Die Afrikaanssprekende Linde-familie in Suid-Afrika stam almal af van een stamvader. Hy was Hans J├╝rgen Linde, wat in 1753 uit Duitsland in die Kaap aangekom het. Sy nageslag in Suid-Afrika strek tot in die negende geslag en daar is ongeveer 1,700 Afrikaanssprekende persone in Suid-Afrika wat die van Linde dra.

Bladsy 12 van 12