna (Susan), * 17-04-1957 en @ 04-08-1957 te Swellendam, tweeling

X Wilhelm Wynand CROUS, * 14-10-1959

i1       Antoinette CROUS, * 01-08-1986

[Sy was in die Matriekeksamen van 2004 sesde beste presteerder in Kaapland.]

i2       Wynand CROUS, * 29-09-1992

h2     Elsie Sophia, * 17-04-1957 en @ 04-08-1957 te Swellendam, tweeling

X Jan Hendrik BRAND, * 23-08-1957, + 12-06-1991

i1       Altus BRAND, * 26-03-1988

h2 XX Paul BRUWER (Hy het drie kinders uit ’n vorige huwelik.)

h3     Theunis Lodewyk (Anton), * 09-06-1959 en @ 02-08-1959 te Swellendam en + 09-08-2005 te Caledon

X Arina BEUKES

[Anton het geboer op die plaas Eureka in die distrik Caledon. Hy het tragies gesterf toe die trekker op hom geval het toe hy werk gedoen het op die skoolterrein van die Hoërskool Overberg waar sy seun hoofseun was.]

i1      Theunis Lodewyk (Tonie), * 25-08-1987

[Tonie was in 2005 hoofseun van die Hoërskool Overberg in Caledon.]

i2      Dourina, * 23-02-1990

i3      Anri, * 31-10-1992

i4      Jacolé, * 29-06-1995

h4     Willem Cronjé, * 22-01-1962 en @ 01-04-1962 te Swellendam

X Cynthea

i1      Michaela, * 08-05-2002

g5     Petrus Paulus (Piet), * 26-08-1930 en @ 05-10-1930 te Swellendam

X 06-12-1952 Gloria ELLIS, * 16-06-1930

h1     Theunis Lodewyk, * 10-09-1953

X 05-04-1975 Ella Helena JANSEN VAN RENSBURG, * 29-03-1956

i1      Lucille, * 11-05-1977

X 18-07-1998 Martin DE JONGH, * 20-04-1972

i2      Yolandie, * 05-12-1978

X 29-01-2001 David Sydney CHAMIER, * 01-01-1974

h2     Susanna Elna Jacoba (Susan), * 18-02-1956

X 19-04-1986 Wilhelm CILLIÉ

i1       Charl Wilhelm CILLIÉ, * 07-12-1989

i2       Ruan Linde CILLIÉ, * 16-09-1992

h3     Pieter, * 27-09-1957

X 20-05-1978 Amanda VERMEULEN, * 08-02-1961

i1      Leigh Rory, * 02-11-1979

i2      Nicole Candice, * 30-07-1981

X 08-09-2001 Andries Johannes Hendrik ROBBERTS, * 09-05-1974

i3      Kirsten Mandy, * 24-11-1984

i4 Peter Ashley, * 28-08-1987

h4     Tertius, * 05-04-1962

X 18-08-1990 Jacqueline CUNLIFFE, * 15-12-1967

i1      Luke, * 29-10-1992

i2      Dale, * 07-01-1995

i3      Jessica Jenevere, * 05-03-1999

h5     Gerhard, * 31-01-1966

X 31-01-1987 Veronica OBERHOLZER, * 03-11-1965

g6     Hans Jurie (Has), * 22-11-1932 en @ 05-03-1933 en + 22-10-2004 te Swellendam

X 16-12-1958 Anna Petronella (Petro) POTGIETER te Swellendam, * 18-05-1936 te Swellendam, + 13-07-2010 te Swellendam

h1     Hans Jurie, * 12-10-1974 en @ 01-06-1975 te Swellendam

g7     Susanna Martha (Zane), * 22-03-1934 en @ 01-07-1934 te Swellendam

X 06-10-1956 Salamon Johannes VAN RENSBURG te Swellendam, * 04-12-1931,               + 30-06-1995

h1     Albertus Bernardus VAN RENSBURG, * 27-02-1958

h2     Elsie Sophia (Eliana) VAN RENSBURG, * 06-04-1961

h3     Alberta Susanna (Alba) VAN RENSBURG, * 24-11-1963

g8     Elna, *  1936? Sterf op ouderdom van ’n paar weke. Haar broer Piet het vir sy tweede dogter haar naam as middelnaam gegee ter gedagtenis aan haar.

g9     Johanna Wilhelmina (Wilna), * 12-08-1938 en @ 06-11-1938 te Swellendam

X 09-10-1965 Johannes Petrus (Nanie) WENTZEL te Swellendam, * 24-07-1928,                  + 28-10-1991

[Wilna was verpleegster en later tuisteskepper met baie stokperdjies. Nanie was bouer en later klerk by die Departement Finansies.]

h1     Elsie Sophia WENTZEL, * 13-06-1967

h2     Annamaria Johanna (Annamarie) WENTZEL, * 24-02-1969

h3     Johannes Petrus (Johann) WENTZEL, * 04-01-1974

h4     Theunis Linde WENTZEL, * 28-01-1977

h5     Rudolph Carel (Udo) WENTZEL, * 25-08-1978

f8      Barbara Johanna (Bappie/Tonnie), * 26-10-1892 en @ 04-12-1892 te Swellendam en + 08-10-1967 te Middelplaas, Heights, Joubertina

[Bappie het in 1914 ’n “Third Class Teachers’ Certificate (Senior)” verwerf. Na haar man se dood het sy vir baie jare ’n losieshuis in Ceres bedryf en haar dogter Hanna versorg wat weens spierdistrofie in ’n rystoel was. Sy het glo die lekkerste melktert ooit gebak.]

X Gabriël Johannes STEYN, * 03-07-1890 en @ 07-09-1890 te Swellendam en + 06-12-1936 te Worcester

g1     Susanna Martha STEYN (Susan/Ous), * 08-08-1920 en @ 03-10-1920 te Ceres

X 12-05-1945 Wilbert Hippert Heyns te Uniondale, * 09-01-1910 en @ 06-03-1910 te Joubertina en + 24-01-1974 te Middelplaas, Heights, Joubertina

[Susan het in 1939 ’n Primêre Onderwyssertifikaat en in 1940 die Hoër Primêre Onderwyssertifikaat in Naaldwerk aan die Paarlse Opleidingskollege behaal. Sy woon (2008) op Hermanus waar sy op 88-jarige ouderdom steeds 80% vir haar breiwerk, veral pragtige poppe, by die VLV kry.]

h1      George Hippert STEYN, * 17-12-1948 te Joubertina, + 27-11-1997 te Pretoria

X 18-12-1976 Marina SLABBERT te Reitz, * 16-06-1952

i1      Wilbert Hippert STEYN, * 14-10-1978 te Humansdorp

i2      Ina-Mari STEYN, * 05-11-1980 te Reitz

i3      Suzaan STEYN, * 28-07-1982 te Reitz

h2      Barbara Johanna STEYN, * 15-10-1950 te Joubertina

X 11-10-1975 Graham Lawrence PALMER te Joubertina, * 06-07-1946 te Johannesburg

i1      Duncan Lawrence PALMER, * 11-11-1980 te Mowbray, Kaapstad

i2      Alistair Graham PALMER, * 15-02-1983 te Mowbray, Kaapstad

h3      Marianne Susanna STEYN, * 02-01-1954 te Heights, Joubertina

X 30-09-1990 Christiaan Frederick HEYNS te Matjiesfontein, * 27-06-1937

h4      Anne-Marié STEYN, * 25-03-1958 te Heights, Joubertina

X 21-09-1991 Andrew Frederick DAWSON te Durbanville, * 19-08-1958 te Chesterfield, Derbyshire VK

i1      Martin Frederick DAWSON, * 14-06-1993 te Haywards Heath, West Sussex VK

i2      Suzanne Margaret DAWSON, * 09-11-1995 te Haywards Heath, West Sussex VK

g2     Johanna Susanna STEYN (Hanna), * 24-09-1921 en + 30-06-1965 op Ceres.

[Hanna het aan spierdistrofie gely. Sy was nooit getroud nie en het baie jare in ’n rolstoel deurgebring. Sy het pragtige borduurwerk gedoen en almal wat sy ontmoet het, moes hulle name in haar verjaarsdagboekie skryf.]

f9      Cornelia Christina, * 14-09-1894 en @ 14-10-1894 te Swellendam, + 10-05-1969

X 24-07-1928 Christiaan Diedericks VAN ZYL te Swellendam, * 28-10-1867, + 29-06-1948

g1     Gerhardus Linde VAN ZYL (Linde), * 16-09-1933 te Swellendam

X 19-10-1957 Adriana Johanna STEYN, * 19-06-1934 te Swellendam

h1     Riana VAN ZYL, * 12-05-1960 te Windhoek, Namibië

h2     Linda VAN ZYL, * 20-01-1963 te Windhoek, Namibië

f10    Dirk Cornelis, * 18-10-1896 en @ 29-11-1896 te Swellendam

X 18-12-1923 Johanna Jurina Anna (Jurine) STEYN te Swellendam, * 23-01-1903, + 27-02-1973

g1     Cornelia Christina (Christa), * 28-02-1924, + 19-10-1962

X 22-08-1944 Hermanus WOLFAARDT, * 16-08-1916, + 03-11 1970

h1     George Sebastiaan (Basjan) WOLFAARDT, * 11-05-1948

h2     Jurina WOLFAARDT, * 16-12-1950

g2     Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), *09-11-1925, @ 03-01-1926 en + 16-01-1996 te Bonnievale

X 30-01-1953 Alida Magdalena EKSTEEN, * 19-08-1927 te Bonnievale en + 10-02-1999 te Bonnievale

h1     Dirk Cornelius, * 16-04-1954 te Bonnievale

X 16-06-1978 Annelie DE KOCK te Pretoria, * 26-01-1959 te Bonnievale

[Dirk het sy skoolloopbaan voltooi by die HTS Drostdy in Worcester en is opgelei as inspekteur van werke en boustruktuurtegnikus in die boubedryf en as eiendomsagent. Hy woon tans (2010) in Durbanville en hy werk as hoofbeplanner van werke by die SA Nasionale Botaniese Instituut by Kirstenbosch. Hy stel belang in tuinbou, musiek, die teken van bouplanne en projekbestuur. Hy is 'n kranige sportman wat veral uitblink in veelpyltjies en fietsry. Annelie het in Bonnievale grootgeword en werk in 2010 as persoonlike assistent by die ingenieursfirma Aurecon in Kaapstad. Sy hou van stap, lees, handwerk, musiek en binnenshuisversiering.]

i1      Sonica, * 24-02-1983 te Kaapstad

X 10-07-2010 Jacques BASSON, * 26-09-1985

[Sonica het aan die Hoërskool Stellenberg gematrikuleer, het 'n diploma in bemarking en entrepreneurskap verwerf en het 'n CAD-kursus voltooi. Sy werk as CAD-tekenaar by Aurecon in Kaapstad.]

i2      Dirk Cornelius, * 09-07-1986 te Kaapstad

[Dirk was 'n leerder by die HTS in Bellville, die CTI-Kollege in Durbanville en die Prestige-Kollege in Bellville. Hy het by Vodacom gewerk en is tans (2010) bestuurder van Cell C se The Third Network in Cape Gate Centre.]

h2     Alida Magdalena (Alma), * 13-11-1957 te Bonnievale

X 27-10-1979 Harold Raymond DATSON, * 05-05-1955 te Bonnievale, geskei 10-02-2003

i1       Raymond DATSON, * 24-10-1980 te Bellville

h2      XX 02-01-2010 Reginald Lawrence BUTLER, * 11-02-1959

h3     Jacobus (Jaco), * 24-05-1959 te Bonnievale

X 19-06-1981 Susanna Catharina (Susan) LOUW, * 05-12-1964

i1      Sunette, * 19-02-1982 te Witbank, + 24-04-1987 te Bonnievale

i2      Jacqueline, * 29-09-1985 te Witbank

i3      Nadine, * 23-04-1990 te Witbank

h4     Gerhardus Johannes (Gerrit), * 09-10-1961 te Bonnievale

X 07-07-1990 Jarica STEINMAN, * 19-03-1971

i1      Gerhardus, * 12-12-1990 te Potchefstroom

i2      Christiaan, * 12-06-1993 te Potchefstroom

h5     Jurinda, * 22-03-1965 te Robertson

X 14-12-1991 Michael Cecil ROOME, * 26-04-1961, geskei 27-03-2003

i1       Melinde ROOME, * 07-05-1992 te Durbanville

i2       Lené ROOME, * 07-12-1995 te Durbanville

g3     Susanna Martha, * 23-07-1927 en @ 04-09-1927 te Swellendam

X 15-04-1952 Petrus Paulus (Piet) STEYN te Montagu, * 24-04-1927

h1     Jakobus Louis STEYN, * 28-04-1953

h2     Johanna Jurina Anna STEYN, * 16-11-1956

h3     Maria Hendrika Johanna STEYN, * 30-06-1958

h4     Dirk Cornelius Linde STEYN, * 30-10-1961

g4     Andries Frederick Willem (Rooibaard), * 08-06-1929, @ 04-08-1929 te Swellendam, + 10-06-2001

X 01-03-1957 Cornelia Susanna (Cora) STEVENS, * 31-12-1930, + 10-01-1976

h1     Annette, * 24-06-1958

X Willie WALTERS ÷

i1       Henk WALTERS, * 01-11-1978

h2     Steven André, *19-08-1960

h3     Andries Frederick Willem (Silinder), * 01-04-1966

X Magrietha Martha Maria LOURENS, * 03-11-1959, ÷

i1      Juan, * 02-09-1992

h3      XX 27-01-2001 Gerrida Magaretha NEL (Rentia) te Hermanus, * 17-05-1975 te Loeriesfontein

i2      Jo-Marie, * 07-10-2001 te Atlanta GA, VSA

i3      Andre Jacques, * 24-02-2003 te Atlanta GA, VSA

i4      Owen Brady, * 14-01-2008 te Atlanta GA, VSA

g4 XX 26-01-1976 Zabeth JANSE VAN RENSBURG, * 28-07-1948

h4     Conrad James, * 22-11-1977

h5     Hendrina Cecilia, * 21-02-1980

h6     Dirk Cornelius, * 14-01-1982

h7     Johannes Janse van Rensburg, * 13-10-1983

g5     Jurina (Rina), * 09-03-1931 en @ 03-05-1931 te Swellendam, + 03-2004

X 15-12-1951 Jacobus Francois CONRADIE, * 13-07-1928, + 28-12-1992

h1     Johannes Petrus CONRADIE, * 10-01-1953

h2     Jurina CONRADIE (Riana), * 09-05-1954

X 2007 Dickie GILIOMEE

h3     Dirk Linde CONRADIE, * 05-02-1957

h4     Jacolize CONRADIE (Jackie), * 11-06-1958

X SMIT

h5     Christa CONRADIE, * 21-08-1960

h6     Jacobus Francois CONRADIE, * 11-10-1962

h7     Maria Susanna CONRADIE (Marisa), * 21-07-1967

X BOONZAAIER

i1      Martin BOONZAAIER

h8     Susanna Martha CONRADIE (Susan), * 26-01-1970

g6     Johanna Wilhelmina, * 02-11-1936 en @ 24-01-1937 te Swellendam

X 30-06-1956 Sarel Johannes Jacobus (Lofty) OBERHOLZER, * 23-07-1928, + 01-10-1990

h1     Jurina OBERHOLZER, * 07-10-1957

h2     Wilhelmina Jacoba OBERHOLZER, * 16-03-1961, tweeling

h3     Willem Jacobus OBERHOLZER, * 16-03-1961, tweeling

h4     Linde Dirk Cornelis OBERHOLZER, * 02-11-1967

g7     Dirk Cornelis, * 25-09-1938 en @ 06-11-1938 te Swellendam

[Dirk was in die polisiediens en tree af op Bonnievale.]

X Zacharia Gertruida Francina (Ria) KRIEL, * 12-09-1943 te Tafelkop, Vrystaat

h1     Dorothea Antonetta (Anet, geb LUBBE), * 13-03-1963 te Reitz, Vrystaat

[Anet is (2011) toesighouer by Pick & Pay in Welgemoed, Kaap.]

X 16-04-1980 Daniël Johannes (Danie) VON MÖLLENDORFF, * 25-09-1958, geskei 2002

i1       Danie VON MÖLLENDORFF, * 12-07-1980 te Worcester

j1     Danika VON MÖLLENDORFF, * 12-07-2009 te George

i2       Linde VON MÖLLENDORFF, * 25-06-1982 te Worcester

i3       Lizané VON MÖLLENDORFF, * 20-12-1985 te Worcester

j1     Lukas Linde Renier NEL, * 10-06-2008 te Brackenfell

h1    (2011) Verloof aan Grant JOHNSTON, * 03-01-1977 te Brackenfell

[Grant werk (2011) by Automotive Dynamik in Brackenfell.]

h2     Liniel, * 13-12-1972 te Heidelberg, Transvaal

X 01-02-1997 Van Zyl MEIRING, geskei

XX 04-10-2003 Chris GELDENHUYS te Worcester, * 09-09-1971

[Liniel werk (2011) by Bonnievale Antiques en Chris het sy eie sweis- en nutsman-onderneming in Bonnievale.]

i1     Carla GELDENHUYS, * 27-10-2006 te Worcester

h3     Marika Jurina, * 15-11-1974 te Stellenbosch

X 06-09-1997 Hein HOUGH te Nuy, Worcester, * 04-09-1972 te Edenvale

[Hein is (2011) bestuurder van George Photo Centre en Marika is nasorg- en aflosonderwyser by die Klouterwoud-Kleuterskool in George.]

i1     Elria HOUGH, * 13-09-2003 te George

i2     Aimée HOUGH, * 28-09-2006 te George

g8     Petrus Paulus (Piet), * 08-06-1940

X 10-10-1964 Yvonne VAN VUUREN, * 07-03-1943

h1     Dirk Cornelius, * 11-01-1966, + 28-10-1998

h2     Johannes Van Vuuren, * 30-09-1970

g9     Elsie Maria Dedrieka, * 24-10-1941 en @ 07-12-1941 te Swellendam, + 30-07-2004

X 05-10-1979 Lukas Marthinus DE VILLIERS, * 02-01-1936. Die egpaar was kinderloos.

g10  Elizabeth Magrietha (Bettie), * 08-04-1943 en @ 06-06-1943 te Swellendam, + 15-07-1995

X Johannes Christoffel (Hannes) BOTHMA, * 31-01-1940

h1     Johannes Christoffel BOTHMA, * 11-07-1960

h2     Dirk Cornelis BOTHMA, * 01-02-1963

h3     Abraham Francois BOTHMA, * 26-08-1964

h4     Gerhardus Johannes (Gerrie) BOTHMA, * 14-10-1968 te Worcester

X 13-05-2006 Vanessa CONNAN te Paarl, * 23-07-1981 te Upington

i1     Corné BOTHMA, * 27-05-2009 te Kaapstad

h5     Petrus Elmar BOTHMA, * 09-09-1975

g11  Barbara Johanna, * 02-03-1945 en @ 06-05-1945 te Swellendam

X 31-05-1969 Pieter NEEDHAM te Swellendam, * 07-01-1942, ÷ 02-05-1995

h1     Jurina NEEDHAM, 07-04-1970

h2     Barbara Susanna NEEDHAM, * 05-09-1973

h3     Pieter NEEDHAM, * 29-10-1977

h4     Johanna NEEDHAM, * 28-07-1985

g12  Maria Hendrika (Marika), * 25-01-1948 en @ 07-03-1948 te Swellendam

X 14-12-1970 Kalman Istvan CSAJAGHY, * 12-12-1926, ÷ (Sy neem weer haar nooiensvan.)

h1     Dirk Kalman Vince CSAJAGHY, * 04-05-1972

h2     Jurina (LINDE), * 23-12-1983

f11    Louis Andries, *23-06-1898 en @ 04-11-1898 te Swellendam en + 06-10-1956

X AC VAN DER MERWE. Die egpaar was kinderloos.

e9     Pieter Emelius Streicher, * 29-12-1855 en @ 10-02-1856 te Swellendam en + 21-12-1935

X 18-07-1882 Hendrina Jacomina CILLIERS te Swellendam

[Pieter is vernoem na ’n goeie vriend van sy pa en hierdie name het in hierdie afdeling van die Linde-familie ’n belangrike plek ingeneem. Pieter het van Boesmanspad af gekom en die plaas Bruintjiesrivier (vernoem na Bruintjie, ’n perd van die Steyns, die oorspronklike eienaars) vir 700 goue ponde gekoop. Was ’n dapper man en verower ’n silwermedalje vir sy deelname aan die laaste grensoorlog. Hy was ’n stil maar oplettende man wat ’n groot bydrae in die gemeenskap gelewer het.]

f1      Hans Jurie, * 27-08-1883 te Swellendam

X 19-09-1914 Christophera Frederika Johanna JOUBERT

g1     Christonera Frederika (Freda), * 12-12-1915 en @ 05-03-1916 te Swellendam

[Freda is die bekende skryfster wat reeds op heel jeugdige ouderdom begin skryf het. Sy het in Middelrivier, Worcester en Kaapstad skoolgegaan. Sy tree op as redaktrise van Die Huisvrou en later as redaktrise vir twee welbekende uitgewers. Sedert 1971 lewer sy werk as vryskutskryfster. Sedert 1964 het sy sewe toekennings vir haar kinderboeke ontvang. Haar bekendste boek is “Die singende gras” waarvoor sy die Scheepersprys en die JH Hofmeyrprys ontvang het. Sy woon in Kaapstad en het in haar loopbaan twee bundels essays en minstens agtien kinder- en jeugboeke die lig laat sien.]

g2     Pieter Emelius Streicher, * 07-01-1921, @ 06-03-1921 te Swellendam, + 03-2011

X 22-12-1950 Anna Christina SUTHERLAND te Delareyville, * 22-01-1930 te Delareyville

h1     Maureen, * 23-02-1952 te Delareyville

X 10-04-1971 Franklyn Roy BOOYSEN te Pretoria

h2     Christovira Frederika Johanna, * 20-11-1954 te Naboomspruit

X 27-05-1972 Johannes Hendrik JACOBS te Pretoria

h3     Anita Emelia, *13-02-1962 te Pretoria

g3     Gideon Jacobus Joubert, * 01-03-1922 te Swellendam en + ?

X 31-03-1956 Magrietha Retief BOTES (Rita) te Groote Kerk, Kaapstad, * 27-04-1934 te Demaskus, Prins Albert en + ?

h1     Gertruida Deetlefs, * 23-05-1957 te Ladismith

h2     Hans Jurgen, * 22-02-1960 te Cradock en + ?

h3     Frederika Magdalena, * 11-04-1968 te Kaapstad

f2      Jan Cilliers, *25-08-1885 en @ 18-10-1885 te Swellendam

X 09-02-1924 Hendrika Petronella JOUBERT (weduwee STEYN) te Swellendam, * 27-09-1884 en + 26-06-1977. Die egpaar was kinderloos.

f3      Pieter Emilius Streicher, * 14-04-1887 en @ 05-06-1887 te Swellendam

X 19-04-1938 Anna Petronella DU TOIT (Ansie) te Swellendam, * 1907? Die egpaar was kinderloos.

f4      Abraham Albertus, * 19-08-1888 en @ 14-10-1888 te Swellendam en + 07-07-1977

X Agnes GROTHWAHL, * 17-10-1895

g1     Pieter Emelius Streicher (Piet Kelder), * 24-08-1926 te Bloemfontein

X 08-01-1953 Petra Kato DE KOCK te Malmesbury, * 29-09-1930

h1     Johanna Alida, * 24-04-1954 te Malmesbury

h2     Agnes, * 17-11-1955 te Malmesbury

h3     Louise, * 09-01-1960 te Paarl

h4     Abraham Albertus, * 08-01-1962 te Paarl

X Juanita

i1      Janette

i2      Petra

i3      Anja, * 14-08-2001 te Durbanville

g2     Irma, * 31-10-1932 te Bloemfontein

X AP ROSSOUW

f5      Dirk Cornelis, *04-05-1890 te Bruintjiesrivier en @ 06-07-1890 te Swellendam en + 09-07-1984 te Theunissen

X 12-02-1929 Ida DE WET te Bloemfontein-Noord, * 01-11-1905 te Rietvlei, Boshoff

g1     Pieter Emelius (Emel), * 29-08-1930 te Harrismith

X 10-12-1955 Ingrid Runa OBERHOLZER te Winburg, * 19-05-1932 te Winburg

h1     Erna Margarethé, * 04-03-1958 te Bloemfontein

[Erna het B Huishoudkunde Ed IV by Stellenbosch verwerf en werk as mediese verteenwoordiger.]

X 24-09-1984 Daniël Francois (Niël) DU BOIS te Stellenbosch en ¸ 19-08-1998

i1       Ingrid Runa DU BOIS (Inke), * 30-08-1989 te Panorama

i2       Francois Gustave DU BOIS (Gustave), * 26-03-1991 te Panorama

i3       Helen Marguerite DU BOIS (Lené), * 18-02-1993 te Panorama

h2     Dirk Cornelis, * 11-05-1961 te Bloemfontein

[Dirk is ’n kommersiële vlieënier.]

X 08-12-1990 Karen LAUBSCHER (Karen) te Stellenbosch

i1      Pieter Emilius (Emile), * 11-02-1994 te Stellenbosch

i2      Surita, * 22-05-1995 te Stellenbosch

h3     Ida, * 19-04-1963 te Bloemfontein

[Ida het B Huishoudkunde IV by Stellenbosch verwerf en werk as mediese verteenwoordiger.]

X 25-05-1991 Roger Ashley FRASER

i1       Ashley Ingrid FRASER (Ashley), * 17-12-1994 te Port Elizabeth

i2       Christian Peter John FRASER (Christian), * 19-11-1996 te Port Elizabeth

h4     Emma Louise (Emma), * 24-03-1965 te Pinelands

[Emma het ’n Diploma in Huishoudkunde aan die Kaapse Tegnikon verwerf.]

X 31-05-1991 Francois KNOETZE (Faffa) te Stellenbosch

i1       Emma Louisé KNOETZE (Louisé), * 11-03-1994 te Stellenbosch

i2       Ingrid Mari KNOETZE (Ingemari), * 03-09-1995 te Stellenbosch

i3       Francois Emile KNOETZE (Francois), * 25-08-1999 te Stellenbosch

h5     Pieter Emelius Streicher (Emile of Melius), * 10-07-1966 te Pinelands

[Emile het B Com by Stellenbosch verwerf en is lid van die Johannesburgse Effektebeurs.]

X 29-04-1995 Zelna CLAASSEN te Clarens

i1      Luzanne, * 02-11-2000 te Stellenbosch

g2     Jacomina Hendrina (Maynie), * 06-04-1945 te Caledon en @ 01-07-1945 te Riviersonderend

X 12-04-1969 Daniël Stephanus Petrus GELDENHUYS (Daan) te Bloemfontein-Noord, * 08-11-1945 te Kroonstad, ¸ 07-07-1988 en + 1991

[Maynie het by UOVS ’n diploma in Biblioteekkunde voltooi en as bibliotekaresse en sekretaresse gewerk. Daan het die grade B Comm en B Proc verwerf en in Theunissen as prokureur gewerk.]

h1     Petrus Johannes GELDENHUYS (Johan), * 27-12-1971 te Bloemfontein

X 06-09-1997 Frances VAN HEERDEN (Nunu) te Theunissen, * 06-09-1973 te Ventersburg

[Johan was in polisiediens. Sedert 2008 is hy plaasbestuurder in Theunissen. Boerdery is sy groot liefde. Hy is ’n kranige skut, lid van die SA B-span en Nasionale Polisiespan. Hy het glo medaljes vir Afrika. Nunu werk as klerk, maar is terselfdertyd baie skeppend en kunstig.]

h2     Bonita GELDENHUYS, * 16-12-1973 te Bloemfontein

X 07-08-1999 Gerald Brian ZDANOWICZ te Worcester, * 21-02-1965 te Libertyville, Illinois VSA en + 04-07-2002

[Gerald was ’n Amerikaanse burger van Poolse afkoms. Hy sterf aan ’n hartaanval tydens ’n pretloop op die VSA-Vryheidsdag. Bonita het met haar babadogtertjie Talia van sewe maande teruggekom SA toe en haar as ’n kleuterskoolonderwyseres bekwaam. Sy werk by ’n privaat kleuterskool en woon in Durbanville.]

h3     Anthea GELDENHUYS, * 30-09-1975 te Bloemfontein (tweeling)

X 17-03-2007 Grant HILL te Paarl, * 08-06-1976 te Kaapstad

[Grant is ’n meganiese ingenieur en Anthea werk as projekkoördineerder by Sanlam in Bellville.]

h4     Dirk Cornelis GELDENHUYS, * 30-09-1975 te Bloemfontein (tweeling)

[Dirk is ’n mediese dokter opgelei aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy was huisdokter in Bethlehem, het meermale in Kanada gewerk en spesialiseer in 2008 as narkotiseur by Tygerberg-Hospitaal. Hy woon in Durbanville.]

g2 XX 13-03-1997 Vicus Janse VAN RENSBURG te Stellenbosch, * 30-11-1936 te Robertson en + 11-11-2006 te Worcester

[Vicus het by die destydse Volkskas gewerk en was later rekenmeester by ’n bakkery in Worcester wat later Sasko geword het (nou Pioneer Foods). Hy het op jong ouderdom bestuurder geword en in 1995 afgetree. Na sy huwelik met Maynie het hulle op Rawsonville gaan woon.]

f6      Zacharias Johannes, * 14-02-1892 te Windkraal, Swellendam en @ 10-04-1892 te Swellendam

X 18-02-1929 Wilhelmina Johanna JOUBERT te Bonnievale, * 03-09-1909 te Bruintjiesrivier en + 10-03 1977 te Robertson

g1     Pieter Emelius Streicher (Piet Prokureur), * 23-12-1931 te Middelrivier, Swellendam en @ 02-1932 te Bonnievale

X 04-05-1957 Magdel Elizabeth SYMINGTON te Sutherland, *17-09-1932 en @ 15-03-1933 te Sutherland

h1     Henriette, *10-02-1960 te Bonnievale

h2     Willemien Johanna, * 10-11-1963 te Bonnievale

h3     Zenobia, * 22-06-1966 te Bonnievale

g2     Zacharias Johannes Joubert, * 10-03-1936 en @ 09-08-1936 te Middelrivier, Swellendam

X 10-03-1962 Linda Joan MANNING te Vredelust, Bellville, *12-01-1941 en @ 21-07-1941 te Hermanus

h1     Zacharias Johannes (Beer), * 14-01-1964 te Swellendam

X 21-09-1996 Antoinette WASO, *

[Antoinette het in 1987 aan die Hoërskool President gematrikuleer en is aan die US as apteker opgelei. Sy dien as senior apteker by die Netcare-Groep.]

i1      Zach

i2      Zandre

h2     Marianna, *13-02-1966 te Swellendam

X Theo Louis BLOM, * 15-05-1959 te Riversdal

i1       Louis Mattheus BLOM, * 01-05-1991 te Bredasdorp

i2       Theonie BLOM, * 24-08-1993 te Bredasdorp

h3     Henry Manning, * 09-04-1973 te Swellendam

[Henry het aan die HTS Drostdy in Worcester gematrikuleer en is by die Tegniese Kollege Westlake opgelei in paneelklop- en spuitverfwerk. Hy dien as lektor by dié kollege van 1997 tot 2005 en open sy eie paneelklopbesigheid in Bonnievale. Hy is lief vir rots- en strandhengel en is (2010) voorsitter van die Ashton-hengelklub.]

g3     Dirk Wilhelm, * 30-09-1944 te Middelrivier, Swellendam

X 25-11-1967 Susanna Maryna DE KOCK (Susie) te Kraaifontein, * 24-05-1946 te Robertson

[Wilhelm was vir baie jare die keldermeester van Nuy, naby Worcester. Hy het gereeld baie pryse op wynskoue met sy wyne gewen en is twee keer as wynmaker van die jaar landwyd aangewys. Na sy aftrede woon hy en Susie op Langebaan.]

h1     Johan, * 16-05-1970 te Stellenbosch

X 02-12-2000 Martie VAN ZYL te Worcester

i1        Wihan Wilhelm, * 12-07-2002

i2        Handré Johan, * 02-12-2004

h2     Azanne, * 08-05-1974 te Worcester

f7      Louis Henry, *03-02-1894 en @ 06-05-1894 te Swellendam en + 16-05-1980 te Potchefstroom

X 28-07-1931 Sarah Susanna COETZEE te Potchefstroom, * 26-02-1908 te Potchefstroom en + 12-11-1996

g1     Pieter Emelius Streicher, * 05-06-1932 te Swellendam

X 12-11-1960 Anna Elizabeth (Dollie) DE BRUYN, * 15-06-1932 te Rooipoort, Potchefstroom

h1     Anna Elizabeth (Ansie), * 02-12-1961 te Potchefstroom

X André BOERS

i?      Anzelle

h2     Louis Henry, *16-09-1965 te Potchefstroom

[Louis het grootgeword op die plaas Kruitfontein en hulle woon in 2008 nog daar. Hy het gematrikuleer aan die Hoër Volkskool, waar sy pa Pieter en sy sus Ansie ook skoolgegaan het. Louis het meganiese en elektriese opleiding en beklee ’n bestuurspos by Tegniese Dienste van die Noordwes-Universiteit, en hy boer.]

X 26-10-1991 Martha Susanna GRIESSEL (Martie) te Vereeniging, * 10-01-1964 te Petrusburg

[Martie het in Bloemfontein grootgeword en het daar gematrikuleer. Sy het ’n sekretariële kursus gedoen en vir baie jare in Bloemfontein in die staatsdiens gewerk en later in Vereeniging in versekering en in bankbemarking. Tans (2008) werk sy in ’n halfdagpos by NG Welsyn in Potchefstroom.]

i1      Pieter Emelius Streicher (Pieter) *17-03-1993 te Vanderbijlpark

[Pieter gaan ook skool by die Hoër Volkskool. Hy is ’n skitterende atleet in die langer afstande, het           Noordwes-kleure gekry en neem in 2008 aan die SA skolekampioenskappe deel.]

i2      Johanna Francina (Jo-hanné) *11-10-1995 te Vanderbijlpark

[Jo-hanné is een van die hoofleiers in die laerskool en blink uit in akademie, netbal, atletiek en hokkie.                    Sy het ook Noordwes-kleure vir tweekamp ontvang en neem in 2008 aan die SA kampioenskappe deel.]

g2     Rosa Hermina, * 20-11-1934 te Potchefstroom

X 18-02-1956 Stefanus Sebastiaan KRIEK te Potchefstroom, * 12-12-1933 te Vrede

g3     Barend Coetzee, * 15-03-1937 te Potchefstroom

X 04-12-1959 Anna Machielina VAN JAARSVELD te Pretoria, * 18-05-1938 te Cullinan

h1     Louis Henry, * 13-01-1965 te Pretoria

h2     Barend Albertus, * 09-12-1968 te Pretoria

h3     Anneline, * 26-05-1974 te Pretoria

g4     Hendrina Louise, * 09-12-1945 te Potchefstroom

X Piet JB COETZER

h1

h2     Jacqueline COETZER

X HECHTER

h3     Pieter COETZER

f8      Jakob Petrus (Japie), * 03-02-1896 en @ 12-04-1896 te Swellendam en + 1899 op 3½ jaar

[Oor Japie se dood het Freda Linde ’n ongepubliseerde gedig “Aan ouma Linde” geskryf wat van groot deernis getuig.]

f9      Johannes Gerhardus (Jood), * 09-08-1897 te Swellendam

X 1928 Anna Sophia Maria VAN DER MERWE (weduwee LINDE) te Lichtenburg, * 10-10-1898 te Nooitgedacht, Zeerust

[Johannes het van 1923 af vir vyf jaar by Lichtenburg diamante gedelf en daarna is hy Pretoria toe waar hy Yskor van die grond af help opbou het.]

g1     Johannes Gerhardus, * 19-02-1929 te Rooigrond KP

X 30-11-1955 Elizabeth Cloaberry DE WET te Pretoria, * 05-10-1935 en @ 03-05-1936 te Pietersburg

h1     Amanda Cloaberry, * 05-05-1961 te Pretoria

h2     Urania Rosalie, * 25-06-1964 te Pretoria

g2     Monica, * 28-12-1934 en + 14-07-1965 te Pretoria

X MEESTER

f10    Gerhardus Johannes Hermanus, * 29-04-1899 en @ 02-07-1899 te Swellendam en + 24-06-1977 te Benoni

X 08-10-1932 Anna Christina KUIT, * 20-05-1913 te Paardekop

g1     Pieter, * 12-09-1936 te Paardekop

X 03-03-1962 Jacoba Magdalena DU PLESSIS (Ena), * 01-05-1942 te Boksburg

h1     Sonja, * 23-05-1967 te Boksburg

h2     Ingrid, * 08-03-1969 te Boksburg

h3     Erika, * 21-10-1973 te Kensington-on-Thames, Engeland

g2     Gerhardus, * 14-08-1950 te Pretoria

X 02-03-1975 Louise Francis STOOP te Boksburg, * 06-06-1955 te Boksburg

h1     Pieter, * 23-02-1976 te Benoni

f11    Anna Elizabeth Johanna, * 16-03-1901 te Bruintjiesrivier en @ 30-05-1901 te Swellendam en + 03-04-1984 te Riviersonderend

X 01-02-1927 Johan Hendrik (Harry) KNOBLAUCH te Riviersonderend, * 26-02-1894 te Rustenburg, Riviersonderend en @ in die ou kerkie op Ouwerf, Lindeshof en + 11-10-1974 te Riviersonderend. Die egpaar was kinderloos.

f12    Frederick Jacobus (Fred), * 17-02-1904 en @ 01-05-1904 te Swellendam

X Elizabeth BURGER, * 14-04-1916 te Graaff-Reinet. Die egpaar was kinderloos.

[Fred het op Riviersonderend gewoon en het as bejaarde steeds ’n jeugdige persoonlikheid gehad en baie jongmense as vriende geken. Hy het op 74 nog aktief gholf gespeel en selfs ’n putjiespelkompetisie gewen.]

e10   Frederik Jacobus, * 26-11-1858 en @ 08-01-1859 te Swellendam en + 28-08-1935 te Vryburg

X Anna Engelia THEUNISSEN te Bultfontein, * 19-08-1869 te Bultfontein en + 06-06-1950 te Vryburg

f1      Charlotte Jacoba, * 1890 te Bultfontein en + 05-10-1978

X William LEAMY

f2      Hans Jurie, * 31-08-1892 te Bultfontein en + 25-12-1970 te Vryburg

X Emma Augusta THIERBACH, * 12-01-1904 te Cathcart

g1     Frederik Jacobus, * 05-04-1924 en @ 30-07-1924 en + 11-04-1925 te Vryburg

g2     Hans Jurie (Jurie) * 06-12-1929 en @ 26-01-1930 te Vryburg, + 23-03-2005 te Coetzersdam

X 22-03-1952 Hendrika Dorothea Maria STRYDOM (Doris) te Klerksdorp, * 30-10-1933 te Vryburg

[Jurie het baie suksesvol op Coetzersdam in die distrik Vryburg geboer. Nadat Hans die boerdery oorgeneem het, het Jurie steeds met die beesboerdery gehelp. Hy is op tragiese wyse gedood toe hy in die kraal gestruikel en geval het en ’n bul hom doodgetrap het.]

h1     Hans Jurie, * 07-05-1954 te Vryburg

X 22-05-1976 Fredrika Elizabeth PRETORIUS (Erika) te Klerksdorp, * 26-06-1955

i1      Jacoline, * 16-05-1979 te Klerksdorp

i2      Hans Jurie (Jurie), * 10-06-1981 te Klerksdorp

i3      Dea, * 20-07-1984 te Klerksdorp

i4      Hans Jürgen (Jürgen), * 20-11-1985 te Klerksdorp

h2     Johannes Jacobus, * 31-08-1956 te Vryburg

X 15-12-1978 Hillet Aletta OBERHOLZER te Bloemfontein, * 05-10-1957

i1      Marilet, * 10-03-1981 te Bloemfontein

i2      Doret, * 08-09-1983

h3     Hermann Max, * 15-09-1965 te Vryburg

X 05-12-1987 Erika HORAK te Klerksdorp

[Hermann Max matrikuleer te Schweizer-Reneke, studeer aan UOVS en behaal B Soc Sc in 1988. Hy behaal later die grade Hons BA en MA en D Phil aan die PU vir CHO. Sy proefskrif handel oor “Arbeidstransformasie in die landbousektor in die Noordwes-provinsie sedert 1994”. Hy dien (2007) as senior lektor in Bedryfsosiologie aan dieselfde universiteit.]

i1      Hermann Max, * 27-01-1993

i2      Nicola, * 28-06-1994

g3     Bertha Maria Phillipina, * 31-10-1931 en @ 24-01-1932 te Vryburg en + 20-03-1942 te Johannesburg. Jonk oorlede.

f3      Jacobus Marthinus, * 28-03-1894 te Vryburg

X Anna Maria Elizabeth SCHUTTE

g1     Frederick Jacobus, * 14-03-1926 en @ 01-05-1926 en + 13-06-1966 te Vryburg

X 31-07-1948 Anna Elizabeth (Anne) KEMP te Klerksdorp, * 23-02-1928 te Wolmaransstad en + 07-02-2004

h1     Jacobus Marthinus (Martin, tandarts), * 11-07-1951 te Vryburg

X 10-04-1976 Fredrika Johanna Catharina (Freda) UYS te Pretoria, * 15-05-1953 te Durban

[Martin het sy graad in tandheelkunde aan UP behaal en Freda haar diploma in verpleegkunde en obstetrie by die HF Verwoerd-Hospitaal in Pretoria. Hulle woon sedert 1995 op ’n plasie naby Bapsfontein. Martin werk as tandarts in sy eie praktyk in Benoni.]

i1              Ruann, * 20-07-1979 te Pretoria

X 25-11-2005 Desiré Charlene JOUBERT, * 13-10-1982 te Pretoria

[Ruann werk (2010) as sagteware-programmeerder by Wireless G in Centurion en Desiré lewer diens vir ’n maatskappy in Centurion wat hartkleppe en toerusting aan hospitale verskaf.]

j1     Nathan Tristan, * 11-06-2004 te Pretoria

j2     Brandon Lee, * 08-11-2006 te Pretoria

i2              Lizanne, * 22-10-1981 te Pretoria

[Lizanne het B Com Hons in Besigheidsbestuur en Bemarking aan UP studeer en woon en werk sedert 2005 in London.]

i3              Marcell, * 18-08-1989 te Pretoria

[Marcell studeer (2010) klankingenieurswese by die ASE-Akademie in Johannesburg.]

h2     Lynette Roline (Lynn), * 10-06-1954 te Vryburg

X 13-02-1988 Christopher John (Chris) BLUNDEN

i1       Michael Lloyd BLUNDEN, * 28-11-1990

i2       Rochelle Anne BLUNDEN, * 08-05-1992

f3 XX 30-03-1931 Charlotte Catharina THEUNISSEN te Vryburg, * 20-04-1911 te Warrenton

g2     Martinus Wilhelmus Theunissen (Maartin), *16-08-1935 en @ 11-12-1935 te Vryburg

X 11-07-1959 Sarolina Johanna PRETORIUS te Vryburg, * 26-04-1938 te Vryburg

h1     Hendrina Johanna Wilhelmina, * 28-02-1961 en @ 30-04-1961 te Vryburg

h2     Jacobus Marthinus, * 22-08-1962 en @ 04-11-1962 te Vryburg

h3     Marlien Charlotte Cobé, * 16-06-1970

g3     Magdalena Anna, * 21-08-1941 te Vryburg

f4      Frederik Jacobus, * 04-04-1895 te Vryburg en + 05-07-1895. Jonk oorlede.

f5      Anna Engelia, * 11-03-1899 te Vryburg en + 04-11-1979

X 18-06-1918 Georg Frederik COMBRINK

g1     Johann Frederik COMBRINK, * 13-06-1919

X      29-07-1947 Elizabeth Maria (Elza) MENTZ

h1     Georg Frederik (Org) COMBRINK, * 06-10-1948 en + 27-12-2006 te Middelburg, Mpumalanga

X Isobel SMITH. Hulle het een seun, Johann  en een dogter, Itricia.

[Org se ouma was ’n Swellendamse Linde, maar hy dra die stamnaam van die Vrystaatse Lindes wat via sy oupa Georg Frederik Combrink aan hom oorgedra is. Hy het in Outjo grootgeword. Hy sluit by die polisie aan en het in Walvisbaai begin werk. Later woon hy in Middelburg Mpumalanga en dien as provinsiale hoof van die Algemene Speurtak. Hy stel intens in die Linde-familie belang en woon ’n aantal familiefeeste by. Hy is gesteld op fiksheid en neem deel aan SAPD se nasionale tenniskampioenskap en fiksheidskompetisies. Hy word laat in 2006 na Malelane verplaas en sterf skielik aan ’n hartaanval in die nuwe omgewing.]

h2     Johannes Theodorus (Theo) COMBRINK, * 24-01-1954

f6      Ellie, * 20-11-1909 te Vryburg

X Andries HOUGH

g1     Patricia HOUGH besit Panfontein, plaas van Frederik Jacobus (e10)

d2     Susanna Magdalena, * 22-06-1814 te Paarl en + 07-03-1876 te Klipheuwel

X 18-07-1842 Gabriël Jacobus VAN EEDEN, @ 07-05-1815 en + 18-06-1878 te Hopetown

e1     Hans Jurie VAN EEDEN, * 23-04-1846 te Swellendam en + 12-09-1910 te Robertson

X Maria Elizabeth ROSSOUW, * 13-11-1846 te Swellendam en + te Robertson

d3     Johanna Christina (Anna), * 15-06-1816 en @ 10-07-1816 te Swellendam en + 15-08-1842 te Waenboomskloof

X 03-06-1839 Frederik Jacobus BEUKMAN te Swellendam, * te Riviersonderend, @ 10-04-1803 te Swellendam, + 26-03-1849 te Swellendam

d4     Louis Jonas, * 11-07-1818 en @ 04-10-1818 te Swellendam

X 27-06-1842 Zachary Geertruida VAN EEDEN te Swellendam, * 25-05-1822, @ 15-09-1822 te Swellendam en + 10-01-1862 te Leeuwrivier, Swellendam

[Louis Jonas het op Kluitjieskraal in die distrik Swellendam geboer.]

e1     Hans Jurie (Hans Perdekoning), * 01-01-1843 en @ 26-03-1843 en + 13-07-1934 te Swellendam

X 21-03-1865 Judith Magdalena SWART te Swellendam, * 06-06-1842 en + 04-11-1919 te Swellendam

[Hans het graag perd gery. Vandaar die bynaam. Hy kon dit op 91-jarige ouderdom nog lekker doen.]

f1      Louis Jonas, * 12-02-1866 en @ 31-03-1866 te Swellendam en + 16-10-1937 te Riversdal

X 04-04-1893 Catharina Cornelia ODENDAAL te Swellendam, * 20-01-1874 te Bredasdorp en + 10-02-1917 te Nooitgedacht, Swellendam

g1     Hans Jurie, * 07-02-1896 en + 19-12-1933 te Swellendam. Nooit getroud nie.

g2     Jacoba Maria (Kootjie), * 14-03-1898 en @ 01-05-1898 te Swellendam en + 20-10-1974

X 09-07-1918 Hermanus Hendrik GILIOMEE (Manie) te Swellendam, * 24-08-1894 en + 01-11-1974

h1     Catharina Cornelia GILIOMEE, * 03-09-1926

X 03-09-1946 Jacobus Nicolaas Uys HUMAN, *09-06-1912, + 03-03-1976

h2?   Hermanus Hendrik GILIOMEE, * 11-04-1935 X Annamarie DREYER, * 18-12-1942

g3     Judith Magdalena (Jukie), * 27-01-1900 en @ 01-04-1900 te Swellendam

X Dirk Cornelius GILIOMEE (Hein)

g4     Mattheus Johannes, * 16-07-1903 en @ 06-09-1903 te Swellendam

X Maria Margaretha ODENDAAL, * 13-03-1908

g5     Catharina Cornelia, * 05-02-1908 en @ 07-04-1908 te Swellendam

X Willem J ODENDAAL

g6     Louis Johannes, * 02-11-1909 en @ 06-02-1910 te Swellendam

X 25-01-1938 Alida Gloudina FICK te Heidelberg KP

h1     Magdalena Magritha (Laasie), * 19-06-1947 te Heidelberg KP. Enigste kind.

g7     Willem Johannes, * 11-03-1913 en @ 04-05-1913 te Swellendam

X Petronella Maria Jacoba DE JAGER, * 05-11-1911

g8     Johannes Bernardus, * 12-09-1916 en @ 05-11-1916 te Swellendam

f2      Johannes Bernardus, * 26-08-1868 en @ 04-10-1868 te Swellendam

X 29-03-1892 Catharina Regina SWART te Swellendam, * 1870?

g1     Hans Jurie, * 06-09-1893 en @ 05-11-1893 te Swellendam en + 06-10-1963 te Riviersonderend

X 27-06-1921 Anna Christina VAN DYK te Kaapstad, * 21-08-1898 en @ 23-10-1898 te Napier en + 13-11-1969 te Riviersonderend

[Hans was baie musikaal. Hy het ’n goeie tenoorstem gehad en kon talle musiekinstrumente bespeel. Verder was hy ’n talentvolle sportman wat op die rugbyveld uitgeblink het.]

h1     Catharina Johanna Elizabeth, * 25-08-1922 en @ 01-10-1922 te Swellendam en + 15-09-1924 te Riviersonderend. Klein oorlede.

h2     Catharina Regina, * 14-11-1924 en @ 07-12-1924 te Swellendam

X 25-07-1958 Willem DU PLESSIS te Stellenbosch

h3     Louise, * 10-06-1926 en @ 01-08-1926 te Swellendam

X 03-10-1953 Dirk Johannes VAN DYK te Stellenbosch, * 28-10-1925 te Treinskraal, Riviersonderend

h4     Johannes Bernardus (Jannie), * 22-06-1931 en @ 06-09-1931 te Swellendam

X 23-06-1956 Margaret STONE te Stellenbosch, * 01-10-1931 te Caledon

[Jannie was predikant van die NG Kerk in Goedvertrou, Caledon en Tygerberg. Hy het in 1991 emeriteer en woon daarna in Brackenfell.]

i1      Annelize, * 06-07-1957 te Caledon

X 02-12-1978 Ludwig ZIETSMAN te Parow

i2      Marguerite, * 11-04-1959 te Ceres en @ 05-07-1959 te Riviersonderend

i3      Nilanie, * 03-12-1966 te Vryburg

i4      Jureni, * 28-11-1969 te Caledon

g2     Regina Catharina, * 29-04-1895 en @ 30-06-1895 te Swellendam

X 27-04-1920 Hermanus Theodorus STEYN te Swellendam, * 1892?

g3     Judith Magdalena Geertruyda, * 10-03-1897 en @ 16-05-1897 te Swellendam

X 08-06-1920 Louis Jacobus CONRADIE te Swellendam, * 1900?

g4     Jacobus Nicolaas, * 20-07-1900 en @ 02-09-1900 te Swellendam

g5     Maria, * 19-04-1904 en @ 26-05-1904 te Swellendam

f3      Hans Jurie, * 29-05-1870 en @ 26-06-1870 te Swellendam

X 04-04-1893 Catharina Juliana SWART te Swellendam, * 1873?

g1     Susanna Johanna Wilhelmina, * 20-02-1894 en @ 08-04-1894 te Swellendam

g2     Hans Jurie, * 09-01-1897 en @ 31-01-1897 te Swellendam

X 15-06-1926 Margaretha Johanna VAN DYK, * 25-05-1906

h1     Seun (geen naam), * en + 14-08-1927 

h2     Lovina Elizabeth (Lona), * 07-05-1929 te Swellendam en + 26-01-1932.

h3     Hans Jurie (Boetie), * 12-06-1931 te Swellendam

X Ellen Marie BURE, * 17-02-1931

i1      Margaretha Johanna (Martie), * 03-01-1968

h4     Jacobus Johannes (Koos), * 10-09-1932 te Swellendam en + 22-06-2005 te Klerksdorp

X Margaretha Jacoba JORDAAN, * 26-07-1936

i1      Joreta LINDE-FERREIRA, * 05-04-1968 te Klerksdorp

X 11-09-2004 Jacobus FERREIRA (Kobus) te Pretoria, *26-02-1959 te Humansdorp

[Kobus en Joreta woon (2009) in Hazelwood, Pretoria. Sy is senior bestuurder van kommunikasie by die kantoor van die Ouditeur-Generaal. Kobus het vir baie jare in die departement buitelandse sake gewerk, maar het van 1997 af sy eie onderneming wat tuinopruimings en boomslopings hanteer. Joreta gebruik die dubbelloopvan in haar werkomgewing.]

j1      Jacobus Meeding FERREIRA (Meeding), * 11-04-2006 te Pretoria

i2      Hans-Jurgen, * 23-01-1971 te Klerksdorp

X 28-09-1997 Hendriena Maria VAN VUUREN (Elmarie)

[Hans-Jurgen is (2009) al vir 15 jaar verkoopsverteenwoordiger by Paint&Ladder in Klerksdorp en Elmarie is bestuurder by ’n korttermynversekeraar.)

j1      Donae, *10-11-1997 te Stilfontein

h5     Louis Johannes (Loënes), * 22-03-1945 en + 13-02-1967

i1(?) Louis Johannes, * 15-09-1966 (volgens familiebybel van G2 Hans Jurie)

g3     Judith Magdalena, * 14-02-1898 en @ 06-03-1898 te Swellendam

X 09-04-1929 Barnard Jacobus LE ROUX te Swellendam, * 1897?

g4     Johannes Bernardus, * 05-04-1900 en @ 06-05-1900 te Swellendam

X Anna VAN DEVENTER (weduwee GRIESEL)

XX Johanna BOTHA

g5     Louis Jonas, * 01-01-1902 en @ 30-03-1902 te Swellendam en + 15-09-1989

X 13-03-1950 Johanna Gertruida BOTHA te Stellenbosch, * 12-05-1919 te Nieuwoudtville en + 08-03-1982 te Stellenbosch

h1     Louis Hans, * 02-05-1951 te Stellenbosch (tweeling)

X 21-12-1974 Thelmay LIEBENBERG te Paarl, * 08-03-1954 te Paarl

[Louis is algemene mediese praktisyn en direkteur van die Pines-Kliniek op Worcester.]

i1      Louis Bernard, * 01-02-1978 te Bellville

[Louis is pediater in Stellenbosch.]

i2      Christof Willem, * 12-11-1980 te Petoria

[Christof woon tans (2010) in Worcester na 7 jaar in Oos-Europa (Balkan-state). Hy is mede-eienaar van BreedeNet – ’n internet-diensverskaffer in die Wes- en Oos-Kaap, asook ’n IT-spesialis vir Klipbokkop Mountain Resort en vir Toyota Enviro Outreach.]

i3      Hans Jurgen, * 01-06-1984 te Worcester

[Jurgen woon in Montague Gardens in die Kaap en werk as Diensverskaffer-spesialis vir Apple Mac by NetsurIT.]

h2     Hester Sophia, * 02-05-1951 te Stellenbosch (tweeling)

X 29-07-1972 Daniël Pieter ROSSOUW (Danie) te Stellenbosch, * 21-01-1949 te Beaufort-Wes

i1       Yolanda ROSSOUW, * 18-04-1973 te Bellville

X 20-01-1994 Frans KIRSTEN te Potchefstroom, * 19-03-1972

i2       Corné ROSSOUW, * 06-03-1975 te Bellville

X 21-01-1994 Ockert FOURIE te Potchefstroom

i3       Danieta ROSSOUW, *21-01-1981 te Newcastle

X 19-01-2006 Carel Christoffel JANSEN VAN VUUREN, * 04-12-197?

h3     Johannes Bernardus, * 13-04-1958 te Stellenbosch

g6     Petrus Albertus, * 28-12-1903 en @ 07-02-1904 te Swellendam

X Susarah Elizabeth FRANKEN, + 12-05-2011

h1     Jolene, * 08-09-1950 en @ 05-11-1950 te Riviersonderend

X 23-10-1971 Stephanus Francois (Fanie) VORSTER te Rodenbeck, Bloemfontein, * 24-02-1949 te Lady Grey

i1       Elizma VORSTER, * 22-12-1976 te Bloemfontein

X 14-02-1998 Daniël Johannes Jacobus (Danie) STEENKAMP, * 25-07-1974

j1     Dané STEENKAMP, * 10-08-2007 te Bloemfontein

i2      Liné VORSTER, * 01-07-1978 te Bloemfontein

X 24-04-1999 Gideon Johannes (Pine) PIENAAR, * 16-09-1973, ¸ 03-03-2007

g7     Susanna Beukes (Sannie), * 27-11-1906 en @ 06-01-1907 te Swellendam

X 16-06-1931 Barnard Jacobus LE ROUX te Swellendam, * 1897?

h1        Julia LE ROUX

X KROON

h2        Judy LE ROUX

X LE GRANGE

g8     Coenrad Christoffel, * 11-04-1912 en @ 05-05-1912 te Swellendam

f4      Maria Dorothea, * 06-06-1872 en @ 21-07-1872 te Swellendam

X 17-03-1903 Jacob Jacobus VAN EEDEN te Swellendam, * 1873?

f5      Zacharya Geertruida, * 12-11-1874 en @ 20-12-1874 te Swellendam

f6      Coenraad Christoffel, * 04-05-1876 en @ 02-07-1876 te Swellendam

X 21-02-1899 Margaretha Maria Lourensa SWART te Swellendam, * 1878?

g1     Elizabeth Petronella, * 24-07-1900 en @ 02-09-1900 te Swellendam

X 02-01-1923 Johan Catharinus SWART te Swellendam, * 1897?

g2     Hans Jurie, * 17-08-1906 en @ 28-10-1906 te Swellendam

X 30-04-1934 Alida Maria LACOCK, * 08-08-1906 en @ 01-10-1906 te Kalkbaai

h1     Maria Petronella, * 21-10-1934 te Muizenberg

X Karlheinz VAN DER POLL

h2     Margaretha Lourenza, * 23-09-1939 te Muizenberg

X Nico Willem LE ROUX

h3     Coenraad Christoffel, * 23-07-1942 en + 21-12-1964 te Muizenberg. Jonk oorlede.

h4     Jan Christiaan, * 09-08-1943 te Muizenberg en @ 11-1943 te Kalkbaai

X 22-03-1969 Hendrika Johanna KAPP te Vishoek, * 04-03-1948 te Kaapstad

i1      Karen, * 27-02-1971 te Vishoek

i2      Hans Jurgen, * 20-03-1973 te Vishoek

i3      Jan Christiaan, * 03-03-1975 te Vishoek

h5     Hans Jurie, * 07-07-1945 te Muizenberg

X       08-05-1971 Ninon LE ROUX te Bellville, * 10-12-1946 en @ 23-02-1947 te Langlaagte

i1      Ilana, * 17-04-1973 te Bellville

i2      Hans Jurie, * 10-01-1976 te Bellville

g3     Judith Magdalena, * 11-04-1912 en @ 02-06-1912 te Swellendam

f7      Gerhardus Johannes Christiaan, *28-07-1878 en @ 25-08-1878 en + 19-04-1956 te Swellendam

X 02-08-1910 Maria Dorothea SWART te Swellendam, * 1885? en + 06-01-1924 te Swellendam

g1     Hans Jurie, * 18-01-1915 en @ 07-03-1915 te Swellendam

g2     Johannes Jacobus Swart, * 20-04-1919 en @ 01-06-1919 te Swellendam

X Elizabeth Blom CONRADIE, * 24-07-1925

h1     Gerhardus Christiaan, * 08-07-1945 en @ 07-10-1945 te Swellendam

f7 XX 13-10-1936 Catharina Wilhelmina Francina DU TOIT te Swellendam, * 1914?

g3     Maria Groenewald, * 05-01-1938 en @ 06-03-1938 te Swellendam

X 30-07-1960 Jacobus Christiaan LE ROUX te Swellendam, * 1936?

g4     Judith Magdalena Groenewald, * 11-09-1943

f8      Christoffel Johannes, * 26-03-1880 te Swellendam

X 22-03-1910 Maria Magdalena Albertha UYS te Swellendam, * 03-12-1879

g1     Maria Magdalena Joubert (Miemie), * 30-08-1913 en @ 05-10-1913 te Swellendam

f9      Gabriël Jacobus, * 10-1882. Klein oorlede.

f10    Judith Magdalena Maria Geertruida, * 03-11-1885 en @ 06-12-1885 te Swellendam en + 03-12-1943

X 02-12-1913 Pieter Christiaan KUNZ te Swellendam, * 1886?

e2     Maria Elizabeth Hendrika, * 19-06-1844 en @ 01-09-1844 te Swellendam

X 05-03-1872 Frederik Jacobus STEYN te Swellendam, * 14-04-1846

e3     Louis Jonas, * 21-08-1849 en @ 18-11-1849 te Swellendam en + 18-08-1930

X 29-09-1874 Susanna Johanna Geertruida SWART te Swellendam, * 21-09-1850 te Bredasdorp en + 10-07-1914 te Dipkasmond, Swellendam

f1      Maria Dorothea, * 26-06-1876 en @ 30-07-1876 te Swellendam en + 05-09-1954

X 17-03-1903 Jacob Jacobus Francois VAN EEDEN, * 26-09-1873 te Swellendam en + 17-09-1948 te Bredasdorp

g1     Jacob Jacobus VAN EEDEN, * 02-10-1913 te Swellendam en + 17-10-1966 te Bredasdorp

X 28-12-1941 Mimmie VAN BREDA, * 27-04-1921

f2      Zacharya Geertruyda, * 09-03-1879 en @ 27-04-1879 te Swellendam

f3      Susanna Johanna, * 26-10-1880 en @ 19-12-1880 te Swellendam

f4      Louise Gertruida, * 31-08-1882 en @ 29-10-1882 te Swellendam

f5      Anna Dorothea, * 05-08-1884 en @ 19-10-1884 te Swellendam

f6      Louis Jonas, * 21-12-1885 en @ 14-02-1886 te Swellendam

f7      Judith Magdalena, * 05-10-1887 en @ 27-11-1887 te Swellendam en + 29-11-1944 te Bredasdorp

X Willem Michiel Petrus MATTHEE, * 07-1881 te Caledon en + 05-03-1943 te Bredasdorp.

g1     Maria Dorothea MATTHEE

X NN VAN EEDEN

f8      Jacoba Maryna, * 25-12-1889 en @ 16-02-1890 te Swellendam

X 04-10-1938 Daniël BESTER te Swellendam, * 1890?

f9      Elizabeth Margaretha, * 31-03-1892 en @ 15-05-1892 te Swellendam

X Johanna Catharina SWART (manspersoon), * 19-07-1896

e4     Zacharya Geertruida, * 26-07-1851 en @ 19-10-1851 te Swellendam

X 07-10-1873 Willem Jacobus STEYN (wewenaar) te Swellendam, * 1840?

e5     Gerhardus Johannes Christiaan, * 03-10-1853 en @ 25-12-1853 te Swellendam

e6     Gabriël Jacobus, * 08-12-1856 en @ 08-02-1857 te Swellendam, + 20-02-1922 te

Vrededorp, Johannesburg

X Catharina Dorothea Elizabeth BADENHORST te Smithfield

f1       Louis Jonas, * 14-10-1891, @ 29-11-1891 te Smithfield

f2     Johanna Dorothea, * 06-11-1893, @ 24-12-1893 te Smithfield.  Waarskynlik jonk oorlede, want sy word nie in 1922 genoem op haar pa se sterfkennis nie, en vgl f7.

f3 Maria Elizabeth

X Lourens Jacobus VAN STADEN

f4 Gabriël Jacobus Badenhorst, * 09-07-1903

f5 Catharina Dorothea, * 14-10-1905

f6 Cornelia Dina, * 28-10-1907 

f7 Dorothea Johanna, * 29-12-1911

e7     Jacobus, * 05-03-1860 en @ 15-04-1860 te Swellendam

X 02-12-1884 Hester Magdalena VAN EEDEN te Swellendam, * 1861?

f1      Louis Jonas, * 30-07-1885 en @ 01-11-1885 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f2      Frederik Jacobus Van Eeden, * 27-07-1886 en @ 31-10-1886 te Swellendam en + 1935 te Johannesburg

X 05-08-1914 Anna Margaritha JOHNSON te Fordsburg, * 1896?

g1     Christina Magdalena, * 06-05-1916

X 06-10-1934 Johannes Hendrikus OOSTHUIZEN te Johannesburg-Oos, * 1910?

g2     Jacobus (Koos), * 29-12-1917 en @ 14-04-1918 te Fordsburg

X Connie

XX Agnes FERREIRA (later X VAN ZYL)

h1     Robin Frederick, * 14-10-1948

[Robin was vir 20 jaar veearts te Empangeni en het later as dosent by Onderstepoort opgetree. Werk sedert 09-2002 in Londen en woon later (2010) in Johannesburg.]

X 19-01-1974 Louisa Anna KOELEWYN (Loesje) te Roodepoort, * 19-02-1950

i1      Anneke, * 22-09-1975 te Kroonstad

X Zlatko DOBRONIC, *

[Anneke woon (2010) in Johannesburg.]

i2      Robin Frederick (Rob), * 05-07-1978 te Kemptonpark [WP-rugbyspeler, 2003, speel sedert 2007 rugby in Frankryk.]

i3      Edrich, * 09-10-1982 te Empangeni

X Lizere MALAN

[Edrich het ’n graad op Pukke verwerf. Hy speel (2010) slot vir die Leopards en woon op Potchefstroom.]

g3     Ole, @ 14-03-1920 te Fordsburg. Baie klein oorlede.

g4     Anna Margaretha, * 20-01-1921 en @ 12-06-1921 te Vredelust, Johannesburg

X Wessel VAN OUDTSHOORN

g5     Dorothea Elizabeth, * 02-06-1922 en @ 10-12-1922 te Vredelust

X Karel DE BLANCH

g6     Jacomina Maria, * 02-01-1924 en @ 10-08-1924 te Johannesburg-Oos

X 31-07-1943 James Richard TREMPER te Johannesburg-Oos, * 1915?

g7     Zachreida Gertruida (Ouie), * 18-08-1925 en @ 08-11-1925 te Johannesburg-Oos en + 24-09-2002

X 22-08-1942 Gerhardus Petrus VAN HEERDEN te Johannesburg-Oos, * 1920?

XX Richard Leadway O’BRIEN

g8     Ole Johanna Gertruida, * 10-09-1927 en @ 08-01-1928 te Johannesburg-Oos en + 20-05-1979

X Jacobus VAN RENSBURG

g9     Hester Magdalena, * 02-07-1929 en @ 22-12-1929 te Johannesburg-Oos

X Evert EHLERS

h1       Marietjie EHLERS

X KRUGER

g10   Malie, * 20-03-1931 en @ 11-10-1931 te Johannesburg-Oos

X Japie MELLET

g11   Frederick Jacobus Van Eeden (Freek), *05-01-1933 en @ 10-02-1933 te Johannesburg-Oos

X Jacoba Lorika REYNDERS (Rika), * 07-04-1940 te Johannesburg

h1     Frederick Jacobus (Frik), * 28-11-1963 en @ 02-02-1964 te Westdene, Johannesburg. Skofbaas by Libanon-myn. + 11-11-2009. Verongeluk met motorfiets op pad werk toe.

X 02-07-1982 Sanet Hester te Westonaria, * 05-04-1966

i1       Norman, * 29-11-1982 te Westonaria

X Madelein Annalize ROSSOUW, * 25-07-1978

j1     McKayla Magdalena, * 04-03-2004

i2      Chantel, * 03-09-1986 te Carletonville

h2     Anna Margaretha, 26-05-1972

g12  Louis Jonas, * 22-08-1934 en @ 09-12-1934 te Johannesburg-Oos en + 31-12-1980

X 22-05-1960 Elisabeth Catharina VAN DER MERWE te Johannesburg, * 14-03-1944 te Johannesburg

h1     Frederick Jacobus (Kobus), * 30-05-1962 en @ 05-03-1962 te Westdene

X 27-09-1987 Jane PADDOCK te Johannesburg, * 06-03-1969 te Johannesburg

[Kobus is (2010) ’n loodgieter met ’n eie besigheid wat die afgelope 23 jaar kontrakwerk vir Wits-Universiteit doen. Hy hou van die natuur en van jag. Jane is in die eiendomsbedryf en hou van handwerk en scrapbooking.]

i1       William Charles, * 19-01-1986 te Alberton

X 21-03-2009 Crystal Bridget CARWARDINE te Alberton, * 06-06-1985 te Rhodesië

[William studeer (2010) vir sy PPL-Lisensie en werk in sekuriteit. Crystal werk in ’n dokter se spreekkamer. Hulle het ’n passie vir familie en geskiedenis.]

i2       Jaque Lewies, * 23-09-1988 te Alberton

O Nadine BADENHORST, * 03-09-1989 te Krugersdorp

[Jaque werk (2010) as IT-ingenieur by Galix. Hy hou van die natuur en van diere.]

j1     Payten-Lee, * 01-04-2008 te Alberton

i3              Monica, * 11-01-1994 te Johannesburg

[Monica is (2010) in Gr 10 by Dinamika-Hoërskool. Sy hou van perdry en perdesport.]

h2     Sarel Johannes (Sakkie), * 17-08-1964 en @ 06-12-1964 te Westdene. Ouditeur.

h3 Leon, * 28-04-1967 en @ 03-09-1967

f3      Anna Margaretha, * 17-02-1888 en @ 15-04-1888 te Swellendam en + 08-06-1969 te Sybrandpark

X Theunis Johannes VOLSCHENK, * 14-06-1886 en @ 02-09-1886 te Wynberg (Seun: Willem Kleynhans van Kommetjie)

f4      Jacobus Willem, * 03-03-1890 en @ 01-06-1890 te Swellendam

X Susanna SMIT (Sus)

[Jacobus en Sus het in Craighallpark in Johannesburg gewoon.]

g1     Jacobus Willemse, * 25-06-1913 en @ 26-08-1913 te Swellendam

X Rachel Jacoba McKNIGHT, * 09-10-1910 te Swellendam

h1 Maria Susanna, * 11-12-1937 en @ 15-10-1939 te Johannesburg-Oos

h2     Jacobus Willemse, * 11-04-1940

g2     Hester Magdalena, * 06-07-1915 en @ 19-02-1922 te Vredelust, Johannesburg

X Paul Nicolaas Harm LE ROUX

g3     Louis Jonas, * 09-10-1917 en @ 19-02-1922 te Vredelust. Nooit getroud nie.

g4     Zacharida Gertruida, * 21-11-1921 en @ 19-02-1922 te Vredelust, tweeling

g5     Elizabeth Jacoba, * 21-11-1921 en @ 19-02-1922 te Vredelust, tweeling

g6     Anna Margaretha, * 08-01-1925 en @ 03-01-1932 te Johannesburg-Oos

X PELSER

g7     Frederick Jacobus Van Eeden, * 16-10-1927 en @ 03-01-1932 te Johannesburg-Oos. Nooit getroud nie.

g8     Gabriël Jacobus, * 10-07-1930 en @ 03-01-1932 te Johannesburg-Oos

X 22-02-1958 Petronella Cornelia Johanna LOMBAARD te Johannesburg, * 13-06-1937

h1     Pieter Conrad Theodorus, * 10-07-1958 te Johannesburg

X 27-12-1979 Magdalena WOOD te Johannesburg, * 28-11-1962 te Pietersburg

i1      Gabriël Jacobus, * 25-04-1980 te Johannesburg

i2      Pieter Conrad Theodorus, * 08-10-1981 te Johannesburg

i3      Petronella Margarietha, * 19-01-1983 te Johannesburg

h2     Gabriël Jacob Van Eeden, * 12-10-1959 te Johannesburg

X 19-01-1981 Cathalene DELPORT te Johannesburg, * 12-07-1962 te Port Elizabeth

h3     Barend Jacobus, * 06-10-1960 te Johannesburg

X 27-01-1982 Gertruida DU TOIT te Johannesburg

h4     Petronella Cornelia Susanna, * 07-03-1963 te Johannesburg

X 19-07-1981 Mark FALLET te Johannesburg, * te Winchester, Engeland

h5     Gert Van Deventer, * 19-07-1965 te Johannesburg

h6     Frans Louis, * 01-01-1968 te Johannesburg

g9     Jacob Van Eeden, * 26-06-1933 en @ 16-04-1939 te Johannesburg-Oos

f5      Hester Magdalena, * 29-08-1895 en @ 03-11-1895 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f6      Zachareida Gertruida, * 1896

X Reinier Johannes Jacobus VAN TONDER, * 1895?

f7      Maria Elizabeth (Mill), * 12-02-1898 en @ 03-04-1898 te Swellendam

X 10-10-1917 Louwrens Jacobus VAN STADEN te Fordsburg, * 1893?

XX Jacobus Johannes VIVIERS

g1          Boet VIVIERS

X Edie

f8      Elizabeth Jacoba (Bettie), * 31-08-1900 en @ 04-11-1900 te Swellendam

X 06-10-1925 Jan Tobias LAUBSCHER te Johannesburg-Oos, * 09-08-1898 en @ 04-11-1898 te Riebeek-Kasteel en + 14-05-1972 te Retreat

f9      Hans Jurie, * 13-10-1903 en @ 03-01-1904 te Swellendam

f10    Dorothea Elizabeth Jacoba, * 17-12-1904 en @ 09-04-1905 te Swellendam. Nooit getroud nie.

g1 Louis Jonas

X Marjorie WEBSTER

[Louis het by sy tante Bettie (f8) in Johannesburg grootgeword. Dit is onbekend wanneer en hoe sy eie ma oorlede is.]

h1        Lional, * 21-06-1957 te Welkom

X 1992 Charlene

[Lional is Engelssprekend en woon op ’n kleinhoewe buite Durbanville waar hy ’n masjienbou-onderneming het.]

f11    Jacob Jacobus, *01-08-1907 en @ 03-11-1907 te Swellendam. Nooit getroud nie.

d5      Maria Jacoba Wilhelmina, * 02-09-1820, @ 10-12-1820 te Swellendam

X 08-01-1849 Johannes Cornelis Matthys WOLFAARD te Swellendam

d6      Maria Hendrika, * 1821

X Hendrik Michiel EKSTEEN

d7      Catharina Johanna, * 27-04-1823, @ 28-09-1823 te Swellendam, + 15-09-1884 te Boshof

X 10-09-1849 Matthias Johannes Marthinus STEYN (Maatjan), * 02-02-1830

e1      Maria Helena STEYN

X 16-07-1877 Dirk Cornelius UYS te Boshof

f1      Johannes Marthinus UYS, * 13-10-1880, @ 05-12-1880 te Boshof

f2      Catharina Johanna UYS, * 04-10-1883, @ 03-02-1884 te Boshof

f3      Maria Catharina UYS, * 05-02-1885, @ 06-06-1886 te Boshof

f4      Hermanus Christiaan UYS, * 23-12-1887, @ 01-04-1888 te Boshoff

f5      Susanna Magdalena UYS, * 30-07-1890, @ 02-11-1890 te Boshof

e2      Johannes Marthinus STEYN

X 25-11-1878 Anna Elizabeth KOK te Boshof

f1      Johannes Marthinus STEYN, * 08-12-1879, @ 28-03-1880 te Boshof. Jonk oorlede

f2      Johan Hendrik Christoffel STEYN, * 20-12-1880, @ 27-03-1881 te Boshof

f3      Johannes Marthinus STEYN, 08-04-1883, @ 03-06-1883 te Boshof

f4      Jacob Wijnand STEYN, * 22-04-1885, @ 31-05-1885 te Boshof

f5      Louis Jonas STEYN, * 06-12-1886, @ 09-01-1887 te Boshof

f6      Maria Magdalena STEYN, * 02-01-1888, @ 02-03-1889 te Boshof

f7      Hermanus Christiaan STEYN, * 21-01-1891, @ 02-03-1891 te Boshof

e3      Louis Jonas STEYN, *

X 25-06-1884 Susanna Magdalena Petronella UYS te Boshof

f1      Johannes Marthinus STEYN, * 24-06-1885, @ 02-08-1885 te Boshof

f2      Louisa Jonas STEYN, * 13-06-1887, @ 07-08-1887 te Boshof

f3      Francina Elizabeth STEYN, * 26-06-1889, @ 01-09-1889 te Boshof

f4      Catharina Johanna STEYN, * 28-06-1891, @ 06-09-1891 te Boshof

f5      Wilhelm STEYN, * 24-12-1892, @ 05-02-1893 te Boshof

f6      Susanna Magdalena STEYN, * 28-02-1895, @ 05-05-1895 te Boshof

f7      Cornelia STEYN, * 05-04-1897, @ 18-07-1897 te Boshof

e4      Catharina Magdalena STEYN, * 1857 te Swellendam, + 28-10-1933 te Klipkuil, distrik Boshof

X 12-03-1877 Wynand Louw DU PLESSIS te Boshof

f1      Wynand Louis DU PLESSIS, * 15-09-1878 te Boshof

f2      Catharina Johanna Magdalena DU PLESSIS, * 15-01-1880, @ 15-02-1880 te Boshof

X 29-06-1915 Johan Matthys DU PLESSIS

f3      Johannes Marthinus DU PLESSIS, * 13-05-1881, @ 03-07-1881 te Boshof

f4      Maria Jacoba DU PLESSIS, * 12-05-1883, @ 01-07-1883 te Boshof. Vermoedelik jonk oorlede, want sy word nie genoem in haar ma se sterfkennis van 1933 nie

f5      Susanna DU PLESSIS, * 10-02-1887, @ 17-04-1887 te Boshof

X Stephanus Johannes BECKER

f6      Gesina Maria DU PLESSIS, * 18-02-1891, @ 05-04-1891 te Boshof

X Louis Jonas STEYN

e5     Susanna Magdalena STEYN, * 1859, + 12-07-1906 te Welgedacht, distrik Boshof

X 14-02-1877 Sarel Petrus Francois DU PLESSIS te Boshof (Die egpaar was kinderloos)

e6      Hermanus Christiaan STEYN

e7      Gertruida Catharina STEYN

X 18-08-1890 Bartholomeus ZAAIMAN te Boshof, + 15-01-1893

d8      Jan, * 05-09-1825, @ 26-12-1825 te Swellendam

d9      Elisabeth Margaretha, * 12-10-1827, @ 17-08-1828 te Swellendam

X 26-02-1849 Andries Frederik Willem STEYN te Swellendam, * 20-12-1827, + 06-03-1905

[Volledige gegewens is te vind in JW Jonker: "Die nasate van AFW Steyn en EM Linde", 2004]

e1      Maria Hendrika Johanna STEYN, * 03-03-1850

X 05-05-1874 Johannes Stephanus STEYN, * 03-02-1844

e2      Johannes STEYN, * 09-08-1851, + 15-09-1922

X 30-03-1875 Barbara Wilhelmina STEYN, * 05-12-1856 te Bruintjiesrivier, distrik Swellendam

e3      Hans Jurie STEYN, * 20-06-1853

e4      Andries Frederik Willem STEYN, * 24-09-1855, + 14-09-1940

X Cornelis Christina STEYN, * 23-04-1861

e5      Catharina Magdalena STEYN, * 16-11-1858

e6      Elizabeth Margaretha STEYN, * 15-05-1861, + 29-06-1935

e7      Hermanus Christiaan STEYN (Manie), * 20-02-1865, + 20-10-1934

X 1888 Cornelia Maria CULLEN (Kitty), * 19-12-1861, + 1958

e8      Louis Jonas STEYN, * 11-11-1867, + 11-06-1947

X 31-07-1894 Elsje Maria Diedrika LINDE (Ellie), * 25-04-1868, + 1957

e9      Pieter Christiaan STEYN (Piet), * 04-06-1873, + 21-08-1964

X 22-08-1899 Anna Elizabeth Johanna STREICHER, * 22-06-1877 te Swellendam

XX Johanna Wilhelmina STEYN, * 29-05-1891

 

 

d10     Gerhardus Johannes, * 25-02-1830, @ 14-05-1830 te Swellendam

X 12-06-1854 Maria Catharina STEYN te Swellendam

e1      Catharina Magdalena, * 18-12-1855, @ 02-03-1856 te Swellendam, + 23-01-1917

X 22-12-1879 Henry PACE, * 18-05-1849 te Riversdal

e2      Hans Jurie Hermanus, * 17-01-1858, @ 27-06-1858 te Swellendam

e3      Gerhardus Johannes, * 20-09-1859, @ 13-11-1859 te Swellendam, + 1866 ? (vgl e7)

e4      Hermanus Christiaan, * 25-03-1861, @ 12-05-1861 te Swellendam

X Susanna Jacoba STEYN

e5      Maria Hendrika Christina, * 16-03-1863, @ 14-06-1863 te Swellendam

e6      Susanna Magdalena Jacoba, * 28-03-1867, @ 02-05-1867 te Swellendam

e7      Gerhardus Johannes, * 22-09-1870, @ 18-12-1870 te Swellendam

X Jacoba Elizabeth VAN DER VYVER

f1      Johannes Jurie (Hans), * 17-01-1906, + 15-02-1981

X 16-05-1931 Susanna Magrieta CRAFFORD (Sannie), * 01-06-1912

g1      Gerhardus Johannes, * 30-04-1934

X Poppie, * 31-05-19??

g2      Christina Johanna (Kitty), * 30-05-1937

X 08-11-1958 Abraham Daniël Jan DE VILLIERS, * 03-02-1936, + 11-05-2008

h1      Lindra DE VILLIERS, * 28-09-1960

X 28-11-1981 Hendrik Coenraad JOOSTEN (Hennie), * 02-08-1959

i1      Jani JOOSTEN, * 12-06-1989

i2      Hendrik JOOSTEN, * 13-12-1994

h2      Christa DE VILLIERS, * 13-06-1962

X 14-12-1985 Frederick Johannes Faculyn GOUS (Vrede), * 26-10-1956

h3      Juanita DE VILLIERS, * 01-08-1967

X 09-09-1989 Adriaan Cornelius HIGGS (Attie), * 02-12-1965

i1      Juan Adriaan HIGGS, * 11-10-1993

i2      Kevin HIGGS, * 08-09-1996

g2 XX HARDING

g3      Cornelis Petrus (Neels), * 27-10-1939

X 05-10-1965 Elizabeth Margaretha STREICHER (Elise), * 27-11-1939

h1      Juriaan, * 11-05-1966

X 25-02-1995 Linda MOUTON, * 10-05-1967

i1      Lisa, * 17-01-2000

g4      Johannes Jurie (Hannes), * 22-09-1941

X 03-03-1968 Sara Susanna ERASMUS (Sarie), * 05-03-1946

h1      Johannes Jurie (Jurie), * 10-09-1969

X 11-04-1991 Caroline Rentia NELSON, * 16-02-1970

i1      Anel, * 31-01-1993

i2      Johannes Jurie (Jurie), * 13-03-1995

h2      Rene, * 23-06-1968

X 10-10-1990 Eugene LE MAITRE, * 21-06-1969

i1      Eugene LE MAITRE, * 13-02-1992

i2      Sane LE MAITRE, * 19-10-1995

i3      Rehan LE MAITRE, * 18-04-2002

h3      Suritha, * 30-01-1973

X GJA PREVOO

i1      Micheal PREVOO, * 24-11-1997

i2      Sabastiaan PREVOO, * 05-07-2000

g5      Christo Crafford (Chris), * 23-03-1954

f2      Gerhardus Johannes (Gert), *

X Sarah LA GRANGE

g1      Gert, * 08-10-1925

g2      Joan, * 11-12-1927

g3      Evert, * 20-04-1930

g4      Liwies, * 28-10-1935

f3      Izak Bartholomeus

f4      Maria Catharina (Miem)

X Stoffel CRAFFORD (Lood)

g1      Lettie CRAFFORD

g2      Rienie CRAFFORD

g3      Rosie CRAFFORD

X Nellis NEL

g4      Jan CRAFFORD

X Corna

g5      Christoffel CRAFFORD

g6      ? CRAFFORD

g7      Gert CRAFFORD

f5      Johanna Maria (Hanna), * 14-08-1914

X LOUBSER

g1 Johan LOUBSER

f5       XX ESTERHUIZEN

f5      XXX Jan VAN DER VYVER

f6      Jacoba Elizabeth (Kowie)

X HOUGH

g1      Frank HOUGH

f7      Lewies Francios

X Johanna Margaretha LA GRANGE (geb MARAIS)

f8      Susanna Catharina (Sampie)

 

 

 

Vervolg...


d11 Anna Susanna Magdalena Dirklina, * 27-11-1834 en @ 18-01-1835 te Swellendam

X 25-05-1857 Fredrik Johannes Hendrik HEIJNS te Swellendam

d12 Lefina Elizabeth Christina, * 18-02-1838 en @ 17-11-1838 te Swellendam

c4 Catharina Elizabeth, @ 06-10-1799 te Swellendam

X 04-11-1822 Hendrik Johannes KRAUKAMP te Swellendam, * 28-08-1803

c5 Magdalena Susanna, @ 27-06-1802 te Swellendam, + 15-09-1855

X 02-11-1822 Jacobus GROENEWALD te Swellendam

XX 09-12-1839 Gideon Willem VAN EEDEN te Swellendam, @ 16-04-1797, + 12-04-1856 te Bosjesmanspad

b2 Jacobus, * 16-09-1760 en @ 17-11-1760 te Stellenbosch, + 02-05-1843 op Oudekraal, Riviersonderend

X 11-08-1782 Johanna Francina GROENEWALD, * 16-06-1762 op Driefontein, distrik Caledon, + 22-03-1853 te Riviersonderend in die ouderdom van 90 jaar, 9 maande en 6 dae

[Jacobus was ’n dapper man wat deur genl Janssens vertrou is om hom op talle militêre ekspedisies, onder andere na die grensgebied, te vergesel. As beloning vir sy dapperheid het hy die plaas De Oudekraal, waar hy aan die Sonderendrivier gaan woon het, en ’n silwerbeker met ’n inskripsie ontvang. Toe die Engelse in 1806 in Tafelbaai aankom, het Jacobus as een van die generaals van die 225 berede Swellendamse krygers die verdedigers te hulp gesnel. Toe die burgers by geleentheid voor die Engelse moes terugval, het Linde sy manne beveel om agterstevoor op hulle perde te ry om die vyand in die vlug onder die lood te kan steek. Later jare het hy aan verskeie grensoorloë deelgeneem en was tot sy tagtigste jaar hoof van die Swellendamse kommando. Hy het verskeie plase as geskenk gekry vir sy deelname aan die militêre bedrywighede. Hy is begrawe in die kerkhof op die plaas Leeukraal langs die Sonderendrivier. Langs die huidige N2, ’n paar kilometer oos van Cooperstasie (net oos van die Gouritsrivier) waar die pad na Vleesbaai uitdraai, is ’n landmeterbaken op ’n heuwel noord van die pad na hom vernoem. Dit staan vandag nog as Lindeberg bekend.]

c1 Elisabeth Johanna, @ 23-11-1783 en + voor 1808 in die Oos-Kaap

X 22-03-1801 Jurie Johannes KEMP te Kaapstad, @ 28-03-1779 en + in die Oos-Kaap

d1 Johanna Elizabeth KEMP, @ 26-12-1803

X 03-06-1820 Thomas Ignatius FERREIRA te Uitenhage, @ 16-10-1796

e1      Thomas Ignatius FERREIRA, * 30-10-1821 te Uitenhage

X 07-10-1844 Susanna Elizabeth BÜCHNER, * 1828?, + 06-11-1873 te Alexandrië

d2      Frederik Theunis KEMP, *18-10-1810 te Graaff-Reinet

X Helena Johanna Petronella HUMAN, * 26-07-1817 te Uitenhage

e1     Jurie Johannes KEMP, * 20-08-1834 te Uitenhage

c2 Catharina Elizabeth, @ 10-07-1785 en + 1817?

X Hans Jacob BEUKES, @ 30-01-1785 te Stellenbosch

d1      Mattheus Gerhardus BEUKES, @ 15-01-1809

X Hendrina Petronella UYS, * 1896? te Patryskraal, distrik Bredasdorp

d2      Dina Margaretha BEUKES, * 30-09-1811 en @ 20-10-1811 te Caledon

X 06-01-1828 Johannes Hendrik HUMAN te Somerset-Oos, * 07-10-1804 en @ 17-10-1804 te Swellendam en + 09-01-1858 te Alexandria

d3      Johanna Francina BEUKES, * 1813, @ 08-09-1813 te Caledon

X 09-04-1843 Matthys Gerhardus HUMAN te Uitenhage, * 17-05-1821, @ 16-06-1821 te Uitenhage

c3 Johanna Susanna, @ 07-10-1787 en + voor 1843

X Jan Andries GILDENHUYZEN

c4 Helena Wilhelmina, @ 04-10-1789. Jonk oorlede.

c5 Anna Jacoba, @ 27-01-1792 en + voor 1843

X Johannes Henricus HURTER

c6 Jacobus Nicolaas, @ 22-08-1794. Oorlede ná 1839.

c7 Hans Jurie, * 01-07-1796 te Leeuwkraal en @ 11-11-1796 en + 12-09-1839. Nooit getroud nie.

c8 Johannes Christoffel (Jan), *30-08-1798 en @ 25-02-1799 en + 02-06-1880 te Lindeshof

X 01-03-1823 Catharina Elisabeth LINDE (b5c10), * 25-11-1806 te Riviersonderend, @ 25-12-1806 te Swellendam en + 06-03-1844 op Oukraal, Riviersonderend

[Jan het in die voetspore van sy pa gevolg en as kommandant die burgers van Swellendam in 1846/1847 in die Oorlog van die Byl teen die opperhoofde Pato en Kreli aangevoer. Hy het in 1849 as kommandant bedank en is deur Sir Harry Smith as vrederegter aangestel. Hy is begrawe in die ou familiekerkhof op Leeuwkraal naby Lindeshof.]

d1 Isabella Maria (Nonnie), * 25-11-1823 te Lindeshof en @ 18-12-1823 te Swellendam en + 22-03-1880 te Leeuwkraal, Lindeshof

X 02-1844 Jacob Hendrik BEYERS te Caledon, * 14-12-1817 te Meerlust en + te Lindeshof

[Omdat Jan nie seuns gehad het nie, het die ou Linde-familieplaas Leeuwkraal aan die Sonderendrivier in die Beyers-familie se besit gekom. Ter gedagtenis aan die vroeëre eienaars is die omgewing Lindeshof genoem.]

e1 Johannes Linde BEYERS, * 07-04-1845 te Groot-Drakenstein en + 23-02-1904 in Kaapstad

X 24-04-1866 Anna Elizabeth HEROLD, * 12-01-1845 en + 21-07-1900 te Caledon-distrik

f1 Rykje Catharina BEYERS, * 03-02-1867 te Eersterivier en + 1867. Jonk oorlede.

f2 Johannes Linde BEYERS, * 1868 en + 06-09-1950 te Caledon-distrik

X Susanna Salmina VILJOEN, * 11-05-1869 te Caledon-distrik en + 08-10-1934 te Hermanus

f3 William John BEYERS, * 01-02-1870 te Caledon-distrik en + 05-02-1926 te Somerset-Wes

X Elsie Carolina HERSELMAN, * 04-08-1869 te Tarkastad en + 03-11-1929 te Heidelberg

f4 Jacob Hendrik BEYERS, * 10-11-1871 en + 1871? te Caledon-distrik. Jonk oorlede, voor 1904.

f5 Hendrik Philippus BEYERS, * 05-11-1873 te Caledon-distrik en + na 1904.

f6 Catharina Elizabeth Linde BEYERS, * 25-04-1875 te Caledon-distrik. Jonk oorlede.

f7 Percy Francis BEYERS * 27-05-1877 te Caledon-distrik en + na 1904.

f8 Linde BEYERS, * 09-07-1881 te Riviersonderend en + 03-10-1924 te Caledon

X Henrietta Philippina VAN HEERDEN, * 03-1884 te Tarkastad en + 01-06-1934 te Tarkastad.

[Linde was ’n kroegeienaar. Die egpaar was kinderloos.]

f9 Tobias Johannes Herold BEYERS, * 14-01-1883 en + 30-10-1924 te Lindeshof

X 1908 Margaretha Elizabeth ROUX, * 14-06-1883 en + 12-07-1964 te Caledon-distrik

f10 Sybil Maria BEYERS, * 03-10-1885 te Riviersonderend en + te Pretoria

X Pieter Wouter de Wet BEKKER, * 22-01-1881 te Aliwal-Noord en + 20-06-1933 te Standerton

e2 Hendrik Philippus BEYERS, * 09-05-1846 te Drakenstein en + 10-04-1935 te Lindeshof

X Maria Elizabeth WESSELS, * 16-02-1848 en + 24-06-1949 te Leeuwkraal

f1 Jacob Hendrik BEYERS, * 16-01-1868 te Stellenbosch en + 15-02-1962 te Riviersonderend

X Anna Magdalena CROUS, * 01-01-1886 te Robertson

f2 Margaretha Johanna Jacoba BEYERS, * 31-10-1869 te Riviersonderend en + 26-03-1927 te Caledon

X Antonie Gysbert VILJOEN, * 21-08-1858 te Caledon-distrik en + 26-10-1918

f3 Johannes Wilhelmus BEYERS, * 13-01-1876 te Riviersonderend en + 17-02-1961 te Hermanus

X Maria Dorothea MARITZ, * 08-05-1894 te Sutherland en + 16-07-1969 te Riviersonderend

c8 XX 08-1845 Maria Elizabeth BOLLEURS, weduwee van Alexander F CHIAPPINI, te Kaapstad, + 06-1892

c9 Nicolaas Johannes (Hans), @ 15-06-1801 en + 1819 in die Suurveld

c10 Helena Cornelia, * 16-09-1804 te Riviersonderend en @ 23-12-1804 te Swellendam en + 25-07-1862

X 02-05-1824 Jurgen Johannes HUMAN te Swellendam, * 07-12-1796 en @ 07-08-1797 te Swellendam en + 27-01-1880 te Riviersonderend

d1 Cornelia Margaretha HUMAN, * 17-02-1828 te Lindeshof en + 24-12-1911 te Middelburg KP

X 13-12-1847 Nicolaas Hendrik THEUNISSEN te Caledon, * 09-09-1822 en + 27-11-1899 te Colesberg

d2 Helena Isabella HUMAN, * 12-12-1829 te Caledon-distrik en + 04-03-1913 te Uitvlugt, Swellendam

X 03-051854 Simon Frederick STREICHER, * 09-11-1819 te Potjieskraal, Swellendam en + 16-08-1882 te Uitvlugt, Swellendam

d3 Gertruida Catharina HUMAN, * 1831 en + te Swartland

X Cornelis de Leeuw BEYERS, * 16-11-1823, + 17-12-1857

e1 Hendrik Philippus BEYERS, * 26-06-1848, @ 29-08-1852 te Bredasdorp, + 19-02-1873 te Riviersonderend

e2 Magdalena Cornelia BEYERS. * 25-02-1850 te Swellendam, @ 13-07-1850 te Bredasdorp, + 10-07-1859 te La Motte, Groot-Drakenstein

e3 Johanna Jacoba BEYERS, *10-09-1852, @ 26-11-1854 te Bredasdorp

d3 XX 27-01-1859 Johan Jacob PITON te Swartland

d4 Dirk Cornelis HUMAN, * 06-10-1833 te Caledon-distrik (Voor 1839 oorlede? Broer d7 het dieselfde name)

d5 Jacobus Nicolaas HUMAN, * 20-08-1835 te Riviersonderend en + 16-11-1905 te Langverwacht, Caledon

X 09-02-1863 Martha Johanna Maria DE KOCK te Caledon,

d6 Johannes Jurie HUMAN, * 07-06-1837 te Caledon-distrik en + 14-04-1922 te Caledon

X 03-02-1860 Gertruida Johanna STREICHER, * 25-05-1839 en + 28-08-1902 te Riviersonderend

d7 Dirk Cornelis HUMAN, * 24-04-1839 te Caledon-distrik

X 02-08-1864 Johanna Catharina STREICHER te Swellendam, * 17-01-1845, @ 07-04-1845 te Swellendam

d8 Johannes Christoffel HUMAN, * 16-04-1841, @ 12-09-1841 te Caledon

d9 Johanna Catharina HUMAN, * 23-10-1843 te Caledon-distrik, @ 25-02-1844 te Caledon

d10 Elizabeth Catharina HUMAN, * 27-12-1846 te Caledon-distrik en + 26-05-1918 te Bredasdorp

X 17-07-1865 Jacob Jacobus GROENEWALD, * 07-05-1842 te Brakkom, Caledon en + 31-08-1889 te Somerset-Wes

b3      Magdalena Helena, @ 05-09-1762 te Kaapstad

X 23-11-1783 Matthys HUMAN, * 20-02-1759 en @ 13-07-1760 en + 13-02-1843 te Riviersonderend

c1 Johanna Christina HUMAN, @ 22-07-1785

X 03-03-1805 Jurgen George David BEYERS, * 22-09-1772 te Paarl en + 1825 te Swellendam

d1      Helena Catharina BEYERS, * 07-03-1806

X Johannes Hendricus LOURENS, * 30-03-1794

d2      Anna Catharina BEYERS, * 19-09-1807 te Klapmuts, + 26-05-1877 te Winburg

X Willem Jacobus DU PLESSIS

d3      Johan David BEYERS, * 23-08-1809 te Klapmuts, + 17-12-1885 te Swellendam

X Johanna Magdalena LOURENS, * 02-10-1808 te Caledon, + 14-12-1861 te Swellendam

d4      Johanna Philippina BEYERS, * 12-01-1811 te Klapmuts

X 04-06-1826 Matthys Johannes LOURENS te Swellendam, @ 03-07-1803 te Swellendam, + 07-10-1865 te Bredasdorp

d5       Sophia Margaretha BEYERS, * 28-10-1812, @ 29-11-1812 te Caledon

X 23-11-1873 Lucas Petrus Johannes GROENEWALD te Swellendam, * 19-04-1819

d6       Catharina Elizabeth BEYERS, * 19-05-1815, @ 02-07-1815 te Caledon

X 22-06-1840 Hendrik Bartholomeus CROUS te Swellendam

d7       Maria Hendrica BEYERS, * 14-10-1816, @ 26-11-1816 te Swellendam, + 06-11-1831 te Winburg

X 06-11-1831 Andries Stephanus DU PLESSIS te Swellendam, @ 24-06-1804, + 20-01-1895 te Fauresmith

d8       Hendrina Frederika BEYERS, * 07-07-1818 @ 06-09-1818 te Swellendam

X 14-12-1834 Matthys Johannes LOURENS te Swellendam, * 1814?

d9       Matthys Wilhelm BEYERS, * 01-08-1820, @ 24-10-1820 te Swellendam

X 31-08-1841 Christina Elizabeth LOURENS te Swellendam, * 21-04-1817 te Caledon, + 06-05-1858 te Swellendam

c2 Hans Jurgen HUMAN, @ 26-10-1786 en + 29-04-1862 te Riviersonderend

c3 Matthys Johannes HUMAN, @ 14-09-1788 te Swellendam en + 27-12-1846 te Uitenhage

X Elizabeth Hendrica WOLFAARD

c4 Petrus Lafras HUMAN, @ 30-10-1790

X Elizabeth Jacoba LOOCK

c5 Helena Catharina HUMAN, * 30-09-1792

b4 Michiel Hendrik, @ 22-04-1764. Jonk oorlede.

b5 Nicolaas, @ 06-10-1765 te Kaapstad, + 20-12-1836 op die plaas Tygerhoek, Swellendam

X 08-10-1786 Susanna Rebecca UYS, @ 22-04-1764

[In 1792 kry hy die plaas Karsrivier in lening, maar teen 1802 woon hy op Appelsrivier en was hy veldkornet van Grootvlakte aan die Sonderendrivier. Hy kry ook die plaas Tygerhoek in erfpag waar hy tot aan die einde van sy lewe woon.]

c1 Susanna Hermina, @ 12-10-1788 en + 30-08-1842

X 05-1809 Matthiüs Gerhardüs BEUKES, @ 07-08-1787 en + 12-12-1859

d1 Mattheus Gerhardus BEUKES, @14-03-1810 te Swellendam

X Anna Susanna Johanna THEUNISSEN

XX Hendrina Elsabe Johanna SWART, * 02-09-1818 en + 25-08-1839

d2 Susanna Hermina BEUKES, @ 10-04-1812. Jonk oorlede.

d3 Nicolaas Jacobus BEUKES, * 25-12-1813 en + 06-10-1848 te Caledon-distrik. Nooit getroud nie.

d4 Dina Margaretha BEUKES, * 24-09-1817 en + 15-03-1886 te Kadie, Heidelberg

X Johannes Frederick UYS, * 29-04-1813 en + 02-06-1880 te Kadie, Heidelberg

d5 Catharina Elizabeth BEUKES, @ 27-04-1820

X Christoffel PIETERSE

d6 Susara Johanna BEUKES, * 23-03-1823

X Jacobus Johannes UYS, * 29-09-1819 en + 04-06-1896 te Kadie, Heidelberg

d7 Hans Jacob BEUKES, * 16-12-1824 te Grootvlakte, Swellendam en + 28-12-1877 te Schuitsberg, Caledon

X Anna Johanna THEUNISSEN

d8 Dirk Cornelis BEUKES, * 1827

X Amerentia Carolina Frederika THEUNISSEN, + 08-09-1872

d9 Gerhardus Johannes BEUKES, * 1834 en + 15-12-1848 te Swellendam. Nooit getroud nie.

c2 Catharina Elizabeth, @ 30-07-1790. Vermoedelik jonk dood, want haar halwe suster C10 is weer so gedoop.

c3 Sara Johanna, @ 07-10-1792

X 04-02-1809 Gerhardus Hendricus HUMAN te Swellendam, @ 13-01-1782 en + 09-05-1856 te Witteklip, Swellendam

d1     Susanna Johanna HUMAN, * 24-02-1810, @ 14-03-1810 te Swellendam

X 06-05-1827 Michiel Casparus EKSTEEN, * 19-07-1806, @ 01-08-1806 te Swellendam

e1      Gert Hendrik Human EKSTEEN, * 14-11-1833, @ 02-03-1834 te Swellendam

e2      Michiel Casparus Cornelis EKSTEEN, * 30-05-1836, @ 03-10-1836 te Swellendam

e3      Susanna Johanna EKSTEEN

d2     Johanna Catharina HUMAN, * 15-12-1811 te Witteklip, Swellendam en + 06-11-1890 te Uitkyk, Caledon

X 07-09-1828 Hendrik Jacobus HUMAN, @ 26-12-1799 te Swellendam en + 20-11-1870 te Caledon

e1      Susara Johanna HUMAN, * 08-06-1831, @ 11-03-1832 te Caledon. Jonk oorlede, vgl e3

e2      Cornelis Margaretha HUMAN, * 19-12-1836, @ 26-02-1837 te Caledon

X 29-10-1855 Johannes Hubertus Adrianus THEUNISSEN te Caledon, * 25-07-1829, @ 25-10-1829 te Durbanville, + 04-02-1877 te Fonteinskloof, Swellendam

e3      Susara Johanna HUMAN, * 21-06-1840, @ 16-08-1840 te Caledon

X 05-10-1857 Frederik Ryk Ludolf NEETHLING te Caledon, * 04-09-1837, + te Steynsrus

e4      Johanna Catharina HUMAN, * 24-10-1842, @ 02-01-1843 te Swellendam, + 19-05-1876

X 25-03-1861 Josias Servaas DE KOCK te Caledon

e5      Hendrika Jakoba HUMAN, * 17-11-1847, @ 12-12-1847 te Caledon, + 13-04-1887

X -1-02-1868 Douw Gerbrand STEYN te Caledon, * 30-04-1845, @ 07-07-1845 te Swellendam, + 17-10-1926 te Swellendam

e6      Dirk Cornelis HUMAN, * 10-11-1849, @ 23-12-1849 te Caledon, + 17-11-1935 te Heidelberg

X 16-05-1876 Maria Johanna Wilhelmina NEETHLING, * 07-05-1857, + 09-05-1935

e7      Gert Hendrik HUMAN, * 09-07-1854, @ 27-08-1854 te Caledon

d3     Helena Johanna HUMAN, * 12-04-1814, @ 15-05-1814 te Swellendam

d4     Johannes Gerhardus HUMAN, * 08-05-1816 te Witteklip, @ 30-06-1816 te Swellendam en + 16-12-1863 in Breërivier, Swellendam (verdrink)

X 07-04-1838 Elizabeth Catharina SWART te Swellendam, * 15-06-1821, @19-08-1821 te Swellendam, + 31-10-1883 te Heuningfontein, Riversdal

e1    Elsje Johanna HUMAN, * 05-08-1841, @ 15-08-1841 te Swellendam

X 02-04-1858 Andries Daniel VAN WYK te Swellendam, * 25-06-1834, @ 20-12-1834 te Swellendam, + 27-10-1893 te Moroko

e2    Gerhardus Hendrik HUMAN, * 19-05-1843, @ 03-07-1843 te Swellendam

X 28-04-1864 Elsabe Hendrina SWART te Swellendam, * 23-05-1846, + 07-10-1876 te Newcastle

e3    Nicolaas Barend HUMAN, * 15-03-1845 te Witteklip, Swellendam, @ 16-05-1845 te Swellendam

X 25-02-1873 Geertruida Johanna SWART te Riversdal, * 24-06-1854 te Holbak, Riversdal, + 23-05-1888 te Bethlehem

e3    XX Elizabeth Sara DAVIES te Harrismith, +26-09-1928

e4    Johannes Gerhardus HUMAN

d5     Nicolaas Mattheus HUMAN, * 25-05-1818 te Swelledam

X Johanna Cornelia Dorothea VAN PAPENDORP, * 29-11-1842

d6     Sara Johanna Elizabeth HUMAN, * 08-08-1820 te Swellendam

d7     Catharina Elizabeth HUMAN, * 08-09-1822 te Swellendam. Jonk oorlede.

d8     Gerhardus Hendrikus HUMAN, * 23-05-1824 en + 1899 te Swellendam

X Susanna Clasina SWART, * 30-07-1834

d9     Catharina Elizabeth HUMAN, * 24-08-1826 (dieselfde naam as d7)

X Hermanus Johannes HENDRIKSE, * 1821?

d10 Maria Magdalena HUMAN, * 19-01-1831 te Swellendam en + 23-12-1902 te Kroonstad

X Johan Christiaan HUMAN, * 18-08-1821 te Swellendam en + 06-05 1879 te Bethlehem

c4 Helena Catharina, @ 19-03-1795

X 04-06-1820 Johannes Jurgen HAMMAN te Swellendam, @ 17-02-1793 en + 19-10-1859 te Caledon-distrik

d1 Johannes Jacobus HAMMAN, * 16-11-1820 te Swellendam

d2 Susanna Johanna Maria HAMMAN, * 06-06-1834 te Caledon

X Ryno Michiel EKSTEEN

c5 Hans Jurgen, @ 08-11-1796 te Swellendam. Jonk oorlede.

c6 Diederik Cornelis, @ 20-10-1799 te Swellendam. Jonk oorlede.

c7 Nicolaas Jacobus, @ 27-06-1802 te Swellendam. Jonk oorlede.

c8 Hester Catharina Maria, @ 18-02-1804 te Swellendam

X 01-05-1828 Andries KEYSER te Swellendam

b5 XX 30-10-1803 Isabella Maria RAUTENBACH te Kaapstad

c9     Georg Fredrik, * 05-10-1804 en @ 23-12-1804 te Swellendam en + 21-07-1877 te Schanskraal, distrik Brandfort

X 13-08-1830 Maria Christina Francina STEYN te Swellendam

[Georg erf die plaas Tierhoek met sy pa se dood in 1836 maar kry in 1839 toestemming om die distrik Swellendam te verlaat en na Colesberg te verhuis. Later vestig hy hom as eerste eienaar op die plaas Schanskraal in die distrik Brandfort, waar hy later ook oorlede is. Hy word in 1851 tot die Wetgewende Raad verkies en was in 1854 mede-ondertekenaar van die Bloemfontein-Konvensie waardeur die Vrystaat sy onafhanklikheid gekry het.  Hy dien in die Provinsiale Regering en later in die Uitvoerende Raad. Omstreeks 1855 word hy kommandant van die burgers in die Bloemfontein-distrik en in 1856 voer hy hulle aan teen die Basoetoes na aanleiding van voortdurende strooptogte. In 1861 word hy tot lid van die Volksraad verkies en dien tot 1864, toe hy hom voltyds aan die boerdery gewy het. Georg was drie keer getroud, die laaste keer met Petronella Aletta De Lange, weduwee van genl Andries Pretorius. Hy het sewentien kinders gehad, waarvan agt seuns. Sewe hiervan is die stamvaders van die sewe familiegroepe van die Vrystaatse Lindes. Vanweë die verwaarlosing van die familiegrafte op die plaas Schanskraal is die oorskot van Org, twee van sy vroue (Petronella Aletta en Anna Magdalena) en een van sy seuns en dié se vrou (Roelof Jacobus en Andriatha Wilhelmina Jacoba) op 10 Julie 1961 in die kerkhof op Brandfort herbegrawe. Hierdie gebeurtenis was ’n belangrike aansporing vir die navorsing wat Hannes Linde (b5c9d14e8f1) oor die familiegeskiedenis van die Lindes in Suid-Afrika gedoen het.]

d1     Maria Margaretha Albertha, * 13-10-1833, + 03-07-1893 te Leeuwkop, distrik Winburg

X 22-07-1850 David Jacobus MAREE te Bloemfontein

e1     Maria Christina Francina MAREE, * 17-04-1851, @ 10-09-1851 te Bloemfontein, + 20-01-1902 te hospitaal van die konsentrasiekamp in Brandfort (Woonadres: Kotzeesvlei, distrik Winburg)

X 13-06-1870 Nicolaas Jacobus KOTZE te Winburg

f1      Johannes Burgers Jacobus KOTZE (Reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f2      David Jacobus KOTZE (Reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f3      Nicolaas Jacobus KOTZE (Reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f4      Dirk Johannes

f5      Maria Margaretha Alberta KOTZE (reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis))

X Johannes Burgers KOTZEE

f6      Maria KOTZE (reeds oorlede volgens moeder se sterftekennis)

f7      Susanna Louisa KOTZE (reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f8      Willem KOTZE

f9      George Frederik KOTZE

f10    Isabella Catharina KOTZE

e2      Susanna Louisa Isabella MAREE, * 14-02-1855, @ 22-04-1855 te Bloemfontein

e3      Isabella Catharina MAREE, * 29-09-1857, @ 10-01-1858 te Bloemfontein, vermoedelik jonk oorlede (vgl. e6)

e4      Johannes Petrus MAREE, * 07-04-1860, @ 24-06-1860 te Bloemfontein

e5      Emarensie Catharina Magdalena MAREE, * 08-06-1862, @ 07-09-1862 te Bloemfontein

e6      Isabella Catharina MAREE, * 02-03-1863, @ 07-05-1863 te Bloemfontein

e7      Johanna Catharina MAREE, * 12-06-1864 @ 05-02-1865 te Bloemfontein, + 29-08-1897 te Wildebeestlaagte, distrik Winburg

X 10-07-1882 Willem Adriaan VAN DEVENTER te Winburg

f1      Gideon Jacobus VAN DEVENTER

f2      David Jacobus VAN DEVENTER

f3      Willem Adriaan VAN DEVENTER

f4      Anna Susanna VAN DEVENTER

f5      Jan Jacobus VAN DEVENTER

f6      Pieter Schalk VAN DEVENTER, * 04-07-1896, @ 04-10-1896 te Winburg

e8      George Frederik MAREE, * 09-08-1866, @ 05-02-1865 te Bloemfontein, + 18-02-1900 te Harrismith

X 28-05-1895 Magdalena Maria Elizabeth VAN BILJON te Winburg

f1      Susanna Jacoba VAN BILJON, * 31-03-1896, @ 07-06-1896 te Winburg

f2      Maria Margaretha Alberta VAN BILJON, * 03-01-1897, @ 05-09-1897 te Winburg

f3      David Jacobus VAN BILJON, * 03-03-1898, @ 27-11-1898 te Senekal (reeds oorlede in 1900)

e9      Anna Elsabe MAREE, * 24-10-1869, @ 23-01-1870 te Winburg

e10    Catharina Elizabeth MAREE, * 15-02-1872, @ 17-08-1872 te Winburg

X 09-12 1889 Christiaan Jacobus SMIT te Senekal

f1      Maria Margaretha Alberta SMIT, * 25-07-1893, @ 01-10-1893 te Senekal

f2      Anna Catharina Elizabeth SMIT, * 11-05-1896, @ 26-07-1896 te Senekal


 

d2     Marthinus Johannes, *17-06-1835 te Swellendam en + 29-07-1920

X 07-02-1859 Geertruida Cornelia ERWEE te Bloemfontein, * 06-03-1842 en + 04-06-1913

e1     George Frederik (Org), * 22-01-1860, @ 04-03-1860 te Bloemfontein, + 11-06-1939 te Bloemfontein

X 14-07-1881 Hendrina Cecilia Cornelia DU PLOOY te Bloemfontein, * 1862, + 10-08-1901

[JA Heese skryf heelwat oor Org in die Eeufeesgedenkboek van die NG Gemeente Brandfort van 1974. Hy was vier keer getroud en het agt kinders by die eerste vrou gehad en een by die tweede.]

f1      Martinus Johannes, * 18-06-1882, @ 06-08-1882 te Bloemfontein, + 17-01-1932 te Graspan, distrik Brandfort

X 17-01-1911 Johanna Catharina Susara VAN WYK te Brandfort, * 1892?

g1     Elizabeth Susanna, * 08-10-1915, @ 05-12-1915 te Brandfort

X 21-10-1941 Abraham Griesel VERMAAK te Brandfort, * 1911?

h1      Johanna Linda VERMAAK, * 28-05-1944 te Brandfort

h2      Elizabeth Susanna VERMAAK, * 04-04-1949, @ 01-05-1949 te Brandfort

g2      Ongedoopte kind (klein oorlede)

f2      Elizabeth Johanna Isabella Fransina, * 26-01-1884 en @ 13-04-1884 te Bloemfontein. Jonk oorlede?

f3      Gertruida Cornelia, * 14-07-1885 en @ 06-09-1885 te Bloemfontein

X 25-10-1904 David Andries Maas ERWEE te Brandfort, * 1882?, + 24-06-1939 te Die Vlakte, distrik Boshof (woonplek: Driefontein, distrik Boshof)

g1  Johannes Albertus ERWEE, * 05-11-1905, @  07-01-1906 te Brandfort

(Reeds oorlede in 1939 volgens sy pa se sterfkennis)

g2      George Frederik ERWEE, * 1907

X 17-03-1942 Helena Christina TERBLANCHE te Hertzogville

g3      David Andries Maas ERWEE * 26-12-1908, @ 07-02-1909 te Brandfort

X 14-07-1936 Elizabeth Maria LOMBAARD te Hertzogville

g4      Hendrina Cecilia Cornelia ERWEE * 16-11-1910, @ 15-01-1911 te Brandfort

X 18-04-1933 Frans Petrus David JACOBS te Bloemfontein

g5      Johanna Catharina ERWEE, * 1912?

X 09-12-1939 Gert Frans JOUBERT te Hertzogville

g6      Marthinus Johannes ERWEE * 10-11-1915, @ 05-12-1915 te Brandfort

X 24-10-1939 Catharina Carolina Elizabeth ROUX te Hertzogville

g7      Andries Johannes ERWEE, * 26-12-1918, @ 02-02-1919 te Brandfort

X 15-07-1947 Magdalena Susanna Petronella LOMBAARD te Hertzogville

g8      Gertruida Cornelia ERWEE, * 25-09-1926, @ 05-12-1926 te Brandfort

X 21-05-1946 Jan Hendrik DU TOIT te Hertzogville

                                                            f4      Hendrina Cecilia Cornelia (Sielie), *

X 17-05-1910 Salomon Cornelius VERMAAK te Brandfort (wewenaar van Catharina Eilizabeth ERWEE, dogter van Hans Jacob ERWEE en Catharina Elizabeth LINDE), + 15-10-1944 te Biesieskuil, distrik Brandfort

g1      Cecilia Cornelia VERMAAK, * 23-05-1911, @ 06-08-1911 te Brandfort

X GROBLER

g2      Salomon Cornelius VERMAAK, * 01-04-1913, @ 08-06-1913 te Brandfort

g3      Susanna Alettha Maria VERMAAK, * 19-10-1914, @ 22-11-1914 te Brandfort

g4      Georgina Frederik VERMAAK

g5      Petronella Magdalena VERMAAK

X OPPERMAN

f5      Abram, * 18-04-1890 en @ 01-06-1890 te Brandfort

X 02-05-1916 Susara Maria (Maggie) MAAS te Brandfort, 1895? suster van Rooi Willem Maas

g1      Catharina Elizabeth, * 18-06-1917, @ 05-08-1917 te Brandfort

g2      George Frederick, * 21-04-1922, @ 04-06-1922 te Brandfort

X 11-09-1950 Alida Jacoba VAN HEERDEN te Hertzogville, * 03-08-1928 te Bultfontein

h1 Abraham, * 27-04-1952 te Hertzogville

X 18-02-1978 Catharina VAN DER POST te Bloemfontein, * 20-10-1954 te Bloemfontein

i1 George Frederick, * 01-12-1979 te Bloemfontein (tweeling)

i2 Christiaan Hendrik Pieter, * 01-12-1979 te Bloemfontein (tweeling)

h2 Alida Jacoba, * 30-03-1959 te Hertzogville

X 25-09-1976 Frans Frederick ROOTMAN, * 12-08-1958

h3     Hendrik Jacobus (Kobus), * 30-03-1959 te Hertzogville

X 30-11-1985 Maria Johanna Magdalena WILSON, * 19-02-1964

f6      George Frederik (Jors), * 31-10-1894 te Enkeldoorn en @ 13-01-1895 te Brandfort en + 01-03-1971 te Bloemfontein

X 30-07-1918 Helena Maria PRETORIUS (Hilda) te Brandfort, * 07-01-1896

g1     George Frederik (Frikkie Witbank), * 19-04-1920, @ 04-07-1920 te Brandfort en + 1998 te Witbank?

X 31-12-1949 Margaretha Gertruida COETZEE (Gwen) te Pretoria, * 21-02-1928 te Potchefstroom

h1     Margaretha Gertruida, * 17-07-1950 te Witbank

X 17-12-1972 Francois VISAGIE

h2     George Frederik (Erik), * 03-12-1953 te Witbank

X 15-05-1976 Louisa Johanna Maria OOSTHUIZEN (Louise) te Witbank, * 14-02-1957 te Johannesburg

[Erik is `n instrumentasie-tegnikus en werk die afgelope paar jaar vir Mitech in die vervaardiging  en verkope van kleppe. Louise is ’n geagte besigheidsentrepreneur in die Secunda-area en dien op ’n aantal besigheids-forums. Sy is onder andere die onwikkelaar en eienaar van Kuiersaam-Gastehuis en Konferensie-fasiliteite in Secunda, ’n vierkristal-geakkrediteerde gastehuis.]

i1      George Frederik (Ferdie), * 25-09-1976 te Witbank

[Ferdi het sy MSc in 2003 by Pukke voltooi en is (2011) besig met sy PhD in Geohidrologie by Kovsies. Ferdi is sedert 2000 in diens van PricewaterhouseCoopers as omgewingsouditeur.]

i2      Marius, * 03-10-1978 te Sasolburg

X 08-10-2006 Sunelle SMIT te Witbank, * 14-11-1983 te Sasolburg

[Marius is 'n kenner van IT en werk in 2010 as webwerf-ontwikkelaar by Business Connexion.]

i3      Helgardt, * 02-05-1989 te Trichardt

[Helgardt is in 2011 'n Honneursstudent by Pukke in BCom Forensiese Rekenmeesterskap.]

g2     Martinus Johannes, * 08-07-1924 en @ 08-10-1924 te Brandfort, tweeling en + 20-04-1993

X 26-01-1952 Maria Aletta VENTER te Brakpan, * 29-03-1932 en @ 29-05-1932 te Reddersburg en + 14-04-1997 te Brandfort

h1     George Frederik, * 16-11-1952 en @ 24-02-1953 te Springs

X 17-04-1976 Sandra Amanda VAN WYK te Parkhurst, * 26-06-1953 en @ 29-09-1953 te Johannesburg

h2     Andries Albertus, * 14-07-1955 te Brandfort

h3     Martinus Johannes, * 16-09-1956 te Brandfort

h4     Anna Maria, * 21-05-1957 te Brandfort

h5     Aletta, * 16-11-1959, @ 06-03-1959 te Brandfort

h6     Willem Jacobus, * 31-08-1961, @ 05-11-1961 te Brandfort

g3     Anthonie Michael (Mike), * 08-07-1924 en @ 08-10-1924 te Brandfort, tweeling en + 12-05-2002

X 1950 Dorothea (Doreen) HERBST te Springs, *03-03-1927, ¸

[Mike was ’n rekenmeester by Board & Hard Metals in Nuffield en Doreen ’n onderwyser by die Laerskool Dalview. Sy het ’n besondere talent vir musiek gehad en kore afgerig wat baie pryse gewen het.]

h1        George Frederick André, * 23-11-1952 te Springs

X 28-04-1984Sanet STANDER te Brakpan, * 17-11-1957 te Uitenhage

[André was onderwyser vir vyf jaar en is nou al 31 jaar in die bankwese. Hy hou al 42 jaar lank Sondagskool. Sanet was kleuterskoolonderwyseres en vandat sy 16 was ook orrelis. Sy maak deesdae klere vir ’n inkomste.]

i1       Dewald, * 12-12-1985 te Springs

[Dewald kry sy matriek by Afrikaans Hoër in Pretoria en behaal ’n graad in Sportwetenskap aan UP. Op skool het hy SA drie keer verteenwoordig in die Skoletennis. Hy is tans ’n professionele tennisafrigter.]

i2       Annél, * 05-08-1988 te Springs

[Annél het haar derde jaar in gasvryheidbestuur klaargemaak (2010). Sy dans Ballroom en Latin American en het vierde gekom by die SA’s se senior afdeling.]

h2        Martha Elizabeth (Marlize), * 10-09-1955 te Springs

X MOORE

i1       Philip Leon MOORE

i2       Natasha Doreen MOORE

XX CLARKE

i3       Terrance Oswald CLARKE

XX 1962 Susarah Wilhelmina ENGELBRECHT (Wilma) te Standerton, * 23-06-1939 en @ 09-1939 te Standerton

h3     Catharina Jacoba (Catha), * 18-09-1968 te Springs

X ANNANDALE

h2     Helena Maria (Elena), * 15-09-1969 te Springs

X VORSTER

h3     Antoni Maurice (Anton), * 25-03-1971 te Springs

f7      Cornelis Michiel, * 03-11-1896 en @ 03-01-1897 te Brandfort

X 24-02-1925 Wilhelmina Jacoba VAN ZYL te Brandfort, * 1905

g1      George Frederick, * 16-12-1925, @ 07-02-1926 te Brandfort

X 31-05-1952 Johanna Jacomina VAN HEERDEN te Kroonheuwel, Kroonstad, * 25-08-1932, + 06-07-2005 te Kroonstad

h1      Sanet le Roux, * 29-09-1954, @ 05-12-1954 te Kroonheuwel

g2      Abraham (Toeks), * 15-07-1929, @ 01-09-1929 te Brandfort

h?      Wilhelmina Jacoba (Wilma), *

X SPILSBURY

h?     Abraham (Braam), * 18-03-1966

X Isolde

i?     Carmen

i?     Tristan

g3      Cornelius Julius, * 19-05-1933, @ 02-07-1933 te Brandfort

g4      Wilhelmina Cecilia, * 11-09-1938, @ 24-10-1938 te Brandfort

X 04-04-1959 Hermanus Christoffel Bloem HAMMAN te Bloemfontein

g5       Marthinus Maree, * 03-07-1943, @ 03-10-1943 te Brandfort

f8      Cornelia Margaretha Elizabeth, * 15-09-1899 te Neliesrust en @ 22-10-1899 te Brandfort

X 26-05-1936 Jan Christiaan LAMPRECHT (geskeide) te Brandfort, * 1881?

e1 XX 03-06-1902 Susanna Aletta Maria UNGERER te Brandfort, * 1875, + 09-01-1921

f9 Pieter Ungerer, * 17-04-1905 en @ 18-06-1905 te Brandfort. Jonk oorlede?

e1 XXX 28-06-1921 Anna Maria MAAS (weduwee DU PLOOY) te Bloemfontein-Noord, * 1854, + 06-05-1928

e1 XXXX 26-03-1929 Cornelia Margaretha Elizabeth MAAS (weduwee PRETORIUS) te Brandfort, * 1869?

e2      Andries Johannes, * 10-10-1861, @ 19-01-1862 te Bloemfontein (jonk oorlede, vgl e9)

e3      Martienus Johannes (Martiens Vaalbank), * 10-10-1863, @ 06-12-1863 te Bloemfontein, + 13-12-1915

X 30-11-1885 Susarah Johanna VAN TONDER (Sarie), * 16-11-1867 en + 04-04-1951, suster van Martiens van Tonder van Tafelkop

f1      Susanna Jacoba (Sannie), * 08-09-1886 te Vaalbank en @ 07-11-1886 te Bloemfontein

X 20-06-1905 Hendrik DE WET te Bloemfontein (wewenaar van Anna Elizabeth VAN ASWEGEN), * 1878?, +09-06-1933 te De Aap, distrik Brandfort

g1      Marthinus Johannes DE WET, * 30-12-1906, @ 03-03-1907 te Brandfort

f1 XX 03-07-1934 Wessel Johannes BADENHORST (wewenaar) te Brandfort, * 1886? (geskei van hom)

f1 XXX 09-12-1941 John Robert HONIBALL (wewenaar) te Brandfort

f1 XXXX 27-03-1956 Pieter Stefanus BEZUIDENHOUT (wewenaar) te Brandfort

f2      Gertruida Cornelia, * 05-02-1888 te Vaalbank en @ 01-04-1888 te Bloemfontein, + 30-09-1947 te Klipfontein, distrik Brandfort

X 23-03-1909 Louis Theodorus Hermanus WESSELS te Bloemfontein, * 1886?

g1      Susara Johanna WESSELS, * 09-03-1910 @ 01-05-1910 te Brandfort

X Daniel GROBLER

X Johannes MAREE

g2      Mattheus Gerhardus WESSELS, * 13-09-1914 @ 10-12-1914 te Brandfort

X 19-03-1940 Susara Johanna BEZUIDENHOUT te Brandfort    te Brandfort

h1      Catharina Maria WESSELS, * 25-06-1941 @ 07-09-1941 te Branfort                    X  Marthinus Johannes LINDE, * 28-11-1937 (seun van Marthinus Johannes LINDE, b5c9d2e7f2 en Emily Rebecca KLEYNHANS)

f3      Marthinus Johannes, * 06-10-1889 te Vaalbank en @ 01-12-1889 te Bloemfontein. Klein oorlede.

f4      Susara Johanna (Sarie Douw), * 16-07-1891 te Vaalbank en @ 06-09-1891 te Bloemfontein

X 25-10-1910 Douw Lodewyk VAN WYK te Brandfort, * 1882?

g1      Jakobus Hercules VAN WYK, * 09-10-1911, @ 22-10-1911 te Brandfort

g2      Marthinus Johannes VAN WYK, * 15-08-1916, @ 04-02-1917 te Brandfort

f5      Gideon Jacobus (Giel), * 01-08-1893 te Vaalbank en @ 05-11-1893 te Bloemfontein en + 25-12-1954 te Roodepoort

X 27-05-1919 Aletta Adriana DU PLESSIS (Lettie) te Bloemfontein, * 12-07-1895 te Winburg

g1     Martienus Johannes (Matie), * 04-02-1922 te Bloemfontein

X 08-11-1947 Johanna Catharina (Lulu) DU PLESSIS te Roodepoort, * 21-09-1928 en + 05-10-1981. Die egpaar was kinderloos.

g2     Johanna Magdalena, * 30-10-1927, @ 03-12-1927 te Bloemfontein-Noord, + 06-12-1963

X 03-1960 Jan Christiaan VAN NIEKERK te Pretoria

f6      Cornelia Margaretha (Nelie), * 05-10-1895 te Vaalbank

X 11-12-1917 Hendrik Jacobus MULLER te Bloemfontein, * 1889?, + 06-10-1918 te Glen, distrik Bloemfontein

g1      Hendrik Jacobus MULLER, * 07-01-1919 (gebore na sy pa se dood)

f6 XX 27-01-1922 Carel Petrus MULLER, broer van haar eerste man te Bloemfontein-Noord

f7      Marthinus Johannes (Martiens), * 20-04-1897 te Vaalbank en @ 06-06-1897 te Bloemfontein en + 1951 te Karree

X 11-05-1920 Martha Stella Rosalinda MEINTJIES te Fauresmith, * 20-10-1896, + 30-05-1945 te Nasionale Hospitaal Bloemfontein (woonplek: Goedehoop, distrik Brandfort)

g1     Martha Susara, * 20-02-1921, @ 23-03-1925 te Brandfort

X Herman ISRAEL

g2     Marthinus Johannes, * 17-01-1925, @ 05-04-1925 te Brandfort

X 07-07-1951 Marie Louise MARINCOWITZ, * 10-06-1928 te Oudtshoorn

h1     Marthinus Johannes, * 13-04-1953 te Kaapstad en + 17-10-1959 te Pretoria

h2     Marie Louise, * 23-10-1956 te Pretoria

h3     Stella, * 05-12-1960 te Pretoria

h4     Tertia, * 07-01-1963 te Pretoria

h5     Janine, * 13-08-1967 te Pretoria

f7 XX 20-06-1946 Cornelia Magrieta ERWEE te Brandfort, * 1919?

f8      George Frederick, * 03-05-1899 te Vaalbank en @ 16-06-1899 te Bloemfontein. Jonk oorlede.

f9      Anna Helena, * 16-06-1903 te Vaalbank en @ 10-09-1903 te Bloemfontein

X 30-07-1929 Johannes Jacobus GROENEWALD te Bloemfontein-Noord, * 1896? te Clocolan

g1      Wessel Johannes GROENEWALD, * 12-08-1931 @ 04-10-1931 te Clocolan

g?       Linde GROENEWALD, * 25-01-1935 @ 05-05-1935 te Clocolan

X 10-07-1965 Estelle STEYN te Bloemfontein-Noord

f10    Maria Fransina (Miemie), * 19-02-1905 te Vaalbank en @ 26-03-1905 te Bloemfontein

X 23-09-1930 Adriaan Eksteen GROENEWALD te Bloemfontein-Noord, * 1897? te Clocolan

g? Susara Durow, * 1936? (Woon op Clocolan)

f11    Andriesa Johanna, * 13-12-1906 te Vaalbank

X 04-10-1927 Ralph Harry MULLER te Bloemfontein, * 1899? te Clocolan

f12    Isabella Maria (Bellie), * 05-06-1908 te Vaalbank en @ 20-07-1908 te Bloemfontein

X 22-04-1930 Nicolaas Louis Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein, * 11-10-1906 te Brandfort en + 17-03-1976

f13    Marthina Johanna (Martiena), * 07-11-1910 te Vaalbank

X 22-11-1931 Luther Carl PRETORIUS te Bloemfontein-Noord, * 1905? te Bloemfontein

f14    Daniël Francois (Danie), * 13-09-1912 te Vaalbank, + 1951 te Bloemfontein

X 09-06-1934 Dina Maria STEYL te Bloemfontein-Noord, * 17-04-1911 te Morgenzon, Bloemfontein, dogter van Hans Môreson

g1      Petronella Susara, * 22-03-1935, @ 05-05-1935 te Bloemfontein-Noord

X 05-10-1957 Charles Henry ROBERTSON te Bloemfontein-Noord

e4     Jurie Johannes, * 16-11-1865 te Karreekloof, Brandfort en @ 15-04-1866 te Bloemfontein en + 29-06-1944 te Bloemfontein

X 23-05-1888 Aletta Johanna Elizabeth STEYN te Bloemfontein, * 28-11-1870 te Thaba ’Nchu en + 20-04-1953 te Bloemfontein (dogter van Hermanus Stefanus STEYN en Johanna Catharina Maria JOUBERT)

f1      Marthinus Johannes, * 21-09-1890 te Erfdeel, Thaba ’Nchu en @ 07-12-1890 te Bloemfontein

X 03-02-1914 Helena Maria STEYN te Thaba ’Nchu, * 14-09-1892 te Jacobsdam, Thaba ’Nchu

g1     Jacoba Helena Maria, * 01-11-1914, @ 07-02-1915 te Thaba ’Nchu

X 25-11-1930 Elias Jakobus De Wet SMUTS te Verkeerdevlei, * 1902 te Kildare, Excelsior

g2     Jurie Johannes, * 31-07-1919, @ 05-10-1919 te Thaba ’Nchu en + 1977

X 27-06-1942 Maria Elizabeth BORNMAN te Bloemfontein

h1     Helena Maria, * 02-12-1945 te Bloemfontein

X 05-10-1968 Hermanus Wilhelmus LOUW, * 12-08-1940 te Vryburg

i1      Jacobus Wynand LOUW, * 28-08-1971, @ 07-11-1971 te Brandfort

g2 XX Heleze COETZEE

f2      Hermanus Stephanus (Harry), * 09-01-1892 te Erfdeel, Thaba ’Nchu en @ 06-03-1892 te Bloemfontein en + 26-07-1976 te Verkeerdevlei

X 11-12-1917 Johanna Louisa STEYL te Thaba ’Nchu, * 19-08-1897 te Jacobsrust, Thaba ’Nchu

g1     Jurie Johannes, * 21-02-1919, @ 13-04-1919 te Thaba ’Nchu

X 24-11-1951 Johanna Alewyna VAN DER LINDE (Hansie) (weduwee PRETORIUS) te Verkeerdevlei,   * 02-10-1916 te Verkeerdevlei

h1     Stephanus Hermanus (Basie), * 17-04-1953 te Brandfort

X 03-04-1976 Aletta Elizabeth BOTHA (Elize) te Welkom, * 07-12-1952 te Springs

i1      Jurie Johannes (Jurie), * 18-03-1979 te Bloemfontein

X 09-04-2005 Aletta Dorethia PIENAAR (Dorinda) te Bloemfontein, * 01-09-1980 te Pretoria

[Jurie het B Compt aan UV verwerf en is (2010) rekenmeester by Dairybelle en bly in Bloemfontein.]

j1      Stephanus Hermanus (Henre), * 22-11-2007 te Bloemfontein

j2      Daniël Petrus (Ruan), * 09-09-2010 te Bloemfontein

h2     Debya Maria, * 13-09-1954 te Graspan, Verkeerdevlei

X Nicolaas Stephanus VERMEULEN

h3     Johannes Alwyn (Johan), * 22-06-1957 te Graspan, Verkeerdevlei

h4     Jurie Johannes, * 06-04-1959 te Bloemfontein

X 10-11-1984 Karen COETZEE te Pietersburg, * 08-11-1961 te Pretoria

[Jurie boer in Brandfort se distrik. Karen is sekretaresse by die Akademia-Hoërskool in Brandfort.]

i1      Azaria, * 25-10-1981 te Phalaborwa, @ 28-02-1981 te Brandfort-Oos

[Azaria is ’n fisioterapeut, eers in Kroonstad (2004-2007) en daarna in Klerksdorp.]

i2      Jurgens (Boeta), * 09-03-1987 te Pietersburg

[Boeta was in 2005 in matriek, het daarna twee jaar in Amerika by ’n boer gewerk en boer tans (2010) saam met Jurie in Brandfort se distrik.]

i3      Jurie Johannes (Janus), * 21-09-1991, @ 02-02-1992 te Brandfort-Oos

[Janus is (2010) eerstejaar by Kovsies, neem Grondontwikkeling en Konstruksiebestuur.]

g2     Marthina Aletta, * 05-03-1920 en + te Thaba ’Nchu

g3     Douw Lodevikus Steyl, * 27-10-1921, @ 15-01-1922 te Thaba ’Nchu en + 14-11-1992

X 27-09-1947 Ella Frederike GREYLING te Excelsior, * 22-03-1927 en + 20-09-1975 te Excelsior

h1     Stephanus Esias De Vries (Fanie), * 16-03-1954 te Excelsior

X 11-10-1975 Johanna Alida REDPATH te Shannon, * 02-12-1953 te Bloemfontein

i1      Douw Lodewikus Steyl (Wicus), * 28-04-1978 te Bloemfontein

X Elmarie

j1      Douw, *

i2   Su-Mari, * 18-12-1981 te Bloemfontein

[Su-Mari was in die Hoërskool Excelsior en matrikuleer (1999) daarna in CVO Excelsior. Sy werk tans by Computax in Bloemfontein as prinsipaal van die eiendomsafdeling en sy is lid van ’n beslote korporasie. Sy is lief vir die natuur en kamp en hengel graag.]

i3 El-Rika, * 16-05-1990 te Bloemfontein

[El-Rika was in CVO in Excelsior en matrikuleer (2008) by die Hoërskool Staatspresident Swart in Brandfort. Sy is ’n kreatiewe mens, opgelei in grafiese en webontwerp. Sy woon (2010) in Gonubie.]

h2     Ella Jacoba, * 12-06-1958 te Excelsior

X Andries LOMBARD

g3 XX 24-06-1966 Anna Magdalena WESSELS (Daleen) te Excelsior, * 14-12-1950 te Excelsior.

(Sy was nog nie 16 jaar oud toe sy getroud is nie en net 4 jaar ouer as h1)

h3     Louis Theodorus, * 08-11-1977

g4     Aletta Johanna, * 28-01-1923, @ 07-06-1923 te Thaba ’Nchu

X 27-01-1942 Michiel Van Breda DU TOIT te Excelsior, * 1921 te Heeltevrede, Bloemfontein

g5     Hermanus Stephanus (Herkie), * 26-04-1925, @ 07-06-1925 te Thaba ’Nchu

X 10-04-1954 Debya Maria Magdalena PRETORIUS te Verkeerdevlei, * 01-10-1934 te Verkeerdevlei

h1     Susanna Maria, * 19-03-1955 te Verkeerdevlei

X Gerhardus Johannes KOTSE

h2     Hermanus Stephanus (Herman), * 08-09-1962 te Verkeerdevlei

X 23-01-1981 Catharina DU PLESSIS

i1      Valerie, * 21-02-1982

i2      Hermanus Stephanus, * 20-09-1988

g6     Marthina Aletta, * 24-04-1930, @ 06-07-1930 te Thaba ’Nchu

X 31-12-1955 Gert Cornelius Stephanus HATTINGH te Verkeerdevlei, * 01-03-1929 te Winburg

g7     Johannes Lodewikus, * 23-04-1933, @ 16-02-1934 te Thaba ’Nchu

g8     Joey, * 14-06-1938, @ 20-10-1938 te Thaba ’Nchu

f3      Jurie Johannes (Wool), * 27-09-1883 te Erfdeel, Thaba ’Nchu en @ 07-01-1894 te Bloemfontein en + 07-01-1970 te Welkom

X 18-11-1919 Wilhelmina Magdalena STRYDOM te Thaba ’Nchu, * 24-07-1894 te Rooirantjies, Thaba ’Nchu

g1     Jurie Johannes, * 08-01-1923 en + 17-01-1923

g2     Johannes Jacobus Strydom, * 07-02-1924, @ 04-05-1924 te Thaba 'Nchu en + 31-07-1961

X 07-01-1950 Magrietha Elizabeth Hester SMIT te Bethlehem-Wes

h1     Jurie Johannes, * 27-08-1951

g3     Jurie Johannes, * 16-11-1925, @ 07-02-1926 te Thaba 'Nchu

X Maria Margaretha Wilhelmina BEYERS

h1     Beverly Mary, * 27-01-1956

h2     Lynette Wilhelmina, * 13-05-1958

h3     Wendy Joy, * 18-07-1959

X NEL

[The Citizen van 07-06-2005 berig dat Wendy in 1973 en 1974 saam met haar pa die Comrades suksesvol voltooi het hoewel vroue in daardie jare nie mag deelgeneem het nie.]

h4     Jurie Johannes, * 02-06-1961

h5     Jennifer Dawn, 16-05-1967

g4     Albertus Johannes, * 18-08-1926, @ 02-10-1927 te Thaba 'Nchu, + 20-04-1952

g5     Marthinus Johannes, * 27-07-1929 en + 30-07-1929

g6     Catharina Susanna, * 08-05-1930 en + 03-07-1930

g7     Aletta Johanna Elizabeth Steyn, * 18-06-1931

X 12-11-1955 Cornelis Johannes STEENKAMP te Welkom

g8     Nicolaas Albertus, * 26-06-1936

X Valerie Yvonne VAN RENSBURG (weduwee DELPORT). Geen kinders.

XX Elizabet Anna NEL

h1     Hendrik Nicolaas, * 29-05-1975

h2     Lydia Maryna, * 10-11-1977

g9     Catharina Susanna, * 29-01-1941

X Christiaan Frederick NEL

f3 XX 26-08-1961 Cornelia Johanna Elizabeth KRUGER (voorheen JORDAAN en MARCUS) te Welkom (adres tydens huwelik: Koppie Alleen 182, Welkom)

f3 XXX 02-04-1966 Anna Helena ELS te Heilbron, * 18-12-1901

f4      Gideon Jacobus, * 21-09-1895 en @ 01-12-1895 te Bloemfontein. Jonk oorlede, vgl f8.

f5      Johanna Catharina Maria (Jossie), * 20-06-1897 te Erfdeel, Thaba ’Nchu en @ 26-08-1897 te Bloemfontein en + 19-12-1957 te Thaba ’Nchu

X 05-11-1918 Jacobus Frederick STEYN (James) te Thaba ’Nchu, * 09-10-1896 te Steynsrust, Thaba ’Nchu en + 25-08-1950 te Rust-in-Vrede, distrik Thaba 'Nchu

g1      Aletta Johanna STEYN, * 26-05-1919, @ 06-07-1919 te Thaba ’Nchu

X Frans Paul PIETERSE

g2      Jacobus Frederik STEYN, * 10-02-1922, @ 30-04-1922 te Thaba 'Nchu (reeds oorlede in 1950 volgens sy pa se sterfkennis)

g3      Anna Helena STEYN, * 28-12-1923, @ 02-03-1923 te Thaba ’Nchu

X Paul Johannes ROODE

f6      George Frederik, * 12-07-1899 en @ 03-09-1899 en + 13-10-1945 te Bloemfontein

X 06-04-1926 Margaretha Louisa MAAS (suster van X f8) te Brandfort, * 1907?

g1     Hendrina Cecilia Cornelia, * 1927

X 22-05-1948 Gert Johannes Jurgens DU PREEZ te Bloemheuvel, * 1923 te Phillipstown

g2     Aletta Johanna Elizabeth, * 18-11-1928, @ 03-02-1929 te Brandfort

X 11-03-1950 Arnoldus Wepener GREYLING te Bloemheuvel, * 1925 te Jamestown

g3     Margaretha Louisa, * 30-08-1931, @ 01-11-1932 te Brandfort

X 13-12-1952 Francois Jacobus David BEZUIDENHOUT te Bloemheuwel, * 1928 te Dordrecht

h1      George Frederick BEZUIDENHOUT, * 19-05-1963, @ 07-07-1963 te Bloemfontein-Wes (een van ’n tweeling)

h2      Naomi BEZUIDENHOUT, * 19-05-1963, @ 07-07-1963 te Bloemfontein-Wes (een van ’n tweeling)

f7      Geertruida Cornelia, * 12-07-1901 en @ 05-01-1902 te Bloemfontein

f8      Gideon Jacobus (Giel), * 10-11-1903 te Brandfort en @ 07-02-1904 te Bloemfontein en + 18-06-1953 te Bloemfontein

X 01-10-1929 Catharina Elizabeth (Kittie) MAAS (suster van X f6) te Brandfort, * 25-04-1909 te Brandfort en + 10-04-1956 te Bloemfontein

XX Maria Christina Elizabeth (Molly) ELS (weduwee VAN NIEKERK)

g1     Jurie Johannes (Boetie), * 09-08-1930, @ 19-10-1930 te Brandfort, + 06-09-1999

X Anna Catharina VAN WYK, * 24-08-1935 en + 24-02-2006 te Bloemfontein

h1     Gideon Jacobus, * 22-08-1953 te Bloemfontein en + 18-08-2009

X 1976 Rita Martha ERASMUS en ÷

i1      Gerhard Gideon, * 01-12-1977 te Pretoria

X 05-11-2005 Nicole BORNMAN te Bloemfontein

j1      Eljay, * 27-12-2007

i2      Marlene, * 13-02-1979 te Pretoria

X Jaco POTGIETER

j1      Celeste POTGIETER, * 29-10-1998

j2      Marco POTGIETER, * 24-08-2004

h1 XX 12-1986 Johanna Martha LABUSCHAGNE (Riekie) te Bloemfontein

[Gideon is ’n boukontrakteur en hy en sy vrou is die eienaars van ’n matbesigheid.]

i3      Nadia, * 30-01-1993 te Bloemfontein

i4      Monique, * 03-02-1995 te Bloemfontein

h2     Jacobus Johannes (Koos), * 22-09-1955 te Bloemfontein

X 07-10-1978 Cornelia Rosalinde KIRSTEIN

[Koos en sy broer Jurie bedryf Linde Finansiële Beplanners in Bloemfontein. Hulle kantoor is op die vorige Voortrekker-terrein in Collinsweg aan die voet van Seinheuwel.]

i1      Natalie, * 17-02-1985 te Bloemfontein

[Natalie is ’n student in die finale jaar (2007) vir die graad B Rek.]

i2 Shaun, *10-12-1986 te Bloemfontein

[Shaun is (2007) eerstejaar by Kovsies.]

h3     Jurie Johannes (Jurie), * 01-10-1956 te Bloemfontein

X Gladys STRYDOM

i1      Julius, * 15-10-1977 te Bloemfontein

[Julius is sedert 2000 in Nieu-Seeland en het burgerskap van die land. Hy het ’n graad in Lugvaart aan die Massey-Universiteit in Palmerston North voltooi.]

X 2007 Angela ? (Nieu-Seelander)

i2      Karin, * 20-07-1981 te Bloemfontein

[Karin het B Tech (Bemarking) aan die SUT geslaag en werk in die eiendomsmark.]

h4     Mariana, *21-08-1957 te Bloemfontein

[Mariana is sedert 1975 werksaam by die Volksblad in Bloemfontein. Sy is (2007) die Administratiewe Advertensie-bestuurder.]

g2     Willem Hendrik, * 05-03-1937 te Bloemfontein

X 04-10-1958 Anna Petronella DU PLESSIS te Burgersdorp, * 12-08-1938 en @ 12-10-1938 te Burgersdorp

h1     Gideon Jacobus, * 06-10-1960 te Bloemfontein

X MG (Malie)

h2     Hester Sophia, * 13-10-1961 te Burgersdorp

h3     Catharina Elizabeth, * 28-04-1965 te Bloemfontein

h4     Anna Petronella, * 24-12-1968 te Bloemfontein

h5     Wilma Hendrike, * 23-07-1970 te Bloemfontein, @ 04-10-1970 te Bloemfontein-Wes

f9      Nicolaas Albertus, * 10-02-1905 en @ 07-05-1905 te Bloemfontein en + 20-01-1931 te Brandfort. Nooit getroud nie.

f10    Aletta Johanna, * 20-10-1906 te Delingskraal en @ 07-12-1906 te Thaba ’Nchu

X 09-12-1924 Jacobus Johannes VILJOEN te Thaba ’Nchu, * 23-09-1897 te Steynspruit, Thaba ’Nchu

g1      Hendrik Christoffel VILJOEN, * 25-01-1926 te Thaba 'Nchu

f11    Cornelia Magrietha Elizabeth, * 20-01-1908 en @ 05-04-1908 te Bloemfontein

X 19-07-1927 David Andries PRETORIUS te Brandfort, * 1904

g1      Jurie Johannes PRETORIUS, *08-02-1931, @ 19-04-1931 te Brandfort

f12    Jan Gysbert, * 07-03-1909 en @ 06-06-1909 te Bloemfontein

f13    Catharina Gezina, * 31-08-1911

X 18-12-1934 Willem Michiel MAAS te Brandfort, * 1912?

g1      Andries Johannes MAAS, * 11-11-1935, @ 05-01-1936 te Brandfort

f14     Gertruida Cornelia, * 02-04-1913, @ 18-05-1913 te Thaba 'Nchu

f15    Jacob Daniël (Japie), * 08-06-1914, @ 12-07-1914 te Thaba ’Nchu en + 08-04-1998 te Bloemfontein

X 10-10-1942 Anna Magdalena NEL te Bloemfontein-Wes, * 01-10-1922 te Barclay-Oos

g1     Jurie Johannes, * 20-04-1943 te Bloemfontein, @ 06-09-1943 te Bloemfontein-Wes, +

X 26-04-1969 Christina Magritha Elizabeth BREEDT (Stienie) te Rustenburg, * 23-07-1948 te Kroonstad

h1     Jacob Daniël (Jaco), * 12-09-1970 te Rustenburg

X 05-01-1991 Deirdré DU TOIT te Pellisier, Bloemfontein, * 23-05-1971 te Bloemfontein

[Jaco het vir ’n myn gewerk in Rustenburg en Randfontein. Hy en Deirdré het ’n plaas Zephanjeskraal buite Rustenburg gekoop. Hulle het dit onder andere ontwikkel as ’n kampterrein vir kerkkampe. Hulle bedryf ’n gevestigde sake-onderneming in Rustenburg. Jaco behoort ook aan ’n Christen-motorfietsgroep wat wil wys dat Christen-wees ’n avontuur kan wees en ook die evangelie uitdra.]

i1      Michelle, * 27-05-1991 te Rustenburg

i2      Jaco, * 12-09-1994 te Rustenburg

h2     Nicolaas Willem (Nico), * 25-09-1971 te Rustenburg

X 25-11-1995 Marinda VAN DER MERWE te Pretoria, * 18-06-1973 te Boksburg

[Nico was van 1991 tot 2004 in die SA Lugmag as ’n helikopter-vlugingenieur, het daarna in Sudan gewerk en woon sedert 2008 in Auckland, Nieu-Seeland, waar hy as helikopter-werktuigkundige werk. Marinda het vir nege jaar by die Kanadese ambassade in Pretoria gewerk en is tans assistent-rekenmeester.]

i1      Chantal, * 25-10-2001 te Pretoria

i2      Natasha, * 22-04-2006 te Pretoria

h3     Adri, * 20-04-1973 te Rustenburg

X VAN DEN BERG

g2     Barend Frederick (Bennie), * 08-12-1944 te Bloemfontein, @ 04-03-1945 te Bloemfontein-Wes

X 17-10-1964 Josephina Wilhelmina JOOSTE, ¸ 27-01-1977

h1     Jacob Daniël (Japie), * 06-03-1965 te Stilfontein

h2     Theresa, * 22-09-1971 te Stilfontein

g2 XX 25-03-1978 Sanita Elizabeth SCHOLTZ te Schweizer-Reneke, * 02-11-1953 te Schweizer-Reneke

h3     Barend Frederick (Bennie)

h4     Esther

g3     Jacob Daniël, * 15-12-1946 te Bloemfontein. Nooit getroud nie.

g4     Jacobus Adriaan (Kobus), * 11-09-1949 te Bloemfontein

X 06-03-1971 Hester Maria Florina SCHÖNFELDT (Hester)

h1     Maria Margaretha (Marietjie), * 31-08-1971 te Bloemfontein

X BRITZ

h2     Anna Magdalena (Ansie), * 02-08-1975 te Bloemfontein

g5     Elsie Johanna Catharina, * 27-11-1951 te Bloemfontein, @ 02-03-1952 te Bloemfontein-Wes

X Louis NEL

h1      Lize NEL, * 16-11-1977

X Rudolf FOURIE

i1      Lize FOURIE

h2      Louis NEL, * 03-12-1984

X Chané

g6     Aletta Johanna, * 22-02-1954 te Bloemfontein

X Alex G (Scottie) AULD

g7     Anna Magdalena, * 27-02-1955 te Bloemfontein

X Willem Niclaas JACOBS

g8     Marthinus Johannes, * 10-03-1965 te Bloemfontein

X 06-05-1989 Karel DE LANGE te De Bloem, Bloemfontein

e5     Cornelia Margaretha Elizabeth, * 14-10-1867 te Jordaanskraal, @ 05-01-1868 te Bloemfontein, + 12-11-1901

X 07-03-1886 Izak Petrus DU PLOOY te Bloemfontein, * 03-03-1860, @ 01-04-1860 te Bloemfontein

f1      Geertruida Cornelia DU PLOOY, * 08-01-1887, @ 06-02-1887 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis 1913)

f2      Elizabeth Johanna Francina DU PLOOY, * 20-03-1888, @ 06-05-1888 te Bloemfontein

X 29-10-1907 Hermanus Stefanus STEYN te Bloemfontein

f3      Cornelia Margaretha Elizabeth DU PLOOY, * 21-11-1889, @ 12-01-1890 te Bloemfontein

X 14-06-1916 Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK te Bloemfontein

f4       Julia Margaretha Louiza DU PLOOY, * 06-07-1891, @ 06-09-1891 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis)

f5      Maria Catharina Francina DU PLOOY, * 14-03-1893, @ 07-05-1893 te Bloemfontein

f6      Hendrina Cecilia, * 28-09-1894, @ 04-11-1894 te Bloemfontein

f7      Martina Johanna DU PLOOY, * 26-03-1896, @ 07-06-1896 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis)

f8      Isabella Maria DU PLOOY, * 06-07-1897, @ 19-08-1897 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis)

f9      Abraham Izaak DU PLOOY, * 10-04-1899, @ 04-06-1899 te Bloemfontein

f10    Ongedoopte seun (oorlede volgens sy ma se sterfkennis)

e6     Nicolaas Albertus, * 03-08-1869 en @ 07-11-1869 te Bloemfontein. Jonk oorlede?

e7     Jan Gysbert, * 16-11-1871 en @ 03-03-1872 te Bloemfontein

X 26-01-1897 Johanna Catharina Maria STEYN te Bloemfontein, * 20-06-1877, @ 05-08-1877 te Bloemfontein (dogter van Hermanus Stephanus STEYN en Johanna Catharina Maria JOUBERT)

f1      Johanna Catharina Maria (Jossie), * 09-12-1897 en @ 04-02-1898 te Bloemfontein

X 27-08-1918 Riddell Rorke STANTON te Bloemfontein, * 1893?

g?      Riddell Rorke STANTON, * 03-02-1943, + 03-12-2000

X 30-04-1966 Elizabeth Johanna

f2      Marthinus Johannes, * 12-10-1899 en @ 15-12-1899 te Bloemfontein en + 14-10-1977

X 04-05-1926 Emily Rebecca KLEYNHANS te Bloemfontein, * 1903? en + 29-05-1967

g1     Letitia Cecilia, * 20-05-1927

X 29-09-1951 Barend Petrus ERASMUS te Kingwilliamstown, * 20-05-1927 en + 11-08-1976

h1     Adriaan Cornelius ERASMUS

h2     Marthinus Johannes ERASMUS

h3     Mireka ERASMUS

g1 XX MORRISON

g2     Johanna, * 05-04-1930

[Woon in 2010 in Ficksburg.]

X 09-01-1954 Redverf John MONK te Kingwilliamstown, * 30-04-1923

h1     Raymond Martin MONK, * 14-04-1955

X Susanna Elizabeth MANS

i1      Martin John MONK, * 27-02-1983

i2      Marietjie MONK, * 12-09-1984

X 30-05-2009 Carel Adel Johan MOOLMAN

i3      Hanlie MONK, * 05-01-1987

h2     Melinda Anne MONK, * 03-08-1956

X 05-04-1980 David van Wyk DU TOIT, * 03-07-2006

i1      Phillip Johannes DU TOIT, * 28-11-1981

i2      Aidine Marlé DU TOIT, * 09-03-1985

i3      Dawid van Wyk DU TOIT, * 13-08-1986

i4      Isak Stefanus DU TOIT, * 28-09-1988, + 18-12-2008

h3     Erica Joan MONK, * 02-11-1959

X 04-12-2004 Johannes Petrus VILJOEN

g3     Jan Gysbert , * 10-03-1932, + 28-07-2000

X 16-07-1957 Vivienne Claire HOWARTH (Viv), * 28-08-1936 in Engeland

h1     André Marthinus John, * 15-06-1958

X Leanne Maise KLEINHANS, * 1959 te Kingwilliamstown, geskei

i1      Margaux Anne, * 1985 te Oos-Londen

i2      Kathryn Leigh, * 1986 te Oos-Londen

[Kathryn het in 2004 aan Kingswood College in Grahamstad gematrikuleer. Sy het 2005 in Engeland deurgebring, in 2006 aan US studeer en haar BCom in 2008 aan Rhodes voltooi. Daarna het sy haar honneursgraad in Ekonomie aan Rhodes behaal en sy is in 2010 besig met haar meestersgraad in Finansiële Markte - ook by Rhodes.]

h2     Pierre Russell, * 03-07-1960

X Debra Jane ERASMUS (Debi)

i1      Alexandra (Alex), * 1989

i2      Joshua (Josh), * 1992

i3      Lee, *

h3     Dion Warren, * 18-05-1963 te Kingwilliamstown

X 10-03-1990 Merelyn Joy BRAUN, * 22-07-1964 te Kingwilliamstown

i1      Anton Jan, * 23-04-1992 te Oos-Londen

i2      Sarah Jane, * 18-11-1993 te Oos Londen

h4     Anton Jan, * 06-04-1967, + (jonk in motorongeluk)

h5     Chris Jaques, * 19-09-1970 te Kingwilliamstown

X 04-10-2003 Nicole Lisa JONES (Nicole), * 07-06-1973 te Sydney, Australië

[Chris woon (2010) in Singapoer. Hy is ’n direkteur van die Deutsche Bank AG en streekhoof van dié bank se “Business Integrity Review Group” vir Asië en die Stille Oseaan.]

i1      Savannah Caitlin, * 24-06-2005 te Sydney, Australië

i2      Oliver Blake, * 24-03-2007 te City of Westminster, London VK

g4     Hendrik, * 09-04-1933 te Boshoff

X 08-12-1956 Christina Catharina BURGER, * 31-01-1933 te Graaff-Reinet

h1     Marthinus Johannes, * 01-11-1957 te Kingwilliamstown

X Helena Elizabeth FOULDS

i1      Maria Magdalena

i2      Christina Catharina

i3      Hendrik

h2     Francois Burger, * 29-01-1960 te Kingwilliamstown

X Hanlie BOTHA

h3     Hendrik, * 14-06-1961 te Kingwilliamstown

X 22-03-1987 Martie COETZER, * 10-10-1963

i1      Hendrik

h4     Christo, * 28-10-1964 te Bethlehem, @ 13-12-1964 te Brandfort

h5     Celeste, * 25-01-1969 te Bloemfontein, @ 06-04-1969 te Brandfort

[Behaal doktorsgraad in Mikrobiologie aan UOVS met proefskrif "Population structure of Phytophthora Cinnamomi in South Africa"]

g5     Marthinus Johannes, * 28-11-1937, @ 06-02-1938 te Bloemfontein

X 21-04-1962 Catharina Maria WESSELS te Brandfort, * 25-06-1941 (dogter van Louis Theodorus Hermanus WESSELS en Gertruida Cornelia LINDE, b5c9d2e3f2)

[Woon in 2010 in Kuruman.]

h1     Marthinus Johannes (Marinus), * 25-09-1964, @ 13-12-1964 te Brandfort

X Mariana KLOSE

i1      Marthinus Johannes

h2     Mattheus Gerhardus (Gerdus), * 20-01-1966 te Bloemfontein, @ 06-03-1966 te Brandfort

X 01-10-1988 Ina CRONJÉ te Randburg, * 07-01-1963 te Randburg

[Gerdus is 'n instandhoudingsingenieur van helikopters en werk in Sentraal-Afrika. Ina hou skool op Theunissen (2010) waar Tharina en Gerdi ook skoolgaan.]

i1      Sumarie, * 17-12-1989 te Ellisras

[Sumarie studeer onderwys op Kovsies (2010).]

i2      Tharina, * 14-12-1992 te Kaapstad

i3      Gerdi, * 06-12-1999 te Bloemfontein

h3     Emile, * 11-06-1969 te Bloemfontein, @ 03-08-1969 te Brandfort

X 11-12-1995 Annare NAUDÉ te Bloemfontein, * 26-05-1968 te Hoopstad

[Emile het bemarkingsbestuur aan die Technikon Vrystaat studeer en werk as aankoper by die Metcash-groep in Kaapstad. Blink uit in sport, veral tennis en gholf. Hy speel tennis in die topligas. Annare het arbeidsterapie aan die UV studeer, drie jaar in Amerika as arbeidsterapeut gewerk en werk tans as arbeidsterapeut in verskeie inrigtings. Die egpaar woon in die Strand.]

i1      Etién, * 28-02-2003 te Worcester

i2      Reza, * 11-04-2006 te Worcester

h4     Tiaan, * 13-05-1974, @ 04-08-1974 te Brandfort

g5 XX 12-11-1989 Anna Dorothea COETZEE te Brandwag, Bloemfontein (albei geskei)

g6     Emily, * 12-08-1939, + 28-08-2000

X 07-07-1962 David DIRKS te Brandfort, * 10-07-1936

h1     Miranda DIRKS

h2     Chris-Armand DIRKS

h3     Marné DIRKS

f2 XX 07-06-1968 Elizabeth DE VILLIERS (weduwee KAY)

f3      Hermanus Stephanus (Harry), * 18-12-1902 en @ 01-03-1903 te Bloemfontein en + 28-07-1992 te Bloemfontein (begrawe op Ventersvlei, distrik Bloemfontein)

X 11-03-1930 Catharina Rachel DENHAM (Kitty) te Bloemfontein, * 01-02-1907 en @ 07-04-1907 te Bloemfontein (dogter van William Austin DENHAM en Catharina Elizabeth MAARTENS, vgl f5) en + 17-12-1999 (begrawe op Ventersvlei, distrik Bloemfontein)

g1   Catharina Anna, * 04-06-1931 te Boshof

X 30-12-1950 Gert Cornelius HAYCOCK te Bloemfontein-Wes, *

h1    Johannes Gerhardus Hendrik HAYCOCK, * 11-12-1951 en @ 02-03-1952 te Bloemfontein-Wes

h2    Hermanus Stefanus HAYCOCK, * 11-08-1953, @ 04-10-1953 te Bloemfontein-Wes

h3    Eric HAYCOCK

XX Ed HARTWIG

h4    Karin HARTWIG

h5    Erica HARTWIG

g2    Jan Gysbert (Jan), 07-08-1937 te Bloemfontein en @ 07-11-1937 te Bloemfontein-Wes

X 09-04-1960 Hester Helena WEITZ (Hetta) te Bloemfontein-Wes, * 25-10-1938 te Wepener

[Jan is 'n pensioenaris (2010) en was 'n modelmaker op die Spoorweë. Hetta was 'n onderwyseres.]

h1    Hester Helena (Helena), * 22-05-1962 te Bloemfontein, @ 02-09-1962 te Bloemfontein-Wes

X 23-10-1982 Adriaan Jacobus SMIT (Ouwie) te Gardeniapark, Bloemfontein, * 18-08-1960, @ 04-12-1960 te Brandfort

[Helena werk in 2010 by die NG-Kerkargief in Bloemfontein en Ouwie werk al vir meer as 30 jaar by die SA Reserwebank, ook in Bloemfontein.]

i1    Liandri SMIT, * 20-01-1986 te Bloemfontein, @ 04-05-1986 te Bloemfontein-Wes

i2    Rianco SMIT, * 20-01-1991, @ 06-10-1991 te Bloemfontein-Wes

h2    Hermanus Stefanus (Herman), * 06-12-1964 te Bloemfontein, @ 07-03-1965 te Bloemfontein-Wes

[Herman is 'n onderwyser, in 2010 verbonde aan die Lady Grey Arts Academy.]

X 31-12-1988 Johanna Catharina BOOYSEN, * 05-11-1968

i1    Jan Gysbert (JG), 06-12-1993 en @ 27-02-1994 te Smithfield

h2 XX 22-11-1996 Marietta Helene FICHARDT (Marietta), * 09-02-1965, @ 02-05-1965 te Bloemfontein-Noord

i2      Reonette, * 24-01-1993 te Bloemfontein, @ 05-09-1993 te Pellissier, Bloemfontein (dogter van Marietta uit haar eerste huwelik wat deur Hermanus wettig aangeneem is en die van Linde dra.)

i3      Hermanus Stefanus (Stefan), *04-07-1997 te Bloemfontein, @ 07-12-1997 te Pellissier, Bloemfontein

i4      Marina (Meraai), * 27-07-1998

h3    Carine, * 21-06-1970, @ 04-10-1970 te Bloemfontein-Wes

X 13-10-1990 Johannes Marthinus ANNANDALE (Hans) te Fichardtpark, Bloemfontein, * 12-07-1964

[Carine werk in 2010 by die Vrystaatse Rooivleisprodusente-organisasie.]

i1    Jacob Johannes ANNANDALE (JJ), * 05-12-1993, @ 06-03-1994 te Fichardtpark, Bloemfontein

i2    Janco ANNANDALE, * 30-04-1996, @ 04-08-1996 te Smithfield

g3    Johanna Noeline (Noeline), * 25-12-1949 te Bloemfontein, @ 05-03-1950 te Bloemfontein-Wes

X 12-12-1970 Johannes Jacobus PIENAAR (Johan) te Bloemfontein-Wes

h1    Carine Rachelle PIENAAR, * 12-12-1972, @ 04-03-1973 te Bloemfontein-Wes

h2    Myra PIENAAR, * 05-10-1974, @ 01-12-1974 te Bloemfontein-Wes

h3    Neline PIENAAR, * 03-07-1978, @ 03-09-1978 te Bloemfontein-Wes

h4    Juanize PIENAAR, * 15-02-1982, @ 06-07-1982 te Bloemfontein-Wes

h5    Petrus Albertus PIENAAR, * 25-09-1983, @ 04-12-1983 te Bloemfontein-Wes

f4      Gertruida Cornelia (Bokkie), * 06-06-1905 en @ 06-08-1905 te Bloemfontein

X 25-03-1924 Abraham DU PLOOY te Bloemfontein, * 25-01-1895, @ 03-03-1895 te Bloemfontein

g1      Jacobus DU PLOOY, * 24-09-1926, @ 07-11-1926 te Bloemfontein-Noord

g2      Johanna Catharina Maria DU PLOOY, * 05-09-1930, @ 07-12-1930 te Bloemfontein-Noord

X 14-01-1950 Pieter Daniel JACOBS te Bloemfontein-Noord

f4 XX 15-01-1955 Johannes Albertus Petrus ERWEE te Brandfort-Oos, * 11-09-1891

f5      Jan Gysbert, * 01-01-1910, @ 06-02-1910 te Bloemfontein

X 25-06-1938 Florence Ivy DENHAM te Bloemfontein, * 29-10-1912, @ 14-12-1912 (dogter van William Austin DENHAM en Catharina Elizabeth MAARTENS, vgl f3)

g1     Rina Florence, * 30-08-1940

X 08-10-1960 Willem Andries Jacobus STEENKAMP, *

g2     John Gilbert, 04-12-1944, + 17-01-2010 te Bloemfontein

X 21-10-1972 Johanna Elizabeth VAN DER WESTHUIZEN (Hannetjie), * 22-01-1951, + 11-03-2004 te Bloemfontein

h1 Jan Gysbert, * 04-12-1973, @ 03-03-1974 te Bloemfontein

h2 Hendrik Gert, * 22-04-1977, @ 03-07-1977 te Bloemfontein

h3 John, * 14-06-1979, @ 05-08-1979 te Bloemfontein

f6      Gideon Jacobus, * 07-03-1912 te Kaalspruit, Bloemfontein, @ 05-05-1912 te Bloemfontein-Wes

X 01-06-1940 Elizabeth Maria KOK te Bloemfontein-Noord, * 1914?

g1      Hester, * 02-09-1941, @ 02-11-1941 te Bloemfontein

g2      Johanna Catharina Maria, * 19-08-1946, @ 03-11-1946 te Bloemfontein

f7      Julia Aletta, * 12-09-1920 te Bloemfontein, @ 21-10-1920 te Bloemfontein-Wes en + 01-12-1965 te Clocolan (woonplek: Daisy, distrik Clocolan)

X 12-03-1941 Alfred Ernest KLOKOW te Bloemfontein, * 05-05-1910 te Stutterheim en + 04-11-1969 te Bloemfontein

g1      Ernest Willem KLOKOW

g2      Alfred Jan KLOKOW

g3      Julius Johan KLOKOW, * 09-10-1947, @ 07-12-1947 te Bloemfontein-Wes

g4      Linda Johanna KLOKOW, * 06-08-1950

g5      André Dean KLOKOW, * 16-05-1961

e8     Gert Cornelis, * 10-08-1873 te Karreekloof, @ 05-10-1873 te Bloemfontein en + 11-06-1958 te Johannesburg

X 04-04-1899 Geertruida Cornelia ERWEE, * 10-12-1879 te Brandfort en + 07-04-1964 te Johannesburg

f1      Johanna (Hannie), * 01-04-1900 en @ 23-08-1900 te Bloemfontein

X Jan Christiaan Daniël LOOTS

g1      Gertruida Cornelia LOOTS, * 24-02-1916, @ 08-10-1916 te Bloemfontein

g2      Martha Christina LOOTS, * 04-09-1917, @ 14-10-1917 te Bloemfontein

f2      Marthinus Johannes, * 08-11-1903 en @ 10-01-1904 te Bloemfontein en + 18-03-1981 te Johannesburg

[Vir baie jare busbestuurder op Johannesburg se rooi busse.]

X 22-12-1931 Martha Gertruida SCHUCH (suster van X f4) te Newlands, Johannesburg, *12-05-1903 te Middelburg Tvl en @ 09-08-1903 te Pretoria

g1     Asperance Gertrud (Trudie), * 02-11-1941 te Johannesburg

X Hendrik Stephanus HAVENGA

f3      Johannes Albertus (Johnnie), * 22-06-1905 en @ 06-08-1905 te Bloemfontein en + 06-01-1953 te Rustenburg [Het met sy eie vliegtuig verongeluk]

X 1929? Miemie VILJOEN, + 08-04-1971 te Rustenburg

g1     Gerhardus Cornelius (Gerhard), * 18-07-1930 te Rustenburg [Bly in Bryanston]

X 18-07-1952 Martha Catharina VAN DER WESTHUIZEN te Pretoria, * 09-09-1933

h1     Salomina Catharina, * 12-08-1954 te Pretoria

X 01-04-1978 Riaan GROBLER

g2     Jacobus Frederik Viljoen (Koos), * 15-05-1947 te Rustenburg en + 29-10-1903 te Pretoria

X 12-12-1970 Hendrina Johanna BOTHA te Rustenburg, * 14-09-1951

h1     Johannes Albertus (Johann), * 03-12-1971

h2     Marthinus Christoffel (Martin), * 05-11-1974

h3     Jacobus Frederik Viljoen (Derick), * 29-12-1975

g3     Johannes Albertus (Jan / Johnnie), * 16-09-1951 te Rustenburg

X 04-04-1975 Johanna THERON te Rustenburg, * 16-10-1938

h1     Johannes Albertus, 10-05-1976

f4      Gert Cornelius, * 07-04-1907 te Bloemfontein, + 30-07-1964 te Johannesburg

X 12-1935 Amalia Albertina SCHUCH (suster van X f2) te Johannesburg, * 26-06-1898 te Middelburg Tvl. Die huwelik was kinderloos.

f5      Gertruida Cornelia, * 14-12-1912 te Bloemfontein

X Martiens VERSTER

f6      Magrieta Cornelia (Corrie), * 24-03-1914 te Bloemfontein en + 29-06-1974 te Pretoria

Nooit getroud nie.

e9     Andries Johannes (Andries Mooihoek), * 27-07-1875 en @ 26-09-1875 te Bloemfontein en + 07-04-1947 te Brandfort

X 20-01-1904 Gertruida Cornelia MAAS te Brandfort, * 27-02-1883 en + 26-11-1948 te Brandfort

f1      Marthinus Johannes Luther, * 19-06-1906 te Brandfort en @ 20-07-1906 te Bloemfontein en + 27-05-1989 te Brandfort

[Luther was 'n suksesvolle boer en het 'n groot bydrae gelewer tot georganiseerde landbou. Hy was van 1951 tot 1971 voorsitter van die Brandfortse Boere-unie, dien van 1955 tot 1973 in die uitvoerende bestuur van die Nasionale Wolkwekersvereniging, van 1965 tot 1974 in die uitvoerende bestuur van die Vrystaatse Landbou-unie, was lid van die Vleisraad van 1967 tot 1973 en dien vir 9 jaar in die direksies van WGA / BSB / BKB]

X 19-06-1928 Magdalena BOSCH te Brandfort, * 24-10-1905 en + 14-10-1974 te Brandfort

g1     Dorothea Gertruida (Dot), * 11-07-1930, @ 21-09-1930 te Brandfort

X 08-01-1955 Frederick Johannes DU PLESSIS te Brandfort, * 27-09-1932, geskei 02-1975, + 14-03-1989

h1     Magdalena DU PLESSIS, * 09-02-1956 te Brandfort, @ 04-03-1956 te Brandfort-Oos

X 08-11-1975 Cornelius DU PLESSIS, * 01-03-1955, @ 21-02-1994

i1      Magdalena DU PLESSIS, * 02-05-1976

i2      Nandi DU PLESSIS, * 04-06-1980

i3      Frederick Cornelius DU PLESSIS, * 17-08-1985

i4      Luther Jacobus DU PLESSIS, * 28-04-1987

h1 XX 23-09-2006 Louis NEL, * 30-10-1947

h2     Jacobus Frederick DU PLESSIS (Jacobus), * 26-03-1962 te Potchefstroom

X 30-09-1988 Karen BISSCHOFF te Pretoria, * 18-03-1968 te Pretoria

[Woon sedert 2004 in Brisbane, Australië, waar hy by watersuiwering betrokke is.]

i1       Frederick Johannes DU PLESSIS (Frik), * 04-07-1991 te Pretoria

i2       Ben Bischoff DU PLESSIS, * 24-04-1993 te Pretoria

i3       Cara DU PLESSIS, 23-01-1995 te Pretoria

i4       Thea DU PLESSIS, * 11-11-1996 te Pretoria

g1 XX 30-04-1979 William HENEGAN te Bloemfontein en geskei, * 07-09-1931 en + 11-1997

g2     Gertruida Cornelia, * 29-10-1933, @ 07-01-1934 te Brandfort, + 20-05-1992

X 17-04-1954 Johannes Petrus MARAIS (Jannie) te Brandfort, * 16-11-1931 en + 14-07-2006

h1      Sarel Johannes Lodewicus MARAIS, * 10-01-1956, @ 04-03-1956 te Brandfort-Oos

h2      Luther Linde MARAIS, * 01-06-1957, @ 18-08-1957 te Brandfort-Oos

h3      Hermanus Samuel MARAIS, * 12-08-1961, @ 19-11-1961 te Brandfort-Oos

h4      Jacques Petrus MARAIS, * 21-02-1963, @ 05-05-1963 te Brandfort-Oos

h5      Magdalena MARAIS, * 29-06-1966, @ 04-09-1966 te Brandfort-Oos

g3     Andriesa Johanna (Andrei), * 12-02-1945, @ 01-04-1945 te Brandfort

X 12-02-1966 Ronald Arthur HEYS (Ronnie) te Brandfort, * 06-08-1937

h1      Vernon Thomas HEYS, * 29-08-1967, @ 04-02-1968 te Brandfort-Oos

h2       Luther Linde HEYS, * 16-06-1969, @ 07-09-1969 te Brandfort-Oos

h3      Vincent HEYS, *

f1 XX 07-1975 Susanna Maria VAN INGENKAL (Susie) (geskeide SNYMAN) te Brandfort-Oos, * 15-02-1928, + 08-2008

f2      Willem Hendrik Ruben, * 28-01-1910 te Brandfort

X 09-05-1933 Susahra Aletta WESSELS (Serah) te Wesselsbron, * 24-02-1912 te Odendaalsrus

g1     Andries Johannes (Dries), * 01-05-1934 te Brandfort en + 31-07-2009 te Bloemfontein

X 21-12-1955 Catharina Cornelia Venter THERON (Rina) te Bloemheuwel, Bloemfontein, * 18-07-1936 en + 06-11-2001

h1     Alta, * 02-05-1956 te Mooihoek, Bloemfontein, tweeling

X Jan Abraham BREEDT, * 25-06-1950 te Theunissen, ¸ 1982 en + 05-09-1994

i1       Willem Sterrenberg BREEDT, * 29-02-1972 te Bloemfontein

i2       René BREEDT, * 18-04-1975 te Bloemfontein en + 25-02-1997 na ’n lang siekbed aan kanker

XX 20-12-1997 Jacobus Johannes (Johan) LOUW, * 12-11-1955 te Leeudoringstad, ¸ 30-03-2006

h2     Eliese, * 02-05-1956 te Mooihoek, Bloemfontein, tweeling

X Johan Petrus LABUSCHAGNE, * 05-04-1952 te Bloemfontein en ¸

i1       Riaan LABUSCHAGNE, * 19-09-1970 te Bloemfontein

i2       Ronél LABUSCHAGNE, * 18-08-1980 te Bethlehem

i3       Andries Johannes (André)  LABUSCHAGNE, * 21-12-1991 te Bethlehem

h3     Dolien, * 10-04-1959 te Bloemfontein

X 21-08-1976 Christiaan Petrus (Christo) DE WITT te Bloemfontein, * 03-07-1957 te Windhoek en ¸ 09-1978

i1       Daniël Jacobus (Jaco) DE WITT, * 12-03-1977 te Windhoek

X

j1      Charné DE WITT, * 04-04-2004

i1       XX 28-01-2006 Sindy VAN ZYL te Bloemfontein, * 15-12-1979

j2      Tiffany DE WITT, * 15-06-2006 te Bloemfontein

j3      Melliza Mandy DE WITT, * 28-09-2007 te Strand

h3 XX 07-07-1983 Johan GOUWS te Springs, * 13-05-1961 te Springs en ¸ 19-10-1996

i2       Bernard GOUWS, * 05-06-1983 te Bloemfontein

NX Rozanne ELS te Pretoria, * 23-09-1985

j1      Chané ELS, * 04-04-2003 te Brakpan

X Lee PRETORIUS te Springs, * 05-05-1982

j2      Lestate GOUWS, * 15-11-2005 te Benoni

i3       Elzan GOUWS, * 14-06-1990 te Evander

h4     Cornia, * 07-10-1962 te Bloemfontein

X 10-04-1982 Pieter Albertus JOSLING te Noordhoek, Bloemfontein en geskei 2003

i1       Lézelle JOSLING, * 28-11-1984 te Vryburg

X Arno VILJOEN te Virginia, * 08-10-1983

j1      Zanellé VILJOEN, * 25-09-2008

i2       Jacques JOSLING, * 25-01-1987 te Hartswater

h4 XX 08-11-2003 Neale Garth BILLET, * 14-01-1956 te Durban

h5     Ruben Hendrik, * 24-04-1968 te Bloemfontein, @ 04-08-1968 te Bloemfontein-Wes, tweeling

h6     Marlene, * 24-04-1968 te Bloemfontein, @ 04-08-1968 te Bloemfontein-Wes, tweeling

X 24-04-1999 Gert Daniël JORDAAN, * 23-04-1959 te Dundee

i1       Juan-Dré LINDE, * 07-06-1988 te Bloemfontein

i2       Mariska JORDAAN, * 15-04-2001 te Bloemfontein

g2     Wessel Hendrik Ruben, * 16-04-1949 te Bloemfontein

X 03-10-1970 Eva Catharina BERNARDO (Rina) te Bloemfontein, * 22-08-1951 te Bethlehem en + 02-05-2009

h1     Ruben (Rudi), * 09-07-1972 te Bloemfontein

X 18-12-1999 Lorinda NEETHLING te Klerksdorp, * 14-12-1972 te Rustenburg

i1      Ruben Armand, * 04-03-2008 te Roodepoort

i2      Elán Lyandi, * 19-05-2011 te Roodepoort

h2     Madelein, * 05-02-1978 te Sasolburg

X 01-04-2006 Cornelius Petrus Kloppers PASSANO te Secunda, * 10-01-1979 te Randfontein

i1       Anuschke PASSANO, * 23-10-2007 te Roodepoort

i2       Magnus Carlo PASSANO, * 08-03-2011 te Roodepoort

h3     Renier Wessel, * 02-05-1984 te Evander

X 28-03-2009 Iselle VICTOR te Welkom, * 16-10-1984 te Virginia

f3      Andries Johannes, * 24-01-1912 en + 17-09-1965 te Bloemfontein

X 06-10-1937 Sussanna Catharina PRINSLOO te Brandfort, * 03-04-1915 te Brandfort en + 14-05-1996 te Bloemfontein

g1     Sussanna Catharina, * 03-01-1951 te Bloemfontein

X Henry Tell Pachoud HUTCHINSON

g2     Andries Johannes (Dries), * 05-10-1953 te Bloemfontein

X 17-07-1976 Estelle Louise HARTMAN te Bloemfontein, * 31-01-1955 te Pretoria

[Dries was op Grey College en het studeer by Glen Landboukollege, UV en US se Sakeskool. Hy woon op Vryburg en werk sedert 2007 as Landboubestuurder by Noordkaap Lewende Hawe.]

h1     Zelda, * 31-05-1978 te Bloemfontein

X GRAHAM

f4      Steyn, * 22-11-1916 en + 27-07-1989 te Randburg

X 22-03-1945 Aletta MARAIS te Keetmanshoop, * 17-10-1917 te Humansdorp en + 28-08-1989 te Randburg

g1     Andries Johannes (Johan), * 25-04-1947 te Gobabis

X 22-03-1975 Magdalena Albertha (Alma) STEENKAMP te Stellenbosch, * 30-05-1952 te Calvinia

h1     Marthinus Johannes, * 06-12-1982 te Pretoria

g2     Georgia Marianne, * 05-12-1950

X Basil WEINRICH

e10     Maria Catharina Francina, * 14-08-1877 en @ 14-10-1877 te Bloemfontein, + 16-10-1948 te Waterkloof, distrik Bloemfontein

X 05-11-1895 Daniel Francois VAN TONDER te Bloemfontein, * 26-09-1869, @ 05-12-1869 te Bloemfontein

f1      Geertruida Cornelia VAN TONDER, * 23-09-1896, @ 01-11-1896 te Bloemfontein, + 15-07-1973 te Bloemfontein

X 04-01-1916 George Frederik VAN TONDER te Bloemfontein (b5c9d16e5, seun van Martha Johanna LINDE en Daniël Jacobus VAN TONDER)

g1      Maria Catharina Francina VAN TONDER, * 12-11-1917, @ 03-02-1918 te Bloemfontein

X CROUCAMP

g2      Daniël Jacobus VAN TONDER, * 26-11-1921, @ 08-11-1944 te Bloemfontein (gedoop met belydenis)

g3      Ismaël VAN TONDER

g4      Martha Johanna VAN TONDER

g5      Petronella Maria VAN TONDER

X FOURIE

f2       Susanna Jacoba VAN TONDER, * 06-08-1899, @ 03-09-1899 te Bloemfontein

X 12-05-1925 Jan Adriaan VENTER te Bloemfontein

g1      Theresa VENTER, * 20-04-1931, @ 10-05-1931 te Bloemfontein

f3      Gideon Daniël VAN TONDER (Giel), * 13-02-1901, @ 02-04-1901 te Bloemfontein

X 17-07-1929 Margaretha Magdalena LINSTRÖM te Edenburg

g1      Martha Magdalena (Lena) VAN TONDER, * 02-02-1931, @ 16-02-1931 te Bloemfontein

X 02-02-1952 Wynand Johannes POTTAS te Bloemfontein-Wes

h1      Margarieta Magdalena POTTAS, * 01-01-1955, @ 06-03-1955 te Bloemfontein-Wes

X Jeremie PIENAAR

h2      Willem Christoffel Johannes POTTAS, *  15-02-1956, @ 06-05-1956 te Bloemfontein-Wes

h3      Gideon Daniël POTTAS, *  04-02-1959, @ 17-05-1959 te Bloemfontein-Wes

g2      Gideon Daniël VAN TONDER, * 24-07-1941, @ 07-12-1941 te Bloemfontein-Wes

f4      Marthina Francina VAN TONDER, * 09-05-1904, @ 03-07-1904 te Bloemfontein

X 05-10-1926 Henry Annes VENTER te Bloemfontein

g1      Belinda VENTER, * 03-03-1930, @ 16-03-1930 te Bloemfontein

f5      Daniël Francois VAN TONDER (Danie), * 11-11-1910, @ 08-01-1911 te Bloemfontein

X 31-05-1932 Louisa Johanna Cornelia WESSELS, * 25-03-1908, @ 14-04-1908 te Bloemfontein (dogter van Johannes Hermanus WESSELS en Susara Maria MAARTENS)

g1      Daniël Francois VAN TONDER, * 09-08-1935, @ 05-10-1935 te Bloemfontein-Wes

X Charlotte Doleres VENTER

h1      Engela VAN TONDER, * 22-06-1960, @ 04-09-1960 te Bloemfontein-Wes

h2      Daniël Francois VAN TONDER, * 24-01-1962, @ 04-03-1962 te Bloemfontein-Wes

[Dr Danie van Tonder is vanaf  1989 ’n leraar van die NG Gemeente Pellissier in Bloemfontein.]

X Pauline GREYLING

i1      Kalinka VAN TONDER, * 1990

i2      Daniël Francois VAN TONDER (Waks), * 22-05-1992, @ 02-08-1992 te Pellissier, Bloemfontein

i3      Philip Paul  VAN TONDER (Philip), * 12-08-1994, @ 06-11-1994 te Pellissier, Bloemfontein

g2      Susara Maria VAN TONDER, * 13-01-1940, @ 25-02-1940 te Bloemfontein-Wes

X 10-12-1960 Gerhardus Lourens PRINSLOO te Bloemfontein-Wes

e11   Geertruida Cornelia, * 28-08-1879, @ 05-10-1879 te Bloemfontein, + 27-07-1939 te Vredepoort, distrik Bloemfontein (woonplek: Schoonvlakte, distrik Boshof)

X 31-03-1903 Abraham DU PLOOY te Bloemfontein, * 1876?

f1      Abraham Benjamin DU PLOOY, * 21-01-1904, @ 06-03-1904 te Bloemfontein (waarskynlik jonk oorlede, want hy word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie)

f2      Gertruida Cornelia DU PLOOY, * 13-02-1907, @ 03-03-1907 te Bloemfontein

X Hendrik Johannes KOTZE

f3      Anna Maria DU PLOOY, * 22-06-1909, @ 01-08-1909 te Bloemfontein

X Jacobus LE ROUX

f4      Cornelia Margaretha Elizabeth DU PLOOY, * 27-11-1912, @ 19-01-1913 te Bloemfontein (waarskynlik jonk oorlede, want sy word nie genoem op haar ma se sterfkennis nie)

f4      Abrahamina Elizabeth DU PLOOY, * 30-10-1914, @ 06-12-1914 te Bloemfontein

f5      Marthinus Johannes DU PLOOY, * 06-07-1919, @ 07-09-1919 te Bloemfontein

f6      Elizabeth Isabella DU PLOOY, * 23-09-1926, @ 24-10-1926 te Bloemfontein

e12   Isabella Maria Cornelia (Bellie), * 23-07-1881, @ 04-09-1881 te Bloemfontein, + 28-01-1962 te Brandfort

X 19-01-1904 Andries Wilhelmus Johannes Pretorius LINDE (Andries Witskoen, c9d10e3) te Bloemfontein, * 26-02-1874 te Brandfort en + 13-04-1929 te Bloemfontein

[Andries was ’n neef van Bellie. Die Warmfielers was met reg erg trots daarop dat hulle deur Roelf  (d10) wat getroud was met die dogter van Kmdt-Genl Andries Pretorius, aan die “Pertoorse” verwant was. Daarom dat Andries hierbo ook Pretorius as vierde naam het.]

e12 XX 03-07-1934 Hendrik Pieter VERMAAK te Bloemfontein, * 15-01-1869 te Zuurfontein, Brandfort

[Die stamboom van Hendrik VERMAAK is te kry by http://www.icon.co.za/~vermaak/Leesstof/hpvnageslag.htm]

e13   Hendrik Petrus Johannes, * 22-07-1883 te Karreekloof en @ 07-10-1883 te Bloemfontein en + 17-04-1957 te Bloemfontein

X 13-03-1907 Johanna Elizabeth GELDENHUYS te Brandfort, * 16-03-1889 en + 24-01-1950 te Kareefontein, Brandfort

f1      Johanna Prescilla, * 16-12-1907, @ 02-02-1907 te Brandfort

X 13-03-1937 Hendrik Johannes (Boet) VAN WYK te Bloemfontein, LV vir Virginia, * 1907? te Weltevrede, Ventersburg

f2      Gertruida Cornelia, * 19-05-1913, @ 06-07-1913 te Brandfort

X 03-01-1939 Johannes Gerhardus VAN GRAAN te Brandfort, * 1911?

g1      Willem Frederik VAN GRAAN, * 24-09-1940, @ 02-02-1941 te Brandfort

f3      Marthinus Jacobus (Kruppel Martiens), * 16-04-1919, @ 01-06-1919 te Brandfort

X 09-10-1948 Magrietha Susanna VAN ASWEGEN te Bloemfontein-Noord, * 1922?

g1     Susanna Jacoba (Sannetjie), * 03-04-1951, @ 03-06-1951 te Brandfort

X Willie BOTHA [Inneslaan 2A, Bloemfontein]

g2     Johanna (Hannetjie), * 20-06-1955, @ 21-08-1955 te Brandfort-Oos

X Man van Joodse afkoms, Johannesburg

g3     Hendrik Petrus Johannes, * 12-06-1956, @ 07-10-1956 te Brandfort

X 24-02-1979 Dorothea Susanna (Thea) OPPERMAN te Johannesburg, * 14-09-1959

f3 XX 01-07-1960 Christina Johanna VAN DER VYVER (weduwee PRETORIUS)

e13 XX 06-11-1954 Anna Petronella Paulina LOOTS (weduwee SMITH, voorheen MARAIS, voorheen PRETORIUS) te De Bloem, Bloemfontein, *04-07-1887

e14   Jacobus Petrus, * 05-07-1885 en @ 04-10-1885 te Bloemfontein, + 06-11-1944 te Bloemfontein

X 15-05-1906 Hester Agnesse VERMAAK te Brandfort, * 31-05-1883, @ 15-07-1883 te Bloemfontein (dogter van Nicolaas Jacobus VERMAAK en Hester Agnesse PRINSLOO)

f1      Marthinus Johannes (Martiens), * 21-01-1907 te Brandfort, @ 03-03-1907 te Bloemfontein

X 02-04-1929 Catharina Elizabeth MAAS, * 15-11-1908 en + 01-06-1963

g1     Jacobus Petrus, * 18-09-1930, @ 19-10-1930 te Brandfort

X 28-06-1952 David Nicolaas Gerhardus LABUSCHAGNE te Brandfort

h1     Corlia, * 18-02-1954

X Abraham Johannes VENTER

h2     Esmé, * 12-04-1966

g2     Andries Johannes, * 24-09-1935, @ 24-11-1935 te Brandfort

X 06-10-1956 Catharina Sussanna BRITS te Bloemfontein, * 19-02-1934 te Brandfort

h1     Elizabeth Andrisa, * 16-02-1957 te Brandfort

h2     Marthinus Johannes, * 19-06-1959 te Karree, @ 02-08-1959 te Brandfort-Oos

h3     Marius Andries, * 27-02-1962 te Karree, @ 01-07-1962 te Brandfort-Oos

X 24-05-1984 Catrina Louiza PIENAAR te Bloemheuwel, Bloemfontein, * 24-05-1964

g3     Sophia Cathrina, * 16-06-1941 te Pokwani KP

X 20-10-1962 Johannes Petrus GROENEWALD te Brandfort, * 03-02-1934

h1      Frederik Johannes GROENEWALD, * 20-05-1964, @ 06-09-1964 te Brandfort-Oos

h2      Juanita Elizabeth GROENEWALD, * 02-11-1967, @ 04-02-1968 te Brandfort-Oos

XX Hendrik SL DU PLESSIS

g4     Marthinus Johannes, * 27-02-1946 te Pokwani KP

X 02-01-1971 Petronella Maria HAASBROEK (Petro) te Brandfort, * 11-02-1953 te Harrismith

[Marthinus het as  vakleerling (rytuigbouer) by die spoorweë aangesluit en 35 jaar tot sy afttrede daar gewerk. Van 2002 af werk hy as afgetredene op kontrakbasis daar. Sy belangstellings is tuinmaak, houtwerk en musiek. Petro werk in 2007 as nastudie-toesighouer by Bloemfontein-Laerskool. Sy hou van kunsnaaldwerk.]

h1     Estelle Hester, * 17-12-1972 te Bloemfontein

[Estelle matrikuleer aan Hoërskool JBM Hertzog in 1990 en werk vir 11 jaar as finansiële kontroleur by Telkom. Sy verwerf B Com in Bestuur by Unisa in 2003, woon sedert 2006 in Centurion en werk as interne ouditeur. Sy beplan om in 2008 met B Com Honneurs te begin. Haar stokperdjies is potspel (pool), swem en kampeer.]

X 06-11-2003 Willem Petrus (Piet) SWANEPOEL te Bloemfontein, * 28-08-1957 te Bloemfontein en + 23-06-2006 te Bloemfontein. Die egpaar was kinderloos.

[Piet het ook by Telkom gewerk, maar van 2000 af sy eie onderneming vir in- en uitvoer gehad. Sy kliënte was hoofsaaklik tabak- en koffieboere van Zambië. Hy het graag forel gehengel.]

h2     Marthinus Johannes (Thinus), * 08-10-1978 te Bloemfontein

[Thinus woon sedert 2003 in London. Hy werk as “shopfitter” en installeer houtvloere en trappe. Sy meisie, Carmen ENGELBRECHT, bestuur ’n skoonheidsalon in London. Thinus speel graag kitaar in sy vryetyd.]

f1 XX 24-12-1966 Sussanna Catharina MAREE (weduwee MAAS) te Brandfort, * 20-03-1914

f2      Nicolaas Albertus (Nico), * 28-11-1910, @ 05-02-1911 te Bloemfontein, + 21-06-1954 te Brandfort

X 22-04-1939 Cornelia Margaretha MAAS te Brandfort, * 14-09-1916, + 02-10-1993

g1      Jacobus Albertus, * 06-05-1941, @ 06-07-1941 te Brandfort, + 21-04-1974 te Slabberts. [Hy sterf op 33 in 'n ongeluk op sy plaas by Slabberts.]

X 27-02-1966 Aletta Engela RHEEDER (Lettie) te Wesselsbron, + 06-06-1998 te Bloemfontein

h1 Aletta, * 14-02-1967

X 16-01-1988 André Francois VAN DER MERWE te Wesselsbron

[Aletta en André woon (2011) in Bellville.]

i1        Brenden VAN DER MERWE, * 30-10-1991 te Odendaalsrus

[Brenden doen in 2011 ’n rekenaarkursus.]

i2        Francois Albertus VAN DER MERWE, 09-09-1990 te Keimoes

[Francois doen in 2011 sy prakties in wildbewaring.]

h2     Corlia, * 06-05-1969

X 14-01-1989 Marius LIEBENBERG te Wesselsbron

[Corlia en Marius woon (2011) op Wesselsbron. Is hulle drieling die enigste met ’n Linde-ma?]

i1       Kariska LIEBENBERG, * 24-06-1991 te Hoopstad

i2       Willem Albertus LIEBENBERG (Billy), * 27-07-1993 te Hoopstad

i3       Aniska LIEBENBERG, * 13-01-2000 te Bloemfontein (drieling)

i4       Meliska LIEBENBERG, 13-01-2000 te Bloemfontein (drieling)

i5       Marius LIEBENBERG, 13-01-2000 te Bloemfontein (drieling)

h3     Nico Albertus, * 16-06-1972, + 22-10-2000 te Bultfontein

[Nico was nooit getroud nie en sterf op 28 op ’n plaas in Bultfontein se distrik.]

g2     Willem Nicolaas (Willie), * 22-10-1948, @ 12-12-1948 te Brandfort

X      Doris Johanna PALMER te Bethlehem, * 12-05-1947 te Fouriesburg

[Willie is ’n landmeter en hou toesig oor siviele projekte. Hy is (2011) semi-afgetree en speel graag gholf. Doris is finansiële sekretaresse by Grey Kollege.]

h1 Hoski, * 20-04-1974 te Bethlehem

X 18-01-2003 Lisa UYS te Oos-Londen, *

[Hoski is (2011) ’n makelaar en Lisa is onderwyseres by Grey-Kollege Pre-Primêr.]

i1      Anneke, *11-08-2009 te Bloemfontein

i2      Lika, * 07-05-2011 te Bloemfontein

h2     Corné, * 19-07-1981 te Bloemfontein

X 03-02-2008 Madelein FOURIE

[Corné was op Grey Kollege en studeer by Kovsies. Hy is (2011) ’n mediese verteenwoordiger. Madelein is ’n onderwyseres by die Martie du Plessis-skool vir gestremdes.]

i1     Hoski, * 12-04-2009 te Bloemfontein 

i2     Seun op pad (verwag 22-10-2011)

f3      Hester Gertruida, * 16-12-1915 en @ 05-03-1916 te Bloemfontein, + 13-12-2000

[Nooit getroud nie, 'n poliolyer.]

f4      Jacobus Petrus (Kosie), * 09-02-1918, @ 07-04-1918, + 22-12-1976 te Bloemfontein

X 23-07-1943 Petronella Cornelia DE WIT te George, * 14-02-1922 te Knysna

g1     André Jacobus Gabriël, * 25-07-1945 te Knysna

X 11-10-1971 Anna Sophia (Annetjie) VAN NIEKERK te Dordrecht, * 07-03-1946 te Dordrecht

h1     Henco Petrus, * 24-06-1971 te Dordrecht

g2     Desiree, * 17-07-1949 te Knysna

X Francois Johannes Gerhardus MULLER, * 06-01-1950 te Aliwal-Noord. [Geen kinders]

d2 XX 23-12-1913 Margaretha Louisa Christina MARE (Hy was 'n wewenaar van 78 en sy 37 jaar oud)

d3     Johan Gysbert, * 1838

X 30-03-1874 Anna Jacomina BOTHA te Bloemfontein, * 1857?

e1     Georg Frederik (Frikkie Paradys), * 14-04-1875 en @ 20-06-1875 te Bloemfontein

X 26-02-1895 Margaretha Maria Gertruida DUVENAGE te Brandfort, * 1875?, + 23-10-1943 te Paradys, distrik Brandfort

[Johan Gysbert het nie sy vaderlike pligte na behore nagekom nie. Frikkie Paradys het om hierdie rede by Koos Prinsloo op die plaas Palmietfontein grootgeword en later ook die plaas Paradys van hom geërf. Koos Prinsloo was met ’n halwe suster Susanna Catharina (c9d12) van Johan Gysbert getroud en is in so mate deur Frikkie as vader aanvaar dat hy sy seun Kobie (c9d3e1f4) na hom vernoem het.]

f1      Johan Gysbert, * 19-11-1895 en @ 22-12-1895 te Brandfort. Jonk oorlede, 05-05-1901

f2      Maria Elizabeth, * 01-05-1900, @ 19-08-1900 te Brandfort, + 13-10-1901 te konsentrasiekamp, Brandfort

f3      Susanna Catharina, * 02-04-1903 en @ 06-06-1903 te Brandfort

X 02-12-1924 Benjamin Petrus PRETORIUS te Brandfort (seun van Pieter Jacobus PRETORIUS en Susanna Catharina VIVIERS), * 03-06-1898 en + 10-11-1973 te Brandfort

g1      Margaretha Maria PRETORIUS, * 20-02-1926, @ 04-04-1926 te Brandfort

g2      Susanna PRETORIUS, * 12-07-1933

g3      Benjamin Petrus PRETORIUS, * 12-01-1945, @ 01-04-1945 te Brandfort

f4      Johannes Georg, * 25-08-1906 en @ 04-11-1906 te Brandfort

X 11-03-1930 Anna Johanna Maria PIETERSE te Bloemfontein, * 1907?

g1     Johan Gysbert, * 05-02-1941, @ 04-05-1941 te Brandfort

X 23-12-1961 Henrietta Janse VAN RENSBURG te Brandfort, * 27-06-1942

f5      Jacobus Johannes Prinsloo (Kobie), * 07-12-1909 en @ 03-1910 te Brandfort

X 22-04-1930 Maria Magdalena (Meraai) VAN ASWEGEN te Brandfort, * 16-12-1908 te Brandfort

g1     Georg Frederik (Frikkie), * 21-04-1935, @ 02-06-1935 te Brandfort

X 28-02-1959 Hester Johanna VORSTER te Bethulie, * 13-01-1937

h1     Maria Cornelia, * 21-08-1960 te Springfontein

X 05-12-1981 Pieter Johannes Jacobus STRYDOM te Bloemfontein

i1       Dirk Bauwer STRYDOM, * 06-02-1985 te Bloemfontein

h2     Maria Magdalena, * 25-05-1962 te Springfontein

X 26-09-1981 Daniel Petrus READ te Kroonstad

i1       Daniel Petrus READ, * 07-03-1981 te Delmas

i2       Mar-Louise READ, * 16-09-1983 te Kroonstad

g1 XX Ingrid Patricia VERMOOTEN, * 22-12-1936

h3     Jacobus Johannes Prinsloo, * 08-01-1971 te Oos-Londen

e2     Hendrika Clarina Cornelia, * 25-07-1876 en @ 01-10-1876 te Bloemfontein. Jonk oorlede?

e3     Maria Elizabeth, * 01-05-1900 en @ 19-08-1900 te Brandfort. Klein in konsentrasiekamp oorlede.

d4     Johanna Catharina, * 12-10-1840 en @ 24-01-1841 te Colesberg, + 10-10-1909 te Klipfontein, distrik Bloemfontein

X 15-09-1856 Karel Petrus PRETORIUS te Bloemfontein, * 1835?, + 01-09-1927 te Bloemfontein (woonplek: Soetewoud, distrik Glen

e1      Maria Christina Fransina PRETORIUS, * 20-06-1857, @ 22-08-1857 te Bloemfontein

X 01-06-1874 Hermanus Gerhardus van Niekerk MAREE te Bloemfontein

f1      Johanna Catharina MAREE, * 27-02-1875, @ 09-05-1875 te Bloemfontein

f2      Hermanus Gerhardus van Niekerk MAREE, * 28-04-1876, @ 04-06-1876 te Bloemfontein

f3      Elizabeth Maria MAREE, * 27-07-1878, @ 03-11-1878 te Bloemfontein

f4      Karel Petrus MAREE, * 12-06-1880, @ 04-07-1880 te Bloemfontein

e2      Johannes Jacobus PRETORIUS, * 01-04-1859, @ 01-05-1859 te Bloemfontein, + 23-12-1922 te Brandfort

X 25-01-1882 Johanna Christina FURSTENBERG te Bloemfontein

f1      Anna Jacoba PRETORIUS, * 15-12-1882, @ 07-01-1883 te Bloemfontein

f2      Carel Petrus PRETORIUS, * 03-05-1884, @ 01-06-1884 te Bloemfontein

f3      Johanna Catharina PRETORIUS, * 10-08-1885, @ 04-10-1885 te Bloemfontein

f4      Maria Susanna Margaretha PRETORIUS, * 30-11-1886, @ 09-01-1887 te Bloemfontein

X 06-04-1909 Dirk Jakobus Johannes KOTZEE te Brandfort

f5      Johan Pieter Hendrik PRETORIUS, * 21-03-1889, @ 21-04-1889 te Bloemfontein

X 26-08-1913 Hermina Wilhelmina VAN HEERDEN te Bloemfontein

f6      Maria Jacoba Dorothea PRETORIUS, * 03-09-1891, @ 04-10-1891 te Bloemfontein

X 11-11-1913 Earnest William BROWN te Brandfort

f7      Martha Magdalena PRETORIUS, * 14-08-1893, @ 01-10-1893 te Bloemfontein

X 12-03-1912 Jacobus Johannes STRYDOM te Bultfontein

f8      Isabella Susanna PRETORIUS, * 27-10-1894, @ 02-12-1894 te Bloemfontein

X 06-10-1920 Servaas Daniel BADENHORST te Brandfort

f9      Johannes Jacobus PRETORIUS, * 16-10-1896, @ 28-11-1896 te Bloemfontein

f10    Francois Johannes PRETORIUS, * 28-09-1898, @ 06-11-1898 te Bloemfontein

f11      Margaretha Elizabeth PRETORIUS, * 29-11-1900, @ 16-07-1901 te Bloemfontein

f12    Georgina Fredrika PRETORIUS, * 05-04-1904, @ 19-05-1904 te Bloemfontein

f13    Nicolaas Pieter Albertus PRETORIUS, * 17-05-1906, @ 26-06-1906 te Bloemfontein

e3     George Frederik PRETORIUS, * 26-11-1860, @ 30-12-1860 te Bloemfontein

X 11-04-1883 Maria Susanna Margaritha FURSTENBERG te Bloemfontein, + 28-04-1939 te Bloemfontein

f1       Karel Petrus PRETORIUS, * 14-02-1884, @ 13-04-1884 te Bloemfontein

f2      Anna Jacoba Dorothea PRETORIUS, * 24-05-1886, @ 04-07-1886 te Bloemfontein

X Frederik Willem COETZER, + 1938

f3      Johanna Catharina Maria PRETORIUS, * 14-09-1890, @ 02-11-1890 te Bloemfontein

X 18-12-1917 Harry Griffin WEBBER te private woning Brandfort (met spesiale verlof)

e4      Karel Petrus PRETORIUS, * 19-07-1862, @ 03-08-1862 te Bloemfontein

e5      Anna Maria PRETORIUS, * 10-09-1864, @ 06-11-1864 te Bloemfontein, + 20-10-1948 te Bloemfontein

X 28-11-1882 Jacob Bester DU PLOOY te Bloemfontein, + 25-09-1893 te Vierkant, distrik Bloemfontein

f1      Abraham DU PLOOY, * 10-10-1883, @ 02-12-1883 te Bloemfontein

f2      Karel Petrus DU PLOOY, * 11-12-1885, @ 07-02-1886 te Bloemfontein

f3      Johanna Catharina DU PLOOY

X 15-03-1911 Abraham Marthinus FURSTENBURG te Brandfort

f4      Elizabeth Johanna DU PLOOY, * 09-01-1894, @ 04-03-1894 te Bloemfontein, + 30-07-1945

X 08-01-1918 Michael Casparus FURSTENBURG te Brandfort

g1      Anna FURSTENBURG, * 23-11-1919

g2      Michiel FURSTENBURG, * 7-10-1924

g3      Marianda FURSTENBURG, * 10-08-1935

g4      Jacobus FURSTENBURG

e5      XX 03-12-1894 Roelof Jacobus VIVIER te Bloemfontein

e5      XXX 06-04-1904 Thomas SMITH te Bloemfontein

f6      Orpa Naomia SMITH, * 08-01-1905, @ 18-02-1905 te Bloemfontein

X OPJ van Rensburg

e6      Nicolaas Johannes PRETORIUS, * 30-08-1866, @ 07-10-1866 te Bloemfontein

e7      Martinus Albertus PRETORIUS, * 13-07-1868, @ 18-10-1868 te Bloemfontein

X 24-04-1894 Elizabeth Johanna Isabella Francina DU PLOOY te Bloemfontein

f1      Carel Petrus PRETORIUS, * 15-02-1895, @ 14-04-1895 te Bloemfontein

f2      Martina Alberta PRETORIUS, * 10-12-1900, @ 06-01-1901 te Bloemfontein

e8      Pieter Jacobus PRETORIUS, * 30-11-1870, @ 05-02-1871 te Bloemfontein

X 17-12-1895 Susanna Catharina VIVIERS (dogter van Hendrik Jacobus VIVIERS en Hester Maria Catharina LINDE)

f1      Hester Maria PRETORIUS, * 03-05-1897, @ 11-06-1897 te Bloemfontein

X 14-01-1920 Christoffel Jakobus Visser LUBBE in private woonhuis Prachtstuk, distrik Bloemfontein (Brandfort-gemeente)

f2      Benjamin Petrus PRETORIUS, 03-06-1898, @ 03-07-1898 te Bloemfontein

f3      Hendrik Jacobus PRETORIUS, * 02-10-1902, @ 21-11-1902 te Bloemfontein

f4      Pieter Jacobus PRETORIUS, * 10-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein

e9      Jan Gijsbert PRETORIUS, * 04-11-1872, @ 25-12-1872 te Bloemfontein

e10    Hans Nicolaas Albertus PRETORIUS, * 03-03-1875, @ 09-05-1875 te Bloemfontein

e11    Johanna Catharina PRETORIUS, * 05-03-1877, @ 01-04-1877 te Bloemfontein

X 20-12-1897 Henning Johannes JOUBERT te Bloemfontein

f1      Lydia Eunice JOUBERT, * 16-07-1903, @ 27-08-1903 te Bloemfontein

f2     Anna Francina Jacobz JOUBERT, * 04-12-1905, @ 26-12-1905 te Bloemfontein

e12     Izaak Petrus PRETORIUS, * 05-05-1879, @ 20-07-1879 te Bloemfontein

X 24-02-1903 Cornelia Margarietha MAREE te woning van mnr A McHardy

e13     Isabella Susanna PRETORIUS, * 17-05-1881, @ 03-07-1881 te Bloemfontein

X 03-05-1904 Johan Jacob VAN ASWEGEN te NG Pastorie Brandfort

d5     Georg Frederik, * 22-10-1840 en + 25-08-1903

X 07-12-1863 Catharina Ignatia Maria RENSBURG te Bloemfontein, * 11-06-1846

e1     Hester Catharina, * 23-11-1864, @ 05-03-1865 te Bloemfontein, + 13-09-1865

e2     Georg Frederik, * 29-07-1866 en @ 07-10-1866 te Bloemfontein en + 12-02-1942 te Soutpan.

[Boer van Somersfontein, Soutpan, Brandfort. Word genoem "een van die eerste en hardste Nasionaliste".]

X 10-04-1894 Susara Johanna VERMAAK te Brandfort, * 26-02-1875 en + 15-07-1955 te Dealesville.

f1      Hester Agnessa, * 06-06-1896 en @ 02-08-1896 te Brandfort

X 27-07-1920 Lodewyk Theodorus DE JAGER te Bultfontein. Die egpaar was kinderloos.

f2      Georg Frederik, * 16-12-1899 en @ 28-01-1900 te Brandfort. Klein in konsentrasiekamp oorlede.

f3      Catharina Maria Jacoba, * 04-02-1902 en @ 16-04-1902 te Brandfort

X 07-11-1922 Jacob Barend Jansen VAN RENSBURG te Brandfort, * 1899?

f4      Nicolaas Jacobus, * 13-03-1904 en @ 01-05-1904 te Brandfort en + 10-10-1966 te Bultfontein

X 08-03-1932 Sara Johanna MEYER te Brandfort, * 1908?

g1     Georg Frederik, * 06-09-1934 en @ 28-10-1934 te Soutpan

X 08-04-1961 Christine VENTER te Vanderbijlpark, * 17-07-1938 en @ 06-10-1938 te Kimberley

h1     Celeste, * 31-05-1963 te Vanderbijlpark

h2     Louise, * 05-03-1965 te Vanderbijlpark

h3     Annelie, * 14-05-1970 te Hoopstad

X 12-02-1992 Theodorus Philippus KLEYNHANS te Pellissier, Bloemfontein

h4     Michelle, * 11-04-1975 te Hoopstad

X 02-03-2001 Arend Johannes EYSELE te Heuwelkruin, Bloemfontein

g2     Judith Uys, * 06-03-1939 te Bultfontein

X 09-12-1961 Johannes Christiaan PRINSLOO te Bloemfontein-Noord, *29-07-1936 te Witrivier

f5      Georg Frederik (Org), * 28-01-1908 te Brandfort en @ 01-03-1908 te Bultfontein en + 26-06-1993 te Dealesville.

X 21-04-1945 Aletta Francina (Lettie) DU TOIT te Soutpan, * 12-01-1919 en + 16-03-2004

g1     Georg Frederik (Fred), * 18-10-1946 te Soutpan

X 24-02-1973 Sylvia May WILMOT te Bloemfontein, *28-04-1947 te Dewetsdorp en + 08-05-2007 te Bloemfontein

h1     Georg Frederik (George), * 19-03-1975 en @ 04-05-1975 te Dealesville

X 16-11-2001 Annelize MEYER te Bloemfontein

i1      Georg Frederik (GF), * 07-01-2004 en @ 02-05-2004 te Dealesville

[GF is die sewende geslag wat die stamnaam van die Vrystaatse Lindes ononderbroke dra.]

i2      Schalk, * 10-03-2006 te Bloemfontein en @ 06-08-2006 te Dealesville

h2 Peter Stuart (Stuart), * 10-12-1977 en @ 12-02-1978 te Dealesville en + 24-04-2005

[Stuart is op tragiese wyse in ’n motorfietsongeluk op ’n buurplaas oorlede.]

g1 XX 12-07-2008 Sumara WATT te Bloemfontein

g2     David Schalk (DS), * 17-08-1953 te Dealesville

X 08-01-1976 Marie EKSTEEN (Miemsie) te Bloemfontein

h1     Georg Frederik (Orgie), * 02-07-1977 te Dealesville

f6      Jacobus Johannes Petrus (Koos), * 09-08-1912 te Brandfort en + 16-11-1996

X 01-10-1940 Louisa Maryna VAN ASWEGEN (Pollie), * 22-12-1919 te Dealesville

[Koos boer op die plaas Meerlandsvlei in die distrik Dealesville.]

g1     Susara Johanna (Sarie), 30-01-1944 te Soutpan

X 08-10-1968 Heinz Karl MITTERMAIER te Dealesville, * 12-02-1941

g2     Johannes van Aswegen (Hannes), * 26-01-1948 te Soutpan

X 17-01-1970 Orgina Frederika SMIT (Rika) te Burgersdorp, * 10-01-1949 te Burgersdorp

[Hannes boer op die familieplaas Meerlandsvlei. Hy het uitgeblink as skut in die 762-kaliber skyfskiet (Plankgeweer) en het in 1986 as Springbok in die nasionale span deelgeneem. Rika is bekend as ’n goeie kok en gooi haar volle gewig in by elke faset van die boerdery]

h1     Jacobus Petrus (Kobus), * 21-12-1971 te Bloemfontein

[Kobus het gematrikuleer aan die Hoër Landbouskool Jacobsdal en boer op die plaas saam met pa Hannes.]

h2     Maryna Frederika (Mariska), * 18-05-1976 te Bloemfontein

X 05-03-1999 Philippus Albertus VAN DE PUTTE (Philip) te Bloemfontein, * 11-03-1974 te Wolmaransstad

[Philip het grootgeword en gematrikuleer te Wolmaransstad en boer tans saam met skoonpa Hannes en swaer Kobus. Mariska het grootgeword op Dealesville en gematrikuleer aan die Hoër Landbouskool Jacobsdal. Na skool het sy haarkappery bestudeer en doen hare op die platteland.]

i1       Hanré Linde VAN DE PUTTE, * 22-08-2005

e3     Stefanus Johannes Lourens, * 12-07-1868 te Brandfort, @ 07-02-1869 te Bloemfontein, + 10-08-1941 te Deelfontein, distrik Brandfort

X 17-01-1893 Sara Johanna VAN DYK te Brandfort, * 29-08-1876 te Duivenhokspruit, Brandfort, + 09-07-1936

f1      Sara Johanna, * 25-10-1893 en @ 03-12-1893 te Brandfort. Klein dood?

f2      Maria Catharina, * 03-12-1894 en @ 13-01-1895 te Brandfort

X 11-02-1913 Pieter Stefanus BEZUIDENHOUT te Brandfort, * 1885?

g1      Wynand Fredrik BEZUIDENHOUT, * 05-01-1914, @ 01-03-1914 te Brandfort

g2      Stefanus Johannes Lourens BEZUIDENHOUT, * 17-02-1918, @ 07-04-1918 te Brandfort

g3      Sarah Johanna BEZUIDENHOUT, * 12-05-1921, @ 03-07-1921 te Brandfort

f3      Sarah Johanna, * 15-12-1895 en @ 02-02-1896 te Brandfort

X 23-01-1923 Daniël Rudolf De Wet STEYN te Brandfort, * 16-09-1887, @ 04-02-1887 te Bloemfontein, + 23-08-1937 in woonhuis van vader, Maraisstraat, Brandfort (woonplek Irene, distrik Brandfort)

g1      Gideon Jacobus Joubert STEYN (jonk oorlede)

f4      Georg Frederik, * 28-01-1898, @ 06-03-1898 te Brandfort. In konsentrasiekamp dood.

f5      Maria Magdalena, 03-05-1900, @ 15-07-1900 te Brandfort, + 18-09-1901 in konsentrasiekamp

f6      Andries Jacobus, * 02-02-1904 en @ 06-03-1904 te Brandfort en + 16-12-1937 te Broedersput

X 08-06-1930 Philippina Jacoba Wilhelmina BUYS, * 12-03-1908 te Tweebosch, Sannieshof en + 12-04-1988 te Piet Retief

g1     Stephanus Johannes Lourens (Lou), * 14-06-1931 te Delareyville en @ 08-1931 te Sannieshof

X 22-12-1956 Hester Hendriena Aletta VAN DER WALT te Sannieshof, * 25-05-1934 te Johannesburg

h1     Andries Jakobus (Andries), * 23-06-1958 te Pretoria

X 17-12-1983 Rianne Marie VENTER te Pretoria, * 27-02-1961 te Pretoria

i1      Karlien, * 09-11-1985 te Pretoria

i2      Stephanus Johannes Lourens (Stéfan), * 05-08-1988 te Pretoria

h2     Michiel Andries Louis (Louis), * 02-05-1960 te Pretoria

X 09-07-1983 Elsje VAN ROOY te Louis Trichardt, * 28-04-1962 te Siloam

[Louis is ’n onderwyser en sedert 2006 skoolhoof van die Laerskool Louis Trichardt. Elsje is die tweede dogter van prof en mev Koos van Rooy, sendeling en professor aan die Teologiese Skool Hammanskraal en Bybelvertaler.]

i1      Stephanus Johannes Lourens (Lohan), * 06-10-1986 te Tzaneen

i2      Regina Catharina (Nina), *25-03-1991 te Tzaneen

i3      Jacobus Albertus (Jaco), * 11-07-1996 te Tzaneen

h3     Stephanus Johannes Lourens (Fanus), * 11-06-1962 te Pretoria

X 29-03-1986 Susanna Gezina VAN ROOYEN te Coligny, * 16-03-1963 te Reivilo

i1      Stephanus Johannes Lourens (Lourens), * 08-03-1990 te Heilbron

i2      Dina Alida (Ida), * 21-02-1992 te Pretoria

i3      Hester Aletta (Helet), * 25-08-1995 te Pretoria

g2     Maria Elizabeth, * 15-05-1933 te Delareyville en + 05-12-1999

X 14-12-1957 Jan Harm SCHUTTE te Lichtenburg

g3     Philippus Jacobus Wilhelmus (ds Flip) * 03-05-1935 te Delareyville

X 04-01-1959 Elizabeth Carolina Maria KRUGER te Potchefstroom, * 24-10-1936 te Ventersdorp­ en + 12-06-1996

[Flip was predikant van die Gereformeerde Kerke Worcester/Paarl, Schweizer-Reneke, Vereeniging-Oos, Zeerust en Ventersdorp. Woon na sy aftrede in 1999 in Kokanje.]

h1     Maria Johanna Magdalena (Daleen), * 31-10-1959 te Potchefstroom

X Jan Hendrik HOOGENDYK, * 09-11-1953

[Jan is ’n rekenmeester en Daleen ’n boekhouer. Hulle woon in Krugersdorp.]

i1       Christiaan de Wet HOOGENDYK, * 23-10-1981 te Randburg

[Christiaan is ’n boekhouer in Pietersburg.]

i2       Elizabeth Maria HOOGENDYK (Betsie), * 27-09-1982 te Randburg

X 29-05-2004 Pierre DU PLOOY, * 23-01-1975 te Krugersdorp en ÷

[Betsie is ’n boekhouer en woon met haar twee kinders Marileen en Jané in Pietersburg.]

i3       Philippus Linde HOOGENDYK (Flippie), * 01-08-1984 te Krugersdorp

[Flippie is ’n boekhouer en woon in Pietersburg.]

h2     Wilna, * 13-11-1960 te Potchefstroom

X Gerhardus Stephanus BADENHORST (Gerhard), * 08-08-1958

[Wilna is ’n arbeidsterapeut en Gerhard ’n ingenieur. Hulle woon in Doha, Qatar, Midde-Ooste.]

i1       Joseph Johannes BADENHORST (Johan), * 25-10-1984 te Allanridge

i2       Philippus Linde BADENHORST (Philip), * 20-01-1987 te Secunda

i3       Elizabeth Carolina BADENHORST (Karlien), * 15-11-1988 te Secunda

i4       Gerhardus Stephanus BADENHORST (Gerhard), * 09-01-1998 te Secunda

h3     Andries Jacobus (Andries), * 23-10-1962 te Paarl

X Marisa Esther VENTER (Marisa), * 22-10-1962 te Pietersburg

[Andries is ’n ouditeur en Marisa ’n onderwyseres. Hulle woon in Pietersburg.]

i1      Esmari, * 29-09-1990 te Pietersburg

i2      Elizabeth Carolina (Ilze), * 30-03-1992 te Pietersburg

i3      Philippus Jacobus (Jaco), * 15-01-1996 te Pietersburg

h4     Elizabeth Carolina Maria (Elmari), * 05-06-1965 te Paarl

X 18-12-1999 Lukas Johannes VAN DER MERWE, * 14-01-1966 te Pietersburg

[Elmari is ’n boekhouer en sagteware-konsultant en Lukas ’n tegnikus en ’n proponent van die NG Kerk. Hulle woon in Pietersburg.]

i1       Lumari VAN DER MERWE, * 14-01-2002 te Pietersburg

h5     Maria Elizabeth (Marilize), * 09-07-1968 te Schweizer-Reneke

X 26-05-1990 Conrad LABUSCHAGNE, * 11-10-1968 en ÷

[Marilize is ’n Assistent-Direkteur Personeelbestuur van die SAPD en woon in Pietersburg.]

i1       Johannes Jakobus LABUSCHAGNE (Hanno), * 23-09-1992 te Potchefstroom

i2       Elizabeth Maria LABUSCHAGNE (Lize-Mari), * 06-03-1995 te Potchefstroom

g3 XX 07-07-1997 Aletta Elizabeth LOOCK (geb DE MEYER) (Bessie), * 22-06-1945 te Alberton

g4     Susara Jacoba, * 25-09-1937 te Broedersput, Tvl

X 05-05-1962 Jan Daniël THERON te Pretoria, + 1995

f7      Maria Francina, * 20-07-1905 te Brakfontein, Bloemfontein en @ 08-10-1905 te Brandfort

X 23-12-1924 Johannes Hendrik BOTHA te Bloemfontein-Noord, * 1901? te Damplaats, Brandfort

g1      Sarah Johanna BOTHA, * 09-01-1927, @ 02-04-1927 te Brandfort

f8      Stephanus Johannes Louwrens, * 31-05-1907 te Brandfort en @ 11-08-1907 te Bultfontein en + 22-02-1976 te Brandfort

X 22-10-1935 Elizabeth Christina LINDE (c9d15e9) te Brandfort, * 13-04-1908 te Brandfort en + 04-04-1978 te Bloemfontein

g1     Cornelia Nicolazina, * 28-10-1940, @ 05-01-1941 te Brandfort

X 14-12-1963 Joseph MUKHEIBER te Arlington, * 25-09-1941 te Marquard

f9      Fransina Carolina, * 03-01-1909 en @ 07-03-1909 te Bultfontein

X 11-08-1936 Cornelius Benjamin CRONJE te Brandfort, * 1912?

g1      Sara Catharina CRONJE, * 11-08-1937, @ 03-10-1937 te Brandfort

g2      Cornelis Benjamin CRONJE, * 17-01-1941, @ 02-03-1941 te Brandfort

f9 XX Willem GEEL

f10    Petronella, * 08-02-1914 te Brandfort. Jonk oorlede.

e3 XX 28-08-1937 Aletta Johanna BRITS

e4     Maria Cathriena Franzina, * 15-01-1871, @ 05-03-1871 te Bloemfontein

X 07-08-1893 Johannes Stefanus Gerhardus ROODT te Bloemfontein

f?      Catharina Maria ROODT, * 01-04-1904, @ 05-06-1904 te Brandfort

e5     Petronella Aletta, * 27-04-1873, @ 13-07-1873 te Bloemfontein, + 03-12-1902 in konsentrasiekamp te Kroonstad

X 11-05-1891 Abraham Carel BOTHMA te Bloemfontein, * 1869?

f1      Petrus Gerhardus BOTHMA * 15-02-1892, @ 01-05-1892 te Bloemfontein

f2      Georg Frederik BOTHMA* 05-10-1893, @ 07-01-1894 te Brandfort

f3      Abram Carel BOTHMA* 03-12-1895, @ 02-02-1896 te Brandfort

f4      Stefanus Lourens BOTHMA* 1895?

f5      Martinus Johannes BOTHMA* 06-11-1902, @ 23-12-1902 te Brandfort

f6      Catharina Maria BOTHMA * 1902 (Met haar ma se dood was sy minder as ’n maand oud, en vermoedelik is sy ook toe oorlede, want in ’n verklaring van Abraham Carel BOTHMA is daar slegs vyf minderjarige kinders.)

e6     Marthinus Johannes, * 01-01-1876 te De Aap en @ 02-04-1876 te Bloemfontein

X 24-02-1902 Martha Louise SWANEPOEL (weduwee VAN BILJON) te Brandfort, * 1869? in Brandfort se konsentrasiekamp

f1      George Frederik, * 31-12-1903, @ 06-03-1904 te Brandfort

e7     Catharina Maria, * 05-11-1878 en @ 13-04-1879 te Bloemfontein

X 04-05-1903 Nicholaas Johannes Jansen VAN RENSBURG (wewenaar) te Brandfort, * 1857?, + 12-07-1908

f1      Catharina Maria JANSEN VAN RENSBURG, * 27-12-1903, @ 06-03-1904 te Brandfort

f2      Georg Frederik JANSEN VAN RENSBURG, * 06-07-1905, @ 10-09-1905 te Brandfort

f3      Stephanus Johannes Lourens JANSEN VAN RENSBURG, * 24-04-1907, @ 09-06-1907 te Brandfort

e7 XX 07-06-1910 Philippus Cornelis Petrus FOUCHE te Brandfort

f4      Hester FOUCHE, * 16-02-1914, @ 05-04-1914 te Brandfort

e8     Rozina Elizabeth, * 07-01-1885 en @ 18-06-1885 te Frankfort

X 10-02-1903 Hendrik Nicolaas Jansen VAN RENSBURG te Brandfort, * 1877? in Brandfort se konsentrasiekamp

f?      Hester Sophia JANSEN VAN RENSBURG, * 18-06-1909, @ 15-08-1909 te Brandfort

d6     Isabella Maria, * 1841 te Colesberg

X 06-06-1853 Anton Michael MEYER te Bloemfontein, * 1838? te Vetrivier

e1      Gert Hendrik MEYER, *17-06-1854, @ 10-09-1854 te Bloemfontein

e2      Maria Christina Fransina MEYER, * 03-07-1856, @ 13-09-1856 te Bloemfontein

e3      George Frederik MEYER, * 26-11-1857, @ 10-01-1858 te Bloemfontein

 

d7     Nicolaas Albertus, * 06-10-1842 en @ 16-10-1842 te Colesberg en + 17-09-1881 te Genadendal, Bloemfontein (39 jaar oud)

X 28-12-1868 Margaretha Jacoba Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein, * 1849? en 'n suster van die stammoeder van die Dealesvillers

e1     Hester Catharina, * 14-12-1869 en @ 06-03-1870 te Bloemfontein, + 14-11-1940 te Uitzicht, distrik Heilbron

X 28-01-1889 Simon Frederik Jozef PAPENFUS te Heilbron, * 1852?, + 1892

f1      Margaretha Jacoba PAPENFUS, * 13-08-1890, @ 02-11-1890 te Heilbron

X 13-10-1925 Petrus Johannes GERMISHUYS te Heilbron

f2      Susanna Helena PAPENFUS, * 18-02-1892, @ 17-04-1892 te Heilbron

X 04-08-1914 Jan Abraham SCHEEPERS te Heilbron

XX 23-08-1921 Cornelis Coenraad SCHEEPERS te Heilbron

e1 XX 21-01-1896 Louis Johannes Albertus GROENEWALD te Heilbron, +07-11-1932

f3      Helena Maria Catharina GROENEWALD, 05-02-1897, @ 28-03-1897 te Heilbron

X 13-09-1921 Pieter Stephanus JOUBERT te Heilbron

f4      Barend Jacobus Hendrik GROENEWALD, * 09-09-1898, @ 27-11-1898 te Heilbron

X 02-09-1924 Hester Antonette Susanna Magdalena ROTHMAN te Heilbron

f5      Nicolaas Albertus GROENEWALD, * 20-09-1899, @ 03-12-1899 te Heilbron

X 22-08-1922 Helena Gesina Johanna COETZER te Heilbron

f6      Louis Johannes Albertus GROENEWALD, * 25-02-1904, @ 24-04-1904 te Heilbron

f7      Hester Catharina GROENEWALD, * 18-01-1908, @ 29-03-1908 te Heilbron

X 24-04-1924 Jacobus Hendrik MULLER te Heilbron

e2     Georg Frederik, * 10-07-1871 en @ 01-10-1871 te Bloemfontein en + 12-10-1920 te Frankfort

X Martha Catharina STEYN te Frankfort, + 29-04-1914 te Inhoek, distrik Frankfort

f1      Jacoba Elizabeth, * 07-07-1898

X 03-07-1917 Edward Johannes Jansen VAN RENSBURG te Frankfort

f2      Nicolaas Albertus, * 07-02-1901 en @ 30-04-1901 en + 07-10-1987 te Frankfort

X 12-09-1922 Barendina Elizabeth PRETORIUS te Frankfort, * 30-06-1899 te Frankfort en + 04-02-1980 te Bethlehem

g1     George Frederik (Org), * 17-05-1924 en @ 29-06-1924 te Frankfort en + 12-05-1982 [motorongeluk]

X 11-08-1948 Rosina Elizabeth LE CLUS te Frankfort, * 03-07-1926 te Ventersburg en + 25-11-1995 [motorongeluk op N1 suid van Pretoria]

h1     Margaretha Louise Christina, * 09-06-1949 en @ 07-08-1949 te Frankfort

X 05-09-1970 Christiaan Jacobus (Chris) KRUGER

h2     Nicolaas Albertus, * 03-09-1951 en @ 30-12-1951 te Frankfort

X 13-12-1975 Berlinda Magdalena CLAASE te Pretoria, * 12-12-1949 te Uitenhage

[Nic is ’n narkotiseur en Berlinda ’n verpleegkundige te Welkom. Hy speel graag gholf en sy rolbal.]

i1      Georg Frederik (Org), * 05-12-1977 te Welkom en @ 03-78 te Welkom

[Org behaal B Sc aan UOVS in 2000, verwerf provinsiale kleure in Karate en skyfskiet.]

i2      Jeanette, * 16-12-1979 te Klerksdorp en @ 04-80 te Uitenhage

h3     Enid Elizabeth, * 22-01-1956 te Frankfort

X 05-05-1979 Siegfreid B PRIGGE te Klerksdorp

h4     Rosina Elizabeth (Rona), * 29-09-1961 te Virginia

h5     Pierre Francois, * 26-03-1964 te Welkom

X Stephanie

i1      Elke

i2      George Frederik (Erik)

g2     Johannes Hendrik, * 02-09-1927 en @ 16-10-1927 te Frankfort en + 21-09-1984

X 18-01-1958 Christina Petronella Adriana JACOBS te Frankfort, * 02-04-1936

h1     Nicolaas Albertus, * 30-10-1958 en + 08-03-1988 [Verongeluk op die plaas Paisley, Frankfort in stroper se lemme]

X Julia May EHLERS, * 01-06-1961

h2     Isabella Elizabeth, * 26-09-1959 en @ 28-11-1959 te Frankfort

h3     Pieter Daniël, * 06-09-1965, @ 31-10-1965 te Frankfort, + 09-04-1994 (Geskei)

g3     Nicolaas Albertus (Nic), * 20-09-1931 te Frankfort

X 28-01-1961 Johanna Maria SAAYMAN te Koppies, * 08-12-1934 te Reitz

h1     Nicolaas Albertus (Nicol), * 03-12-1961 en @ 28-01-1962 te Frankfort

X 04-01-1992 Michelle Luschette HAMEL te Johannesburg

[Nicol en Michelle woon in 2009 in Keller TX in VSA. Hy is programmeerder by BNSF Railway.]

i1      Daniélle Michelle, * 20-09-1993 te Colorado Springs, VSA en @ 07-11-1993

i2      Nicolaas Albertus (Nicky), * 06-08-1996 te Colorado Springs en @ 18-01-1997

h2     Bartholomeus Saayman (Bart), * 03-11-1963 en @ 26-01-1964 te Frankfort

X 22-12-1990 Henriette Johanna MARX te Bloemfontein, * 09-10-1965

[Bart en Henriette woon in 2009 in Frankfort en hy behartig die boerdery van daar af.]

i1      Nicolaas Albertus (Nicol), * 02-02-1992 te Frankfort en @ 26-04-1992 te Villiers

i2      Anna Helena, * 03-05-1994 te Frankfort en @ 10-07-1994 te Rouxville

i3      Johanna Maria, * 21-12-1996 te Pretoria en @ 23-02-1997 te Cornelia

h3     George Frederik (Org), * 08-11-1966 en @ 29-01-1967 te Frankfort

X 30-12-1989 Ronél ROBBERTS te Bloemfontein, * 01-01-1966

[Org en Ronél woon in 2009 in Potchefstroom.]

i1      Nicolaas Albertus (Nic), 06-01-1992 te Frankfort en @ 26-04-1992 te Villiers

i2      James Harry Robberts, * 06-04-1995 te Frankfort en @ 07-1995

h4     Willem Adriaan, * 03-05-1971 te Frankfort

[Willem woon in 2009 op die plaas Ararat in die distrik Frankfort.]

h5     Elizabeth Maria (Liza-Marie), * 21-04-1973 te Pretoria

X 25-01-1997 Antois VAN DER WESTHUIZEN te Bloemfontein

[Liza-Marie en Antois woon in 2009 in Irene. Hy werk by ’n landboukoöperasie.]

i1      Juan VAN DER WESTHUIZEN, * 22-12-2003 te Pretoria

i2      Madia VAN DER WESTHUIZEN, * 20-08-2007 te Pretoria

g4     Elsje Petronella (Ella), * 17-03-1936 en @ 31-05-1936 te Frankfort

X Albertus Johannes POOLMAN

g5     Daniël Wynand (Danie), * 03-12-1941. @21-02-1942 te Frankfort

15-01-1966 Gerbrecht Wessels MEIRING (Westa) te Frankfort, * 18-07-1945 te Springs

h1     Nicolaas Albertus, * 03-05-1969 en @ 27-07-1969 te Frankfort

h2     Michael Johannes, * 18-08-1975 te Heidelberg Tvl

f2 XX 23-05-1981 Wilhelmina Catharina HEYDENREICH (weduwee DELPORT) te Kestell, * 21-12-1917 te Reitz, geskei 18-11-1982 en + 07-11-1987

f3      Daniël Wynand, * 20-05-1904 en @ 31-07-1904 te Frankfort en + 23-12-1992 te Warmbad

X 31-01-1928 Wilhelmina MÜLLER te Frankfort, * 31-10-1910 te Frankfort

g1     Debé Maria, * 13-02-1930 en @ 30-03-1930 te Frankfort en + te Bloemfontein

X 14-07-1951 Christiaan Hendrik Gert VAN DER MERWE te Frankfort

g2     Martha Catharina, * 30-05-1935 en @ 21-07-1935 te Frankfort

X 02-02-1962 Veon Ivan VILJOEN te Johannesburg

g3     Wilhelmina, * 20-09-1942 en @ 25-10-1942 te Frankfort

X 24-12-1966 Herman KENSE te Johannesburg

f4      George Frederik (Ollie), * 22-07-1906 en @ 26-08-1906 te Frankfort en + 11-11-2001

X 20-10-1931 Agnes Clerace PALMER te Frankfort, * 22-08-1908 Myrtleford, Vrede

g1     George Frederik, * 04-06-1934 en @ 29-07-1934 te Frankfort

X 14-01-1961 Ferdi VAN GRAAN te Pretoria en + 20-03-1964

h1     George Frederik (Org), * 14-03-1963 te Pretoria

X 09-07-1988 Rosandra JORDAAN te Bellville, * 18-09-1960

i1      Lerisma, * 03-09-1989 te Pretoria

i2      George Frederik (GF), * 04-12-1991 te Bellville

g2     Alfred Palmer (Alf), * 04-03-1948 te Frankfort

X 02-12-1972 Catharina Cecilia Elizabeth KOTZE te Johannesburg

h1     Georg Frederik, * 16-02-1978 en @ 07-05-1978 te Frankfort, tweeling

h2     Clarina, * 16-02-1978 en @ 07-05-1978 te Frankfort, tweeling

[Tweelinge onder die Lindes is maar skaars. Hierdie onidentiese tweeling is naas die identiese tweelingbroers Marthinus Johannes (d2e1f6g2) en Antonie Michael (d2e1f6g3) en die identiese tweelingdogters van Andries Linde (c9d2e8f2g1) en ook sy onidentiese tweeling die enigste ander Linde-tweelinge wat bly lewe het. Roebie (d10e3f1) het ook identiese tweelingdogters gehad.]

f5      Margaretha Jacoba, * 12-07-1911 en @ 27-08-1911 te Frankfort

e2 XX 03-08-1915 Margaretha Susanna KOCH te Frankfort, * 18-12-1890 te Frankfort

f6      Martha Elizabeth, * 25-01-1917 en @ 15-04-1917 te Frankfort en + 04-03-1932 te Ermelo

f7      Gabriël Jacobus, * 08-09-1918 en @ 12-01-1919 te Frankfort

X 01-08-1951 Orgelina Frederika PRETORIUS te Potchefstroom, * 17-06-1923 te Christiana

g1     George Frederik, * 10-05-1952 te Livingstone

g2     Theunis Jacobus, * 25-06-1955 te Livingstone

X Sharon VAN DER WESTHUIZEN (geb BROWN)

[Theunis en Sharon het jare in Zambia gewoon maar later RSA toe teruggekeer en hulle in Pietersburg gevestig.]

h1     Righard, *

[Righard het vir hom groot naam gemaak as ’n liriese tenoor. Hy het op 16-jarige ouderdom met sanglesse begin en later aan die Tswane University of Technology gestudeer. Hy het in 2003 die Johann Botha-Musiekprys ontvang en daarna verskeie operarolle vertolk.]

h2 Jonger broer – gegewens nog soek

g3     Gabriël Jacobus, * 30-09-1958 te Livingstone

f8      Hester Catharina, * 24-01-1921 en @ 27-02-1921 te Frankfort

X 30-09-1944 Jacobus Adriaan LOUW te Standerton, * 02-06-1916 te Piketberg en + 02-01-1966 te Heidelberg

e3     Stefanus Lourens, * 20-12-1873 en @ 26-04-1874 te Bloemfontein

X 21-01-1896 Maria Glaudina VAN DER MERWE te Heilbron, * 08-09-1871

[Stefanus Lourens het lidmaat geword van die Gereformeerde Kerk onder die Kruis wat op 27 Maart 1911 op die plaas Welte­vreden in die distrik Frankfort gestig is. Hierdie kerk is op 10 Mei 1939 weer met die Gereformeerde Kerk op Frankfort herenig.]

f1      Nicolaas Albertus, * 23-12-1896 te Heilbron. Klein dood.

f2      Hester Maria Catharina, * 26-04-1898, @ 26-06-1898 te Heilbron

X 05-10-1920 Barend Christoffel LABUSCHAGNE te Heilbron, * 1896

XX WATSON

f3      Pieter Albertus, * 14-06-1899, @ 27-08-1899 te Heilbron. Klein dood in konsentrasiekamp.

f4      Margaretha Jacoba Stephina, * * 17-11-1900, @ 21-01-1901 te Heilbron. Klein dood in konsentrasiekamp.

f5      Maria Glaudina (Dina), * 24-06-1903, @ 05-08-1903 te Heilbron

X 05-03-1929 Hermanus De Wet HEINE te Frankfort, * 25-07-1901

f6      Margaretha Jacoba, * 10-03-1905, @ 16-04-1905 te Heilbron

X 05-10-1924 Izak MOUTON te Frankfort

f7      Rachel Maria, * 17-12-1906, @ 29-11-1907 te Heilbron

X 08-09-1926 Michael Arnoldus Jansen VAN RENSBURG te Frankfort, * 1903?

f8      Stephanus Lourens, * 30-10-1908, @ 29-11-1908 te Heilbron

X 04-10-1927 Susanna Susara Jansen VAN RENSBURG te Frankfort, * 1909?

g1     Susanna Susara, * 27-11-1928 en @ 03-02-1929 te Frankfort

X Karel Wilhelm Jansen VAN RENSBURG

XX 06-10-1951 Jan Hendrik ADENDORFF te Frankfort, * 1919?

g2     Maria Glaudina, * 17-04-1930 en @ 04-05-1930 te Frankfort

X 14-08-1948 Philip Jacobus BOTHA te Frankfort, * 1928?

g3     Johanna Helena, * 06-12-1931 en @ 24-01-1932 te Frankfort

X 03-02-1951 Jan Hendrik DE KOCK te Frankfort. * 1929?

g4     Stephanus Lourens (Louw), * 05-07-1933 te Frankfort

X 06-08-1966 Maria Magrieta VAN NIEKERK te Frankfort, * 05-08-1938

h1     Stephanus Lourens (Louw), * 31-12-1967 en @ 28-01-1968 te Frankfort

X Laurika AUCAMP

i1      Stephanus Lourens, *

i2      F R (Frank), *

h2     André, * 29-11-1969 en @ 01-03-1970 te Frankfort

h3     Reinier, * 11-11-1971 en @ 26-12-1971 te Frankfort

g5     Reinier, * 15-02-1935 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X 25-09-1954 Martha Gertruida PRETORIUS te Frankfort, * 1935?

h1     Stephanus Lourens, *05-08-1955 en @ 23-10-1955 te Frankfort

X Sandra Dalene DU PLOOY

h2     Jacobus Petrus Lodewyk, * 24-03-1957 en @ 02-06-1957 te Frankfort

X Helena POTGIETER

h3     Davelina Maria, * 13-01-1959 en @ 22-03-1959 te Frankfort

h4     Susanna Susara, * 10-07-1961 te Frankfort

g6     Hester, * 25-01-1937 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X 25-06-1953 Stephanus Lourens Janse VAN RENSBURG, *30-04-1929 te Frankfort

g7     Adriana Catharina, * 31-07-1939 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X 26-08-1967 Hendrik Petrus Janse VAN RENSBURG, * 19-02-1933 te Frankfort

g8     Nicolaas Pieter, * 05-02-1943 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X Jacomina Elizabeth BOSMAN

h1     Stephanus Lourens, * 27-02-1968 en @ 26-05-1968 te Frankfort

X 17-02-1990 Linda VONK te Bethlehem-Eureka, * 15-05-1970

h2     Willem Hendrik Bosman, * 15-03-1971 en @ 16-05-1971 te Frankfort

X 03-04-1993 Catharina Maria NEETHLING te Reitz

h3     Nicolaas Pieter, * 01-11-1976 en @ 27-02-1977 te Frankfort

g9     Casparus, * 06-10-1947 en @ 22-02-1948 te Frankfort en +

X 09-09-1969 Maria Cecilia SWARTS te Reitz-Oos

h1     Stephanus Lourens, * 03-04-1970 en @ 21-06-1970 te Frankfort

h2     Elizabeth Wilhelmina, * 14-06-1971 en @ 10-10-1971 te Frankfort

h3     Susanna Susara, * 28-11-1972, @ 04-02-1973 te Frankfort

h4     Maria Cecilia, * 15-05-1974, @ 09-06-1974 te Frankfort

h5  Casparus, * 24-06-1983 te Frankfort

X Karen

i1      Casparus, * 15-04-2008

i2      Lené, * 06-01-2010

f9      Nicolaas Pieter, * 06-12-1910, @ 15-01-1911 te Heilbron

X 05-04-1938 Maria Magdalena ALBERTS te Frankfort

g1     Stefanus Lourens, * 20-02-1939 en @ 04-06-1939

X 19-04-1969 Alida Carolina VAN ROOY te Frankfort, * 11-02-1949

h1     Nicolaas Pieter, * 29-01-1970 en @ 01-03-1970 te Frankfort

h2     Antonie Charles, * 04-03-1972 en @ 23-04-1972 te Frankfort

h3     Sylvia Ida, * 11-08-1973 en @ 14-11-1973 te Frankfort

h4     Maria Magdalena, * 18-02-1976 en @ 02-05-1976 te Frankfort

g2     Elizabeth Susanna, * 26-10-1949 en @ 25-12-1949 te Frankfort

X 20-02-1971 Daniël Andries Boshoff, * 12-12-1942 te Christiana

f10    Johannes Jacobus, * 10-10-1912, @ 24-11-1912 te Heilbron

X Hester Wilhelmina JACOBS te Frankfort

g1     Johan, * 06-07-1940 en @ 29-09-1940 te Frankfort

X 10-12-1966 Sylvie Ida VAN ROOY te Frankfort, * 29-12 1946

h1     Johannes Jacobus, * 13-12-1968 en @ 26-01-1969 te Frankfort

h2     Antonie Charles, * 15-02-1970 en @ 07-02-1971 te Frankfort

g2     George, * 20-06-1946 en @ 11-08-1946 te Frankfort

X Catharina Maria VAN ZYL te Frankfort, 09-05-1948

h1     Hannes, * 14-02-1972 en @ 19-03-1972 te Frankfort

h2     Kobin, * 16-03-1975 en @ 04-05-1975 te Frankfort

h3     Elrich George, * 26-02-1978 en @ 19-03-1978 te Frankfort

X 12-03-2005 Emarencia Martha LÄTTI (Emari) te Brits, * 05-05-1976 te Roodepoort

[Elrich het in Frankfort grootgeword en B Comm in Finansiële Rekeningkunde aan UP behaal. Emari het in Florida gematrikuleer en M Sc Fisika aan US behaal. Hulle het in London ontmoet en woon in 2010 in Claremont, Kaap.]

f11    George Frederik, * 23-10-1914, @ 16-01-1916 te Heilbron, + 1918 met die groot griep

e4     Maria Elizabeth, * 28-05-1876 en @ 05-08-1876 te Bloemfontein

X 18-11-1902 Daniël Casparus REYNEKE te Bethlehem

f1      Margaretha Jacoba REYNEKE, * 05-09-1905, @ te Bethlehem

f2      Judith Margaretha REYNEKE, *  25-08-1907, @ 18-06-1908 te Bethlehem

f3      Nicolaas Albertus REYNEKE * 30-04-1910, @ 07-08-1910 te Bethlehem

e5     Margaretha Jacoba, * 21-04-1879 en @ 20-07-1879 te Bloemfontein

X 29-11-1895 Lukas Christoffel REYNEKE te Bethlehem

f1      Margaretha Jacoba REYNEKE, *  06-07-1899, @ 03-09-1899 te Bethlehem

f2      Johanna Susanna Magdalena REYNEKE, * 25-06-1901, @ 30-09-1901 te Bethlehem

f3      Naomi Orpa REYNEKE, * 25-03-1905, @ 06-08-1905 te Bethlehem

f4      Hendrik Johannes REYNEKE, * 27-07-1906, @ te Bethlehem

f5      Nicolaas Albertus REYNEKE * 21-02-1908, @ 18-06-1908 te Bethlehem

e6      Clasina Alberta, *14-10-1881, @ 15-01-1882 te Bloemfontein (gebore ’n maand na haar pa se dood)

d8     Catharina Elizabeth, *08-07-1845, @ 31-05-1846 te Colesberg, + 11-08-1940 te Esbachskop, distrik Brandfort (op 94 jaar en 4 maande)

X 05-11-1866 Hans Jacob ERWEE te Bloemfontein, *1847? te Kareekloof

e1      Andries Johannes Gerhardus ERWEE, *28-09-1867, @ 01-11-1867 te Bloemfontein, + 05-02-1901 te konsentrasiekamp, Bloemfontein

X 01-02-1888 Rosina Elizabeth PRINSLOO te Brandfort

f1      Elsie Petronella PRINSLOO

f2      Catharina Elizabeth PRINSLOO, * 20-08-1892, @ 23-10-1892 te Brandfort

X 25-04-1916 Andries Johannes WEBER te Brandfort

f3      Rosina Elizabeth PRINSLOO

X H MARSKALK

e2      George Frederik ERWEE, *16-03-1869, @ 04-04-1869 te Bloemfontein (vermoedelik jonk oorlede - word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie)

e3      Maria Christina Francina ERWEE, *17-06-1870, @ 07-08-1870 te Bloemfontein, + 07-05-1949 te Cyfergat, distrik Brandfort

X 01-02-1888 Johan David GRIESEL te Brandfort

f1      Catharina Elizabeth GRIESEL

X 27-11-1906 Jan Hendrik MARX te Brandfort

f2      Abraham Jacobus GRIESEL

f3      Hans Jacob GRIESEL

f4      Christina Cornelia GRIESEL

X JF Griesel

f5      Maria Christina Francina GRIESEL

X 22-06-1915 Frans Engelbertus MARX te Brandfort

f6      Magdalena Johanna GRIESEL

X IB SAAIMAN

f7      Andries Johannes Gerhardus Erwee GRIESEL

f8      Pieter Johannes GRIESEL

f9      Georg Frederik GRIESEL

e3 XX 10-02-1920 Francois Engelbertus FOURIE te Brandfort

e4      Cornelia Margaretha Elizabeth ERWEE, *11-05-1872, @ 16-06-1872 te Bloemfontein

X 13-09-1892 Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK te Brandfort

e5      Catharina Elizabeth ERWEE, * 23-09-1874, @ 25-10-1874 te Bloemfontein, + 28-04-1909 te Roodewal, distrik Bloemfontein

X 04-06-1895 Salomon Cornelius VERMAAK te Brandfort  (Hy is na haar dood met Hendrina Cecilia Cornelia LINDE, dogter van George Frederik LINDE en Hendrina Cecilia Cornelia DU PLOOY getroud), + 15-10-1944 te Biesieskuil, distrik Brandfort

f1      Catharina Elizabeth VERMAAK, * 09-01-1896

X 28-03-1916 Nicolaas Frans MAAS te Brandfort

f2      Aletta Maria VERMAAK, * 05-01-1902, @ 02-02-1902 te Brandfort

X 08-06-1920 David Andries MAAS te Brandfort

f3      Salomina Cornelia VERMAAK, * 28-05-1904

f4      Hansie Jacoba VERMAAK

X D LINDSAY

e6      Johanna Magdalena Catharina ERWEE, * 1877, + 27-11-1933, Roodekop, distrik Brandfort

X 09-03-1897 Johannes Petrus VAN NIEKERK te Brandfort

f1      Catharina Elizabeth VAN NIEKERK, * 17-06-1898

X Christoffel Rudolf DU TOIT

f2      Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK, * 24-11-1906

f3      Hans Jacob VAN NIEKERK, * 02-04-1913

e7      Georg Frederik ERWEE, * 02-01-1881, @ 06-02-1881 te Brandfort (word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie - is dus vermoedelik jonk oorlede)

c9 XX 25-08-1846 Anna Magdalena OOSTHUIZEN te Colesberg, * 1824 en + 17-07-1854 te Schanskraal (30 jaar oud, dogter van Roelof OOSTHUIZEN en Hester Catharina STRYDOM)

d9     Hester Maria Catharina, * 05-1848 te Colesberg, + 20-04-1922 te Di Tau, distrik Winburg

X Hendrik Jacobus VIVIERS, * 25-08-1828 te distrik Swellendam, + 14-08-1899 (vorige eggenotes: Magrietha Isabella LOMBAARD en Francina Elizabeth STEYN)

e1      Johanna Catharina VIVIERS, * 25-12-1864, @ 05-03-1865 te Bloemfontein

X 02-03-1880 Izak Abraham VAN NIEKERK te Bloemfontein

e2      Hester Maria Catharina VIVIERS, * 27-09-1866, @ 02-12-1866 te Bloemfontein

X 10-03-1885 Marthinus Philippus JANSEN VAN RENSBURG te Winburg

e3      Hendrik Gerhardus VIVIERS, * 28-06-1869, @ 09-01-1870 te Bloemfontein

X 24-12-1894 Helena Maria PRETORIUS te Bloemfontein

e4      Roelof Jacobus VIVIERS, * 09-03-1871, @ 14-05-1871 te Bloemfontein

e5      Izaak Frederik VIVIERS, * 27-08-1872, @ 01-12-1872 te Bloemfontein

X 24-02-1903 Johanna Catharina SLAUGTH te Ladybrand

e6      Philippus Rudolf VIVIERS, * 24-03-1875, @ 06-06-1875 te Bloemfontein

e7     Jacobus Johannes VIVIERS

e8     Susanna Catharina VIVIERS, * 1877, + 20-10-1932 te Nasionale Hospitaal, Bloemfontein (woonplek: Prachtstuk, distrik Brandfort)

X 17-12-1895 Pieter Jacobus Pretorius (seun van Carel Petrus PRETORIUS en Johanna Catharina LINDE) te Winburg

f1      Hester Maria PRETORIUS, * 03-05-1897, @ 11-06-1897 te Bloemfontein

X 14-01-1920 Christoffel Jakobus Visser LUBBE, private woonhuis Prachtstuk, distrik Bloemfontein (Brandfort-gemeente)

f2      Benjamin Petrus PRETORIUS, 03-06-1898, @ 03-07-1898 te Bloemfontein

f3      Hendrik Jacobus PRETORIUS, * 02-10-1902, @ 21-11-1902 te Bloemfontein

f4      Pieter Jacobus PRETORIUS, * 10-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein

e9     Magdalena Petronella Jacoba VIVIERS, * 1885?

X 28-02-1911 Wessel Johannes STRYDOM te Marquard

e10   Isabella Magritha VIVIERS, * 1889

X 07-12-1909 Elias Jacobus HOLTZHAUZEN te Marquard

e11   George Frederik VIVIERS, *1890?

X 01-03-1911 Gertruida Anna Frederika ERASMUS te Bloemfontein

 

d10   Roelof Jacobus, * 26-08-1848 en + 20-08-1898

[Org (c9) se enigste seun Roelf (c9d10) uit sy tweede huwelik het op die plaas Wardenfield gewoon. Die nageslag van hierdie familielyn is lang skraal mense en was bekend as die Warmfielers. Hulle kon baie lekker dans en musiek maak.]

X 01-03-1869 Andriatha Wilhelmina Jacoba PRETORIUS te Bloemfontein, * 07-06-1858 en + 26-06-1932

[Andriatha was die dogter van Kmdt-Genl Andries Pretorius, die held van Bloedrivier, en Petronella de Lange, wat weer ’n broerskind van Johannes (Hans Dons) de Lange was. Dit is hierdie selfde Petronella wat later as weduwee die derde vrou van Org (c9) geword het. Toe sy met Org getroud is, het hy vir Roelf (c9d10) gehad en sy vir Andriatha gehad. Aangesien laasgenoemde twee getroud is ná die troue van Org met Petronella, is Roelf dus met sy stiefsuster getroud en sy skoonma was ook sy stiefma.]

e1     Georg Frederik (Frikkie Delingsrus), * 10-12-1869 te Brandfort en + 06-06-1942 te Bloemfontein

X 1896 Catharina Gesina STEYN (Kittie) te Bloemfontein, * 17-11-1870 te Thaba 'Nchu, @ 05-02-1871 te Bloemfontein, + 15-09-1965 te Bloemfontein (dogter van Hermanus Stephanus STEYN en Johanna Catharina Maria JOUBERT - sy was ook 'n suster van Aletta Johanna Elizabeth STEYN en Johanna Catharina Maria STEYN wat met twee Linde-broers, Jan Gysbert LINDE en Jurie Johannes LINDE getroud is)

[Frikkie was tydens die Anglo-Boere-oorlog saam met Genl Piet Cronjé op kommando. Toe Cronjé by Paardeberg oorgee, het Frikkie te perd uitgejaag en ’n skoot in die nek gekry. Hy het op sy perd gebly, weggekom en is nooit gevang nie. Sy vrou Kittie was ’n baie kwaai vrou.]

f1      Roelof Jacobus (Lang Roelf), * 14-09-1898, @ 04-12-1898 te Bloemfontein, + 09-09-1971 te Bloemfontein

X 18-08-1925 Adriana Catharina VAN NIEKERK (Janie), * 25-12-1902 te Excelsior

g1     Helena Jacoba, * 13-08-1927 te Excelsior

X 02-05-1953 Jan Louis LA COCK te Bloemfontein, * 1930?

g2     Catharina Gezina, * 08-10-1931 te Marquard

X 13-12-1952 Daniël Johannes NAGEL te Bloemfontein, * 1924?

h?      Niel Johannes NAGEL, * 02-10-1962, @ 02-12-1962 te Bloemfontein-Wes

f2      Johanna Catharina Maria, * 03-04-1901 en @ 12-05-1901 te Brandfort, + 09-10-1901 in die konsentrasiekamp, Brandfort

f3      Johanna Susanna, * 07-09-1903 te Brandfort en @ 12-11-1903 te Bloemfontein

X 07-12-1926 Johannes Marthinus Jacob PIETERS te Excelsior, * 1904?

f4      Andriatha Jacoba, * 23-12-1905 te Brandfort en @ 04-03-1906 te Bloemfontein.

X 1936? Doug VALENTIN te Rustenburg, * 14-10-1905

f5      Hermanus Stefanus, * 23-07-1908 en @ 02-11-1908 te Bloemfontein

X 22-06-1947 Magdelene Dorethea Katherine JORDT te Marikana, * 15-07-1923 te Kroondal

g1     Georg Frederik (Frikkie), * 10-05-1948 te Rustenburg

X 05-10-1968 Barbara Philippina DU PLESSIS te Rustenburg, * 23-03-1947 te Prieska

g2     Anna Magrieta Elizabeth, * 07-03-1951 te Rustenburg

X Niel GJ Janse VAN RENSBURG

g3     Catharina Christina, * 08-05-1956 te Rustenburg

g4     Magdalene Dorethea Katherine, * 04-12-1960 te Rustenburg

f6      Georg Frederik (Freddie), * 19-02-1910 te Wardenfield, @ 26-04-1910 te Bloemfontein, + 08-01-1972 te Bloemfontein

X 30-05-1933 Johanna Catharina Petronella DU RAND te Brandfort, * 18-11-1908 te Excelsior

g1     Johanna Catharina Petronella, * 09-12-1933, @ 20-09-1908 te Brandfort

g2     Catharina Gezina, * 10-04-1938 te Excelsior

g3     Georgina Frederika, * 11-12-1943 te Bloemfontein

g4     Maria Magdalena, * 20-10-1946 te Excelsior

f7      Gideon Jacobus Joubert (Giel), * 10-01-1914 te Bloemfontein, @ 01-03-1914 te Brandfort, + 19-06-2000 te Bloemfontein

X 15-12-1944 Johanna Christina FOURIE te Bloemfontein, * 07-02-1920 te Bultfontein, + 01-10-2000 te Bloemfontein

g1     Georg Frederik (Dr Org), * 21-10-1949, @ 04-12-1949 te Bloemfontein

X 03-07-1976 Stephanie Petro ACKERMAN te Bloemfontein, * 01-05-1953 te Ficksburg

h1     Deon, * 24-10-1978 te Bloemfontein

[Koerantberig 13-04-2003 vertel dat Deon en 'n vriend in Dubai onregmatig vir ses maande in die tronk aangehou is omdat hulle na bewering fooitjiegeld vir hulleself gehou het.]

g2     Gideon Jacobus, * 12-07-1953, @ 04-10-1953 te Bloemfontein

[Gideon is die dirigent van die Dusseldorfse Filharmoniese Orkes en woon permanent in Duitsland.]

e2     Petronella Aletta, * 28-09-1871, @ 05-11-1871 te Bloemfontein

X 23-07-1894 Gideon VAN TONDER van Waaikraal, Brandfort, * 1866?, + 1937

[Hulle het nie kinders van hulle eie gehad nie, maar het haar broer, Marthinus Johannes LINDE en Anna Magdalena LINDE wat met Petrus Johannes LINDE getroud is, aangeneem as hulle eie.  Martinus Johannes erf  die plase Klein Palmietfontein en Terug Verruil van Gideon VAN TONDER en Anna Magdalena LINDE erf die plase Annex en Deelingsrust van hom.]

e3     Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius (Andries Witskoen), * 26-02-1874 te Brandfort en + 13-04-1929 te Bloemfontein

X 19-01-1904 Isabella Maria Cornelia LINDE (d2e11) te Bloemfontein, * 29-07-1881 te Bloemfontein en + 28-01-1962 te Brandfort

f1      Roelof Jacobus (Roebie), * 20-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein, + 31-10-1961 te Warrenton

X 27-11-1928 Cornelia Margretha Elizabeth MAREE te Bloemfontein-Noord, * 23-02-1908 te Brandfort, + 31-05-1985 te Brandfort

g1     Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius, * 19-03-1931 te Brandfort, @ 26-04-1931 te Bloemfontein-Noord

X 10-02-1951 Aletta Johanna PRETORIUS te Kroonstad, * 02-03-1930 te Brandfort

h1     Isabella Aletta, * 22-03-1952, @ 08-06-1952 te Brandfort

X 12-09-1970 Dirk Johannes ERASMUS te Ooshoek, Bloemfontein

h2     Cornelia Margaretha Elisabeth, * 29-11-1952 te Brandfort, @ 01-03-1953 te Brandfort-Oos

X 05-07-1974 Gert BISCHOFF te Bloemfontein

h3     Roelof Jacobus, * 23-07-1954 te Brandfort

X 12-08-1977 Anette YZEL te Durban

g2     Izabella Maria Cornelia, * 25-03-1934 te Bloemfontein, tweeling

X 06-03-1954 Petrus Jacobus STRAUSS te Bloemfontein-Noord, * 1931?

g3     Elisabeth Susanna, * 25-03-1934 te Bloemfontein, tweeling

X 18-12-1954 Jurie Johannes ERWEE te Brandfort, * 25-03-1934

h1      Wessel Johannes ERWEE, * 09-02-1956, @ 19-08-1956 te Brandfort-Oos

h2      Cornelia Magrietha Elizabeth ERWEE, * 18-05-1961, @ 03-09-1961 te Brandfort-Oos

h3      Hester Susanna ERWEE, * 13-08-1967, @ 07-01-1968 te Brandfort-Oos

h4      Linda ERWEE, * 20-03-1970, @ 02-08-1970 te Brandfort-Oos

g4     Cornelia Margaretha Elisabeth, * 22-09-1946 te Bloemfontein, @ 22-09-1946 te Brandfort

X 06-08-1966 Jan Bastiaan KRIEG te Warrenton

f2      Gertruida Cornelia, * 21-05-1908, @ 19-07-1908 te Bloemfontein, + te Bloemfontein

X 12-01-1926 Barend Jacobus LINDE (Ben, d15e7) te Bloemfontein, * 17-03-1898 te Brandfort

f3      Andriesa Wilhelmina Jacoba Pretorius (Driesie), * 11-01-1917, @ 04-03-1917 te Bloemfontein, + 25-05-1994

X 03-05-1941 Pieter Cornelis HÖRNE te Bloemfontein-Noord, * 03-06-1916 te Standerton

g1     Isabella Maria Cornelia HÖRNE (Isabel), * 29-04-1942 te Bloemfontein

X 18-12-19? Christoffel Naudé PRETORIUS te Bloemfontein

g2     Johan HÖRNE, * 23-07-1944 te Bloemfontein, @ 05-11-1944 te Bloemfontein-Oos, + 13-06-1970 te Bloemfontein

g3     Andries Linde HÖRNE (André), * 20-10-1947 te Bloemfontein

X 09-12-1972 Tertia CORNELIUS te Heilbron

g4     Petra Cornelia HÖRNE, * 05-10-1952 te Bloemfontein

X 05-01-1975 Andries WESSELS te Bloemfontein

e4     Roelof Jacobus, * 01-02-1876 en @ 21-05-1876 te Bloemfontein, + 18-03-1931 te Brandfort

X Maria Catharina Christina GROBLER te Brandfort, * 1890?

f1      Roelof Jacobus (Dik Roelfie), * 06-02-1913, @ 13-04-1913 te Brandfort

X Priscilla

e5     Barend Jacobus (Koos), * 13-03-1878 en @ 21-07-1878 te Bloemfontein en + 17-05-1962 te Brandfort

X 10-04-1918 Cornelia Carolina WESSELS te Hoopstad, * 28-05-1895 te Hoopstad en + 29-08-1979 te Brandfort

f1      Martha Aletta Petronella (Unia), * 31-05-1919, @ 03-08-1919 te Brandfort

X 21-12-1948 Petrus Daniël Gerhardus JOUBERT (wewenaar) te Brandfort, * 1914?

g1      Barend Jacobus Linde JOUBERT, * 18-09-1949 @ 11-12-1949 te Brandfort

f2      Andriatta Wilhelmina Jacoba (Andri), * 15-11-1924 te Charlottenburg, Brandfort, @ 04-01-1925 te Brandfort

X 16-04-1949 David Jacob DU TOIT te Brandfort

g1      Cornelia Carolina DU TOIT, * 03-02-1950, @ 23-04-1950 te Brandfort

e6     Petrus Albertus (Lang Piet), * 11-04-1880 te Brandfort en @ 09-05-1880 te Bloemfontein en + 17-10-1970 te Brandfort

X 23-04-1912 Petronella Aletta LINDE (Pietjie, c9d15e5) te Brandfort, * 30-01-1896 en + 28-01-1974 te Brandfort

[Lang Piet is tydens die Anglo-Boere-oorlog as krygsgevangene na St Helena gestuur. Hy was as groot jong man van omtrent twintig jaar besonder sterk. Die behandeling op St Helena was nie altyd na wense nie. Toe Lang Piet dit nie langer kon verduur nie, smyt hy die Engelse soldaat aan die kraag van sy uniform en die sitvlak van sy broek by die tentopening uit. Hierdie onverskrokke optrede het sy medegevangenes met groot vrees vervul vir verdere strafmaatreëls.]

f1      Roelof Petrus, * 12-08-1913, @ 05-10-1913 te Brandfort

X 16-06-1936 Elizabeth Margaretha STEYN te Brandfort, *01-03-1916 en @ 07-05-1916 te Brandfort en + 17-02-1987

g1     Petrus Albertus (Piet Glen), * 10-06-1940 te Bloemfontein en @ 13-09-1940 te Brandfort

X 22-12-1962 Hester Yvonne DE BRUIN (Vonita) te Bloemfontein, *16-05-1939 te Ladybrand

[Piet was voorsitter van die reëlingskomitee van die eerste Lindefees op 3 September 1977 te Mazelspoort. Hy is tans die bewoner van die oorspronklike plaashuis waarin die Vrystaatse stamvader Georg Frederik (b5c9) op die familieplaas Schanskraal gewoon het. Die gedeelte waarop die woonhuis tans staan, staan bekend as Belfort.]

h1     Roelof Petrus (Pierre), * 15-05-1970 te Bloemfontein

X 28-11-1998 Louisa RHEEDER (Lulu) te Brandfort, afkomstig van Riversdal

i1      Petrus Albertus (Pierre), * 22-09-1999 te Bloemfontein

i2      Jalize Yvonne (JaVonne), * 10-10-2000 te Bloemfontein

g2     Christina Gertruida Johanna (Chrissie), * 19-11-1943 te Bloemfontein, @ 06-02-1944 te Brandfort

X 01-11-1961 George Heinrich FUNCK te Bloemfontein

h1      Heinrich Rudolf FUNCK, * 01-06-1962, @ 14-10-1962 te Brandfort-Oos

h2      Petronella Aletta FUNCK, * 18-08-1963, @ 10-11-1963 te Brandfort-Oos

h3      Susanna Lucia FUNCK, * 23-12-1966, @ 05-03-1967 te Brandfort-Oos

f1 XX Lenie VAN NIEKERK

f2      Cornelia Nicolasina (Nelie), * 18-01-1928 en @ 04-03-1928 te Brandfort

X 01-03-1947 Gerhardus Stephanus VAN HEERDEN te Brandfort, * 23-02-1921 te Vanwyksvlei en @ 07-03-1923 te Prieska en + 22-03-19765 te Colesberg

g1     Paul Lodewyk VAN HEERDEN, * 01-07-1949, @ 07-07-1949 te Brandfort

X 31-03-1973 Margaretha Johanna Adriana VAN DER POEL te Brandfort

g2     Petrus Albertus VAN HEERDEN (Peet), * 18-10-1951, @ 03-02-1952 te Brandfort

[Peet was die sekretaris van die reëlingskomitee van die heel eerste Lindefees wat in September 1977 by Mazelspoort gehou is. Dit was ’n opmerking van sy ma Nelie, dat die Lindes weet hoe om partytjie te hou, wat uiteindelik gelei het tot hierdie fees, die voorloper van ’n lang reeks feeste oor baie jare.]

f2 XX Roelf MEYER

e7     Daniël Johannes (Daantjie), * 09-04-1882 en @ 02-07-1882 te Bloemfontein en + 30-07-1977

X 25-05-1920 Magdalena Adriana Carolina BEUKES (Lenie) te Bloemfontein, * 11-08-1894. Die egpaar was kinderloos.

e8     Martinus Johannes, * 16-05-1884 en @ 12-07-1884 te Bloemfontein en + 22-04-1962 te Brandfort

X 03-06-1913 Susanna Maria VAN TONDER te Bloemfontein, * 20-08-1896 en + 30-11-1980

f1      Martha Johanna, * 17-12-1914, @ 07-02-1915

f2      Maria, klein dood

f3      Andriatha Wilhelmina Jacoba (Jattie), * 1920

X 20-05-1940 Marthinus Jacobus Frederik Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein-Noord, * 1917?

f4      Marthina Memorie, * 1930

X 12-04-1947 Jacobus Johannes VAN DER MERWE te Bloemfontein, * 1924?

f5      Petronella Maria Martha, * 15-02-1933 te Bloemfontein

X 16-12-1951 Gerhardus Dirk FOUCHE, * 30-03-1923 te Wolmaransstad

e9     Johannes Cornelis, * 28-03-1887 en @ 05-6-1887 te Bloemfontein. Nooit getroud nie.

e10   Nicolaas Albertus, * 10-10-1889, @ 01-12-1889 te Brandfort

X 25-09-1928 Emma Catharina Frederika VAN BLERK te Brandfort, * 1910?

f1      Martha Elizabeth, * 01-09-1929, @ 03-11-1929 te Brandfort

f2      Nicolina Jacoba, * 01-12-1931, @ 13-01-1932 te Brandfort

X LOOTS

XX 23-02-1955 Hermanus Karel BREEDT te Pretoria

g?      Barend Christoffel BREEDT, * 23-08-1957 te Pretoria

g?      Hermanus Karel BREEDT, * 29-08-1961 te Pretoria

f3      Barend Jacobus, * 23-12-1934, @ 10-02-1935 te Thaba ’Nchu

e11   Anna Magdalena, * 06-07-1892 te Brandfort

X 21-12-1915 Petrus Johannes LINDE (c9d15e2) te Brandfort, * 23-09-1889 te Schanskraal en + 13-01-1947 te Annex, Bloemfontein

e12   Gerhardus Wilhelmus, * 06-04-1895 en @ 02-06-1895 te Brandfort en + 26-10-1901. [In konsentrasiekamp te Brandfort oorlede]

d11   Jacob Daniël (Vermoedelik jonk oorlede, want hy word op sy ma se sterfkennis in 1854 genoem, maar nie op sy pa se sterfkennis in 1877 nie.

d12   Anna Sofia, * 08-04-1851 te Schanskraal, @ 12-05-1851 te Bloemfontein, + 1886

X 03-08-1868 Jacobus Martinus LOMBARD te Bloemfontein

f1      Petronella Francina le Grange LOMBARD, * 11-11-1870, @ 08-11-1871 te Bloemfontein

f2      Anna Sofia LOMBARD, * 19-11-1871, @ 31-03-1872 te Bloemfontein

f3      Stefanus Sebastiaan LOMBARD, * 14-11-1873, @ 25-12-1873 te Bloemfontein

f4      George Frederik LOMBARD, * 17-06-1875, @ 17-10-1875 te Bloemfontein

f5      Jacobus Martinus LOMBARD, * 11-07-1877, @ 14-10-1877 te Bloemfontein

f6      Frederik George LOMBARD, * 06-04-1879, @ 06-07-1879 te Bloemfontein

f7      Hester Maria Catharina LOMBARD, * 10-06-1881, @ 09-10-1881 te Bloemfontein

f8      Johanna Margaretha Isabella LOMBARD, * 19-10-1882, @ 04-02-1883 te Bloemfontein

f9      Susanna Catharina LOMBARD, * 03-06-1884, @ 11-01-1885 te Bloemfontein

d13   Susanna Catharina, * 20-10-1852 te Schanskraal, @ 13-02-1853 te Bloemfontein, + 14-04-1923 te Brandfort

X 01-02-1869 Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO te Bloemfontein

e1      Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO, * 12-02-1871, @ 02-04-1871 te Bloemfontein (Hy was hulle enigste kind en met haar dood was hy alreeds oorlede. Haar broer Johan Gysbert se seun, George Frederik het die helfte van haar boedel geërf en sy drie kinders, Susanna Catharina, Johannes Georg en Jacobus Johannes PRINSLOO die ander helfte.)

d14    Ongedoopte seun (Hy is agt dae na sy ma se dood op 24-07-1854 oorlede)

c9 XXX 1858 Petronella Aletta DE LANGE te Potchefstroom, * 25-02-1825 en + 18-01-1929

[Petronella was die tweede vrou en weduwee van die befaamde Voortrekkerleier Genl Andries Pretorius. Kmdt Johannes (Hans Dons) de Lange wat later in Natal tereggestel is, was haar jongste oom. Vyf kinders is uit hierdie huwelik gebore. Toe sy op 18 Januarie 1929 oorlede is, was sy 103 jaar, 10 maande en 24 dae oud. Haar honderdste verjaarsdag is op 25 Februarie 1925 op Wardenfield in die distrik Brandfort gevier. Daar was ’n honderd motors en baie meer mense teenwoordig waar tien bokseile langs die huis opgeslaan is om die piekniekgangers en die sprekers te huisves.]

d15      Frederika Petronella, * 20-04-1858 te Schanskraal, @ 10-07-1859 te Bloemfontein, + 18-07-1926 te Boesmanskop, distrik Winburg

X 25-03-1878 Michiel Frans PRINSLOO te Bloemfontein, * 22-07-1853, @ 28-08-1953 te Bloemfontein (seun van Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO en Sara Johanna Petronella CRONJE)

e1      Susara Johanna PRINSLOO, * 28-03-1880 @ 09-05-1880 te Bloemfontein (vermoedelik jonk oorlede, want sy word nie genoem op haar ma se sterfkennis nie)

e2      Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO, * 21-05-1881, @ 03-07-1881 te Brandfort

e3      Marthinus Abraham PRINSLOO, * 13-01-1887, @ 03-04-1887 te Brandfort

X 31-12-1912 Sophia Fredericka Maria PRINSLOO te Bultfontein

 

d16   Barend Jacobus (Koos), * 16-12-1859, @ 24-06-1860 te Bloemfontein, + 14-05-1914 te Brandfort

[Koos was glo ’n baie kwaai man. Hy het altyd op sy plaas rondgeloop met neergeslane oë en afgemete treë. Met presiese tussenposes het hy sy kop opgelig en meerderwaardig oor die plaas heen gekyk. Dit was hy wat tydens ’n biduur vir reën gebid het: “Here, laat dit nie net tip-tip nie, maar sommer shorrr!”]

X 01-06-1885 Susanna Johanna FOURIE te Winburg, * 24-03-1865, + 14-01-1951

e1     Ellie Magdalena, * 07-09-1887 te Schanskraal en @ 06-11-1887 te Bloemfontein

X 30-03-1915 Abraham Carel Greyling VLOTMAN te Brandfort, * 1885?

f1      Guisseppe Jacobus Vergottini VLOTMAN, * 30-12-1915, @ 05-03-1916 te Brandfort

f2      Barend Jacobus Linde VLOTMAN, * 31-10-1924, @ 01-02-1925 te Brandfort

f3      Abraham Carel Greyling VLOTMAN, * 23-09-1930, @ 18-01-1931 te Brandfort

e2     Louis Philippus (Lewies), * 01-12-1889 en @ 02-02-1890 te Bloemfontein en + 31-08-1935 te Schanskraal

X 21-03-1922 Johanna Jacoba BOSCH te Brandfort, * 10-12-1900 te Somerset-Oos en + 05-02-1996 te Bloemfontein

f1      Barend Jacobus (Barend), * 15-05-1924, @ 06-07-1924 te Brandfort

X 17-07-1948 Aletta Elizabeth BRITS te De Bloem, Bloemfontein, * 29-04-1927 te Ficksburg

g1     Louis Philippus, * 20-03-1950 te Bloemfontein

X 03-07-1976 Estelle VAN ROOYEN te Uitenhage

[Louis matrikuleer aan die Hoërskool Grens in Oos-Londen en behaal die geïntegreerde Hons-BIng-graad in Elektrotegniese Ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch in 1973. Hy dien vanaf 1974 as assistent-ingenieur in die Departement Pos- en Telekommunikasie­wese in Port Elizabeth en in 1975 eers as ingenieur by die Derdepoort-radiostasie en in 1976 as ingenieur opleiding en onderhoud by die aard-satellietstasie te Hartbeeshoek buite Pretoria. Hy word in 1977 aangestel as lektoe en later (1984) as professor in Elektroniese en Rekenaar-ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria. Estelle matrikuleer in 1968 aan die Hoërskool Brandwag in Uitenhage en bekwaam haar as apteker by die PU vir CHO (BSc in Farmasie 1969-1973). Sy begin haar loopbaan in Port Elizabeth (1974-1975 en word hierna vir 'n kort periode by die Port Elizabethse Tegnikon aangestel, waarna sy haar beroep in 1976 in Pretoria voortsit.]

h1     Jaco-Louis, * 18-11-1988 te Pretoria

[Jaco-Louis matrikuleer in 2007 by die Hoërskool Garsfontein in Pretoria en behaal die sertifikaat in grafiese ontwerp en besigheidsbestuur aan die Oakfield College in Pretoria in 2008.]

h2     Sulet, * 29-09-1989 te Pretoria

[Sulet matrikuleer in 2008 met drie onderskeidings by die Hoërskool Waterkloof in Pretoria en is tans (2010) besig met die tweede jaar van die BA-graad in Joernalistiek en Kreatiewe Skryfkuns aan die Universiteit van Pretoria.]

g2     Rénette Elizabeth, * 16-07-1952 te Bloemfontein

X 29-01-1977 Johannes FOURIE te Uitenhage

[Rénette verwerf haar Onderwysdiploma in 1973 aan Denneoord-Kollege in Stellenbosch en gee onderwys in Uitenhage.]

h1     Roché FOURIE, *12-05-1977 te Uitenhage

[Roché het haar Hons.Mus-graad (cum laude) in 2002 op Stellenbosch verwerf en later ook haar meestersgraad voltooi.]

h2     Hermanus FOURIE, * 05-12-1980 te Uitenhage

[Hermanus het in April 2004 sy Diploma as meganiese werktuigkundige by PE Tegnikon verwerf. Hy werk by Woodtec in Port Elizabeth as leerling-ontwerper en loop aandklasse om sy kwalifikasies verder te verbeter.]

g3     Heloïse, * 23-07-1960 te Bloemfontein

X 09-01-1982 Gustav HOLTZHAUSEN te Uitenhage

[Heloïse verwerf die B Mus-graad aan UPE en beklee onderwysposte in musiek in Uitenhage en Kaapstad. Sedert 1995 woon sy en haar gesin in die VSA. Albei seuns is baie musikaal en speel verskeie instrumente.]

h1     Rudolf HOLTZHAUSEN, * 21-09-1986 te Kaapstad

h2     Waldo HOLTZHAUSEN, *19-08-1989 te Kaapstad

g4     Johanna (Hanlie), * 16-12-1962 te Bloemfontein

X 13-12-1986 Herman BOSMAN te Pretoria

[Hanlie verwerf ’n graad in Verpleegkunde aan UP, is getroud met ’n vee-arts en woon in Port Elizabeth.]

h1     Melanie BOSMAN, * 16-07-1990 te Pretoria

h2     Hein BOSMAN, * 22-02-1993 te Port Elizabeth

f2      Dorothea Gertruida Marthina (Dot), * 21-11-1926, @ 06-02-1927 te Brandfort

X 06-10-1951 Floris Petrus BEZUIDENHOUT te De Bloem, Bloemfontein

XX 11-02-1990 Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet) (sien d15e1f4) te Berg-en-Dal, Bloemfontein

f3      Johannes Hermanus (Manie), * 26-09-1933, @ 03-12-1933 te Brandfort

X 11-01-1958 Cornel Rautenbach LOUBSER te Bloemfontein-Noord, * 08-01-1937 te Kroonstad

g1     Louise Susanna (Louise), * 28-12-1958 te Bloemfontein

X 11-12-1982 Johannes OOSTHUIZEN (Johan), * 30-09-1955 te Robertson

h1     Cornel OOSTHUIZEN, * 22-01-1985 te Bloemfontein

X Andries Johannes VAN DER MERWE (AJ), * 02-03-1976 te Vosburg

h2     Emmerentia OOSTHUIZEN (Rentia), * 11-06-1986 te Bloemfontein

h3     Lindé OOSTHUIZEN, * 17-09-1987 te Bloemfontein

h4     Hanlie OOSTHUIZEN, * 22-10-1991 te Bloemfontein

g2     Louis Philippus, * 09-08-1962 te Bloemfontein

X 03-01-1987 Henrieta SERFONTEIN (Riekies), * 03-01-1968 te Upington

h1     Johannes Hermanus (Manie), * 08-02-1990 te Virginia

h2     Jeanette, * 02-10-1991 te Bloemfontein

e3     Petronella Aletta, * 09-09-1892 te Schanskraal, @ 06-11-1892 te Bloemfontein

X 28-01-1914 Michiel Wilhelmus ENGELBRECHT te Brandfort, * 1885?

f1      Dirk Michiel Wilhelmus ENGELBRECHT, * 06-11-1916, @ 07-01-1917 te Brandfort

f2      Barend Jacobus Linde ENGELBRECHT, * 17-10-1922, @ 07-01-1923 te Brandfort

e4     Georg Frederik (Kort Org), * 28-07-1894 en @ 14-10-1894 en + 14-06-1969 te Brandfort

X 1925 Martha Sophia NEL te Theunissen, * 04-04-1904 te Fort Beaufort en + 10-11-1980 te Brandfort

[Kort Org het sy lewe lank geboer op die plaas Donkerkant in Brandfort se distrik. Hy is beskou as die grootste knoffelboer in die land en het selfs uitgevoer. Hy het altyd gesê sy vyf dogters is sy grootste rykdom.]

f1      Martha Sophia (Marthie), * 12-01-1929, @ 03-03-1929 te Brandfort

[Marthie was ’n onderwyseres wie se grootste belangstelling toneel-, operette-en koorafrigting was. Sy bly na haar aftrede in Bloemfontein. In haar tuin is altyd baie blomme.]

f2      Susanna Johanna (Susan), * 01-02-1932, @ 03-04-1932 te Brandfort

X 04-04-1957 Julius Eduard HELLMUTH te Brandfort, * 09-02-1930 te Brandfort

[Susan was in die onderwys tot met haar troue, toe sy boervrou geword het op Doornpan, Bultfontein. Sy is ’n voorslag met kosmaak, bakwerk, naaldwerk en tuinmaak.]

g1     Martha Sophia HELLMUTH (Martsie), * 01-05-1958

X 29-11-1987 Wynand DREYER te Bloemfontein. Hulle het twee seuns.

[Martsie verwerf haar MA-graad in Voorligtingsielkunde en werk tans by Tracker in Bloemfontein.]

g2     Julius Eduard HELLMUTH (Baas), *21-03-1959

X 23-03-1985 Karin BOTHA. Hulle het twee seuns.

[Baas verwerf sy B Agric en boer op Doornpan.]

g3     Georg Frederik HELLMUTH (Org), * 08-06-1961

X Corné KRIGE (later oorlede). Hulle het een dogter.

XX Mariëtte VAN RENSBURG. Hulle het twee dogters en een seun.

[Org verwerf sy diploma in Landbou en boer op Saaiplaas, Bultfontein.]

g4     Christoffel Pieter HELLMUTH (Christo), * 01-09-1965.

X 30-03-1991 Marlé CRONJE. Hulle het twee seuns en een dogter.

[Christo verwerf sy BTh en is sedert 1994 predikant van Onze Rust, Bloemfontein.]

f3      Anna Johanna Maria (Joey), * 26-08-1934, @ 01-11-1934 te Brandfort, + 07-2008 te Bloemfontein

X 10-01-1959 Carel Jacobus De Wet LOMBAARD te Brandfort, * 29-03-1933 en + 03-03-2004.

[Carel was NG predikant in Vereeniging-Wes en Magaliesburg, daarna pastorale sielkundige vir Suid- en Wes-Transvaal. Hy en Joey het na sy aftrede in Melkbosstrand gewoon. Joey is ’n gekwalifiseerde onderwyseres en orrelis en woon het na Carel se dood in die Westerbloem-Aftree-oord in Bloemfontein gewoon totdat sy self aan kanker oorlede is.]

g1     Marthea LOMBAARD, *28-02-1966

X George PANAGOPOULOS. Hulle woon in 2009 in Ciprus en het twee dogters.

g2     Cornél LOMBAARD, * 11-01-1974, @ 07-04-1974 te Brandfort

X Gavin RIGBY. Hulle woon in Bellville en het een seun.

f4      Elsje Magdalena (Elwien), * 24-12-1936, @ 07-03-1937 te Brandfort

X 24-11-1962 Francis Augustus ERASMUS (Frans) te Brandfort, * 27-08-1939, + 23-11-2009

[Elwien is ’n opgeleide onderwyser en Frans was ’n boer wat later vir predikant gestudeer het. Hy het die NG gemeentes Stilbaai (1971-1974), Lichtenburg-Oos (1974) en Lichtenburg-Sederpark (1974-1998) bedien. Na sy aftrede woon hulle in Stilfontein. Frans is na 'n lang lyding aan trombose oorlede.]

g1     Martha Sophia ERASMUS (Elfra), * 14-10-1963

X Fabio BOLOGNA

h1     Allesandro BOLOGNA

h2     Sabrina BOLOGNA

g2     Lourens Francois ERASMUS (Lourens), * 17-12-1967

X

[Lourens gee (2006) Engels in China.]

h1     Stephan ERASMUS

g3     Helena Josina ERASMUS (Helena), * 20-08-1971

X Chris NORTJÉ

f5      Janetta Hendrika (Nettie), * 10-12-1938, @ 05-02-1939 te Brandfort

X 09-12-1961 Johannes Hendrik BOTHMA (Hannes) te Brandfort, * 30-09-1936

(Na haar opleiding het Nettie, as die jongste van die vyf dogters, haar pa gaan help boer. Na haar troue met Hannes het hulle die plaas by haar pa oorgeneem en tans is hulle seun Johan die eienaar van Donkerkant.]

g1     Martha Elizabeth BOTHMA (Marlize), * 01-06-1964, @ 06-09-1964 te Brandfort

X 03-09-1987 Cornie VAN SCHOOR te Bloemfontein. Hulle het een seun en een dogter.

g2     Johannes Hendrik BOTHMA (Johan), * 18-01-1969, @ 02-03-1969 te Brandfort

X 15-04-1995 Mariëtte SMIT te Bloemfontein. Hulle het een dogter.

e5     Barend Jacobus (Barry), * 02-09-1896, @ 11-10-1896, + 28-05-1971 te Brandfort

X 03-08-1925 Elizabeth Johanna Magdalena GROBLER, * 28-11-1905 en + 18-04-1968 te Brandfort

f1      Barend Jacobus (Barry), * 23-10-1926 te Brandfort, + 06-08-2000 te Parys

X 10-10-1950 Maria Jacoba NORVAL te Springfontein, * 24-08-1927 te Bethulie

g1     Maria Jacoba (Lindie), * 11-08-1951 te Edenburg

X 10-02-1979 Quinton Arnold SAMUELS te Alberton, * 10-11-1945 te Pretoria

h1      Lario SAMUELS, * 07-11-1980 te Pretoria

h2      Larise SAMUELS, * 05-12-1982 te Pretoria

X 12-07-2007 Michiel VENTER te Magaliesburg

h3      Madelie SAMUELS (Maat), *23-09-1985 te Brits

g2     Elizabeth Johanna Magdalena (Magda), * 23-12-1953 te Edenburg

g3     Ansa, * 05-09-1954 te Edenburg

X 06-08-1977 Gerhard Hendrik VAN DER BERG (Gerrie) te Alberton, * 27-06-1953 te Pietermaritzburg

h1      Werner Ettienne VAN DER BERG, * 15-12-1978 te Pietermaritzburg

h2      Jean Wentzel VAN DER BERG, * 06-12-1983 te Louis Trichardt

h3      Liezl VAN DER BERG, * 24-12-1985 te Thabazimbi

g4     Barend Jacobus (Berrie), * 30-11-1956 te Virginia

X 27-03-1982 Hermine Antoinette JOUBERT te Volksrust, * 12-09-1959 te Volksrust

[Berrie het aan die Hoërskool Voortrekker in Pietermaritzburg gematrikuleer en is aan die Noordwes-Universiteit opgelei. Hy was vir baie jare in diens van Sasol en besit tans (2010) ’n plaas by Sabie waar hy bloekombome kweek. Hermine is ’n “Curriculum Implementor” in die onderwys.]

h1      Barend Jacobus (Cobus), * 19-03-1985 te Sasolburg

[Cobus doen (2010) klankwerk in Pretoria.]

h2      Neil, * 03-05-1987 te Sasolburg

[Neil doen (2010) sy klerkskap vir geoktrooieerde rekenmeester in die Paarl.]

g5     Pieter Coenraad (Piet), * 23-06-1958 te Virginia

X 19-12-1981 Marriette te Alberton

h1      Monique, * 12-04-1984 te Johannesburg

h2      Carli, * 22-08-1990 te Johannesburg

g6     Danie, * 16-09-1960 te Hennenman

g7     Georg Frederik (Org), * 02-03-1969 te Pietermaritzburg, + 01-06-1996

h1      Nastassja SCHOEMAN, * 11-02-1991 te Marble Hall

f2      Daniël Benjamin Grobler, * 07-09-1930, @ 16-11-1930 te Brandfort

X 26-04-1952 Augusta Fredricka ENGELBRECHT, * 19-11-1930 te Johannesburg

g1     Harriet Maria, * 06-10-1953 te Springs

X 22-11-1976 Hermanus Daniël REDELINGHUYS te Orkney

g2     Barend Jacobus, * 26-06-1956 te Virginia

X Elsabé VAN BILJON, * 17-08-1956

g3     Elizabeth Johanna Magdalena, * 10-03-1960 te Virginia

g4     Andri, * 22-11-1966 te Virginia

f3      Elizabeth Johanna Magdalena, * 11-11-1932, @ 01-01-1933 te Brandfort

X 12-07-1952 Gert Lodewikus KRUGER te Bultfontein, * 29-09-1929 te Theunissen

f4      Louis Philippus, * 15-08-1934, @ 04-11-1934 te Brandfort, + 15-01-1979

X 08-09-1956 Elizabeth Johanna Cornelia SNYMAN te Klerksdorp, * 02-08-1935

g1     Elizabet Magdalena, * 29-01-1957

X Boet SAUNDERS

g2     Barend Jacobus, * 16-02-1959

g3     Gert Christoffel Snyman, * 22-05-1960

X 30-05-1987 Karina Marinda NEL te Sasolburg, * 02-02-1964

g4     Elizabeth Johanna Magdalena, * 30-01-1962

g5     Liana, * 10-01-1968

g6     Louis Philippus, * 03-04-1970

f5      Marthinus Jacobus (Tienie), * 12-08-1936, @ 06-12-1936 te Brandfort

X 24-06-1961 Ethel Louisa NAGEL te Bultfontein, * 30-03-1942 te Bultfontein

g1     Maria Susanna, * 30-05-1962 te Hoopstad

g2     Barend Jacobus (Kobus), * 15-11-1964 te Hoopstad

X Debbie

h1      Thinus

h2      Mari

g3     Jan Johan, * 24-08-1968 te Vereeniging

X 01-04-1995 Erika VAN ZIJL

e6     Petrus Albertus (Pietertjie), * 23-10-1898 te Schanskraal, @ 04-12-1898 te Bloemfontein en + 04-03-1976 te Springfontein

X 20-01-1926 Helena Maria PRETORIUS te Bultfontein, + 04-06-1960 te Dealesville

f1      Francina Jacoba, * 26-01-1928 te Bultfontein

X 10-08-1948 Theodorus Erenst Shannon VILJOEN te Bloemfontein, * 1925?

f2      Francois Jacobus (Frans), * 25-08-1933 te Dealesville

X 05-01-1963 Gertruida Elizabeth GROENEWALD (Liza) te Bloemfontein, * 24-02-1939 te Robertson en ÷ 1998

[Frans was NG predikant in Kanoneiland, Windhoek-Noord, Soutpan en Brits, daarna senior lektor in Sosiologie aan die Hugenote-Kollege in Wellington. Woon na sy aftrede in 1998 in Kleinmond.]

g1     Amelia Mathilda, * 28-09-1968 te Pretoria

g2     Petrus Albertus (Pieter), * 24-02-1978 te Brits

e7     Johannes Cornelius (Klein Hansie), * 19-11-1906, @ 06-01-1907 te Brandfort en + 30-12-1967 te Bloemfontein

X 12-09-1933 Elsie Catharina DUVENAGE te Verkeerdevlei, * 28-03-1911 te Brandfort en + 03-02-1983 te Brandfort

f1      Barend Jacobus (Kobie), * 17-06-1935 te Bloemfontein, @ 13-10-1935 te Bloemfontein-Noord

[Kobie was predikant van die NG Kerk in Kameelboom en Migdol en kapelaan van die SAW in Kimberley, Grahamstad-Grenspos en Potchefstroom Eerste Vesting. Na sy vervroegde aftrede om gesondheidsredes in 1990 woon hulle in Pretoria waar hy geestelike skryfwerk doen. In sy bediening van 28 jaar het hy dit veral geniet om met jongmense te werk.]

X 24-06-1961 Engela Elizabeth Helena VAN ROOYEN te Kakamas, * 11-08-1939 te Kakamas

[Engela is die skrywer van meer as honderd boeke in verskillende genres. Sy is veral bekend as skrywer onder haar nooiensvan: Engela van Rooyen. In 2000 verskyn haar magnum opus “Vuur op die horison” oor die Anglo-Boere-oorlog en in 2005 ’n outobiografie “Seisoene”.]

g1     Martina Louisa (Louise), * 05-12-1962 te Vryburg

X 14-12-1985 Joseph Napoleon MAYER, * 14-03-1963

h1     Joseph James MAYER, * 21-07-1987 te Pretoria

h2     Engela Helena MAYER, * 26-06-1991 te Pretoria

g2     Johannes Cornelius (Johan), * 07-04-1966 te Schweizer-Reneke

X 16-12-1989 Johanci VAN ZYL, * 24-09-1965

[Johanci, ’n onderwyseres, is permanent breinbeskadig in ’n motorongeluk op 16-12-1996 en is versorg in Woodside Sanctuary in Johannesburg, waar sy later oorlede is.]

h1     Alexa, * 27-01-1992

h2     Bernhard, * 25-07-1995 te Somerset-Wes

g2 XX 12-2005 Daria Elizabeth Maria SCHULZ (geb BÄCKER) te Kaapstad

g3     Carel Petrus (Carel-Piet of Cappie), * 27-05-1968 te Schweizer-Reneke

X 05-10-1991 Elmarie VENTER te Potchefstroom, * 09-01-1971, ¸ 11-05-2001

g4     Barend Jacobus (Bennie), * 02-10-1971 te Kimberley

X 17-03-2001 Carina HALAHAN te Potchefstroom, * 01-11-1975

h1 Elisna, * 28-02-2005 te Potchefstroom

f2      Pieter Gysbert Duvenage, * 18-04-1943, @ 04-07-1943 te Brandfort

X 24-01-1970 Margaretha Louise SERFONTEIN te Bethlehem, * 03-06-1948 te Bethlehem

g1     Johan, * 04-07-1970 te Bethlehem

X Nanine VAN RENSBURG, * 10-10-1975

g2     Pieter, * 28-03-1972 te Bothaville

X Bea GERBRANDTS, * 03-10-1972, geskei 05-2002

g2 XX Denise VAN GRAAN, * 19-12-1974

h1     Matthew, * 24-03-2005

g3     Derek, * 05-09-1973 te Bothaville

X 08-02-2003 Martina FOURIE (Tina), * 07-09-1976

d17   Petrus Albertus (Piet), * 24-06-1861 te Schanskraal, @ 19-01-1862 te Bloemfontein, + 31-03-1936 te Pietersdal, distrik Brandfort

X 17-05-1886 Cornelia Nicolasina TAUTE te Brandfort, * 14-09-1869 te Palmietfontein

[Piet boer op Pietersdal, ’n deel van Schanskraal in die distrik Brandfort. Pietersdal is aan die oostekant van die Osspruit, die rivierloop wat die twee plase skei. Hy het nege kinders gehad, ses seuns en drie dogters.]

e1     George Frederick (Jors), * 16-02-1887 te Brandfort en + 13-11-1957 te Bloemfontein

X 02-04-1912 Elizabeth Johanna Isabella Francina DU TOIT (Bettie) te Bloemfontein, * 26-12-1891 te Bloemfontein en + 17-03-1976 te Pretoria

[Jors het ook op sy deel van Pietersdal geboer, maar vroeg reeds het hy sy grond verkoop, Bloemfontein toe getrek en by Estoire, oos van die stad, op ’n kleinhoewe gebly.]

f1      Petrus Albertus (Piet), * 06-12-1913 en @ 01-02-1914 te Brandfort en + 14-10-1995

X 06-03-1937 Maria Magdalena VORSTER (Lena) te Bloemfontein, * 04-06-1917 en @ 11-08-1917 te Colesberg

[Piet is die meubelmaker van die familie. Saam met sy seun Charl het hulle menige skynbaar lendelam en nikswerd oudhede op ’n meesterlike wyse tot waardevolle sierade gerestoureer. Daar staan van hulle handewerk landwyd in huise rond.]

g1     George Frederick, * 10-09-1939 en + 28-09-1940 te Bloemfontein

g2     Charl Jacob, * 14-09-1943 te Pretoria en + 27-07-1998

X 08-07-1967 Mercia Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein. Die egpaar was kinderloos.

XX Anita BARNARD. Die egpaar was kinderloos (Geskei van haar)

XXX 06-05-1989 Elsie Margaretha VAN NIEKERK te Brandwag, Bloemfontein (woonplek tydens huwelik:  Charltonville)

g3     Maria Magdalena (Marie), * 16-07-1947 te Pretoria

X 09-01-1972 Pieter Johannes FOURIE te Bloemfontein, * 11-09-1940 te Springs en + 14-08-1994

h?     Mia STRAUSS

g4     Elizabeth (Elize), * 02-02-1955 te Bloemfontein

X 18-12-1976 Frederick Wilhelmus RAS te Bloemfontein

f2      Anna Maria, * 13-07-1917 te Bloemfontein, @ 07-10-1917 te Brandfort

X 06-03-1937 Jozef Jooste NIENABER te De Bloem, Bloemfontein, * 30-01-1908 te Bethulie en + 03-12-1971 te Pretoria

g1     Elizabeth Francina (Bettie) NIENABER, * 12-10-1938 te Pretoria

X Willem Adriaan VERMEULEN

g2     Sarel Gerhardus NIENABER, 12-12-1942 te Pretoria

X Rita Charlotte BOTHA

g3     Anna Catharina NIENABER, * 21-09-1947 te Pretoria

X James Stuart (Sandy) ALLISON

f2 XX Tjaart BENADE en ¸ te Pretoria

f3      Cornelia Nicolasina (Nelie), * 02-12-1923 te Bloemfontein, @ 02-02-1924 te Brandfort, + 29-03-2003 te Pretoria

X 30-09-1944 Jacobus Petrus NIENABER (Koos) te De Bloem, Bloemfontein, * 22-09-1917 te Burgersdorp en + 13-01-2006 te Pretoria

g1     Elizabeth Isabel (Isa) NIENABER, * 30-06-1946 te Bloemfontein

X 29-10-1971 Salomon Cornelis Gerhard VERMAAK te Pretoria

g2     Anna Johanna NIENABER, * 11-01-1952 te Clocolan

X 14-12-1973 Petrus Jacobus Olivier te Pretoria

g3     Fredelien (Frikkie) NIENABER, * 01-02-1953 te Excelsior

X 17-03-1973 Louis Johannes MEYER te Pretoria

g4     Susan (Sonnie) NIENABER, * 11-01-1957 te Bloemfontein

X 10-03-1979 Otto Wilhelm WARSCHKUHL te Pretoria, * 06-01-1955 te Ermelo

[Sonnie was vir baie jare Wiskunde-onderwyser by hoërskole in Pretoria en is sedert 2004 huisvrou. Otto se pa het uit Duitsland na Suid-Afrika geëmigreer. Otto is opgelei in personeelbestuur en is tans (2010) groepbestuurder arbeidsbetrekkings by Exarro (wat uit Yskor ontstaan het). Die hele gesin is lief vir die buitelewe en kamp graag - ook in die buurlande.]

h1    Otto Wilhelm WARSCHKUHL, * 01-08-1985 te Pretoria

[Otto is 'n myningenieur by BHP Billiton in Witbank (2010).]

h2    Cornelia WARSCHKUHL, * 15-12-1986 te Pretoria

[Cornelia is besig (2010) met haar finale opleiding as geoktrooieerde rekenmeester. Sy het vir SA onder 19 muurbal gespeel.]

f4      Abrama Elizabeth (Bramie), * 09-07-1925, @ 29-09-1925 te Brandfort, +

X 27-04-1946 Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet) te Bloemfontein, * 16-12-1924 te Bloemfontein (sien d14e2f2)

g1     Elizabeth Johanna (Elsa) DU PREEZ, * 26-07-1947 te Bloemfontein

X 14-03-1970 Calvyn Gerhardus KNOETZE te Bloemfontein

g2     Magdalena (Daleen) DU PREEZ, * 01-07-1951 te Bloemfontein

X 15-12-1972 Andries Petrus J WELTHAGEN te Bloemfontein

g3     Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet), * 24-04-1955 te Bloemfontein

g4     Estelle DU PREEZ, * 30-01-1958 te Bloemfontein

g5     Linette DU PREEZ, * 11-05-1961 te Bloemfontein

e2     Petrus Johannes, * 23-09-1889 te Schanskraal en + 13-01-1947 te Annex, Bloemfontein

X 21-12-1915 Anna Magdalena LINDE (Annie Piet, c9d10e11) te Brandfort, * 06-07-1892 te Brandfort en + 29-09-1982 te Bloemfontein

[Petrus het die langste van die broers in die omgewing van Schanskraal geboer.]

f1      Petrus Albertus (Albert), * 21-01-1918, @ 03-03-1918 te Brandfort, + 22-02-1984

X 11-07-1942 Dirkie Johanna NEL te Verkeerdevlei, * 12-04-1923 te Winburg

[Albert het die boerdery op die plaas Annex voortgesit.]

g1     Elsie Petronella, * 08-11-1944 te Bloemfontein, @ 04-02-1945 te Bloemfontein-Oos

X 06-02-1965 Barend Jacobus FOURIE (Ben) te Bloemfontein

[Elsie en Ben boer in die distrik Verkeerdevlei.]

h1     Mattheus Gerhardus FOURIE (Tewie), * 01-03-1966

X 19-09-1995 Cherié DE WET

h2     Petrus Albertus Linde FOURIE (Albertus), * 11-10-1968

X Elize VAN SCHALKWYK

h3     Petrus Johannes FOURIE (Petrus), * 16-04-1973

h4     Diana FOURIE, * 28-04-1972

X VAN NIEKERK

g2     Anna Magdalena (Annatjie), * 03-03-1946 te Bloemfontein, @ 07-07-1946 te Bloemfontein-Oos

X 11-07-1971 Petrus Johannes FOURIE te Bloemfontein, * 16-07-1944 te Thaba Nchu

[Annatjie en Petrus boer op die familieplaas Steynspruit in Verkeerdevlei se distrik. Petrus is baie betrokke in die gemeenskap as geheel. Annatjie is ’n groot dryfkrag agter die Vrystaatse Lindes en dien van 2002 af as ondervoorsitter in die bestuur van die Lindebond. Sy het tot November 2006 as maatskaplike werker in Botshabelo gewerk.]

h1     Dirnel FOURIE, * 23-10-1972 te Bloemfontein

X 30-03-1996 Luigi Socrate CASALEGGIO te Bloemfontein, *05-03-1971 te Paarl

[Luigi werk as arbeidskonsultant in Bloemfontein en Dirnel by Opvoedkunde by die Vrystaatse Universiteit.]

i1       Annemé CASALEGGIO, * 08-03-2004 te Bloemfontein

i2       Nerika CASALEGGIO, * 06-11-2006 te Bloemfontein

h2     Mattheus Gerhardus FOURIE (Tewie), * 19-06-1974 te Bloemfontein

[Tewie is ongetroud (2007) en boer op die familieplaas Steynspruit. Hy is ’n hardwerkende en netjiese boer. In 2007 is hy besig om Steynspruit te restoureer wat 100 jaar oud is.)

h3     Linde Albertus FOURIE (Linde), * 16-09-1976 te Bloemfontein

X 02-12-2003 Renee LIEBENBERG te Paarl

[Linde werk as ontwikkelaar en sakeman op Danabaai en later op Mosselbaai.]

i1       Miné FOURIE, * 28-07-2006 te George

g3     Aldi, * 24-06-1965 te Bloemfontein

X 16-04-1988 Jacobus Christoffel (Kobus) LOMBARD, * 10-11-1962 te Bloemfontein

(Kobus en Aldi woon in Bloemfontein. Hy is 'n menslikehulpbronbestuurder by SA Truck en sy 'n persoonlike assistent by Technikon Vrystaat.)

h1     Jana LOMBARD, * 16-05-1994 te Bloemfontein

h2     Jaco LOMBARD, * 24-09-1996 te Bloemfontein

h3     René LOMBARD, * 19-02-1998 te Bloemfontein

f2      Andriatha (Pattie), * 05-05-1919, @ 03-08-1919 te Brandfort en + 27-08-1975 te Bloemfontein. Nooit getroud nie.

e3     Cornelia Nicolasina (Nelie), * 24-06-1891 te Brandfort en @ te Bloemfontein en + 13-01-1965 te Pretoria

X 23-04-1912 Jacob Johannes Van Niekerk WESSELS (Japie), * 10-05-1889 te Witpan, Wesselsbron, @ 07-07-1889 te Hoopstad en + 12-03-1965 te Brixton, Johannesburg

[Japie was die vyfde seun van Cornelis Janse Wessels wat nog deur ds Lindley in die ou Voortrekkerkerk in Pietermaritzburg gedoop is. Cornelis was ook vir 21 jaar (1880 - 1901) LV vir Hoopstad. Japie was vee-inspekteur in Wesselsbron se omgewing.]

f1      Cornelis Janse (Corrie) WESSELS, * 04-01-1914 te Brandfort en @ 26-04-1914 te Odendaalsrus

X 02-04-1941 Elma HAMMAN te Kalkfeld SWA

XX 06-10-1972 Carolina Francina Elizabeth (Babs) VAN DER NEST (weduwee LOUW) te Windhoek

f2      Linde (Pietertjie) WESSELS, * 19-01-1927 te Brandfort en @ 01-05-1927 te Carnarvon

X Madge RAVENSCROFT

e4     Petrus Albertus (Albert), * 17-10-1892 te Brandfort en + 23-05-1968 te Bloemfontein

X 13-07-1920 Pauline Tugela PRINSLOO te Brandfort, * 08-09-1899 te Bloemfontein

[Albert het ook Bloemfontein toe getrek en vir baie jare by die munisipaliteit gewerk. Hy en sy broer Hans is met twee susters Prinsloo getroud.]

f1      Pieter Murray, * 17-05-1921, @ 07-08-1921 te Brandfort en + 08-05-1988 te Witbank

X 05-05-1945 Hester Johanna PRETORIUS te De Bloem, Bloemfontein, * 03-04-1925 te Beaufort-Wes en + 01-05-1997 te Witbank

[Murray was ’n uitstekende sportman. Hy het vir die Vrystaat jukskei gespeel en in 1974 Springbokkleure verwerf. In daardie jaar was hy ook lid van die varswaterhengelspan wat Suid-Afrika in die wêreldkampioenskappe in Gent, België verteenwoordig het.]

g1     Tugela Susanna (Elna), * 17-04-1946 te Kroonstad en + 21-02-1981 te Klerksdorp

X Johannes Albertus WESSELS

g2     Petrus Albertus (Piet), * 29-06-1948 te Bloemfontein

X 22-07-1973 Elizabeth Janse VAN VUUREN te Virginia, * 16-10-1949 te Frankfort

[Piet is ’n apteker op Ogies naby Witbank.]

h1     Pieter, * 05-04-1977

h2     Debbie, * 29-10-1978

g3     Paul Machiel Andries, * 16-10-1949 te Bloemfontein

X 04-12-1971 Wilna FOURIE te Pretoria, * 07-08-1953 te Potchefstroom

[Paul woon ook naby Ogies in Mpumalanga.]

h1     Paula, * 08-02-1974 te Pretoria

h2     Murray, * 30-08-1976 te Pretoria

e5     Petronella Aletta (Pietjie), * 30-01-1894, @ 04-03-1894, + 28-01-1974 te Brandfort

X 23-04-1912 Petrus Albertus LINDE (Lang Piet, c9d10e6) * 08-04-1880 te Brandfort en @ 09-05-1880 te Bloemfontein en + 17-10-1970 te Brandfort

e6     Jan Charles, * 25-12-1896, @ 07-02-1897 te Brandfort. Klein dood?

e7     Barend Jacobus (Ben), * 17-03-1898, @ 01-05-1898 te Brandfort

X 12-01-1926 Gertruida Cornelia LINDE (c9d10e3f2) * 11-04-1880 te Brandfort en @ 09-05-1880 te Bloemfontein en + 27-10-19? te Brandfort, * 21-05-1908 te Bloemfontein

[Ben is met ’n niggie van hom getroud, het ook later Bloemfontein toe getrek en bouwerk gedoen.]

f1      Isabella Maria Cornelia (Bella), * 02-02-1928 te Bloemfontein

X 11-10-1947 Jacobus Ignatius De Wet BESTER (Koot) te Bloemfontein-Noord, * 18-10-1925 te Dewetsdorp en + 21-04-1975 te Bloemfontein

XX 1986 Johan DE KLERK, * 29-08-1918

f2      Pieter Albertus (Piet), * 13-10-1933 te Bloemfontein

X 28-07-1960 Althea Emily VORSTER (Thea) te Bloemfontein, * 01-08-1940 en geskei 1977 (na hulle egskeiding is sy op 23-12-1978 getroud met Peter Alphons TREMP in De Bloem, Bloemfontein)

[Piet was die eerste Pieter Albertus Linde omdat sy pa Ben by die registrasie van sy name onder die indruk was dat die oupa se name Pieter Albertus is. Piet was hoofsaaklik aan die SA Lugmag verbonde en het in 1992 afgetree. Sy voorliefde vir die ry van motorfietse het amok veroorsaak in die 1950’s en lank daarna. Hy was ’n grootkaliberskut en het Vrystaat- en Weermagkleure ontvang. Hy het in 1973 die presidentstoel gery (algehele wenner van die kompetisie gewees) by die Hamilton-Skietbaan in Bloemfontein. Speel graag gholf en geniet die natuur.]

g1     Barend Jacobus (Bennie), * 05-03-1961 te Bloemfontein

X Maria Sophia Aletta VIVIER (Marietjie), * 21-09-1962 te Klerksdorp en ¸ 1999

[Bennie het by die Atlas Vliegtuigkorporasie gekwalifiseer as boordtegnikus. Werk later by Denel Vliegtuig­korporasie as helikoptertegnikus op die veelbesproke “Rooivalk” by die Lugmagbasis buite Bloemfontein.]

h1     Michéle, * 19-04-1985 te Bloemfontein

h2     Pieter Albertus, * 25-04-1988 te Bloemfontein

g2     Michéle, * 19-01-1968 te Bloemfontein

X Mark Law PALMER, * 26-08-1963 te Kaapstad en ¸ 2001

[Michéle het BSc aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Werk as lugwaardin by SA Lugdiens in Kaapstad.]

h1     Amy PALMER, *17-08-1995 te Kaapstad

h2     Guy Law PALMER, * 15-10-1996 te Kaapstad

f2 XX 01-08-1981 Elizabeth Gertruida AUSTIN (geb MEYER) (Bets), * 19-06-1952

e8     Johannes Cornelius (Hans), * 10-10-1900 te Brandfort en + 06-01-1986 te Johannesburg

X 15-03-1927 Susanna Jeanette PRINSLOO te Brandfort, * 19-07-1902 te Bishop’s Glen, Brandfort en @ 20-12-1902 te Brandfort en + 07-09-1988 te Johannesburg

[Hans het ter wille van sy jonger suster en haar man afstand gedoen van sy erfgrond op Pietersdal, in Estoire gaan woon en as spoorwegbusbestuurder begin werk. Hy het baie musiektalent gehad en kon vele instrumente bespeel. Vir baie jare was hy die konsertinasolis van die ATKV-orkes in Bloemfontein. Susanna het nie ver van Pietersdal af nie op Corneliasrus grootgeword.]

f1      Johannes Cornelius (Hannes), * 30-08-1929 te Brandfort en @ 27-10-1929 te Bloemfontein

[Hannes het in 1988 die graad D Phil in mineraalekonomie aan RAU ontvang – die eerste persoon in RSA wat dit vermag het. Hy dien as geoloog en as ingenieur in die mynwêreld. Hy is in 1961, tydens die herbegrafnis van die Vrystaatse stamvader in Brandfort se begraafplaas gevra om namens die Lindejeug ’n toespraak te maak. Dit het sy belangstelling in die genealogie wakkergemaak, en hy het baie kosbare tyd daaraan bestee om die Lindes se genealogiese besonderhede na te vors en te orden. Hy publiseer twee boeke: Geslagsregister van Georg Fredrik Linde (1980) en Geslagsregister van Hans Jürgen Linde (1984) waarop hierdie geslagsregister gebaseer is. Hy is die dryfkrag agter die eerste aantal Lindefeeste, tree as redakteur van die Linde-nuus op vir die eerste 25 uitgawes en word verkies as die eerste voorsitter van die Linde-Familiebond. In 2002 tree hy uit en word die eerste erepresident van die Bond.]

X 02-07-1955 Jacoba Catherina ODENDAAL te Kroonstad, * 22-09-1933 te Kroonstad en + 25-10-2003 te Randburg

g1     Johannes Cornelius (Johan of JC), * 07-08-1956 te Kroonstad en @ 11-11-1956 te Odendaalsrus

X 29-08-1981 Petronella Carlina Regina DU TOIT te Johannesburg

[Johan is ’n vlieënier, was lank in die lugmag en het later privaat vliegwerk gedoen.]

h1     Johannes Cornelius (Johan), * 21-02-1983 te Phalaborwa

[Johan is ook ’n vlieënier en vlieg die ambulansvliegtuig in Bloemfontein. In 2010 is hy hoofvlieënier van die Rooikruis in Kimberley.]

X Tersia

h2     Henri Du Toit, * 08-08-1984 te Hoedspruit

[Henri studeer (2006) aan UP. In 2010 werk hy as siviele ingenieur by CIVEC in Johannesburg. Marijke is (2010) mediese dokter by Thembisa-Hospitaal.]]

X 13-03-2010 Marijke MEIJER

h3     Petrus Gerhardus (PG), * 15-09-1985 te Hoedspruit

[PG doen (2006) konstruksiewerk in Londen en (2010) projekbestuur in Johannesburg.]

g1 XX 01-05-1999 Sharon Mc QUEEN te Witrivier, * 03-10-1963

[Johan en Sharon woon (2006) in Dubai. In 2010 is hy kaptein by DHL en doen vlugte na Irak en Afghanistan vir Amerikaanse soldate. Hulle woon in Bahrain waar hy ook eiendomsbestuur doen en Sharon ’n fiksheidsonderneming van hulle huis af bedryf.]

h4     Tristan, * 05-10-2001 en @ 17-03-2002 te Margate

[Tristan word (2010) tuis onderrig in Bahrein en is besig om Afrikaans te leer.]

h5     Taylin-Neil, * 02-05-2003

[Taylin word (2010) tuis onderrig in Bahrain en is besig om Afrikaans en Arabies te leer.]

g2     Elsie Wilhelmina (Elsabe), * 07-09-1957 te Kroonstad en @ 08-12-1957 te Odendaalsrus

X 14-03-1981 Emil Harbert KROMHOUT te Florida

[Elsabe is opgelei as bourekenaar, maar het later in breingimnastiek gespesialiseer en help kinders en volwassenes met leerprobleme. Emil het ’n gevorderde pos by Absa. Hulle woon in Linden, Johannesburg.]

h1     Jan Harper KROMHOUT, * 04-04-1985 te Kemptonpark

h2     Jacquet KROMHOUT, * 19-01-1988 tweeling

h3     Johann KROMHOUT, * 19-01-1988 tweeling

g3     Susanna Jeanette (Sunette), * 02-06-1959 te Kroonstad en @ 06-09-1959 te Odendaalsrus

X 18-07-1981 William BOTHA (Billy) te Florida

[Sunette is in personeelbestuur en werk by die reserwebank. Billy is ’n skuldinvorderaar by Absa.]

h1     Jaco-Rien BOTHA, * 22-02-1985 te Bethlehem en @ 06-1985 te Bethlehem

X 02-06-2007 Jacobus STANDER (Cobus) te Muldersdrift

[Jaco-Rien is ’n skoonheidsterapeut en bedryf ’n praktyk uit haar huis in Wilropark aan die Wesrand. Cobus was jeugleier in die NG Gemeente Horison-Noord en werk tans in die rekenaarbedryf.]

h2     William Jaycee BOTHA, * 27-03-1986 te Bethlehem en @ 06-1986 te Bethlehem

g4     Petrus Gerhardus (Piet), * 04-06-1967 te Johannesburg en @ 01-10-1967 te Randburg

X 01-04-1995 Tanya EVERTSE te Verwoerdburg

[Piet is ’n vlieënier en vlieg Anglo American se goud van die myne af na die raffinadery toe met die tweede grootste helikopter in die land.]

h1     Gerhardus Johannes (Gerhard), * 10-08-1996 te Pretoria

h2     Marthinus Petrus (Martin), * 05-05-1998 en @ 25-12-1998 te Pretoria

f1 XX 10-01-2004 Charlotte Margrieth VAN WYK (weduwee NEL) te Linden, *26-07-1930 te Queenstown

e9     Elizabeth Christina (Lizzie), * 13-04-1908, @ 07-06-1907 te Brandfort en + 04-04-1878 te Bloemfontein

X 22-10-1935 Stephanus Johannes Louwrens (Louw) LINDE (c9d5e3f8) te Brandfort

[Lizzie was met ’n neef van haar getroud. Met die stad toe trekkery is daar gesê  dat Louw nie in die stad sal aard nie. Haar broer Hans, wat eintlik die boerdery op die grond moes voortsit, het toe maar van sy erfgrond afstand gedoen en in die stad gaan woon.]

d18   Martha Johanna, * 07-03-1864 te Schanskraal, @ 01-10-1864 te Bloemfontein, + 10-01-1912 te Bloemfontein

X 12-12-1881 Daniel Jacobus VAN TONDER te Bloemfontein, * 1862? te Weltevreden, Modderrivier, + 01-08-1905 te Weltevreden, distrik Bloemfontein

e1      Petronella Aletta VAN TONDER, * 30-11-1882, @ 07-01-1883 te Bloemfontein

X 23-12-1902 Johan Christiaan DU PREEZ te Bloemfontein

f1      Petrus Johannes DU PREEZ, * 01-11-1904        @ 04-02-1904 te Bloemfontein

f2      Daniel Jacobus DU PREEZ, * 17-08-1910 @ 09-10-1910 te Bloemfontein

f3      Martha Johanna DU PREEZ, * 26-04-1914 @ 11-10-1914 te Bloemfontein

e2      Gideon VAN TONDER, * 18-11-1885 @ 03-01-1886 te Bloemfontein

X 19-01-1909 Elsie Elizabeth Susanna Kruger

f1      Johanna Alida Wilhelmina VAN TONDER, * 09-03-1910 @ 16-03-1910 te Bloemfontein

f2      Martha Johanna VAN TONDER, * 18-10-1911 @ 14-01-1912 te Bloemfontein

f3      Daniel Jacobus VAN TONDER * 02-11-1912 @ 05-01-1913 te Bloemfontein

f4      Theunis Lodewicus VAN TONDER, * 29-03-1916 @ 02-07-1916 te Bloemfontein

f5      Elsie Elizabeth Susanna VAN TONDER, * 20-11-1918 @ 02-02-1919 te Bloemfontein

f6      Gideon VAN TONDER, * 31-08-1924 @ 17-10-1924 te Bloemfontein

e3      Maria Elizabeth VAN TONDER, * 05-10-1888 @ 04-11-1888 te Bloemfontein

X 29-01-1907 Jacobus Johannes DU PREEZ te Bloemfontein (28 jaar oud)

f1      Martha Johanna DU PREEZ, * 27-03-1908 @ 10-04-1908 te Bloemfontein

f2      Petrus Johannes DU PREEZ, * 15-11-1917 @ 20-01-1918 te Bloemfontein

e4      Martha Johanna VAN TONDER, * 26-01-1891 @ 01-03-1891 te Bloemfontein

X 03-11-1908 Petrus Johannes DU PREEZ te Bloemfontein (33 jaar oud)

f1      Martha Johanna DU PREEZ, * 07-02-1910 @ 19-12-1910 te Bloemfontein

f2      Petrus Johannes DU PREEZ, * 04-12-1915 @ 13-12-1915 te Bloemfontein

e5      George Frederik VAN TONDER, * 21-06-1893 @ 06-08-1893 te Bloemfontein

X 04-01-1916 Geertruida Cornelia VAN TONDER te Bloemfontein, (b5c9d2e10f1, dogter van Maria

Catharina Francina LINDE en Daniel Francois VAN TONDER), + 15-07-1973

f1      Maria Catharina Francina VAN TONDER, * 12-11-1917 @ 03-02-1918 te Bloemfontein

X CROUCAMP

f2      Daniel Jacobus VAN TONDER, * 26-11-1921, @ 08-11-1944 te Bloemfontein (gedoop met belydenis)

f3      Ismaël VAN TONDER

f4      Martha Johanna VAN TONDER

f5      Petronella Maria VAN TONDER

X FOURIE

e6      Susanna Maria VAN TONDER, * 20-08-1896 @ 04-10-1896 te Bloemfontein

X 03-06-1913 Marthinus Johannes LINDE

f1      Martha Johanna LINDE, * 17-12-1914 @ 07-02-1915 te Bloemfontein.

d18   XX 21-07-1908 Jan Cornelius TROMP (wewenaar) te Bloemfontein, * 1852

d19   Johannes Cornelis, * 14-11-1865, @ 06-05-1866 te Bloemfontein, + 26-02-1915 te Thalassa, distrik Thaba 'Nchu

X 29-10-1888 Maria Elizabeth VAN TONDER te Bloemfontein, * 1871?

e1      Aletta Elizabeth, * 18-10-1889, @ 01-10-1889 te Brandfort. Waarskynlik jonk oorlede.

e2     Petronella Aletta (Nellie), * 28-10-1890 te Thaba ’Nchu, @ 01-02-1891 te Brandfort

X 16-02-1909 Robert Boon PIENAAR te Thaba ’Nchu, * 1889?

f1       Maria Elizabeth PIENAAR * 23-05-1910, @ 17-07-1910 te Thaba ‘Nchu

f2       Johannes Cornelis PIENAAR, 04-01-1912, @ 04-02-1912 te Thaba ‘Nchu

f3       Johannes Cornelis Linde PIENAAR, * 6-10-1915, @ 14-11-1915 te Thaba ‘Nchu

e2 XX Johannes Marthinus (Jan) STROEBEL

f4       Aletta Elizabeth STROEBEL, * 18-01-1925, @ 01-03-1925 te Thaba ‘Nchu

f5       Petrus Jurie STROEBEL, * 18-04-1933 @ 10-01-1933, te Thaba ‘Nchu

e3     Maria Elizabeth (Malie), * 16-07-1892 te Thalassa, Thaba ’Nchu, @ 04-09-1892 te Brandfort

X 28-03-1911 Georg Hendrik FOURIE te Thaba ’Nchu, * 1891?, + 12-06-1919 te Zijferfontein, distrik Bloemfontein

f1      Maria Elizabeth FOURIE, * 31-12-1911, @ 03-03-1912 te Thaba ’Nchu, + 1929

f2      Johannes Theodorus FOURIE, * 03-02-1919

XX 16-03-1920 Lodewijk Theodorus DE JAGER te Dewetsdorp, * 1892?

f3      Lodewyk Theodorus DE JAGER, * 31-0-1928, @ 04-03-1928 te Thaba 'Nchu

c10   Catharina Elisabeth, * 25-11-1806 en @ 25-12-1806 te Swellendam en + 06-03-1844 te Riviersonderend

X 01-03-1823 Johannes Christoffel LINDE (Kommandant Jan, b2c8) te Swellendam

b5 XXX 15-01-1831 Maria Elisabeth VAN DEVENTER (weduwee) te Swellendam, * te Wageboomsberg, @ 29-11-1778 te Paarl en + 08-04-1833 te Ganzekraal

b6     Cornelia, @ 26-07-1767

X JH REDELINGHUIS