Linde-Familiewapen

Linde Familie WapenLinde Wapen in KleurDie familie-wapen is op 18 Desember 1978 amptelik by die Buro vir Heraldiek geregistreer.

Die wapen word soos volg beskryf: “Wapen – in groen, drie gestengelde lindeblare gaffelsgewys aanstotend, en ’n skildhoof, alles van silwer.”