1.2 LEEUWRIVIERERS

c3     Hans Jurgen, @ 1791

X 03-1811 Maria Hendrika KOEN te Swellendam, @ 29-11-1795

d1     Hans Jurie, * 08-06-1812 en @ 31-07-1812 te Swellendam

X 21-12-1834 Elsje Maria Diderika UYS te Swellendam, * 03-09-1816 en @ 17-11-1816 te Swellendam

[Van die vierde geslag af het die tweede naam Jurgen die tipiese Afrikaanse vorm Jurie aangeneem. Hans het op Joubertsdal aan die Bruintjiesrivier in die distrik Swellendam geboer en was ’n voorbeeldige ouderling in die gemeente. Jare later sou ds George Murray van Swellendam ’n boek skryf oor die Christelike deugde. Die denkbeeldige hoofkarakter van die boek, oom Willem Smit, is geskoei op die lewe en voorbeeld van hierdie Hans Linde. Die foto voorin die boek is werklik sy foto.]

e1     Barbara Johanna, * 12-03-1836 en @ 24-04-1836 te Leeuwrivier, Swellendam en + 21-12-1895 te Voorrechtsvlei, Swellendam

X 23-04-1855 Andries Michiel HEYNS te Swellendam, * 17-12-1831 te Leeuwrivier, Swellendam en + 21-06-1902 te Voorrechtsvlei, Swellendam

f1      Elsie Maria Diedrika HEYNS, *02-05-1858 te Remhoogte, Bredasdorp en + 1895

X 1878 Gideon Francois Joubert VAN EEDEN, *19-10-1853 te Swellendam en + 04-01-1932 te Greyton

f2      Helena Catharina HEYNS

f3      Andries Michiel HEYNS

f4      Barbara Johanna HEYNS

f5      Maria Hendrika Sybella HEYNS

X Johannes CILLIERS

f6      Andriesetta Frederika Christina HEYNS

f7      Hansie Maria HEYNS

X J LINGENFELDER

f8      Hans Jurie Linde HEYNS, * 22-02-1875 en + 17-06-1946 te Heidelberg

X Catharina Magdalena LINGENFELDER, * 26-03-1872 te Leeuwrivier, Swellendam en + 27-05-1941 te Heidelberg

f9      Frederick Johannes Jacobus HEYNS

e2     Maria Wilhelmina Hendrika, * 09-05-1839, @ 22-09-1839 te Swellendam en + 23-04-1884

X 22-02-1858 Johannes Stephanus JOUBERT te Swellendam, * 06-04-1837 van Bruintjes Rivier

e3     Hans Jurie, * 21-11-1842 te Kluitjieskraal, Swellendam en @ 15-01-1843 te Swellendam, + 30-06-1933

X 16-08-1864 Barbara Isabella (Bappie) STEYN te Swellendam, * 03-10-1846 en + 29-10-1916

[Hans boer op die plaas Kliphoogte langs die Leeurivier aan die westekant van Swellendam. Hans se wa het klaar gepak gestaan om ook noorde toe te trek om daar ’n heenkome te gaan soek, maar ’n groot vriend, Motzak Swart het hom geld sonder rente geleen om die boerdery op Kliphoogte te kan voortsit. Dit is een van die min familieplase in die omgewing wat steeds aan Lindes behoort. Hans was ’n vroom en voorbeeldige man met groot humorsin wie se gebede by huisgodsdiens ’n belewenis was om na te luister. Bappie was ’n streng en ernstige vrou. As sy roep vir ete, los jy alles net daar en doen wat sy vra.]

f1      Johanna Wilhelmina (Hannie), * 08-06-1865 en @ 06-08-1865 te Swellendam

X 30-04-1889 Petrus Paulus Steyn VAN EEDEN (Piet) te Swellendam, * 1862?

[Piet en Hannie het vroeg uit die Kaap weggetrek en hulle in die omgewing van Christiana gaan vestig. Tydens die Anglo-Boere-oorlog moes hy by geleentheid een van sy kinders self begrawe en omdat die Engelse se koeëls selfs by daardie geleentheid op hom gereën het, het hy later gesukkel om met daardie nasie vrede te maak.]

f2      Hans Jurie, *13-11-1866 en @ 27-12-1866 en + 01-04-1956 te Swellendam

X 08-02-1898 Dina Margaretha UYS (weduwee van Loutjie Swart), *10-07-1869 en + 07-12-1946

[Hans word groot op Kliphoogte in Swellendam se distrik en boer later op Sandkraal aan die oostekant van die dorp. Hy is as jongman getroud met ’n weduwee Swart met vier kinders en hulle het vyf kinders van hulle eie. Sandkraal is die familieplaas van die Swarts. Hans het 1,200 morg gekoop teen een pond per morg en baie jare daaraan afbetaal.]

g1     Hans Jurie, * 31-03-1899 en @ 04-06-1899 te Swellendam en + 17-05-1981 te Fouriesburg

X 18-03-1924 Simona Frederika SWART, * 20-06-1901 te Swellendam

[Hans het op 24-jarige ouderdom sy ouerhuis op Sandkraal in die distrik Swellendam verlaat en eers in Vryheid, Natal, en later op La France in die distrik Fouriesburg geboer. Sy kleinseun Linde du Plessis en sy kleindogter Mona Scheepers sit die boerdery-tradisie in daardie distrik met groot sukses voort.]

h1     Hans Jurie, * 08-09-1925 te Vryheid, Natal en + 18-10-1941 te Fouriesburg

[Hans het op sestienjarige ouderdom in die dorpsdam van Fouriesburg verdrink. So het die direkte linie van Hans Juries in die agtste geslag doodgeloop.]

h2     Johanna Elsabe (Hannetjie), * 10-09-1927 te Vryheid, Natal

X 08-04-1949 Christiaan Lourens DU PLESSIS (Chris) te Pretoria, * 21-11-1919 te Bethal en + 30-06-1977 te Bethlehem

[Hannetjie is in Pretoria as verpleegster opgelei. Chris was onderwyser. Na hulle huwelik het hulle op die plaas Hetloo in die distrik Fouriesburg gaan boer.]

i1       Jan Bernardus DU PLESSIS (Jannie), * 27-09-1950 te Bethlehem

X 13-12-1975 Annette VAN DER WALT te Germiston, * 20-07-1952 te Germiston en + 14-05-2008 te Lichtenburg

i1       XX 27-06-2009 Annatjie BLIGNAUT te Fouriesburg

[Jannie het op Potchefstroom studeer en was predikant van die Gereformeerde Kerke onder andere in Dordrecht, Heilbron, Lichtenburg en Grootfontein (Namibië).]

i2       Hans Linde DU PLESSIS (Linde), * 29-09-1953 te Ficksburg

X 26-01-1980 Petronella LANGENHOVEN (Petro) te Vaalharts, * 22-09-1958 te Vaalharts en + 07-03-2010 te Fouriesburg

[Linde is ’n suksesvolle boer op verskeie plase en woon op Bloemhoek in die distrik Fouriesburg. Hy is in 2012 as "Beesboer van die jaar" in Suid-Afrika aangewys.]

i3       Simona Frederika DU PLESSIS (Mona), * 01-12-1958 te Ficksburg

X 12-01-1980 Johan SCHEEPERS (Makena) te Fouriesburg, * 21-03-1952 te Bethlehem

[Mona en Makena Scheepers boer op Klein Thaba Bosigo en sy bedryf die Oranje-Gastehuis, albei in die distrik Fouriesburg.]

h2 XX 01-06-1983 Jacobus Adriaan ROSSOUW (Kobus) te Clarens, * 04-02-1919 te Burgersdorp en + 04-07-2008 te Pretoria

g2     Dina Margaretha (Magrietha), * 26-12-1900, @ 03-02-1901 en + 20-07-1956 te Swellendam. [Magrietha is nooit getroud nie en het tot met haar pa se dood en kort voor haar eie dood die huishouding op die plaas Sandkraal behartig.]

g3     Johannes Frederick (Hannes), *08-08-1902 en @ 05-10-1902 te Swellendam en + 21-06-1999 te Pretoria

[Hannes het op sewentienjarige ouderdom as plaasseun in Swellendam die roeping ontvang om predikant te word en op Stellenbosch met st 7 gaan begin. Hy het in Kaapstad en Louisville, Kentucky VSA studeer en was predikant in Edenville, Witsieshoek, Durban, Wakkerstroom en Riviera en later Sondagskoolsekretaris van die NG Kerk in Transvaal tot met sy aftrede in 1972. Daarna het hy vir ’n verdere tien jaar bejaardesorg behartig en op tagtigjarige ouderdom die tuig finaal neergelê.]

X 07-05-1932 Anna Christina OLSON te Oak Park, Chicago VSA, * 15-07-1901 te Chicago en + 09-09-1981 te Pretoria

[Anna is in Chicago VSA gebore, was geordende predikant van die Metodistekerk en het as sendeling Afrika toe gekom. Sy het Hannes aan die Universiteit van Kaapstad ontmoet en vir drie jaar in die Belgiese Kongo sendingwerk gedoen. Hulle is in Chicago getroud. Sy het voluit Afrikaner geword en ’n groot rol in die vrouewerk (Transvaalse Vroue-Sendingvereniging) van die NG Kerk gespeel en vir baie jare verpleegstersbearbeiding in Pretoria behartig.]

h1     Anna Louise, * 11-03-1934 te Harrismith en + 16-02-1983 te Pretoria

X Bernardus Thomas RICHARD (Bennie) te Pretoria, * 17-08-1934 te Paarl en + 01-01-1980 te Stilbaai

[Louise het in Pretoria skoolgegaan en is in Stellenbosch as onderwyseres in Afrikaans opgelei. Sy was predikantsvrou en skrywer van ’n aantal Christelike boeke. Bennie was predikant van die NG Kerk in Oos-Londen, Waverley, Naboomspruit en Bosmanstraat Pretoria. Hy het hom veral op jeugwerk toegespits. Hy is as gevolg van ’n hartkwaal op 46 oorlede.]

i1       Bernardus Thomas RICHARD (Bernard), * 20-10-1959 te Stellenbosch

X 11-12-1982 Hanlie SEYFFERT, * 05-11-1962

i2       Johannes Frederick RICHARD (Hannes), * 10-07-1962

h2     Hans Jurie, * 20-07-1941 te Wakkerstroom

X 27-11-1964 Susan Elizabeth VAN TONDER te Pretoria, * 13-07-1943 en @ 31-10-1943 te Pretoria

[Hans het sy skoolopleiding in Pretoria gehad en is aan die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch as predikant opgelei. Hy dien in die NG gemeentes Riversdal en Arcadia. Daarna het hy 30 jaar diens gelewer by Bybelkor/Bybel-Media in Wellington en was by sy aftrede in April 2005 uitvoerende direkteur van kerklike media van die NG Kerk. Susan het in Pretoria skoolgegaan en is aan die Universiteit van Pretoria as maatskaplike werker opgelei. Sy was vir meer as twintig jaar verbonde aan ’n tuisbywerheid in die Paarl. Hans is in 2002 gekies as voorsitter van die Linde-familiebond en tree van die 26ste uitgawe af as redakteur van die Linde-Nuus op.]

i1      Cornelia Petronella (Corné), * 22-12-1965 te Stellenbosch en @ 14-03-1966 te Riversdal

[Corné het in Wellington gematrikuleer, het aan die Universiteit van Stellenbosch in Biblioteekkunde gegradueer, was rekenaaronderwyseres aan die Hoërskool Durbanville en doen van 2008 af rekenaaropleiding vir volwassenes deur Presentation Software Training in die Skiereiland.]

i2      Anna Christina (Christa), * 20-06-1967 en @ 10-09-1967 te Riversdal

X 29-02-1992 Andries Nicolaas SCHREUDER te Wellington, * 27-10-1968

[Christa het in Wellington skoolgegaan, is in Stellenbosch as fisioterapeut opgelei en het in Port Elizabeth, Michigan VSA, Malmesbury en in Pretoria gepraktiseer. Andries is in Big Rapids, Michigan as ’n swaarvoertuig-ingenieur opgelei en het in Malmesbury, Postmasburg en Johannesburg sy beroep beoefen.]

j1      Gert Andries Johannes SCHREUDER (Gerjo), * 17-03-1994 te Despatch

j2      Susan Elizabeth SCHREUDER (Sunel), * 03-11-2000 te Paarl

i3      Susan Elizabeth (Santie), * 15-01-1969 en @ 09-03-1969 te Riversdal

X 12-12-1992 Solomon Johannes TERREBLANCHE (Johann) te Wellington, * 08-11-1965 en + 15-12-2008

[Santie het in Wellington gematrikuleer en is in Stellenbosch as arbeidsterapeut opgelei. Sy is hoof van ’n nasorg-inrigting vir volwasse gestremdes in Athlone. Johann het tot met sy skielike dood weens ’n aneurisme ’n sake-kantoor in Stellenbosch beman.]

j1      Susan Elizabeth TERREBLANCHE (Sulize), * 03-05-1995 te Paarl

j2      Reinette Louise TERREBLANCHE (Lounet), * 11-11-1998 te Tableview

j3      Hendrik Josephus TERREBLANCHE (Handré), * 08-04-2002 te Tableview

i4      Hanlie, * 11-04-1970 en @ 08-06-1970 te Pretoria

[Hanlie het in Wellington skoolgegaan en het aan die Universiteite van Stellenbosch en Suid-Afrika verskeie grade verwerf en is ’n advokaat. Sy dien (2008) as uitvoerende direkteur van maatskaplike ontwikkeling in die Munisipaliteit van Stellenbosch.]

i5      Elna, * 19-12-1974 en @ 12-01-1975 te Pretoria

X 07-11-1998 Abram HORN (Braam) te Wellington, *27-06-1972

[Elna het in Wellington haar skoolopleiding gehad en is in Stellenbosch as Wiskunde-onderwyseres opgelei. Sy gee onderrig in ’n privaatskool in Somerset-Wes. Braam is in Stellenbosch as ’n elektroniese ingenieur opgelei en werk as rekenaarprogrammeur by Telkom en later by Medi-Clinic in Stellenbosch.]

j1      Susan Elizabeth HORN (Elizna), * 06-12-2001 te Stellenbosch

j2      Maryna HORN (Marna), * 10-01-2005 te Stellenbosch

j3      Melindie HORN, * 21-02-2008 te Stellenbosch

j4      Jacobus Wynand HORN (Janko), * 16-01-2012 te Stellenbosch

g3 XX 01-10-1982 Elizabeth Catharina BORNMAN (Bessie) (weduwee CRONJE) te Pretoria, * 17-07-1909 en + 31-10-2006 te Pretoria

g4     Petrus Paulus (Piet), * 02-08-1903 en @ 29-11-1903 en + 06-04-1998 te Swellendam

X 02-04-1946 Maria Nolte KARG te Swellendam, * 1907?

[Piet boer by sy pa Hans op Sandkraal totdat hy op 53-jarige ouderdom die boerdery oorneem. ’n Paar jaar later, toe dit blyk dat sy seun nie wil boer nie, verkoop hy die familieplaas en gaan woon op Swellendam.]

h1     Esther, * 10-03-1947 en @ 04-05-1947 te Swellendam

X 11-03-1967 Jurie Johannes JORDAAN te Buffeljagsrivier, * 24-07-1940 te Heidelberg KP en ¸ 10-08-1999

i1       Gerhard JORDAAN

i2       Linde JORDAAN

h2     Hans Jurie, * 30-12-1949 en @ 05-02-1950 en + 05-04-2008 te Swellendam

X Anna Juliana FABRICIUS, * 30-05-1948

i1      Petrus Paulus, * 16-09-1975 te Swellendam

i2      Lukas Johannes, * 06-10-1979 te Swellendam

i3      Hans Jurie, * te Swellendam

g4 XX 07-04-1977 Elsie Maria LIEBENBERG (weduwee VAN ZYL), * 28-12-1913 en + 18-01-1986

g4 XXX 22-12-1990 Anna Catherina Hendrina NAUDÉ (weduwee GOUWS) te Swellendam, *31-03-1918

g5     Jacobus Bernardus (Koos), * 20-04-1905 en @ 04-06-1905 te Swellendam, + 07-09-1984 te Pretoria

X Elizabeth JORDAAN, oorlede kort ná hulle tweede kind se geboorte

[Koos verlaat sy ouerhuis vir goed en gaan woon in Windhoek waar hy vir baie jare in die staatsdiens werk. Na sy aftrede woon hy in Uvongo en later in Pretoria.]

h1     Bernardus (Barry), * 10-04-1936 te Windhoek

[Barry het 'n Diploma in Landbou aan die Neudam-Landboukollege verwerf. Hy  was plaasbestuurder met beesboerdery in die distrik Kombat in Namibië. Later boer hy op sy eie plaas Devon in Otavi se distrik.]

X 1961 Elsabé Gertruida Petronella LIEBENBERG (Elbé), * 16-03-1934 te Ladismith, ¸ 1972 [Elbé het ’n Diploma in Verpleegkunde (Algemeen, Kraam en Psigiatrie) behaal. Sy woon tans (2011) op Tsumeb, Namibië.]

i1        Melinda, * 30-01-1964 te Windhoek

X 17-12-1988 Antonie Johannes LOUW, * 16-10-1963 te Grootfontein, Namibië

[Melinda het ’n HOD in Huishoudkunde aan die Universiteit van Kaapstad behaal. Antonie het B Sc HOD aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hulle bedryf ’n wild- en jagplaas met die naam Makelaan 75km van Grootfontein af op die pad na Rundu.]

j1      Bernard LOUW, * 11-03-1991 te Otjiwarongo

j2      Leandri LOUW, * 12-06-1995 te Otjiwarongo

j3      Antonie Johannes LOUW (AJ), * 28-04-1997 te Grootfontein

h1 XX 12-05-1973 Ena HEYNS, * 21-01-1944 te Montagu

[Ena het ’n Diploma in Verpleegkunde (Algemeen en Kraam) verwerf en is tans ’n bekwame boervrou.]

i2     Marié, * 04-05-1974 te Otjiwarongo

X 21-03-1998 Leon VISSER, * 10-11-1970 te Windhoek

[Marié is by die Technikon in Bloemfontein opgelei in Inligtingtegnologie. Leon is (2011) pastoor in die Agape-kerk in Windhoek waar Marié die kinderbediening behartig.]

j1     Benn VISSER, * 04-08-2005 te Windhoek

j2     Schalk VISSER, * 11-12-2006 te Windhoek

i3      Jakobus Bernardus (Kobus), * 31-12-1975 te Otjiwarongo

X 2003 Sonja ALBERTS, * 18-08-1978 te Outjo

[Kobus het N5 verwerf in Diesel-werktuigkunde. Hy woon tans (2011) op Otavi waar hy as kontrakteur werk en deeltyds boer. Sonja is ’n nasaat van die Dorslandtrekleier Gert Alberts. Sy het Rekeningkunde aan Unisa bestudeer en werk tans (2011) in Tsumeb.]

j1     Bernardus (Berend), * 16-01-2004 te Outjo

j2     Ilane, * 03-06-2005 te Outjo

                                                                                                    j3    Suné, * 20-05-2009 te Otjiwarongo

h2     Michael, *

[Michael se ma sterf kort na sy geboorte. Die Jordaan-familie maak hom groot met die van JORDAAN. Hy het deur die jare kontak met die Lindes doelbewus vermy. Hy is getroud met 'n dogter van die politikus dr Nic Diederichs en woon later jare in Pretoria.]

g5 XX Lynda Hazel SPENCER, * 03-11-1917

h3     Hazel, *

f3      Elsje Maria Diederika (Ellie), * 25-04-1868 en @ 14-06-1868 te Swellendam, + 1957

X 31-07-1894 Louis Jonas (Lewies) STEYN te Swellendam, * 11-11-1867, + 11-06-1947

[Lewies het op Leeurivier geboer.]

g1     Andries Frederik Willem STEYN (Sterk Andries), * 08-09-1895, + 07-04-1974

g2     Barbara Isabella STEYN, * 15-01-1897, +23-10-1961

g3     Elizabeth Margaretha STEYN, * 15-11-1899, + 1982

g4     Elsje Maria STEYN, * 09-02-1901, + 10-02-1976

g5     Maria Hendrika STEYN, * 28-10-1903, + 15-03-1990

g6     Johanna Wilhelmina STEYN, * 23-01-1907, + 31-12-1980

f4      Petrus Paulus Steyn (Pieter), * 11-10-1869 en @ 23-01-1870 en + 02-07-1941 te Swellendam

X 09-07-1901 Jacoba Margaretha SWART (weduwee DE WET) te Swellendam, * 02-1867 en + 26-05-1947 te Leeukop, Swellendam

[Pieter het eers op Mierkraal en later op Vryheid, suidwes van Swellendam geboer en was ’n welaf man.]

g1     Susanna Sophia (Sophie), * 19-12-1903 en @ 03-01-1904 te Swellendam en + 02-08-1999 te Riviersonderend

X Wynand Jacobus Wilhelm DE WET

h1     Jacobus Stephanus DE WET

h2     Wynand Jaconus DE WET

h3     Petrus Johannes DE WET

XX 20-07-1927 Philippus Albertus MYBURGH (Philip) te Swellendam, * 06-12-1901 in Protem en + 19-04-1985 te Riviersonderend

h1     Philippus Albertus MYBURGH

f5      Barbara Isabella (Bappie), * 24-02-1871 en @ 23-04-1871 te Swellendam en + 11-12-1964 te Riviersonderend

X 23-05-1893 Pieter Marthinus LÖTZ te Swellendam

g1     Petronella (Petro) LÖTZ, X Pieter DE VILLIERS

XX 22-02-1897 Jacob Jacobus Jurie GROENEWALD (Japie) te Swellendam, * 01-05-1866, te Alexanderskloof, @ 10-06-1866 te Napier en + 24-01-1956 te Riviersonderend

g2     Jacob Jacobus Jurie GROENEWALD (Japie)

[Japie boer op Rietfontein, woon later op Riviersonderend.]

f6      Maria Hendrika (Miemie), * 04-01-1875 en @ 28-02-1875 te Waterkloof, Heidelberg en + 12-07-1950 te Strand

X 19-07-1897 Johannes Frederick UYS (Hansie Kadie) te Swellendam, * 03-1872 en + 20-09-1962

g1     Johannes Frederick UYS (Hannes), * 15-04-1899 en + 05-07-1960 te Waterkloof, Heidelberg

X Elsabe Maria CLAASSEN, * 12-07-1902 te Mosselbaai

g2     Hans Jurie UYS (Jurie), * 15-11-1901 te Kadie, Heidelberg en + 19-02-1976

X Elizabeth Catharina VAN DYK te Montagu, * 17-11-1900 en + 16-06-1940

g3     Barbara Isabella UYS, * 28-08-1906

X Jacobus Gabriël SWART, * 01-10-1898 en + 21-06-1951

g4     Jacobus Kunz UYS (Kosie), * 17-07-1908 te Kadie, Heidelberg

X Sara Maryna COETZEE, * 1911 te Heidelberg

f7      Dirk Cornelis (Dirkie), * 20-09-1876 en @ 10-12-1876 te Swellendam en + 10-10-1959 te Hertzogville

X 04-1917 Martha Maria DE WET (Mattie) te Boshoff, *19-09-1889 en + 06-06-1957 te Hertzogville

g1     Hans Jurie, * 23-11-1918 te Hertzogville en + 1991

X 19-04-1943 Johanna Helena Christina KRIEL (Hannetjie) te Hoopstad, * 07-07-1921 en + 1988?

h1     Anna Elizabeth (Elize), * 09-04-1944 te Christiana

X 11-02-1967 Benjamin Joseph STRAUSS (Benito) te Bloemfontein

i1       Christa STRAUSS

i2       Leonie STRAUSS

i3       (Dogter) STRAUSS

h2     Martha Maria (Matty), * 29-03-1953 te Lusaka

X 21-09-1974 Jan H VAN LOGGERENBERG te Bloemfontein

[Matty woon in Petrusburg.]

i1       (Seun) VAN LOGGERENBERG

i2       (Seun) VAN LOGGERENBERG

i3       (Seun) VAN LOGGERENBERG

h3     Ansie, * 09-10-1958 te Hoopstad

X Zirk LOUW

[Ansie woon in Somerset-Oos.]

g2     Catherina Johanna (Ina), * 17-09-1920 te Boshoff

X 01-07-1944 Johannes Christiaan VAN DER WALT te Bloemfontein, * 1920?

h1     Barbara VAN DER WALT

X Philip DE BRUYN van Hoopstad, + 2002? in ’n motorongeluk

h2     (Dogter) VAN DER WALT

h3     (Dogter) VAN DER WALT

g3     Jan de Wet, * 30-01-1925 te Hertzogville en + 01-12-1989

X 30-04-1946 Elizabeth THEUNISSEN (Bessie) te Hoopstad, * 24-12-1922

[Jan de Wet was al die jare ’n boer in Hertzogville se distrik. Bessie geniet in 2012 op 90 goeie gesondheid.]

h1     Marianne, * 26-03-1949 te Pretoria en @ 05-06-1949 te Hertzogville

X 29-09-1973 Alexander Clifford PALMER te Hertzogville, * 28-01-1948 te Port Elizabeth

[Marianne en Alex woon sedert 1973 op die familieplaas Cranemere op die Kamdeboo-vlakte in Pearston se distrik. Sy is ’n kranige kok en het al kosklasse, slypskole en seminare aangebied.]

i1       Lindelize PALMER

X Philip JONKER

j1        Marianna JONKER

i2      Bernadette PALMER

X Paul LE ROUX

[Bernadette is ’n kosskrywer en stilis. Sy woon in Kaapstad en is mede-eienaar van Café Roux in Noordhoek – ’n familierestaurant wat sy saam met haar man en skoonsuster bedryf. Sy is ’n bekende kosskrywer en redakteur in die tydskrifwêreld en het saam met haar ma Marianne in 2008 ’n boek uitgegee “Marmelade en moerkoffie” wat deur Gourmand World Cookbook Awards as wenner aangewys is in die beste plaaslike kookboek-kategorie. Dit handel oor plaaslike, organiese en seisoenkos uit die Kamdeboo-vlakte waar sy grootgeword het.]

i3       Elizabeth PALMER

X Lawrence PAYNE

h2     Dirk Cornelis, * 12-09-1951

X Johanna Magdalena (Hannie) GOUWS te Porterville, * 07-04-1956

[Dirk boer op Hopefield in Hertzogville se distrik.]

i1      Déan, * 11-04-1976 te Hoopstad

X Michelle Nassetta WHITAKER, * 07-12-1983 (VSA-burger) ÷

[Déan en Michelle het in Milnerton, Kaap gewoon. Hy was ’n elektriese kontrakteur en sy was betrokke by die renperdbedryf.]

XX 27-10-2012 Zelna DU PLESSIS te Bloemfontein, * 23-02-1981 te Bloemfontein. [Déan en Zelna boer saam met sy pa op die plaas in Hertzogville se distrik. Zelna is ’n skoonheidsdeskundige en bedryf ’n deeltydse skoonheidsalon op die plaas.]

i2      Rhyno, * 21-06-1978 te Klerksdorp

X 30-06-2012 Michelle Karla WINSTANLEY te Durban, * 06-06-1981 in Sandton. [Rhyno is ’n rekenaarprogrammeur, het sy eie IT-maatskappy en woon in Durban. Michelle doen bemarking van tyddeel-eenhede.]

i3      Elizabeth (Liza), * 22-01-1982

X 26-02-2011 Damian HISLOP te Clarens, * 03-05-1982 te Durban. [Liza en Damian woon in Johannesburg. Liza is ’n onderwyseres by ’n privaatskool en Damian is ’n vennoot in ’n firma wat by die in- en uitvoer van graan betrokke is.]

h3     Hendrik Martinus (Tinus), * 18-08-1956

X Renita VAN JAARSVELD, * 12-12-1968

i1      Jan de Wet, * 10-08-1995

i2      Johannes Jacobus (Juan), * 07-08-1997

i3      Hendrik Marthinus (Hendrie), * 24-10-2000

[Tinus boer op Sweet Home in Hertzogville se distrik.]

g4     Dirk Cornelis, * 05-12-1927 te Boshoff en + 12-12-2005

X 05-11-1949 Hendrina Lovina KRIEL (Rina) te Bloemfontein, * 06-11-1929 te Ladybrand

h1     Marietta, * 30-11-1950

X 05-02-1971 Johannes Heronimus BRINK

h2     Dirk Cornelis (Bambi), * 21-04-1955

h3     Annelize, * 21-10-1959

h4     Herman Theodorus (Theo), * 10-01-1963

f8      Theunis Lodewyk (Steyn) (Theunie), * 18-12-1877 en @ 27-01-1878 te Swellendam

X 15-04-1902 Dorothea Johanna DE WET (Dorie) te Swellendam, * 1881?

g1     Hans Jurie, * 26-02-1903 en @ 05-04-1903 te Swellendam en + 03-07-1977 te Riversdal

X 10-02-1931 Hermy Lucretia MULLER te Herbertsdale, * 15-05-1907 te Herbertsdale

[Hans “Bix” was ’n suksesvolle boer op die plaas Brandfontein in die distrik Riversdal.]

h1     Theunis Lodewyk (Theo), * 17-04-1932 te Mosselbaai en + 2004 te Riversdal

X 04-07-1959 Tobietta Georgina (Kinnie) VAN WYK te Albertinia, * 30-10-1937 te Albertinia

[Theo het op groot grond in die distrikte Riversdal en Albertinia geboer en na aftrede op Jongensfontein gewoon. Kinnie het in 2005 na Albertinia verhuis, waar sy tot haar dood gewoon het.]

i1      Hans Jurgens (Jurgens), * 25-05-1960 te Riversdal

X Maria, * 27-07-1962

j1      Johanna, *

j2      Theunis Lodewyk, *

i2      Bartholomeus Van Wyk, * 02-08-1962 te Riversdal

i3      Theunis Lodewyk, * 21-06-1964 te Riversdal

i4      Jacobus Albertus Van Zyl, * 08-09-1966 te Riversdal

i5      Cornelius Johannes Muller, * 28-04-1970 te Riversdal

h2     Cornelis Johannes (Jockey), * 28-04-1934 te Riversdal

X 13-01-1962 Elsabe SWART te Mosselbaai, * 11-05-1939 en @ 16-07-1939 te Swellendam

[Jockey het met graan en vee op De Fontein in die distrik Riversdal geboer.]

i1      Evaline, * 24-05-1963 en @ 14-07-1963 te Riversdal

X 20-09-1986 Van Zyl ROSSOUW, *27-10-1961 te Robertson

[Evaline en Van Zyl het mekaar op Stellenbosch ontmoet waar hulle albei van 1982 tot 1985 gestudeer het, sy BSc Huishoudkunde Ed en hy BSc Agric. Hulle boer van 1988 af op die plaas Boesmansrivier in Bonnievale se distrik met druiwe en vrugte.]

j1      Cornelis Johannes ROSSOUW, * 12-02-1989 te Robertson

[Cornelis begin in 2008 met BSc Agric op Stellenbosch.]

j2      Elizabeth ROSSOUW (Lisbe), * 22-07-1993 te Robertson

[Lisbe gaan in 2008 skool by La Rochelle in die Paarl.]

i2      Hermy Lucretia, * 01-04-1965 en @ 13-06-1965 te Riversdal

X 13-01-1990 Matthys Johannes DELPORT (Thys) te Riversdal, * 03-11-1963 te Caledon

[Hermy het op Riversdal skoolgegaan en B Huish Ed op Stellenbosch verwerf. Na ’n jaar se skoolhou op Heidelberg is sy getroud met Thys. Hy het op Caledon skoolgegaan en BSc Landbou aan US verwerf. Hulle boer in Caledon se distrik. Thys het verder studeer en MSc in Volhoubare Landbou deur UOVS verwerf. Hermy het die onderneming Lucret begin wat “hotfoil”-drukwerk op oorplate van skape en beeste doen. Die onderneming het oor jare baie gegroei. Sy is hiervoor in 2008 gekies as een van ses finaliste vir “Entrepreneursvrou van die jaar” in die kompetisie van Landbouweekblad/SANLAM.]

j1      Petrus Johannes DELPORT (Pieter), * 03-08-1992 te Caledon

[Pieter is in 2008 in Gr 10 aan die Hoërskool Overberg en is ’n belowende langafstandatleet.]

j2      Cornelis Johannes Linde DELPORT (Linde), * 20-04-1995 te Caledon

[Linde is in 2008 in Gr 7 aan die Overberg-Laerskool in Caledon.]

i3      Johanna Elsabe (Hannabé), *  05-05-1969 te Riversdal

X 03-10-1992 Evert Philippus ODENDAAL (Epie) te Riversdal, * 08-04-1966 te Riversdal

[Hannabé het op Riversdal skoolgegaan, is in Wellington as onderwyser opgelei en het vir twee jaar as stoelassistent by ’n tandarts gewerk. Epie het op Riversdal skoolgegaan en op Elsenburg landbou studeer. Hulle boer in Riversdal se distrik. Hannabé werk sedert 2001 by ’n rekenmeestersfirma in Riversdal.]

j1      Elsabe ODENDAAL, * 05-10-1994 te Riversdal

j2      Evert Philippus ODENDAAL (Epie), * 24-06-1997 te Riversdal

i4      Antoinette, * 10-03-1976 te Riversdal

X 12-04-2008 Adrian Christopher FORD te Normandy, Surrey, VK

[Antoinette is van 2000 af 'n perdry-instrukteur en Adrian bestuur 'n familie-onderneming wat Kersversierings vervaardig. Hulle woon (2010) in Long Sutton, Hampshire, VK.]

j1     Christopher Johannes FORD, * 01-08-2010 te Basingstoke, VK

i5      Louré, * 27-07-1977 te Riversdal

X 12-01-2008 Gideon Jakobus VAN EEDEN te Riversdal, * 05-08-1975 te Riversdal

[Louré en Gideon boer met skape op haar pa se plaas en onder andere met dekriet op ander plase.]

h3     Hans Jurie, * 06-12-1944 en @ 07-01-1945 te Albertinia en + 29-06-2009

X 11-07-1970 Albertha Elizabeth VAN DER VYVER (Bertha) te Albertinia, * 04-08-1942 te Albertinia

[Hans het geboer op Brandfontein in die Riversdal-distrik. Hy is na ’n lang siekbed aan kanker oorlede.]

i1      Isabella, * 09-07-1974 te Riversdal

i2      Hans Jurie, * 15-06-1976 te Riversdal

g2     Anna Dorothea, * 17-04-1909 en @ 06-06-1909 te Swellendam

X 02-09-1930 Marthinus Philippus RABIE

g3     Barbara Isabella, * 07-08-1913 en @ 07-09-1913 te Swellendam

X 08-07-1942 Hendrik Johannes Abraham WALTERS te Swellendam, * 1906?

g4     Willem Daniël (Willie), * 25-08-1920 en @ 03-10-1920 en + 05-12-1976 te Swellendam

X 29-06-1944 Cornelia Margaretha JOUBERT te Swellendam, * 25-04-1919 te Swellendam en + 11-11-2005 te Swellendam

[Willie het langs Leeurivier in die distrik Swellendam geboer.]

h1     Theunis Lodewyk (Boetie), * 01-04-1945 en 03-06-1945 te Swellendam

X 02-10-1971 Maria Magdalena KASSELMAN te Kaapstad, * 27-07-1945 te Riversdal

[Boetie het geboer op Kliphoogte en Middelrivier, en later op die dorp Swellendam gaan woon.]

i1      Elizabeth Johanna (Lizl), * 26-12-1973 te Swellendam

X Gerhard OOSTHUIZEN

[Gerhard en Lizl boer op hulle plaas ’n paar kilometer oos van Bonnievale.]

j1      Marlé OOSTHUIZEN, * 29-05-2004 te Swellendam

j2      Jacobus OOSTHUIZEN, * 20-12-2006 te Swellendam

i2      Cornelia Margaretha (Corné), * 26-07-1976 te Swellendam

X 04-05-2002 Julius Benjamin DU PREEZ, * 08-11-1976 te Groblersdal

[Corné is 'n skoonheidsterapeut, maar is tans tuisteskepper. Julius het aan die Potchefstroomse Landboukollege gestudeer. Na hulle troue het hulle vir twee jaar op 'n perdeplaas in die VSA gewerk. Tans (2010) bedryf hulle 'n melkboerdery op Joubertsdal, die plaas waar die voorouer van amper al die Swellendamse Lindes, Hans Jurie Linde (d1) langs die Bruintjiesrivier in Swellendam se distrik gewoon het. Hulle ry graag saam perd en neem aan uithouritte deel.]

j1     René DU PREEZ, * 06-09-2007 te Worcester

i3      Willem Daniël (Willie), * 08-07-1979 te Swellendam

h2     Elizabeth, * 21-10-1948 en @ 05-12-1948 te Swellendam

X Burgert VAN RENSBURG

[Burgert was verbonde aan die Hoër Landbouskool Oakdale by Riversdal. Later woon hulle in Stilbaai waar hy as eiendomsagent optree.]

f9      Louis Jonas, * 11-02-1879 en @ 04-05-1879 te Kliphoogte, Swellendam en + 18-07-1929

X 12-12-1911 Susanna Maria (Susie) VAN ZYL te Kaapstad. Die egpaar was kinderloos.

[Louis was algemene handelaar by Linde en Badenhorst, Swellendam. Sekretaris van die NP-tak, lid van die skoolkommissie, lid van die lisensiehof en vrederegter. 'n Afrikaanse biblioteek by die skool is na hom vernoem.]

g1     Yvonne CASTELYN (aangenome)

f10    Johannes Gerhardus, * 20-05-1880 en @ 18-07-1880 te Swellendam

f11    Gerhardus Johannes Hermanus, * 29-10-1881 en @ 05-02-1882 te Swellendam

g1     Louis Francois (Frans)

f12    Susanna Martha (Susie), * 20-02-1883 en @ 06-05-1883 te Swellendam

X 13-10-1908 Willem Ferdinand (Bolla) IMMELMAN  te Swellendam, * 1868?

[Bolla boer op 24 Riviere in Porterville se distrik. Ondeunde man met baie streke.]

XX STEYN

f13    Cornelia Christina, * 03-06-1884 en @ 03-08-1884 te Swellendam en + 15-10-1944

X Daniël Jacobus BRUWER van Robertson, * 25-01-1880 en + 16-05-1959

f14    Frederik Jacobus (Fred), * 18-07-1885 en @ 06-09-1885 te Swellendam en + 16-07-1972 te Paarl

X 09-03-1915 Elizabeth Judith (Bessie) STEYN te Swellendam, * 04-04-1893 en + 17-03-1927

[Fred boer op die familieplaas Kliphoogte. Hy was die grapmaker van die familie, maar terselfdertyd ’n baie ernstige en toegewyde man.]

g1     Hans Jurie, * 04-10-1915 en @ 07-11-1915 te Swellendam en + 01-07-1986 te Durban

X 09-01-1943 Elizabeth Maria (Bettie) GOUSSARD te Worcester, * 22-02-1913 te Ladismith KP en + 22-08-2002 te Paarl. Die egpaar was kinderloos.

[Hans was staatsamptenaar in Pretoria en het in die Paarl afgetree.]

g2     Hermanus Christiaan (Herman), * 04-02-1917, @ 01-04-1917, + 28-05-1985 te Swellendam

X 17-06-1939 Magdalena Gertruida Maria (Lenie) STEYN te Worcester (sy kleinniggie),        * 08-06-1913 en + 29-05-1979 te Swellendam

h1     Juliana Susanna Christina, * 01-04-1940 te Mosselbaai

X 09-06-1962 Gideon Johannes (Donny) MOUTON te Swellendam, * 17-10-1938,        + 18-10-1984

i1       Gideon Johannes MOUTON, * 18-01-1964

i2       Herman Linde MOUTON, * 16-08-1966

i3       Tania MOUTON, * 23-01-1972

i4       Tersius MOUTON, * 05-05-1974 en + 08-11-1993

h2     Frederik Jacobus, * 09-01-1947 en @ 02-02-1947 te Swellendam en + 09-07-1977

X 30-03-1974 Maretha MEYER te Swellendam, * 31-08-1945 te Mosselbaai

i1      Hermanus Christiaan (Herman), * 02-05-1975 te Kaapstad en @ 03-08-1975 te Swellendam

i2      Jolana (Lana), * 26-11-1976 te Swellendam

g3     Frederik Jacobus (Basie, Freddie), * 14-06-1924, @ 03-08-1924 te Swellendam en + 24-12-2008 te Mosselbaai

X 24-05-1952 Elizabeth (Bettie) BOTHA te Pretoria, * 22-10-1932 te Johannesburg

[Basie was ’n vingerafdrukdeskundige in die SAPD in Port Elizabeth en Middelburg KP en het op Albertinia en Vleesbaai afgetree.]

h1     Frederik Jacobus (Kobus), * 09-03-1954 te Port Elizabeth

X 23-11-1985 Waltraut HINZE te Piet Retief, * 23-05-1959 te Piet Retief. Die egpaar is kinderloos.

[Kobus was in die vervoerbedryf op Piet Retief en is tans werksaam in sy broer se bou-onderneming op Vleesbaai.]

h2     Ferdinand Wilhelm (Ferdie), *30-11-1955 te Port Elizabeth

[Ferdie woon op Vleesbaai en is in die boubedryf.]

h3     Pieter, * 07-05-1961 te Port Elizabeth

X 23-09-1995 Maria Magdalena (Marlene) CRONJÉ, * 20-02-1963 te Albertinia

[Pieter is in die boubedryf en woon op Vleesbaai.]

i1      Tania, * 27-09-1999

f14 XX 22-04-1930 Anna Susanna ACKERMANN te Kaapstad, * 25-06-1905 te Hanover

g4     Johann Diederich, * 14-05-1932 en @ 03-07-1932 te Swellendam

X 31-05-1952 Villionia VILJOEN (Onia) te Johannesburg, * 25-10-1931 te Riviersonderend en + 2006 in Somerset-Strand

h1     Frederik Jacobus (Derik), * 09-10-1954 te Johannesburg

X 03-11-1979 Marina VAN JAARSVELD te Birchleigh, * 18-06-1957 te Johannesburg

i1      Johann Diederich (Erich), * 18-03-1983 te Johannesburg

i2      Mari-Oni, * 18-02-1986 te Kemptonpark

h2     Helene, * 06-09-1957 te Johannesburg

X 10-10-1981 Frederik Francois PIETERSE (Francois) te Birchleigh, * 23-10-1957 te Rustenburg

i1       Hendriëtte PIETERSE, * 12-07-1984 te Kemptonpark

X 24-10-2009 Jaco VAN DER WALT te Kemptonpark

i2       Arnoldus Francois PIETERSE (Arno), * 03-04-1986 te Kemptonpark

h3 Ernst Wynand Nothling, * 24-10-1964 te Kemptonpark

X 27-04-1991 Colleen Edna GRAY te Port Elizabeth, * 22-11-1965 te Port Elizabeth, ÷

i1      Cole, * 28-10-1991 te Port Elizabeth

i2      Aron, * 21-11-1997 te Port Elizabeth

h3 XX Judie

[Ernst woon in 2009 in Kaapstad se middestad en bedryf saam met Judie die maatskappy SimplyDigital, wat fotografie, ontwerp en webwerf-ontwerp doen. Hy het die webwerf van die Lindebond in 2009 ontwerp.]