1. Lidmaatskap

 

  • Lidmaatskap is oop vir alle persone wat van die stamvader, Hans Jürgen Linde afstam.
  • Gesinslede van persone in 1.1 genoem mag ook lede van die Bond word.
  • Lidmaatskap word verkry deur skriftelik of mondeling aansoek te doen en ’n toetreegeld te betaal soos van tyd tot tyd deur die komitee bepaal.