Swellendamse Lindes

a    Hans Jürgen Linde (STAMVADER), * 21-09-1730 en @ 24-09-1730 te Hagsfeld, Durlach in Duitsland, + 1775? aan die Sonderendrivier en waarskynlik begrawe in die historiese kerkhof op die plaas Leeukraal by Lindeshof.

X 05-11-1758 Catharina Elisabeth SWART (weduwee van Pieter Moleman) te Stellenbosch,  @ 19-10-1727

[Hans Jürgen is die stamvader van al die Afrikaanse Lindes in Suid-Afrika. Hy het in 1753 met die skip Leijden in die Kaap aangekom as soldaat in diens van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie. Hy word in 1754 wamaker, in 1757 plaasarbeider en in 1758 word hy burger van die Kolonie. Van 1759 af boer hy op die plaas Gansekraal aan die Sonderendrivier, waar hy ook vir ’n tyd lank seinwagter vir die kanon op Tierberg was.]

b1     Hans Jurgen, * 1759 en @ 06-10-1759 en + 15-04-1831

X 23-11-1783 Johanna Maria HUMAN, @ 31-10-1762 te Stellenbosch en + 15-04-1831

[Hans Jurgen was in 1806 veldkornet van Grootvlakte aan die Sonderend, maar is vervang omdat hy hom in die teenwoordigheid van die waarnemende goewerneur, sir David Baird, “onbetaamlik” gedra het.]

c1     Johanna Christina, * 27-05-1786 en @ 08-10-1786 te Lindeshof en + 31-10-1859 te George

X 03-08-1806 Jonathan Willem GROENEWALD te Swellendam, @ 06-07-1777 te Swellendam en + 26-05-1840 te George

d1     Johanna Susanna GROENEWALD, * 16-06-1807 te Stormsvlei en + 18-04-1881 te George

X 25-10-1831 Alfred George ROBERTSON, * 07-10-1798 te London en + 29-11-1871 te George

d2     Jacobus GROENEWALD, * 14-10-1808 en + 12-08-1842 te Port Natal (dissenterie)

d3     Jonathan Willem GROENEWALD, * 27-02-1812 – woon op die plaas Uitkyk, George

d4     Johannes Hendrikus GROENEWALD, * 26-01-1815 te Swellendam en + 23-12-1897 te Hoogekraal, George

X 17-09-1837 Catharina Elizabeth HUMAN, * 17-01-1820 en @ 27-04-1820 te Swellendam en + 24-12-1903 te George

d5     Susanna Magdalena GROENEWALD, * 10-01-1817 en + 1901 – nooit getroud nie

d6     Maria Margaretha GROENEWALD, * 23-03-1818

d7     Catharina Elizabeth GROENEWALD, * 16-12-1819

d8     Martha Helena GROENEWALD, * 19-03-1824 en X Hendrik GERICKE

c2     Jacobus Nicolaas, @ 04-10-1789

[Nicolaas boer in die omgewing van Lindeshof en neem in 1811 ook die plaas Ganzekraal by sy buurman Hendrik Petrus Wessels oor.]

X 09-1811 Maria Maryna COLIJN, @ 15-10-1797 te Swellendam en + 1834?

d1     Anna Dorothea, * 07-09-1813 te Caledon-distrik

X 01-04-1832 Lambertus Johannes COLYN (wedunaar) te Swellendam, @ 12-12-1802

d2     Hans Jurgen, * 10-11-1815 en @ 11-02-1816 te Swellendam. Jonk oorlede.

d3     Johannes Nicolaas, * 11-12-1819 en @ 16-04-1820 te Swellendam en + 1860

X 20-02-1843 Adriana Albertha VAN EEDEN te Swellendam, * 01-09-1822 te Swellendam

e1     Cornelia Petronella Margaretha, * 20-06-1843 en @ 03-12-1843 te Swellendam

X 29-07-1861 Charles RAVENSCROFT, * 1841?

e2     Jacobus Nicolaas, * 24-12-1844 en @ 11-05-1845 te Swellendam

e3     Maria Magdalena, * 21-03-1849 en @ 02-06-1849 te Swellendam, + 09-07-1902 te Rugby, distrik Ficksburg

X Wybrand Herbershuizen LEWIS (Luwes)

f1    Adriana Albertse LEWIS, * 1871

X 02-12-1890 Johannes Casparus Franciscus DU TOIT te Ficksburg

f2    Hester Johanna (Susanna) LEWIS

f3    Wybrand Herbershuizen LEWIS, * 04-01-1879, @ 04-05-1879 te Ficksburg

f4    Cornelia Margaretha Petronella LEWIS, * 26-09-1881, @ 27-11-1881 te Ficksburg

X 06-12-1898 Nicolaas Jacobus RAVENSCROFT te Ficksburg

f5    Nicolaas Johannes LEWIS, * 04-03-1885, @ 03-05-1885 te Ficksburg

d3 XX 09-03-1857 Maria Elizabeth VILJOEN te Swellendam

d4     Jacobus Nicolaas, * 15-12-1821 en @ 24-02-1822 te Swellendam. Jonk oorlede.

d5     Johanna Maryna, @ 24-05-1824 van “Bosjesmanspad, Swellendam”

X 22-03-1858 Nicolaas Johannes COLYN te Swellendam, * 1831, 'n “landbouer van Zoutpans Doorn, Robertson”

d6     Jan Adriaan, * 10-11-1826 en @ 25-02-1827 te Swellendam

X 23-09-1851 Maria Elizabeth COLYN te Swellendam, * 1831

d7     Catharina Elisabeth, * 28-05-1829 en @ 21-03-1830 te Swellendam

d8            Maria Hendrica, * 1832?, jonk oorlede. Sy was net meer as 'n week oud toe haar ma oorlede is. + 10-1834

c3     Hans Jurgen, @ 1791

X 03-1811 Maria Hendrika KOEN te Swellendam, @ 29-11-1795

d1     Hans Jurie, * 08-06-1812 en @ 31-07-1812 te Swellendam

X 21-12-1834 Elsje Maria Diderika UYS te Swellendam, * 03-09-1816 en @ 17-11-1816 te Swellendam

[Van die vierde geslag af het die tweede naam Jurgen die tipiese Afrikaanse vorm Jurie aangeneem. Hans het op Joubertsdal aan die Bruintjiesrivier in die distrik Swellendam geboer en was ’n voorbeeldige ouderling in die gemeente. Jare later sou ds George Murray van Swellendam ’n boek skryf oor die Christelike deugde. Die denkbeeldige hoofkarakter van die boek, oom Willem Smit, is geskoei op die lewe en voorbeeld van hierdie Hans Linde. Die foto voorin die boek is werklik sy foto.]

e1     Barbara Johanna, * 12-03-1836 en @ 24-04-1836 te Leeuwrivier, Swellendam en + 21-12-1895 te Voorrechtsvlei, Swellendam

X 23-04-1855 Andries Michiel HEYNS te Swellendam, * 17-12-1831 te Leeuwrivier, Swellendam en + 21-06-1902 te Voorrechtsvlei, Swellendam

f1      Elsie Maria Diedrika HEYNS, *02-05-1858 te Remhoogte, Bredasdorp en + 1895

X 1878 Gideon Francois Joubert VAN EEDEN, *19-10-1853 te Swellendam en + 04-01-1932 te Greyton

f2      Helena Catharina HEYNS

f3      Andries Michiel HEYNS

f4      Barbara Johanna HEYNS

f5      Maria Hendrika Sybella HEYNS

X Johannes CILLIERS

f6      Andriesetta Frederika Christina HEYNS

f7      Hansie Maria HEYNS

X J LINGENFELDER

f8      Hans Jurie Linde HEYNS, * 22-02-1875 en + 17-06-1946 te Heidelberg

X Catharina Magdalena LINGENFELDER, * 26-03-1872 te Leeuwrivier, Swellendam en + 27-05-1941 te Heidelberg

f9      Frederick Johannes Jacobus HEYNS

e2     Maria Wilhelmina Hendrika, * 09-05-1839, @ 22-09-1839 te Swellendam en + 23-04-1884

X 22-02-1858 Johannes Stephanus JOUBERT te Swellendam, * 06-04-1837 van Bruintjes Rivier

e3     Hans Jurie, * 21-11-1842 te Kluitjieskraal, Swellendam en @ 15-01-1843 te Swellendam, + 30-06-1933

X 16-08-1864 Barbara Isabella (Bappie) STEYN te Swellendam, * 03-10-1846 en + 29-10-1916

[Hans boer op die plaas Kliphoogte langs die Leeurivier aan die westekant van Swellendam. Hans se wa het klaar gepak gestaan om ook noorde toe te trek om daar ’n heenkome te gaan soek, maar ’n groot vriend, Motzak Swart het hom geld sonder rente geleen om die boerdery op Kliphoogte te kan voortsit. Dit is een van die min familieplase in die omgewing wat steeds aan Lindes behoort. Hans was ’n vroom en voorbeeldige man met groot humorsin wie se gebede by huisgodsdiens ’n belewenis was om na te luister. Bappie was ’n streng en ernstige vrou. As sy roep vir ete, los jy alles net daar en doen wat sy vra.]

f1      Johanna Wilhelmina (Hannie), * 08-06-1865 en @ 06-08-1865 te Swellendam

X 30-04-1889 Petrus Paulus Steyn VAN EEDEN (Piet) te Swellendam, * 1862?

[Piet en Hannie het vroeg uit die Kaap weggetrek en hulle in die omgewing van Christiana gaan vestig. Tydens die Anglo-Boere-oorlog moes hy by geleentheid een van sy kinders self begrawe en omdat die Engelse se koeëls selfs by daardie geleentheid op hom gereën het, het hy later gesukkel om met daardie nasie vrede te maak.]

f2      Hans Jurie, *13-11-1866 en @ 27-12-1866 en + 01-04-1956 te Swellendam

X 08-02-1898 Dina Margaretha UYS (weduwee van Loutjie Swart), *10-07-1869 en + 07-12-1946

[Hans word groot op Kliphoogte in Swellendam se distrik en boer later op Sandkraal aan die oostekant van die dorp. Hy is as jongman getroud met ’n weduwee Swart met vier kinders en hulle het vyf kinders van hulle eie. Sandkraal is die familieplaas van die Swarts. Hans het 1,200 morg gekoop teen een pond per morg en baie jare daaraan afbetaal.]

g1     Hans Jurie, * 31-03-1899 en @ 04-06-1899 te Swellendam en + 17-05-1981 te Fouriesburg

X 18-03-1924 Simona Frederika SWART, * 20-06-1901 te Swellendam

[Hans het op 24-jarige ouderdom sy ouerhuis op Sandkraal in die distrik Swellendam verlaat en eers in Vryheid, Natal, en later op La France in die distrik Fouriesburg geboer. Sy kleinseun Linde du Plessis en sy kleindogter Mona Scheepers sit die boerdery-tradisie in daardie distrik met groot sukses voort.]

h1     Hans Jurie, * 08-09-1925 te Vryheid, Natal en + 18-10-1941 te Fouriesburg

[Hans het op sestienjarige ouderdom in die dorpsdam van Fouriesburg verdrink. So het die direkte linie van Hans Juries in die agtste geslag doodgeloop.]

h2     Johanna Elsabe (Hannetjie), * 10-09-1927 te Vryheid, Natal

X 08-04-1949 Christiaan Lourens DU PLESSIS (Chris) te Pretoria, * 21-11-1919 te Bethal en + 30-06-1977 te Bethlehem

[Hannetjie is in Pretoria as verpleegster opgelei. Chris was onderwyser. Na hulle huwelik het hulle op die plaas Hetloo in die distrik Fouriesburg gaan boer.]

i1       Jan Bernardus DU PLESSIS (Jannie), * 27-09-1950 te Bethlehem

X 13-12-1975 Annette VAN DER WALT te Germiston, * 20-07-1952 te Germiston en + 14-05-2008 te Lichtenburg

i1       XX 27-06-2009 Annatjie BLIGNAUT te Fouriesburg

[Jannie het op Potchefstroom studeer en was predikant van die Gereformeerde Kerke onder andere in Dordrecht, Heilbron, Lichtenburg en Grootfontein (Namibië).]

i2       Hans Linde DU PLESSIS (Linde), * 29-09-1953 te Ficksburg

X 26-01-1980 Petronella LANGENHOVEN (Petro) te Vaalharts, * 22-09-1958 te Vaalharts en + 07-03-2010 te Fouriesburg

[Linde is ’n suksesvolle boer op verskeie plase en woon op Bloemhoek in die distrik Fouriesburg. Hy is in 2012 as "Beesboer van die jaar" in Suid-Afrika aangewys.]

i3       Simona Frederika DU PLESSIS (Mona), * 01-12-1958 te Ficksburg

X 12-01-1980 Johan SCHEEPERS (Makena) te Fouriesburg, * 21-03-1952 te Bethlehem

[Mona en Makena Scheepers boer op Klein Thaba Bosigo en sy bedryf die Oranje-Gastehuis, albei in die distrik Fouriesburg.]

h2 XX 01-06-1983 Jacobus Adriaan ROSSOUW (Kobus) te Clarens, * 04-02-1919 te Burgersdorp en + 04-07-2008 te Pretoria

g2     Dina Margaretha (Magrietha), * 26-12-1900, @ 03-02-1901 en + 20-07-1956 te Swellendam. [Magrietha is nooit getroud nie en het tot met haar pa se dood en kort voor haar eie dood die huishouding op die plaas Sandkraal behartig.]

g3     Johannes Frederick (Hannes), *08-08-1902 en @ 05-10-1902 te Swellendam en + 21-06-1999 te Pretoria

[Hannes het op sewentienjarige ouderdom as plaasseun in Swellendam die roeping ontvang om predikant te word en op Stellenbosch met st 7 gaan begin. Hy het in Kaapstad en Louisville, Kentucky VSA studeer en was predikant in Edenville, Witsieshoek, Durban, Wakkerstroom en Riviera en later Sondagskoolsekretaris van die NG Kerk in Transvaal tot met sy aftrede in 1972. Daarna het hy vir ’n verdere tien jaar bejaardesorg behartig en op tagtigjarige ouderdom die tuig finaal neergelê.]

X 07-05-1932 Anna Christina OLSON te Oak Park, Chicago VSA, * 15-07-1901 te Chicago en + 09-09-1981 te Pretoria

[Anna is in Chicago VSA gebore, was geordende predikant van die Metodistekerk en het as sendeling Afrika toe gekom. Sy het Hannes aan die Universiteit van Kaapstad ontmoet en vir drie jaar in die Belgiese Kongo sendingwerk gedoen. Hulle is in Chicago getroud. Sy het voluit Afrikaner geword en ’n groot rol in die vrouewerk (Transvaalse Vroue-Sendingvereniging) van die NG Kerk gespeel en vir baie jare verpleegstersbearbeiding in Pretoria behartig.]

h1     Anna Louise, * 11-03-1934 te Harrismith en + 16-02-1983 te Pretoria

X Bernardus Thomas RICHARD (Bennie) te Pretoria, * 17-08-1934 te Paarl en + 01-01-1980 te Stilbaai

[Louise het in Pretoria skoolgegaan en is in Stellenbosch as onderwyseres in Afrikaans opgelei. Sy was predikantsvrou en skrywer van ’n aantal Christelike boeke. Bennie was predikant van die NG Kerk in Oos-Londen, Waverley, Naboomspruit en Bosmanstraat Pretoria. Hy het hom veral op jeugwerk toegespits. Hy is as gevolg van ’n hartkwaal op 46 oorlede.]

i1       Bernardus Thomas RICHARD (Bernard), * 20-10-1959 te Stellenbosch

X 11-12-1982 Hanlie SEYFFERT, * 05-11-1962

i2       Johannes Frederick RICHARD (Hannes), * 10-07-1962

h2     Hans Jurie, * 20-07-1941 te Wakkerstroom

X 27-11-1964 Susan Elizabeth VAN TONDER te Pretoria, * 13-07-1943 en @ 31-10-1943 te Pretoria

[Hans het sy skoolopleiding in Pretoria gehad en is aan die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch as predikant opgelei. Hy dien in die NG gemeentes Riversdal en Arcadia. Daarna het hy 30 jaar diens gelewer by Bybelkor/Bybel-Media in Wellington en was by sy aftrede in April 2005 uitvoerende direkteur van kerklike media van die NG Kerk. Susan het in Pretoria skoolgegaan en is aan die Universiteit van Pretoria as maatskaplike werker opgelei. Sy was vir meer as twintig jaar verbonde aan ’n tuisbywerheid in die Paarl. Hans is in 2002 gekies as voorsitter van die Linde-familiebond en tree van die 26ste uitgawe af as redakteur van die Linde-Nuus op.]

i1      Cornelia Petronella (Corné), * 22-12-1965 te Stellenbosch en @ 14-03-1966 te Riversdal

[Corné het in Wellington gematrikuleer, het aan die Universiteit van Stellenbosch in Biblioteekkunde gegradueer, was rekenaaronderwyseres aan die Hoërskool Durbanville en doen van 2008 af rekenaaropleiding vir volwassenes deur Presentation Software Training in die Skiereiland.]

i2      Anna Christina (Christa), * 20-06-1967 en @ 10-09-1967 te Riversdal

X 29-02-1992 Andries Nicolaas SCHREUDER te Wellington, * 27-10-1968

[Christa het in Wellington skoolgegaan, is in Stellenbosch as fisioterapeut opgelei en het in Port Elizabeth, Michigan VSA, Malmesbury en in Pretoria gepraktiseer. Andries is in Big Rapids, Michigan as ’n swaarvoertuig-ingenieur opgelei en het in Malmesbury, Postmasburg en Johannesburg sy beroep beoefen.]

j1      Gert Andries Johannes SCHREUDER (Gerjo), * 17-03-1994 te Despatch

j2      Susan Elizabeth SCHREUDER (Sunel), * 03-11-2000 te Paarl

i3      Susan Elizabeth (Santie), * 15-01-1969 en @ 09-03-1969 te Riversdal

X 12-12-1992 Solomon Johannes TERREBLANCHE (Johann) te Wellington, * 08-11-1965 en + 15-12-2008

[Santie het in Wellington gematrikuleer en is in Stellenbosch as arbeidsterapeut opgelei. Sy is hoof van ’n nasorg-inrigting vir volwasse gestremdes in Athlone. Johann het tot met sy skielike dood weens ’n aneurisme ’n sake-kantoor in Stellenbosch beman.]

j1      Susan Elizabeth TERREBLANCHE (Sulize), * 03-05-1995 te Paarl

j2      Reinette Louise TERREBLANCHE (Lounet), * 11-11-1998 te Tableview

j3      Hendrik Josephus TERREBLANCHE (Handré), * 08-04-2002 te Tableview

i4      Hanlie, * 11-04-1970 en @ 08-06-1970 te Pretoria

[Hanlie het in Wellington skoolgegaan en het aan die Universiteite van Stellenbosch en Suid-Afrika verskeie grade verwerf en is ’n advokaat. Sy dien (2008) as uitvoerende direkteur van maatskaplike ontwikkeling in die Munisipaliteit van Stellenbosch.]

i5      Elna, * 19-12-1974 en @ 12-01-1975 te Pretoria

X 07-11-1998 Abram HORN (Braam) te Wellington, *27-06-1972

[Elna het in Wellington haar skoolopleiding gehad en is in Stellenbosch as Wiskunde-onderwyseres opgelei. Sy gee onderrig in ’n privaatskool in Somerset-Wes. Braam is in Stellenbosch as ’n elektroniese ingenieur opgelei en werk as rekenaarprogrammeur by Telkom en later by Medi-Clinic in Stellenbosch.]

j1      Susan Elizabeth HORN (Elizna), * 06-12-2001 te Stellenbosch

j2      Maryna HORN (Marna), * 10-01-2005 te Stellenbosch

j3      Melindie HORN, * 21-02-2008 te Stellenbosch

j4      Jacobus Wynand HORN (Janko), * 16-01-2012 te Stellenbosch

g3 XX 01-10-1982 Elizabeth Catharina BORNMAN (Bessie) (weduwee CRONJE) te Pretoria, * 17-07-1909 en + 31-10-2006 te Pretoria

g4     Petrus Paulus (Piet), * 02-08-1903 en @ 29-11-1903 en + 06-04-1998 te Swellendam

X 02-04-1946 Maria Nolte KARG te Swellendam, * 1907?

[Piet boer by sy pa Hans op Sandkraal totdat hy op 53-jarige ouderdom die boerdery oorneem. ’n Paar jaar later, toe dit blyk dat sy seun nie wil boer nie, verkoop hy die familieplaas en gaan woon op Swellendam.]

h1     Esther, * 10-03-1947 en @ 04-05-1947 te Swellendam

X 11-03-1967 Jurie Johannes JORDAAN te Buffeljagsrivier, * 24-07-1940 te Heidelberg KP en ¸ 10-08-1999

i1       Gerhard JORDAAN

i2       Linde JORDAAN

h2     Hans Jurie, * 30-12-1949 en @ 05-02-1950 en + 05-04-2008 te Swellendam

X Anna Juliana FABRICIUS, * 30-05-1948

i1      Petrus Paulus, * 16-09-1975 te Swellendam

i2      Lukas Johannes, * 06-10-1979 te Swellendam

i3      Hans Jurie, * te Swellendam

g4 XX 07-04-1977 Elsie Maria LIEBENBERG (weduwee VAN ZYL), * 28-12-1913 en + 18-01-1986

g4 XXX 22-12-1990 Anna Catherina Hendrina NAUDÉ (weduwee GOUWS) te Swellendam, *31-03-1918

g5     Jacobus Bernardus (Koos), * 20-04-1905 en @ 04-06-1905 te Swellendam, + 07-09-1984 te Pretoria

X Elizabeth JORDAAN, oorlede kort ná hulle tweede kind se geboorte

[Koos verlaat sy ouerhuis vir goed en gaan woon in Windhoek waar hy vir baie jare in die staatsdiens werk. Na sy aftrede woon hy in Uvongo en later in Pretoria.]

h1     Bernardus (Barry), * 10-04-1936 te Windhoek

[Barry het 'n Diploma in Landbou aan die Neudam-Landboukollege verwerf. Hy  was plaasbestuurder met beesboerdery in die distrik Kombat in Namibië. Later boer hy op sy eie plaas Devon in Otavi se distrik.]

X 1961 Elsabé Gertruida Petronella LIEBENBERG (Elbé), * 16-03-1934 te Ladismith, ¸ 1972 [Elbé het ’n Diploma in Verpleegkunde (Algemeen, Kraam en Psigiatrie) behaal. Sy woon tans (2011) op Tsumeb, Namibië.]

i1        Melinda, * 30-01-1964 te Windhoek

X 17-12-1988 Antonie Johannes LOUW, * 16-10-1963 te Grootfontein, Namibië

[Melinda het ’n HOD in Huishoudkunde aan die Universiteit van Kaapstad behaal. Antonie het B Sc HOD aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hulle bedryf ’n wild- en jagplaas met die naam Makelaan 75km van Grootfontein af op die pad na Rundu.]

j1      Bernard LOUW, * 11-03-1991 te Otjiwarongo

j2      Leandri LOUW, * 12-06-1995 te Otjiwarongo

j3      Antonie Johannes LOUW (AJ), * 28-04-1997 te Grootfontein

h1 XX 12-05-1973 Ena HEYNS, * 21-01-1944 te Montagu

[Ena het ’n Diploma in Verpleegkunde (Algemeen en Kraam) verwerf en is tans ’n bekwame boervrou.]

i2     Marié, * 04-05-1974 te Otjiwarongo

X 21-03-1998 Leon VISSER, * 10-11-1970 te Windhoek

[Marié is by die Technikon in Bloemfontein opgelei in Inligtingtegnologie. Leon is (2011) pastoor in die Agape-kerk in Windhoek waar Marié die kinderbediening behartig.]

j1     Benn VISSER, * 04-08-2005 te Windhoek

j2     Schalk VISSER, * 11-12-2006 te Windhoek

i3      Jakobus Bernardus (Kobus), * 31-12-1975 te Otjiwarongo

X 2003 Sonja ALBERTS, * 18-08-1978 te Outjo

[Kobus het N5 verwerf in Diesel-werktuigkunde. Hy woon tans (2011) op Otavi waar hy as kontrakteur werk en deeltyds boer. Sonja is ’n nasaat van die Dorslandtrekleier Gert Alberts. Sy het Rekeningkunde aan Unisa bestudeer en werk tans (2011) in Tsumeb.]

j1     Bernardus (Berend), * 16-01-2004 te Outjo

j2     Ilane, * 03-06-2005 te Outjo

                                                                                                    j3    Suné, * 20-05-2009 te Otjiwarongo

h2     Michael, *

[Michael se ma sterf kort na sy geboorte. Die Jordaan-familie maak hom groot met die van JORDAAN. Hy het deur die jare kontak met die Lindes doelbewus vermy. Hy is getroud met 'n dogter van die politikus dr Nic Diederichs en woon later jare in Pretoria.]

g5 XX Lynda Hazel SPENCER, * 03-11-1917

h3     Hazel, *

f3      Elsje Maria Diederika (Ellie), * 25-04-1868 en @ 14-06-1868 te Swellendam, + 1957

X 31-07-1894 Louis Jonas (Lewies) STEYN te Swellendam, * 11-11-1867, + 11-06-1947

[Lewies het op Leeurivier geboer.]

g1     Andries Frederik Willem STEYN (Sterk Andries), * 08-09-1895, + 07-04-1974

g2     Barbara Isabella STEYN, * 15-01-1897, +23-10-1961

g3     Elizabeth Margaretha STEYN, * 15-11-1899, + 1982

g4     Elsje Maria STEYN, * 09-02-1901, + 10-02-1976

g5     Maria Hendrika STEYN, * 28-10-1903, + 15-03-1990

g6     Johanna Wilhelmina STEYN, * 23-01-1907, + 31-12-1980

f4      Petrus Paulus Steyn (Pieter), * 11-10-1869 en @ 23-01-1870 en + 02-07-1941 te Swellendam

X 09-07-1901 Jacoba Margaretha SWART (weduwee DE WET) te Swellendam, * 02-1867 en + 26-05-1947 te Leeukop, Swellendam

[Pieter het eers op Mierkraal en later op Vryheid, suidwes van Swellendam geboer en was ’n welaf man.]

g1     Susanna Sophia (Sophie), * 19-12-1903 en @ 03-01-1904 te Swellendam en + 02-08-1999 te Riviersonderend

X Wynand Jacobus Wilhelm DE WET

h1     Jacobus Stephanus DE WET

h2     Wynand Jaconus DE WET

h3     Petrus Johannes DE WET

XX 20-07-1927 Philippus Albertus MYBURGH (Philip) te Swellendam, * 06-12-1901 in Protem en + 19-04-1985 te Riviersonderend

h1     Philippus Albertus MYBURGH

f5      Barbara Isabella (Bappie), * 24-02-1871 en @ 23-04-1871 te Swellendam en + 11-12-1964 te Riviersonderend

X 23-05-1893 Pieter Marthinus LÖTZ te Swellendam

g1     Petronella (Petro) LÖTZ, X Pieter DE VILLIERS

XX 22-02-1897 Jacob Jacobus Jurie GROENEWALD (Japie) te Swellendam, * 01-05-1866, te Alexanderskloof, @ 10-06-1866 te Napier en + 24-01-1956 te Riviersonderend

g2     Jacob Jacobus Jurie GROENEWALD (Japie)

[Japie boer op Rietfontein, woon later op Riviersonderend.]

f6      Maria Hendrika (Miemie), * 04-01-1875 en @ 28-02-1875 te Waterkloof, Heidelberg en + 12-07-1950 te Strand

X 19-07-1897 Johannes Frederick UYS (Hansie Kadie) te Swellendam, * 03-1872 en + 20-09-1962

g1     Johannes Frederick UYS (Hannes), * 15-04-1899 en + 05-07-1960 te Waterkloof, Heidelberg

X Elsabe Maria CLAASSEN, * 12-07-1902 te Mosselbaai

g2     Hans Jurie UYS (Jurie), * 15-11-1901 te Kadie, Heidelberg en + 19-02-1976

X Elizabeth Catharina VAN DYK te Montagu, * 17-11-1900 en + 16-06-1940

g3     Barbara Isabella UYS, * 28-08-1906

X Jacobus Gabriël SWART, * 01-10-1898 en + 21-06-1951

g4     Jacobus Kunz UYS (Kosie), * 17-07-1908 te Kadie, Heidelberg

X Sara Maryna COETZEE, * 1911 te Heidelberg

f7      Dirk Cornelis (Dirkie), * 20-09-1876 en @ 10-12-1876 te Swellendam en + 10-10-1959 te Hertzogville

X 04-1917 Martha Maria DE WET (Mattie) te Boshoff, *19-09-1889 en + 06-06-1957 te Hertzogville

g1     Hans Jurie, * 23-11-1918 te Hertzogville en + 1991

X 19-04-1943 Johanna Helena Christina KRIEL (Hannetjie) te Hoopstad, * 07-07-1921 en + 1988?

h1     Anna Elizabeth (Elize), * 09-04-1944 te Christiana

X 11-02-1967 Benjamin Joseph STRAUSS (Benito) te Bloemfontein

i1       Christa STRAUSS

i2       Leonie STRAUSS

i3       (Dogter) STRAUSS

h2     Martha Maria (Matty), * 29-03-1953 te Lusaka

X 21-09-1974 Jan H VAN LOGGERENBERG te Bloemfontein

[Matty woon in Petrusburg.]

i1       (Seun) VAN LOGGERENBERG

i2       (Seun) VAN LOGGERENBERG

i3       (Seun) VAN LOGGERENBERG

h3     Ansie, * 09-10-1958 te Hoopstad

X Zirk LOUW

[Ansie woon in Somerset-Oos.]

g2     Catherina Johanna (Ina), * 17-09-1920 te Boshoff

X 01-07-1944 Johannes Christiaan VAN DER WALT te Bloemfontein, * 1920?

h1     Barbara VAN DER WALT

X Philip DE BRUYN van Hoopstad, + 2002? in ’n motorongeluk

h2     (Dogter) VAN DER WALT

h3     (Dogter) VAN DER WALT

g3     Jan de Wet, * 30-01-1925 te Hertzogville en + 01-12-1989

X 30-04-1946 Elizabeth THEUNISSEN (Bessie) te Hoopstad, * 24-12-1922

[Jan de Wet was al die jare ’n boer in Hertzogville se distrik. Bessie geniet in 2012 op 90 goeie gesondheid.]

h1     Marianne, * 26-03-1949 te Pretoria en @ 05-06-1949 te Hertzogville

X 29-09-1973 Alexander Clifford PALMER te Hertzogville, * 28-01-1948 te Port Elizabeth

[Marianne en Alex woon sedert 1973 op die familieplaas Cranemere op die Kamdeboo-vlakte in Pearston se distrik. Sy is ’n kranige kok en het al kosklasse, slypskole en seminare aangebied.]

i1       Lindelize PALMER

X Philip JONKER

j1        Marianna JONKER

i2      Bernadette PALMER

X Paul LE ROUX

[Bernadette is ’n kosskrywer en stilis. Sy woon in Kaapstad en is mede-eienaar van Café Roux in Noordhoek – ’n familierestaurant wat sy saam met haar man en skoonsuster bedryf. Sy is ’n bekende kosskrywer en redakteur in die tydskrifwêreld en het saam met haar ma Marianne in 2008 ’n boek uitgegee “Marmelade en moerkoffie” wat deur Gourmand World Cookbook Awards as wenner aangewys is in die beste plaaslike kookboek-kategorie. Dit handel oor plaaslike, organiese en seisoenkos uit die Kamdeboo-vlakte waar sy grootgeword het.]

i3       Elizabeth PALMER

X Lawrence PAYNE

h2     Dirk Cornelis, * 12-09-1951

X Johanna Magdalena (Hannie) GOUWS te Porterville, * 07-04-1956

[Dirk boer op Hopefield in Hertzogville se distrik.]

i1      Déan, * 11-04-1976 te Hoopstad

X Michelle Nassetta WHITAKER, * 07-12-1983 (VSA-burger) ÷

[Déan en Michelle het in Milnerton, Kaap gewoon. Hy was ’n elektriese kontrakteur en sy was betrokke by die renperdbedryf.]

XX 27-10-2012 Zelna DU PLESSIS te Bloemfontein, * 23-02-1981 te Bloemfontein. [Déan en Zelna boer saam met sy pa op die plaas in Hertzogville se distrik. Zelna is ’n skoonheidsdeskundige en bedryf ’n deeltydse skoonheidsalon op die plaas.]

i2      Rhyno, * 21-06-1978 te Klerksdorp

X 30-06-2012 Michelle Karla WINSTANLEY te Durban, * 06-06-1981 in Sandton. [Rhyno is ’n rekenaarprogrammeur, het sy eie IT-maatskappy en woon in Durban. Michelle doen bemarking van tyddeel-eenhede.]

i3      Elizabeth (Liza), * 22-01-1982

X 26-02-2011 Damian HISLOP te Clarens, * 03-05-1982 te Durban. [Liza en Damian woon in Johannesburg. Liza is ’n onderwyseres by ’n privaatskool en Damian is ’n vennoot in ’n firma wat by die in- en uitvoer van graan betrokke is.]

h3     Hendrik Martinus (Tinus), * 18-08-1956

X Renita VAN JAARSVELD, * 12-12-1968

i1      Jan de Wet, * 10-08-1995

i2      Johannes Jacobus (Juan), * 07-08-1997

i3      Hendrik Marthinus (Hendrie), * 24-10-2000

[Tinus boer op Sweet Home in Hertzogville se distrik.]

g4     Dirk Cornelis, * 05-12-1927 te Boshoff en + 12-12-2005

X 05-11-1949 Hendrina Lovina KRIEL (Rina) te Bloemfontein, * 06-11-1929 te Ladybrand

h1     Marietta, * 30-11-1950

X 05-02-1971 Johannes Heronimus BRINK

h2     Dirk Cornelis (Bambi), * 21-04-1955

h3     Annelize, * 21-10-1959

h4     Herman Theodorus (Theo), * 10-01-1963

f8      Theunis Lodewyk (Steyn) (Theunie), * 18-12-1877 en @ 27-01-1878 te Swellendam

X 15-04-1902 Dorothea Johanna DE WET (Dorie) te Swellendam, * 1881?

g1     Hans Jurie, * 26-02-1903 en @ 05-04-1903 te Swellendam en + 03-07-1977 te Riversdal

X 10-02-1931 Hermy Lucretia MULLER te Herbertsdale, * 15-05-1907 te Herbertsdale

[Hans “Bix” was ’n suksesvolle boer op die plaas Brandfontein in die distrik Riversdal.]

h1     Theunis Lodewyk (Theo), * 17-04-1932 te Mosselbaai en + 2004 te Riversdal

X 04-07-1959 Tobietta Georgina (Kinnie) VAN WYK te Albertinia, * 30-10-1937 te Albertinia

[Theo het op groot grond in die distrikte Riversdal en Albertinia geboer en na aftrede op Jongensfontein gewoon. Kinnie het in 2005 na Albertinia verhuis, waar sy tot haar dood gewoon het.]

i1      Hans Jurgens (Jurgens), * 25-05-1960 te Riversdal

X Maria, * 27-07-1962

j1      Johanna, *

j2      Theunis Lodewyk, *

i2      Bartholomeus Van Wyk, * 02-08-1962 te Riversdal

i3      Theunis Lodewyk, * 21-06-1964 te Riversdal

i4      Jacobus Albertus Van Zyl, * 08-09-1966 te Riversdal

i5      Cornelius Johannes Muller, * 28-04-1970 te Riversdal

h2     Cornelis Johannes (Jockey), * 28-04-1934 te Riversdal

X 13-01-1962 Elsabe SWART te Mosselbaai, * 11-05-1939 en @ 16-07-1939 te Swellendam

[Jockey het met graan en vee op De Fontein in die distrik Riversdal geboer.]

i1      Evaline, * 24-05-1963 en @ 14-07-1963 te Riversdal

X 20-09-1986 Van Zyl ROSSOUW, *27-10-1961 te Robertson

[Evaline en Van Zyl het mekaar op Stellenbosch ontmoet waar hulle albei van 1982 tot 1985 gestudeer het, sy BSc Huishoudkunde Ed en hy BSc Agric. Hulle boer van 1988 af op die plaas Boesmansrivier in Bonnievale se distrik met druiwe en vrugte.]

j1      Cornelis Johannes ROSSOUW, * 12-02-1989 te Robertson

[Cornelis begin in 2008 met BSc Agric op Stellenbosch.]

j2      Elizabeth ROSSOUW (Lisbe), * 22-07-1993 te Robertson

[Lisbe gaan in 2008 skool by La Rochelle in die Paarl.]

i2      Hermy Lucretia, * 01-04-1965 en @ 13-06-1965 te Riversdal

X 13-01-1990 Matthys Johannes DELPORT (Thys) te Riversdal, * 03-11-1963 te Caledon

[Hermy het op Riversdal skoolgegaan en B Huish Ed op Stellenbosch verwerf. Na ’n jaar se skoolhou op Heidelberg is sy getroud met Thys. Hy het op Caledon skoolgegaan en BSc Landbou aan US verwerf. Hulle boer in Caledon se distrik. Thys het verder studeer en MSc in Volhoubare Landbou deur UOVS verwerf. Hermy het die onderneming Lucret begin wat “hotfoil”-drukwerk op oorplate van skape en beeste doen. Die onderneming het oor jare baie gegroei. Sy is hiervoor in 2008 gekies as een van ses finaliste vir “Entrepreneursvrou van die jaar” in die kompetisie van Landbouweekblad/SANLAM.]

j1      Petrus Johannes DELPORT (Pieter), * 03-08-1992 te Caledon

[Pieter is in 2008 in Gr 10 aan die Hoërskool Overberg en is ’n belowende langafstandatleet.]

j2      Cornelis Johannes Linde DELPORT (Linde), * 20-04-1995 te Caledon

[Linde is in 2008 in Gr 7 aan die Overberg-Laerskool in Caledon.]

i3      Johanna Elsabe (Hannabé), *  05-05-1969 te Riversdal

X 03-10-1992 Evert Philippus ODENDAAL (Epie) te Riversdal, * 08-04-1966 te Riversdal

[Hannabé het op Riversdal skoolgegaan, is in Wellington as onderwyser opgelei en het vir twee jaar as stoelassistent by ’n tandarts gewerk. Epie het op Riversdal skoolgegaan en op Elsenburg landbou studeer. Hulle boer in Riversdal se distrik. Hannabé werk sedert 2001 by ’n rekenmeestersfirma in Riversdal.]

j1      Elsabe ODENDAAL, * 05-10-1994 te Riversdal

j2      Evert Philippus ODENDAAL (Epie), * 24-06-1997 te Riversdal

i4      Antoinette, * 10-03-1976 te Riversdal

X 12-04-2008 Adrian Christopher FORD te Normandy, Surrey, VK

[Antoinette is van 2000 af 'n perdry-instrukteur en Adrian bestuur 'n familie-onderneming wat Kersversierings vervaardig. Hulle woon (2010) in Long Sutton, Hampshire, VK.]

j1     Christopher Johannes FORD, * 01-08-2010 te Basingstoke, VK

i5      Louré, * 27-07-1977 te Riversdal

X 12-01-2008 Gideon Jakobus VAN EEDEN te Riversdal, * 05-08-1975 te Riversdal

[Louré en Gideon boer met skape op haar pa se plaas en onder andere met dekriet op ander plase.]

h3     Hans Jurie, * 06-12-1944 en @ 07-01-1945 te Albertinia en + 29-06-2009

X 11-07-1970 Albertha Elizabeth VAN DER VYVER (Bertha) te Albertinia, * 04-08-1942 te Albertinia

[Hans het geboer op Brandfontein in die Riversdal-distrik. Hy is na ’n lang siekbed aan kanker oorlede.]

i1      Isabella, * 09-07-1974 te Riversdal

i2      Hans Jurie, * 15-06-1976 te Riversdal

g2     Anna Dorothea, * 17-04-1909 en @ 06-06-1909 te Swellendam

X 02-09-1930 Marthinus Philippus RABIE

g3     Barbara Isabella, * 07-08-1913 en @ 07-09-1913 te Swellendam

X 08-07-1942 Hendrik Johannes Abraham WALTERS te Swellendam, * 1906?

g4     Willem Daniël (Willie), * 25-08-1920 en @ 03-10-1920 en + 05-12-1976 te Swellendam

X 29-06-1944 Cornelia Margaretha JOUBERT te Swellendam, * 25-04-1919 te Swellendam en + 11-11-2005 te Swellendam

[Willie het langs Leeurivier in die distrik Swellendam geboer.]

h1     Theunis Lodewyk (Boetie), * 01-04-1945 en 03-06-1945 te Swellendam

X 02-10-1971 Maria Magdalena KASSELMAN te Kaapstad, * 27-07-1945 te Riversdal

[Boetie het geboer op Kliphoogte en Middelrivier, en later op die dorp Swellendam gaan woon.]

i1      Elizabeth Johanna (Lizl), * 26-12-1973 te Swellendam

X Gerhard OOSTHUIZEN

[Gerhard en Lizl boer op hulle plaas ’n paar kilometer oos van Bonnievale.]

j1      Marlé OOSTHUIZEN, * 29-05-2004 te Swellendam

j2      Jacobus OOSTHUIZEN, * 20-12-2006 te Swellendam

i2      Cornelia Margaretha (Corné), * 26-07-1976 te Swellendam

X 04-05-2002 Julius Benjamin DU PREEZ, * 08-11-1976 te Groblersdal

[Corné is 'n skoonheidsterapeut, maar is tans tuisteskepper. Julius het aan die Potchefstroomse Landboukollege gestudeer. Na hulle troue het hulle vir twee jaar op 'n perdeplaas in die VSA gewerk. Tans (2010) bedryf hulle 'n melkboerdery op Joubertsdal, die plaas waar die voorouer van amper al die Swellendamse Lindes, Hans Jurie Linde (d1) langs die Bruintjiesrivier in Swellendam se distrik gewoon het. Hulle ry graag saam perd en neem aan uithouritte deel.]

j1     René DU PREEZ, * 06-09-2007 te Worcester

i3      Willem Daniël (Willie), * 08-07-1979 te Swellendam

h2     Elizabeth, * 21-10-1948 en @ 05-12-1948 te Swellendam

X Burgert VAN RENSBURG

[Burgert was verbonde aan die Hoër Landbouskool Oakdale by Riversdal. Later woon hulle in Stilbaai waar hy as eiendomsagent optree.]

f9      Louis Jonas, * 11-02-1879 en @ 04-05-1879 te Kliphoogte, Swellendam en + 18-07-1929

X 12-12-1911 Susanna Maria (Susie) VAN ZYL te Kaapstad. Die egpaar was kinderloos.

[Louis was algemene handelaar by Linde en Badenhorst, Swellendam. Sekretaris van die NP-tak, lid van die skoolkommissie, lid van die lisensiehof en vrederegter. 'n Afrikaanse biblioteek by die skool is na hom vernoem.]

g1     Yvonne CASTELYN (aangenome)

f10    Johannes Gerhardus, * 20-05-1880 en @ 18-07-1880 te Swellendam

f11    Gerhardus Johannes Hermanus, * 29-10-1881 en @ 05-02-1882 te Swellendam

g1     Louis Francois (Frans)

f12    Susanna Martha (Susie), * 20-02-1883 en @ 06-05-1883 te Swellendam

X 13-10-1908 Willem Ferdinand (Bolla) IMMELMAN  te Swellendam, * 1868?

[Bolla boer op 24 Riviere in Porterville se distrik. Ondeunde man met baie streke.]

XX STEYN

f13    Cornelia Christina, * 03-06-1884 en @ 03-08-1884 te Swellendam en + 15-10-1944

X Daniël Jacobus BRUWER van Robertson, * 25-01-1880 en + 16-05-1959

f14    Frederik Jacobus (Fred), * 18-07-1885 en @ 06-09-1885 te Swellendam en + 16-07-1972 te Paarl

X 09-03-1915 Elizabeth Judith (Bessie) STEYN te Swellendam, * 04-04-1893 en + 17-03-1927

[Fred boer op die familieplaas Kliphoogte. Hy was die grapmaker van die familie, maar terselfdertyd ’n baie ernstige en toegewyde man.]

g1     Hans Jurie, * 04-10-1915 en @ 07-11-1915 te Swellendam en + 01-07-1986 te Durban

X 09-01-1943 Elizabeth Maria (Bettie) GOUSSARD te Worcester, * 22-02-1913 te Ladismith KP en + 22-08-2002 te Paarl. Die egpaar was kinderloos.

[Hans was staatsamptenaar in Pretoria en het in die Paarl afgetree.]

g2     Hermanus Christiaan (Herman), * 04-02-1917, @ 01-04-1917, + 28-05-1985 te Swellendam

X 17-06-1939 Magdalena Gertruida Maria (Lenie) STEYN te Worcester (sy kleinniggie),        * 08-06-1913 en + 29-05-1979 te Swellendam

h1     Juliana Susanna Christina, * 01-04-1940 te Mosselbaai

X 09-06-1962 Gideon Johannes (Donny) MOUTON te Swellendam, * 17-10-1938,        + 18-10-1984

i1       Gideon Johannes MOUTON, * 18-01-1964

i2       Herman Linde MOUTON, * 16-08-1966

i3       Tania MOUTON, * 23-01-1972

i4       Tersius MOUTON, * 05-05-1974 en + 08-11-1993

h2     Frederik Jacobus, * 09-01-1947 en @ 02-02-1947 te Swellendam en + 09-07-1977

X 30-03-1974 Maretha MEYER te Swellendam, * 31-08-1945 te Mosselbaai

i1      Hermanus Christiaan (Herman), * 02-05-1975 te Kaapstad en @ 03-08-1975 te Swellendam

i2      Jolana (Lana), * 26-11-1976 te Swellendam

g3     Frederik Jacobus (Basie, Freddie), * 14-06-1924, @ 03-08-1924 te Swellendam en + 24-12-2008 te Mosselbaai

X 24-05-1952 Elizabeth (Bettie) BOTHA te Pretoria, * 22-10-1932 te Johannesburg

[Basie was ’n vingerafdrukdeskundige in die SAPD in Port Elizabeth en Middelburg KP en het op Albertinia en Vleesbaai afgetree.]

h1     Frederik Jacobus (Kobus), * 09-03-1954 te Port Elizabeth

X 23-11-1985 Waltraut HINZE te Piet Retief, * 23-05-1959 te Piet Retief. Die egpaar is kinderloos.

[Kobus was in die vervoerbedryf op Piet Retief en is tans werksaam in sy broer se bou-onderneming op Vleesbaai.]

h2     Ferdinand Wilhelm (Ferdie), *30-11-1955 te Port Elizabeth

[Ferdie woon op Vleesbaai en is in die boubedryf.]

h3     Pieter, * 07-05-1961 te Port Elizabeth

X 23-09-1995 Maria Magdalena (Marlene) CRONJÉ, * 20-02-1963 te Albertinia

[Pieter is in die boubedryf en woon op Vleesbaai.]

i1      Tania, * 27-09-1999

f14 XX 22-04-1930 Anna Susanna ACKERMANN te Kaapstad, * 25-06-1905 te Hanover

g4     Johann Diederich, * 14-05-1932 en @ 03-07-1932 te Swellendam

X 31-05-1952 Villionia VILJOEN (Onia) te Johannesburg, * 25-10-1931 te Riviersonderend en + 2006 in Somerset-Strand

h1     Frederik Jacobus (Derik), * 09-10-1954 te Johannesburg

X 03-11-1979 Marina VAN JAARSVELD te Birchleigh, * 18-06-1957 te Johannesburg

i1      Johann Diederich (Erich), * 18-03-1983 te Johannesburg

i2      Mari-Oni, * 18-02-1986 te Kemptonpark

h2     Helene, * 06-09-1957 te Johannesburg

X 10-10-1981 Frederik Francois PIETERSE (Francois) te Birchleigh, * 23-10-1957 te Rustenburg

i1       Hendriëtte PIETERSE, * 12-07-1984 te Kemptonpark

X 24-10-2009 Jaco VAN DER WALT te Kemptonpark

i2       Arnoldus Francois PIETERSE (Arno), * 03-04-1986 te Kemptonpark

h3 Ernst Wynand Nothling, * 24-10-1964 te Kemptonpark

X 27-04-1991 Colleen Edna GRAY te Port Elizabeth, * 22-11-1965 te Port Elizabeth, ÷

i1      Cole, * 28-10-1991 te Port Elizabeth

i2      Aron, * 21-11-1997 te Port Elizabeth

h3 XX Judie

[Ernst woon in 2009 in Kaapstad se middestad en bedryf saam met Judie die maatskappy SimplyDigital, wat fotografie, ontwerp en webwerf-ontwerp doen. Hy het die webwerf van die Lindebond in 2009 ontwerp.]

e4     Dirk Cornelis, * 12-09-1844 en @ 19-12-1844 te Swellendam, + 21-05-1909 te Parys, distrik Vredefort

X 12-05-1879 Barbara Johanna Susanna UYS te Boshoff, * 06-09-1863 te Bredasdorp

f1      Susanna Magdalena Petronella, * 22-02-1880, @ 25-04-1880 te Boshoff, + 07-02-1902 te Konsentrasiekamp-hospitaal, Kroonstad

f2      Elsie Maria Diederika, * 12-11-1881 en @ 04-12-1881 te Boshoff. Vermoedelik jonk oorlede, want sy word nie in 1909 in haar pa se sterfkennis genoem nie.

f3      Barbara Susanna, * 08-03-1886, @ 11-04-1986 te Boshoff

f4      Hans Jurie, * 11-07-1888 en @ 02-09-1888 te Boshoff

f5      Maria Magdalena, * 12-1890 en @ 01-03-1891 te Boshoff

X Sandy CAMERON

f6      Wilhelmina Elizabeth, * 24-12-1892 en @ 05-03-1893 te Boshoff

e5     Elsje Maria Dedrika, * 21-08-1847 te Swellendam

X 30-07-1866 Jacobus Petrus Willem (Koos) JOUBERT te Swellendam, * 22-08-1844

f1      Elsje Maria Dedrika (Ellen) JOUBERT, * 05-01-1868

X 25-04-1893 Barend Johannes Geldenhuys (Ben) VILJOEN, * 13-11-1859, + 09-07-1942

[Ben was van Robertson afkomstig, maar het in die Vrystaat gaan woon.]

f2    Gideon Francois JOUBERT, * 21-08-1869

X Rosa VAN EEDEN – Middelrivier

f3    Sophia Johanna (Sophie) JOUBERT, * 26-02-1872

X Lodewyk JOUBERT – Bruintjiesrivier

f4    Barbara Johanna JOUBERT, * 21-07-1873

X Pieter VAN EEDEN – Nooitgedacht

f5    Hans Jurie JOUBERT, * 19-06-1875, + 01-08-1876

f6    Maria Hendrika (Miemie) JOUBERT, * 03-08-1877

X Fanie KRIEL – Montagu

f7    Jacobus Petrus Willem (Koos) JOUBERT, * 26-06-1879

X Cora VAN EEDEN – Middelrivier

f8    Hans Jurie JOUBERT, * 16-09-1881

X Elizabeth STEYN – Leeurivier

f9    Johannes Stephanus JOUBERT, * 15-07-1883, + 27-08-1894

f10    Dirk Cornelius JOUBERT, * 30-06-1885

X Daisy BOSMAN – Wellington

f11    Frederik Jacobus JOUBERT (Frikkie, “Grote”), * 29-06-1889

                                                            X Bettie BADENHORST – Swellendam

e6     Louis Jonas (Lewies), * 01-08-1849 en @ 21-10-1849 te Swellendam en + 06-09-1938

X 04-05-1875 Susanna Maria Magdalena VAN EEDEN te Swellendam, *1852 en + 1896

f1      Hans Jurie, * 11-01-1876 en @ 12-03-1876 en + 13-07-1934 te Swellendam

X 12-03-1907 Elsje Sophia Petronella STEYN te Swellendam, * 14-12-1886 en @ 13-03-1887 te Swellendam

g1     Elsie Petronella, * 11-11-1912 te Swellendam

X 29-12-1943 Jacobus Johannes HUMAN te Swellendam, * 18-04-1911 te Riviersonderend en + 04-06-1988 te Swellendam

h1     Gabriël Jacobus HUMAN, * 11-09-1945 en + 26-01-2000 te Swellendam

X 11-10-1969 Ella DU TOIT, * 07-07-1945

i1        Lizelle HUMAN, * 06-01-1971

i2        Elzanne HUMAN, * 27-07-1972

X R BREDELL

i3        Lindie HUMAN, * 08-01-1977

h2     Hans Jurie HUMAN, * 10-01-1947 te Swellendam

X 27-03-1976 Catharina Isabella ODENDAAL te Swellendam, * 27-10-1952 te Swellendam

i1        Karin HUMAN, * 18-11-1978

i2        Elsje HUMAN, * 01-08-1980

i3        Hanri HUMAN, * 18-05-1984

h3     Jacobus Johannes HUMAN, * 31-10-1950 te Bredasdorp, @ 07-01-1951 te Swellendam

X 06-12-1975 Correen CROUS te Swellendam, * 05-04-1954 te Port Elizabeth

i1        Elana HUMAN, * 05-07-1979 te Windhoek

i2        Nadine HUMAN, * 24-03-1981 te Windhoek

h4     Allen Linde HUMAN, * 05-04-1958 te Protem, @ 01-06-1958 te Riviersonderend

X Lorraine ACKERMAN, * 07-07-1955

g2     Maria Elizabeth, * 11-05-1918 te Swellendam. Nooit getroud nie.

g3     Cornelia Johanna (Connie), * 12-04-1924 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f2      Susanna Maria Magdalena, * 30-06-1877 en @ 02-09-1877 te Swellendam en + 15-11-1945

X 28-05-1895 Hendrik Petrus VAN DER WESTHUIZEN te Swellendam, * 1871?

g1     Susanna Maria VAN DER WESTHUIZEN

X Hendrik Jacobus Geldenhuys MATTHEE

g2     Daniël Johannes VAN DER WESTHUIZEN

g3     Aletta Jacoba VAN DER WESTHUIZEN

X PH FERREIRA

g4     Elsie Sophia VAN DER WESTHUIZEN

X C BORNMANN

g5     Louis Linde VAN DER WESTHUIZEN

g6     Hendrik Petrus VAN DER WESTHUIZEN

g7     Benjamin VAN DER WESTHUIZEN

g8     Maria VAN DER WESTHUIZEN

X EF KEMP

g9     Cornelia Gertruida VAN DER WESTHUIZEN

g10   Johannes VAN DER WESTHUIZEN

f3      Abraham Hercules, * 12-04-1879 en @ 22-06-1879 te Swellendam. Jonk oorlede (vgl f11).

f4      Louis Hercules, * 08-08-1880 en @ 03-10-1880 te Swellendam en + 04-07-1948 te Stellenbosch

X 22-01-1907 Maria Elizabeth STEYN te Swellendam, * 12-04-1880 te Swellendam en + 05-09-1958 te Stellenbosch

g1     Zacharyda Gertruida (Gerty), * 22-09-1910 te Worcester

X 15-12-1936 George Erhard HENDRIKSZ te Villiersdorp, *08-10-1906 te Swellendam

g2     Louis, * 11-06-1918 te Jonkersrivier, Worcester

X 30-03-1949 Joyce Mary BURMAN te Durban, *05-09-1920 te Durban

[Louis was op skool in Villiersdorp by die Hoërskool De Villiers Graaff. Hy het in 1941 sy opleiding by die Polisiekollege gedoen en was werksaam in die Polisie op Berea, Westville en Pinetown. Hy het in 1974 afgetree en verder in sekuriteit gewerk tot in 1988, toe hy op 70 finaal afgetree het.]

h1     Deneys Louis, * 02-08-1952 te Durban. Ongetroud, tree einde 2010 af as skoolhoof te Ixopo High.

h2     Janet Mary, * 06-01-1954 te Durban. Ongetroud, konsultant Standard Bank, Durban.

f5      Gideon Willem, * 08-04-1882 en @ 04-06-1882 te Swellendam

X 16-02-1909 Helena Catharina KUNZ te Swellendam, * 1889?

f6      Dirk Cornelis, * 21-07-1884 en @ 07-09-1884 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f7      Theunes Lodewyk, * 23-05-1886 en @ 01-08-1886 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f8      Elsje Maria Dederika, * 20-03-1888 en @ 06-05-1888 te Swellendam

X 17-12-1912 Philip Coenraad Jurie FOURIE te Swellendam, * 1887?

f9      Maria Elizabeth, *26-01-1890 en @ 02-03-1890 te Swellendam en + 25-12-1972 te Stellenbosch

X 25-07-1911 Petrus Johannes UYS te Swellendam, * 01-09-1878 te Leliendal, Heidelberg en + 13-11-1961 te Strand

f10    Johannes Frederik, * 19-07-1891 en @ 04-10-1891 te Swellendam en + 30-12-1955

X 16-07-1927 Alida Maria LE GRANGE, * 16-06-1909

g1     Dennis John Frederick, * 13-05-1934 te Vishoek

X 30-11-1957 Annette DU TOIT, * 21-09-1936 en + 1974

h1     Anna-Marie, * 28-04-1959 te Kaapstad

h2     Alida Maria, * 03-12-1962 te Florida Tvl

h3     Louise, * 10-12-1964 te Florida

h4     Adéle, * 01-02-1972 te Kaapstad

g1 XX 09-08-1974 Josina Maria WENTZEL (voorheen YOUNG) te Randburg, * 21-10-1942

h5     Michéle, * 13-08-1976

f11    Abraham Hercules, * 25-08-1893 en @ 05-11-1893 te Swellendam

X Magdalena

e6 XX Zacharya Geertruida STEYN

f12    Willem Jacobus, * 24-10-1899 en @ 03-12-1899 te Swellendam en + 13-05-1991

[Willem was haarkapper in Riversdal en het na 50 jaar diens aan die Nasionale Party die DF Malan-erepenning ontvang.]

X 02-08-1932 Maria Jacoba Magdalena JOOSTE te Mosselbaai, * 16-11-1905 en @ 07-01-1906 te Richmond en + 10-06-1989

g1     Henrietta, * 18-02-1934 en @ 11-03-1934 te Riversdal en + 30-11-1977 te Kaapstad

X STEELE

g2     Louis, * 08-10-1936 en @ 08-11-1936 te Riversdal

X 11-03-1972 Anita Maria BARKHUIZEN te Port Elizabeth, * 14-10-1947 en @ 11-01-1948 te Port Elizabeth

h1     Zinta, * 07-02-1975 te Port Elizabeth

X 2000 Theo STOKES van George

i1    Morgan STOKES (dogter), * 10-01-2002

h2     Louis Jacobus, * 14-02-1977 te Port Elizabeth

X 24-05-2008 Juanita KRUGER te Bloubergstrand

[Louis het werk aanvaar by Murray en Roberts in Bahrain aan die Persiese Golf en het kort na sy troue daarheen vertrek. Hy werk in 2010 in die konstruksiebedryf in Doebaai.]

g3     Ryda, * 29-03-1939 te Riversdal

X Johannes Jacobus DOWD

h1     Ian DOWD, * 14-09-1965

h2     Jacques DOWD, * 22-10-1968

h3     Amanda DOWD, * 01-09-1971

f13    Zacharya Geertruida, * 28-09-1900 @ 02-12-1900 te Swellendam

X Jacobus STEYN

f14    Pieter Emelius Streicher, * 26-03-1905 en @ 04-06-1905 te Swellendam

X 27-05-1933 Maria Magritha DE VILLIERS (voorheen ROOS) te Paarl, * 18-02-1899 te Vanrijnsdorp en + 09-07-1973 te Somerset-Wes. Die egpaar was kinderloos.

f15    Barbara Johanna, * 13-12-1906 en @ 03-02-1907 te Swellendam

X KITCHING

f16    Frederik Jacobus, * 19-07-1908 en @ 13-09-1908 te Swellendam. Jonk oorlede.

e7     Johannes Gerhardus, * 21-08-1851 en @ 19-10-1851 te Swellendam, + 03-06-1923 te Joostefontein, distrik Winburg

X 12-05-1879 Jacoba Jacomina LE ROUX te Winburg

f1      Jacobus Stephanus , * 04-09-1882 en @ 05-11-1882 te Bultfontein en + 03-03-1969 te Outjo

X 04-06-1907 Cornelia Rozina MEYER te Brandfort, * 23-06-1889 en + 05-05-1968 te Windhoek

g1     Anna Jacoba, * 07-02-1911 te Theunissen

X Daniël Jacobus MARAIS

g2     Johannes Gerhardus, * 11-10-1912 en @ 12-1912 te Theunissen

X 14-11-1936 Johanna Magdalena Catharina MARAIS (Baby) te Otjiwarongo, * 24-10-1912 en @ 12-1912 te Frankfort en + 06-01-1994 te Outjo

h1     Philippina Elizabeth, * 09-09-1937 te Windhoek

X Johannes STEENKAMP

h2     Jacobus Stefanus (Kosie), 03-06-1939 en @ 03-08-1939 te Otjiwarongo

X 12-02-1961 Elizabeth Maria BLOM te Outjo, * 28-12-1936 te Swakopmund en @ 09-04-1949 te Okahandja

(Woon op die plaas Lindehof buite Outjo. Doen ook boorwerk in die omgewing.)

i1      Ella Sophia, * 24-09-1961 te Outjo

X 30-12-1983 Gerhardt Johan LAMPRECHT, * 06-07-1960 te Willowmore

j1      Karin LAMPRECHT, *13-08-1985

j2      Gerda LAMPRECHT, * 01-01-1986

i2      Johannes Gerhardus (Jannie), * 09-12-1962 te Outjo

X 31-12-1993 Mimi Cornelia VAN HEERDEN, * 19-05-1963

(Besit die plaas Pietersburg, 7 km buite Outjo. Jannie gee opleiding by die Nimt-Instituut by Rossing Uranium en Mimi is onderwyseres in Swakopmund.)

j1      Jacobus Stefanus (Jaco), * 04-02-1994

j2      Willem Marthinus, * 22-10-1995

j3      Hans Jurgen, * 11-02-1999

i3      Johanna Magdalena (Hanlie), * 20-11-1968 te Otjiwarongo

X 13-02-1988 Erich Frederich Edward KESSLAU

j1      Charlene KESSLAU, * 20-06-1988 en + 29-11-2007

j2      Sharon KESSLAU, * 22-10-1989 en + 21-09-1998

j3      Chantel KESSLAU, * 18-04-1995

h3     Cornelia Rosina (Lalla), * 04-10-1943 te Otjiwarongo

X Sarel Francois THIRION, * 02-03-1943

i1      Corné THIRION, * 15-07-1965

X Phillip MILLS (later geskei)

[Corné werk (2010) by Alutech in Windhoek.]

j1     Lalla MILLS, * 09-08-1991

j2     Charles MILLS, * 12-01-1994

j3     Sarel Francois Thirion MILLS, * 04-10-2001

i2      Francois THIRION, * 28-06-1970

[Francois werk (2010) by Cymot in Windhoek.]

i3      Gerhardus THIRION (Gerrit), * 29-12-1971

X Christine VILJOEN, * 20-09-1974

[Gerrit en Christene werk albei (2010) by Wilderness Safaris in Windhoek.]

j1      Gerhard THIRION, * 30-08-1998

j2      Christel THIRION, * 27-03-2002

h4     Tersia, * 23-10-1945 te Otjiwarongo

X 01-10-1966 Johannes Wilhelmus VAN NIEKERK (Johan) te Outjo, * 07-03-1936 te Rosendal, + 07-08-1988 te Brandfort

i1      Linda VAN NIEKERK, * 29-05-1967 te Outjo

X 21-10-1989 Pieter Gabriël LABUSCHAGNE (Gabrie) te Brandfort, * 18-02-1967 te Brandfort

[Gabrie en Linda woon in Bethlehem, Vrystaat, waar hulle vervoer- en boekhou-ondernemings het.]

j1      Lisia LABUSCHAGNE, * 12-08-1993 te Bethlehem

j2      Mari LABUSCHAGNE, * 11-12-1995 te Bethlehem

j3      Benita lABUSCHAGNE, * 29-04-1998 te Bethlehem

j4      Barend Jacobus LABUSCHAGNE (Ben), * 23-04-2003 te Bethlehem

i2      Susara Magdalena VAN NIEKERK (Daleen), * 24-03-1969 te Outjo

X 29-01-1994 Edwin Edmund SCHOOMBIE (Eddie) te Brandfort, * 01-08-1971 te Pretoria

[Eddie en Daleen woon (2010) in Southport, Suidkus. Hy werk as loodgieter en sy in 'n skoolkantoor.]

j1      Leritia SCHOOMBIE, * 30-05-1999 te Trichardt

j2      Dehandre SCHOOMBIE, * 20-03-2001 te Trichardt

i3      Philippus Wilhelmus VAN NIEKERK (Welman), * 30-09-1973 te Otjiwarongo

[Welman is (2010) ongetroud en woon in die omgewing van Outjo, Namibia.]

i4      Johannes Gerhardus VAN NIEKERK (Jannie), * 30-06-1977 te Otjiwarongo

X 04-09-1999 Mariana BOTES, * 28-05-1976 te Otjiwarongo

[Jannie en Mariana bly (2010) in Outjo. Hy werk by 'n konstruksiemaatskappy en hulle het hulle eie ys-besigheid.]

j1      Marlene VAN NIEKERK, * 20-06-2001 te Outjo

j2      Johannes Wilhelmus VAN NIEKERK (JW), * 07-10-2003 te Outjo

j3     Tarien VAN NIEKERK, * 15-09-2010 te Otjiwarongo (tweeling)

j4     Johannes Gerhardus VAN NIEKERK (Hannes), * 15-09-2010 te Otjiwarongo (tweeling)

f2      Hans Jurie, * 02-05-1884 en @ 01-08-1886 te Bultfontein. Waarskynlik jonk oorlede, want hy word nie genoem in sy pa se sterfkennis van 1923 nie.

f3      Susanna Sophia, * 09-04-1886 te Bultfontein. Waarskynlik jonk oorlede, want sy word nie genoem in haar pa se sterfkennis van 1923 nie.

f4      Hendrik Jacobus, * 15-11-1896, @ 06-12-1896 te Winburg

X 01-05-1928 Magritha Johanna Magdalena HUMAN te Theunissen

g1      Johannes Gerhardus, * 13-12-1929, @ 02-02-1930 te Theunissen, + 22-12-2006 te Bloemfontein (woonplek: Theunissen)

X 08-12-1956 Johanna Elizabeth ROHRBECK te Bloemfontein-Noord

g2      Hans Jacob Petrus, * 21-10-1934, @ 23-12-1934 te Theunissen

e8     Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), * 17-06-1853 en @ 28-08-1853 te Swellendam

X 22-07-1879 Susanna Martha STEYN te Swellendam, * 12-09-1856

f1      Johanna Wilhelmina, * 12-06-1880 en @ 18-07-1880 te Swellendam

X 04-02-1902 Lodewyk Christiaan STEYN te Swellendam, * 1880?

f2      Elsje Maria Dedrika, * 13-09-1881 en @ 20-11-1881 te Swellendam

X 29-03-1904 Dirk Cornelis STEYN te Swellendam, * 1881?

f3      Hans Jurie, * 11-06-1883 en @ 22-07-1883 te Swellendam

X 28-05-1912 Dirkie Cornelia LOURENS te Swellendam, * 1887?

g1     Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), * 18-01-1913 te Mafeking en @ 01-06-1913 te Vryburg en + 28-10-1966 te Swellendam

X 14-12-1940 Margaretha Johanna Catharina (Rita) STEYN te Swellendam, * 18-04-1917 te Swellendam, + 04-04-1996

h1     Dina Johanna (Diana), * 18-07-1946 en @ 01-09-1946 te Swellendam

X Delano Theodore Paxton EVERSON, * 13-06-1945, + 13-06-1990

i1       Minette EVERSON, * 18-02-1974

i2       Erica EVERSON, * 16-05-1977

f4      Susanna Martha, * 26-07-1885 en @ 06-09-1885 en + 14-02-1982 te Swellendam

X 12-12-1916 Theunis Lodewyk STEYN te Swellendam, 13-02-1886 en + 14-05-1980 te Swellendam

f5      Petrus Paulus Steyn, * 03-04-1887 en @ 22-05-1887 te Swellendam

f6      Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), * 15-10-1888 en @ 02-12-1888 te Swellendam

[Gert is in die rebellie as regeringsman doodgeskiet.]

f7      Theunis Lodewyk (Theuns Gouetand), * 25-05-1890 en +11-04-1955 te Swellendam

X 20-07-1920 Elsie Sophia STEYN te Swellendam, * 14-12-1893 en + 16-04-1953

g1     Cornelia Christina (Cora), * 24-10-1921, @ 04-12-1921, + 13-05-2002 te Swellendam

X 20-07-1948 Stephanus Petrus (Fanie) OLIVIER te Swellendam, * 24-01-1910 te Oudtshoorn en + 05-06-1980 te Bonnievale

h1     Elsie Sophia (Elsophie) OLIVIER, * 07-07-1949

h2     Stephanus Petrus OLIVIER (Stefan), * 24-01-1952, + 07-04-1969

h3     Cornelia OLIVIER, * 24-01-1956

h4     Linda OLIVIER, * 20-10-1965 te Bellville

X 13-12-1986 Theunis Gerhardus Kotze COETZEE (Theunis) te Bonnievale, * 12-11-1962 te Garies

[Linda het by Hoërskool Bonnievale en by Hoër Handelskool Worcester skoolgegaan en gewerk by PA Venter in Worcester van 1983 tot 2000. Werk tans (2010) as toesigkoördineerder by Pionierskool vir Blindes in Worcester. Theunis is winkeluitruster  wat hoofsaaklik vir ENB werk van Port Elizabeth tot in Transkei. Hy boer deeltyds op Hardevlei, Kotzesrus na sy pa se dood in 2006.]

i1      Cora COETZEE, * 22-11-1988 te Worcester

[Cora was hoofmeisie van Laerskool Worcester-Noord, prefek in Hoërskool Montana 2002 en studeer BCom Bemarking aan US in 2010, waar sy ook in die huiskomitee van Huis ten Bosch dien.]

i2      Erdine COETZEE, * 04-09-1992 te Worcester, tweeling

i3      Lindie COETZEE, * 04-09-1992 te Worcester, tweeling

g2     Gerhardus Johannes Hermanus, * 21-07-1923 en @ 02-09-1923 te Wolfskloof, Swellendam en + 24-04-1973

X 10-11-1956 Johanna Wilhelmina STEYN te Swellendam, * 26-04-1931 te Bakovenshoogte, Leeurivier

h1     Theunis Lodewyk (Theunie), * 16-03-1957 en @ 04-08-1957 te Swellendam

[Theunie werk by Parmalat op Bonnievale.]

X 31-12-1988 Aletta NEL, * 28-09-1961

i1      Thian, * 12-10-1990

i2      Altus, * 17-03-2000

h2     Zacharyda Gertruida (Zelda), * 16-05-1965 en @ 01-08-1965 te Swellendam

X 14-12-1996 Roelof Petrus Johannes MARÉ, * 19-09-1966

[Zelda is verbonde aan die SAPD op Swellendam en haar man werk by die Departement Landbou.]

i1       Ruben Linde MARÉ, * 18-03-2004

g3     Andries Frederik Willem (André), * 02-06-1925 te Swellendam, + 03-10-2003

X 18-08-1951 Magdalena Katrina (Lena) DE JAGER te Kraaifontein, * 14-09-1932 te Kraaifontein, + 19-07-2005

h1     Theunis Lodewyk, * 18-07-1952 te Kraaifontein, + 06-03-2000

[Theunis was ’n bemarker by Sanlam.}

X 03-04-1982 Adri KAPP, * 09-01-1960

[Adri se tweede huwelik is met André DE VILLIERS. Adri is skoolhoof van Pampoenkraal Pre-primêr in Durbanville. Sy en André toer gereeld na wildparke en soms oorsee met André se toerbesigheid.]

i1      Luzanne, * 21-11-1984

[Luzanne het na skool in Florida VSA as kelner by ’n gholflandgoed gaan werk. Sy keer terug en behaal in 2006 haar graad in Grafiese Kuns. Sy is tans (2013) produksiebestuurder by Jincom in Stellenbosch. In haar vryetyd doen sy grafiese ontwerp en die bemarking van sosiale media en sy stel ook belang in die omgewing en gesondheid. In 2006 is sy in die top 20 in SABS se “Young Design Achievers Awards” met ’n toestel wat met tydbesteding help.]

i2      Melanie, * 23-10-1987

[Melanie studeer (2013) Kommunikasiekunde deur Unisa terwyl sy voltyds werk as assitentbestuurder by Tokara-Delicatessen op Stellenbosch. Sy het ’n mooi sangstem en was deel van Hoërskool Stellenberg se beroemde meisieskoor. Sy het in 2002 na Europa getoer om deel te neem aan die Llangollen Eisteddfod en die “Choir of the World”-kompetisie. Hier het hulle onderskeidelik goue en silwermedaljes ontvang.]

i3      Jürgen Kapp, * 22-04-1998

[Jürgen is (2013) in Gr 9 by Durbanville-Hoërskool. Hy is betrokke by atletiek en hokkie en is ’n groot sokker-entoesias.]

h2     Maria Magdalena (Marlene), * 01-04-1958 te Bellville en @ 01-06-1958 te Kraaifontein

X 09-01-1982 John MURRAY, ¸ 26-10-1999

[Hulle het ’n geskenk- en troeteldierwinkel op Worcester gehad en ook skool- en sportklere vervaardig.]

i1       Mark MURRAY, * 22-07-1983

i2       Kevin MURRAY, * 29-09-1986

h2 XX 14-07-2007 Jacob Hendrik BEYERS (Japie) te Outeniqualand, *07-10-1953 te            Bellville

[Japie en Marlene is die pastoriepaar van die NG Gemeente Outeniqualand by Sinksabrug naby George.]

h3     André, *21-09-1962 te Kraaifontein

[André het by Bankfin gewerk en is tans ’n sakebestuurder.]

X 16-11-1996 Mariska SMIT, * 22-04-1968, geskei 09-12-1998 (Die egpaar was kinderloos.)

XX 24-04-2011 Yvonne McCARTHY te Durbanville, * 14-01-1971 te Worcester

i1       Evan, * 03-08-2011 te Durbanville

i2       Liam, *

g4     Theunis Lodewyk (Tonie), * 16-03-1928 en @ 06-05-1928 te Swellendam, + 27-05-1985

X Jacoba Isabella (Koba) CRONJE, * 15-12-1934

[Hulle het geboer op Voorrechtsvlei, Swellendam.]

h1     Susanna Johanna (Susan), * 17-04-1957 en @ 04-08-1957 te Swellendam, tweeling

X Wilhelm Wynand CROUS, * 14-10-1959

i1       Antoinette CROUS, * 01-08-1986

[Sy was in die Matriekeksamen van 2004 sesde beste presteerder in Kaapland.]

i2       Wynand CROUS, * 29-09-1992

h2     Elsie Sophia, * 17-04-1957 en @ 04-08-1957 te Swellendam, tweeling

X Jan Hendrik BRAND, * 23-08-1957, + 12-06-1991

i1       Altus BRAND, * 26-03-1988

h2 XX Paul BRUWER (Hy het drie kinders uit ’n vorige huwelik.)

h3     Theunis Lodewyk (Anton), * 09-06-1959 en @ 02-08-1959 te Swellendam en + 09-08-2005 te Caledon

X Arina BEUKES

[Anton het geboer op die plaas Eureka in die distrik Caledon. Hy het tragies gesterf toe die trekker op hom geval het toe hy werk gedoen het op die skoolterrein van die Hoërskool Overberg waar sy seun hoofseun was.]

i1      Theunis Lodewyk (Tonie), * 25-08-1987

[Tonie was in 2005 hoofseun van die Hoërskool Overberg in Caledon.]

i2      Dourina, * 23-02-1990

i3      Anri, * 31-10-1992

i4      Jacolé, * 29-06-1995

h4     Willem Cronjé, * 22-01-1962 en @ 01-04-1962 te Swellendam

X Cynthea

i1      Michaela, * 08-05-2002

g5     Petrus Paulus (Piet), * 26-08-1930 en @ 05-10-1930 te Swellendam

X 06-12-1952 Gloria ELLIS, * 16-06-1930

h1     Theunis Lodewyk, * 10-09-1953

X 05-04-1975 Ella Helena JANSEN VAN RENSBURG, * 29-03-1956

i1      Lucille, * 11-05-1977

X 18-07-1998 Martin DE JONGH, * 20-04-1972

i2      Yolandie, * 05-12-1978

X 29-01-2001 David Sydney CHAMIER, * 01-01-1974

h2     Susanna Elna Jacoba (Susan), * 18-02-1956

X 19-04-1986 Wilhelm CILLIÉ

i1       Charl Wilhelm CILLIÉ, * 07-12-1989

i2       Ruan Linde CILLIÉ, * 16-09-1992

h3     Pieter, * 27-09-1957

X 20-05-1978 Amanda VERMEULEN, * 08-02-1961

i1      Leigh Rory, * 02-11-1979

i2      Nicole Candice, * 30-07-1981

X 08-09-2001 Andries Johannes Hendrik ROBBERTS, * 09-05-1974

i3      Kirsten Mandy, * 24-11-1984

i4 Peter Ashley, * 28-08-1987

h4     Tertius, * 05-04-1962

X 18-08-1990 Jacqueline CUNLIFFE, * 15-12-1967

i1      Luke, * 29-10-1992

i2      Dale, * 07-01-1995

i3      Jessica Jenevere, * 05-03-1999

h5     Gerhard, * 31-01-1966

X 31-01-1987 Veronica OBERHOLZER, * 03-11-1965

g6     Hans Jurie (Has), * 22-11-1932 en @ 05-03-1933 en + 22-10-2004 te Swellendam

X 16-12-1958 Anna Petronella (Petro) POTGIETER te Swellendam, * 18-05-1936 te Swellendam, + 13-07-2010 te Swellendam

h1     Hans Jurie, * 12-10-1974 en @ 01-06-1975 te Swellendam

g7     Susanna Martha (Zane), * 22-03-1934 en @ 01-07-1934 te Swellendam

X 06-10-1956 Salamon Johannes VAN RENSBURG te Swellendam, * 04-12-1931,               + 30-06-1995

h1     Albertus Bernardus VAN RENSBURG, * 27-02-1958

h2     Elsie Sophia (Eliana) VAN RENSBURG, * 06-04-1961

h3     Alberta Susanna (Alba) VAN RENSBURG, * 24-11-1963

g8     Elna, *  1936? Sterf op ouderdom van ’n paar weke. Haar broer Piet het vir sy tweede dogter haar naam as middelnaam gegee ter gedagtenis aan haar.

g9     Johanna Wilhelmina (Wilna), * 12-08-1938 en @ 06-11-1938 te Swellendam

X 09-10-1965 Johannes Petrus (Nanie) WENTZEL te Swellendam, * 24-07-1928,                  + 28-10-1991

[Wilna was verpleegster en later tuisteskepper met baie stokperdjies. Nanie was bouer en later klerk by die Departement Finansies.]

h1     Elsie Sophia WENTZEL, * 13-06-1967

h2     Annamaria Johanna (Annamarie) WENTZEL, * 24-02-1969

h3     Johannes Petrus (Johann) WENTZEL, * 04-01-1974

h4     Theunis Linde WENTZEL, * 28-01-1977

h5     Rudolph Carel (Udo) WENTZEL, * 25-08-1978

f8      Barbara Johanna (Bappie/Tonnie), * 26-10-1892 en @ 04-12-1892 te Swellendam en + 08-10-1967 te Middelplaas, Heights, Joubertina

[Bappie het in 1914 ’n “Third Class Teachers’ Certificate (Senior)” verwerf. Na haar man se dood het sy vir baie jare ’n losieshuis in Ceres bedryf en haar dogter Hanna versorg wat weens spierdistrofie in ’n rystoel was. Sy het glo die lekkerste melktert ooit gebak.]

X Gabriël Johannes STEYN, * 03-07-1890 en @ 07-09-1890 te Swellendam en + 06-12-1936 te Worcester

g1     Susanna Martha STEYN (Susan/Ous), * 08-08-1920 en @ 03-10-1920 te Ceres

X 12-05-1945 Wilbert Hippert Heyns te Uniondale, * 09-01-1910 en @ 06-03-1910 te Joubertina en + 24-01-1974 te Middelplaas, Heights, Joubertina

[Susan het in 1939 ’n Primêre Onderwyssertifikaat en in 1940 die Hoër Primêre Onderwyssertifikaat in Naaldwerk aan die Paarlse Opleidingskollege behaal. Sy woon (2008) op Hermanus waar sy op 88-jarige ouderdom steeds 80% vir haar breiwerk, veral pragtige poppe, by die VLV kry.]

h1      George Hippert STEYN, * 17-12-1948 te Joubertina, + 27-11-1997 te Pretoria

X 18-12-1976 Marina SLABBERT te Reitz, * 16-06-1952

i1      Wilbert Hippert STEYN, * 14-10-1978 te Humansdorp

i2      Ina-Mari STEYN, * 05-11-1980 te Reitz

i3      Suzaan STEYN, * 28-07-1982 te Reitz

h2      Barbara Johanna STEYN, * 15-10-1950 te Joubertina

X 11-10-1975 Graham Lawrence PALMER te Joubertina, * 06-07-1946 te Johannesburg

i1      Duncan Lawrence PALMER, * 11-11-1980 te Mowbray, Kaapstad

i2      Alistair Graham PALMER, * 15-02-1983 te Mowbray, Kaapstad

h3      Marianne Susanna STEYN, * 02-01-1954 te Heights, Joubertina

X 30-09-1990 Christiaan Frederick HEYNS te Matjiesfontein, * 27-06-1937

h4      Anne-Marié STEYN, * 25-03-1958 te Heights, Joubertina

X 21-09-1991 Andrew Frederick DAWSON te Durbanville, * 19-08-1958 te Chesterfield, Derbyshire VK

i1      Martin Frederick DAWSON, * 14-06-1993 te Haywards Heath, West Sussex VK

i2      Suzanne Margaret DAWSON, * 09-11-1995 te Haywards Heath, West Sussex VK

g2     Johanna Susanna STEYN (Hanna), * 24-09-1921 en + 30-06-1965 op Ceres.

[Hanna het aan spierdistrofie gely. Sy was nooit getroud nie en het baie jare in ’n rolstoel deurgebring. Sy het pragtige borduurwerk gedoen en almal wat sy ontmoet het, moes hulle name in haar verjaarsdagboekie skryf.]

f9      Cornelia Christina, * 14-09-1894 en @ 14-10-1894 te Swellendam, + 10-05-1969

X 24-07-1928 Christiaan Diedericks VAN ZYL te Swellendam, * 28-10-1867, + 29-06-1948

g1     Gerhardus Linde VAN ZYL (Linde), * 16-09-1933 te Swellendam

X 19-10-1957 Adriana Johanna STEYN, * 19-06-1934 te Swellendam

h1     Riana VAN ZYL, * 12-05-1960 te Windhoek, Namibië

h2     Linda VAN ZYL, * 20-01-1963 te Windhoek, Namibië

f10    Dirk Cornelis, * 18-10-1896 en @ 29-11-1896 te Swellendam

X 18-12-1923 Johanna Jurina Anna (Jurine) STEYN te Swellendam, * 23-01-1903, + 27-02-1973

g1     Cornelia Christina (Christa), * 28-02-1924, + 19-10-1962

X 22-08-1944 Hermanus WOLFAARDT, * 16-08-1916, + 03-11 1970

h1     George Sebastiaan (Basjan) WOLFAARDT, * 11-05-1948

h2     Jurina WOLFAARDT, * 16-12-1950

g2     Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), *09-11-1925, @ 03-01-1926 en + 16-01-1996 te Bonnievale

X 30-01-1953 Alida Magdalena EKSTEEN, * 19-08-1927 te Bonnievale en + 10-02-1999 te Bonnievale

h1     Dirk Cornelius, * 16-04-1954 te Bonnievale

X 16-06-1978 Annelie DE KOCK te Pretoria, * 26-01-1959 te Bonnievale

[Dirk het sy skoolloopbaan voltooi by die HTS Drostdy in Worcester en is opgelei as inspekteur van werke en boustruktuurtegnikus in die boubedryf en as eiendomsagent. Hy woon tans (2010) in Durbanville en hy werk as hoofbeplanner van werke by die SA Nasionale Botaniese Instituut by Kirstenbosch. Hy stel belang in tuinbou, musiek, die teken van bouplanne en projekbestuur. Hy is 'n kranige sportman wat veral uitblink in veelpyltjies en fietsry. Annelie het in Bonnievale grootgeword en werk in 2010 as persoonlike assistent by die ingenieursfirma Aurecon in Kaapstad. Sy hou van stap, lees, handwerk, musiek en binnenshuisversiering.]

i1      Sonica, * 24-02-1983 te Kaapstad

X 10-07-2010 Jacques BASSON, * 26-09-1985

[Sonica het aan die Hoërskool Stellenberg gematrikuleer, het 'n diploma in bemarking en entrepreneurskap verwerf en het 'n CAD-kursus voltooi. Sy werk as CAD-tekenaar by Aurecon in Kaapstad.]

i2      Dirk Cornelius, * 09-07-1986 te Kaapstad

[Dirk was 'n leerder by die HTS in Bellville, die CTI-Kollege in Durbanville en die Prestige-Kollege in Bellville. Hy het by Vodacom gewerk en is tans (2010) bestuurder van Cell C se The Third Network in Cape Gate Centre.]

h2     Alida Magdalena (Alma), * 13-11-1957 te Bonnievale

X 27-10-1979 Harold Raymond DATSON, * 05-05-1955 te Bonnievale, geskei 10-02-2003

i1       Raymond DATSON, * 24-10-1980 te Bellville

h2      XX 02-01-2010 Reginald Lawrence BUTLER, * 11-02-1959

h3     Jacobus (Jaco), * 24-05-1959 te Bonnievale

X 19-06-1981 Susanna Catharina (Susan) LOUW, * 05-12-1964

i1      Sunette, * 19-02-1982 te Witbank, + 24-04-1987 te Bonnievale

i2      Jacqueline, * 29-09-1985 te Witbank

i3      Nadine, * 23-04-1990 te Witbank

h4     Gerhardus Johannes (Gerrit), * 09-10-1961 te Bonnievale

X 07-07-1990 Jarica STEINMAN, * 19-03-1971

i1      Gerhardus, * 12-12-1990 te Potchefstroom

i2      Christiaan, * 12-06-1993 te Potchefstroom

h5     Jurinda, * 22-03-1965 te Robertson

X 14-12-1991 Michael Cecil ROOME, * 26-04-1961, geskei 27-03-2003

i1       Melinde ROOME, * 07-05-1992 te Durbanville

i2       Lené ROOME, * 07-12-1995 te Durbanville

g3     Susanna Martha, * 23-07-1927 en @ 04-09-1927 te Swellendam

X 15-04-1952 Petrus Paulus (Piet) STEYN te Montagu, * 24-04-1927

h1     Jakobus Louis STEYN, * 28-04-1953

h2     Johanna Jurina Anna STEYN, * 16-11-1956

h3     Maria Hendrika Johanna STEYN, * 30-06-1958

h4     Dirk Cornelius Linde STEYN, * 30-10-1961

g4     Andries Frederick Willem (Rooibaard), * 08-06-1929, @ 04-08-1929 te Swellendam, + 10-06-2001

X 01-03-1957 Cornelia Susanna (Cora) STEVENS, * 31-12-1930, + 10-01-1976

h1     Annette, * 24-06-1958

X Willie WALTERS ÷

i1       Henk WALTERS, * 01-11-1978

h2     Steven André, *19-08-1960

h3     Andries Frederick Willem (Silinder), * 01-04-1966

X Magrietha Martha Maria LOURENS, * 03-11-1959, ÷

i1      Juan, * 02-09-1992

h3      XX 27-01-2001 Gerrida Magaretha NEL (Rentia) te Hermanus, * 17-05-1975 te Loeriesfontein

i2      Jo-Marie, * 07-10-2001 te Atlanta GA, VSA

i3      Andre Jacques, * 24-02-2003 te Atlanta GA, VSA

i4      Owen Brady, * 14-01-2008 te Atlanta GA, VSA

g4 XX 26-01-1976 Zabeth JANSE VAN RENSBURG, * 28-07-1948

h4     Conrad James, * 22-11-1977

h5     Hendrina Cecilia, * 21-02-1980

h6     Dirk Cornelius, * 14-01-1982

h7     Johannes Janse van Rensburg, * 13-10-1983

g5     Jurina (Rina), * 09-03-1931 en @ 03-05-1931 te Swellendam, + 03-2004

X 15-12-1951 Jacobus Francois CONRADIE, * 13-07-1928, + 28-12-1992

h1     Johannes Petrus CONRADIE, * 10-01-1953

h2     Jurina CONRADIE (Riana), * 09-05-1954

X 2007 Dickie GILIOMEE

h3     Dirk Linde CONRADIE, * 05-02-1957

h4     Jacolize CONRADIE (Jackie), * 11-06-1958

X SMIT

h5     Christa CONRADIE, * 21-08-1960

h6     Jacobus Francois CONRADIE, * 11-10-1962

h7     Maria Susanna CONRADIE (Marisa), * 21-07-1967

X BOONZAAIER

i1      Martin BOONZAAIER

h8     Susanna Martha CONRADIE (Susan), * 26-01-1970

g6     Johanna Wilhelmina, * 02-11-1936 en @ 24-01-1937 te Swellendam

X 30-06-1956 Sarel Johannes Jacobus (Lofty) OBERHOLZER, * 23-07-1928, + 01-10-1990

h1     Jurina OBERHOLZER, * 07-10-1957

h2     Wilhelmina Jacoba OBERHOLZER, * 16-03-1961, tweeling

h3     Willem Jacobus OBERHOLZER, * 16-03-1961, tweeling

h4     Linde Dirk Cornelis OBERHOLZER, * 02-11-1967

g7     Dirk Cornelis, * 25-09-1938 en @ 06-11-1938 te Swellendam

[Dirk was in die polisiediens en tree af op Bonnievale.]

X Zacharia Gertruida Francina (Ria) KRIEL, * 12-09-1943 te Tafelkop, Vrystaat

h1     Dorothea Antonetta (Anet, geb LUBBE), * 13-03-1963 te Reitz, Vrystaat

[Anet is (2011) toesighouer by Pick & Pay in Welgemoed, Kaap.]

X 16-04-1980 Daniël Johannes (Danie) VON MÖLLENDORFF, * 25-09-1958, geskei 2002

i1       Danie VON MÖLLENDORFF, * 12-07-1980 te Worcester

j1     Danika VON MÖLLENDORFF, * 12-07-2009 te George

i2       Linde VON MÖLLENDORFF, * 25-06-1982 te Worcester

i3       Lizané VON MÖLLENDORFF, * 20-12-1985 te Worcester

j1     Lukas Linde Renier NEL, * 10-06-2008 te Brackenfell

h1    (2011) Verloof aan Grant JOHNSTON, * 03-01-1977 te Brackenfell

[Grant werk (2011) by Automotive Dynamik in Brackenfell.]

h2     Liniel, * 13-12-1972 te Heidelberg, Transvaal

X 01-02-1997 Van Zyl MEIRING, geskei

XX 04-10-2003 Chris GELDENHUYS te Worcester, * 09-09-1971

[Liniel werk (2011) by Bonnievale Antiques en Chris het sy eie sweis- en nutsman-onderneming in Bonnievale.]

i1     Carla GELDENHUYS, * 27-10-2006 te Worcester

h3     Marika Jurina, * 15-11-1974 te Stellenbosch

X 06-09-1997 Hein HOUGH te Nuy, Worcester, * 04-09-1972 te Edenvale

[Hein is (2011) bestuurder van George Photo Centre en Marika is nasorg- en aflosonderwyser by die Klouterwoud-Kleuterskool in George.]

i1     Elria HOUGH, * 13-09-2003 te George

i2     Aimée HOUGH, * 28-09-2006 te George

g8     Petrus Paulus (Piet), * 08-06-1940

X 10-10-1964 Yvonne VAN VUUREN, * 07-03-1943

h1     Dirk Cornelius, * 11-01-1966, + 28-10-1998

h2     Johannes Van Vuuren, * 30-09-1970

g9     Elsie Maria Dedrieka, * 24-10-1941 en @ 07-12-1941 te Swellendam, + 30-07-2004

X 05-10-1979 Lukas Marthinus DE VILLIERS, * 02-01-1936. Die egpaar was kinderloos.

g10  Elizabeth Magrietha (Bettie), * 08-04-1943 en @ 06-06-1943 te Swellendam, + 15-07-1995

X Johannes Christoffel (Hannes) BOTHMA, * 31-01-1940

h1     Johannes Christoffel BOTHMA, * 11-07-1960

h2     Dirk Cornelis BOTHMA, * 01-02-1963

h3     Abraham Francois BOTHMA, * 26-08-1964

h4     Gerhardus Johannes (Gerrie) BOTHMA, * 14-10-1968 te Worcester

X 13-05-2006 Vanessa CONNAN te Paarl, * 23-07-1981 te Upington

i1     Corné BOTHMA, * 27-05-2009 te Kaapstad

h5     Petrus Elmar BOTHMA, * 09-09-1975

g11  Barbara Johanna, * 02-03-1945 en @ 06-05-1945 te Swellendam

X 31-05-1969 Pieter NEEDHAM te Swellendam, * 07-01-1942, ÷ 02-05-1995

h1     Jurina NEEDHAM, 07-04-1970

h2     Barbara Susanna NEEDHAM, * 05-09-1973

h3     Pieter NEEDHAM, * 29-10-1977

h4     Johanna NEEDHAM, * 28-07-1985

g12  Maria Hendrika (Marika), * 25-01-1948 en @ 07-03-1948 te Swellendam

X 14-12-1970 Kalman Istvan CSAJAGHY, * 12-12-1926, ÷ (Sy neem weer haar nooiensvan.)

h1     Dirk Kalman Vince CSAJAGHY, * 04-05-1972

h2     Jurina (LINDE), * 23-12-1983

f11    Louis Andries, *23-06-1898 en @ 04-11-1898 te Swellendam en + 06-10-1956

X AC VAN DER MERWE. Die egpaar was kinderloos.

e9     Pieter Emelius Streicher, * 29-12-1855 en @ 10-02-1856 te Swellendam en + 21-12-1935

X 18-07-1882 Hendrina Jacomina CILLIERS te Swellendam

[Pieter is vernoem na ’n goeie vriend van sy pa en hierdie name het in hierdie afdeling van die Linde-familie ’n belangrike plek ingeneem. Pieter het van Boesmanspad af gekom en die plaas Bruintjiesrivier (vernoem na Bruintjie, ’n perd van die Steyns, die oorspronklike eienaars) vir 700 goue ponde gekoop. Was ’n dapper man en verower ’n silwermedalje vir sy deelname aan die laaste grensoorlog. Hy was ’n stil maar oplettende man wat ’n groot bydrae in die gemeenskap gelewer het.]

f1      Hans Jurie, * 27-08-1883 te Swellendam

X 19-09-1914 Christophera Frederika Johanna JOUBERT

g1     Christonera Frederika (Freda), * 12-12-1915 en @ 05-03-1916 te Swellendam

[Freda is die bekende skryfster wat reeds op heel jeugdige ouderdom begin skryf het. Sy het in Middelrivier, Worcester en Kaapstad skoolgegaan. Sy tree op as redaktrise van Die Huisvrou en later as redaktrise vir twee welbekende uitgewers. Sedert 1971 lewer sy werk as vryskutskryfster. Sedert 1964 het sy sewe toekennings vir haar kinderboeke ontvang. Haar bekendste boek is “Die singende gras” waarvoor sy die Scheepersprys en die JH Hofmeyrprys ontvang het. Sy woon in Kaapstad en het in haar loopbaan twee bundels essays en minstens agtien kinder- en jeugboeke die lig laat sien.]

g2     Pieter Emelius Streicher, * 07-01-1921, @ 06-03-1921 te Swellendam, + 03-2011

X 22-12-1950 Anna Christina SUTHERLAND te Delareyville, * 22-01-1930 te Delareyville

h1     Maureen, * 23-02-1952 te Delareyville

X 10-04-1971 Franklyn Roy BOOYSEN te Pretoria

h2     Christovira Frederika Johanna, * 20-11-1954 te Naboomspruit

X 27-05-1972 Johannes Hendrik JACOBS te Pretoria

h3     Anita Emelia, *13-02-1962 te Pretoria

g3     Gideon Jacobus Joubert, * 01-03-1922 te Swellendam en + ?

X 31-03-1956 Magrietha Retief BOTES (Rita) te Groote Kerk, Kaapstad, * 27-04-1934 te Demaskus, Prins Albert en + ?

h1     Gertruida Deetlefs, * 23-05-1957 te Ladismith

h2     Hans Jurgen, * 22-02-1960 te Cradock en + ?

h3     Frederika Magdalena, * 11-04-1968 te Kaapstad

f2      Jan Cilliers, *25-08-1885 en @ 18-10-1885 te Swellendam

X 09-02-1924 Hendrika Petronella JOUBERT (weduwee STEYN) te Swellendam, * 27-09-1884 en + 26-06-1977. Die egpaar was kinderloos.

f3      Pieter Emilius Streicher, * 14-04-1887 en @ 05-06-1887 te Swellendam

X 19-04-1938 Anna Petronella DU TOIT (Ansie) te Swellendam, * 1907? Die egpaar was kinderloos.

f4      Abraham Albertus, * 19-08-1888 en @ 14-10-1888 te Swellendam en + 07-07-1977

X Agnes GROTHWAHL, * 17-10-1895

g1     Pieter Emelius Streicher (Piet Kelder), * 24-08-1926 te Bloemfontein

X 08-01-1953 Petra Kato DE KOCK te Malmesbury, * 29-09-1930

h1     Johanna Alida, * 24-04-1954 te Malmesbury

h2     Agnes, * 17-11-1955 te Malmesbury

h3     Louise, * 09-01-1960 te Paarl

h4     Abraham Albertus, * 08-01-1962 te Paarl

X Juanita

i1      Janette

i2      Petra

i3      Anja, * 14-08-2001 te Durbanville

g2     Irma, * 31-10-1932 te Bloemfontein

X AP ROSSOUW

f5      Dirk Cornelis, *04-05-1890 te Bruintjiesrivier en @ 06-07-1890 te Swellendam en + 09-07-1984 te Theunissen

X 12-02-1929 Ida DE WET te Bloemfontein-Noord, * 01-11-1905 te Rietvlei, Boshoff

g1     Pieter Emelius (Emel), * 29-08-1930 te Harrismith

X 10-12-1955 Ingrid Runa OBERHOLZER te Winburg, * 19-05-1932 te Winburg

h1     Erna Margarethé, * 04-03-1958 te Bloemfontein

[Erna het B Huishoudkunde Ed IV by Stellenbosch verwerf en werk as mediese verteenwoordiger.]

X 24-09-1984 Daniël Francois (Niël) DU BOIS te Stellenbosch en ¸ 19-08-1998

i1       Ingrid Runa DU BOIS (Inke), * 30-08-1989 te Panorama

i2       Francois Gustave DU BOIS (Gustave), * 26-03-1991 te Panorama

i3       Helen Marguerite DU BOIS (Lené), * 18-02-1993 te Panorama

h2     Dirk Cornelis, * 11-05-1961 te Bloemfontein

[Dirk is ’n kommersiële vlieënier.]

X 08-12-1990 Karen LAUBSCHER (Karen) te Stellenbosch

i1      Pieter Emilius (Emile), * 11-02-1994 te Stellenbosch

i2      Surita, * 22-05-1995 te Stellenbosch

h3     Ida, * 19-04-1963 te Bloemfontein

[Ida het B Huishoudkunde IV by Stellenbosch verwerf en werk as mediese verteenwoordiger.]

X 25-05-1991 Roger Ashley FRASER

i1       Ashley Ingrid FRASER (Ashley), * 17-12-1994 te Port Elizabeth

i2       Christian Peter John FRASER (Christian), * 19-11-1996 te Port Elizabeth

h4     Emma Louise (Emma), * 24-03-1965 te Pinelands

[Emma het ’n Diploma in Huishoudkunde aan die Kaapse Tegnikon verwerf.]

X 31-05-1991 Francois KNOETZE (Faffa) te Stellenbosch

i1       Emma Louisé KNOETZE (Louisé), * 11-03-1994 te Stellenbosch

i2       Ingrid Mari KNOETZE (Ingemari), * 03-09-1995 te Stellenbosch

i3       Francois Emile KNOETZE (Francois), * 25-08-1999 te Stellenbosch

h5     Pieter Emelius Streicher (Emile of Melius), * 10-07-1966 te Pinelands

[Emile het B Com by Stellenbosch verwerf en is lid van die Johannesburgse Effektebeurs.]

X 29-04-1995 Zelna CLAASSEN te Clarens

i1      Luzanne, * 02-11-2000 te Stellenbosch

g2     Jacomina Hendrina (Maynie), * 06-04-1945 te Caledon en @ 01-07-1945 te Riviersonderend

X 12-04-1969 Daniël Stephanus Petrus GELDENHUYS (Daan) te Bloemfontein-Noord, * 08-11-1945 te Kroonstad, ¸ 07-07-1988 en + 1991

[Maynie het by UOVS ’n diploma in Biblioteekkunde voltooi en as bibliotekaresse en sekretaresse gewerk. Daan het die grade B Comm en B Proc verwerf en in Theunissen as prokureur gewerk.]

h1     Petrus Johannes GELDENHUYS (Johan), * 27-12-1971 te Bloemfontein

X 06-09-1997 Frances VAN HEERDEN (Nunu) te Theunissen, * 06-09-1973 te Ventersburg

[Johan was in polisiediens. Sedert 2008 is hy plaasbestuurder in Theunissen. Boerdery is sy groot liefde. Hy is ’n kranige skut, lid van die SA B-span en Nasionale Polisiespan. Hy het glo medaljes vir Afrika. Nunu werk as klerk, maar is terselfdertyd baie skeppend en kunstig.]

h2     Bonita GELDENHUYS, * 16-12-1973 te Bloemfontein

X 07-08-1999 Gerald Brian ZDANOWICZ te Worcester, * 21-02-1965 te Libertyville, Illinois VSA en + 04-07-2002

[Gerald was ’n Amerikaanse burger van Poolse afkoms. Hy sterf aan ’n hartaanval tydens ’n pretloop op die VSA-Vryheidsdag. Bonita het met haar babadogtertjie Talia van sewe maande teruggekom SA toe en haar as ’n kleuterskoolonderwyseres bekwaam. Sy werk by ’n privaat kleuterskool en woon in Durbanville.]

h3     Anthea GELDENHUYS, * 30-09-1975 te Bloemfontein (tweeling)

X 17-03-2007 Grant HILL te Paarl, * 08-06-1976 te Kaapstad

[Grant is ’n meganiese ingenieur en Anthea werk as projekkoördineerder by Sanlam in Bellville.]

h4     Dirk Cornelis GELDENHUYS, * 30-09-1975 te Bloemfontein (tweeling)

[Dirk is ’n mediese dokter opgelei aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy was huisdokter in Bethlehem, het meermale in Kanada gewerk en spesialiseer in 2008 as narkotiseur by Tygerberg-Hospitaal. Hy woon in Durbanville.]

g2 XX 13-03-1997 Vicus Janse VAN RENSBURG te Stellenbosch, * 30-11-1936 te Robertson en + 11-11-2006 te Worcester

[Vicus het by die destydse Volkskas gewerk en was later rekenmeester by ’n bakkery in Worcester wat later Sasko geword het (nou Pioneer Foods). Hy het op jong ouderdom bestuurder geword en in 1995 afgetree. Na sy huwelik met Maynie het hulle op Rawsonville gaan woon.]

f6      Zacharias Johannes, * 14-02-1892 te Windkraal, Swellendam en @ 10-04-1892 te Swellendam

X 18-02-1929 Wilhelmina Johanna JOUBERT te Bonnievale, * 03-09-1909 te Bruintjiesrivier en + 10-03 1977 te Robertson

g1     Pieter Emelius Streicher (Piet Prokureur), * 23-12-1931 te Middelrivier, Swellendam en @ 02-1932 te Bonnievale

X 04-05-1957 Magdel Elizabeth SYMINGTON te Sutherland, *17-09-1932 en @ 15-03-1933 te Sutherland

h1     Henriette, *10-02-1960 te Bonnievale

h2     Willemien Johanna, * 10-11-1963 te Bonnievale

h3     Zenobia, * 22-06-1966 te Bonnievale

g2     Zacharias Johannes Joubert, * 10-03-1936 en @ 09-08-1936 te Middelrivier, Swellendam

X 10-03-1962 Linda Joan MANNING te Vredelust, Bellville, *12-01-1941 en @ 21-07-1941 te Hermanus

h1     Zacharias Johannes (Beer), * 14-01-1964 te Swellendam

X 21-09-1996 Antoinette WASO, *

[Antoinette het in 1987 aan die Hoërskool President gematrikuleer en is aan die US as apteker opgelei. Sy dien as senior apteker by die Netcare-Groep.]

i1      Zach

i2      Zandre

h2     Marianna, *13-02-1966 te Swellendam

X Theo Louis BLOM, * 15-05-1959 te Riversdal

i1       Louis Mattheus BLOM, * 01-05-1991 te Bredasdorp

i2       Theonie BLOM, * 24-08-1993 te Bredasdorp

h3     Henry Manning, * 09-04-1973 te Swellendam

[Henry het aan die HTS Drostdy in Worcester gematrikuleer en is by die Tegniese Kollege Westlake opgelei in paneelklop- en spuitverfwerk. Hy dien as lektor by dié kollege van 1997 tot 2005 en open sy eie paneelklopbesigheid in Bonnievale. Hy is lief vir rots- en strandhengel en is (2010) voorsitter van die Ashton-hengelklub.]

g3     Dirk Wilhelm, * 30-09-1944 te Middelrivier, Swellendam

X 25-11-1967 Susanna Maryna DE KOCK (Susie) te Kraaifontein, * 24-05-1946 te Robertson

[Wilhelm was vir baie jare die keldermeester van Nuy, naby Worcester. Hy het gereeld baie pryse op wynskoue met sy wyne gewen en is twee keer as wynmaker van die jaar landwyd aangewys. Na sy aftrede woon hy en Susie op Langebaan.]

h1     Johan, * 16-05-1970 te Stellenbosch

X 02-12-2000 Martie VAN ZYL te Worcester

i1        Wihan Wilhelm, * 12-07-2002

i2        Handré Johan, * 02-12-2004

h2     Azanne, * 08-05-1974 te Worcester

f7      Louis Henry, *03-02-1894 en @ 06-05-1894 te Swellendam en + 16-05-1980 te Potchefstroom

X 28-07-1931 Sarah Susanna COETZEE te Potchefstroom, * 26-02-1908 te Potchefstroom en + 12-11-1996

g1     Pieter Emelius Streicher, * 05-06-1932 te Swellendam

X 12-11-1960 Anna Elizabeth (Dollie) DE BRUYN, * 15-06-1932 te Rooipoort, Potchefstroom

h1     Anna Elizabeth (Ansie), * 02-12-1961 te Potchefstroom

X André BOERS

i?      Anzelle

h2     Louis Henry, *16-09-1965 te Potchefstroom

[Louis het grootgeword op die plaas Kruitfontein en hulle woon in 2008 nog daar. Hy het gematrikuleer aan die Hoër Volkskool, waar sy pa Pieter en sy sus Ansie ook skoolgegaan het. Louis het meganiese en elektriese opleiding en beklee ’n bestuurspos by Tegniese Dienste van die Noordwes-Universiteit, en hy boer.]

X 26-10-1991 Martha Susanna GRIESSEL (Martie) te Vereeniging, * 10-01-1964 te Petrusburg

[Martie het in Bloemfontein grootgeword en het daar gematrikuleer. Sy het ’n sekretariële kursus gedoen en vir baie jare in Bloemfontein in die staatsdiens gewerk en later in Vereeniging in versekering en in bankbemarking. Tans (2008) werk sy in ’n halfdagpos by NG Welsyn in Potchefstroom.]

i1      Pieter Emelius Streicher (Pieter) *17-03-1993 te Vanderbijlpark

[Pieter gaan ook skool by die Hoër Volkskool. Hy is ’n skitterende atleet in die langer afstande, het           Noordwes-kleure gekry en neem in 2008 aan die SA skolekampioenskappe deel.]

i2      Johanna Francina (Jo-hanné) *11-10-1995 te Vanderbijlpark

[Jo-hanné is een van die hoofleiers in die laerskool en blink uit in akademie, netbal, atletiek en hokkie.                    Sy het ook Noordwes-kleure vir tweekamp ontvang en neem in 2008 aan die SA kampioenskappe deel.]

g2     Rosa Hermina, * 20-11-1934 te Potchefstroom

X 18-02-1956 Stefanus Sebastiaan KRIEK te Potchefstroom, * 12-12-1933 te Vrede

g3     Barend Coetzee, * 15-03-1937 te Potchefstroom

X 04-12-1959 Anna Machielina VAN JAARSVELD te Pretoria, * 18-05-1938 te Cullinan

h1     Louis Henry, * 13-01-1965 te Pretoria

h2     Barend Albertus, * 09-12-1968 te Pretoria

h3     Anneline, * 26-05-1974 te Pretoria

g4     Hendrina Louise, * 09-12-1945 te Potchefstroom

X Piet JB COETZER

h1

h2     Jacqueline COETZER

X HECHTER

h3     Pieter COETZER

f8      Jakob Petrus (Japie), * 03-02-1896 en @ 12-04-1896 te Swellendam en + 1899 op 3½ jaar

[Oor Japie se dood het Freda Linde ’n ongepubliseerde gedig “Aan ouma Linde” geskryf wat van groot deernis getuig.]

f9      Johannes Gerhardus (Jood), * 09-08-1897 te Swellendam

X 1928 Anna Sophia Maria VAN DER MERWE (weduwee LINDE) te Lichtenburg, * 10-10-1898 te Nooitgedacht, Zeerust

[Johannes het van 1923 af vir vyf jaar by Lichtenburg diamante gedelf en daarna is hy Pretoria toe waar hy Yskor van die grond af help opbou het.]

g1     Johannes Gerhardus, * 19-02-1929 te Rooigrond KP

X 30-11-1955 Elizabeth Cloaberry DE WET te Pretoria, * 05-10-1935 en @ 03-05-1936 te Pietersburg

h1     Amanda Cloaberry, * 05-05-1961 te Pretoria

h2     Urania Rosalie, * 25-06-1964 te Pretoria

g2     Monica, * 28-12-1934 en + 14-07-1965 te Pretoria

X MEESTER

f10    Gerhardus Johannes Hermanus, * 29-04-1899 en @ 02-07-1899 te Swellendam en + 24-06-1977 te Benoni

X 08-10-1932 Anna Christina KUIT, * 20-05-1913 te Paardekop

g1     Pieter, * 12-09-1936 te Paardekop

X 03-03-1962 Jacoba Magdalena DU PLESSIS (Ena), * 01-05-1942 te Boksburg

h1     Sonja, * 23-05-1967 te Boksburg

h2     Ingrid, * 08-03-1969 te Boksburg

h3     Erika, * 21-10-1973 te Kensington-on-Thames, Engeland

g2     Gerhardus, * 14-08-1950 te Pretoria

X 02-03-1975 Louise Francis STOOP te Boksburg, * 06-06-1955 te Boksburg

h1     Pieter, * 23-02-1976 te Benoni

f11    Anna Elizabeth Johanna, * 16-03-1901 te Bruintjiesrivier en @ 30-05-1901 te Swellendam en + 03-04-1984 te Riviersonderend

X 01-02-1927 Johan Hendrik (Harry) KNOBLAUCH te Riviersonderend, * 26-02-1894 te Rustenburg, Riviersonderend en @ in die ou kerkie op Ouwerf, Lindeshof en + 11-10-1974 te Riviersonderend. Die egpaar was kinderloos.

f12    Frederick Jacobus (Fred), * 17-02-1904 en @ 01-05-1904 te Swellendam

X Elizabeth BURGER, * 14-04-1916 te Graaff-Reinet. Die egpaar was kinderloos.

[Fred het op Riviersonderend gewoon en het as bejaarde steeds ’n jeugdige persoonlikheid gehad en baie jongmense as vriende geken. Hy het op 74 nog aktief gholf gespeel en selfs ’n putjiespelkompetisie gewen.]

e10   Frederik Jacobus, * 26-11-1858 en @ 08-01-1859 te Swellendam en + 28-08-1935 te Vryburg

X Anna Engelia THEUNISSEN te Bultfontein, * 19-08-1869 te Bultfontein en + 06-06-1950 te Vryburg

f1      Charlotte Jacoba, * 1890 te Bultfontein en + 05-10-1978

X William LEAMY

f2      Hans Jurie, * 31-08-1892 te Bultfontein en + 25-12-1970 te Vryburg

X Emma Augusta THIERBACH, * 12-01-1904 te Cathcart

g1     Frederik Jacobus, * 05-04-1924 en @ 30-07-1924 en + 11-04-1925 te Vryburg

g2     Hans Jurie (Jurie) * 06-12-1929 en @ 26-01-1930 te Vryburg, + 23-03-2005 te Coetzersdam

X 22-03-1952 Hendrika Dorothea Maria STRYDOM (Doris) te Klerksdorp, * 30-10-1933 te Vryburg

[Jurie het baie suksesvol op Coetzersdam in die distrik Vryburg geboer. Nadat Hans die boerdery oorgeneem het, het Jurie steeds met die beesboerdery gehelp. Hy is op tragiese wyse gedood toe hy in die kraal gestruikel en geval het en ’n bul hom doodgetrap het.]

h1     Hans Jurie, * 07-05-1954 te Vryburg

X 22-05-1976 Fredrika Elizabeth PRETORIUS (Erika) te Klerksdorp, * 26-06-1955

i1      Jacoline, * 16-05-1979 te Klerksdorp

i2      Hans Jurie (Jurie), * 10-06-1981 te Klerksdorp

i3      Dea, * 20-07-1984 te Klerksdorp

i4      Hans Jürgen (Jürgen), * 20-11-1985 te Klerksdorp

h2     Johannes Jacobus, * 31-08-1956 te Vryburg

X 15-12-1978 Hillet Aletta OBERHOLZER te Bloemfontein, * 05-10-1957

i1      Marilet, * 10-03-1981 te Bloemfontein

i2      Doret, * 08-09-1983

h3     Hermann Max, * 15-09-1965 te Vryburg

X 05-12-1987 Erika HORAK te Klerksdorp

[Hermann Max matrikuleer te Schweizer-Reneke, studeer aan UOVS en behaal B Soc Sc in 1988. Hy behaal later die grade Hons BA en MA en D Phil aan die PU vir CHO. Sy proefskrif handel oor “Arbeidstransformasie in die landbousektor in die Noordwes-provinsie sedert 1994”. Hy dien (2007) as senior lektor in Bedryfsosiologie aan dieselfde universiteit.]

i1      Hermann Max, * 27-01-1993

i2      Nicola, * 28-06-1994

g3     Bertha Maria Phillipina, * 31-10-1931 en @ 24-01-1932 te Vryburg en + 20-03-1942 te Johannesburg. Jonk oorlede.

f3      Jacobus Marthinus, * 28-03-1894 te Vryburg

X Anna Maria Elizabeth SCHUTTE

g1     Frederick Jacobus, * 14-03-1926 en @ 01-05-1926 en + 13-06-1966 te Vryburg

X 31-07-1948 Anna Elizabeth (Anne) KEMP te Klerksdorp, * 23-02-1928 te Wolmaransstad en + 07-02-2004

h1     Jacobus Marthinus (Martin, tandarts), * 11-07-1951 te Vryburg

X 10-04-1976 Fredrika Johanna Catharina (Freda) UYS te Pretoria, * 15-05-1953 te Durban

[Martin het sy graad in tandheelkunde aan UP behaal en Freda haar diploma in verpleegkunde en obstetrie by die HF Verwoerd-Hospitaal in Pretoria. Hulle woon sedert 1995 op ’n plasie naby Bapsfontein. Martin werk as tandarts in sy eie praktyk in Benoni.]

i1              Ruann, * 20-07-1979 te Pretoria

X 25-11-2005 Desiré Charlene JOUBERT, * 13-10-1982 te Pretoria

[Ruann werk (2010) as sagteware-programmeerder by Wireless G in Centurion en Desiré lewer diens vir ’n maatskappy in Centurion wat hartkleppe en toerusting aan hospitale verskaf.]

j1     Nathan Tristan, * 11-06-2004 te Pretoria

j2     Brandon Lee, * 08-11-2006 te Pretoria

i2              Lizanne, * 22-10-1981 te Pretoria

[Lizanne het B Com Hons in Besigheidsbestuur en Bemarking aan UP studeer en woon en werk sedert 2005 in London.]

i3              Marcell, * 18-08-1989 te Pretoria

[Marcell studeer (2010) klankingenieurswese by die ASE-Akademie in Johannesburg.]

h2     Lynette Roline (Lynn), * 10-06-1954 te Vryburg

X 13-02-1988 Christopher John (Chris) BLUNDEN

i1       Michael Lloyd BLUNDEN, * 28-11-1990

i2       Rochelle Anne BLUNDEN, * 08-05-1992

f3 XX 30-03-1931 Charlotte Catharina THEUNISSEN te Vryburg, * 20-04-1911 te Warrenton

g2     Martinus Wilhelmus Theunissen (Maartin), *16-08-1935 en @ 11-12-1935 te Vryburg

X 11-07-1959 Sarolina Johanna PRETORIUS te Vryburg, * 26-04-1938 te Vryburg

h1     Hendrina Johanna Wilhelmina, * 28-02-1961 en @ 30-04-1961 te Vryburg

h2     Jacobus Marthinus, * 22-08-1962 en @ 04-11-1962 te Vryburg

h3     Marlien Charlotte Cobé, * 16-06-1970

g3     Magdalena Anna, * 21-08-1941 te Vryburg

f4      Frederik Jacobus, * 04-04-1895 te Vryburg en + 05-07-1895. Jonk oorlede.

f5      Anna Engelia, * 11-03-1899 te Vryburg en + 04-11-1979

X 18-06-1918 Georg Frederik COMBRINK

g1     Johann Frederik COMBRINK, * 13-06-1919

X      29-07-1947 Elizabeth Maria (Elza) MENTZ

h1     Georg Frederik (Org) COMBRINK, * 06-10-1948 en + 27-12-2006 te Middelburg, Mpumalanga

X Isobel SMITH. Hulle het een seun, Johann  en een dogter, Itricia.

[Org se ouma was ’n Swellendamse Linde, maar hy dra die stamnaam van die Vrystaatse Lindes wat via sy oupa Georg Frederik Combrink aan hom oorgedra is. Hy het in Outjo grootgeword. Hy sluit by die polisie aan en het in Walvisbaai begin werk. Later woon hy in Middelburg Mpumalanga en dien as provinsiale hoof van die Algemene Speurtak. Hy stel intens in die Linde-familie belang en woon ’n aantal familiefeeste by. Hy is gesteld op fiksheid en neem deel aan SAPD se nasionale tenniskampioenskap en fiksheidskompetisies. Hy word laat in 2006 na Malelane verplaas en sterf skielik aan ’n hartaanval in die nuwe omgewing.]

h2     Johannes Theodorus (Theo) COMBRINK, * 24-01-1954

f6      Ellie, * 20-11-1909 te Vryburg

X Andries HOUGH

g1     Patricia HOUGH besit Panfontein, plaas van Frederik Jacobus (e10)

d2     Susanna Magdalena, * 22-06-1814 te Paarl en + 07-03-1876 te Klipheuwel

X 18-07-1842 Gabriël Jacobus VAN EEDEN, @ 07-05-1815 en + 18-06-1878 te Hopetown

e1     Hans Jurie VAN EEDEN, * 23-04-1846 te Swellendam en + 12-09-1910 te Robertson

X Maria Elizabeth ROSSOUW, * 13-11-1846 te Swellendam en + te Robertson

d3     Johanna Christina (Anna), * 15-06-1816 en @ 10-07-1816 te Swellendam en + 15-08-1842 te Waenboomskloof

X 03-06-1839 Frederik Jacobus BEUKMAN te Swellendam, * te Riviersonderend, @ 10-04-1803 te Swellendam, + 26-03-1849 te Swellendam

d4     Louis Jonas, * 11-07-1818 en @ 04-10-1818 te Swellendam

X 27-06-1842 Zachary Geertruida VAN EEDEN te Swellendam, * 25-05-1822, @ 15-09-1822 te Swellendam en + 10-01-1862 te Leeuwrivier, Swellendam

[Louis Jonas het op Kluitjieskraal in die distrik Swellendam geboer.]

e1     Hans Jurie (Hans Perdekoning), * 01-01-1843 en @ 26-03-1843 en + 13-07-1934 te Swellendam

X 21-03-1865 Judith Magdalena SWART te Swellendam, * 06-06-1842 en + 04-11-1919 te Swellendam

[Hans het graag perd gery. Vandaar die bynaam. Hy kon dit op 91-jarige ouderdom nog lekker doen.]

f1      Louis Jonas, * 12-02-1866 en @ 31-03-1866 te Swellendam en + 16-10-1937 te Riversdal

X 04-04-1893 Catharina Cornelia ODENDAAL te Swellendam, * 20-01-1874 te Bredasdorp en + 10-02-1917 te Nooitgedacht, Swellendam

g1     Hans Jurie, * 07-02-1896 en + 19-12-1933 te Swellendam. Nooit getroud nie.

g2     Jacoba Maria (Kootjie), * 14-03-1898 en @ 01-05-1898 te Swellendam en + 20-10-1974

X 09-07-1918 Hermanus Hendrik GILIOMEE (Manie) te Swellendam, * 24-08-1894 en + 01-11-1974

h1     Catharina Cornelia GILIOMEE, * 03-09-1926

X 03-09-1946 Jacobus Nicolaas Uys HUMAN, *09-06-1912, + 03-03-1976

h2?   Hermanus Hendrik GILIOMEE, * 11-04-1935 X Annamarie DREYER, * 18-12-1942

g3     Judith Magdalena (Jukie), * 27-01-1900 en @ 01-04-1900 te Swellendam

X Dirk Cornelius GILIOMEE (Hein)

g4     Mattheus Johannes, * 16-07-1903 en @ 06-09-1903 te Swellendam

X Maria Margaretha ODENDAAL, * 13-03-1908

g5     Catharina Cornelia, * 05-02-1908 en @ 07-04-1908 te Swellendam

X Willem J ODENDAAL

g6     Louis Johannes, * 02-11-1909 en @ 06-02-1910 te Swellendam

X 25-01-1938 Alida Gloudina FICK te Heidelberg KP

h1     Magdalena Magritha (Laasie), * 19-06-1947 te Heidelberg KP. Enigste kind.

g7     Willem Johannes, * 11-03-1913 en @ 04-05-1913 te Swellendam

X Petronella Maria Jacoba DE JAGER, * 05-11-1911

g8     Johannes Bernardus, * 12-09-1916 en @ 05-11-1916 te Swellendam

f2      Johannes Bernardus, * 26-08-1868 en @ 04-10-1868 te Swellendam

X 29-03-1892 Catharina Regina SWART te Swellendam, * 1870?

g1     Hans Jurie, * 06-09-1893 en @ 05-11-1893 te Swellendam en + 06-10-1963 te Riviersonderend

X 27-06-1921 Anna Christina VAN DYK te Kaapstad, * 21-08-1898 en @ 23-10-1898 te Napier en + 13-11-1969 te Riviersonderend

[Hans was baie musikaal. Hy het ’n goeie tenoorstem gehad en kon talle musiekinstrumente bespeel. Verder was hy ’n talentvolle sportman wat op die rugbyveld uitgeblink het.]

h1     Catharina Johanna Elizabeth, * 25-08-1922 en @ 01-10-1922 te Swellendam en + 15-09-1924 te Riviersonderend. Klein oorlede.

h2     Catharina Regina, * 14-11-1924 en @ 07-12-1924 te Swellendam

X 25-07-1958 Willem DU PLESSIS te Stellenbosch

h3     Louise, * 10-06-1926 en @ 01-08-1926 te Swellendam

X 03-10-1953 Dirk Johannes VAN DYK te Stellenbosch, * 28-10-1925 te Treinskraal, Riviersonderend

h4     Johannes Bernardus (Jannie), * 22-06-1931 en @ 06-09-1931 te Swellendam

X 23-06-1956 Margaret STONE te Stellenbosch, * 01-10-1931 te Caledon

[Jannie was predikant van die NG Kerk in Goedvertrou, Caledon en Tygerberg. Hy het in 1991 emeriteer en woon daarna in Brackenfell.]

i1      Annelize, * 06-07-1957 te Caledon

X 02-12-1978 Ludwig ZIETSMAN te Parow

i2      Marguerite, * 11-04-1959 te Ceres en @ 05-07-1959 te Riviersonderend

i3      Nilanie, * 03-12-1966 te Vryburg

i4      Jureni, * 28-11-1969 te Caledon

g2     Regina Catharina, * 29-04-1895 en @ 30-06-1895 te Swellendam

X 27-04-1920 Hermanus Theodorus STEYN te Swellendam, * 1892?

g3     Judith Magdalena Geertruyda, * 10-03-1897 en @ 16-05-1897 te Swellendam

X 08-06-1920 Louis Jacobus CONRADIE te Swellendam, * 1900?

g4     Jacobus Nicolaas, * 20-07-1900 en @ 02-09-1900 te Swellendam

g5     Maria, * 19-04-1904 en @ 26-05-1904 te Swellendam

f3      Hans Jurie, * 29-05-1870 en @ 26-06-1870 te Swellendam

X 04-04-1893 Catharina Juliana SWART te Swellendam, * 1873?

g1     Susanna Johanna Wilhelmina, * 20-02-1894 en @ 08-04-1894 te Swellendam

g2     Hans Jurie, * 09-01-1897 en @ 31-01-1897 te Swellendam

X 15-06-1926 Margaretha Johanna VAN DYK, * 25-05-1906

h1     Seun (geen naam), * en + 14-08-1927 

h2     Lovina Elizabeth (Lona), * 07-05-1929 te Swellendam en + 26-01-1932.

h3     Hans Jurie (Boetie), * 12-06-1931 te Swellendam

X Ellen Marie BURE, * 17-02-1931

i1      Margaretha Johanna (Martie), * 03-01-1968

h4     Jacobus Johannes (Koos), * 10-09-1932 te Swellendam en + 22-06-2005 te Klerksdorp

X Margaretha Jacoba JORDAAN, * 26-07-1936

i1      Joreta LINDE-FERREIRA, * 05-04-1968 te Klerksdorp

X 11-09-2004 Jacobus FERREIRA (Kobus) te Pretoria, *26-02-1959 te Humansdorp

[Kobus en Joreta woon (2009) in Hazelwood, Pretoria. Sy is senior bestuurder van kommunikasie by die kantoor van die Ouditeur-Generaal. Kobus het vir baie jare in die departement buitelandse sake gewerk, maar het van 1997 af sy eie onderneming wat tuinopruimings en boomslopings hanteer. Joreta gebruik die dubbelloopvan in haar werkomgewing.]

j1      Jacobus Meeding FERREIRA (Meeding), * 11-04-2006 te Pretoria

i2      Hans-Jurgen, * 23-01-1971 te Klerksdorp

X 28-09-1997 Hendriena Maria VAN VUUREN (Elmarie)

[Hans-Jurgen is (2009) al vir 15 jaar verkoopsverteenwoordiger by Paint&Ladder in Klerksdorp en Elmarie is bestuurder by ’n korttermynversekeraar.)

j1      Donae, *10-11-1997 te Stilfontein

h5     Louis Johannes (Loënes), * 22-03-1945 en + 13-02-1967

i1(?) Louis Johannes, * 15-09-1966 (volgens familiebybel van G2 Hans Jurie)

g3     Judith Magdalena, * 14-02-1898 en @ 06-03-1898 te Swellendam

X 09-04-1929 Barnard Jacobus LE ROUX te Swellendam, * 1897?

g4     Johannes Bernardus, * 05-04-1900 en @ 06-05-1900 te Swellendam

X Anna VAN DEVENTER (weduwee GRIESEL)

XX Johanna BOTHA

g5     Louis Jonas, * 01-01-1902 en @ 30-03-1902 te Swellendam en + 15-09-1989

X 13-03-1950 Johanna Gertruida BOTHA te Stellenbosch, * 12-05-1919 te Nieuwoudtville en + 08-03-1982 te Stellenbosch

h1     Louis Hans, * 02-05-1951 te Stellenbosch (tweeling)

X 21-12-1974 Thelmay LIEBENBERG te Paarl, * 08-03-1954 te Paarl

[Louis is algemene mediese praktisyn en direkteur van die Pines-Kliniek op Worcester.]

i1      Louis Bernard, * 01-02-1978 te Bellville

[Louis is pediater in Stellenbosch.]

i2      Christof Willem, * 12-11-1980 te Petoria

[Christof woon tans (2010) in Worcester na 7 jaar in Oos-Europa (Balkan-state). Hy is mede-eienaar van BreedeNet – ’n internet-diensverskaffer in die Wes- en Oos-Kaap, asook ’n IT-spesialis vir Klipbokkop Mountain Resort en vir Toyota Enviro Outreach.]

i3      Hans Jurgen, * 01-06-1984 te Worcester

[Jurgen woon in Montague Gardens in die Kaap en werk as Diensverskaffer-spesialis vir Apple Mac by NetsurIT.]

h2     Hester Sophia, * 02-05-1951 te Stellenbosch (tweeling)

X 29-07-1972 Daniël Pieter ROSSOUW (Danie) te Stellenbosch, * 21-01-1949 te Beaufort-Wes

i1       Yolanda ROSSOUW, * 18-04-1973 te Bellville

X 20-01-1994 Frans KIRSTEN te Potchefstroom, * 19-03-1972

i2       Corné ROSSOUW, * 06-03-1975 te Bellville

X 21-01-1994 Ockert FOURIE te Potchefstroom

i3       Danieta ROSSOUW, *21-01-1981 te Newcastle

X 19-01-2006 Carel Christoffel JANSEN VAN VUUREN, * 04-12-197?

h3     Johannes Bernardus, * 13-04-1958 te Stellenbosch

g6     Petrus Albertus, * 28-12-1903 en @ 07-02-1904 te Swellendam

X Susarah Elizabeth FRANKEN, + 12-05-2011

h1     Jolene, * 08-09-1950 en @ 05-11-1950 te Riviersonderend

X 23-10-1971 Stephanus Francois (Fanie) VORSTER te Rodenbeck, Bloemfontein, * 24-02-1949 te Lady Grey

i1       Elizma VORSTER, * 22-12-1976 te Bloemfontein

X 14-02-1998 Daniël Johannes Jacobus (Danie) STEENKAMP, * 25-07-1974

j1     Dané STEENKAMP, * 10-08-2007 te Bloemfontein

i2      Liné VORSTER, * 01-07-1978 te Bloemfontein

X 24-04-1999 Gideon Johannes (Pine) PIENAAR, * 16-09-1973, ¸ 03-03-2007

g7     Susanna Beukes (Sannie), * 27-11-1906 en @ 06-01-1907 te Swellendam

X 16-06-1931 Barnard Jacobus LE ROUX te Swellendam, * 1897?

h1        Julia LE ROUX

X KROON

h2        Judy LE ROUX

X LE GRANGE

g8     Coenrad Christoffel, * 11-04-1912 en @ 05-05-1912 te Swellendam

f4      Maria Dorothea, * 06-06-1872 en @ 21-07-1872 te Swellendam

X 17-03-1903 Jacob Jacobus VAN EEDEN te Swellendam, * 1873?

f5      Zacharya Geertruida, * 12-11-1874 en @ 20-12-1874 te Swellendam

f6      Coenraad Christoffel, * 04-05-1876 en @ 02-07-1876 te Swellendam

X 21-02-1899 Margaretha Maria Lourensa SWART te Swellendam, * 1878?

g1     Elizabeth Petronella, * 24-07-1900 en @ 02-09-1900 te Swellendam

X 02-01-1923 Johan Catharinus SWART te Swellendam, * 1897?

g2     Hans Jurie, * 17-08-1906 en @ 28-10-1906 te Swellendam

X 30-04-1934 Alida Maria LACOCK, * 08-08-1906 en @ 01-10-1906 te Kalkbaai

h1     Maria Petronella, * 21-10-1934 te Muizenberg

X Karlheinz VAN DER POLL

h2     Margaretha Lourenza, * 23-09-1939 te Muizenberg

X Nico Willem LE ROUX

h3     Coenraad Christoffel, * 23-07-1942 en + 21-12-1964 te Muizenberg. Jonk oorlede.

h4     Jan Christiaan, * 09-08-1943 te Muizenberg en @ 11-1943 te Kalkbaai

X 22-03-1969 Hendrika Johanna KAPP te Vishoek, * 04-03-1948 te Kaapstad

i1      Karen, * 27-02-1971 te Vishoek

i2      Hans Jurgen, * 20-03-1973 te Vishoek

i3      Jan Christiaan, * 03-03-1975 te Vishoek

h5     Hans Jurie, * 07-07-1945 te Muizenberg

X       08-05-1971 Ninon LE ROUX te Bellville, * 10-12-1946 en @ 23-02-1947 te Langlaagte

i1      Ilana, * 17-04-1973 te Bellville

i2      Hans Jurie, * 10-01-1976 te Bellville

g3     Judith Magdalena, * 11-04-1912 en @ 02-06-1912 te Swellendam

f7      Gerhardus Johannes Christiaan, *28-07-1878 en @ 25-08-1878 en + 19-04-1956 te Swellendam

X 02-08-1910 Maria Dorothea SWART te Swellendam, * 1885? en + 06-01-1924 te Swellendam

g1     Hans Jurie, * 18-01-1915 en @ 07-03-1915 te Swellendam

g2     Johannes Jacobus Swart, * 20-04-1919 en @ 01-06-1919 te Swellendam

X Elizabeth Blom CONRADIE, * 24-07-1925

h1     Gerhardus Christiaan, * 08-07-1945 en @ 07-10-1945 te Swellendam

f7 XX 13-10-1936 Catharina Wilhelmina Francina DU TOIT te Swellendam, * 1914?

g3     Maria Groenewald, * 05-01-1938 en @ 06-03-1938 te Swellendam

X 30-07-1960 Jacobus Christiaan LE ROUX te Swellendam, * 1936?

g4     Judith Magdalena Groenewald, * 11-09-1943

f8      Christoffel Johannes, * 26-03-1880 te Swellendam

X 22-03-1910 Maria Magdalena Albertha UYS te Swellendam, * 03-12-1879

g1     Maria Magdalena Joubert (Miemie), * 30-08-1913 en @ 05-10-1913 te Swellendam

f9      Gabriël Jacobus, * 10-1882. Klein oorlede.

f10    Judith Magdalena Maria Geertruida, * 03-11-1885 en @ 06-12-1885 te Swellendam en + 03-12-1943

X 02-12-1913 Pieter Christiaan KUNZ te Swellendam, * 1886?

e2     Maria Elizabeth Hendrika, * 19-06-1844 en @ 01-09-1844 te Swellendam

X 05-03-1872 Frederik Jacobus STEYN te Swellendam, * 14-04-1846

e3     Louis Jonas, * 21-08-1849 en @ 18-11-1849 te Swellendam en + 18-08-1930

X 29-09-1874 Susanna Johanna Geertruida SWART te Swellendam, * 21-09-1850 te Bredasdorp en + 10-07-1914 te Dipkasmond, Swellendam

f1      Maria Dorothea, * 26-06-1876 en @ 30-07-1876 te Swellendam en + 05-09-1954

X 17-03-1903 Jacob Jacobus Francois VAN EEDEN, * 26-09-1873 te Swellendam en + 17-09-1948 te Bredasdorp

g1     Jacob Jacobus VAN EEDEN, * 02-10-1913 te Swellendam en + 17-10-1966 te Bredasdorp

X 28-12-1941 Mimmie VAN BREDA, * 27-04-1921

f2      Zacharya Geertruyda, * 09-03-1879 en @ 27-04-1879 te Swellendam

f3      Susanna Johanna, * 26-10-1880 en @ 19-12-1880 te Swellendam

f4      Louise Gertruida, * 31-08-1882 en @ 29-10-1882 te Swellendam

f5      Anna Dorothea, * 05-08-1884 en @ 19-10-1884 te Swellendam

f6      Louis Jonas, * 21-12-1885 en @ 14-02-1886 te Swellendam

f7      Judith Magdalena, * 05-10-1887 en @ 27-11-1887 te Swellendam en + 29-11-1944 te Bredasdorp

X Willem Michiel Petrus MATTHEE, * 07-1881 te Caledon en + 05-03-1943 te Bredasdorp.

g1     Maria Dorothea MATTHEE

X NN VAN EEDEN

f8      Jacoba Maryna, * 25-12-1889 en @ 16-02-1890 te Swellendam

X 04-10-1938 Daniël BESTER te Swellendam, * 1890?

f9      Elizabeth Margaretha, * 31-03-1892 en @ 15-05-1892 te Swellendam

X Johanna Catharina SWART (manspersoon), * 19-07-1896

e4     Zacharya Geertruida, * 26-07-1851 en @ 19-10-1851 te Swellendam

X 07-10-1873 Willem Jacobus STEYN (wewenaar) te Swellendam, * 1840?

e5     Gerhardus Johannes Christiaan, * 03-10-1853 en @ 25-12-1853 te Swellendam

e6     Gabriël Jacobus, * 08-12-1856 en @ 08-02-1857 te Swellendam, + 20-02-1922 te

Vrededorp, Johannesburg

X Catharina Dorothea Elizabeth BADENHORST te Smithfield

f1       Louis Jonas, * 14-10-1891, @ 29-11-1891 te Smithfield

f2     Johanna Dorothea, * 06-11-1893, @ 24-12-1893 te Smithfield.  Waarskynlik jonk oorlede, want sy word nie in 1922 genoem op haar pa se sterfkennis nie, en vgl f7.

f3 Maria Elizabeth

X Lourens Jacobus VAN STADEN

f4 Gabriël Jacobus Badenhorst, * 09-07-1903

f5 Catharina Dorothea, * 14-10-1905

f6 Cornelia Dina, * 28-10-1907 

f7 Dorothea Johanna, * 29-12-1911

e7     Jacobus, * 05-03-1860 en @ 15-04-1860 te Swellendam

X 02-12-1884 Hester Magdalena VAN EEDEN te Swellendam, * 1861?

f1      Louis Jonas, * 30-07-1885 en @ 01-11-1885 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f2      Frederik Jacobus Van Eeden, * 27-07-1886 en @ 31-10-1886 te Swellendam en + 1935 te Johannesburg

X 05-08-1914 Anna Margaritha JOHNSON te Fordsburg, * 1896?

g1     Christina Magdalena, * 06-05-1916

X 06-10-1934 Johannes Hendrikus OOSTHUIZEN te Johannesburg-Oos, * 1910?

g2     Jacobus (Koos), * 29-12-1917 en @ 14-04-1918 te Fordsburg

X Connie

XX Agnes FERREIRA (later X VAN ZYL)

h1     Robin Frederick, * 14-10-1948

[Robin was vir 20 jaar veearts te Empangeni en het later as dosent by Onderstepoort opgetree. Werk sedert 09-2002 in Londen en woon later (2010) in Johannesburg.]

X 19-01-1974 Louisa Anna KOELEWYN (Loesje) te Roodepoort, * 19-02-1950

i1      Anneke, * 22-09-1975 te Kroonstad

X Zlatko DOBRONIC, *

[Anneke woon (2010) in Johannesburg.]

i2      Robin Frederick (Rob), * 05-07-1978 te Kemptonpark [WP-rugbyspeler, 2003, speel sedert 2007 rugby in Frankryk.]

i3      Edrich, * 09-10-1982 te Empangeni

X Lizere MALAN

[Edrich het ’n graad op Pukke verwerf. Hy speel (2010) slot vir die Leopards en woon op Potchefstroom.]

g3     Ole, @ 14-03-1920 te Fordsburg. Baie klein oorlede.

g4     Anna Margaretha, * 20-01-1921 en @ 12-06-1921 te Vredelust, Johannesburg

X Wessel VAN OUDTSHOORN

g5     Dorothea Elizabeth, * 02-06-1922 en @ 10-12-1922 te Vredelust

X Karel DE BLANCH

g6     Jacomina Maria, * 02-01-1924 en @ 10-08-1924 te Johannesburg-Oos

X 31-07-1943 James Richard TREMPER te Johannesburg-Oos, * 1915?

g7     Zachreida Gertruida (Ouie), * 18-08-1925 en @ 08-11-1925 te Johannesburg-Oos en + 24-09-2002

X 22-08-1942 Gerhardus Petrus VAN HEERDEN te Johannesburg-Oos, * 1920?

XX Richard Leadway O’BRIEN

g8     Ole Johanna Gertruida, * 10-09-1927 en @ 08-01-1928 te Johannesburg-Oos en + 20-05-1979

X Jacobus VAN RENSBURG

g9     Hester Magdalena, * 02-07-1929 en @ 22-12-1929 te Johannesburg-Oos

X Evert EHLERS

h1       Marietjie EHLERS

X KRUGER

g10   Malie, * 20-03-1931 en @ 11-10-1931 te Johannesburg-Oos

X Japie MELLET

g11   Frederick Jacobus Van Eeden (Freek), *05-01-1933 en @ 10-02-1933 te Johannesburg-Oos

X Jacoba Lorika REYNDERS (Rika), * 07-04-1940 te Johannesburg

h1     Frederick Jacobus (Frik), * 28-11-1963 en @ 02-02-1964 te Westdene, Johannesburg. Skofbaas by Libanon-myn. + 11-11-2009. Verongeluk met motorfiets op pad werk toe.

X 02-07-1982 Sanet Hester te Westonaria, * 05-04-1966

i1       Norman, * 29-11-1982 te Westonaria

X Madelein Annalize ROSSOUW, * 25-07-1978

j1     McKayla Magdalena, * 04-03-2004

i2      Chantel, * 03-09-1986 te Carletonville

h2     Anna Margaretha, 26-05-1972

g12  Louis Jonas, * 22-08-1934 en @ 09-12-1934 te Johannesburg-Oos en + 31-12-1980

X 22-05-1960 Elisabeth Catharina VAN DER MERWE te Johannesburg, * 14-03-1944 te Johannesburg

h1     Frederick Jacobus (Kobus), * 30-05-1962 en @ 05-03-1962 te Westdene

X 27-09-1987 Jane PADDOCK te Johannesburg, * 06-03-1969 te Johannesburg

[Kobus is (2010) ’n loodgieter met ’n eie besigheid wat die afgelope 23 jaar kontrakwerk vir Wits-Universiteit doen. Hy hou van die natuur en van jag. Jane is in die eiendomsbedryf en hou van handwerk en scrapbooking.]

i1       William Charles, * 19-01-1986 te Alberton

X 21-03-2009 Crystal Bridget CARWARDINE te Alberton, * 06-06-1985 te Rhodesië

[William studeer (2010) vir sy PPL-Lisensie en werk in sekuriteit. Crystal werk in ’n dokter se spreekkamer. Hulle het ’n passie vir familie en geskiedenis.]

i2       Jaque Lewies, * 23-09-1988 te Alberton

O Nadine BADENHORST, * 03-09-1989 te Krugersdorp

[Jaque werk (2010) as IT-ingenieur by Galix. Hy hou van die natuur en van diere.]

j1     Payten-Lee, * 01-04-2008 te Alberton

i3              Monica, * 11-01-1994 te Johannesburg

[Monica is (2010) in Gr 10 by Dinamika-Hoërskool. Sy hou van perdry en perdesport.]

h2     Sarel Johannes (Sakkie), * 17-08-1964 en @ 06-12-1964 te Westdene. Ouditeur.

h3 Leon, * 28-04-1967 en @ 03-09-1967

f3      Anna Margaretha, * 17-02-1888 en @ 15-04-1888 te Swellendam en + 08-06-1969 te Sybrandpark

X Theunis Johannes VOLSCHENK, * 14-06-1886 en @ 02-09-1886 te Wynberg (Seun: Willem Kleynhans van Kommetjie)

f4      Jacobus Willem, * 03-03-1890 en @ 01-06-1890 te Swellendam

X Susanna SMIT (Sus)

[Jacobus en Sus het in Craighallpark in Johannesburg gewoon.]

g1     Jacobus Willemse, * 25-06-1913 en @ 26-08-1913 te Swellendam

X Rachel Jacoba McKNIGHT, * 09-10-1910 te Swellendam

h1 Maria Susanna, * 11-12-1937 en @ 15-10-1939 te Johannesburg-Oos

h2     Jacobus Willemse, * 11-04-1940

g2     Hester Magdalena, * 06-07-1915 en @ 19-02-1922 te Vredelust, Johannesburg

X Paul Nicolaas Harm LE ROUX

g3     Louis Jonas, * 09-10-1917 en @ 19-02-1922 te Vredelust. Nooit getroud nie.

g4     Zacharida Gertruida, * 21-11-1921 en @ 19-02-1922 te Vredelust, tweeling

g5     Elizabeth Jacoba, * 21-11-1921 en @ 19-02-1922 te Vredelust, tweeling

g6     Anna Margaretha, * 08-01-1925 en @ 03-01-1932 te Johannesburg-Oos

X PELSER

g7     Frederick Jacobus Van Eeden, * 16-10-1927 en @ 03-01-1932 te Johannesburg-Oos. Nooit getroud nie.

g8     Gabriël Jacobus, * 10-07-1930 en @ 03-01-1932 te Johannesburg-Oos

X 22-02-1958 Petronella Cornelia Johanna LOMBAARD te Johannesburg, * 13-06-1937

h1     Pieter Conrad Theodorus, * 10-07-1958 te Johannesburg

X 27-12-1979 Magdalena WOOD te Johannesburg, * 28-11-1962 te Pietersburg

i1      Gabriël Jacobus, * 25-04-1980 te Johannesburg

i2      Pieter Conrad Theodorus, * 08-10-1981 te Johannesburg

i3      Petronella Margarietha, * 19-01-1983 te Johannesburg

h2     Gabriël Jacob Van Eeden, * 12-10-1959 te Johannesburg

X 19-01-1981 Cathalene DELPORT te Johannesburg, * 12-07-1962 te Port Elizabeth

h3     Barend Jacobus, * 06-10-1960 te Johannesburg

X 27-01-1982 Gertruida DU TOIT te Johannesburg

h4     Petronella Cornelia Susanna, * 07-03-1963 te Johannesburg

X 19-07-1981 Mark FALLET te Johannesburg, * te Winchester, Engeland

h5     Gert Van Deventer, * 19-07-1965 te Johannesburg

h6     Frans Louis, * 01-01-1968 te Johannesburg

g9     Jacob Van Eeden, * 26-06-1933 en @ 16-04-1939 te Johannesburg-Oos

f5      Hester Magdalena, * 29-08-1895 en @ 03-11-1895 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f6      Zachareida Gertruida, * 1896

X Reinier Johannes Jacobus VAN TONDER, * 1895?

f7      Maria Elizabeth (Mill), * 12-02-1898 en @ 03-04-1898 te Swellendam

X 10-10-1917 Louwrens Jacobus VAN STADEN te Fordsburg, * 1893?

XX Jacobus Johannes VIVIERS

g1          Boet VIVIERS

X Edie

f8      Elizabeth Jacoba (Bettie), * 31-08-1900 en @ 04-11-1900 te Swellendam

X 06-10-1925 Jan Tobias LAUBSCHER te Johannesburg-Oos, * 09-08-1898 en @ 04-11-1898 te Riebeek-Kasteel en + 14-05-1972 te Retreat

f9      Hans Jurie, * 13-10-1903 en @ 03-01-1904 te Swellendam

f10    Dorothea Elizabeth Jacoba, * 17-12-1904 en @ 09-04-1905 te Swellendam. Nooit getroud nie.

g1 Louis Jonas

X Marjorie WEBSTER

[Louis het by sy tante Bettie (f8) in Johannesburg grootgeword. Dit is onbekend wanneer en hoe sy eie ma oorlede is.]

h1        Lional, * 21-06-1957 te Welkom

X 1992 Charlene

[Lional is Engelssprekend en woon op ’n kleinhoewe buite Durbanville waar hy ’n masjienbou-onderneming het.]

f11    Jacob Jacobus, *01-08-1907 en @ 03-11-1907 te Swellendam. Nooit getroud nie.

d5      Maria Jacoba Wilhelmina, * 02-09-1820, @ 10-12-1820 te Swellendam

X 08-01-1849 Johannes Cornelis Matthys WOLFAARD te Swellendam

d6      Maria Hendrika, * 1821

X Hendrik Michiel EKSTEEN

d7      Catharina Johanna, * 27-04-1823, @ 28-09-1823 te Swellendam, + 15-09-1884 te Boshof

X 10-09-1849 Matthias Johannes Marthinus STEYN (Maatjan), * 02-02-1830

e1      Maria Helena STEYN

X 16-07-1877 Dirk Cornelius UYS te Boshof

f1      Johannes Marthinus UYS, * 13-10-1880, @ 05-12-1880 te Boshof

f2      Catharina Johanna UYS, * 04-10-1883, @ 03-02-1884 te Boshof

f3      Maria Catharina UYS, * 05-02-1885, @ 06-06-1886 te Boshof

f4      Hermanus Christiaan UYS, * 23-12-1887, @ 01-04-1888 te Boshoff

f5      Susanna Magdalena UYS, * 30-07-1890, @ 02-11-1890 te Boshof

e2      Johannes Marthinus STEYN

X 25-11-1878 Anna Elizabeth KOK te Boshof

f1      Johannes Marthinus STEYN, * 08-12-1879, @ 28-03-1880 te Boshof. Jonk oorlede

f2      Johan Hendrik Christoffel STEYN, * 20-12-1880, @ 27-03-1881 te Boshof

f3      Johannes Marthinus STEYN, 08-04-1883, @ 03-06-1883 te Boshof

f4      Jacob Wijnand STEYN, * 22-04-1885, @ 31-05-1885 te Boshof

f5      Louis Jonas STEYN, * 06-12-1886, @ 09-01-1887 te Boshof

f6      Maria Magdalena STEYN, * 02-01-1888, @ 02-03-1889 te Boshof

f7      Hermanus Christiaan STEYN, * 21-01-1891, @ 02-03-1891 te Boshof

e3      Louis Jonas STEYN, *

X 25-06-1884 Susanna Magdalena Petronella UYS te Boshof

f1      Johannes Marthinus STEYN, * 24-06-1885, @ 02-08-1885 te Boshof

f2      Louisa Jonas STEYN, * 13-06-1887, @ 07-08-1887 te Boshof

f3      Francina Elizabeth STEYN, * 26-06-1889, @ 01-09-1889 te Boshof

f4      Catharina Johanna STEYN, * 28-06-1891, @ 06-09-1891 te Boshof

f5      Wilhelm STEYN, * 24-12-1892, @ 05-02-1893 te Boshof

f6      Susanna Magdalena STEYN, * 28-02-1895, @ 05-05-1895 te Boshof

f7      Cornelia STEYN, * 05-04-1897, @ 18-07-1897 te Boshof

e4      Catharina Magdalena STEYN, * 1857 te Swellendam, + 28-10-1933 te Klipkuil, distrik Boshof

X 12-03-1877 Wynand Louw DU PLESSIS te Boshof

f1      Wynand Louis DU PLESSIS, * 15-09-1878 te Boshof

f2      Catharina Johanna Magdalena DU PLESSIS, * 15-01-1880, @ 15-02-1880 te Boshof

X 29-06-1915 Johan Matthys DU PLESSIS

f3      Johannes Marthinus DU PLESSIS, * 13-05-1881, @ 03-07-1881 te Boshof

f4      Maria Jacoba DU PLESSIS, * 12-05-1883, @ 01-07-1883 te Boshof. Vermoedelik jonk oorlede, want sy word nie genoem in haar ma se sterfkennis van 1933 nie

f5      Susanna DU PLESSIS, * 10-02-1887, @ 17-04-1887 te Boshof

X Stephanus Johannes BECKER

f6      Gesina Maria DU PLESSIS, * 18-02-1891, @ 05-04-1891 te Boshof

X Louis Jonas STEYN

e5     Susanna Magdalena STEYN, * 1859, + 12-07-1906 te Welgedacht, distrik Boshof

X 14-02-1877 Sarel Petrus Francois DU PLESSIS te Boshof (Die egpaar was kinderloos)

e6      Hermanus Christiaan STEYN

e7      Gertruida Catharina STEYN

X 18-08-1890 Bartholomeus ZAAIMAN te Boshof, + 15-01-1893

d8      Jan, * 05-09-1825, @ 26-12-1825 te Swellendam

d9      Elisabeth Margaretha, * 12-10-1827, @ 17-08-1828 te Swellendam

X 26-02-1849 Andries Frederik Willem STEYN te Swellendam, * 20-12-1827, + 06-03-1905

[Volledige gegewens is te vind in JW Jonker: "Die nasate van AFW Steyn en EM Linde", 2004]

e1      Maria Hendrika Johanna STEYN, * 03-03-1850

X 05-05-1874 Johannes Stephanus STEYN, * 03-02-1844

e2      Johannes STEYN, * 09-08-1851, + 15-09-1922

X 30-03-1875 Barbara Wilhelmina STEYN, * 05-12-1856 te Bruintjiesrivier, distrik Swellendam

e3      Hans Jurie STEYN, * 20-06-1853

e4      Andries Frederik Willem STEYN, * 24-09-1855, + 14-09-1940

X Cornelis Christina STEYN, * 23-04-1861

e5      Catharina Magdalena STEYN, * 16-11-1858

e6      Elizabeth Margaretha STEYN, * 15-05-1861, + 29-06-1935

e7      Hermanus Christiaan STEYN (Manie), * 20-02-1865, + 20-10-1934

X 1888 Cornelia Maria CULLEN (Kitty), * 19-12-1861, + 1958

e8      Louis Jonas STEYN, * 11-11-1867, + 11-06-1947

X 31-07-1894 Elsje Maria Diedrika LINDE (Ellie), * 25-04-1868, + 1957

e9      Pieter Christiaan STEYN (Piet), * 04-06-1873, + 21-08-1964

X 22-08-1899 Anna Elizabeth Johanna STREICHER, * 22-06-1877 te Swellendam

XX Johanna Wilhelmina STEYN, * 29-05-1891

 

 

d10     Gerhardus Johannes, * 25-02-1830, @ 14-05-1830 te Swellendam

X 12-06-1854 Maria Catharina STEYN te Swellendam

e1      Catharina Magdalena, * 18-12-1855, @ 02-03-1856 te Swellendam, + 23-01-1917

X 22-12-1879 Henry PACE, * 18-05-1849 te Riversdal

e2      Hans Jurie Hermanus, * 17-01-1858, @ 27-06-1858 te Swellendam

e3      Gerhardus Johannes, * 20-09-1859, @ 13-11-1859 te Swellendam, + 1866 ? (vgl e7)

e4      Hermanus Christiaan, * 25-03-1861, @ 12-05-1861 te Swellendam

X Susanna Jacoba STEYN

e5      Maria Hendrika Christina, * 16-03-1863, @ 14-06-1863 te Swellendam

e6      Susanna Magdalena Jacoba, * 28-03-1867, @ 02-05-1867 te Swellendam

e7      Gerhardus Johannes, * 22-09-1870, @ 18-12-1870 te Swellendam

X Jacoba Elizabeth VAN DER VYVER

f1      Johannes Jurie (Hans), * 17-01-1906, + 15-02-1981

X 16-05-1931 Susanna Magrieta CRAFFORD (Sannie), * 01-06-1912

g1      Gerhardus Johannes, * 30-04-1934

X Poppie, * 31-05-19??

g2      Christina Johanna (Kitty), * 30-05-1937

X 08-11-1958 Abraham Daniël Jan DE VILLIERS, * 03-02-1936, + 11-05-2008

h1      Lindra DE VILLIERS, * 28-09-1960

X 28-11-1981 Hendrik Coenraad JOOSTEN (Hennie), * 02-08-1959

i1      Jani JOOSTEN, * 12-06-1989

i2      Hendrik JOOSTEN, * 13-12-1994

h2      Christa DE VILLIERS, * 13-06-1962

X 14-12-1985 Frederick Johannes Faculyn GOUS (Vrede), * 26-10-1956

h3      Juanita DE VILLIERS, * 01-08-1967

X 09-09-1989 Adriaan Cornelius HIGGS (Attie), * 02-12-1965

i1      Juan Adriaan HIGGS, * 11-10-1993

i2      Kevin HIGGS, * 08-09-1996

g2 XX HARDING

g3      Cornelis Petrus (Neels), * 27-10-1939

X 05-10-1965 Elizabeth Margaretha STREICHER (Elise), * 27-11-1939

h1      Juriaan, * 11-05-1966

X 25-02-1995 Linda MOUTON, * 10-05-1967

i1      Lisa, * 17-01-2000

g4      Johannes Jurie (Hannes), * 22-09-1941

X 03-03-1968 Sara Susanna ERASMUS (Sarie), * 05-03-1946

h1      Johannes Jurie (Jurie), * 10-09-1969

X 11-04-1991 Caroline Rentia NELSON, * 16-02-1970

i1      Anel, * 31-01-1993

i2      Johannes Jurie (Jurie), * 13-03-1995

h2      Rene, * 23-06-1968

X 10-10-1990 Eugene LE MAITRE, * 21-06-1969

i1      Eugene LE MAITRE, * 13-02-1992

i2      Sane LE MAITRE, * 19-10-1995

i3      Rehan LE MAITRE, * 18-04-2002

h3      Suritha, * 30-01-1973

X GJA PREVOO

i1      Micheal PREVOO, * 24-11-1997

i2      Sabastiaan PREVOO, * 05-07-2000

g5      Christo Crafford (Chris), * 23-03-1954

f2      Gerhardus Johannes (Gert), *

X Sarah LA GRANGE

g1      Gert, * 08-10-1925

g2      Joan, * 11-12-1927

g3      Evert, * 20-04-1930

g4      Liwies, * 28-10-1935

f3      Izak Bartholomeus

f4      Maria Catharina (Miem)

X Stoffel CRAFFORD (Lood)

g1      Lettie CRAFFORD

g2      Rienie CRAFFORD

g3      Rosie CRAFFORD

X Nellis NEL

g4      Jan CRAFFORD

X Corna

g5      Christoffel CRAFFORD

g6      ? CRAFFORD

g7      Gert CRAFFORD

f5      Johanna Maria (Hanna), * 14-08-1914

X LOUBSER

g1 Johan LOUBSER

f5       XX ESTERHUIZEN

f5      XXX Jan VAN DER VYVER

f6      Jacoba Elizabeth (Kowie)

X HOUGH

g1      Frank HOUGH

f7      Lewies Francios

X Johanna Margaretha LA GRANGE (geb MARAIS)

f8      Susanna Catharina (Sampie)

 

 

 

Vervolg...


d11 Anna Susanna Magdalena Dirklina, * 27-11-1834 en @ 18-01-1835 te Swellendam

X 25-05-1857 Fredrik Johannes Hendrik HEIJNS te Swellendam

d12 Lefina Elizabeth Christina, * 18-02-1838 en @ 17-11-1838 te Swellendam

c4 Catharina Elizabeth, @ 06-10-1799 te Swellendam

X 04-11-1822 Hendrik Johannes KRAUKAMP te Swellendam, * 28-08-1803

c5 Magdalena Susanna, @ 27-06-1802 te Swellendam, + 15-09-1855

X 02-11-1822 Jacobus GROENEWALD te Swellendam

XX 09-12-1839 Gideon Willem VAN EEDEN te Swellendam, @ 16-04-1797, + 12-04-1856 te Bosjesmanspad

b2 Jacobus, * 16-09-1760 en @ 17-11-1760 te Stellenbosch, + 02-05-1843 op Oudekraal, Riviersonderend

X 11-08-1782 Johanna Francina GROENEWALD, * 16-06-1762 op Driefontein, distrik Caledon, + 22-03-1853 te Riviersonderend in die ouderdom van 90 jaar, 9 maande en 6 dae

[Jacobus was ’n dapper man wat deur genl Janssens vertrou is om hom op talle militêre ekspedisies, onder andere na die grensgebied, te vergesel. As beloning vir sy dapperheid het hy die plaas De Oudekraal, waar hy aan die Sonderendrivier gaan woon het, en ’n silwerbeker met ’n inskripsie ontvang. Toe die Engelse in 1806 in Tafelbaai aankom, het Jacobus as een van die generaals van die 225 berede Swellendamse krygers die verdedigers te hulp gesnel. Toe die burgers by geleentheid voor die Engelse moes terugval, het Linde sy manne beveel om agterstevoor op hulle perde te ry om die vyand in die vlug onder die lood te kan steek. Later jare het hy aan verskeie grensoorloë deelgeneem en was tot sy tagtigste jaar hoof van die Swellendamse kommando. Hy het verskeie plase as geskenk gekry vir sy deelname aan die militêre bedrywighede. Hy is begrawe in die kerkhof op die plaas Leeukraal langs die Sonderendrivier. Langs die huidige N2, ’n paar kilometer oos van Cooperstasie (net oos van die Gouritsrivier) waar die pad na Vleesbaai uitdraai, is ’n landmeterbaken op ’n heuwel noord van die pad na hom vernoem. Dit staan vandag nog as Lindeberg bekend.]

c1 Elisabeth Johanna, @ 23-11-1783 en + voor 1808 in die Oos-Kaap

X 22-03-1801 Jurie Johannes KEMP te Kaapstad, @ 28-03-1779 en + in die Oos-Kaap

d1 Johanna Elizabeth KEMP, @ 26-12-1803

X 03-06-1820 Thomas Ignatius FERREIRA te Uitenhage, @ 16-10-1796

e1      Thomas Ignatius FERREIRA, * 30-10-1821 te Uitenhage

X 07-10-1844 Susanna Elizabeth BÜCHNER, * 1828?, + 06-11-1873 te Alexandrië

d2      Frederik Theunis KEMP, *18-10-1810 te Graaff-Reinet

X Helena Johanna Petronella HUMAN, * 26-07-1817 te Uitenhage

e1     Jurie Johannes KEMP, * 20-08-1834 te Uitenhage

c2 Catharina Elizabeth, @ 10-07-1785 en + 1817?

X Hans Jacob BEUKES, @ 30-01-1785 te Stellenbosch

d1      Mattheus Gerhardus BEUKES, @ 15-01-1809

X Hendrina Petronella UYS, * 1896? te Patryskraal, distrik Bredasdorp

d2      Dina Margaretha BEUKES, * 30-09-1811 en @ 20-10-1811 te Caledon

X 06-01-1828 Johannes Hendrik HUMAN te Somerset-Oos, * 07-10-1804 en @ 17-10-1804 te Swellendam en + 09-01-1858 te Alexandria

d3      Johanna Francina BEUKES, * 1813, @ 08-09-1813 te Caledon

X 09-04-1843 Matthys Gerhardus HUMAN te Uitenhage, * 17-05-1821, @ 16-06-1821 te Uitenhage

c3 Johanna Susanna, @ 07-10-1787 en + voor 1843

X Jan Andries GILDENHUYZEN

c4 Helena Wilhelmina, @ 04-10-1789. Jonk oorlede.

c5 Anna Jacoba, @ 27-01-1792 en + voor 1843

X Johannes Henricus HURTER

c6 Jacobus Nicolaas, @ 22-08-1794. Oorlede ná 1839.

c7 Hans Jurie, * 01-07-1796 te Leeuwkraal en @ 11-11-1796 en + 12-09-1839. Nooit getroud nie.

c8 Johannes Christoffel (Jan), *30-08-1798 en @ 25-02-1799 en + 02-06-1880 te Lindeshof

X 01-03-1823 Catharina Elisabeth LINDE (b5c10), * 25-11-1806 te Riviersonderend, @ 25-12-1806 te Swellendam en + 06-03-1844 op Oukraal, Riviersonderend

[Jan het in die voetspore van sy pa gevolg en as kommandant die burgers van Swellendam in 1846/1847 in die Oorlog van die Byl teen die opperhoofde Pato en Kreli aangevoer. Hy het in 1849 as kommandant bedank en is deur Sir Harry Smith as vrederegter aangestel. Hy is begrawe in die ou familiekerkhof op Leeuwkraal naby Lindeshof.]

d1 Isabella Maria (Nonnie), * 25-11-1823 te Lindeshof en @ 18-12-1823 te Swellendam en + 22-03-1880 te Leeuwkraal, Lindeshof

X 02-1844 Jacob Hendrik BEYERS te Caledon, * 14-12-1817 te Meerlust en + te Lindeshof

[Omdat Jan nie seuns gehad het nie, het die ou Linde-familieplaas Leeuwkraal aan die Sonderendrivier in die Beyers-familie se besit gekom. Ter gedagtenis aan die vroeëre eienaars is die omgewing Lindeshof genoem.]

e1 Johannes Linde BEYERS, * 07-04-1845 te Groot-Drakenstein en + 23-02-1904 in Kaapstad

X 24-04-1866 Anna Elizabeth HEROLD, * 12-01-1845 en + 21-07-1900 te Caledon-distrik

f1 Rykje Catharina BEYERS, * 03-02-1867 te Eersterivier en + 1867. Jonk oorlede.

f2 Johannes Linde BEYERS, * 1868 en + 06-09-1950 te Caledon-distrik

X Susanna Salmina VILJOEN, * 11-05-1869 te Caledon-distrik en + 08-10-1934 te Hermanus

f3 William John BEYERS, * 01-02-1870 te Caledon-distrik en + 05-02-1926 te Somerset-Wes

X Elsie Carolina HERSELMAN, * 04-08-1869 te Tarkastad en + 03-11-1929 te Heidelberg

f4 Jacob Hendrik BEYERS, * 10-11-1871 en + 1871? te Caledon-distrik. Jonk oorlede, voor 1904.

f5 Hendrik Philippus BEYERS, * 05-11-1873 te Caledon-distrik en + na 1904.

f6 Catharina Elizabeth Linde BEYERS, * 25-04-1875 te Caledon-distrik. Jonk oorlede.

f7 Percy Francis BEYERS * 27-05-1877 te Caledon-distrik en + na 1904.

f8 Linde BEYERS, * 09-07-1881 te Riviersonderend en + 03-10-1924 te Caledon

X Henrietta Philippina VAN HEERDEN, * 03-1884 te Tarkastad en + 01-06-1934 te Tarkastad.

[Linde was ’n kroegeienaar. Die egpaar was kinderloos.]

f9 Tobias Johannes Herold BEYERS, * 14-01-1883 en + 30-10-1924 te Lindeshof

X 1908 Margaretha Elizabeth ROUX, * 14-06-1883 en + 12-07-1964 te Caledon-distrik

f10 Sybil Maria BEYERS, * 03-10-1885 te Riviersonderend en + te Pretoria

X Pieter Wouter de Wet BEKKER, * 22-01-1881 te Aliwal-Noord en + 20-06-1933 te Standerton

e2 Hendrik Philippus BEYERS, * 09-05-1846 te Drakenstein en + 10-04-1935 te Lindeshof

X Maria Elizabeth WESSELS, * 16-02-1848 en + 24-06-1949 te Leeuwkraal

f1 Jacob Hendrik BEYERS, * 16-01-1868 te Stellenbosch en + 15-02-1962 te Riviersonderend

X Anna Magdalena CROUS, * 01-01-1886 te Robertson

f2 Margaretha Johanna Jacoba BEYERS, * 31-10-1869 te Riviersonderend en + 26-03-1927 te Caledon

X Antonie Gysbert VILJOEN, * 21-08-1858 te Caledon-distrik en + 26-10-1918

f3 Johannes Wilhelmus BEYERS, * 13-01-1876 te Riviersonderend en + 17-02-1961 te Hermanus

X Maria Dorothea MARITZ, * 08-05-1894 te Sutherland en + 16-07-1969 te Riviersonderend

c8 XX 08-1845 Maria Elizabeth BOLLEURS, weduwee van Alexander F CHIAPPINI, te Kaapstad, + 06-1892

c9 Nicolaas Johannes (Hans), @ 15-06-1801 en + 1819 in die Suurveld

c10 Helena Cornelia, * 16-09-1804 te Riviersonderend en @ 23-12-1804 te Swellendam en + 25-07-1862

X 02-05-1824 Jurgen Johannes HUMAN te Swellendam, * 07-12-1796 en @ 07-08-1797 te Swellendam en + 27-01-1880 te Riviersonderend

d1 Cornelia Margaretha HUMAN, * 17-02-1828 te Lindeshof en + 24-12-1911 te Middelburg KP

X 13-12-1847 Nicolaas Hendrik THEUNISSEN te Caledon, * 09-09-1822 en + 27-11-1899 te Colesberg

d2 Helena Isabella HUMAN, * 12-12-1829 te Caledon-distrik en + 04-03-1913 te Uitvlugt, Swellendam

X 03-051854 Simon Frederick STREICHER, * 09-11-1819 te Potjieskraal, Swellendam en + 16-08-1882 te Uitvlugt, Swellendam

d3 Gertruida Catharina HUMAN, * 1831 en + te Swartland

X Cornelis de Leeuw BEYERS, * 16-11-1823, + 17-12-1857

e1 Hendrik Philippus BEYERS, * 26-06-1848, @ 29-08-1852 te Bredasdorp, + 19-02-1873 te Riviersonderend

e2 Magdalena Cornelia BEYERS. * 25-02-1850 te Swellendam, @ 13-07-1850 te Bredasdorp, + 10-07-1859 te La Motte, Groot-Drakenstein

e3 Johanna Jacoba BEYERS, *10-09-1852, @ 26-11-1854 te Bredasdorp

d3 XX 27-01-1859 Johan Jacob PITON te Swartland

d4 Dirk Cornelis HUMAN, * 06-10-1833 te Caledon-distrik (Voor 1839 oorlede? Broer d7 het dieselfde name)

d5 Jacobus Nicolaas HUMAN, * 20-08-1835 te Riviersonderend en + 16-11-1905 te Langverwacht, Caledon

X 09-02-1863 Martha Johanna Maria DE KOCK te Caledon,

d6 Johannes Jurie HUMAN, * 07-06-1837 te Caledon-distrik en + 14-04-1922 te Caledon

X 03-02-1860 Gertruida Johanna STREICHER, * 25-05-1839 en + 28-08-1902 te Riviersonderend

d7 Dirk Cornelis HUMAN, * 24-04-1839 te Caledon-distrik

X 02-08-1864 Johanna Catharina STREICHER te Swellendam, * 17-01-1845, @ 07-04-1845 te Swellendam

d8 Johannes Christoffel HUMAN, * 16-04-1841, @ 12-09-1841 te Caledon

d9 Johanna Catharina HUMAN, * 23-10-1843 te Caledon-distrik, @ 25-02-1844 te Caledon

d10 Elizabeth Catharina HUMAN, * 27-12-1846 te Caledon-distrik en + 26-05-1918 te Bredasdorp

X 17-07-1865 Jacob Jacobus GROENEWALD, * 07-05-1842 te Brakkom, Caledon en + 31-08-1889 te Somerset-Wes

b3      Magdalena Helena, @ 05-09-1762 te Kaapstad

X 23-11-1783 Matthys HUMAN, * 20-02-1759 en @ 13-07-1760 en + 13-02-1843 te Riviersonderend

c1 Johanna Christina HUMAN, @ 22-07-1785

X 03-03-1805 Jurgen George David BEYERS, * 22-09-1772 te Paarl en + 1825 te Swellendam

d1      Helena Catharina BEYERS, * 07-03-1806

X Johannes Hendricus LOURENS, * 30-03-1794

d2      Anna Catharina BEYERS, * 19-09-1807 te Klapmuts, + 26-05-1877 te Winburg

X Willem Jacobus DU PLESSIS

d3      Johan David BEYERS, * 23-08-1809 te Klapmuts, + 17-12-1885 te Swellendam

X Johanna Magdalena LOURENS, * 02-10-1808 te Caledon, + 14-12-1861 te Swellendam

d4      Johanna Philippina BEYERS, * 12-01-1811 te Klapmuts

X 04-06-1826 Matthys Johannes LOURENS te Swellendam, @ 03-07-1803 te Swellendam, + 07-10-1865 te Bredasdorp

d5       Sophia Margaretha BEYERS, * 28-10-1812, @ 29-11-1812 te Caledon

X 23-11-1873 Lucas Petrus Johannes GROENEWALD te Swellendam, * 19-04-1819

d6       Catharina Elizabeth BEYERS, * 19-05-1815, @ 02-07-1815 te Caledon

X 22-06-1840 Hendrik Bartholomeus CROUS te Swellendam

d7       Maria Hendrica BEYERS, * 14-10-1816, @ 26-11-1816 te Swellendam, + 06-11-1831 te Winburg

X 06-11-1831 Andries Stephanus DU PLESSIS te Swellendam, @ 24-06-1804, + 20-01-1895 te Fauresmith

d8       Hendrina Frederika BEYERS, * 07-07-1818 @ 06-09-1818 te Swellendam

X 14-12-1834 Matthys Johannes LOURENS te Swellendam, * 1814?

d9       Matthys Wilhelm BEYERS, * 01-08-1820, @ 24-10-1820 te Swellendam

X 31-08-1841 Christina Elizabeth LOURENS te Swellendam, * 21-04-1817 te Caledon, + 06-05-1858 te Swellendam

c2 Hans Jurgen HUMAN, @ 26-10-1786 en + 29-04-1862 te Riviersonderend

c3 Matthys Johannes HUMAN, @ 14-09-1788 te Swellendam en + 27-12-1846 te Uitenhage

X Elizabeth Hendrica WOLFAARD

c4 Petrus Lafras HUMAN, @ 30-10-1790

X Elizabeth Jacoba LOOCK

c5 Helena Catharina HUMAN, * 30-09-1792

b4 Michiel Hendrik, @ 22-04-1764. Jonk oorlede.

b5 Nicolaas, @ 06-10-1765 te Kaapstad, + 20-12-1836 op die plaas Tygerhoek, Swellendam

X 08-10-1786 Susanna Rebecca UYS, @ 22-04-1764

[In 1792 kry hy die plaas Karsrivier in lening, maar teen 1802 woon hy op Appelsrivier en was hy veldkornet van Grootvlakte aan die Sonderendrivier. Hy kry ook die plaas Tygerhoek in erfpag waar hy tot aan die einde van sy lewe woon.]

c1 Susanna Hermina, @ 12-10-1788 en + 30-08-1842

X 05-1809 Matthiüs Gerhardüs BEUKES, @ 07-08-1787 en + 12-12-1859

d1 Mattheus Gerhardus BEUKES, @14-03-1810 te Swellendam

X Anna Susanna Johanna THEUNISSEN

XX Hendrina Elsabe Johanna SWART, * 02-09-1818 en + 25-08-1839

d2 Susanna Hermina BEUKES, @ 10-04-1812. Jonk oorlede.

d3 Nicolaas Jacobus BEUKES, * 25-12-1813 en + 06-10-1848 te Caledon-distrik. Nooit getroud nie.

d4 Dina Margaretha BEUKES, * 24-09-1817 en + 15-03-1886 te Kadie, Heidelberg

X Johannes Frederick UYS, * 29-04-1813 en + 02-06-1880 te Kadie, Heidelberg

d5 Catharina Elizabeth BEUKES, @ 27-04-1820

X Christoffel PIETERSE

d6 Susara Johanna BEUKES, * 23-03-1823

X Jacobus Johannes UYS, * 29-09-1819 en + 04-06-1896 te Kadie, Heidelberg

d7 Hans Jacob BEUKES, * 16-12-1824 te Grootvlakte, Swellendam en + 28-12-1877 te Schuitsberg, Caledon

X Anna Johanna THEUNISSEN

d8 Dirk Cornelis BEUKES, * 1827

X Amerentia Carolina Frederika THEUNISSEN, + 08-09-1872

d9 Gerhardus Johannes BEUKES, * 1834 en + 15-12-1848 te Swellendam. Nooit getroud nie.

c2 Catharina Elizabeth, @ 30-07-1790. Vermoedelik jonk dood, want haar halwe suster C10 is weer so gedoop.

c3 Sara Johanna, @ 07-10-1792

X 04-02-1809 Gerhardus Hendricus HUMAN te Swellendam, @ 13-01-1782 en + 09-05-1856 te Witteklip, Swellendam

d1     Susanna Johanna HUMAN, * 24-02-1810, @ 14-03-1810 te Swellendam

X 06-05-1827 Michiel Casparus EKSTEEN, * 19-07-1806, @ 01-08-1806 te Swellendam

e1      Gert Hendrik Human EKSTEEN, * 14-11-1833, @ 02-03-1834 te Swellendam

e2      Michiel Casparus Cornelis EKSTEEN, * 30-05-1836, @ 03-10-1836 te Swellendam

e3      Susanna Johanna EKSTEEN

d2     Johanna Catharina HUMAN, * 15-12-1811 te Witteklip, Swellendam en + 06-11-1890 te Uitkyk, Caledon

X 07-09-1828 Hendrik Jacobus HUMAN, @ 26-12-1799 te Swellendam en + 20-11-1870 te Caledon

e1      Susara Johanna HUMAN, * 08-06-1831, @ 11-03-1832 te Caledon. Jonk oorlede, vgl e3

e2      Cornelis Margaretha HUMAN, * 19-12-1836, @ 26-02-1837 te Caledon

X 29-10-1855 Johannes Hubertus Adrianus THEUNISSEN te Caledon, * 25-07-1829, @ 25-10-1829 te Durbanville, + 04-02-1877 te Fonteinskloof, Swellendam

e3      Susara Johanna HUMAN, * 21-06-1840, @ 16-08-1840 te Caledon

X 05-10-1857 Frederik Ryk Ludolf NEETHLING te Caledon, * 04-09-1837, + te Steynsrus

e4      Johanna Catharina HUMAN, * 24-10-1842, @ 02-01-1843 te Swellendam, + 19-05-1876

X 25-03-1861 Josias Servaas DE KOCK te Caledon

e5      Hendrika Jakoba HUMAN, * 17-11-1847, @ 12-12-1847 te Caledon, + 13-04-1887

X -1-02-1868 Douw Gerbrand STEYN te Caledon, * 30-04-1845, @ 07-07-1845 te Swellendam, + 17-10-1926 te Swellendam

e6      Dirk Cornelis HUMAN, * 10-11-1849, @ 23-12-1849 te Caledon, + 17-11-1935 te Heidelberg

X 16-05-1876 Maria Johanna Wilhelmina NEETHLING, * 07-05-1857, + 09-05-1935

e7      Gert Hendrik HUMAN, * 09-07-1854, @ 27-08-1854 te Caledon

d3     Helena Johanna HUMAN, * 12-04-1814, @ 15-05-1814 te Swellendam

d4     Johannes Gerhardus HUMAN, * 08-05-1816 te Witteklip, @ 30-06-1816 te Swellendam en + 16-12-1863 in Breërivier, Swellendam (verdrink)

X 07-04-1838 Elizabeth Catharina SWART te Swellendam, * 15-06-1821, @19-08-1821 te Swellendam, + 31-10-1883 te Heuningfontein, Riversdal

e1    Elsje Johanna HUMAN, * 05-08-1841, @ 15-08-1841 te Swellendam

X 02-04-1858 Andries Daniel VAN WYK te Swellendam, * 25-06-1834, @ 20-12-1834 te Swellendam, + 27-10-1893 te Moroko

e2    Gerhardus Hendrik HUMAN, * 19-05-1843, @ 03-07-1843 te Swellendam

X 28-04-1864 Elsabe Hendrina SWART te Swellendam, * 23-05-1846, + 07-10-1876 te Newcastle

e3    Nicolaas Barend HUMAN, * 15-03-1845 te Witteklip, Swellendam, @ 16-05-1845 te Swellendam

X 25-02-1873 Geertruida Johanna SWART te Riversdal, * 24-06-1854 te Holbak, Riversdal, + 23-05-1888 te Bethlehem

e3    XX Elizabeth Sara DAVIES te Harrismith, +26-09-1928

e4    Johannes Gerhardus HUMAN

d5     Nicolaas Mattheus HUMAN, * 25-05-1818 te Swelledam

X Johanna Cornelia Dorothea VAN PAPENDORP, * 29-11-1842

d6     Sara Johanna Elizabeth HUMAN, * 08-08-1820 te Swellendam

d7     Catharina Elizabeth HUMAN, * 08-09-1822 te Swellendam. Jonk oorlede.

d8     Gerhardus Hendrikus HUMAN, * 23-05-1824 en + 1899 te Swellendam

X Susanna Clasina SWART, * 30-07-1834

d9     Catharina Elizabeth HUMAN, * 24-08-1826 (dieselfde naam as d7)

X Hermanus Johannes HENDRIKSE, * 1821?

d10 Maria Magdalena HUMAN, * 19-01-1831 te Swellendam en + 23-12-1902 te Kroonstad

X Johan Christiaan HUMAN, * 18-08-1821 te Swellendam en + 06-05 1879 te Bethlehem

c4 Helena Catharina, @ 19-03-1795

X 04-06-1820 Johannes Jurgen HAMMAN te Swellendam, @ 17-02-1793 en + 19-10-1859 te Caledon-distrik

d1 Johannes Jacobus HAMMAN, * 16-11-1820 te Swellendam

d2 Susanna Johanna Maria HAMMAN, * 06-06-1834 te Caledon

X Ryno Michiel EKSTEEN

c5 Hans Jurgen, @ 08-11-1796 te Swellendam. Jonk oorlede.

c6 Diederik Cornelis, @ 20-10-1799 te Swellendam. Jonk oorlede.

c7 Nicolaas Jacobus, @ 27-06-1802 te Swellendam. Jonk oorlede.

c8 Hester Catharina Maria, @ 18-02-1804 te Swellendam

X 01-05-1828 Andries KEYSER te Swellendam

b5 XX 30-10-1803 Isabella Maria RAUTENBACH te Kaapstad