Linde-Gesinswapens

Uit die familiewapen van die Lindebond kan individuele gesinne nou hulle eie gesinswapens laat ontwikkel.

Dr Hannes Linde Gesins WapenDie eerste gesinswapen wat op hierdie wyse ontwikkel is, is dié van dr Hannes Linde van Johannesburg. ’n Weergawe daarvan in wit en swart verskyn hier.  (’n Kleurweergawe kan mettertyd voorsien word.)Gesinne wat daarin belangstel om ’n eie gesinswapen te laat ontwikkel en registreer, kan direk met dr Hannes Linde skakel, wat inligting oor die hele proses sal voorsien. Sy kontakbesonderhede is: Dr JC Linde, Posbus 6091, Weltevredenpark 1715, Tel 011 782 7864.