Linde Feeste

Hartland van die Vrystaatse Lindes

Die eerste Linde-fees is op Maselspoort gehou - 'n vakansie-oord net oos van Bloemfontein. Dit bied nie net goeie ontspanningsgeriewe en gerieflike oornagplek nie, maar is ook baie sentraal geleë vir die grootste groep van Lindes in Suid-Afrika, die Vrystaatse Lindes. Hulle oorsprong lê rondom die plaas Schanskraal, die oorspronklike plaas van die stamvader van die Vrystaatse Lindes, Georg Fredrik Linde. Schanskraal is skaars 20 kilometer oos van Maselspoort langs die Osspruit geleë. En dan daarvandaan verder baie bekende plase van die Lindes soos Wardenfield, Enkeldoorn, Kareekloof, Pietersdal, Cyfergat, Mooihoek en ander wat al langs die Osspruit lê. Die Vrystaatse Lindes het dan ook vroeër bekend gestaan as die "Osspruiters".

Reëlingskomitee

In Januarie 1977 het 'n kernkomitee van drie lede bymekaargekom om die fees te begin reël. Die voorsitter was Albert Linde ('n Pietersdaler) en die ander twee lede was Piet Linde en Peet van Heerden (albei Warmfielers). Later is nog nege lede bygevoeg, wat vier vertakkings van die Vrystaatse Lindes verteenwoordig het. Die fees is deur omsendbriewe bekend gestel en soveel moontlik Lindes is van oor die hele land uitgenooi.

Program

SATERDAG, 3 SEPTEMBER 1977

10:00 Kennismaak

12:30 Ligte middagete. Ds Frans Erasmus, 'n familielid van Lichtenburg doen die tafelgebed

15:00 Skriflesing en gebed deur dr Carel Lombaard, 'n familielid van Quellerina

Verwelkoming deur die seremoniemeester, mnr Hannes Linde van Florida

Die seremoniemeester gesels oor die Linde-stamboom

Voordrag deur mev Andriesa Heys van Brandfort - daardie groot verwelkomingstorie van Jan Spies

Openingsrede deur mnr Hendrik van Wyk LPR, 'n familielid van Ventersburg

Praatjie oor verskeie wanbegrippe oor familiewapens deur die seremoniemeester

Familiepraatjie deur mnr Douw Linde van Excelsior

17:00 Die biertuin open - elke belangstellende koop 'n bierglas as aandenking en kry die glas vol gratis bier

'n Groot aptyt word ontwikkel vir die osbraai wat sou volg

18:00 Osbraai

20:00 Dans

SONDAG, 4 SEPTEMBER 1977

08:00 Oggendtee

09:00 Opelugdiens deur ds Kobie Linde van Potchefstroom

Afsluiting van die fees

Kenmerke van die fees

Bywoning: Altesaam 205 volwassenes het die feesboek geteken. Saam met die kinders was daar na berekening 360 feesgangers.

Stamboom: Die geslagsregister van die Lindes was net bekend tot in die vierde geslag. Die feesgangers het die gedagte ondersteun dat dit ontwikkel word tot in die hede. Volgens berekening het die Lindes in daardie stadium tot in die negende geslag gestrek.

Linde-Bondswapen: Die feesgangers dra by om fondse bymekaar te maak vir die ontwikkeling en registrasie van 'n eie Linde-Bondswapen. Afsonderlike gesinswapens kan dan later deur gesinne daaruit ontwikkel word.

Grootste fees: Hierdie eerste Lindefees was groter - wat bywoningsgetalle betref - as al die Lindefeeste wat in later jare gehou sou word. Alle eer aan die feeskomitee wat hulle baie goed van hulle taak gekwyt het en 'n fees gereël het wat die aanwesiges nog vir baie jare met vreugde sou onthou.

Fees 2 10  tot 12 Oktober 1980 te Swellendam

Hartland van die Swellendamse Lindes

Na die geslaagde fees van die Vrystaatse Lindes in 1977 in Bloemfontein is alle oë gerig op die ander tak van die familie – die Swellendammers. Dr Hannes Linde het goed gevorder met die opstel van dié tak se geslagsregister en ’n fees op Swellendam sou die stukrag verleen vir die voltooiing van die werk en die publikasie daarvan in boekvorm.

Reëlingskomitee

Hans Linde van die Paarl (’n Leeurivierer) en sy vrou Bettie neem die leiding. Saam met hulle dien nog twee egpare: Piet en Ria Linde (Leeurivierers) en Tonie en Kobie Linde (Voorrechtsvleiers). Die langnaweek in die Oktober-skoolvakansie 1980 word gekies en Lindes van oor die hele land word uitgenooi. Die fees sal op die skouterrein in Swellendam plaasvind – sentraal vir die Lindes van die omliggende dorpe en Linde-plase soos Kliphoogte in Leeurivier, Joubertsdal, Bruintjiesrivier, Sandkraal, Voorrechtsvlei en ander.

Program

VRYDAG, 10 OKTOBER 1980

Aankoms en bekendstelling: Almal geniet die aandete met heerlike wyn verskaf deur die twee Linde-keldermeesters, Piet Linde van Bonnievale en Wilhelm Linde van Nuy, Worcester.

SATERDAG, 11 OKTOBER 1980

09:30 ’n Besoek aan die Drostdy-Museum onder leiding van Anna Rothman, dogter van die bekende skryfster MER om artikels van die Linde-voorouers te besigtig en na baie interessante vertellings te luister.

11:00 Kranslegging op die familieplaas Kliphoogte wes van Swellendam. Hans Linde van Fouriesburg lê kranse by die grafte van sy oupa en oupagrootjie wat albei die stamnaam Hans Jurie Linde gedra het. Hans se broer, Hannes Linde van Pretoria, doen die gebed.

13:00 Tradisionele middagete met onder andere waterblommetjiebredie en gebraaide soetpatats uit die rûenswêreld, afgesluk met heerlike wyn voorsien deur Piet en Wilhelm.

14:30 Hannes Linde van Johannesburg doen bedankings en lewer ’n praatjie oor die familie. Daarna word ’n aantal kompetisies gehou en pryse gewen.

16:00 Oorkondes van die Vrystaters en die Swellendammers word voorgelees en oorhandig. Org Linde van Bloemfontein oorhandig die een namens die Vrystaatse feeskomitee. Hierdie pragtige dokumente sal in die Drostdy-Museum bewaar word om die Linde-hoekie te verryk.

16:30 Foto’s word geneem deur Hans Linde van Wellington van die feesgroep as geheel en van gesinsgroepe wat teenwoordig is.

18:30 Heerlike braaivleis en boerewors met aartappels in die skil gekook met botter en wyn.

19:30 Dans, gesels en nog meer wyn. Die verrigtings verloop baie gesellig.

SONDAG, 12 OKTOBER 1980

10:00 Die oggenddiens word gelei deur Hans Linde van Wellington. Hy praat oor die boom waarvan die Lindes se van afgelei is en verbind dit met gedeeltes uit die Bybel wat beelde oor bome gebruik om boodskappe tuis te bring.

11:15 Herman Linde van Leeurivier trakteer die familie op koek en tee by die Kaapse Kombuis. Wie anders as Kotie Linde van Johannesburg (vrou van Hannes Linde) het sy arm gedraai om dit te reël?

13:00 Gesamentlike afskeidsete by die Swellengrebel-Hotel

Kenmerke van die fees

Bywoning: Die fees is bygewoon deur 107 volwassenes en kinders wat die feesboek geteken het. As die klein kindertjies bygereken word, was daar minstens 120 mense teenwoordig. Hiervan was 12 Vrystaatse Lindes wat ver gery het om die fees by te woon.

Ouderdom: Daar was Lindes van alle ouderdomme teenwoordig. Opvallend was dat daar heelwat bejaardes teenwoordig was. So was daar Susie Steyn (gebore Linde van Leeurivier) wat 97 was, Agnes Linde van Bonnievale op 85, Hans Linde van Fouriesburg en Willem Linde van Riversdal op 81, en Hans Linde van Johannesburg, Hans Linde van Fraserburg en Bettie Laubscher (gebore Linde), almal rondom 80 jaar oud. Twee Lindes het op die fees verjaar. Hans Linde van Johannesburg het 80 jaar oud geword en klein Hans Jurie Linde van Swellendam het 6 jaar oud geword.

Fees 3 1 tot 3 Oktober 1982 te Potchefstroom

Tweede fees in die noorde

Hierdie keer kom die roering uit die Transvaal en wel uit Potchefstroom se kontrei. Teen die middel van 1981 skakel ds Kobie Linde, kapelaan van Eerste Vesting, vir die voorsitter van die Lindebond, Hannes Linde van Johannesburg, met die gedagte dat die volgende fees op Potchefstroom gehou word. Hierdie gedagte is goed ontvang, bewaar en in die begin van 1982 opgevolg.

’n Klein kernkomitee kom op 5 Februarie 1982 op Potchefstroom bymekaar om sake te bespreek. Daar word besluit dat die naweek van 1 tot 3 Oktober 1982 die geskikste sal wees vir die hou van so ’n fees. Die vernaamste rede hiervoor is dat beide die Vrystaat en die Kaapprovinsie dan nog skoolvakansie het. Aangesien meeste Lindes in die Vrystaat en die Swellendam-gebied saamgetrek is, is dit noodsaaklik dat juis hulle die fees moet kan bywoon. Al die verblyf by Potchefstroom se dam word vir die naweek bespreek.

Reëlingskomitee

Die inisiatief is geneem deur ds Kobie Linde en sy vrou Engela. Hulle is bygestaan deur Piet en Dollie Linde, ook van Potchefstroom.

Program

VRYDAG, 1 OKTOBER 1982

Middag: Aankoms, ontvangs en tuismaak

18:00 Gesamentlike ligte aandete en verwelkoming

SATERDAG, 2 OKTOBER 1982

10:00 – 12:00            Boeresport en gesellige verkeer

Namiddag: Vry vir ontspanning

Vanaf 17:00 Samekoms vir vleisbraai

19:00 Familie-byeenkoms. Skyfies uit Duitsland word onder andere vertoon

SONDAG, 3 OKTOBER 1982

09:00 Erediens

10:30 vir 11:00 Besoek aan President Pretorius-huis

12:00 Groep vertrek vir ete in offisiersklub

Kenmerke van die fees

Bywoning: Volgens handtekeninge in die kampboek het 87 Lindes en verwantes van Lindes die fees bygewoon. Die saamtrek was gehou by die dam aan die noordekant van die dorp waar feesgangers verblyf kon kry in rondawels, huisies en hulle eie woonwaens. Heel gerieflik en alles was puik georganiseer.

Verteenwoordiging: Behalwe die karakter en gees van hierdie fees was dit ook in nog ’n opsig, ten goede, anders as die twee vorige feeste. By Bloemfontein was daar net van die Vrystaatse tak. Hierdie saak is toe reggestel sodat te Swellendam uit die aard van die saak oorheersend Swellendammers was, met net 7% Vrystaters teenwoordig. Op Potchefstroom was daar 60% Vrystaters en 40% Swellendammers. Dit wys op twee sake. Eerstens was die fees nou baie meer verteenwoordigend van albei takke soos wat dit behoort te wees. Tweedens wys dit hoe verspreid die Lindes, Swellendammers sowel as Vrystaters, oor die land is. Tot krediet van die Swellendammers moet gesê word dat van hulle lede van ver af gekom het, van Swellendam, Paarl en Vryburg, terwyl die Vrystaters van so ver as Newcastle en die Oos-Vrystaat gekom het om bymekaar te wees.

Atmosfeer: Die feeskomitee het voorsorg gemaak vir genoeg sitplek op stoele in die koelte van groot, skaduryke bloekoms waar ook die tent van samekoms was. Hier is tee gedrink, geëet, gesels, vleis gebraai kompleet met mikrofoon, krag vir skyfies wys en selfs ’n TV vir die finale voetbalwedstryd tussen Noord-Transvaal en WP – en toe wen die WP per geluk tot groot blydskap van die Swellendammers.

 

 

 

 

 

Die fees wat telkens uitgestel is

Tydens die derde Lindefees in Potchefstroom (Oktober 1982) bied die Frankforters aan dat die volgende fees by hulle gehou kan word. Die datum wat genoem word, is Oktober 1984. Die beoogde plek is die Jim Fouche-vakansieoord langs die Vaaldam. Reeds in Oktober 1983 vertel Hannes Linde, die redakteur van Linde-Nuus dat die jaar 1983 so ’n geweldige droogte in die Noord-Vrystaat meegebring het dat die fees nie ’n jaar later by die Vaaldam gehou sal kan word as dit nie binnekort sommer baie kom reën nie.

In September 1984 word gemeld dat die fees nie daardie jaar sal plaasvind nie. Dis nie net die droogte nie, maar ook die haglike ekonomiese klimaat wat die oorsaak is. In September 1985 kondig Linde-Nuus aan dat die fees moontlik in 1986 gehou gaan word. Die volgende Linde-Nuus verskyn eers in Junie 1988. Die reën het gekom! Die Vaaldam het selfs oorgeloop. Die fees word beplan vir Januarie 1989.

Reëlingskomitee

Die fees is gereël deur Nic Linde van die plaas Ararat in Frankfort se distrik en sy vrou Ria en hulle gesin.

Program

VRYDAG, 13 JANUARIE 1989

Middag: Aankoms, ontvangs en tuismaak

19:30 Gesamentlike ligte aandete, kuier en gesels, boekevat

SATERDAG, 14 JANUARIE 1989

Laatslaap vir dié wat wil, of tennis swem, perdry en so meer.

09:30 Ontbyt

Hannes Linde gesels oor die Lindes

Oorkonde oorhandig deur ds Kobie Linde

Namiddag: Vry vir ontspanning

18:30 Skaapbraai en jolyt

SONDAG, 15 JANUARIE 1989

Eie ontbyt

09:30 Erediens deur ds Kobie Linde van Potchefstroom

12:00 Ete in die restourant. Afskeid

Kenmerke van die fees

Bywoning: Dit is altyd moeilik om te sê hoeveel mense woon so ’n fees by. Nie almal is altyd op dieselfde tydstip by alles teenwoordig sodat die koppe getel kan word nie. Die organiseerders probeer boekhou, maar die syfers klop nooit mooi nie. Nic sê op sy fees was Lindes, Linde-aangetroudes en Linde-aanhangers (wat nog nie getroud is nie) almal saam 127.

Verteenwoordiging: Die Lindefeeste begin nou regtig daarin slaag om die twee hooftakke, die Swellendammers en die Vrystaters, saam te snoer. By die eerste fees in Bloemfontein in 1977 was daar net Vrystaters. Op Swellendam in 1980 was daar van die sowat 120 mense darem 12 lede van die Vrystaatse tak (10%). In 1982 te Potchefstroom was daar van die 105 feesgangers nie minder as 33 Swellendammers nie (31%). En nou op Jim Fouche in 1989 was daar weer 23 Swellendammers teenwoordig (23%). Van die kontreie was daar drie van die Swellendamse kant, naamlik 12 van Leeurivier, 9 van Bruintjiesrivier en 2 van Vryburg. Aan die Vrystaatse kant was daar 17 van Pietersdal, 11 van Kareekloof, 6 Warmfielers, 4 Schanskralers en die res (ongeveer 66) was Frankforters.

Oudste en jongste: Die oudste feesganger was ’n Frankforter, oom Ollie (George Frederik, d7e2f4, bladsy 42 van die rooi boek) wat met die fees 82 jaar, 5 maande en 23 dae jonk was. Die jongste was ’n Poolmantjie (Elsje Petronella Linde, d7e2f2g4, bladsy 41 van die rooi boek) – ook ’n Frankforter.

Aandenkings: Elke huisgesin het by aankoms ’n netjiese feesprogram ontvang met ’n bondwapen voorop en ’n groen strikkie aan – een van die hoofkleure van die wapen. Die saal was netjies versier met die geregistreerde Linde-familiewapens en voorbeelde van ons Lindebondswapen. As aandenkings was daar ook wynglase, koeldrankglase en bierbekers met die bondswapen en feesdatum daarop te koop. Elke botteltjie bier het ’n etiket op gehad om te wys dit was egte Lindeplesier. 

In die hart van die Boland

In Linde-Nuus 17 van Januarie 1991 word aangekondig dat die volgende fees beplan word vir 24 tot 29 September 1991 in die Boland. In die volgende uitgawe van Junie 1991 word die plek gefinaliseer. Dit sal op Wellington wees, en wel op die kampus van die Hugenote-Kollege. Hans Linde en sy gesin van Wellington tref die reëlings.

Program

VRYDAG, 27 SEPTEMBER

14:00       Lindes begin aankom, nesskop, gesels

17:00       Verwelkoming, reëlings

17:30       Aandete

18:30       Kenmekaar, vertellings, gesels

20:30       Aandgodsdiens (ds Hannes Linde, 89, tans die oudste lewende Linde), tee/koffie

SATERDAG, 28 SEPTEMBER

08:00       Ontbyt

09:00       Verwelkoming van dagbesoekers, reëlings, kenmekaar, oorkonde oorhandig (Nic, Frankfort)

10:00       Hannes oor die Lindes, vraetyd, familie uitlê, ontspan

10:30       Tee/koffie, fotosessie, Linde-vergadering

12:30       Middagete, gesels, rus, ontspan

15:30       Tee/koffie, groot rugby op TV (Tvl teen N-Tvl) OF Toer deur Wellington

17:00       Braaivleis, gesellige aand, aandgodsdiens (ds Frans Erasmus, Lichtenburg), tee/koffie

SONDAG, 29 SEPTEMBER

08:00       Ontbyt, gesels, ontspan

09:30       Erediens (dr Frans Linde, lektor Hugenote-Kollege)

10:30       Tee/koffie, gesels, ontspan

12:00       Evaluering, afsluiting

12:30       Middagete

14:00       Gesels, rus, oorbly of groet

Kenmerke van die fees

Bywoning: Dit was nou wel die kleinste Lindefees tot dusver, maar vir ’n streekfees was iets meer as vyftig lede voldoende. Dit was die fees wat die aanwesiges die intiemste beleef het, want die saambly en saameet in die koshuis het nie net die kuiertyd aansienlik verleng nie, maar ook die saamhorigheid gebring wat nodig is.

Reëlings: Hierdie Lindefees is gereël deur ds Hans Linde van Bybelkor op sy tuisdorp Wellington. Die feesgangers het tuisgegaan op die terrein van die Hugenote-Kollege en wel in die Friedenheim-koshuis. Almal is aangemoedig om vir die duur van die fees in die koshuis aan te bly om die groepgees en feestelike atmosfeer te bevorder. Hierdie fees was fyn, stiptelik en netjies gereël en beplan. Hans, sy vrou Susan en hulle span dogters het na ons elke behoefte omgesien – hulle is ’n pragtige gesin wat geoefen is om as ’n vriendelike, hegte eenheid op te tree.

Murray-Jubileumsaal: Die samekomste van die feesgangers is gehou in die Murray-Jubileumsaal wat al in 1905 opgerig is en vandag ’n nasionale monument is. Hierdie saaltjie was netjies ingerig met mooi blommerangskikkings, genoeg stoele, ’n uitstaltafel met allerhande Linde-goed om te sien en te koop, en ’n truprojektor met skerm. Dan was daar ’n groot stamtafel van die Duitse Linders af, ons stamouers tot vandag se Linde-kontreie. Voor hierdie stamtafel het ons vir ure gekuier en uitgepluis wie is wie en waar hoort ons.

Grondreëls en komitee: Tydens die Linde-vergadering is die Grondreëls van die Linde-familiebond bespreek en aanvaar en ’n komitee is verkies. Voorsitter: Hannes Linde van Johannesburg, sekretaris: Hans Linde van Wellington, Nic Linde (Frankfortse tak), Wilhelm Linde (Bruintjiesrivierse tak).

Oorkonde aan die voorsitter: Tydens die fees is ’n oorkonde aan Hannes Linde en sy vrou Kotie oorhandig om dankie te sê vir die maande se harde werk wat hy ingesit het om die geslagsregisters van die Lindes saam te stel. Die oorkonde is deur 49 feesgangers onderteken.