2 DIE VRYSTAATSE LINDES

c9     Georg Fredrik, * 05-10-1804 en @ 23-12-1804 te Swellendam en + 21-07-1877 te Schanskraal, distrik Brandfort

X 13-08-1830 Maria Christina Francina STEYN te Swellendam

[Georg erf die plaas Tierhoek met sy pa se dood in 1836 maar kry in 1839 toestemming om die distrik Swellendam te verlaat en na Colesberg te verhuis. Later vestig hy hom as eerste eienaar op die plaas Schanskraal in die distrik Brandfort, waar hy later ook oorlede is. Hy word in 1851 tot die Wetgewende Raad verkies en was in 1854 mede-ondertekenaar van die Bloemfontein-Konvensie waardeur die Vrystaat sy onafhanklikheid gekry het.  Hy dien in die Provinsiale Regering en later in die Uitvoerende Raad. Omstreeks 1855 word hy kommandant van die burgers in die Bloemfontein-distrik en in 1856 voer hy hulle aan teen die Basoetoes na aanleiding van voortdurende strooptogte. In 1861 word hy tot lid van die Volksraad verkies en dien tot 1864, toe hy hom voltyds aan die boerdery gewy het. Georg was drie keer getroud, die laaste keer met Petronella Aletta De Lange, weduwee van genl Andries Pretorius. Hy het sewentien kinders gehad, waarvan agt seuns. Sewe hiervan is die stamvaders van die sewe familiegroepe van die Vrystaatse Lindes. Vanweë die verwaarlosing van die familiegrafte op die plaas Schanskraal is die oorskot van Org, twee van sy vroue (Petronella Aletta en Anna Magdalena) en een van sy seuns en dié se vrou (Roelof Jacobus en Andriatha Wilhelmina Jacoba) op 10 Julie 1961 in die kerkhof op Brandfort herbegrawe. Hierdie gebeurtenis was ’n belangrike aansporing vir die navorsing wat Hannes Linde (b5c9d14e8f1) oor die familiegeskiedenis van die Lindes in Suid-Afrika gedoen het.]

d1     Maria Margaretha Albertha, * 13-10-1833, + 03-07-1893 te Leeuwkop, distrik Winburg

X 22-07-1850 David Jacobus MAREE te Bloemfontein

e1     Maria Christina Francina MAREE, * 17-04-1851, @ 10-09-1851 te Bloemfontein, + 20-01-1902 te hospitaal van die konsentrasiekamp in Brandfort (Woonadres: Kotzeesvlei, distrik Winburg)

X 13-06-1870 Nicolaas Jacobus KOTZE te Winburg

f1      Johannes Burgers Jacobus KOTZE (Reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f2      David Jacobus KOTZE (Reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f3      Nicolaas Jacobus KOTZE (Reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f4      Dirk Johannes

f5      Maria Margaretha Alberta KOTZE (reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis))

X Johannes Burgers KOTZEE

f6      Maria KOTZE (reeds oorlede volgens moeder se sterftekennis)

f7      Susanna Louisa KOTZE (reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f8      Willem KOTZE

f9      George Frederik KOTZE

f10    Isabella Catharina KOTZE

e2      Susanna Louisa Isabella MAREE, * 14-02-1855, @ 22-04-1855 te Bloemfontein

e3      Isabella Catharina MAREE, * 29-09-1857, @ 10-01-1858 te Bloemfontein, vermoedelik jonk oorlede (vgl. e6)

e4      Johannes Petrus MAREE, * 07-04-1860, @ 24-06-1860 te Bloemfontein

e5      Emarensie Catharina Magdalena MAREE, * 08-06-1862, @ 07-09-1862 te Bloemfontein

e6      Isabella Catharina MAREE, * 02-03-1863, @ 07-05-1863 te Bloemfontein

e7      Johanna Catharina MAREE, * 12-06-1864 @ 05-02-1865 te Bloemfontein, + 29-08-1897 te Wildebeestlaagte, distrik Winburg

X 10-07-1882 Willem Adriaan VAN DEVENTER te Winburg

f1      Gideon Jacobus VAN DEVENTER

f2      David Jacobus VAN DEVENTER

f3      Willem Adriaan VAN DEVENTER

f4      Anna Susanna VAN DEVENTER

f5      Jan Jacobus VAN DEVENTER

f6      Pieter Schalk VAN DEVENTER, * 04-07-1896, @ 04-10-1896 te Winburg

e8      George Frederik MAREE, * 09-08-1866, @ 05-02-1865 te Bloemfontein, + 18-02-1900 te Harrismith

X 28-05-1895 Magdalena Maria Elizabeth VAN BILJON te Winburg

f1      Susanna Jacoba VAN BILJON, * 31-03-1896, @ 07-06-1896 te Winburg

f2      Maria Margaretha Alberta VAN BILJON, * 03-01-1897, @ 05-09-1897 te Winburg

f3      David Jacobus VAN BILJON, * 03-03-1898, @ 27-11-1898 te Senekal (reeds oorlede in 1900)

e9      Anna Elsabe MAREE, * 24-10-1869, @ 23-01-1870 te Winburg

e10    Catharina Elizabeth MAREE, * 15-02-1872, @ 17-08-1872 te Winburg

X 09-12 1889 Christiaan Jacobus SMIT te Senekal

f1      Maria Margaretha Alberta SMIT, * 25-07-1893, @ 01-10-1893 te Senekal

f2      Anna Catharina Elizabeth SMIT, * 11-05-1896, @ 26-07-1896 te Senekal