e4     Dirk Cornelis, * 12-09-1844 en @ 19-12-1844 te Swellendam, + 21-05-1909 te Parys, distrik Vredefort

X 12-05-1879 Barbara Johanna Susanna UYS te Boshoff, * 06-09-1863 te Bredasdorp

f1      Susanna Magdalena Petronella, * 22-02-1880, @ 25-04-1880 te Boshoff, + 07-02-1902 te Konsentrasiekamp-hospitaal, Kroonstad

f2      Elsie Maria Diederika, * 12-11-1881 en @ 04-12-1881 te Boshoff. Vermoedelik jonk oorlede, want sy word nie in 1909 in haar pa se sterfkennis genoem nie.

f3      Barbara Susanna, * 08-03-1886, @ 11-04-1986 te Boshoff

f4      Hans Jurie, * 11-07-1888 en @ 02-09-1888 te Boshoff

f5      Maria Magdalena, * 12-1890 en @ 01-03-1891 te Boshoff

X Sandy CAMERON

f6      Wilhelmina Elizabeth, * 24-12-1892 en @ 05-03-1893 te Boshoff

e5     Elsje Maria Dedrika, * 21-08-1847 te Swellendam

X 30-07-1866 Jacobus Petrus Willem (Koos) JOUBERT te Swellendam, * 22-08-1844

f1      Elsje Maria Dedrika (Ellen) JOUBERT, * 05-01-1868

X 25-04-1893 Barend Johannes Geldenhuys (Ben) VILJOEN, * 13-11-1859, + 09-07-1942

[Ben was van Robertson afkomstig, maar het in die Vrystaat gaan woon.]

f2    Gideon Francois JOUBERT, * 21-08-1869

X Rosa VAN EEDEN – Middelrivier

f3    Sophia Johanna (Sophie) JOUBERT, * 26-02-1872

X Lodewyk JOUBERT – Bruintjiesrivier

f4    Barbara Johanna JOUBERT, * 21-07-1873

X Pieter VAN EEDEN – Nooitgedacht

f5    Hans Jurie JOUBERT, * 19-06-1875, + 01-08-1876

f6    Maria Hendrika (Miemie) JOUBERT, * 03-08-1877

X Fanie KRIEL – Montagu

f7    Jacobus Petrus Willem (Koos) JOUBERT, * 26-06-1879

X Cora VAN EEDEN – Middelrivier

f8    Hans Jurie JOUBERT, * 16-09-1881

X Elizabeth STEYN – Leeurivier

f9    Johannes Stephanus JOUBERT, * 15-07-1883, + 27-08-1894

f10    Dirk Cornelius JOUBERT, * 30-06-1885

X Daisy BOSMAN – Wellington

f11    Frederik Jacobus JOUBERT (Frikkie, “Grote”), * 29-06-1889

                                                            X Bettie BADENHORST – Swellendam

c3     Hans Jurgen, @ 1791

X 03-1811 Maria Hendrika KOEN te Swellendam, @ 29-11-1795

d1     Hans Jurie, * 08-06-1812 en @ 31-07-1812 te Swellendam

X 21-12-1834 Elsje Maria Diderika UYS te Swellendam, * 03-09-1816 en @ 17-11-1816 te Swellendam

[Van die vierde geslag af het die tweede naam Jurgen die tipiese Afrikaanse vorm Jurie aangeneem. Hans het op Joubertsdal aan die Bruintjiesrivier in die distrik Swellendam geboer en was ’n voorbeeldige ouderling in die gemeente. Jare later sou ds George Murray van Swellendam ’n boek skryf oor die Christelike deugde. Die denkbeeldige hoofkarakter van die boek, oom Willem Smit, is geskoei op die lewe en voorbeeld van hierdie Hans Linde. Die foto voorin die boek is werklik sy foto.]

e1     Barbara Johanna, * 12-03-1836 en @ 24-04-1836 te Leeuwrivier, Swellendam en + 21-12-1895 te Voorrechtsvlei, Swellendam

X 23-04-1855 Andries Michiel HEYNS te Swellendam, * 17-12-1831 te Leeuwrivier, Swellendam en + 21-06-1902 te Voorrechtsvlei, Swellendam

f1      Elsie Maria Diedrika HEYNS, *02-05-1858 te Remhoogte, Bredasdorp en + 1895

X 1878 Gideon Francois Joubert VAN EEDEN, *19-10-1853 te Swellendam en + 04-01-1932 te Greyton

f2      Helena Catharina HEYNS

f3      Andries Michiel HEYNS

f4      Barbara Johanna HEYNS

f5      Maria Hendrika Sybella HEYNS

X Johannes CILLIERS

f6      Andriesetta Frederika Christina HEYNS

f7      Hansie Maria HEYNS

X J LINGENFELDER

f8      Hans Jurie Linde HEYNS, * 22-02-1875 en + 17-06-1946 te Heidelberg

X Catharina Magdalena LINGENFELDER, * 26-03-1872 te Leeuwrivier, Swellendam en + 27-05-1941 te Heidelberg

f9      Frederick Johannes Jacobus HEYNS

e2     Maria Wilhelmina Hendrika, * 09-05-1839, @ 22-09-1839 te Swellendam en + 23-04-1884

X 22-02-1858 Johannes Stephanus JOUBERT te Swellendam, * 06-04-1837 van Bruintjes Rivier

e3     Hans Jurie, * 21-11-1842 te Kluitjieskraal, Swellendam en @ 15-01-1843 te Swellendam, + 30-06-1933

X 16-08-1864 Barbara Isabella (Bappie) STEYN te Swellendam, * 03-10-1846 en + 29-10-1916

[Hans boer op die plaas Kliphoogte langs die Leeurivier aan die westekant van Swellendam. Hans se wa het klaar gepak gestaan om ook noorde toe te trek om daar ’n heenkome te gaan soek, maar ’n groot vriend, Motzak Swart het hom geld sonder rente geleen om die boerdery op Kliphoogte te kan voortsit. Dit is een van die min familieplase in die omgewing wat steeds aan Lindes behoort. Hans was ’n vroom en voorbeeldige man met groot humorsin wie se gebede by huisgodsdiens ’n belewenis was om na te luister. Bappie was ’n streng en ernstige vrou. As sy roep vir ete, los jy alles net daar en doen wat sy vra.]

f1      Johanna Wilhelmina (Hannie), * 08-06-1865 en @ 06-08-1865 te Swellendam

X 30-04-1889 Petrus Paulus Steyn VAN EEDEN (Piet) te Swellendam, * 1862?

[Piet en Hannie het vroeg uit die Kaap weggetrek en hulle in die omgewing van Christiana gaan vestig. Tydens die Anglo-Boere-oorlog moes hy by geleentheid een van sy kinders self begrawe en omdat die Engelse se koeëls selfs by daardie geleentheid op hom gereën het, het hy later gesukkel om met daardie nasie vrede te maak.]

f2      Hans Jurie, *13-11-1866 en @ 27-12-1866 en + 01-04-1956 te Swellendam

X 08-02-1898 Dina Margaretha UYS (weduwee van Loutjie Swart), *10-07-1869 en + 07-12-1946

[Hans word groot op Kliphoogte in Swellendam se distrik en boer later op Sandkraal aan die oostekant van die dorp. Hy is as jongman getroud met ’n weduwee Swart met vier kinders en hulle het vyf kinders van hulle eie. Sandkraal is die familieplaas van die Swarts. Hans het 1,200 morg gekoop teen een pond per morg en baie jare daaraan afbetaal.]

g1     Hans Jurie, * 31-03-1899 en @ 04-06-1899 te Swellendam en + 17-05-1981 te Fouriesburg

X 18-03-1924 Simona Frederika SWART, * 20-06-1901 te Swellendam

[Hans het op 24-jarige ouderdom sy ouerhuis op Sandkraal in die distrik Swellendam verlaat en eers in Vryheid, Natal, en later op La France in die distrik Fouriesburg geboer. Sy kleinseun Linde du Plessis en sy kleindogter Mona Scheepers sit die boerdery-tradisie in daardie distrik met groot sukses voort.]

h1     Hans Jurie, * 08-09-1925 te Vryheid, Natal en + 18-10-1941 te Fouriesburg

[Hans het op sestienjarige ouderdom in die dorpsdam van Fouriesburg verdrink. So het die direkte linie van Hans Juries in die agtste geslag doodgeloop.]

h2     Johanna Elsabe (Hannetjie), * 10-09-1927 te Vryheid, Natal

X 08-04-1949 Christiaan Lourens DU PLESSIS (Chris) te Pretoria, * 21-11-1919 te Bethal en + 30-06-1977 te Bethlehem

[Hannetjie is in Pretoria as verpleegster opgelei. Chris was onderwyser. Na hulle huwelik het hulle op die plaas Hetloo in die distrik Fouriesburg gaan boer.]

i1       Jan Bernardus DU PLESSIS (Jannie), * 27-09-1950 te Bethlehem

X 13-12-1975 Annette VAN DER WALT te Germiston, * 20-07-1952 te Germiston en + 14-05-2008 te Lichtenburg

i1       XX 27-06-2009 Annatjie BLIGNAUT te Fouriesburg

[Jannie het op Potchefstroom studeer en was predikant van die Gereformeerde Kerke onder andere in Dordrecht, Heilbron, Lichtenburg en Grootfontein (Namibië).]

i2       Hans Linde DU PLESSIS (Linde), * 29-09-1953 te Ficksburg

X 26-01-1980 Petronella LANGENHOVEN (Petro) te Vaalharts, * 22-09-1958 te Vaalharts en + 07-03-2010 te Fouriesburg

[Linde is ’n suksesvolle boer op verskeie plase en woon op Bloemhoek in die distrik Fouriesburg. Hy is in 2012 as "Beesboer van die jaar" in Suid-Afrika aangewys.]

i3       Simona Frederika DU PLESSIS (Mona), * 01-12-1958 te Ficksburg

X 12-01-1980 Johan SCHEEPERS (Makena) te Fouriesburg, * 21-03-1952 te Bethlehem

[Mona en Makena Scheepers boer op Klein Thaba Bosigo en sy bedryf die Oranje-Gastehuis, albei in die distrik Fouriesburg.]

h2 XX 01-06-1983 Jacobus Adriaan ROSSOUW (Kobus) te Clarens, * 04-02-1919 te Burgersdorp en + 04-07-2008 te Pretoria

g2     Dina Margaretha (Magrietha), * 26-12-1900, @ 03-02-1901 en + 20-07-1956 te Swellendam. [Magrietha is nooit getroud nie en het tot met haar pa se dood en kort voor haar eie dood die huishouding op die plaas Sandkraal behartig.]

g3     Johannes Frederick (Hannes), *08-08-1902 en @ 05-10-1902 te Swellendam en + 21-06-1999 te Pretoria

[Hannes het op sewentienjarige ouderdom as plaasseun in Swellendam die roeping ontvang om predikant te word en op Stellenbosch met st 7 gaan begin. Hy het in Kaapstad en Louisville, Kentucky VSA studeer en was predikant in Edenville, Witsieshoek, Durban, Wakkerstroom en Riviera en later Sondagskoolsekretaris van die NG Kerk in Transvaal tot met sy aftrede in 1972. Daarna het hy vir ’n verdere tien jaar bejaardesorg behartig en op tagtigjarige ouderdom die tuig finaal neergelê.]

X 07-05-1932 Anna Christina OLSON te Oak Park, Chicago VSA, * 15-07-1901 te Chicago en + 09-09-1981 te Pretoria

[Anna is in Chicago VSA gebore, was geordende predikant van die Metodistekerk en het as sendeling Afrika toe gekom. Sy het Hannes aan die Universiteit van Kaapstad ontmoet en vir drie jaar in die Belgiese Kongo sendingwerk gedoen. Hulle is in Chicago getroud. Sy het voluit Afrikaner geword en ’n groot rol in die vrouewerk (Transvaalse Vroue-Sendingvereniging) van die NG Kerk gespeel en vir baie jare verpleegstersbearbeiding in Pretoria behartig.]

h1     Anna Louise, * 11-03-1934 te Harrismith en + 16-02-1983 te Pretoria

X Bernardus Thomas RICHARD (Bennie) te Pretoria, * 17-08-1934 te Paarl en + 01-01-1980 te Stilbaai

[Louise het in Pretoria skoolgegaan en is in Stellenbosch as onderwyseres in Afrikaans opgelei. Sy was predikantsvrou en skrywer van ’n aantal Christelike boeke. Bennie was predikant van die NG Kerk in Oos-Londen, Waverley, Naboomspruit en Bosmanstraat Pretoria. Hy het hom veral op jeugwerk toegespits. Hy is as gevolg van ’n hartkwaal op 46 oorlede.]

i1       Bernardus Thomas RICHARD (Bernard), * 20-10-1959 te Stellenbosch

X 11-12-1982 Hanlie SEYFFERT, * 05-11-1962

i2       Johannes Frederick RICHARD (Hannes), * 10-07-1962

h2     Hans Jurie, * 20-07-1941 te Wakkerstroom

X 27-11-1964 Susan Elizabeth VAN TONDER te Pretoria, * 13-07-1943 en @ 31-10-1943 te Pretoria

[Hans het sy skoolopleiding in Pretoria gehad en is aan die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch as predikant opgelei. Hy dien in die NG gemeentes Riversdal en Arcadia. Daarna het hy 30 jaar diens gelewer by Bybelkor/Bybel-Media in Wellington en was by sy aftrede in April 2005 uitvoerende direkteur van kerklike media van die NG Kerk. Susan het in Pretoria skoolgegaan en is aan die Universiteit van Pretoria as maatskaplike werker opgelei. Sy was vir meer as twintig jaar verbonde aan ’n tuisbywerheid in die Paarl. Hans is in 2002 gekies as voorsitter van die Linde-familiebond en tree van die 26ste uitgawe af as redakteur van die Linde-Nuus op.]

i1      Cornelia Petronella (Corné), * 22-12-1965 te Stellenbosch en @ 14-03-1966 te Riversdal

[Corné het in Wellington gematrikuleer, het aan die Universiteit van Stellenbosch in Biblioteekkunde gegradueer, was rekenaaronderwyseres aan die Hoërskool Durbanville en doen van 2008 af rekenaaropleiding vir volwassenes deur Presentation Software Training in die Skiereiland.]

i2      Anna Christina (Christa), * 20-06-1967 en @ 10-09-1967 te Riversdal

X 29-02-1992 Andries Nicolaas SCHREUDER te Wellington, * 27-10-1968

[Christa het in Wellington skoolgegaan, is in Stellenbosch as fisioterapeut opgelei en het in Port Elizabeth, Michigan VSA, Malmesbury en in Pretoria gepraktiseer. Andries is in Big Rapids, Michigan as ’n swaarvoertuig-ingenieur opgelei en het in Malmesbury, Postmasburg en Johannesburg sy beroep beoefen.]

j1      Gert Andries Johannes SCHREUDER (Gerjo), * 17-03-1994 te Despatch

j2      Susan Elizabeth SCHREUDER (Sunel), * 03-11-2000 te Paarl

i3      Susan Elizabeth (Santie), * 15-01-1969 en @ 09-03-1969 te Riversdal

X 12-12-1992 Solomon Johannes TERREBLANCHE (Johann) te Wellington, * 08-11-1965 en + 15-12-2008

[Santie het in Wellington gematrikuleer en is in Stellenbosch as arbeidsterapeut opgelei. Sy is hoof van ’n nasorg-inrigting vir volwasse gestremdes in Athlone. Johann het tot met sy skielike dood weens ’n aneurisme ’n sake-kantoor in Stellenbosch beman.]

j1      Susan Elizabeth TERREBLANCHE (Sulize), * 03-05-1995 te Paarl

j2      Reinette Louise TERREBLANCHE (Lounet), * 11-11-1998 te Tableview

j3      Hendrik Josephus TERREBLANCHE (Handré), * 08-04-2002 te Tableview

i4      Hanlie, * 11-04-1970 en @ 08-06-1970 te Pretoria

[Hanlie het in Wellington skoolgegaan en het aan die Universiteite van Stellenbosch en Suid-Afrika verskeie grade verwerf en is ’n advokaat. Sy dien (2008) as uitvoerende direkteur van maatskaplike ontwikkeling in die Munisipaliteit van Stellenbosch.]

i5      Elna, * 19-12-1974 en @ 12-01-1975 te Pretoria

X 07-11-1998 Abram HORN (Braam) te Wellington, *27-06-1972

[Elna het in Wellington haar skoolopleiding gehad en is in Stellenbosch as Wiskunde-onderwyseres opgelei. Sy gee onderrig in ’n privaatskool in Somerset-Wes. Braam is in Stellenbosch as ’n elektroniese ingenieur opgelei en werk as rekenaarprogrammeur by Telkom en later by Medi-Clinic in Stellenbosch.]

j1      Susan Elizabeth HORN (Elizna), * 06-12-2001 te Stellenbosch

j2      Maryna HORN (Marna), * 10-01-2005 te Stellenbosch

j3      Melindie HORN, * 21-02-2008 te Stellenbosch

j4      Jacobus Wynand HORN (Janko), * 16-01-2012 te Stellenbosch

g3 XX 01-10-1982 Elizabeth Catharina BORNMAN (Bessie) (weduwee CRONJE) te Pretoria, * 17-07-1909 en + 31-10-2006 te Pretoria

g4     Petrus Paulus (Piet), * 02-08-1903 en @ 29-11-1903 en + 06-04-1998 te Swellendam

X 02-04-1946 Maria Nolte KARG te Swellendam, * 1907?

[Piet boer by sy pa Hans op Sandkraal totdat hy op 53-jarige ouderdom die boerdery oorneem. ’n Paar jaar later, toe dit blyk dat sy seun nie wil boer nie, verkoop hy die familieplaas en gaan woon op Swellendam.]

h1     Esther, * 10-03-1947 en @ 04-05-1947 te Swellendam

X 11-03-1967 Jurie Johannes JORDAAN te Buffeljagsrivier, * 24-07-1940 te Heidelberg KP en ¸ 10-08-1999

i1       Gerhard JORDAAN

i2       Linde JORDAAN

h2     Hans Jurie, * 30-12-1949 en @ 05-02-1950 en + 05-04-2008 te Swellendam

X Anna Juliana FABRICIUS, * 30-05-1948

i1      Petrus Paulus, * 16-09-1975 te Swellendam

i2      Lukas Johannes, * 06-10-1979 te Swellendam

i3      Hans Jurie, * te Swellendam

g4 XX 07-04-1977 Elsie Maria LIEBENBERG (weduwee VAN ZYL), * 28-12-1913 en + 18-01-1986

g4 XXX 22-12-1990 Anna Catherina Hendrina NAUDÉ (weduwee GOUWS) te Swellendam, *31-03-1918

g5     Jacobus Bernardus (Koos), * 20-04-1905 en @ 04-06-1905 te Swellendam, + 07-09-1984 te Pretoria

X Elizabeth JORDAAN, oorlede kort ná hulle tweede kind se geboorte

[Koos verlaat sy ouerhuis vir goed en gaan woon in Windhoek waar hy vir baie jare in die staatsdiens werk. Na sy aftrede woon hy in Uvongo en later in Pretoria.]

h1     Bernardus (Barry), * 10-04-1936 te Windhoek

[Barry het 'n Diploma in Landbou aan die Neudam-Landboukollege verwerf. Hy  was plaasbestuurder met beesboerdery in die distrik Kombat in Namibië. Later boer hy op sy eie plaas Devon in Otavi se distrik.]

X 1961 Elsabé Gertruida Petronella LIEBENBERG (Elbé), * 16-03-1934 te Ladismith, ¸ 1972 [Elbé het ’n Diploma in Verpleegkunde (Algemeen, Kraam en Psigiatrie) behaal. Sy woon tans (2011) op Tsumeb, Namibië.]

i1        Melinda, * 30-01-1964 te Windhoek

X 17-12-1988 Antonie Johannes LOUW, * 16-10-1963 te Grootfontein, Namibië

[Melinda het ’n HOD in Huishoudkunde aan die Universiteit van Kaapstad behaal. Antonie het B Sc HOD aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hulle bedryf ’n wild- en jagplaas met die naam Makelaan 75km van Grootfontein af op die pad na Rundu.]

j1      Bernard LOUW, * 11-03-1991 te Otjiwarongo

j2      Leandri LOUW, * 12-06-1995 te Otjiwarongo

j3      Antonie Johannes LOUW (AJ), * 28-04-1997 te Grootfontein

h1 XX 12-05-1973 Ena HEYNS, * 21-01-1944 te Montagu

[Ena het ’n Diploma in Verpleegkunde (Algemeen en Kraam) verwerf en is tans ’n bekwame boervrou.]

i2     Marié, * 04-05-1974 te Otjiwarongo

X 21-03-1998 Leon VISSER, * 10-11-1970 te Windhoek

[Marié is by die Technikon in Bloemfontein opgelei in Inligtingtegnologie. Leon is (2011) pastoor in die Agape-kerk in Windhoek waar Marié die kinderbediening behartig.]

j1     Benn VISSER, * 04-08-2005 te Windhoek

j2     Schalk VISSER, * 11-12-2006 te Windhoek

i3      Jakobus Bernardus (Kobus), * 31-12-1975 te Otjiwarongo

X 2003 Sonja ALBERTS, * 18-08-1978 te Outjo

[Kobus het N5 verwerf in Diesel-werktuigkunde. Hy woon tans (2011) op Otavi waar hy as kontrakteur werk en deeltyds boer. Sonja is ’n nasaat van die Dorslandtrekleier Gert Alberts. Sy het Rekeningkunde aan Unisa bestudeer en werk tans (2011) in Tsumeb.]

j1     Bernardus (Berend), * 16-01-2004 te Outjo

j2     Ilane, * 03-06-2005 te Outjo

                                                                                                    j3    Suné, * 20-05-2009 te Otjiwarongo

h2     Michael, *

[Michael se ma sterf kort na sy geboorte. Die Jordaan-familie maak hom groot met die van JORDAAN. Hy het deur die jare kontak met die Lindes doelbewus vermy. Hy is getroud met 'n dogter van die politikus dr Nic Diederichs en woon later jare in Pretoria.]

g5 XX Lynda Hazel SPENCER, * 03-11-1917

h3     Hazel, *

f3      Elsje Maria Diederika (Ellie), * 25-04-1868 en @ 14-06-1868 te Swellendam, + 1957

X 31-07-1894 Louis Jonas (Lewies) STEYN te Swellendam, * 11-11-1867, + 11-06-1947

[Lewies het op Leeurivier geboer.]

g1     Andries Frederik Willem STEYN (Sterk Andries), * 08-09-1895, + 07-04-1974

g2     Barbara Isabella STEYN, * 15-01-1897, +23-10-1961

g3     Elizabeth Margaretha STEYN, * 15-11-1899, + 1982

g4     Elsje Maria STEYN, * 09-02-1901, + 10-02-1976

g5     Maria Hendrika STEYN, * 28-10-1903, + 15-03-1990

g6     Johanna Wilhelmina STEYN, * 23-01-1907, + 31-12-1980

f4      Petrus Paulus Steyn (Pieter), * 11-10-1869 en @ 23-01-1870 en + 02-07-1941 te Swellendam

X 09-07-1901 Jacoba Margaretha SWART (weduwee DE WET) te Swellendam, * 02-1867 en + 26-05-1947 te Leeukop, Swellendam

[Pieter het eers op Mierkraal en later op Vryheid, suidwes van Swellendam geboer en was ’n welaf man.]

g1     Susanna Sophia (Sophie), * 19-12-1903 en @ 03-01-1904 te Swellendam en + 02-08-1999 te Riviersonderend

X Wynand Jacobus Wilhelm DE WET

h1     Jacobus Stephanus DE WET

h2     Wynand Jaconus DE WET

h3     Petrus Johannes DE WET

XX 20-07-1927 Philippus Albertus MYBURGH (Philip) te Swellendam, * 06-12-1901 in Protem en + 19-04-1985 te Riviersonderend

h1     Philippus Albertus MYBURGH

f5      Barbara Isabella (Bappie), * 24-02-1871 en @ 23-04-1871 te Swellendam en + 11-12-1964 te Riviersonderend

X 23-05-1893 Pieter Marthinus LÖTZ te Swellendam

g1     Petronella (Petro) LÖTZ, X Pieter DE VILLIERS

XX 22-02-1897 Jacob Jacobus Jurie GROENEWALD (Japie) te Swellendam, * 01-05-1866, te Alexanderskloof, @ 10-06-1866 te Napier en + 24-01-1956 te Riviersonderend

g2     Jacob Jacobus Jurie GROENEWALD (Japie)

[Japie boer op Rietfontein, woon later op Riviersonderend.]

f6      Maria Hendrika (Miemie), * 04-01-1875 en @ 28-02-1875 te Waterkloof, Heidelberg en + 12-07-1950 te Strand

X 19-07-1897 Johannes Frederick UYS (Hansie Kadie) te Swellendam, * 03-1872 en + 20-09-1962

g1     Johannes Frederick UYS (Hannes), * 15-04-1899 en + 05-07-1960 te Waterkloof, Heidelberg

X Elsabe Maria CLAASSEN, * 12-07-1902 te Mosselbaai

g2     Hans Jurie UYS (Jurie), * 15-11-1901 te Kadie, Heidelberg en + 19-02-1976

X Elizabeth Catharina VAN DYK te Montagu, * 17-11-1900 en + 16-06-1940

g3     Barbara Isabella UYS, * 28-08-1906

X Jacobus Gabriël SWART, * 01-10-1898 en + 21-06-1951

g4     Jacobus Kunz UYS (Kosie), * 17-07-1908 te Kadie, Heidelberg

X Sara Maryna COETZEE, * 1911 te Heidelberg

f7      Dirk Cornelis (Dirkie), * 20-09-1876 en @ 10-12-1876 te Swellendam en + 10-10-1959 te Hertzogville

X 04-1917 Martha Maria DE WET (Mattie) te Boshoff, *19-09-1889 en + 06-06-1957 te Hertzogville

g1     Hans Jurie, * 23-11-1918 te Hertzogville en + 1991

X 19-04-1943 Johanna Helena Christina KRIEL (Hannetjie) te Hoopstad, * 07-07-1921 en + 1988?

h1     Anna Elizabeth (Elize), * 09-04-1944 te Christiana

X 11-02-1967 Benjamin Joseph STRAUSS (Benito) te Bloemfontein

i1       Christa STRAUSS

i2       Leonie STRAUSS

i3       (Dogter) STRAUSS

h2     Martha Maria (Matty), * 29-03-1953 te Lusaka

X 21-09-1974 Jan H VAN LOGGERENBERG te Bloemfontein

[Matty woon in Petrusburg.]

i1       (Seun) VAN LOGGERENBERG

i2       (Seun) VAN LOGGERENBERG

i3       (Seun) VAN LOGGERENBERG

h3     Ansie, * 09-10-1958 te Hoopstad

X Zirk LOUW

[Ansie woon in Somerset-Oos.]

g2     Catherina Johanna (Ina), * 17-09-1920 te Boshoff

X 01-07-1944 Johannes Christiaan VAN DER WALT te Bloemfontein, * 1920?

h1     Barbara VAN DER WALT

X Philip DE BRUYN van Hoopstad, + 2002? in ’n motorongeluk

h2     (Dogter) VAN DER WALT

h3     (Dogter) VAN DER WALT

g3     Jan de Wet, * 30-01-1925 te Hertzogville en + 01-12-1989

X 30-04-1946 Elizabeth THEUNISSEN (Bessie) te Hoopstad, * 24-12-1922

[Jan de Wet was al die jare ’n boer in Hertzogville se distrik. Bessie geniet in 2012 op 90 goeie gesondheid.]

h1     Marianne, * 26-03-1949 te Pretoria en @ 05-06-1949 te Hertzogville

X 29-09-1973 Alexander Clifford PALMER te Hertzogville, * 28-01-1948 te Port Elizabeth

[Marianne en Alex woon sedert 1973 op die familieplaas Cranemere op die Kamdeboo-vlakte in Pearston se distrik. Sy is ’n kranige kok en het al kosklasse, slypskole en seminare aangebied.]

i1       Lindelize PALMER

X Philip JONKER

j1        Marianna JONKER

i2      Bernadette PALMER

X Paul LE ROUX

[Bernadette is ’n kosskrywer en stilis. Sy woon in Kaapstad en is mede-eienaar van Café Roux in Noordhoek – ’n familierestaurant wat sy saam met haar man en skoonsuster bedryf. Sy is ’n bekende kosskrywer en redakteur in die tydskrifwêreld en het saam met haar ma Marianne in 2008 ’n boek uitgegee “Marmelade en moerkoffie” wat deur Gourmand World Cookbook Awards as wenner aangewys is in die beste plaaslike kookboek-kategorie. Dit handel oor plaaslike, organiese en seisoenkos uit die Kamdeboo-vlakte waar sy grootgeword het.]

i3       Elizabeth PALMER

X Lawrence PAYNE

h2     Dirk Cornelis, * 12-09-1951

X Johanna Magdalena (Hannie) GOUWS te Porterville, * 07-04-1956

[Dirk boer op Hopefield in Hertzogville se distrik.]

i1      Déan, * 11-04-1976 te Hoopstad

X Michelle Nassetta WHITAKER, * 07-12-1983 (VSA-burger) ÷

[Déan en Michelle het in Milnerton, Kaap gewoon. Hy was ’n elektriese kontrakteur en sy was betrokke by die renperdbedryf.]

XX 27-10-2012 Zelna DU PLESSIS te Bloemfontein, * 23-02-1981 te Bloemfontein. [Déan en Zelna boer saam met sy pa op die plaas in Hertzogville se distrik. Zelna is ’n skoonheidsdeskundige en bedryf ’n deeltydse skoonheidsalon op die plaas.]

i2      Rhyno, * 21-06-1978 te Klerksdorp

X 30-06-2012 Michelle Karla WINSTANLEY te Durban, * 06-06-1981 in Sandton. [Rhyno is ’n rekenaarprogrammeur, het sy eie IT-maatskappy en woon in Durban. Michelle doen bemarking van tyddeel-eenhede.]

i3      Elizabeth (Liza), * 22-01-1982

X 26-02-2011 Damian HISLOP te Clarens, * 03-05-1982 te Durban. [Liza en Damian woon in Johannesburg. Liza is ’n onderwyseres by ’n privaatskool en Damian is ’n vennoot in ’n firma wat by die in- en uitvoer van graan betrokke is.]

h3     Hendrik Martinus (Tinus), * 18-08-1956

X Renita VAN JAARSVELD, * 12-12-1968

i1      Jan de Wet, * 10-08-1995

i2      Johannes Jacobus (Juan), * 07-08-1997

i3      Hendrik Marthinus (Hendrie), * 24-10-2000

[Tinus boer op Sweet Home in Hertzogville se distrik.]

g4     Dirk Cornelis, * 05-12-1927 te Boshoff en + 12-12-2005

X 05-11-1949 Hendrina Lovina KRIEL (Rina) te Bloemfontein, * 06-11-1929 te Ladybrand

h1     Marietta, * 30-11-1950

X 05-02-1971 Johannes Heronimus BRINK

h2     Dirk Cornelis (Bambi), * 21-04-1955

h3     Annelize, * 21-10-1959

h4     Herman Theodorus (Theo), * 10-01-1963

f8      Theunis Lodewyk (Steyn) (Theunie), * 18-12-1877 en @ 27-01-1878 te Swellendam

X 15-04-1902 Dorothea Johanna DE WET (Dorie) te Swellendam, * 1881?

g1     Hans Jurie, * 26-02-1903 en @ 05-04-1903 te Swellendam en + 03-07-1977 te Riversdal

X 10-02-1931 Hermy Lucretia MULLER te Herbertsdale, * 15-05-1907 te Herbertsdale

[Hans “Bix” was ’n suksesvolle boer op die plaas Brandfontein in die distrik Riversdal.]

h1     Theunis Lodewyk (Theo), * 17-04-1932 te Mosselbaai en + 2004 te Riversdal

X 04-07-1959 Tobietta Georgina (Kinnie) VAN WYK te Albertinia, * 30-10-1937 te Albertinia

[Theo het op groot grond in die distrikte Riversdal en Albertinia geboer en na aftrede op Jongensfontein gewoon. Kinnie het in 2005 na Albertinia verhuis, waar sy tot haar dood gewoon het.]

i1      Hans Jurgens (Jurgens), * 25-05-1960 te Riversdal

X Maria, * 27-07-1962

j1      Johanna, *

j2      Theunis Lodewyk, *

i2      Bartholomeus Van Wyk, * 02-08-1962 te Riversdal

i3      Theunis Lodewyk, * 21-06-1964 te Riversdal

i4      Jacobus Albertus Van Zyl, * 08-09-1966 te Riversdal

i5      Cornelius Johannes Muller, * 28-04-1970 te Riversdal

h2     Cornelis Johannes (Jockey), * 28-04-1934 te Riversdal

X 13-01-1962 Elsabe SWART te Mosselbaai, * 11-05-1939 en @ 16-07-1939 te Swellendam

[Jockey het met graan en vee op De Fontein in die distrik Riversdal geboer.]

i1      Evaline, * 24-05-1963 en @ 14-07-1963 te Riversdal

X 20-09-1986 Van Zyl ROSSOUW, *27-10-1961 te Robertson

[Evaline en Van Zyl het mekaar op Stellenbosch ontmoet waar hulle albei van 1982 tot 1985 gestudeer het, sy BSc Huishoudkunde Ed en hy BSc Agric. Hulle boer van 1988 af op die plaas Boesmansrivier in Bonnievale se distrik met druiwe en vrugte.]

j1      Cornelis Johannes ROSSOUW, * 12-02-1989 te Robertson

[Cornelis begin in 2008 met BSc Agric op Stellenbosch.]

j2      Elizabeth ROSSOUW (Lisbe), * 22-07-1993 te Robertson

[Lisbe gaan in 2008 skool by La Rochelle in die Paarl.]

i2      Hermy Lucretia, * 01-04-1965 en @ 13-06-1965 te Riversdal

X 13-01-1990 Matthys Johannes DELPORT (Thys) te Riversdal, * 03-11-1963 te Caledon

[Hermy het op Riversdal skoolgegaan en B Huish Ed op Stellenbosch verwerf. Na ’n jaar se skoolhou op Heidelberg is sy getroud met Thys. Hy het op Caledon skoolgegaan en BSc Landbou aan US verwerf. Hulle boer in Caledon se distrik. Thys het verder studeer en MSc in Volhoubare Landbou deur UOVS verwerf. Hermy het die onderneming Lucret begin wat “hotfoil”-drukwerk op oorplate van skape en beeste doen. Die onderneming het oor jare baie gegroei. Sy is hiervoor in 2008 gekies as een van ses finaliste vir “Entrepreneursvrou van die jaar” in die kompetisie van Landbouweekblad/SANLAM.]

j1      Petrus Johannes DELPORT (Pieter), * 03-08-1992 te Caledon

[Pieter is in 2008 in Gr 10 aan die Hoërskool Overberg en is ’n belowende langafstandatleet.]

j2      Cornelis Johannes Linde DELPORT (Linde), * 20-04-1995 te Caledon

[Linde is in 2008 in Gr 7 aan die Overberg-Laerskool in Caledon.]

i3      Johanna Elsabe (Hannabé), *  05-05-1969 te Riversdal

X 03-10-1992 Evert Philippus ODENDAAL (Epie) te Riversdal, * 08-04-1966 te Riversdal

[Hannabé het op Riversdal skoolgegaan, is in Wellington as onderwyser opgelei en het vir twee jaar as stoelassistent by ’n tandarts gewerk. Epie het op Riversdal skoolgegaan en op Elsenburg landbou studeer. Hulle boer in Riversdal se distrik. Hannabé werk sedert 2001 by ’n rekenmeestersfirma in Riversdal.]

j1      Elsabe ODENDAAL, * 05-10-1994 te Riversdal

j2      Evert Philippus ODENDAAL (Epie), * 24-06-1997 te Riversdal

i4      Antoinette, * 10-03-1976 te Riversdal

X 12-04-2008 Adrian Christopher FORD te Normandy, Surrey, VK

[Antoinette is van 2000 af 'n perdry-instrukteur en Adrian bestuur 'n familie-onderneming wat Kersversierings vervaardig. Hulle woon (2010) in Long Sutton, Hampshire, VK.]

j1     Christopher Johannes FORD, * 01-08-2010 te Basingstoke, VK

i5      Louré, * 27-07-1977 te Riversdal

X 12-01-2008 Gideon Jakobus VAN EEDEN te Riversdal, * 05-08-1975 te Riversdal

[Louré en Gideon boer met skape op haar pa se plaas en onder andere met dekriet op ander plase.]

h3     Hans Jurie, * 06-12-1944 en @ 07-01-1945 te Albertinia en + 29-06-2009

X 11-07-1970 Albertha Elizabeth VAN DER VYVER (Bertha) te Albertinia, * 04-08-1942 te Albertinia

[Hans het geboer op Brandfontein in die Riversdal-distrik. Hy is na ’n lang siekbed aan kanker oorlede.]

i1      Isabella, * 09-07-1974 te Riversdal

i2      Hans Jurie, * 15-06-1976 te Riversdal

g2     Anna Dorothea, * 17-04-1909 en @ 06-06-1909 te Swellendam

X 02-09-1930 Marthinus Philippus RABIE

g3     Barbara Isabella, * 07-08-1913 en @ 07-09-1913 te Swellendam

X 08-07-1942 Hendrik Johannes Abraham WALTERS te Swellendam, * 1906?

g4     Willem Daniël (Willie), * 25-08-1920 en @ 03-10-1920 en + 05-12-1976 te Swellendam

X 29-06-1944 Cornelia Margaretha JOUBERT te Swellendam, * 25-04-1919 te Swellendam en + 11-11-2005 te Swellendam

[Willie het langs Leeurivier in die distrik Swellendam geboer.]

h1     Theunis Lodewyk (Boetie), * 01-04-1945 en 03-06-1945 te Swellendam

X 02-10-1971 Maria Magdalena KASSELMAN te Kaapstad, * 27-07-1945 te Riversdal

[Boetie het geboer op Kliphoogte en Middelrivier, en later op die dorp Swellendam gaan woon.]

i1      Elizabeth Johanna (Lizl), * 26-12-1973 te Swellendam

X Gerhard OOSTHUIZEN

[Gerhard en Lizl boer op hulle plaas ’n paar kilometer oos van Bonnievale.]

j1      Marlé OOSTHUIZEN, * 29-05-2004 te Swellendam

j2      Jacobus OOSTHUIZEN, * 20-12-2006 te Swellendam

i2      Cornelia Margaretha (Corné), * 26-07-1976 te Swellendam

X 04-05-2002 Julius Benjamin DU PREEZ, * 08-11-1976 te Groblersdal

[Corné is 'n skoonheidsterapeut, maar is tans tuisteskepper. Julius het aan die Potchefstroomse Landboukollege gestudeer. Na hulle troue het hulle vir twee jaar op 'n perdeplaas in die VSA gewerk. Tans (2010) bedryf hulle 'n melkboerdery op Joubertsdal, die plaas waar die voorouer van amper al die Swellendamse Lindes, Hans Jurie Linde (d1) langs die Bruintjiesrivier in Swellendam se distrik gewoon het. Hulle ry graag saam perd en neem aan uithouritte deel.]

j1     René DU PREEZ, * 06-09-2007 te Worcester

i3      Willem Daniël (Willie), * 08-07-1979 te Swellendam

h2     Elizabeth, * 21-10-1948 en @ 05-12-1948 te Swellendam

X Burgert VAN RENSBURG

[Burgert was verbonde aan die Hoër Landbouskool Oakdale by Riversdal. Later woon hulle in Stilbaai waar hy as eiendomsagent optree.]

f9      Louis Jonas, * 11-02-1879 en @ 04-05-1879 te Kliphoogte, Swellendam en + 18-07-1929

X 12-12-1911 Susanna Maria (Susie) VAN ZYL te Kaapstad. Die egpaar was kinderloos.

[Louis was algemene handelaar by Linde en Badenhorst, Swellendam. Sekretaris van die NP-tak, lid van die skoolkommissie, lid van die lisensiehof en vrederegter. 'n Afrikaanse biblioteek by die skool is na hom vernoem.]

g1     Yvonne CASTELYN (aangenome)

f10    Johannes Gerhardus, * 20-05-1880 en @ 18-07-1880 te Swellendam

f11    Gerhardus Johannes Hermanus, * 29-10-1881 en @ 05-02-1882 te Swellendam

g1     Louis Francois (Frans)

f12    Susanna Martha (Susie), * 20-02-1883 en @ 06-05-1883 te Swellendam

X 13-10-1908 Willem Ferdinand (Bolla) IMMELMAN  te Swellendam, * 1868?

[Bolla boer op 24 Riviere in Porterville se distrik. Ondeunde man met baie streke.]

XX STEYN

f13    Cornelia Christina, * 03-06-1884 en @ 03-08-1884 te Swellendam en + 15-10-1944

X Daniël Jacobus BRUWER van Robertson, * 25-01-1880 en + 16-05-1959

f14    Frederik Jacobus (Fred), * 18-07-1885 en @ 06-09-1885 te Swellendam en + 16-07-1972 te Paarl

X 09-03-1915 Elizabeth Judith (Bessie) STEYN te Swellendam, * 04-04-1893 en + 17-03-1927

[Fred boer op die familieplaas Kliphoogte. Hy was die grapmaker van die familie, maar terselfdertyd ’n baie ernstige en toegewyde man.]

g1     Hans Jurie, * 04-10-1915 en @ 07-11-1915 te Swellendam en + 01-07-1986 te Durban

X 09-01-1943 Elizabeth Maria (Bettie) GOUSSARD te Worcester, * 22-02-1913 te Ladismith KP en + 22-08-2002 te Paarl. Die egpaar was kinderloos.

[Hans was staatsamptenaar in Pretoria en het in die Paarl afgetree.]

g2     Hermanus Christiaan (Herman), * 04-02-1917, @ 01-04-1917, + 28-05-1985 te Swellendam

X 17-06-1939 Magdalena Gertruida Maria (Lenie) STEYN te Worcester (sy kleinniggie),        * 08-06-1913 en + 29-05-1979 te Swellendam

h1     Juliana Susanna Christina, * 01-04-1940 te Mosselbaai

X 09-06-1962 Gideon Johannes (Donny) MOUTON te Swellendam, * 17-10-1938,        + 18-10-1984

i1       Gideon Johannes MOUTON, * 18-01-1964

i2       Herman Linde MOUTON, * 16-08-1966

i3       Tania MOUTON, * 23-01-1972

i4       Tersius MOUTON, * 05-05-1974 en + 08-11-1993

h2     Frederik Jacobus, * 09-01-1947 en @ 02-02-1947 te Swellendam en + 09-07-1977

X 30-03-1974 Maretha MEYER te Swellendam, * 31-08-1945 te Mosselbaai

i1      Hermanus Christiaan (Herman), * 02-05-1975 te Kaapstad en @ 03-08-1975 te Swellendam

i2      Jolana (Lana), * 26-11-1976 te Swellendam

g3     Frederik Jacobus (Basie, Freddie), * 14-06-1924, @ 03-08-1924 te Swellendam en + 24-12-2008 te Mosselbaai

X 24-05-1952 Elizabeth (Bettie) BOTHA te Pretoria, * 22-10-1932 te Johannesburg

[Basie was ’n vingerafdrukdeskundige in die SAPD in Port Elizabeth en Middelburg KP en het op Albertinia en Vleesbaai afgetree.]

h1     Frederik Jacobus (Kobus), * 09-03-1954 te Port Elizabeth

X 23-11-1985 Waltraut HINZE te Piet Retief, * 23-05-1959 te Piet Retief. Die egpaar is kinderloos.

[Kobus was in die vervoerbedryf op Piet Retief en is tans werksaam in sy broer se bou-onderneming op Vleesbaai.]

h2     Ferdinand Wilhelm (Ferdie), *30-11-1955 te Port Elizabeth

[Ferdie woon op Vleesbaai en is in die boubedryf.]

h3     Pieter, * 07-05-1961 te Port Elizabeth

X 23-09-1995 Maria Magdalena (Marlene) CRONJÉ, * 20-02-1963 te Albertinia

[Pieter is in die boubedryf en woon op Vleesbaai.]

i1      Tania, * 27-09-1999

f14 XX 22-04-1930 Anna Susanna ACKERMANN te Kaapstad, * 25-06-1905 te Hanover

g4     Johann Diederich, * 14-05-1932 en @ 03-07-1932 te Swellendam

X 31-05-1952 Villionia VILJOEN (Onia) te Johannesburg, * 25-10-1931 te Riviersonderend en + 2006 in Somerset-Strand

h1     Frederik Jacobus (Derik), * 09-10-1954 te Johannesburg

X 03-11-1979 Marina VAN JAARSVELD te Birchleigh, * 18-06-1957 te Johannesburg

i1      Johann Diederich (Erich), * 18-03-1983 te Johannesburg

i2      Mari-Oni, * 18-02-1986 te Kemptonpark

h2     Helene, * 06-09-1957 te Johannesburg

X 10-10-1981 Frederik Francois PIETERSE (Francois) te Birchleigh, * 23-10-1957 te Rustenburg

i1       Hendriëtte PIETERSE, * 12-07-1984 te Kemptonpark

X 24-10-2009 Jaco VAN DER WALT te Kemptonpark

i2       Arnoldus Francois PIETERSE (Arno), * 03-04-1986 te Kemptonpark

h3 Ernst Wynand Nothling, * 24-10-1964 te Kemptonpark

X 27-04-1991 Colleen Edna GRAY te Port Elizabeth, * 22-11-1965 te Port Elizabeth, ÷

i1      Cole, * 28-10-1991 te Port Elizabeth

i2      Aron, * 21-11-1997 te Port Elizabeth

h3 XX Judie

[Ernst woon in 2009 in Kaapstad se middestad en bedryf saam met Judie die maatskappy SimplyDigital, wat fotografie, ontwerp en webwerf-ontwerp doen. Hy het die webwerf van die Lindebond in 2009 ontwerp.]

c2     Jacobus Nicolaas, @ 04-10-1789

[Nicolaas boer in die omgewing van Lindeshof en neem in 1811 ook die plaas Ganzekraal by sy buurman Hendrik Petrus Wessels oor.]

X 09-1811 Maria Maryna COLIJN, @ 15-10-1797 te Swellendam en + 1834?

d1     Anna Dorothea, * 07-09-1813 te Caledon-distrik

X 01-04-1832 Lambertus Johannes COLYN (wedunaar) te Swellendam, @ 12-12-1802

d2     Hans Jurgen, * 10-11-1815 en @ 11-02-1816 te Swellendam. Jonk oorlede.

d3     Johannes Nicolaas, * 11-12-1819 en @ 16-04-1820 te Swellendam en + 1860

X 20-02-1843 Adriana Albertha VAN EEDEN te Swellendam, * 01-09-1822 te Swellendam

e1     Cornelia Petronella Margaretha, * 20-06-1843 en @ 03-12-1843 te Swellendam

X 29-07-1861 Charles RAVENSCROFT, * 1841?

e2     Jacobus Nicolaas, * 24-12-1844 en @ 11-05-1845 te Swellendam

e3     Maria Magdalena, * 21-03-1849 en @ 02-06-1849 te Swellendam, + 09-07-1902 te Rugby, distrik Ficksburg

X Wybrand Herbershuizen LEWIS (Luwes)

f1    Adriana Albertse LEWIS, * 1871

X 02-12-1890 Johannes Casparus Franciscus DU TOIT te Ficksburg

f2    Hester Johanna (Susanna) LEWIS

f3    Wybrand Herbershuizen LEWIS, * 04-01-1879, @ 04-05-1879 te Ficksburg

f4    Cornelia Margaretha Petronella LEWIS, * 26-09-1881, @ 27-11-1881 te Ficksburg

X 06-12-1898 Nicolaas Jacobus RAVENSCROFT te Ficksburg

f5    Nicolaas Johannes LEWIS, * 04-03-1885, @ 03-05-1885 te Ficksburg

d3 XX 09-03-1857 Maria Elizabeth VILJOEN te Swellendam

d4     Jacobus Nicolaas, * 15-12-1821 en @ 24-02-1822 te Swellendam. Jonk oorlede.

d5     Johanna Maryna, @ 24-05-1824 van “Bosjesmanspad, Swellendam”

X 22-03-1858 Nicolaas Johannes COLYN te Swellendam, * 1831, 'n “landbouer van Zoutpans Doorn, Robertson”

d6     Jan Adriaan, * 10-11-1826 en @ 25-02-1827 te Swellendam

X 23-09-1851 Maria Elizabeth COLYN te Swellendam, * 1831

d7     Catharina Elisabeth, * 28-05-1829 en @ 21-03-1830 te Swellendam

d8            Maria Hendrica, * 1832?, jonk oorlede. Sy was net meer as 'n week oud toe haar ma oorlede is. + 10-1834

a    Hans Jürgen Linde (STAMVADER), * 21-09-1730 en @ 24-09-1730 te Hagsfeld, Durlach in Duitsland, + 1775? aan die Sonderendrivier en waarskynlik begrawe in die historiese kerkhof op die plaas Leeukraal by Lindeshof.

X 05-11-1758 Catharina Elisabeth SWART (weduwee van Pieter Moleman) te Stellenbosch,  @ 19-10-1727

[Hans Jürgen is die stamvader van al die Afrikaanse Lindes in Suid-Afrika. Hy het in 1753 met die skip Leijden in die Kaap aangekom as soldaat in diens van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie. Hy word in 1754 wamaker, in 1757 plaasarbeider en in 1758 word hy burger van die Kolonie. Van 1759 af boer hy op die plaas Gansekraal aan die Sonderendrivier, waar hy ook vir ’n tyd lank seinwagter vir die kanon op Tierberg was.]

b1     Hans Jurgen, * 1759 en @ 06-10-1759 en + 15-04-1831

X 23-11-1783 Johanna Maria HUMAN, @ 31-10-1762 te Stellenbosch en + 15-04-1831

[Hans Jurgen was in 1806 veldkornet van Grootvlakte aan die Sonderend, maar is vervang omdat hy hom in die teenwoordigheid van die waarnemende goewerneur, sir David Baird, “onbetaamlik” gedra het.]

c1     Johanna Christina, * 27-05-1786 en @ 08-10-1786 te Lindeshof en + 31-10-1859 te George

X 03-08-1806 Jonathan Willem GROENEWALD te Swellendam, @ 06-07-1777 te Swellendam en + 26-05-1840 te George

d1     Johanna Susanna GROENEWALD, * 16-06-1807 te Stormsvlei en + 18-04-1881 te George

X 25-10-1831 Alfred George ROBERTSON, * 07-10-1798 te London en + 29-11-1871 te George

d2     Jacobus GROENEWALD, * 14-10-1808 en + 12-08-1842 te Port Natal (dissenterie)

d3     Jonathan Willem GROENEWALD, * 27-02-1812 – woon op die plaas Uitkyk, George

d4     Johannes Hendrikus GROENEWALD, * 26-01-1815 te Swellendam en + 23-12-1897 te Hoogekraal, George

X 17-09-1837 Catharina Elizabeth HUMAN, * 17-01-1820 en @ 27-04-1820 te Swellendam en + 24-12-1903 te George

d5     Susanna Magdalena GROENEWALD, * 10-01-1817 en + 1901 – nooit getroud nie

d6     Maria Margaretha GROENEWALD, * 23-03-1818

d7     Catharina Elizabeth GROENEWALD, * 16-12-1819

d8     Martha Helena GROENEWALD, * 19-03-1824 en X Hendrik GERICKE

d17   Petrus Albertus (Piet), * 24-06-1861 te Schanskraal, @ 19-01-1862 te Bloemfontein, + 31-03-1936 te Pietersdal, distrik Brandfort

X 17-05-1886 Cornelia Nicolasina TAUTE te Brandfort, * 14-09-1869 te Palmietfontein

[Piet boer op Pietersdal, ’n deel van Schanskraal in die distrik Brandfort. Pietersdal is aan die oostekant van die Osspruit, die rivierloop wat die twee plase skei. Hy het nege kinders gehad, ses seuns en drie dogters.]

e1     George Frederick (Jors), * 16-02-1887 te Brandfort en + 13-11-1957 te Bloemfontein

X 02-04-1912 Elizabeth Johanna Isabella Francina DU TOIT (Bettie) te Bloemfontein, * 26-12-1891 te Bloemfontein en + 17-03-1976 te Pretoria

[Jors het ook op sy deel van Pietersdal geboer, maar vroeg reeds het hy sy grond verkoop, Bloemfontein toe getrek en by Estoire, oos van die stad, op ’n kleinhoewe gebly.]

f1      Petrus Albertus (Piet), * 06-12-1913 en @ 01-02-1914 te Brandfort en + 14-10-1995

X 06-03-1937 Maria Magdalena VORSTER (Lena) te Bloemfontein, * 04-06-1917 en @ 11-08-1917 te Colesberg

[Piet is die meubelmaker van die familie. Saam met sy seun Charl het hulle menige skynbaar lendelam en nikswerd oudhede op ’n meesterlike wyse tot waardevolle sierade gerestoureer. Daar staan van hulle handewerk landwyd in huise rond.]

g1     George Frederick, * 10-09-1939 en + 28-09-1940 te Bloemfontein

g2     Charl Jacob, * 14-09-1943 te Pretoria en + 27-07-1998

X 08-07-1967 Mercia Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein. Die egpaar was kinderloos.

XX Anita BARNARD. Die egpaar was kinderloos (Geskei van haar)

XXX 06-05-1989 Elsie Margaretha VAN NIEKERK te Brandwag, Bloemfontein (woonplek tydens huwelik:  Charltonville)

g3     Maria Magdalena (Marie), * 16-07-1947 te Pretoria

X 09-01-1972 Pieter Johannes FOURIE te Bloemfontein, * 11-09-1940 te Springs en + 14-08-1994

h?     Mia STRAUSS

g4     Elizabeth (Elize), * 02-02-1955 te Bloemfontein

X 18-12-1976 Frederick Wilhelmus RAS te Bloemfontein

f2      Anna Maria, * 13-07-1917 te Bloemfontein, @ 07-10-1917 te Brandfort

X 06-03-1937 Jozef Jooste NIENABER te De Bloem, Bloemfontein, * 30-01-1908 te Bethulie en + 03-12-1971 te Pretoria

g1     Elizabeth Francina (Bettie) NIENABER, * 12-10-1938 te Pretoria

X Willem Adriaan VERMEULEN

g2     Sarel Gerhardus NIENABER, 12-12-1942 te Pretoria

X Rita Charlotte BOTHA

g3     Anna Catharina NIENABER, * 21-09-1947 te Pretoria

X James Stuart (Sandy) ALLISON

f2 XX Tjaart BENADE en ¸ te Pretoria

f3      Cornelia Nicolasina (Nelie), * 02-12-1923 te Bloemfontein, @ 02-02-1924 te Brandfort, + 29-03-2003 te Pretoria

X 30-09-1944 Jacobus Petrus NIENABER (Koos) te De Bloem, Bloemfontein, * 22-09-1917 te Burgersdorp en + 13-01-2006 te Pretoria

g1     Elizabeth Isabel (Isa) NIENABER, * 30-06-1946 te Bloemfontein

X 29-10-1971 Salomon Cornelis Gerhard VERMAAK te Pretoria

g2     Anna Johanna NIENABER, * 11-01-1952 te Clocolan

X 14-12-1973 Petrus Jacobus Olivier te Pretoria

g3     Fredelien (Frikkie) NIENABER, * 01-02-1953 te Excelsior

X 17-03-1973 Louis Johannes MEYER te Pretoria

g4     Susan (Sonnie) NIENABER, * 11-01-1957 te Bloemfontein

X 10-03-1979 Otto Wilhelm WARSCHKUHL te Pretoria, * 06-01-1955 te Ermelo

[Sonnie was vir baie jare Wiskunde-onderwyser by hoërskole in Pretoria en is sedert 2004 huisvrou. Otto se pa het uit Duitsland na Suid-Afrika geëmigreer. Otto is opgelei in personeelbestuur en is tans (2010) groepbestuurder arbeidsbetrekkings by Exarro (wat uit Yskor ontstaan het). Die hele gesin is lief vir die buitelewe en kamp graag - ook in die buurlande.]

h1    Otto Wilhelm WARSCHKUHL, * 01-08-1985 te Pretoria

[Otto is 'n myningenieur by BHP Billiton in Witbank (2010).]

h2    Cornelia WARSCHKUHL, * 15-12-1986 te Pretoria

[Cornelia is besig (2010) met haar finale opleiding as geoktrooieerde rekenmeester. Sy het vir SA onder 19 muurbal gespeel.]

f4      Abrama Elizabeth (Bramie), * 09-07-1925, @ 29-09-1925 te Brandfort, +

X 27-04-1946 Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet) te Bloemfontein, * 16-12-1924 te Bloemfontein (sien d14e2f2)

g1     Elizabeth Johanna (Elsa) DU PREEZ, * 26-07-1947 te Bloemfontein

X 14-03-1970 Calvyn Gerhardus KNOETZE te Bloemfontein

g2     Magdalena (Daleen) DU PREEZ, * 01-07-1951 te Bloemfontein

X 15-12-1972 Andries Petrus J WELTHAGEN te Bloemfontein

g3     Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet), * 24-04-1955 te Bloemfontein

g4     Estelle DU PREEZ, * 30-01-1958 te Bloemfontein

g5     Linette DU PREEZ, * 11-05-1961 te Bloemfontein

e2     Petrus Johannes, * 23-09-1889 te Schanskraal en + 13-01-1947 te Annex, Bloemfontein

X 21-12-1915 Anna Magdalena LINDE (Annie Piet, c9d10e11) te Brandfort, * 06-07-1892 te Brandfort en + 29-09-1982 te Bloemfontein

[Petrus het die langste van die broers in die omgewing van Schanskraal geboer.]

f1      Petrus Albertus (Albert), * 21-01-1918, @ 03-03-1918 te Brandfort, + 22-02-1984

X 11-07-1942 Dirkie Johanna NEL te Verkeerdevlei, * 12-04-1923 te Winburg

[Albert het die boerdery op die plaas Annex voortgesit.]

g1     Elsie Petronella, * 08-11-1944 te Bloemfontein, @ 04-02-1945 te Bloemfontein-Oos

X 06-02-1965 Barend Jacobus FOURIE (Ben) te Bloemfontein

[Elsie en Ben boer in die distrik Verkeerdevlei.]

h1     Mattheus Gerhardus FOURIE (Tewie), * 01-03-1966

X 19-09-1995 Cherié DE WET

h2     Petrus Albertus Linde FOURIE (Albertus), * 11-10-1968

X Elize VAN SCHALKWYK

h3     Petrus Johannes FOURIE (Petrus), * 16-04-1973

h4     Diana FOURIE, * 28-04-1972

X VAN NIEKERK

g2     Anna Magdalena (Annatjie), * 03-03-1946 te Bloemfontein, @ 07-07-1946 te Bloemfontein-Oos

X 11-07-1971 Petrus Johannes FOURIE te Bloemfontein, * 16-07-1944 te Thaba Nchu

[Annatjie en Petrus boer op die familieplaas Steynspruit in Verkeerdevlei se distrik. Petrus is baie betrokke in die gemeenskap as geheel. Annatjie is ’n groot dryfkrag agter die Vrystaatse Lindes en dien van 2002 af as ondervoorsitter in die bestuur van die Lindebond. Sy het tot November 2006 as maatskaplike werker in Botshabelo gewerk.]

h1     Dirnel FOURIE, * 23-10-1972 te Bloemfontein

X 30-03-1996 Luigi Socrate CASALEGGIO te Bloemfontein, *05-03-1971 te Paarl

[Luigi werk as arbeidskonsultant in Bloemfontein en Dirnel by Opvoedkunde by die Vrystaatse Universiteit.]

i1       Annemé CASALEGGIO, * 08-03-2004 te Bloemfontein

i2       Nerika CASALEGGIO, * 06-11-2006 te Bloemfontein

h2     Mattheus Gerhardus FOURIE (Tewie), * 19-06-1974 te Bloemfontein

[Tewie is ongetroud (2007) en boer op die familieplaas Steynspruit. Hy is ’n hardwerkende en netjiese boer. In 2007 is hy besig om Steynspruit te restoureer wat 100 jaar oud is.)

h3     Linde Albertus FOURIE (Linde), * 16-09-1976 te Bloemfontein

X 02-12-2003 Renee LIEBENBERG te Paarl

[Linde werk as ontwikkelaar en sakeman op Danabaai en later op Mosselbaai.]

i1       Miné FOURIE, * 28-07-2006 te George

g3     Aldi, * 24-06-1965 te Bloemfontein

X 16-04-1988 Jacobus Christoffel (Kobus) LOMBARD, * 10-11-1962 te Bloemfontein

(Kobus en Aldi woon in Bloemfontein. Hy is 'n menslikehulpbronbestuurder by SA Truck en sy 'n persoonlike assistent by Technikon Vrystaat.)

h1     Jana LOMBARD, * 16-05-1994 te Bloemfontein

h2     Jaco LOMBARD, * 24-09-1996 te Bloemfontein

h3     René LOMBARD, * 19-02-1998 te Bloemfontein

f2      Andriatha (Pattie), * 05-05-1919, @ 03-08-1919 te Brandfort en + 27-08-1975 te Bloemfontein. Nooit getroud nie.

e3     Cornelia Nicolasina (Nelie), * 24-06-1891 te Brandfort en @ te Bloemfontein en + 13-01-1965 te Pretoria

X 23-04-1912 Jacob Johannes Van Niekerk WESSELS (Japie), * 10-05-1889 te Witpan, Wesselsbron, @ 07-07-1889 te Hoopstad en + 12-03-1965 te Brixton, Johannesburg

[Japie was die vyfde seun van Cornelis Janse Wessels wat nog deur ds Lindley in die ou Voortrekkerkerk in Pietermaritzburg gedoop is. Cornelis was ook vir 21 jaar (1880 - 1901) LV vir Hoopstad. Japie was vee-inspekteur in Wesselsbron se omgewing.]

f1      Cornelis Janse (Corrie) WESSELS, * 04-01-1914 te Brandfort en @ 26-04-1914 te Odendaalsrus

X 02-04-1941 Elma HAMMAN te Kalkfeld SWA

XX 06-10-1972 Carolina Francina Elizabeth (Babs) VAN DER NEST (weduwee LOUW) te Windhoek

f2      Linde (Pietertjie) WESSELS, * 19-01-1927 te Brandfort en @ 01-05-1927 te Carnarvon

X Madge RAVENSCROFT

e4     Petrus Albertus (Albert), * 17-10-1892 te Brandfort en + 23-05-1968 te Bloemfontein

X 13-07-1920 Pauline Tugela PRINSLOO te Brandfort, * 08-09-1899 te Bloemfontein

[Albert het ook Bloemfontein toe getrek en vir baie jare by die munisipaliteit gewerk. Hy en sy broer Hans is met twee susters Prinsloo getroud.]

f1      Pieter Murray, * 17-05-1921, @ 07-08-1921 te Brandfort en + 08-05-1988 te Witbank

X 05-05-1945 Hester Johanna PRETORIUS te De Bloem, Bloemfontein, * 03-04-1925 te Beaufort-Wes en + 01-05-1997 te Witbank

[Murray was ’n uitstekende sportman. Hy het vir die Vrystaat jukskei gespeel en in 1974 Springbokkleure verwerf. In daardie jaar was hy ook lid van die varswaterhengelspan wat Suid-Afrika in die wêreldkampioenskappe in Gent, België verteenwoordig het.]

g1     Tugela Susanna (Elna), * 17-04-1946 te Kroonstad en + 21-02-1981 te Klerksdorp

X Johannes Albertus WESSELS

g2     Petrus Albertus (Piet), * 29-06-1948 te Bloemfontein

X 22-07-1973 Elizabeth Janse VAN VUUREN te Virginia, * 16-10-1949 te Frankfort

[Piet is ’n apteker op Ogies naby Witbank.]

h1     Pieter, * 05-04-1977

h2     Debbie, * 29-10-1978

g3     Paul Machiel Andries, * 16-10-1949 te Bloemfontein

X 04-12-1971 Wilna FOURIE te Pretoria, * 07-08-1953 te Potchefstroom

[Paul woon ook naby Ogies in Mpumalanga.]

h1     Paula, * 08-02-1974 te Pretoria

h2     Murray, * 30-08-1976 te Pretoria

e5     Petronella Aletta (Pietjie), * 30-01-1894, @ 04-03-1894, + 28-01-1974 te Brandfort

X 23-04-1912 Petrus Albertus LINDE (Lang Piet, c9d10e6) * 08-04-1880 te Brandfort en @ 09-05-1880 te Bloemfontein en + 17-10-1970 te Brandfort

e6     Jan Charles, * 25-12-1896, @ 07-02-1897 te Brandfort. Klein dood?

e7     Barend Jacobus (Ben), * 17-03-1898, @ 01-05-1898 te Brandfort

X 12-01-1926 Gertruida Cornelia LINDE (c9d10e3f2) * 11-04-1880 te Brandfort en @ 09-05-1880 te Bloemfontein en + 27-10-19? te Brandfort, * 21-05-1908 te Bloemfontein

[Ben is met ’n niggie van hom getroud, het ook later Bloemfontein toe getrek en bouwerk gedoen.]

f1      Isabella Maria Cornelia (Bella), * 02-02-1928 te Bloemfontein

X 11-10-1947 Jacobus Ignatius De Wet BESTER (Koot) te Bloemfontein-Noord, * 18-10-1925 te Dewetsdorp en + 21-04-1975 te Bloemfontein

XX 1986 Johan DE KLERK, * 29-08-1918

f2      Pieter Albertus (Piet), * 13-10-1933 te Bloemfontein

X 28-07-1960 Althea Emily VORSTER (Thea) te Bloemfontein, * 01-08-1940 en geskei 1977 (na hulle egskeiding is sy op 23-12-1978 getroud met Peter Alphons TREMP in De Bloem, Bloemfontein)

[Piet was die eerste Pieter Albertus Linde omdat sy pa Ben by die registrasie van sy name onder die indruk was dat die oupa se name Pieter Albertus is. Piet was hoofsaaklik aan die SA Lugmag verbonde en het in 1992 afgetree. Sy voorliefde vir die ry van motorfietse het amok veroorsaak in die 1950’s en lank daarna. Hy was ’n grootkaliberskut en het Vrystaat- en Weermagkleure ontvang. Hy het in 1973 die presidentstoel gery (algehele wenner van die kompetisie gewees) by die Hamilton-Skietbaan in Bloemfontein. Speel graag gholf en geniet die natuur.]

g1     Barend Jacobus (Bennie), * 05-03-1961 te Bloemfontein

X Maria Sophia Aletta VIVIER (Marietjie), * 21-09-1962 te Klerksdorp en ¸ 1999

[Bennie het by die Atlas Vliegtuigkorporasie gekwalifiseer as boordtegnikus. Werk later by Denel Vliegtuig­korporasie as helikoptertegnikus op die veelbesproke “Rooivalk” by die Lugmagbasis buite Bloemfontein.]

h1     Michéle, * 19-04-1985 te Bloemfontein

h2     Pieter Albertus, * 25-04-1988 te Bloemfontein

g2     Michéle, * 19-01-1968 te Bloemfontein

X Mark Law PALMER, * 26-08-1963 te Kaapstad en ¸ 2001

[Michéle het BSc aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Werk as lugwaardin by SA Lugdiens in Kaapstad.]

h1     Amy PALMER, *17-08-1995 te Kaapstad

h2     Guy Law PALMER, * 15-10-1996 te Kaapstad

f2 XX 01-08-1981 Elizabeth Gertruida AUSTIN (geb MEYER) (Bets), * 19-06-1952

e8     Johannes Cornelius (Hans), * 10-10-1900 te Brandfort en + 06-01-1986 te Johannesburg

X 15-03-1927 Susanna Jeanette PRINSLOO te Brandfort, * 19-07-1902 te Bishop’s Glen, Brandfort en @ 20-12-1902 te Brandfort en + 07-09-1988 te Johannesburg

[Hans het ter wille van sy jonger suster en haar man afstand gedoen van sy erfgrond op Pietersdal, in Estoire gaan woon en as spoorwegbusbestuurder begin werk. Hy het baie musiektalent gehad en kon vele instrumente bespeel. Vir baie jare was hy die konsertinasolis van die ATKV-orkes in Bloemfontein. Susanna het nie ver van Pietersdal af nie op Corneliasrus grootgeword.]

f1      Johannes Cornelius (Hannes), * 30-08-1929 te Brandfort en @ 27-10-1929 te Bloemfontein

[Hannes het in 1988 die graad D Phil in mineraalekonomie aan RAU ontvang – die eerste persoon in RSA wat dit vermag het. Hy dien as geoloog en as ingenieur in die mynwêreld. Hy is in 1961, tydens die herbegrafnis van die Vrystaatse stamvader in Brandfort se begraafplaas gevra om namens die Lindejeug ’n toespraak te maak. Dit het sy belangstelling in die genealogie wakkergemaak, en hy het baie kosbare tyd daaraan bestee om die Lindes se genealogiese besonderhede na te vors en te orden. Hy publiseer twee boeke: Geslagsregister van Georg Fredrik Linde (1980) en Geslagsregister van Hans Jürgen Linde (1984) waarop hierdie geslagsregister gebaseer is. Hy is die dryfkrag agter die eerste aantal Lindefeeste, tree as redakteur van die Linde-nuus op vir die eerste 25 uitgawes en word verkies as die eerste voorsitter van die Linde-Familiebond. In 2002 tree hy uit en word die eerste erepresident van die Bond.]

X 02-07-1955 Jacoba Catherina ODENDAAL te Kroonstad, * 22-09-1933 te Kroonstad en + 25-10-2003 te Randburg

g1     Johannes Cornelius (Johan of JC), * 07-08-1956 te Kroonstad en @ 11-11-1956 te Odendaalsrus

X 29-08-1981 Petronella Carlina Regina DU TOIT te Johannesburg

[Johan is ’n vlieënier, was lank in die lugmag en het later privaat vliegwerk gedoen.]

h1     Johannes Cornelius (Johan), * 21-02-1983 te Phalaborwa

[Johan is ook ’n vlieënier en vlieg die ambulansvliegtuig in Bloemfontein. In 2010 is hy hoofvlieënier van die Rooikruis in Kimberley.]

X Tersia

h2     Henri Du Toit, * 08-08-1984 te Hoedspruit

[Henri studeer (2006) aan UP. In 2010 werk hy as siviele ingenieur by CIVEC in Johannesburg. Marijke is (2010) mediese dokter by Thembisa-Hospitaal.]]

X 13-03-2010 Marijke MEIJER

h3     Petrus Gerhardus (PG), * 15-09-1985 te Hoedspruit

[PG doen (2006) konstruksiewerk in Londen en (2010) projekbestuur in Johannesburg.]

g1 XX 01-05-1999 Sharon Mc QUEEN te Witrivier, * 03-10-1963

[Johan en Sharon woon (2006) in Dubai. In 2010 is hy kaptein by DHL en doen vlugte na Irak en Afghanistan vir Amerikaanse soldate. Hulle woon in Bahrain waar hy ook eiendomsbestuur doen en Sharon ’n fiksheidsonderneming van hulle huis af bedryf.]

h4     Tristan, * 05-10-2001 en @ 17-03-2002 te Margate

[Tristan word (2010) tuis onderrig in Bahrein en is besig om Afrikaans te leer.]

h5     Taylin-Neil, * 02-05-2003

[Taylin word (2010) tuis onderrig in Bahrain en is besig om Afrikaans en Arabies te leer.]

g2     Elsie Wilhelmina (Elsabe), * 07-09-1957 te Kroonstad en @ 08-12-1957 te Odendaalsrus

X 14-03-1981 Emil Harbert KROMHOUT te Florida

[Elsabe is opgelei as bourekenaar, maar het later in breingimnastiek gespesialiseer en help kinders en volwassenes met leerprobleme. Emil het ’n gevorderde pos by Absa. Hulle woon in Linden, Johannesburg.]

h1     Jan Harper KROMHOUT, * 04-04-1985 te Kemptonpark

h2     Jacquet KROMHOUT, * 19-01-1988 tweeling

h3     Johann KROMHOUT, * 19-01-1988 tweeling

g3     Susanna Jeanette (Sunette), * 02-06-1959 te Kroonstad en @ 06-09-1959 te Odendaalsrus

X 18-07-1981 William BOTHA (Billy) te Florida

[Sunette is in personeelbestuur en werk by die reserwebank. Billy is ’n skuldinvorderaar by Absa.]

h1     Jaco-Rien BOTHA, * 22-02-1985 te Bethlehem en @ 06-1985 te Bethlehem

X 02-06-2007 Jacobus STANDER (Cobus) te Muldersdrift

[Jaco-Rien is ’n skoonheidsterapeut en bedryf ’n praktyk uit haar huis in Wilropark aan die Wesrand. Cobus was jeugleier in die NG Gemeente Horison-Noord en werk tans in die rekenaarbedryf.]

h2     William Jaycee BOTHA, * 27-03-1986 te Bethlehem en @ 06-1986 te Bethlehem

g4     Petrus Gerhardus (Piet), * 04-06-1967 te Johannesburg en @ 01-10-1967 te Randburg

X 01-04-1995 Tanya EVERTSE te Verwoerdburg

[Piet is ’n vlieënier en vlieg Anglo American se goud van die myne af na die raffinadery toe met die tweede grootste helikopter in die land.]

h1     Gerhardus Johannes (Gerhard), * 10-08-1996 te Pretoria

h2     Marthinus Petrus (Martin), * 05-05-1998 en @ 25-12-1998 te Pretoria

f1 XX 10-01-2004 Charlotte Margrieth VAN WYK (weduwee NEL) te Linden, *26-07-1930 te Queenstown

e9     Elizabeth Christina (Lizzie), * 13-04-1908, @ 07-06-1907 te Brandfort en + 04-04-1878 te Bloemfontein

X 22-10-1935 Stephanus Johannes Louwrens (Louw) LINDE (c9d5e3f8) te Brandfort

[Lizzie was met ’n neef van haar getroud. Met die stad toe trekkery is daar gesê  dat Louw nie in die stad sal aard nie. Haar broer Hans, wat eintlik die boerdery op die grond moes voortsit, het toe maar van sy erfgrond afstand gedoen en in die stad gaan woon.]

d18   Martha Johanna, * 07-03-1864 te Schanskraal, @ 01-10-1864 te Bloemfontein, + 10-01-1912 te Bloemfontein

X 12-12-1881 Daniel Jacobus VAN TONDER te Bloemfontein, * 1862? te Weltevreden, Modderrivier, + 01-08-1905 te Weltevreden, distrik Bloemfontein

e1      Petronella Aletta VAN TONDER, * 30-11-1882, @ 07-01-1883 te Bloemfontein

X 23-12-1902 Johan Christiaan DU PREEZ te Bloemfontein

f1      Petrus Johannes DU PREEZ, * 01-11-1904        @ 04-02-1904 te Bloemfontein

f2      Daniel Jacobus DU PREEZ, * 17-08-1910 @ 09-10-1910 te Bloemfontein

f3      Martha Johanna DU PREEZ, * 26-04-1914 @ 11-10-1914 te Bloemfontein

e2      Gideon VAN TONDER, * 18-11-1885 @ 03-01-1886 te Bloemfontein

X 19-01-1909 Elsie Elizabeth Susanna Kruger

f1      Johanna Alida Wilhelmina VAN TONDER, * 09-03-1910 @ 16-03-1910 te Bloemfontein

f2      Martha Johanna VAN TONDER, * 18-10-1911 @ 14-01-1912 te Bloemfontein

f3      Daniel Jacobus VAN TONDER * 02-11-1912 @ 05-01-1913 te Bloemfontein

f4      Theunis Lodewicus VAN TONDER, * 29-03-1916 @ 02-07-1916 te Bloemfontein

f5      Elsie Elizabeth Susanna VAN TONDER, * 20-11-1918 @ 02-02-1919 te Bloemfontein

f6      Gideon VAN TONDER, * 31-08-1924 @ 17-10-1924 te Bloemfontein

e3      Maria Elizabeth VAN TONDER, * 05-10-1888 @ 04-11-1888 te Bloemfontein

X 29-01-1907 Jacobus Johannes DU PREEZ te Bloemfontein (28 jaar oud)

f1      Martha Johanna DU PREEZ, * 27-03-1908 @ 10-04-1908 te Bloemfontein

f2      Petrus Johannes DU PREEZ, * 15-11-1917 @ 20-01-1918 te Bloemfontein

e4      Martha Johanna VAN TONDER, * 26-01-1891 @ 01-03-1891 te Bloemfontein

X 03-11-1908 Petrus Johannes DU PREEZ te Bloemfontein (33 jaar oud)

f1      Martha Johanna DU PREEZ, * 07-02-1910 @ 19-12-1910 te Bloemfontein

f2      Petrus Johannes DU PREEZ, * 04-12-1915 @ 13-12-1915 te Bloemfontein

e5      George Frederik VAN TONDER, * 21-06-1893 @ 06-08-1893 te Bloemfontein

X 04-01-1916 Geertruida Cornelia VAN TONDER te Bloemfontein, (b5c9d2e10f1, dogter van Maria

Catharina Francina LINDE en Daniel Francois VAN TONDER), + 15-07-1973

f1      Maria Catharina Francina VAN TONDER, * 12-11-1917 @ 03-02-1918 te Bloemfontein

X CROUCAMP

f2      Daniel Jacobus VAN TONDER, * 26-11-1921, @ 08-11-1944 te Bloemfontein (gedoop met belydenis)

f3      Ismaël VAN TONDER

f4      Martha Johanna VAN TONDER

f5      Petronella Maria VAN TONDER

X FOURIE

e6      Susanna Maria VAN TONDER, * 20-08-1896 @ 04-10-1896 te Bloemfontein

X 03-06-1913 Marthinus Johannes LINDE

f1      Martha Johanna LINDE, * 17-12-1914 @ 07-02-1915 te Bloemfontein.

d18   XX 21-07-1908 Jan Cornelius TROMP (wewenaar) te Bloemfontein, * 1852

d19   Johannes Cornelis, * 14-11-1865, @ 06-05-1866 te Bloemfontein, + 26-02-1915 te Thalassa, distrik Thaba 'Nchu

X 29-10-1888 Maria Elizabeth VAN TONDER te Bloemfontein, * 1871?

e1      Aletta Elizabeth, * 18-10-1889, @ 01-10-1889 te Brandfort. Waarskynlik jonk oorlede.

e2     Petronella Aletta (Nellie), * 28-10-1890 te Thaba ’Nchu, @ 01-02-1891 te Brandfort

X 16-02-1909 Robert Boon PIENAAR te Thaba ’Nchu, * 1889?

f1       Maria Elizabeth PIENAAR * 23-05-1910, @ 17-07-1910 te Thaba ‘Nchu

f2       Johannes Cornelis PIENAAR, 04-01-1912, @ 04-02-1912 te Thaba ‘Nchu

f3       Johannes Cornelis Linde PIENAAR, * 6-10-1915, @ 14-11-1915 te Thaba ‘Nchu

e2 XX Johannes Marthinus (Jan) STROEBEL

f4       Aletta Elizabeth STROEBEL, * 18-01-1925, @ 01-03-1925 te Thaba ‘Nchu

f5       Petrus Jurie STROEBEL, * 18-04-1933 @ 10-01-1933, te Thaba ‘Nchu

e3     Maria Elizabeth (Malie), * 16-07-1892 te Thalassa, Thaba ’Nchu, @ 04-09-1892 te Brandfort

X 28-03-1911 Georg Hendrik FOURIE te Thaba ’Nchu, * 1891?, + 12-06-1919 te Zijferfontein, distrik Bloemfontein

f1      Maria Elizabeth FOURIE, * 31-12-1911, @ 03-03-1912 te Thaba ’Nchu, + 1929

f2      Johannes Theodorus FOURIE, * 03-02-1919

XX 16-03-1920 Lodewijk Theodorus DE JAGER te Dewetsdorp, * 1892?

f3      Lodewyk Theodorus DE JAGER, * 31-0-1928, @ 04-03-1928 te Thaba 'Nchu

c10   Catharina Elisabeth, * 25-11-1806 en @ 25-12-1806 te Swellendam en + 06-03-1844 te Riviersonderend

X 01-03-1823 Johannes Christoffel LINDE (Kommandant Jan, b2c8) te Swellendam

b5 XXX 15-01-1831 Maria Elisabeth VAN DEVENTER (weduwee) te Swellendam, * te Wageboomsberg, @ 29-11-1778 te Paarl en + 08-04-1833 te Ganzekraal

b6     Cornelia, @ 26-07-1767

X JH REDELINGHUIS

d16   Barend Jacobus (Koos), * 16-12-1859, @ 24-06-1860 te Bloemfontein, + 14-05-1914 te Brandfort

[Koos was glo ’n baie kwaai man. Hy het altyd op sy plaas rondgeloop met neergeslane oë en afgemete treë. Met presiese tussenposes het hy sy kop opgelig en meerderwaardig oor die plaas heen gekyk. Dit was hy wat tydens ’n biduur vir reën gebid het: “Here, laat dit nie net tip-tip nie, maar sommer shorrr!”]

X 01-06-1885 Susanna Johanna FOURIE te Winburg, * 24-03-1865, + 14-01-1951

e1     Ellie Magdalena, * 07-09-1887 te Schanskraal en @ 06-11-1887 te Bloemfontein

X 30-03-1915 Abraham Carel Greyling VLOTMAN te Brandfort, * 1885?

f1      Guisseppe Jacobus Vergottini VLOTMAN, * 30-12-1915, @ 05-03-1916 te Brandfort

f2      Barend Jacobus Linde VLOTMAN, * 31-10-1924, @ 01-02-1925 te Brandfort

f3      Abraham Carel Greyling VLOTMAN, * 23-09-1930, @ 18-01-1931 te Brandfort

e2     Louis Philippus (Lewies), * 01-12-1889 en @ 02-02-1890 te Bloemfontein en + 31-08-1935 te Schanskraal

X 21-03-1922 Johanna Jacoba BOSCH te Brandfort, * 10-12-1900 te Somerset-Oos en + 05-02-1996 te Bloemfontein

f1      Barend Jacobus (Barend), * 15-05-1924, @ 06-07-1924 te Brandfort

X 17-07-1948 Aletta Elizabeth BRITS te De Bloem, Bloemfontein, * 29-04-1927 te Ficksburg

g1     Louis Philippus, * 20-03-1950 te Bloemfontein

X 03-07-1976 Estelle VAN ROOYEN te Uitenhage

[Louis matrikuleer aan die Hoërskool Grens in Oos-Londen en behaal die geïntegreerde Hons-BIng-graad in Elektrotegniese Ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch in 1973. Hy dien vanaf 1974 as assistent-ingenieur in die Departement Pos- en Telekommunikasie­wese in Port Elizabeth en in 1975 eers as ingenieur by die Derdepoort-radiostasie en in 1976 as ingenieur opleiding en onderhoud by die aard-satellietstasie te Hartbeeshoek buite Pretoria. Hy word in 1977 aangestel as lektoe en later (1984) as professor in Elektroniese en Rekenaar-ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria. Estelle matrikuleer in 1968 aan die Hoërskool Brandwag in Uitenhage en bekwaam haar as apteker by die PU vir CHO (BSc in Farmasie 1969-1973). Sy begin haar loopbaan in Port Elizabeth (1974-1975 en word hierna vir 'n kort periode by die Port Elizabethse Tegnikon aangestel, waarna sy haar beroep in 1976 in Pretoria voortsit.]

h1     Jaco-Louis, * 18-11-1988 te Pretoria

[Jaco-Louis matrikuleer in 2007 by die Hoërskool Garsfontein in Pretoria en behaal die sertifikaat in grafiese ontwerp en besigheidsbestuur aan die Oakfield College in Pretoria in 2008.]

h2     Sulet, * 29-09-1989 te Pretoria

[Sulet matrikuleer in 2008 met drie onderskeidings by die Hoërskool Waterkloof in Pretoria en is tans (2010) besig met die tweede jaar van die BA-graad in Joernalistiek en Kreatiewe Skryfkuns aan die Universiteit van Pretoria.]

g2     Rénette Elizabeth, * 16-07-1952 te Bloemfontein

X 29-01-1977 Johannes FOURIE te Uitenhage

[Rénette verwerf haar Onderwysdiploma in 1973 aan Denneoord-Kollege in Stellenbosch en gee onderwys in Uitenhage.]

h1     Roché FOURIE, *12-05-1977 te Uitenhage

[Roché het haar Hons.Mus-graad (cum laude) in 2002 op Stellenbosch verwerf en later ook haar meestersgraad voltooi.]

h2     Hermanus FOURIE, * 05-12-1980 te Uitenhage

[Hermanus het in April 2004 sy Diploma as meganiese werktuigkundige by PE Tegnikon verwerf. Hy werk by Woodtec in Port Elizabeth as leerling-ontwerper en loop aandklasse om sy kwalifikasies verder te verbeter.]

g3     Heloïse, * 23-07-1960 te Bloemfontein

X 09-01-1982 Gustav HOLTZHAUSEN te Uitenhage

[Heloïse verwerf die B Mus-graad aan UPE en beklee onderwysposte in musiek in Uitenhage en Kaapstad. Sedert 1995 woon sy en haar gesin in die VSA. Albei seuns is baie musikaal en speel verskeie instrumente.]

h1     Rudolf HOLTZHAUSEN, * 21-09-1986 te Kaapstad

h2     Waldo HOLTZHAUSEN, *19-08-1989 te Kaapstad

g4     Johanna (Hanlie), * 16-12-1962 te Bloemfontein

X 13-12-1986 Herman BOSMAN te Pretoria

[Hanlie verwerf ’n graad in Verpleegkunde aan UP, is getroud met ’n vee-arts en woon in Port Elizabeth.]

h1     Melanie BOSMAN, * 16-07-1990 te Pretoria

h2     Hein BOSMAN, * 22-02-1993 te Port Elizabeth

f2      Dorothea Gertruida Marthina (Dot), * 21-11-1926, @ 06-02-1927 te Brandfort

X 06-10-1951 Floris Petrus BEZUIDENHOUT te De Bloem, Bloemfontein

XX 11-02-1990 Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet) (sien d15e1f4) te Berg-en-Dal, Bloemfontein

f3      Johannes Hermanus (Manie), * 26-09-1933, @ 03-12-1933 te Brandfort

X 11-01-1958 Cornel Rautenbach LOUBSER te Bloemfontein-Noord, * 08-01-1937 te Kroonstad

g1     Louise Susanna (Louise), * 28-12-1958 te Bloemfontein

X 11-12-1982 Johannes OOSTHUIZEN (Johan), * 30-09-1955 te Robertson

h1     Cornel OOSTHUIZEN, * 22-01-1985 te Bloemfontein

X Andries Johannes VAN DER MERWE (AJ), * 02-03-1976 te Vosburg

h2     Emmerentia OOSTHUIZEN (Rentia), * 11-06-1986 te Bloemfontein

h3     Lindé OOSTHUIZEN, * 17-09-1987 te Bloemfontein

h4     Hanlie OOSTHUIZEN, * 22-10-1991 te Bloemfontein

g2     Louis Philippus, * 09-08-1962 te Bloemfontein

X 03-01-1987 Henrieta SERFONTEIN (Riekies), * 03-01-1968 te Upington

h1     Johannes Hermanus (Manie), * 08-02-1990 te Virginia

h2     Jeanette, * 02-10-1991 te Bloemfontein

e3     Petronella Aletta, * 09-09-1892 te Schanskraal, @ 06-11-1892 te Bloemfontein

X 28-01-1914 Michiel Wilhelmus ENGELBRECHT te Brandfort, * 1885?

f1      Dirk Michiel Wilhelmus ENGELBRECHT, * 06-11-1916, @ 07-01-1917 te Brandfort

f2      Barend Jacobus Linde ENGELBRECHT, * 17-10-1922, @ 07-01-1923 te Brandfort

e4     Georg Frederik (Kort Org), * 28-07-1894 en @ 14-10-1894 en + 14-06-1969 te Brandfort

X 1925 Martha Sophia NEL te Theunissen, * 04-04-1904 te Fort Beaufort en + 10-11-1980 te Brandfort

[Kort Org het sy lewe lank geboer op die plaas Donkerkant in Brandfort se distrik. Hy is beskou as die grootste knoffelboer in die land en het selfs uitgevoer. Hy het altyd gesê sy vyf dogters is sy grootste rykdom.]

f1      Martha Sophia (Marthie), * 12-01-1929, @ 03-03-1929 te Brandfort

[Marthie was ’n onderwyseres wie se grootste belangstelling toneel-, operette-en koorafrigting was. Sy bly na haar aftrede in Bloemfontein. In haar tuin is altyd baie blomme.]

f2      Susanna Johanna (Susan), * 01-02-1932, @ 03-04-1932 te Brandfort

X 04-04-1957 Julius Eduard HELLMUTH te Brandfort, * 09-02-1930 te Brandfort

[Susan was in die onderwys tot met haar troue, toe sy boervrou geword het op Doornpan, Bultfontein. Sy is ’n voorslag met kosmaak, bakwerk, naaldwerk en tuinmaak.]

g1     Martha Sophia HELLMUTH (Martsie), * 01-05-1958

X 29-11-1987 Wynand DREYER te Bloemfontein. Hulle het twee seuns.

[Martsie verwerf haar MA-graad in Voorligtingsielkunde en werk tans by Tracker in Bloemfontein.]

g2     Julius Eduard HELLMUTH (Baas), *21-03-1959

X 23-03-1985 Karin BOTHA. Hulle het twee seuns.

[Baas verwerf sy B Agric en boer op Doornpan.]

g3     Georg Frederik HELLMUTH (Org), * 08-06-1961

X Corné KRIGE (later oorlede). Hulle het een dogter.

XX Mariëtte VAN RENSBURG. Hulle het twee dogters en een seun.

[Org verwerf sy diploma in Landbou en boer op Saaiplaas, Bultfontein.]

g4     Christoffel Pieter HELLMUTH (Christo), * 01-09-1965.

X 30-03-1991 Marlé CRONJE. Hulle het twee seuns en een dogter.

[Christo verwerf sy BTh en is sedert 1994 predikant van Onze Rust, Bloemfontein.]

f3      Anna Johanna Maria (Joey), * 26-08-1934, @ 01-11-1934 te Brandfort, + 07-2008 te Bloemfontein

X 10-01-1959 Carel Jacobus De Wet LOMBAARD te Brandfort, * 29-03-1933 en + 03-03-2004.

[Carel was NG predikant in Vereeniging-Wes en Magaliesburg, daarna pastorale sielkundige vir Suid- en Wes-Transvaal. Hy en Joey het na sy aftrede in Melkbosstrand gewoon. Joey is ’n gekwalifiseerde onderwyseres en orrelis en woon het na Carel se dood in die Westerbloem-Aftree-oord in Bloemfontein gewoon totdat sy self aan kanker oorlede is.]

g1     Marthea LOMBAARD, *28-02-1966

X George PANAGOPOULOS. Hulle woon in 2009 in Ciprus en het twee dogters.

g2     Cornél LOMBAARD, * 11-01-1974, @ 07-04-1974 te Brandfort

X Gavin RIGBY. Hulle woon in Bellville en het een seun.

f4      Elsje Magdalena (Elwien), * 24-12-1936, @ 07-03-1937 te Brandfort

X 24-11-1962 Francis Augustus ERASMUS (Frans) te Brandfort, * 27-08-1939, + 23-11-2009

[Elwien is ’n opgeleide onderwyser en Frans was ’n boer wat later vir predikant gestudeer het. Hy het die NG gemeentes Stilbaai (1971-1974), Lichtenburg-Oos (1974) en Lichtenburg-Sederpark (1974-1998) bedien. Na sy aftrede woon hulle in Stilfontein. Frans is na 'n lang lyding aan trombose oorlede.]

g1     Martha Sophia ERASMUS (Elfra), * 14-10-1963

X Fabio BOLOGNA

h1     Allesandro BOLOGNA

h2     Sabrina BOLOGNA

g2     Lourens Francois ERASMUS (Lourens), * 17-12-1967

X

[Lourens gee (2006) Engels in China.]

h1     Stephan ERASMUS

g3     Helena Josina ERASMUS (Helena), * 20-08-1971

X Chris NORTJÉ

f5      Janetta Hendrika (Nettie), * 10-12-1938, @ 05-02-1939 te Brandfort

X 09-12-1961 Johannes Hendrik BOTHMA (Hannes) te Brandfort, * 30-09-1936

(Na haar opleiding het Nettie, as die jongste van die vyf dogters, haar pa gaan help boer. Na haar troue met Hannes het hulle die plaas by haar pa oorgeneem en tans is hulle seun Johan die eienaar van Donkerkant.]

g1     Martha Elizabeth BOTHMA (Marlize), * 01-06-1964, @ 06-09-1964 te Brandfort

X 03-09-1987 Cornie VAN SCHOOR te Bloemfontein. Hulle het een seun en een dogter.

g2     Johannes Hendrik BOTHMA (Johan), * 18-01-1969, @ 02-03-1969 te Brandfort

X 15-04-1995 Mariëtte SMIT te Bloemfontein. Hulle het een dogter.

e5     Barend Jacobus (Barry), * 02-09-1896, @ 11-10-1896, + 28-05-1971 te Brandfort

X 03-08-1925 Elizabeth Johanna Magdalena GROBLER, * 28-11-1905 en + 18-04-1968 te Brandfort

f1      Barend Jacobus (Barry), * 23-10-1926 te Brandfort, + 06-08-2000 te Parys

X 10-10-1950 Maria Jacoba NORVAL te Springfontein, * 24-08-1927 te Bethulie

g1     Maria Jacoba (Lindie), * 11-08-1951 te Edenburg

X 10-02-1979 Quinton Arnold SAMUELS te Alberton, * 10-11-1945 te Pretoria

h1      Lario SAMUELS, * 07-11-1980 te Pretoria

h2      Larise SAMUELS, * 05-12-1982 te Pretoria

X 12-07-2007 Michiel VENTER te Magaliesburg

h3      Madelie SAMUELS (Maat), *23-09-1985 te Brits

g2     Elizabeth Johanna Magdalena (Magda), * 23-12-1953 te Edenburg

g3     Ansa, * 05-09-1954 te Edenburg

X 06-08-1977 Gerhard Hendrik VAN DER BERG (Gerrie) te Alberton, * 27-06-1953 te Pietermaritzburg

h1      Werner Ettienne VAN DER BERG, * 15-12-1978 te Pietermaritzburg

h2      Jean Wentzel VAN DER BERG, * 06-12-1983 te Louis Trichardt

h3      Liezl VAN DER BERG, * 24-12-1985 te Thabazimbi

g4     Barend Jacobus (Berrie), * 30-11-1956 te Virginia

X 27-03-1982 Hermine Antoinette JOUBERT te Volksrust, * 12-09-1959 te Volksrust

[Berrie het aan die Hoërskool Voortrekker in Pietermaritzburg gematrikuleer en is aan die Noordwes-Universiteit opgelei. Hy was vir baie jare in diens van Sasol en besit tans (2010) ’n plaas by Sabie waar hy bloekombome kweek. Hermine is ’n “Curriculum Implementor” in die onderwys.]

h1      Barend Jacobus (Cobus), * 19-03-1985 te Sasolburg

[Cobus doen (2010) klankwerk in Pretoria.]

h2      Neil, * 03-05-1987 te Sasolburg

[Neil doen (2010) sy klerkskap vir geoktrooieerde rekenmeester in die Paarl.]

g5     Pieter Coenraad (Piet), * 23-06-1958 te Virginia

X 19-12-1981 Marriette te Alberton

h1      Monique, * 12-04-1984 te Johannesburg

h2      Carli, * 22-08-1990 te Johannesburg

g6     Danie, * 16-09-1960 te Hennenman

g7     Georg Frederik (Org), * 02-03-1969 te Pietermaritzburg, + 01-06-1996

h1      Nastassja SCHOEMAN, * 11-02-1991 te Marble Hall

f2      Daniël Benjamin Grobler, * 07-09-1930, @ 16-11-1930 te Brandfort

X 26-04-1952 Augusta Fredricka ENGELBRECHT, * 19-11-1930 te Johannesburg

g1     Harriet Maria, * 06-10-1953 te Springs

X 22-11-1976 Hermanus Daniël REDELINGHUYS te Orkney

g2     Barend Jacobus, * 26-06-1956 te Virginia

X Elsabé VAN BILJON, * 17-08-1956

g3     Elizabeth Johanna Magdalena, * 10-03-1960 te Virginia

g4     Andri, * 22-11-1966 te Virginia

f3      Elizabeth Johanna Magdalena, * 11-11-1932, @ 01-01-1933 te Brandfort

X 12-07-1952 Gert Lodewikus KRUGER te Bultfontein, * 29-09-1929 te Theunissen

f4      Louis Philippus, * 15-08-1934, @ 04-11-1934 te Brandfort, + 15-01-1979

X 08-09-1956 Elizabeth Johanna Cornelia SNYMAN te Klerksdorp, * 02-08-1935

g1     Elizabet Magdalena, * 29-01-1957

X Boet SAUNDERS

g2     Barend Jacobus, * 16-02-1959

g3     Gert Christoffel Snyman, * 22-05-1960

X 30-05-1987 Karina Marinda NEL te Sasolburg, * 02-02-1964

g4     Elizabeth Johanna Magdalena, * 30-01-1962

g5     Liana, * 10-01-1968

g6     Louis Philippus, * 03-04-1970

f5      Marthinus Jacobus (Tienie), * 12-08-1936, @ 06-12-1936 te Brandfort

X 24-06-1961 Ethel Louisa NAGEL te Bultfontein, * 30-03-1942 te Bultfontein

g1     Maria Susanna, * 30-05-1962 te Hoopstad

g2     Barend Jacobus (Kobus), * 15-11-1964 te Hoopstad

X Debbie

h1      Thinus

h2      Mari

g3     Jan Johan, * 24-08-1968 te Vereeniging

X 01-04-1995 Erika VAN ZIJL

e6     Petrus Albertus (Pietertjie), * 23-10-1898 te Schanskraal, @ 04-12-1898 te Bloemfontein en + 04-03-1976 te Springfontein

X 20-01-1926 Helena Maria PRETORIUS te Bultfontein, + 04-06-1960 te Dealesville

f1      Francina Jacoba, * 26-01-1928 te Bultfontein

X 10-08-1948 Theodorus Erenst Shannon VILJOEN te Bloemfontein, * 1925?

f2      Francois Jacobus (Frans), * 25-08-1933 te Dealesville

X 05-01-1963 Gertruida Elizabeth GROENEWALD (Liza) te Bloemfontein, * 24-02-1939 te Robertson en ÷ 1998

[Frans was NG predikant in Kanoneiland, Windhoek-Noord, Soutpan en Brits, daarna senior lektor in Sosiologie aan die Hugenote-Kollege in Wellington. Woon na sy aftrede in 1998 in Kleinmond.]

g1     Amelia Mathilda, * 28-09-1968 te Pretoria

g2     Petrus Albertus (Pieter), * 24-02-1978 te Brits

e7     Johannes Cornelius (Klein Hansie), * 19-11-1906, @ 06-01-1907 te Brandfort en + 30-12-1967 te Bloemfontein

X 12-09-1933 Elsie Catharina DUVENAGE te Verkeerdevlei, * 28-03-1911 te Brandfort en + 03-02-1983 te Brandfort

f1      Barend Jacobus (Kobie), * 17-06-1935 te Bloemfontein, @ 13-10-1935 te Bloemfontein-Noord

[Kobie was predikant van die NG Kerk in Kameelboom en Migdol en kapelaan van die SAW in Kimberley, Grahamstad-Grenspos en Potchefstroom Eerste Vesting. Na sy vervroegde aftrede om gesondheidsredes in 1990 woon hulle in Pretoria waar hy geestelike skryfwerk doen. In sy bediening van 28 jaar het hy dit veral geniet om met jongmense te werk.]

X 24-06-1961 Engela Elizabeth Helena VAN ROOYEN te Kakamas, * 11-08-1939 te Kakamas

[Engela is die skrywer van meer as honderd boeke in verskillende genres. Sy is veral bekend as skrywer onder haar nooiensvan: Engela van Rooyen. In 2000 verskyn haar magnum opus “Vuur op die horison” oor die Anglo-Boere-oorlog en in 2005 ’n outobiografie “Seisoene”.]

g1     Martina Louisa (Louise), * 05-12-1962 te Vryburg

X 14-12-1985 Joseph Napoleon MAYER, * 14-03-1963

h1     Joseph James MAYER, * 21-07-1987 te Pretoria

h2     Engela Helena MAYER, * 26-06-1991 te Pretoria

g2     Johannes Cornelius (Johan), * 07-04-1966 te Schweizer-Reneke

X 16-12-1989 Johanci VAN ZYL, * 24-09-1965

[Johanci, ’n onderwyseres, is permanent breinbeskadig in ’n motorongeluk op 16-12-1996 en is versorg in Woodside Sanctuary in Johannesburg, waar sy later oorlede is.]

h1     Alexa, * 27-01-1992

h2     Bernhard, * 25-07-1995 te Somerset-Wes

g2 XX 12-2005 Daria Elizabeth Maria SCHULZ (geb BÄCKER) te Kaapstad

g3     Carel Petrus (Carel-Piet of Cappie), * 27-05-1968 te Schweizer-Reneke

X 05-10-1991 Elmarie VENTER te Potchefstroom, * 09-01-1971, ¸ 11-05-2001

g4     Barend Jacobus (Bennie), * 02-10-1971 te Kimberley

X 17-03-2001 Carina HALAHAN te Potchefstroom, * 01-11-1975

h1 Elisna, * 28-02-2005 te Potchefstroom

f2      Pieter Gysbert Duvenage, * 18-04-1943, @ 04-07-1943 te Brandfort

X 24-01-1970 Margaretha Louise SERFONTEIN te Bethlehem, * 03-06-1948 te Bethlehem

g1     Johan, * 04-07-1970 te Bethlehem

X Nanine VAN RENSBURG, * 10-10-1975

g2     Pieter, * 28-03-1972 te Bothaville

X Bea GERBRANDTS, * 03-10-1972, geskei 05-2002

g2 XX Denise VAN GRAAN, * 19-12-1974

h1     Matthew, * 24-03-2005

g3     Derek, * 05-09-1973 te Bothaville

X 08-02-2003 Martina FOURIE (Tina), * 07-09-1976

d10   Roelof Jacobus, * 26-08-1848 en + 20-08-1898

[Org (c9) se enigste seun Roelf (c9d10) uit sy tweede huwelik het op die plaas Wardenfield gewoon. Die nageslag van hierdie familielyn is lang skraal mense en was bekend as die Warmfielers. Hulle kon baie lekker dans en musiek maak.]

X 01-03-1869 Andriatha Wilhelmina Jacoba PRETORIUS te Bloemfontein, * 07-06-1858 en + 26-06-1932

[Andriatha was die dogter van Kmdt-Genl Andries Pretorius, die held van Bloedrivier, en Petronella de Lange, wat weer ’n broerskind van Johannes (Hans Dons) de Lange was. Dit is hierdie selfde Petronella wat later as weduwee die derde vrou van Org (c9) geword het. Toe sy met Org getroud is, het hy vir Roelf (c9d10) gehad en sy vir Andriatha gehad. Aangesien laasgenoemde twee getroud is ná die troue van Org met Petronella, is Roelf dus met sy stiefsuster getroud en sy skoonma was ook sy stiefma.]

e1     Georg Frederik (Frikkie Delingsrus), * 10-12-1869 te Brandfort en + 06-06-1942 te Bloemfontein

X 1896 Catharina Gesina STEYN (Kittie) te Bloemfontein, * 17-11-1870 te Thaba 'Nchu, @ 05-02-1871 te Bloemfontein, + 15-09-1965 te Bloemfontein (dogter van Hermanus Stephanus STEYN en Johanna Catharina Maria JOUBERT - sy was ook 'n suster van Aletta Johanna Elizabeth STEYN en Johanna Catharina Maria STEYN wat met twee Linde-broers, Jan Gysbert LINDE en Jurie Johannes LINDE getroud is)

[Frikkie was tydens die Anglo-Boere-oorlog saam met Genl Piet Cronjé op kommando. Toe Cronjé by Paardeberg oorgee, het Frikkie te perd uitgejaag en ’n skoot in die nek gekry. Hy het op sy perd gebly, weggekom en is nooit gevang nie. Sy vrou Kittie was ’n baie kwaai vrou.]

f1      Roelof Jacobus (Lang Roelf), * 14-09-1898, @ 04-12-1898 te Bloemfontein, + 09-09-1971 te Bloemfontein

X 18-08-1925 Adriana Catharina VAN NIEKERK (Janie), * 25-12-1902 te Excelsior

g1     Helena Jacoba, * 13-08-1927 te Excelsior

X 02-05-1953 Jan Louis LA COCK te Bloemfontein, * 1930?

g2     Catharina Gezina, * 08-10-1931 te Marquard

X 13-12-1952 Daniël Johannes NAGEL te Bloemfontein, * 1924?

h?      Niel Johannes NAGEL, * 02-10-1962, @ 02-12-1962 te Bloemfontein-Wes

f2      Johanna Catharina Maria, * 03-04-1901 en @ 12-05-1901 te Brandfort, + 09-10-1901 in die konsentrasiekamp, Brandfort

f3      Johanna Susanna, * 07-09-1903 te Brandfort en @ 12-11-1903 te Bloemfontein

X 07-12-1926 Johannes Marthinus Jacob PIETERS te Excelsior, * 1904?

f4      Andriatha Jacoba, * 23-12-1905 te Brandfort en @ 04-03-1906 te Bloemfontein.

X 1936? Doug VALENTIN te Rustenburg, * 14-10-1905

f5      Hermanus Stefanus, * 23-07-1908 en @ 02-11-1908 te Bloemfontein

X 22-06-1947 Magdelene Dorethea Katherine JORDT te Marikana, * 15-07-1923 te Kroondal

g1     Georg Frederik (Frikkie), * 10-05-1948 te Rustenburg

X 05-10-1968 Barbara Philippina DU PLESSIS te Rustenburg, * 23-03-1947 te Prieska

g2     Anna Magrieta Elizabeth, * 07-03-1951 te Rustenburg

X Niel GJ Janse VAN RENSBURG

g3     Catharina Christina, * 08-05-1956 te Rustenburg

g4     Magdalene Dorethea Katherine, * 04-12-1960 te Rustenburg

f6      Georg Frederik (Freddie), * 19-02-1910 te Wardenfield, @ 26-04-1910 te Bloemfontein, + 08-01-1972 te Bloemfontein

X 30-05-1933 Johanna Catharina Petronella DU RAND te Brandfort, * 18-11-1908 te Excelsior

g1     Johanna Catharina Petronella, * 09-12-1933, @ 20-09-1908 te Brandfort

g2     Catharina Gezina, * 10-04-1938 te Excelsior

g3     Georgina Frederika, * 11-12-1943 te Bloemfontein

g4     Maria Magdalena, * 20-10-1946 te Excelsior

f7      Gideon Jacobus Joubert (Giel), * 10-01-1914 te Bloemfontein, @ 01-03-1914 te Brandfort, + 19-06-2000 te Bloemfontein

X 15-12-1944 Johanna Christina FOURIE te Bloemfontein, * 07-02-1920 te Bultfontein, + 01-10-2000 te Bloemfontein

g1     Georg Frederik (Dr Org), * 21-10-1949, @ 04-12-1949 te Bloemfontein

X 03-07-1976 Stephanie Petro ACKERMAN te Bloemfontein, * 01-05-1953 te Ficksburg

h1     Deon, * 24-10-1978 te Bloemfontein

[Koerantberig 13-04-2003 vertel dat Deon en 'n vriend in Dubai onregmatig vir ses maande in die tronk aangehou is omdat hulle na bewering fooitjiegeld vir hulleself gehou het.]

g2     Gideon Jacobus, * 12-07-1953, @ 04-10-1953 te Bloemfontein

[Gideon is die dirigent van die Dusseldorfse Filharmoniese Orkes en woon permanent in Duitsland.]

e2     Petronella Aletta, * 28-09-1871, @ 05-11-1871 te Bloemfontein

X 23-07-1894 Gideon VAN TONDER van Waaikraal, Brandfort, * 1866?, + 1937

[Hulle het nie kinders van hulle eie gehad nie, maar het haar broer, Marthinus Johannes LINDE en Anna Magdalena LINDE wat met Petrus Johannes LINDE getroud is, aangeneem as hulle eie.  Martinus Johannes erf  die plase Klein Palmietfontein en Terug Verruil van Gideon VAN TONDER en Anna Magdalena LINDE erf die plase Annex en Deelingsrust van hom.]

e3     Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius (Andries Witskoen), * 26-02-1874 te Brandfort en + 13-04-1929 te Bloemfontein

X 19-01-1904 Isabella Maria Cornelia LINDE (d2e11) te Bloemfontein, * 29-07-1881 te Bloemfontein en + 28-01-1962 te Brandfort

f1      Roelof Jacobus (Roebie), * 20-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein, + 31-10-1961 te Warrenton

X 27-11-1928 Cornelia Margretha Elizabeth MAREE te Bloemfontein-Noord, * 23-02-1908 te Brandfort, + 31-05-1985 te Brandfort

g1     Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius, * 19-03-1931 te Brandfort, @ 26-04-1931 te Bloemfontein-Noord

X 10-02-1951 Aletta Johanna PRETORIUS te Kroonstad, * 02-03-1930 te Brandfort

h1     Isabella Aletta, * 22-03-1952, @ 08-06-1952 te Brandfort

X 12-09-1970 Dirk Johannes ERASMUS te Ooshoek, Bloemfontein

h2     Cornelia Margaretha Elisabeth, * 29-11-1952 te Brandfort, @ 01-03-1953 te Brandfort-Oos

X 05-07-1974 Gert BISCHOFF te Bloemfontein

h3     Roelof Jacobus, * 23-07-1954 te Brandfort

X 12-08-1977 Anette YZEL te Durban

g2     Izabella Maria Cornelia, * 25-03-1934 te Bloemfontein, tweeling

X 06-03-1954 Petrus Jacobus STRAUSS te Bloemfontein-Noord, * 1931?

g3     Elisabeth Susanna, * 25-03-1934 te Bloemfontein, tweeling

X 18-12-1954 Jurie Johannes ERWEE te Brandfort, * 25-03-1934

h1      Wessel Johannes ERWEE, * 09-02-1956, @ 19-08-1956 te Brandfort-Oos

h2      Cornelia Magrietha Elizabeth ERWEE, * 18-05-1961, @ 03-09-1961 te Brandfort-Oos

h3      Hester Susanna ERWEE, * 13-08-1967, @ 07-01-1968 te Brandfort-Oos

h4      Linda ERWEE, * 20-03-1970, @ 02-08-1970 te Brandfort-Oos

g4     Cornelia Margaretha Elisabeth, * 22-09-1946 te Bloemfontein, @ 22-09-1946 te Brandfort

X 06-08-1966 Jan Bastiaan KRIEG te Warrenton

f2      Gertruida Cornelia, * 21-05-1908, @ 19-07-1908 te Bloemfontein, + te Bloemfontein

X 12-01-1926 Barend Jacobus LINDE (Ben, d15e7) te Bloemfontein, * 17-03-1898 te Brandfort

f3      Andriesa Wilhelmina Jacoba Pretorius (Driesie), * 11-01-1917, @ 04-03-1917 te Bloemfontein, + 25-05-1994

X 03-05-1941 Pieter Cornelis HÖRNE te Bloemfontein-Noord, * 03-06-1916 te Standerton

g1     Isabella Maria Cornelia HÖRNE (Isabel), * 29-04-1942 te Bloemfontein

X 18-12-19? Christoffel Naudé PRETORIUS te Bloemfontein

g2     Johan HÖRNE, * 23-07-1944 te Bloemfontein, @ 05-11-1944 te Bloemfontein-Oos, + 13-06-1970 te Bloemfontein

g3     Andries Linde HÖRNE (André), * 20-10-1947 te Bloemfontein

X 09-12-1972 Tertia CORNELIUS te Heilbron

g4     Petra Cornelia HÖRNE, * 05-10-1952 te Bloemfontein

X 05-01-1975 Andries WESSELS te Bloemfontein

e4     Roelof Jacobus, * 01-02-1876 en @ 21-05-1876 te Bloemfontein, + 18-03-1931 te Brandfort

X Maria Catharina Christina GROBLER te Brandfort, * 1890?

f1      Roelof Jacobus (Dik Roelfie), * 06-02-1913, @ 13-04-1913 te Brandfort

X Priscilla

e5     Barend Jacobus (Koos), * 13-03-1878 en @ 21-07-1878 te Bloemfontein en + 17-05-1962 te Brandfort

X 10-04-1918 Cornelia Carolina WESSELS te Hoopstad, * 28-05-1895 te Hoopstad en + 29-08-1979 te Brandfort

f1      Martha Aletta Petronella (Unia), * 31-05-1919, @ 03-08-1919 te Brandfort

X 21-12-1948 Petrus Daniël Gerhardus JOUBERT (wewenaar) te Brandfort, * 1914?

g1      Barend Jacobus Linde JOUBERT, * 18-09-1949 @ 11-12-1949 te Brandfort

f2      Andriatta Wilhelmina Jacoba (Andri), * 15-11-1924 te Charlottenburg, Brandfort, @ 04-01-1925 te Brandfort

X 16-04-1949 David Jacob DU TOIT te Brandfort

g1      Cornelia Carolina DU TOIT, * 03-02-1950, @ 23-04-1950 te Brandfort

e6     Petrus Albertus (Lang Piet), * 11-04-1880 te Brandfort en @ 09-05-1880 te Bloemfontein en + 17-10-1970 te Brandfort

X 23-04-1912 Petronella Aletta LINDE (Pietjie, c9d15e5) te Brandfort, * 30-01-1896 en + 28-01-1974 te Brandfort

[Lang Piet is tydens die Anglo-Boere-oorlog as krygsgevangene na St Helena gestuur. Hy was as groot jong man van omtrent twintig jaar besonder sterk. Die behandeling op St Helena was nie altyd na wense nie. Toe Lang Piet dit nie langer kon verduur nie, smyt hy die Engelse soldaat aan die kraag van sy uniform en die sitvlak van sy broek by die tentopening uit. Hierdie onverskrokke optrede het sy medegevangenes met groot vrees vervul vir verdere strafmaatreëls.]

f1      Roelof Petrus, * 12-08-1913, @ 05-10-1913 te Brandfort

X 16-06-1936 Elizabeth Margaretha STEYN te Brandfort, *01-03-1916 en @ 07-05-1916 te Brandfort en + 17-02-1987

g1     Petrus Albertus (Piet Glen), * 10-06-1940 te Bloemfontein en @ 13-09-1940 te Brandfort

X 22-12-1962 Hester Yvonne DE BRUIN (Vonita) te Bloemfontein, *16-05-1939 te Ladybrand

[Piet was voorsitter van die reëlingskomitee van die eerste Lindefees op 3 September 1977 te Mazelspoort. Hy is tans die bewoner van die oorspronklike plaashuis waarin die Vrystaatse stamvader Georg Frederik (b5c9) op die familieplaas Schanskraal gewoon het. Die gedeelte waarop die woonhuis tans staan, staan bekend as Belfort.]

h1     Roelof Petrus (Pierre), * 15-05-1970 te Bloemfontein

X 28-11-1998 Louisa RHEEDER (Lulu) te Brandfort, afkomstig van Riversdal

i1      Petrus Albertus (Pierre), * 22-09-1999 te Bloemfontein

i2      Jalize Yvonne (JaVonne), * 10-10-2000 te Bloemfontein

g2     Christina Gertruida Johanna (Chrissie), * 19-11-1943 te Bloemfontein, @ 06-02-1944 te Brandfort

X 01-11-1961 George Heinrich FUNCK te Bloemfontein

h1      Heinrich Rudolf FUNCK, * 01-06-1962, @ 14-10-1962 te Brandfort-Oos

h2      Petronella Aletta FUNCK, * 18-08-1963, @ 10-11-1963 te Brandfort-Oos

h3      Susanna Lucia FUNCK, * 23-12-1966, @ 05-03-1967 te Brandfort-Oos

f1 XX Lenie VAN NIEKERK

f2      Cornelia Nicolasina (Nelie), * 18-01-1928 en @ 04-03-1928 te Brandfort

X 01-03-1947 Gerhardus Stephanus VAN HEERDEN te Brandfort, * 23-02-1921 te Vanwyksvlei en @ 07-03-1923 te Prieska en + 22-03-19765 te Colesberg

g1     Paul Lodewyk VAN HEERDEN, * 01-07-1949, @ 07-07-1949 te Brandfort

X 31-03-1973 Margaretha Johanna Adriana VAN DER POEL te Brandfort

g2     Petrus Albertus VAN HEERDEN (Peet), * 18-10-1951, @ 03-02-1952 te Brandfort

[Peet was die sekretaris van die reëlingskomitee van die heel eerste Lindefees wat in September 1977 by Mazelspoort gehou is. Dit was ’n opmerking van sy ma Nelie, dat die Lindes weet hoe om partytjie te hou, wat uiteindelik gelei het tot hierdie fees, die voorloper van ’n lang reeks feeste oor baie jare.]

f2 XX Roelf MEYER

e7     Daniël Johannes (Daantjie), * 09-04-1882 en @ 02-07-1882 te Bloemfontein en + 30-07-1977

X 25-05-1920 Magdalena Adriana Carolina BEUKES (Lenie) te Bloemfontein, * 11-08-1894. Die egpaar was kinderloos.

e8     Martinus Johannes, * 16-05-1884 en @ 12-07-1884 te Bloemfontein en + 22-04-1962 te Brandfort

X 03-06-1913 Susanna Maria VAN TONDER te Bloemfontein, * 20-08-1896 en + 30-11-1980

f1      Martha Johanna, * 17-12-1914, @ 07-02-1915

f2      Maria, klein dood

f3      Andriatha Wilhelmina Jacoba (Jattie), * 1920

X 20-05-1940 Marthinus Jacobus Frederik Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein-Noord, * 1917?

f4      Marthina Memorie, * 1930

X 12-04-1947 Jacobus Johannes VAN DER MERWE te Bloemfontein, * 1924?

f5      Petronella Maria Martha, * 15-02-1933 te Bloemfontein

X 16-12-1951 Gerhardus Dirk FOUCHE, * 30-03-1923 te Wolmaransstad

e9     Johannes Cornelis, * 28-03-1887 en @ 05-6-1887 te Bloemfontein. Nooit getroud nie.

e10   Nicolaas Albertus, * 10-10-1889, @ 01-12-1889 te Brandfort

X 25-09-1928 Emma Catharina Frederika VAN BLERK te Brandfort, * 1910?

f1      Martha Elizabeth, * 01-09-1929, @ 03-11-1929 te Brandfort

f2      Nicolina Jacoba, * 01-12-1931, @ 13-01-1932 te Brandfort

X LOOTS

XX 23-02-1955 Hermanus Karel BREEDT te Pretoria

g?      Barend Christoffel BREEDT, * 23-08-1957 te Pretoria

g?      Hermanus Karel BREEDT, * 29-08-1961 te Pretoria

f3      Barend Jacobus, * 23-12-1934, @ 10-02-1935 te Thaba ’Nchu

e11   Anna Magdalena, * 06-07-1892 te Brandfort

X 21-12-1915 Petrus Johannes LINDE (c9d15e2) te Brandfort, * 23-09-1889 te Schanskraal en + 13-01-1947 te Annex, Bloemfontein

e12   Gerhardus Wilhelmus, * 06-04-1895 en @ 02-06-1895 te Brandfort en + 26-10-1901. [In konsentrasiekamp te Brandfort oorlede]

d11   Jacob Daniël (Vermoedelik jonk oorlede, want hy word op sy ma se sterfkennis in 1854 genoem, maar nie op sy pa se sterfkennis in 1877 nie.

d12   Anna Sofia, * 08-04-1851 te Schanskraal, @ 12-05-1851 te Bloemfontein, + 1886

X 03-08-1868 Jacobus Martinus LOMBARD te Bloemfontein

f1      Petronella Francina le Grange LOMBARD, * 11-11-1870, @ 08-11-1871 te Bloemfontein

f2      Anna Sofia LOMBARD, * 19-11-1871, @ 31-03-1872 te Bloemfontein

f3      Stefanus Sebastiaan LOMBARD, * 14-11-1873, @ 25-12-1873 te Bloemfontein

f4      George Frederik LOMBARD, * 17-06-1875, @ 17-10-1875 te Bloemfontein

f5      Jacobus Martinus LOMBARD, * 11-07-1877, @ 14-10-1877 te Bloemfontein

f6      Frederik George LOMBARD, * 06-04-1879, @ 06-07-1879 te Bloemfontein

f7      Hester Maria Catharina LOMBARD, * 10-06-1881, @ 09-10-1881 te Bloemfontein

f8      Johanna Margaretha Isabella LOMBARD, * 19-10-1882, @ 04-02-1883 te Bloemfontein

f9      Susanna Catharina LOMBARD, * 03-06-1884, @ 11-01-1885 te Bloemfontein

d13   Susanna Catharina, * 20-10-1852 te Schanskraal, @ 13-02-1853 te Bloemfontein, + 14-04-1923 te Brandfort

X 01-02-1869 Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO te Bloemfontein

e1      Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO, * 12-02-1871, @ 02-04-1871 te Bloemfontein (Hy was hulle enigste kind en met haar dood was hy alreeds oorlede. Haar broer Johan Gysbert se seun, George Frederik het die helfte van haar boedel geërf en sy drie kinders, Susanna Catharina, Johannes Georg en Jacobus Johannes PRINSLOO die ander helfte.)

d14    Ongedoopte seun (Hy is agt dae na sy ma se dood op 24-07-1854 oorlede)

c9 XXX 1858 Petronella Aletta DE LANGE te Potchefstroom, * 25-02-1825 en + 18-01-1929

[Petronella was die tweede vrou en weduwee van die befaamde Voortrekkerleier Genl Andries Pretorius. Kmdt Johannes (Hans Dons) de Lange wat later in Natal tereggestel is, was haar jongste oom. Vyf kinders is uit hierdie huwelik gebore. Toe sy op 18 Januarie 1929 oorlede is, was sy 103 jaar, 10 maande en 24 dae oud. Haar honderdste verjaarsdag is op 25 Februarie 1925 op Wardenfield in die distrik Brandfort gevier. Daar was ’n honderd motors en baie meer mense teenwoordig waar tien bokseile langs die huis opgeslaan is om die piekniekgangers en die sprekers te huisves.]

d15      Frederika Petronella, * 20-04-1858 te Schanskraal, @ 10-07-1859 te Bloemfontein, + 18-07-1926 te Boesmanskop, distrik Winburg

X 25-03-1878 Michiel Frans PRINSLOO te Bloemfontein, * 22-07-1853, @ 28-08-1953 te Bloemfontein (seun van Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO en Sara Johanna Petronella CRONJE)

e1      Susara Johanna PRINSLOO, * 28-03-1880 @ 09-05-1880 te Bloemfontein (vermoedelik jonk oorlede, want sy word nie genoem op haar ma se sterfkennis nie)

e2      Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO, * 21-05-1881, @ 03-07-1881 te Brandfort

e3      Marthinus Abraham PRINSLOO, * 13-01-1887, @ 03-04-1887 te Brandfort

X 31-12-1912 Sophia Fredericka Maria PRINSLOO te Bultfontein

 

d7     Nicolaas Albertus, * 06-10-1842 en @ 16-10-1842 te Colesberg en + 17-09-1881 te Genadendal, Bloemfontein (39 jaar oud)

X 28-12-1868 Margaretha Jacoba Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein, * 1849? en 'n suster van die stammoeder van die Dealesvillers

e1     Hester Catharina, * 14-12-1869 en @ 06-03-1870 te Bloemfontein, + 14-11-1940 te Uitzicht, distrik Heilbron

X 28-01-1889 Simon Frederik Jozef PAPENFUS te Heilbron, * 1852?, + 1892

f1      Margaretha Jacoba PAPENFUS, * 13-08-1890, @ 02-11-1890 te Heilbron

X 13-10-1925 Petrus Johannes GERMISHUYS te Heilbron

f2      Susanna Helena PAPENFUS, * 18-02-1892, @ 17-04-1892 te Heilbron

X 04-08-1914 Jan Abraham SCHEEPERS te Heilbron

XX 23-08-1921 Cornelis Coenraad SCHEEPERS te Heilbron

e1 XX 21-01-1896 Louis Johannes Albertus GROENEWALD te Heilbron, +07-11-1932

f3      Helena Maria Catharina GROENEWALD, 05-02-1897, @ 28-03-1897 te Heilbron

X 13-09-1921 Pieter Stephanus JOUBERT te Heilbron

f4      Barend Jacobus Hendrik GROENEWALD, * 09-09-1898, @ 27-11-1898 te Heilbron

X 02-09-1924 Hester Antonette Susanna Magdalena ROTHMAN te Heilbron

f5      Nicolaas Albertus GROENEWALD, * 20-09-1899, @ 03-12-1899 te Heilbron

X 22-08-1922 Helena Gesina Johanna COETZER te Heilbron

f6      Louis Johannes Albertus GROENEWALD, * 25-02-1904, @ 24-04-1904 te Heilbron

f7      Hester Catharina GROENEWALD, * 18-01-1908, @ 29-03-1908 te Heilbron

X 24-04-1924 Jacobus Hendrik MULLER te Heilbron

e2     Georg Frederik, * 10-07-1871 en @ 01-10-1871 te Bloemfontein en + 12-10-1920 te Frankfort

X Martha Catharina STEYN te Frankfort, + 29-04-1914 te Inhoek, distrik Frankfort

f1      Jacoba Elizabeth, * 07-07-1898

X 03-07-1917 Edward Johannes Jansen VAN RENSBURG te Frankfort

f2      Nicolaas Albertus, * 07-02-1901 en @ 30-04-1901 en + 07-10-1987 te Frankfort

X 12-09-1922 Barendina Elizabeth PRETORIUS te Frankfort, * 30-06-1899 te Frankfort en + 04-02-1980 te Bethlehem

g1     George Frederik (Org), * 17-05-1924 en @ 29-06-1924 te Frankfort en + 12-05-1982 [motorongeluk]

X 11-08-1948 Rosina Elizabeth LE CLUS te Frankfort, * 03-07-1926 te Ventersburg en + 25-11-1995 [motorongeluk op N1 suid van Pretoria]

h1     Margaretha Louise Christina, * 09-06-1949 en @ 07-08-1949 te Frankfort

X 05-09-1970 Christiaan Jacobus (Chris) KRUGER

h2     Nicolaas Albertus, * 03-09-1951 en @ 30-12-1951 te Frankfort

X 13-12-1975 Berlinda Magdalena CLAASE te Pretoria, * 12-12-1949 te Uitenhage

[Nic is ’n narkotiseur en Berlinda ’n verpleegkundige te Welkom. Hy speel graag gholf en sy rolbal.]

i1      Georg Frederik (Org), * 05-12-1977 te Welkom en @ 03-78 te Welkom

[Org behaal B Sc aan UOVS in 2000, verwerf provinsiale kleure in Karate en skyfskiet.]

i2      Jeanette, * 16-12-1979 te Klerksdorp en @ 04-80 te Uitenhage

h3     Enid Elizabeth, * 22-01-1956 te Frankfort

X 05-05-1979 Siegfreid B PRIGGE te Klerksdorp

h4     Rosina Elizabeth (Rona), * 29-09-1961 te Virginia

h5     Pierre Francois, * 26-03-1964 te Welkom

X Stephanie

i1      Elke

i2      George Frederik (Erik)

g2     Johannes Hendrik, * 02-09-1927 en @ 16-10-1927 te Frankfort en + 21-09-1984

X 18-01-1958 Christina Petronella Adriana JACOBS te Frankfort, * 02-04-1936

h1     Nicolaas Albertus, * 30-10-1958 en + 08-03-1988 [Verongeluk op die plaas Paisley, Frankfort in stroper se lemme]

X Julia May EHLERS, * 01-06-1961

h2     Isabella Elizabeth, * 26-09-1959 en @ 28-11-1959 te Frankfort

h3     Pieter Daniël, * 06-09-1965, @ 31-10-1965 te Frankfort, + 09-04-1994 (Geskei)

g3     Nicolaas Albertus (Nic), * 20-09-1931 te Frankfort

X 28-01-1961 Johanna Maria SAAYMAN te Koppies, * 08-12-1934 te Reitz

h1     Nicolaas Albertus (Nicol), * 03-12-1961 en @ 28-01-1962 te Frankfort

X 04-01-1992 Michelle Luschette HAMEL te Johannesburg

[Nicol en Michelle woon in 2009 in Keller TX in VSA. Hy is programmeerder by BNSF Railway.]

i1      Daniélle Michelle, * 20-09-1993 te Colorado Springs, VSA en @ 07-11-1993

i2      Nicolaas Albertus (Nicky), * 06-08-1996 te Colorado Springs en @ 18-01-1997

h2     Bartholomeus Saayman (Bart), * 03-11-1963 en @ 26-01-1964 te Frankfort

X 22-12-1990 Henriette Johanna MARX te Bloemfontein, * 09-10-1965

[Bart en Henriette woon in 2009 in Frankfort en hy behartig die boerdery van daar af.]

i1      Nicolaas Albertus (Nicol), * 02-02-1992 te Frankfort en @ 26-04-1992 te Villiers

i2      Anna Helena, * 03-05-1994 te Frankfort en @ 10-07-1994 te Rouxville

i3      Johanna Maria, * 21-12-1996 te Pretoria en @ 23-02-1997 te Cornelia

h3     George Frederik (Org), * 08-11-1966 en @ 29-01-1967 te Frankfort

X 30-12-1989 Ronél ROBBERTS te Bloemfontein, * 01-01-1966

[Org en Ronél woon in 2009 in Potchefstroom.]

i1      Nicolaas Albertus (Nic), 06-01-1992 te Frankfort en @ 26-04-1992 te Villiers

i2      James Harry Robberts, * 06-04-1995 te Frankfort en @ 07-1995

h4     Willem Adriaan, * 03-05-1971 te Frankfort

[Willem woon in 2009 op die plaas Ararat in die distrik Frankfort.]

h5     Elizabeth Maria (Liza-Marie), * 21-04-1973 te Pretoria

X 25-01-1997 Antois VAN DER WESTHUIZEN te Bloemfontein

[Liza-Marie en Antois woon in 2009 in Irene. Hy werk by ’n landboukoöperasie.]

i1      Juan VAN DER WESTHUIZEN, * 22-12-2003 te Pretoria

i2      Madia VAN DER WESTHUIZEN, * 20-08-2007 te Pretoria

g4     Elsje Petronella (Ella), * 17-03-1936 en @ 31-05-1936 te Frankfort

X Albertus Johannes POOLMAN

g5     Daniël Wynand (Danie), * 03-12-1941. @21-02-1942 te Frankfort

15-01-1966 Gerbrecht Wessels MEIRING (Westa) te Frankfort, * 18-07-1945 te Springs

h1     Nicolaas Albertus, * 03-05-1969 en @ 27-07-1969 te Frankfort

h2     Michael Johannes, * 18-08-1975 te Heidelberg Tvl

f2 XX 23-05-1981 Wilhelmina Catharina HEYDENREICH (weduwee DELPORT) te Kestell, * 21-12-1917 te Reitz, geskei 18-11-1982 en + 07-11-1987

f3      Daniël Wynand, * 20-05-1904 en @ 31-07-1904 te Frankfort en + 23-12-1992 te Warmbad

X 31-01-1928 Wilhelmina MÜLLER te Frankfort, * 31-10-1910 te Frankfort

g1     Debé Maria, * 13-02-1930 en @ 30-03-1930 te Frankfort en + te Bloemfontein

X 14-07-1951 Christiaan Hendrik Gert VAN DER MERWE te Frankfort

g2     Martha Catharina, * 30-05-1935 en @ 21-07-1935 te Frankfort

X 02-02-1962 Veon Ivan VILJOEN te Johannesburg

g3     Wilhelmina, * 20-09-1942 en @ 25-10-1942 te Frankfort

X 24-12-1966 Herman KENSE te Johannesburg

f4      George Frederik (Ollie), * 22-07-1906 en @ 26-08-1906 te Frankfort en + 11-11-2001

X 20-10-1931 Agnes Clerace PALMER te Frankfort, * 22-08-1908 Myrtleford, Vrede

g1     George Frederik, * 04-06-1934 en @ 29-07-1934 te Frankfort

X 14-01-1961 Ferdi VAN GRAAN te Pretoria en + 20-03-1964

h1     George Frederik (Org), * 14-03-1963 te Pretoria

X 09-07-1988 Rosandra JORDAAN te Bellville, * 18-09-1960

i1      Lerisma, * 03-09-1989 te Pretoria

i2      George Frederik (GF), * 04-12-1991 te Bellville

g2     Alfred Palmer (Alf), * 04-03-1948 te Frankfort

X 02-12-1972 Catharina Cecilia Elizabeth KOTZE te Johannesburg

h1     Georg Frederik, * 16-02-1978 en @ 07-05-1978 te Frankfort, tweeling

h2     Clarina, * 16-02-1978 en @ 07-05-1978 te Frankfort, tweeling

[Tweelinge onder die Lindes is maar skaars. Hierdie onidentiese tweeling is naas die identiese tweelingbroers Marthinus Johannes (d2e1f6g2) en Antonie Michael (d2e1f6g3) en die identiese tweelingdogters van Andries Linde (c9d2e8f2g1) en ook sy onidentiese tweeling die enigste ander Linde-tweelinge wat bly lewe het. Roebie (d10e3f1) het ook identiese tweelingdogters gehad.]

f5      Margaretha Jacoba, * 12-07-1911 en @ 27-08-1911 te Frankfort

e2 XX 03-08-1915 Margaretha Susanna KOCH te Frankfort, * 18-12-1890 te Frankfort

f6      Martha Elizabeth, * 25-01-1917 en @ 15-04-1917 te Frankfort en + 04-03-1932 te Ermelo

f7      Gabriël Jacobus, * 08-09-1918 en @ 12-01-1919 te Frankfort

X 01-08-1951 Orgelina Frederika PRETORIUS te Potchefstroom, * 17-06-1923 te Christiana

g1     George Frederik, * 10-05-1952 te Livingstone

g2     Theunis Jacobus, * 25-06-1955 te Livingstone

X Sharon VAN DER WESTHUIZEN (geb BROWN)

[Theunis en Sharon het jare in Zambia gewoon maar later RSA toe teruggekeer en hulle in Pietersburg gevestig.]

h1     Righard, *

[Righard het vir hom groot naam gemaak as ’n liriese tenoor. Hy het op 16-jarige ouderdom met sanglesse begin en later aan die Tswane University of Technology gestudeer. Hy het in 2003 die Johann Botha-Musiekprys ontvang en daarna verskeie operarolle vertolk.]

h2 Jonger broer – gegewens nog soek

g3     Gabriël Jacobus, * 30-09-1958 te Livingstone

f8      Hester Catharina, * 24-01-1921 en @ 27-02-1921 te Frankfort

X 30-09-1944 Jacobus Adriaan LOUW te Standerton, * 02-06-1916 te Piketberg en + 02-01-1966 te Heidelberg

e3     Stefanus Lourens, * 20-12-1873 en @ 26-04-1874 te Bloemfontein

X 21-01-1896 Maria Glaudina VAN DER MERWE te Heilbron, * 08-09-1871

[Stefanus Lourens het lidmaat geword van die Gereformeerde Kerk onder die Kruis wat op 27 Maart 1911 op die plaas Welte­vreden in die distrik Frankfort gestig is. Hierdie kerk is op 10 Mei 1939 weer met die Gereformeerde Kerk op Frankfort herenig.]

f1      Nicolaas Albertus, * 23-12-1896 te Heilbron. Klein dood.

f2      Hester Maria Catharina, * 26-04-1898, @ 26-06-1898 te Heilbron

X 05-10-1920 Barend Christoffel LABUSCHAGNE te Heilbron, * 1896

XX WATSON

f3      Pieter Albertus, * 14-06-1899, @ 27-08-1899 te Heilbron. Klein dood in konsentrasiekamp.

f4      Margaretha Jacoba Stephina, * * 17-11-1900, @ 21-01-1901 te Heilbron. Klein dood in konsentrasiekamp.

f5      Maria Glaudina (Dina), * 24-06-1903, @ 05-08-1903 te Heilbron

X 05-03-1929 Hermanus De Wet HEINE te Frankfort, * 25-07-1901

f6      Margaretha Jacoba, * 10-03-1905, @ 16-04-1905 te Heilbron

X 05-10-1924 Izak MOUTON te Frankfort

f7      Rachel Maria, * 17-12-1906, @ 29-11-1907 te Heilbron

X 08-09-1926 Michael Arnoldus Jansen VAN RENSBURG te Frankfort, * 1903?

f8      Stephanus Lourens, * 30-10-1908, @ 29-11-1908 te Heilbron

X 04-10-1927 Susanna Susara Jansen VAN RENSBURG te Frankfort, * 1909?

g1     Susanna Susara, * 27-11-1928 en @ 03-02-1929 te Frankfort

X Karel Wilhelm Jansen VAN RENSBURG

XX 06-10-1951 Jan Hendrik ADENDORFF te Frankfort, * 1919?

g2     Maria Glaudina, * 17-04-1930 en @ 04-05-1930 te Frankfort

X 14-08-1948 Philip Jacobus BOTHA te Frankfort, * 1928?

g3     Johanna Helena, * 06-12-1931 en @ 24-01-1932 te Frankfort

X 03-02-1951 Jan Hendrik DE KOCK te Frankfort. * 1929?

g4     Stephanus Lourens (Louw), * 05-07-1933 te Frankfort

X 06-08-1966 Maria Magrieta VAN NIEKERK te Frankfort, * 05-08-1938

h1     Stephanus Lourens (Louw), * 31-12-1967 en @ 28-01-1968 te Frankfort

X Laurika AUCAMP

i1      Stephanus Lourens, *

i2      F R (Frank), *

h2     André, * 29-11-1969 en @ 01-03-1970 te Frankfort

h3     Reinier, * 11-11-1971 en @ 26-12-1971 te Frankfort

g5     Reinier, * 15-02-1935 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X 25-09-1954 Martha Gertruida PRETORIUS te Frankfort, * 1935?

h1     Stephanus Lourens, *05-08-1955 en @ 23-10-1955 te Frankfort

X Sandra Dalene DU PLOOY

h2     Jacobus Petrus Lodewyk, * 24-03-1957 en @ 02-06-1957 te Frankfort

X Helena POTGIETER

h3     Davelina Maria, * 13-01-1959 en @ 22-03-1959 te Frankfort

h4     Susanna Susara, * 10-07-1961 te Frankfort

g6     Hester, * 25-01-1937 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X 25-06-1953 Stephanus Lourens Janse VAN RENSBURG, *30-04-1929 te Frankfort

g7     Adriana Catharina, * 31-07-1939 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X 26-08-1967 Hendrik Petrus Janse VAN RENSBURG, * 19-02-1933 te Frankfort

g8     Nicolaas Pieter, * 05-02-1943 en @ 27-06-1943 te Frankfort

X Jacomina Elizabeth BOSMAN

h1     Stephanus Lourens, * 27-02-1968 en @ 26-05-1968 te Frankfort

X 17-02-1990 Linda VONK te Bethlehem-Eureka, * 15-05-1970

h2     Willem Hendrik Bosman, * 15-03-1971 en @ 16-05-1971 te Frankfort

X 03-04-1993 Catharina Maria NEETHLING te Reitz

h3     Nicolaas Pieter, * 01-11-1976 en @ 27-02-1977 te Frankfort

g9     Casparus, * 06-10-1947 en @ 22-02-1948 te Frankfort en +

X 09-09-1969 Maria Cecilia SWARTS te Reitz-Oos

h1     Stephanus Lourens, * 03-04-1970 en @ 21-06-1970 te Frankfort

h2     Elizabeth Wilhelmina, * 14-06-1971 en @ 10-10-1971 te Frankfort

h3     Susanna Susara, * 28-11-1972, @ 04-02-1973 te Frankfort

h4     Maria Cecilia, * 15-05-1974, @ 09-06-1974 te Frankfort

h5  Casparus, * 24-06-1983 te Frankfort

X Karen

i1      Casparus, * 15-04-2008

i2      Lené, * 06-01-2010

f9      Nicolaas Pieter, * 06-12-1910, @ 15-01-1911 te Heilbron

X 05-04-1938 Maria Magdalena ALBERTS te Frankfort

g1     Stefanus Lourens, * 20-02-1939 en @ 04-06-1939

X 19-04-1969 Alida Carolina VAN ROOY te Frankfort, * 11-02-1949

h1     Nicolaas Pieter, * 29-01-1970 en @ 01-03-1970 te Frankfort

h2     Antonie Charles, * 04-03-1972 en @ 23-04-1972 te Frankfort

h3     Sylvia Ida, * 11-08-1973 en @ 14-11-1973 te Frankfort

h4     Maria Magdalena, * 18-02-1976 en @ 02-05-1976 te Frankfort

g2     Elizabeth Susanna, * 26-10-1949 en @ 25-12-1949 te Frankfort

X 20-02-1971 Daniël Andries Boshoff, * 12-12-1942 te Christiana

f10    Johannes Jacobus, * 10-10-1912, @ 24-11-1912 te Heilbron

X Hester Wilhelmina JACOBS te Frankfort

g1     Johan, * 06-07-1940 en @ 29-09-1940 te Frankfort

X 10-12-1966 Sylvie Ida VAN ROOY te Frankfort, * 29-12 1946

h1     Johannes Jacobus, * 13-12-1968 en @ 26-01-1969 te Frankfort

h2     Antonie Charles, * 15-02-1970 en @ 07-02-1971 te Frankfort

g2     George, * 20-06-1946 en @ 11-08-1946 te Frankfort

X Catharina Maria VAN ZYL te Frankfort, 09-05-1948

h1     Hannes, * 14-02-1972 en @ 19-03-1972 te Frankfort

h2     Kobin, * 16-03-1975 en @ 04-05-1975 te Frankfort

h3     Elrich George, * 26-02-1978 en @ 19-03-1978 te Frankfort

X 12-03-2005 Emarencia Martha LÄTTI (Emari) te Brits, * 05-05-1976 te Roodepoort

[Elrich het in Frankfort grootgeword en B Comm in Finansiële Rekeningkunde aan UP behaal. Emari het in Florida gematrikuleer en M Sc Fisika aan US behaal. Hulle het in London ontmoet en woon in 2010 in Claremont, Kaap.]

f11    George Frederik, * 23-10-1914, @ 16-01-1916 te Heilbron, + 1918 met die groot griep

e4     Maria Elizabeth, * 28-05-1876 en @ 05-08-1876 te Bloemfontein

X 18-11-1902 Daniël Casparus REYNEKE te Bethlehem

f1      Margaretha Jacoba REYNEKE, * 05-09-1905, @ te Bethlehem

f2      Judith Margaretha REYNEKE, *  25-08-1907, @ 18-06-1908 te Bethlehem

f3      Nicolaas Albertus REYNEKE * 30-04-1910, @ 07-08-1910 te Bethlehem

e5     Margaretha Jacoba, * 21-04-1879 en @ 20-07-1879 te Bloemfontein

X 29-11-1895 Lukas Christoffel REYNEKE te Bethlehem

f1      Margaretha Jacoba REYNEKE, *  06-07-1899, @ 03-09-1899 te Bethlehem

f2      Johanna Susanna Magdalena REYNEKE, * 25-06-1901, @ 30-09-1901 te Bethlehem

f3      Naomi Orpa REYNEKE, * 25-03-1905, @ 06-08-1905 te Bethlehem

f4      Hendrik Johannes REYNEKE, * 27-07-1906, @ te Bethlehem

f5      Nicolaas Albertus REYNEKE * 21-02-1908, @ 18-06-1908 te Bethlehem

e6      Clasina Alberta, *14-10-1881, @ 15-01-1882 te Bloemfontein (gebore ’n maand na haar pa se dood)

d8     Catharina Elizabeth, *08-07-1845, @ 31-05-1846 te Colesberg, + 11-08-1940 te Esbachskop, distrik Brandfort (op 94 jaar en 4 maande)

X 05-11-1866 Hans Jacob ERWEE te Bloemfontein, *1847? te Kareekloof

e1      Andries Johannes Gerhardus ERWEE, *28-09-1867, @ 01-11-1867 te Bloemfontein, + 05-02-1901 te konsentrasiekamp, Bloemfontein

X 01-02-1888 Rosina Elizabeth PRINSLOO te Brandfort

f1      Elsie Petronella PRINSLOO

f2      Catharina Elizabeth PRINSLOO, * 20-08-1892, @ 23-10-1892 te Brandfort

X 25-04-1916 Andries Johannes WEBER te Brandfort

f3      Rosina Elizabeth PRINSLOO

X H MARSKALK

e2      George Frederik ERWEE, *16-03-1869, @ 04-04-1869 te Bloemfontein (vermoedelik jonk oorlede - word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie)

e3      Maria Christina Francina ERWEE, *17-06-1870, @ 07-08-1870 te Bloemfontein, + 07-05-1949 te Cyfergat, distrik Brandfort

X 01-02-1888 Johan David GRIESEL te Brandfort

f1      Catharina Elizabeth GRIESEL

X 27-11-1906 Jan Hendrik MARX te Brandfort

f2      Abraham Jacobus GRIESEL

f3      Hans Jacob GRIESEL

f4      Christina Cornelia GRIESEL

X JF Griesel

f5      Maria Christina Francina GRIESEL

X 22-06-1915 Frans Engelbertus MARX te Brandfort

f6      Magdalena Johanna GRIESEL

X IB SAAIMAN

f7      Andries Johannes Gerhardus Erwee GRIESEL

f8      Pieter Johannes GRIESEL

f9      Georg Frederik GRIESEL

e3 XX 10-02-1920 Francois Engelbertus FOURIE te Brandfort

e4      Cornelia Margaretha Elizabeth ERWEE, *11-05-1872, @ 16-06-1872 te Bloemfontein

X 13-09-1892 Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK te Brandfort

e5      Catharina Elizabeth ERWEE, * 23-09-1874, @ 25-10-1874 te Bloemfontein, + 28-04-1909 te Roodewal, distrik Bloemfontein

X 04-06-1895 Salomon Cornelius VERMAAK te Brandfort  (Hy is na haar dood met Hendrina Cecilia Cornelia LINDE, dogter van George Frederik LINDE en Hendrina Cecilia Cornelia DU PLOOY getroud), + 15-10-1944 te Biesieskuil, distrik Brandfort

f1      Catharina Elizabeth VERMAAK, * 09-01-1896

X 28-03-1916 Nicolaas Frans MAAS te Brandfort

f2      Aletta Maria VERMAAK, * 05-01-1902, @ 02-02-1902 te Brandfort

X 08-06-1920 David Andries MAAS te Brandfort

f3      Salomina Cornelia VERMAAK, * 28-05-1904

f4      Hansie Jacoba VERMAAK

X D LINDSAY

e6      Johanna Magdalena Catharina ERWEE, * 1877, + 27-11-1933, Roodekop, distrik Brandfort

X 09-03-1897 Johannes Petrus VAN NIEKERK te Brandfort

f1      Catharina Elizabeth VAN NIEKERK, * 17-06-1898

X Christoffel Rudolf DU TOIT

f2      Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK, * 24-11-1906

f3      Hans Jacob VAN NIEKERK, * 02-04-1913

e7      Georg Frederik ERWEE, * 02-01-1881, @ 06-02-1881 te Brandfort (word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie - is dus vermoedelik jonk oorlede)

c9 XX 25-08-1846 Anna Magdalena OOSTHUIZEN te Colesberg, * 1824 en + 17-07-1854 te Schanskraal (30 jaar oud, dogter van Roelof OOSTHUIZEN en Hester Catharina STRYDOM)

d9     Hester Maria Catharina, * 05-1848 te Colesberg, + 20-04-1922 te Di Tau, distrik Winburg

X Hendrik Jacobus VIVIERS, * 25-08-1828 te distrik Swellendam, + 14-08-1899 (vorige eggenotes: Magrietha Isabella LOMBAARD en Francina Elizabeth STEYN)

e1      Johanna Catharina VIVIERS, * 25-12-1864, @ 05-03-1865 te Bloemfontein

X 02-03-1880 Izak Abraham VAN NIEKERK te Bloemfontein

e2      Hester Maria Catharina VIVIERS, * 27-09-1866, @ 02-12-1866 te Bloemfontein

X 10-03-1885 Marthinus Philippus JANSEN VAN RENSBURG te Winburg

e3      Hendrik Gerhardus VIVIERS, * 28-06-1869, @ 09-01-1870 te Bloemfontein

X 24-12-1894 Helena Maria PRETORIUS te Bloemfontein

e4      Roelof Jacobus VIVIERS, * 09-03-1871, @ 14-05-1871 te Bloemfontein

e5      Izaak Frederik VIVIERS, * 27-08-1872, @ 01-12-1872 te Bloemfontein

X 24-02-1903 Johanna Catharina SLAUGTH te Ladybrand

e6      Philippus Rudolf VIVIERS, * 24-03-1875, @ 06-06-1875 te Bloemfontein

e7     Jacobus Johannes VIVIERS

e8     Susanna Catharina VIVIERS, * 1877, + 20-10-1932 te Nasionale Hospitaal, Bloemfontein (woonplek: Prachtstuk, distrik Brandfort)

X 17-12-1895 Pieter Jacobus Pretorius (seun van Carel Petrus PRETORIUS en Johanna Catharina LINDE) te Winburg

f1      Hester Maria PRETORIUS, * 03-05-1897, @ 11-06-1897 te Bloemfontein

X 14-01-1920 Christoffel Jakobus Visser LUBBE, private woonhuis Prachtstuk, distrik Bloemfontein (Brandfort-gemeente)

f2      Benjamin Petrus PRETORIUS, 03-06-1898, @ 03-07-1898 te Bloemfontein

f3      Hendrik Jacobus PRETORIUS, * 02-10-1902, @ 21-11-1902 te Bloemfontein

f4      Pieter Jacobus PRETORIUS, * 10-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein

e9     Magdalena Petronella Jacoba VIVIERS, * 1885?

X 28-02-1911 Wessel Johannes STRYDOM te Marquard

e10   Isabella Magritha VIVIERS, * 1889

X 07-12-1909 Elias Jacobus HOLTZHAUZEN te Marquard

e11   George Frederik VIVIERS, *1890?

X 01-03-1911 Gertruida Anna Frederika ERASMUS te Bloemfontein

 

d5     Georg Frederik, * 22-10-1840 en + 25-08-1903

X 07-12-1863 Catharina Ignatia Maria RENSBURG te Bloemfontein, * 11-06-1846

e1     Hester Catharina, * 23-11-1864, @ 05-03-1865 te Bloemfontein, + 13-09-1865

e2     Georg Frederik, * 29-07-1866 en @ 07-10-1866 te Bloemfontein en + 12-02-1942 te Soutpan.

[Boer van Somersfontein, Soutpan, Brandfort. Word genoem "een van die eerste en hardste Nasionaliste".]

X 10-04-1894 Susara Johanna VERMAAK te Brandfort, * 26-02-1875 en + 15-07-1955 te Dealesville.

f1      Hester Agnessa, * 06-06-1896 en @ 02-08-1896 te Brandfort

X 27-07-1920 Lodewyk Theodorus DE JAGER te Bultfontein. Die egpaar was kinderloos.

f2      Georg Frederik, * 16-12-1899 en @ 28-01-1900 te Brandfort. Klein in konsentrasiekamp oorlede.

f3      Catharina Maria Jacoba, * 04-02-1902 en @ 16-04-1902 te Brandfort

X 07-11-1922 Jacob Barend Jansen VAN RENSBURG te Brandfort, * 1899?

f4      Nicolaas Jacobus, * 13-03-1904 en @ 01-05-1904 te Brandfort en + 10-10-1966 te Bultfontein

X 08-03-1932 Sara Johanna MEYER te Brandfort, * 1908?

g1     Georg Frederik, * 06-09-1934 en @ 28-10-1934 te Soutpan

X 08-04-1961 Christine VENTER te Vanderbijlpark, * 17-07-1938 en @ 06-10-1938 te Kimberley

h1     Celeste, * 31-05-1963 te Vanderbijlpark

h2     Louise, * 05-03-1965 te Vanderbijlpark

h3     Annelie, * 14-05-1970 te Hoopstad

X 12-02-1992 Theodorus Philippus KLEYNHANS te Pellissier, Bloemfontein

h4     Michelle, * 11-04-1975 te Hoopstad

X 02-03-2001 Arend Johannes EYSELE te Heuwelkruin, Bloemfontein

g2     Judith Uys, * 06-03-1939 te Bultfontein

X 09-12-1961 Johannes Christiaan PRINSLOO te Bloemfontein-Noord, *29-07-1936 te Witrivier

f5      Georg Frederik (Org), * 28-01-1908 te Brandfort en @ 01-03-1908 te Bultfontein en + 26-06-1993 te Dealesville.

X 21-04-1945 Aletta Francina (Lettie) DU TOIT te Soutpan, * 12-01-1919 en + 16-03-2004

g1     Georg Frederik (Fred), * 18-10-1946 te Soutpan

X 24-02-1973 Sylvia May WILMOT te Bloemfontein, *28-04-1947 te Dewetsdorp en + 08-05-2007 te Bloemfontein

h1     Georg Frederik (George), * 19-03-1975 en @ 04-05-1975 te Dealesville

X 16-11-2001 Annelize MEYER te Bloemfontein

i1      Georg Frederik (GF), * 07-01-2004 en @ 02-05-2004 te Dealesville

[GF is die sewende geslag wat die stamnaam van die Vrystaatse Lindes ononderbroke dra.]

i2      Schalk, * 10-03-2006 te Bloemfontein en @ 06-08-2006 te Dealesville

h2 Peter Stuart (Stuart), * 10-12-1977 en @ 12-02-1978 te Dealesville en + 24-04-2005

[Stuart is op tragiese wyse in ’n motorfietsongeluk op ’n buurplaas oorlede.]

g1 XX 12-07-2008 Sumara WATT te Bloemfontein

g2     David Schalk (DS), * 17-08-1953 te Dealesville

X 08-01-1976 Marie EKSTEEN (Miemsie) te Bloemfontein

h1     Georg Frederik (Orgie), * 02-07-1977 te Dealesville

f6      Jacobus Johannes Petrus (Koos), * 09-08-1912 te Brandfort en + 16-11-1996

X 01-10-1940 Louisa Maryna VAN ASWEGEN (Pollie), * 22-12-1919 te Dealesville

[Koos boer op die plaas Meerlandsvlei in die distrik Dealesville.]

g1     Susara Johanna (Sarie), 30-01-1944 te Soutpan

X 08-10-1968 Heinz Karl MITTERMAIER te Dealesville, * 12-02-1941

g2     Johannes van Aswegen (Hannes), * 26-01-1948 te Soutpan

X 17-01-1970 Orgina Frederika SMIT (Rika) te Burgersdorp, * 10-01-1949 te Burgersdorp

[Hannes boer op die familieplaas Meerlandsvlei. Hy het uitgeblink as skut in die 762-kaliber skyfskiet (Plankgeweer) en het in 1986 as Springbok in die nasionale span deelgeneem. Rika is bekend as ’n goeie kok en gooi haar volle gewig in by elke faset van die boerdery]

h1     Jacobus Petrus (Kobus), * 21-12-1971 te Bloemfontein

[Kobus het gematrikuleer aan die Hoër Landbouskool Jacobsdal en boer op die plaas saam met pa Hannes.]

h2     Maryna Frederika (Mariska), * 18-05-1976 te Bloemfontein

X 05-03-1999 Philippus Albertus VAN DE PUTTE (Philip) te Bloemfontein, * 11-03-1974 te Wolmaransstad

[Philip het grootgeword en gematrikuleer te Wolmaransstad en boer tans saam met skoonpa Hannes en swaer Kobus. Mariska het grootgeword op Dealesville en gematrikuleer aan die Hoër Landbouskool Jacobsdal. Na skool het sy haarkappery bestudeer en doen hare op die platteland.]

i1       Hanré Linde VAN DE PUTTE, * 22-08-2005

e3     Stefanus Johannes Lourens, * 12-07-1868 te Brandfort, @ 07-02-1869 te Bloemfontein, + 10-08-1941 te Deelfontein, distrik Brandfort

X 17-01-1893 Sara Johanna VAN DYK te Brandfort, * 29-08-1876 te Duivenhokspruit, Brandfort, + 09-07-1936

f1      Sara Johanna, * 25-10-1893 en @ 03-12-1893 te Brandfort. Klein dood?

f2      Maria Catharina, * 03-12-1894 en @ 13-01-1895 te Brandfort

X 11-02-1913 Pieter Stefanus BEZUIDENHOUT te Brandfort, * 1885?

g1      Wynand Fredrik BEZUIDENHOUT, * 05-01-1914, @ 01-03-1914 te Brandfort

g2      Stefanus Johannes Lourens BEZUIDENHOUT, * 17-02-1918, @ 07-04-1918 te Brandfort

g3      Sarah Johanna BEZUIDENHOUT, * 12-05-1921, @ 03-07-1921 te Brandfort

f3      Sarah Johanna, * 15-12-1895 en @ 02-02-1896 te Brandfort

X 23-01-1923 Daniël Rudolf De Wet STEYN te Brandfort, * 16-09-1887, @ 04-02-1887 te Bloemfontein, + 23-08-1937 in woonhuis van vader, Maraisstraat, Brandfort (woonplek Irene, distrik Brandfort)

g1      Gideon Jacobus Joubert STEYN (jonk oorlede)

f4      Georg Frederik, * 28-01-1898, @ 06-03-1898 te Brandfort. In konsentrasiekamp dood.

f5      Maria Magdalena, 03-05-1900, @ 15-07-1900 te Brandfort, + 18-09-1901 in konsentrasiekamp

f6      Andries Jacobus, * 02-02-1904 en @ 06-03-1904 te Brandfort en + 16-12-1937 te Broedersput

X 08-06-1930 Philippina Jacoba Wilhelmina BUYS, * 12-03-1908 te Tweebosch, Sannieshof en + 12-04-1988 te Piet Retief

g1     Stephanus Johannes Lourens (Lou), * 14-06-1931 te Delareyville en @ 08-1931 te Sannieshof

X 22-12-1956 Hester Hendriena Aletta VAN DER WALT te Sannieshof, * 25-05-1934 te Johannesburg

h1     Andries Jakobus (Andries), * 23-06-1958 te Pretoria

X 17-12-1983 Rianne Marie VENTER te Pretoria, * 27-02-1961 te Pretoria

i1      Karlien, * 09-11-1985 te Pretoria

i2      Stephanus Johannes Lourens (Stéfan), * 05-08-1988 te Pretoria

h2     Michiel Andries Louis (Louis), * 02-05-1960 te Pretoria

X 09-07-1983 Elsje VAN ROOY te Louis Trichardt, * 28-04-1962 te Siloam

[Louis is ’n onderwyser en sedert 2006 skoolhoof van die Laerskool Louis Trichardt. Elsje is die tweede dogter van prof en mev Koos van Rooy, sendeling en professor aan die Teologiese Skool Hammanskraal en Bybelvertaler.]

i1      Stephanus Johannes Lourens (Lohan), * 06-10-1986 te Tzaneen

i2      Regina Catharina (Nina), *25-03-1991 te Tzaneen

i3      Jacobus Albertus (Jaco), * 11-07-1996 te Tzaneen

h3     Stephanus Johannes Lourens (Fanus), * 11-06-1962 te Pretoria

X 29-03-1986 Susanna Gezina VAN ROOYEN te Coligny, * 16-03-1963 te Reivilo

i1      Stephanus Johannes Lourens (Lourens), * 08-03-1990 te Heilbron

i2      Dina Alida (Ida), * 21-02-1992 te Pretoria

i3      Hester Aletta (Helet), * 25-08-1995 te Pretoria

g2     Maria Elizabeth, * 15-05-1933 te Delareyville en + 05-12-1999

X 14-12-1957 Jan Harm SCHUTTE te Lichtenburg

g3     Philippus Jacobus Wilhelmus (ds Flip) * 03-05-1935 te Delareyville

X 04-01-1959 Elizabeth Carolina Maria KRUGER te Potchefstroom, * 24-10-1936 te Ventersdorp­ en + 12-06-1996

[Flip was predikant van die Gereformeerde Kerke Worcester/Paarl, Schweizer-Reneke, Vereeniging-Oos, Zeerust en Ventersdorp. Woon na sy aftrede in 1999 in Kokanje.]

h1     Maria Johanna Magdalena (Daleen), * 31-10-1959 te Potchefstroom

X Jan Hendrik HOOGENDYK, * 09-11-1953

[Jan is ’n rekenmeester en Daleen ’n boekhouer. Hulle woon in Krugersdorp.]

i1       Christiaan de Wet HOOGENDYK, * 23-10-1981 te Randburg

[Christiaan is ’n boekhouer in Pietersburg.]

i2       Elizabeth Maria HOOGENDYK (Betsie), * 27-09-1982 te Randburg

X 29-05-2004 Pierre DU PLOOY, * 23-01-1975 te Krugersdorp en ÷

[Betsie is ’n boekhouer en woon met haar twee kinders Marileen en Jané in Pietersburg.]

i3       Philippus Linde HOOGENDYK (Flippie), * 01-08-1984 te Krugersdorp

[Flippie is ’n boekhouer en woon in Pietersburg.]

h2     Wilna, * 13-11-1960 te Potchefstroom

X Gerhardus Stephanus BADENHORST (Gerhard), * 08-08-1958

[Wilna is ’n arbeidsterapeut en Gerhard ’n ingenieur. Hulle woon in Doha, Qatar, Midde-Ooste.]

i1       Joseph Johannes BADENHORST (Johan), * 25-10-1984 te Allanridge

i2       Philippus Linde BADENHORST (Philip), * 20-01-1987 te Secunda

i3       Elizabeth Carolina BADENHORST (Karlien), * 15-11-1988 te Secunda

i4       Gerhardus Stephanus BADENHORST (Gerhard), * 09-01-1998 te Secunda

h3     Andries Jacobus (Andries), * 23-10-1962 te Paarl

X Marisa Esther VENTER (Marisa), * 22-10-1962 te Pietersburg

[Andries is ’n ouditeur en Marisa ’n onderwyseres. Hulle woon in Pietersburg.]

i1      Esmari, * 29-09-1990 te Pietersburg

i2      Elizabeth Carolina (Ilze), * 30-03-1992 te Pietersburg

i3      Philippus Jacobus (Jaco), * 15-01-1996 te Pietersburg

h4     Elizabeth Carolina Maria (Elmari), * 05-06-1965 te Paarl

X 18-12-1999 Lukas Johannes VAN DER MERWE, * 14-01-1966 te Pietersburg

[Elmari is ’n boekhouer en sagteware-konsultant en Lukas ’n tegnikus en ’n proponent van die NG Kerk. Hulle woon in Pietersburg.]

i1       Lumari VAN DER MERWE, * 14-01-2002 te Pietersburg

h5     Maria Elizabeth (Marilize), * 09-07-1968 te Schweizer-Reneke

X 26-05-1990 Conrad LABUSCHAGNE, * 11-10-1968 en ÷

[Marilize is ’n Assistent-Direkteur Personeelbestuur van die SAPD en woon in Pietersburg.]

i1       Johannes Jakobus LABUSCHAGNE (Hanno), * 23-09-1992 te Potchefstroom

i2       Elizabeth Maria LABUSCHAGNE (Lize-Mari), * 06-03-1995 te Potchefstroom

g3 XX 07-07-1997 Aletta Elizabeth LOOCK (geb DE MEYER) (Bessie), * 22-06-1945 te Alberton

g4     Susara Jacoba, * 25-09-1937 te Broedersput, Tvl

X 05-05-1962 Jan Daniël THERON te Pretoria, + 1995

f7      Maria Francina, * 20-07-1905 te Brakfontein, Bloemfontein en @ 08-10-1905 te Brandfort

X 23-12-1924 Johannes Hendrik BOTHA te Bloemfontein-Noord, * 1901? te Damplaats, Brandfort

g1      Sarah Johanna BOTHA, * 09-01-1927, @ 02-04-1927 te Brandfort

f8      Stephanus Johannes Louwrens, * 31-05-1907 te Brandfort en @ 11-08-1907 te Bultfontein en + 22-02-1976 te Brandfort

X 22-10-1935 Elizabeth Christina LINDE (c9d15e9) te Brandfort, * 13-04-1908 te Brandfort en + 04-04-1978 te Bloemfontein

g1     Cornelia Nicolazina, * 28-10-1940, @ 05-01-1941 te Brandfort

X 14-12-1963 Joseph MUKHEIBER te Arlington, * 25-09-1941 te Marquard

f9      Fransina Carolina, * 03-01-1909 en @ 07-03-1909 te Bultfontein

X 11-08-1936 Cornelius Benjamin CRONJE te Brandfort, * 1912?

g1      Sara Catharina CRONJE, * 11-08-1937, @ 03-10-1937 te Brandfort

g2      Cornelis Benjamin CRONJE, * 17-01-1941, @ 02-03-1941 te Brandfort

f9 XX Willem GEEL

f10    Petronella, * 08-02-1914 te Brandfort. Jonk oorlede.

e3 XX 28-08-1937 Aletta Johanna BRITS

e4     Maria Cathriena Franzina, * 15-01-1871, @ 05-03-1871 te Bloemfontein

X 07-08-1893 Johannes Stefanus Gerhardus ROODT te Bloemfontein

f?      Catharina Maria ROODT, * 01-04-1904, @ 05-06-1904 te Brandfort

e5     Petronella Aletta, * 27-04-1873, @ 13-07-1873 te Bloemfontein, + 03-12-1902 in konsentrasiekamp te Kroonstad

X 11-05-1891 Abraham Carel BOTHMA te Bloemfontein, * 1869?

f1      Petrus Gerhardus BOTHMA * 15-02-1892, @ 01-05-1892 te Bloemfontein

f2      Georg Frederik BOTHMA* 05-10-1893, @ 07-01-1894 te Brandfort

f3      Abram Carel BOTHMA* 03-12-1895, @ 02-02-1896 te Brandfort

f4      Stefanus Lourens BOTHMA* 1895?

f5      Martinus Johannes BOTHMA* 06-11-1902, @ 23-12-1902 te Brandfort

f6      Catharina Maria BOTHMA * 1902 (Met haar ma se dood was sy minder as ’n maand oud, en vermoedelik is sy ook toe oorlede, want in ’n verklaring van Abraham Carel BOTHMA is daar slegs vyf minderjarige kinders.)

e6     Marthinus Johannes, * 01-01-1876 te De Aap en @ 02-04-1876 te Bloemfontein

X 24-02-1902 Martha Louise SWANEPOEL (weduwee VAN BILJON) te Brandfort, * 1869? in Brandfort se konsentrasiekamp

f1      George Frederik, * 31-12-1903, @ 06-03-1904 te Brandfort

e7     Catharina Maria, * 05-11-1878 en @ 13-04-1879 te Bloemfontein

X 04-05-1903 Nicholaas Johannes Jansen VAN RENSBURG (wewenaar) te Brandfort, * 1857?, + 12-07-1908

f1      Catharina Maria JANSEN VAN RENSBURG, * 27-12-1903, @ 06-03-1904 te Brandfort

f2      Georg Frederik JANSEN VAN RENSBURG, * 06-07-1905, @ 10-09-1905 te Brandfort

f3      Stephanus Johannes Lourens JANSEN VAN RENSBURG, * 24-04-1907, @ 09-06-1907 te Brandfort

e7 XX 07-06-1910 Philippus Cornelis Petrus FOUCHE te Brandfort

f4      Hester FOUCHE, * 16-02-1914, @ 05-04-1914 te Brandfort

e8     Rozina Elizabeth, * 07-01-1885 en @ 18-06-1885 te Frankfort

X 10-02-1903 Hendrik Nicolaas Jansen VAN RENSBURG te Brandfort, * 1877? in Brandfort se konsentrasiekamp

f?      Hester Sophia JANSEN VAN RENSBURG, * 18-06-1909, @ 15-08-1909 te Brandfort

d6     Isabella Maria, * 1841 te Colesberg

X 06-06-1853 Anton Michael MEYER te Bloemfontein, * 1838? te Vetrivier

e1      Gert Hendrik MEYER, *17-06-1854, @ 10-09-1854 te Bloemfontein

e2      Maria Christina Fransina MEYER, * 03-07-1856, @ 13-09-1856 te Bloemfontein

e3      George Frederik MEYER, * 26-11-1857, @ 10-01-1858 te Bloemfontein

 

d3     Johan Gysbert, * 1838

X 30-03-1874 Anna Jacomina BOTHA te Bloemfontein, * 1857?

e1     Georg Frederik (Frikkie Paradys), * 14-04-1875 en @ 20-06-1875 te Bloemfontein

X 26-02-1895 Margaretha Maria Gertruida DUVENAGE te Brandfort, * 1875?, + 23-10-1943 te Paradys, distrik Brandfort

[Johan Gysbert het nie sy vaderlike pligte na behore nagekom nie. Frikkie Paradys het om hierdie rede by Koos Prinsloo op die plaas Palmietfontein grootgeword en later ook die plaas Paradys van hom geërf. Koos Prinsloo was met ’n halwe suster Susanna Catharina (c9d12) van Johan Gysbert getroud en is in so mate deur Frikkie as vader aanvaar dat hy sy seun Kobie (c9d3e1f4) na hom vernoem het.]

f1      Johan Gysbert, * 19-11-1895 en @ 22-12-1895 te Brandfort. Jonk oorlede, 05-05-1901

f2      Maria Elizabeth, * 01-05-1900, @ 19-08-1900 te Brandfort, + 13-10-1901 te konsentrasiekamp, Brandfort

f3      Susanna Catharina, * 02-04-1903 en @ 06-06-1903 te Brandfort

X 02-12-1924 Benjamin Petrus PRETORIUS te Brandfort (seun van Pieter Jacobus PRETORIUS en Susanna Catharina VIVIERS), * 03-06-1898 en + 10-11-1973 te Brandfort

g1      Margaretha Maria PRETORIUS, * 20-02-1926, @ 04-04-1926 te Brandfort

g2      Susanna PRETORIUS, * 12-07-1933

g3      Benjamin Petrus PRETORIUS, * 12-01-1945, @ 01-04-1945 te Brandfort

f4      Johannes Georg, * 25-08-1906 en @ 04-11-1906 te Brandfort

X 11-03-1930 Anna Johanna Maria PIETERSE te Bloemfontein, * 1907?

g1     Johan Gysbert, * 05-02-1941, @ 04-05-1941 te Brandfort

X 23-12-1961 Henrietta Janse VAN RENSBURG te Brandfort, * 27-06-1942

f5      Jacobus Johannes Prinsloo (Kobie), * 07-12-1909 en @ 03-1910 te Brandfort

X 22-04-1930 Maria Magdalena (Meraai) VAN ASWEGEN te Brandfort, * 16-12-1908 te Brandfort

g1     Georg Frederik (Frikkie), * 21-04-1935, @ 02-06-1935 te Brandfort

X 28-02-1959 Hester Johanna VORSTER te Bethulie, * 13-01-1937

h1     Maria Cornelia, * 21-08-1960 te Springfontein

X 05-12-1981 Pieter Johannes Jacobus STRYDOM te Bloemfontein

i1       Dirk Bauwer STRYDOM, * 06-02-1985 te Bloemfontein

h2     Maria Magdalena, * 25-05-1962 te Springfontein

X 26-09-1981 Daniel Petrus READ te Kroonstad

i1       Daniel Petrus READ, * 07-03-1981 te Delmas

i2       Mar-Louise READ, * 16-09-1983 te Kroonstad

g1 XX Ingrid Patricia VERMOOTEN, * 22-12-1936

h3     Jacobus Johannes Prinsloo, * 08-01-1971 te Oos-Londen

e2     Hendrika Clarina Cornelia, * 25-07-1876 en @ 01-10-1876 te Bloemfontein. Jonk oorlede?

e3     Maria Elizabeth, * 01-05-1900 en @ 19-08-1900 te Brandfort. Klein in konsentrasiekamp oorlede.

d4     Johanna Catharina, * 12-10-1840 en @ 24-01-1841 te Colesberg, + 10-10-1909 te Klipfontein, distrik Bloemfontein

X 15-09-1856 Karel Petrus PRETORIUS te Bloemfontein, * 1835?, + 01-09-1927 te Bloemfontein (woonplek: Soetewoud, distrik Glen

e1      Maria Christina Fransina PRETORIUS, * 20-06-1857, @ 22-08-1857 te Bloemfontein

X 01-06-1874 Hermanus Gerhardus van Niekerk MAREE te Bloemfontein

f1      Johanna Catharina MAREE, * 27-02-1875, @ 09-05-1875 te Bloemfontein

f2      Hermanus Gerhardus van Niekerk MAREE, * 28-04-1876, @ 04-06-1876 te Bloemfontein

f3      Elizabeth Maria MAREE, * 27-07-1878, @ 03-11-1878 te Bloemfontein

f4      Karel Petrus MAREE, * 12-06-1880, @ 04-07-1880 te Bloemfontein

e2      Johannes Jacobus PRETORIUS, * 01-04-1859, @ 01-05-1859 te Bloemfontein, + 23-12-1922 te Brandfort

X 25-01-1882 Johanna Christina FURSTENBERG te Bloemfontein

f1      Anna Jacoba PRETORIUS, * 15-12-1882, @ 07-01-1883 te Bloemfontein

f2      Carel Petrus PRETORIUS, * 03-05-1884, @ 01-06-1884 te Bloemfontein

f3      Johanna Catharina PRETORIUS, * 10-08-1885, @ 04-10-1885 te Bloemfontein

f4      Maria Susanna Margaretha PRETORIUS, * 30-11-1886, @ 09-01-1887 te Bloemfontein

X 06-04-1909 Dirk Jakobus Johannes KOTZEE te Brandfort

f5      Johan Pieter Hendrik PRETORIUS, * 21-03-1889, @ 21-04-1889 te Bloemfontein

X 26-08-1913 Hermina Wilhelmina VAN HEERDEN te Bloemfontein

f6      Maria Jacoba Dorothea PRETORIUS, * 03-09-1891, @ 04-10-1891 te Bloemfontein

X 11-11-1913 Earnest William BROWN te Brandfort

f7      Martha Magdalena PRETORIUS, * 14-08-1893, @ 01-10-1893 te Bloemfontein

X 12-03-1912 Jacobus Johannes STRYDOM te Bultfontein

f8      Isabella Susanna PRETORIUS, * 27-10-1894, @ 02-12-1894 te Bloemfontein

X 06-10-1920 Servaas Daniel BADENHORST te Brandfort

f9      Johannes Jacobus PRETORIUS, * 16-10-1896, @ 28-11-1896 te Bloemfontein

f10    Francois Johannes PRETORIUS, * 28-09-1898, @ 06-11-1898 te Bloemfontein

f11      Margaretha Elizabeth PRETORIUS, * 29-11-1900, @ 16-07-1901 te Bloemfontein

f12    Georgina Fredrika PRETORIUS, * 05-04-1904, @ 19-05-1904 te Bloemfontein

f13    Nicolaas Pieter Albertus PRETORIUS, * 17-05-1906, @ 26-06-1906 te Bloemfontein

e3     George Frederik PRETORIUS, * 26-11-1860, @ 30-12-1860 te Bloemfontein

X 11-04-1883 Maria Susanna Margaritha FURSTENBERG te Bloemfontein, + 28-04-1939 te Bloemfontein

f1       Karel Petrus PRETORIUS, * 14-02-1884, @ 13-04-1884 te Bloemfontein

f2      Anna Jacoba Dorothea PRETORIUS, * 24-05-1886, @ 04-07-1886 te Bloemfontein

X Frederik Willem COETZER, + 1938

f3      Johanna Catharina Maria PRETORIUS, * 14-09-1890, @ 02-11-1890 te Bloemfontein

X 18-12-1917 Harry Griffin WEBBER te private woning Brandfort (met spesiale verlof)

e4      Karel Petrus PRETORIUS, * 19-07-1862, @ 03-08-1862 te Bloemfontein

e5      Anna Maria PRETORIUS, * 10-09-1864, @ 06-11-1864 te Bloemfontein, + 20-10-1948 te Bloemfontein

X 28-11-1882 Jacob Bester DU PLOOY te Bloemfontein, + 25-09-1893 te Vierkant, distrik Bloemfontein

f1      Abraham DU PLOOY, * 10-10-1883, @ 02-12-1883 te Bloemfontein

f2      Karel Petrus DU PLOOY, * 11-12-1885, @ 07-02-1886 te Bloemfontein

f3      Johanna Catharina DU PLOOY

X 15-03-1911 Abraham Marthinus FURSTENBURG te Brandfort

f4      Elizabeth Johanna DU PLOOY, * 09-01-1894, @ 04-03-1894 te Bloemfontein, + 30-07-1945

X 08-01-1918 Michael Casparus FURSTENBURG te Brandfort

g1      Anna FURSTENBURG, * 23-11-1919

g2      Michiel FURSTENBURG, * 7-10-1924

g3      Marianda FURSTENBURG, * 10-08-1935

g4      Jacobus FURSTENBURG

e5      XX 03-12-1894 Roelof Jacobus VIVIER te Bloemfontein

e5      XXX 06-04-1904 Thomas SMITH te Bloemfontein

f6      Orpa Naomia SMITH, * 08-01-1905, @ 18-02-1905 te Bloemfontein

X OPJ van Rensburg

e6      Nicolaas Johannes PRETORIUS, * 30-08-1866, @ 07-10-1866 te Bloemfontein

e7      Martinus Albertus PRETORIUS, * 13-07-1868, @ 18-10-1868 te Bloemfontein

X 24-04-1894 Elizabeth Johanna Isabella Francina DU PLOOY te Bloemfontein

f1      Carel Petrus PRETORIUS, * 15-02-1895, @ 14-04-1895 te Bloemfontein

f2      Martina Alberta PRETORIUS, * 10-12-1900, @ 06-01-1901 te Bloemfontein

e8      Pieter Jacobus PRETORIUS, * 30-11-1870, @ 05-02-1871 te Bloemfontein

X 17-12-1895 Susanna Catharina VIVIERS (dogter van Hendrik Jacobus VIVIERS en Hester Maria Catharina LINDE)

f1      Hester Maria PRETORIUS, * 03-05-1897, @ 11-06-1897 te Bloemfontein

X 14-01-1920 Christoffel Jakobus Visser LUBBE in private woonhuis Prachtstuk, distrik Bloemfontein (Brandfort-gemeente)

f2      Benjamin Petrus PRETORIUS, 03-06-1898, @ 03-07-1898 te Bloemfontein

f3      Hendrik Jacobus PRETORIUS, * 02-10-1902, @ 21-11-1902 te Bloemfontein

f4      Pieter Jacobus PRETORIUS, * 10-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein

e9      Jan Gijsbert PRETORIUS, * 04-11-1872, @ 25-12-1872 te Bloemfontein

e10    Hans Nicolaas Albertus PRETORIUS, * 03-03-1875, @ 09-05-1875 te Bloemfontein

e11    Johanna Catharina PRETORIUS, * 05-03-1877, @ 01-04-1877 te Bloemfontein

X 20-12-1897 Henning Johannes JOUBERT te Bloemfontein

f1      Lydia Eunice JOUBERT, * 16-07-1903, @ 27-08-1903 te Bloemfontein

f2     Anna Francina Jacobz JOUBERT, * 04-12-1905, @ 26-12-1905 te Bloemfontein

e12     Izaak Petrus PRETORIUS, * 05-05-1879, @ 20-07-1879 te Bloemfontein

X 24-02-1903 Cornelia Margarietha MAREE te woning van mnr A McHardy

e13     Isabella Susanna PRETORIUS, * 17-05-1881, @ 03-07-1881 te Bloemfontein

X 03-05-1904 Johan Jacob VAN ASWEGEN te NG Pastorie Brandfort