Vrystaatse Lindes

c9     Georg Fredrik, * 05-10-1804 en @ 23-12-1804 te Swellendam en + 21-07-1877 te Schanskraal, distrik Brandfort

X 13-08-1830 Maria Christina Francina STEYN te Swellendam

[Georg erf die plaas Tierhoek met sy pa se dood in 1836 maar kry in 1839 toestemming om die distrik Swellendam te verlaat en na Colesberg te verhuis. Later vestig hy hom as eerste eienaar op die plaas Schanskraal in die distrik Brandfort, waar hy later ook oorlede is. Hy word in 1851 tot die Wetgewende Raad verkies en was in 1854 mede-ondertekenaar van die Bloemfontein-Konvensie waardeur die Vrystaat sy onafhanklikheid gekry het.  Hy dien in die Provinsiale Regering en later in die Uitvoerende Raad. Omstreeks 1855 word hy kommandant van die burgers in die Bloemfontein-distrik en in 1856 voer hy hulle aan teen die Basoetoes na aanleiding van voortdurende strooptogte. In 1861 word hy tot lid van die Volksraad verkies en dien tot 1864, toe hy hom voltyds aan die boerdery gewy het. Georg was drie keer getroud, die laaste keer met Petronella Aletta De Lange, weduwee van genl Andries Pretorius. Hy het sewentien kinders gehad, waarvan agt seuns. Sewe hiervan is die stamvaders van die sewe familiegroepe van die Vrystaatse Lindes. Vanweë die verwaarlosing van die familiegrafte op die plaas Schanskraal is die oorskot van Org, twee van sy vroue (Petronella Aletta en Anna Magdalena) en een van sy seuns en dié se vrou (Roelof Jacobus en Andriatha Wilhelmina Jacoba) op 10 Julie 1961 in die kerkhof op Brandfort herbegrawe. Hierdie gebeurtenis was ’n belangrike aansporing vir die navorsing wat Hannes Linde (b5c9d14e8f1) oor die familiegeskiedenis van die Lindes in Suid-Afrika gedoen het.]

d1     Maria Margaretha Albertha, * 13-10-1833, + 03-07-1893 te Leeuwkop, distrik Winburg

X 22-07-1850 David Jacobus MAREE te Bloemfontein

e1     Maria Christina Francina MAREE, * 17-04-1851, @ 10-09-1851 te Bloemfontein, + 20-01-1902 te hospitaal van die konsentrasiekamp in Brandfort (Woonadres: Kotzeesvlei, distrik Winburg)

X 13-06-1870 Nicolaas Jacobus KOTZE te Winburg

f1      Johannes Burgers Jacobus KOTZE (Reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f2      David Jacobus KOTZE (Reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f3      Nicolaas Jacobus KOTZE (Reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f4      Dirk Johannes

f5      Maria Margaretha Alberta KOTZE (reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis))

X Johannes Burgers KOTZEE

f6      Maria KOTZE (reeds oorlede volgens moeder se sterftekennis)

f7      Susanna Louisa KOTZE (reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f8      Willem KOTZE

f9      George Frederik KOTZE

f10    Isabella Catharina KOTZE

e2      Susanna Louisa Isabella MAREE, * 14-02-1855, @ 22-04-1855 te Bloemfontein

e3      Isabella Catharina MAREE, * 29-09-1857, @ 10-01-1858 te Bloemfontein, vermoedelik jonk oorlede (vgl. e6)

e4      Johannes Petrus MAREE, * 07-04-1860, @ 24-06-1860 te Bloemfontein

e5      Emarensie Catharina Magdalena MAREE, * 08-06-1862, @ 07-09-1862 te Bloemfontein

e6      Isabella Catharina MAREE, * 02-03-1863, @ 07-05-1863 te Bloemfontein

e7      Johanna Catharina MAREE, * 12-06-1864 @ 05-02-1865 te Bloemfontein, + 29-08-1897 te Wildebeestlaagte, distrik Winburg

X 10-07-1882 Willem Adriaan VAN DEVENTER te Winburg

f1      Gideon Jacobus VAN DEVENTER

f2      David Jacobus VAN DEVENTER

f3      Willem Adriaan VAN DEVENTER

f4      Anna Susanna VAN DEVENTER

f5      Jan Jacobus VAN DEVENTER

f6      Pieter Schalk VAN DEVENTER, * 04-07-1896, @ 04-10-1896 te Winburg

e8      George Frederik MAREE, * 09-08-1866, @ 05-02-1865 te Bloemfontein, + 18-02-1900 te Harrismith

X 28-05-1895 Magdalena Maria Elizabeth VAN BILJON te Winburg

f1      Susanna Jacoba VAN BILJON, * 31-03-1896, @ 07-06-1896 te Winburg

f2      Maria Margaretha Alberta VAN BILJON, * 03-01-1897, @ 05-09-1897 te Winburg

f3      David Jacobus VAN BILJON, * 03-03-1898, @ 27-11-1898 te Senekal (reeds oorlede in 1900)

e9      Anna Elsabe MAREE, * 24-10-1869, @ 23-01-1870 te Winburg

e10    Catharina Elizabeth MAREE, * 15-02-1872, @ 17-08-1872 te Winburg

X 09-12 1889 Christiaan Jacobus SMIT te Senekal

f1      Maria Margaretha Alberta SMIT, * 25-07-1893, @ 01-10-1893 te Senekal

f2      Anna Catharina Elizabeth SMIT, * 11-05-1896, @ 26-07-1896 te Senekal


 

d2     Marthinus Johannes, *17-06-1835 te Swellendam en + 29-07-1920

X 07-02-1859 Geertruida Cornelia ERWEE te Bloemfontein, * 06-03-1842 en + 04-06-1913

e1     George Frederik (Org), * 22-01-1860, @ 04-03-1860 te Bloemfontein, + 11-06-1939 te Bloemfontein

X 14-07-1881 Hendrina Cecilia Cornelia DU PLOOY te Bloemfontein, * 1862, + 10-08-1901

[JA Heese skryf heelwat oor Org in die Eeufeesgedenkboek van die NG Gemeente Brandfort van 1974. Hy was vier keer getroud en het agt kinders by die eerste vrou gehad en een by die tweede.]

f1      Martinus Johannes, * 18-06-1882, @ 06-08-1882 te Bloemfontein, + 17-01-1932 te Graspan, distrik Brandfort

X 17-01-1911 Johanna Catharina Susara VAN WYK te Brandfort, * 1892?

g1     Elizabeth Susanna, * 08-10-1915, @ 05-12-1915 te Brandfort

X 21-10-1941 Abraham Griesel VERMAAK te Brandfort, * 1911?

h1      Johanna Linda VERMAAK, * 28-05-1944 te Brandfort

h2      Elizabeth Susanna VERMAAK, * 04-04-1949, @ 01-05-1949 te Brandfort

g2      Ongedoopte kind (klein oorlede)

f2      Elizabeth Johanna Isabella Fransina, * 26-01-1884 en @ 13-04-1884 te Bloemfontein. Jonk oorlede?

f3      Gertruida Cornelia, * 14-07-1885 en @ 06-09-1885 te Bloemfontein

X 25-10-1904 David Andries Maas ERWEE te Brandfort, * 1882?, + 24-06-1939 te Die Vlakte, distrik Boshof (woonplek: Driefontein, distrik Boshof)

g1  Johannes Albertus ERWEE, * 05-11-1905, @  07-01-1906 te Brandfort

(Reeds oorlede in 1939 volgens sy pa se sterfkennis)

g2      George Frederik ERWEE, * 1907

X 17-03-1942 Helena Christina TERBLANCHE te Hertzogville

g3      David Andries Maas ERWEE * 26-12-1908, @ 07-02-1909 te Brandfort

X 14-07-1936 Elizabeth Maria LOMBAARD te Hertzogville

g4      Hendrina Cecilia Cornelia ERWEE * 16-11-1910, @ 15-01-1911 te Brandfort

X 18-04-1933 Frans Petrus David JACOBS te Bloemfontein

g5      Johanna Catharina ERWEE, * 1912?

X 09-12-1939 Gert Frans JOUBERT te Hertzogville

g6      Marthinus Johannes ERWEE * 10-11-1915, @ 05-12-1915 te Brandfort

X 24-10-1939 Catharina Carolina Elizabeth ROUX te Hertzogville

g7      Andries Johannes ERWEE, * 26-12-1918, @ 02-02-1919 te Brandfort

X 15-07-1947 Magdalena Susanna Petronella LOMBAARD te Hertzogville

g8      Gertruida Cornelia ERWEE, * 25-09-1926, @ 05-12-1926 te Brandfort

X 21-05-1946 Jan Hendrik DU TOIT te Hertzogville

                                                            f4      Hendrina Cecilia Cornelia (Sielie), *

X 17-05-1910 Salomon Cornelius VERMAAK te Brandfort (wewenaar van Catharina Eilizabeth ERWEE, dogter van Hans Jacob ERWEE en Catharina Elizabeth LINDE), + 15-10-1944 te Biesieskuil, distrik Brandfort

g1      Cecilia Cornelia VERMAAK, * 23-05-1911, @ 06-08-1911 te Brandfort

X GROBLER

g2      Salomon Cornelius VERMAAK, * 01-04-1913, @ 08-06-1913 te Brandfort

g3      Susanna Alettha Maria VERMAAK, * 19-10-1914, @ 22-11-1914 te Brandfort

g4      Georgina Frederik VERMAAK

g5      Petronella Magdalena VERMAAK

X OPPERMAN

f5      Abram, * 18-04-1890 en @ 01-06-1890 te Brandfort

X 02-05-1916 Susara Maria (Maggie) MAAS te Brandfort, 1895? suster van Rooi Willem Maas

g1      Catharina Elizabeth, * 18-06-1917, @ 05-08-1917 te Brandfort

g2      George Frederick, * 21-04-1922, @ 04-06-1922 te Brandfort

X 11-09-1950 Alida Jacoba VAN HEERDEN te Hertzogville, * 03-08-1928 te Bultfontein

h1 Abraham, * 27-04-1952 te Hertzogville

X 18-02-1978 Catharina VAN DER POST te Bloemfontein, * 20-10-1954 te Bloemfontein

i1 George Frederick, * 01-12-1979 te Bloemfontein (tweeling)

i2 Christiaan Hendrik Pieter, * 01-12-1979 te Bloemfontein (tweeling)

h2 Alida Jacoba, * 30-03-1959 te Hertzogville

X 25-09-1976 Frans Frederick ROOTMAN, * 12-08-1958

h3     Hendrik Jacobus (Kobus), * 30-03-1959 te Hertzogville

X 30-11-1985 Maria Johanna Magdalena WILSON, * 19-02-1964

f6      George Frederik (Jors), * 31-10-1894 te Enkeldoorn en @ 13-01-1895 te Brandfort en + 01-03-1971 te Bloemfontein

X 30-07-1918 Helena Maria PRETORIUS (Hilda) te Brandfort, * 07-01-1896

g1     George Frederik (Frikkie Witbank), * 19-04-1920, @ 04-07-1920 te Brandfort en + 1998 te Witbank?

X 31-12-1949 Margaretha Gertruida COETZEE (Gwen) te Pretoria, * 21-02-1928 te Potchefstroom

h1     Margaretha Gertruida, * 17-07-1950 te Witbank

X 17-12-1972 Francois VISAGIE

h2     George Frederik (Erik), * 03-12-1953 te Witbank

X 15-05-1976 Louisa Johanna Maria OOSTHUIZEN (Louise) te Witbank, * 14-02-1957 te Johannesburg

[Erik is `n instrumentasie-tegnikus en werk die afgelope paar jaar vir Mitech in die vervaardiging  en verkope van kleppe. Louise is ’n geagte besigheidsentrepreneur in die Secunda-area en dien op ’n aantal besigheids-forums. Sy is onder andere die onwikkelaar en eienaar van Kuiersaam-Gastehuis en Konferensie-fasiliteite in Secunda, ’n vierkristal-geakkrediteerde gastehuis.]

i1      George Frederik (Ferdie), * 25-09-1976 te Witbank

[Ferdi het sy MSc in 2003 by Pukke voltooi en is (2011) besig met sy PhD in Geohidrologie by Kovsies. Ferdi is sedert 2000 in diens van PricewaterhouseCoopers as omgewingsouditeur.]

i2      Marius, * 03-10-1978 te Sasolburg

X 08-10-2006 Sunelle SMIT te Witbank, * 14-11-1983 te Sasolburg

[Marius is 'n kenner van IT en werk in 2010 as webwerf-ontwikkelaar by Business Connexion.]

i3      Helgardt, * 02-05-1989 te Trichardt

[Helgardt is in 2011 'n Honneursstudent by Pukke in BCom Forensiese Rekenmeesterskap.]

g2     Martinus Johannes, * 08-07-1924 en @ 08-10-1924 te Brandfort, tweeling en + 20-04-1993

X 26-01-1952 Maria Aletta VENTER te Brakpan, * 29-03-1932 en @ 29-05-1932 te Reddersburg en + 14-04-1997 te Brandfort

h1     George Frederik, * 16-11-1952 en @ 24-02-1953 te Springs

X 17-04-1976 Sandra Amanda VAN WYK te Parkhurst, * 26-06-1953 en @ 29-09-1953 te Johannesburg

h2     Andries Albertus, * 14-07-1955 te Brandfort

h3     Martinus Johannes, * 16-09-1956 te Brandfort

h4     Anna Maria, * 21-05-1957 te Brandfort

h5     Aletta, * 16-11-1959, @ 06-03-1959 te Brandfort

h6     Willem Jacobus, * 31-08-1961, @ 05-11-1961 te Brandfort

g3     Anthonie Michael (Mike), * 08-07-1924 en @ 08-10-1924 te Brandfort, tweeling en + 12-05-2002

X 1950 Dorothea (Doreen) HERBST te Springs, *03-03-1927, ¸

[Mike was ’n rekenmeester by Board & Hard Metals in Nuffield en Doreen ’n onderwyser by die Laerskool Dalview. Sy het ’n besondere talent vir musiek gehad en kore afgerig wat baie pryse gewen het.]

h1        George Frederick André, * 23-11-1952 te Springs

X 28-04-1984Sanet STANDER te Brakpan, * 17-11-1957 te Uitenhage

[André was onderwyser vir vyf jaar en is nou al 31 jaar in die bankwese. Hy hou al 42 jaar lank Sondagskool. Sanet was kleuterskoolonderwyseres en vandat sy 16 was ook orrelis. Sy maak deesdae klere vir ’n inkomste.]

i1       Dewald, * 12-12-1985 te Springs

[Dewald kry sy matriek by Afrikaans Hoër in Pretoria en behaal ’n graad in Sportwetenskap aan UP. Op skool het hy SA drie keer verteenwoordig in die Skoletennis. Hy is tans ’n professionele tennisafrigter.]

i2       Annél, * 05-08-1988 te Springs

[Annél het haar derde jaar in gasvryheidbestuur klaargemaak (2010). Sy dans Ballroom en Latin American en het vierde gekom by die SA’s se senior afdeling.]

h2        Martha Elizabeth (Marlize), * 10-09-1955 te Springs

X MOORE

i1       Philip Leon MOORE

i2       Natasha Doreen MOORE

XX CLARKE

i3       Terrance Oswald CLARKE

XX 1962 Susarah Wilhelmina ENGELBRECHT (Wilma) te Standerton, * 23-06-1939 en @ 09-1939 te Standerton

h3     Catharina Jacoba (Catha), * 18-09-1968 te Springs

X ANNANDALE

h2     Helena Maria (Elena), * 15-09-1969 te Springs

X VORSTER

h3     Antoni Maurice (Anton), * 25-03-1971 te Springs

f7      Cornelis Michiel, * 03-11-1896 en @ 03-01-1897 te Brandfort

X 24-02-1925 Wilhelmina Jacoba VAN ZYL te Brandfort, * 1905

g1      George Frederick, * 16-12-1925, @ 07-02-1926 te Brandfort

X 31-05-1952 Johanna Jacomina VAN HEERDEN te Kroonheuwel, Kroonstad, * 25-08-1932, + 06-07-2005 te Kroonstad

h1      Sanet le Roux, * 29-09-1954, @ 05-12-1954 te Kroonheuwel

g2      Abraham (Toeks), * 15-07-1929, @ 01-09-1929 te Brandfort

h?      Wilhelmina Jacoba (Wilma), *

X SPILSBURY

h?     Abraham (Braam), * 18-03-1966

X Isolde

i?     Carmen

i?     Tristan

g3      Cornelius Julius, * 19-05-1933, @ 02-07-1933 te Brandfort

g4      Wilhelmina Cecilia, * 11-09-1938, @ 24-10-1938 te Brandfort

X 04-04-1959 Hermanus Christoffel Bloem HAMMAN te Bloemfontein

g5       Marthinus Maree, * 03-07-1943, @ 03-10-1943 te Brandfort

f8      Cornelia Margaretha Elizabeth, * 15-09-1899 te Neliesrust en @ 22-10-1899 te Brandfort

X 26-05-1936 Jan Christiaan LAMPRECHT (geskeide) te Brandfort, * 1881?

e1 XX 03-06-1902 Susanna Aletta Maria UNGERER te Brandfort, * 1875, + 09-01-1921

f9 Pieter Ungerer, * 17-04-1905 en @ 18-06-1905 te Brandfort. Jonk oorlede?

e1 XXX 28-06-1921 Anna Maria MAAS (weduwee DU PLOOY) te Bloemfontein-Noord, * 1854, + 06-05-1928

e1 XXXX 26-03-1929 Cornelia Margaretha Elizabeth MAAS (weduwee PRETORIUS) te Brandfort, * 1869?

e2      Andries Johannes, * 10-10-1861, @ 19-01-1862 te Bloemfontein (jonk oorlede, vgl e9)

e3      Martienus Johannes (Martiens Vaalbank), * 10-10-1863, @ 06-12-1863 te Bloemfontein, + 13-12-1915

X 30-11-1885 Susarah Johanna VAN TONDER (Sarie), * 16-11-1867 en + 04-04-1951, suster van Martiens van Tonder van Tafelkop

f1      Susanna Jacoba (Sannie), * 08-09-1886 te Vaalbank en @ 07-11-1886 te Bloemfontein

X 20-06-1905 Hendrik DE WET te Bloemfontein (wewenaar van Anna Elizabeth VAN ASWEGEN), * 1878?, +09-06-1933 te De Aap, distrik Brandfort

g1      Marthinus Johannes DE WET, * 30-12-1906, @ 03-03-1907 te Brandfort

f1 XX 03-07-1934 Wessel Johannes BADENHORST (wewenaar) te Brandfort, * 1886? (geskei van hom)

f1 XXX 09-12-1941 John Robert HONIBALL (wewenaar) te Brandfort

f1 XXXX 27-03-1956 Pieter Stefanus BEZUIDENHOUT (wewenaar) te Brandfort

f2      Gertruida Cornelia, * 05-02-1888 te Vaalbank en @ 01-04-1888 te Bloemfontein, + 30-09-1947 te Klipfontein, distrik Brandfort

X 23-03-1909 Louis Theodorus Hermanus WESSELS te Bloemfontein, * 1886?

g1      Susara Johanna WESSELS, * 09-03-1910 @ 01-05-1910 te Brandfort

X Daniel GROBLER

X Johannes MAREE

g2      Mattheus Gerhardus WESSELS, * 13-09-1914 @ 10-12-1914 te Brandfort

X 19-03-1940 Susara Johanna BEZUIDENHOUT te Brandfort    te Brandfort

h1      Catharina Maria WESSELS, * 25-06-1941 @ 07-09-1941 te Branfort                    X  Marthinus Johannes LINDE, * 28-11-1937 (seun van Marthinus Johannes LINDE, b5c9d2e7f2 en Emily Rebecca KLEYNHANS)

f3      Marthinus Johannes, * 06-10-1889 te Vaalbank en @ 01-12-1889 te Bloemfontein. Klein oorlede.

f4      Susara Johanna (Sarie Douw), * 16-07-1891 te Vaalbank en @ 06-09-1891 te Bloemfontein

X 25-10-1910 Douw Lodewyk VAN WYK te Brandfort, * 1882?

g1      Jakobus Hercules VAN WYK, * 09-10-1911, @ 22-10-1911 te Brandfort

g2      Marthinus Johannes VAN WYK, * 15-08-1916, @ 04-02-1917 te Brandfort

f5      Gideon Jacobus (Giel), * 01-08-1893 te Vaalbank en @ 05-11-1893 te Bloemfontein en + 25-12-1954 te Roodepoort

X 27-05-1919 Aletta Adriana DU PLESSIS (Lettie) te Bloemfontein, * 12-07-1895 te Winburg

g1     Martienus Johannes (Matie), * 04-02-1922 te Bloemfontein

X 08-11-1947 Johanna Catharina (Lulu) DU PLESSIS te Roodepoort, * 21-09-1928 en + 05-10-1981. Die egpaar was kinderloos.

g2     Johanna Magdalena, * 30-10-1927, @ 03-12-1927 te Bloemfontein-Noord, + 06-12-1963

X 03-1960 Jan Christiaan VAN NIEKERK te Pretoria

f6      Cornelia Margaretha (Nelie), * 05-10-1895 te Vaalbank

X 11-12-1917 Hendrik Jacobus MULLER te Bloemfontein, * 1889?, + 06-10-1918 te Glen, distrik Bloemfontein

g1      Hendrik Jacobus MULLER, * 07-01-1919 (gebore na sy pa se dood)

f6 XX 27-01-1922 Carel Petrus MULLER, broer van haar eerste man te Bloemfontein-Noord

f7      Marthinus Johannes (Martiens), * 20-04-1897 te Vaalbank en @ 06-06-1897 te Bloemfontein en + 1951 te Karree

X 11-05-1920 Martha Stella Rosalinda MEINTJIES te Fauresmith, * 20-10-1896, + 30-05-1945 te Nasionale Hospitaal Bloemfontein (woonplek: Goedehoop, distrik Brandfort)

g1     Martha Susara, * 20-02-1921, @ 23-03-1925 te Brandfort

X Herman ISRAEL

g2     Marthinus Johannes, * 17-01-1925, @ 05-04-1925 te Brandfort

X 07-07-1951 Marie Louise MARINCOWITZ, * 10-06-1928 te Oudtshoorn

h1     Marthinus Johannes, * 13-04-1953 te Kaapstad en + 17-10-1959 te Pretoria

h2     Marie Louise, * 23-10-1956 te Pretoria

h3     Stella, * 05-12-1960 te Pretoria

h4     Tertia, * 07-01-1963 te Pretoria

h5     Janine, * 13-08-1967 te Pretoria

f7 XX 20-06-1946 Cornelia Magrieta ERWEE te Brandfort, * 1919?

f8      George Frederick, * 03-05-1899 te Vaalbank en @ 16-06-1899 te Bloemfontein. Jonk oorlede.

f9      Anna Helena, * 16-06-1903 te Vaalbank en @ 10-09-1903 te Bloemfontein

X 30-07-1929 Johannes Jacobus GROENEWALD te Bloemfontein-Noord, * 1896? te Clocolan

g1      Wessel Johannes GROENEWALD, * 12-08-1931 @ 04-10-1931 te Clocolan

g?       Linde GROENEWALD, * 25-01-1935 @ 05-05-1935 te Clocolan

X 10-07-1965 Estelle STEYN te Bloemfontein-Noord

f10    Maria Fransina (Miemie), * 19-02-1905 te Vaalbank en @ 26-03-1905 te Bloemfontein

X 23-09-1930 Adriaan Eksteen GROENEWALD te Bloemfontein-Noord, * 1897? te Clocolan

g? Susara Durow, * 1936? (Woon op Clocolan)

f11    Andriesa Johanna, * 13-12-1906 te Vaalbank

X 04-10-1927 Ralph Harry MULLER te Bloemfontein, * 1899? te Clocolan

f12    Isabella Maria (Bellie), * 05-06-1908 te Vaalbank en @ 20-07-1908 te Bloemfontein

X 22-04-1930 Nicolaas Louis Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein, * 11-10-1906 te Brandfort en + 17-03-1976

f13    Marthina Johanna (Martiena), * 07-11-1910 te Vaalbank

X 22-11-1931 Luther Carl PRETORIUS te Bloemfontein-Noord, * 1905? te Bloemfontein

f14    Daniël Francois (Danie), * 13-09-1912 te Vaalbank, + 1951 te Bloemfontein

X 09-06-1934 Dina Maria STEYL te Bloemfontein-Noord, * 17-04-1911 te Morgenzon, Bloemfontein, dogter van Hans Môreson

g1      Petronella Susara, * 22-03-1935, @ 05-05-1935 te Bloemfontein-Noord

X 05-10-1957 Charles Henry ROBERTSON te Bloemfontein-Noord

e4     Jurie Johannes, * 16-11-1865 te Karreekloof, Brandfort en @ 15-04-1866 te Bloemfontein en + 29-06-1944 te Bloemfontein

X 23-05-1888 Aletta Johanna Elizabeth STEYN te Bloemfontein, * 28-11-1870 te Thaba ’Nchu en + 20-04-1953 te Bloemfontein (dogter van Hermanus Stefanus STEYN en Johanna Catharina Maria JOUBERT)

f1      Marthinus Johannes, * 21-09-1890 te Erfdeel, Thaba ’Nchu en @ 07-12-1890 te Bloemfontein

X 03-02-1914 Helena Maria STEYN te Thaba ’Nchu, * 14-09-1892 te Jacobsdam, Thaba ’Nchu

g1     Jacoba Helena Maria, * 01-11-1914, @ 07-02-1915 te Thaba ’Nchu

X 25-11-1930 Elias Jakobus De Wet SMUTS te Verkeerdevlei, * 1902 te Kildare, Excelsior

g2     Jurie Johannes, * 31-07-1919, @ 05-10-1919 te Thaba ’Nchu en + 1977

X 27-06-1942 Maria Elizabeth BORNMAN te Bloemfontein

h1     Helena Maria, * 02-12-1945 te Bloemfontein

X 05-10-1968 Hermanus Wilhelmus LOUW, * 12-08-1940 te Vryburg

i1      Jacobus Wynand LOUW, * 28-08-1971, @ 07-11-1971 te Brandfort

g2 XX Heleze COETZEE

f2      Hermanus Stephanus (Harry), * 09-01-1892 te Erfdeel, Thaba ’Nchu en @ 06-03-1892 te Bloemfontein en + 26-07-1976 te Verkeerdevlei

X 11-12-1917 Johanna Louisa STEYL te Thaba ’Nchu, * 19-08-1897 te Jacobsrust, Thaba ’Nchu

g1     Jurie Johannes, * 21-02-1919, @ 13-04-1919 te Thaba ’Nchu

X 24-11-1951 Johanna Alewyna VAN DER LINDE (Hansie) (weduwee PRETORIUS) te Verkeerdevlei,   * 02-10-1916 te Verkeerdevlei

h1     Stephanus Hermanus (Basie), * 17-04-1953 te Brandfort

X 03-04-1976 Aletta Elizabeth BOTHA (Elize) te Welkom, * 07-12-1952 te Springs

i1      Jurie Johannes (Jurie), * 18-03-1979 te Bloemfontein

X 09-04-2005 Aletta Dorethia PIENAAR (Dorinda) te Bloemfontein, * 01-09-1980 te Pretoria

[Jurie het B Compt aan UV verwerf en is (2010) rekenmeester by Dairybelle en bly in Bloemfontein.]

j1      Stephanus Hermanus (Henre), * 22-11-2007 te Bloemfontein

j2      Daniël Petrus (Ruan), * 09-09-2010 te Bloemfontein

h2     Debya Maria, * 13-09-1954 te Graspan, Verkeerdevlei

X Nicolaas Stephanus VERMEULEN

h3     Johannes Alwyn (Johan), * 22-06-1957 te Graspan, Verkeerdevlei

h4     Jurie Johannes, * 06-04-1959 te Bloemfontein

X 10-11-1984 Karen COETZEE te Pietersburg, * 08-11-1961 te Pretoria

[Jurie boer in Brandfort se distrik. Karen is sekretaresse by die Akademia-Hoërskool in Brandfort.]

i1      Azaria, * 25-10-1981 te Phalaborwa, @ 28-02-1981 te Brandfort-Oos

[Azaria is ’n fisioterapeut, eers in Kroonstad (2004-2007) en daarna in Klerksdorp.]

i2      Jurgens (Boeta), * 09-03-1987 te Pietersburg

[Boeta was in 2005 in matriek, het daarna twee jaar in Amerika by ’n boer gewerk en boer tans (2010) saam met Jurie in Brandfort se distrik.]

i3      Jurie Johannes (Janus), * 21-09-1991, @ 02-02-1992 te Brandfort-Oos

[Janus is (2010) eerstejaar by Kovsies, neem Grondontwikkeling en Konstruksiebestuur.]

g2     Marthina Aletta, * 05-03-1920 en + te Thaba ’Nchu

g3     Douw Lodevikus Steyl, * 27-10-1921, @ 15-01-1922 te Thaba ’Nchu en + 14-11-1992

X 27-09-1947 Ella Frederike GREYLING te Excelsior, * 22-03-1927 en + 20-09-1975 te Excelsior

h1     Stephanus Esias De Vries (Fanie), * 16-03-1954 te Excelsior

X 11-10-1975 Johanna Alida REDPATH te Shannon, * 02-12-1953 te Bloemfontein

i1      Douw Lodewikus Steyl (Wicus), * 28-04-1978 te Bloemfontein

X Elmarie

j1      Douw, *

i2   Su-Mari, * 18-12-1981 te Bloemfontein

[Su-Mari was in die Hoërskool Excelsior en matrikuleer (1999) daarna in CVO Excelsior. Sy werk tans by Computax in Bloemfontein as prinsipaal van die eiendomsafdeling en sy is lid van ’n beslote korporasie. Sy is lief vir die natuur en kamp en hengel graag.]

i3 El-Rika, * 16-05-1990 te Bloemfontein

[El-Rika was in CVO in Excelsior en matrikuleer (2008) by die Hoërskool Staatspresident Swart in Brandfort. Sy is ’n kreatiewe mens, opgelei in grafiese en webontwerp. Sy woon (2010) in Gonubie.]

h2     Ella Jacoba, * 12-06-1958 te Excelsior

X Andries LOMBARD

g3 XX 24-06-1966 Anna Magdalena WESSELS (Daleen) te Excelsior, * 14-12-1950 te Excelsior.

(Sy was nog nie 16 jaar oud toe sy getroud is nie en net 4 jaar ouer as h1)

h3     Louis Theodorus, * 08-11-1977

g4     Aletta Johanna, * 28-01-1923, @ 07-06-1923 te Thaba ’Nchu

X 27-01-1942 Michiel Van Breda DU TOIT te Excelsior, * 1921 te Heeltevrede, Bloemfontein

g5     Hermanus Stephanus (Herkie), * 26-04-1925, @ 07-06-1925 te Thaba ’Nchu

X 10-04-1954 Debya Maria Magdalena PRETORIUS te Verkeerdevlei, * 01-10-1934 te Verkeerdevlei

h1     Susanna Maria, * 19-03-1955 te Verkeerdevlei

X Gerhardus Johannes KOTSE

h2     Hermanus Stephanus (Herman), * 08-09-1962 te Verkeerdevlei

X 23-01-1981 Catharina DU PLESSIS

i1      Valerie, * 21-02-1982

i2      Hermanus Stephanus, * 20-09-1988

g6     Marthina Aletta, * 24-04-1930, @ 06-07-1930 te Thaba ’Nchu

X 31-12-1955 Gert Cornelius Stephanus HATTINGH te Verkeerdevlei, * 01-03-1929 te Winburg

g7     Johannes Lodewikus, * 23-04-1933, @ 16-02-1934 te Thaba ’Nchu

g8     Joey, * 14-06-1938, @ 20-10-1938 te Thaba ’Nchu

f3      Jurie Johannes (Wool), * 27-09-1883 te Erfdeel, Thaba ’Nchu en @ 07-01-1894 te Bloemfontein en + 07-01-1970 te Welkom

X 18-11-1919 Wilhelmina Magdalena STRYDOM te Thaba ’Nchu, * 24-07-1894 te Rooirantjies, Thaba ’Nchu

g1     Jurie Johannes, * 08-01-1923 en + 17-01-1923

g2     Johannes Jacobus Strydom, * 07-02-1924, @ 04-05-1924 te Thaba 'Nchu en + 31-07-1961

X 07-01-1950 Magrietha Elizabeth Hester SMIT te Bethlehem-Wes

h1     Jurie Johannes, * 27-08-1951

g3     Jurie Johannes, * 16-11-1925, @ 07-02-1926 te Thaba 'Nchu

X Maria Margaretha Wilhelmina BEYERS

h1     Beverly Mary, * 27-01-1956

h2     Lynette Wilhelmina, * 13-05-1958

h3     Wendy Joy, * 18-07-1959

X NEL

[The Citizen van 07-06-2005 berig dat Wendy in 1973 en 1974 saam met haar pa die Comrades suksesvol voltooi het hoewel vroue in daardie jare nie mag deelgeneem het nie.]

h4     Jurie Johannes, * 02-06-1961

h5     Jennifer Dawn, 16-05-1967

g4     Albertus Johannes, * 18-08-1926, @ 02-10-1927 te Thaba 'Nchu, + 20-04-1952

g5     Marthinus Johannes, * 27-07-1929 en + 30-07-1929

g6     Catharina Susanna, * 08-05-1930 en + 03-07-1930

g7     Aletta Johanna Elizabeth Steyn, * 18-06-1931

X 12-11-1955 Cornelis Johannes STEENKAMP te Welkom

g8     Nicolaas Albertus, * 26-06-1936

X Valerie Yvonne VAN RENSBURG (weduwee DELPORT). Geen kinders.

XX Elizabet Anna NEL

h1     Hendrik Nicolaas, * 29-05-1975

h2     Lydia Maryna, * 10-11-1977

g9     Catharina Susanna, * 29-01-1941

X Christiaan Frederick NEL

f3 XX 26-08-1961 Cornelia Johanna Elizabeth KRUGER (voorheen JORDAAN en MARCUS) te Welkom (adres tydens huwelik: Koppie Alleen 182, Welkom)

f3 XXX 02-04-1966 Anna Helena ELS te Heilbron, * 18-12-1901

f4      Gideon Jacobus, * 21-09-1895 en @ 01-12-1895 te Bloemfontein. Jonk oorlede, vgl f8.

f5      Johanna Catharina Maria (Jossie), * 20-06-1897 te Erfdeel, Thaba ’Nchu en @ 26-08-1897 te Bloemfontein en + 19-12-1957 te Thaba ’Nchu

X 05-11-1918 Jacobus Frederick STEYN (James) te Thaba ’Nchu, * 09-10-1896 te Steynsrust, Thaba ’Nchu en + 25-08-1950 te Rust-in-Vrede, distrik Thaba 'Nchu

g1      Aletta Johanna STEYN, * 26-05-1919, @ 06-07-1919 te Thaba ’Nchu

X Frans Paul PIETERSE

g2      Jacobus Frederik STEYN, * 10-02-1922, @ 30-04-1922 te Thaba 'Nchu (reeds oorlede in 1950 volgens sy pa se sterfkennis)

g3      Anna Helena STEYN, * 28-12-1923, @ 02-03-1923 te Thaba ’Nchu

X Paul Johannes ROODE

f6      George Frederik, * 12-07-1899 en @ 03-09-1899 en + 13-10-1945 te Bloemfontein

X 06-04-1926 Margaretha Louisa MAAS (suster van X f8) te Brandfort, * 1907?

g1     Hendrina Cecilia Cornelia, * 1927

X 22-05-1948 Gert Johannes Jurgens DU PREEZ te Bloemheuvel, * 1923 te Phillipstown

g2     Aletta Johanna Elizabeth, * 18-11-1928, @ 03-02-1929 te Brandfort

X 11-03-1950 Arnoldus Wepener GREYLING te Bloemheuvel, * 1925 te Jamestown

g3     Margaretha Louisa, * 30-08-1931, @ 01-11-1932 te Brandfort

X 13-12-1952 Francois Jacobus David BEZUIDENHOUT te Bloemheuwel, * 1928 te Dordrecht

h1      George Frederick BEZUIDENHOUT, * 19-05-1963, @ 07-07-1963 te Bloemfontein-Wes (een van ’n tweeling)

h2      Naomi BEZUIDENHOUT, * 19-05-1963, @ 07-07-1963 te Bloemfontein-Wes (een van ’n tweeling)

f7      Geertruida Cornelia, * 12-07-1901 en @ 05-01-1902 te Bloemfontein

f8      Gideon Jacobus (Giel), * 10-11-1903 te Brandfort en @ 07-02-1904 te Bloemfontein en + 18-06-1953 te Bloemfontein

X 01-10-1929 Catharina Elizabeth (Kittie) MAAS (suster van X f6) te Brandfort, * 25-04-1909 te Brandfort en + 10-04-1956 te Bloemfontein

XX Maria Christina Elizabeth (Molly) ELS (weduwee VAN NIEKERK)

g1     Jurie Johannes (Boetie), * 09-08-1930, @ 19-10-1930 te Brandfort, + 06-09-1999

X Anna Catharina VAN WYK, * 24-08-1935 en + 24-02-2006 te Bloemfontein

h1     Gideon Jacobus, * 22-08-1953 te Bloemfontein en + 18-08-2009

X 1976 Rita Martha ERASMUS en ÷

i1      Gerhard Gideon, * 01-12-1977 te Pretoria

X 05-11-2005 Nicole BORNMAN te Bloemfontein

j1      Eljay, * 27-12-2007

i2      Marlene, * 13-02-1979 te Pretoria

X Jaco POTGIETER

j1      Celeste POTGIETER, * 29-10-1998

j2      Marco POTGIETER, * 24-08-2004

h1 XX 12-1986 Johanna Martha LABUSCHAGNE (Riekie) te Bloemfontein

[Gideon is ’n boukontrakteur en hy en sy vrou is die eienaars van ’n matbesigheid.]

i3      Nadia, * 30-01-1993 te Bloemfontein

i4      Monique, * 03-02-1995 te Bloemfontein

h2     Jacobus Johannes (Koos), * 22-09-1955 te Bloemfontein

X 07-10-1978 Cornelia Rosalinde KIRSTEIN

[Koos en sy broer Jurie bedryf Linde Finansiële Beplanners in Bloemfontein. Hulle kantoor is op die vorige Voortrekker-terrein in Collinsweg aan die voet van Seinheuwel.]

i1      Natalie, * 17-02-1985 te Bloemfontein

[Natalie is ’n student in die finale jaar (2007) vir die graad B Rek.]

i2 Shaun, *10-12-1986 te Bloemfontein

[Shaun is (2007) eerstejaar by Kovsies.]

h3     Jurie Johannes (Jurie), * 01-10-1956 te Bloemfontein

X Gladys STRYDOM

i1      Julius, * 15-10-1977 te Bloemfontein

[Julius is sedert 2000 in Nieu-Seeland en het burgerskap van die land. Hy het ’n graad in Lugvaart aan die Massey-Universiteit in Palmerston North voltooi.]

X 2007 Angela ? (Nieu-Seelander)

i2      Karin, * 20-07-1981 te Bloemfontein

[Karin het B Tech (Bemarking) aan die SUT geslaag en werk in die eiendomsmark.]

h4     Mariana, *21-08-1957 te Bloemfontein

[Mariana is sedert 1975 werksaam by die Volksblad in Bloemfontein. Sy is (2007) die Administratiewe Advertensie-bestuurder.]

g2     Willem Hendrik, * 05-03-1937 te Bloemfontein

X 04-10-1958 Anna Petronella DU PLESSIS te Burgersdorp, * 12-08-1938 en @ 12-10-1938 te Burgersdorp

h1     Gideon Jacobus, * 06-10-1960 te Bloemfontein

X MG (Malie)

h2     Hester Sophia, * 13-10-1961 te Burgersdorp

h3     Catharina Elizabeth, * 28-04-1965 te Bloemfontein

h4     Anna Petronella, * 24-12-1968 te Bloemfontein

h5     Wilma Hendrike, * 23-07-1970 te Bloemfontein, @ 04-10-1970 te Bloemfontein-Wes

f9      Nicolaas Albertus, * 10-02-1905 en @ 07-05-1905 te Bloemfontein en + 20-01-1931 te Brandfort. Nooit getroud nie.

f10    Aletta Johanna, * 20-10-1906 te Delingskraal en @ 07-12-1906 te Thaba ’Nchu

X 09-12-1924 Jacobus Johannes VILJOEN te Thaba ’Nchu, * 23-09-1897 te Steynspruit, Thaba ’Nchu

g1      Hendrik Christoffel VILJOEN, * 25-01-1926 te Thaba 'Nchu

f11    Cornelia Magrietha Elizabeth, * 20-01-1908 en @ 05-04-1908 te Bloemfontein

X 19-07-1927 David Andries PRETORIUS te Brandfort, * 1904

g1      Jurie Johannes PRETORIUS, *08-02-1931, @ 19-04-1931 te Brandfort

f12    Jan Gysbert, * 07-03-1909 en @ 06-06-1909 te Bloemfontein

f13    Catharina Gezina, * 31-08-1911

X 18-12-1934 Willem Michiel MAAS te Brandfort, * 1912?

g1      Andries Johannes MAAS, * 11-11-1935, @ 05-01-1936 te Brandfort

f14     Gertruida Cornelia, * 02-04-1913, @ 18-05-1913 te Thaba 'Nchu

f15    Jacob Daniël (Japie), * 08-06-1914, @ 12-07-1914 te Thaba ’Nchu en + 08-04-1998 te Bloemfontein

X 10-10-1942 Anna Magdalena NEL te Bloemfontein-Wes, * 01-10-1922 te Barclay-Oos

g1     Jurie Johannes, * 20-04-1943 te Bloemfontein, @ 06-09-1943 te Bloemfontein-Wes, +

X 26-04-1969 Christina Magritha Elizabeth BREEDT (Stienie) te Rustenburg, * 23-07-1948 te Kroonstad

h1     Jacob Daniël (Jaco), * 12-09-1970 te Rustenburg

X 05-01-1991 Deirdré DU TOIT te Pellisier, Bloemfontein, * 23-05-1971 te Bloemfontein

[Jaco het vir ’n myn gewerk in Rustenburg en Randfontein. Hy en Deirdré het ’n plaas Zephanjeskraal buite Rustenburg gekoop. Hulle het dit onder andere ontwikkel as ’n kampterrein vir kerkkampe. Hulle bedryf ’n gevestigde sake-onderneming in Rustenburg. Jaco behoort ook aan ’n Christen-motorfietsgroep wat wil wys dat Christen-wees ’n avontuur kan wees en ook die evangelie uitdra.]

i1      Michelle, * 27-05-1991 te Rustenburg

i2      Jaco, * 12-09-1994 te Rustenburg

h2     Nicolaas Willem (Nico), * 25-09-1971 te Rustenburg

X 25-11-1995 Marinda VAN DER MERWE te Pretoria, * 18-06-1973 te Boksburg

[Nico was van 1991 tot 2004 in die SA Lugmag as ’n helikopter-vlugingenieur, het daarna in Sudan gewerk en woon sedert 2008 in Auckland, Nieu-Seeland, waar hy as helikopter-werktuigkundige werk. Marinda het vir nege jaar by die Kanadese ambassade in Pretoria gewerk en is tans assistent-rekenmeester.]

i1      Chantal, * 25-10-2001 te Pretoria

i2      Natasha, * 22-04-2006 te Pretoria

h3     Adri, * 20-04-1973 te Rustenburg

X VAN DEN BERG

g2     Barend Frederick (Bennie), * 08-12-1944 te Bloemfontein, @ 04-03-1945 te Bloemfontein-Wes

X 17-10-1964 Josephina Wilhelmina JOOSTE, ¸ 27-01-1977

h1     Jacob Daniël (Japie), * 06-03-1965 te Stilfontein

h2     Theresa, * 22-09-1971 te Stilfontein

g2 XX 25-03-1978 Sanita Elizabeth SCHOLTZ te Schweizer-Reneke, * 02-11-1953 te Schweizer-Reneke

h3     Barend Frederick (Bennie)

h4     Esther

g3     Jacob Daniël, * 15-12-1946 te Bloemfontein. Nooit getroud nie.

g4     Jacobus Adriaan (Kobus), * 11-09-1949 te Bloemfontein

X 06-03-1971 Hester Maria Florina SCHÖNFELDT (Hester)

h1     Maria Margaretha (Marietjie), * 31-08-1971 te Bloemfontein

X BRITZ

h2     Anna Magdalena (Ansie), * 02-08-1975 te Bloemfontein

g5     Elsie Johanna Catharina, * 27-11-1951 te Bloemfontein, @ 02-03-1952 te Bloemfontein-Wes

X Louis NEL

h1      Lize NEL, * 16-11-1977

X Rudolf FOURIE

i1      Lize FOURIE

h2      Louis NEL, * 03-12-1984

X Chané

g6     Aletta Johanna, * 22-02-1954 te Bloemfontein

X Alex G (Scottie) AULD

g7     Anna Magdalena, * 27-02-1955 te Bloemfontein

X Willem Niclaas JACOBS

g8     Marthinus Johannes, * 10-03-1965 te Bloemfontein

X 06-05-1989 Karel DE LANGE te De Bloem, Bloemfontein

e5     Cornelia Margaretha Elizabeth, * 14-10-1867 te Jordaanskraal, @ 05-01-1868 te Bloemfontein, + 12-11-1901

X 07-03-1886 Izak Petrus DU PLOOY te Bloemfontein, * 03-03-1860, @ 01-04-1860 te Bloemfontein

f1      Geertruida Cornelia DU PLOOY, * 08-01-1887, @ 06-02-1887 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis 1913)

f2      Elizabeth Johanna Francina DU PLOOY, * 20-03-1888, @ 06-05-1888 te Bloemfontein

X 29-10-1907 Hermanus Stefanus STEYN te Bloemfontein

f3      Cornelia Margaretha Elizabeth DU PLOOY, * 21-11-1889, @ 12-01-1890 te Bloemfontein

X 14-06-1916 Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK te Bloemfontein

f4       Julia Margaretha Louiza DU PLOOY, * 06-07-1891, @ 06-09-1891 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis)

f5      Maria Catharina Francina DU PLOOY, * 14-03-1893, @ 07-05-1893 te Bloemfontein

f6      Hendrina Cecilia, * 28-09-1894, @ 04-11-1894 te Bloemfontein

f7      Martina Johanna DU PLOOY, * 26-03-1896, @ 07-06-1896 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis)

f8      Isabella Maria DU PLOOY, * 06-07-1897, @ 19-08-1897 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis)

f9      Abraham Izaak DU PLOOY, * 10-04-1899, @ 04-06-1899 te Bloemfontein

f10    Ongedoopte seun (oorlede volgens sy ma se sterfkennis)

e6     Nicolaas Albertus, * 03-08-1869 en @ 07-11-1869 te Bloemfontein. Jonk oorlede?

e7     Jan Gysbert, * 16-11-1871 en @ 03-03-1872 te Bloemfontein

X 26-01-1897 Johanna Catharina Maria STEYN te Bloemfontein, * 20-06-1877, @ 05-08-1877 te Bloemfontein (dogter van Hermanus Stephanus STEYN en Johanna Catharina Maria JOUBERT)

f1      Johanna Catharina Maria (Jossie), * 09-12-1897 en @ 04-02-1898 te Bloemfontein

X 27-08-1918 Riddell Rorke STANTON te Bloemfontein, * 1893?

g?      Riddell Rorke STANTON, * 03-02-1943, + 03-12-2000

X 30-04-1966 Elizabeth Johanna

f2      Marthinus Johannes, * 12-10-1899 en @ 15-12-1899 te Bloemfontein en + 14-10-1977

X 04-05-1926 Emily Rebecca KLEYNHANS te Bloemfontein, * 1903? en + 29-05-1967

g1     Letitia Cecilia, * 20-05-1927

X 29-09-1951 Barend Petrus ERASMUS te Kingwilliamstown, * 20-05-1927 en + 11-08-1976

h1     Adriaan Cornelius ERASMUS

h2     Marthinus Johannes ERASMUS

h3     Mireka ERASMUS

g1 XX MORRISON

g2     Johanna, * 05-04-1930

[Woon in 2010 in Ficksburg.]

X 09-01-1954 Redverf John MONK te Kingwilliamstown, * 30-04-1923

h1     Raymond Martin MONK, * 14-04-1955

X Susanna Elizabeth MANS

i1      Martin John MONK, * 27-02-1983

i2      Marietjie MONK, * 12-09-1984

X 30-05-2009 Carel Adel Johan MOOLMAN

i3      Hanlie MONK, * 05-01-1987

h2     Melinda Anne MONK, * 03-08-1956

X 05-04-1980 David van Wyk DU TOIT, * 03-07-2006

i1      Phillip Johannes DU TOIT, * 28-11-1981

i2      Aidine Marlé DU TOIT, * 09-03-1985

i3      Dawid van Wyk DU TOIT, * 13-08-1986

i4      Isak Stefanus DU TOIT, * 28-09-1988, + 18-12-2008

h3     Erica Joan MONK, * 02-11-1959

X 04-12-2004 Johannes Petrus VILJOEN

g3     Jan Gysbert , * 10-03-1932, + 28-07-2000

X 16-07-1957 Vivienne Claire HOWARTH (Viv), * 28-08-1936 in Engeland

h1     André Marthinus John, * 15-06-1958

X Leanne Maise KLEINHANS, * 1959 te Kingwilliamstown, geskei

i1      Margaux Anne, * 1985 te Oos-Londen

i2      Kathryn Leigh, * 1986 te Oos-Londen

[Kathryn het in 2004 aan Kingswood College in Grahamstad gematrikuleer. Sy het 2005 in Engeland deurgebring, in 2006 aan US studeer en haar BCom in 2008 aan Rhodes voltooi. Daarna het sy haar honneursgraad in Ekonomie aan Rhodes behaal en sy is in 2010 besig met haar meestersgraad in Finansiële Markte - ook by Rhodes.]

h2     Pierre Russell, * 03-07-1960

X Debra Jane ERASMUS (Debi)

i1      Alexandra (Alex), * 1989

i2      Joshua (Josh), * 1992

i3      Lee, *

h3     Dion Warren, * 18-05-1963 te Kingwilliamstown

X 10-03-1990 Merelyn Joy BRAUN, * 22-07-1964 te Kingwilliamstown

i1      Anton Jan, * 23-04-1992 te Oos-Londen

i2      Sarah Jane, * 18-11-1993 te Oos Londen

h4     Anton Jan, * 06-04-1967, + (jonk in motorongeluk)

h5     Chris Jaques, * 19-09-1970 te Kingwilliamstown

X 04-10-2003 Nicole Lisa JONES (Nicole), * 07-06-1973 te Sydney, Australië

[Chris woon (2010) in Singapoer. Hy is ’n direkteur van die Deutsche Bank AG en streekhoof van dié bank se “Business Integrity Review Group” vir Asië en die Stille Oseaan.]

i1      Savannah Caitlin, * 24-06-2005 te Sydney, Australië

i2      Oliver Blake, * 24-03-2007 te City of Westminster, London VK

g4     Hendrik, * 09-04-1933 te Boshoff

X 08-12-1956 Christina Catharina BURGER, * 31-01-1933 te Graaff-Reinet

h1     Marthinus Johannes, * 01-11-1957 te Kingwilliamstown

X Helena Elizabeth FOULDS

i1      Maria Magdalena

i2      Christina Catharina

i3      Hendrik

h2     Francois Burger, * 29-01-1960 te Kingwilliamstown

X Hanlie BOTHA

h3     Hendrik, * 14-06-1961 te Kingwilliamstown

X 22-03-1987 Martie COETZER, * 10-10-1963

i1      Hendrik

h4     Christo, * 28-10-1964 te Bethlehem, @ 13-12-1964 te Brandfort

h5     Celeste, * 25-01-1969 te Bloemfontein, @ 06-04-1969 te Brandfort

[Behaal doktorsgraad in Mikrobiologie aan UOVS met proefskrif "Population structure of Phytophthora Cinnamomi in South Africa"]

g5     Marthinus Johannes, * 28-11-1937, @ 06-02-1938 te Bloemfontein

X 21-04-1962 Catharina Maria WESSELS te Brandfort, * 25-06-1941 (dogter van Louis Theodorus Hermanus WESSELS en Gertruida Cornelia LINDE, b5c9d2e3f2)

[Woon in 2010 in Kuruman.]

h1     Marthinus Johannes (Marinus), * 25-09-1964, @ 13-12-1964 te Brandfort

X Mariana KLOSE

i1      Marthinus Johannes

h2     Mattheus Gerhardus (Gerdus), * 20-01-1966 te Bloemfontein, @ 06-03-1966 te Brandfort

X 01-10-1988 Ina CRONJÉ te Randburg, * 07-01-1963 te Randburg

[Gerdus is 'n instandhoudingsingenieur van helikopters en werk in Sentraal-Afrika. Ina hou skool op Theunissen (2010) waar Tharina en Gerdi ook skoolgaan.]

i1      Sumarie, * 17-12-1989 te Ellisras

[Sumarie studeer onderwys op Kovsies (2010).]

i2      Tharina, * 14-12-1992 te Kaapstad

i3      Gerdi, * 06-12-1999 te Bloemfontein

h3     Emile, * 11-06-1969 te Bloemfontein, @ 03-08-1969 te Brandfort

X 11-12-1995 Annare NAUDÉ te Bloemfontein, * 26-05-1968 te Hoopstad

[Emile het bemarkingsbestuur aan die Technikon Vrystaat studeer en werk as aankoper by die Metcash-groep in Kaapstad. Blink uit in sport, veral tennis en gholf. Hy speel tennis in die topligas. Annare het arbeidsterapie aan die UV studeer, drie jaar in Amerika as arbeidsterapeut gewerk en werk tans as arbeidsterapeut in verskeie inrigtings. Die egpaar woon in die Strand.]

i1      Etién, * 28-02-2003 te Worcester

i2      Reza, * 11-04-2006 te Worcester

h4     Tiaan, * 13-05-1974, @ 04-08-1974 te Brandfort

g5 XX 12-11-1989 Anna Dorothea COETZEE te Brandwag, Bloemfontein (albei geskei)

g6     Emily, * 12-08-1939, + 28-08-2000

X 07-07-1962 David DIRKS te Brandfort, * 10-07-1936

h1     Miranda DIRKS

h2     Chris-Armand DIRKS

h3     Marné DIRKS

f2 XX 07-06-1968 Elizabeth DE VILLIERS (weduwee KAY)

f3      Hermanus Stephanus (Harry), * 18-12-1902 en @ 01-03-1903 te Bloemfontein en + 28-07-1992 te Bloemfontein (begrawe op Ventersvlei, distrik Bloemfontein)

X 11-03-1930 Catharina Rachel DENHAM (Kitty) te Bloemfontein, * 01-02-1907 en @ 07-04-1907 te Bloemfontein (dogter van William Austin DENHAM en Catharina Elizabeth MAARTENS, vgl f5) en + 17-12-1999 (begrawe op Ventersvlei, distrik Bloemfontein)

g1   Catharina Anna, * 04-06-1931 te Boshof

X 30-12-1950 Gert Cornelius HAYCOCK te Bloemfontein-Wes, *

h1    Johannes Gerhardus Hendrik HAYCOCK, * 11-12-1951 en @ 02-03-1952 te Bloemfontein-Wes

h2    Hermanus Stefanus HAYCOCK, * 11-08-1953, @ 04-10-1953 te Bloemfontein-Wes

h3    Eric HAYCOCK

XX Ed HARTWIG

h4    Karin HARTWIG

h5    Erica HARTWIG

g2    Jan Gysbert (Jan), 07-08-1937 te Bloemfontein en @ 07-11-1937 te Bloemfontein-Wes

X 09-04-1960 Hester Helena WEITZ (Hetta) te Bloemfontein-Wes, * 25-10-1938 te Wepener

[Jan is 'n pensioenaris (2010) en was 'n modelmaker op die Spoorweë. Hetta was 'n onderwyseres.]

h1    Hester Helena (Helena), * 22-05-1962 te Bloemfontein, @ 02-09-1962 te Bloemfontein-Wes

X 23-10-1982 Adriaan Jacobus SMIT (Ouwie) te Gardeniapark, Bloemfontein, * 18-08-1960, @ 04-12-1960 te Brandfort

[Helena werk in 2010 by die NG-Kerkargief in Bloemfontein en Ouwie werk al vir meer as 30 jaar by die SA Reserwebank, ook in Bloemfontein.]

i1    Liandri SMIT, * 20-01-1986 te Bloemfontein, @ 04-05-1986 te Bloemfontein-Wes

i2    Rianco SMIT, * 20-01-1991, @ 06-10-1991 te Bloemfontein-Wes

h2    Hermanus Stefanus (Herman), * 06-12-1964 te Bloemfontein, @ 07-03-1965 te Bloemfontein-Wes

[Herman is 'n onderwyser, in 2010 verbonde aan die Lady Grey Arts Academy.]

X 31-12-1988 Johanna Catharina BOOYSEN, * 05-11-1968

i1    Jan Gysbert (JG), 06-12-1993 en @ 27-02-1994 te Smithfield

h2 XX 22-11-1996 Marietta Helene FICHARDT (Marietta), * 09-02-1965, @ 02-05-1965 te Bloemfontein-Noord

i2      Reonette, * 24-01-1993 te Bloemfontein, @ 05-09-1993 te Pellissier, Bloemfontein (dogter van Marietta uit haar eerste huwelik wat deur Hermanus wettig aangeneem is en die van Linde dra.)

i3      Hermanus Stefanus (Stefan), *04-07-1997 te Bloemfontein, @ 07-12-1997 te Pellissier, Bloemfontein

i4      Marina (Meraai), * 27-07-1998

h3    Carine, * 21-06-1970, @ 04-10-1970 te Bloemfontein-Wes

X 13-10-1990 Johannes Marthinus ANNANDALE (Hans) te Fichardtpark, Bloemfontein, * 12-07-1964

[Carine werk in 2010 by die Vrystaatse Rooivleisprodusente-organisasie.]

i1    Jacob Johannes ANNANDALE (JJ), * 05-12-1993, @ 06-03-1994 te Fichardtpark, Bloemfontein

i2    Janco ANNANDALE, * 30-04-1996, @ 04-08-1996 te Smithfield

g3    Johanna Noeline (Noeline), * 25-12-1949 te Bloemfontein, @ 05-03-1950 te Bloemfontein-Wes

X 12-12-1970 Johannes Jacobus PIENAAR (Johan) te Bloemfontein-Wes

h1    Carine Rachelle PIENAAR, * 12-12-1972, @ 04-03-1973 te Bloemfontein-Wes

h2    Myra PIENAAR, * 05-10-1974, @ 01-12-1974 te Bloemfontein-Wes

h3    Neline PIENAAR, * 03-07-1978, @ 03-09-1978 te Bloemfontein-Wes

h4    Juanize PIENAAR, * 15-02-1982, @ 06-07-1982 te Bloemfontein-Wes

h5    Petrus Albertus PIENAAR, * 25-09-1983, @ 04-12-1983 te Bloemfontein-Wes

f4      Gertruida Cornelia (Bokkie), * 06-06-1905 en @ 06-08-1905 te Bloemfontein

X 25-03-1924 Abraham DU PLOOY te Bloemfontein, * 25-01-1895, @ 03-03-1895 te Bloemfontein

g1      Jacobus DU PLOOY, * 24-09-1926, @ 07-11-1926 te Bloemfontein-Noord

g2      Johanna Catharina Maria DU PLOOY, * 05-09-1930, @ 07-12-1930 te Bloemfontein-Noord

X 14-01-1950 Pieter Daniel JACOBS te Bloemfontein-Noord

f4 XX 15-01-1955 Johannes Albertus Petrus ERWEE te Brandfort-Oos, * 11-09-1891

f5      Jan Gysbert, * 01-01-1910, @ 06-02-1910 te Bloemfontein

X 25-06-1938 Florence Ivy DENHAM te Bloemfontein, * 29-10-1912, @ 14-12-1912 (dogter van William Austin DENHAM en Catharina Elizabeth MAARTENS, vgl f3)

g1     Rina Florence, * 30-08-1940

X 08-10-1960 Willem Andries Jacobus STEENKAMP, *

g2     John Gilbert, 04-12-1944, + 17-01-2010 te Bloemfontein

X 21-10-1972 Johanna Elizabeth VAN DER WESTHUIZEN (Hannetjie), * 22-01-1951, + 11-03-2004 te Bloemfontein

h1 Jan Gysbert, * 04-12-1973, @ 03-03-1974 te Bloemfontein

h2 Hendrik Gert, * 22-04-1977, @ 03-07-1977 te Bloemfontein

h3 John, * 14-06-1979, @ 05-08-1979 te Bloemfontein

f6      Gideon Jacobus, * 07-03-1912 te Kaalspruit, Bloemfontein, @ 05-05-1912 te Bloemfontein-Wes

X 01-06-1940 Elizabeth Maria KOK te Bloemfontein-Noord, * 1914?

g1      Hester, * 02-09-1941, @ 02-11-1941 te Bloemfontein

g2      Johanna Catharina Maria, * 19-08-1946, @ 03-11-1946 te Bloemfontein

f7      Julia Aletta, * 12-09-1920 te Bloemfontein, @ 21-10-1920 te Bloemfontein-Wes en + 01-12-1965 te Clocolan (woonplek: Daisy, distrik Clocolan)

X 12-03-1941 Alfred Ernest KLOKOW te Bloemfontein, * 05-05-1910 te Stutterheim en + 04-11-1969 te Bloemfontein

g1      Ernest Willem KLOKOW

g2      Alfred Jan KLOKOW

g3      Julius Johan KLOKOW, * 09-10-1947, @ 07-12-1947 te Bloemfontein-Wes

g4      Linda Johanna KLOKOW, * 06-08-1950

g5      André Dean KLOKOW, * 16-05-1961

e8     Gert Cornelis, * 10-08-1873 te Karreekloof, @ 05-10-1873 te Bloemfontein en + 11-06-1958 te Johannesburg

X 04-04-1899 Geertruida Cornelia ERWEE, * 10-12-1879 te Brandfort en + 07-04-1964 te Johannesburg

f1      Johanna (Hannie), * 01-04-1900 en @ 23-08-1900 te Bloemfontein

X Jan Christiaan Daniël LOOTS

g1      Gertruida Cornelia LOOTS, * 24-02-1916, @ 08-10-1916 te Bloemfontein

g2      Martha Christina LOOTS, * 04-09-1917, @ 14-10-1917 te Bloemfontein

f2      Marthinus Johannes, * 08-11-1903 en @ 10-01-1904 te Bloemfontein en + 18-03-1981 te Johannesburg

[Vir baie jare busbestuurder op Johannesburg se rooi busse.]

X 22-12-1931 Martha Gertruida SCHUCH (suster van X f4) te Newlands, Johannesburg, *12-05-1903 te Middelburg Tvl en @ 09-08-1903 te Pretoria

g1     Asperance Gertrud (Trudie), * 02-11-1941 te Johannesburg

X Hendrik Stephanus HAVENGA

f3      Johannes Albertus (Johnnie), * 22-06-1905 en @ 06-08-1905 te Bloemfontein en + 06-01-1953 te Rustenburg [Het met sy eie vliegtuig verongeluk]

X 1929? Miemie VILJOEN, + 08-04-1971 te Rustenburg

g1     Gerhardus Cornelius (Gerhard), * 18-07-1930 te Rustenburg [Bly in Bryanston]

X 18-07-1952 Martha Catharina VAN DER WESTHUIZEN te Pretoria, * 09-09-1933

h1     Salomina Catharina, * 12-08-1954 te Pretoria

X 01-04-1978 Riaan GROBLER

g2     Jacobus Frederik Viljoen (Koos), * 15-05-1947 te Rustenburg en + 29-10-1903 te Pretoria

X 12-12-1970 Hendrina Johanna BOTHA te Rustenburg, * 14-09-1951

h1     Johannes Albertus (Johann), * 03-12-1971

h2     Marthinus Christoffel (Martin), * 05-11-1974

h3     Jacobus Frederik Viljoen (Derick), * 29-12-1975

g3     Johannes Albertus (Jan / Johnnie), * 16-09-1951 te Rustenburg

X 04-04-1975 Johanna THERON te Rustenburg, * 16-10-1938

h1     Johannes Albertus, 10-05-1976

f4      Gert Cornelius, * 07-04-1907 te Bloemfontein, + 30-07-1964 te Johannesburg

X 12-1935 Amalia Albertina SCHUCH (suster van X f2) te Johannesburg, * 26-06-1898 te Middelburg Tvl. Die huwelik was kinderloos.

f5      Gertruida Cornelia, * 14-12-1912 te Bloemfontein

X Martiens VERSTER

f6      Magrieta Cornelia (Corrie), * 24-03-1914 te Bloemfontein en + 29-06-1974 te Pretoria

Nooit getroud nie.

e9     Andries Johannes (Andries Mooihoek), * 27-07-1875 en @ 26-09-1875 te Bloemfontein en + 07-04-1947 te Brandfort

X 20-01-1904 Gertruida Cornelia MAAS te Brandfort, * 27-02-1883 en + 26-11-1948 te Brandfort

f1      Marthinus Johannes Luther, * 19-06-1906 te Brandfort en @ 20-07-1906 te Bloemfontein en + 27-05-1989 te Brandfort

[Luther was 'n suksesvolle boer en het 'n groot bydrae gelewer tot georganiseerde landbou. Hy was van 1951 tot 1971 voorsitter van die Brandfortse Boere-unie, dien van 1955 tot 1973 in die uitvoerende bestuur van die Nasionale Wolkwekersvereniging, van 1965 tot 1974 in die uitvoerende bestuur van die Vrystaatse Landbou-unie, was lid van die Vleisraad van 1967 tot 1973 en dien vir 9 jaar in die direksies van WGA / BSB / BKB]

X 19-06-1928 Magdalena BOSCH te Brandfort, * 24-10-1905 en + 14-10-1974 te Brandfort

g1     Dorothea Gertruida (Dot), * 11-07-1930, @ 21-09-1930 te Brandfort

X 08-01-1955 Frederick Johannes DU PLESSIS te Brandfort, * 27-09-1932, geskei 02-1975, + 14-03-1989

h1     Magdalena DU PLESSIS, * 09-02-1956 te Brandfort, @ 04-03-1956 te Brandfort-Oos

X 08-11-1975 Cornelius DU PLESSIS, * 01-03-1955, @ 21-02-1994

i1      Magdalena DU PLESSIS, * 02-05-1976

i2      Nandi DU PLESSIS, * 04-06-1980

i3      Frederick Cornelius DU PLESSIS, * 17-08-1985

i4      Luther Jacobus DU PLESSIS, * 28-04-1987

h1 XX 23-09-2006 Louis NEL, * 30-10-1947

h2     Jacobus Frederick DU PLESSIS (Jacobus), * 26-03-1962 te Potchefstroom

X 30-09-1988 Karen BISSCHOFF te Pretoria, * 18-03-1968 te Pretoria

[Woon sedert 2004 in Brisbane, Australië, waar hy by watersuiwering betrokke is.]

i1       Frederick Johannes DU PLESSIS (Frik), * 04-07-1991 te Pretoria

i2       Ben Bischoff DU PLESSIS, * 24-04-1993 te Pretoria

i3       Cara DU PLESSIS, 23-01-1995 te Pretoria

i4       Thea DU PLESSIS, * 11-11-1996 te Pretoria

g1 XX 30-04-1979 William HENEGAN te Bloemfontein en geskei, * 07-09-1931 en + 11-1997

g2     Gertruida Cornelia, * 29-10-1933, @ 07-01-1934 te Brandfort, + 20-05-1992

X 17-04-1954 Johannes Petrus MARAIS (Jannie) te Brandfort, * 16-11-1931 en + 14-07-2006

h1      Sarel Johannes Lodewicus MARAIS, * 10-01-1956, @ 04-03-1956 te Brandfort-Oos

h2      Luther Linde MARAIS, * 01-06-1957, @ 18-08-1957 te Brandfort-Oos

h3      Hermanus Samuel MARAIS, * 12-08-1961, @ 19-11-1961 te Brandfort-Oos

h4      Jacques Petrus MARAIS, * 21-02-1963, @ 05-05-1963 te Brandfort-Oos

h5      Magdalena MARAIS, * 29-06-1966, @ 04-09-1966 te Brandfort-Oos

g3     Andriesa Johanna (Andrei), * 12-02-1945, @ 01-04-1945 te Brandfort

X 12-02-1966 Ronald Arthur HEYS (Ronnie) te Brandfort, * 06-08-1937

h1      Vernon Thomas HEYS, * 29-08-1967, @ 04-02-1968 te Brandfort-Oos

h2       Luther Linde HEYS, * 16-06-1969, @ 07-09-1969 te Brandfort-Oos

h3      Vincent HEYS, *

f1 XX 07-1975 Susanna Maria VAN INGENKAL (Susie) (geskeide SNYMAN) te Brandfort-Oos, * 15-02-1928, + 08-2008

f2      Willem Hendrik Ruben, * 28-01-1910 te Brandfort

X 09-05-1933 Susahra Aletta WESSELS (Serah) te Wesselsbron, * 24-02-1912 te Odendaalsrus

g1     Andries Johannes (Dries), * 01-05-1934 te Brandfort en + 31-07-2009 te Bloemfontein

X 21-12-1955 Catharina Cornelia Venter THERON (Rina) te Bloemheuwel, Bloemfontein, * 18-07-1936 en + 06-11-2001

h1     Alta, * 02-05-1956 te Mooihoek, Bloemfontein, tweeling

X Jan Abraham BREEDT, * 25-06-1950 te Theunissen, ¸ 1982 en + 05-09-1994

i1       Willem Sterrenberg BREEDT, * 29-02-1972 te Bloemfontein

i2       René BREEDT, * 18-04-1975 te Bloemfontein en + 25-02-1997 na ’n lang siekbed aan kanker

XX 20-12-1997 Jacobus Johannes (Johan) LOUW, * 12-11-1955 te Leeudoringstad, ¸ 30-03-2006

h2     Eliese, * 02-05-1956 te Mooihoek, Bloemfontein, tweeling

X Johan Petrus LABUSCHAGNE, * 05-04-1952 te Bloemfontein en ¸

i1       Riaan LABUSCHAGNE, * 19-09-1970 te Bloemfontein

i2       Ronél LABUSCHAGNE, * 18-08-1980 te Bethlehem

i3       Andries Johannes (André)  LABUSCHAGNE, * 21-12-1991 te Bethlehem

h3     Dolien, * 10-04-1959 te Bloemfontein

X 21-08-1976 Christiaan Petrus (Christo) DE WITT te Bloemfontein, * 03-07-1957 te Windhoek en ¸ 09-1978

i1       Daniël Jacobus (Jaco) DE WITT, * 12-03-1977 te Windhoek

X

j1      Charné DE WITT, * 04-04-2004

i1       XX 28-01-2006 Sindy VAN ZYL te Bloemfontein, * 15-12-1979

j2      Tiffany DE WITT, * 15-06-2006 te Bloemfontein

j3      Melliza Mandy DE WITT, * 28-09-2007 te Strand

h3 XX 07-07-1983 Johan GOUWS te Springs, * 13-05-1961 te Springs en ¸ 19-10-1996

i2       Bernard GOUWS, * 05-06-1983 te Bloemfontein

NX Rozanne ELS te Pretoria, * 23-09-1985

j1      Chané ELS, * 04-04-2003 te Brakpan

X Lee PRETORIUS te Springs, * 05-05-1982

j2      Lestate GOUWS, * 15-11-2005 te Benoni

i3       Elzan GOUWS, * 14-06-1990 te Evander

h4     Cornia, * 07-10-1962 te Bloemfontein

X 10-04-1982 Pieter Albertus JOSLING te Noordhoek, Bloemfontein en geskei 2003

i1       Lézelle JOSLING, * 28-11-1984 te Vryburg

X Arno VILJOEN te Virginia, * 08-10-1983

j1      Zanellé VILJOEN, * 25-09-2008

i2       Jacques JOSLING, * 25-01-1987 te Hartswater

h4 XX 08-11-2003 Neale Garth BILLET, * 14-01-1956 te Durban

h5     Ruben Hendrik, * 24-04-1968 te Bloemfontein, @ 04-08-1968 te Bloemfontein-Wes, tweeling

h6     Marlene, * 24-04-1968 te Bloemfontein, @ 04-08-1968 te Bloemfontein-Wes, tweeling

X 24-04-1999 Gert Daniël JORDAAN, * 23-04-1959 te Dundee

i1       Juan-Dré LINDE, * 07-06-1988 te Bloemfontein

i2       Mariska JORDAAN, * 15-04-2001 te Bloemfontein

g2     Wessel Hendrik Ruben, * 16-04-1949 te Bloemfontein

X 03-10-1970 Eva Catharina BERNARDO (Rina) te Bloemfontein, * 22-08-1951 te Bethlehem en + 02-05-2009

h1     Ruben (Rudi), * 09-07-1972 te Bloemfontein

X 18-12-1999 Lorinda NEETHLING te Klerksdorp, * 14-12-1972 te Rustenburg

i1      Ruben Armand, * 04-03-2008 te Roodepoort

i2      Elán Lyandi, * 19-05-2011 te Roodepoort

h2     Madelein, * 05-02-1978 te Sasolburg

X 01-04-2006 Cornelius Petrus Kloppers PASSANO te Secunda, * 10-01-1979 te Randfontein

i1       Anuschke PASSANO, * 23-10-2007 te Roodepoort

i2       Magnus Carlo PASSANO, * 08-03-2011 te Roodepoort

h3     Renier Wessel, * 02-05-1984 te Evander

X 28-03-2009 Iselle VICTOR te Welkom, * 16-10-1984 te Virginia

f3      Andries Johannes, * 24-01-1912 en + 17-09-1965 te Bloemfontein

X 06-10-1937 Sussanna Catharina PRINSLOO te Brandfort, * 03-04-1915 te Brandfort en + 14-05-1996 te Bloemfontein

g1     Sussanna Catharina, * 03-01-1951 te Bloemfontein

X Henry Tell Pachoud HUTCHINSON

g2     Andries Johannes (Dries), * 05-10-1953 te Bloemfontein

X 17-07-1976 Estelle Louise HARTMAN te Bloemfontein, * 31-01-1955 te Pretoria

[Dries was op Grey College en het studeer by Glen Landboukollege, UV en US se Sakeskool. Hy woon op Vryburg en werk sedert 2007 as Landboubestuurder by Noordkaap Lewende Hawe.]

h1     Zelda, * 31-05-1978 te Bloemfontein

X GRAHAM

f4      Steyn, * 22-11-1916 en + 27-07-1989 te Randburg

X 22-03-1945 Aletta MARAIS te Keetmanshoop, * 17-10-1917 te Humansdorp en + 28-08-1989 te Randburg

g1     Andries Johannes (Johan), * 25-04-1947 te Gobabis

X 22-03-1975 Magdalena Albertha (Alma) STEENKAMP te Stellenbosch, * 30-05-1952 te Calvinia

h1     Marthinus Johannes, * 06-12-1982 te Pretoria

g2     Georgia Marianne, * 05-12-1950

X Basil WEINRICH

e10     Maria Catharina Francina, * 14-08-1877 en @ 14-10-1877 te Bloemfontein, + 16-10-1948 te Waterkloof, distrik Bloemfontein

X 05-11-1895 Daniel Francois VAN TONDER te Bloemfontein, * 26-09-1869, @ 05-12-1869 te Bloemfontein

f1      Geertruida Cornelia VAN TONDER, * 23-09-1896, @ 01-11-1896 te Bloemfontein, + 15-07-1973 te Bloemfontein

X 04-01-1916 George Frederik VAN TONDER te Bloemfontein (b5c9d16e5, seun van Martha Johanna LINDE en Daniël Jacobus VAN TONDER)

g1      Maria Catharina Francina VAN TONDER, * 12-11-1917, @ 03-02-1918 te Bloemfontein

X CROUCAMP

g2      Daniël Jacobus VAN TONDER, * 26-11-1921, @ 08-11-1944 te Bloemfontein (gedoop met belydenis)

g3      Ismaël VAN TONDER

g4      Martha Johanna VAN TONDER

g5      Petronella Maria VAN TONDER

X FOURIE

f2       Susanna Jacoba VAN TONDER, * 06-08-1899, @ 03-09-1899 te Bloemfontein

X 12-05-1925 Jan Adriaan VENTER te Bloemfontein

g1      Theresa VENTER, * 20-04-1931, @ 10-05-1931 te Bloemfontein

f3      Gideon Daniël VAN TONDER (Giel), * 13-02-1901, @ 02-04-1901 te Bloemfontein

X 17-07-1929 Margaretha Magdalena LINSTRÖM te Edenburg

g1      Martha Magdalena (Lena) VAN TONDER, * 02-02-1931, @ 16-02-1931 te Bloemfontein

X 02-02-1952 Wynand Johannes POTTAS te Bloemfontein-Wes

h1      Margarieta Magdalena POTTAS, * 01-01-1955, @ 06-03-1955 te Bloemfontein-Wes

X Jeremie PIENAAR

h2      Willem Christoffel Johannes POTTAS, *  15-02-1956, @ 06-05-1956 te Bloemfontein-Wes

h3      Gideon Daniël POTTAS, *  04-02-1959, @ 17-05-1959 te Bloemfontein-Wes

g2      Gideon Daniël VAN TONDER, * 24-07-1941, @ 07-12-1941 te Bloemfontein-Wes

f4      Marthina Francina VAN TONDER, * 09-05-1904, @ 03-07-1904 te Bloemfontein

X 05-10-1926 Henry Annes VENTER te Bloemfontein

g1      Belinda VENTER, * 03-03-1930, @ 16-03-1930 te Bloemfontein

f5      Daniël Francois VAN TONDER (Danie), * 11-11-1910, @ 08-01-1911 te Bloemfontein

X 31-05-1932 Louisa Johanna Cornelia WESSELS, * 25-03-1908, @ 14-04-1908 te Bloemfontein (dogter van Johannes Hermanus WESSELS en Susara Maria MAARTENS)

g1      Daniël Francois VAN TONDER, * 09-08-1935, @ 05-10-1935 te Bloemfontein-Wes

X Charlotte Doleres VENTER

h1      Engela VAN TONDER, * 22-06-1960, @ 04-09-1960 te Bloemfontein-Wes

h2      Daniël Francois VAN TONDER, * 24-01-1962, @ 04-03-1962 te Bloemfontein-Wes

[Dr Danie van Tonder is vanaf  1989 ’n leraar van die NG Gemeente Pellissier in Bloemfontein.]

X Pauline GREYLING

i1      Kalinka VAN TONDER, * 1990

i2      Daniël Francois VAN TONDER (Waks), * 22-05-1992, @ 02-08-1992 te Pellissier, Bloemfontein

i3      Philip Paul  VAN TONDER (Philip), * 12-08-1994, @ 06-11-1994 te Pellissier, Bloemfontein

g2      Susara Maria VAN TONDER, * 13-01-1940, @ 25-02-1940 te Bloemfontein-Wes

X 10-12-1960 Gerhardus Lourens PRINSLOO te Bloemfontein-Wes

e11   Geertruida Cornelia, * 28-08-1879, @ 05-10-1879 te Bloemfontein, + 27-07-1939 te Vredepoort, distrik Bloemfontein (woonplek: Schoonvlakte, distrik Boshof)

X 31-03-1903 Abraham DU PLOOY te Bloemfontein, * 1876?

f1      Abraham Benjamin DU PLOOY, * 21-01-1904, @ 06-03-1904 te Bloemfontein (waarskynlik jonk oorlede, want hy word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie)

f2      Gertruida Cornelia DU PLOOY, * 13-02-1907, @ 03-03-1907 te Bloemfontein

X Hendrik Johannes KOTZE

f3      Anna Maria DU PLOOY, * 22-06-1909, @ 01-08-1909 te Bloemfontein

X Jacobus LE ROUX

f4      Cornelia Margaretha Elizabeth DU PLOOY, * 27-11-1912, @ 19-01-1913 te Bloemfontein (waarskynlik jonk oorlede, want sy word nie genoem op haar ma se sterfkennis nie)

f4      Abrahamina Elizabeth DU PLOOY, * 30-10-1914, @ 06-12-1914 te Bloemfontein

f5      Marthinus Johannes DU PLOOY, * 06-07-1919, @ 07-09-1919 te Bloemfontein

f6      Elizabeth Isabella DU PLOOY, * 23-09-1926, @ 24-10-1926 te Bloemfontein

e12   Isabella Maria Cornelia (Bellie), * 23-07-1881, @ 04-09-1881 te Bloemfontein, + 28-01-1962 te Brandfort

X 19-01-1904 Andries Wilhelmus Johannes Pretorius LINDE (Andries Witskoen, c9d10e3) te Bloemfontein, * 26-02-1874 te Brandfort en + 13-04-1929 te Bloemfontein

[Andries was ’n neef van Bellie. Die Warmfielers was met reg erg trots daarop dat hulle deur Roelf  (d10) wat getroud was met die dogter van Kmdt-Genl Andries Pretorius, aan die “Pertoorse” verwant was. Daarom dat Andries hierbo ook Pretorius as vierde naam het.]

e12 XX 03-07-1934 Hendrik Pieter VERMAAK te Bloemfontein, * 15-01-1869 te Zuurfontein, Brandfort

[Die stamboom van Hendrik VERMAAK is te kry by http://www.icon.co.za/~vermaak/Leesstof/hpvnageslag.htm]

e13   Hendrik Petrus Johannes, * 22-07-1883 te Karreekloof en @ 07-10-1883 te Bloemfontein en + 17-04-1957 te Bloemfontein

X 13-03-1907 Johanna Elizabeth GELDENHUYS te Brandfort, * 16-03-1889 en + 24-01-1950 te Kareefontein, Brandfort

f1      Johanna Prescilla, * 16-12-1907, @ 02-02-1907 te Brandfort

X 13-03-1937 Hendrik Johannes (Boet) VAN WYK te Bloemfontein, LV vir Virginia, * 1907? te Weltevrede, Ventersburg

f2      Gertruida Cornelia, * 19-05-1913, @ 06-07-1913 te Brandfort

X 03-01-1939 Johannes Gerhardus VAN GRAAN te Brandfort, * 1911?

g1      Willem Frederik VAN GRAAN, * 24-09-1940, @ 02-02-1941 te Brandfort

f3      Marthinus Jacobus (Kruppel Martiens), * 16-04-1919, @ 01-06-1919 te Brandfort

X 09-10-1948 Magrietha Susanna VAN ASWEGEN te Bloemfontein-Noord, * 1922?

g1     Susanna Jacoba (Sannetjie), * 03-04-1951, @ 03-06-1951 te Brandfort

X Willie BOTHA [Inneslaan 2A, Bloemfontein]

g2     Johanna (Hannetjie), * 20-06-1955, @ 21-08-1955 te Brandfort-Oos

X Man van Joodse afkoms, Johannesburg

g3     Hendrik Petrus Johannes, * 12-06-1956, @ 07-10-1956 te Brandfort

X 24-02-1979 Dorothea Susanna (Thea) OPPERMAN te Johannesburg, * 14-09-1959

f3 XX 01-07-1960 Christina Johanna VAN DER VYVER (weduwee PRETORIUS)

e13 XX 06-11-1954 Anna Petronella Paulina LOOTS (weduwee SMITH, voorheen MARAIS, voorheen PRETORIUS) te De Bloem, Bloemfontein, *04-07-1887

e14   Jacobus Petrus, * 05-07-1885 en @ 04-10-1885 te Bloemfontein, + 06-11-1944 te Bloemfontein

X 15-05-1906 Hester Agnesse VERMAAK te Brandfort, * 31-05-1883, @ 15-07-1883 te Bloemfontein (dogter van Nicolaas Jacobus VERMAAK en Hester Agnesse PRINSLOO)

f1      Marthinus Johannes (Martiens), * 21-01-1907 te Brandfort, @ 03-03-1907 te Bloemfontein

X 02-04-1929 Catharina Elizabeth MAAS, * 15-11-1908 en + 01-06-1963

g1     Jacobus Petrus, * 18-09-1930, @ 19-10-1930 te Brandfort

X 28-06-1952 David Nicolaas Gerhardus LABUSCHAGNE te Brandfort

h1     Corlia, * 18-02-1954

X Abraham Johannes VENTER

h2     Esmé, * 12-04-1966

g2     Andries Johannes, * 24-09-1935, @ 24-11-1935 te Brandfort

X 06-10-1956 Catharina Sussanna BRITS te Bloemfontein, * 19-02-1934 te Brandfort

h1     Elizabeth Andrisa, * 16-02-1957 te Brandfort

h2     Marthinus Johannes, * 19-06-1959 te Karree, @ 02-08-1959 te Brandfort-Oos

h3     Marius Andries, * 27-02-1962 te Karree, @ 01-07-1962 te Brandfort-Oos

X 24-05-1984 Catrina Louiza PIENAAR te Bloemheuwel, Bloemfontein, * 24-05-1964

g3     Sophia Cathrina, * 16-06-1941 te Pokwani KP

X 20-10-1962 Johannes Petrus GROENEWALD te Brandfort, * 03-02-1934

h1      Frederik Johannes GROENEWALD, * 20-05-1964, @ 06-09-1964 te Brandfort-Oos

h2      Juanita Elizabeth GROENEWALD, * 02-11-1967, @ 04-02-1968 te Brandfort-Oos

XX Hendrik SL DU PLESSIS

g4     Marthinus Johannes, * 27-02-1946 te Pokwani KP

X 02-01-1971 Petronella Maria HAASBROEK (Petro) te Brandfort, * 11-02-1953 te Harrismith

[Marthinus het as  vakleerling (rytuigbouer) by die spoorweë aangesluit en 35 jaar tot sy afttrede daar gewerk. Van 2002 af werk hy as afgetredene op kontrakbasis daar. Sy belangstellings is tuinmaak, houtwerk en musiek. Petro werk in 2007 as nastudie-toesighouer by Bloemfontein-Laerskool. Sy hou van kunsnaaldwerk.]

h1     Estelle Hester, * 17-12-1972 te Bloemfontein

[Estelle matrikuleer aan Hoërskool JBM Hertzog in 1990 en werk vir 11 jaar as finansiële kontroleur by Telkom. Sy verwerf B Com in Bestuur by Unisa in 2003, woon sedert 2006 in Centurion en werk as interne ouditeur. Sy beplan om in 2008 met B Com Honneurs te begin. Haar stokperdjies is potspel (pool), swem en kampeer.]

X 06-11-2003 Willem Petrus (Piet) SWANEPOEL te Bloemfontein, * 28-08-1957 te Bloemfontein en + 23-06-2006 te Bloemfontein. Die egpaar was kinderloos.

[Piet het ook by Telkom gewerk, maar van 2000 af sy eie onderneming vir in- en uitvoer gehad. Sy kliënte was hoofsaaklik tabak- en koffieboere van Zambië. Hy het graag forel gehengel.]

h2     Marthinus Johannes (Thinus), * 08-10-1978 te Bloemfontein

[Thinus woon sedert 2003 in London. Hy werk as “shopfitter” en installeer houtvloere en trappe. Sy meisie, Carmen ENGELBRECHT, bestuur ’n skoonheidsalon in London. Thinus speel graag kitaar in sy vryetyd.]

f1 XX 24-12-1966 Sussanna Catharina MAREE (weduwee MAAS) te Brandfort, * 20-03-1914

f2      Nicolaas Albertus (Nico), * 28-11-1910, @ 05-02-1911 te Bloemfontein, + 21-06-1954 te Brandfort

X 22-04-1939 Cornelia Margaretha MAAS te Brandfort, * 14-09-1916, + 02-10-1993

g1      Jacobus Albertus, * 06-05-1941, @ 06-07-1941 te Brandfort, + 21-04-1974 te Slabberts. [Hy sterf op 33 in 'n ongeluk op sy plaas by Slabberts.]

X 27-02-1966 Aletta Engela RHEEDER (Lettie) te Wesselsbron, + 06-06-1998 te Bloemfontein

h1 Aletta, * 14-02-1967

X 16-01-1988 André Francois VAN DER MERWE te Wesselsbron

[Aletta en André woon (2011) in Bellville.]

i1        Brenden VAN DER MERWE, * 30-10-1991 te Odendaalsrus

[Brenden doen in 2011 ’n rekenaarkursus.]

i2        Francois Albertus VAN DER MERWE, 09-09-1990 te Keimoes

[Francois doen in 2011 sy prakties in wildbewaring.]

h2     Corlia, * 06-05-1969

X 14-01-1989 Marius LIEBENBERG te Wesselsbron

[Corlia en Marius woon (2011) op Wesselsbron. Is hulle drieling die enigste met ’n Linde-ma?]

i1       Kariska LIEBENBERG, * 24-06-1991 te Hoopstad

i2       Willem Albertus LIEBENBERG (Billy), * 27-07-1993 te Hoopstad

i3       Aniska LIEBENBERG, * 13-01-2000 te Bloemfontein (drieling)

i4       Meliska LIEBENBERG, 13-01-2000 te Bloemfontein (drieling)

i5       Marius LIEBENBERG, 13-01-2000 te Bloemfontein (drieling)

h3     Nico Albertus, * 16-06-1972, + 22-10-2000 te Bultfontein

[Nico was nooit getroud nie en sterf op 28 op ’n plaas in Bultfontein se distrik.]

g2     Willem Nicolaas (Willie), * 22-10-1948, @ 12-12-1948 te Brandfort

X      Doris Johanna PALMER te Bethlehem, * 12-05-1947 te Fouriesburg

[Willie is ’n landmeter en hou toesig oor siviele projekte. Hy is (2011) semi-afgetree en speel graag gholf. Doris is finansiële sekretaresse by Grey Kollege.]

h1 Hoski, * 20-04-1974 te Bethlehem

X 18-01-2003 Lisa UYS te Oos-Londen, *

[Hoski is (2011) ’n makelaar en Lisa is onderwyseres by Grey-Kollege Pre-Primêr.]

i1      Anneke, *11-08-2009 te Bloemfontein

i2      Lika, * 07-05-2011 te Bloemfontein

h2     Corné, * 19-07-1981 te Bloemfontein

X 03-02-2008 Madelein FOURIE

[Corné was op Grey Kollege en studeer by Kovsies. Hy is (2011) ’n mediese verteenwoordiger. Madelein is ’n onderwyseres by die Martie du Plessis-skool vir gestremdes.]

i1     Hoski, * 12-04-2009 te Bloemfontein 

i2     Seun op pad (verwag 22-10-2011)

f3      Hester Gertruida, * 16-12-1915 en @ 05-03-1916 te Bloemfontein, + 13-12-2000

[Nooit getroud nie, 'n poliolyer.]

f4      Jacobus Petrus (Kosie), * 09-02-1918, @ 07-04-1918, + 22-12-1976 te Bloemfontein

X 23-07-1943 Petronella Cornelia DE WIT te George, * 14-02-1922 te Knysna

g1     André Jacobus Gabriël, * 25-07-1945 te Knysna

X 11-10-1971 Anna Sophia (Annetjie) VAN NIEKERK te Dordrecht, * 07-03-1946 te Dordrecht

h1     Henco Petrus, * 24-06-1971 te Dordrecht

g2     Desiree, * 17-07-1949 te Knysna

X Francois Johannes Gerhardus MULLER, * 06-01-1950 te Aliwal-Noord. [Geen kinders]

d2 XX 23-12-1913 Margaretha Louisa Christina MARE (Hy was 'n wewenaar van 78 en sy 37 jaar oud)

d3     Johan Gysbert, * 1838

X 30-03-1874 Anna Jacomina BOTHA te Bloemfontein, * 1857?

e1     Georg Frederik (Frikkie Paradys), * 14-04-1875 en @ 20-06-1875 te Bloemfontein

X 26-02-1895 Margaretha Maria Gertruida DUVENAGE te Brandfort, * 1875?, + 23-10-1943 te Paradys, distrik Brandfort

[Johan Gysbert het nie sy vaderlike pligte na behore nagekom nie. Frikkie Paradys het om hierdie rede by Koos Prinsloo op die plaas Palmietfontein grootgeword en later ook die plaas Paradys van hom geërf. Koos Prinsloo was met ’n halwe suster Susanna Catharina (c9d12) van Johan Gysbert getroud en is in so mate deur Frikkie as vader aanvaar dat hy sy seun Kobie (c9d3e1f4) na hom vernoem het.]

f1      Johan Gysbert, * 19-11-1895 en @ 22-12-1895 te Brandfort. Jonk oorlede, 05-05-1901

f2      Maria Elizabeth, * 01-05-1900, @ 19-08-1900 te Brandfort, + 13-10-1901 te konsentrasiekamp, Brandfort

f3      Susanna Catharina, * 02-04-1903 en @ 06-06-1903 te Brandfort

X 02-12-1924 Benjamin Petrus PRETORIUS te Brandfort (seun van Pieter Jacobus PRETORIUS en Susanna Catharina VIVIERS), * 03-06-1898 en + 10-11-1973 te Brandfort

g1      Margaretha Maria PRETORIUS, * 20-02-1926, @ 04-04-1926 te Brandfort

g2      Susanna PRETORIUS, * 12-07-1933

g3      Benjamin Petrus PRETORIUS, * 12-01-1945, @ 01-04-1945 te Brandfort

f4      Johannes Georg, * 25-08-1906 en @ 04-11-1906 te Brandfort

X 11-03-1930 Anna Johanna Maria PIETERSE te Bloemfontein, * 1907?

g1     Johan Gysbert, * 05-02-1941, @ 04-05-1941 te Brandfort

X 23-12-1961 Henrietta Janse VAN RENSBURG te Brandfort, * 27-06-1942

f5      Jacobus Johannes Prinsloo (Kobie), * 07-12-1909 en @ 03-1910 te Brandfort

X 22-04-1930 Maria Magdalena (Meraai) VAN ASWEGEN te Brandfort, * 16-12-1908 te Brandfort

g1     Georg Frederik (Frikkie), * 21-04-1935, @ 02-06-1935 te Brandfort

X 28-02-1959 Hester Johanna VORSTER te Bethulie, * 13-01-1937

h1     Maria Cornelia, * 21-08-1960 te Springfontein

X 05-12-1981 Pieter Johannes Jacobus STRYDOM te Bloemfontein

i1       Dirk Bauwer STRYDOM, * 06-02-1985 te Bloemfontein

h2     Maria Magdalena, * 25-05-1962 te Springfontein

X 26-09-1981 Daniel Petrus READ te Kroonstad

i1       Daniel Petrus READ, * 07-03-1981 te Delmas

i2       Mar-Louise READ, * 16-09-1983 te Kroonstad

g1 XX Ingrid Patricia VERMOOTEN, * 22-12-1936

h3     Jacobus Johannes Prinsloo, * 08-01-1971 te Oos-Londen

e2     Hendrika Clarina Cornelia, * 25-07-1876 en @ 01-10-1876 te Bloemfontein. Jonk oorlede?

e3     Maria Elizabeth, * 01-05-1900 en @ 19-08-1900 te Brandfort. Klein in konsentrasiekamp oorlede.

d4     Johanna Catharina, * 12-10-1840 en @ 24-01-1841 te Colesberg, + 10-10-1909 te Klipfontein, distrik Bloemfontein

X 15-09-1856 Karel Petrus PRETORIUS te Bloemfontein, * 1835?, + 01-09-1927 te Bloemfontein (woonplek: Soetewoud, distrik Glen

e1      Maria Christina Fransina PRETORIUS, * 20-06-1857, @ 22-08-1857 te Bloemfontein

X 01-06-1874 Hermanus Gerhardus van Niekerk MAREE te Bloemfontein

f1      Johanna Catharina MAREE, * 27-02-1875, @ 09-05-1875 te Bloemfontein

f2      Hermanus Gerhardus van Niekerk MAREE, * 28-04-1876, @ 04-06-1876 te Bloemfontein

f3      Elizabeth Maria MAREE, * 27-07-1878, @ 03-11-1878 te Bloemfontein

f4      Karel Petrus MAREE, * 12-06-1880, @ 04-07-1880 te Bloemfontein

e2      Johannes Jacobus PRETORIUS, * 01-04-1859, @ 01-05-1859 te Bloemfontein, + 23-12-1922 te Brandfort

X 25-01-1882 Johanna Christina FURSTENBERG te Bloemfontein

f1      Anna Jacoba PRETORIUS, * 15-12-1882, @ 07-01-1883 te Bloemfontein

f2      Carel Petrus PRETORIUS, * 03-05-1884, @ 01-06-1884 te Bloemfontein

f3      Johanna Catharina PRETORIUS, * 10-08-1885, @ 04-10-1885 te Bloemfontein

f4      Maria Susanna Margaretha PRETORIUS, * 30-11-1886, @ 09-01-1887 te Bloemfontein

X 06-04-1909 Dirk Jakobus Johannes KOTZEE te Brandfort

f5      Johan Pieter Hendrik PRETORIUS, * 21-03-1889, @ 21-04-1889 te Bloemfontein

X 26-08-1913 Hermina Wilhelmina VAN HEERDEN te Bloemfontein

f6      Maria Jacoba Dorothea PRETORIUS, * 03-09-1891, @ 04-10-1891 te Bloemfontein

X 11-11-1913 Earnest William BROWN te Brandfort

f7      Martha Magdalena PRETORIUS, * 14-08-1893, @ 01-10-1893 te Bloemfontein

X 12-03-1912 Jacobus Johannes STRYDOM te Bultfontein

f8      Isabella Susanna PRETORIUS, * 27-10-1894, @ 02-12-1894 te Bloemfontein

X 06-10-1920 Servaas Daniel BADENHORST te Brandfort

f9      Johannes Jacobus PRETORIUS, * 16-10-1896, @ 28-11-1896 te Bloemfontein

f10    Francois Johannes PRETORIUS, * 28-09-1898, @ 06-11-1898 te Bloemfontein

f11      Margaretha Elizabeth PRETORIUS, * 29-11-1900, @ 16-07-1901 te Bloemfontein

f12    Georgina Fredrika PRETORIUS, * 05-04-1904, @ 19-05-1904 te Bloemfontein

f13    Nicolaas Pieter Albertus PRETORIUS, * 17-05-1906, @ 26-06-1906 te Bloemfontein

e3     George Frederik PRETORIUS, * 26-11-1860, @ 30-12-1860 te Bloemfontein

X 11-04-1883 Maria Susanna Margaritha FURSTENBERG te Bloemfontein, + 28-04-1939 te Bloemfontein

f1       Karel Petrus PRETORIUS, * 14-02-1884, @ 13-04-1884 te Bloemfontein

f2      Anna Jacoba Dorothea PRETORIUS, * 24-05-1886, @ 04-07-1886 te Bloemfontein

X Frederik Willem COETZER, + 1938

f3      Johanna Catharina Maria PRETORIUS, * 14-09-1890, @ 02-11-1890 te Bloemfontein

X 18-12-1917 Harry Griffin WEBBER te private woning Brandfort (met spesiale verlof)

e4      Karel Petrus PRETORIUS, * 19-07-1862, @ 03-08-1862 te Bloemfontein

e5      Anna Maria PRETORIUS, * 10-09-1864, @ 06-11-1864 te Bloemfontein, + 20-10-1948 te Bloemfontein

X 28-11-1882 Jacob Bester DU PLOOY te Bloemfontein, + 25-09-1893 te Vierkant, distrik Bloemfontein

f1      Abraham DU PLOOY, * 10-10-1883, @ 02-12-1883 te Bloemfontein

f2      Karel Petrus DU PLOOY, * 11-12-1885, @ 07-02-1886 te Bloemfontein

f3      Johanna Catharina DU PLOOY

X 15-03-1911 Abraham Marthinus FURSTENBURG te Brandfort

f4      Elizabeth Johanna DU PLOOY, * 09-01-1894, @ 04-03-1894 te Bloemfontein, + 30-07-1945

X 08-01-1918 Michael Casparus FURSTENBURG te Brandfort

g1      Anna FURSTENBURG, * 23-11-1919

g2      Michiel FURSTENBURG, * 7-10-1924

g3      Marianda FURSTENBURG, * 10-08-1935

g4      Jacobus FURSTENBURG

e5      XX 03-12-1894 Roelof Jacobus VIVIER te Bloemfontein

e5      XXX 06-04-1904 Thomas SMITH te Bloemfontein

f6      Orpa Naomia SMITH, * 08-01-1905, @ 18-02-1905 te Bloemfontein

X OPJ van Rensburg

e6      Nicolaas Johannes PRETORIUS, * 30-08-1866, @ 07-10-1866 te Bloemfontein

e7      Martinus Albertus PRETORIUS, * 13-07-1868, @ 18-10-1868 te Bloemfontein

X 24-04-1894 Elizabeth Johanna Isabella Francina DU PLOOY te Bloemfontein

f1      Carel Petrus PRETORIUS, * 15-02-1895, @ 14-04-1895 te Bloemfontein

f2      Martina Alberta PRETORIUS, * 10-12-1900, @ 06-01-1901 te Bloemfontein

e8      Pieter Jacobus PRETORIUS, * 30-11-1870, @ 05-02-1871 te Bloemfontein

X 17-12-1895 Susanna Catharina VIVIERS (dogter van Hendrik Jacobus VIVIERS en Hester Maria Catharina LINDE)

f1      Hester Maria PRETORIUS, * 03-05-1897, @ 11-06-1897 te Bloemfontein

X 14-01-1920 Christoffel Jakobus Visser LUBBE in private woonhuis Prachtstuk, distrik Bloemfontein (Brandfort-gemeente)

f2      Benjamin Petrus PRETORIUS, 03-06-1898, @ 03-07-1898 te Bloemfontein

f3      Hendrik Jacobus PRETORIUS, * 02-10-1902, @ 21-11-1902 te Bloemfontein

f4      Pieter Jacobus PRETORIUS, * 10-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein

e9      Jan Gijsbert PRETORIUS, * 04-11-1872, @ 25-12-1872 te Bloemfontein

e10    Hans Nicolaas Albertus PRETORIUS, * 03-03-1875, @ 09-05-1875 te Bloemfontein

e11    Johanna Catharina PRETORIUS, * 05-03-1877, @ 01-04-1877 te Bloemfontein

X 20-12-1897 Henning Johannes JOUBERT te Bloemfontein

f1      Lydia Eunice JOUBERT, * 16-07-1903, @ 27-08-1903 te Bloemfontein

f2     Anna Francina Jacobz JOUBERT, * 04-12-1905, @ 26-12-1905 te Bloemfontein

e12     Izaak Petrus PRETORIUS, * 05-05-1879, @ 20-07-1879 te Bloemfontein

X 24-02-1903 Cornelia Margarietha MAREE te woning van mnr A McHardy

e13     Isabella Susanna PRETORIUS, * 17-05-1881, @ 03-07-1881 te Bloemfontein

X 03-05-1904 Johan Jacob VAN ASWEGEN te NG Pastorie Brandfort

d5     Georg Frederik, * 22-10-1840 en + 25-08-1903

X 07-12-1863 Catharina Ignatia Maria RENSBURG te Bloemfontein, * 11-06-1846

e1     Hester Catharina, * 23-11-1864, @ 05-03-1865 te Bloemfontein, + 13-09-1865

e2     Georg Frederik, * 29-07-1866 en @ 07-10-1866 te Bloemfontein en + 12-02-1942 te Soutpan.

[Boer van Somersfontein, Soutpan, Brandfort. Word genoem "een van die eerste en hardste Nasionaliste".]

X 10-04-1894 Susara Johanna VERMAAK te Brandfort, * 26-02-1875 en + 15-07-1955 te Dealesville.

f1      Hester Agnessa, * 06-06-1896 en @ 02-08-1896 te Brandfort

X 27-07-1920 Lodewyk Theodorus DE JAGER te Bultfontein. Die egpaar was kinderloos.

f2      Georg Frederik, * 16-12-1899 en @ 28-01-1900 te Brandfort. Klein in konsentrasiekamp oorlede.

f3      Catharina Maria Jacoba, * 04-02-1902 en @ 16-04-1902 te Brandfort

X 07-11-1922 Jacob Barend Jansen VAN RENSBURG te Brandfort, * 1899?

f4      Nicolaas Jacobus, * 13-03-1904 en @ 01-05-1904 te Brandfort en + 10-10-1966 te Bultfontein

X 08-03-1932 Sara Johanna MEYER te Brandfort, * 1908?

g1     Georg Frederik, * 06-09-1934 en @ 28-10-1934 te Soutpan

X 08-04-1961 Christine VENTER te Vanderbijlpark, * 17-07-1938 en @ 06-10-1938 te Kimberley

h1     Celeste, * 31-05-1963 te Vanderbijlpark

h2     Louise, * 05-03-1965 te Vanderbijlpark

h3     Annelie, * 14-05-1970 te Hoopstad

X 12-02-1992 Theodorus Philippus KLEYNHANS te Pellissier, Bloemfontein

h4     Michelle, * 11-04-1975 te Hoopstad

X 02-03-2001 Arend Johannes EYSELE te Heuwelkruin, Bloemfontein

g2     Judith Uys, * 06-03-1939 te Bultfontein

X 09-12-1961 Johannes Christiaan PRINSLOO te Bloemfontein-Noord, *29-07-1936 te Witrivier

f5      Georg Frederik (Org), * 28-01-1908 te Brandfort en @ 01-03-1908 te Bultfontein en + 26-06-1993 te Dealesville.

X 21-04-1945 Aletta Francina (Lettie) DU TOIT te Soutpan, * 12-01-1919 en + 16-03-2004

g1     Georg Frederik (Fred), * 18-10-1946 te Soutpan

X 24-02-1973 Sylvia May WILMOT te Bloemfontein, *28-04-1947 te Dewetsdorp en + 08-05-2007 te Bloemfontein

h1     Georg Frederik (George), * 19-03-1975 en @ 04-05-1975 te Dealesville

X 16-11-2001 Annelize MEYER te Bloemfontein

i1      Georg Frederik (GF), * 07-01-2004 en @ 02-05-2004 te Dealesville

[GF is die sewende geslag wat die stamnaam van die Vrystaatse Lindes ononderbroke dra.]

i2      Schalk, * 10-03-2006 te Bloemfontein en @ 06-08-2006 te Dealesville

h2 Peter Stuart (Stuart), * 10-12-1977 en @ 12-02-1978 te Dealesville en + 24-04-2005

[Stuart is op tragiese wyse in ’n motorfietsongeluk op ’n buurplaas oorlede.]

g1 XX 12-07-2008 Sumara WATT te Bloemfontein

g2     David Schalk (DS), * 17-08-1953 te Dealesville

X 08-01-1976 Marie EKSTEEN (Miemsie) te Bloemfontein

h1     Georg Frederik (Orgie), * 02-07-1977 te Dealesville

f6      Jacobus Johannes Petrus (Koos), * 09-08-1912 te Brandfort en + 16-11-1996

X 01-10-1940 Louisa Maryna VAN ASWEGEN (Pollie), * 22-12-1919 te Dealesville

[Koos boer op die plaas Meerlandsvlei in die distrik Dealesville.]

g1     Susara Johanna (Sarie), 30-01-1944 te Soutpan

X 08-10-1968 Heinz Karl MITTERMAIER te Dealesville, * 12-02-1941

g2     Johannes van Aswegen (Hannes), * 26-01-1948 te Soutpan

X 17-01-1970 Orgina Frederika SMIT (Rika) te Burgersdorp, * 10-01-1949 te Burgersdorp

[Hannes boer op die familieplaas Meerlandsvlei. Hy het uitgeblink as skut in die 762-kaliber skyfskiet (Plankgeweer) en het in 1986 as Springbok in die nasionale span deelgeneem. Rika is bekend as ’n goeie kok en gooi haar volle gewig in by elke faset van die boerdery]

h1     Jacobus Petrus (Kobus), * 21-12-1971 te Bloemfontein

[Kobus het gematrikuleer aan die Hoër Landbouskool Jacobsdal en boer op die plaas saam met pa Hannes.]

h2     Maryna Frederika (Mariska), * 18-05-1976 te Bloemfontein

X 05-03-1999 Philippus Albertus VAN DE PUTTE (Philip) te Bloemfontein, * 11-03-1974 te Wolmaransstad

[Philip het grootgeword en gematrikuleer te Wolmaransstad en boer tans saam met skoonpa Hannes en swaer Kobus. Mariska het grootgeword op Dealesville en gematrikuleer aan die Hoër Landbouskool Jacobsdal. Na skool het sy haarkappery bestudeer en doen hare op die platteland.]

i1       Hanré Linde VAN DE PUTTE, * 22-08-2005

e3     Stefanus Johannes Lourens, * 12-07-1868 te Brandfort, @ 07-02-1869 te Bloemfontein, + 10-08-1941 te Deelfontein, distrik Brandfort

X 17-01-1893 Sara Johanna VAN DYK te Brandfort, * 29-08-1876 te Duivenhokspruit, Brandfort, + 09-07-1936

f1      Sara Johanna, * 25-10-1893 en @ 03-12-1893 te Brandfort. Klein dood?

f2      Maria Catharina, * 03-12-1894 en @ 13-01-1895 te Brandfort

X 11-02-1913 Pieter Stefanus BEZUIDENHOUT te Brandfort, * 1885?

g1      Wynand Fredrik BEZUIDENHOUT, * 05-01-1914, @ 01-03-1914 te Brandfort

g2      Stefanus Johannes Lourens BEZUIDENHOUT, * 17-02-1918, @ 07-04-1918 te Brandfort

g3      Sarah Johanna BEZUIDENHOUT, * 12-05-1921, @ 03-07-1921 te Brandfort

f3      Sarah Johanna, * 15-12-1895 en @ 02-02-1896 te Brandfort

X 23-01-1923 Daniël Rudolf De Wet STEYN te Brandfort, * 16-09-1887, @ 04-02-1887 te Bloemfontein, + 23-08-1937 in woonhuis van vader, Maraisstraat, Brandfort (woonplek Irene, distrik Brandfort)

g1      Gideon Jacobus Joubert STEYN (jonk oorlede)

f4      Georg Frederik, * 28-01-1898, @ 06-03-1898 te Brandfort. In konsentrasiekamp dood.

f5      Maria Magdalena, 03-05-1900, @ 15-07-1900 te Brandfort, + 18-09-1901 in konsentrasiekamp

f6      Andries Jacobus, * 02-02-1904 en @ 06-03-1904 te Brandfort en + 16-12-1937 te Broedersput

X 08-06-1930 Philippina Jacoba Wilhelmina BUYS, * 12-03-1908 te Tweebosch, Sannieshof en + 12-04-1988 te Piet Retief

g1     Stephanus Johannes Lourens (Lou), * 14-06-1931 te Delareyville en @ 08-1931 te Sannieshof

X 22-12-1956 Hester Hendriena Aletta VAN DER WALT te Sannieshof, * 25-05-1934 te Johannesburg

h1     Andries Jakobus (Andries), * 23-06-1958 te Pretoria

X 17-12-1983 Rianne Marie VENTER te Pretoria, * 27-02-1961 te Pretoria

i1      Karlien, * 09-11-1985 te Pretoria

i2      Stephanus Johannes Lourens (Stéfan), * 05-08-1988 te Pretoria

h2     Michiel Andries Louis (Louis), * 02-05-1960 te Pretoria

X 09-07-1983 Elsje VAN ROOY te Louis Trichardt, * 28-04-1962 te Siloam

[Louis is ’n onderwyser en sedert 2006 skoolhoof van die Laerskool Louis Trichardt. Elsje is die tweede dogter van prof en mev Koos van Rooy, sendeling en professor aan die Teologiese Skool Hammanskraal en Bybelvertaler.]

i1      Stephanus Johannes Lourens (Lohan), * 06-10-1986 te Tzaneen

i2      Regina Catharina (Nina), *25-03-1991 te Tzaneen

i3      Jacobus Albertus (Jaco), * 11-07-1996 te Tzaneen

h3     Stephanus Johannes Lourens (Fanus), * 11-06-1962 te Pretoria

X 29-03-1986 Susanna Gezina VAN ROOYEN te Coligny, * 16-03-1963 te Reivilo

i1      Stephanus Johannes Lourens (Lourens), * 08-03-1990 te Heilbron

i2      Dina Alida (Ida), * 21-02-1992 te Pretoria

i3      Hester Aletta (Helet), * 25-08-1995 te Pretoria

g2     Maria Elizabeth, * 15-05-1933 te Delareyville en + 05-12-1999

X 14-12-1957 Jan Harm SCHUTTE te Lichtenburg

g3     Philippus Jacobus Wilhelmus (ds Flip) * 03-05-1935 te Delareyville

X 04-01-1959 Elizabeth Carolina Maria KRUGER te Potchefstroom, * 24-10-1936 te Ventersdorp­ en + 12-06-1996

[Flip was predikant van die Gereformeerde Kerke Worcester/Paarl, Schweizer-Reneke, Vereeniging-Oos, Zeerust en Ventersdorp. Woon na sy aftrede in 1999 in Kokanje.]

h1     Maria Johanna Magdalena (Daleen), * 31-10-1959 te Potchefstroom

X Jan Hendrik HOOGENDYK, * 09-11-1953

[Jan is ’n rekenmeester en Daleen ’n boekhouer. Hulle woon in Krugersdorp.]

i1       Christiaan de Wet HOOGENDYK, * 23-10-1981 te Randburg

[Christiaan is ’n boekhouer in Pietersburg.]

i2       Elizabeth Maria HOOGENDYK (Betsie), * 27-09-1982 te Randburg

X 29-05-2004 Pierre DU PLOOY, * 23-01-1975 te Krugersdorp en ÷

[Betsie is ’n boekhouer en woon met haar twee kinders Marileen en Jané in Pietersburg.]

i3       Philippus Linde HOOGENDYK (Flippie), * 01-08-1984 te Krugersdorp

[Flippie is ’n boekhouer en woon in Pietersburg.]

h2     Wilna, * 13-11-1960 te Potchefstroom

X Gerhardus Stephanus BADENHORST (Gerhard), * 08-08-1958

[Wilna is ’n arbeidsterapeut en Gerhard ’n ingenieur. Hulle woon in Doha, Qatar, Midde-Ooste.]

i1       Joseph Johannes BADENHORST (Johan), * 25-10-1984 te Allanridge

i2       Philippus Linde BADENHORST (Philip), * 20-01-1987 te Secunda

i3       Elizabeth Carolina BADENHORST (Karlien), * 15-11-1988 te Secunda

i4       Gerhardus Stephanus BADENHORST (Gerhard), * 09-01-1998 te Secunda

h3     Andries Jacobus (Andries), * 23-10-1962 te Paarl

X Marisa Esther VENTER (Marisa), * 22-10-1962 te Pietersburg

[Andries is ’n ouditeur en Marisa ’n onderwyseres. Hulle woon in Pietersburg.]

i1      Esmari, * 29-09-1990 te Pietersburg

i2      Elizabeth Carolina (Ilze), * 30-03-1992 te Pietersburg

i3      Philippus Jacobus (Jaco), * 15-01-1996 te Pietersburg

h4     Elizabeth Carolina Maria (Elmari), * 05-06-1965 te Paarl

X 18-12-1999 Lukas Johannes VAN DER MERWE, * 14-01-1966 te Pietersburg

[Elmari is ’n boekhouer en sagteware-konsultant en Lukas ’n tegnikus en ’n proponent van die NG Kerk. Hulle woon in Pietersburg.]

i1       Lumari VAN DER MERWE, * 14-01-2002 te Pietersburg

h5     Maria Elizabeth (Marilize), * 09-07-1968 te Schweizer-Reneke

X 26-05-1990 Conrad LABUSCHAGNE, * 11-10-1968 en ÷

[Marilize is ’n Assistent-Direkteur Personeelbestuur van die SAPD en woon in Pietersburg.]

i1       Johannes Jakobus LABUSCHAGNE (Hanno), * 23-09-1992 te Potchefstroom

i2       Elizabeth Maria LABUSCHAGNE (Lize-Mari), * 06-03-1995 te Potchefstroom

g3 XX 07-07-1997 Aletta Elizabeth LOOCK (geb DE MEYER) (Bessie), * 22-06-1945 te Alberton

g4     Susara Jacoba, * 25-09-1937 te Broedersput, Tvl

X 05-05-1962 Jan Daniël THERON te Pretoria, + 1995

f7      Maria Francina, * 20-07-1905 te Brakfontein, Bloemfontein en @ 08-10-1905 te Brandfort

X 23-12-1924 Johannes Hendrik BOTHA te Bloemfontein-Noord, * 1901? te Damplaats, Brandfort

g1      Sarah Johanna BOTHA, * 09-01-1927, @ 02-04-1927 te Brandfort

f8      Stephanus Johannes Louwrens, * 31-05-1907 te Brandfort en @ 11-08-1907 te Bultfontein en + 22-02-1976 te Brandfort

X 22-10-1935 Elizabeth Christina LINDE (c9d15e9) te Brandfort, * 13-04-1908 te Brandfort en + 04-04-1978 te Bloemfontein

g1     Cornelia Nicolazina, * 28-10-1940, @ 05-01-1941 te Brandfort

X 14-12-1963 Joseph MUKHEIBER te Arlington, * 25-09-1941 te Marquard

f9      Fransina Carolina, * 03-01-1909 en @ 07-03-1909 te Bultfontein

X 11-08-1936 Cornelius Benjamin CRONJE te Brandfort, * 1912?

g1      Sara Catharina CRONJE, * 11-08-1937, @ 03-10-1937 te Brandfort

g2      Cornelis Benjamin CRONJE, * 17-01-1941, @ 02-03-1941 te Brandfort

f9 XX Willem GEEL

f10    Petronella, * 08-02-1914 te Brandfort. Jonk oorlede.

e3 XX 28-08-1937 Aletta Johanna BRITS

e4     Maria Cathriena Franzina, * 15-01-1871, @ 05-03-1871 te Bloemfontein

X 07-08-1893 Johannes Stefanus Gerhardus ROODT te Bloemfontein

f?      Catharina Maria ROODT, * 01-04-1904, @ 05-06-1904 te Brandfort

e5     Petronella Aletta, * 27-04-1873, @ 13-07-1873 te Bloemfontein, + 03-12-1902 in konsentrasiekamp te Kroonstad

X 11-05-1891 Abraham Carel BOTHMA te Bloemfontein, * 1869?

f1      Petrus Gerhardus BOTHMA * 15-02-1892, @ 01-05-1892 te Bloemfontein

f2      Georg Frederik BOTHMA* 05-10-1893, @ 07-01-1894 te Brandfort

f3      Abram Carel BOTHMA* 03-12-1895, @ 02-02-1896 te Brandfort

f4      Stefanus Lourens BOTHMA* 1895?

f5      Martinus Johannes BOTHMA* 06-11-1902, @ 23-12-1902 te Brandfort

f6      Catharina Maria BOTHMA * 1902 (Met haar ma se dood was sy minder as ’n maand oud, en vermoedelik is sy ook toe oorlede, want in ’n verklaring van Abraham Carel BOTHMA is daar slegs vyf minderjarige kinders.)

e6     Marthinus Johannes, * 01-01-1876 te De Aap en @ 02-04-1876 te Bloemfontein

X 24-02-1902 Martha Louise SWANEPOEL (weduwee VAN BILJON) te Brandfort, * 1869? in Brandfort se konsentrasiekamp

f1      George Frederik, * 31-12-1903, @ 06-03-1904 te Brandfort

e7     Catharina Maria, * 05-11-1878 en @ 13-04-1879 te Bloemfontein

X 04-05-1903 Nicholaas Johannes Jansen VAN RENSBURG (wewenaar) te Brandfort, * 1857?, + 12-07-1908

f1      Catharina Maria JANSEN VAN RENSBURG, * 27-12-1903, @ 06-03-1904 te Brandfort

f2      Georg Frederik JANSEN VAN RENSBURG, * 06-07-1905, @ 10-09-1905 te Brandfort

f3      Stephanus Johannes Lourens JANSEN VAN RENSBURG, * 24-04-1907, @ 09-06-1907 te Brandfort

e7 XX 07-06-1910 Philippus Cornelis Petrus FOUCHE te Brandfort

f4      Hester FOUCHE, * 16-02-1914, @ 05-04-1914 te Brandfort

e8     Rozina Elizabeth, * 07-01-1885 en @ 18-06-1885 te Frankfort

X 10-02-1903 Hendrik Nicolaas Jansen VAN RENSBURG te Brandfort, * 1877? in Brandfort se konsentrasiekamp

f?      Hester Sophia JANSEN VAN RENSBURG, * 18-06-1909, @ 15-08-1909 te Brandfort

d6     Isabella Maria, * 1841 te Colesberg

X 06-06-1853 Anton Michael MEYER te Bloemfontein, * 1838? te Vetrivier

e1      Gert Hendrik MEYER, *17-06-1854, @ 10-09-1854 te Bloemfontein

e2      Maria Christina Fransina MEYER, * 03-07-1856, @ 13-09-1856 te Bloemfontein

e3      George Frederik MEYER, * 26-11-1857, @ 10-01-1858 te Bloemfontein

 

d7     Nicolaas Albertus, * 06-10-1842 en @ 16-10-1842 te Colesberg en + 17-09-1881 te Genadendal, Bloemfontein (39 jaar oud)

X 28-12-1868 Margaretha Jacoba Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein, * 1849? en 'n suster van die stammoeder van die Dealesvillers

e1     Hester Catharina, * 14-12-1869 en @ 06-03-1870 te Bloemfontein, + 14-11-1940 te Uitzicht, distrik Heilbron

X 28-01-1889 Simon Frederik Jozef PAPENFUS te Heilbron, * 1852?, + 1892

f1      Margaretha Jacoba PAPENFUS, * 13-08-1890, @ 02-11-1890 te Heilbron

X 13-10-1925 Petrus Johannes GERMISHUYS te Heilbron

f2      Susanna Helena PAPENFUS, * 18-02-1892, @ 17-04-1892 te Heilbron

X 04-08-1914 Jan Abraham SCHEEPERS te Heilbron

XX 23-08-1921 Cornelis Coenraad SCHEEPERS te Heilbron

e1 XX 21-01-1896 Louis Johannes Albertus GROENEWALD te Heilbron, +07-11-1932

f3      Helena Maria Catharina GROENEWALD, 05-02-1897, @ 28-03-1897 te Heilbron

X 13-09-1921 Pieter Stephanus JOUBERT te Heilbron

f4      Barend Jacobus Hendrik GROENEWALD, * 09-09-1898, @ 27-11-1898 te Heilbron

X 02-09-1924 Hester Antonette Susanna Magdalena ROTHMAN te Heilbron

f5      Nicolaas Albertus GROENEWALD, * 20-09-1899, @ 03-12-1899 te Heilbron

X 22-08-1922 Helena Gesina Johanna COETZER te Heilbron

f6      Louis Johannes Albertus GROENEWALD, * 25-02-1904, @ 24-04-1904 te Heilbron

f7      Hester Catharina GROENEWALD, * 18-01-1908, @ 29-03-1908 te Heilbron

X 24-04-1924 Jacobus Hendrik MULLER te Heilbron

e2     Georg Frederik, * 10-07-1871 en @ 01-10-1871 te Bloemfontein en + 12-10-1920 te Frankfort

X Martha Catharina STEYN te Frankfort, + 29-04-1914 te Inhoek, distrik Frankfort

f1      Jacoba Elizabeth, * 07-07-1898

X 03-07-1917 Edward Johannes Jansen VAN RENSBURG te Frankfort

f2      Nicolaas Albertus, * 07-02-1901 en @ 30-04-1901 en + 07-10-1987 te Frankfort

X 12-09-1922 Barendina Elizabeth PRETORIUS te Frankfort, * 30-06-1899 te Frankfort en + 04-02-1980 te Bethlehem

g1     George Frederik (Org), * 17-05-1924 en @ 29-06-1924 te Frankfort en + 12-05-1982 [motorongeluk]

X 11-08-1948 Rosina Elizabeth LE CLUS te Frankfort, * 03-07-1926 te Ventersburg en + 25-11-1995 [motorongeluk op N1 suid van Pretoria]

h1     Margaretha Louise Christina, * 09-06-1949 en @ 07-08-1949 te Frankfort

X 05-09-1970 Christiaan Jacobus (Chris) KRUGER

h2     Nicolaas Albertus, * 03-09-1951 en @ 30-12-1951 te Frankfort

X 13-12-1975 Berlinda Magdalena CLAASE te Pretoria, * 12-12-1949 te Uitenhage

[Nic is ’n narkotiseur en Berlinda ’n verpleegkundige te Welkom. Hy speel graag gholf en sy rolbal.]

i1      Georg Frederik (Org), * 05-12-1977 te Welkom en @ 03-78 te Welkom

[Org behaal B Sc aan UOVS in 2000, verwerf provinsiale kleure in Karate en skyfskiet.]

i2      Jeanette, * 16-12-1979 te Klerksdorp en @ 04-80 te Uitenhage

h3     Enid Elizabeth, * 22-01-1956 te Frankfort

X 05-05-1979 Siegfreid B PRIGGE te Klerksdorp

h4     Rosina Elizabeth (Rona), * 29-09-1961 te Virginia

h5     Pierre Francois, * 26-03-1964 te Welkom

X Stephanie

i1      Elke

i2      George Frederik (Erik)

g2     Johannes Hendrik, * 02-09-1927 en @ 16-10-1927 te Frankfort en + 21-09-1984

X 18-01-1958 Christina Petronella Adriana JACOBS te Frankfort, * 02-04-1936

h1     Nicolaas Albertus, * 30-10-1958 en + 08-03-1988 [Verongeluk op die plaas Paisley, Frankfort in stroper se lemme]

X Julia May EHLERS, * 01-06-1961

h2     Isabella Elizabeth, * 26-09-1959 en @ 28-11-1959 te Frankfort

h3     Pieter Daniël, * 06-09-1965, @ 31-10-1965 te Frankfort, + 09-04-1994 (Geskei)

g3     Nicolaas Albertus (Nic), * 20-09-1931 te Frankfort

X 28-01-1961 Johanna Maria SAAYMAN te Koppies, * 08-12-1934 te Reitz

h1     Nicolaas Albertus (Nicol), * 03-12-1961 en @ 28-01-1962 te Frankfort

X 04-01-1992 Michelle Luschette HAMEL te Johannesburg

[Nicol en Michelle woon in 2009 in Keller TX in VSA. Hy is programmeerder by BNSF Railway.]

i1      Daniélle Michelle, * 20-09-1993 te Colorado Springs, VSA en @ 07-11-1993

i2      Nicolaas Albertus (Nicky), * 06-08-1996 te Colorado Springs en @ 18-01-1997

h2     Bartholomeus Saayman (Bart), * 03-11-1963 en @ 26-01-1964 te Frankfort

X 22-12-1990 Henriette Johanna MARX te Bloemfontein, * 09-10-1965

[Bart en Henriette woon in 2009 in Frankfort en hy behartig die boerdery van daar af.]

i1      Nicolaas Albertus (Nicol), * 02-02-1992 te Frankfort en @ 26-04-1992 te Villiers

i2      Anna Helena, * 03-05-1994 te Frankfort en @ 10-07-1994 te Rouxville

i3      Johanna Maria, * 21-12-1996 te Pretoria en @ 23-02-1997 te Cornelia

h3     George Frederik (Org), * 08-11-1966 en @ 29-01-1967 te Frankfort

X 30-12-1989 Ronél ROBBERTS te Bloemfontein, * 01-01-1966

[Org en Ronél woon in 2009 in Potchefstroom.]

i1      Nicolaas Albertus (Nic), 06-01-1992 te Frankfort en @ 26-04-1992 te Villiers

i2      James Harry Robberts, * 06-04-1995 te Frankfort en @ 07-1995

h4     Willem Adriaan, * 03-05-1971 te Frankfort

[Willem woon in 2009 op die plaas Ararat in die distrik Frankfort.]

h5     Elizabeth Maria (Liza-Marie), * 21-04-1973 te Pretoria

X 25-01-1997 Antois VAN DER WESTHUIZEN te Bloemfontein

[Liza-Marie en Antois woon in 2009 in Irene. Hy werk by ’n landboukoöperasie.]

i1      Juan VAN DER WESTHUIZEN, * 22-12-2003 te Pretoria

i2      Madia VAN DER WESTHUIZEN, * 20-08-2007 te Pretoria

g4     Elsje Petronella (Ella), * 17-03-1936 en @ 31-05-1936 te Frankfort

X Albertus Johannes POOLMAN

g5     Daniël Wynand (Danie), * 03-12-1941. @21-02-1942 te Frankfort

15-01-1966 Gerbrecht Wessels MEIRING (Westa) te Frankfort, * 18-07-1945 te Springs

h1     Nicolaas Albertus, * 03-05-1969 en @ 27-07-1969 te Frankfort

h2     Michael Johannes, * 18-08-1975 te Heidelberg Tvl

f2 XX 23-05-1981 Wilhelmina Catharina HEYDENREICH (weduwee DELPORT) te Kestell, * 21-12-1917 te Reitz, geskei 18-11-1982 en + 07-11-1987

f3      Daniël Wynand, * 20-05-1904 en @ 31-07-1904 te Frankfort en + 23-12-1992 te Warmbad

X 31-01-1928 Wilhelmina MÜLLER te Frankfort, * 31-10-1910 te Frankfort

g1     Debé Maria, * 13-02-1930 en @ 30-03-1930 te Frankfort en + te Bloemfontein

X 14-07-1951 Christiaan Hendrik Gert VAN DER MERWE te Frankfort

g2     Martha Catharina, * 30-05-1935 en @ 21-07-1935 te Frankfort

X 02-02-1962 Veon Ivan VILJOEN te Johannesburg

g3     Wilhelmina, * 20-09-1942 en @ 25-10-1942 te Frankfort

X 24-12-1966 Herman KENSE te Johannesburg

f4      George Frederik (Ollie), * 22-07-1906 en @ 26-08-1906 te Frankfort en + 11-11-2001

X 20-10-1931 Agnes Clerace PALMER te Frankfort, * 22-08-1908 Myrtleford, Vrede

g1     George Frederik, * 04-06-1934 en @ 29-07-1934 te Frankfort

X 14-01-1961 Ferdi VAN GRAAN te Pretoria en + 20-03-1964

h1     George Frederik (Org), * 14-03-1963 te Pretoria

X 09-07-1988 Rosandra JORDAAN te Bellville, * 18-09-1960

i1      Lerisma, * 03-09-1989 te Pretoria

i2      George Frederik (GF), * 04-12-1991 te Bellville

g2     Alfred Palmer (Alf), * 04-03-1948 te Frankfort

X 02-12-1972 Catharina Cecilia Elizabeth KOTZE te Johannesburg

h1     Georg Frederik, * 16-02-1978 en @ 07-05-1978 te Frankfort, tweeling

h2     Clarina, * 16-02-1978 en @ 07-05-1978 te Frankfort, tweeling

[Tweelinge onder die Lindes is maar skaars. Hierdie onidentiese tweeling is naas die identiese tweelingbroers Marthinus Johannes (d2e1f6g2) en Antonie Michael (d2e1f6g3) en die identiese tweelingdogters van Andries Linde (c9d2e8f2g1) en ook sy onidentiese tweeling die enigste ander Linde-tweelinge wat bly lewe het. Roebie (d10e3f1) het ook identiese tweelingdogters gehad.]

f5      Margaretha Jacoba, * 12-07-1911 en @ 27-08-1911 te Frankfort

e2 XX 03-08-1915 Margaretha Susanna KOCH te Frankfort, * 18-12-1890 te Frankfort

f6      Martha Elizabeth, * 25-01-1917 en @ 15-04-1917 te Frankfort en + 04-03-1932 te Ermelo

f7      Gabriël Jacobus, * 08-09-1918 en @ 12-01-1919 te Frankfort

X 01-08-1951 Orgelina Frederika PRETORIUS te Potchefstroom, * 17-06-1923 te Christiana

g1     George Frederik, * 10-05-1952 te Livingstone

g2     Theunis Jacobus, * 25-06-1955 te Livingstone

X Sharon VAN DER WESTHUIZEN (geb BROWN)

[Theunis en Sharon het jare in Zambia gewoon maar later RSA toe teruggekeer en hulle in Pietersburg gevestig.]

h1     Righard, *

[Righard het vir hom groot naam gemaak as ’n liriese tenoor. Hy het op 16-jarige ouderdom met sanglesse begin en later aan die Tswane University of Technology gestudeer. Hy het in 2003 die Johann Botha-Musiekprys ontvang en daarna verskeie operarolle vertolk.]

h2 Jonger broer – gegewens nog soek

g3     Gabriël Jacobus, * 30-09-1958 te Livingstone

f8      Hester Catharina, * 24-01-1921 en @ 27-02-1921 te Frankfort

X 30-09-1944 Jacobus Adriaan LOUW te Standerton, * 02-06-1916 te Piketberg en + 02-01-1966 te Heidelberg

e3     Stefanus Lourens, * 20-12-1873 en @ 26-04-1874 te Bloemfontein

X 21-01-1896 Maria Glaudina VAN DER MERWE te Heilbron, * 08-09-1871

[Stefanus Lourens het lidmaat geword van die Gereformeerde Kerk onder die Kruis wat op 27 Maart 1911 op die plaas Welte­vreden in die distrik Frankfort gestig is. Hierdie kerk is op 10 Mei 1939 weer met die Gereformeerde Kerk op Frankfort herenig.]

f1      Nicolaas Albertus, * 23-12-1896 te Heilbron. Klein dood.

f2      Hester Maria Catharina, * 26-04-1898, @ 26-06-1898 te Heilbron

X 05-10-1920 Barend Christoffel LABUSCHAGNE te Heilbron, * 1896

XX WATSON

f3      Pieter Albertus, * 14-06-1899, @ 27-08-1899 te Heilbron. Klein dood in konsentrasiekamp.

f4      Margaretha Jacoba Stephina, * * 17-11-1900, @ 21-01-1901 te Heilbron. Klein dood in konsentrasiekamp.

f5      Maria Glaudina (Dina), * 24-06-1903, @ 05-08-1903 te Heilbron

X 05-03-1929 Hermanus De Wet HEINE te Frankfort, * 25-07-1901

f6      Margaretha Jacoba, * 10-03-1905, @ 16-04-1905 te Heilbron

X 05-10-1924 Izak MOUTON te Frankfort

f7      Rachel Maria, * 17-12-1906, @ 29-11-1907 te Heilbron

X 08-09-1926 Michael Arnoldus Jansen VAN RENSBURG te Frankfort, * 1903?

f8      Stephanus Lourens, * 30-10-1908, @ 29-11-1908 te Heilbron

X 04-10-1927 Susanna Susara Jansen VAN RENSBURG te Frankfort, * 1909?

g1     Susanna Susara, * 27-11-1928 en @ 03-02-1929 te Frankfort

X Karel Wilhelm Jansen VAN RENSBURG

XX 06-10-1951 Jan Hendrik ADENDORFF te Frankfort, * 1919?

g2     Maria Glaudina, * 17-04-1930 en @ 04-05-1930 te Frankfort

X 14-08-1948 Philip Jacobus BOTHA te Frankfort, * 1928?

g3     Johanna Helena, * 06-12-1931 en @ 24-01-1932 te Frankfort

X 03-02-1951 Jan Hendrik DE KOCK te Frankfort. * 1929?

g4     Stephanus Lourens (Louw), * 05-07-1933 te Frankfort

X 06-08-1966 Maria Magrieta VAN NIEKERK te Frankfort, * 05-08-1938

h1     Stephanus Lourens (Louw), * 31-12-1967 en @ 28-01-1968 te Frankfort

X Laurika AUCAMP

i1      Stephanus Lourens, *

i2      F R (Frank), *

h2     André, * 29-11-1969 en @ 01-03-1970 te Frankfort

h3     Reinier, * 11-11-1971 en @ 26-12-1971 te Frankfort

g5     Reinier, * 15-02-1935 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X 25-09-1954 Martha Gertruida PRETORIUS te Frankfort, * 1935?

h1     Stephanus Lourens, *05-08-1955 en @ 23-10-1955 te Frankfort

X Sandra Dalene DU PLOOY

h2     Jacobus Petrus Lodewyk, * 24-03-1957 en @ 02-06-1957 te Frankfort

X Helena POTGIETER

h3     Davelina Maria, * 13-01-1959 en @ 22-03-1959 te Frankfort

h4     Susanna Susara, * 10-07-1961 te Frankfort

g6     Hester, * 25-01-1937 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X 25-06-1953 Stephanus Lourens Janse VAN RENSBURG, *30-04-1929 te Frankfort

g7     Adriana Catharina, * 31-07-1939 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X 26-08-1967 Hendrik Petrus Janse VAN RENSBURG, * 19-02-1933 te Frankfort

g8     Nicolaas Pieter, * 05-02-1943 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X Jacomina Elizabeth BOSMAN

h1     Stephanus Lourens, * 27-02-1968 en @ 26-05-1968 te Frankfort

X 17-02-1990 Linda VONK te Bethlehem-Eureka, * 15-05-1970

h2     Willem Hendrik Bosman, * 15-03-1971 en @ 16-05-1971 te Frankfort

X 03-04-1993 Catharina Maria NEETHLING te Reitz

h3     Nicolaas Pieter, * 01-11-1976 en @ 27-02-1977 te Frankfort

g9     Casparus, * 06-10-1947 en @ 22-02-1948 te Frankfort en +

X 09-09-1969 Maria Cecilia SWARTS te Reitz-Oos

h1     Stephanus Lourens, * 03-04-1970 en @ 21-06-1970 te Frankfort

h2     Elizabeth Wilhelmina, * 14-06-1971 en @ 10-10-1971 te Frankfort

h3     Susanna Susara, * 28-11-1972, @ 04-02-1973 te Frankfort

h4     Maria Cecilia, * 15-05-1974, @ 09-06-1974 te Frankfort

h5  Casparus, * 24-06-1983 te Frankfort

X Karen

i1      Casparus, * 15-04-2008

i2      Lené, * 06-01-2010

f9      Nicolaas Pieter, * 06-12-1910, @ 15-01-1911 te Heilbron

X 05-04-1938 Maria Magdalena ALBERTS te Frankfort

g1     Stefanus Lourens, * 20-02-1939 en @ 04-06-1939

X 19-04-1969 Alida Carolina VAN ROOY te Frankfort, * 11-02-1949

h1     Nicolaas Pieter, * 29-01-1970 en @ 01-03-1970 te Frankfort

h2     Antonie Charles, * 04-03-1972 en @ 23-04-1972 te Frankfort

h3     Sylvia Ida, * 11-08-1973 en @ 14-11-1973 te Frankfort

h4     Maria Magdalena, * 18-02-1976 en @ 02-05-1976 te Frankfort

g2     Elizabeth Susanna, * 26-10-1949 en @ 25-12-1949 te Frankfort

X 20-02-1971 Daniël Andries Boshoff, * 12-12-1942 te Christiana

f10    Johannes Jacobus, * 10-10-1912, @ 24-11-1912 te Heilbron

X Hester Wilhelmina JACOBS te Frankfort

g1     Johan, * 06-07-1940 en @ 29-09-1940 te Frankfort

X 10-12-1966 Sylvie Ida VAN ROOY te Frankfort, * 29-12 1946

h1     Johannes Jacobus, * 13-12-1968 en @ 26-01-1969 te Frankfort

h2     Antonie Charles, * 15-02-1970 en @ 07-02-1971 te Frankfort

g2     George, * 20-06-1946 en @ 11-08-1946 te Frankfort

X Catharina Maria VAN ZYL te Frankfort, 09-05-1948

h1     Hannes, * 14-02-1972 en @ 19-03-1972 te Frankfort

h2     Kobin, * 16-03-1975 en @ 04-05-1975 te Frankfort

h3     Elrich George, * 26-02-1978 en @ 19-03-1978 te Frankfort

X 12-03-2005 Emarencia Martha LÄTTI (Emari) te Brits, * 05-05-1976 te Roodepoort

[Elrich het in Frankfort grootgeword en B Comm in Finansiële Rekeningkunde aan UP behaal. Emari het in Florida gematrikuleer en M Sc Fisika aan US behaal. Hulle het in London ontmoet en woon in 2010 in Claremont, Kaap.]

f11    George Frederik, * 23-10-1914, @ 16-01-1916 te Heilbron, + 1918 met die groot griep

e4     Maria Elizabeth, * 28-05-1876 en @ 05-08-1876 te Bloemfontein

X 18-11-1902 Daniël Casparus REYNEKE te Bethlehem

f1      Margaretha Jacoba REYNEKE, * 05-09-1905, @ te Bethlehem

f2      Judith Margaretha REYNEKE, *  25-08-1907, @ 18-06-1908 te Bethlehem

f3      Nicolaas Albertus REYNEKE * 30-04-1910, @ 07-08-1910 te Bethlehem

e5     Margaretha Jacoba, * 21-04-1879 en @ 20-07-1879 te Bloemfontein

X 29-11-1895 Lukas Christoffel REYNEKE te Bethlehem

f1      Margaretha Jacoba REYNEKE, *  06-07-1899, @ 03-09-1899 te Bethlehem

f2      Johanna Susanna Magdalena REYNEKE, * 25-06-1901, @ 30-09-1901 te Bethlehem

f3      Naomi Orpa REYNEKE, * 25-03-1905, @ 06-08-1905 te Bethlehem

f4      Hendrik Johannes REYNEKE, * 27-07-1906, @ te Bethlehem

f5      Nicolaas Albertus REYNEKE * 21-02-1908, @ 18-06-1908 te Bethlehem

e6      Clasina Alberta, *14-10-1881, @ 15-01-1882 te Bloemfontein (gebore ’n maand na haar pa se dood)

d8     Catharina Elizabeth, *08-07-1845, @ 31-05-1846 te Colesberg, + 11-08-1940 te Esbachskop, distrik Brandfort (op 94 jaar en 4 maande)

X 05-11-1866 Hans Jacob ERWEE te Bloemfontein, *1847? te Kareekloof

e1      Andries Johannes Gerhardus ERWEE, *28-09-1867, @ 01-11-1867 te Bloemfontein, + 05-02-1901 te konsentrasiekamp, Bloemfontein

X 01-02-1888 Rosina Elizabeth PRINSLOO te Brandfort

f1      Elsie Petronella PRINSLOO

f2      Catharina Elizabeth PRINSLOO, * 20-08-1892, @ 23-10-1892 te Brandfort

X 25-04-1916 Andries Johannes WEBER te Brandfort

f3      Rosina Elizabeth PRINSLOO

X H MARSKALK

e2      George Frederik ERWEE, *16-03-1869, @ 04-04-1869 te Bloemfontein (vermoedelik jonk oorlede - word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie)

e3      Maria Christina Francina ERWEE, *17-06-1870, @ 07-08-1870 te Bloemfontein, + 07-05-1949 te Cyfergat, distrik Brandfort

X 01-02-1888 Johan David GRIESEL te Brandfort

f1      Catharina Elizabeth GRIESEL

X 27-11-1906 Jan Hendrik MARX te Brandfort

f2      Abraham Jacobus GRIESEL

f3      Hans Jacob GRIESEL

f4      Christina Cornelia GRIESEL

X JF Griesel

f5      Maria Christina Francina GRIESEL

X 22-06-1915 Frans Engelbertus MARX te Brandfort

f6      Magdalena Johanna GRIESEL

X IB SAAIMAN

f7      Andries Johannes Gerhardus Erwee GRIESEL

f8      Pieter Johannes GRIESEL

f9      Georg Frederik GRIESEL

e3 XX 10-02-1920 Francois Engelbertus FOURIE te Brandfort

e4      Cornelia Margaretha Elizabeth ERWEE, *11-05-1872, @ 16-06-1872 te Bloemfontein

X 13-09-1892 Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK te Brandfort

e5      Catharina Elizabeth ERWEE, * 23-09-1874, @ 25-10-1874 te Bloemfontein, + 28-04-1909 te Roodewal, distrik Bloemfontein

X 04-06-1895 Salomon Cornelius VERMAAK te Brandfort  (Hy is na haar dood met Hendrina Cecilia Cornelia LINDE, dogter van George Frederik LINDE en Hendrina Cecilia Cornelia DU PLOOY getroud), + 15-10-1944 te Biesieskuil, distrik Brandfort

f1      Catharina Elizabeth VERMAAK, * 09-01-1896

X 28-03-1916 Nicolaas Frans MAAS te Brandfort

f2      Aletta Maria VERMAAK, * 05-01-1902, @ 02-02-1902 te Brandfort

X 08-06-1920 David Andries MAAS te Brandfort

f3      Salomina Cornelia VERMAAK, * 28-05-1904

f4      Hansie Jacoba VERMAAK

X D LINDSAY

e6      Johanna Magdalena Catharina ERWEE, * 1877, + 27-11-1933, Roodekop, distrik Brandfort

X 09-03-1897 Johannes Petrus VAN NIEKERK te Brandfort

f1      Catharina Elizabeth VAN NIEKERK, * 17-06-1898

X Christoffel Rudolf DU TOIT

f2      Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK, * 24-11-1906

f3      Hans Jacob VAN NIEKERK, * 02-04-1913

e7      Georg Frederik ERWEE, * 02-01-1881, @ 06-02-1881 te Brandfort (word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie - is dus vermoedelik jonk oorlede)

c9 XX 25-08-1846 Anna Magdalena OOSTHUIZEN te Colesberg, * 1824 en + 17-07-1854 te Schanskraal (30 jaar oud, dogter van Roelof OOSTHUIZEN en Hester Catharina STRYDOM)

d9     Hester Maria Catharina, * 05-1848 te Colesberg, + 20-04-1922 te Di Tau, distrik Winburg

X Hendrik Jacobus VIVIERS, * 25-08-1828 te distrik Swellendam, + 14-08-1899 (vorige eggenotes: Magrietha Isabella LOMBAARD en Francina Elizabeth STEYN)

e1      Johanna Catharina VIVIERS, * 25-12-1864, @ 05-03-1865 te Bloemfontein

X 02-03-1880 Izak Abraham VAN NIEKERK te Bloemfontein

e2      Hester Maria Catharina VIVIERS, * 27-09-1866, @ 02-12-1866 te Bloemfontein

X 10-03-1885 Marthinus Philippus JANSEN VAN RENSBURG te Winburg

e3      Hendrik Gerhardus VIVIERS, * 28-06-1869, @ 09-01-1870 te Bloemfontein

X 24-12-1894 Helena Maria PRETORIUS te Bloemfontein

e4      Roelof Jacobus VIVIERS, * 09-03-1871, @ 14-05-1871 te Bloemfontein

e5      Izaak Frederik VIVIERS, * 27-08-1872, @ 01-12-1872 te Bloemfontein

X 24-02-1903 Johanna Catharina SLAUGTH te Ladybrand

e6      Philippus Rudolf VIVIERS, * 24-03-1875, @ 06-06-1875 te Bloemfontein

e7     Jacobus Johannes VIVIERS

e8     Susanna Catharina VIVIERS, * 1877, + 20-10-1932 te Nasionale Hospitaal, Bloemfontein (woonplek: Prachtstuk, distrik Brandfort)

X 17-12-1895 Pieter Jacobus Pretorius (seun van Carel Petrus PRETORIUS en Johanna Catharina LINDE) te Winburg

f1      Hester Maria PRETORIUS, * 03-05-1897, @ 11-06-1897 te Bloemfontein

X 14-01-1920 Christoffel Jakobus Visser LUBBE, private woonhuis Prachtstuk, distrik Bloemfontein (Brandfort-gemeente)

f2      Benjamin Petrus PRETORIUS, 03-06-1898, @ 03-07-1898 te Bloemfontein

f3      Hendrik Jacobus PRETORIUS, * 02-10-1902, @ 21-11-1902 te Bloemfontein

f4      Pieter Jacobus PRETORIUS, * 10-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein

e9     Magdalena Petronella Jacoba VIVIERS, * 1885?

X 28-02-1911 Wessel Johannes STRYDOM te Marquard

e10   Isabella Magritha VIVIERS, * 1889

X 07-12-1909 Elias Jacobus HOLTZHAUZEN te Marquard

e11   George Frederik VIVIERS, *1890?

X 01-03-1911 Gertruida Anna Frederika ERASMUS te Bloemfontein

 

d10   Roelof Jacobus, * 26-08-1848 en + 20-08-1898

[Org (c9) se enigste seun Roelf (c9d10) uit sy tweede huwelik het op die plaas Wardenfield gewoon. Die nageslag van hierdie familielyn is lang skraal mense en was bekend as die Warmfielers. Hulle kon baie lekker dans en musiek maak.]

X 01-03-1869 Andriatha Wilhelmina Jacoba PRETORIUS te Bloemfontein, * 07-06-1858 en + 26-06-1932

[Andriatha was die dogter van Kmdt-Genl Andries Pretorius, die held van Bloedrivier, en Petronella de Lange, wat weer ’n broerskind van Johannes (Hans Dons) de Lange was. Dit is hierdie selfde Petronella wat later as weduwee die derde vrou van Org (c9) geword het. Toe sy met Org getroud is, het hy vir Roelf (c9d10) gehad en sy vir Andriatha gehad. Aangesien laasgenoemde twee getroud is ná die troue van Org met Petronella, is Roelf dus met sy stiefsuster getroud en sy skoonma was ook sy stiefma.]

e1     Georg Frederik (Frikkie Delingsrus), * 10-12-1869 te Brandfort en + 06-06-1942 te Bloemfontein

X 1896 Catharina Gesina STEYN (Kittie) te Bloemfontein, * 17-11-1870 te Thaba 'Nchu, @ 05-02-1871 te Bloemfontein, + 15-09-1965 te Bloemfontein (dogter van Hermanus Stephanus STEYN en Johanna Catharina Maria JOUBERT - sy was ook 'n suster van Aletta Johanna Elizabeth STEYN en Johanna Catharina Maria STEYN wat met twee Linde-broers, Jan Gysbert LINDE en Jurie Johannes LINDE getroud is)

[Frikkie was tydens die Anglo-Boere-oorlog saam met Genl Piet Cronjé op kommando. Toe Cronjé by Paardeberg oorgee, het Frikkie te perd uitgejaag en ’n skoot in die nek gekry. Hy het op sy perd gebly, weggekom en is nooit gevang nie. Sy vrou Kittie was ’n baie kwaai vrou.]

f1      Roelof Jacobus (Lang Roelf), * 14-09-1898, @ 04-12-1898 te Bloemfontein, + 09-09-1971 te Bloemfontein

X 18-08-1925 Adriana Catharina VAN NIEKERK (Janie), * 25-12-1902 te Excelsior

g1     Helena Jacoba, * 13-08-1927 te Excelsior

X 02-05-1953 Jan Louis LA COCK te Bloemfontein, * 1930?

g2     Catharina Gezina, * 08-10-1931 te Marquard

X 13-12-1952 Daniël Johannes NAGEL te Bloemfontein, * 1924?

h?      Niel Johannes NAGEL, * 02-10-1962, @ 02-12-1962 te Bloemfontein-Wes

f2      Johanna Catharina Maria, * 03-04-1901 en @ 12-05-1901 te Brandfort, + 09-10-1901 in die konsentrasiekamp, Brandfort

f3      Johanna Susanna, * 07-09-1903 te Brandfort en @ 12-11-1903 te Bloemfontein

X 07-12-1926 Johannes Marthinus Jacob PIETERS te Excelsior, * 1904?

f4      Andriatha Jacoba, * 23-12-1905 te Brandfort en @ 04-03-1906 te Bloemfontein.

X 1936? Doug VALENTIN te Rustenburg, * 14-10-1905

f5      Hermanus Stefanus, * 23-07-1908 en @ 02-11-1908 te Bloemfontein

X 22-06-1947 Magdelene Dorethea Katherine JORDT te Marikana, * 15-07-1923 te Kroondal

g1     Georg Frederik (Frikkie), * 10-05-1948 te Rustenburg

X 05-10-1968 Barbara Philippina DU PLESSIS te Rustenburg, * 23-03-1947 te Prieska

g2     Anna Magrieta Elizabeth, * 07-03-1951 te Rustenburg

X Niel GJ Janse VAN RENSBURG

g3     Catharina Christina, * 08-05-1956 te Rustenburg

g4     Magdalene Dorethea Katherine, * 04-12-1960 te Rustenburg

f6      Georg Frederik (Freddie), * 19-02-1910 te Wardenfield, @ 26-04-1910 te Bloemfontein, + 08-01-1972 te Bloemfontein

X 30-05-1933 Johanna Catharina Petronella DU RAND te Brandfort, * 18-11-1908 te Excelsior

g1     Johanna Catharina Petronella, * 09-12-1933, @ 20-09-1908 te Brandfort

g2     Catharina Gezina, * 10-04-1938 te Excelsior

g3     Georgina Frederika, * 11-12-1943 te Bloemfontein

g4     Maria Magdalena, * 20-10-1946 te Excelsior

f7      Gideon Jacobus Joubert (Giel), * 10-01-1914 te Bloemfontein, @ 01-03-1914 te Brandfort, + 19-06-2000 te Bloemfontein

X 15-12-1944 Johanna Christina FOURIE te Bloemfontein, * 07-02-1920 te Bultfontein, + 01-10-2000 te Bloemfontein

g1     Georg Frederik (Dr Org), * 21-10-1949, @ 04-12-1949 te Bloemfontein

X 03-07-1976 Stephanie Petro ACKERMAN te Bloemfontein, * 01-05-1953 te Ficksburg

h1     Deon, * 24-10-1978 te Bloemfontein

[Koerantberig 13-04-2003 vertel dat Deon en 'n vriend in Dubai onregmatig vir ses maande in die tronk aangehou is omdat hulle na bewering fooitjiegeld vir hulleself gehou het.]

g2     Gideon Jacobus, * 12-07-1953, @ 04-10-1953 te Bloemfontein

[Gideon is die dirigent van die Dusseldorfse Filharmoniese Orkes en woon permanent in Duitsland.]

e2     Petronella Aletta, * 28-09-1871, @ 05-11-1871 te Bloemfontein

X 23-07-1894 Gideon VAN TONDER van Waaikraal, Brandfort, * 1866?, + 1937

[Hulle het nie kinders van hulle eie gehad nie, maar het haar broer, Marthinus Johannes LINDE en Anna Magdalena LINDE wat met Petrus Johannes LINDE getroud is, aangeneem as hulle eie.  Martinus Johannes erf  die plase Klein Palmietfontein en Terug Verruil van Gideon VAN TONDER en Anna Magdalena LINDE erf die plase Annex en Deelingsrust van hom.]

e3     Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius (Andries Witskoen), * 26-02-1874 te Brandfort en + 13-04-1929 te Bloemfontein

X 19-01-1904 Isabella Maria Cornelia LINDE (d2e11) te Bloemfontein, * 29-07-1881 te Bloemfontein en + 28-01-1962 te Brandfort

f1      Roelof Jacobus (Roebie), * 20-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein, + 31-10-1961 te Warrenton

X 27-11-1928 Cornelia Margretha Elizabeth MAREE te Bloemfontein-Noord, * 23-02-1908 te Brandfort, + 31-05-1985 te Brandfort

g1     Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius, * 19-03-1931 te Brandfort, @ 26-04-1931 te Bloemfontein-Noord

X 10-02-1951 Aletta Johanna PRETORIUS te Kroonstad, * 02-03-1930 te Brandfort

h1     Isabella Aletta, * 22-03-1952, @ 08-06-1952 te Brandfort

X 12-09-1970 Dirk Johannes ERASMUS te Ooshoek, Bloemfontein

h2     Cornelia Margaretha Elisabeth, * 29-11-1952 te Brandfort, @ 01-03-1953 te Brandfort-Oos

X 05-07-1974 Gert BISCHOFF te Bloemfontein

h3     Roelof Jacobus, * 23-07-1954 te Brandfort

X 12-08-1977 Anette YZEL te Durban

g2     Izabella Maria Cornelia, * 25-03-1934 te Bloemfontein, tweeling

X 06-03-1954 Petrus Jacobus STRAUSS te Bloemfontein-Noord, * 1931?

g3     Elisabeth Susanna, * 25-03-1934 te Bloemfontein, tweeling

X 18-12-1954 Jurie Johannes ERWEE te Brandfort, * 25-03-1934

h1      Wessel Johannes ERWEE, * 09-02-1956, @ 19-08-1956 te Brandfort-Oos

h2      Cornelia Magrietha Elizabeth ERWEE, * 18-05-1961, @ 03-09-1961 te Brandfort-Oos

h3      Hester Susanna ERWEE, * 13-08-1967, @ 07-01-1968 te Brandfort-Oos

h4      Linda ERWEE, * 20-03-1970, @ 02-08-1970 te Brandfort-Oos

g4     Cornelia Margaretha Elisabeth, * 22-09-1946 te Bloemfontein, @ 22-09-1946 te Brandfort

X 06-08-1966 Jan Bastiaan KRIEG te Warrenton

f2      Gertruida Cornelia, * 21-05-1908, @ 19-07-1908 te Bloemfontein, + te Bloemfontein

X 12-01-1926 Barend Jacobus LINDE (Ben, d15e7) te Bloemfontein, * 17-03-1898 te Brandfort

f3      Andriesa Wilhelmina Jacoba Pretorius (Driesie), * 11-01-1917, @ 04-03-1917 te Bloemfontein, + 25-05-1994

X 03-05-1941 Pieter Cornelis HÖRNE te Bloemfontein-Noord, * 03-06-1916 te Standerton

g1     Isabella Maria Cornelia HÖRNE (Isabel), * 29-04-1942 te Bloemfontein

X 18-12-19? Christoffel Naudé PRETORIUS te Bloemfontein

g2     Johan HÖRNE, * 23-07-1944 te Bloemfontein, @ 05-11-1944 te Bloemfontein-Oos, + 13-06-1970 te Bloemfontein

g3     Andries Linde HÖRNE (André), * 20-10-1947 te Bloemfontein

X 09-12-1972 Tertia CORNELIUS te Heilbron

g4     Petra Cornelia HÖRNE, * 05-10-1952 te Bloemfontein

X 05-01-1975 Andries WESSELS te Bloemfontein

e4     Roelof Jacobus, * 01-02-1876 en @ 21-05-1876 te Bloemfontein, + 18-03-1931 te Brandfort

X Maria Catharina Christina GROBLER te Brandfort, * 1890?

f1      Roelof Jacobus (Dik Roelfie), * 06-02-1913, @ 13-04-1913 te Brandfort

X Priscilla

e5     Barend Jacobus (Koos), * 13-03-1878 en @ 21-07-1878 te Bloemfontein en + 17-05-1962 te Brandfort

X 10-04-1918 Cornelia Carolina WESSELS te Hoopstad, * 28-05-1895 te Hoopstad en + 29-08-1979 te Brandfort

f1      Martha Aletta Petronella (Unia), * 31-05-1919, @ 03-08-1919 te Brandfort

X 21-12-1948 Petrus Daniël Gerhardus JOUBERT (wewenaar) te Brandfort, * 1914?

g1      Barend Jacobus Linde JOUBERT, * 18-09-1949 @ 11-12-1949 te Brandfort

f2      Andriatta Wilhelmina Jacoba (Andri), * 15-11-1924 te Charlottenburg, Brandfort, @ 04-01-1925 te Brandfort

X 16-04-1949 David Jacob DU TOIT te Brandfort

g1      Cornelia Carolina DU TOIT, * 03-02-1950, @ 23-04-1950 te Brandfort

e6     Petrus Albertus (Lang Piet), * 11-04-1880 te Brandfort en @ 09-05-1880 te Bloemfontein en + 17-10-1970 te Brandfort

X 23-04-1912 Petronella Aletta LINDE (Pietjie, c9d15e5) te Brandfort, * 30-01-1896 en + 28-01-1974 te Brandfort

[Lang Piet is tydens die Anglo-Boere-oorlog as krygsgevangene na St Helena gestuur. Hy was as groot jong man van omtrent twintig jaar besonder sterk. Die behandeling op St Helena was nie altyd na wense nie. Toe Lang Piet dit nie langer kon verduur nie, smyt hy die Engelse soldaat aan die kraag van sy uniform en die sitvlak van sy broek by die tentopening uit. Hierdie onverskrokke optrede het sy medegevangenes met groot vrees vervul vir verdere strafmaatreëls.]

f1      Roelof Petrus, * 12-08-1913, @ 05-10-1913 te Brandfort

X 16-06-1936 Elizabeth Margaretha STEYN te Brandfort, *01-03-1916 en @ 07-05-1916 te Brandfort en + 17-02-1987

g1     Petrus Albertus (Piet Glen), * 10-06-1940 te Bloemfontein en @ 13-09-1940 te Brandfort

X 22-12-1962 Hester Yvonne DE BRUIN (Vonita) te Bloemfontein, *16-05-1939 te Ladybrand

[Piet was voorsitter van die reëlingskomitee van die eerste Lindefees op 3 September 1977 te Mazelspoort. Hy is tans die bewoner van die oorspronklike plaashuis waarin die Vrystaatse stamvader Georg Frederik (b5c9) op die familieplaas Schanskraal gewoon het. Die gedeelte waarop die woonhuis tans staan, staan bekend as Belfort.]

h1     Roelof Petrus (Pierre), * 15-05-1970 te Bloemfontein

X 28-11-1998 Louisa RHEEDER (Lulu) te Brandfort, afkomstig van Riversdal

i1      Petrus Albertus (Pierre), * 22-09-1999 te Bloemfontein

i2      Jalize Yvonne (JaVonne), * 10-10-2000 te Bloemfontein

g2     Christina Gertruida Johanna (Chrissie), * 19-11-1943 te Bloemfontein, @ 06-02-1944 te Brandfort

X 01-11-1961 George Heinrich FUNCK te Bloemfontein

h1      Heinrich Rudolf FUNCK, * 01-06-1962, @ 14-10-1962 te Brandfort-Oos

h2      Petronella Aletta FUNCK, * 18-08-1963, @ 10-11-1963 te Brandfort-Oos

h3      Susanna Lucia FUNCK, * 23-12-1966, @ 05-03-1967 te Brandfort-Oos

f1 XX Lenie VAN NIEKERK

f2      Cornelia Nicolasina (Nelie), * 18-01-1928 en @ 04-03-1928 te Brandfort

X 01-03-1947 Gerhardus Stephanus VAN HEERDEN te Brandfort, * 23-02-1921 te Vanwyksvlei en @ 07-03-1923 te Prieska en + 22-03-19765 te Colesberg

g1     Paul Lodewyk VAN HEERDEN, * 01-07-1949, @ 07-07-1949 te Brandfort

X 31-03-1973 Margaretha Johanna Adriana VAN DER POEL te Brandfort

g2     Petrus Albertus VAN HEERDEN (Peet), * 18-10-1951, @ 03-02-1952 te Brandfort

[Peet was die sekretaris van die reëlingskomitee van die heel eerste Lindefees wat in September 1977 by Mazelspoort gehou is. Dit was ’n opmerking van sy ma Nelie, dat die Lindes weet hoe om partytjie te hou, wat uiteindelik gelei het tot hierdie fees, die voorloper van ’n lang reeks feeste oor baie jare.]

f2 XX Roelf MEYER

e7     Daniël Johannes (Daantjie), * 09-04-1882 en @ 02-07-1882 te Bloemfontein en + 30-07-1977

X 25-05-1920 Magdalena Adriana Carolina BEUKES (Lenie) te Bloemfontein, * 11-08-1894. Die egpaar was kinderloos.

e8     Martinus Johannes, * 16-05-1884 en @ 12-07-1884 te Bloemfontein en + 22-04-1962 te Brandfort

X 03-06-1913 Susanna Maria VAN TONDER te Bloemfontein, * 20-08-1896 en + 30-11-1980

f1      Martha Johanna, * 17-12-1914, @ 07-02-1915

f2      Maria, klein dood

f3      Andriatha Wilhelmina Jacoba (Jattie), * 1920

X 20-05-1940 Marthinus Jacobus Frederik Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein-Noord, * 1917?

f4      Marthina Memorie, * 1930

X 12-04-1947 Jacobus Johannes VAN DER MERWE te Bloemfontein, * 1924?

f5      Petronella Maria Martha, * 15-02-1933 te Bloemfontein

X 16-12-1951 Gerhardus Dirk FOUCHE, * 30-03-1923 te Wolmaransstad

e9     Johannes Cornelis, * 28-03-1887 en @ 05-6-1887 te Bloemfontein. Nooit getroud nie.

e10   Nicolaas Albertus, * 10-10-1889, @ 01-12-1889 te Brandfort

X 25-09-1928 Emma Catharina Frederika VAN BLERK te Brandfort, * 1910?

f1      Martha Elizabeth, * 01-09-1929, @ 03-11-1929 te Brandfort

f2      Nicolina Jacoba, * 01-12-1931, @ 13-01-1932 te Brandfort

X LOOTS

XX 23-02-1955 Hermanus Karel BREEDT te Pretoria

g?      Barend Christoffel BREEDT, * 23-08-1957 te Pretoria

g?      Hermanus Karel BREEDT, * 29-08-1961 te Pretoria

f3      Barend Jacobus, * 23-12-1934, @ 10-02-1935 te Thaba ’Nchu

e11   Anna Magdalena, * 06-07-1892 te Brandfort

X 21-12-1915 Petrus Johannes LINDE (c9d15e2) te Brandfort, * 23-09-1889 te Schanskraal en + 13-01-1947 te Annex, Bloemfontein

e12   Gerhardus Wilhelmus, * 06-04-1895 en @ 02-06-1895 te Brandfort en + 26-10-1901. [In konsentrasiekamp te Brandfort oorlede]

d11   Jacob Daniël (Vermoedelik jonk oorlede, want hy word op sy ma se sterfkennis in 1854 genoem, maar nie op sy pa se sterfkennis in 1877 nie.

d12   Anna Sofia, * 08-04-1851 te Schanskraal, @ 12-05-1851 te Bloemfontein, + 1886

X 03-08-1868 Jacobus Martinus LOMBARD te Bloemfontein

f1      Petronella Francina le Grange LOMBARD, * 11-11-1870, @ 08-11-1871 te Bloemfontein

f2      Anna Sofia LOMBARD, * 19-11-1871, @ 31-03-1872 te Bloemfontein

f3      Stefanus Sebastiaan LOMBARD, * 14-11-1873, @ 25-12-1873 te Bloemfontein

f4      George Frederik LOMBARD, * 17-06-1875, @ 17-10-1875 te Bloemfontein

f5      Jacobus Martinus LOMBARD, * 11-07-1877, @ 14-10-1877 te Bloemfontein

f6      Frederik George LOMBARD, * 06-04-1879, @ 06-07-1879 te Bloemfontein

f7      Hester Maria Catharina LOMBARD, * 10-06-1881, @ 09-10-1881 te Bloemfontein

f8      Johanna Margaretha Isabella LOMBARD, * 19-10-1882, @ 04-02-1883 te Bloemfontein

f9      Susanna Catharina LOMBARD, * 03-06-1884, @ 11-01-1885 te Bloemfontein

d13   Susanna Catharina, * 20-10-1852 te Schanskraal, @ 13-02-1853 te Bloemfontein, + 14-04-1923 te Brandfort

X 01-02-1869 Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO te Bloemfontein

e1      Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO, * 12-02-1871, @ 02-04-1871 te Bloemfontein (Hy was hulle enigste kind en met haar dood was hy alreeds oorlede. Haar broer Johan Gysbert se seun, George Frederik het die helfte van haar boedel geërf en sy drie kinders, Susanna Catharina, Johannes Georg en Jacobus Johannes PRINSLOO die ander helfte.)

d14    Ongedoopte seun (Hy is agt dae na sy ma se dood op 24-07-1854 oorlede)

c9 XXX 1858 Petronella Aletta DE LANGE te Potchefstroom, * 25-02-1825 en + 18-01-1929

[Petronella was die tweede vrou en weduwee van die befaamde Voortrekkerleier Genl Andries Pretorius. Kmdt Johannes (Hans Dons) de Lange wat later in Natal tereggestel is, was haar jongste oom. Vyf kinders is uit hierdie huwelik gebore. Toe sy op 18 Januarie 1929 oorlede is, was sy 103 jaar, 10 maande en 24 dae oud. Haar honderdste verjaarsdag is op 25 Februarie 1925 op Wardenfield in die distrik Brandfort gevier. Daar was ’n honderd motors en baie meer mense teenwoordig waar tien bokseile langs die huis opgeslaan is om die piekniekgangers en die sprekers te huisves.]

d15      Frederika Petronella, * 20-04-1858 te Schanskraal, @ 10-07-1859 te Bloemfontein, + 18-07-1926 te Boesmanskop, distrik Winburg

X 25-03-1878 Michiel Frans PRINSLOO te Bloemfontein, * 22-07-1853, @ 28-08-1953 te Bloemfontein (seun van Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO en Sara Johanna Petronella CRONJE)

e1      Susara Johanna PRINSLOO, * 28-03-1880 @ 09-05-1880 te Bloemfontein (vermoedelik jonk oorlede, want sy word nie genoem op haar ma se sterfkennis nie)

e2      Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO, * 21-05-1881, @ 03-07-1881 te Brandfort

e3      Marthinus Abraham PRINSLOO, * 13-01-1887, @ 03-04-1887 te Brandfort

X 31-12-1912 Sophia Fredericka Maria PRINSLOO te Bultfontein

 

d16   Barend Jacobus (Koos), * 16-12-1859, @ 24-06-1860 te Bloemfontein, + 14-05-1914 te Brandfort

[Koos was glo ’n baie kwaai man. Hy het altyd op sy plaas rondgeloop met neergeslane oë en afgemete treë. Met presiese tussenposes het hy sy kop opgelig en meerderwaardig oor die plaas heen gekyk. Dit was hy wat tydens ’n biduur vir reën gebid het: “Here, laat dit nie net tip-tip nie, maar sommer shorrr!”]

X 01-06-1885 Susanna Johanna FOURIE te Winburg, * 24-03-1865, + 14-01-1951

e1     Ellie Magdalena, * 07-09-1887 te Schanskraal en @ 06-11-1887 te Bloemfontein

X 30-03-1915 Abraham Carel Greyling VLOTMAN te Brandfort, * 1885?

f1      Guisseppe Jacobus Vergottini VLOTMAN, * 30-12-1915, @ 05-03-1916 te Brandfort

f2      Barend Jacobus Linde VLOTMAN, * 31-10-1924, @ 01-02-1925 te Brandfort

f3      Abraham Carel Greyling VLOTMAN, * 23-09-1930, @ 18-01-1931 te Brandfort

e2     Louis Philippus (Lewies), * 01-12-1889 en @ 02-02-1890 te Bloemfontein en + 31-08-1935 te Schanskraal

X 21-03-1922 Johanna Jacoba BOSCH te Brandfort, * 10-12-1900 te Somerset-Oos en + 05-02-1996 te Bloemfontein

f1      Barend Jacobus (Barend), * 15-05-1924, @ 06-07-1924 te Brandfort

X 17-07-1948 Aletta Elizabeth BRITS te De Bloem, Bloemfontein, * 29-04-1927 te Ficksburg

g1     Louis Philippus, * 20-03-1950 te Bloemfontein

X 03-07-1976 Estelle VAN ROOYEN te Uitenhage

[Louis matrikuleer aan die Hoërskool Grens in Oos-Londen en behaal die geïntegreerde Hons-BIng-graad in Elektrotegniese Ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch in 1973. Hy dien vanaf 1974 as assistent-ingenieur in die Departement Pos- en Telekommunikasie­wese in Port Elizabeth en in 1975 eers as ingenieur by die Derdepoort-radiostasie en in 1976 as ingenieur opleiding en onderhoud by die aard-satellietstasie te Hartbeeshoek buite Pretoria. Hy word in 1977 aangestel as lektoe en later (1984) as professor in Elektroniese en Rekenaar-ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria. Estelle matrikuleer in 1968 aan die Hoërskool Brandwag in Uitenhage en bekwaam haar as apteker by die PU vir CHO (BSc in Farmasie 1969-1973). Sy begin haar loopbaan in Port Elizabeth (1974-1975 en word hierna vir 'n kort periode by die Port Elizabethse Tegnikon aangestel, waarna sy haar beroep in 1976 in Pretoria voortsit.]

h1     Jaco-Louis, * 18-11-1988 te Pretoria

[Jaco-Louis matrikuleer in 2007 by die Hoërskool Garsfontein in Pretoria en behaal die sertifikaat in grafiese ontwerp en besigheidsbestuur aan die Oakfield College in Pretoria in 2008.]

h2     Sulet, * 29-09-1989 te Pretoria

[Sulet matrikuleer in 2008 met drie onderskeidings by die Hoërskool Waterkloof in Pretoria en is tans (2010) besig met die tweede jaar van die BA-graad in Joernalistiek en Kreatiewe Skryfkuns aan die Universiteit van Pretoria.]

g2     Rénette Elizabeth, * 16-07-1952 te Bloemfontein

X 29-01-1977 Johannes FOURIE te Uitenhage

[Rénette verwerf haar Onderwysdiploma in 1973 aan Denneoord-Kollege in Stellenbosch en gee onderwys in Uitenhage.]

h1     Roché FOURIE, *12-05-1977 te Uitenhage

[Roché het haar Hons.Mus-graad (cum laude) in 2002 op Stellenbosch verwerf en later ook haar meestersgraad voltooi.]

h2     Hermanus FOURIE, * 05-12-1980 te Uitenhage

[Hermanus het in April 2004 sy Diploma as meganiese werktuigkundige by PE Tegnikon verwerf. Hy werk by Woodtec in Port Elizabeth as leerling-ontwerper en loop aandklasse om sy kwalifikasies verder te verbeter.]

g3     Heloïse, * 23-07-1960 te Bloemfontein

X 09-01-1982 Gustav HOLTZHAUSEN te Uitenhage

[Heloïse verwerf die B Mus-graad aan UPE en beklee onderwysposte in musiek in Uitenhage en Kaapstad. Sedert 1995 woon sy en haar gesin in die VSA. Albei seuns is baie musikaal en speel verskeie instrumente.]

h1     Rudolf HOLTZHAUSEN, * 21-09-1986 te Kaapstad

h2     Waldo HOLTZHAUSEN, *19-08-1989 te Kaapstad

g4     Johanna (Hanlie), * 16-12-1962 te Bloemfontein

X 13-12-1986 Herman BOSMAN te Pretoria

[Hanlie verwerf ’n graad in Verpleegkunde aan UP, is getroud met ’n vee-arts en woon in Port Elizabeth.]

h1     Melanie BOSMAN, * 16-07-1990 te Pretoria

h2     Hein BOSMAN, * 22-02-1993 te Port Elizabeth

f2      Dorothea Gertruida Marthina (Dot), * 21-11-1926, @ 06-02-1927 te Brandfort

X 06-10-1951 Floris Petrus BEZUIDENHOUT te De Bloem, Bloemfontein

XX 11-02-1990 Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet) (sien d15e1f4) te Berg-en-Dal, Bloemfontein

f3      Johannes Hermanus (Manie), * 26-09-1933, @ 03-12-1933 te Brandfort

X 11-01-1958 Cornel Rautenbach LOUBSER te Bloemfontein-Noord, * 08-01-1937 te Kroonstad

g1     Louise Susanna (Louise), * 28-12-1958 te Bloemfontein

X 11-12-1982 Johannes OOSTHUIZEN (Johan), * 30-09-1955 te Robertson

h1     Cornel OOSTHUIZEN, * 22-01-1985 te Bloemfontein

X Andries Johannes VAN DER MERWE (AJ), * 02-03-1976 te Vosburg

h2     Emmerentia OOSTHUIZEN (Rentia), * 11-06-1986 te Bloemfontein

h3     Lindé OOSTHUIZEN, * 17-09-1987 te Bloemfontein

h4     Hanlie OOSTHUIZEN, * 22-10-1991 te Bloemfontein

g2     Louis Philippus, * 09-08-1962 te Bloemfontein

X 03-01-1987 Henrieta SERFONTEIN (Riekies), * 03-01-1968 te Upington

h1     Johannes Hermanus (Manie), * 08-02-1990 te Virginia

h2     Jeanette, * 02-10-1991 te Bloemfontein

e3     Petronella Aletta, * 09-09-1892 te Schanskraal, @ 06-11-1892 te Bloemfontein

X 28-01-1914 Michiel Wilhelmus ENGELBRECHT te Brandfort, * 1885?

f1      Dirk Michiel Wilhelmus ENGELBRECHT, * 06-11-1916, @ 07-01-1917 te Brandfort

f2      Barend Jacobus Linde ENGELBRECHT, * 17-10-1922, @ 07-01-1923 te Brandfort

e4     Georg Frederik (Kort Org), * 28-07-1894 en @ 14-10-1894 en + 14-06-1969 te Brandfort

X 1925 Martha Sophia NEL te Theunissen, * 04-04-1904 te Fort Beaufort en + 10-11-1980 te Brandfort

[Kort Org het sy lewe lank geboer op die plaas Donkerkant in Brandfort se distrik. Hy is beskou as die grootste knoffelboer in die land en het selfs uitgevoer. Hy het altyd gesê sy vyf dogters is sy grootste rykdom.]

f1      Martha Sophia (Marthie), * 12-01-1929, @ 03-03-1929 te Brandfort

[Marthie was ’n onderwyseres wie se grootste belangstelling toneel-, operette-en koorafrigting was. Sy bly na haar aftrede in Bloemfontein. In haar tuin is altyd baie blomme.]

f2      Susanna Johanna (Susan), * 01-02-1932, @ 03-04-1932 te Brandfort

X 04-04-1957 Julius Eduard HELLMUTH te Brandfort, * 09-02-1930 te Brandfort

[Susan was in die onderwys tot met haar troue, toe sy boervrou geword het op Doornpan, Bultfontein. Sy is ’n voorslag met kosmaak, bakwerk, naaldwerk en tuinmaak.]

g1     Martha Sophia HELLMUTH (Martsie), * 01-05-1958

X 29-11-1987 Wynand DREYER te Bloemfontein. Hulle het twee seuns.

[Martsie verwerf haar MA-graad in Voorligtingsielkunde en werk tans by Tracker in Bloemfontein.]

g2     Julius Eduard HELLMUTH (Baas), *21-03-1959

X 23-03-1985 Karin BOTHA. Hulle het twee seuns.

[Baas verwerf sy B Agric en boer op Doornpan.]

g3     Georg Frederik HELLMUTH (Org), * 08-06-1961

X Corné KRIGE (later oorlede). Hulle het een dogter.

XX Mariëtte VAN RENSBURG. Hulle het twee dogters en een seun.

[Org verwerf sy diploma in Landbou en boer op Saaiplaas, Bultfontein.]

g4     Christoffel Pieter HELLMUTH (Christo), * 01-09-1965.

X 30-03-1991 Marlé CRONJE. Hulle het twee seuns en een dogter.

[Christo verwerf sy BTh en is sedert 1994 predikant van Onze Rust, Bloemfontein.]

f3      Anna Johanna Maria (Joey), * 26-08-1934, @ 01-11-1934 te Brandfort, + 07-2008 te Bloemfontein

X 10-01-1959 Carel Jacobus De Wet LOMBAARD te Brandfort, * 29-03-1933 en + 03-03-2004.

[Carel was NG predikant in Vereeniging-Wes en Magaliesburg, daarna pastorale sielkundige vir Suid- en Wes-Transvaal. Hy en Joey het na sy aftrede in Melkbosstrand gewoon. Joey is ’n gekwalifiseerde onderwyseres en orrelis en woon het na Carel se dood in die Westerbloem-Aftree-oord in Bloemfontein gewoon totdat sy self aan kanker oorlede is.]

g1     Marthea LOMBAARD, *28-02-1966

X George PANAGOPOULOS. Hulle woon in 2009 in Ciprus en het twee dogters.

g2     Cornél LOMBAARD, * 11-01-1974, @ 07-04-1974 te Brandfort

X Gavin RIGBY. Hulle woon in Bellville en het een seun.

f4      Elsje Magdalena (Elwien), * 24-12-1936, @ 07-03-1937 te Brandfort

X 24-11-1962 Francis Augustus ERASMUS (Frans) te Brandfort, * 27-08-1939, + 23-11-2009

[Elwien is ’n opgeleide onderwyser en Frans was ’n boer wat later vir predikant gestudeer het. Hy het die NG gemeentes Stilbaai (1971-1974), Lichtenburg-Oos (1974) en Lichtenburg-Sederpark (1974-1998) bedien. Na sy aftrede woon hulle in Stilfontein. Frans is na 'n lang lyding aan trombose oorlede.]

g1     Martha Sophia ERASMUS (Elfra), * 14-10-1963

X Fabio BOLOGNA

h1     Allesandro BOLOGNA

h2     Sabrina BOLOGNA

g2     Lourens Francois ERASMUS (Lourens), * 17-12-1967

X

[Lourens gee (2006) Engels in China.]

h1     Stephan ERASMUS

g3     Helena Josina ERASMUS (Helena), * 20-08-1971

X Chris NORTJÉ

f5      Janetta Hendrika (Nettie), * 10-12-1938, @ 05-02-1939 te Brandfort

X 09-12-1961 Johannes Hendrik BOTHMA (Hannes) te Brandfort, * 30-09-1936

(Na haar opleiding het Nettie, as die jongste van die vyf dogters, haar pa gaan help boer. Na haar troue met Hannes het hulle die plaas by haar pa oorgeneem en tans is hulle seun Johan die eienaar van Donkerkant.]

g1     Martha Elizabeth BOTHMA (Marlize), * 01-06-1964, @ 06-09-1964 te Brandfort

X 03-09-1987 Cornie VAN SCHOOR te Bloemfontein. Hulle het een seun en een dogter.

g2     Johannes Hendrik BOTHMA (Johan), * 18-01-1969, @ 02-03-1969 te Brandfort

X 15-04-1995 Mariëtte SMIT te Bloemfontein. Hulle het een dogter.

e5     Barend Jacobus (Barry), * 02-09-1896, @ 11-10-1896, + 28-05-1971 te Brandfort

X 03-08-1925 Elizabeth Johanna Magdalena GROBLER, * 28-11-1905 en + 18-04-1968 te Brandfort

f1      Barend Jacobus (Barry), * 23-10-1926 te Brandfort, + 06-08-2000 te Parys

X 10-10-1950 Maria Jacoba NORVAL te Springfontein, * 24-08-1927 te Bethulie

g1     Maria Jacoba (Lindie), * 11-08-1951 te Edenburg

X 10-02-1979 Quinton Arnold SAMUELS te Alberton, * 10-11-1945 te Pretoria

h1      Lario SAMUELS, * 07-11-1980 te Pretoria

h2      Larise SAMUELS, * 05-12-1982 te Pretoria

X 12-07-2007 Michiel VENTER te Magaliesburg

h3      Madelie SAMUELS (Maat), *23-09-1985 te Brits

g2     Elizabeth Johanna Magdalena (Magda), * 23-12-1953 te Edenburg

g3     Ansa, * 05-09-1954 te Edenburg

X 06-08-1977 Gerhard Hendrik VAN DER BERG (Gerrie) te Alberton, * 27-06-1953 te Pietermaritzburg

h1      Werner Ettienne VAN DER BERG, * 15-12-1978 te Pietermaritzburg

h2      Jean Wentzel VAN DER BERG, * 06-12-1983 te Louis Trichardt

h3      Liezl VAN DER BERG, * 24-12-1985 te Thabazimbi

g4     Barend Jacobus (Berrie), * 30-11-1956 te Virginia

X 27-03-1982 Hermine Antoinette JOUBERT te Volksrust, * 12-09-1959 te Volksrust

[Berrie het aan die Hoërskool Voortrekker in Pietermaritzburg gematrikuleer en is aan die Noordwes-Universiteit opgelei. Hy was vir baie jare in diens van Sasol en besit tans (2010) ’n plaas by Sabie waar hy bloekombome kweek. Hermine is ’n “Curriculum Implementor” in die onderwys.]

h1      Barend Jacobus (Cobus), * 19-03-1985 te Sasolburg

[Cobus doen (2010) klankwerk in Pretoria.]

h2      Neil, * 03-05-1987 te Sasolburg

[Neil doen (2010) sy klerkskap vir geoktrooieerde rekenmeester in die Paarl.]

g5     Pieter Coenraad (Piet), * 23-06-1958 te Virginia

X 19-12-1981 Marriette te Alberton

h1      Monique, * 12-04-1984 te Johannesburg

h2      Carli, * 22-08-1990 te Johannesburg

g6     Danie, * 16-09-1960 te Hennenman

g7     Georg Frederik (Org), * 02-03-1969 te Pietermaritzburg, + 01-06-1996

h1      Nastassja SCHOEMAN, * 11-02-1991 te Marble Hall

f2      Daniël Benjamin Grobler, * 07-09-1930, @ 16-11-1930 te Brandfort

X 26-04-1952 Augusta Fredricka ENGELBRECHT, * 19-11-1930 te Johannesburg

g1     Harriet Maria, * 06-10-1953 te Springs

X 22-11-1976 Hermanus Daniël REDELINGHUYS te Orkney

g2     Barend Jacobus, * 26-06-1956 te Virginia

X Elsabé VAN BILJON, * 17-08-1956

g3     Elizabeth Johanna Magdalena, * 10-03-1960 te Virginia

g4     Andri, * 22-11-1966 te Virginia

f3      Elizabeth Johanna Magdalena, * 11-11-1932, @ 01-01-1933 te Brandfort

X 12-07-1952 Gert Lodewikus KRUGER te Bultfontein, * 29-09-1929 te Theunissen

f4      Louis Philippus, * 15-08-1934, @ 04-11-1934 te Brandfort, + 15-01-1979

X 08-09-1956 Elizabeth Johanna Cornelia SNYMAN te Klerksdorp, * 02-08-1935

g1     Elizabet Magdalena, * 29-01-1957

X Boet SAUNDERS

g2     Barend Jacobus, * 16-02-1959

g3     Gert Christoffel Snyman, * 22-05-1960

X 30-05-1987 Karina Marinda NEL te Sasolburg, * 02-02-1964

g4     Elizabeth Johanna Magdalena, * 30-01-1962

g5     Liana, * 10-01-1968

g6     Louis Philippus, * 03-04-1970

f5      Marthinus Jacobus (Tienie), * 12-08-1936, @ 06-12-1936 te Brandfort

X 24-06-1961 Ethel Louisa NAGEL te Bultfontein, * 30-03-1942 te Bultfontein

g1     Maria Susanna, * 30-05-1962 te Hoopstad

g2     Barend Jacobus (Kobus), * 15-11-1964 te Hoopstad

X Debbie

h1      Thinus

h2      Mari

g3     Jan Johan, * 24-08-1968 te Vereeniging

X 01-04-1995 Erika VAN ZIJL

e6     Petrus Albertus (Pietertjie), * 23-10-1898 te Schanskraal, @ 04-12-1898 te Bloemfontein en + 04-03-1976 te Springfontein

X 20-01-1926 Helena Maria PRETORIUS te Bultfontein, + 04-06-1960 te Dealesville

f1      Francina Jacoba, * 26-01-1928 te Bultfontein

X 10-08-1948 Theodorus Erenst Shannon VILJOEN te Bloemfontein, * 1925?

f2      Francois Jacobus (Frans), * 25-08-1933 te Dealesville

X 05-01-1963 Gertruida Elizabeth GROENEWALD (Liza) te Bloemfontein, * 24-02-1939 te Robertson en ÷ 1998

[Frans was NG predikant in Kanoneiland, Windhoek-Noord, Soutpan en Brits, daarna senior lektor in Sosiologie aan die Hugenote-Kollege in Wellington. Woon na sy aftrede in 1998 in Kleinmond.]

g1     Amelia Mathilda, * 28-09-1968 te Pretoria

g2     Petrus Albertus (Pieter), * 24-02-1978 te Brits

e7     Johannes Cornelius (Klein Hansie), * 19-11-1906, @ 06-01-1907 te Brandfort en + 30-12-1967 te Bloemfontein

X 12-09-1933 Elsie Catharina DUVENAGE te Verkeerdevlei, * 28-03-1911 te Brandfort en + 03-02-1983 te Brandfort

f1      Barend Jacobus (Kobie), * 17-06-1935 te Bloemfontein, @ 13-10-1935 te Bloemfontein-Noord

[Kobie was predikant van die NG Kerk in Kameelboom en Migdol en kapelaan van die SAW in Kimberley, Grahamstad-Grenspos en Potchefstroom Eerste Vesting. Na sy vervroegde aftrede om gesondheidsredes in 1990 woon hulle in Pretoria waar hy geestelike skryfwerk doen. In sy bediening van 28 jaar het hy dit veral geniet om met jongmense te werk.]

X 24-06-1961 Engela Elizabeth Helena VAN ROOYEN te Kakamas, * 11-08-1939 te Kakamas

[Engela is die skrywer van meer as honderd boeke in verskillende genres. Sy is veral bekend as skrywer onder haar nooiensvan: Engela van Rooyen. In 2000 verskyn haar magnum opus “Vuur op die horison” oor die Anglo-Boere-oorlog en in 2005 ’n outobiografie “Seisoene”.]

g1     Martina Louisa (Louise), * 05-12-1962 te Vryburg

X 14-12-1985 Joseph Napoleon MAYER, * 14-03-1963

h1     Joseph James MAYER, * 21-07-1987 te Pretoria

h2     Engela Helena MAYER, * 26-06-1991 te Pretoria

g2     Johannes Cornelius (Johan), * 07-04-1966 te Schweizer-Reneke

X 16-12-1989 Johanci VAN ZYL, * 24-09-1965

[Johanci, ’n onderwyseres, is permanent breinbeskadig in ’n motorongeluk op 16-12-1996 en is versorg in Woodside Sanctuary in Johannesburg, waar sy later oorlede is.]

h1     Alexa, * 27-01-1992

h2     Bernhard, * 25-07-1995 te Somerset-Wes

g2 XX 12-2005 Daria Elizabeth Maria SCHULZ (geb BÄCKER) te Kaapstad

g3     Carel Petrus (Carel-Piet of Cappie), * 27-05-1968 te Schweizer-Reneke

X 05-10-1991 Elmarie VENTER te Potchefstroom, * 09-01-1971, ¸ 11-05-2001

g4     Barend Jacobus (Bennie), * 02-10-1971 te Kimberley

X 17-03-2001 Carina HALAHAN te Potchefstroom, * 01-11-1975

h1 Elisna, * 28-02-2005 te Potchefstroom

f2      Pieter Gysbert Duvenage, * 18-04-1943, @ 04-07-1943 te Brandfort

X 24-01-1970 Margaretha Louise SERFONTEIN te Bethlehem, * 03-06-1948 te Bethlehem

g1     Johan, * 04-07-1970 te Bethlehem

X Nanine VAN RENSBURG, * 10-10-1975

g2     Pieter, * 28-03-1972 te Bothaville

X Bea GERBRANDTS, * 03-10-1972, geskei 05-2002

g2 XX Denise VAN GRAAN, * 19-12-1974

h1     Matthew, * 24-03-2005

g3     Derek, * 05-09-1973 te Bothaville

X 08-02-2003 Martina FOURIE (Tina), * 07-09-1976

d17   Petrus Albertus (Piet), * 24-06-1861 te Schanskraal, @ 19-01-1862 te Bloemfontein, + 31-03-1936 te Pietersdal, distrik Brandfort

X 17-05-1886 Cornelia Nicolasina TAUTE te Brandfort, * 14-09-1869 te Palmietfontein

[Piet boer op Pietersdal, ’n deel van Schanskraal in die distrik Brandfort. Pietersdal is aan die oostekant van die Osspruit, die rivierloop wat die twee plase skei. Hy het nege kinders gehad, ses seuns en drie dogters.]

e1     George Frederick (Jors), * 16-02-1887 te Brandfort en + 13-11-1957 te Bloemfontein

X 02-04-1912 Elizabeth Johanna Isabella Francina DU TOIT (Bettie) te Bloemfontein, * 26-12-1891 te Bloemfontein en + 17-03-1976 te Pretoria

[Jors het ook op sy deel van Pietersdal geboer, maar vroeg reeds het hy sy grond verkoop, Bloemfontein toe getrek en by Estoire, oos van die stad, op ’n kleinhoewe gebly.]

f1      Petrus Albertus (Piet), * 06-12-1913 en @ 01-02-1914 te Brandfort en + 14-10-1995

X 06-03-1937 Maria Magdalena VORSTER (Lena) te Bloemfontein, * 04-06-1917 en @ 11-08-1917 te Colesberg

[Piet is die meubelmaker van die familie. Saam met sy seun Charl het hulle menige skynbaar lendelam en nikswerd oudhede op ’n meesterlike wyse tot waardevolle sierade gerestoureer. Daar staan van hulle handewerk landwyd in huise rond.]

g1     George Frederick, * 10-09-1939 en + 28-09-1940 te Bloemfontein

g2     Charl Jacob, * 14-09-1943 te Pretoria en + 27-07-1998

X 08-07-1967 Mercia Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein. Die egpaar was kinderloos.

XX Anita BARNARD. Die egpaar was kinderloos (Geskei van haar)

XXX 06-05-1989 Elsie Margaretha VAN NIEKERK te Brandwag, Bloemfontein (woonplek tydens huwelik:  Charltonville)

g3     Maria Magdalena (Marie), * 16-07-1947 te Pretoria

X 09-01-1972 Pieter Johannes FOURIE te Bloemfontein, * 11-09-1940 te Springs en + 14-08-1994

h?     Mia STRAUSS

g4     Elizabeth (Elize), * 02-02-1955 te Bloemfontein

X 18-12-1976 Frederick Wilhelmus RAS te Bloemfontein

f2      Anna Maria, * 13-07-1917 te Bloemfontein, @ 07-10-1917 te Brandfort

X 06-03-1937 Jozef Jooste NIENABER te De Bloem, Bloemfontein, * 30-01-1908 te Bethulie en + 03-12-1971 te Pretoria

g1     Elizabeth Francina (Bettie) NIENABER, * 12-10-1938 te Pretoria

X Willem Adriaan VERMEULEN

g2     Sarel Gerhardus NIENABER, 12-12-1942 te Pretoria

X Rita Charlotte BOTHA

g3     Anna Catharina NIENABER, * 21-09-1947 te Pretoria

X James Stuart (Sandy) ALLISON

f2 XX Tjaart BENADE en ¸ te Pretoria

f3      Cornelia Nicolasina (Nelie), * 02-12-1923 te Bloemfontein, @ 02-02-1924 te Brandfort, + 29-03-2003 te Pretoria

X 30-09-1944 Jacobus Petrus NIENABER (Koos) te De Bloem, Bloemfontein, * 22-09-1917 te Burgersdorp en + 13-01-2006 te Pretoria

g1     Elizabeth Isabel (Isa) NIENABER, * 30-06-1946 te Bloemfontein

X 29-10-1971 Salomon Cornelis Gerhard VERMAAK te Pretoria

g2     Anna Johanna NIENABER, * 11-01-1952 te Clocolan

X 14-12-1973 Petrus Jacobus Olivier te Pretoria

g3     Fredelien (Frikkie) NIENABER, * 01-02-1953 te Excelsior

X 17-03-1973 Louis Johannes MEYER te Pretoria

g4     Susan (Sonnie) NIENABER, * 11-01-1957 te Bloemfontein

X 10-03-1979 Otto Wilhelm WARSCHKUHL te Pretoria, * 06-01-1955 te Ermelo

[Sonnie was vir baie jare Wiskunde-onderwyser by hoërskole in Pretoria en is sedert 2004 huisvrou. Otto se pa het uit Duitsland na Suid-Afrika geëmigreer. Otto is opgelei in personeelbestuur en is tans (2010) groepbestuurder arbeidsbetrekkings by Exarro (wat uit Yskor ontstaan het). Die hele gesin is lief vir die buitelewe en kamp graag - ook in die buurlande.]

h1    Otto Wilhelm WARSCHKUHL, * 01-08-1985 te Pretoria

[Otto is 'n myningenieur by BHP Billiton in Witbank (2010).]

h2    Cornelia WARSCHKUHL, * 15-12-1986 te Pretoria

[Cornelia is besig (2010) met haar finale opleiding as geoktrooieerde rekenmeester. Sy het vir SA onder 19 muurbal gespeel.]

f4      Abrama Elizabeth (Bramie), * 09-07-1925, @ 29-09-1925 te Brandfort, +

X 27-04-1946 Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet) te Bloemfontein, * 16-12-1924 te Bloemfontein (sien d14e2f2)

g1     Elizabeth Johanna (Elsa) DU PREEZ, * 26-07-1947 te Bloemfontein

X 14-03-1970 Calvyn Gerhardus KNOETZE te Bloemfontein

g2     Magdalena (Daleen) DU PREEZ, * 01-07-1951 te Bloemfontein

X 15-12-1972 Andries Petrus J WELTHAGEN te Bloemfontein

g3     Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet), * 24-04-1955 te Bloemfontein

g4     Estelle DU PREEZ, * 30-01-1958 te Bloemfontein

g5     Linette DU PREEZ, * 11-05-1961 te Bloemfontein

e2     Petrus Johannes, * 23-09-1889 te Schanskraal en + 13-01-1947 te Annex, Bloemfontein

X 21-12-1915 Anna Magdalena LINDE (Annie Piet, c9d10e11) te Brandfort, * 06-07-1892 te Brandfort en + 29-09-1982 te Bloemfontein

[Petrus het die langste van die broers in die omgewing van Schanskraal geboer.]

f1      Petrus Albertus (Albert), * 21-01-1918, @ 03-03-1918 te Brandfort, + 22-02-1984

X 11-07-1942 Dirkie Johanna NEL te Verkeerdevlei, * 12-04-1923 te Winburg

[Albert het die boerdery op die plaas Annex voortgesit.]

g1     Elsie Petronella, * 08-11-1944 te Bloemfontein, @ 04-02-1945 te Bloemfontein-Oos

X 06-02-1965 Barend Jacobus FOURIE (Ben) te Bloemfontein

[Elsie en Ben boer in die distrik Verkeerdevlei.]

h1     Mattheus Gerhardus FOURIE (Tewie), * 01-03-1966

X 19-09-1995 Cherié DE WET

h2     Petrus Albertus Linde FOURIE (Albertus), * 11-10-1968

X Elize VAN SCHALKWYK

h3     Petrus Johannes FOURIE (Petrus), * 16-04-1973

h4     Diana FOURIE, * 28-04-1972

X VAN NIEKERK

g2     Anna Magdalena (Annatjie), * 03-03-1946 te Bloemfontein, @ 07-07-1946 te Bloemfontein-Oos

X 11-07-1971 Petrus Johannes FOURIE te Bloemfontein, * 16-07-1944 te Thaba Nchu

[Annatjie en Petrus boer op die familieplaas Steynspruit in Verkeerdevlei se distrik. Petrus is baie betrokke in die gemeenskap as geheel. Annatjie is ’n groot dryfkrag agter die Vrystaatse Lindes en dien van 2002 af as ondervoorsitter in die bestuur van die Lindebond. Sy het tot November 2006 as maatskaplike werker in Botshabelo gewerk.]

h1     Dirnel FOURIE, * 23-10-1972 te Bloemfontein

X 30-03-1996 Luigi Socrate CASALEGGIO te Bloemfontein, *05-03-1971 te Paarl

[Luigi werk as arbeidskonsultant in Bloemfontein en Dirnel by Opvoedkunde by die Vrystaatse Universiteit.]

i1       Annemé CASALEGGIO, * 08-03-2004 te Bloemfontein

i2       Nerika CASALEGGIO, * 06-11-2006 te Bloemfontein

h2     Mattheus Gerhardus FOURIE (Tewie), * 19-06-1974 te Bloemfontein

[Tewie is ongetroud (2007) en boer op die familieplaas Steynspruit. Hy is ’n hardwerkende en netjiese boer. In 2007 is hy besig om Steynspruit te restoureer wat 100 jaar oud is.)

h3     Linde Albertus FOURIE (Linde), * 16-09-1976 te Bloemfontein

X 02-12-2003 Renee LIEBENBERG te Paarl

[Linde werk as ontwikkelaar en sakeman op Danabaai en later op Mosselbaai.]

i1       Miné FOURIE, * 28-07-2006 te George

g3     Aldi, * 24-06-1965 te Bloemfontein

X 16-04-1988 Jacobus Christoffel (Kobus) LOMBARD, * 10-11-1962 te Bloemfontein

(Kobus en Aldi woon in Bloemfontein. Hy is 'n menslikehulpbronbestuurder by SA Truck en sy 'n persoonlike assistent by Technikon Vrystaat.)

h1     Jana LOMBARD, * 16-05-1994 te Bloemfontein

h2     Jaco LOMBARD, * 24-09-1996 te Bloemfontein

h3     René LOMBARD, * 19-02-1998 te Bloemfontein

f2      Andriatha (Pattie), * 05-05-1919, @ 03-08-1919 te Brandfort en + 27-08-1975 te Bloemfontein. Nooit getroud nie.

e3     Cornelia Nicolasina (Nelie), * 24-06-1891 te Brandfort en @ te Bloemfontein en + 13-01-1965 te Pretoria

X 23-04-1912 Jacob Johannes Van Niekerk WESSELS (Japie), * 10-05-1889 te Witpan, Wesselsbron, @ 07-07-1889 te Hoopstad en + 12-03-1965 te Brixton, Johannesburg

[Japie was die vyfde seun van Cornelis Janse Wessels wat nog deur ds Lindley in die ou Voortrekkerkerk in Pietermaritzburg gedoop is. Cornelis was ook vir 21 jaar (1880 - 1901) LV vir Hoopstad. Japie was vee-inspekteur in Wesselsbron se omgewing.]

f1      Cornelis Janse (Corrie) WESSELS, * 04-01-1914 te Brandfort en @ 26-04-1914 te Odendaalsrus

X 02-04-1941 Elma HAMMAN te Kalkfeld SWA

XX 06-10-1972 Carolina Francina Elizabeth (Babs) VAN DER NEST (weduwee LOUW) te Windhoek

f2      Linde (Pietertjie) WESSELS, * 19-01-1927 te Brandfort en @ 01-05-1927 te Carnarvon

X Madge RAVENSCROFT

e4     Petrus Albertus (Albert), * 17-10-1892 te Brandfort en + 23-05-1968 te Bloemfontein

X 13-07-1920 Pauline Tugela PRINSLOO te Brandfort, * 08-09-1899 te Bloemfontein

[Albert het ook Bloemfontein toe getrek en vir baie jare by die munisipaliteit gewerk. Hy en sy broer Hans is met twee susters Prinsloo getroud.]

f1      Pieter Murray, * 17-05-1921, @ 07-08-1921 te Brandfort en + 08-05-1988 te Witbank

X 05-05-1945 Hester Johanna PRETORIUS te De Bloem, Bloemfontein, * 03-04-1925 te Beaufort-Wes en + 01-05-1997 te Witbank

[Murray was ’n uitstekende sportman. Hy het vir die Vrystaat jukskei gespeel en in 1974 Springbokkleure verwerf. In daardie jaar was hy ook lid van die varswaterhengelspan wat Suid-Afrika in die wêreldkampioenskappe in Gent, België verteenwoordig het.]

g1     Tugela Susanna (Elna), * 17-04-1946 te Kroonstad en + 21-02-1981 te Klerksdorp

X Johannes Albertus WESSELS

g2     Petrus Albertus (Piet), * 29-06-1948 te Bloemfontein

X 22-07-1973 Elizabeth Janse VAN VUUREN te Virginia, * 16-10-1949 te Frankfort

[Piet is ’n apteker op Ogies naby Witbank.]

h1     Pieter, * 05-04-1977

h2     Debbie, * 29-10-1978

g3     Paul Machiel Andries, * 16-10-1949 te Bloemfontein

X 04-12-1971 Wilna FOURIE te Pretoria, * 07-08-1953 te Potchefstroom

[Paul woon ook naby Ogies in Mpumalanga.]

h1     Paula, * 08-02-1974 te Pretoria

h2     Murray, * 30-08-1976 te Pretoria

e5     Petronella Aletta (Pietjie), * 30-01-1894, @ 04-03-1894, + 28-01-1974 te Brandfort

X 23-04-1912 Petrus Albertus LINDE (Lang Piet, c9d10e6) * 08-04-1880 te Brandfort en @ 09-05-1880 te Bloemfontein en + 17-10-1970 te Brandfort

e6     Jan Charles, * 25-12-1896, @ 07-02-1897 te Brandfort. Klein dood?

e7     Barend Jacobus (Ben), * 17-03-1898, @ 01-05-1898 te Brandfort

X 12-01-1926 Gertruida Cornelia LINDE (c9d10e3f2) * 11-04-1880 te Brandfort en @ 09-05-1880 te Bloemfontein en + 27-10-19? te Brandfort, * 21-05-1908 te Bloemfontein

[Ben is met ’n niggie van hom getroud, het ook later Bloemfontein toe getrek en bouwerk gedoen.]

f1      Isabella Maria Cornelia (Bella), * 02-02-1928 te Bloemfontein

X 11-10-1947 Jacobus Ignatius De Wet BESTER (Koot) te Bloemfontein-Noord, * 18-10-1925 te Dewetsdorp en + 21-04-1975 te Bloemfontein

XX 1986 Johan DE KLERK, * 29-08-1918

f2      Pieter Albertus (Piet), * 13-10-1933 te Bloemfontein

X 28-07-1960 Althea Emily VORSTER (Thea) te Bloemfontein, * 01-08-1940 en geskei 1977 (na hulle egskeiding is sy op 23-12-1978 getroud met Peter Alphons TREMP in De Bloem, Bloemfontein)

[Piet was die eerste Pieter Albertus Linde omdat sy pa Ben by die registrasie van sy name onder die indruk was dat die oupa se name Pieter Albertus is. Piet was hoofsaaklik aan die SA Lugmag verbonde en het in 1992 afgetree. Sy voorliefde vir die ry van motorfietse het amok veroorsaak in die 1950’s en lank daarna. Hy was ’n grootkaliberskut en het Vrystaat- en Weermagkleure ontvang. Hy het in 1973 die presidentstoel gery (algehele wenner van die kompetisie gewees) by die Hamilton-Skietbaan in Bloemfontein. Speel graag gholf en geniet die natuur.]

g1     Barend Jacobus (Bennie), * 05-03-1961 te Bloemfontein

X Maria Sophia Aletta VIVIER (Marietjie), * 21-09-1962 te Klerksdorp en ¸ 1999

[Bennie het by die Atlas Vliegtuigkorporasie gekwalifiseer as boordtegnikus. Werk later by Denel Vliegtuig­korporasie as helikoptertegnikus op die veelbesproke “Rooivalk” by die Lugmagbasis buite Bloemfontein.]

h1     Michéle, * 19-04-1985 te Bloemfontein

h2     Pieter Albertus, * 25-04-1988 te Bloemfontein

g2     Michéle, * 19-01-1968 te Bloemfontein

X Mark Law PALMER, * 26-08-1963 te Kaapstad en ¸ 2001

[Michéle het BSc aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Werk as lugwaardin by SA Lugdiens in Kaapstad.]

h1     Amy PALMER, *17-08-1995 te Kaapstad

h2     Guy Law PALMER, * 15-10-1996 te Kaapstad

f2 XX 01-08-1981 Elizabeth Gertruida AUSTIN (geb MEYER) (Bets), * 19-06-1952

e8     Johannes Cornelius (Hans), * 10-10-1900 te Brandfort en + 06-01-1986 te Johannesburg

X 15-03-1927 Susanna Jeanette PRINSLOO te Brandfort, * 19-07-1902 te Bishop’s Glen, Brandfort en @ 20-12-1902 te Brandfort en + 07-09-1988 te Johannesburg

[Hans het ter wille van sy jonger suster en haar man afstand gedoen van sy erfgrond op Pietersdal, in Estoire gaan woon en as spoorwegbusbestuurder begin werk. Hy het baie musiektalent gehad en kon vele instrumente bespeel. Vir baie jare was hy die konsertinasolis van die ATKV-orkes in Bloemfontein. Susanna het nie ver van Pietersdal af nie op Corneliasrus grootgeword.]

f1      Johannes Cornelius (Hannes), * 30-08-1929 te Brandfort en @ 27-10-1929 te Bloemfontein

[Hannes het in 1988 die graad D Phil in mineraalekonomie aan RAU ontvang – die eerste persoon in RSA wat dit vermag het. Hy dien as geoloog en as ingenieur in die mynwêreld. Hy is in 1961, tydens die herbegrafnis van die Vrystaatse stamvader in Brandfort se begraafplaas gevra om namens die Lindejeug ’n toespraak te maak. Dit het sy belangstelling in die genealogie wakkergemaak, en hy het baie kosbare tyd daaraan bestee om die Lindes se genealogiese besonderhede na te vors en te orden. Hy publiseer twee boeke: Geslagsregister van Georg Fredrik Linde (1980) en Geslagsregister van Hans Jürgen Linde (1984) waarop hierdie geslagsregister gebaseer is. Hy is die dryfkrag agter die eerste aantal Lindefeeste, tree as redakteur van die Linde-nuus op vir die eerste 25 uitgawes en word verkies as die eerste voorsitter van die Linde-Familiebond. In 2002 tree hy uit en word die eerste erepresident van die Bond.]

X 02-07-1955 Jacoba Catherina ODENDAAL te Kroonstad, * 22-09-1933 te Kroonstad en + 25-10-2003 te Randburg

g1     Johannes Cornelius (Johan of JC), * 07-08-1956 te Kroonstad en @ 11-11-1956 te Odendaalsrus

X 29-08-1981 Petronella Carlina Regina DU TOIT te Johannesburg

[Johan is ’n vlieënier, was lank in die lugmag en het later privaat vliegwerk gedoen.]

h1     Johannes Cornelius (Johan), * 21-02-1983 te Phalaborwa

[Johan is ook ’n vlieënier en vlieg die ambulansvliegtuig in Bloemfontein. In 2010 is hy hoofvlieënier van die Rooikruis in Kimberley.]

X Tersia

h2     Henri Du Toit, * 08-08-1984 te Hoedspruit

[Henri studeer (2006) aan UP. In 2010 werk hy as siviele ingenieur by CIVEC in Johannesburg. Marijke is (2010) mediese dokter by Thembisa-Hospitaal.]]

X 13-03-2010 Marijke MEIJER

h3     Petrus Gerhardus (PG), * 15-09-1985 te Hoedspruit

[PG doen (2006) konstruksiewerk in Londen en (2010) projekbestuur in Johannesburg.]

g1 XX 01-05-1999 Sharon Mc QUEEN te Witrivier, * 03-10-1963

[Johan en Sharon woon (2006) in Dubai. In 2010 is hy kaptein by DHL en doen vlugte na Irak en Afghanistan vir Amerikaanse soldate. Hulle woon in Bahrain waar hy ook eiendomsbestuur doen en Sharon ’n fiksheidsonderneming van hulle huis af bedryf.]

h4     Tristan, * 05-10-2001 en @ 17-03-2002 te Margate

[Tristan word (2010) tuis onderrig in Bahrein en is besig om Afrikaans te leer.]

h5     Taylin-Neil, * 02-05-2003

[Taylin word (2010) tuis onderrig in Bahrain en is besig om Afrikaans en Arabies te leer.]

g2     Elsie Wilhelmina (Elsabe), * 07-09-1957 te Kroonstad en @ 08-12-1957 te Odendaalsrus

X 14-03-1981 Emil Harbert KROMHOUT te Florida

[Elsabe is opgelei as bourekenaar, maar het later in breingimnastiek gespesialiseer en help kinders en volwassenes met leerprobleme. Emil het ’n gevorderde pos by Absa. Hulle woon in Linden, Johannesburg.]

h1     Jan Harper KROMHOUT, * 04-04-1985 te Kemptonpark

h2     Jacquet KROMHOUT, * 19-01-1988 tweeling

h3     Johann KROMHOUT, * 19-01-1988 tweeling

g3     Susanna Jeanette (Sunette), * 02-06-1959 te Kroonstad en @ 06-09-1959 te Odendaalsrus

X 18-07-1981 William BOTHA (Billy) te Florida

[Sunette is in personeelbestuur en werk by die reserwebank. Billy is ’n skuldinvorderaar by Absa.]

h1     Jaco-Rien BOTHA, * 22-02-1985 te Bethlehem en @ 06-1985 te Bethlehem

X 02-06-2007 Jacobus STANDER (Cobus) te Muldersdrift

[Jaco-Rien is ’n skoonheidsterapeut en bedryf ’n praktyk uit haar huis in Wilropark aan die Wesrand. Cobus was jeugleier in die NG Gemeente Horison-Noord en werk tans in die rekenaarbedryf.]

h2     William Jaycee BOTHA, * 27-03-1986 te Bethlehem en @ 06-1986 te Bethlehem

g4     Petrus Gerhardus (Piet), * 04-06-1967 te Johannesburg en @ 01-10-1967 te Randburg

X 01-04-1995 Tanya EVERTSE te Verwoerdburg

[Piet is ’n vlieënier en vlieg Anglo American se goud van die myne af na die raffinadery toe met die tweede grootste helikopter in die land.]

h1     Gerhardus Johannes (Gerhard), * 10-08-1996 te Pretoria

h2     Marthinus Petrus (Martin), * 05-05-1998 en @ 25-12-1998 te Pretoria

f1 XX 10-01-2004 Charlotte Margrieth VAN WYK (weduwee NEL) te Linden, *26-07-1930 te Queenstown

e9     Elizabeth Christina (Lizzie), * 13-04-1908, @ 07-06-1907 te Brandfort en + 04-04-1878 te Bloemfontein

X 22-10-1935 Stephanus Johannes Louwrens (Louw) LINDE (c9d5e3f8) te Brandfort

[Lizzie was met ’n neef van haar getroud. Met die stad toe trekkery is daar gesê  dat Louw nie in die stad sal aard nie. Haar broer Hans, wat eintlik die boerdery op die grond moes voortsit, het toe maar van sy erfgrond afstand gedoen en in die stad gaan woon.]

d18   Martha Johanna, * 07-03-1864 te Schanskraal, @ 01-10-1864 te Bloemfontein, + 10-01-1912 te Bloemfontein

X 12-12-1881 Daniel Jacobus VAN TONDER te Bloemfontein, * 1862? te Weltevreden, Modderrivier, + 01-08-1905 te Weltevreden, distrik Bloemfontein

e1      Petronella Aletta VAN TONDER, * 30-11-1882, @ 07-01-1883 te Bloemfontein

X 23-12-1902 Johan Christiaan DU PREEZ te Bloemfontein

f1      Petrus Johannes DU PREEZ, * 01-11-1904        @ 04-02-1904 te Bloemfontein

f2      Daniel Jacobus DU PREEZ, * 17-08-1910 @ 09-10-1910 te Bloemfontein

f3      Martha Johanna DU PREEZ, * 26-04-1914 @ 11-10-1914 te Bloemfontein

e2      Gideon VAN TONDER, * 18-11-1885 @ 03-01-1886 te Bloemfontein

X 19-01-1909 Elsie Elizabeth Susanna Kruger

f1      Johanna Alida Wilhelmina VAN TONDER, * 09-03-1910 @ 16-03-1910 te Bloemfontein

f2      Martha Johanna VAN TONDER, * 18-10-1911 @ 14-01-1912 te Bloemfontein

f3      Daniel Jacobus VAN TONDER * 02-11-1912 @ 05-01-1913 te Bloemfontein

f4      Theunis Lodewicus VAN TONDER, * 29-03-1916 @ 02-07-1916 te Bloemfontein

f5      Elsie Elizabeth Susanna VAN TONDER, * 20-11-1918 @ 02-02-1919 te Bloemfontein

f6      Gideon VAN TONDER, * 31-08-1924 @ 17-10-1924 te Bloemfontein

e3      Maria Elizabeth VAN TONDER, * 05-10-1888 @ 04-11-1888 te Bloemfontein

X 29-01-1907 Jacobus Johannes DU PREEZ te Bloemfontein (28 jaar oud)

f1      Martha Johanna DU PREEZ, * 27-03-1908 @ 10-04-1908 te Bloemfontein

f2      Petrus Johannes DU PREEZ, * 15-11-1917 @ 20-01-1918 te Bloemfontein

e4      Martha Johanna VAN TONDER, * 26-01-1891 @ 01-03-1891 te Bloemfontein

X 03-11-1908 Petrus Johannes DU PREEZ te Bloemfontein (33 jaar oud)

f1      Martha Johanna DU PREEZ, * 07-02-1910 @ 19-12-1910 te Bloemfontein

f2      Petrus Johannes DU PREEZ, * 04-12-1915 @ 13-12-1915 te Bloemfontein

e5      George Frederik VAN TONDER, * 21-06-1893 @ 06-08-1893 te Bloemfontein

X 04-01-1916 Geertruida Cornelia VAN TONDER te Bloemfontein, (b5c9d2e10f1, dogter van Maria

Catharina Francina LINDE en Daniel Francois VAN TONDER), + 15-07-1973

f1      Maria Catharina Francina VAN TONDER, * 12-11-1917 @ 03-02-1918 te Bloemfontein

X CROUCAMP

f2      Daniel Jacobus VAN TONDER, * 26-11-1921, @ 08-11-1944 te Bloemfontein (gedoop met belydenis)

f3      Ismaël VAN TONDER

f4      Martha Johanna VAN TONDER

f5      Petronella Maria VAN TONDER

X FOURIE

e6      Susanna Maria VAN TONDER, * 20-08-1896 @ 04-10-1896 te Bloemfontein

X 03-06-1913 Marthinus Johannes LINDE

f1      Martha Johanna LINDE, * 17-12-1914 @ 07-02-1915 te Bloemfontein.

d18   XX 21-07-1908 Jan Cornelius TROMP (wewenaar) te Bloemfontein, * 1852

d19   Johannes Cornelis, * 14-11-1865, @ 06-05-1866 te Bloemfontein, + 26-02-1915 te Thalassa, distrik Thaba 'Nchu

X 29-10-1888 Maria Elizabeth VAN TONDER te Bloemfontein, * 1871?

e1      Aletta Elizabeth, * 18-10-1889, @ 01-10-1889 te Brandfort. Waarskynlik jonk oorlede.

e2     Petronella Aletta (Nellie), * 28-10-1890 te Thaba ’Nchu, @ 01-02-1891 te Brandfort

X 16-02-1909 Robert Boon PIENAAR te Thaba ’Nchu, * 1889?

f1       Maria Elizabeth PIENAAR * 23-05-1910, @ 17-07-1910 te Thaba ‘Nchu

f2       Johannes Cornelis PIENAAR, 04-01-1912, @ 04-02-1912 te Thaba ‘Nchu

f3       Johannes Cornelis Linde PIENAAR, * 6-10-1915, @ 14-11-1915 te Thaba ‘Nchu

e2 XX Johannes Marthinus (Jan) STROEBEL

f4       Aletta Elizabeth STROEBEL, * 18-01-1925, @ 01-03-1925 te Thaba ‘Nchu

f5       Petrus Jurie STROEBEL, * 18-04-1933 @ 10-01-1933, te Thaba ‘Nchu

e3     Maria Elizabeth (Malie), * 16-07-1892 te Thalassa, Thaba ’Nchu, @ 04-09-1892 te Brandfort

X 28-03-1911 Georg Hendrik FOURIE te Thaba ’Nchu, * 1891?, + 12-06-1919 te Zijferfontein, distrik Bloemfontein

f1      Maria Elizabeth FOURIE, * 31-12-1911, @ 03-03-1912 te Thaba ’Nchu, + 1929

f2      Johannes Theodorus FOURIE, * 03-02-1919

XX 16-03-1920 Lodewijk Theodorus DE JAGER te Dewetsdorp, * 1892?

f3      Lodewyk Theodorus DE JAGER, * 31-0-1928, @ 04-03-1928 te Thaba 'Nchu

c10   Catharina Elisabeth, * 25-11-1806 en @ 25-12-1806 te Swellendam en + 06-03-1844 te Riviersonderend

X 01-03-1823 Johannes Christoffel LINDE (Kommandant Jan, b2c8) te Swellendam

b5 XXX 15-01-1831 Maria Elisabeth VAN DEVENTER (weduwee) te Swellendam, * te Wageboomsberg, @ 29-11-1778 te Paarl en + 08-04-1833 te Ganzekraal

b6     Cornelia, @ 26-07-1767

X JH REDELINGHUIS