1.1 LINDESHOFFERS

c2     Jacobus Nicolaas, @ 04-10-1789

[Nicolaas boer in die omgewing van Lindeshof en neem in 1811 ook die plaas Ganzekraal by sy buurman Hendrik Petrus Wessels oor.]

X 09-1811 Maria Maryna COLIJN, @ 15-10-1797 te Swellendam en + 1834?

d1     Anna Dorothea, * 07-09-1813 te Caledon-distrik

X 01-04-1832 Lambertus Johannes COLYN (wedunaar) te Swellendam, @ 12-12-1802

d2     Hans Jurgen, * 10-11-1815 en @ 11-02-1816 te Swellendam. Jonk oorlede.

d3     Johannes Nicolaas, * 11-12-1819 en @ 16-04-1820 te Swellendam en + 1860

X 20-02-1843 Adriana Albertha VAN EEDEN te Swellendam, * 01-09-1822 te Swellendam

e1     Cornelia Petronella Margaretha, * 20-06-1843 en @ 03-12-1843 te Swellendam

X 29-07-1861 Charles RAVENSCROFT, * 1841?

e2     Jacobus Nicolaas, * 24-12-1844 en @ 11-05-1845 te Swellendam

e3     Maria Magdalena, * 21-03-1849 en @ 02-06-1849 te Swellendam, + 09-07-1902 te Rugby, distrik Ficksburg

X Wybrand Herbershuizen LEWIS (Luwes)

f1    Adriana Albertse LEWIS, * 1871

X 02-12-1890 Johannes Casparus Franciscus DU TOIT te Ficksburg

f2    Hester Johanna (Susanna) LEWIS

f3    Wybrand Herbershuizen LEWIS, * 04-01-1879, @ 04-05-1879 te Ficksburg

f4    Cornelia Margaretha Petronella LEWIS, * 26-09-1881, @ 27-11-1881 te Ficksburg

X 06-12-1898 Nicolaas Jacobus RAVENSCROFT te Ficksburg

f5    Nicolaas Johannes LEWIS, * 04-03-1885, @ 03-05-1885 te Ficksburg

d3 XX 09-03-1857 Maria Elizabeth VILJOEN te Swellendam

d4     Jacobus Nicolaas, * 15-12-1821 en @ 24-02-1822 te Swellendam. Jonk oorlede.

d5     Johanna Maryna, @ 24-05-1824 van “Bosjesmanspad, Swellendam”

X 22-03-1858 Nicolaas Johannes COLYN te Swellendam, * 1831, 'n “landbouer van Zoutpans Doorn, Robertson”

d6     Jan Adriaan, * 10-11-1826 en @ 25-02-1827 te Swellendam

X 23-09-1851 Maria Elizabeth COLYN te Swellendam, * 1831

d7     Catharina Elisabeth, * 28-05-1829 en @ 21-03-1830 te Swellendam

d8            Maria Hendrica, * 1832?, jonk oorlede. Sy was net meer as 'n week oud toe haar ma oorlede is. + 10-1834