4. Wysiging van die Grondreëls

 

  • Die Grondreëls kan met meerderheidstem tydens ’n vergadering van enige Lindefees gewysig word.
  • Voorgestelde wysigings moet een maand voor die vergadering skriftelik onder al die lede se aandag gebring word.
  • Stemming deur volmag word toegelaat.