Linde-Publikasies

Die geslagsregister van die Linde-familie is aanvanklik beskryf in die volgende twee boeke:

Linde, JC 1980. Die geslagsregister van Georg Fredrik Linde (Vrystaatse Lindes). Privaat uitgegee deur die skrywer, Posbus 6091, Weltevredenpark 1715.

Linde, JC 1984. Die geslagsregister van Hans J├╝rgen Linde (Swellendamse Lindes). Privaat uitgegee deur die skrywer, Posbus 6091, Weltevredenpark 1715.