Linde-register

Soek so na ‘n item in die register hier onder:

Om ‘n naam, ander woord of datum te soek, druk “Ctrl F” op die sleutelbord, tik die teks in en gebruik dan die pyltjies om op of af te beweeg indien daar meer as een voorkoms van ‘n naam, woord of datum is. Datums kom in die formaat dd-mm-eejj, byvoorbeeld 02-03-2020 vir 2 Maart 2020.

Laai die register so af:

Om die nuutste register in pdf-formaat op jou rekenaar af te laai, gaan na die “Home Page” en kliek op die groen teks regs bo.

 

Geslagsregister van die Lindes
in Suid-Afrika

 

GEBASEER OP DIE WERKE VAN DR JC (HANNES) LINDE:
– GESLAGSREGISTER VAN GEORG FREDERIK LINDE (1980)
– GESLAGSREGISTER VAN HANS JÜRGEN LINDE (1984)

OPDATERING: Hierdie register word op datum gehou deur Hans Linde van Wellington. Stuur gegewens vir opname op een van die volgende maniere aan: e-pos: inligting@lindebond.co.za, telefoon: +27 21 873 2359, selfoon: +27 83 282 6938.

Op datum tot 29 Mei 2021.

SIMBOLE:
*          Gebore
+          Oorlede
@        Gedoop
X         Getroud
XX      Hertrou
V         Verloof / In ’n vaste verhouding
%         Geskei

INHOUD:
1. Die Swellendamse Lindes
1.1 Lindeshoffers
1.2 Leeuwrivierers
1.3 Boshoffers
1.4 Lewiesers
1.5 Suidwesters
1.6 Voorrechtsvleiers
1.7 Bruintjiesrivierers
1.8 Vryburgers
1.9 Kluitjieskralers
1.10 Suidpunters
1.11 Rietfonteiners
1.12 Lindeshoffers (vervolg)
2. Die Vrystaatse Lindes
2.1 Kareeklowers
2.2 Paradysers
2.3 Dealesvillers
2.4 Frankforters
2.5 Warmfielers
2.6 Schanskralers
2.7 Pietersdalers

1. DIE SWELLENDAMSE LINDES

a       Hans Jürgen Linde (STAMVADER), * 21-09-1730, @ 24-09-1730 te Hagsfeld, Durlach in Duitsland, + 1775? aan die Sonderendrivier en waarskynlik begrawe in die historiese kerkhof op die plaas Leeuwkraal by Lindeshof.

X 05-11-1758 Catharina Elisabeth SWART (weduwee van Pieter Moleman) te Stellenbosch, @ 19-10-1727 te Stellenbosch

[Hans Jürgen is die stamvader van al die Afrikaanse Lindes in Suid-Afrika. Hy het in 1753 met die skip Leijden in die Kaap aangekom as soldaat in diens van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie. Hy word in 1754 wamaker, in 1757 plaasarbeider en in 1758 word hy burger van die Kolonie. Van 1759 af boer hy op die plaas Gansekraal aan die Sonderendrivier, waar hy ook vir ’n tyd lank seinwagter vir die kanon op Tierberg was. Op Erfenisdag 2010 het die Linde-Familiebond ’n gedenksteen ter herinnering aan hom in die kerkhof op Leeuwkraal onthul.]

b1     Hans Jurgen, * 1759, @ 06-10-1759, + 15-04-1831

X 23-11-1783 Johanna Maria HUMAN, @ 31-10-1762 te Stellenbosch, + 15-04-1831

[Hans Jurgen was in 1806 veldkornet van Grootvlakte aan die Sonderend, maar is vervang omdat hy hom in die teenwoordigheid van die waarnemende goewerneur, sir David Baird, “onbetaamlik” gedra het.]

 

NASATE VAN JOHANNA CHRISTINA, DOGTER VAN HANS JURGEN (b1)

 

c1  Johanna Christina, * 27-05-1786, @ 08-10-1786 te Lindeshof, + 31-10-1859 te George

X 03-08-1806 Jonathan Willem GROENEWALD te Swellendam, @ 06-07-1777 te Swellendam, + 26-05-1840 te George

d1        Johanna Susanna GROENEWALD, * 16-06-1807 te Stormsvlei, + 18-04-1881 te George

X 25-10-1831 Alfred George ROBERTSON, * 07-10-1798 te London, + 29-11-1871 te George

e1     William ROBERTSON, * 1834

X 16-06-1862 Maria Catharina GROENEWALD, * 27-05-1840 te Bredasdorp

e2     Alfred George ROBERTSON, * 1836

X 21-09-1864 Johanna Wilhelmina GROENEWALD, * 15-03-1842 te Bredasdorp, + 15-04-1869

e2     XX 10-10-1879 Margaretha Alberta VAN DER HOOVEN, * 05-11-1844, + 15-02-1927

e3     Hendrik Marthinus ROBERTSON, * 1837

e4     Alexander Marsh ROBERTSON, * 1839

X 24-07-1866 Elsie Josina BESTER, * 1849

e5     Augusta Johanna ROBERTSON, * 1840

e6     Donald ROBERTSON, * 21-09-1841, + 16-03-1919

X Helena Aletta MEYER, * 05-07-1851, + 26-07-1942

e7     Charles Groenewald ROBERTSON, * 1842

X 1871 Susarah Johanna BESTER

e8     Arthur Nightingale ROBERTSON, * 1845

X Susanna Otillie MULLER

e8     XX Adriana MEYER

e9     Frederick Augustus ROBERTSON, * 29-12-1849 te George

X 26-08-1873 Jacomina Aletta MEYER (Mina) te Mosselbaai, * 1853

e10   Francis Henry ROBERTSON, * 25-10-1850 te George

X Petronella Albertha MULLER (Bertha)

d2        Jacobus GROENEWALD, * 14-10-1808, + 12-08-1842 te Port Natal (dissenterie)

d3        Jonathan Willem GROENEWALD, * 27-02-1812 – woon op die plaas Uitkyk, George

d4        Johannes Hendrikus GROENEWALD, * 26-01-1815 te Swellendam, + 23-12-1897 te Hoogekraal, George

X 17-09-1837 Catharina Elizabeth HUMAN, * 17-01-1820, @ 27-04-1820 te Swellendam, + 24-12-1903 te George

e1     Jonathan Willem Hendrik GROENEWALD, * 01-01-1838 te Bredasdorp, + 15-09-1890 te George

X 14-03-1864 Margaretha Alberta VAN DER HOOVEN, * 05-11-1844 te George, + 15-02-1927

e2     Maria Catharina GROENEWALD, * 27-05-1840 te Bredasdorp

X 16-06-1862 William ROBERTSON, * 1834

e3     Johanna Wilhelmina GROENEWALD, * 15-03-1842 te Bredasdorp, + 15-04-1869

X 21-09-1864 Alfred George ROBERTSON, * 1836

d5        Susanna Magdalena GROENEWALD, * 10-01-1817, + 1901 – nooit getroud nie

d6        Maria Margaretha GROENEWALD, * 23-03-1818

d7        Catharina Elizabeth GROENEWALD, * 16-12-1819

d8        Martha Helena GROENEWALD, * 19-03-1824

X Hendrik GERICKE

1.1       LINDESHOFFERS (b1c2)

c2     Jacobus Nicolaas, @ 04-10-1789

[Nicolaas boer in die omgewing van Lindeshof en neem in 1811 ook die plaas Ganzekraal by sy buurman Hendrik Petrus Wessels oor.]

X 09-1811 Maria Maryna COLIJN te Swellendam, @ 15-10-1797 te Swellendam, + 1834?

d1     Anna Dorothea, * 07-09-1813 te Caledon-distrik

X 01-04-1832 Lambertus Johannes COLYN (wedunaar) te Swellendam, @ 12-12-1802

d2     Hans Jurgen, * 10-11-1815, @ 11-02-1816 te Swellendam – jonk oorlede

d3     Johannes Nicolaas, * 11-12-1819, @ 16-04-1820 te Swellendam, + 1860

X 20-02-1843 Adriana Albertha VAN EEDEN te Swellendam, * 01-09-1822 te Swellendam

e1     Cornelia Petronella Margaretha, * 20-06-1843, @ 03-12-1843 te Swellendam

X 29-07-1861 Charles RAVENSCROFT, * 1841?

e2     Jacobus Nicolaas, * 24-12-1844, @ 11-05-1845 te Swellendam

e3     Maria Magdalena, * 21-03-1849, @ 02-06-1849 te Swellendam, + 09-07-1902 te Rugby, distrik Ficksburg

X Wybrand Herbershuizen LEWIS (Luwes)

f1     Adriana Albertse LEWIS, * 1871

X 02-12-1890 Johannes Casparus Franciscus DU TOIT te Ficksburg

f2     Hester Johanna (Susanna) LEWIS

f3     Wybrand Herbershuizen LEWIS, * 04-01-1879, @ 04-05-1879 te Ficksburg

f4     Cornelia Margaretha Petronella LEWIS, * 26-09-1881, @ 27-11-1881 te Ficksburg

X 06-12-1898 Nicolaas Jacobus RAVENSCROFT te Ficksburg

f5     Nicolaas Johannes LEWIS, * 04-03-1885, @ 03-05-1885 te Ficksburg

d3     XX 09-03-1857 Maria Elizabeth VILJOEN te Swellendam

d4     Jacobus Nicolaas, * 15-12-1821, @ 24-02-1822 te Swellendam. Jonk oorlede.

d5     Johanna Maryna, @ 24-05-1824 van “Bosjesmanspad, Swellendam”

X 22-03-1858 Nicolaas Johannes COLYN te Swellendam, * 1831, ’n “landbouer van Zoutpans Doorn, Robertson”

d6     Jan Adriaan, * 10-11-1826, @ 25-02-1827 te Swellendam

X 23-09-1851 Maria Elizabeth COLYN te Swellendam, * 1831

d7     Catharina Elisabeth, * 28-05-1829, @ 21-03-1830 te Swellendam

d8     Maria Hendrica, * 1834?, jonk oorlede (sy was net meer as ’n week oud toe haar ma oorlede is), + 10-1834

c3     Hans Jurgen, @ 1791

X 03-1811 Maria Hendrika KOEN te Swellendam, @ 29-11-1795

[Hans en Maria het geboer op die plaas Potjieskraal naby die sameloop van die Breë- en Sonderendrivier suidwes van Swellendam.]

d1     Hans Jurie, * 08-06-1812, @ 31-07-1812 te Swellendam

X 21-12-1834 Elsje Maria Diderika UYS te Swellendam, * 03-09-1816, @ 17-11-1816 te Swellendam

[Van die vierde geslag af het die tweede naam Jurgen die tipiese Afrikaanse vorm Jurie aangeneem. Hans het op Joubertsdal aan die Bruintjiesrivier in die distrik Swellendam geboer en was ’n voorbeeldige ouderling in die gemeente. Jare later sou ds George Murray van Swellendam ’n boek skryf oor die Christelike deugde. Die denkbeeldige hoofkarakter van die boek, oom Willem Smit, is geskoei op die lewe en voorbeeld van hierdie Hans Linde. Die foto voorin die boek is werklik sy foto.]

 

NASATE VAN BARBARA JOHANNA, DOGTER VAN HANS JURIE (d1)

 

e1     Barbara Johanna, * 12-03-1836, @ 24-04-1836 te Leeuwrivier, Swellendam, + 21-12-1895 te Voorrechtsvlei, Swellendam

X 23-04-1855 Andries Michiel HEYNS te Swellendam, * 17-12-1831 te Leeuwrivier, Swellendam, + 21-06-1902 te Voorrechtsvlei, Swellendam

f1     Elsie Maria Diedrika HEYNS, * 02-05-1858 te Remhoogte, Bredasdorp, + 1895

X 1878 Gideon Francois Joubert VAN EEDEN, * 19-10-1853 te Swellendam, + 04-01-1932 te Greyton

g1     Frederik Jacobus VAN EEDEN, * 02-08-1878 te Joubertsdal, jonk oorlede

g2     Andries Machiel VAN EEDEN, * 24-01-1880 te Riviersonderend, + 27-07-1970 te Bredasdorp

X 1904 Jacoba Adriana LEUVENNINK, * 25-06-1879

g3     Barbara Johanna VAN EEDEN, * 13-02-1882 te Swellendam

X Phillippus WOLFAARD

g4     Hester Magdalena VAN EEDEN, * 26-03-1884 te Swellendam, + 1965 te Robertson

X 23-05-1910 Stephanus Johannes VILJOEN, * 23-12-1884

g5     Elsje Maria Dederika VAN EEDEN, * 27-02-1886 te Swellendam, + 08-1973 te Swellendam

X 1905 Marthinus Cornelis STEYN te Swellendam, * 29-10-1875

g6     Gideon Francois Joubert VAN EEDEN, * 27-05-1888, + 1890 te Joubertsdal

g7     Anna Magrieta VAN EEDEN, * 28-12-1890 te Swellendam, + 03-08-1964 te Swellendam

X Jurie MATTHEE, * 1888

f2     Helena Catharina HEYNS

f3     Andries Michiel HEYNS

f4     Barbara Johanna HEYNS

f5     Maria Hendrika Sybella HEYNS

X Johannes CILLIERS

f6     Andriesetta Frederika Christina HEYNS

f7     Hansie Maria HEYNS

X J LINGENFELDER

f8     Hans Jurie Linde HEYNS, * 22-02-1875, + 17-06-1946 te Heidelberg

X Catharina Magdalena LINGENFELDER, * 26-03-1872 te Leeuwrivier, Swellendam, + 27-05-1941 te Heidelberg

f9     Frederick Johannes Jacobus HEYNS

 

NASATE VAN MARIA WILHELMINA HENDRIKA, DOGTER VAN HANS JURIE (d1)

 

e2     Maria Wilhelmina Hendrika, * 09-05-1839, @ 22-09-1839 te Swellendam, + 23-04-1884

X 22-02-1858 Johannes Stephanus JOUBERT te Swellendam, * 06-04-1837 van Bruintjes Rivier

1.2      LEEUWRIVIERERS (b1c3d1e3)

e3     Hans Jurie, * 21-11-1842 te Kluitjieskraal, Swellendam, @ 15-01-1843 te Swellendam, + 30-06-1933

X 16-08-1864 Barbara Isabella (Bappie) STEYN te Swellendam, * 03-10-1846, + 29-10-1916

[Hans boer op die plaas Kliphoogte langs die Leeuwrivier aan die westekant van Swellendam. Hans se wa het klaar gepak gestaan om ook noorde toe te trek om daar ’n heenkome te gaan soek, maar ’n groot vriend, Motzak Swart het hom geld sonder rente geleen om die boerdery op Kliphoogte te kan voortsit. Dit is een van die min familieplase in die omgewing wat steeds aan Lindes behoort. Hans was ’n vroom en voorbeeldige man met groot humorsin wie se gebede by huisgodsdiens ’n belewenis was om na te luister. Bappie was ’n streng en ernstige vrou. As sy roep vir ete, los jy alles net daar en doen wat sy vra.]

f1     Johanna Wilhelmina (Hannie), * 08-06-1865, @ 06-08-1865 te Swellendam

X 30-04-1889 Petrus Paulus Steyn VAN EEDEN (Piet) te Swellendam, * 1862?

[Piet en Hannie het vroeg uit die Kaap weggetrek en hulle in die omgewing van Christiana gaan vestig. Tydens die Anglo-Boere-oorlog moes hy by geleentheid een van sy kinders self begrawe en omdat die Engelse se koeëls selfs by daardie geleentheid op hom gereën het, het hy later gesukkel om met daardie nasie vrede te maak.]

f2     Hans Jurie, * 13-11-1866, @ 27-12-1866, + 01-04-1956 te Swellendam

X 08-02-1898 Dina Margaretha UYS (weduwee van Loutjie Swart), * 10-07-1869, + 07-12-1946

[Hans word groot op Kliphoogte in Swellendam se distrik en boer later op Sandkraal aan die oostekant van die dorp. Hy is as jongman getroud met ’n weduwee Swart met vier kinders en hulle het vyf kinders van hulle eie. Sandkraal is die familieplaas van die Swarts. Hans het 1,200 morg gekoop teen een pond per morg en baie jare daaraan afbetaal.]

g1     Hans Jurie, * 31-03-1899, @ 04-06-1899 te Swellendam, + 17-05-1981 te Fouriesburg

X 18-03-1924 Simona Frederika SWART, * 20-06-1901 te Swellendam, +

[Hans het op 24-jarige ouderdom sy ouerhuis op Sandkraal in die distrik Swellendam verlaat en eers in Vryheid, Natal, en later op La France in die distrik Fouriesburg geboer. Sy kleinseun Linde du Plessis en sy kleindogter Mona Scheepers sit die boerdery-tradisie in daardie distrik met groot sukses voort.]

h1     Hans Jurie, * 08-09-1925 te Vryheid, Natal, + 18-10-1941 te Fouriesburg

[Hans het op sestienjarige ouderdom in die dorpsdam van Fouriesburg verdrink. So het die direkte linie van Hans Juries in die agtste geslag doodgeloop.]

h2     Johanna Elsabe (Hannetjie), * 10-09-1927 te Vryheid, Natal

X 08-04-1949 Christiaan Lourens DU PLESSIS (Chris) te Pretoria, * 21-11-1919 te Bethal, + 30-06-1977 te Bethlehem

[Hannetjie is in Pretoria as verpleegster opgelei. Chris was onderwyser. Na hulle huwelik het hulle op die plaas Hetloo in die distrik Fouriesburg gaan boer.]

i1      Jan Barend DU PLESSIS (Jan), * 27-09-1950 te Bethlehem

X 13-12-1975 Annette VAN DER WALT te Germiston, * 20-07-1952 te Germiston, + 14-05-2008 te Lichtenburg

i1      XX 27-06-2009 Annatjie BLIGNAUT te Fouriesburg, + 25-10-2013 te Bethlehem

i1      XXX 09-01-2016 Louise UYS te Pretoria, * 15-08-1956 te Pretoria

[Jan het op Potchefstroom studeer en was predikant van die Gereformeerde Kerke in Springs, Dordrecht, Heilbron, Lichtenburg, Grootfontein (Namibië) en hy lewer (2020) hulpdiens in Hentiesbaai.]

j1      Christiaan Lourens DU PLESSIS, * 18-11-1976 te Ventersdorp

j2      Susanna Catharina DU PLESSIS, * 08-01-1979 te Springs

j3      Johanna Elsabe DU PLESSIS, * 24-04-1982 te Dordrecht

j4      Janette DU PLESSIS, * 26-08-1985 te Heilbron

i2      Hans Linde DU PLESSIS (Linde), * 29-09-1953 te Ficksburg

X 26-01-1980 Petronella LANGENHOVEN (Petro) te Vaalharts, * 22-09-1958 te Vaalharts, + 07-03-2010 te Fouriesburg

[Linde is ’n suksesvolle boer op verskeie plase en woon op Bloemhoek in die distrik Fouriesburg. Hy is in 2012 aangewys as “Beesboer van die jaar” in Suid-Afrika.]

i3      Simona Frederika DU PLESSIS (Mona), * 01-12-1958 te Ficksburg

X 12-01-1980 Johan SCHEEPERS (Makena) te Fouriesburg, * 21-03-1952 te Bethlehem

[Mona behaal ’n onderwysdiploma aan BOK en is nou boervrou en bedryf die Oranje-Gasteplaas in die distrik Fouriesburg. Makena behaal B Admin by UOVS en boer op Klein Thaba Bosigo, distrik Fouriesburg.]

j1      Johanna Elsabé SCHEEPERS (X CRONJÉ), * 14-07-1981 te Bethlehem

j2      Johan Zacharias SCHEEPERS, * 13-10-1982 te Ficksburg

j3      Laura Lucy SCHEEPERS (Laurine, X BOSHOFF), * 03-03-1986 te Ficksburg

j4      Simoné SCHEEPERS (X VAN VOLLENHOVEN), * 03-05-1989 te Ficksburg

h2     XX 01-06-1983 Jacobus Adriaan ROSSOUW (Kobus) te Clarens, * 04-02-1919 te Burgersdorp, + 04-07-2008 te Pretoria

g2     Dina Margaretha (Magrietha), * 26-12-1900, @ 03-02-1901, + 20-07-1956 te Swellendam. [Magrietha is nooit getroud nie en het tot met haar pa se dood en kort voor haar eie dood die huishouding op die plaas Sandkraal behartig.]

g3     Johannes Frederick (Hannes), * 08-08-1902, @ 05-10-1902 te Swellendam, + 21-06-1999 te Pretoria

[Hannes het op sewentienjarige ouderdom as plaasseun in Swellendam die roeping ontvang om predikant te word en op Stellenbosch met st 7 gaan begin. Hy het in Kaapstad en Louisville, Kentucky VSA studeer en was predikant in Edenville, Witsieshoek, Durban, Wakkerstroom en Riviera en later Sondagskoolsekretaris van die NG Kerk in Transvaal tot met sy aftrede in 1972. Daarna het hy vir ’n verdere tien jaar bejaardesorg behartig en op tagtigjarige ouderdom die tuig finaal neergelê.]

X 07-05-1932 Anna Christina OLSON te Oak Park, Chicago VSA, * 15-07-1901 te Chicago, + 09-09-1981 te Pretoria

[Anna is in Chicago VSA gebore, was geordende predikant van die Metodistekerk en het as sendeling Afrika toe gekom. Sy het Hannes aan die Universiteit van Kaapstad ontmoet en vir drie jaar in die Belgiese Kongo sendingwerk gedoen. Hulle is in Chicago getroud. Sy het voluit Afrikaner geword en ’n groot rol in die vrouewerk (Transvaalse Vroue-Sendingvereniging) van die NG Kerk gespeel en vir baie jare verpleegstersbearbeiding in Pretoria behartig.]

h1     Anna Louise, * 11-03-1934 te Harrismith, + 16-02-1983 te Pretoria

X 13-12-1956 Bernardus Thomas RICHARD (Bennie) te Pretoria, * 17-08-1934 te Paarl, + 01-01-1980 te Stilbaai

[Louise het in Pretoria skoolgegaan en is in Stellenbosch as onderwyseres in Afrikaans opgelei. Sy was predikantsvrou en skrywer van ’n aantal Christelike boeke. Bennie was predikant van die NG Kerk in Oos-Londen, Waverley, Naboomspruit en Bosmanstraat Pretoria. Hy het hom veral op jeugwerk toegespits. Hy is as gevolg van ’n hartkwaal op 46 oorlede.]

i1      Bernardus Thomas RICHARD (Bernard), * 20-10-1959 te Stellenbosch

X 11-12-1982 Hanlie SEYFFERT, * 05-11-1962

i2      Johannes Frederick RICHARD (Hannes), * 10-07-1962

h2     Hans Jurie, * 20-07-1941 te Wakkerstroom

X 27-11-1964 Susan Elizabeth VAN TONDER te Pretoria, * 13-07-1943, @ 31-10-1943 te Pretoria

[Hans het sy skoolopleiding in Pretoria gehad en is aan die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch as predikant opgelei. Hy dien in die NG gemeentes Riversdal en Arcadia. Daarna het hy 30 jaar diens gelewer by Bybelkor/Bybel-Media in Wellington en was by sy aftrede in April 2005 uitvoerende direkteur van kerklike media van die NG Kerk. Susan het in Pretoria skoolgegaan en is aan die Universiteit van Pretoria as maatskaplike werker opgelei. Sy was vir meer as twintig jaar verbonde aan ’n tuisbywerheid in die Paarl. Hans is in 2002 gekies as voorsitter van die Linde-familiebond en tree van die 26ste uitgawe af as redakteur van die Linde-Nuus op.]

i1      Cornelia Petronella (Corné), * 22-12-1965 te Stellenbosch, @ 14-03-1966 te Riversdal

[Corné het in Wellington gematrikuleer, het aan die Universiteit van Stellenbosch in Biblioteekkunde gegradueer, was rekenaaronderwyseres aan die Hoërskool Durbanville en doen van 2008 af rekenaaropleiding vir maatskappye asook aanlyn-opleiding vir volwassenes en skole. Corné dien van 2017 af in die bestuur van die Lindebond en hanteer die digitalisering van die Linde-Nuus en die ontwerp en instandhouding van die Lindes se webwerf.]

i2      Anna Christina (Christa), * 20-06-1967, @ 10-09-1967 te Riversdal

X 29-02-1992 Andries Nicolaas SCHREUDER te Wellington, * 27-10-1968

[Christa het in Wellington skoolgegaan, is in Stellenbosch as fisioterapeut opgelei en het in Port Elizabeth, Michigan VSA, Malmesbury en in Pretoria gepraktiseer. Andries is in Big Rapids, Michigan as ’n swaarvoertuig-ingenieur opgelei en het in Malmesbury, Postmasburg en Johannesburg sy beroep beoefen.]

j1      Gert Andries Johannes SCHREUDER (Gerjo), * 17-03-1994 te Despatch

X 29-10-2020 Riandré PRINSLOO te Pretoria, * 11-02-1994 te Pretoria

[Gerjo en Riandré is albei aan UP opgelei as bedyfsingenieurs. Hulle woon in Pretoria. Gerjo werk by FNB in Johannesburg en Riandré by Fourier-E in Centurion.]

j2      Susan Elizabeth SCHREUDER (Sunel), * 03-11-2000 te Paarl

i3      Susan Elizabeth (Santie), * 15-01-1969, @ 09-03-1969 te Riversdal

X 12-12-1992 Solomon Johannes TERREBLANCHE (Johann) te Wellington, * 08-11-1965, + 15-12-2008

[Santie het in Wellington gematrikuleer en is in Stellenbosch as arbeidsterapeut opgelei. Sy is hoof van ’n nasorg-inrigting vir volwasse gestremdes in Athlone. Johann het tot met sy skielike dood weens ’n aneurisme ’n sake-kantoor in Stellenbosch beman.]

j1      Susan Elizabeth TERREBLANCHE (Sulize), * 03-05-1995 te Paarl

j2      Reinette Louise TERREBLANCHE (Lounet), * 11-11-1998 te Tableview

j3      Hendrik Josephus TERREBLANCHE (Handré), * 08-04-2002 te Tableview

i4      Hanlie, * 11-04-1970, @ 08-06-1970 te Pretoria

[Hanlie het in Wellington skoolgegaan en het aan die Universiteite van Stellenbosch en Suid-Afrika verskeie grade verwerf en is ’n advokaat. Sy dien (2008) as uitvoerende direkteur van maatskaplike ontwikkeling in die Munisipaliteit van Stellenbosch en word in Desember 2012 aangestel as die munisipale bestuurder van die Bergrivier-Munisipaliteit met hoofkantoor op Piketberg.]

i5      Elna, * 19-12-1974, @ 12-01-1975 te Pretoria

X 07-11-1998 Abram HORN (Braam) te Wellington, * 27-06-1972

[Elna het in Wellington haar skoolopleiding gehad en is in Stellenbosch as Wiskunde-onderwyseres opgelei. Sy gee (2018) Wiskunde by Paul Roos-Gimnasium op Stellenbosch. Braam is in Stellenbosch as ’n elektroniese ingenieur opgelei en werk as rekenaarprogrammeur by Telkom en later by Medi-Clinic in Stellenbosch.]

j1      Susan Elizabeth HORN (Elizna), * 06-12-2001 te Stellenbosch

j2      Maryna HORN (Marna), * 10-01-2005 te Stellenbosch

j3      Melindie HORN, * 21-02-2008 te Stellenbosch

j4      Jacobus Wynand HORN (Janko), * 16-01-2012 te Stellenbosch

g3     XX 01-10-1982 Elizabeth Catharina BORNMAN (Bessie) (weduwee CRONJE) te Pretoria, * 17-07-1909, + 31-10-2006 te Pretoria

g4     Petrus Paulus (Piet), * 02-08-1903, @ 29-11-1903, + 06-04-1998 te Swellendam

X 02-04-1946 Maria Nolte KARG te Swellendam, * 12-01-1907, + 20-08-1976 te Swellendam

[Piet boer by sy pa Hans op Sandkraal totdat hy op 53-jarige ouderdom die boerdery oorneem. ’n Paar jaar later, toe dit blyk dat sy seun nie wil boer nie, verkoop hy die familieplaas en gaan woon op Swellendam.]

h1     Esther, * 10-03-1947, @ 04-05-1947 te Swellendam, + 31-05-2017 te Bothaville

X 11-03-1967 Jurie Johannes JORDAAN te Buffeljagsrivier, * 24-07-1940 te Heidelberg KP, % 10-08-1999

i1      Gerhard JORDAAN, *

X

j1     

j2      Mariska JORDAAN, * 06-02-1997

i1      XX Marlene MURPHY (voorheen VAN DER MERWE)

j3     

j4     

i2      Linde JORDAAN, * 17-12-1969

X 17-07-1993 Sunet, * 30-03-1974

j1      Binet JORDAAN, *

h1     XX 20-06-2009 Jan ROETS, +

h2     Hans Jurie, * 30-12-1949, @ 05-02-1950, + 05-04-2008 te Swellendam

X 14-04-1973 Anna Juliana FABRICIUS te Riversdal, * 30-05-1948 te Riversdal

i1      Petrus Paulus, * 16-09-1975 te Swellendam

i2      Lukas Johannes, * 06-10-1979 te Swellendam

i3      Hans Jurie, * 14-09-1984 te Swellendam

X 08-09-2014 Chantell SWART te Swellendam, * 11-07-1981 te Swellendam

j1      Hans Jurie, * 01-02-2017 te Swellendam

g4     XX 07-04-1977 Elsie Maria LIEBENBERG (weduwee VAN ZYL), * 28-12-1913, + 18-01-1986

g4     XXX 22-12-1990 Anna Catherina Hendrina NAUDÉ (weduwee GOUWS) te Swellendam, * 31-03-1918

g5     Jacobus Bernardus (Koos), * 20-04-1905, @ 04-06-1905 te Swellendam, + 07-09-1984 te Pretoria

X Elizabeth JORDAAN, oorlede kort ná hulle tweede kind se geboorte

[Koos verlaat sy ouerhuis vir goed en gaan woon in Windhoek waar hy vir baie jare in die staatsdiens werk. Na sy aftrede woon hy in Uvongo en later in Pretoria.]

h1     Bernardus (Barry), * 10-04-1936 te Windhoek

[Barry het ’n Diploma in Landbou aan die Neudam-Landboukollege verwerf. Hy was plaasbestuurder met beesboerdery naby Kombat in Namibië. Later boer hy op sy eie plaas Devon in Otavi se distrik.]

X 1961 Elsabé Gertruida Petronella LIEBENBERG (Elbé), * 16-03-1934 te Ladismith, % 1972 [Elbé het ’n Diploma in Verpleegkunde (Algemeen, Kraam en Psigiatrie) behaal. Sy woon tans (2011) op Tsumeb, Namibië.]

i1      Melinda, * 30-01-1964 te Windhoek

X 17-12-1988 Antonie Johannes LOUW, * 16-10-1963 te Grootfontein, Namibië

[Melinda het ’n HOD in Huishoudkunde aan die Universiteit van Kaapstad behaal. Antonie het B Sc HOD aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Hulle bedryf ’n wild- en jagplaas met die naam Makalaan 75 km van Grootfontein af op die pad na Rundu.]

j1      Bernard LOUW, * 11-03-1993 te Otjiwarongo

X 23-12-2017 Reza BOTHMA

[Bernard het B Comm en ’n bestuursdiploma by Pukke gedoen en Reza het B Pharm by dieselfde universiteit voltooi. Hulle woon (2020) in Swakopmund.]

j2      Leandri LOUW, * 12-06-1995 te Otjiwarongo

[Leandri doen (2017) Honneurs in Grafiese Ontwerp by Pukke.]

j3      Antonie Johannes LOUW (AJ), * 28-04-1997 te Grootfontein

[AJ is (2017) tweedejaar vir B Sc Geologie by Pukke.]

h1     XX 12-05-1973 Ena HEYNS, * 21-01-1944 te Montagu

[Ena het ’n Diploma in Verpleegkunde (Algemeen en Kraam) verwerf en is tans ’n bekwame boervrou.]

i2      Marié, * 04-05-1974 te Otjiwarongo

X 21-03-1998 Leon VISSER, * 10-11-1970 te Windhoek

[Marié is by die Technikon in Bloemfontein opgelei in Inligtingtegnologie. Leon is (2011) pastoor in die Agape-kerk in Windhoek waar Marié die kinderbediening behartig.]

j1      Benn VISSER, * 04-08-2005 te Windhoek

j2      Schalk VISSER, * 11-12-2006 te Windhoek

i3      Jakobus Bernardus (Kobus), * 31-12-1975 te Otjiwarongo

X 2003 Sonja ALBERTS, * 18-08-1978 te Outjo

[Kobus het N5 verwerf in Diesel-werktuigkunde. Hy woon tans (2011) op Otavi waar hy as kontrakteur werk en deeltyds boer. Sonja is ’n nasaat van die Dorslandtrekleier Gert Alberts. Sy het Rekeningkunde aan Unisa bestudeer en werk tans (2011) in Tsumeb.]

j1      Bernardus (Berend), * 16-01-2004 te Outjo

j2      Ilane, * 03-06-2005 te Outjo

j3      Suné, * 20-05-2009 te Otjiwarongo

h2     Michael, * , + 2016

X DIEDERICHS

[Michael se ma sterf kort na sy geboorte. Die Jordaan-familie maak hom groot met die van JORDAAN. Hy het deur die jare kontak met die Lindes vermy. Hy was getroud met ’n dogter van die politikus dr Nic Diederichs en woon later jare in Pretoria. Hy woon in die laaste jare voor sy dood op Mooiplaas naby Wolseley.]

i1      Michael JORDAAN, * 11-04-1968

[Michael het by Paul Roos-Gimnasium in Stellenbosch gematrikuleer en Mcomm en PhD aan US verwerf. Michael was (2004-2014) hoof uitvoerende beampte van FNB en is in 2014 aangewys as die All Africa Business Leader of the Year. Hy het daarna stigter en HUB geword van Montegray Capital.]

h2     XX Sara MULLER

g5     XX Lynda Hazel SPENCER, * 03-11-1917

h3     Hazel, *

X VAN DER VOORT

f3     Elsje Maria Diederika (Ellie), * 25-04-1868, @ 14-06-1868 te Swellendam, + 1957

X 31-07-1894 Louis Jonas (Lewies) STEYN te Swellendam, * 11-11-1867, + 11-06-1947

[Lewies het op Leeuwrivier geboer.]

g1     Andries Frederik Willem STEYN (Sterk Andries), * 08-09-1895, + 07-04-1974

X Elsie Maria WOLFAARDT, * 30-03-1905, + 23-04-1950

h1     Louis Jonas STEYN, * 04-02-1929, + 10-10-1947

[Louis het aan bloedkanker gesterf die aand waarop hy belydenis van geloof sou aflê.]

h2     Barbara Johanna STEYN, * 03-08-1930, + 11-08-1989

h3     George Sebastian STEYN, * 25-10-1933

h4     Andries Frederick STEYN, * 19-02-1936

h5     Elsie Maria STEYN, * 13-08-1937

h6     Jacobus Martinus STEYN, * 05-10-1940

g2     Barbara Isabella STEYN, * 15-01-1897, + 23-10-1961

g3     Elizabeth Margaretha STEYN (Bet), * 15-11-1899, + 1982

X 24-02-1920 Hans Jurgen JOUBERT, * 1881, + 25-06-1959

h1     Jacobus Willem JOUBERT (Kobus), * 09-05-1921, + 27-08-1994

h2     Louis Jona JOUBERT, * 08-06-1923, + 24-02-1985

h3     Hans Jurgen JOUBERT (Hansie), * 24-01-1925, + 1989

h4     Elsie Maria JOUBERT, * 07-03-1930, + 04-01-1978

g4     Elsje Maria STEYN (Dol), * 09-02-1901, + 10-02-1976

X Henry LINGERFELDER

h1     Jan LINGERFELDER

h2     Louis Jona LINGERFELDER, * 25-04-19??, + 23-10-1990

h3     Johan LINGERFELDER

h4     Maria Johanna LINGERFELDER, * 15-04-1938

g5     Maria Hendrika STEYN, * 28-10-1903, + 15-03-1990

X Andries Michiel LINGERFELDER, * 23-06-1902, + 18-11-1952

h1     Elsie Maria LINGERFELDER, * 17-10-1928

h2     Johanna LINGERFELDER, * 26-05-1931

g6     Johanna Wilhelmina STEYN, * 23-01-1907, + 31-12-1980

X Johannes van Niekerk MULLER (Hannes), * 06-05-1906, + 13-04-1979

h1     Jacobus Louis MULLER (Kosie), * 13-08-1934

h2     Elsie MULLER, * 16-08-1939

f4     Petrus Paulus Steyn (Pieter), * 11-10-1869, @ 23-01-1870, + 02-07-1951 te Swellendam

X 09-07-1901 Jacoba Magarietha SWART (weduwee DE WET) te Swellendam, * 14-02-1867 te Leeukop, Swellendam, + 26-05-1947 te Swellendam

[Pieter het eers op Mierkraal en later op Vryheid, suidwes van Swellendam geboer en was ’n welaf man.]

g1     Susanna Sophia (Sophie), * 19-12-1903, @ 03-01-1904 te Swellendam, + 02-08-1999 te Riviersonderend

X 20-07-1927 Philippus Albertus MYBURGH (Albert) te Swellendam, @ 06-12-1901 in Protem, + 19-04-1985 te Riviersonderend

h1     Philippus Albertus MYBURGH (Philip), + 10-12-2011 te Stellenbosch

i1      Philippus Albertus MYBURGH (Albert), * 20-10-1956 te Swellendam

i2      Rita MYBURGH, * 21-03-1959 te Swellendam

i3      Nicholas Georg MYBURGH, * 14-11-1962 te Swellendam

X 14-12-1997 Sandra Alison SMITH (Sally) te Swellendam, * 07-12-1961 te Port Elizabeth

[Nicholas en Sally woon op die plaas Vryheid waar hy en sy pa en oupa geboer het. Hy verhuur die grond en is (2020) uitvoerende burgemeester van Swellendam.]

j1      Caitlin MYBURGH, 01-03-1999 te Worcester

j2      Philip MYBURGH, 28-08-2000 te Worcester

g1     XX Wynand Jacobus Wilhelm DE WET

f5     Barbara Isabella (Bappie), * 24-02-1871, @ 23-04-1871 te Swellendam, + 11-12-1964 te Riviersonderend

X 23-05-1893 Pieter Marthinus LÖTZ te Swellendam

g1     Petronella (Petro) LÖTZ

X Pieter DE VILLIERS

f5     XX 22-02-1897 Jacob Jacobus Jurie GROENEWALD (Japie) te Swellendam, * 01-05-1866, te Alexanderskloof, @ 10-06-1866 te Napier, + 24-01-1956 te Riviersonderend

g2     Jacob Jacobus Jurie GROENEWALD (Japie)

[Japie boer op Rietfontein, woon later op Riviersonderend.]

f6     Maria Hendrika (Miemie), * 04-01-1875, @ 28-02-1875 te Waterkloof, Heidelberg, + 12-07-1950 te Waterkloof, Heidelberg

X 19-07-1897 Johannes Frederick UYS (Hansie Kadie) te Swellendam, * 03-1872, + 20-09-1962 te Strand

g1     Johannes Frederick UYS (Hannes), * 15-04-1899, + 05-07-1960 te Waterkloof, Heidelberg

X Elsabe Maria CLAASSEN, * 12-07-1902 te Mosselbaai

g2     Hans Jurie UYS (Jurie), * 15-11-1901 te Kadie, Heidelberg, + 19-02-1976

X Elizabeth Catharina VAN DYK te Montagu, * 17-11-1900, + 16-06-1940

g3     Barbara Isabella UYS, * 28-08-1906

X Jacobus Gabriël SWART, * 01-10-1898, + 21-06-1951

h1     Jacobus Gabriel SWART, * 18-04-1931

X 12-08-1951 Aletta Johanna BLOM, * 29-05-1927, + 14-07-2002 te Bredasdorp

i1      Susanna Maria SWART, * 13-10-1952

X Pieter Gerhard MYBURGH

i2      Jacoline Isabella SWART, * 09-04-1956

X Alexander DE WET

h2     Maria Hendrika SWART, * 24-06-1933

X Matthewis Johannes BLOM, * 09-06-1918

i1      Barbara Isabella BLOM, * 26-08-1952

X SWART

i2      Aletta Johanna BLOM, * 06-10-1955

X Gabriel VAN PAPENDORP

i3      Daniel Johannes BLOM, * 05-07-1958

g4     Jacobus Kunz UYS (Kosie), * 17-07-1908 te Kadie, Heidelberg

X Sara Maryna COETZEE, * 1911 te Heidelberg

f7     Dirk Cornelis (Dirkie), * 20-09-1876, @ 10-12-1876 te Swellendam, + 10-10-1959 te Hertzogville

X 04-1917 Martha Maria DE WET (Matty) te Boshof, * 19-09-1889, + 06-06-1957 te Hertzogville

g1     Hans Jurie, * 23-11-1918 te Hertzogville, + 1991

X 19-04-1943 Johanna Helena Christina KRIEL (Hannetjie) te Hoopstad, * 07-07-1921, + 1988?

h1     Anna Elizabeth (Elize), * 09-04-1944 te Christiana

X 11-02-1967 Benjamin Joseph STRAUSS (Benito) te Bloemfontein

i1      Christa STRAUSS

i2      Leonie STRAUSS

i3      (Dogter) STRAUSS

h2     Martha Maria (Matty), * 29-03-1953 te Lusaka

X 21-09-1974 Jan H VAN LOGGERENBERG te Bloemfontein

[Matty woon in Petrusburg.]

i1      (Seun) VAN LOGGERENBERG

i2      (Seun) VAN LOGGERENBERG

i3      (Seun) VAN LOGGERENBERG

h3     Ansie, * 09-10-1958 te Hoopstad

X Zirk LOUW

[Ansie woon in Cradock.]

g2     Catherina Johanna (Ina), * 17-09-1920 te Boshof

X 01-07-1944 Johannes Christiaan (Chris) VAN DER WALT te Bloemfontein, * 1920?

h1     Barbara VAN DER WALT, * 22-04-1945 te Pretoria

X 01-10-1966 Philip DE BRUYN te Hertzogville, * 17-10-1943 te Bothaville, + 31-10-2000 in ’n motorongeluk

[Barbara het matriek geslaag aan die Oranje-Meisieskool in Bloemfontein. Na haar huwelik het sy en Philip op die plaas The Retreat in Hoopstad se distrik saai- en beesboerdery bedryf. Na sy dood het sy nog agt jaar op die plaas gebly en toe in Hoopstad gaan woon.]

i1      Caren DE BRUYN, * 26-04-1969 te Hoopstad

[Caren het matriek behaal aan Eunice-Hoërskool in Bloemfontein. Sy studeer onderwys op Potchefstroom, hou vier jaar skool en kom in 1996 plaas toe om die beesboerdery te behartig. Sy behartig (2020) steeds die boerdery op die plaas.]

i2      Marisa DE BRUYN, * 16-03-1973 te Hoopstad

X 17-02-1996 Johannes Petrus LABUSCHAGNE (Hansie) te Bloemfontein, * 02-03-1973 te Bethlehem

[Marisa matrikuleer in Hoopstad, voltooi ’n sekretariële kursus en werk voltyds tot met haar troue. Sy en Hansie gaan woon in 1996 op die plaas waar hy saam met Philip die saaiery behartig het. Hulle woon en boer (2020) nog daar.]

h2     Linda VAN DER WALT, * 24-04-1951 te Pretoria, + 16-06-1977 te Bloemfontein

h3     Martha Maria VAN DER WALT (Mariki), * 30-05-1960 te Pretoria

X 24-03-1984 Jacobus Johannes PRETORIUS te Bloemfontein, * 14-10-1958 te Lichtenburg, %

V 1999 Phillip Bruce LENNON, * 01-04-1962 te Pietermaritzburg

[Mariki en Phillip woon (2020) in die distrik Port Edward. Sy het drama studeer aan UOVS en werk in Durban as ’n vervaardiger van TV-programme. Phillip is ook vir baie jare in die TV-bedryf as vervaardiger van veral natuurprogramme.]

g3     Jan de Wet, * 30-01-1925 te Hertzogville, + 01-12-1989

X 30-04-1946 Elizabeth THEUNISSEN (Bessie) te Hoopstad, * 24-12-1922

[Jan de Wet was al die jare ’n boer in Hertzogville se distrik. Bessie geniet in 2019 op 97 goeie gesondheid.]

h1     Marianne, * 26-03-1949 te Pretoria, @ 05-06-1949 te Hertzogville

X 29-09-1973 Alexander Clifford PALMER (Alex) te Hertzogville, * 28-01-1948 te Port Elizabeth

[Marianne en Alex woon sedert 1973 op die familieplaas Cranemere op die Kamdeboo-vlakte in Pearston se distrik. Sy is ’n kranige kok en het al kosklasse, slypskole en seminare aangebied.]

i1      Lindelize PALMER

X Philip JONKER

j1      Marianna JONKER

i2      Bernadette PALMER

X Paul LE ROUX

[Bernadette is ’n kosskrywer en stilis. Sy woon in Kaapstad en is mede-eienaar van Café Roux in Noordhoek – ’n familierestaurant wat sy saam met haar man en skoonsuster bedryf. Sy is ’n bekende kosskrywer en redakteur in die tydskrifwêreld en het saam met haar ma Marianne in 2008 ’n boek uitgegee “Marmelade en moerkoffie” wat deur Gourmand World Cookbook Awards as wenner aangewys is in die beste plaaslike kookboek-kategorie. Dit handel oor plaaslike, organiese en seisoenkos uit die Kamdeboo-vlakte waar sy grootgeword het.]

i3      Elizabeth PALMER

X Lawrence PAYNE

h2     Dirk Cornelis, * 12-09-1951 te Pretoria

X 15-11-1975 Johanna Magdalena (Hannie) GOUWS te Porterville, * 07-04-1956 te Porterville

[Dirk sluit aan by die Rhodesiese weermag in 1970. Voltooi later B Sc (Hons) in Geologie by US. Werk as myngeoloog by goud- en platinamyne en word bevorder tot hoofgeoloog. Koop die plaas Hopefield in Hertzogville se distrik en boer daar van 1982 af. Hannie behaal matriek in Porterville en begin B Sc neem aan US. Word na haar troue voltydse tuisteskepper.]

i1      Déan, * 11-04-1976 te Hoopstad

X Michelle Nassetta WHITAKER, * 07-12-1983 (VSA-burger) %

[Déan en Michelle het in Milnerton, Kaap gewoon. Hy was ’n elektriese kontrakteur en sy was betrokke by die renperdbedryf.]

i1      XX 27-10-2012 Zelna DU PLESSIS te Bloemfontein, * 23-02-1981 te Bloemfontein

[Déan en Zelna boer saam met sy pa op die plaas in Hertzogville se distrik. Zelna is ’n skoonheidsdeskundige en bedryf ’n deeltydse skoonheidsalon op die plaas.]

j1      Dillen, * 22-08-2013 te Bloemfontein

j2      Aiden, * 19-06-2015 te Bloemfontein

i2      Rhyno, * 21-06-1978 te Klerksdorp

X 30-06-2012 Michelle Karla WINSTANLEY te Durban, * 06-06-1981 in Sandton

[Rhyno is ’n rekenaarprogrammeur, het sy eie IT-maatskappy en woon in Durban. Michelle doen bemarking van tyddeel-eenhede.]

j1      Lana Olivia, * 22-12-2014 te Durban

j2      Zoë Grace, * 23-01-2017 te Durban

i3      Elizabeth (Liza), * 22-01-1982 te Rustenburg

X 26-02-2011 Damian HISLOP te Clarens, * 03-05-1982 te Durban.

[Liza en Damian woon in Johannesburg. Liza is ’n onderwyseres by ’n privaatskool en Damian is ’n vennoot in ’n firma wat by die in- en uitvoer van graan betrokke is. In 2020 woon hulle in Somerset-Wes.]

j1      Catherine HISLOP, * 29-03-2014 te Stellenbosch

j2      Charlotte HISLOP, * 06-06-2016 te Stellenbosch

h3     Hendrik Martinus (Tinus), * 18-08-1956 te Hoopstad

X 11-07-1992 Renita VAN JAARSVELD, * 12-12-1968 te Hopetown

[Tinus behaal matriek op Hertzogville en studeer landbou aan UOVS. Renita gaan skool op Hopetown en studeer B Sc Ed aan UOVS. Sy gee onderwys in Wiskunde en Skeinat op Hertzogville waar hulle ontmoet. Tinus boer op Sweet Home in die Hertzogville-distrik.]

i1      Jan de Wet, * 10-08-1995

[Jan de Wet slaag matriek met 10 onderskeidings en behaal B Com (Honneurs) in Aktuariële Wetenskap aan US. Hy werk (2020) vir ’n Londense maatskappy wat digitale produkontwikkeling doen.]

i2      Johannes Jacobus (Juan), * 07-08-1997

[Juan slaag matriek met 7 onderskeidings en is (2020) besig met sy B Rek Honneurs aan US.]

i3      Hendrik Martinus (Henri), * 24-10-2000

[Henri kry sy PPL-vlieglisensie al in matriek. Hy is (2020) besig met sy kommersiële vliegopleiding in Bloemfontein.]

g4     Dirk Cornelis, * 05-12-1927 te Boshof, + 12-12-2005

X 05-11-1949 Hendrina Lovina KRIEL (Rina) te Bloemfontein, * 06-11-1929 te Ladybrand

h1     Marietta, * 30-11-1950 te Lusaka, Zambië

X 05-02-1971 Johannes Heronymus BRINK (Johan) te Bloemfontein, * 22-08-1946 te Upington

[Marietta verwerf BA en HOD aan US. Sy was onderwyseres in Johannesburg en dosent by die NCRFET-kollege in Upington. Johan verwerf B Com aan US, werk as rekenmeester by Randburg-Munisipaliteit en boer sedert 1978 by Kanoneiland.]

i1      Jacobus Gerrit BRINK, * 07-04-1983 te Bloemfontein

[Jacobus studeer ingenieurswese aan US en werk (2020) as ingenieur in Nederland.]

i2      Marisa BRINK, * 20-05-1985 te Bloemfontein

V Xavier ALABART, * 02-05-1968 in Spanje

[Marisa is ’n gekwalifiseerde biotegnikus en werk by ’n farmaseutiese maatskappy. Xavier is ’n ingenieur en werk met databeskerming.]

j1      Lluc ALABART BRINK, * 18-06-2015 in Switserland

j2      Trini-Marie ALABART BRINK, * 06-02-2018 in Switserland

h2     Dirk Cornelis (Bambi), * 21-04-1955 te Hoopstad

X 03-11-1984 Isabella Gezina REYNDERS (Isabel) te Pretoria, * 22-04-1960 te Pretoria

[Bambi was Direkteur Arbeidsverhoudinge by die Vrystaatse Onderwysdepartement en Isabel is ’n boekhouer. Hulle het in Pretoria en Bloemfontein gewoon en na aftrede woon hulle in Jeffreysbaai.]

i1      Dirk Cornelis (DC), * 04-11-1987 te Pretoria

i2      Lourens Stephanus (Fafa), * 10-11-1988 te Pretoria

X 20-02-2016 Sonja VAN DER WATT te Hoopstad, * 26-01-1991 te Winburg

[Fafa en Sonja woon in Groblersdal. Hy is die bestuurder van ’n wildsplaas en ’n taksidermie-onderneming. Sonja is ’n internasionaal-opgeleide haarkapster en werk tans saam met Fafa as administrasie-bestuurder by Infinito Travel and Taxidermy.]

j1      Sonica, * 17-03-2017 te Bloemfontein

j2      Stefan, * 24-03-2020 te Bloemfontein

h3     Annelize, * 21-10-1959 te Hoopstad

X 20-06-1981 Andries Jacobus VAN JAARSVELD (Dries) te Bloemfontein, * 24-09-1956 te Paarl

[Annelize behaal matriek aan Jim Fouché-Hoërskool en B Soc Sc aan UOVS. Sy het gewerk as maatskaplike werker en van 2008 af as eienaar van haar eie fotografie-bedryf. Dries kry matriek by Hoërskool Bergsig en behaal B Mil by US (Militêre Akademie). Hy was ’n beroepsoldaat en ook militêre attache in Egipte en Jordanië. Na sy aftrede is hy ’n internasionale sekerheidskonsultant. Annelize en Dries het in Bloemfontein, Pretoria, Zeerust, Messina en Kaïro gebly en woon tans in Klein-Brakrivier.]

i1      Petrus Johannes VAN JAARSVELD (Pierre), * 14-11-1982 te Bloemfontein

X 01-12-2007 Jacoba Frederika PRINSLOO (Erica) te Pretoria, * 11-02-1985 te Pretoria

[Pierre is ’n ontwikkelingsekonoom en Erica ’n stad- en streekbeplanner in Nelspruit.]

j1      Leja Alydia VAN JAARSVELD, * 07-10-2014 te Nelspruit

j2      Andries Jacobus VAN JAARSVELD, * 10-10-2017 te Nelspruit

i2      Leandri VAN JAARSVELD, * 12-10-1984 te Bloemfontein

X 04-05-2013 André VAN SCHALKWYK te Pretoria, * 16-01-1984 te Pretoria

[Leandri is ’n senior lektrise aan Unisa en André ’n senior vliegtuig-meganiese tenikus.]

j1      Christiaan Andries VAN SCHALKWYK, * 12-11-2014 te Pretoria

j2      Annabelle VAN SCHALKWYK, * 08-03-2017 te Pretoria

h4     Herman Theodorus (Theo), * 10-01-1963 te Hoopstad

X 07-11-1992 Jeanetta Gezina Elizabeth VIVIERS (Lizelle) te Upington, * 17-06-1962 te Upington

[Theo is al vir meer as dertig jaar in die motorbedryf. Hy verkoop (2020) karre by Kia Upington. Lizelle het op Upington skoolgegaan, by Absa gewerk en tuisteskepper geword.]

i1      Jeanette (Janine), * 13-10-1995 te Upington

X 11-10-2014 Jacobus Johannes FOURIE (JJ) te Blackrock, * 27-04-1993 te Pretoria

i2      Dirkie Corli, * 12-12-1996 te Upington

[Corli behaal matriek by Hoërskool Kalahari in Kuruman en studeer onderwys aan NWU. Sy woon (2020) in Kanoneiland en werk by ’n tandarts.]

i3      Herman Theo, * 08-10-2001 te Upington

[Theo is (2020) in Hoërskool Upington. Hy geniet die buitelewe en wil graag eendag gaan boer.]

f8     Theunis Lodewyk (Steyn) (Theunie), * 18-12-1877, @ 27-01-1878 te Swellendam

X 15-04-1902 Dorothea Johanna DE WET (Dorie) te Swellendam, * 1881?

g1     Hans Jurie (Hans Bix), * 26-02-1903, @ 05-04-1903 te Swellendam, + 03-07-1977 te Riversdal

X 10-02-1931 Hermy Lucretia MULLER te Herbertsdale, * 15-05-1907 te Herbertsdale, + 01-09-1994 te Riversdal

[Hans “Bix” was ’n suksesvolle boer op die plaas Brandfontein in die distrik Riversdal.]

h1     Theunis Lodewyk (Theo), * 17-04-1932 te Mosselbaai, + 20-05-2004 te Riversdal

X 04-07-1959 Tobiëtta Georgina (Kinnie) VAN WYK te Albertinia, * 30-10-1937 te Albertinia, + 24-06-2007 te Albertinia

[Theo het op groot grond in die distrikte Riversdal en Albertinia geboer en na aftrede op Jongensfontein gewoon. Kinnie het in 2005 na Albertinia verhuis, waar sy tot haar dood gewoon het.]

i1      Hans Jurgens (Jurgens), * 25-05-1960 te Riversdal

X 04-01-1986 Maria Adriana VAN DER MERWE te Calvinia, * 27-07-1962 te Calvinia

[Jurgens matrikuleer aan HTS PW Botha, George, studeer onderwys aan die onderwyskolleges van Oudtshoorn en Wellington en beklee onderwysposte op Theunissen, Riversdal en vanaf 2006 op Williston. Hy bedryf ook boerdery as ’n liefhebbery. Maria behaal matriek in Calvinia en studeer aan die Wellingtonse Onderwyskollege. Sy beklee onderwysposte in Piketberg, Theunissen, Albertinia en Williston. Sy is (2020) adjunkhoof van die skool. Sy werk graag met kinders en doen handwerk as ’n liefhebbery.]

j1      Theunis Lodewyk, * 10-09-1988 te Virginia

X 29-03-2019 Tharina LINDE te Winburg (b5c9d2e7f2g5h2i2), * 14-12-1992 te Kaapstad.

[Sover bekend is dit die eerste keer in die geskiedenis dat ’n Swellendamse Linde met ’n Vrystaatse Linde trou. Theunis behaal matriek in Calvinia en studeer aan UOVS. Hy werk as makelaarskonsultant vir Ou Mutual en sy kantoor kry drie jaar na mekaar die prys vir beste prestasie in die land. Hy is (2020) makelaarskonsultant by Momentum in Middelburg Mpumalanga. Tharina het B Sc Voedselwetenskap studeer en werk (2020) as kwaliteitkoördineerder by Pride Milling Co in Ogies.]

j2      Johanna, * 27-05-1991 te Riversdal

X 15-12-2018 Marc Anthony GELDENHUYS te Williston, * 09-11-1990 te Kaapstad

[Johanna behaal matriek in Calvinia en studeer daarna fotografie en mode-ontwerp. Sy werk vir drie jaar oorsee in die UAE waar sy haarself in digitale bemarking bekwaam. Terug in Suid-Afrika doen sy digitale bemarking vir verskeie instansies. Sy hou daarvan om kreatief te wees en nuwe uitdagings aan te pak. Marc is algemene projekbestuurder van Solar Distributors Africa in Kaapstad. Hulle woon (2020) in Bellville.]

i2      Bartholomeus Van Wyk (Bertus), * 02-08-1962 te Riversdal

X Esther, * 01-06

j1      Alé, * 22-09-1992

j2      Bartho, * 29-06-1998 (tweeling)

j3      Inge, * 29-06-1998 (tweeling)

i3      Theunis Lodewyk, * 21-06-1964 te Riversdal, + 07-07-2017 te Albertinia

X Henriëtte

j1   Hendrik Jacobus van Zyl (Jaco), * 17-05-1991

j2   Tobiëtta Georgina, * 14-01-1994

i4      Jacobus Albertus Van Zyl (Van Zyl), * 08-09-1966 te Riversdal

X Jorika

j1   Theunis Lodewyk

j2   James

i5      Cornelis Johannes Muller (Muller), * 01-08-1970 te Riversdal, + 01-11-2015 te Riversdal

X Antoinette, * 03-04-1973

j1      Theunis Lodewyk (Thinus), * 05-10-1998

j2      Maryke, * 01-08-2002

h2     Cornelis Johannes (Jockey), * 28-04-1934 te Riversdal

X 13-01-1962 Elsabe SWART te Mosselbaai, * 11-05-1939, @ 16-07-1939 te Swellendam

[Jockey het met graan en vee op De Fontein in die distrik Riversdal geboer. Hy en Elsabe het op Stilbaai afgetree.]

i1      Evaline, * 24-05-1963, @ 14-07-1963 te Riversdal

X 20-09-1986 Van Zyl ROSSOUW, * 27-10-1961 te Robertson

[Evaline en Van Zyl het mekaar op Stellenbosch ontmoet waar hulle albei van 1982 tot 1985 gestudeer het, sy B Sc Huishoudkunde Ed en hy B Sc Agric. Hulle boer van 1988 af op die plaas Boesmansrivier in Bonnievale se distrik met druiwe en vrugte.]

j1      Cornelis Johannes ROSSOUW, * 12-02-1989 te Robertson

X 30-04-2016 Noelene VAN NIEKERK te Wellington, * 26-12-1990 te George

[Cornelis studeer B Sc Agric op Stellenbosch. Noelene matrikuleer by Hoërskool Strand.]

k1     Van Zyl Johan ROSSOUW (Johan), * 09-05-2018 te Stellenbosch

j2      Elizabeth ROSSOUW (Lisbé), * 22-07-1993 te Robertson

[Lisbé matrikuleer by La Rochelle in die Paarl. Sy hou twee jaar skool in Thailand, keer in 2020 terug en skryf aanlyn in vir HOD by NWU.]

i2      Hermy Lucretia (Hermy), * 01-04-1965, @ 13-06-1965 te Riversdal

X 13-01-1990 Matthys Johannes DELPORT (Thys) te Riversdal, * 03-11-1963 te Caledon

[Hermy het op Riversdal skoolgegaan en B Huish Ed op Stellenbosch verwerf. Na ’n jaar se skoolhou op Heidelberg is sy getroud met Thys. Hy het op Caledon skoolgegaan en B Sc Landbou aan US verwerf. Hulle boer in Caledon se distrik. Thys het verder studeer en MSc in Volhoubare Landbou deur UOVS verwerf. Hermy het die onderneming Lucret begin wat “hotfoil”-drukwerk op oorplate van skape en beeste doen. Die onderneming het oor jare baie gegroei. Sy is hiervoor in 2008 gekies as een van ses finaliste vir “Entrepreneursvrou van die jaar” in die kompetisie van Landbouweekblad/SANLAM.]

j1      Petrus Johannes DELPORT (Pieter), * 03-08-1992 te Caledon

[Pieter is in 2008 in Gr 10 aan die Hoërskool Overberg en is ’n belowende langafstandatleet.]

j2      Cornelis Johannes Linde DELPORT (Linde), * 20-04-1995 te Caledon

[Linde is in 2008 in Gr 7 aan die Overberg-Laerskool in Caledon.]

i3      Johanna Elsabe (Hannabé), *05-05-1969 te Riversdal

X 03-10-1992 Evert Philippus ODENDAAL (Epie) te Riversdal, * 08-04-1966 te Riversdal

[Hannabé het op Riversdal skoolgegaan, is in Wellington as onderwyser opgelei en het vir twee jaar as stoelassistent by ’n tandarts gewerk. Epie het op Riversdal skoolgegaan en op Elsenburg landbou studeer. Hulle boer in Riversdal se distrik. Hannabé werk sedert 2001 by ’n rekenmeestersfirma in Riversdal.]

j1      Elsabe ODENDAAL, * 05-10-1994 te Riversdal

[Elsabe werk (2020) by SCP-radioloë in die Paarl.]

j2      Evert Philippus ODENDAAL (Epie), * 24-06-1997 te Riversdal

[Epie werk (2020) by ’n kunsmisaanleg in KwaZulu-Natal.]

i4      Antoinette, * 10-03-1976 te Riversdal

X 12-04-2008 Adrian Christopher FORD te Normandy, Surrey UK

[Antoinette is van 2000 af ’n perdry-instrukteur en Adrian bestuur ’n familie-onderneming wat Kersversierings vervaardig. Hulle woon (2010) in Long Sutton, Hampshire UK.]

j1      Christopher Johannes FORD, * 01-08-2010 te Basingstoke UK

i5      Louré, * 27-07-1977 te Riversdal

X 12-01-2008 Gideon Jakobus VAN EEDEN te Riversdal, * 05-08-1975 te Riversdal

[Louré en Gideon boer met skape op haar pa se plaas en onder andere met dekriet op ander plase.]

h3     Hans Jurie, * 06-12-1944, @ 07-01-1945 te Albertinia, + 29-06-2009

X 11-07-1970 Albertha Elizabeth VAN DER VYVER (Bertha) te Albertinia, * 04-08-1942 te Albertinia, + 20-09-2010 tydens operasie

[Hans het geboer op Brandfontein in die Riversdal-distrik. Hy is na ’n lang siekbed aan kanker oorlede.]

i1      Isabella, * 07-09-1974 te Riversdal

X ENGELBRECHT

j1   Lindie ENGELBRECHT, * 08-10-2005

i2      Hans Jurie, * 15-06-1976 te Riversdal

g2     Anna Dorothea, * 17-04-1909, @ 06-06-1909 te Swellendam

X 02-09-1930 Marthinus Philippus RABIE (Outien)

g3     Barbara Isabella, * 07-08-1913, @ 07-09-1913 te Swellendam

X 08-07-1942 Hendrik Johannes Abraham WALTERS te Swellendam, * 1906?

g4     Willem Daniël (Willie), * 25-08-1920, @ 03-10-1920, + 05-12-1976 te Swellendam

X 29-06-1944 Cornelia Margaretha JOUBERT te Swellendam, * 25-04-1919 te Swellendam, + 11-11-2005 te Swellendam

[Willie het langs Leeurivier in die distrik Swellendam geboer.]

h1     Theunis Lodewyk (Boetie), * 01-04-1945, 03-06-1945 te Swellendam, + 03-12-2016 te Swellendam

X 02-10-1971 Maria Magdalena KASSELMAN (Riana) te Kaapstad, * 27-07-1945 te Riversdal, + 29-04-2021 te Swellendam

[Boetie het geboer op Kliphoogte en Middelrivier, en later op die dorp Swellendam gaan woon.]

i1      Elizabeth Johanna (Lizl), * 26-12-1973 te Swellendam

X Gerhard OOSTHUIZEN

[Gerhard en Lizl boer op hulle plaas ’n paar kilometer oos van Bonnievale.]

j1      Marlé OOSTHUIZEN, * 29-05-2004 te Swellendam

j2      Jacobus OOSTHUIZEN, * 20-12-2006 te Swellendam

i2      Cornelia Margaretha (Corné), * 26-07-1976 te Swellendam

X 04-05-2002 Julius Benjamin DU PREEZ, * 08-11-1976 te Groblersdal

[Corné is ’n skoonheidsterapeut, maar is tans tuisteskepper. Julius het aan die Potchefstroomse Landboukollege gestudeer. Na hulle troue het hulle vir twee jaar op ’n perdeplaas in die VSA gewerk. Tans (2010) bedryf hulle ’n melkboerdery op Joubertsdal, die plaas waar die voorouer van amper al die Swellendamse Lindes, Hans Jurie Linde (d1) langs die Bruintjiesrivier in Swellendam se distrik gewoon het. Hulle ry graag saam perd en neem aan uithouritte deel.]

j1      René DU PREEZ, * 06-09-2007 te Worcester

i3      Willem Daniël (Willie), * 08-07-1979 te Swellendam

X 02-10-2010 Liza COETZEE te Bloemfontein, * 04-01-1984 te Bloemfontein

[Willie praktiseer (2020) as mediese dokter in Swellendam.]

j1      Mia, * 23-04-2016 te Worcester

h2     Elizabeth, * 21-10-1948, @ 05-12-1948 te Swellendam

X 16-12-1972 Burgert Johannes JANSE VAN RENSBURG te Stellenbosch, * 07-04-1947 te Riversdal

[Burgert was verbonde aan die Hoër Landbouskool Oakdale by Riversdal. Na sy aftrede woon hulle in Stilbaai waar hy as eiendomsagent optree.]

i1      Cornelia Margaretha JANSE VAN RENSBURG, * 26-09-1974 te Humansdorp

X 16-12-1997 Hein VAN ECK te Stellenbosch, * 24-09-1973 te Durbanville

[Cornelia behaal B Sc Fisioterapie aan US. Hulle woon (2020) in Dubai, waar Hein aan Medi-Clinic verbonde is.]

j1      Stef VAN ECK, * 16-07-2007 te Panorama, Kaapstad

j2      Elke VAN ECK, * 19-11-2010 te Panorama, Kaapstad

i2      Judith Magdalena JANSE VAN RENSBURG, * 10-01-1977 te Swellendam

X 06-04-2002 Trevor HENDRY te Seepunt, Kaapstad, * 04-03-1974 te Blantyre, Malawi

[Judith behaal ’n graad in Skone Kunste aan US. Hulle woon (2020) in die Paarl.]

j1      William Trevor HENDRY, * 08-08-2005 te London, Engeland

j2      Heath Burgert HENDRY, * 06-01-2016 te Stellenbosch

f9     Louis Jonas, * 11-02-1879, @ 04-05-1879 te Kliphoogte, Swellendam, + 18-07-1929 te Swellendam

X 12-12-1911 Susanna Maria (Susie) VAN ZYL (voorheen VAN EEDEN) te Kaapstad, * 02-07-1883, + 05-02-1966 te Swellendam. Die egpaar was kinderloos.

[Louis was algemene handelaar by Linde en Badenhorst, Swellendam. Sekretaris van die NP-tak, lid van die skoolkommissie, lid van die lisensiehof en vrederegter. ‘n Afrikaanse biblioteek by die skool is na hom vernoem.]

g1     Yvonne CASTELYN (aangenome)

f10   Johannes Gerhardus, * 20-05-1880, @ 18-07-1880 te Swellendam

f11   Gerhardus Johannes Hermanus, * 29-10-1881, @ 05-02-1882 te Swellendam

g1     Louis Francois (Frans), * 17-03-1904 te Swellendam, + 27-04-1961 te Stellenbosch

X Johanna Carolina, * 24-04-1909, + 30-12-1968 te Stellenbosch

h1     Gerhardus Johannes (Gert), * 01-08-1930, + 15-12-2000 te Stellenbosch

X

i1      Gerhardus Johannes (Johan), * 29-10-1965, + 11-05-2001 te Stellenbosch

f12   Susanna Martha (Susie), * 20-02-1883, @ 06-05-1883 te Swellendam

X 13-10-1908 Willem Ferdinand (Bolla) IMMELMAN te Swellendam, * 1868?

[Bolla boer op 24 Riviere in Porterville se distrik. Ondeunde man met baie streke.]

f12   XX STEYN

f13   Cornelia Christina, * 03-06-1884, @ 03-08-1884 te Swellendam, + 15-10-1944

X Daniël Jacobus BRUWER van Robertson, * 25-01-1880, + 16-05-1959

f14   Frederik Jacobus (Fred), * 18-07-1885, @ 06-09-1885 te Swellendam, + 16-07-1972 te Paarl

X 09-03-1915 Elizabeth Judith (Bessie) STEYN te Swellendam, * 04-04-1893, + 17-03-1927

[Fred boer op die familieplaas Kliphoogte. Hy was die grapmaker van die familie, maar terselfdertyd ’n baie ernstige en toegewyde man.]

g1     Hans Jurie, * 04-10-1915, @ 07-11-1915 te Swellendam, + 01-07-1986 te Durban

X 09-01-1943 Elizabeth Maria (Bettie) GOUSSARD te Worcester, * 22-02-1913 te Ladismith KP, + 22-08-2002 te Paarl. Die egpaar was kinderloos.

[Hans was staatsamptenaar in Pretoria en het in die Paarl afgetree.]

g2     Hermanus Christiaan (Herman), * 04-02-1917, @ 01-04-1917, + 28-05-1985 te Swellendam

X 17-06-1939 Magdalena Gertruida Maria (Lenie) STEYN te Worcester (sy kleinniggie), * 08-06-1913, + 29-05-1979 te Swellendam

h1     Juliana Susanna Christina, * 01-04-1940 te Mosselbaai

X 09-06-1962 Gideon Johannes (Donny) MOUTON te Swellendam, * 17-10-1938, + 18-10-1984

[Juliana woon (2020) in Hooggelegen-Aftreeoord in Worcester.]

i1      Gideon Johannes MOUTON (Gielie), * 18-01-1964, + 22-10-2007

i2      Herman Linde MOUTON, * 16-08-1966 te Ceres

X 1996 Marisa SMITH te Paarl, %

[Herman woon en werk (2020) in Bettysbaai.]

j1   Linde MOUTON, * 09-03-1999 te Paarl

i3      Tania MOUTON, * 23-01-1972 te Ceres

X 01-10-1994 Philippus Petrus VAN DER MERWE (Philippie) te Wellington, * 05-04-1968 te Worcester

[Tania het haar sekretariële opleiding by Tygerberg-Kollege gehad en tot haar troue in Worcester by ’n prokureursfirma gewerk. Philippie het Boerderybestuur by Elsenburg-Landboukollege bestudeer en boer in die Worcester-distrik.]

j1   Juliana VAN DER MERWE, * 18-05-1997 te Worcester

j2   Philippus Petrus VAN DER MERWE, * 30-01-1999 te Worcester

i4      Tersius Johannes MOUTON, * 05-05-1974, + 08-11-1993

h2     Frederik Jacobus (Boetie), * 09-01-1947, @ 02-02-1947 te Swellendam, + 09-07-1977 te Swellendam

X 30-03-1974 Maretha MEYER te Swellendam, * 31-08-1945 te Mosselbaai

i1      Hermanus Christiaan (Herman), * 02-05-1975 te Kaapstad, @ 03-08-1975 te Swellendam

X 17-03-2012 Annalie DE VILLIERS te Robertson, * 02-06-1981 te Stellenbosch

[Herman het op Elsenburg studeer, ’n aantal jare oorsee gewerk en boer tans op Kliphoogte, die bakermat van die Leeuwrivierse Lindes wes van Swellendam. Annalie het op Stellenbosch grootgeword. Sy is ’n begaafde dwarsfluitspeler en opgelei as ’n dieetkundige wat in hospitale in Robertson en Montagu gewerk het.]

j1      Annabelle, * 26-08-2016 te Durbanville

i2      Jolana (Lana), * 26-11-1976 te Swellendam

X 10-12-2005 Jan Andries SMIT (André), * 14-02-1975 te Bellville

[Lana studeer aan die Onderwyserskollege in Wellington en het as onderwyseres gewerk in London, Robertson en Riversdal. André behaal B Sc Agric aan US en boer naby Vanwyksdorp. Hulle woon (2020) in Jacobsbaai aan die Weskus.]

j1      Hendrik Johannes Petrus SMIT, * 16-03-2008 te George

j2      Frederik Linde SMIT (Linde), * 24-05-2010 te George

j3      Jan-Andries SMIT, * 18-02-2013 te George

g3     Frederik Jacobus (Basie, Freddie), * 14-06-1924, @ 03-08-1924 te Swellendam, + 24-02-2008 te Mosselbaai

X 24-05-1952 Elizabeth (Bettie) BOTHA te Pretoria, * 22-10-1932 te Johannesburg

[Basie was ’n vingerafdrukdeskundige in die SAPD in Port Elizabeth en Middelburg KP en het op Albertinia en Vleesbaai afgetree.]

h1     Frederik Jacobus (Kobus), * 09-03-1954 te Port Elizabeth

X 23-11-1985 Waltraut Marie HINZE te Piet Retief, * 23-05-1959 te Piet Retief. Die egpaar is kinderloos.

[Kobus was in die vervoerbedryf op Piet Retief en was later werksaam in sy broer se bou-onderneming op Vleesbaai.]

h2     Ferdinand Wilhelm (Ferdie), * 30-11-1955 te Port Elizabeth

[Ferdie woon op Vleesbaai en is in die boubedryf.]

h3     Pieter, * 07-05-1961 te Port Elizabeth

X 23-09-1995 Maria Magdalena (Marlene) CRONJÉ, * 20-02-1963 te Albertinia, + 15-06-2012 te Albertinia

[Pieter is in die boubedryf en woon op Vleesbaai.]

i1   Tania, * 27-09-1999

f14   XX 22-04-1930 Anna Susanna ACKERMANN te Kaapstad, * 25-06-1905 te Hanover, + 05-07-1985 te Strand

g4     Johann Diederich, * 14-05-1932, @ 03-07-1932 te Swellendam, + 05-07-2013 te Somerset-Wes

X 31-05-1952 Villionia VILJOEN (Onia) te Johannesburg, * 25-10-1931 te Riviersonderend, + 12-05-2006 in die Strand

h1     Frederik Jacobus (Derik), * 09-10-1954 te Johannesburg

X 03-11-1979 Marina VAN JAARSVELD te Birchleigh, * 18-06-1957 te Johannesburg

[Derik het op Nelspruit gematrikuleer. Hy het as rekenaarstelselouditeur en later as gebeurlikheidsbeplanner vir die FirstRand Finansiële Groep gewerk en werk vryskut as ISO-bestuurstelselkonsultant na sy aftrede. Derik is van 2017 af die voorsitter van die bestuur van die Lindebond. Marina het aan Hoërskool Jeugland in Kemptonpark gematrikuleer. Sy het BSc Huishoudkunde en Dieetkunde aan UP studeer en as huishoudkundige by die eertydse Vleisraad en later as dieetkundige by die Transvaalse Hospitaaldienste gewerk. Sy het as fondsinsamelaar vir BoysTown en persoonlike assistent vir die besturende direkteur van ’n ingenieursmaatskappy in Boksburg gewerk.]

i1      Johann Diederich (Erich), * 18-03-1983 te Johannesburg

X 19-03-2013 Hallie Amara STOLLER te Kemptonpark, * 26-07-1976 te Los Angeles, Kalifornië. Erich en Hallie is kinderloos.

[Erich aan die Hoërskool Hans Moore in Benoni gematrikuleer. Hy het as veldgids studeer en werk as veldwagterbestuurder by ’n privaat lodge in die Sabi-Sand-wildreservaat. Hallie het aan die Universiteit van Kalifornië (UCLA) studeer en het aanvanklik in die filmbedryf in Hollywood gewerk. Sy was daarna as vryskut betrokke by die beplanning en reëlings van etlike groot internasionale gebeurtenisse soos die Sundance en Caan-Filmfeeste, verskeie Somer- en Winter-Olimpiese Spele, FIFA-Wêreldbeker ens. Sy werk tans as assistent-bestuurder by ’n privaat lodge in die Sabi-Sand-wildreservaat.]

i2      Mari-Oni, * 18-02-1986 te Kemptonpark

X 31-08-2013 Johannes George Paul (Johann) GREYLING te Midrand, * 15-06-1985 te Bloemfontein

[Mari-Oni het aan die Hoërskool Hans Moore in Benoni gematrikuleer. Sy het Sportbestuur aan UP studeer en het as sportbeampte by Sutherland High School en as muurbal-klubbestuurder by UP gewerk. Sy werk tans as persoonlike assistent en personeelbeampte vir die besturende direkteur van ’n eiendomsbestuurs- en konsulterende maatskappy. Mari-Oni dien van 2017 af in die bestuur van die Lindebond. Johann het aan die Hoërskool Merensky in Tzaneen gematrikuleer en besigheidsbestuur studeer. Hy is korporatiewe verkoopsbestuurder vir ’n kleinhandelgroep in die skryfbehoeftebedryf.]

j1      Paul Jacobus Frederik (Obus) GREYLING, * 16-04-2016 te Kemptonpark, @ 04-09-2016 te Kemptonpark

j2      Johann Mias Christiaan (Ian) GREYLING, * 4-10-2019 te Kemptonpark, @ 01-03-2020 te Kemptonpark

h2     Helene, * 06-09-1957 te Johannesburg

X 10-10-1981 Frederik Francois PIETERSE (Francois) te Birchleigh, * 23-10-1957 te Rustenburg

i1      Hendriëtte PIETERSE, * 12-07-1984 te Kemptonpark

X 24-10-2009 Jaco VAN DER WALT te Kemptonpark

j1      Amelia VAN DER WALT, * 21-09-2015 te Johannesburg

j2      Emma VAN DER WALT, * 23-02-2017 te Johannesburg

i2      Arnoldus Francois PIETERSE (Arno), * 03-04-1986 te Kemptonpark

X 01-11-2014 Amorét FOURIE te Elandsdrift, * 05-04-1986 te Rustenburg

j1      Lienke Avelie PIETERSE, * 04-07-2014 te Johannesburg

h3     Ernst Wynand Nothling, * 24-10-1964 te Kemptonpark

X 27-04-1991 Colleen Edna GRAY te Port Elizabeth, * 22-11-1965 te Port Elizabeth, %

i1      Cole, * 28-10-1991 te Port Elizabeth

i2      Aron, * 21-11-1997 te Port Elizabeth

h3     XX Judie

[Ernst woon in 2009 in Kaapstad se middestad en bedryf saam met Judie die maatskappy SimplyDigital, wat fotografie, ontwerp en webwerf-ontwerp doen. Hy het die eerste webwerf van die Lindebond in 2009 ontwerp.]

1.3      BOSHOFFERS (b1c3d1e4)

e4     Dirk Cornelis, * 12-09-1844, @ 19-12-1844 te Swellendam, + 21-05-1909 te Parys, distrik Vredefort

X 12-05-1879 Barbara Johanna Susanna UYS te Boshof, * 06-09-1863 te Bredasdorp

f1     Susanna Magdalena Petronella, * 22-02-1880, @ 25-04-1880 te Boshof, + 07-02-1902 te Konsentrasiekamp-hospitaal, Kroonstad

f2     Elsie Maria Diederika, * 12-11-1881, @ 04-12-1881 te Boshof. Vermoedelik jonk oorlede, want sy word nie in 1909 in haar pa se sterfkennis genoem nie.

f3     Barbara Susanna, * 08-03-1886, @ 11-04-1886 te Boshof

f4     Hans Jurie, * 11-07-1888, @ 02-09-1888 te Boshof, + 06-08-1923 te Benoni

X 05-04-1920 Anna Catharina Dorothea HATTINGH te Benoni, * 1899 te Benoni

g1     Phyllis Ada, * 09-1921

[Hans het in Boshof grootgeword, maar aan die Witwatersrand in die myne gaan werk. Hy is ondergronds in ’n mynongeluk by die nuwe Modderfontein-goudmyn dood. As gevolg van sy dood is daar geen manlike nakomelinge met die van Linde by die Boshoffers nie.]

f5     Maria Magdalena, * 12-1890, @ 01-03-1891 te Boshof

X Sandy CAMERON

f6     Wilhelmina Elizabeth, * 24-12-1892, @ 05-03-1893 te Boshof

NASATE VAN ELSJE MARIA DEDRIKA, DOGTER VAN HANS JURIE (d1)

e5     Elsje Maria Dedrika, * 21-08-1847 te Swellendam

X 30-07-1866 Jacobus Petrus Willem (Koos) JOUBERT te Swellendam, * 22-08-1844

f1     Elsje Maria Dedrika (Ellen) JOUBERT, * 05-01-1868

X 25-04-1893 Barend Johannes Geldenhuys (Ben) VILJOEN, * 13-11-1859, + 09-07-1942

[Ben was van Robertson afkomstig, maar het in die Vrystaat gaan woon.]

g1     Wynand Johannes VILJOEN, * 07-08-1900

X 02-04-1929 Hester Petronella Magdalena HUMAN, 03-08-1904

f2     Gideon Francois JOUBERT, * 21-08-1869

X Rosa VAN EEDEN – Middelrivier

f3     Sophia Johanna (Sophie) JOUBERT, * 26-02-1872

X Lodewyk JOUBERT – Bruintjiesrivier

f4     Barbara Johanna JOUBERT, * 21-07-1873

X Pieter VAN EEDEN – Nooitgedacht

f5     Hans Jurie JOUBERT, * 19-06-1875, + 01-08-1876

f6     Maria Hendrika (Miemie) JOUBERT, * 03-08-1877

X Fanie KRIEL – Montagu

f7     Jacobus Petrus Willem (Koos) JOUBERT, * 26-06-1879

X Cora VAN EEDEN – Middelrivier

f8     Hans Jurie JOUBERT, * 16-09-1881

X Elizabeth STEYN – Leeuwrivier

f9     Johannes Stephanus JOUBERT, * 15-07-1883, + 27-08-1894

f10   Dirk Cornelius JOUBERT, * 30-06-1885

X Daisy BOSMAN – Wellington

f11   Frederik Jacobus JOUBERT (Frikkie, “Grote”), * 29-06-1889

X Bettie BADENHORST – Swellendam

1.4      LEWIESERS (b1c3d1e6)

e6     Louis Jonas (Lewies), * 01-08-1849, @ 21-10-1849 te Swellendam, + 06-09-1938

X 04-05-1875 Susanna Maria Magdalena VAN EEDEN te Swellendam, * 08-03-1852, + 1896

f1     Hans Jurie, * 11-01-1876, @ 12-03-1876, + 18-07-1934 te Swellendam

X 12-03-1907 Elsje Sophia Petronella STEYN (Ellie) te Swellendam, * 14-12-1886, @ 13-03-1887, + 23-11-1982 te Swellendam

g1     Elsie Petronella, * 11-11-1913 te Swellendam

X 29-12-1943 Jacobus Johannes HUMAN te Swellendam, * 18-04-1911 te Riviersonderend, + 04-06-1988 te Swellendam

h1     Gabriël Jacobus HUMAN, * 11-09-1945, + 26-01-2000 te Swellendam

X 11-10-1969 Ella DU TOIT, * 07-07-1945

i1      Lizelle HUMAN, * 06-01-1971

i2      Elzanne HUMAN, * 27-07-1972

X R BREDELL

i3      Lindie HUMAN, * 08-01-1977

h2     Hans Jurie HUMAN, * 10-01-1947 te Swellendam

X 27-03-1976 Catharina Isabella ODENDAAL te Swellendam, * 27-10-1952 te Swellendam

i1      Karin HUMAN, * 18-11-1978

i2      Elsje HUMAN, * 01-08-1980

i3      Hanri HUMAN, * 18-05-1984

h3     Jacobus Johannes HUMAN, * 31-10-1950 te Bredasdorp, @ 07-01-1951 te Swellendam

X 06-12-1975 Correen CROUS te Swellendam, * 05-04-1954 te Port Elizabeth

i1      Elana HUMAN, * 05-07-1979 te Windhoek

i2      Nadine HUMAN, * 24-03-1981 te Windhoek

h4     Allen Linde HUMAN, * 05-04-1958 te Protem, @ 01-06-1958 te Riviersonderend

X Lorraine ACKERMAN, * 07-07-1955

g2     Maria Elizabeth, * 11-05-1918 te Swellendam. Nooit getroud nie.

g3     Cornelia Johanna (Connie), * 12-04-1924 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f2     Susanna Maria Magdalena, * 30-06-1877, @ 02-09-1877 te Swellendam, + 15-11-1945

X 28-05-1895 Hendrik Petrus VAN DER WESTHUIZEN te Swellendam, * 1871?

g1     Susanna Maria VAN DER WESTHUIZEN

X 28-12-1920 Hendrik Johannes Coenraad MATTHEE te Swellendam

h1     Johan C MATTHEE

g2     Daniël Johannes VAN DER WESTHUIZEN

g3     Aletta Jacoba VAN DER WESTHUIZEN

X PH FERREIRA

g4     Elsie Sophia VAN DER WESTHUIZEN

X C BORNMANN

g5     Louis Linde VAN DER WESTHUIZEN

g6     Hendrik Petrus VAN DER WESTHUIZEN

g7     Benjamin VAN DER WESTHUIZEN

g8     Maria VAN DER WESTHUIZEN

X EF KEMP

g9     Cornelia Gertruida VAN DER WESTHUIZEN

g10   Johannes VAN DER WESTHUIZEN

f3     Abraham Hercules, * 12-04-1879, @ 22-06-1879 te Swellendam. Jonk oorlede (vgl f11).

f4     Louis Hercules, * 08-08-1880, @ 03-10-1880 te Swellendam, + 04-07-1948 te Stellenbosch

X 22-01-1907 Maria Elizabeth STEYN te Swellendam, * 12-04-1880 te Swellendam, + 05-09-1957 te Stellenbosch

g1     Zacharyda Gertruida (Gerty), * 22-09-1910 te Worcester

X 15-12-1936 George Erhard HENDRIKSZ te Villiersdorp, * 08-10-1906 te Swellendam

g2     Louis, * 11-06-1918 te Jonkersrivier, Worcester, + 04-11-2016 te Durban

X 30-03-1949 Joyce Mary BURMAN te Durban, * 05-09-1920 te Durban, + 10-12-1998

[Louis was op skool in Villiersdorp by die Hoërskool De Villiers Graaff. Hy het in 1941 sy opleiding by die Polisiekollege gedoen en was werksaam in die Polisie op Berea, Westville en Pinetown. Hy het in 1974 afgetree en verder in sekuriteit gewerk tot in 1988, toe hy op 70 finaal afgetree het.]

h1     Deneys Louis, * 02-08-1952 te Durban. Ongetroud, tree einde 2010 af as skoolhoof te Ixopo High.

h2     Janet Mary, * 06-01-1954 te Durban. Ongetroud, konsultant Standard Bank, Durban.

f5     Gideon Willem, * 08-04-1882, @ 04-06-1882 te Swellendam

X 16-02-1909 Helena Catharina KUNZ te Swellendam, * 1889?

f6     Dirk Cornelis, * 21-07-1884, @ 07-09-1884 te Swellendam, + 06-08-1976 te Kuilsrivier. Nooit getroud nie.

f7     Theunes Lodewyk, * 23-05-1886, @ 01-08-1886 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f8     Elsje Maria Dederika, * 20-03-1888, @ 06-05-1888 te Swellendam

X 17-12-1912 Philip Coenraad Jurie FOURIE te Swellendam, * 1887?

f9     Maria Elizabeth, * 26-01-1890, @ 02-03-1890 te Swellendam, + 25-12-1972 te Stellenbosch

X 25-07-1911 Petrus Johannes UYS te Swellendam, * 01-09-1878 te Leliendal, Heidelberg, + 13-11-1961 te Strand

f10   Johannes Frederik, * 19-07-1891, @ 04-10-1891 te Swellendam, + 30-12-1955

X 16-07-1927 Alida Maria LE GRANGE, * 16-06-1909

g1     Dennis John Frederick, * 13-05-1934 te Vishoek

X 30-11-1957 Annette DU TOIT, * 21-09-1936, + 1974

h1     Anna-Marie, * 28-04-1959 te Kaapstad

h2     Alida Maria, * 03-12-1962 te Florida Tvl

h3     Louise, * 10-12-1964 te Florida

h4     Adéle, * 01-02-1972 te Kaapstad

g1     XX 09-08-1974 Josina Maria WENTZEL (Jossy, voorheen YOUNG) te Randburg, * 21-10-1942

h5     Michéle, * 13-08-1976

f11   Abraham Hercules, * 25-08-1893, @ 05-11-1893 te Swellendam

X Magdalena

e6     XX Zacharya Geertruida STEYN

f12   Willem Jacobus, * 24-10-1899, @ 03-12-1899 te Swellendam, + 13-05-1991 te Riversdal

[Willem was haarkapper in Riversdal en het na 50 jaar diens aan die Nasionale Party die DF Malan-erepenning ontvang.]

X 02-08-1932 Maria Jacoba Magdalena JOOSTE te Mosselbaai, * 16-11-1905, @ 07-01-1906 te Richmond, + 10-06-1989 te Riversdal

g1     Henrietta, * 18-02-1934, @ 11-03-1934 te Riversdal, + 30-11-1977 te Kaapstad

X STEELE

g2     Louis, * 08-10-1936, @ 08-11-1936 te Riversdal

X 11-03-1972 Anita Maria BARKHUIZEN te Port Elizabeth, * 14-10-1947, @ 11-01-1948 te Port Elizabeth

h1     Zinta, * 07-02-1975 te Port Elizabeth

X 2000 Theo STOKES van George

i1   Morgan STOKES (dogter), * 10-01-2002

h2     Louis Jacobus, * 14-02-1977 te Port Elizabeth

X 24-05-2008 Juanita KRUGER te Bloubergstrand

[Louis het werk aanvaar by Murray en Roberts in Bahrain aan die Persiese Golf en het kort na sy troue daarheen vertrek. Hy werk in 2010 in die konstruksiebedryf in Doebaai.]

g3     Ryda, * 29-03-1939 te Riversdal

X Johannes Jacobus DOWD

h1     Ian DOWD, * 14-09-1965

h2     Jacques DOWD, * 22-10-1968

h3     Amanda DOWD, * 01-09-1971

f13   Zacharya Geertruida, * 28-09-1900 @ 02-12-1900 te Swellendam

X Jacobus STEYN

f14   Pieter Emelius Streicher, * 26-03-1905, @ 04-06-1905 te Swellendam, + 02-12-1997 te Somerset-Wes

X 27-05-1933 Maria Magritha DE VILLIERS (voorheen ROOS) te Paarl, * 18-02-1899 te Vanrijnsdorp, + 09-07-1973 te Somerset-Wes. Die egpaar was kinderloos.

f15   Barbara Johanna, * 13-12-1906, @ 03-02-1907 te Swellendam

X KITCHING

f16   Frederik Jacobus, * 19-07-1908, @ 13-09-1908 te Swellendam. Jonk oorlede.

1.5      SUIDWESTERS (b1c3d1e7)

e7     Johannes Gerhardus, * 21-08-1851, @ 19-10-1851 te Swellendam, + 03-06-1923 te Joostefontein, distrik Winburg

X 12-05-1879 Jacoba Jacomina LE ROUX te Winburg

f1     Jacobus Stephanus, * 04-09-1882, @ 05-11-1882 te Bultfontein, + 03-03-1969 te Outjo

X 04-06-1907 Cornelia Rozina MEYER te Brandfort, * 23-06-1889, + 05-05-1968 te Windhoek

g1     Anna Jacoba, * 07-02-1911 te Theunissen

X Daniël Jacobus MARAIS

g2     Johannes Gerhardus, * 11-10-1912, @ 12-1912 te Theunissen

X 14-11-1936 Johanna Magdalena Catharina MARAIS (Baby) te Otjiwarongo, * 24-10-1912, @ 12-1912 te Frankfort, + 06-01-1994 te Outjo

h1     Philippina Elizabeth (Pienie), * 09-09-1937 te Windhoek

X 27-09-1958 Johannes Jacobus STEENKAMP te Omaruru, * 01-01-1934 te Okahandja

i1      Johanna Magdalena STEENKAMP (Liana), * 12-07-1959 te Windhoek

[Liana het BA (LO) aan UOVS behaal en het in die onderwys en die bankwese gewerk. In 2020 is sy produksiebeplanner by County Fair

X 1982 Micheal Christiaan LUSSE te Tsumeb, %

j1      Jo-Mare LUSSE, * 05-03-1983 te Windhoek

i1      XX 21-12-1985 Wynand Frederik BEZUIDENHOUT te Krugersdorp, %

j2      Johannes Andries BEZUIDENHOUT, * 23-02-1988 te Johannesburg

i1      XXX Philipus Rudolph POTGIETER (Philip), * 13-05-1951 te Port Elizabeth, %

i2      Susanna Catharina (Carina) STEENKAMP, * 05-08-1961 te Outjo

X 1981 Johannes Jacobus GROBBELAAR te Otjiwarongo, * 22-06-1962 te Harrismith, % 1990

[Carina werk sedert 1990 by Parmalat as assistent-kredietbestuurder.]

j1      Rolandé GROBBELAAR, * 07-05-1982 te Windhoek

X LAMPRECHT

j2      Chané GROBBELAAR, * 07-04-1987 te Windhoek

X JANSE VAN RENSBURG

i3      Johannes Jacobus STEENKAMP (Rampie), * 12-05-1963 te Otjiwarongo, + 31-07-2005 te Windhoek

i4      Johannes Gerhardus (Gerhard), * 21-01-1965, + 08-06-1987 (motorongeluk) te Windhoek

i5      Jacobus Stephanus STEENKAMP (Jaco), * 03-08-1966 te Otjiwarongo

X 09-12-1989 Cornelia Elizabeth VISSER (Lizette) te Okahandja, * 14-12-1966 te Kuruman

[Jaco is ’n elektriese assistent-ingenieur wat al 31 jaar by Nampower werk en woon in Windhoek. Lizette is ’n onderwyseres wat die afgelope 15 jaar haar eie dagsorg en voorskoolse skool in Windhoek het.]

j1      Zinette STEENKAMP, * 08-09-1997 te Swakopmund

X 14-12-2019 Warren Richard Johan MARAIS te Windhoek, * 31-10-1997 te Ventersdorp

[Zinette het Honneurs Farmasie aan NWU behaal en doen (2020) haar internskap by ’n apteek in Windhoek.]

j2      Lizelle STEENKAMP (Zella), * 27-02-2001 te Walvisbaai

[Lizelle is (2020) eerstejaar in Medical Laborotory Sciences aan die Namibia University of Science and Technology in Windhoek.]

i6      Christo STEENKAMP, * 30-04-1976 te Otjiwarongo

h2     Jacobus Stefanus (Kosie), 03-06-1939, @ 03-08-1939 te Otjiwarongo

X 12-02-1961 Elizabeth Maria BLOM (Betsie) te Outjo, * 28-12-1936 te Swakopmund, @ 09-04-1949 te Okahandja, + 27-05-2019 te Outjo

[Woon op die plaas Lindehof buite Outjo. Doen ook boorwerk in die omgewing.]

i1      Ella Sophia, * 24-09-1961 te Outjo

X 30-12-1983 Gerhardt Johan LAMPRECHT, * 06-07-1960 te Willowmore

j1      Karin LAMPRECHT, * 13-08-1985

j2      Gerda LAMPRECHT, * 01-10-1986

i2      Johannes Gerhardus (Jannie), * 09-12-1962 te Outjo

X 31-12-1993 Mimi Cornelia VAN HEERDEN, * 19-05-1963

[Besit nog die plaas Pietersburg, 7 km buite Outjo. Jannie gee opleiding by die Nimt-Instituut by Rössing Uranium en Mimi is onderwyseres in Swakopmund. Al drie kinders blink uit in sport, veral krieket.]

j1      Jacobus Stefanus (Jaco), * 04-02-1994

[Jaco is (2020) meganiese ingenieur in Windhoek.]

j2      Willem Marthinus, * 22-10-1995

[Willem voltooi (2020) sy nagraadse onderwyssertifikaat aan NWU en is as onderwyser aangestel by Tsumeb-Gimnasium.]

j3      Hans Jurgen, * 11-02-1999

[Jurgen speel (2016 en 2018) vir Namibië krieket in die onder-19-wêreldbeker. Hy is (2020) derdejaar meganiese ingenieurswese aan NWU.]

i3      Johanna Magdalena (Hanlie), * 20-11-1968 te Otjiwarongo

X 13-02-1988 Erich Frederich Edward KESSLAU (Seun), * 10-07-1968

j1      Charlene KESSLAU, * 20-06-1988, + 29-11-2007

j2      Sharon KESSLAU, * 22-10-1989, + 21-09-1998

j3      Chantel KESSLAU, * 18-04-1995

X 20-04-2016 Arthur RINQUEST

h3     Cornelia Rosina (Lalla), * 04-10-1943 te Otjiwarongo

X 19-12-1964 Sarel Francois THIRION te Outjo, * 02-03-1943 te Warmbad SWA

i1      Corné THIRION, * 15-07-1965 te Windhoek

X Phillip MILLS te Windhoek, % 2007

[Corné werk (2010) by Alutech in Windhoek.]

j1      Lalla MILLS, * 09-08-1991 te Windhoek

j2      Charles MILLS, * 12-01-1994 te Windhoek

j3      Sarel Francois Thirion MILLS, * 04-10-2001 te Heidelberg Mpumalanga

i2      Francois THIRION, * 28-06-1970 te Windhoek

[Francois werk (2010) by Cymot in Windhoek.]

i3      Gerhardus THIRION (Gerrit), * 29-12-1971 te Oshakati

X 28-11-1997 Christine VILJOEN, * 20-09-1974 te Kaapstad

[Gerrit en Christene werk albei (2010) by Wilderness Safaris in Windhoek.]

j1      Gerhard THIRION, * 30-08-1998 te Windhoek

j2      Christel THIRION, * 27-03-2002 te Windhoek

h4     Tersia, * 23-10-1945 te Otjiwarongo

X 01-10-1966 Johannes Wilhelmus VAN NIEKERK (Johan) te Outjo, * 07-03-1936 te Rosendal, + 07-08-1988 te Brandfort

i1      Linda VAN NIEKERK, * 29-05-1967 te Outjo

X 21-10-1989 Pieter Gabriël LABUSCHAGNE (Gabrie) te Brandfort, * 18-02-1967 te Brandfort

[Gabrie en Linda woon in Bethlehem, Vrystaat, waar hulle vervoer- en boekhou-ondernemings het.]

j1      Lisia LABUSCHAGNE, * 12-08-1993 te Bethlehem

j2      Mari LABUSCHAGNE, * 11-12-1995 te Bethlehem

j3      Benita LABUSCHAGNE, * 29-04-1998 te Bethlehem

j4      Barend Jacobus LABUSCHAGNE (Ben), * 23-04-2003 te Bethlehem

i2      Susara Magdalena VAN NIEKERK (Daleen), * 24-03-1969 te Outjo

X 29-01-1994 Edwin Edmund SCHOOMBIE (Eddie) te Brandfort, * 10-08-1971 te Pretoria

[Eddie en Daleen woon (2010) in Southport, Suidkus. Hy werk as loodgieter en sy in ’n skoolkantoor.]

j1      Leritia SCHOOMBIE, * 30-05-1999 te Trichardt

j2      Dehandre SCHOOMBIE, * 20-03-2001 te Trichardt

i3      Philippus Wilhelmus VAN NIEKERK (Welman), * 30-09-1973 te Otjiwarongo

[Welman is (2010) ongetroud en woon in die omgewing van Outjo, Namibia.]

i4      Johannes Gerhardus VAN NIEKERK (Jannie), * 30-06-1977 te Otjiwarongo

X 04-09-1999 Mariana BOTES, * 28-05-1976 te Otjiwarongo

[Jannie en Mariana bly (2010) in Outjo. Hy werk by ’n konstruksiemaatskappy en hulle het hulle eie ys-besigheid.]

j1      Marlene VAN NIEKERK, * 20-06-2001 te Outjo

j2      Johannes Wilhelmus VAN NIEKERK (JW), * 07-10-2003 te Outjo

j3      Tarien van Niekerk, * 15-09-2010 te Otjiwarongo (tweeling)

j4      Johannes Gerhardus VAN NIEKERK (Hannes), * 15-09-2010 te Otjiwarongo (tweeling)

f2     Hans Jurie, * 02-05-1884, @ 01-08-1886 te Bultfontein. Waarskynlik jonk oorlede, want hy word nie genoem in sy pa se sterfkennis van 1923 nie.

f3     Susanna Sophia, * 09-04-1886 te Bultfontein. Waarskynlik jonk oorlede want sy word nie genoem in haar pa se sterfkennis van 1923 nie.

f4     Hendrik Jacobus, * 15-11-1896, @ 06-12-1896 te Winburg

X 01-05-1928 Magritha Johanna Magdalena HUMAN te Theunissen

g1     Johannes Gerhardus, * 13-12-1929, @ 02-02-1930 te Theunissen, + 22-12-2006 te Bloemfontein (woonplek: Theunissen)

X 08-12-1956 Johanna Elizabeth ROHRBECK te Bloemfontein-Noord

g2     Hans Jacob Petrus, * 21-10-1934, @ 23-12-1934 te Theunissen

1.6      VOORRECHTSVLEIERS (b1c3d1e8)

e8     Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), * 17-06-1853, @ 28-08-1853 te Swellendam

X 22-07-1879 Susanna Martha STEYN te Swellendam, * 12-09-1856

f1     Johanna Wilhelmina, * 12-06-1880, @ 18-07-1880 te Swellendam

X 04-02-1902 Lodewyk Christiaan STEYN te Swellendam, * 1880?

f2     Elsje Maria Dedrika, * 13-09-1881, @ 20-11-1881 te Swellendam

X 29-03-1904 Dirk Cornelis STEYN te Swellendam, * 1881?

f3     Hans Jurie, * 11-06-1883, @ 22-07-1883 te Swellendam

X 28-05-1912 Dirkie Cornelia LOURENS te Swellendam, * 20-01-1887, + 09-08-1964 te Swellendam

g1     Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), * 28-01-1913 te Mafeking, @ 01-06-1913 te Vryburg, + 28-10-1966 te Swellendam

X 14-12-1940 Margaretha Johanna Catharina (Rita) STEYN te Swellendam, * 18-04-1917, + 04-04-1996 te Swellendam

h1     Dina Johanna (Diana), * 18-07-1946, @ 01-09-1946 te Swellendam

X Delano Theodore Paxton EVERSON, * 13-06-1945, + 13-06-1990

i1      Minette EVERSON, * 18-02-1974

i2      Erica EVERSON, * 16-05-1977

f4     Susanna Martha, * 26-07-1885, @ 06-09-1885, + 14-02-1982 te Swellendam

X 12-12-1916 Theunis Lodewyk STEYN te Swellendam, 13-02-1886, + 14-05-1980 te Swellendam

f5     Petrus Paulus Steyn, * 03-04-1887, @ 22-05-1887 te Swellendam

f6     Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), * 15-10-1888, @ 02-12-1888 te Swellendam

[Gert is in die rebellie as regeringsman doodgeskiet.]

f7     Theunis Lodewyk (Theuns Gouetand), * 25-05-1890, + 11-04-1955 te Swellendam

X 20-07-1920 Elsie Sophia STEYN te Swellendam, * 14-12-1893, + 16-04-1953 te Swellendam

g1     Cornelia Christina (Cora), * 24-10-1921, @ 04-12-1921, + 13-05-2002 te Swellendam

X 20-07-1948 Stephanus Petrus (Fanie) OLIVIER te Swellendam, * 24-01-1910 te Oudtshoorn, + 05-06-1980 te Bonnievale

h1     Elsie Sophia (Elsophie) OLIVIER, * 07-07-1949

X 04-09-1970 Marthinus VAN STADEN (Inus), * 13-06-1948

[Inus is ’n elektrisiën op Bonnievale.]

i1      Colitha VAN STADEN, * 31-12-1972

X 20-12-2008 Marthinus Christoffel JANSE VAN RENSBURG (Tinus), * 16-09-1978

[Colitha werk by ’n prokureursfirma in Kaapstad, studeer B Com LLB deur Unisa en doen modelwerk.]

j1      Roelof Petrus JANSE VAN RENSBURG (Rupert), * 13-08-2013

i2      Suzanne VAN STADEN, * 10-12-1973

X Menno Leendert HART, * 22-12-1972

[Suzanne en Menno woon in Pretoria. Sy het ’n koekbakonderneming in Valhalla en hy het sy eie onderneming as ’n meganiese ingenieur.]

j1      Willem HART, * 05-12-2003

j2      Stephan HART, * 01-07-2005

j3      Marco HART, * 28-06-2007

j4      Sumenné HART, * 03-06-2009

i3      Esmarie VAN STADEN, * 03-12-1976

X 05-09-1998 Paul VAN NIEKERK, * 18-05-1971

[Esmarie en Paul is albei majore in die Weermag in Pretoria.]

j1      Philip Michael VAN NIEKERK, * 08-02-2001

j2      Marthinus Christiaan VAN NIEKERK, * 13-06-2003 (op Oupa Inus se verjaarsdag)

j3      Sebastian Paul VAN NIEKERK, * 06-04-2007

i4      Marthinus VAN STADEN (Inus), * 07-08-1978

X 28-04-2007 Juani-Mari THERON, * 14-09-1981

[Inus behaal B Mil/B Com aan die Militêre Akademie in Saldanha en is (2003) besig met sy Honneurs. Hy was ’n kaptein in die Weermag in Pretoria. In 2015 kwalifiseer hy as installasie-elektrisiën en bedryf sy eie onderneming in Bonnievale. Juani-Mari behaal B Com Rek aan PU vir CHO en het haar eie praktyk.]

j1      Elsebeth VAN STADEN, * 19-09-2008

j2      Juanri VAN STADEN, * 03-03-2014

j3      Martiney VAN STADEN, * 21-04-2015

h2     Stephanus Petrus OLIVIER (Stefan), * 24-01-1952, + 07-04-1969

h3     Cornelia OLIVIER (Corli), * 24-01-1956

X Barend Johannes GELDENHUYS (Bennie), * 16-10-1955

i1      Corlia GELDENHUYS, * 02-04-1978

i2      Barend Johannes GELDENHUYS (Brent), * 26-02-1984

h4     Linda OLIVIER, * 20-10-1965 te Bellville

X 13-12-1986 Theunis Gerhardus Kotze COETZEE (Theunis) te Bonnievale, * 12-11-1962 te Garies

[Linda het by Hoërskool Bonnievale en Hoër Handelskool in Worcester skoolgegaan en gewerk by PA Venter in Worcestervan 1983 tot 2000. Werk tans (2010) as toesigkoördineerder by Pionierskool vir Blindes in Worcester.Theunis is winkeluitruster wat hoofsaaklik vir ENB werk van Port Elizabeth tot in Transkei. Hy boer deeltyds op Hardevlei, Kotzesrus na sy pa se dood in 2006.]

i1      Cora COETZEE, * 22-11-1988 te Worcester

[Cora was hoofmeisie van Laerskool Worcester-Noord, prefek in Hoërskool Montana 2002 en studeer B Comm Bemarking aan US in 2010, waar sy ook in die huiskomitee van Huis ten Bosch dien.]

i2      Erdine COETZEE, * 04-09-1992 te Worcester (tweeling)

i3      Lindie COETZEE, * 04-09-1992 te Worcester (tweeling)

X 04-09-2014 Jakobus Hendrik de Wet BOONZAAIER (Janus), * 22-02-1992 te Rawsonville

[Janus en Lindie woon op die plaas Gevonden. Hy is ’n wingerdboer.]

g2     Gerhardus Johannes Hermanus, * 21-07-1923, @ 02-09-1923 te Wolfskloof, Swellendam, + 24-04-1973 te Swellendam

X 10-11-1956 Johanna Wilhelmina STEYN te Swellendam, * 26-04-1931 te Bakovenshoogte, Leeurivier, + 09-12-2018 te Swellendam

[Gerhardus het op Voorrechtsvlei geboer.]

h1     Theunis Lodewyk (Theunis), * 16-03-1957, @ 04-08-1957 te Swellendam

[Theunis werk by Lactalis (voorheen Parmalat) op Bonnievale.]

X 31-12-1988 Aletta NEL, * 28-09-1961

i1      Thian, * 12-10-1990 te Bonnievale

X 03-10-2015 Tana VAN ROOYEN, * 12-12-1989 te Caledon

[Thian is opgelei aan die Kaapse Universiteit van Tegnologie (CAPUT) en is (2020) onderwyser by die Diamantveld-Hoërskool in Kimberley. Tana het B Sc Arbeidsterapie aan UK studeer.]

i2      Altus, * 17-03-2000 te Bonnievale

[Altus is (2020) tweedejaar B Sc-student aan US.]

h2     Zacharyda Gertruida (Zelda), * 16-05-1965, @ 01-08-1965 te Swellendam

X 14-12-1996 Roelof Petrus Johannes MARÉ, * 19-09-1966

[Zelda is verbonde aan die SAPD op Swellendam en haar man werk by die Departement Landbou.]

i1      Ruben Linde MARÉ, * 18-03-2004

g3     Andries Frederik Willem (André), * 02-06-1925 te Swellendam, + 03-10-2003

X 18-08-1951 Magdalena Katrina (Lena) DE JAGER te Kraaifontein, * 14-09-1932 te Kraaifontein, + 19-07-2005

h1     Theunis Lodewyk, * 18-07-1952 te Kraaifontein, + 06-03-2000

[Theunis is as onderwyser opgelei by die Onderwyserskollege Wellington. Hy het vir Boland en SWD rugby gespeel en was onderwyser in Albertinia en skoolhoof by die Laerskool Transkei in Umtata. Later was hy ’n bemarker by Sanlam.]

X 03-04-1982 Adri KAPP, * 09-01-1960

[Adri se tweede huwelik is met André de Villiers. Adri was skoolhoof van Pampoenkraal Pre-primêr in Durbanville. Sy en André toer gereeld na wildparke en soms oorsee met André se toerbesigheid. André is oorlede 30-08-2019.]

i1      Luzanne, * 21-11-1984 te Umtata, + 14-02-2014

[Luzanne het na skool in Florida VSA as kelner by ’n gholflandgoed gaan werk. Sy keer terug en behaal in 2006 haar graad in Grafiese Kuns. Sy is tans (2013) produksiebestuurder by Jincom in Stellenbosch. In haar vryetyd doen sy grafiese ontwerp en die bemarking van sosiale media en sy stel ook belang in die omgewing en gesondheid. In 2006 is sy in die top 20 in SABS se “Young Design Achievers Awards” met ’n toestel wat met tydbesteding help. Sy het op 14 Februarie 2014 tragies in ’n motorongeluk in Stellenbosch gesterf.]

i2      Melanie, * 23-10-1987 te Umtata

X 10-01-2015 Johannes Jacobus Olivier VAN DER LINDE (Jaco) te Hermanus, * 06-07-1984 te Johannesburg

[Melanie studeer (2013) Kommunikasiekunde deur Unisa terwyl sy voltyds werk as assitentbestuurder by Tokara-Delicatessen op Stellenbosch. Sy het ’n mooi sangstem en was deel van Hoërskool Stellenberg se beroemde meisieskoor. Sy het in 2002 na Europa getoer om deel te neem aan die Llangollen Eisteddfod en die “Choir of the World”-kompetisie. Hier het hulle onderskeidelik goue en silwermedaljes ontvang. Jaco matrikuleer aan Paul Roos-Gimnasium, Stellenbosch en behaal B Comm aan US. Hy is (2020) produkbestuurder by MFJ.]

j1      Ella Maria VAN DER LINDE, * 21-09-2018 te Pinelands, Kaap

i3      Jürgen Kapp, * 22-04-1998 te Bellville

[Jürgen matrikuleer by Hoërskool Durbanville. Hy is (2020) in sy derde jaar BA Taal en Kultuur by US.]

h2     Maria Magdalena (Marlene), * 01-04-1958 te Bellville, @ 01-06-1958 te Kraaifontein

X 09-01-1982 John MURRAY, % 26-10-1999

[Marlene kwalifiseer as onderwyseres aan die Onderwyskollege Paarl in 1978. Hulle het ’n geskenk- en troeteldierwinkel op Worcester gehad en ook skool- en sportklere vervaardig.]

i1      Mark MURRAY, * 22-07-1983 te Fort Beaufort

X 03-12-2016 Dorette BLIGNAULT, * 06-05-1980 te Graaff-Reinet

[Mark was onderhoofseun van die Hoërskool Worcester Gimnasium waar hy matriek behaal het. Hy verwerf B Rek aan US en Honneurs aan Unisa. Dorette het dieselfde kwalifikasies behaal. Hulle is albei geoktrooieerde rekenmeesters, woon (2020) in Tampa, Florida, VSA en werk vir dieselfde ouditeursfirma.]

i2      Kevin MURRAY, * 29-09-1986 te Fort Beaufort

[Kevin behaal matriek aan HTS Drostdy in Worcester waar hy onderhoofseun was en provinsiale kleure in tennis, hokkie en krieket gekry het. Na skool bestudeer hy kuns en ontwerp. Hy is (2020) tekenaar by ’n ingenieursfirma in George.]

h2     XX 14-07-2007 Jacob Hendrik BEYERS (Japie) te Outeniqualand, * 07-10-1953 te Bellville

[Japie en Marlene was die pastoriepaar van die NG Gemeente Outeniqualand by Sinksabrug naby George. Na aftreede woon hulle (2020) in Groot-Brakrivier.]

h3     André (Hoender), * 21-09-1962 te Kraaifontein

[André het by Bankfin gewerk en is tans ’n sakebestuurder.]

X 16-11-1996 Mariska SMIT, * 22-04-1968, % 09-12-1998 (Die egpaar was kinderloos.)

h3     XX 24-04-2011 Yvonne McCARTHY te Durbanville, * 14-01-1971 te Worcester

i1      Evan, * 03-08-2011 te Durbanville

i2      Liam, * 07-01-2013 te Durbanville

g4     Theunis Lodewyk (Tonie), * 16-03-1928, @ 06-05-1928 te Swellendam, + 27-05-1985 te Swellendam

X Jacoba Isabella (Koba) CRONJE, * 15-12-1934, + 29-08-2018 te Swellendam

[Tonie en Koba het geboer op Voorrechtsvlei, Swellendam.]

h1     Susanna Johanna (Susan), * 17-04-1957, @ 04-08-1957 te Swellendam (tweeling)

X Wilhelm Wynand CROUS, * 14-10-1959

i1      Antoinette CROUS, * 01-08-1986

[Sy was in die Matriekeksamen van 2004 sesde beste presteerder in Kaapland.]

i2      Wynand CROUS, * 29-09-1992

h2     Elsie Sophia (Elsophie), * 17-04-1957, @ 04-08-1957 te Swellendam (tweeling)

X Jan Hendrik BRAND, * 23-08-1957, + 12-06-1991

i1      Altus BRAND, * 26-03-1988

h2     XX Paul BRUWER (Hy het drie kinders uit ’n vorige huwelik.)

h3     Theunis Lodewyk (Anton), * 09-06-1959, @ 02-08-1959 te Swellendam, + 09-08-2005 te Caledon

X Arina BEUKES, * 05-11-

[Anton het geboer op die plaas Eureka in die distrik Caledon. Hy het tragies gesterf toe die trekker op hom geval het toe hy werk gedoen het op die skoolterrein van die Hoërskool Overberg waar sy seun hoofseun was.]

i1      Theunis Lodewyk (Tonie), * 25-08-1987

[Tonie was in 2005 hoofseun van die Hoërskool Overberg in Caledon. Daarna het hy B Rek voltooi en uitvoerende hoof van die Haasjeskop-boerdery by Caledon geword. Dié boerdery is in November 2019 aangewys as Graan SA se graanprodusent van die jaar.]

X Carla, * 16-07-1987

i2      Dourina, * 23-02-1990

X RITSCHEWALD

i3      Anri, * 31-10-1992

[Anri het B Com Bestuurswetenskap by US behaal, woon in Caledon en werk by Hermanuspietersfontein-Wyne.]

i4      Jacolé, * 29-06-1995

X SCHUTTE

h4     Willem Cronjé, * 22-01-1962, @ 01-04-1962 te Swellendam

X 07-04-2001 Cynthia LIVESEY te Brackenfell, * 07-07-1972 te Bellville

[Willem het aan die Wellingtonse Onderwyserskollege en US gestudeer. Hy is (2020) betrokke by Laerskool Simonsberg in Kraaifontein. Cynthia het Honneurs in Sielkunde aan Unisa verwerf en bestuur haar eie onderneming, MySoetlief, wat emosionele vaardighede aan kinders leer.]

i1      Mikela, * 08-05-2002 te Bellville

i2      Bea, * 15-09-2011 te Bellville

g5     Petrus Paulus (Piet), * 26-08-1930, @ 05-10-1930 te Swellendam

X 06-12-1952 Gloria ELLIS, * 16-06-1930

h1     Theunis Lodewyk, * 10-09-1953

X 05-04-1975 Ella Helena JANSEN VAN RENSBURG, * 29-03-1956

i1      Lucille, * 11-05-1977

X 18-07-1998 Martin DE JONGH, * 20-04-1972

XX 30-04-2012 Phillippus Jeremiah COETZER, * 11-07-1976

i2      Yolandie, * 05-12-1978

X 29-01-2001 David Sydney CHAMIER, * 01-01-1974

XX 17-08-2007 Johan Louis Kotzé STEENKAMP, * 18-08-1978

j1      Johan Louis Kotzé STEENKAMP, * 09-09-2008

j2      Luchey STEENKAMP, * 10-08-2013

h2     Susanna Elna Jacoba (Susan), * 18-02-1956

X 19-04-1986 Wilhelm CILLIÉ

i1      Charl Wilhelm CILLIÉ, * 07-12-1989

X 17-01-2017 Genevieve KIRSTEN, * 23-03-1992

i2      Ruan Linde CILLIÉ, * 16-09-1992

h3     Pieter, * 27-09-1957

X 20-05-1978 Amanda VERMEULEN, * 08-02-1961

i1      Leigh Rory, * 02-11-1979

X Jolene Catherine VAN RENSBURG, * 26-01-1977

j1      Hayley Jade, * 02-11-2011

j2      Connor Jordan, * 04-12-2015

i2      Nicole Candice, * 30-07-1981

X 08-09-2001 Andries Johannes Hendrik ROBBERTS, * 09-05-1974

XX 28-09-2013 Nathan Isaac CHAMBERS, * 08-07-1974

i3      Kirsten Mandy, * 24-11-1984

X 16-01-2010 Warrick Dane COMBRINK, * 15-12-1986

i4      Peter Ashley, * 28-08-1987

h4     Tertius, * 05-04-1962

X 18-08-1990 Jacqueline CUNLIFFE, * 15-12-1967

i1      Luke, * 29-10-1992

i2      Dale, * 07-01-1995

i3      Jessica Jenevere, * 05-03-1999

h5     Gerhard, * 31-01-1966

X 31-01-1987 Veronica OBERHOLZER, * 03-11-1965

g6     Hans Jurie (Has), * 22-11-1932, @ 05-03-1933, + 22-10-2004 te Swellendam

X 16-12-1958 Anna Petronella (Petro) POTGIETER te Swellendam, * 18-05-1936 te Swellendam, + 13-07-2010 te Swellendam

h1     Hans Jurie, * 12-10-1974, @ 01-06-1975 te Swellendam

g7     Susanna Martha (Zané), * 22-03-1934, @ 01-07-1934 te Swellendam, + 14-10-1986

X 06-10-1956 Salamon Johannes VAN RENSBURG te Swellendam, * 04-12-1931, + 30-06-1995

h1     Albertus Bernardus VAN RENSBURG, * 27-02-1958

X 17-11-1979 Henriëtte Catharina GILDENHUYS, * 17-08-1959

i1      Berna VAN RENSBURG, * 03-06-1981

i2      Linza VAN RENSBURG, * 24-07-1982

i3      Suné VAN RENSBURG, * 14-05-1985

i4      Ereiné VAN RENSBURG, * 26-03-1987

h2     Elsie Sophia (Eliana) VAN RENSBURG, * 06-04-1961

X 01-09-1984 Marius MOUTON %

i1      Elmar MOUTON, * 15-02-1987

i2      Zané MOUTON, * 10-02-1989

h3     Alberta Susanna (Alba) VAN RENSBURG, * 24-11-1963

X 24-11-1984 Johannes Hendrikus BOTHA, * 03-04-1958

i1      Lizaan BOTHA, * 04-03-1986

i2      Johan BOTHA (Boeta), * 27-02-1989

g8     Elna, * 1936? Sterf op ouderdom van ’n paar weke. Haar broer Piet het vir sy tweede dogter haar naam as middelnaam gegee ter gedagtenis aan haar.

g9     Johanna Wilhelmina (Wilna), * 12-08-1938, @ 06-11-1938 te Swellendam

X 09-10-1965 Johannes Petrus (Nanie) WENTZEL te Swellendam, * 24-07-1928, + 28-10-1991

[Wilna was verpleegster en later tuisteskepper met baie stokperdjies. Nanie was bouer en later klerk by die Departement Finansies.]

h1     Elsie Sophia WENTZEL (Elphia), * 13-06-1967

X 01-02-1986 Andries Johannes VENTER, * 27-11-1962, % 08-10-1992

i1      Zelna VENTER, * 24-06-1986

i2      Sonja VENTER, * 08-12-1988

h1     XX 31-12-1994 Thomas Cubitt SILCOCK (Tom), * 25-08-1954

i3      Nicole SILCOCK (Nikki), * 03-04-1997

h2     Annamaria Johanna (Annamarie) WENTZEL, * 24-02-1969

X 25-03-1995 Jacques VAN RENSBURG, * 31-08-1968, %

h3     Johannes Petrus (Johann) WENTZEL, * 04-01-1974

X 08-11-1995 Samantha Colleen DE LANGE, * 17-02-1976

i1      Michelle Wilna WENTZEL, * 21-02-1997

h4     Theunis Linde WENTZEL (Theuns), * 28-01-1977

X 26-02-2000 Ronel DELPORT te Oos-Londen, * 04-07-1979 te Oos-Londen, % 05-02-2008

i1      Dylan WENTZEL, * 30-10-2006 te Oos-Londen

h4     Verloof 23-01-2016 Debby JONES, * 22-04-1970

[Theuns was leerder aan die Port Rex-Tegniese Hoërskool in Oos-Londen en het in 1997 ’n vakleerlingskap voltooi by die Mercedes-Vragmotorwerkswinkel in Oos-Londen. Hy en Debby het in 2016 na Whangarei in Nieu-Seeland verhuis waar hy in ’n vragmotorwerkswinkel werk. Debby is kantoorbestuurder by ’n konstruksiemaatskappy.]

h5     Rudolph Carel (Udo) WENTZEL, * 25-08-1978

f8     Barbara Johanna (Bappie/Tonnie), * 26-10-1892, @ 04-12-1892 te Swellendam, + 08-10-1967 te Middelplaas, Heights, Joubertina

[Bappie het in 1914 ’n “Third Class Teachers’ Certificate (Senior)” verwerf. Na haar man se dood het sy vir baie jare ’n losieshuis in Ceres bedryf en haar dogter Hanna versorg wat weens spierdistrofie in ’n rystoel was. Sy het glo die lekkerste melktert ooit gebak.]

X Gabriël Johannes STEYN, * 03-07-1890, @ 07-09-1890 te Swellendam, + 06-12-1936 te Worcester

g1     Susanna Martha STEYN (Susan/Ous), * 08-08-1920, @ 03-10-1920 te Ceres, + 24-10-2016 te Hermanus

X 12-05-1945 Wilbert Hippert Heyns FERREIRA te Uniondale, * 09-01-1910, @ 06-03-1910 te Joubertina, + 24-01-1974 te Middelplaas, Heights, Joubertina

[Susan het in 1939 ’n Primêre Onderwyssertifikaat en in 1940 die Hoër Primêre Onderwyssertifikaat in Naaldwerk aan die Paarlse Opleidingskollege behaal. Sy het die laaste jare van haar lewe op Hermanus gewoon waar sy steeds 80% vir haar breiwerk, veral pragtige poppe, by die VLV gekry het. Sy is in 2016 op ouderdom 96 oorlede.]

h1     George Hippert FERREIRA, * 17-12-1948 te Joubertina, + 27-11-1997 te Pretoria

X 18-12-1976 Marina SLABBERT te Reitz, * 16-06-1952

i1      Wilbert Hippert FERREIRA, * 14-10-1978 te Humansdorp

i2      Ina-Mari FERREIRA, * 05-11-1980 te Reitz

i3      Suzaan FERREIRA, * 28-07-1982 te Reitz

X 22-11-2008 Johannes Christiaan KRUGELL te Itundla, * 29-07-1982 te Delmas

h2     Barbara Johanna FERREIRA, * 15-10-1950 te Joubertina

X 11-10-1975 Graham Lawrence PALMER te Joubertina, * 06-07-1946 te Johannesburg

i1      Duncan Lawrence PALMER, * 11-11-1980 te Mowbray, Kaapstad

i2      Alistair Graham PALMER, * 15-02-1983 te Mowbray, Kaapstad

h3     Marianne Susanna FERREIRA, * 02-01-1954 te Heights, Joubertina

X 30-09-1990 Christiaan Frederick HEYNS te Matjiesfontein, * 27-06-1937

h4     Anne-Marié FERREIRA, * 25-03-1958 te Heights, Joubertina

X 21-09-1991 Andrew Frederick DAWSON te Durbanville, * 19-08-1958 te Chesterfield, Derbyshire, VK

i1      Martin Frederick DAWSON, * 14-06-1993 te Haywards Heath, West Sussex, VK

i2      Suzanne Margaret DAWSON, * 09-11-1995 te Haywards Heath, West Sussex, VK

g2     Johanna Susanna STEYN (Hanna), * 24-09-1921, + 30-06-1965 op Ceres.

[Hanna het aan spierdistrofie gely. Sy was nooit getroud nie en het baie jare in ’n rolstoel deurgebring. Sy het pragtige borduurwerk gedoen en almal wat sy ontmoet het, moes hulle name in haar verjaarsdagboekie skryf.]

f9     Cornelia Christina, * 14-09-1894, @ 14-10-1894 te Swellendam, + 10-05-1969

X 24-07-1928 Christiaan Diedericks VAN ZYL te Swellendam, * 28-10-1867, + 29-06-1948

g1     Gerhardus Linde VAN ZYL (Linde), * 16-09-1933 te Swellendam

X 19-10-1957 Adriana Johanna STEYN, * 19-06-1934 te Swellendam

h1     Riana VAN ZYL, * 12-05-1960 te Windhoek, Namibië

X Jacobus Johannes HUNTER, * 14-06-1959 te Lambertsbaai

i1      John Jozef Christian HUNTER, * 18-07-1988 te Somerset-Wes

i2      Caitlin Adrienne HUNTER, * 02-10-1992 te Stellenbosch

h2     Linda VAN ZYL, * 20-01-1963 te Windhoek, Namibië

X Johannes Hendrik AUCAMP, * 07-09-1962 te George

i1      Lana AUCAMP, * 28-05-1991 te George

i2      Nicki AUCAMP, * 02-01-1993 te George

f10   Dirk Cornelis, * 18-10-1896, @ 29-11-1896, + 04-09-1967 te Swellendam

X 18-12-1923 Johanna Jurina Anna (Jurine) STEYN te Swellendam, * 23-01-1903, + 27-02-1973 te Swellendam

g1     Cornelia Christina (Christa), * 28-02-1924, + 19-10-1962

X 22-08-1944 Hermanus WOLFAARDT, * 16-08-1916, + 03-11 1970

h1     George Sebastiaan (Basjan) WOLFAARDT, * 11-05-1948

h2     Jurina WOLFAARDT, * 16-12-1950

g2     Gerhardus Johannes Hermanus (Gert), * 09-11-1925, @ 03-01-1926, + 16-01-1996 te Bonnievale

X 30-01-1953 Alida Magdalena EKSTEEN, * 19-08-1927 te Bonnievale, + 19-02-1999 te Bonnievale

h1     Dirk Cornelius, * 16-04-1954 te Bonnievale

X 16-06-1978 Annelie DE KOCK te Pretoria, * 26-01-1959 te Bonnievale

[Dirk het sy skoolloopbaan voltooi by die HTS Drostdy in Worcester. Hy het gestudeer by die Kaapse Kollege vir Gevorderde Tegniese Onderwys en die Pretoria-Tegnikon. Hy is opgelei as inspekteur van werke en boustruktuurtegnikus in die boubedryf. Hy woon tans (2020) in Stellenberg, Durbanville en het in April 2019 afgetree as hoofbeplanner van werke by die SA Nasionale Botaniese Instituut by Kirstenbosch. Hy stel belang in tuinbou, musiek, die teken van bouplanne en projekbestuur. Annelie het in Bonnievale grootgeword en einde 1976 aan die Hoërskool Bonnievale gematrikuleer. Sy het 30 jaar as persoonlike assistent by die ingenieursfirma Aurecon in Kaapstad gewerk en einde Julie 2019 afgetree. Sy hou van stap, lees, handwerk, musiek en binnenshuisversiering.]

i1      Sonica, * 24-02-1983 te Kaapstad

[Sonica het aan die Hoërskool Stellenberg gematrikuleer, het ’n diploma in bemarking en entrepreneurskap verwerf en het ’n CAD-kursus voltooi.]

X 10-07-2010 Jacques BASSON te Franschhoek, * 26-09-1985 te Vredendal

j1      Janica BASSON, * 17-05-2013 te Panorama

j2      Soné BASSON, * 01-03-2016 te Panorama

i2      Dirk Cornelius, * 09-07-1986 te Kaapstad

X 16-02-2018 Rosemary Stacey ESSMAN te Franschhoek, * 16-10-1990 te Bellville

[Dirk was ’n leerder by die HTS Bellville, die CTI-Kollege in Durbanville en die Prestige-Kollege in Bellville terwyl hy deeltyds in verkope by Tafelberg-Meubileerders gewerk het. Hy werk (2020) as senior verkoopsverteenwoordiger vir die Wes-Kaap by Aranda Textiles Mills. Rosemary was in die Hoërskool Stellenberg en het by Stellenbosch-Universiteit gestudeer. Sy werk (2020) by Pepkor as beplanner.]

h2     Alida Magdalena (Alma), * 13-11-1957 te Bonnievale

X 27-10-1979 Harold Raymond DATSON, * 05-05-1955 te Bonnievale, % 10-02-2003

i1      Raymond DATSON, * 24-09-1980 te Bellville

h2     XX 02-01-2010 Reginald Lawrence BUTLER, * 11-02-1959

h3     Jacobus (Jaco), * 24-05-1959 te Bonnievale, + 12-07-2016 te Bonnievale

X 19-06-1981 Susanna Catharina (Susan) LOUW, * 05-12-1964 te Witbank

i1      Sunette, * 19-02-1982 te Witbank, + 25-04-1987 te Bonnievale

i2      Jacqueline, * 29-09-1985 te Witbank

i3      Nadine, * 23-04-1990 te Witbank

h4     Gerhardus Johannes (Gerrit), * 09-10-1961 te Bonnievale

X 07-07-1990 Jarica STEINMANN, * 19-03-1971 te Carletonville

i1      Gerhardus, * 12-12-1990 te Potchefstroom

i2      Christiaan, * 12-06-1993 te Potchefstroom

X 30-04-2016 Adré BARCLAY te Paarl, * 15-04-1993 te Johannesburg

j1      Katryn Estée, * 18-03-2020

h5     Jurinda, * 22-03-1965 te Robertson

X 14-12-1991 Michael Cecil ROOME te Bonnievale, * 26-04-1961, % 27-03-2003

i1      Melinde ROOME, * 07-05-1992 te Durbanville

i2      Lené ROOME, * 07-12-1995 te Durbanville

g3     Susanna Martha, * 23-07-1927, @ 04-09-1927 te Swellendam

X 15-04-1952 Petrus Paulus (Piet) STEYN te Montagu, * 24-04-1927

h1     Jakobus Louis STEYN (Koos), * 28-04-1953

X 11-06-1977 Hendrieka Jacoka ODENDAL, * 02-11-1958

i1      Lindi STEYN, * 29-10-1978

i2      Petrus Paulus STEYN (Paul), * 10-11-1979

h2     Johanna Jurina Anna STEYN, * 16-11-1956, + 15-03-1957

h3     Maria Hendrika Johanna STEYN, * 30-06-1958

X 03-12-1983 Stephanus Johannes LOMBAARD (Johan), * 01-05-1958

i1      Stephan LOMBAARD, * 09-07-1984

i2      Pieter Steyn LOMBAARD, * 06-04-1986

i3      Linde LOMBAARD, * 10-05-1989

h4     Dirk Cornelius Linde STEYN, * 30-10-1961

X 29-04-1989 Arina VOLSCHENK, * 24-07-1964

i1      Petrus Paulus STEYN, * 20-10-1991

i2      Dirk STEYN, * 26-04-1994

g4     Andries Frederick Willem (Rooibaard), * 08-06-1929, @ 04-08-1929 te Swellendam, + 10-06-2001

X 01-03-1957 Cornelia Susanna STEVENS (Cora), * 31-12-1930, + 10-01-1976

h1     Annette, * 24-06-1958

[Annette was ’n operasionele bestuurder by Air Express in Algeria. Sy werk (2020) saam met haar dogter by die onderneming by Lanseria-lughawe.]

X Willie WALTERS, %

i1      Henk WALTERS, * 01-11-1978

h1     XX Nico DORFLING, %

i1      Lelani DORFLING

X Thomas AUSTEN

[Lelani werk by vliegtuigverkope by Lanseria-lughawe.]

j1      Ariella-Skye AUSTEN

i2      Nicholas DORFLING

i3      Brandon DORFLING

[Brandon werk by ’n onderneming

j1      Tamsin DORFLING

X 21-12-2019 Brandon CHAN, * 03-05-1995

h2     Steven André (Yster), * 19-08-1960

X Susan

[Steven was vir 15 jaar werktuigkundige by Toyota. Hy werk sedert 2005 op plase in die VSA en woon (2020) in Manhattan, Kansas.]

h3     Andries Frederick Willem (Silinder), * 01-04-1966

[Silinder werk vir ’n granietfirma in Atlanta, Georgia, VSA.]

X Magrietha Martha Maria LOURENS (Rita), * 03-11-1959, +

i1      Juan, * 02-09-1992

h3     XX 27-01-2001 Gerrida Magaretha NEL (Rentia) te Hermanus, * 17-05-1975 te Loeriesfontein, %

i2      Jo-Marie, * 07-10-2001 te Atlanta GA, VSA

i3      Andre Jacques, * 24-02-2003 te Atlanta GA, VSA

i4      Owen Brady, * 14-01-2008 te Atlanta GA, VSA

g4     XX 26-01-1976 Zabeth JANSE VAN RENSBURG (Zibbie), * 28-07-1948

h4     Conrad James, * 22-11-1977

h5     Hendrina Cecilia (Hencia), * 21-02-1980

X 19-12-2003 Christo LOURENS te Paarl, * 04-12-1973 te Worcester

[Christo en Hencia is albei opgelei by die Kaapse Technikon en woon in Kleinbron-Landgoed in Brackenfell. Christo is meganiese ingenieur en mede-eienaar van Steelcraft. Hencia is onderwyser en bedryf (2020) die Panorama-Gasteplaas en trou-venue by Gansbaai.]

i1      Henco LOURENS, * 28-02-2006 te Panorama

i2      Janre LOURENS, * 03-10-2008 te Panorama

i3      Lea LOURENS, * 05-09-2019 te Brackenfell

h6     Dirk Cornelius, * 14-01-1982

h7     Johannes Janse van Rensburg (Hannes), * 13-10-1983

V Jessica BRUMMER

[Hannes werk by sy suster Hencia se trou-venue.]

i1      André Frederick Willem

g5     Jurina (Rina), * 09-03-1931, @ 03-05-1931 te Swellendam, + 04-03-2004 te Bonnievale

X 15-12-1951 Jacobus Francois CONRADIE (Kobus), * 13-07-1928, + 28-12-1992 te Bonnievale

h1     Johannes Petrus CONRADIE (Jannie), * 10-01-1953

X 18-12-1976 Anita MARAIS, * 21-04-1960

i1      Annemi CONRADIE, * 29-04-1977

X 15-12-2001 Abraham Josua (AJ) VAN DEVENTER, * 01-07-1974, % 24-06-2009

j1      Johannes Petrus (Johannes) VAN DEVENTER, * 10-12-2003

i1      XX 14-12-2013 Jaco VAN GRAAN, * 07-12-1978

i2      Arina CONRADIE, * 21-06-1979

X 02-09-2000 Adriaan LAMBRECHTS (Riaan), * 19-11-1972, % 04-2010

j1      Adriaan Maree LAMBRECHTS, * 25-06-2004

j2      Janita LAMBRECHTS, * 31-08-2006

i2      XX 03-12-2011 Johannes van Vuuren LINDE, * 30-09-1970 (kyk g8h2 onder)

i3      Janine CONRADIE, * 23-11-1982

X 24-12-2005 Michael Louis RAUTENBACH, * 11-04-1976

j1      Hugo Louis RAUTENBACH, * 17-06-2008

j2      Mija RAUTENBACH, * 06-01-2012

i4      Jacobus Francois CONRADIE (Kobus), * 01-06-1988, + 17-08-2008 te Bonnievale

h2     Jurina CONRADIE (Riana), * 09-05-1954

X 06-12-1975 Marinus OOSTHUIZEN, * 03-04-1952, % 1991

i1      Christelle OOSTHUIZEN, * 28-08-1979

i2      Marius OOSTHUIZEN, * 28-06-1985

X 26-11-2011 Shantell VAN RENSBURG, * 04-04-1984

j1      Marshall OOSTHUIZEN, * 02-06-2014

j2      Sebastian OOSTHUIZEN, * 16-05-2016 (tweeling)

j3      Shan-Mari OOSTHUIZEN, * 16-05-2016 (tweeling)

h2     XX 08-06-2007 Dirk Neethling (Dickie) GILIOMEE, * 10-07-1958

h3     Dirk Linde CONRADIE (Linde), * 05-02-1957

X 14-10-1978 Mariëtte Elizabeth VILJOEN, * 25-08-1959

i1      Jacobus Francois CONRADIE (Francois), * 26-10-1979

i2      Lizette CONRADIE, * 29-08-1981

X

i3      Belinda CONRADIE, * 10-08-1985

X

i4      Natasha CONRADIE, * 03-06-1989

h4     Jacolize CONRADIE (Jackie), * 11-06-1958

X 06-01-1990 Stephanus Johannes (Faan) SMIT, * 26-05-1956

i1      Gideon Jacobus Nicolaas (Deon) SMIT, * 18-12-1990

h5     Christa CONRADIE, * 21-08-1960

X 09-05-1981 Johannes Lodewicus STRYDOM, * 07-03-1958, + 11-06-2009 te Worcester

i1      Hendrik Cornelius (Corné) STRYDOM, * 05-11-1981

X 21-04-2007 Jorita PIENAAR, * 29-05-1984

j1      Chrismarie STRYDOM, * 23-09-2009

j2      Johannes Ludwig STRYDOM, * 23-03-2012

i2      Jurina STRYDOM, * 11-11-1986

h5     XX 27-03-2015 Adriaan Lodewikus VILJOEN

h6     Jacobus Francois CONRADIE (Kobus), * 11-10-1962

X 12-10-1985 Freda Elizabeth DE KOCK, * 25-07-1965, + 24-08-2008

i1      Leandi CONRADIE, * 17-11-1989

V Francois FOURIE, * 17-11-1982

j1      Francois Jacobus FOURIE, * 18-07-2015

i2      Jacobus Francois CONRADIE (Jacobus), * 07-09-1994

h6     XX 15-06-2009 Elzet VAN ZYL, * 24-10-1966

h7     Maria Susanna CONRADIE (Marisa), * 21-07-1967 te Montagu

X 23-09-1989 Dirk Martin BOONZAAIER (Dirkie) te Bonnievale, * 13-08-1962 te Piketberg, % 09-05-2006

i1      Dirk Martin BOONZAAIER (Martin), * 19-03-1991 te Worcester

[Martin het by Oakdale Landbouskool gematrikuleer en in 2009 vir SWD Craven-rugby gespeel. Hy het Gesondheid en Veiligheid aan UNISA studeer.]

h7     XX 21-04-2012 Edwin HUGO te Struisbaai, * 14-02-1965 te Worcester

[Marisa het by die Worcester Tegniese Kollege studeer en werk as boekhouer by ’n prokureursfirma terwyl hulle in Bredasdorp woon. Edwin werk as lynbestuurder in die elektrisiteitsafdeling van Denel OTR.]

h8     Susanna Martha CONRADIE (Susan), * 26-01-1970

g6     Johanna Wilhelmina, * 02-11-1936, @ 24-01-1937 te Swellendam

X 30-06-1956 Sarel Johannes Jacobus (Lofty) OBERHOLZER, * 23-07-1928, + 01-10-1990

h1     Jurina OBERHOLZER, * 07-10-1957

X 05-07-1982 Jan Abraham VAN DER VYVER, * 08-12-1958

i1      Johannes Burger VAN DER VYVER, * 16-04-1990

h2     Wilhelmina Jacoba OBERHOLZER, * 16-03-1961 (tweeling)

X 14-02-1981 Louis Jacobus KRIEL, * 21-04-1958

i1      Jan Gabriël Frederick KRIEL, * 27-10-1990

h3     Willem Jacobus OBERHOLZER, * 16-03-1961 (tweeling)

X 14-12-1985 Maud Blanché KRUGER, * 11-03-1954

h4     Linde Dirk Cornelis OBERHOLZER, * 02-11-1967

X 08-07-1995 Hedwig OLIVIER, * 10-07-1957

i1      Liana OBERHOLZER, * 23-07-1996

g7     Dirk Cornelis, * 25-09-1938, @ 06-11-1938 te Swellendam

[Dirk was in die polisiediens en tree af op Bonnievale.]

X 04-09-1970 Zacharia Gertruida Francina (Ria) KRIEL, * 12-09-1943 te Tafelkop, Vrystaat

h1     Dorothea Antonetta (Anet, geb LUBBE), * 13-03-1963 te Reitz, Vrystaat

[Anet is (2011) toesighouer by Pick & Pay in Welgemoed, Kaap.]

X 16-04-1980 Daniël Johannes (Danie) VON MÖLLENDORFF, * 25-09-1958, % 2002

i1      Danie VON MÖLLENDORFF, * 12-07-1980 te Worcester

j1      Danika VON MÖLLENDORFF, * 29-04-2009 te George

i2      Linde VON MÖLLENDORFF, * 25-06-1982 te Worcester

i3      Lizané VON MÖLLENDORFF, * 20-12-1985 te Worcester

j1      Lukas Linde Renier NEL, * 10-06-2008 te Brackenfell

h1     V 2011 Grant JOHNSTON, * 03-01-1977 te Brackenfell

[Grant werk (2011) by Automotive Dynamik in Brackenfell.]

h2     Liniel, * 13-12-1972 te Heidelberg, Transvaal

X 01-02-1997 Van Zyl MEIRING, %

h2     XX 04-10-2003 Chris GELDENHUYS te Worcester, * 09-09-1971

i1      Carla GELDENHUYS, * 27-10-2006 te Worcester

[Liniel werk (2011) by Bonnievale Antiques en Chris het sy eie sweis- en nutsman-onderneming op Bonnievale.]

h3     Marika Jurina, * 15-11-1974 te Stellenbosch

X 06-09-1997 Hein HOUGH te Nuy, Worcester, * 04-09-1972 te Edenvale

[Hein is (2011) bestuurder van George Photo Centre en Marika is nasorg- en aflosonderwyser by Klouterwoud-Kleuterskool op George.]

i1      Elria HOUGH, * 13-09-2003 te George

i2      Aimée HOUGH, * 28-09-2006 te George

g8     Petrus Paulus (Piet), * 08-06-1940

X 10-10-1964 Yvonne VAN VUUREN, * 07-03-1943

h1     Dirk Cornelius, * 11-01-1966, + 28-10-1998

h2     Johannes Van Vuuren, * 30-09-1970

X 03-12-2011 Arina Lambrechts (née CONRADIE), * 21-06-1979 (g5h1i2)

i1      Jürgen Petrus, * 01-06-2013

g9     Elsie Maria Dedrieka, * 24-10-1941, @ 07-12-1941 te Swellendam, + 30-07-2004

X 05-10-1979 Lukas Marthinus DE VILLIERS, * 02-01-1936. Die egpaar was kinderloos.

g10   Elizabeth Magrietha (Bettie), * 08-04-1943, @ 06-06-1943 te Swellendam, + 15-07-1995

X Johannes Christoffel (Hannes) BOTHMA, * 31-01-1940, + 10-2018

h1     Johannes Christoffel BOTHMA (Johan), * 11-07-1960

X Cathy NEL, * 31-01-19??

i1      Johannes Christoffel BOTHMA, * 01-12-1986

i2      Catherine BOTHMA, * 22-07-1985

i3      Louis BOTHMA, * 10-07-1991

h2     Dirk Cornelis BOTHMA (Dirkie), * 01-02-1963

X Melinda DE SWARDT, * 12-12-1963, %

i1      Jacobus Casparus BOTHMA, * 10-03-1984

i2      Elizabeth Anne BOTHMA, * 04-09-1986

h3     Abraham Francois BOTHMA (Awie), * 26-08-1964

X Katica Elvira OLIVIER

i1      Johannes Christoffel BOTHMA, * 09-09-1983

i2      Justine Katica BOTHMA, * 21-09-1984

i3      Nadine Cynthia BOTHMA, * 18-02-1992

i4      Abraham Francois BOTHMA, * 26-02-1998

h4     Gerhardus Johannes BOTHMA (Gerrie), * 14-10-1968 te Worcester

X 13-05-2006 Vanessa CONNAN te Paarl, * 23-07-1981 te Upington

i1      Corné BOTHMA, * 27-05-2009 te Kaapstad

h5     Petrus Elmar BOTHMA, * 09-09-1975 te Calvinia

X 05-02-2000 Suné DE KLERK, * 16-02-1971

h5     XX 22-03-2008 Sharon Michelle SICKLER te Bellville, * 09-09-1973 te Bellville

i1      Teagan Cate BOTHMA, * 19-02-2010 te Brackenfell

i2      Erin Beth BOTHMA, * 30-05-2012 te Brackenfell

g11   Barbara Johanna, * 02-03-1945, @ 06-05-1945 te Swellendam

X 31-05-1969 Pieter NEEDHAM te Swellendam, * 07-01-1942, % 02-05-1995

h1     Jurina NEEDHAM, 07-04-1970

X Rudy Jurgens Gerald VAN DER WESTHUIZEN

i1      Judy VAN DER WESTHUIZEN, * 07-11-1993

i2      Martin VAN DER WESTHUIZEN, * 08-08-1999

h2     Barbara Susanna NEEDHAM, * 05-09-1973

X 01-09-1996 Michael Daniël VOS, * 14-02-1973

h3     Pieter NEEDHAM, * 29-10-1977

h4     Johanna NEEDHAM, * 28-07-1985

g12   Maria Hendrika (Marika), * 25-01-1948, @ 07-03-1948 te Swellendam

X 14-12-1970 Kalman Istvan CSAJAGHY, * 12-12-1926, % (Sy neem weer haar nooiensvan.)

h1     Dirk Kalman Vince CSAJAGHY, * 04-05-1972

h2     Jurina (LINDE), * 23-12-1983

f11   Louis Andries, * 23-06-1898, @ 04-11-1898 te Swellendam, + 06-10-1956

X AC VAN DER MERWE. Die egpaar was kinderloos.

1.7      BRUINTJIESRIVIERERS (b1c3d1e9)

e9     Pieter Emelius Streicher, * 29-12-1855, @ 10-02-1856 te Swellendam, + 21-12-1935

X 18-07-1882 Hendrina Jacomina CILLIERS te Swellendam

[Pieter is vernoem na ’n goeie vriend van sy pa en hierdie name het in hierdie afdeling van die Linde-familie ’n belangrike plek ingeneem. Pieter het van Boesmanspad af gekom en die plaas Bruintjiesrivier (vernoem na Bruintjie, ’n perd van die Steyns, die oorspronklike eienaars) vir 700 goue ponde gekoop. Was ’n dapper man en verower ’n silwermedalje vir sy deelname aan die laaste grensoorlog. Hy was ’n stil maar oplettende man wat ’n groot bydrae in die gemeenskap gelewer het.]

f1     Hans Jurie, * 27-08-1883 te Swellendam, + 21-08-1971 te Bonnievale

X 19-09-1914 Christophera Frederika Johanna JOUBERT, * 03-11-1878,+ 18-05-1968

g1     Christonera Frederika (Freda), * 12-12-1915, @ 05-03-1916 te Swellendam, + 07-03-2013 te Kaapstad

[Freda is die bekende skryfster wat reeds op heel jeugdige ouderdom begin skryf het. Sy het in Middelrivier, Worcester en Kaapstad skoolgegaan. Sy tree op as redaktrise van Die Huisvrou en later as redaktrise vir twee welbekende uitgewers. Sedert 1971 lewer sy werk as vryskutskryfster. Sedert 1964 het sy sewe toekennings vir haar kinderboeke ontvang. Haar bekendste boek is “Die singende gras” waarvoor sy die Scheepersprys en die JH Hofmeyrprys ontvang het. Sy woon in Kaapstad en het in haar loopbaan twee bundels essays en minstens agtien kinder- en jeugboeke die lig laat sien.]

g2     Pieter Emelius Streicher, * 07-01-1921, @ 06-03-1921 te Swellendam, + 03-2011

X 22-12-1950 Anna Christina SUTHERLAND te Delareyville, * 22-01-1930 te Delareyville

h1     Maureen, * 23-02-1952 te Delareyville

X 10-04-1971 Franklyn Roy BOOYSEN te Pretoria

h2     Christovira Frederika Johanna, * 20-11-1954 te Naboomspruit

X 27-05-1972 Johannes Hendrik JACOBS te Pretoria

h3     Anita Emelia, * 13-02-1962 te Pretoria

g3     Gideon Jacobus Joubert, * 01-03-1922 te Swellendam, + ?

X 31-03-1956 Magrietha Retief BOTES (Rita) te Groote Kerk, Kaapstad, * 27-04-1934 te Demaskus, Prins Albert, + ?

h1     Gertruida Deetlefs, * 23-05-1957 te Ladismith

h2     Hans Jurgen, * 22-02-1960 te Cradock, + ?

h3     Frederika Magdalena, * 11-04-1968 te Kaapstad

f2     Jan Cilliers, * 25-08-1885, @ 18-10-1885 te Swellendam

X 09-02-1924 Hendrika Petronella JOUBERT (weduwee STEYN) te Swellendam, * 27-09-1884, + 26-06-1977. Die egpaar was kinderloos.

f3     Pieter Emilius Streicher, * 14-04-1887, @ 05-06-1887 te Swellendam, + 20-06-1968 te Bonnievale

X 19-04-1938 Anna Petronella DU TOIT (Ansie) te Swellendam, * 27-07-1906, + 23-06-1994 te Bonnievale.Die egpaar was kinderloos.

f4     Abraham Albertus, * 19-08-1888, @ 14-10-1888 te Swellendam, + 07-07-1977

X Agnes GROTWAHL, * 17-10-1895, + 23-04-1984 te Bonnievale

g1     Pieter Emelius (Piet Kelder), * 24-08-1926 te Bloemfontein, + 28-05-2002 te Bonnievale

X 08-01-1953 Petra Kato DE KOCK te Malmesbury, * 29-09-1930, + 18-10-2002 te Bonnievale

[Piet was bestuurder en wynmaker by Bonnievale Koöperatiewe Wynkelder van 1964 af.]

h1     Johanna Alida, * 24-04-1954 te Malmesbury

X 29-03-1980 Jacobus Daniël (Jacques) KRIEL te Robertson, * 16-09-1955 te Worcester

[Johanna en Jacques boer (2013) by Robertson.]

i1      Pieter Burger KRIEL (Pieter), * 02-07-1981 te Worcester

X 07-05-2011 André Milné FERREIRA (Milné) te Wellington, * 11-09-1981 te Johannesburg

j1      Jacobus Daniel KRIEL (Jacobus), * 13-03-2013

j2      Amelie KRIEL, * 10-03-2015

j3      Louis KRIEL, * 17-08-2017

i2      Emelius Linde KRIEL (Emile), * 15-02-1983 te Worcester

X 24-03-2007 Lea-Mari MEYER (Lea), * 11-05-1983 te Bellville

j1      Zoë Elizabeth KRIEL(Zoë), * 13-04-2009

j2      Daniël KRIEL, * 29-06-2011

i3      Jacobus Daniel KRIEL (Jacques), * 08-11-1985 te Worcester

X 19-03-2011 Karlien FISMER te Robertson, * 02-12-1982 te Pretoria

j1      Jacobus Daniel KRIEL (Daniel), * 05-07-2014

j2      Wilhelm Fismer KRIEL, * 05-01-2017

h2     Agnes, * 17-11-1955 te Malmesbury

X 13-12-1980 Johannes Stephanus ESTERHUYSE (Jannie), * 01-01-1955 te Sutherland

[Agnes en Jannie woon (2013) in Riviersonderend, waar hy die skoolhoof is.]

i1      Johannes Jacobus ESTERHUYSE (Cobus), * 09-10-1982 te Worcester

X 24-04-2010 Marchelle LOTZ te Bloemfontein, * 20-06-1985 te Boshof

j1      Annebelle ESTERHUYSE, * 24-02-2013

j2      Johannes Stephanus ESTERHUYSE (Stephanus), * 18-06-2015

j3      Katerien Agnes ESTERHUYSE (Katerien), * 22-05-2019

i2      Petra Kato ESTERHUYSE (Petra), * 14-11-1984 te Worcester

X 22-09-2011 Jan Abraham PIENAAR (Janneman) te Tulbagh, * 15-07-1985 te De Aar

j1      Jan Abraham PIENAAR (Jan), * 23-08-2013

j2      Johannes Stephanus PIENAAR (Stephan), * 06-01-2016

j3      Charl Gerhard PIENAAR (Charl), * 08-11-2018

i3      Pieter Emelius ESTERHUYSE (Pieter), * 18-03-1988

X 08-09-2018 Laetitia VAN DER WESTHUIZEN (Lilly) te Caledon, * 18-11-1993 te Beaufort-Wes

h3     Louise, * 01-01-1960 te Paarl

X 12-12-1981Christiaan Johannes WENTZEL (Chris) te Robertson, * 28-05-1957 te Robertson

[Chris en Louise woon (2013) in Port Elizabeth waar Chris saam met sy swaer ’n bande-onderneming het.]

i1      Johannes Arnoldus WENTZEL (Jandré), * 11-07-1984 te Paarl

X 02-05-2015 Nicole DANIELL, * 12-06-1987 te Port Elizabeth

j1      Christiaan Johannes WENTZEL (CJ), * 29-01-2017

j2      Edwin Daniell WENTZEL (Edwin), * 02-12-2019

i2      Petra Lindé WENTZEL (Lindé), * 14-08-1986 te Bellville

X 18-10-2014 Quintin CILLIE, * 05-08-1984

j1      Káyla Louise CILLIE, * 07-11-2016

j2      Christopher Henry CILLIE, * 11-05-2020

i3      Algina Maria (Almia) WENTZEL, * 03-01-1991 te Bellville

X 14-11-2015 Johann SADIE te Tulbagh, * 29-01-1989 te Malmesbury

j1      Lia Louise SADIE, * 10-04-2018 te Agen, Frankryk

h4     Abraham Albertus, * 08-01-1962 te Paarl

X 17-03-1990 Juanita Johanna ESTERHUYSE te Strand, * 19-08-1966 te Bellville

[Abraham werk (2013) by Distell in Stellenbosch, maar hulle woon in die Strand.]

i1      Jeanette, * 23-08-1994 te Bellville

[Jeanette studeer (2013) in Potchefstroom.]

i2      Petra Kato, * 16-11-1999 te Durbanville

i3      Anja, * 14-08-2001 te Durbanville

g2     Irma, * 31-10-1932 te Bloemfontein

X AP ROSSOUW

f5     Dirk Cornelis, * 04-05-1890 te Bruintjiesrivier, @ 06-07-1890 te Swellendam, + 09-07-1984 te Theunissen

X 12-02-1929 Ida DE WET te Bloemfontein-Noord, * 01-11-1905 te Rietvlei, Boshof

g1     Pieter Emelius (Emel), * 29-08-1930 te Harrismith, + 10-04-2020 te Stellenbosch

X 10-12-1955 Ingrid Runa OBERHOLZER te Winburg, * 19-05-1932 te Winburg

h1     Erna Margarethé, * 04-03-1958 te Bloemfontein

[Erna het B Huishoudkunde Ed IV by Stellenbosch verwerf en werk as mediese verteenwoordiger.]

X 24-09-1984 Daniël Francois (Niël) DU BOIS te Stellenbosch, % 19-08-1998

i1      Ingrid Runa DU BOIS (Inke), * 30-08-1989 te Panorama

i2      Francois Gustave DU BOIS (Gustave), * 26-03-1991 te Panorama

i3      Helen Marguerite DU BOIS (Lené), * 18-02-1993 te Panorama

i4      Lukas DU BOIS, *

h1     XX Ben FORRER

h2     Dirk Cornelis, * 11-05-1961 te Bloemfontein

[Dirk is ’n kommersiële vlieënier.]

X 08-12-1990 Karen LAUBSCHER (Karen) te Stellenbosch

i1      Pieter Emilius (Emile), * 11-02-1994 te Stellenbosch

i2      Surita, * 22-05-1995 te Stellenbosch

h3     Ida, * 19-04-1963 te Bloemfontein

[Ida het B Huishoudkunde IV by Stellenbosch verwerf en werk as mediese verteenwoordiger.]

X 25-05-1991 Roger Ashley FRASER

i1      Ashley Ingrid FRASER (Ashley), * 17-12-1994 te Port Elizabeth

i2      Christian Peter John FRASER (Christian), * 19-11-1996 te Port Elizabeth

h4     Emma Louise (Emma), * 24-03-1965 te Pinelands

[Emma het ’n Diploma in Huishoudkunde aan die Kaapse Tegnikon verwerf.]

X 31-05-1991 Francois KNOETZE (Faffa) te Stellenbosch

i1      Emma Louisé KNOETZE (Louisé), * 11-03-1994 te Stellenbosch

i2      Ingrid Mari KNOETZE (Ingemari), * 03-09-1995 te Stellenbosch

X Hanno BURGER

i3      Francois Emile KNOETZE (Francois), * 25-08-1999 te Stellenbosch

h5     Pieter Emelius Streicher (Emile of Melius), * 10-07-1966 te Pinelands

[Emile het B Com by Stellenbosch verwerf en is lid van die Johannesburgse Effektebeurs.]

X 29-04-1995 Zelna CLAASSEN te Clarens

i1      Luzanne, * 02-11-2000 te Stellenbosch

g2     Jacomina Hendrina (Maynie), * 06-04-1945 te Caledon, @ 01-07-1945 te Riviersonderend

X 12-04-1969 Daniël Stephanus Petrus GELDENHUYS (Daan) te Bloemfontein-Noord, * 08-11-1945 te Kroonstad, % 07-07-1988, + 1991

[Maynie het by UOVS ’n diploma in Biblioteekkunde voltooi en as bibliotekaresse en sekretaresse gewerk. Daan het die grade B Comm en B Proc verwerf en in Theunissen as prokureur gewerk.]

h1     Petrus Johannes GELDENHUYS (Johan), * 27-12-1971 te Bloemfontein

X 06-09-1997 Frances VAN HEERDEN (Nunu) te Theunissen, * 06-09-1973 te Ventersburg

[Johan was in polisiediens. Sedert 2008 is hy plaasbestuurder in Theunissen. Boerdery is sy groot liefde. Hy is ’n kranige skut, lid van die SA B-span en Nasionale Polisiespan. Hy het glo medaljes vir Afrika. Nunu werk as klerk, maar is terselfdertyd baie skeppend en kunstig.]

h2     Bonita GELDENHUYS, * 16-12-1973 te Bloemfontein

X 07-08-1999 Gerald Brian ZDANOWICZ te Worcester, * 21-02-1965 te Libertyville, Illinois VSA, + 04-07-2002

[Gerald was ’n Amerikaanse burger van Poolse afkoms. Hy sterf aan ’n hartaanval tydens ’n pretloop op die VSA-Vryheidsdag. Bonita het met haar babadogtertjie Talia van sewe maande teruggekom SA toe en haar as ’n kleuterskoolonderwyseres bekwaam. Sy werk by ’n privaat kleuterskool en woon in Durbanville.]

h3     Anthea GELDENHUYS, * 30-09-1975 te Bloemfontein (tweeling)

X 17-03-2007 Grant HILL te Paarl, * 08-06-1976 te Kaapstad

[Grant is ’n meganiese ingenieur en Anthea werk as projekkoördineerder by Sanlam in Bellville.]

h4     Dirk Cornelis GELDENHUYS, * 30-09-1975 te Bloemfontein (tweeling)

[Dirk is ’n mediese dokter opgelei aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy was huisdokter in Bethlehem, het meermale in Kanada gewerk en spesialiseer in 2008 as narkotiseur by Tygerberg-Hospitaal. Hy woon in Durbanville.]

g2     XX 13-03-1997 Vicus Janse VAN RENSBURG te Stellenbosch, * 30-11-1936 te Robertson, + 11-11-2006 te Worcester

[Vicus het by die destydse Volkskas gewerk en was later rekenmeester by ’n bakkery in Worcester wat later Sasko geword het (nou Pioneer Foods). Hy het op jong ouderdom bestuurder geword en in 1995 afgetree. Na sy huwelik met Maynie het hulle op Rawsonville gaan woon.]

f6     Zacharias Johannes (Zachry), * 14-02-1892 te Windkraal, Swellendam, @ 10-04-1892 te Swellendam, + 27-02-1981 te Bonnievale

X 18-02-1929 Wilhelmina Johanna JOUBERT te Bonnievale, * 03-09-1909 te Bruintjiesrivier, + 10-03 1977 te Robertson

g1     Pieter Emelius Streicher (Piet Prokureur), * 23-12-1931 te Middelrivier, Swellendam, @ 02-1932 te Bonnievale

X 04-05-1957 Magdel Elizabeth SYMINGTON te Sutherland, * 17-09-1932, @ 15-03-1933 te Sutherland, + 10-04-2020 te Bonnievale

h1     Henriëtte, * 10-02-1960 te Bonnievale

X 25-09-1982 Nicolas (Nick) LOUBSER te Stellenbosch, * 15-05-1960 te Stellenbosch

[Henriëtte is bibliotekaris by Universiteit Stellenbosch. Sy is ’n gepubliseerde skrywer, Henriëtte Linde-Loubser, van kortverhale, jeugverhale en tydskrifartikels. Nick is ’n landmeter wat eers B Sc Veekunde by US gestudeer het en daarna B Sc Surv by Universiteit van Kaapstad. Hy neem die familiepraktyk in Stellenbosch oor wat deur sy oupa Bob Loubser (springbok-rugbyspeler) gestig en deur sy pa Coenie Loubser bedryf is.]

i1      Mavis Marie (Mavis) LOUBSER, * 19-03-1984 te Stellenbosch

X 25-04-2009 Pieter William (Pieter) JACOBS

[Mavis het aan US en US se Bestuurskool gestudeer en is tans (2013) projekbestuurder by Escom in Koeberg. Pieter is Health and Safety Manager vir Safeco. Hulle is kranige sportmense: Mavis het Matie-netbal gespeel en Pieter het provinsiaal krieket gespeel.]

j1      Daniel JACOBS, * 12-01-2012 te Melkbosstrand

i2      Magdel Elizabeth (Magdel) LOUBSER, * 25-04-1986 te Stellenbosch

X 24-03-2012 Dirk Johannes (Dirko) SMIT

[Magdel het aan US gestudeer en hou skool op Citrusdal. Dirko is betrokke by Starco Fruit op Citrusdal. Hulle woon naby Citrusdal op ’n plaas. Albei is baie sportief. Magdel het op skool vir die eerstespan netbal gespeel en Dirko het provinsiaal rugby gespeel.]

i3      Pieter Emelius Streicher (Pieter) LOUBSER, * 01-11-1990 te Stellenbosch

[Pieter is lief vir sport en het vir Paul Roos se eerstespan rugby gespeel. Hy is (2013) student in Siviele Ingenieurswese aan CPUT.]

h2     Willemien Johanna, * 10-11-1963 te Bonnievale

X 07-12-1984 Abraham Petrus MARAIS, * 13-04-1961 te Montagu

[Willemien het in Stellenbosch en Kaapstad toerisme en sekretarieel gestudeer. Sy werk tans (2013) as persoonlike assistent van die burgemeester van die Langeberg-Munisipaliteit. Haar stokperdjies is skilder, lees en tuinmaak. Abraham werk by Parmalat as rekenmeester en boer deeltyds op Bruintjiesrivier, Drew, onder andere met Angus-beeste. Hulle gesin is lief vir die natuur en kamp gereeld in nasionale parke.]

i1      Johannes Lodewikus MARAIS (Lohan), * 03-10-1988 te Kaapstad

[Lohan matrikuleer aan Bonnievale-Hoërskool en is tans (2013) rekenmeester by Van Loveren-Wynkelder. Hy studeer verder by Unisa en is baie lief vir vasvang en jag.]

i2      Pieter Emelius Streicher MARAIS, * 09-09-1992 te Robertson

[Emelius matrikuleer aan Boland-Landbou. Presteer in rugby en tennis. Tans (2013) besig met B Agric aan US by Elsenburg. Lief vir perde en die plaaslewe.]

h3     Zenobia, * 22-06-1966 te Bonnievale

X André LAMBRECHTS, * 09-09-1951

g2     Zacharias Johannes Joubert, * 10-03-1936, @ 09-08-1936 te Middelrivier, Swellendam

X 10-03-1962 Linda Joan MANNING te Vredelust, Bellville, * 12-01-1941, @ 21-07-1941 te Hermanus

h1     Zacharias Johannes (Beer), * 14-01-1964 te Swellendam

X 21-09-1996 Antoinette WASO te Parow-Noord, * 21-08-1969 te Bellville

[Beer is by OKP in die Paarl as onderwyser in hout- en metaalwerk opgelei en het in Milnerton en Laingsburg skoolgehou. Hy is (2020) adjunkhoof by De Grendel-Vaardigheidskool. Hy hou van visvang en kamp. Antoinette het 1987 aan die Hoërskool President gematrikuleer en is aan US as apteker opgelei. Sy werk (2020) as apteker by die Panorama-Apteek.]

i1      Zandré, * 02-04-1999 te Panorama

i2      Zach Joubert, * 23-11-2000 te Milnerton

h2     Marianna, * 13-02-1966 te Swellendam

X 31-03-1990 Theo Louis BLOM te Bonnievale, * 15-05-1959 te Riversdal

i1      Louis Mattheus BLOM, * 01-05-1991 te Bredasdorp

i2      Theonie BLOM, * 24-08-1993 te Bredasdorp

X 11-08-2018 Izak Jacobus Johannes BURGER (Izak) te Riebeek-Wes, * 18-11-1993 te Paarl

h3     Henry Manning, * 09-04-1973 te Swellendam

X 24-09-2011 Petro ROUX te Bonnievale, * 22-04-1976 te Vredenburg

i1      Lynn-Mari, * 05-07-2013 te Worcester

[Henry het aan die HTS Drostdy in Worcester gematrikuleer en is by die Tegniese Kollege Westlake opgelei in paneelklop- en spuitverfwerk. Hy dien as lektor by dié kollege van 1997 tot 2005 en open sy eie paneelklop-besigheid in Bonnievale. Hy is lief vir rots- en strandhengel en is (2010) voorsitter van die Ashton-hengelklub.]

g3     Dirk Wilhelm, * 30-09-1944 te Middelrivier, Swellendam

X 25-11-1967 Susanna Maryna DE KOCK (Susie) te Kraaifontein, * 24-05-1946 te Robertson

[Wilhelm was vir baie jare die keldermeester van Nuy, naby Worcester. Hy het gereeld baie pryse op wynskoue met sy wyne gewen en is twee keer as wynmaker van die jaar landwyd aangewys. Na sy aftrede woon hy en Susie op Langebaan, Strand en later Stilbaai.]

h1     Johan, * 16-05-1970 te Stellenbosch

X 02-12-2000 Martie VAN ZYL te Worcester

i1      Wihan Wilhelm, * 12-07-2002

i2      Handré Johan, * 02-12-2004

h2     Azanne, * 08-05-1974 te Worcester

f7     Louis Henry, * 03-02-1894, @ 06-05-1894 te Swellendam, + 16-05-1980 te Potchefstroom

X 28-07-1931 Sarah Susanna COETZEE te Potchefstroom, * 26-02-1908 te Potchefstroom, + 12-11-1996

g1     Pieter Emelius Streicher, * 05-06-1932 te Swellendam

X 12-11-1960 Anna Elizabeth (Dollie) DE BRUYN, * 15-06-1932 te Rooipoort, Potchefstroom

h1     Anna Elizabeth (Ansie), * 02-12-1961 te Potchefstroom

X 25-04-1987 André Francois BOERS te Potchefstroom, * 27-03-1960 te Middelburg, Transvaal, + 05-05-2009

[Ansie is (2020) verpleegkundige by Gauteng Health. André was meganiese ingenieur.]

i1      Anzelle BOERS, * 20-05-1990 te Pretoria

[Anzelle het Somatologie aan die Tswane Universiteit van Tegnologie bestudeer en werk (2020) in administrasie by Ps 23-Maatskappy.]

i2      Andries Francois du Toit BOERS, * 29-06-1992 te Pretoria

[Andries het by Hoërskool Overkruin gematrikuleer en is (2020) ’n meganiese ingenieur by SMS Centurion.]

h2     Louis Henry, * 16-09-1965 te Potchefstroom

[Louis het grootgeword op die plaas Kruitfontein en hulle woon in 2008 nog daar. Hy het gematrikuleer aan die Hoër Volkskool, waar sy pa Pieter en sy sus Ansie ook skoolgegaan het. Louis het meganiese en elektriese opleiding en beklee ’n bestuurspos by Tegniese Dienste van die Noordwes-Universiteit, en hy boer.]

X 26-10-1991 Martha Susanna GRIESEL (Martie) te Vereeniging, * 10-01-1964 te Petrusburg

[Martie het in Bloemfontein grootgeword en het daar gematrikuleer. Sy het ’n sekretariële kursus gedoen en vir baie jare in Bloemfontein in die staatsdiens gewerk en later in Vereeniging in versekering en in bankbemarking. Sy het in ’n halfdagpos by NG Welsyn in Potchefstroom gewerk, maar tans (2013) is sy by die Hoër Volkskool in Potchefstroom.]

i1      Pieter Emelius Streicher (Pieter) * 17-03-1993 te Vanderbijlpark

[Pieter het ook skoolgegaan by die Hoër Volkskool. Hy was ’n skitterende atleet in die langer afstande, het Noordwes-kleure gekry en in 2008 aan die SA skolekampioenskappe deelgeneem. In 2011 slaag hy matriek met vyf onderskeidings, studeer eers ingenieurswese aan NWU en van 2013 af studeer hy Teologie aan UP. Hy boer (2020) saam met sy pa en oupa op die plaas]

i2      Johanna Francina (Jo-hanné) * 11-10-1995 te Vanderbijlpark

[Jo-hanné was een van die hoofleiers in die laerskool en blink uit in akademie, netbal, atletiek en hokkie. Sy het ook Noordwes-kleure vir tweekamp ontvang en in 2008 aan die SA kampioenskappe deelgeneem. Sy slaag matriek in 2013 met vier onderskeidings en studeer daarna Biochemie en Fisiologie aan NWU. Daarna studeer sy medies aan UP en maak einde 2020 klaar.]

g2     Rosa Hermina, * 20-11-1934 te Potchefstroom

X 18-02-1956 Stefanus Sebastiaan KRIEK (Faan) te Potchefstroom, * 12-12-1933 te Vrede, + 03-12-2016 te St Lucia

h1     Sara KRIEK (Sarie), *

X 10-09-1994 Derick GARZANCICH (Dick) te Johannesburg, * 29-05-1944 te Johannesburg

[Sarie werk in die advertensiewese, eers by Unilever en toe Tiger. Dick ontwerp en bou sleepwaens vir groot maatskappye soos Meadowfeed, en hy is versot op fietsry.]

h2     Johan Christiaan KRIEK, *

h3     Louis Linde KRIEK, * 01-05-1965 te Vanderbijlpark

X 18-12-1993 Maria Magdalena STIPP (Annelie) te Mtubatuba, * 22-12-1965 te Durban

[Louis voltooi sy vakleerlingskap as elektromeganikus by Yskor in Vanderbijlpark en werk sedert 1990 by die aluminium-fabriek in Richardsbaai. Annelie werk vir Santam. Hulle woon in Empangeni.]

i1      Danielle KRIEK, * 08-05-1995 te Empangeni

[Danielle behaal B Com Kommunikasiekunde aan NWU.]

i2      Chantelle KRIEK, * 18-04-2000 te Empangeni

[Chantelle studeer (2020) Menslike Bewegingswetenskap aan NWU.]

h4     Isabella Magrietha KRIEK (Magriet), * 20-05-1967 te Vanderbijlpark

X 12-12-1992 Johan PYPER te Potchefstroom, * 05-04-1965 te Pretoria

[Magriet studeer by NWU en hou (2020) skool by Hoër Volkskool, Potchefstroom. Johan studeer by NWU en werk (2020) as senior bemarker by NWU in Potchefstroom.]

i1      Johan PYPER, * 01-08-1996 te Potchefstroom

i2      Roselle PYPER, * 26-10-1999 te Potchefstroom

g3     Barend Coetzee (Ben), * 15-03-1937 te Potchefstroom, + 29-10-2019

X 04-12-1959 Anna Machielina VAN JAARSVELD (Lina) te Pretoria, * 18-05-1938 te Cullinan

h1     Louis Henry, * 13-01-1965 te Pretoria

h2     Barend Albertus (Ben), * 09-12-1968 te Pretoria

h3     Anneline, * 26-05-1974 te Pretoria

g4     Hendrina Louise (Louise), * 09-12-1944 te Potchefstroom

X 11-12-1965 Petrus JB COETZER (Piet) te Potchefstroom, * 25-06-1941 te Pretoria

h1     Susanna COETZER (Susan), * 05-11-1967 te Durban

X 31-08-1996 Sarel Hendrik LABUSCHAGNE (Sarel) te Bloemfontein, * 01-06-1965 te Gobabis

[Susan studeer BA Maatskaplike Werk by PU vir CHO (1989). Maatskaplike werker in Swakopmund van 1990 tot 1996. Daarna bestuurder van beroeps- en gesondheidsveiligheid by Rössing Uraan. Sarel is ’n oud-onderwyser en in 2017 eienaar van Kesla Kitchens in Swakopmund.]

h2     Jacqueline COETZER, * 10-06-1972 te Johannesburg

X 01-02-1997 Adrie Wiesner HECHTER te Bloemfontein, * 26-03-1969 te Barkly-Oos

[Jacqueline studeer BPL Honns aan UV en beklee verskeie poste in bemarking van 1995 tot 2000. Het tans haar eie makelaarsbesigheid Hechter Finansiële Dienste. Wiener praktiseer as prokureur in sy eie praktyk Adrie Hechter-Prokureurs in Bloemfontein.]

i1      Wiesner HECHTER, * 31-07-2002 te Bloemfontein

i2      Heike-Louise HECHTER, * 21-09-2005 te Bloemfontein

i3      Derik HECHTER, * 07-12-2011 te Bloemfontein

h3     Pieter Frederik COETZER, * 26-05-1975 te Johannesburg

X 02-05-2003 Elbé MALAN te Pretoria, * 09-12-1976 te Malelane

[Pieter woon in Pretoria. Hy het B Ing (Meganies) aan NWU (1998) en MBL aan Unisa (2008) studeer. Hy werk (2017) vir Bureau Veritas, ’n oorsese maatskappy wat spesialiseer in konsult- en projekbestuur in verskeie dissiplines. Elbé is by UP as fisioterapeut opgelei en het ’n eie praktyk in Pretoria.]

i1      Roné COETZER, * 05-10-2008 te Pretoria

i2      Lienke-Louise COETZER, 22-09-2011 te Pretoria

f8     Jakob Petrus (Japie), * 03-02-1896, @ 12-04-1896 te Swellendam, + 1899 op 3½ jaar

[Oor Japie se dood het Freda Linde ’n ongepubliseerde gedig “Aan ouma Linde” geskryf wat van groot deernis getuig.]

f9     Johannes Gerhardus (Jood), * 09-08-1897 te Swellendam

X 1928 Anna Sophia Maria VAN DER MERWE (weduwee LINDE) te Lichtenburg, * 10-10-1898 te Nooitgedacht, Zeerust

[Johannes het van 1923 af vir vyf jaar by Lichtenburg diamante gedelf en daarna is hy Pretoria toe waar hy Yskor van die grond af help opbou het.]

g1     Johannes Gerhardus (Boet), * 19-02-1929 te Rooigrond KP, + 22-11-2018 te Pretoria

X 30-11-1955 Elizabeth Cloaberry DE WET te Pretoria, * 05-10-1935, @ 03-05-1936 te Pietersburg, + 10-05-2015 te Pretoria

h1     Amanda Cloaberry, * 05-05-1961 te Pretoria

X 05-09-1984 Jacobus Petrus RADEMEYER

i1      Gerhard RADEMEYER

i2      Armand RADEMEYER

h2     Urania Rosalie, * 25-06-1964 te Pretoria

V 08-1996 Deon G KUMM, * 02-08-1966, + 14-05-2013

[Urania woon in Pretoria en werk vir meer as 30 jaar vir Ford. Die afgelope 12 jaar doen sy verkope van nuwe motors by Allen Joss Ford.]

i1      Wesley KUMM, * 12-01-1998 te Pretoria

[Wesley studeer (2020) natuurbewaring by TUT in Pretoria.]

g2     Monica, * 28-12-1934, + 14-07-1965 te Pretoria

X MEESTER

f10   Gerhardus Johannes Hermanus, * 29-04-1899, @ 02-07-1899 te Swellendam, + 24-06-1977 te Benoni

X 08-10-1932 Anna Christina KUIT, * 20-05-1913 te Paardekop

g1     Pieter, * 12-09-1936 te Paardekop

X 03-03-1962 Jacoba Magdalena DU PLESSIS (Ena), * 01-05-1942 te Boksburg

h1     Sonja, * 23-05-1967 te Boksburg

h2     Ingrid, * 08-03-1969 te Boksburg

h3     Erika, * 21-10-1973 te Kensington-on-Thames, Engeland

g2     Gerhardus (Gerhard), * 14-08-1950 te Pretoria

X 02-03-1975 Louise Francis STOOP te Boksburg, * 06-06-1955 te Boksburg

h1     Pieter, * 23-02-1976 te Benoni

X Liza

h2     Annelize, * 04-04-

f11   Anna Elizabeth Johanna, * 16-03-1901 te Bruintjiesrivier, @ 30-05-1901 te Swellendam, + 03-04-1984 te Riviersonderend

X 01-02-1927 Johan Hendrik (Harry) KNOBLAUCH te Riviersonderend, * 26-02-1894 te Rustenburg, Riviersonderend, @ in die ou kerkie op Ouwerf, Lindeshof, + 11-10-1974 te Riviersonderend. Die egpaar was kinderloos.

f12   Frederick Jacobus (Fred), * 17-02-1904, @ 01-05-1904 te Swellendam, + 20-10-1982 te Riviersonderend

X Elizabeth BURGER, * 14-04-1916 te Graaff-Reinet. Die egpaar was kinderloos.

[Fred het op Riviersonderend gewoon en het as bejaarde steeds ’n jeugdige persoonlikheid gehad en baie jongmense as vriende geken. Hy het op 74 nog aktief gholf gespeel en selfs ’n putjiespelkompetisie gewen.]

1.8      VRYBURGERS (b1c3d1e10)

e10   Frederik Jacobus, * 26-11-1858, @ 08-01-1859 te Swellendam, + 28-08-1935 te Vryburg

X Anna Engelia THEUNISSEN te Bultfontein, * 19-08-1869 te Bultfontein, + 06-06-1950 te Vryburg

f1     Charlotte Jacoba, * 1890 te Bultfontein, + 05-10-1978

X William LEAMY

f2     Hans Jurie, * 31-08-1892 te Bultfontein, + 25-12-1970 te Vryburg

X Emma Augusta THIERBACH, * 12-01-1904 te Cathcart

g1     Frederik Jacobus, * 05-04-1924, @ 30-07-1924, + 11-04-1925 te Vryburg

g2     Hans Jurie (Jurie) * 06-12-1929, @ 26-01-1930 te Vryburg, + 23-03-2005 te Coetzersdam

X 22-03-1952 Hendrika Dorothea Maria STRYDOM (Doris) te Klerksdorp, * 30-10-1933 te Vryburg

[Jurie het baie suksesvol op Coetzersdam in die distrik Vryburg geboer. Nadat Hansie die boerdery oorgeneem het, het Jurie steeds met die beesboerdery gehelp. Hy is op tragiese wyse gedood toe hy in die kraal gestruikel en geval het en ’n bul hom doodgetrap het.]

h1     Hans Jurie (Hansie), * 07-05-1954 te Vryburg

X 22-05-1976 Frederika Elizabeth PRETORIUS (Erika) te Klerksdorp, * 26-06-1955 te Pretoria

[Hansie gaan skool op Vryburg en by Sannieshof se landbouskool. Gaan in 1973 weermag toe en boer daarna saam metsy pa Jurie. Erika slaag matriek in Pretoria en behaal ’n diploma in Huishoudkunde by die Tswane Universiteit van Tegnologie. Hulle vestig hulle op die plaas Kopenhagen waar hulle (2020) nog boer.]

i1      Jacoline, * 16-05-1979 te Klerksdorp

X 22-11-2008 Sarel Arnoldus PRETORIUS (Arno) te Pretoria, * 01-12-1973 te Bethlehem

[Arno is ’n onkoloog met sy praktyk in Rustenburg. Jacolien is ’n apteker en sy werk in Arno se praktyk.]

j1      Inke PRETORIUS, * 15-03-2004 te Rustenburg (uit ’n vorige huwelik)

j2      Lienka Elizabeth PRETORIUS, * 13-07-2011 te Rustenburg

j3      Sarel Arnoldus PRETORIUS, * 03-06-2014 te Rustenburg

i2      Hans Jurie (Jurie), * 10-06-1981 te Klerksdorp

X 05-04-2003 Diana VISAGIE te Middelburg, * 20-10-1984 te Klerksdorp

[Jurie matrikuleer in Vryburg en gaan boer daarna saam met sy pa. Diana het haar skoolloopbaan in Klerksdorp voltooi.]

j1      Hans-Jurie (Linde), * 06-02-2006 te Klerksdorp

j2      Francois Jakobus (Fanie), * 01-04-2008 te Klerksdorp

j3      Sue-Lin, * 07-04-2010 te Klerksdorp

j4      Frederik Eriek (Eriek), * 22-03-2012 te Klerksdorp

i3      Dea, * 20-06-1984 te Klerksdorp

X 22-10-2010 Jacobus Johannes ROSSOUW (Jacques) te Muldersdrift, * 01-03-1986 te Pretoria

[Dea studeer by Prue Leith College vir ’n sjef. Sy werk ’n jaar oorsee, keer terug as dosent by Nicholas van der Walt se kookskool. Van 2010 af koop hulle Mugg & Bean in Menlyn waar sy (2020) nog werksaam is. Jacques werk aanvanklik by sy ouers se onderneming wat betaalstrokies vir groot ondernemings doen, maar tans (2020) bestuur hy en Dea die Mugg & Bean in Menlyn, Pretoria.]

j1      Jacobus Johannes ROSSOUW (Jamie), * 09-05-2013 te Pretoria

j2      Hans Linde ROSSOUW (Linde), * 18-12-2015 te Pretoria

i4      Hans Jürgen (Jürgen), * 20-11-1985 te Klerksdorp

X 18-09-2010 Katinka STEYN te Pretoria, * 19-08-1991 te Klerksdorp

[Jürgen matrikuleer in Vryburg, studeer elektries in Potchefstroom en kom boer saam met sy pa en broer. Katinka behaal matriek in Klerksdorp en word ma en tuisteskepper.]

j1      Anle Katryn (Katryn), * 02-03-2015 te Klerksdorp

j2      Kari-Liezl (Kari), * te Klerksdorp

h2     Johannes Jacobus (Johan), * 31-08-1956 te Vryburg

X 15-12-1978 Hillet Aletta OBERHOLZER te Bloemfontein, * 05-10-1957

i1      Marilet, * 10-03-1981 te Bloemfontein

X ERASMUS

i2      Doret, * 08-09-1983 te Bloemfontein

X 17-08-2019 Johannes Hendrik SCHOEMAN (Vaatjie) te Saldanha, * 22-02-1988 te Pietersburg

[Doret verwerf ’n graad in Grafiese Ontwerp en ’n meestersgraad in Ontwerp aan NWU. Sy werk nege jaar in ’n ontwerp-ateljee in Johannesburg en daarna by ’n privaat universiteit as dosent en hoof van die Fakulteit Ontwerp en Kommunikasie. Sy is (2020) die eienaar van Linhof en De Linden Boutique-Gastehuise in Paternoster. Vaatjie werk tien jaar in Botswana as professionele jagter en het tans sy eie bou- en konstruksiemaatskappy in Paternoster.]

j1      Hillé SCHOEMAN, * 21-04-2020 te Vredenburg

h3     Hermann Max, * 15-09-1965 te Vryburg

X 05-12-1987 Erika HORAK te Klerksdorp

[Herman matrikuleer te Schweizer-Reneke, studeer aan UOVS en behaal B Soc Sc in 1988. Hy behaal later die grade Hons BA en MA en D Phil aan die PU vir CHO. Sy proefskrif handel oor “Arbeidstransformasie in die landbousektor in die Noordwes-provinsie sedert 1994”. Hy dien (2007) as senior lektor in Bedryfsosiologie aan dieselfde universiteit.]

i1      Hermann Max (Max), * 27-01-1993

X Rolandie HAVENGA, * 06-02-19??

j1      Herman Max, * 03-2020

i2      Nicola, * 28-06-1994

g3     Bertha Maria Phillipina, * 31-10-1931, @ 24-01-1932 te Vryburg, + 20-03-1942 te Johannesburg. Jonk oorlede.

f3     Jacobus Marthinus, * 28-03-1894 te Vryburg

X Anna Maria Elizabeth SCHUTTE

g1     Frederick Jacobus, * 14-03-1926, @ 01-05-1926, + 13-06-1966 te Vryburg

X 31-07-1948 Anna Elizabeth (Anne) KEMP te Klerksdorp, * 23-02-1928 te Wolmaransstad, + 07-02-2004

h1     Jacobus Marthinus (Martin), * 11-07-1951 te Vryburg

X 10-04-1976 Fredrika Johanna Catharina (Freda) UYS te Pretoria, * 15-05-1953 te Durban

[Martin het sy graad in tandheelkunde aan UP behaal en Freda haar diploma in verpleegkunde en obstetrie by die HF Verwoerd-Hospitaal in Pretoria. Hulle woon sedert 1995 op ’n plasie naby Bapsfontein. Martin werk as tandarts in sy eie praktyk in Benoni.]

i1      Ruann, * 20-07-1979 te Pretoria

X 25-11-2005 Desiré Charlene JOUBERT, * 13-10-1982 te Pretoria

[Ruann werk (2010) as sagteware-programmeerder by Wireless G in Centurion en Desiré lewer diens vir ’n maatskappy in Centurion wat hartkleppe en toerusting aan hospitale verskaf.]

j1      Nathan Tristan, * 11-06-2004 te Pretoria

j2      Brandon Lee, * 08-11-2006 te Pretoria

i2      Lizanne, * 22-10-1981 te Pretoria

[Lizanne het B Com Hons in Besigheidsbestuur en Bemarking aan UP studeer en woon en werk sedert 2005 in London.]

i3      Marcell, * 18-08-1989 te Pretoria

[Marcell studeer (2010) klankingenieurswese by die ASE-Akademie in Johannesburg.]

h2     Lynette Roline (Lynn), * 10-06-1954 te Vryburg

X 13-02-1988 Christopher John (Chris) BLUNDEN

i1      Michael Lloyd BLUNDEN, * 28-11-1990

i2      Rochelle Anne BLUNDEN, * 08-05-1992

f3     XX 30-03-1931 Charlotte Catharina THEUNISSEN te Vryburg, * 20-04-1911 te Warrenton

g2     Martinus Wilhelmus Theunissen (Maartin), * 16-08-1935, @ 11-12-1935 te Vryburg

X 11-07-1959 Sarolina Johanna PRETORIUS te Vryburg, * 26-04-1938 te Vryburg

h1     Hendrina Johanna Wilhelmina, * 28-02-1961, @ 30-04-1961 te Vryburg

h2     Jacobus Marthinus, * 22-08-1962, @ 04-11-1962 te Vryburg

h3     Marlien Charlotte Cobé, * 16-06-1970

g3     Magdalena Anna, * 21-08-1941 te Vryburg

f4     Frederik Jacobus, * 04-04-1895 te Vryburg, + 05-07-1895. Jonk oorlede.

f5     Anna Engelia, * 11-03-1899 te Vryburg, + 04-11-1979

X 18-06-1918 Georg Frederik COMBRINK

g1     Johann Frederik COMBRINK, * 13-06-1919

X      29-07-1947 Elizabeth Maria (Elza) MENTZ

h1     Georg Frederik (Org) COMBRINK, * 06-10-1948, + 27-12-2006 te Middelburg, Mpumalanga

X Isobel SMITH, *

i1      Johann, *

i2      Itricia, *

[Org se ouma was ’n Swellendamse Linde, maar hy dra die stamnaam van die Vrystaatse Lindes wat via sy oupa Georg Frederik Combrink aan hom oorgedra is. Hy het in Outjo grootgeword. Hy sluit by die polisie aan en het in Walvisbaai begin werk. Later woon hy in Middelburg Mpumalanga en dien as provinsiale hoof van die Algemene Speurtak. Hy stel intens in die Linde-familie belang en woon ’n aantal familiefeeste by. Hy is gesteld op fiksheid en neem deel aan SAPD se nasionale tenniskampioenskap en fiksheidskompetisies. Hy word laat in 2006 na Malelane verplaas en sterf skielik aan ’n hartaanval in die nuwe omgewing.]

h2     Johannes Theodorus (Theo) COMBRINK, * 24-01-1954

f6     Ellie, * 20-11-1909 te Vryburg

X Andries HOUGH

g1     Patricia HOUGH besit Panfontein, plaas van Frederik Jacobus (e10)

 

NASATE VAN SUSANNA MAGDALENA, DOGTER VAN HANS JURGEN (c3)

 

d2     Susanna Magdalena, * 22-06-1814 te Swellendam, @ 19-10-1814 te Paarl, + 07-03-1876 te Klipheuwel

X 18-07-1842 Gabriël Jacobus VAN EEDEN, @ 07-05-1815, + 18-06-1878 te Hopetown

e1     Hans Jurie VAN EEDEN, * 23-04-1846 te Swellendam, + 12-09-1910 te Victoria-Wes

X 1865 Maria Elizabeth ROSSOUW, * 13-11-1846 te Britstown, + te Huisfontein

f1     William Robertson VAN EEDEN (Robert), * 30-10-1877 te Swellendam

X 01-07-1902 Barendina Hermina HUMAN, 19-08-1873 te Bredasdorp, + 21-02-1951 te Bredasdorp

f2     Hans Jurie VAN EEDEN, * 26-12-1880 te Robertson, + 08-04-1956 te Pinelands

X Cornelia Catharina Wilhelmina VERMEULEN, * 09-04-1889 te Bredasdorp, + 24-12-1953 te Napier

 

NASATE VAN JOHANNA CHRISTINA, DOGTER VAN HANS JURGEN (c3)

 

d3     Johanna Christina (Anna), * 15-06-1816, @ 10-07-1816 te Swellendam, + 15-08-1842 te Waenboomskloof

X 03-06-1839 Frederik Jacobus BEUKMAN te Swellendam, * te Riviersonderend, @ 10-04-1803 te Swellendam, + 26-03-1849 te Swellendam

e1     Christoffel Jacobus BEUKMAN, * 11-1839 te Swellendam, + 23-10-1909 te Riversdal

X Marthina Elizabeth Christina KOEN, * 05-1840

1.9      KLUITJIESKRALERS (b1c3d1e1)

d4     Louis Jonas, * 11-07-1818, @ 04-10-1818 te Swellendam

X 27-06-1842 Zachary Geertruida VAN EEDEN te Swellendam, * 25-05-1822, @ 15-09-1822 te Swellendam, + 10-01-1862 te Leeuwrivier, Swellendam

[Louis Jonas het op Kluitjieskraal in die distrik Swellendam geboer.]

e1     Hans Jurie (Hans Perdekoning), * 01-01-1843, @ 26-03-1843, + 13-07-1934 te Swellendam

X 21-03-1865 Judith Magdalena SWART te Swellendam, * 06-06-1842, + 04-11-1919 te Swellendam

[Hans het graag perd gery. Vandaar die bynaam. Hy kon dit op 91-jarige ouderdom nog lekker doen.]

f1     Louis Jonas, * 12-02-1866, @ 31-03-1866 te Swellendam, + 16-10-1937 te Riversdal

X 04-04-1893 Catharina Cornelia ODENDAAL te Swellendam, * 20-01-1874 te Bredasdorp, + 10-02-1917 te Nooitgedacht, Swellendam

g1     Hans Jurie, * 07-02-1896, + 19-12-1933 te Swellendam. Nooit getroud nie.

g2     Jacoba Maria (Kootjie), * 14-03-1898, @ 01-05-1898 te Swellendam, + 20-10-1974

X 09-07-1918 Hermanus Hendrik GILIOMEE (Manie) te Swellendam, * 24-08-1894, + 01-11-1974

h1     Catharina Cornelia GILIOMEE, * 03-09-1926

X 03-09-1946 Jacobus Nicolaas Uys HUMAN, * 09-06-1912, + 03-03-1976

i1      Jacoba Maria HUMAN (Marie), * 18-06-1947

i2      Johannes Gerhardus HUMAN (Jack), * 02-08-1950

i3      Susanna Elizabeth HUMAN (Susie), * 15-10-1951

X 20-06-1980 Chris DE WIT te Heidelberg, * 06-05-1939 te Heidelberg

i4      Pieter Swart HUMAN, * 20-07-1953, + 27-07-1961

i5      Catharina Cornelis HUMAN (Corné), * 02-12-1956

i6      Jacobus Nicolaas HUMAN (Kobus), * 11-07-1961

i7      Hermanus Hendrik HUMAN (Hein), * 18-09-1964

h2?   Hermanus Hendrik GILIOMEE, * 11-04-1935 X Annamarie DREYER, * 18-12-1942

g3     Judith Magdalena (Jukie), * 27-01-1900, @ 01-04-1900 te Swellendam

X Dirk Cornelius GILIOMEE (Hein)

g4     Mattheus Johannes, * 16-07-1903, @ 06-09-1903 te Swellendam, + 21-11-1989 te Heidelberg KP

X Maria Margaretha ODENDAAL, * 13-03-1908, + 31-07-1985 te Heidelberg

g5     Catharina Cornelia, * 05-02-1908, @ 07-04-1908 te Swellendam

X Wilhelm Gerhardus ODENDAAL

h?     Louis Jonas ODENDAAL

h?     Catharina Cornelia ODENDAAL

X YOUNG

h?     Wilhelm ODENDAAL (Boetman), * 12-01-1938

X 01-10-1966 Margaret Winifred SIEBRITS (Marietjie) te Heidelberg, * 28-09-1944 te Heidelberg

i1      Ena ODENDAAL, * 18-10-1967 te Riversdal

X Johannes Albertus Myburgh BRIERS

i2      Carina ODENDAAL, * 01-10-1969 te Riversdal

X Tertius CONRADIE van Riversdal

i3      Marieta ODENDAAL, * 05-06-1973 te George

X Wilhelm VAN GREUNEN

g6     Louis Johannes, * 02-11-1909, @ 06-02-1910 te Swellendam, + 26-09-1989 te Heidelberg KP

X 25-01-1938 Alida Gloudina FICK te Heidelberg KP, * 18-07-1915, + 19-07-1978 te Heidelberg KP

h1     Magdalena Magritha (Laasie), * 19-06-1947 te Heidelberg KP. Enigste kind.

g7     Willem Johannes, * 11-03-1913, @ 04-05-1913 te Swellendam, + 14-04-1982 te Heidelberg KP

X Petronella Maria Jacoba DE JAGER, * 05-11-1911, + 14-02-1990 te Heidelberg KP

g8     Johannes Bernardus, * 12-09-1916, @ 05-11-1916 te Swellendam

f2     Johannes Bernardus, * 26-08-1868, @ 04-10-1868 te Swellendam

X 29-03-1892 Catharina Regina SWART te Swellendam, * 1870?

g1     Hans Jurie, * 06-09-1893, @ 05-11-1893 te Swellendam, + 06-10-1963 te Riviersonderend

X 27-06-1921 Anna Christina VAN DYK te Kaapstad, * 21-08-1898, @ 23-10-1898 te Napier, + 13-11-1969 te Riviersonderend

[Hansie was baie musikaal. Hy het ’n goeie tenoorstem gehad en kon talle musiekinstrumente bespeel. Verder was hy ’n talentvolle sportman wat op die rugbyveld uitgeblink het.]

h1     Catharina Johanna Elizabeth, * 25-08-1922, @ 01-10-1922 te Swellendam, + 15-09-1924 te Riviersonderend. Klein oorlede.

h2     Catharina Regina, * 14-11-1924, @ 07-12-1924 te Swellendam

X 25-07-1958 Willem DU PLESSIS te Stellenbosch

h3     Louise, * 10-06-1926, @ 01-08-1926 te Swellendam

X 03-10-1953 Dirk Johannes VAN DYK te Stellenbosch, * 28-10-1925 te Treinskraal, Riviersonderend

h4     Johannes Bernardus (Jannie), * 22-06-1931, @ 06-09-1931 te Swellendam

X 23-06-1956 Margaret STONE te Stellenbosch, * 01-09-1931 te Caledon

[Jannie was predikant van die NG Kerk in Goedvertrou, Caledon en Tygerberg. Hy het in 1991 emeriteer en woon daarna in Brackenfell.]

i1      Annelize, * 06-07-1957 te Caledon

X 02-12-1978 Ludwig ZIETSMAN te Parow

i2      Marguerite, * 11-04-1959 te Ceres, @ 05-07-1959 te Riviersonderend

X NEL

i3      Nilanie, * 03-12-1966 te Vryburg

X 10-12-1988 Neels Alfred RABE te Parow, * 10-10-1961 te Kenilworth

[Nilanie is by die Otto du Plessis-Kollege opgelei as verpleegkundige (Algemeen, Verloskunde, Gemeenskapsgesondheid en Psigiatrie). Neels is ’n programmeerder en IT-beampte. Hulle woon in Brackenfell en stel baie in mense en sport belang.]

j1      Helmut RABE, * 02-01-1996 te Durbanville

j2      Mariliza RABE, * 20-03-1998 te Durbanville

[Mariliza behaal in 2020 haar graad in Menslike Bewegingskunde en Sielkunde.]

i4      Jureni, * 28-11-1969 te Caledon

X NOTHNAGEL

g2     Regina Catharina, * 29-04-1895, @ 30-06-1895 te Swellendam

X 27-04-1920 Hermanus Theodorus STEYN te Swellendam, * 1892?

g3     Judith Magdalena Geertruyda, * 10-03-1897, @ 16-05-1897 te Swellendam

X 08-06-1920 Louis Jacobus CONRADIE te Swellendam, * 1900?

g4     Jacobus Nicolaas, * 20-07-1900, @ 02-09-1900 te Swellendam

g5     Maria, * 19-04-1904, @ 26-05-1904 te Swellendam

f3     Hans Jurie, * 29-05-1870, @ 26-06-1870 te Swellendam

X 04-04-1893 Catharina Juliana SWART te Swellendam, * 1873?

g1     Susanna Johanna Wilhelmina, * 20-02-1894, @ 08-04-1894 te Swellendam

g2     Hans Jurie, * 09-01-1897, @ 31-01-1897 te Swellendam, + 05-07-1976 te Riviersonderend

X 15-06-1926 Margaretha Johanna VAN DYK, * 25-05-1906, + 12-07-1995 te Riviersonderend

h1     Seun (geen naam), *, + 14-08-1927

h2     Lovina Elizabeth (Lona), * 07-05-1929 te Swellendam, + 26-01-1932.

h3     Hans Jurie (Boetie), * 12-06-1931 te Swellendam, + 22-11-2002 te Hermanus

X 05-1967 Ellen Marie BURE te Caledon, * 17-02-1931 te Honefoss, Noorweë, + 23-11-2007 te Hermanus

i1      Margaretha Johanna (Martie/Rusty), * 03-01-1968 te Caledon

X 1996 Danie Marais GROENEWALD (Danie Groenboontjie), * 06-09-1963 te Bredasdorp, + 17-06-2020 te Baardskeerdersbos

[Rusty het haar eie pub en venue op die plaas in Baardskeerdersbos gehad waar Danie geboer het. Albei was goeie musikante. Danie was die seun van die bekende wyle Manie Groenewald van die Baardskeerdersbos-orkes en hy het ook ’n eie seun Manie.]

j1      Ellen-Mari GROENEWALD, * 04-06-1997 te Hermanus

h4     Jacobus Johannes (Koos), * 10-09-1932 te Swellendam, + 22-06-2005 te Klerksdorp

X Margaretha Jacoba JORDAAN, * 26-07-1936

i1      Joreta, * 05-04-1968 te Klerksdorp

X 11-09-2004 Jacobus FERREIRA (Kobus) te Pretoria, * 26-02-1959 te Humansdorp

[Kobus en Joreta woon (2009) in Hazelwood, Pretoria. Sy is senior bestuurder van kommunikasie by die kantoor van die Ouditeur-Generaal. Kobus het vir baie jare in die departement buitelandse sake gewerk, maar het van 1997 af sy eie onderneming wat tuinopruimings en boomslopings hanteer. Joreta gebruik die dubbelloopvan Linde-Ferreira in haar werkomgewing.]

j1      Jacobus Meeding FERREIRA (Meeding), * 11-04-2006 te Pretoria

i2      Hans-Jurgen, * 23-01-1971 te Klerksdorp

X 28-09-1997 Hendriena Maria VAN VUUREN (Elmarie)

[Hans-Jurgen is (2009) al vir 15 jaar verkoopsverteenwoordiger by Paint&Ladder in Klerksdorp en Elmarie is bestuurder by ’n korttermynversekeraar.)

j1      Donae, * 10-11-1997 te Stilfontein

h5        Louis Johannes (Loënes), * 22-03-1945, + 13-02-1967 te Riviersonderend

i1      Louis Johannes, * 15-09-1966 (volgens familiebybel van g2 Hans Jurie)

g3     Judith Magdalena, * 14-02-1898, @ 06-03-1898 te Swellendam

X 09-04-1929 Barnard Jacobus LE ROUX te Swellendam, * 1897?

g4     Johannes Bernardus, * 05-04-1900, @ 06-05-1900 te Swellendam

X Anna VAN DEVENTER (weduwee GRIESEL)

g4     XX Johanna BOTHA

g5     Louis Jonas, * 01-01-1902, @ 30-03-1902 te Swellendam, + 15-09-1989

X 13-03-1950 Johanna Gertruida BOTHA te Stellenbosch, * 12-05-1919 te Nieuwoudtville, + 08-03-1982 te Stellenbosch

h1     Louis Hans, * 02-05-1951 te Stellenbosch (tweeling)

X 21-12-1974 Thelmay LIEBENBERG te Paarl, * 08-03-1954 te Paarl

[Louis is algemene mediese praktisyn en direkteur van die Pines-Kliniek op Worcester.]

i1      Louis Bernard (Bernard), * 01-02-1978 te Bellville

[Bernard is pediater in Stellenbosch.]

i2      Christof Willem, * 12-11-1980 te Petoria

X 21-05-2011 Wilna ERASMUS te Worcester, * 04-07-1976 te Bellville

j1      Christiaan Louis, * 31-05-2013 te Worcester

[Christof woon (2010) in Worcester na 7 jaar in Oos-Europa (Balkan-state). Hy was mede-eienaar van BreedeNet – ’n internet-diensverskaffer in die Wes- en Oos-Kaap, maar doen (2020) finansiële bestuur van Mountain Brewing Co en IT-konsultasie onder Cloud Junction. Wilna het matriek geslaag in De Aar en verder gaan studeer aan UOVS.]

i3      Hans Jurgen (Jurgen), * 01-06-1984 te Worcester

[Jurgen woon in Montague Gardens in die Kaap en werk as Diensverskaffer-spesialis vir Apple Mac by NetsurIT.]

h2     Hester Sophia, * 02-05-1951 te Stellenbosch (tweeling)

X 29-07-1972 Daniël Pieter ROSSOUW (Danie) te Stellenbosch, * 21-01-1949 te Beaufort-Wes

i1      Yolanda ROSSOUW, * 18-04-1973 te Bellville

X 20-01-1994 Frans KIRSTEN te Potchefstroom, * 19-03-1972

i2      Corné ROSSOUW, * 06-03-1975 te Bellville

X 21-01-1994 Ockert FOURIE te Potchefstroom

i3      Danieta ROSSOUW, * 21-01-1981 te Newcastle

X 19-01-2006 Carel Christoffel JANSEN VAN VUUREN, * 04-12-197?

h3     Johannes Bernardus, * 13-04-1958 te Stellenbosch

g6     Petrus Albertus, * 28-12-1903, @ 07-02-1904 te Swellendam, + 13-12-1952 te Riviersonderend

X Susarah Elizabeth FRANKEN, + 12-05-2011

h1     Jolene, * 08-09-1950, @ 05-11-1950 te Riviersonderend

X 23-10-1971 Stephanus Francois (Fanie) VORSTER te Rodenbeck, Bloemfontein, * 24-02-1949 te Lady Grey, + 11-2018 te Bloemfontein

i1      Elizma VORSTER, * 22-12-1976 te Bloemfontein

X 14-02-1998 Daniël Johannes Jacobus (Danie) STEENKAMP, * 25-07-1974

j1      Dané STEENKAMP, * 10-08-2007 te Bloemfontein

i2      Liné VORSTER, * 01-07-1978 te Bloemfontein

X 24-04-1999 Gideon Johannes (Pine) PIENAAR, * 16-09-1973, % 03-03-2007

g7     Susanna Beukes (Sannie), * 27-11-1906, @ 06-01-1907 te Swellendam

X 16-06-1931 Barnard Jacobus LE ROUX te Swellendam, * 1897?

h1     Julia LE ROUX

X KROON

h2     Judy LE ROUX

X LE GRANGE

g8     Coenrad Christoffel, * 11-04-1912, @ 05-05-1912 te Swellendam

f4     Maria Dorothea, * 06-06-1872, @ 21-07-1872 te Swellendam

X 17-03-1903 Jacob Jacobus VAN EEDEN te Swellendam, * 1873?

f5     Zacharya Geertruida, * 12-11-1874, @ 20-12-1874 te Swellendam

f6     Coenraad Christoffel, * 04-05-1876, @ 02-07-1876 te Swellendam

X 21-02-1899 Margaretha Maria Lourensa SWART te Swellendam, * 1878?

g1     Elizabeth Petronella, * 24-07-1900, @ 02-09-1900 te Swellendam

X 02-01-1923 Johan Catharinus SWART te Swellendam, * 1897?

g2     Hans Jurie, * 17-08-1906, @ 28-10-1906 te Swellendam

X 30-04-1934 Alida Maria LACOCK (Lyda), * 08-08-1906, @ 01-10-1906 te Kalkbaai, + 10-05-1984 te Muizenberg

h1     Maria Petronella, * 21-10-1934 te Muizenberg

X Karlheinz VAN DER POLL

h2     Margaretha Lourenza, * 23-09-1939 te Muizenberg

X Nico Willem LE ROUX

h3     Coenraad Christoffel, * 23-06-1942, + 21-12-1964 te Muizenberg. Jonk oorlede.

h4     Jan Christiaan, * 09-08-1943 te Muizenberg, @ 11-1943 te Kalkbaai

X 22-03-1969 Hendrika Johanna KAPP te Vishoek, * 04-03-1948 te Kaapstad

i1      Karen, * 27-02-1971 te Vishoek

i2      Hans Jurgen, * 20-03-1973 te Vishoek

i3      Jan Christiaan, * 03-03-1975 te Vishoek

h5        Hans Jurie, * 07-07-1945 te Muizenberg

X 08-05-1971 Ninon LE ROUX te Bellville, * 10-12-1946, @ 23-02-1947 te Langlaagte

i1      Ilana, * 17-04-1973 te Bellville

i2      Hans Jurie (Hansie), * 10-01-1976 te Bellville

X 17-11-2001 Sonja

j1      Lianie, *

g3     Judith Magdalena, * 11-04-1912, @ 02-06-1912 te Swellendam

f7     Gerhardus Johannes Christiaan, * 28-07-1878, @ 25-08-1878, + 19-04-1956 te Swellendam

X 02-08-1910 Maria Dorothea SWART te Swellendam, * 08-01-1885, + 06-01-1924 te Swellendam

g1     Hans Jurie, * 18-01-1915, @ 07-03-1915 te Swellendam

g2     Johannes Jacobus Swart (Jannie), * 20-04-1919, @ 01-06-1919, + 07-12-1997 te Swellendam

X Elizabeth Blom CONRADIE (Elize), * 24-07-1925, + te Swellendam

h1     Gerhardus Christiaan, * 08-07-1945, @ 07-10-1945 te Swellendam

f7     XX 13-10-1936 Catharina Wilhelmina Francina DU TOIT te Swellendam, * 1914?

g3     Maria Groenewald, * 05-01-1938, @ 06-03-1938 te Swellendam

X 30-07-1960 Jacobus Christiaan LE ROUX te Swellendam, * 1936?

g4     Judith Magdalena Groenewald, * 11-09-1943

f8     Christoffel Johannes, * 26-03-1880, + 12-04-1967 te Swellendam

X 22-03-1910 Maria Magdalena Albertha UYS te Swellendam, * 03-12-1879, + 02-05-1960 te Swellendam

g1     Maria Magdalena Joubert (Miemie), * 30-08-1913, @ 05-10-1913 te Swellendam

f9     Gabriël Jacobus, * 10-1882. Klein oorlede.

f10   Judith Magdalena Maria Geertruida, * 03-11-1885, @ 06-12-1885 te Swellendam, + 03-12-1943

X 02-12-1913 Pieter Christiaan KUNZ te Swellendam, * 1886?

e2     Maria Elizabeth Hendrika, * 19-06-1844, @ 01-09-1844 te Swellendam

X 05-03-1872 Frederik Jacobus STEYN te Swellendam, * 14-04-1846

e3     Louis Jonas, * 21-08-1849, @ 18-11-1849 te Swellendam, + 18-08-1930

X 29-09-1874 Susanna Johanna Geertruida SWART te Swellendam, * 21-09-1850 te Bredasdorp, + 10-07-1914 te Dipkasmond, Swellendam

f1     Maria Dorothea, * 26-06-1876, @ 30-07-1876 te Swellendam, + 05-09-1954

X 17-03-1903 Jacob Jacobus Francois VAN EEDEN, * 26-09-1873 te Swellendam, + 17-09-1948 te Bredasdorp

g1     Jacob Jacobus VAN EEDEN, * 02-10-1913 te Swellendam, + 17-10-1966 te Bredasdorp

X 28-12-1941 Mimmie VAN BREDA, * 27-04-1921

h1     Maria Elizabeth VAN EEDEN, * 02-07-1945

X 04-09-1965 Frederik Ryk Ludolph NEETHLING, * 26-02-1940, + 25-08-1996 te Bredasdorp

f2     Zacharya Geertruyda, * 09-03-1879, @ 27-04-1879, + 12-06-1963 te Swellendam

f3     Susanna Johanna, * 26-10-1880, @ 19-12-1880 te Swellendam

f4     Louise Gertruida, * 31-08-1882, @ 29-10-1882 te Swellendam

f5     Anna Dorothea, * 05-08-1884, @ 19-10-1884 te Swellendam

f6     Louis Jonas, * 21-12-1885, @ 14-02-1886, + 12-01-1962 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f7     Judith Magdalena, * 05-10-1887, @ 27-11-1887 te Swellendam, + 29-11-1944 te Bredasdorp

X Willem Michiel Petrus MATTHEE, * 07-1881 te Caledon, + 05-03-1943 te Bredasdorp.

g1     Maria Dorothea MATTHEE

X NN VAN EEDEN

f8     Jacoba Maryna, * 25-12-1889, @ 16-02-1890 te Swellendam

X 04-10-1938 Daniël BESTER te Swellendam, * 1890?

f9     Elizabeth Margaretha, * 31-03-1892, @ 15-05-1892 te Swellendam

X Johanna Catharina SWART (manspersoon), * 19-07-1896

e4     Zacharya Geertruida, * 26-07-1851, @ 19-10-1851 te Swellendam

X 07-10-1873 Willem Jacobus STEYN (wewenaar) te Swellendam, * 1840?

e5     Gerhardus Johannes Christiaan, * 03-10-1853, @ 25-12-1853 te Swellendam

e6     Gabriël Jacobus, * 08-12-1856, @ 08-02-1857 te Swellendam, + 20-02-1922 te Vrededorp, Johannesburg

X Catharina Dorothea Elizabeth BADENHORST te Smithfield

f1     Louis Jonas, * 14-10-1891, @ 29-11-1891 te Smithfield

f2     Johanna Dorothea, * 06-11-1893, @ 24-12-1893 te Smithfield.Waarskynlik jonk oorlede, want sy word nie in 1922 genoem op haar pa se sterfkennis nie, en vgl f7.

f3     Maria Elizabeth

X Lourens Jacobus VAN STADEN

f4     Gabriël Jacobus Badenhorst, * 09-07-1903

f5     Catharina Dorothea, * 14-10-1905

f6     Cornelia Dina, * 28-10-1907

f7     Dorothea Johanna, * 29-12-1911

e7     Jacobus, * 05-03-1860, @ 15-04-1860 te Swellendam

X 02-12-1884 Hester Magdalena VAN EEDEN te Swellendam, * 1861?

f1     Louis Jonas, * 30-07-1885, @ 01-11-1885 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f2     Frederik Jacobus Van Eeden, * 27-07-1886, @ 31-10-1886 te Swellendam, + 1935 te Johannesburg

X 05-08-1914 Anna Margaritha JOHNSON te Fordsburg, * 1896?

g1     Christina Magdalena, * 06-05-1916

X 06-10-1934 Johannes Hendrikus OOSTHUIZEN te Johannesburg-Oos, * 1910?

g2     Jacobus (Koos), * 29-12-1917, @ 14-04-1918 te Fordsburg

X Connie

h1     Robin Frederick, * 14-10-1948

[Robin was vir 20 jaar veearts te Empangeni en het later as dosent by Onderstepoort opgetree. Werk sedert 09-2002 in Londen en woon later (2010) in Johannesburg.]

X 19-01-1974 Louisa Anna KOELEWYN (Loesje) te Roodepoort, * 19-02-1950

i1      Anneke, * 22-09-1975 te Kroonstad

X Zlatko DOBRONIC, *

[Anneke woon (2010) in Johannesburg.]

i2      Robin Frederick (Rob), * 05-07-1978 te Kemptonpark

[Rob was WP-rugbyspeler en speel sedert 2007 rugby in Frankryk.]

i3      Edrich, * 09-10-1982 te Empangeni

X 17-11-2008 Lizere MALAN te Muldersdrift, * 26-08-1985 te Empangeni

i3      XX 12-05-2018 Candice Verity HUNTER te Johannesburg, * 1983 te Vereeniging

[Edrich het ’n graad op Pukke verwerf. Hy is (2020) ’n BBBEE-spesialis en Candice is ’n prokureur wat op petroleum fokus. Hulle woon in Sandton, Johannesburg.]

h1     XX Agnes FERREIRA (later X VAN ZYL), * 14-02-1926 te Caledon, + 30-07-2020 te Roodepoort

g3     Ole, @ 14-03-1920 te Fordsburg. Baie klein oorlede.

g4     Anna Margaretha, * 20-01-1921, @ 12-06-1921 te Vredelust, Johannesburg

X Wessel VAN OUDTSHOORN

g5     Dorothea Elizabeth, * 02-06-1922, @ 10-12-1922 te Vredelust

X Karel DE BLANCH

g6     Jacomina Maria, * 02-01-1924, @ 10-08-1924 te Johannesburg-Oos

X 31-07-1943 James Richard TREMPER te Johannesburg-Oos, * 1915?

g7     Zachreida Gertruida (Ouie), * 18-08-1925, @ 08-11-1925 te Johannesburg-Oos, + 24-09-2002

X 22-08-1942 Gerhardus Petrus VAN HEERDEN te Johannesburg-Oos, * 1920?

g7     XX Richard Leadway O’BRIEN

g8     Ole Johanna Gertruida, * 10-09-1927, @ 08-01-1928 te Johannesburg-Oos, + 20-05-1979

X Jacobus VAN RENSBURG

g9     Hester Magdalena, * 02-07-1929, @ 22-12-1929 te Johannesburg-Oos

X Evert EHLERS

h1     Marietjie EHLERS

X KRUGER

g10   Malie, * 20-03-1931, @ 11-10-1931 te Johannesburg-Oos

X Japie MELLET

g11   Frederick Jacobus Van Eeden (Freek), * 05-01-1933, @ 10-02-1933 te Johannesburg-Oos

X Jacoba Lorika REYNDERS (Rika), * 07-04-1940 te Johannesburg

h1     Frederick Jacobus (Frik), * 28-11-1963, @ 02-02-1964 te Westdene, Johannesburg, + 11-11-2009. Skofbaas by Libanon-myn. Verongeluk met motorfiets op pad werk toe.

X 02-07-1982 Sanet Hester BEYERS te Westonaria, * 05-04-1966 te Brixton

i1      Norman, * 29-11-1982 te Westonaria

X 01-10-2005 Madelein Annalize ROSSOUW te Randfontein, * 25-07-1978 te Pietermaritzburg

[Norman het sy opleiding aan Damelin-Kollege gekry en hy werk (2020) vir die Connect-Group in Sandton. Madelein werk vir Bizextend in Weltevredenpark.]

j1      McKayla Magdalena, * 04-03-2004 te Johannesburg

j2      Alexander Frederick (Alex), * 21-04-2017 te Krugersdorp

i2      Chantel, * 03-09-1986 te Carletonville

X 06-02-2010 Daniel Ascen Sao DA GAMA te Randfontein, % 2011, + 07-02-2016

j1      Darren Linde DA GAMA, * 21-07-2006 te Randfontein

j2      Dillyn DA GAMA, * 13-07-2011 te Krugersdorp

i2      V 2011 Willem Jacobus PRINSLOO (Willie), * 30-10-1985 te Potchefstroom

[Chantel werk vir Glasfit en Willem het sy eie bedryf, Renovations and Maintenance Specialists. Hulle woon in Randfontein.]

h2     Anna Margaretha (Anita), 26-05-1972

X JORDAAN

g12   Louis Jonas, * 22-08-1934, @ 09-12-1934 te Johannesburg-Oos, + 31-12-1980

X 22-05-1960 Elisabeth Catharina VAN DER MERWE te Johannesburg, * 14-03-1944 te Johannesburg

h1     Frederick Jacobus (Kobus), * 30-05-1962, @ 05-03-1962 te Westdene, + 02-08-2011 te Johannesburg

X 27-09-1987 Jane PADDOCK te Johannesburg, * 06-03-1969 te Johannesburg

[Kobus is (2010) ’n loodgieter met ’n eie besigheid wat die afgelope 23 jaar kontrakwerk vir Wits-Universiteit doen. Hy hou van die natuur en van jag. Jane is in die eiendomsbedryf en hou van handwerk en scrapbooking.]

i1      William Charles, * 19-01-1986 te Alberton

X 21-03-2009 Crystal Bridget CARWARDINE te Alberton, * 06-06-1985 te Rhodesië

[William studeer (2010) vir sy PPL-Lisensie en werk in sekuriteit. Crystal werk in ’n dokter se spreekkamer. Hulle het ’n passie vir familie en geskiedenis.]

i2      Jaque Lewies, * 23-09-1988 te Alberton

V Nadine BADENHORST, * 03-09-1989 te Krugersdorp

[Jaque werk (2010) as IT-ingenieur by Galix. Hy hou van die natuur en van diere.]

j1      Payten-Lee, * 01-04-2008 te Alberton

i3      Monica, * 11-01-1994 te Johannesburg

[Monica is (2010) in Gr 10 by Dinamika-Hoërskool. Sy hou van perdry en perdesport.]

X GELDENHUYS

h2     Sarel Johannes (Sakkie), * 17-08-1964, @ 06-12-1964 te Westdene. Ouditeur.

h3     Leon, * 28-04-1967, @ 03-09-1967

f3     Anna Margaretha, * 17-02-1888, @ 15-04-1888 te Swellendam, + 08-06-1969 te Sybrandpark

X Theunis Johannes VOLSCHENK, * 14-06-1886, @ 02-09-1886 te Wynberg (Seun: Willem Kleynhans van Kommetjie)

f4     Jacobus Willem, * 03-03-1890, @ 01-06-1890 te Swellendam

X Susanna SMIT (Sus)

[Jacobus en Sus het in Craighallpark in Johannesburg gewoon.]

g1     Jacobus Willemse, * 25-06-1913, @ 26-08-1913 te Swellendam

X Rachel Jacoba McKNIGHT, * 09-10-1910 te Swellendam

h1     Maria Susanna, * 11-12-1937, @ 15-10-1939 te Johannesburg-Oos

h2     Jacobus Willemse, * 11-04-1940

g2     Hester Magdalena, * 06-07-1915, @ 19-02-1922 te Vredelust, Johannesburg

X Paul Nicolaas Harm LE ROUX

g3     Louis Jonas, * 09-10-1917, @ 19-02-1922 te Vredelust. Nooit getroud nie.

g4     Zacharida Gertruida, * 21-11-1921, @ 19-02-1922 te Vredelust (tweeling)

g5     Elizabeth Jacoba, * 21-11-1921, @ 19-02-1922 te Vredelust (tweeling)

g6     Anna Margaretha, * 08-01-1925, @ 03-01-1932 te Johannesburg-Oos

X PELSER

g7     Frederick Jacobus Van Eeden, * 16-10-1927, @ 03-01-1932 te Johannesburg-Oos. Nooit getroud nie.

g8     Gabriël Jacobus, * 10-07-1930, @ 03-01-1932 te Johannesburg-Oos

X 22-02-1958 Petronella Cornelia Johanna LOMBAARD te Johannesburg, * 13-06-1937

h1     Pieter Conrad Theodorus, * 10-07-1958 te Johannesburg

X 27-12-1979 Magdalena WOOD te Johannesburg, * 28-11-1962 te Pietersburg

i1      Gabriël Jacobus, * 25-04-1980 te Johannesburg

i2      Pieter Conrad Theodorus, * 08-10-1981 te Johannesburg

i3      Petronella Margarietha, * 19-01-1983 te Johannesburg

h2     Gabriël Jacob Van Eeden, * 12-10-1959 te Johannesburg

X 19-01-1981 Cathalene DELPORT te Johannesburg, * 12-07-1962 te Port Elizabeth

h3     Barend Jacobus, * 06-10-1960 te Johannesburg

X 27-01-1982 Gertruida DU TOIT te Johannesburg

h4     Petronella Cornelia Susanna, * 07-03-1963 te Johannesburg

X 19-07-1981 Mark FALLET te Johannesburg, * te Winchester, Engeland

h5     Gert Van Deventer, * 19-07-1965 te Johannesburg

h6     Frans Louis, * 01-01-1968 te Johannesburg

g9     Jacob Van Eeden, * 26-06-1933, @ 16-04-1939 te Johannesburg-Oos

f5     Hester Magdalena, * 29-08-1895, @ 03-11-1895 te Swellendam. Nooit getroud nie.

f6     Zachareida Gertruida, * 1896

X Reinier Johannes Jacobus VAN TONDER, * 1895?

f7     Maria Elizabeth (Mill), * 12-02-1898, @ 03-04-1898 te Swellendam

X 10-10-1917 Louwrens Jacobus VAN STADEN te Fordsburg, * 1893?

f7     XX Jacobus Johannes VIVIERS

g1     Boet VIVIERS

X Edie

f8     Elizabeth Jacoba (Bettie), * 31-08-1900, @ 04-11-1900 te Swellendam

X 06-10-1925 Jan Tobias LAUBSCHER te Johannesburg-Oos, * 09-08-1898, @ 04-11-1898 te Riebeek-Kasteel, + 14-05-1972 te Retreat

f9     Hans Jurie, * 13-10-1903, @ 03-01-1904 te Swellendam

f10   Dorothea Elizabeth Jacoba, * 17-12-1904, @ 09-04-1905 te Swellendam. Nooit getroud nie.

g1     Louis Jonas

X Marjorie WEBSTER

[Louis het by sy tante Bettie (f8) in Johannesburg grootgeword. Dit is onbekend wanneer en hoe sy eie ma oorlede is.]

h1     Lional, * 21-06-1957 te Welkom

X 24-07-1992 Charlene WALLACE

[Lional woon op ’n kleinhoewe buite Durbanville waar hy ’n masjienbou-onderneming het.]

f11   Jacob Jacobus, * 01-08-1907, @ 03-11-1907 te Swellendam. Nooit getroud nie.

 

NASATE VAN MARIA JACOBA WILHELMINA, DOGTER VAN HANS JURGEN (c3)

 

d5     Maria Jacoba Wilhelmina, * 02-09-1820, @ 10-12-1820 te Swellendam

X 08-01-1849 Johannes Cornelis Matthys WOLFAARD te Swellendam

 

NASATE VAN MARIA HENDRIKA, DOGTER VAN HANS JURGEN (c3)

 

d6     Maria Hendrika, * 1821

X Hendrik Michiel EKSTEEN

 

NASATE VAN CATHARINA JOHANNA, DOGTER VAN HANS JURGEN (c3)

 

d7     Catharina Johanna, * 27-04-1823, @ 28-09-1823 te Swellendam, + 15-09-1884 te Boshof

X 10-09-1849 Matthias Johannes Marthinus STEYN (Maatjan), * 02-02-1830

e1     Maria Helena STEYN

X 16-07-1877 Dirk Cornelius UYS te Boshof

f1     Johannes Marthinus UYS, * 13-10-1880, @ 05-12-1880 te Boshof

f2     Catharina Johanna UYS, * 04-10-1883, @ 03-02-1884 te Boshof

f3     Maria Catharina UYS, * 05-02-1885, @ 06-06-1886 te Boshof

f4     Hermanus Christiaan UYS, * 23-12-1887, @ 01-04-1888 te Boshof

f5     Susanna Magdalena UYS, * 30-07-1890, @ 02-11-1890 te Boshof          

e2     Johannes Marthinus STEYN

X 25-11-1878 Anna Elizabeth KOK te Boshof

f1     Johannes Martinus STEYN, * 08-12-1879, @ 28-03-1880 te Boshof.Jonk oorlede.

f2     Johan Hendrik Christoffel STEYN, * 20-12-1880, @ 27-03-1881 te Boshof

f3     Johannes Martinus STEYN, * 08-04-1883, @ 03-06-1883 te Boshof

f4     Jacob Wijnand STEYN, * 22-04-1885, @ 31-05-1885 te Boshof

f5     Louis Jonas STEYN, * 06-12-1886, @ 09-01-1887 te Boshof

f6     Maria Magdalena STEYN, * 02-11-1888, @ 06-01-1889 te Boshof

f7     Hermanus Christiaan STEYN, * 21-01-1891, @ 02-03-1891 te Boshof

e3     Louis Jonas STEYN

X 25-06-1884 Susanna Magdalena Petronella UYS te Boshof

f1     Johannes Marthinus STEYN, * 24-06-1885, @ 02-08-1885 te Boshof

f2     Louisa Jonas STEYN, * 13-06-1887, @ 07-08-1887 te Boshof

f3     Francina Elizabeth STEYN, * 26-06-1889, @ 01-09-1889 te Boshof

f4     Catharina Johanna STEYN, * 28-06-1891, @ 06-09-1891 te Boshof

f5     Wilhelm STEYN, * 24-12-1892, @ 05-02-1893 te Boshof

f6     Susanna Magdalena STEYN, * 28-02-1895, @ 05-05-1895 te Boshof

f7     Cornelia STEYN, * 05-04-1897, @ 18-07-1897 te Boshof

e4     Catharina Magdalena STEYN, * 1857 te Swellendam, + 28-10-1933 te Klipkuil, distrik Boshof

X 12-03-1877 Wynand Louw DU PLESSIS te Boshof

f1     Wynand Louis DU PLESSIS, * 15-09-1878, @ 27-10-1878 te Boshof

f2     Catharina Johanna Magdalena DU PLESSIS, * 15-01-1880, @ 15-02-1880 te Boshof

X 29-06-1915 Johan Matthys DU PLESSIS

f3     Johannes Marthinus DU PLESSIS, * 13-05-1881, @ 03-07-1881 te Boshof

f4     Maria Jacoba DU PLESSIS, * 12-05-1883, @ 01-07-1883 te Boshof.Sy word nie genoem op haar ma se sterfkennis van 1933 nie.Vermoedelik jonk oorlede.

f5     Susanna DU PLESSIS, * 10-02-1887, @ 17-04-1887 te Boshof

X Stephanus Johannes BECKER

f6     Gesina Maria DU PLESSIS, * 18-02-1891, @ 05-04-1891 te Boshof

X 31-07-1917 Louis Jonas STEYN

e5     Susanna Magdalena STEYN, * 1859, + 12-07-1906 te Welgedacht, distrik Boshof

X 14-02-1877 Sarel Petrus Francois DU PLESSIS te Boshof

[Hulle het geen kinders gehad nie.]

e6     Hermanus Christiaan STEYN

e7     Gertruida Catharina STEYN

X 18-08-1890 Bartholomeus ZAAIMAN te Boshof, + 15-01-1893

1.10      SUIDPUNTERS (b1c3d8)

d8     Jan, * 05-09-1825, @ 26-12-1825 te Swellendam

X

e1     Hans Jurie

X

f1     Jan, * 05-03-1900, + 17-05-1964

X Anna Catharina VAN DEVENTER, * 24-07-1902, + 31-05-1979

[Jan en Anna het ook twee dogters gehad wat albei jonk oorlede is. Hulle is op Napier in ongemerkte grafte begrawe. Jan was ’n werktuigkundige aan vliegtuie in die Tweede Wêreldoorlog.]

g1     Hans Jurie, * 14-02-1930, + 25-01-1986

[Hans was Duitse onderwyser in Worcester en het op Napier gaan aftree.]

X Winifred Edith BROWN, * 13-03-1934,+ 11-07-2003

h1     Jan-Martin, * 07-05-1963 te Clanwilliam, + 24-08-2008

X Patricia Sandra LANGENBERG te Kaapstad, * 27-09-1968 te Kaapstad, %

i1      Louis Roche, * 23-02-1989 te Kaapstad, + 14-03-2010 te Saldanha

[Louis is in ’n motorfietsongeluk oorlede.]

h2     Hans Jürgen, * 15-08-1966 te Clanwilliam

X 07-05-1988 Linda DU PLESSIS te Villiersdorp, * 02-04-1969 te Clanwilliam, % 12-04-2000

i1      Quintin, * 16-11-1989 te Caledon

X 06-05-2017 Piétrie Zoanita MORTON te Gansbaai, * 02-01-1990 te Worcester

[Quintin woon (2017) in Kaapstad en werk in die IT-bedryf.]

i2      Shaun, * 01-03-1993 te Caledon

[Shaun woon (2017) in Randburg en is ’n ingenieur by Transnet in Johannesburg.]

X 21-09-2019 Andrea LE ROUX te Worcester, * 23-05-1993 te Kaapstad

[Andrea werk as administrateur by Print Outsource International in Johannesburg.]

 

NASATE VAN ELIZABETH MARGARETHA, DOGTER VAN HANS JURGEN (c3)

 

d9     Elisabeth Margaretha, * 12-10-1827, @ 17-08-1828 te Swellendam

X 26-02-1849 Andries Frederik Willem STEYN te Swellendam * 20-12-1827, + 06-03-1905

[Volledige gegewens is te vind in JW Jonker: “Die nasate van AFW Steyn en EM Linde”, 2004]

e1     Maria Hendrika Johanna STEYN, * 03-03-1850, +

X 05-05-1874 Johannes Stephanus STEYN (Jan), * 03-02-1844

f1     Jacobus Arnoldus STEYN, * 05-04-1875, + 04-10-1958

f2     Andries Frederik Willem STEYN, * 15-08-1876

f3     Elisabeth Margaretha STEYN, * 05-07-1878

f4     Johannes Stephanus STEYN, * 30-03-1880

f4     Rachel Petronella STEYN, * 24-11-1882

e2     Johannes STEYN (Hans), * 09-08-1851, + 15-09-1922

X 30-03-1875 Barbara Wilhelmina STEYN (Bappie), * 05-12-1856 te Bruintjiesrivier

f1     Rachel Petronella STEYN (Pietjie), * 25-01-1876, + 02-01-1960

f2     Andries Frederik Willem STEYN, * 19-08-1877, + 18-03-1932 te Malmesbury

f3     Elizabeth Margaretha STEYN, * 07-06-1880

f4     Barbara Wilhelmina STEYN, * 03-01-1882

f5     Jacobus Arnoldus STEYN (Stadige Koos), * 20-08-1883, + 09-08-1967

f6     Johannes Hermanus STEYN (Kort Hansie), * 17-10-1885, + 24-06-1959

f7     Anna Margaretha STEYN, * 23-09-1887 (Jonk oorlede)

f8     Hans Jurie STEYN, * 06-05-1889, + 18-03-1961

f9     Johannes Stephanus STEYN (Jan), * 09-08-1891, + 14-10-1990 te Bonnievale

f10   Maria Hendrika Johanna STEYN, * 23-07-1893, + 24-04-1959

f11   Gideon Francois STEYN, * 14-08-1896, + 07-11-1959

e3     Hans Jurie STEYN (Kwaai Jurie), * 20-06-1853, +

e4     Andries Frederik Willem STEYN, * 24-09-1855, + 14-09-1940

X Cornelia Christina STEYN, * 23-04-1861

f1     Johanna Wilhelmina STEYN, * 26-12-1880, + 09-06-1962

f2     Andries Frederik Willem STEYN (Ouneef), * 09-04-1882, + 08-02-1960

f3     Elizabeth Margaretha STEYN, * 31-03-1883, + 1956

f4     Cornelia Christina STEYN (Collie), * 01-02-1885, + 26-12-1973

f5     Maria Hendrika Johanna STEYN (Maraai), * 25-07-1886, + 02-11-1963

f6     Barbara Isabella STEYN, * 25-04-1888, + 27-01-1960

f7     Catharina Magdalena STEYN (Kit), * 03-09-1889, + 17-07-1967

f8     Petrus Paulus STEYN (Pieter), * 15-04-1891, + 05-04-1965

f9     Elsie Sophia STEYN, * 14-12-1893, + 16-03-1953

[Elsie is getroud met Theunis Lodewyk LINDE (Theuns Gouetand, b1c3d1e8f7) uit die Voorrechtsvleiers.]

f10   Susanna Martha STEYN (Soes), * 16-12-1895, + 05-02-1985

f11   Hansje Petronella STEYN, * 12-12-1897, + 06-02-1962

f12   Theunisa Lovina STEYN (Tool), * 08-11-1901, + 13-05-1983

f13   Johanna Jurina Anna STEYN (Jurine), * 23-01-1903, + 27-02-1973

[Jurine is getroud met Dirk Cornelis LINDE (b1c3d1e8f10) uit die Voorrechtsvleiers.]

e5     Catharina Magdalena STEYN (Kato), * 16-11-1858, +

X Willem Jacobus VAN ZYL

[Willem en Kato het in Montagu gewoon.]

f1     Elizabeth Margaretha VAN ZYL (Beth), * 10-04-1882, + 28-04-1968

f2     Fredrika Johanna VAN ZYL (Hannie), * 05-07-1884, + 10-07-1966

f3     Andries Frederick Willem VAN ZYL (Kurk), * 26-05-1886, + 10-01-1965

f4     Catharina Magdalena VAN ZYL (Kitty), * 19-01-1889, + 30-12-1924

e5     XX Dawid Petrus BURGER

f5     Johannes BURGER (Hans), 18-12-1893, + 20-08-1980

f6     Fien BURGER

f7     Dawid Petrus BURGER, * 20-11-1896, + 03-12-1973

f8     Miem BURGER

f9     Hans Jurie BURGER, * 10-08-1898, + 09-08-19??

e6     Elizabeth Margaretha STEYN (Bet), * 15-05-1861, + 29-06-1935

X Jacobus Petrus CILLIERS, * 10-12-1852, + 25-07-1942

[Jacobus en Bet het Vrystaat toe verhuis en by Petrus Steyn gebly.]

f1     Jan Sebastiaan CILLIERS, * 24-02-1882, + 25-05-1971

f2     Elizabeth Margaretha CILLIERS (Lizzie), * 16-09-1883, + 09-07-1921

f3     Anna Elizabeth CILLIERS (Ankies), * 08-06-1885, + 14-06-1976

f4     Andries Frederik Willem CILLIERS, * 14-07-1887 te Riversdal, + 11-04-1972

f5     Jacob Petrus CILLIERS, * 12-07-1889, + 28-06-1914

f6     Johannes Jacobus CILLIERS (Hans), * 15-07-1891, + 10-06-1978

f7     Abraham Albertus CILLIERS, * 23-06-1893, + 04-05-1975

f8     Hans Jurie CILLIERS, 11-09-1895, + 25-06-1987

f9     Maria Hendrika Johanna CILLIERS, * 21-10-1896, + ??-07-1977

f10   Zacharias Johannes CILLIERS, * 16-08-1898

f11   Hermanus Christiaan CILLIERS (Manie), * 1900, + 07-09-1953

f12   Louis Jonas CILLIERS (Lewies), * 25-04-1905, + 24-08-1963

f13   Zacharyda Gertruida Rabie CILLIERS, * 20-04-1907

e7     Hermanus Christiaan STEYN (Manie), * 20-02-1865, + 20-10-1934

X 1888 Cornelia Maria CULLEN (Kitty), * 19-12-1861, + 1958

[Manie het geboer op die plaas Kliphoogte langs die Leeuwrivier wes van Swellendam.]

f1     Andries Frederik STEYN (Andries Koning), * 31-08-1890, + 13-08-1970

f2     Jonah William Cullen STEYN, * 05-10-1891, jonk oorlede

f3     Elizabeth Judith STEYN (Bessie), * 04-04-1893, + 17-03-1927

[Bessie is getroud met Frederik Jacobus (Fred) Linde, b1c3d1e3f14.]

f4     Elizabeth Margaretha STEYN, * 24-09-1894, + 11-11-1894

f5     Hermanus Christiaan STEYN (Herman Dentis), * 27-01-1897, + 09-08-1955

e8     Louis Jonas STEYN, * 11-11-1867, + 11-06-1947

X 31-07-1894 Elsje Maria Diederika LINDE (Ellie), * 25-04-1868, + 1957

[Ellie was die dogter van Hans Jurie Linde en Barbara Isabella Steyn, b1c3d1e3f3.]

f1     Andries Frederik Willem STEYN, * 08-09-1895, + 07-04-1974

f2     Barbara Isabella STEYN (Bappie), * 15-01-1897, + 23-10-1961

f3     Elizabeth Margaretha STEYN (Bet), * 15-11-1899, + 1982

f4     Elsje Maria STEYN (Ella/Dol), * 09-02-1901, + 10-02-1976

f5     Maria Hendrika STEYN, * 28-10-1903, + 15-03-1990

f6     Johanna Wilhelmina STEYN, * 23-01-1907, + 31-12-1980

e9     Pieter Christiaan STEYN (Piet-onder-die-Hoogte), * 04-06-1873, + 21-08-1964

X 22-08-1899 Anna Elizabeth Johanna STREICHER, * 22-06-1877 te Swellendam

f1     Zacharyda Gertruida STEYN (Sagry/Sussie), *02-08-1900, + 08-08-1986

f2     Andries Frederik Wiullem STEYN (Boeta), * 08-02-1902, + 31-05-1992

f3     Barend Albertus STEYN (Boetie Ben), * 02-07-1903, + 28-07-1982

f4     Elizabeth Margaretha STEYN (Bet), * 26-11-1904, + 06-06-1989

f5     Anna Elizabeth Johanna STEYN, * 25-07-1906, + 12-1985

f6     Maria Hendrika Johanna STEYN, * 14-05-1908. +

f7     Johanna Elsabe STEYN, * 06-05-1910, +

e9     XX Johanna Wilhelmina STEYN (Hannie), * 29-05-1891, + 08-09-1981

f8     Pieter Christiaan STEYN (Piet), * 29-11-1914, + 08-06-1977

f9     Theunis Lodewyk STEYN, * 16-08-1916, + 25-06-1992

f10   Johannes STEYN (Hans), * 20-02-1920, +

f11   Jacobus Adriaan Eksteen STEYN (Koos), * 11-11-1921, +

f12   Hans Jurie STEYN, * 10-02-1923, +

f13   Dirk Coetzee STEYN, * 12-03-1925, + 10-08-2003

f14   Hermanus Christiaan STEYN (Manie), * 26-10-1926, +

f15   Aletta Johanna STEYN (Alta), * 04-05-1933, +

1.11      RIETFONTEINERS (b1c3d10)

d10   Gerhardus Johannes, * 25-02-1830, @ 14-05-1830 te Swellendam

X 12-06-1854 Maria Catharina STEYN te Swellendam

e1     Catharina Magdalena, * 18-12-1855, @ 02-03-1856 te Swellendam, + 23-01-1917

X 22-12-1879 Henry PACE, * 18-05-1849 te Riversdal

e2     Hans Jurie Hermanus, * 17-01-1858, @ 27-06-1858 te Swellendam

e3     Gerhardus Johannes, * 20-09-1859, @ 13-11-1859 te Swellendam, + 1866? (vgl e7)

e4     Hermanus Christiaan, * 25-03-1861, @ 12-05-1861 te Swellendam

X Susanna Jacoba STEYN

e5     Maria Hendrika Christina, * 16-03-1863, @ 14-06-1863 te Swellendam

e6     Susanna Magdalena Jacoba, * 28-03-1867, @ 02-05-1867 te Swellendam

e7     Gerhardus Johannes, * 22-09-1870, @ 18-12-1870 te Swellendam

X Jacoba Elizabeth VAN DER VYVER

f1     Johannes Jurie (Hans), * 17-01-1906, + 15-02-1981

X 16-05-1931 Susanna Magrieta CRAFFORD (Sannie), * 01-06-1912

g1     Gerhardus Johannes, * 30-04-1934

X Poppie, * 31-05-19??

g2     Christina Johanna (Kitty), * 30-05-1937

X 08-11-1958 Abraham Daniël Jan DE VILLIERS, * 03-02-1936, + 11-05-2008

h1     Lindra DE VILLIERS, * 28-09-1960

X 28-11-1981 Hendrik Coenraad JOOSTEN (Hennie), * 02-08-1959

i1      Jani JOOSTEN, * 12-06-1989

i2      Hendrik JOOSTEN, * 13-12-1994

h2     Christa DE VILLIERS, * 13-06-1962

X 14-12-1985 Frederick Johannes Faculyn GOUS (Vrede), * 26-10-1956

h3     Juanita DE VILLIERS, * 01-08-1967

X 09-09-1989 Adriaan Cornelius HIGGS (Attie), * 02-12-1965

i1      Juan Adriaan HIGGS, * 11-10-1993

i2      Kevin HIGGS, * 08-09-1996

g2     XX HARDING

g3     Cornelis Petrus (Neels), * 27-10-1939, + 13-04-2021

X 05-10-1965 Elizabeth Margaretha STREICHER (Elise), * 27-11-1939

h1     Juriaan, * 11-05-1966

X 25-02-1995 Linda MOUTON, * 10-05-1967

i1      Lisa, * 17-01-2000

g4     Johannes Jurie (Hannes), * 22-09-1941

X 03-03-1968 Sara Susanna ERASMUS (Sarie), * 05-03-1946

h1     Johannes Jurie (Jurie), * 10-09-1969

X 11-04-1991 Caroline Rentia NELSON, * 16-02-1970

i1      Anel, * 31-01-1993

i2      Johannes Jurie (Jurie), * 13-03-1995

[Jurie was ’n vermaarde rugby-buitesenter van die Afrikaanse Hoër Seunskool in Pretoria en het in 2012 en 2013 in die SA Skolespan gespeel.]

h2     Rene, * 23-06-1968

X 10-10-1990 Eugene LE MAITRE, * 21-06-1969

i1      Eugene LE MAITRE, * 13-02-1992

i2      Sane LE MAITRE, * 19-10-1995

i3      Rehan LE MAITRE, * 18-04-2002

h3     Suritha, * 30-01-1973

X GJA PREVOO

i1      Micheal PREVOO, * 24-11-1997

i2      Sabastiaan PREVOO, * 05-07-2000

g5     Christo Crafford (Chris), * 23-03-1954

f2     Gerhardus Johannes (Gert), *

X Sarah LA GRANGE

g1     Gert, * 08-10-1925

g2     Joan, * 11-12-1927

g3     Evert, * 20-04-1930

g4     Liwies, * 28-10-1935

f3     Izak Bartholomeus

f4     Maria Catharina (Miem)

X Stoffel CRAFFORD (Lood)

g1     Lettie CRAFFORD

g2     Rienie CRAFFORD

g3     Rosie CRAFFORD

X Nellis NEL

g4     Jan CRAFFORD

X Corna

g5     Christoffel Frederick CRAFFORD

g6     ? CRAFFORD

g7     Gert CRAFFORD

f5     Johanna Maria (Hanna), * 14-08-1914

X LOUBSER

g1     Johan LOUBSER

f5     XX ESTERHUIZEN

f5     XXX Jan VAN DER VYVER

f6     Jacoba Elizabeth (Kowie), *

X HOUGH

g1     Frank HOUGH

f7     Lewies Francios

X Johanna Margaretha LA GRANGE (geb MARAIS)

f8     Susanna Catharina (Sampie)

1.12      LINDESHOFFERS (b2)

d11   Anna Susanna Magdalena Dirklina, * 27-11-1834, @ 18-01-1835 te Swellendam

X 25-05-1857 Fredrik Johannes Hendrik HEIJNS te Swellendam

d12   Lefina Elizabeth Christina, * 18-02-1838, @ 17-11-1838 te Swellendam

c4     Catharina Elizabeth, @ 06-10-1799 te Swellendam

X 04-11-1822 Hendrik Johannes KRAUKAMP te Swellendam, * 28-08-1803

c5     Magdalena Susanna, @ 27-06-1802 te Swellendam, + 15-09-1855 te Swellendam

X 02-11-1822 Jacobus GROENEWALD te Swellendam

c5     XX 09-12-1839 Gideon Willem VAN EEDEN te Swellendam,* te Hopetown, @ 16-04-1797, + 12-04-1856 te Bosjesmanspad, Swellendam

b2     Jacobus, * 16-09-1760, @ 17-11-1760 te Stellenbosch, + 02-05-1843 op Oudekraal, Riviersonderend

X 11-08-1782 Johanna Francina GROENEWALD, * 16-06-1762 op Driefontein, distrik Caledon, + 22-03-1853 te Riviersonderend in die ouderdom van 90 jaar, 9 maande en 6 dae

[Jacobus was ’n dapper man wat deur genl Janssens vertrou is om hom op talle militêre ekspedisies, onder andere na die grensgebied, te vergesel. As beloning vir sy dapperheid het hy die plaas De Oudekraal, waar hy aan die Sonderendrivier gaan woon het, en ’n silwerbeker met ’n inskripsie ontvang. Toe die Engelse in 1806 in Tafelbaai aankom, het Jacobus as een van die generaals van die 225 berede Swellendamse krygers die verdedigers te hulp gesnel. Toe die burgers by geleentheid voor die Engelse moes terugval, het Linde sy manne beveel om agterstevoor op hulle perde te ry om die vyand in die vlug onder die lood te kan steek. Later jare het hy aan verskeie grensoorloë deelgeneem en was tot sy tagtigste jaar hoof van die Swellendamse kommando. Hy het verskeie plase as geskenk gekry vir sy deelname aan die militêre bedrywighede. Hy is begrawe in die kerkhof op die plaas Leeukraal langs die Sonderendrivier. Langs die huidige N2, ’n paar kilometer oos van Cooperstasie (net oos van die Gouritsrivier) waar die pad na Vleesbaai uitdraai, is ’n landmeterbaken op ’n heuwel noord van die pad na hom vernoem. Dit staan vandag nog as Lindeberg bekend.]

c1     Elisabeth Johanna, @ 23-11-1783, + voor 1808 in die Oos-Kaap

X 22-03-1801 Jurie Johannes KEMP te Kaapstad, @ 28-03-1779, + 1808 in die Oos-Kaap

d1     Johanna Elizabeth KEMP, @ 26-12-1803

X 03-06-1820 Thomas Ignatius FERREIRA te Uitenhage, @ 16-10-1796

e1     Thomas Ignatius FERREIRA, * 30-10-1821 te Uitenhage

X 07-10-1844 Susanna Elizabeth BÜCHNER, * 1828?, + 06-11-1873 te Alexandrië

c2     Catharina Elizabeth, @ 10-07-1785, + 1817?

X Hans Jacob BEUKES, @ 30-01-1785 te Stellenbosch

d1     Mattheus Gerhardus BEUKES, @ 15-01-1809

X Hendrina Petronella UYS, * 1896? te Patryskraal, distrik Bredasdorp

d2     Dina Margaretha BEUKES, * 30-09-1811, @ 20-10-1811 te Caledon

X 06-01-1828 Johannes Hendrik HUMAN te Somerset-Oos, * 07-10-1804, @ 17-10-1804 te Swellendam, + 09-01-1858 te Alexandria

e1     Jurie Johannes Cornelis HUMAN, * 25-10-1828 Dist Somerset, @ 19-04-1829 te Uitenhage, + 23-05-1876 te Oos-Londen

e2     Hans Jacob HUMAN, * 06-12-1830 te Alexandrië, @ 05-06-1831 te Uitenhage, + 17-10-1910 te Oos-Londen

X 11-10-1858 Emma CRONK te Alexandrië, * 1823 te Port Elizabeth, + 27-08-1909 te Oos-Londen

e3     Catharina Maria Elizabeth HUMAN, 03-08-1832 te Albanië

X 01-06-1857 Johannes Hermanus GROBBELAAR te Somerset-Oos, * 26-12-1833 te Somerset-Oos

e4     Johannes Hendrik Lodewyk HUMAN, * 10-07-1835 te Albanië

e5     Petrus Gerhardus HUMAN, * 22-06-1837 te Boesmansrivier, + 30-06-1867

X 10-05-1859 Maria Gertruida SWART

e6     Helena Petronella Cornelia HUMAN, * 07-11-1839 te Boesmansrivier

e7     Matthys Gerhardus HUMAN, * 13-08-1841 te Boesmansrivier

e8     Gerhardus Philippus HUMAN, * 25-12-1843 te Boesmansrivier, + 15-11-1915 te Komga

X Rachel Maria Elizabetha BEUKES, * 1854 te Uitenhage, + 24-11-1914 te Komga

e9     Jacobus Nicolaas HUMAN, * 28-08-1845 te Boesmansrivier

X Johanna Francina HUMAN, * 29-04-1853 te Alexandrië, + 24-09-1912 te Komga

e10   Dina Margaretha HUMAN, * 17-10-1848 te Uitenhage

d3     Johanna Francina BEUKES, * 1813, @ 08-09-1813 te Caledon

X 09-04-1843 Mattheus Gerhardus HUMAN te Uitenhage, * 17-05-1821, @ 16-06-1821 te Uitenhage

e1     Catharina Elizabeth Maria HUMAN, * 03-02-1843 te Boschjesmansrivier, dist Uitenhage

e2     Jurie Johannes HUMAN, * 12-08-1844 dist Uitenhage, @ 09-01-1845 te Boschjesmansrivier, dist Uitenhage, + 07-04-1878 dist Kingwilliamstown

X SJS VOGEL

e3     Johannes Jacob HUMAN, * 08-1847 te Port Elizabeth, + 22-10-1902 te Maclear

X Anna Catrina

e4     Helena Petronella Jacomina HUMAN, * 08-07-1848 te Boesmansrivier

e5     Matthys Gerhardus HUMAN, * 04-03-1851 te Boesmansrivier

e6     Johanna Francina HUMAN, * 29-04-1853 te Olifantshoek, dist Alexandrië, + 29-12-1912 te Komga

X Jacobus NicolaasBEUKES, * 28-08-1845 te Boesmansrivier

c3     Johanna Susanna, @ 07-10-1787, + voor 1843

X Jan Andries GILDENHUYZEN

c4     Helena Wilhelmina, @ 04-10-1789. Jonk oorlede.

c5     Anna Jacoba, @ 27-01-1792, + voor 1843

X Johannes Henricus HURTER

c6     Jacobus Nicolaas, @ 22-08-1794. Oorlede ná 1839.

c7     Hans Jurie, * 01-07-1796 te Leeuwkraal, @ 11-11-1796, + 12-09-1839. Nooit getroud nie.

c8     Johannes Christoffel (Jan), * 30-08-1798, @ 25-02-1799, + 02-06-1880 te Lindeshof

X 01-03-1823 Catharina Elisabeth LINDE (b5c10), * 25-11-1806 te Riviersonderend, @ 25-12-1806 te Swellendam, + 06-03-1844 op Oukraal, Riviersonderend

[Jan het in die voetspore van sy pa gevolg en as kommandant die burgers van Swellendam in 1846/1847 in die Oorlog van die Byl teen die opperhoofde Pato en Kreli aangevoer. Hy het in 1849 as kommandant bedank en is deur Sir Harry Smith as vrederegter aangestel. Hy is begrawe in die ou familiekerkhof op Leeuwkraal naby Lindeshof.]

d1     Isabella Maria (Nonnie), * 25-11-1823 te Lindeshof, @ 18-12-1823 te Swellendam, + 22-03-1880 te Leeuwkraal, Lindeshof

X 02-1844 Jacob Hendrik BEYERS te Caledon, * 14-12-1817 te Meerlust, + te Lindeshof

[Omdat Jan nie seuns gehad het nie, het die ou Linde-familieplaas Leeuwkraal aan die Sonderendrivier in die Beyers-familie se besit gekom. Ter gedagtenis aan die vroeëre eienaars is die omgewing Lindeshof genoem.]

e1     Johannes Linde BEYERS, * 07-04-1845 te Groot-Drakenstein, + 23-02-1904 in Kaapstad

X 24-04-1866 Anna Elizabeth HEROLD, * 12-01-1845, + 21-07-1900 te Caledon-distrik

f1     Rykje Catharina BEYERS, * 03-02-1867 te Eersterivier, + 1867. Jonk oorlede.

f2     Johannes Linde BEYERS, * 1868, + 06-09-1950 te Caledon-distrik

X Susanna Salmina VILJOEN, * 11-05-1869 te Caledon-distrik, + 08-10-1934 te Hermanus

f3     William John BEYERS, * 01-02-1870 te Caledon-distrik, + 05-02-1926 te Somerset-Wes

X Elsie Carolina HERSELMAN, * 04-08-1869 te Tarkastad, + 03-11-1929 te Heidelberg

f4     Jacob Hendrik BEYERS, * 10-11-1871, + 1871? te Caledon-distrik. Jonk oorlede, voor 1904

f5     Hendrik Philippus BEYERS, * 05-11-1873 te Caledon-distrik, + na 1904.

f6     Catharina Elizabeth Linde BEYERS, * 25-04-1875 te Caledon-distrik. Jonk oorlede.

f7     Percy Francis BEYERS * 27-05-1877 te Caledon-distrik, + na 1904.

f8     Linde BEYERS, * 09-07-1881 te Riviersonderend, + 03-10-1924 te Caledon

X Henrietta Philippina VAN HEERDEN, * 03-1884 te Tarkastad, + 01-06-1934 te Tarkastad.

[Linde was ’n kroegeienaar. Die egpaar was kinderloos.]

f9     Tobias Johannes Herold BEYERS, * 14-01-1883, + 30-10-1924 te Lindeshof

X 1908 Margaretha Elizabeth ROUX, * 14-06-1883, + 12-07-1964 te Caledon-distrik

f10   Sybil Maria BEYERS, * 03-10-1885 te Riviersonderend, + te Pretoria

X Pieter Wouter de Wet BEKKER, * 22-01-1881 te Aliwal-Noord, + 20-06-1933 te Standerton

e2     Hendrik Philippus BEYERS, * 09-05-1846 te Drakenstein, + 10-04-1935 te Lindeshof

X Maria Elizabeth WESSELS, * 16-02-1848, + 24-06-1949 te Leeuwkraal

f1     Jacob Hendrik BEYERS, * 16-01-1868 te Stellenbosch, + 15-02-1962 te Riviersonderend

X Anna Magdalena CROUS, * 01-01-1886 te Robertson

f2     Margaretha Johanna Jacoba BEYERS, * 31-10-1869 te Riviersonderend, + 26-03-1927 te Caledon

X Antonie Gysbert VILJOEN, * 21-08-1858 te Caledon-distrik, + 26-10-1918

f3     Johannes Wilhelmus BEYERS, * 13-01-1876 te Riviersonderend, + 17-02-1961 te Hermanus

X Maria Dorothea MARITZ, * 08-05-1894 te Sutherland, + 16-07-1969 te Riviersonderend

c8     XX 08-1845 Maria Elizabeth BOLLEURS, weduwee van Alexander F CHIAPPINI, te Kaapstad, + 06-1892

c9     Nicolaas Johannes (Hans), @ 15-06-1801, + 1819 in die Suurveld

c10   Helena Cornelia, * 16-09-1804 te Riviersonderend, @ 23-12-1804 te Swellendam, + 25-07-1862 te Riviersonderend

X 02-05-1824 Jurgen Johannes HUMAN te Swellendam, * 07-12-1796, @ 07-08-1797 te Swellendam, + 27-01-1880 te Riviersonderend

d1     Cornelia Margaretha HUMAN, * 17-02-1828 te Lindeshof, + 24-12-1911 te Middelburg KP

X 13-12-1847 Nicolaas Hendrik THEUNISSEN te Caledon, * 09-09-1822, + 27-11-1899 te Colesberg

e1     Cornelia Margaretha HUMAN, * 17-02-1728 te Caledon-distrik, + 24-12-1911 te Middelburg KP

X 13-12-1847 Nicolaas Hendrik THEUNISSEN te Caledon, * 09-09-1822 te Caledon, + 27-11-1899 te Colesberg

e2     Helena Isabella HUMAN, * 12-12-1829 te Caledon, + 04-03-1913 te Uitvlucht

X 30-05-1854 Simon Frederik STREICHER te Caledon, * 09-11-1819 te Swellendam, + 16-08-1882 te Swellendam

e3     Geertruyda Catharina HUMAN, * 1831

X 27-01-1859 Johan Jacob PITON te Swartland

e3     XX Cornelis de Leeuw BEYERS, * 16-11-1823 te Groot-Drakenstein, + 17-12-1857

e4     Dirk Cornelis HUMAN, * 06-10-1833 te Caledon

e5     Jacobus Nicolaas HUMAN, * 20-08-1835 te Caledon, + 16-11-1905 te Caledon

X 09-02-1863 Martha Johanna Maria DE KOCK

e6     Johannes Jurie HUMAN, * 07-06-1837 te Riviersonderend, + 15-04-1922 te Caledon

X 03-02-1860 Gertruida Johanna STREICHER te Swellendam, @ 07-07-1839 te Swellendam, + 28-08-1902 te Riviersonderend

e7     Dirk Cornelis HUMAN, * 24-04-1839 te Caledon

X 02-08-1864 Johanna Catharina STREICHER te Swellendam, * 17-01-1845 te Swellendam

e8     Johannes Christoffel HUMAN, * 16-04-1841 te Caledon

e9     Johanna Catharina HUMAN, * 23-10-1843 te Caledon

e10   Elizabeth Catharina HUMAN, * 26-12-1846 te Caledon, + 26-05-1918 te Bredasdorp

X 17-07-1865 Jacob Jacobus GROENEWALD te Caledon, * 07-05-1842 te Caledon, + 31-08-1889 te Somerset-Wes

d2     Helena Isabella HUMAN, * 12-12-1829 te Caledon-distrik, + 04-03-1913 te Uitvlugt, Swellendam

X 03-051854 Simon Frederick STREICHER, * 09-11-1819 te Potjieskraal, Swellendam, + 16-08-1882 te Uitvlugt, Swellendam

d3     Gertruida Catharina HUMAN, * 1831, + te Swartland

X Cornelis de Leeuw BEYERS, * 16-11-1823, + 17-12-1857

e1     Hendrik Philippus BEYERS, * 26-06-1848, @ 29-08-1852 te Bredasdorp, + 19-02-1873 te Riviersonderend

e2     Magdalena Cornelia BEYERS. * 25-02-1850 te Swellendam, @ 13-07-1850 te Bredasdorp, + 10-07-1859 te La Motte, Groot-Drakenstein

e3     Johanna Jacoba BEYERS, * 10-09-1852, @ 26-11-1854 te Bredasdorp

d3     XX 27-01-1859 Johan Jacob PITON te Swartland

d4     Dirk Cornelis HUMAN, * 06-10-1833 te Caledon-distrik (Voor 1839 oorlede? Broer d7 het dieselfde name)

d5     Jacobus Nicolaas HUMAN, * 20-08-1835 te Riviersonderend, + 16-11-1905 te Langverwacht, Caledon

X 09-02-1863 Martha Johanna Maria DE KOCK te Caledon,

d6     Johannes Jurie HUMAN, * 07-06-1837 te Caledon-distrik, + 14-04-1922 te Caledon

X 03-02-1860 Gertruida Johanna STREICHER, * 25-05-1839, + 28-08-1902 te Riviersonderend

d7     Dirk Cornelis HUMAN, * 24-04-1839 te Caledon-distrik

X 02-08-1864 Johanna Catharina STREICHER te Swellendam, * 17-01-1845, @ 07-04-1845 te Swellendam

d8     Johannes Christoffel HUMAN, * 16-04-1841, @ 12-09-1841 te Caledon

d9     Johanna Catharina HUMAN, * 23-10-1843 te Caledon-distrik, @ 25-02-1844 te Caledon

d10   Elizabeth Catharina HUMAN, * 27-12-1846 te Caledon-distrik, + 26-05-1918 te Bredasdorp

X 17-07-1865 Jacob Jacobus GROENEWALD, * 07-05-1842 te Brakkom, Caledon, + 31-08-1889 te Somerset-Wes

b3     Magdalena Helena, @ 05-09-1762 te Kaapstad

X 23-11-1783 Matthys HUMAN, * 20-02-1759, @ 13-07-1760, + 13-02-1843 te Riviersonderend

c1     Johanna Christina HUMAN, @ 22-07-1785

X 03-03-1805 Jurgen George David BEYERS, * 22-09-1772 te Paarl, + 1825 te Swellendam

d1     Helena Catharina BEYERS, * 07-03-1806

X Johannes Hendricus LOURENS, * 30-03-1794

d2     Anna Catharina BEYERS, * 19-09-1807 te Klapmuts, + 26-05-1877 te Winburg

X Willem Jacobus DU PLESSIS

d3     Johan David BEYERS, * 23-08-1809 te Klapmuts, + 17-12-1885 te Swellendam

X 07-02-1830 Johanna Magdalena LOURENS, * 02-10-1808 te Caledon, + 14-12-1861 te Swellendam

d3     XX 1869 Susanna Elizabeth Gertruida GROENEWALD, * 31-08-1814, + 03-11-1899 te Heidelberg

d4     Johanna Philippina BEYERS, * 12-01-1811 te Klapmuts

X 04-06-1826 Matthys Johannes LOURENS te Swellendam, @ 03-07-1803 te Swellendam, + 07-10-1865 te Bredasdorp

d5     Sophia Margaretha BEYERS, * 28-10-1812, @ 29-11-1812 te Caledon

X 23-11-1873 Lucas Petrus Johannes GROENEWALD te Swellendam, * 19-04-1819

d6     Catharina Elizabeth BEYERS, * 19-05-1815, @ 02-07-1815 te Caledon

X 22-06-1840 Hendrik Bartholomeus CROUS te Swellendam

d7     Maria Hendrica BEYERS, * 14-10-1816, @ 26-11-1816 te Swellendam, + 06-11-1831 te Winburg

X 06-11-1831 Andries Stephanus DU PLESSIS te Swellendam, @ 24-06-1804, + 20-01-1895 te Fauresmith

d8     Hendrina Frederika BEYERS, * 07-07-1818 @ 06-09-1818 te Swellendam

X 14-12-1834 Matthys Johannes LOURENS te Swellendam, * 1814, + 10-09-1889 te Winburg

d9     Matthys Wilhelm BEYERS, * 01-08-1820, @ 24-10-1820 te Swellendam, + na 1883

X 31-08-1841 Christina Elizabeth LOURENS te Swellendam, * 21-04-1817 te Caledon, + 06-05-1858 te Swellendam

d9     XX 13-09-1858 Aletta Catharina Elizabeth GELDENHUYS, * 08-10-1837 te Caledon

c2     Hans Jurgen HUMAN, @ 26-10-1786, + 29-04-1862 te Riviersonderend

c3     Matthys Johannes HUMAN, * 1784, @ 14-09-1788, + 27-12-1846 te Klein-Winterhoek

X 09-1812 Elizabeth Hendrica WOLFAARD, @ 18-11-1796

d1     Magdalena Christina HUMAN, * 27-05-1913 te Swellendam

d2     Matthys HUMAN, * 01-04-1815 te Swellendam. Jonk oorlede.

d3     Helena Maria HUMAN, * 23-03-1816 te Swellendam

d4     Johanna Cornelis HUMAN, * 15-03-1818 te Swellendam, + 07-10-1884

X 24-10-1841 Gerhardus Christoffel SNYMAN, * 22-12-1819, + 18-04-1899 te Middelburg KP

d5     Catharina Elizabeth HUMAN, * 10-10-1820 te Swellendam

d6     Matthys Jacobus HUMAN, * 12-01-1822 te George, + 22-05-1865 te Uitenhage

X Anna Margaretha Johanna Petronella SNYMAN, * 16-06-1827 te Jansenville, + 10-04-1893 te Uitenhage

d7     Maria Sophia Magdalena HUMAN, * 17-04-1825 te Swellendam, + te Komga

d8     Jacobus Nicolaas Petrus HUMAN, * 20-09-1827 te Kaapstad, + 01-02-1853 te Klein-Winterhoek

d9     Elizabeth Hendrika HUMAN, * 1829

d10   Hans Jurie HUMAN, * 1831

d11   Aletta Christina HUMAN, * 23-04-1836 te Graaff-Reinet

d12   Elizabeth Catharina HUMAN, * 01-05-1838 te Graaff-Reinet

c4     Petrus Lafras HUMAN, @ 30-10-1790

X 08-12-1816 Elizabeth Jacoba LOOCK

d1     Wilhelmina Christina HUMAN, * 08-12-1817

d2     Matthys Philippus HUMAN, @ 11-03-1820 te Swellendam, + 06-05-1879 te Bethlehem

d3     Johan Christiaan HUMAN, * 18-08-1821 te Swellendam, + 06-05-1879 te Bethlehem

X Jacoba Maria WERNICH

XX 08-01-1849 Maria Magdalena HUMAN, * 19-01-1831, + 23-12-1902 te Kroonstad

d4     Wilhelmina Christina HUMAN, * 26-10-1823 te Swellendam

d5     Petrus Lafras HUMAN, * 12-08-1825 te Swellendam

d6     Johannes Hendrik Lodewyk HUMAN, * 13-12-1827 te Swellendam

X 26-03-1855 Elizabeth Susanna MULLER te Fauresmith, * 18-05-1839 te Worcester

d7     Helena Catharina Susanna HUMAN, * 13-02-1830 te Swellendam, + 1911

X 17-05-1846 Johannes Nicolaas Gerhardus SWART, *01-05-1815, + 27-05-1901 te Kroonstad

c5     Helena Catharina HUMAN, * 30-09-1792

b4     Michiel Hendrik, @ 22-04-1764. Jonk oorlede.

b5     Nicolaas, @ 06-10-1765 te Kaapstad, + 20-12-1836 op die plaas Tygerhoek, Swellendam

X 08-10-1786 Susanna Rebecca UYS, @ 22-04-1764

[In 1792 kry hy die plaas Karsrivier in lening, maar teen 1802 woon hy op Appelsrivier en was hy veldkornet van Grootvlakte aan die Sonderendrivier. Hy kry ook die plaas Tygerhoek in erfpag waar hy tot aan die einde van sy lewe woon.]

c1     Susanna Hermina, @ 12-10-1788, + 30-08-1842

X 05-1809 Matthiüs Gerhardüs BEUKES, @ 07-08-1787, + 12-12-1859

d1     Mattheus Gerhardus BEUKES, @ 14-03-1810 te Swellendam

X Anna Susanna Johanna THEUNISSEN

d1     XX Hendrina Elsabe Johanna SWART, * 02-09-1818, + 25-08-1839

d2     Susanna Hermina BEUKES, @ 10-04-1812. Jonk oorlede.

d3     Nicolaas Jacobus BEUKES, * 25-12-1813, + 06-10-1848 te Caledon-distrik. Nooit getroud nie.

d4     Dina Margaretha BEUKES, * 24-09-1817, + 15-03-1886 te Kadie, Heidelberg

X Johannes Frederick UYS, * 29-04-1813, + 02-06-1880 te Kadie, Heidelberg

d5     Catharina Elizabeth BEUKES, @ 27-04-1820

X Christoffel PIETERSE

d6     Susara Johanna BEUKES, * 23-03-1823

X Jacobus Johannes UYS, * 29-09-1819, + 04-06-1896 te Kadie, Heidelberg

d7     Hans Jacob BEUKES, * 16-12-1824 te Grootvlakte, Swellendam, + 28-12-1877 te Schuitsberg, Caledon

X Anna Johanna THEUNISSEN

d8     Dirk Cornelis BEUKES, * 1827

X Amerentia Carolina Frederika THEUNISSEN, + 08-09-1872

d9     Gerhardus Johannes BEUKES, * 1834, + 15-12-1848 te Swellendam. Nooit getroud nie.

c2     Catharina Elizabeth, @ 30-07-1790. Vermoedelik jonk dood, want haar halwe suster C10 is weer so gedoop.

c3     Sara Johanna, @ 07-10-1792

X 04-02-1809 Gerhardus Hendricus HUMAN te Swellendam, @ 13-01-1782, + 09-05-1856 te Witteklip, Swellendam

d1     Susanna Johanna HUMAN, * 24-02-1810, @ 14-03-1810 te Swellendam

X 06-05-1827 Michiel Casparus EKSTEEN, * 19-07-1806, @ 01-08-1806 te Swellendam

e1     Susanna Johanna EKSTEEN, * 28-03-1828, @ 14-07-1828 te Swellendam

e2     Gert Hendrik Human EKSTEEN, * 14-11-1833, @ 02-03-1834 te Swellendam

e3     Michiel Casparus Cornelis EKSTEEN, * 30-05-1836, @ 03-10-1836 te Swellendam

d2     Johanna Catharina HUMAN, * 15-12-1811 te Witteklip, Swellendam, + 06-11-1890 te Uitkyk, Caledon

X 07-09-1828 Hendrik Jacobus HUMAN, @ 26-12-1799 te Swellendam, + 20-11-1870 te Caledon

e1     Susara Johanna HUMAN, * 08-06-1831, @ 11-03-1832 te Caledon. Jonk oorlede, vgl e3.

e2     Cornelia Margeretha HUMAN, * 19-12-1836, @ 26-02-1837 te Caledon

X 29-10-1855 Johannes Hubertus Adrianus THEUNISSEN te Caledon, * 25-07-1829, @ 25-10-1829 te Durbanville, + 04-02-1877 te Fonteinskloof, Swellendam

e3     Susara Johanna HUMAN, * 21-06-1840, @ 16-08-1840 te Caledon

X 05-10-1857 Frederik Ryk Ludolf NEETHLING te Caledon, * 04-09-1837, + te Steynsrus

e4     Johanna Catharina HUMAN, * 24-10-1842, @ 02-01-1843 te Swellendam, + 19-03-1876

X 25-03-1861 Josias Servaas DE KOCK te Caledon

e5     Hendrika Jakoba HUMAN, * 17-11-1847, @ 12-12-1847 te Caledon, + 13-04-1887 te Swellendam

X 01-12-1868 Douw Gerbrand STEYN te Caledon, * 30-04-1845, @ 07-07-1845 te Swellendam, + 17-10-1926 te Swellendam

e6     Dirk Cornelis HUMAN, * 10-11-1849, @ 23-12-1849 te Caledon, + 17-11-1935 te Heidelberg

X 16-05-1876 Maria Johanna Wilhelmina NEETHLING, * 07-05-1857, + 09-05-1935

e7     Gert Hendrik HUMAN, * 09-07-1854, @ 27-08-1854 te Caledon

d3     Helena Johanna HUMAN, * 12-04-1814, @ 15-05-1814 te Swellendam

d4     Johannes Gerhardus HUMAN, * 08-05-1816 te Witteklip, Swellendam, @ 30-06-1816 te Swellendam, + 16-12-1863 in Breërivier, Swellendam (verdrink)

X 07-04-1838 Elizabeth Catharina SWART te Swellendam, * 15-06-1821, @ 19-08-1821, + 31-10-1883 te Heuningfontein, Riversdal

e1     Elsje Johanna HUMAN, * 05-08-1841, @ 15-08-1841 te Swellendam

X 02-04-1858 Andries Daniel VAN WYK te Swellendam, * 25-06-1834, @ 20-12-1834 te Swellendam, + 27-10-1893 te Moroko

e2     Gerhardus Hendrik HUMAN, * 19-05-1843, @ 03-07-1843 te Swellendam

X 28-04-1864 Elsabe Hendrina SWART te Swellendam, * 23-05-1846, + 07-10-1876 te Newcastle

e3     Nicolaas Barend HUMAN, * 15-03-1845 te Witteklip, Swellendam, @ 16-05-1845 te Swellendam

X 25-02-1873 Geertruida Johanna SWART te Riversdal, * 24-06-1854 te Holbak, Riversdal, + 23-05-1888 te Bethlehem

e3     XX Elizabeth Sara DAVIES te Harrismith, + 26-09-1928

e4     Johannes Gerhardus HUMAN, * 03-08-1846 te Swellendam

e5     Petrus Arnoldus HUMAN, * 07-04-1849 te Swellendam, + 07-11-1909 te Bredasdorp

X 03-02-1874 Gertruida Johanna DE WET te Bredasdorp, * 28-06-1855 te Bredasdorp

e6     Hendrik Jacobus HUMAN, * 07-04-1849 te Caledon, + 11-09-1903

X 19-04-1880 Catharina Margaretha UYS te Ladismith, * 14-09-1857 te Swellendam

e7     Susara Johanna HUMAN, 19-11-1851 te Swellendam

X 15-06-1869 Johannes Gerhardus DU TOIT te Bredasdorp

e8     Jurie Johannes HUMAN, * 27-05-1855 te Riversdal, + 26-02-1937 te Warden

X 28-05-1889 Dina Elizabeth Johanna BEUKES, * 25-03-1863, + 12-06-1924

e8     XX Jacoba Maria Gertruida PRELLER, + 25-08-1835

e9     Jacobus Nicolaas HUMAN, * 07-07-1858 te Swellendam, + 30-08-1887 te Riversdal

X 30-01-1882 Dinah Maria SWART, * 28-09-1862, + 30-10-1938 te Bredasdorp

e10   Cornelis Jacob HUMAN, * 06-03-1861 te Swellendam

d5     Nicolaas Mattheus HUMAN, * 25-05-1818 te Swelledam

X 09-07-1837 Johanna Cornelia Dorothea VAN PAPENDORP te Swellendam, * 11-05-1814, + 29-11-1842 te Swellendam

e1     Susanna Johanna Maria HUMAN, * 12-07-1838 te Swellendam, + 30-07-1919 te Rouxville

X 11-02-1873 Gabriël Stephanus DU TOIT te Bredasdorp, * 07-07-1814 te Caledon, + 18-10-1886 te Caledon

e2     Gerhardus Hendrik Phillippus HUMAN, 03-08-1840 te Swellendam

X Sarah Johanna Geertruida VAN PAPENDORP, * 01-08-1841 te Bredasdorp, + 03-10-1894 te Bredasdorp

e3     Johanna Cornelia Dorothea HUMAN, * 11-10-1842 te Swellendam

d5     XX 01-05-1843 Johanna Maria ODENDAAL te Swellendam, * 23-09-1821

e4     Nicolaas Mattheus HUMAN, * 01-05-1844 te Swellendam

e5     Paul Coenraad HUMAN, * 27-12-1846 te Swellendam

e6     Johanna Margaretha Florentina HUMAN, * 10-11-1848 te Swellendam

X 22-02-1876 Hendrik Johannes VAN DYK te Bredasdorp, * 26-01-1843 te Bredasdorp

e7     Sara Johanna HUMAN, * 20-10-1850 te Swellendam

e8     Margaretha Florentina HUMAN, * 25-11-1852 te Swellendam

X 22-09-1885 Johannes Petrus HUMAN te Bredasdorp, @ 28-07-1850 te Swellendam, + 10-10-1889

e9     Elizabeth Catharina HUMAN, * 03-01-1855, + 05-04-1938

e10   Johannes Gerhardus HUMAN, * 10-07-1859 te Swellendam

e11   Maria Charlotte HUMAN, * 18-08-1857 te Caledon, + 07-09-1931 te Bredasdorp

X 23-03-1880 Wynand Johannes DU TOIT te Bredasdorp, * 16-07-1856 te Bredasdorp, + 07-09-1931 te Bredasdorp

e12   Wilhelmina Petronella Cornelia HUMAN, * 24-01-1863 te Swellendam

X Johannes Hendrik SWART, * 28-06-1866

d6     Sara Johanna Elizabeth HUMAN, * 08-08-1820 te Swellendam

d7     Catharina Elizabeth HUMAN, * 08-09-1822 te Swellendam. Jonk oorlede.

d8     Gerhardus Hendricus HUMAN, * 23-05-1824, + 1899 te Swellendam

X 12-09-1853 Susanna Clasina SWART te Caledon, * 30-07-1834

e1     Gerhardus Hendrikus HUMAN, * 17-12-1854 te Swellendam

e2     Petrus Hendrik HUMAN, * 06-07-1856 te Swellendam

e3     Gerhardus HUMAN, * 21-06-1858 te Swellendam

e4     Johannes HUMAN, * 07-04-1860 te Swellendam

e5     Johanna Alida HUMAN, * 27-06-1862 te Witteklip, dist Swellendam, + 24-07-1908 te Swellendam

e6     Ebenezer HUMAN, * 17-03-1868 te Swellendam

e7     Susara Maria HUMAN, * 02-10-1871 te Swellendam, + 20-01-1957 te Boshof

X Jacobus Albertus MALHERBE

e8     Thomas John Bence HUMAN, 29-05-1976 te Swellendam, + 02-09-1949 te Swellendam

X Marion Mary Elizabeth MACKAY, * 14-10-1886, + 02-09-1949 te Swellendam

d9     Catharina Elizabeth HUMAN, * 24-08-1826 (dieselfde naam as d7)

X 07-10-1844 Hermanus Johannis HENDRIKS, * 08-05-1822 te Paarl

e1     Johannes Jacobus HENDRIKS, * 08-09-1845 te Swellendam

e2     Sara Johanna HENDRIKS, * 08-05-1847 te Swellendam

e3     Gerhardus Hendrik HENDRIKS, * 16-04-1849 te Swellendam

e4     Hermanus Johannes Philippus HENDRIKS, * 26-10-1850 te Swellendam

e5     Hermanus Johannes HENDRIKS, * 03-07-1852 te Swellendam

e6     Cornelis Hermanus HENDRIKS, * 04-05-1854 te Swellendam

e7     Nicolaas Mattheus HENDRIKS, * 31-07-1855 te Bredasdorp

d10   Maria Magdalena HUMAN, * 19-01-1831 te Swellendam, + 23-12-1902 te Kroonstad

X 08-01-1849 Johan Christiaan HUMAN te Swellendam, * 18-08-1821 te Swellendam, + 06-05-1879 te Bethlehem

e1     Petrus Loock HUMAN, * 17-10-1849 te Swellendam

e2     Gert Hendrik HUMAN, * 05-08-1851 te Swellendam

e3     Sara Johanna HUMAN, * 06-10-1953 te Swellendam, + 30-10-1943 te Bethlehem

X 06-10-1873 Abraham Johannes Andries ROUX te Swellendam, * 27-09-1851 te Caledon, + 01-10-1925 te Pretoria

e4     Johan Gerhardus Christiaan HUMAN, * 03-11-1855 te Swellendam

e5     Nicolaas Mattheus HUMAN, * 11-12-1857 te Swellendam

e6     Matthys Philippus HUMAN, * 06-03-1860 te Swellendam, + 12-01-1944

X Susanna Magdalena LE ROUX , * 30-01-1858, * 30-01-1858 te Napier, + 09-08-1941 te Greyton

e7     Elizabeth Jacoba HUMAN, * 08-03-1862 te Swellendam

e8     Lodewyk Hermanus HUMAN, * 27-07-1864 te Swellendam

e9     Maria Magdalena HUMAN, * 15-08-1869 te Swellendam

e10   Hans Jurie HUMAN, * 17-09-1873 te Caledon

c4     Helena Catharina, @ 19-03-1795

X 04-06-1820 Johannes Jurgen HAMMAN te Swellendam, @ 17-02-1793, + 19-10-1859 te Caledon-distrik

d1     Johannes Jacobus HAMMAN, * 16-11-1820 te Swellendam

d2     Susanna Johanna Maria HAMMAN, * 06-06-1834 te Caledon

X Ryno Michiel EKSTEEN

c5     Hans Jurgen, @ 08-11-1796 te Swellendam. Jonk oorlede.

c6     Diederik Cornelis, @ 20-10-1799 te Swellendam. Jonk oorlede.

c7     Nicolaas Jacobus, @ 27-06-1802 te Swellendam. Jonk oorlede.

c8     Hester Catharina Maria, @ 18-02-1804 te Swellendam

X 01-05-1828 Andries KEYSER te Swellendam

b5     XX 30-10-1803 Isabella Maria RAUTENBACH te Kaapstad

2. DIE VRYSTAATSE LINDES

c9     Georg Fredrik, * 05-10-1804, @ 23-12-1804 te Swellendam, + 21-07-1877 te Schanskraal, distrik Brandfort

X 13-08-1830 Maria Christina Francina STEYN te Swellendam

[Georg erf die plaas Tierhoek met sy pa se dood in 1836 maar kry in 1839 toestemming om die distrik Swellendam te verlaat en na Colesberg te verhuis. Later vestig hy hom as eerste eienaar op die plaas Schanskraal in die distrik Brandfort, waar hy later ook oorlede is. Hy word in 1851 tot die Wetgewende Raad verkies en was in 1854 mede-ondertekenaar van die Bloemfontein-Konvensie waardeur die Vrystaat sy onafhanklikheid gekry het. Hy dien in die Provinsiale Regering en later in die Uitvoerende Raad. Omstreeks 1855 word hy kommandant van die burgers in die Bloemfontein-distrik en in 1856 voer hy hulle aan teen die Basoetoes na aanleiding van voortdurende strooptogte. In 1861 word hy tot lid van die Volksraad verkies en dien tot 1864, toe hy hom voltyds aan die boerdery gewy het. Georg was drie keer getroud, die laaste keer met Petronella Aletta De Lange, weduwee van genl Andries Pretorius. Hy het sewentien kinders gehad, waarvan agt seuns. Sewe hiervan is die stamvaders van die sewe familiegroepe van die Vrystaatse Lindes. Vanweë die verwaarlosing van die familiegrafte op die plaas Schanskraal is die oorskot van Org, twee van sy vroue (Petronella Aletta en Anna Magdalena) en een van sy seuns en dié se vrou (Roelof Jacobus en Andriatha Wilhelmina Jacoba) op 10 Julie 1961 in die kerkhof op Brandfort herbegrawe. Hierdie gebeurtenis was ’n belangrike aansporing vir die navorsing wat Hannes Linde (b5c9d14e8f1) oor die familiegeskiedenis van die Lindes in Suid-Afrika gedoen het.]

 

NASATE VAN MARIA MARGARETHA ALBERTHA, DOGTER VAN GEORG FREDRIK (c9)

 

d1     Maria Margaretha Albertha, * 13-10-1833, + 03-07-1893 te Leeuwkop, distrik Winburg

X 22-07-1850 David Jacobus MAREE te Bloemfontein

e1     Maria Christina Francina MAREE, * 17-04-1851, @ 10-09-1851 te Bloemfontein, + 20-01-1902 te hospitaal van die konsentrasiekamp in Brandfort (Woonadres: Kotzeesvlei, distrik Winburg)

X 13-06-1870 Nicolaas Jacobus KOTZE te Winburg

f1     Johannes Burgers Jacobus KOTZE (in 1902 reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f2     David Jacobus KOTZE (in 1902 reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f3     Nicolaas Jacobus KOTZE (in 1902 reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f4     Dirk Johannes

f5     Maria Margaretha Alberta KOTZE (in 1902 reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

X Johannes Burgers KOTZEE

f6     Maria KOTZE (in 1902 reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f7     Susanna Louisa KOTZE (in 1902 reeds oorlede volgens moeder se sterfkennis)

f8     Willem KOTZE

f9     George Frederik KOTZE

f10   Isabella Catharina KOTZE

e2     Susanna Louisa Isabella MAREE, * 14-02-1855, @ 22-04-1855 te Bloemfontein

e3     Isabella Catharina MAREE, * 29-09-1857, @ 10-01-1858 te Bloemfontein, vermoedelik jonk oorlede (vgl e6)

e4     Johannes Petrus MAREE, * 07-04-1860, @ 24-06-1860 te Bloemfontein

e5     Emarensie Catharina Magdalena MAREE, * 08-06-1862, @ 07-09-1862 te Bloemfontein

e6     Isabella Catharina MAREE, * 02-03-1863, @ 07-05-1863 te Bloemfontein

e7     Johanna Catharina MAREE, * 12-06-1864 @ 05-02-1865 te Bloemfontein, + 29-08-1897 te Wildebeestlaagte, distrik Winburg

X 10-07-1882 Willem Adriaan VAN DEVENTER te Winburg

f1     Gideon Jacobus VAN DEVENTER

f2     David Jacobus VAN DEVENTER

f3     Willem Adriaan VAN DEVENTER

f4     Anna Susanna VAN DEVENTER

f5     Jan Jacobus VAN DEVENTER

f6     Pieter Schalk VAN DEVENTER, * 04-07-1896, @ 04-10-1896 te Winburg

e8     George Frederik MAREE, * 09-08-1866, @ 05-02-1865 te Bloemfontein, + 18-02-1900 te Harrismith

X 28-05-1895 Magdalena Maria Elizabeth VAN BILJON te Winburg

f1     Susanna Jacoba VAN BILJON, * 31-03-1896, @ 07-06-1896 te Winburg

f2     Maria Margaretha Alberta VAN BILJON, * 03-01-1897, @ 05-09-1897 te Winburg

f3     David Jacobus VAN BILJON, * 03-03-1898, @ 27-11-1898 te Senekal (reeds oorlede in 1900)

e9     Anna Elsabe MAREE, * 24-10-1869, @ 23-01-1870 te Winburg

e10   Catharina Elizabeth MAREE, * 15-02-1872, @ 17-08-1872 te Winburg

X 09-12 1889 Christiaan Jacobus SMIT te Senekal

f1     Maria Margaretha Alberta SMIT, * 25-07-1893, @ 01-10-1893 te Senekal

f2     Anna Catharina Elizabeth SMIT, * 11-05-1896, @ 26-07-1896 te Senekal

2.1      KAREEKLOWERS (b5c9d2)

d2     Marthinus Johannes, * 17-06-1835 te Swellendam, + 29-07-1920

X 07-02-1859 Geertruida Cornelia ERWEE te Bloemfontein, * 06-03-1842, + 04-06-1913

e1     George Frederik (Org), * 22-01-1860, @ 04-03-1860 te Bloemfontein, + 11-06-1939 te Bloemfontein

X 14-07-1881 Hendrina Cecilia Cornelia DU PLOOY te Bloemfontein, * 1862, + 10-08-1901

[JA Heese skryf heelwat oor Org in die Eeufeesgedenkboek van die NG Gemeente Brandfort van 1974. Hy was vier keer getroud en het agt kinders by die eerste vrou gehad en een by die tweede.]

f1     Martinus Johannes, * 18-06-1882, @ 06-08-1882 te Bloemfontein, + 17-01-1932 te Graspan, distrik Brandfort

X 17-01-1911 Johanna Catharina Susara VAN WYK te Brandfort, * 1892?

g1     Elizabeth Susanna, * 08-10-1915, @ 05-12-1915 te Brandfort

X 21-10-1941 Abraham Griesel VERMAAK te Brandfort, * 1911?

h1     Johanna Linda VERMAAK, * 28-05-1944 te Brandfort

h2     Elizabeth Susanna VERMAAK, * 04-04-1949, @ 01-05-1949 te Brandfort

g2     Ongedoopte kind (klein oorlede)

f2     Elizabeth Johanna Isabella Fransina, * 26-01-1884, @ 13-04-1884 te Bloemfontein. Jonk oorlede?

f3     Gertruida Cornelia, * 14-07-1885, @ 06-09-1885 te Bloemfontein

X 25-10-1904 David Andries Maas ERWEE te Brandfort, * 1882? + 24-06-1939 te Die Vlakte, distrik Boshof (woonplek: Driefontein, distrik Boshof)

g1     Johannes Albertus ERWEE, * 05-11-1905, @ 07-01-1906 te Brandfort

(Reeds oorlede in 1939 volgens sy pa se sterfkennis)

g2     George Frederik ERWEE, * 1907

X 17-03-1942 Helena Christina TERBLANCHE te Hertzogville

g3     David Andries Maas ERWEE * 26-12-1908, @ 07-02-1909 te Brandfort

X 14-07-1936 Elizabeth Maria LOMBAARD te Hertzogville

g4     Hendrina Cecilia Cornelia ERWEE * 16-11-1910, @ 15-01-1911 te Brandfort

X 18-04-1933 Frans Petrus David JACOBS te Bloemfontein

g5     Johanna Catharina ERWEE, * 1912?

X 09-12-1939 Gert Frans JOUBERT te Hertzogville

g6     Marthinus Johannes ERWEE * 10-11-1915, @ 05-12-1915 te Brandfort

X 24-10-1939 Catharina Carolina Elizabeth ROUX te Hertzogville

g7     Andries Johannes ERWEE, * 26-12-1918, @ 02-02-1919 te Brandfort

X 15-07-1947 Magdalena Susanna Petronella LOMBAARD te Hertzogville

g8     Gertruida Cornelia ERWEE, * 25-09-1926, @ 05-12-1926 te Brandfort

X 21-05-1946 Jan Hendrik DU TOIT te Hertzogville

f4     Hendrina Cecilia Cornelia (Sielie), *

X 17-05-1910 Salomon Cornelius VERMAAK te Brandfort (wewenaar van Catharina Elizabeth ERWEE, dogter van Hans Jacob ERWEE en Catharina Elizabeth LINDE), + 15-10-1944 te Biesieskuil, distrik Brandfort

g1     Cecilia Cornelia VERMAAK, * 23-05-1911, @ 06-08-1911 te Brandfort

X GROBLER

g2     Salomon Cornelius VERMAAK, * 01-04-1913, @ 08-06-1913 te Brandfort

g3     Susanna Alettha Maria VERMAAK, * 19-10-1914, @ 22-11-1914 te Brandfort

g4     Georgina Frederik VERMAAK

g5     Petronella Magdalena VERMAAK

X OPPERMAN

f5     Abram, * 18-04-1890, @ 01-06-1890 te Brandfort

X 02-05-1916 Susara Maria (Maggie) MAAS te Brandfort, 1895? suster van Rooi Willem Maas

g1     Catharina Elizabeth, * 18-06-1917, @ 05-08-1917 te Brandfort

g2     George Frederick (Orgie), * 21-04-1922, @ 04-06-1922 te Brandfort, + 27-05-2010 te Hertzogville

X 11-09-1950 Alida Jacoba VAN HEERDEN te Hertzogville, * 03-08-1928 te Bultfontein, + 11-02-2010 te Hertzogville

h1     Abraham, * 27-04-1952 te Hertzogville

X 18-02-1978 Catharina VAN DER POST te Bloemfontein, * 20-10-1954 te Bloemfontein

i1      George Frederick, * 01-12-1979 te Bloemfontein (tweeling)

X 10-12-2016 Beverley MC PHERSON te Bloemfontein, * 28-09-1981 te Maseru, Lesotho

j1      Heyley Faith, * 25-08-2011 te Bloemfontein

j2      George Anthony, * en + 28-08-2017 te Bloemfontein

j3      Ricardo Daniel, * 26-02-2020 te Bloemfontein

i2      Christiaan Hendrik Pieter, * 01-12-1979 te Bloemfontein (tweeling)

i3      Anna Maria, * 12-03-1983 te Bloemfontein

X 14-12-2013 Leon Pieter LATEGAN, * 07-04-1966 te Oudtshoorn

j1      Annalè LATEGAN, * 20-05-2015 te Bloemfontein

i4      Abraham, * 03-03-1988 te Bloemfontein

h2     Alida Jacoba, * 02-02-1955 te Hertzogville

X 25-09-1976 Frans Frederick ROOTMAN, * 12-08-1955

h3     Hendrik Jacobus (Kobus), * 30-03-1959 te Hertzogville

X 30-11-1985 Maria Johanna Magdalena WILSON (Marié) te Bloemfontein, * 19-02-1964 te Petrusburg

[Kobus het in 1981 ’n landboudiploma by Glen-Landboukollege behaal en tot 1986 as opleidingsdosent daar gewerk. Marié het BA (Kommunikasiekunde) en HOD aan UOVS behaal en ook by Glen gewerk. Van 1987 af boer hulle op die plaas Kareespruit in die distrik Hertzogville.]

i1      Hendrik Jacobus (Drikus), * 03-10-1987 te Bloemfontein

X 15-11-2014 Louisa Johanna ADENDORFF (Louise), * 30-05-1988 te Welkom

[Drikus is (2020) ’n geoktrooieerde rekenmeester en Louise ’n rekenmeester by Maartens en Linde-Rekenmeesters in Bloemfontein.]

j1      Hendrik Jacobus (Henco), * 03-01-2019 te Bloemfontein

i2      George Frederick (Derick), * 25-02-1990 te Bloemfontein

X 23-03-2018 Rachel Elizabeth KOCH (Rozelle) te Paarl, * 22-12-1988 te Bellville

[Derick is (2020) ’n bedryfsingenieur by Energy Partners en Rozelle het haar eie kleuterskool in die Paarl.]

f6     George Frederik (Jors), * 31-10-1894 te Enkeldoorn, @ 13-01-1895 te Brandfort, + 01-03-1971 te Bloemfontein

X 30-07-1918 Helena Maria PRETORIUS (Hilda) te Brandfort, * 07-01-1896

g1     George Frederik (Frikkie Witbank), * 19-04-1920, @ 04-07-1920 te Brandfort, + 1997 te Witbank

X 31-12-1949 Margaretha Gertruida COETZEE (Gwen) te Pretoria, * 21-02-1928 te Potchefstroom

h1     Margaretha Gertruida (Retha), * 17-07-1950 te Witbank

X 17-12-1972 Francois VISAGIE

h2     George Frederik (Erik), * 03-12-1953 te Witbank

X 15-05-1976 Louisa Johanna Maria OOSTHUIZEN (Louise) te Witbank, * 14-02-1957 te Johannesburg

[Erik is `n instrumentasie-tegnikus en werk die afgelope paar jaar as verkoop-ingenieur vir Mitech in die vervaardigingen verkope van kleppe. Louise is ’n geagte besigheidsentrepreneur in die Secunda-area en dien op ’n aantal besigheids-forums. Sy is onder andere die onwikkelaar en eienaar van Kuiersaam-Gastehuis en Konferensie-fasiliteite in Secunda, ’n vierkristal-geakkrediteerde gastehuis.]

i1      George Frederik (Ferdi), * 25-09-1976 te Witbank

[Ferdi het sy MSc in 2003 by Pukke voltooi en ook (2012) sy Ph D in Geohidrologie by Kovsies. Ferdi is sedert 2000 in diens van PricewaterhouseCoopers as omgewingsouditeur. Hulle woon (2017) in Pretoria.]

X 07-11-2015 Rene VAN DER MERWE te Pretoria, * 28-11-1976 te Standerton

j1      George Frederik (Erik), * 25-03-2017 te Pretoria

i2      Marius, * 03-10-1978 te Sasolburg

X 08-10-2006 Sunelle SMIT te Witbank, * 14-11-1983 te Sasolburg

[Marius is ’n kenner van IT en werk in 2010 as webwerf-ontwikkelaar by Business Connexion.]

j1      Mienke, * 28-03-2017 te Kaapstad

i3      Helgardt, * 02-05-1989 te Trichardt

[Helgardt voltooi in 2011 syB CommHonns in Forensiese Rekenmeesterskap by Pukke. Hy werk (2017) as forensiese ouditeur in Pretoria.]

g2     Martinus Johannes (Tienie), * 08-07-1924, @ 08-10-1924 te Brandfort (tweeling), + 20-04-1993

X 26-01-1952 Maria Aletta VENTER (Lettie) te Brakpan, * 29-03-1932, @ 29-05-1932 te Reddersburg, + 14-04-1997 te Brandfort

h1     George Frederik (Freddie), * 16-11-1952, @ 24-02-1953 te Springs

X 17-04-1976 Sandra Amanda VAN WYK te Parkhurst, * 26-06-1953, @ 29-09-1953 te Johannesburg

h2     Andries Albertus, * 14-07-1955 te Brandfort

h3     Martinus Johannes, * 16-09-1956 te Brandfort

h4     Anna Maria, * 21-05-1957 te Brandfort

h5     Aletta, * 16-11-1959, @ 06-03-1959 te Brandfort

h6     Willem Jacobus (Willie), * 31-08-1961, @ 05-11-1961 te Brandfort

g3     Anthonie Michael (Mike), * 08-07-1924, @ 08-10-1924 te Brandfort (tweeling), + 12-05-2002

X 1950 Dorothea (Doreen) HERBST te Springs, * 03-03-1927, %

[Mike was ’n rekenmeester by Board & Hard Metals in Nuffield en Doreen ’n onderwyser by die Laerskool Dalview. Sy het ’n besondere talent vir musiek gehad en kore afgerig wat baie pryse gewen het.]

h1     George Frederick André, * 23-11-1952 te Springs

X 28-04-1984 Sanet STANDER te Brakpan, * 17-11-1957 te Uitenhage

[André was onderwyser vir vyf jaar en is nou al 31 jaar in die bankwese. Hy hou al 42 jaar lank Sondagskool. Sanet was kleuterskoolonderwyseres en vandat sy 16 was ook orrelis. Sy maak deesdae klere vir ’n inkomste.]

i1      Dewald, * 12-12-1985 te Springs

X 05-10-2013 Lorraine Anneline OLIVIER te Pretoria, * 24-08-1987 te Mutare, Zimbabwe

[Dewald kry sy matriek by Afrikaans Hoër Seunskool in Pretoria en behaal B Tech in Sportwetenskap en –afrigting aan UP. Hy is (2020) ’n direkteur by PROSAT Initiative, het internasionale status as Vlak 4 tennis-afrigter en staan bekend as ’n Master Techne Coach. Lorraine het by UP ’n HOD behaal en ’n MA in Kriminologie.]

j1      Caleb, * 02-09-2018 te Pretoria

i2      Annél, * 05-08-1988 te Springs

X 22-09-2012 Philippus Petrus PIETERSE (Philip) te Woodmead, * 23-03-1988 te Pretoria

j1      Karlien PIETERSE, * 26-02-2015 te Pretoria

[Philip het BTech deur TUT en MSc in Chemie by Wits behaal. Hy werk (2017)by NECSA (Kernkragkorporasie). Annél het BTech in Gasvryheidbestuur by TUT behaal. Sy dans Ballroom en Latin American en het (2010) vierde gekom by die SA’s se senior afdeling. Sy werk (2017) by Prime Product Manufacturing.]

h2     Martha Elizabeth (Marlize), * 10-09-1955 te Springs

X MOORE

i1      Philip Leon MOORE

i2      Natasha Doreen MOORE

h2     XX CLARKE

i3      Terrance Oswald CLARKE

g3     XX 1962 Susarah Wilhelmina ENGELBRECHT (Wilma) te Standerton, * 23-06-1939, @ 09-1939 te Standerton

h3     Catharina Jacoba (Catha), * 18-09-1968 te Springs

X ANNANDALE

h4     Helena Maria (Elena), * 15-09-1969 te Springs

X 19-12-1992 Casper VORSTER te Newcastle, * 21-06-1968 te Newcastle, % 2013

[Elena het B Ed by UOVS verwerf en agt jaar in Newcastle, sewentien jaar in Nelspruit en twee jaar in Hermanus skoolgehou. Sy woon (2020) in Rosebank en hou by Helpmekaar-Kollege skool.]

i1      Marné VORSTER, * 12-12-1996 te Newcastle

[Marné behaal (2020) ’n graad in spraakterapie.]

i2      Laura VORSTER, * 20-09-1998 te Newcastle

[Laura behaal (2020) B Com Honneurs in Bedryfsielkunde.]

h5     Antoni Maurice (Anton), * 25-03-1971 te Springs

f7     Cornelis Michiel, * 03-11-1896, @ 03-01-1897 te Brandfort

X 24-02-1925 Wilhelmina Jacoba VAN ZYL (Willie) te Brandfort, * 1905

g1     George Frederik, * 16-12-1925, @ 07-02-1926 te Brandfort

X 31-05-1952 Johanna Jacomina VAN HEERDEN te Kroonheuwel, Kroonstad, * 25-08-1932, + 06-07-2005 te Kroonstad             

h1     Sanet le Roux, * 29-09-1954, @ 05-12-1954 te Kroonheuwel

g2     Abraham (Toeks), * 15-07-1929, @ 01-09-1929 te Brandfort, + 29-03-1999 te Petrus Steyn

X 1950 Anna Jacoba (Ann) GERICKE te Carolina, * 11-09-1930 te Jagersfontein, + 12-05-2015 te Richardsbaai

h1     Wilhelmina Jacoba (Wilma), * 26-09-1958 te Piet Retief

X 26-03-1977 Bernard Michael SPILSBURY (Michael), * 26-09-1953 te Durban

[Wilma woon (2017) in Newcastle.]

i1      Joan SPILSBURY, * 15-09-1977 te Dundee (tweeling)

X 02-11-1996 Hendrik HARMSE (Hannes) te Richardsbaai, * 02-09-1974 te Phalaborwa, % 2009

i1      XX 26-04-2014 Victor VAN BLERK te Centurion, * 01-09-1977 te Pretoria

i2      Gene SPILSBURY, * 15-09-1977 te Dundee (tweeling)

X 17-11-2001 Jan Marthinus LOOTS (Jan) te Richardsbaai, * 28-12-1975 te Petrus Steyn

i3      Eric Arther SPILSBURY, * 15-03-1981 te Dundee

X 17-10-2009 Lee-Ann GREEFF (Lee), * 28-12-1987 te Empangeni

i4      Michael Louis SPILSBURY, 04-07-1984 te Empangeni

h2     Louis (Louis), * 19-12-1964 te Empangeni

X 09-06-1996 Mari JACKSON, % 2006

[Louis woon (2017) in die Verenigde Koninkryk.]

h3     Abraham (Braam), * 18-03-1966 te Petrus Steyn

X 17-06-1989 Isolde FOURIE te Petrus Steyn, * 30-05-1967 te Petrus Steyn

[Braam slaag matriek in Petrus Steyn en ontvang opleiding in Internet en Telekommunikasie by Foster Melliar IT en is (2020) direkteur en aandeelhouer van Exmile Technologies in Centurion. Isolde matrikuleer in Kemptonpark en is ’n “professionele huisvrou” en ’n kranige skrywer wat al ATKV-toekennings ontvang het.]

i1      Abraham Tristan, * 16-01-1993 te Kemptonpark

i2      Elizabeth Carmen, * 25-03-1995 te Kemptonpark

X 26-03-2020 Christo ERASMUS te Centurion, * 26-01-1991 te Sandton

h4     Denise, * 08-01-1968 te Petrus Steyn (tweeling)

X 02-03-1991 André OBERHOLZER te Petrus Steyn, * 27-08-1967 te Kaapstad

[Denise woon (2017) in Australië.]

h5     Cornelius (Corné), * 08-01-1968 te Petrus Steyn (tweeling)

X 02-08-1997 Karien HILLEBRAND, * 02-08-1967 te Smithfield

[Corné woon (2017) in Nelspruit.]

h6     Anneline, * 06-11-1971 te Reitz

X 28-03-1998 Wynand SMIT te Richardsbaai, * 29-03-1975 te Empangeni, % 2014

[Anneline woon (2017) in Delmas.]

g3     Cornelius Julius, * 19-05-1933, @ 02-07-1933 te Brandfort

g4     Wilhelmina Cecilia (Willie), * 11-09-1938, @ 24-10-1938 te Brandfort

X 04-04-1959 Hermanus Christoffel Bloem HAMMAN te Bloemfontein

g5     Marthinus Maree (Tienie), * 03-07-1943, @ 03-10-1943 te Brandfort, + 2015

X Rina Elizabeth VORSTER (Rina) te Port Elizabeth, * 06-07-1949 te Port Elizabeth

h1     Maree, * 20-09-1971 te Port Elizabeth

X 15-02-1997 Reinette WESSELS te Bloemfontein, * 15-02-1972 te Windhoek

[Maree het aan UOFS regte studeer en later ook ’n Honneurs in Besigheidsadministrasie voltooi. Hy werk (2020) as direkteur in ’n besigheidsadministrasiepraktyk. Reinette is ’n geregistreerde verpleegkundige en was vir agt jaar die eenheidsbestuurder van die kardiotoraks-hoësorgeenheid van Mediclinic in Bloemfontein. Sy is (2020) afdelingshoof by Medi-Help.]

i1      Simoné, * 26-11-2002 te Bloemfontein

i2      Marcus Maree (Marcus), * 27-01-2006 te Bloemfontein

h2     Kobus, * 30-09-1977 te Port Elizabeth

f8     Cornelia Margaretha Elizabeth, * 15-09-1899 te Neliesrust, @ 22-10-1899 te Brandfort

X 26-05-1936 Jan Christiaan LAMPRECHT (geskeide) te Brandfort, * 1881?

e1     XX 03-06-1902 Susanna Aletta Maria UNGERER te Brandfort, * 1875, + 09-01-1921

f9     Pieter Ungerer, * 17-04-1905, @ 18-06-1905 te Brandfort. Jonk oorlede?

e1     XXX 28-06-1921 Anna Maria MAAS (weduwee DU PLOOY) te Bloemfontein-Noord, * 1854, + 06-05-1928

e1     XXXX 26-03-1929 Cornelia Margaretha Elizabeth MAAS (weduwee PRETORIUS) te Brandfort, * 1869?

e2     Andries Johannes, * 10-10-1861, @ 19-01-1862 te Bloemfontein (jonk oorlede, vgl e9)

e3     Martienus Johannes (Martiens Vaalbank), * 10-10-1863, @ 06-12-1863 te Bloemfontein, + 13-12-1915

X 30-11-1885 Susarah Johanna VAN TONDER (Sarie), * 16-11-1867, + 04-04-1951, suster van Martiens van Tonder van Tafelkop

f1     Susanna Jacoba (Sannie), * 08-09-1886 te Vaalbank, @ 07-11-1886 te Bloemfontein

X 20-06-1905 Hendrik DE WET te Bloemfontein (wewenaar van Anna Elizabeth VAN ASWEGEN), * 1878? + 09-06-1933 te De Aap, distrik Brandfort

g1     Marthinus Johannes DE WET, * 30-12-1906, @ 03-03-1907 te Brandfort

f1     XX 03-07-1934 Wessel Johannes BADENHORST (wewenaar) te Brandfort, * 1886? (geskei van hom)

f1     XXX 09-12-1941 John Robert HONIBALL (wewenaar) te Brandfort

f1     XXXX 27-03-1956 Pieter Stefanus BEZUIDENHOUT (wewenaar) te Brandfort

f2     Gertruida Cornelia, * 05-02-1888 te Vaalbank, @ 01-04-1888 te Bloemfontein, + 30-09-1947 teKlipfontein, distrik Brandfort

X 23-03-1909 Louis Theodorus Hermanus WESSELS te Bloemfontein, * 1886?

g1     Susara Johanna WESSELS, * 09-03-1910 @ 01-05-1910 te Brandfort

X Daniel GROBLER

g1     XX Johannes MAREE

g2     Mattheus Gerhardus WESSELS, * 13-09-1914 @ 10-12-1914 te Brandfort

X 19-03-1940 Susara Johanna BEZUIDENHOUT te Brandfort        te Brandfort

h1     Catharina Maria WESSELS, * 25-06-1941 @ 07-09-1941 te Branfort

X Marthinus Johannes LINDE, * 28-11-1937 (seun van Marthinus Johannes LINDE, b5c9d2e7f2 en Emily Rebecca KLEYNHANS)

f3     Marthinus Johannes, * 06-10-1889 te Vaalbank, @ 01-12-1889 te Bloemfontein. Klein oorlede.

f4     Susara Johanna (Sarie Douw), * 16-07-1891 te Vaalbank, @ 06-09-1891 te Bloemfontein

X 25-10-1910 Douw Lodewyk VAN WYK te Brandfort, * 1882?

g1     Jakobus Hercules VAN WYK, * 09-10-1911, @ 22-10-1911 te Brandfort

g2     Marthinus Johannes VAN WYK, * 15-08-1916, @ 04-02-1917 te Brandfort

f5     Gideon Jacobus (Giel), * 01-08-1893 te Vaalbank, @ 05-11-1893 te Bloemfontein, + 25-12-1954 te Roodepoort

X 27-05-1919 Aletta Adriana DU PLESSIS (Lettie) te Bloemfontein, * 12-07-1895 te Winburg

g1     Martienus Johannes (Matie), * 04-02-1922 te Bloemfontein

X 08-11-1947 Johanna Catharina (Lulu) DU PLESSIS te Roodepoort, * 21-09-1928, + 05-10-1981. Die egpaar was kinderloos.

g2     Johanna Magdalena, * 30-10-1927, @ 03-12-1927 te Bloemfontein-Noord, + 06-12-1963

X 03-1960 Jan Christiaan VAN NIEKERK te Pretoria

f6     Cornelia Margaretha (Nelie), * 05-10-1895 te Vaalbank

X 11-12-1917 Hendrik Jacobus MULLER te Bloemfontein, * 1889? + 06-10-1918 te Glen, distrik Bloemfontein

g1     Hendrik Jacobus MULLER, * 07-01-1919 (gebore na sy pa se dood)

f6     XX 27-01-1922 Carel Petrus MULLER, broer van haar eerste man te Bloemfontein-Noord

f7     Marthinus Johannes (Martiens), * 20-04-1897 te Vaalbank, @ 06-06-1897 te Bloemfontein, + 1951 te Karree

X 11-05-1920 Martha Stella Rosalinda MEINTJIES te Fauresmith, * 20-10-1896, + 30-05-1945 te Nasionale Hospitaal Bloemfontein (woonplek: Goedehoop, distrik Brandfort)

g1     Martha Susara, * 20-02-1921, @ 23-03-1921 te Brandfort

X Herman ISRAEL

g2     Marthinus Johannes, * 17-01-1925, @ 05-04-1925 te Brandfort

X 07-07-1951 Marie Louise MARINCOWITZ, * 10-06-1928 te Oudtshoorn

h1     Marthinus Johannes, * 13-04-1953 te Kaapstad, + 17-10-1959 te Pretoria

h2     Marie-Louise, * 23-10-1956 te Pretoria

h3     Stella, * 05-12-1960 te Pretoria

h4     Tertia, * 07-01-1963 te Pretoria

h5     Janine, * 13-08-1967 te Pretoria

f7     XX 20-06-1946 Cornelia Magrieta ERWEE te Brandfort, * 1919?

f8     George Frederick, * 03-05-1899 te Vaalbank, @ 16-06-1899 te Bloemfontein. Jonk oorlede.

f9     Anna Helena, * 16-06-1903 te Vaalbank, @ 10-09-1903 te Bloemfontein

X 30-07-1929 Johannes Jacobus GROENEWALD te Bloemfontein-Noord, * 1896? te Clocolan

g1     Wessel Johannes GROENEWALD, * 12-08-1931 @ 04-10-1931 te Clocolan

g?      Linde GROENEWALD, * 25-01-1935 @ 05-05-1935 te Clocolan

X 10-07-1965 Estelle STEYN te Bloemfontein-Noord

f10   Maria Fransina (Miemie), * 19-02-1905 te Vaalbank, @ 26-03-1905 te Bloemfontein

X 23-09-1930 Adriaan Eksteen GROENEWALD te Bloemfontein-Noord, * 1897? te Clocolan

g?     Susara Durow, * 1936? (Woon op Clocolan)

f11   Andriesa Johanna, * 13-12-1906 te Vaalbank

X 04-10-1927 Ralph Harry MULLER te Bloemfontein, * 1899? te Clocolan

f12   Isabella Maria (Bellie), * 05-06-1908 te Vaalbank, @ 20-07-1908 te Bloemfontein

X 22-04-1930 Nicolaas Louis Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein, * 11-10-1906 te Brandfort, + 17-03-1976

f13   Marthina Johanna (Martiena), * 07-11-1910 te Vaalbank

X 22-11-1931 Luther Carl PRETORIUS te Bloemfontein-Noord, * 1905? te Bloemfontein

f14   Daniël Francois (Danie), * 13-09-1912 te Vaalbank, + 1951 te Bloemfontein

X 09-06-1934 Dina Maria STEYL te Bloemfontein-Noord, * 17-04-1911 te Morgenzon, Bloemfontein, dogter van Hans Môreson, later BOTHA, + 23-08-1990 te Mosselbaai

g1     Petronella Susara, * 22-03-1935, @ 05-05-1935 te Bloemfontein-Noord

X 05-10-1957 Charles Henry ROBERTSON te Bloemfontein-Noord

g2     Daniël Francois (Danie), * 19-12-1939 te Bloemfontein, + 26-12-1973 te Mosselbaai

e4     Jurie Johannes, * 16-11-1865 te Karreekloof, Brandfort, @ 15-04-1866 te Bloemfontein, + 29-06-1944 te Bloemfontein

X 23-05-1888 Aletta Johanna Elizabeth STEYN te Bloemfontein, * 28-11-1870 te Thaba ’Nchu, + 20-04-1953 te Bloemfontein (dogter van Hermanus Stefanus STEYN en Johanna Catharina Maria JOUBERT)

f1     Marthinus Johannes (Tinus), * 21-09-1890 te Erfdeel, Thaba ’Nchu, @ 07-12-1890 te Bloemfontein

X 03-02-1914 Helena Maria STEYN te Thaba ’Nchu, * 14-09-1892 te Jacobsdam, Thaba ’Nchu

g1     Jacoba Helena Maria, * 01-11-1914, @ 07-02-1915 te Thaba ’Nchu

X 25-11-1930 Elias Jakobus De Wet SMUTS te Verkeerdevlei, * 1902 te Kildare, Excelsior

g2     Jurie Johannes, * 31-07-1919, @ 05-10-1919 te Thaba ’Nchu, + 1977

X 27-06-1942 Maria Elizabeth BORNMAN te Bloemfontein

h1     Helena Maria, * 02-12-1945 te Bloemfontein

X 05-10-1968 Hermanus Wilhelmus LOUW, * 12-08-1940 te Vryburg

i1      Jacobus Wynand LOUW, * 28-08-1971, @ 07-11-1971 te Brandfort

g2     XX Heleze COETZEE

f2     Hermanus Stephanus (Harry), * 09-01-1892 te Erfdeel, Thaba ’Nchu, @ 06-03-1892 te Bloemfontein, + 27-03-1976 te Verkeerdevlei

X 12-12-1917 Johanna Louisa STEYL te Thaba ’Nchu, * 19-08-1897 te Jacobsrust, Thaba ’Nchu, + 18-10-1985

g1     Jurie Johannes, * 21-02-1919, @ 13-04-1919 te Thaba ’Nchu, + 07-03-2000

X 24-11-1951 Johanna Alewyna VAN DER LINDE (Hansie) (weduwee PRETORIUS) te Verkeerdevlei, * 02-10-1916 te Verkeerdevlei

h1     Stephanus Hermanus (Basie), * 17-04-1953 te Brandfort

X 03-04-1976 Aletta Elizabeth BOTHA (Elize) te Welkom, * 07-12-1952 te Springs

[Basie en Elize boer noordoos van Bloemfontein. Basie dien in die bestuur van die Lindebond en neem leiding by die reël van die Lindefeeste in die Vrystaat.]

i1      Jurie Johannes (Jurie), * 18-03-1979 te Bloemfontein

X 09-04-2005 Aletta Dorethia PIENAAR (Dorinda) te Bloemfontein, * 01-09-1980 te Pretoria

[Jurie het B Compt aan UV verwerf en is (2020) finansiële bestuurder by Famous Brands en bly in Bloemfontein. Dorinda studeer onderwys van 1999 tot 2002 en doen honneurs in Spesiale Onderwys in 2003. Werk (2020) as remediërende onderwyser en departementshoof van die grondslagfase by Dr Viljoenskool in Bloemfontein.]

j1      Stephanus Hermanus (Henre), * 22-11-2007 te Bloemfontein

j2      Daniël Petrus (Ruan), * 09-09-2010 te Bloemfontein

i2      Gerhard, * 02-04-1981

X 28-05-2011 Marthie DU TOIT

h2     Debya Maria, * 13-09-1954 te Graspan, Verkeerdevlei

X Nicolaas Stephanus VERMEULEN

i1      Joanice VERMEULEN, *

X STRAUSS

h3     Johannes Alwyn (Johan), * 22-06-1957 te Graspan, Verkeerdevlei

h4     Jurie Johannes, * 06-04-1959 te Bloemfontein

X 10-11-1984 Karen COETZEE te Pietersburg, * 08-11-1961 te Pretoria

[Jurie boer in Brandfort se distrik. Karen is sekretaresse by die Akademia-Hoërskool in Brandfort.]

i1      Azaria, * 25-10-1981 te Phalaborwa, @ 28-02-1981 te Brandfort-Oos

[Azaria is ’n fisioterapeut, eers in Kroonstad (2004-2007) en daarna in Klerksdorp (2007-2015) en daarna in Abu Dhabi en Al Ain in die Verenigde Arabiese Emirate.]

i2      Jurgens (Boeta), * 09-03-1987 te Pietersburg, + 31-12-2016

[Boeta was in 2005 in matriek, het daarna twee jaar in Amerika by ’n boer gewerk en boer tot met sy dood saam met Jurie in Brandfort se distrik.]

i3      Jurie Johannes (Janus), * 21-09-1991, @ 02-02-1992 te Brandfort-Oos

X 29-09-2018 Monique GOODYEAR, * 05-08-1995 te Bloemfontein

[Janus studeer by Kovsies Grondontwikkeling en Konstruksiebestuur. Hy werk van 2011 tot 2016 in die VSA en boer van 2017 af saam met sy pa op die plaas Graspan. Monique behaal BA in Menslikebewegingskunde en Honneurs in Biokinetika aan NWU.]

g2     Marthina Aletta, * 05-03-1920, + te Thaba ’Nchu. Jonk oorlede, sien g6.

g3     Douw Lodevikus Steyl, * 27-10-1921, @ 15-01-1922 te Thaba ’Nchu, + 14-11-1992

X 27-09-1947 Ella Frederike GREYLING te Excelsior, * 22-03-1927, + 20-09-1975 te Excelsior

h1     Stephanus Esias De Vries (Fanie), * 16-03-1954 te Excelsior

X 11-10-1975 Johanna Alida REDPATH (Lydia) te Shannon, * 02-12-1953 te Bloemfontein

i1      Douw Lodewikus Steyl (Wicus), * 28-04-1978 te Bloemfontein, + 14-11-1992

X 05-07-2003 Elmarie KRITZINGER te Joubertina, * 09-06-1977 te Joubertina

j1      Douw, * 13-08-2008 te Port Elizabeth

j2      Limari, * 14-06-2011 te Port Elizabeth

i2      Su-Mari, * 18-12-1981 te Bloemfontein

X 13-04-2013 Gert Fredrik JANSE VAN RENSBURG te Florisbad-oord, Soutpan, * 03-07-1969 te Odendaalsrus

[Su-Mari was in die Hoërskool Excelsior en matrikuleer (1999) daarna in CVO Excelsior. Sy werk tans by Computax in Bloemfontein as prinsipaal van die eiendomsafdeling en sy is lid van ’n beslote korporasie. Sy is lief vir die natuur en kamp en hengel graag.]

i3      El-Rika, * 16-05-1990 te Bloemfontein

[El-Rika was in CVO in Excelsior en matrikuleer (2008) by die Hoërskool Staatspresident Swart in Brandfort. Sy is ’n kreatiewe mens, opgelei in grafiese en webontwerp. Sy woon (2010) in Gonubie.]

j1      Ludolph VAN ZYL, * 11-07-2017 te Bloemfontein

h2     Ella Jacoba, * 12-06-1958 te Excelsior

X Andries LOMBARD

g3     XX 24-06-1966 Anna Magdalena WESSELS (Daleen) te Excelsior, * 14-12-1950 te Excelsior.

[Daleen was nog nie 16 jaar oud toe sy getroud is nie en net 4 jaar ouer as h1.]

h3     Louis Theodorus, * 08-11-1977 te Excelsior

X 18-09-1999 Ezelle JANSEN VAN RENSBURG te Excelsior, * 04-10-1972 te Laingsburg

[Louis werk in die landbou. Hy was plaasbestuurder van melkery tot pynappelboerdery. Tans (2020) werk hy by sy derde landbou-koöperasie in Pongola. Ezelle het haar by die Potchefstroomse Onderwyserskollege as onderwyser bekwaam en het ’n passie vir klein kindertjies en hulle opvoeding. Sy is (2020) by Pongola-Akademie.]

i1      Doan, * 05-05-2001 te Excelsior

i2      Jan-Louis, * 10-07-2005 te Excelsior

g4     Aletta Johanna, * 28-01-1923, @ 04-03-1923 te Thaba ’Nchu, + 05-03-1997

X 27-01-1942 Michiel Van Breda DU TOIT te Excelsior, * 1921 te Heeltevrede, Bloemfontein

g5     Hermanus Stephanus (Herkie), * 26-04-1925, @ 07-06-1925 te Thaba ’Nchu, + 06-09-1999

X 10-04-1954 Debya Maria Magdalena PRETORIUS te Verkeerdevlei, * 01-10-1934 te Verkeerdevlei

h1     Susanna Maria, * 19-03-1955 te Verkeerdevlei

X Gerhardus Johannes KOTSE

h2     Hermanus Stephanus (Herman), * 08-09-1962 te Verkeerdevlei

X 23-01-1981 Catharina DU PLESSIS

i1      Valerie, * 21-02-1982

i2      Hermanus Stephanus, * 20-09-1988

g6     Marthina Aletta, * 24-04-1930, @ 06-07-1930 te Thaba ’Nchu

X 31-12-1955 Gert Cornelius Stephanus HATTINGH te Verkeerdevlei, * 01-03-1929 te Winburg

[Marthina het op die familieplaas Jacobsrus by Thaba ’Nchu grootgeword. Later het haar pa ’n plaas in die distrik Verkeerdevlei gekoop. Daar het sy skoolgegaan. Gert het by BKB gewerk.]

h?     Louise HATTINGH, *

X Johan PYPER

g7     Johannes Lodewikus, * 23-04-1933, @ 16-02-1934 te Thaba ’Nchu, + 26-09-2005

g8     Joey, * 14-06-1938, @ 20-10-1938 te Thaba ’Nchu, + 10-05-2009

X Fransa

[Joey en Fransa het Huis Lindekroon, ’n gastehuis in Polokwane, bedryf.]

f3     Jurie Johannes (Wool), * 27-09-1883 te Erfdeel, Thaba ’Nchu, @ 07-01-1894 te Bloemfontein, + 07-01-1970 te Welkom

X 18-11-1919 Wilhelmina Magdelena STRYDOM te Thaba ’Nchu, * 24-07-1894 te Rooirantjies, Thaba ’Nchu

[Jurie Johannes se naam verskyn by die krygsgevangenes wat na St Helena verban is.]

g1     Jurie Johannes, * 08-01-1923, + 17-01-1923

g2     Johannes Jacobus Strydom, * 07-02-1924, @ 04-05-1924 te Thaba ’Nchu, + 31-07-1961

X 07-01-1950 Magrietha Elizabeth Hester SMIT te Bethlehem-Wes

h1     Jurie Johannes, * 27-08-1951

g3     Jurie Johannes, * 16-11-1925, @ 07-02-1926 te Thaba ’Nchu

X Maria Margaretha Wilhelmina BEYERS

h1     Beverly Mary, * 27-01-1956

h2     Lynette Wilhelmina, * 13-05-1958

h3     Wendy Joy, * 18-07-1959

X NEL

[The Citizen van 07-06-2005 berig dat Wendy in 1973 en 1974 saam met haar pa die Comrades suksesvol voltooi het hoewel vroue in daardie jare nie mag deelgeneem het nie.]

h4     Jurie Johannes, * 02-06-1961

h5     Jennifer Dawn, 16-05-1967

g4     Albertus Johannes, * 18-08-1926, @ 02-10-1927 te Thaba ’Nchu, + 20-04-1952

g5     Marthinus Johannes, * 27-07-1929, + 30-07-1929

g6     Catharina Susanna, * 08-05-1930, + 03-07-1930

g7     Aletta Johanna Elizabeth Steyn, * 18-06-1931

X 12-11-1955 Cornelis Johannes STEENKAMP te Welkom

g8     Nicolaas Albertus, * 26-06-1936

X Valerie Yvonne VAN RENSBURG (weduwee DELPORT). Geen kinders.

g8     XX Elizabet Anna NEL

h1     Hendrik Nicolaas, * 29-05-1975

h2     Lydia Maryna, * 10-11-1977

g9     Catharina Susanna, * 29-01-1941

X Christiaan Frederick NEL

f3     XX 26-08-1961 Cornelia Johanna Elizabeth KRUGER (voorheen JORDAAN en MARCUS) te Welkom [Sy adres tydens sy huwelik:Koppie Alleen 182, Welkom.]

f3     XXX 02-04-1966 Anna Helena ELS te Heilbron, * 18-12-1901

f4     Gideon Jacobus, * 21-09-1895, @ 01-12-1895 te Bloemfontein. Jonk oorlede, vgl f8.

f5     Johanna Catharina Maria (Jossie), * 20-06-1897 te Erfdeel, Thaba ’Nchu, @ 26-08-1897 te Bloemfontein, + 19-12-1957 te Thaba ’Nchu

X 05-11-1918 Jacobus Frederick STEYN (James) te Thaba ’Nchu, * 09-10-1896 te Steynsrust, Thaba ’Nchu, + 25-08-1950 te Rust-in-Vrede, distrik Thaba ’Nchu

g1     Aletta Johanna STEYN, * 26-05-1919, @ 06-07-1919 te Thaba ’Nchu

X Frans Paul PIETERSE

g2     Jacobus Frederik STEYN, * 10-02-1922, @ 30-04-1922 te Thaba ‘Nchu (reeds oorlede in 1950 volgens sy pa se sterfkennis)

g3     Anna Helena STEYN, * 28-12-1923, @ 02-03-1923 te Thaba ’Nchu

X Paul Johannes ROODE

f6     George Frederik, * 12-07-1899, @ 03-09-1899, + 13-10-1945 te Bloemfontein

X 06-04-1926 Margaretha Louisa MAAS (suster van X f8) te Brandfort, * 1907?

g1     Hendrina Cecilia Cornelia, * 1927

X 22-05-1948 Gert Johannes Jurgens DU PREEZ te Bloemheuvel, * 1923 te Phillipstown

g2     Aletta Johanna Elizabeth, * 18-11-1928, @ 03-02-1929 te Brandfort

X 11-03-1950 Arnoldus Wepener GREYLING te Bloemheuvel, * 1925 te Jamestown

g3     Margaretha Louisa, * 30-08-1931, @ 01-11-1932 te Brandfort

X 13-12-1952 Francois Jacobus David BEZUIDENHOUT te Bloemheuwel, * 1928 te Dordrecht

h1     George Frederick BEZUIDENHOUT, * 19-05-1963, @ 07-07-1963 te Bloemfontein-Wes (tweeling)

h2     Naomi BEZUIDENHOUT, * 19-05-1963, @ 07-07-1963 te Bloemfontein-Wes (tweeling)

f7     Geertruida Cornelia, * 12-07-1901, @ 05-01-1902 te Bloemfontein

f8     Gideon Jacobus (Giel), * 10-11-1903 te Brandfort, @ 07-02-1904 te Bloemfontein, + 18-06-1953 te Bloemfontein

X 01-10-1929 Catharina Elizabeth (Kittie) MAAS (suster van X f6) te Brandfort, * 25-04-1909 te Brandfort, + 10-04-1956 te Bloemfontein

f8     XX Maria Christina Elizabeth (Molly) ELS (weduwee VAN NIEKERK)

g1     Jurie Johannes (Boetie), * 09-08-1930, @ 19-10-1930 te Brandfort, + 06-09-1999

X Anna Catharina VAN WYK, * 24-08-1935, + 24-02-2006 te Bloemfontein

h1     Gideon Jacobus, * 22-08-1953 te Bloemfontein, + 18-08-2009

X 1976 Rita Martha ERASMUS, %

i1      Gerhard Gideon, * 01-12-1977 te Pretoria

X 05-11-2005 Nicole BORNMAN te Bloemfontein, * 10-07-1982 te Pinetown

j1      Eljay, * 27-12-2007 te Bloemfontein

j2      May-Leigh, * 18-09-2012 te Bloemfontein

i2      Marlene, * 13-02-1979 te Pretoria

X Jaco POTGIETER

j1      Celeste POTGIETER, * 29-10-1998

j2      Marco POTGIETER, * 24-08-2004

h1     XX 12-1986 Johanna Martha LABUSCHAGNE (Riekie) te Bloemfontein

[Gideon was ’n boukontrakteur en Riekie is die eienaar van ’n matbesigheid.]

i3      Nadia, * 30-01-1993 te Bloemfontein

X BAUERMEISTER

i4      Monique, * 03-02-1995 te Bloemfontein

h2     Jacobus Johannes (Koos), * 22-09-1955 te Bloemfontein

X 07-10-1978 Cornelia Rosalinde KIRSTEIN (Connie) te Bloemfontein, * 21-07-1959 te Bloemfontein

[Koos en sy broer Jurie bedryf Linde Finansiële Beplanners in Bloemfontein. Hulle kantoor is op die vorige Voortrekker-terrein in Collinsweg aan die voet van Seinheuwel. Connie werk sedert 1995 vir Massmart en is die streekaankoper vir die Vrystaat.]

i1      Natalie, * 17-02-1985 te Bloemfontein

[Natalie het die graad B Rek voltooi en is ’n geoktrooieerde rekenmeester. Sy het ’n meestersgraad in belasting gedoen en werk (2020) in Kaapstad vir Pepkor as internasionale belastingbestuurder.]

i2      Shaun, * 10-12-1986 te Bloemfontein

X 21-03-2014 Leandri CILLIERS te Bloemfontein, * 02-02-1988 te Oos-Londen.

[Shaun het honneursgrade in rekenaartegnologie en wiskundige statistiek en werk vir ’n Amerikaanse maatskappy Cytel wat kliniese studies doen. Leandri is ’n mediese dokter wat in oftalmologie spesialiseer. Sy werk by die Groote Schuur-hospitaal.]

h3     Jurie Johannes (Jurie), * 01-10-1956 te Bloemfontein

X 15-04-1977 Gladys STRYDOM te Bloemfontein, * 21-04-1959 te Bloemfontein

[Jurie en sy broer Koos het albei B Sc-grade en is geregistreerde finansiële beplanners. Hulle bedryf Linde Financial Planners. Gladys werk as eiendomsagent in Bloemfontein.]

i1      Julius, * 15-10-1977 te Bloemfontein

[Julius is sedert 2000 in Nieu-Seeland en het burgerskap van die land. Hy het ’n graad in Lugvaart aan die Massey-Universiteit in Palmerston North voltooi.]

X 2007 Angela (Nieu-Seelander), %

i2      Karin, * 20-07-1981 te Bloemfontein

[Karin het B Tech (Bemarking) aan die SUT geslaag en werk in die eiendomsmark.]

X 14-05-2011 Pieter VAN DER WESTHUIZEN te Gariepdam, * 02-07-1978 te Bloemfontein

j1      Nikita VAN DER WESTHUIZEN, * 10-10-2012 te Bloemfontein

j2      Ryan VAN DER WESTHUIZEN, * 20-04-2018 te Bloemfontein

h4     Mariana, * 21-08-1957 te Bloemfontein

[Mariana is sedert 1975 werksaam by die Volksblad in Bloemfontein. Sy is (2007) die Administratiewe Advertensie-bestuurder.]

g2     Willem Hendrik, * 05-03-1937 te Bloemfontein

X 04-10-1958 Anna Petronella DU PLESSIS te Burgersdorp, * 12-08-1938, @ 12-10-1938 te Burgersdorp

h1     Gideon Jacobus, * 06-10-1960 te Bloemfontein

X MG (Malie)

h2     Hester Sophia, * 13-10-1961 te Burgersdorp

h3     Catharina Elizabeth, * 28-04-1965 te Bloemfontein

h4     Anna Petronella, * 24-12-1968 te Bloemfontein

h5     Wilma Hendrike, * 23-07-1970 te Bloemfontein, @ 04-10-1970 te Bloemfontein-Wes

f9     Nicolaas Albertus, * 10-02-1905, @ 07-05-1905 te Bloemfontein, + 20-01-1931 te Brandfort. Nooit getroud nie.

f10   Aletta Johanna, * 20-10-1906 te Delingskraal, @ 07-12-1906 te Thaba ’Nchu

X 09-12-1924 Jacobus Johannes VILJOEN te Thaba ’Nchu, * 23-09-1897 te Steynspruit, Thaba ’Nchu

g1     Hendrik Christoffel VILJOEN, * 25-01-1926 te Thaba ’Nchu

f11   Cornelia Magrietha Elizabeth, * 20-01-1908, @ 05-04-1908 te Bloemfontein

X 19-07-1927 David Andries PRETORIUS te Brandfort, * 1904

g1     Jurie Johannes PRETORIUS, * 08-02-1931, @ 19-04-1931 te Brandfort

f12   Jan Gysbert, * 07-03-1909, @ 06-06-1909 te Bloemfontein

f13   Catharina Gezina, * 31-08-1911

X 18-12-1934 Willem Michiel MAAS te Brandfort, * 1912?

g1     Andries Johannes MAAS, * 11-11-1935, @ 05-01-1936 te Brandfort

f14   Gertruida Cornelia, * 02-04-1913, @ 18-05-1913 te Thaba ’Nchu

f15   Jacob Daniël (Japie), * 08-06-1914, @ 12-07-1914 te Thaba ’Nchu, + 08-04-1998 na ’n motorongeluk te Bloemfontein

X 10-10-1942 Anna Magdalena NEL te Bloemfontein-Wes, * 01-10-1922 te Barclay-Oos, + 18-07-2015 te Bloemfontein

g1     Jurie Johannes, * 20-04-1943 te Bloemfontein, @ 06-09-1943 te Bloemfontein-Wes, +

X 26-04-1969 Christina Magritha Elizabeth BREEDT (Stienie) te Rustenburg, * 23-07-1948 te Kroonstad

h1     Jacob Daniël (Jaco), * 12-09-1970 te Rustenburg

X 05-01-1991 Deirdré DU TOIT te Pellisier, Bloemfontein, * 23-05-1971 te Bloemfontein

[Jaco het vir ’n myn gewerk in Rustenburg en Randfontein. Hy en Deirdré het ’n plaas Zephanjeskraal buite Rustenburg gekoop. Hulle het dit onder andere ontwikkel as ’n kampterrein vir kerkkampe. Hulle bestuurL&S Ventilation en Atlantic Trailers in Rustenburg. Jaco bedryf ook ’n Christen-motorfietsgroep (Unashamed Motorcycle Ministry International) wat wil wys dat Christen-wees ’n avontuur kan wees en ook die evangelie uitdra. Hulle het ook die Uncaged Church gestig. Deirdré behartig die finansies by L&S Ventilation en is mede-eienaar van Bokamoso Ventilation]

i1      Michelle, * 27-06-1991 te Rustenburg

X 05-01-2013 Willem Bernardus DEYSEL (Bernard) te Rustenburg, * 23-10-1988 te Pretoria

[Michelle het in 2013 B Ed in Wiskunde aan NWU behaal en was tot 2017 onderwyser by Bergsig-Akademie. Van 2017 af werk sy in die administrasie by haar ouers se onderneming. Sy maak musiek en sing in hulle kerk. Bernard het by Unisa studeer en is van 2009 af sportbestuurder by Laerskool Proteapark.]

j1      Joshua DEYSEL, * 14-02-2017 te Rustenburg

j2      Jayden DEYSEL, * 04-12-2019 te Rustenburg

i2      Jaco, * 12-09-1994 te Randfontein

X Tracy-Lee HARRISON

[Jaco is sakebestuurder by L&S Ventilation in Rustenburg en mede- eienaar van Bokamoso Ventilation.]

j2      Ava-Leigh, * 20-01-2018

h2     Nicolaas Willem (Nico), * 25-09-1971 te Rustenburg

X 25-11-1995 Marinda VAN DER MERWE te Pretoria, * 18-06-1973 te Boksburg

[Nico was van 1991 tot 2004 in die SA Lugmag as ’n helikopter-vlugingenieur, het daarna in Soedan gewerk en woon sedert 2008 in Nieu-Seeland. Nico en gesin kry in 2014 burgerskap van Nieu-Seeland en woon (2020) in Rolleston. Nico werk vir die Franse helikoptervervaardiger, Airbus Helicopters. Marinda het vir nege jaar by die Kanadese ambassade in Pretoria gewerk en werk (2020) vir MAYOB in Nieu-Seeland, wat rekeningkundige sagteware bemark.]

i1      Chantal, * 25-10-2001 te Pretoria

i2      Natasha, * 22-04-2006 te Pretoria

h3     Adri, * 20-04-1973 te Rustenburg

X 07-12-1992 Waldo VAN DEN BERG te Rustenburg, * 01-08-1968 te Johannesburg

[Adri en Waldo is (2017) die eienaars van Atlantic Trailers in Klerksdorp.]

i1      Charlene VAN DEN BERG, * 28-01-1994 te Randfontein

i2      Simoné VAN DEN BERG, * 22-03-2000 te Klerksdorp

g2     Barend Frederick (Bennie), * 08-12-1944 te Bloemfontein, @ 04-03-1945 te Bloemfontein-Wes

X 17-10-1964 Josephina Wilhelmina JOOSTE, % 27-01-1977

h1     Jacob Daniël (Japie), * 06-03-1965 te Stilfontein

h2     Theresa, * 22-09-1971 te Stilfontein

X ROUX

h2     XX LEHY

g2     XX 25-03-1978 Sanita Elizabeth SCHOLTZ te Schweizer-Reneke, * 02-11-1953 te Schweizer-Reneke

h3     Barend Frederick (Bennie)

h4     Esther

g3     Jacob Daniël, * 15-12-1946 te Bloemfontein. Nooit getroud nie, +

g4     Jacobus Adriaan (Kobus), * 11-09-1949 te Bloemfontein, @ 04-12-1949 te Bloemfontein-Wes

X 06-03-1971 Hester Maria Florina SCHÖNFELDT (Hester) te Bloemfontein, * 12-04-1952 te Bloemfontein

h1     Maria Margaretha (Marietjie), * 31-08-1971 te Bloemfontein

X 19-11-1994 Christopher Charles BRITZ (Christo) te Bloemfontein, * 28-08-1969 te Bloemfontein, + 02-10-2020 te Bloemfontein

[Marietjie behaal B Com aan UFS in 1994 en werk tans as eiendomsagent by Era in Bloemfontein. Christo behaal B PL en Honneurs aan UFS en bedryf Safari-toere vanuit Bloemfontein.]

i1      Zander BRITZ, * 17-11-2004 te Bloemfontein (tweeling)

i2      Marko BRITZ, * 17-11-2004 te Bloemfontein (tweeling)

i3      Neil BRITZ, * 25-06-2007 te Bloemfontein

h2     Anna Magdalena (Ansie), * 02-08-1975 te Bloemfontein

X DELPORT

g5     Elsie Johanna Catharina (Linda), * 27-11-1951 te Bloemfontein, @ 02-03-1952 te Bloemfontein-Wes

X 18-03- 19?? Louis NEL, * 21-01-1947 te Bloemfontein

h1     Annelien NEL, * 12-02-1975 te Bloemfontein

X 09-03- Adriaan VAN DER MERWE (Riaan), * 22-02-1975

[Annelien is ’n mediese verteenwoordiger vir Fresenius Kabi en Riaan is ’n sakeman wat verskillende ondernemings in en om Bloemfontein bedryf.]

i1      Nelri VAN DER MERWE, * 15-10-2003 te Bloemfontein

i2      Mieke VAN DER MERWE, * 18-06-2008 te Bloemfontein

h2     Lize NEL, * 16-11-1977 te Bloemfontein

X 27-03-2010 Rudolf Johannes FOURIE te Bloemfontein, * 20-04-1981 te Bloemfontein

[Rudolf is onderwyser by die Primêre Skool Jim Fouché en Lize werk vir A’Africa Pest Prevention.]

i1      Liné FOURIE, * 25-02-2008 te Bloemfontein

i2      Ruzel FOURIE, * 08-08-2011 te Bloemfontein

h3     Louis NEL, * 03-12-1984 te Bloemfontein

X Chane VAN NIEKERK, %

h3     XX 23-11-2018 Mariaan JANSEN VAN RENSBURG

g6     Aletta Johanna (Lets), * 22-02-1954 te Bloemfontein, + 10-2016 te Bethlehem

X Alex G (Scottie) AULD, * 26-06-1949

h1     Neil AULD, * 13-01-1976

g7     Anna Magdalena (Annétjie), * 27-02-1955 te Bloemfontein

X 06-04-1974 Willem Nicolaas (Jakes) JACOBS te Bloemfontein, * 05-10-1951 te Bloemfontein

[Jakes was in die onderwys in Welkom, George en die Paarl. Annétjie het as burgerlike in die SAPD gewerk. Tans is hulle afgetree en woon in die Paarl.]

h1     Anna Magdalena (Anél) JACOBS, * 24-08-1977 te Bloemfontein

X 17-12-2005 Pieter Herodus KLEINHANS (Piet) te Riebeek-Wes, * 05-12-1975 te Swellendam

i1      Pieter Herodus KLEINHANS (Dieter), 27-08-2007 te Paarl

i2      Willem Nicolaas Jacobs KLEINHANS (Wico), * 06-07-2009 te Durbanville

h2     Jacolien JACOBS, * 04-07-1979 te Bloemfontein

X 17-10-2005 Frederick Gerhardus SWART (Frikkie) te Wolmaransstad, * 01-04-1977 te Delareyville

[Frikkie boer in die distrik Schweizer Reneke.]

i1      Frederick Gerhardus SWART (Gerhard), * 17-04-2008 te Bloemfontein

i2      Willem Nicolaas SWART (Nico), * 17-02-2010 te Bloemfontein

i3      Rainier Johannes SWART (Rohan), * 11-09-2013 te Bloemfontein

h3     Willem Nicolaas JACOBS (Wilco), * 08-11-1984 te Welkom

V Jenny BECK, * 27-09-19??

i1      Ella Stephani JACOBS, * 14-06-2017 te Kaapstad

g8     Marthinus Johannes, * 10-03-1965 te Bloemfontein

X 06-05-1989 Karel DE LANGE te De Bloem, Bloemfontein

e5     Cornelia Margaretha Elizabeth, * 14-10-1867 te Jordaanskraal, @ 05-01-1868 te Bloemfontein, + 12-11-1901

X 07-03-1886 Izak Petrus DU PLOOY te Bloemfontein, * 03-03-1860, @ 01-04-1860 te Bloemfontein

f1     Geertruida Cornelia DU PLOOY, * 08-01-1887, @ 06-02-1887 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis 1913)

f2     Elizabeth Johanna Francina DU PLOOY, * 20-03-1888, @ 06-05-1888 te Bloemfontein

X 29-10-1907 Hermanus Stefanus STEYN te Bloemfontein

f3     Cornelia Margaretha Elizabeth DU PLOOY, * 21-11-1889, @ 12-01-1890 te Bloemfontein

X 14-06-1916 Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK te Bloemfontein

f4     Julia Margaretha Louiza DU PLOOY, * 06-07-1891, @ 06-09-1891 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis)

f5     Maria Catharina Francina DU PLOOY, * 14-03-1893, @ 07-05-1893 te Bloemfontein

f6     Hendrina Cecilia, * 28-09-1894, @ 04-11-1894 te Bloemfontein

f7     Martina Johanna DU PLOOY, * 26-03-1896, @ 07-06-1896 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis)

f8     Isabella Maria DU PLOOY, * 06-07-1897, @ 19-08-1897 te Bloemfontein (nie genoem op ouma se sterfkennis)

f9     Abraham Izaak DU PLOOY, * 10-04-1899, @ 04-06-1899 te Bloemfontein

f10   Ongedoopte seun (oorlede volgens sy ma se sterfkennis)

e6     Nicolaas Albertus, * 03-08-1869, @ 07-11-1869 te Bloemfontein. Jonk oorlede?

e7     Jan Gysbert, * 16-11-1871, @ 03-03-1872 te Bloemfontein

X 26-01-1897 Johanna Catharina Maria STEYN te Bloemfontein, * 20-06-1877, @ 05-08-1877 te Bloemfontein (dogter van Hermanus Stephanus STEYN en Johanna Catharina Maria JOUBERT)

f1     Johanna Catharina Maria (Jossie), * 09-12-1897, @ 04-02-1898 te Bloemfontein

X 27-08-1918 Riddell Rorke STANTON te Bloemfontein, * 1893?

g?      Riddell Rorke STANTON, * 03-02-1943, + 03-12-2000

X 30-04-1966 Elizabeth Johanna

f2     Marthinus Johannes, * 12-10-1899, @ 15-12-1899 te Bloemfontein, + 14-10-1977

X 04-05-1926 Emily Rebecca KLEYNHANS te Bloemfontein, * 1903?, + 29-05-1967

g1     Letitia Cecilia, * 20-05-1927, @ 03-07-1927 te Bloemfontein, + 20-07-2007

X 29-09-1951 Barend Petrus ERASMUS te Kingwilliamstown, * 20-05-1927, + 11-08-1976

h1     Adriaan Cornelius ERASMUS

h2     Marthinus Johannes ERASMUS

h3     Mireka ERASMUS

g1     XX MORRISON

g2     Johanna (Hannie), * 05-04-1930

[Woon in 2010 in Ficksburg.]

X 09-01-1954 Redverf John MONK te Kingwilliamstown, * 30-04-1923

h1     Raymond Martin MONK, * 14-04-1955

X Susanna Elizabeth MANS

i1      Martin John MONK, * 27-02-1983

i2      Marietjie MONK, * 12-09-1984

X 30-05-2009 Carel Adel Johan MOOLMAN

i3      Hanlie MONK, * 05-01-1987

h2     Melinda Anne MONK, * 03-08-1956,

X 05-04-1980 David van Wyk DU TOIT, % 03-07-2006

i1      Phillip Johannes DU TOIT, * 28-11-1981

i2      Aidine Marlé DU TOIT, * 09-03-1985

i3      Dawid van Wyk DU TOIT, * 13-08-1986

i4      Isak Stefanus DU TOIT, * 28-09-1988, + 18-12-2008

h3     Erica Joan MONK, * 02-11-1959

X 04-12-2004 Johannes Petrus VILJOEN

g3     Jan Gysbert , * 10-03-1932, + 28-07-2000

X 16-07-1957 Vivienne Claire HOWARTH (Viv), * 28-08-1936 in Engeland

h1     André Marthinus John, * 15-06-1958

X Leanne Maise KLEINHANS, * 06-09-1959 te Kingwilliamstown, %

i1      Margaux Anne, * 07-02-1985 te Oos-Londen

X 04-10-2014 GUEST

i2      Kathryn Leigh, * 07-07-1986 te Oos-Londen

[Kathryn het in 2004 aan Kingswood College in Grahamstad gematrikuleer. Sy het 2005 in Engeland deurgebring, in 2006 aan US studeer en haar B Com in 2008 aan Rhodes voltooi. Daarna het sy haar honneursgraad in Ekonomie aan Rhodes behaal en sy is in 2010 besig met haar meestersgraad in Finansiële Markte – ook by Rhodes.]

h2    Pierre Russell (Russell), * 03-07-1960 te Kingwilliamstown

X 14-12-1985 Debra Jane ERASMUS (Debi) te Kaapstad, * 28-10-1964 te Kaapstad

[Russell het aan die Universiteit van Kaapstad in die regte studeer en in die Oos-Kaap ’n regspraktyk gehad. Debi het ook aan die Kaapse Universiteit Aptekerswese bestudeer. In 2009 het albei hulle beroepe laat vaar en ’n nie-regeringsorganisasie bedryf wat vir kinderregte geveg het. Tans (2020) woon hulle weer in die Kaap waar Debi ’n gastehuis in Kenilworth bedryf en Russell weer ’n regspraktyk beoefen.]

i1      Alexandra (Alex), * 02-09-1989 te Kaapstad

X 16-03-2013 Dustin MORRIS te Oos-Londen, * 06-01-1988

i2      Joshua (Josh), * 01-06-1992 te Oos-Londen

i3      Lee, * 22-04-2002 te Oos-Londen

h3    Dion Warren, * 18-05-1963 te Kingwilliamstown

X 10-03-1990 Merelyn Joy BRAUN, * 22-07-1964 te Kingwilliamstown

i1      Anton Jan, * 23-04-1992 te Oos-Londen

i2      Sarah Jayne, * 18-11-1993 te Oos-Londen

X WILLOWS

h4     Anton Jan, * 06-04-1967, + (jonk in motorongeluk)

h5     Chris Jaques, * 19-09-1970 te Kingwilliamstown

X 04-10-2003 Nicole Lisa JONES (Nicole), * 07-06-1973 te Sydney, Australië

[Chris woon (2010) in Singapoer. Hy is ’n direkteur van die Deutsche Bank AG en streekhoof van dié bank se “Business Integrity Review Group” vir Asië en die Stille Oseaan.]

i1      Savannah Caitlin, * 24-06-2005 te Sydney, Australië

i2      Oliver Blake, * 24-03-2007 te City of Westminster, London VK

g4     Hendrik, * 09-04-1933 te Boshof

X 08-12-1956 Christina Catharina BURGER (Stien), * 31-01-1933 te Graaff-Reinet, + 21-07-2017 te Bloemfontein

h1     Marthinus Johannes (Tinus), * 01-11-1957 te Kingwilliamstown

X 03-10-1981 Helena Elizabeth (Elzabeth) FOULDS te Hertzogville, * 24-05-1961 te Hertzogville

[Tinus matrikuleer in 1975 aan die Brandfort-Hoërskool en boer voltyds in die Glen-distrik. Elzabeth behaal matriek aan die Hoërskool Hertzogville en ’n sekretariële diploma aan die Tegnikon Bloemfontein. Sy werk vir 17 jaar by die LNR se bultoetssentrum op Glen. Hulle woon (2020) op Riversdale in die Glen-distrik.]

i1      Maria Magdalena (Rialeen), * 13-11-1982 te Bloemfontein

X 15-11-2008 Arnold LOMBARD te Bloemfontein, * 11-11-1981 te Bothaville

[Rialeen behaal matriek in 2000 aan Sentraal-Hoërskool, verwerf die Diploma in Gasvryheidsbestuur by Tegnikon Bloemfontein en ontvang opleiding in haarkappery by Motheo College. Sy werk (2020) as Nampo-ondersteuningbeampte by Graan SA. Arnold behaal matriek aan Bothaville-Hoërskool en besit (2020) sy eie bedryf, AB-Staal.]

j1      Jomar LOMBARD, * 17-11-2009 te Klerksdorp

j2      Danil LOMBARD, * 06-08-2012 te Klerksdorp

j3      Lichen LOMBARD, * 31-10-2016 te Klerksdorp

i2      Christina Catharina (Karen), * 11-09-1984 te Bloemfontein

X 12-04-2008 David Philippus VENTER (Dappies), * 21-09-1981 te Bothaville

[Karen behaal matriek in 2002 aan Sentraal-Hoërskool, BA in Menslike Bewegingskunde aan UOVS en werk (2020) in haar man se bedryf. Dappies matrikuleer aan Bothaville-Hoërskool en het sy eie bedryf, DV Structa-Bouers.]

j1      Christe-Lene VENTER, * 21-10-2009 te Klerksdorp

j2      Karli Celeste VENTER, * 19-09-2011 te Klerksdorp

j3      David Philippus VENTER, * 11-06-2013 te Klerksdorp

i3      Hendrik, * 20-10-1987 te Bloemfontein

X 05-09-2015 Inalene DE KLERK te Upington, * 07-11-1989 te Keetmanshoop

[Hendrik het B Sc in besproeiing en agronomie aan UV behaal en werk by Pannar-saad as landboukundige vir die Noordwes-Vrystaat. Inalene het M Sc in dierevoeding aan UV behaal en werk as dierevoedingkundige by Nutri Feeds in Bloemfontein. Hulle woon (2020) op sy pa se plaas Riversdale naby Glen, noord van Bloemfontein.]

j1      Helé, * 29-05-2019 te Bloemfontein

j2      Leah, * 29-05-2020 te Bloemfontein

h2     Francois Burger (Burger), * 29-01-1960 te Kingwilliamstown

X 10-10-1987 Hanlie BOTHA te Pretoria, * 28-10-1963 te Pretoria

[Burger gaan skool in Bloemfontein en studeer in Pretoria. Hy werk van 1988 af in Pretoria. Hanlie gaan skool in Pretoria, studeer in Potchefstroom en werk in Pretoria as apteker.]

i1      Francois Burger (Francois), * 17-10-1992 te Pretoria

[Francois gaan skool by ’n kunsskool in Pretoria en studeer by die AAA School of Advertising in Kaapstad. Hy behaal ook sy honneurs in Illustreerkuns. Hy werk (2020) by King James Advertising in Kaapstad en maak onder andere TV-advertensies vir groot kliënte.]

i2      Henry, * 26-09-1995 te Pretoria

i3      Marthinus Johannes (Marnus), * 22-07-2000 te Pretoria

h3     Hendrik (Henk), * 14-06-1961 te Kingwilliamstown

X 22-03-1987 Martie COETZER, * 10-10-1963

i1      Hendrik, * 20-10-1987

h4     Christo, * 28-10-1964 te Bethlehem, @ 13-12-1964 te Brandfort

h5     Celeste, * 25-01-1969 te Bloemfontein, @ 06-04-1969 te Brandfort

[Celeste behaal haar doktorsgraad in Mikrobiologie aan UOVS met proefskrif “Population structure of Phytophthora Cinnamomi in South Africa”.]

g5     Marthinus Johannes (Tienie), * 28-11-1937, @ 06-02-1938 te Bloemfontein, + 21-03-2017

X 21-04-1962 Catharina Maria WESSELS te Brandfort, * 25-06-1941 (dogter van Louis Theodorus Hermanus WESSELS en Gertruida Cornelia LINDE, b5c9d2e3f2)

[Woon in 2010 in Kuruman.]

h1     Marthinus Johannes (Marinus), * 25-09-1964, @ 13-12-1964 te Brandfort

X Mariana KLOSE

i1      Marthinus Johannes (Inus), * 04-03-1990

X 16-12-2017 Lezaan BESTER, * 19-05-1990

i2      Rochelle, * 10-06-

X Jan VAN GREUNEN

h2     Mattheus Gerhardus (Gerdus), * 20-01-1966 te Bloemfontein, @ 06-03-1966 te Brandfort

X 01-10-1988 Ina CRONJÉ te Randburg, * 07-01-1963 te Randburg

[Gerdus is ’n instandhoudingsingenieur van helikopters en werk in Sentraal-Afrika. Ina is ’n onderwyseres maar is nou (2017) huisvrou.]

i1      Sumarie, * 17-12-1989 te Ellisras

X 12-01-2018 Andries Petrus VORSTER (Dries) te Pretoria, * 01-04-1992 te Pretoria

[Sumarie het onderwys by Kovsies studeer en hou sedert 2018 skool by Laerskool Unitas in Swartwater. Dries het aan die Hoërskool Brits sy matriek behaal, doen sy PH-opleiding by die Limpopo Wildlife Academy en boer saam met sy pa op ’n wildsplaas naby Maasstroom.]

i2      Tharina, * 14-12-1992 te Kaapstad

X 29-03-2019 Theunis Lodewyk LINDE te Winburg (b1c3d1e3f8g1h1i1j1)

[Sover bekend is dit die eerste keer in die geskiedenis dat ’n Swellendamse Linde met ’n Vrystaatse Linde trou. Theunis behaal matriek in Calvinia en studeer aan UOVS. Hy werk as makelaarskonsultant vir Ou Mutual en sy kantoor kry drie jaar na mekaar die prys vir beste prestasie in die land. Hy is (2020) makelaarskonsultant by Momentum in Middelburg Mpumalanga. Tharina het B Sc Voedselwetenskap studeer en werk (2020) as kwaliteitkoördineerder by Pride Milling Co in Ogies.]

i3      Gerdi, * 06-12-1999 te Bloemfontein

[Gerdi is (2017) in matriek by Hoërskool Sentraal in Bloemfontein.]

h3     Emile, * 11-06-1969 te Bloemfontein, @ 03-08-1969 te Brandfort

X 11-12-1995 Annare NAUDÉ te Bloemfontein, * 26-05-1968 te Hoopstad

[Emile het bemarkingsbestuur aan die Technikon Vrystaat studeer en gewerk as aankoper by die Metcash-groep in Kaapstad. Blink uit in sport, veral tennis en gholf. Hy speel tennis in die topligas. Annare het arbeidsterapie aan die UV studeer, drie jaar in Amerika as arbeidsterapeut gewerk en werk tans as arbeidsterapeut in verskeie inrigtings. Emile werk (2013) by Makro in Bloemfontein.]

i1      Etién, * 28-02-2003 te Worcester

i2      Reza, * 11-04-2006 te Worcester

h4     Tiaan, * 13-05-1974, @ 04-08-1974 te Brandfort

X 02-12-2000 Liezl SCHOEMAN te Pennsylvania VSA, * 04-07-1971 te Pietersburg

i1      Mia, * 13-01-2003

i2      Nina, * 08-06-2005

i3      Christian, * 08-01-2010

g5     XX 12-11-1989 Anna Dorothea COETZEE te Brandwag, Bloemfontein (Hulle is albei geskei)

g6     Emily, * 12-08-1939, + 28-08-2000

X 07-07-1962 David DIRKS te Brandfort, * 10-07-1936

h1     Miranda DIRKS

h2     Chris-Armand DIRKS

h3     Marné DIRKS

f2     XX 07-06-1968 Elizabeth DE VILLIERS (weduwee KAY)

f3     Hermanus Stephanus (Harry), * 18-12-1902, @ 01-03-1903 te Bloemfontein, + 28-07-1992 te Bloemfontein (begrawe op Ventersvlei, distrik Bloemfontein)

X 11-03-1930 Catharina Rachel DENHAM (Kitty) te Bloemfontein, * 01-02-1907, @ 07-04-1907 te Bloemfontein (dogter van William Austin DENHAM en Catharina Elizabeth MAARTENS), + 17-12-1999 te Bloemfontein (begrawe op Ventersvlei, distrik Bloemfontein)

g1     Catharina Anna, * 04-06-1931, @ 05-07-1931 te Boshof

X 30-12-1950 Gert Cornelius HAYCOCK te Bloemfontein-Wes, *

h1     Johannes Gerhardus Hendrik HAYCOCK, * 11-12-1951, @ 02-03-1952 te Bloemfontein-Wes

h2     Hermanus Stefanus HAYCOCK, * 11-08-1953, @ 04-10-1953 te Bloemfontein-Wes

h3     Eric HAYCOCK

g1     XX Ed HARTWIG

h4     Karin HARTWIG

h5     Erica HARTWIG

g2     Jan Gysbert (Jan), * 07-08-1937 te Bloemfontein, @ 07-11-1937 te Bloemfontein-Wes

X 09-04-1960 Hester Helena WEITZ (Hetta) te Bloemfontein-Wes, * 25-10-1938 te Wepener, + 22-07-2013 te Bloemfontein

[Jan is ’n pensioenaris (2010) en was ’n modelmaker op die Spoorweë. Hetta was ’n onderwyseres.]

h1     Hester Helena (Helena), * 22-05-1962 te Bloemfontein, @ 02-09-1962 te Bloemfontein-Wes

X 23-10-1982 Adriaan Jacobus SMIT (Ouwie) te Gardeniapark, Bloemfontein, * 18-08-1960, @ 04-12-1960 te Brandfort

[Helena werk (2010) by die NG-Kerkargief in Bloemfontein en Ouwie werk al vir meer as 30 jaar by die SA Reserwebank, ook in Bloemfontein.]

i1      Liandri SMIT, * 20-01-1986 te Bloemfontein, @ 04-05-1986 te Bloemfontein-Wes

X 20-08-2016 Gerhardus Petrus NEL (Gerhard) te Bloemfontein, * 05-12-1985 te Zastron

j1      Lindré DU TOIT, * 07-08-2013 te Bloemfontein

j2      Renico NEL, * 17-04-2017 te Bloemfontein

i2      Rianco SMIT, * 20-01-1991 te Bloemfontein, @ 06-10-1991 te Pellissier, Bloemfontein

h2     Hermanus Stefanus (Herman), * 06-12-1964 te Bloemfontein, @ 07-03-1965 Bloemfontein-Wes

[Herman is ’n onderwyser, in 2010 verbonde aan die Lady Grey Arts Academy.]

X 31-12-1988 Johanna Catharina BOOYSEN, * 05-11-1968

i1      Jan Gysbert (JG), * 06-12-1993, @ 27-02-1994 te Smithfield

[JG behaal matriek aan die Hoërskool Jim Fouche. Hy was ook kaptein van die eerste rugbyspan in daardie jaar. Hy behaal (2019) sy B Ed aan UV en hou daarna skool in China.]

h2     XX 22-11-1996 Marietta Helene FICHARDT (Marietta), * 09-02-1965, @ 02-05-1965 te Bloemfontein-Noord

i2      Reonette, * 24-01-1993 te Bloemfontein, @ 05-09-1993 te Pellissier, Bloemfontein (dogter van Marietta uit haar eerste huwelik wat deur Hermanus wettig aangeneem is en die van Linde dra.)

i3      Hermanus Stefanus (Stefan), * 04-07-1997 te Bloemfontein, @ 07-12-1997 te Pellissier Bfn

i4      Marina (Rina), * 27-07-1998

h3     Carine, * 21-06-1970, @ 04-10-1970 te Bloemfontein-Wes

X 13-10-1990 Johannes Marthinus ANNANDALE (Hans) te Fichardtpark, Bloemfontein, * 12-07-1964

[Carine werk (2010) by die Vrystaatse Rooivleisprodusente-organisasie.]

i1      Jacob Johannes ANNANDALE (JJ), * 05-12-1993, @ 06-03-1994 te Fichardtpark, Bloemfontein

i2      Janco ANNANDALE, * 30-04-1996, @ 04-08-1996 te Smithfield

g3     Johanna Noeline (Noeline), * 25-12-1949 te Bloemfontein, @ 05-03-1950 te Bfn-Wes

X 12-12-1970 Johannes Jacobus PIENAAR (Johan) te Bloemfontein-Wes

h1     Carine Rachelle PIENAAR, * 12-12-1972, @ 04-03-1973 te Bloemfontein-Wes

h2     Myra PIENAAR, * 05-10-1974, @ 01-12-1974 te Bloemfontein-Wes

h3     Neline PIENAAR, * 03-07-1978, @ 03-09-1978 te Bloemfontein-Wes

h4     Juanize PIENAAR, * 15-02-1982, @ 06-07-1982 te Bloemfontein-Wes

h5     Petrus Albertus PIENAAR, * 25-09-1983, @ 04-12-1983 te Bloemfontein-Wes

f4     Gertruida Cornelia (Bokkie), * 06-06-1905, @ 06-08-1905 te Bloemfontein

X 25-03-1924 Abraham DU PLOOY te Bloemfontein, * 25-01-1895, @ 03-03-1895 te Bloemfontein

g1     Jacobus DU PLOOY, * 24-09-1926, @ 07-11-1926 te Bloemfontein-Noord

g2     Johanna Catharina Maria DU PLOOY, * 05-09-1930, @ 07-12-1930 te Bloemfontein-Noord

X 14-01-1950 Pieter Daniel JACOBS te Bloemfontein-Noord

f4     XX 15-01-1955 Johannes Albertus Petrus ERWEE te Brandfort-Oos, * 11-09-1891

f5     Jan Gysbert, * 01-01-1910, @ 06-02-1910 te Bloemfontein

X 25-06-1938 Florence Ivy DENHAM te Bloemfontein, * 29-10-1912, @ 14-12-1912 (dogter van William Austin DENHAM en Catharina Elizabeth MAARTENS)

g1     Rina Florence, * 30-08-1940

X 08-10-1960 Willem Andries Jacobus STEENKAMP

g2     John Gilbert, * 04-12-1944, + 17-01-2010 te Bloemfontein

X 21-10-1972 Johanna Elizabeth VAN DER WESTHUIZEN (Hannetjie), * 22-01-1951, + 11-03-2004 te Bloemfontein

h1     Jan Gysbert (Jannie), * 04-12-1973, @ 03-03-1974 te Bloemfontein

h2     Hendrik Gert, * 22-04-1977, @ 03-07-1977 te Bloemfontein

h3     John, * 14-06-1979, @ 05-08-1979 te Bloemfontein

f6     Gideon Jacobus, * 07-03-1912 te Kaalspruit, Bloemfontein, @ 05-05-1912 te Bloemfontein-Wes

X 01-06-1940 Elizabeth Maria KOK te Bloemfontein-Noord, * 1914?

g1     Hester, * 02-09-1941, @ 02-11-1941 te Bloemfontein       

g2     Johanna Catharina Maria, * 19-08-1946, @ 03-11-1946 te Bloemfontein

f7     Julia Aletta, * 12-09-1920 te Bloemfontein, @ 21-10-1920 te Bloemfontein-Wes, + 01-12-1965 te Clocolan (woonplek: Daisy, distrik Clocolan)

X 12-03-1941 Alfred Ernest KLOKOW te Bloemfontein, * 05-05-1910 te Stutterheim, + 04-11-1969 te Bloemfontein

g1     Ernest Willem KLOKOW

g2     Alfred Jan KLOKOW

g3     Julius Johan KLOKOW, * 09-10-1947, @ 07-12-1947 te Bloemfontein-Wes

g4     Linda Johanna KLOKOW, * 06-08-1950

g5     André Dean KLOKOW, * 16-05-1961

e8     Gert Cornelis, * 10-08-1873 te Karreekloof, @ 05-10-1873 te Bloemfontein, + 11-06-1958 te Johannesburg

X 04-04-1899 Geertruida Cornelia ERWEE, * 10-12-1879 te Brandfort, + 07-04-1964 te Johannesburg

f1     Johanna (Hannie), * 01-04-1900, @ 23-08-1900 te Bloemfontein

X Jan Christiaan Daniël LOOTS

g1     Gertruida Cornelia LOOTS, * 24-02-1916, @ 08-10-1916 te Bloemfontein

g2     Martha Christina LOOTS, * 04-09-1917, @ 14-10-1917 te Bloemfontein

f2     Marthinus Johannes, * 08-11-1903, @ 10-01-1904 te Bloemfontein, + 18-03-1981 te Johannesburg

[Vir baie jare busbestuurder op Johannesburg se rooi busse.]

X 22-12-1931 Martha Gertruida SCHUCH (suster van X f4) te Newlands, Johannesburg, * 12-05-1903 te Middelburg Tvl, @ 09-08-1903 te Pretoria

g1     Asperance Gertrud (Trudie), * 02-11-1941 te Johannesburg

X Hendrik Stephanus HAVENGA

f3     Johannes Albertus (Johnnie), * 22-06-1905, @ 06-08-1905 te Bloemfontein, + 06-01-1953 te Rustenburg [Het met sy eie vliegtuig verongeluk]

X 1929? Miemie VILJOEN, + 08-04-1971 te Rustenburg

g1     Gerhardus Cornelius (Gerhard), * 18-07-1930 te Rustenburg [Bly in Bryanston]

X 18-07-1952 Martha Catharina VAN DER WESTHUIZEN te Pretoria, * 09-09-1933

h1     Salomina Catharina, * 12-08-1954 te Pretoria

X 01-04-1978 Riaan GROBLER

g2     Jacobus Frederik Viljoen (Koos), * 15-05-1947 te Rustenburg, + 29-10-1993 te Pretoria, *

X 12-12-1970 Hendrina Johanna BOTHA (Rina) te Rustenburg, * 14-09-1951 te Rustenburg

[Koos was ’n syferman van beroep. Spoed was sy passie, of dit nou motor of motorfiets was. Sy vrou en drie seuns was die dryfkrag in sy lewe. Rina is haarkapster wat alles gee om die Here en haar medemens te dien.]

h1     Johannes Albertus (Johann), * 03-12-1971 te Rustenburg, + 17-01-2013 te Polokwane

X 01-06-1996 Arnette BLOEMHOF te Pretoria, * 07-06-1972 te Pretoria

i1      Brendan, * 22-04-2003 te Pretoria

i2      Shaun, * 21-04-2006 te Polokwane

[Johann matrikuleer in 1988 aan Hoërskool Waterkloof, verwerf Diploma in Meganiese Ingenieurswese, word luitenant in die Weermag en dien later die boeregemeenskap as adviseur in dieregesondheid en veevoer. Sterf in motorongeluk in die Waterberg. Arnette behaal matriek in 1989 aan die Hoërskool Waterberg en verwerf Diploma in Owerheidsfinansies. Sy werk by die Departement van Minerale hulpbronne.]

h2     Marthinus Christoffel (Marthin), * 05-11-1974 te Rustenburg

X 08-03-2003 Liesl DOMAN te Pretoria, * 04-12-1978 te Pretoria

[Marthin kry matriek aan Hoërskool Waterkloof in 1992. Verwerf BA en MBA aan UP en HOD deur Unisa. Werk by Hoërskool Waterkloof. Is ’n uitstekende rugbyspeler en sportmal. Liesl matrikuleer in 1992 aan Hoërskool Waterkloof en behaal BA in Inligtingsontwerp aan UP. Werk as grafiese ontwerper tot 2006.]

i1      Nika, * 22-12-2006 te Port Elizabeth

i2      Kaira, * 16-03-2010 te Pretoria

h3     Jacobus Frederik Viljoen (Derick), * 29-12-1975 te Rustenburg

X 24-04-2010 Annebel THESNER, * 03-08-1983 te Benoni

i1      Dehan * 06-07-2014 te Pretoria

g3     Johannes Albertus (Jan / Johnnie), * 16-09-1951 te Rustenburg

X 04-04-1975 Johanna THERON te Rustenburg, * 16-10-1938

h1     Johannes Albertus, 10-05-1976

f4     Gert Cornelius, * 07-04-1907 te Bloemfontein, + 30-07-1964 te Johannesburg

X 12-1935 Amalia Albertina SCHUCH (suster van X f2) te Johannesburg, * 26-06-1898 te Middelburg Tvl. Die huwelik was kinderloos.

f5     Gertruida Cornelia, * 14-12-1912 te Bloemfontein

X Martiens VERSTER

f6     Magrieta Cornelia (Corrie), * 24-03-1914 te Bloemfontein, + 29-06-1974 te Pretoria

Nooit getroud nie.

e9     Andries Johannes (Andries Mooihoek), * 27-07-1875, @ 26-09-1875 te Bloemfontein, + 07-04-1947 te Brandfort

X 20-01-1904 Gertruida Cornelia MAAS te Brandfort, * 27-02-1883, + 26-11-1948 te Brandfort

f1     Marthinus Johannes Luther, * 19-06-1906 te Brandfort, @ 20-07-1906 te Bloemfontein, + 27-05-1989 te Brandfort

[Luther was ‘n suksesvolle boer en het ‘n groot bydrae gelewer tot georganiseerde landbou. Hy was van 1951 tot 1971 voorsitter van die Brandfortse Boere-unie, dien van 1955 tot 1973 in die uitvoerende bestuur van die Nasionale Wolkwekersvereniging, van 1965 tot 1974 in die uitvoerende bestuur van die Vrystaatse Landbou-unie, was lid van die Vleisraad van 1967 tot 1973 en dien vir 9 jaar in die direksies van WGA / BSB / BKB.]

X 19-06-1928 Magdalena BOSCH te Brandfort, * 24-10-1905, + 14-10-1974 te Brandfort

g1     Dorothea Gertruida (Dot), * 11-07-1930, @ 21-09-1930 te Brandfort, + 11-03-2020 te Harrismith

X 08-01-1955 Frederick Johannes DU PLESSIS te Brandfort, * 27-09-1932, % 02-1975, + 14-03-1989

h1     Magdalena DU PLESSIS (Magda), * 09-02-1956 te Brandfort, @ 04-03-1956 te Brandfort-Oos

X 08-11-1975 Cornelius DU PLESSIS, * 01-03-1955, % 29-02-1994

i1      Magdalena DU PLESSIS, * 02-05-1976

i2      Nandi DU PLESSIS, * 04-06-1980

i3      Frederick Cornelius DU PLESSIS, * 17-08-1985

i4      Luther Jacobus DU PLESSIS, * 28-04-1987

h1     XX 23-09-2006 Louis NEL, * 30-10-1947

h2     Jacobus Frederick DU PLESSIS (Jacobus), * 26-03-1962 te Potchefstroom

X 30-09-1988 Karen BISSCHOFF te Pretoria, * 18-03-1968 te Pretoria

[Woon sedert 2004 in Brisbane, Australië, waar hy betrokke is by watersuiweringswerk.]

i1      Frederick Johannes DU PLESSIS (Frik), * 04-07-1991 te Pretoria

i2      Ben Bischoff DU PLESSIS, * 24-04-1993 te Pretoria

i3      Cara DU PLESSIS, 23-01-1995 te Pretoria

i4      Thea DU PLESSIS, * 11-11-1996 te Pretoria

g1     XX 30-04-1979 William HENEGAN te Bloemfontein, %, * 07-09-1931, + 11-1997

g2     Gertruida Cornelia, * 29-10-1933, @ 07-01-1934 te Brandfort, + 20-05-1992

X 17-04-1954 Johannes Petrus MARAIS (Jannie) te Brandfort, * 16-11-1931, + 14-07-2006

h1     Sarel Johannes Lodewicus MARAIS, * 10-01-1956, @ 04-03-1956 te Brandfort-Oos

h2     Luther Linde MARAIS, * 01-06-1957, @ 18-08-1957 te Brandfort-Oos

h3     Hermanus Samuel MARAIS, * 12-08-1961, @ 19-11-1961 te Brandfort-Oos

h4     Jacques Petrus MARAIS, * 21-02-1963, @ 05-05-1963 te Brandfort-Oos

h5     Magdalena MARAIS, * 29-06-1966, @ 04-09-1966 te Brandfort-Oos

g3     Andriesa Johanna (Andrei), * 12-02-1945, @ 01-04-1945 te Brandfort

X 12-02-1966 Ronald Arthur HEYS (Ronnie) te Brandfort, * 06-08-1937

h1     Vernon Thomas HEYS, * 29-08-1967, @ 04-02-1968 te Brandfort-Oos

X 12-04-1994 Estie SMUTS te Christiana

h2     Luther Linde HEYS, * 16-06-1969, @ 07-09-1969 te Brandfort-Oos

X 05-12-1993 Marian COETZEE te Keimoes

[Luther woon sedert 2000 in Kanada en praktiseer 2017 in Kingsville as mediese dokter.]

i1      Luther Ronnie HEYS, * te George

i2      Annabelle HEYS, * te High Prairie, Albertha, Kanada

i3      Juliette HEYS, * te Vermillion, Albertha, Kanada

h3     Vincent Arthur HEYS, * te Bloemfontein

X 28-09-? Caren FOURIE te Sasolburg

[Vincent is ’n aktuaris. Caren het B Mus studeer en bespeel dwarsfluit. Hulle het in 2017 na Toronto, Kanada verhuis.]

i1      Jonathan HEYS, * te Durbanville

i2      Daniel HEYS, * te Durbanville

i3      Anina HEYS, * te Durbanville

f1     XX 07-1975 Susanna Maria VAN INGENKAL (Susie) (geskeide SNYMAN) te Brandfort-Oos, * 15-02-1928, + 22-08-2008 te Bloemfontein

f2     Willem Hendrik Ruben, * 28-01-1910 te Brandfort

X 09-05-1933 Susahra Aletta WESSELS (Serah) te Wesselsbron, * 24-02-1912 te Odendaalsrus

g1     Andries Johannes (Dries), * 01-05-1934 te Brandfort, + 31-07-2009 te Bloemfontein

X 21-12-1955 Catharina Cornelia Venter THERON (Rina) te Bloemheuwel, Bloemfontein, * 18-07-1936, + 06-11-2001

h1     Alta, * 02-05-1956 te Mooihoek, Bloemfontein (tweeling)

X Jan Abraham BREEDT, * 25-06-1950 te Theunissen, % 1982, + 05-09-1994

i1      Willem Sterrenberg BREEDT, * 29-02-1972 te Bloemfontein

i2      René BREEDT, * 18-04-1975 te Bloemfontein, + 25-02-1997 na ’n lang siekbed aan kanker

h1    XX 20-12-1997 Jacobus Johannes (Johan) LOUW, * 12-11-1955 te Leeudoringstad, % 30-03-2006

h2     Eliese, * 02-05-1956 te Mooihoek, Bloemfontein (tweeling)

X Johan Petrus LABUSCHAGNE, * 05-04-1952 te Bloemfontein, %

i1      Riaan LABUSCHAGNE, * 19-09-1970 te Bloemfontein

i2      Ronél LABUSCHAGNE, * 18-08-1980 te Bethlehem

i3      Andries Johannes (André) LABUSCHAGNE, * 21-12-1991 te Bethlehem

h3     Dolien, * 10-04-1959 te Bloemfontein

X 21-08-1976 Christiaan Petrus (Christo) DE WITT te Bloemfontein, * 03-07-1957 te Windhoek, % 09-1978

i1      Daniël Jacobus (Jaco) DE WITT, * 12-03-1977 te Windhoek

X

j1      Charné DE WITT, * 04-04-2004

i1      XX 28-01-2006 Sindy VAN ZYL te Bloemfontein, * 15-12-1979

j2      Tiffany DE WITT, * 15-06-2006 te Bloemfontein

j3      Melliza Mandy DE WITT, * 28-09-2007 te Strand

h3     XX 07-07-1983 Johan GOUWS te Springs, * 13-05-1961 te Springs, % 19-10-1996

i2      Bernard GOUWS, * 05-06-1983 te Bloemfontein

V Rozanne ELS te Pretoria, * 23-09-1985

j1      Chané ELS, * 04-04-2003 te Brakpan

i2      X Lee PRETORIUS te Springs, * 05-05-1982

j2      Lestate GOUWS, * 15-11-2005 te Benoni

i3      Elzan GOUWS, * 14-06-1990 te Evander

h4     Cornia, * 07-10-1962 te Bloemfontein

X 10-04-1982 Pieter Albertus JOSLING te Noordhoek, Bloemfontein, % 2003

i1      Lézelle JOSLING, * 28-11-1984 te Vryburg

X Arno VILJOEN te Virginia, * 08-10-1983

j1      Zanellé VILJOEN, * 25-09-2008

i2      Jacques JOSLING, * 25-01-1987 te Hartswater

h4     XX 08-11-2003 Neale Garth BILLET, * 14-01-1956 te Durban

h5     Ruben Hendrik, * 24-04-1968 te Bloemfontein, @ 04-08-1968 te Bloemfontein-Wes (tweeling)

h6     Marlene, * 24-04-1968 te Bloemfontein, @ 04-08-1968 te Bloemfontein-Wes (tweeling)

i1      Juan-Dré LINDE, * 07-06-1988 te Bloemfontein

h6     X 24-04-1999 Gert Daniël JORDAAN, * 23-04-1959 te Dundee

i2      Mariska JORDAAN, * 15-04-2001 te Bloemfontein

g2     Wessel Hendrik Ruben (Riem), * 16-04-1949 te Bloemfontein, + 13-12-2020

X 03-10-1970 Eva Catharina BERNARDO (Rina) te Bloemfontein, * 22-08-1951 te Bethlehem, + 02-05-2009

h1     Ruben (Rudi), * 09-07-1972 te Sasolburg

X 18-12-1999 Lorinda NEETHLING te Klerksdorp, * 14-12-1972 te Rustenburg

i1      Ruben Armand, * 04-03-2008 te Roodepoort

i2      Elán Lyandi, * 19-05-2011 te Roodepoort

h2     Madelein, * 05-02-1978 te Sasolburg

X 01-04-2006 Cornelius Petrus Kloppers PASSANO te Secunda, * 10-01-1979 te Randfontein

i1      Anuschke PASSANO, * 23-10-2007 te Roodepoort

i2      Magnus Carlo PASSANO, * 08-03-2011 te Roodepoort

h3     Renier Wessel, * 02-05-1984 te Evander

X 28-03-2009 Iselle VICTOR te Welkom, * 16-10-1984 te Virginia

[Renier word groot in Secunda, behaal B Com in Bemarking en Internasionale Handel aan NWU en is (2020) besturende direkteur van Infront SA. Iselle word groot in Virginia, behaal B Ed aan NWU en gee vir 12 jaar onderwys by Hoërskool Noordheuwel.]

i1      Reinhardt Wessel (Reinhardt), * 29-04-2012 te Roodepoort

i2      Markus Gerhard (Markus), * 12-02-2015 te Roodepoort

i3      Amelia Isabella (Amelia), * 12-02-2019 te Roodepoort

f3     Andries Johannes, * 24-01-1912, + 17-09-1965 te Bloemfontein

X 06-10-1937 Sussanna Catharina PRINSLOO te Brandfort, * 03-04-1915 te Brandfort, + 14-05-1996 te Bloemfontein

g1     Sussanna Catharina, * 03-01-1951 te Bloemfontein

X Henry Tell Pachoud HUTCHINSON

g2     Andries Johannes (Dries), * 05-10-1953 te Bloemfontein, + 20-05-2016 te Pretoria

X 17-07-1976 Estelle Louise HARTMAN te Bloemfontein, * 31-01-1955 te Pretoria

[Dries was op Grey College en het studeer by Glen Landboukollege, UV en US se Sakeskool. Hy het op Vryburg gewoon en van 2007`tot 2010 as Landboubestuurder by Noordkaap Lewende Hawe gewerk. Hulle trek in 2010 Pretoria toe waar hy tot sy dood by Agriranch gewerk het.]

h1     Zelda, * 31-05-1978 te Bloemfontein

X GRAHAM

i1      Este-Lize GRAHAM

f4     Steyn, * 22-11-1916, + 27-07-1989 te Randburg

X 22-03-1945 Aletta MARAIS te Keetmanshoop, * 17-10-1917 te Humansdorp, + 28-08-1989 te Randburg

g1     Andries Johannes (Johan), * 25-04-1947 te Gobabis

X 22-03-1975 Magdalena Albertha (Alma) STEENKAMP te Stellenbosch, * 30-05-1952 te Calvinia

h1     Marthinus Johannes, * 06-12-1982 te Pretoria

g2     Georgia Marianne, * 05-12-1950

X Basil WEINRICH

e10     Maria Catharina Francina, * 14-08-1877, @ 14-10-1877 te Bloemfontein, + 16-10-1948 te Waterkloof, distrik Bloemfontein

X 05-11-1895 Daniel Francois VAN TONDER te Bloemfontein, * 26-09-1869, @ 05-12-1869 te Bloemfontein

f1     Geertruida Cornelia VAN TONDER, * 23-09-1896, @ 01-11-1896 te Bloemfontein, + 15-07-1973 te Bloemfontein

X 04-01-1916 George Frederik VAN TONDER te Bloemfontein (b5c9d16e5, seun van Martha Johanna LINDE en Daniël Jacobus VAN TONDER)

g1     Maria Catharina Francina VAN TONDER, * 12-11-1917, @ 03-02-1918 te Bloemfontein, + 22-12-2001 te Durban

X 12-11-1938 John Charles CROUCAMP te Bloemfontein, * 23-06-1907, + 08-01-1982 te Uitenhage

h?     Gertruida Yvonne CROUCAMP (Yvonne), * 21-02-1940 te Bloemfontein

X 19-12-1959 Orpheus Florulus OLWAGEN (Ollie) te Bloemfontein, * 14-09-1936 te Malmesbury

i1      Marlynne OLWAGEN (Lynne), * 10-03-1962 te Bloemfontein

X 27-04-1985 Willem Nicolaas BOTES te Johannesburg, * 22-09-1957 te Pietersburg

j1      Jacobus Willem BOTES (Jaco), * 14-05-1989 te Pretoria

j2      Lindie BOTES, * 04-08-1994 te Pretoria

j3      Daniël Willem BOTES, * 28 Februarie 1996 te Kaapstad

i2      Ian Daniel OLWAGEN, * 01-09-1964 te Durban

g2     Daniël Jacobus VAN TONDER, * 26-11-1921, @ 08-11-1944 te Bloemfontein (gedoop met belydenis)

g3     Ismaël VAN TONDER

g4     Martha Johanna VAN TONDER

g5     Petronella Maria VAN TONDER

X FOURIE

f2     Susanna Jacoba VAN TONDER, * 06-08-1899, @ 03-09-1899 te Bloemfontein

X 12-05-1925 Jan Adriaan VENTER te Bloemfontein

g1     Theresa VENTER, * 20-04-1931, @ 10-05-1931 te Bloemfontein

f3     Gideon Daniël VAN TONDER (Giel), * 13-02-1901, @ 02-04-1901 te Bloemfontein

X 17-07-1929 Margaretha Magdalena LINSTRÖM te Edenburg

g1     Martha Magdalena (Lena) VAN TONDER, * 02-02-1931, @ 16-02-1931 te Bloemfontein

X 02-02-1952 Wynand Johannes POTTAS te Bloemfontein-Wes

h1     Margarieta Magdalena POTTAS, * 01-01-1955, @ 06-03-1955 te Bloemfontein-Wes

X Jeremie PIENAAR

h2     Willem Christoffel Johannes POTTAS, *15-02-1956, @ 06-05-1956 te Bloemfontein-Wes

h3     Gideon Daniël POTTAS, *04-02-1959, @ 17-05-1959 te Bloemfontein-Wes

g2     Gideon Daniël VAN TONDER, * 24-07-1941, @ 07-12-1941 te Bloemfontein-Wes

f4     Marthina Francina VAN TONDER, * 09-05-1904, @ 03-07-1904 te Bloemfontein

X 05-10-1926 Henry Annes VENTER te Bloemfontein

g1     Belinda VENTER, * 03-03-1930, @ 16-03-1930 te Bloemfontein

f5     Daniël Francois VAN TONDER (Danie), * 11-11-1910, @ 08-01-1911 te Bloemfontein

X 31-05-1932 Louisa Johanna Cornelia WESSELS, * 25-03-1908, @ 14-04-1908 te Bloemfontein (dogter van Johannes Hermanus WESSELS en Susara Maria MAARTENS)

g1     Daniël Francois VAN TONDER, * 09-08-1935, @ 05-10-1935 te Bloemfontein-Wes

X Charlotte Doleres VENTER

h1     Engela VAN TONDER, * 22-06-1960, @ 04-09-1960 te Bloemfontein-Wes

h2     Daniël Francois VAN TONDER, * 24-01-1962, @ 04-03-1962 te Bloemfontein-Wes

[Dr Danie van Tonder is vanaf1989 ’n leraar van die NG Gemeente Pellissier in Bloemfontein.]

X Pauline GREYLING

i1      Kalinka VAN TONDER, * 1990

i2      Daniël Francois VAN TONDER (Waks), * 22-05-1992, @ 02-08-1992 te Pellissier, Bloemfontein

i3      Philip Paul VAN TONDER (Philip), * 12-08-1994, @ 06-11-1994 te Pellissier, Bloemfontein

g2     Susara Maria VAN TONDER, * 13-01-1940, @ 25-02-1940 te Bloemfontein-Wes

X 10-12-1960 Gerhardus Lourens PRINSLOO te Bloemfontein-Wes

e11     Geertruida Cornelia, * 28-08-1879, @ 05-10-1879 te Bloemfontein, + 27-07-1939 te Vredepoort, distrik Bloemfontein (woonplek: Schoonvlakte, distrik Boshof)

X 31-03-1903 Abraham DU PLOOY te Bloemfontein, * 1876?

f1     Abraham Benjamin DU PLOOY, * 21-01-1904, @ 06-03-1904 te Bloemfontein (waarskynlik jonk oorlede, want hy word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie)

f2     Gertruida Cornelia DU PLOOY, * 13-02-1907, @ 03-03-1907 te Bloemfontein

X Hendrik Johannes KOTZE

f3     Anna Maria DU PLOOY, * 22-06-1909, @ 01-08-1909 te Bloemfontein

X Jacobus LE ROUX

f4     Cornelia Margaretha Elizabeth DU PLOOY, * 27-11-1912, @ 19-01-1913 te Bloemfontein (waarskynlik jonk oorlede, want sy word nie genoem op haar ma se sterfkennis nie)

f5     Abrahamina Elizabeth DU PLOOY, * 30-10-1914, @ 06-12-1914 te Bloemfontein

f6     Marthinus Johannes DU PLOOY, * 06-07-1919, @ 07-09-1919 te Bloemfontein

f7     Elizabeth Isabella DU PLOOY, * 23-09-1926, @ 24-10-1926 te Bloemfontein

e12     Isabella Maria Cornelia (Bellie), * 23-07-1881, @ 04-09-1881 te Bloemfontein, + 28-01-1962 te Brandfort

X 19-01-1904 Andries Wilhelmus Johannes Pretorius LINDE (Andries Witskoen, c9d10e3) te Bloemfontein, * 26-02-1874 te Brandfort, + 13-04-1929 te Bloemfontein

[Andries was ’n neef van Bellie. Die Warmfielers was met reg erg trots daarop dat hulle deur Roelf(d10) wat getroud was met die dogter van Kmdt-Genl Andries Pretorius, aan die “Pertoorse” verwant was. Daarom dat Andries hierbo ook Pretorius as vierde naam het.]

e12     XX 03-07-1934 Hendrik Pieter VERMAAK te Bloemfontein-Noord, * 15-01-1869 te Zuurfontein, Brandfort

[Die stamboom van Hendrik VERMAAK is te kry by http://www.icon.co.za/~vermaak/Leesstof/hpvnageslag.htm]

e13     Hendrik Petrus Johannes, * 22-07-1883 te Karreekloof, @ 07-10-1883 te Bloemfontein, + 17-04-1957 te Bloemfontein

X 13-03-1907 Johanna Elizabeth GELDENHUYS te Brandfort, * 16-03-1889, + 24-01-1950 te Kareefontein, Brandfort

f1     Johanna Prescilla, * 16-12-1907, @ 02-02-1907 te Brandfort

X 13-03-1937 Hendrik Johannes (Boet) VAN WYK te Bloemfontein-Noord, LV vir Virginia, * 1907? te Weltevrede, Ventersburg

f2     Gertruida Cornelia, * 19-05-1913, @ 06-07-1913 te Brandfort

X 03-01-1939 Johannes Gerhardus VAN GRAAN te Brandfort, * 1911?

g1     Willem Frederik VAN GRAAN, * 24-09-1940, @ 02-02-1941 te Brandfort

g2     Jan VAN GRAAN, *

f3     Marthinus Jacobus (Kruppel Martiens van Kareefontein), * 16-04-1919, @ 01-06-1919 te Brandfort

X 09-10-1948 Magrietha Susanna VAN ASWEGEN te Bloemfontein-Noord, * 1922?

g1     Susanna Jacoba (Sanei), * 03-04-1951, @ 03-06-1951 te Brandfort

X Willie BOTHA [Inneslaan 2A, Bloemfontein]

h1     Carina BOTHA, * 30-07-1981

X JACOBS

h2     Priscilla BOTHA, * 04-11-1977 te Johannesburg

[Priscilla behaal matriek aan Sentraal-Hoërskool in Bloemfontein en bestudeer grafiese ontwerp by die Vrystaat-Technikon. Sy woon (2020) in Pretoria en werk as grafiese ontwerper.]

h3     Derick BOTHA

[Derick woon (2020) in Corvallis, Oregon VSA.]

h4     Marius BOTHA, *

g2     Johanna Elizabeth (Hannetjie), * 20-06-1955, @ 21-08-1955 te Brandfort-Oos

X Man van Joodse afkoms, Johannesburg

g3     Hendrik Petrus Johannes, * 12-06-1956, @ 07-10-1956 te Brandfort

X 24-02-1979 Dorothea Susanna (Thea) OPPERMAN te Johannesburg, * 14-09-1959

h1     Frank, * 1988

h2     Sune

h3     Christine

h4     Tinus

g3     XX 31-03-2018 Marietha

f3     XX 01-07-1960 Christina Johanna VAN DER VYVER (weduwee PRETORIUS)

e13     XX 06-11-1954 Anna Petronella Paulina LOOTS (weduwee SMITH, voorheen MARAIS, voorheen PRETORIUS) te De Bloem, Bloemfontein, * 04-07-1887

e14      Jacobus Petrus, * 05-07-1885, @ 04-10-1885 te Bloemfontein, + 06-11-1944 te Bloemfontein

X 15-05-1906 Hester Agnesse VERMAAK te Brandfort, * 31-05-1883, @ 15-07-1883 te Bloemfontein (dogter van Nicolaas Jacobus VERMAAK en Hester Agnesse PRINSLOO)

f1     Marthinus Johannes (Martiens), * 21-01-1907 te Brandfort, @ 03-03-1907 te Bloemfontein

X 02-04-1929 Catharina Elizabeth MAAS, * 15-11-1908, + 01-06-1963

g1     Jacobus Petrus, * 18-09-1930, @ 19-10-1930 te Brandfort

X 28-06-1952 David Nicolaas Gerhardus LABUSCHAGNE te Brandfort

h1     Corlia, * 18-02-1954

X Abraham Johannes VENTER

h2     Esmé, * 12-04-1966

g2     Andries Johannes, * 24-09-1935, @ 24-11-1935 te Brandfort

X 06-10-1956 Catharina Sussanna BRITS te Bloemfontein, * 19-02-1934 te Brandfort

h1     Elizabeth Andriesa, * 16-02-1957 te Brandfort

h2     Marthinus Johannes, * 19-06-1959 te Karree, @ 02-08-1959 te Brandfort-Oos

X 22-12-1984 Berdine Ronél GREYLING te Bloemfontein, * 09-06-1962 te Zastron

i1      Estralita Berdine, * 02-12-1986 te Odendaalsrus

X 09-10-2010 Bruce Charles BELLING te Welkom, * 26-09-1984 te Odendaalsrus

j1      Bruce Charles BELLING (Brucie), * 30-09-2009 te Welkom

j2      Estalin BELLING, * 09-04-2014 te Welkom

i2      Joanné Sarina, * 19-12-1991 te Odendaalsrus

X 10-09-2016 Johannes Matthys KOTZE (Janneman) te Bothaville, * 19-07-1989 te Bothaville

j1      Anzé KOTZE, * 29-01-2018 te Welkom (tweeling)

j2      Rolé KOTZE, * 29-01-2018 te Welkom (tweeling), + 03-02-2018

h3     Marius Andries, * 27-02-1962 te Karree, @ 01-07-1962 te Brandfort-Oos

X 24-05-1984 Catrina Louiza PIENAAR (Linda) te Bloemheuwel, Bloemfontein, * 24-05-1964

g3     Sophia Cathrina, * 16-06-1941 te Pokwani KP

X 20-10-1962 Johannes Petrus GROENEWALD te Brandfort, * 03-02-1934

h1     Frederik Johannes GROENEWALD, * 20-05-1964, @ 06-09-1964 te Brandfort-Oos

h2     Juanita Elizabeth GROENEWALD, * 02-11-1967, @ 04-02-1968 te Brandfort-Oos

g3     XX Hendrik SL DU PLESSIS

g4     Marthinus Johannes (Johan), * 27-02-1946 te Pokwani KP

X 02-01-1971 Petronella Maria HAASBROEK (Petro) te Brandfort, * 11-02-1953 te Harrismith

[Marthinus het asvakleerling (rytuigbouer) by die spoorweë aangesluit en 35 jaar tot sy afttrede daar gewerk. Van 2002 af werk hy as afgetredene op kontrakbasis daar. Sy belangstellings is tuinmaak, houtwerk en musiek. Petro werk in 2007 as nastudie-toesighouer by Bloemfontein-Laerskool. Sy hou van kunsnaaldwerk.]

h1     Estelle Hester, * 17-12-1972 te Bloemfontein

[Estelle matrikuleer aan Hoërskool JBM Hertzog in 1990 en werk vir 11 jaar as finansiële kontroleur by Telkom. Sy verwerf B Com in Bestuur by Unisa in 2003, woon sedert 2006 in Centurion en werk as interne ouditeur. Sy beplan om in 2008 met B Com Honneurs te begin. Haar stokperdjies is potspel (pool), swem en kampeer.]

X 06-11-2003 Willem Petrus (Piet) SWANEPOEL te Bloemfontein, * 28-08-1957 te Bloemfontein, + 23-06-2006 te Bloemfontein. Die egpaar was kinderloos.

[Piet het ook by Telkom gewerk, maar van 2000 af sy eie onderneming vir in- en uitvoer gehad. Sy kliënte was hoofsaaklik tabak- en koffieboere van Zambië. Hy het graag forel gehengel.]

h2     Marthinus Johannes (Thinus), * 08-10-1978 te Bloemfontein

X 19-12-2009 Carmen ENGELBRECHT

[Thinus woon sedert 2003 in London. Hy werk as “shopfitter” en installeer houtvloere en trappe. Carmen bestuur ’n skoonheidsalon in London. Thinus speel graag kitaar in sy vryetyd.]

i1      Skyler, * 2019

f1     XX 24-12-1966 Sussanna Catharina MAREE (weduwee MAAS) te Brandfort, * 20-03-1914

f2     Nicolaas Albertus (Nico), * 28-11-1910, @ 05-02-1911 te Bloemfontein, + 21-06-1954 te Brandfort

[Nico was lewenslank ’n boer op Kareekloof.]

X 22-04-1939 Cornelia Margaretha MAAS te Brandfort, * 14-09-1916, + 02-10-1993

g1     Jacobus Albertus, * 06-05-1941, @ 06-07-1941 te Brandfort, + 21-04-1974 te Slabberts

[Hy sterf op 33 in ’n ongeluk op sy plaas in Slabberts.]

X 27-02-1966 Aletta Engela RHEEDER (Lettie) te Wesselsbron, + 06-06-1998 te Bloemfontein

h1     Aletta, * 14-02-1967 te Slabberts, distrik Bethlehem

X 16-01-1988 André Francois VAN DER MERWE te Wesselsbron, * 30-05-1962 te Windhoek

[Aletta en André woon (2011) in Bellville.]

i1      Francois Albertus VAN DER MERWE, 09-09-1990 te Keimoes

X 09-11-2019 Isabel SMIT te Stanford

[Francois en Isabel woon (2020) in Kaapstad. Hy werk by Famous Kalahari Biltong.]

i2      Brendan VAN DER MERWE, * 30-10-1991 te Odendaalsrus

X 05-12-2015 Mariska HUNT te Piketberg

[Brenden en Mariska woon (2020) in Kaapstad. Hy is ’n sagteware-ingenieur by 4i.]

h2     Corlia, * 06-05-1969 te Bethlehem

X 14-01-1989 Marius LIEBENBERG te Wesselsbron, * 25-05-1966 te Kimberley

[Corlia en Marius het albei hulle skoolloopbaan in Wesselsbron voltooi en hulle woon in Wesselsbron waar hulle ’n eie onderneming bedryf. Marius is ’n motorwerktuigkundige. Is hulle drieling die enigste met ’n Linde-ma?]

i1      Cariska LIEBENBERG, * 24-06-1991 te Hoopstad

i2      Willem Albertus LIEBENBERG (Billy), * 27-07-1993 te Hoopstad

X 27-01-2018 Veruchka SMITH te Christiana, * 27-03-1995 te Welkom

j1      Walruch LIEBENBERG, * 16-05-2019 te Christiana

i3      Aniska LIEBENBERG, * 13-01-2000 te Bloemfontein (drieling)

i4      Meliska LIEBENBERG, * 13-01-2000 te Bloemfontein (drieling)

i5      Marius LIEBENBERG, * 13-01-2000 te Bloemfontein (drieling)

h3     Nico Albertus, * 16-06-1972, + 22-10-2000 te Bultfontein

[Nico was nooit getroud nie en sterf op 28 op ’n plaas in Bultfontein se distrik.]

g2     Willem Nicolaas (Willie), * 22-10-1948, @ 12-12-1948 te Brandfort

X 06-07-1974 Doris Johanna PALMER te Bethlehem, * 12-05-1947 te Fouriesburg

[Willie is ’n landmeter en hou toesig oor siviele projekte. Hy is (2011) semi-afgetree en speel graag gholf. Doris is finansiële sekretaresse by Grey Kollege.]

h1     Hoski, * 20-04-1974 te Bethlehem

X 18-01-2003 Lisa UYS te Oos-Londen, *

[Hoski is (2011) ’n makelaar en Lisa is onderwyseres by Grey-Kollege Pre-Primêr.]

i1      Anneke, * 11-08-2009 te Bloemfontein

i2      Lika, * 07-05-2011 te Bloemfontein

h2     Corné, * 19-07-1981 te Bloemfontein

X 03-02-2008 Madelein FOURIE

[Corné was op Grey Kollege en studeer by Kovsies. Hy is (2011) ’n mediese verteenwoordiger. Madelein is ’n onderwyseres by die Martie du Plessis-skool vir gestremdes.]

i1      Hoski, * 12-04-2009 te Bloemfontein

i2      William John (WJ), * 21-10-2011

f3     Hester Gertruida, * 16-12-1915, @ 05-03-1916, + 13-12-2000 te Bloemfontein.

[Nooit getroud nie, ‘n poliolyer.]

f4     Jacobus Petrus (Kosie), * 09-02-1918, @ 07-04-1918, + 22-12-1976 te Bloemfontein

X 23-07-1943 Petronella Cornelia DE WIT te George, * 14-02-1922 te Knysna

g1     André Jacobus Gabriël, * 25-07-1945 te Knysna

X 11-10-1971 Anna Sophia (Annetjie) VAN NIEKERK te Dordrecht, * 07-03-1946 te Dordrecht

h1     Henco Petrus, * 24-06-1971 te Dordrecht

g2     Desiree, * 17-07-1949 te Knysna

X Francois Johannes Gerhardus MULLER, * 06-01-1950 te Aliwal-Noord. [Geen kinders]

d2     XX 23-12-1913 Margaretha Louisa Christina MARE (Hy was ’n wewenaar van 78 en sy 37 jaar oud.)

2.2      PARADYSERS (b5c9d3)

d3     Johan Gysbert, * 1838

X 30-03-1874 Anna Jacomina BOTHA te Bloemfontein, * 1857?

e1     Georg Frederik (Frikkie Paradys), * 14-04-1875, @ 20-06-1875 te Bloemfontein

X 26-02-1895 Margaretha Maria Gertruida DUVENAGE te Brandfort, * 1875?, + 23-10-1943 te Paradys, distrik Brandfort

[Johan Gysbert het nie sy vaderlike pligte na behore nagekom nie. Frikkie Paradys het om hierdie rede by Koos Prinsloo op die plaas Palmietfontein grootgeword en later ook die plaas Paradys van hom geërf. Koos Prinsloo was met ’n halwe suster Susanna Catharina (c9d12) van Johan Gysbert getroud en is in so mate deur Frikkie as vader aanvaar dat hy sy seun Kobie (c9d3e1f4) na hom vernoem het.]

f1     Johan Gysbert, * 19-11-1895, @ 22-12-1895 te Brandfort, + 05-05-1901

f2     Maria Elizabeth, * 01-05-1900, @ 19-08-1900 te Brandfort, + 13-10-1901 te konsentrasiekamp, Brandfort

f3     Susanna Catharina, * 02-04-1903, @ 06-06-1903 te Brandfort

X 02-12-1924 Benjamin Petrus PRETORIUS te Brandfort (seun van Pieter Jacobus PRETORIUS en Susanna Catharina VIVIERS), * 03-06-1898, + 10-11-1973 te Brandfort

g1     Margaretha Maria PRETORIUS, * 20-02-1926, @ 04-04-1926 te Brandfort

g2     Susanna PRETORIUS, * 12-07-1933

g3     Benjamin Petrus PRETORIUS, * 12-01-1945, @ 01-04-1945 te Brandfort

f4     Johannes Georg, * 25-08-1906, @ 04-11-1906 te Brandfort

X 11-03-1930 Anna Johanna Maria PIETERSE te Bloemfontein, * 1907?

g1     Johan Gysbert, * 05-02-1941 te Brandfort, @ 04-05-1941 te Brandfort

X 23-12-1961 Henrietta Janse VAN RENSBURG te Brandfort, * 27-06-1942

f5     Jacobus Johannes Prinsloo (Kobie), * 07-12-1909, @ 03-1910 te Brandfort

X 22-04-1930 Maria Magdalena (Meraai) VAN ASWEGEN te Brandfort, * 16-12-1908 te Brandfort

g1     Georg Frederik (Frikkie), * 21-04-1935, @ 02-06-1935 te Brandfort

X 28-02-1959 Hester Johanna VORSTER te Bethulie, * 13-01-1937

h1     Maria Cornelia (Mari), * 21-08-1960 te Springfontein

X 05-12-1981 Pieter Johannes Jacobus STRYDOM te Bloemfontein

i1      Dirk Bauwer STRYDOM, * 06-02-1985 te Bloemfontein

h2     Maria Magdalena, * 25-05-1962 te Springfontein

X 26-09-1981 Daniel Petrus READ te Kroonstad

i1      Daniel Petrus READ, * 07-03-1981 te Delmas

i2      Mar-Louise READ, * 16-09-1983 te Kroonstad

g1     XX Ingrid Patricia VERMOOTEN, * 22-12-1936

h3     Jacobus Johannes Prinsloo, * 08-01-1971 te Oos-Londen

e2     Hendrika Clarina Cornelia, * 25-07-1876, @ 01-10-1876 te Bloemfontein. Jonk oorlede?

e3     Maria Elizabeth, * 01-05-1900, @ 19-08-1900 te Brandfort. Klein in konsentrasiekamp oorlede.

 

NASATE VAN JOHANNA CATHARINA, DOGTER VAN GEORG FREDRIK (c9)

 

d4     Johanna Catharina, * 12-10-1840, @ 24-01-1841 te Colesberg, + 10-10-1909 te Klipfontein, distrik Bloemfontein

X 15-09-1856 Karel Petrus PRETORIUS te Bloemfontein, * 1835?, + 01-09-1927 te Bloemfontein (woonplek: Soetewoud, distrik Glen)

e1     Maria Christina Fransina PRETORIUS, * 20-06-1857, @ 22-08-1857 te Bloemfontein

X 01-06-1874 Hermanus Gerhardus van Niekerk MAREE te Bloemfontein

f1     Johanna Catharina MAREE, * 27-02-1875, @ 09-05-1875 te Bloemfontein

f2     Hermanus Gerhardus van Niekerk MAREE, * 28-04-1876, @ 04-06-1876 te Bloemfontein

f3     Elizabeth Maria MAREE, * 27-07-1878, @ 03-11-1878 te Bloemfontein

f4     Karel Petrus MAREE, * 12-06-1880, @ 04-07-1880 te Bloemfontein

e2     Johannes Jacobus PRETORIUS, * 01-04-1859, @ 01-05-1859 te Bloemfontein, + 23-12-1922 te Brandfort

X 25-01-1882 Johanna Christina FURSTENBERG te Bloemfontein, * 18-05-1865, + 1937 te Brandfort

f1     Anna Jacoba PRETORIUS, * 15-12-1882, @ 07-01-1883 te Bloemfontein

f2     Carel Petrus PRETORIUS, * 03-05-1884, @ 01-06-1884 te Bloemfontein

f3     Johanna Catharina PRETORIUS, * 10-08-1885, @ 04-10-1885 te Bloemfontein, + 28-01-1916 te Winburg

f4     Maria Susanna Margaretha PRETORIUS, * 30-11-1886, @ 09-01-1887 te Bloemfontein

X 06-04-1909 Dirk Jakobus Johannes KOTZEE te Brandfort

f5     Johan Pieter Hendrik PRETORIUS, * 21-03-1889, @ 21-04-1889 te Bloemfontein, + 22-06-1962 te Bloemfontein

X 26-08-1913 Hermina Wilhelmina VAN HEERDEN te Bloemfontein, * 1895, + 1968

f6     Maria Jacoba Dorothea PRETORIUS, * 03-09-1891, @ 04-10-1891 te Bloemfontein

X 11-11-1913 Earnest William BROWN te Brandfort

f7     Martha Magdalena PRETORIUS, * 14-08-1893, @ 01-10-1893 te Bloemfontein

X 12-03-1912 Jacobus Johannes STRYDOM te Bultfontein

f8     Isabella Susanna PRETORIUS, * 27-10-1894, @ 02-12-1894 te Bloemfontein

X 06-10-1920 Servaas Daniel BADENHORST te Brandfort, * 1890

f9     Johannes Jacobus PRETORIUS, * 16-10-1896, @ 28-11-1896 te Bloemfontein

f10   Francois Johannes PRETORIUS, * 28-09-1898, @ 06-11-1898 te Bloemfontein

f11   Margaretha Elizabeth PRETORIUS, * 29-11-1900, @ 16-07-1901 te Bloemfontein

X 06-11-1923 Abraham Albertus Jacobus NAUDE te Brandfort, * 30-10-1898, + 04-1978

f12   Georgina Fredrika PRETORIUS, * 05-04-1904, @ 19-05-1904 te Bloemfontein

X 06-12-1927 Philippus Jacobus Hugo NOLTE te Brandfort

f13   Nicolaas Pieter Albertus PRETORIUS, * 17-05-1906, @ 26-06-1906 te Bloemfontein, + 1940

e3     George Frederik PRETORIUS, * 26-11-1860, @ 30-12-1860 te Bloemfontein

X 11-04-1883 Maria Susanna Margaritha FURSTENBERG te Bloemfontein, + 28-04-1939 te Bloemfontein

f1     Karel Petrus PRETORIUS, * 14-02-1884, @ 13-04-1884 te Bloemfontein

f2     Anna Jacoba Dorothea PRETORIUS, * 24-05-1886, @ 04-07-1886 te Bloemfontein

X Frederik Willem COETZER, + 1938

f3     Johanna Catharina Maria PRETORIUS, * 14-09-1890, @ 02-11-1890 te Bloemfontein

X 18-12-1917 Harry Griffin WEBBER te private woning Brandfort (met spesiale verlof)

e4     Karel Petrus PRETORIUS, * 19-07-1862, @ 03-08-1862 te Bloemfontein

e5     Anna Maria PRETORIUS, * 10-09-1864, @ 06-11-1864 te Bloemfontein, + 20-10-1948 te Bloemfontein

X 28-11-1882 Jacob Bester DU PLOOY te Bloemfontein, + 25-09-1893 te Vierkant, distrik Bloemfontein

f1     Abraham DU PLOOY, * 10-10-1883, @ 02-12-1883 te Bloemfontein

f2     Karel Petrus DU PLOOY, * 11-12-1885, @ 07-02-1886 te Bloemfontein

f3     Johanna Catharina DU PLOOY

X 15-03-1911 Abraham Marthinus FURSTENBURG te Brandfort

f4     Elizabeth Johanna DU PLOOY, * 09-01-1894, @ 04-03-1894 te Bloemfontein, + 30-07-1945

X 08-01-1918 Michael Casparus FURSTENBURG te Brandfort

g1     Anna FURSTENBURG, * 23-11-1919

g2     Michiel FURSTENBURG, * 7-10-1924

g3     Marianda FURSTENBURG, * 10-08-1935

g4     Jacobus FURSTENBURG

e5     XX 03-12-1894 Roelof Jacobus VIVIER te Bloemfontein

e5     XXX 06-04-1904 Thomas SMITH te Bloemfontein

f6     Orpa Naomia SMITH, * 08-01-1905, @ 18-02-1905 te Bloemfontein

X OPJ van Rensburg

e6     Nicolaas Johannes PRETORIUS, * 30-08-1866, @ 07-10-1866 te Bloemfontein

e7     Martinus Albertus PRETORIUS, * 13-07-1868, @ 18-10-1868 te Bloemfontein

X 24-04-1894 Elizabeth Johanna Isabella Francina DU PLOOY te Bloemfontein

f1     Carel Petrus PRETORIUS, * 15-02-1895, @ 14-04-1895 te Bloemfontein

f2     Martina Alberta PRETORIUS, * 10-12-1900, @ 06-01-1901 te Bloemfontein

e8     Pieter Jacobus PRETORIUS, * 30-11-1870, @ 05-02-1871 te Bloemfontein

X 17-12-1895 Susanna Catharina VIVIERS (dogter van Hendrik Jacobus VIVIERS en Hester Maria Catharina LINDE)

f1     Hester Maria PRETORIUS, * 03-05-1897, @ 11-06-1897 te Bloemfontein

X 14-01-1920 Christoffel Jakobus Visser LUBBE in private woonhuis Prachtstuk, distrik Bloemfontein (Brandfort-gemeente)

f2     Benjamin Petrus PRETORIUS, 03-06-1898, @ 03-07-1898 te Bloemfontein

f3     Hendrik Jacobus PRETORIUS, * 02-10-1902, @ 21-11-1902 te Bloemfontein

f4     Pieter Jacobus PRETORIUS, * 10-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein

e9     Jan Gijsbert PRETORIUS, * 04-11-1872, @ 25-12-1872 te Bloemfontein

e10   Hans Nicolaas Albertus PRETORIUS, * 03-03-1875, @ 09-05-1875 te Bloemfontein

e11   Johanna Catharina PRETORIUS, * 05-03-1877, @ 01-04-1877 te Bloemfontein

X 20-12-1897 Henning Johannes JOUBERT te Bloemfontein

f1     Lydia Eunice JOUBERT, * 16-07-1903, @ 27-08-1903 te Bloemfontein

f2     Anna Francina Jacobz JOUBERT, * 04-12-1905, @ 26-12-1905 te Bloemfontein

e12   Izaak Petrus PRETORIUS, * 05-05-1879, @ 20-07-1879 te Bloemfontein

X 24-02-1903 Cornelia Margarietha MAREE te woning van mnr A McHardy

e13   Isabella Susanna PRETORIUS, * 17-05-1881, @ 03-07-1881 te Bloemfontein

X 03-05-1904 Johan Jacob VAN ASWEGEN te NG Pastorie Brandfort

2.3      DEALESVILLERS (b5c9d5)

d5     Georg Frederik, * 22-10-1840, + 25-08-1903

X 07-12-1863 Catharina Ignatia Maria RENSBURG te Bloemfontein, * 11-06-1846

e1     Hester Catharina, * 23-11-1864, @ 05-03-1865 te Bloemfontein, + 13-09-1865

e2     Georg Frederik, * 29-07-1866, @ 07-10-1866 te Bloemfontein, + 12-02-1942 te Soutpan.

[Boer van Somersfontein, Soutpan, Brandfort. Word genoem “een van die eerste en hardste Nasionaliste”.]

X 10-04-1894 Susara Johanna VERMAAK te Brandfort, * 26-02-1875, + 15-07-1955 te Dealesville.

f1     Hester Agnessa, * 06-06-1896, @ 02-08-1896 te Brandfort

X 27-07-1920 Lodewyk Theodorus DE JAGER te Bultfontein. Die egpaar was kinderloos.

f2     Georg Frederik, * 16-12-1899, @ 28-01-1900 te Brandfort. Klein in konsentrasiekamp oorlede.

f3     Catharina Maria Jacoba, * 04-02-1902, @ 16-04-1902 te Brandfort

X 07-11-1922 Jacob Barend JANSEN VAN RENSBURG te Brandfort, * 1899?

f4     Nicolaas Jacobus, * 13-03-1904, @ 01-05-1904 te Brandfort, + 10-10-1966 te Bultfontein

X 08-03-1932 Sara Johanna MEYER te Brandfort, * 1908?

g1     Georg Frederik, * 06-09-1934, @ 28-10-1934 te Soutpan, + 24-09-1988 te Bultfontein

X 08-04-1961 Christine VENTER te Vanderbijlpark, * 17-07-1938, @ 06-10-1938 te Kimberley

h1     Celeste, * 31-05-1963 te Vanderbijlpark

X 15-12-1990 André KITSHOFF te Pretoria, * 11-03-1959 te Bellville, % 24-10-2016

[Celeste is ’n tuisteskepper wat in Centurion woon en rekenaarwerk van haar huis af doen.]

i1      Tiaan KITSHOFF, * 07-08-1992 te Pretoria

i2      Juan KITSHOFF, * 07-05-2004 te Pretoria

h2     Louise, * 05-03-1965 te Vanderbijlpark

X 27-02-1993 Tertius Wallace DU PREEZ (Tertius) te Simonstad, * 27-12-1961 te Paarl

[Tertius was ’n plaasbestuurder en is steeds werksaam. Louise werk (2020) as suster by ’n aftree-oord. Hulle woon in Bloemfontein.]

i1      Walter DU PREEZ, * 13-07-1995 te Ceres

i2      Christo DU PREEZ, * 14-11-1996 te Ceres

[Walter is ’n statistiese programmeerder en Christo studeer (2020) meganiese ingenieurswese.]

h3     Annelie, * 14-05-1970 te Hoopstad

X 12-02-1992 Theodorus Philippus KLEYNHANS (Theo) te Pellissier, Bloemfontein, * 05-07-1970 te Bloemfontein

[Annelie het B Soc Sc aan UOVS behaal en het agt jaar vir die SAPD gewerk in arbeidsverhoudings en sielkundige dienste. Theo het ’n diploma in Farmaseutiese Bemarking by Technikon SA verwerf. Hy het twintig jaar vir Virbac in dieregesondheid gewerk. Hulle woon (2020) in Bethlehem en het hulle eie dieregesondheid-onderneming, Mid-Vrystaat-Verspreiders.]

i1      Georg Frederik KLEYNHANS (GF), * 06-10-1990 te Bloemfontein

X 23-09-2017 Anina HENNING

[GF is ’n siviele ingenieur en hy werk (2020) by African Engineering. Anina ’n mediese dokter by Dihlabeng-Streekhospitaal. Hulle woon in Bethlehem.]

i2      Schanél KLEYNHANS, * 12-08-1996 te Bloemfontein

[Schanél is (2020) finalejaar-student in optometrie.]

h4     Michelle, * 11-04-1975 te Hoopstad

X 02-03-2001 Arend Johannes EYSELE te Heuwelkruin, Bloemfontein, * 11-02-1970 te Bloemfontein

[Michelle het na skool gaan “au  pair” in Europa en daarna in Bloemfontein gaan werk waar sy en Arend ontmoet het. Sy werk (2020) al 17 jaar by ’n beleggingsmaatskappy in Pretoria. Arend is by die polisiekollege opgelei en het as speurder in Bloemfontein gewerk. Hy is (2020) in die internetbedryf in Pretoria.]

i1      Melissa EYSELE, * 23-12-2003 te Pretoria

i2      Bernice EYSELE, * 04-03-2007 te Pretoria

i3      Jaydon EYSELE, * 09-05-2011 te Pretoria

g2     Judith Uys, * 06-03-1939 te Bultfontein, + 21-04-2011 te Marble Hall

X 09-12-1961 Johannes Christiaan PRINSLOO te Bloemfontein-Noord, * 29-07-1936 te Witrivier, + 13-05-1996 te Marble Hall

h1     Johannes Christiaan PRINSLOO, * 19-03-1971 te Potchefstroom

f5     Georg Frederik (Org), * 28-01-1908 te Brandfort, @ 01-03-1908 te Bultfontein, + 26-06-1993 te Dealesville.

X 21-04-1945 Aletta Francina (Lettie) DU TOIT te Soutpan, * 12-01-1919 te Soutpan, + 16-03-2004

g1     Georg Frederik (Fred), * 18-10-1946 te Soutpan

X 24-02-1973 Sylvia May WILMOT te Bloemfontein, * 28-04-1947 te Dewetsdorp, + 08-05-2007 te Bloemfontein

h1     Georg Frederik (George), * 19-03-1975, @ 04-05-1975 te Dealesville

X 16-11-2001 Annelize MEYER te Bloemfontein

i1      Georg Frederik (GF), * 07-01-2004, @ 02-05-2004 te Dealesville

[GF is die sewende geslag wat die stamnaam van die Vrystaatse Lindes ononderbroke dra.]

i2      Schalk, * 10-03-2006 te Bloemfontein, @ 06-08-2006 te Dealesville

h2     Peter Stuart (Stuart), * 10-12-1977, @ 12-02-1978 te Dealesville, + 24-04-2005

[Stuart is op tragiese wyse in ’n motorfietsongeluk op ’n buurplaas oorlede.]

g1     XX 12-07-2008 Sumara WATT te Bloemfontein

g2     David Schalk (DS), * 17-08-1953 te Dealesville

X 08-01-1976 Marie EKSTEEN (Miemsie) te Bloemfontein, * 18-07-1959

h1     Georg Frederik (Orgie), * 02-07-1977 te Dealesville

h2     Aletta Maria (Letitia), * 02-08-1981 te Dealesville

X 18-04-2009 Johan VAN GREUNING

i1      Jayden VAN GREUNING, * 25-09-2013 te Bloemfontein, tweeling

i2      Jolé VAN GREUNING, * 25-09-2013 te Bloemfontein, tweeling

f6     Jacobus Johannes Petrus (Koos), * 09-08-1912 te Brandfort, + 16-11-1996

X 01-10-1940 Louisa Maryna VAN ASWEGEN (Pollie), * 22-12-1919 te Dealesville, + 2007

[Koos boer op die plaas Meerlandsvlei in die distrik Dealesville.]

g1     Susara Johanna (Sarie), 30-01-1944 te Soutpan

X 08-10-1968 Heinz Karl MITTERMAIER te Dealesville, * 12-02-1941 te Garmisch Partenkirchen, Duitsland

h1     Hannes MITTERMAIER, * 12-03-1970 te Windhoek, Namibië

X Susan VISSER, * 19-03-1981 te Ladysmith

[Hannes het ’n B Eng in elektroniese ingenieurswese, woon in Sasolburg en is (2017) ’n sakevennoot by Sasol.]

i1      Dries MITTERMAIER, * 31-03-2000 te Vanderbijlpark

i2      Stephan MITTERMAIER, * 20-11-2001 te Vanderbijlpark

i3      Gunther MITTERMAIER, * 14-12-2009 te Vanderbijlpark

h2     Markus Jacobus MITTERMAIER, * 21-05-1971 te Windhoek, Namibië

X Rove CLAASEN, * 30-06-1972 te Reitz

[Markus is (2017) finansiële direkteur van die VKB-Groep en woon in Reitz.]

i1      Ida MITTERMAIER, * 26-11-1996 te Bloemfontein

i2      Heinz Karl MITTERMAIER, * 01-06-1999 te Bloemfontein

h3     Marelize Louisa MITTERMAIER, * 01-03-1975 te Bloemfontein

g2     Johannes van Aswegen (Hannes), * 26-01-1948 te Soutpan

X 17-01-1970 Orgina Frederika SMIT (Rika) te Burgersdorp, * 10-01-1949 te Burgersdorp

[Hannes boer op die familieplaas Meerlandsvlei. Hy het uitgeblink as skut in die 762-kaliber skyfskiet (Plankgeweer) en het in 1986 as Springbok in die nasionale span deelgeneem. Rika is bekend as ’n goeie kok en gooi haar volle gewig in by elke faset van die boerdery.]

h1     Jacobus Petrus (Kobus), * 21-12-1971 te Bloemfontein

[Kobus het gematrikuleer aan die Hoër Landbouskool Jacobsdal en boer op die plaas saam met pa Hannes.]

X 2007 Cornia LABUSCHAGNE %

i1      Hans Jurgens, * 09-04-2009 te Bloemfontein

i2      Richter, * 02-2010 te Bloemfontein

h2     Maryna Frederika (Mariska), * 18-05-1976 te Bloemfontein

X 05-03-1999 Philippus Albertus VAN DE PUTTE (Philip) te Bloemfontein, * 11-03-1974 te Wolmaransstad

[Philip het grootgeword en gematrikuleer te Wolmaransstad en boer tans saam met skoonpa Hannes en swaer Kobus. Mariska het grootgeword op Dealesville en gematrikuleer aan die Hoër Landbouskool Jacobsdal. Na skool het sy haarkappery bestudeer en doen hare op die platteland.]

i1      Hanré Linde VAN DE PUTTE, * 22-08-2005 te Bloemfontein

i2      Philmarie VAN DE PUTTE, * 01-08-2008 te Bloemfontein

e3     Stephanus Johannes Lourens, * 12-07-1868 te Brandfort, @ 07-02-1869 te Bloemfontein, + 10-08-1941 te Deelfontein, distrik Brandfort

X 17-01-1893 Sara Johanna VAN DYK te Brandfort, * 29-08-1876 te Duivenhokspruit, Brandfort, + 09-07-1936

[Stephanus se naam verskyn onder die krygsgevangenes van ABO. Hy is waarskynlik saam met sy broer e6 na St Helena verban.]

f1     Sara Johanna, * 25-10-1893, @ 03-12-1893 te Brandfort. Klein dood?

f2     Maria Catharina, * 03-12-1894, @ 13-01-1895 te Brandfort

X 11-02-1913 Pieter Stefanus BEZUIDENHOUT te Brandfort, * 1885?

g1     Wynand Fredrik BEZUIDENHOUT, * 05-01-1914, @ 01-03-1914 te Brandfort

g2     Stefanus Johannes Lourens BEZUIDENHOUT, * 17-02-1918, @ 07-04-1918 te Brandfort

g3     Sarah Johanna BEZUIDENHOUT, * 12-05-1921, @ 03-07-1921 te Brandfort

f3     Sarah Johanna, * 15-12-1895, @ 02-02-1896 te Brandfort

X 23-01-1923 Daniël Rudolf De Wet STEYN te Brandfort, * 16-09-1887, @ 04-02-1887 te Bloemfontein, + 23-08-1937 in woonhuis van vader, Maraisstraat, Brandfort (woonplek: Irene, distrik Brandfort)

g1     Gideon Jacobus Joubert STEYN (jonk oorlede)

f4     Georg Frederik, * 28-01-1898, @ 06-03-1898 te Brandfort. In konsentrasiekamp dood.

f5     Maria Magdalena, 03-05-1900, @ 15-07-1900 te Brandfort, + 18-09-1901 in konsentrasiekamp te Brandfort

f6     Andries Jacobus, * 02-02-1904, @ 06-03-1904 te Brandfort, + 16-12-1937 te Broedersput

X 08-06-1930 Philippina Jacoba Wilhelmina BUYS, * 12-03-1908 te Tweebosch, Sannieshof, + 12-04-1988 te Piet Retief

g1     Stephanus Johannes Lourens (Lou), * 14-06-1931 te Delareyville, @ 08-1931 te Sannieshof, + 07-07-2017

X 22-12-1956 Hester Hendriena Aletta VAN DER WALT te Sannieshof, * 25-05-1934 te Johannesburg

h1     Andries Jakobus (Andries), * 23-06-1958 te Pretoria, + 23-04-2017

X 17-12-1983 Rianne Marie VENTER te Pretoria, * 27-02-1961 te Pretoria

[Andries was ’n toegewyde onderwyser en departementshoof van ekonomiese wetenskappe by die Hoërskool Wonderboom in Pretoria. In sy dertig jaar by die skool het hy ook as sportbestuurder ’n groot rol gespeel. Rianne is ’n inligtingkundige in Pretoria.]

i1      Karlien, * 09-11-1985 te Pretoria

[Karlien is (2017) dosent in beroepshigiëne by die Universiteit van Limpopo in Polokwane.]

i2      Stephanus Johannes Lourens (Stéfan), * 05-08-1988 te Pretoria

X 20-04-2012 Jannetjie Levina (Janien) DE KOCK, * 08-07-1988 te Pietersburg

[Stéfan is (2020) dosent in beroepshigiëne en Janien dosent in Afrikaans, albei aan NWU in Potchefstroom.]

h2     Michiel Andries Louis (Louis), * 02-05-1960 te Pretoria

X 09-07-1983 Elsje VAN ROOY te Louis Trichardt, * 28-04-1962 te Siloam

[Louis is ’n onderwyser en sedert 2006 skoolhoof van die Laerskool Louis Trichardt. Hy het in 2020 afgetree. Elsje is die tweede dogter van prof en mev Koos van Rooy, sendeling en professor aan die Teologiese Skool Hammanskraal en Bybelvertaler.]

i1      Stephanus Johannes Lourens (Lohan), * 06-10-1986 te Tzaneen

X 06-12-2008 Arina STOKER te Hartbeespoort, * 23-08-1986 te Hartbeespoort

[Lohan is (2020) predikant van die Gereformeerde Kerk Wonderboom-Suid. Arina het onderwys aan NWU bestudeer tot op honneursvlak. Sy bestuur (2020) die tak Opvoedkundige Hulpmiddels van SA Toy Trade.]

j1      Yvonne Marietjie (Imarie), * 04-05-2011 te Pretoria

j2      Michiel Andries Louis (Arlo), * 03-02-2013 te Pretoria

j3      Elsje, * 25-03-2016 te Pretoria

j4      Coenraad Christof (Cor), * 18-05-2020 te Pretoria

i2      Regina Catharina (Nina), * 25-03-1991 te Tzaneen

X 31-03-2012 Jan Harm BRINK te Louis Trichardt, * 08-03-1988 te Brits

[Nina en Jannie het albei aan die Hoërskool Louis Trichardt gematrikuleer. Nina het BA Kommunikasie aan NWU studeer, gevolg deur Honneurs BA en MA in Afrikaans en Nederlands. Sy is (2020) dosent in Afrikaanse Taalkunde by NWU. Jannie het B Com Rekeningkunde aan Unisa verwerf en sy Honneurs in Rekeningkundewetenskap aan NWU behaal. Hy is ’n geoktrooieerde rekenmeester en werk as ouditeur by die ouditeur-generaal van Noordwes.]

j1      Jan Harm BRINK (Harm), * 29-08-2017 te Potchefstroom

j2      Elindi Sally BRINK (Elindi), * 27-03-2020 te Potchefstroom

i3      Jacobus Albertus (Jaco), * 11-07-1996 te Tzaneen

X 23-03-2019 Suzaan SCHOUWSTRA te Louis Trichardt, * 04-01-1996 te Tzaneen

[Jaco studeer (2020) Teologie by NWU in sy derde jaar.]

h3     Stephanus Johannes Lourens (Fanus), * 11-06-1962 te Pretoria

X 29-03-1986 Susanna Gezina VAN ROOYEN (Susan) te Coligny, * 16-03-1963 te Reivilo

[Fanus het Veevoeding by UP studeer, in Heilbron by NCD gewerk, vir 20 jaar by Coligny en later Klerksdorp gaan boer en werk sedert 2011 by Griekwaland-Wes-Koöperasie, tans (2020) as hoof van veevoer en vesel (lusern en katoen). Susan het Voedselwetenskap by UP studeer en in suiwel gespesialiseer. Sy het ’n meestersgraad in kwaliteitsisteme in suiwel. Sy het voltyds en as konsultant by verskeie suiwelmaatskappye gewerk.]

i1      Stephanus Johannes Lourens (Lourens), * 08-03-1990 te Heilbron

X 12-12-2012 Martha Maria FOURIE (Marissa of Risa), * 25-02-1991 te Pretoria

i2      Dina Alida (Ida), * 21-02-1992 te Pretoria

[Ida het B Sc Agric aan UP verwerf en is (2020) besig met Ph D by dieselfde universiteit. Sy werk as junior navorser by die Lanbounavorsingsraad en woon in Pretoria.]

i3      Hester Aletta (Helet), * 25-08-1995 te Pretoria

g2     Maria Elizabeth, * 15-05-1933 te Delareyville, + 05-12-1999

X 14-12-1957 Jan Harm SCHUTTE te Lichtenburg

g3     Philippus Jacobus Wilhelmus (ds Flip) * 03-05-1935 te Delareyville +

X 04-01-1959 Elizabeth Carolina Maria KRUGER te Potchefstroom, * 24-10-1936 te Ventersdorp, + 12-06-1996

[Flip was predikant van die Gereformeerde Kerke Worcester/Paarl, Schweizer-Reneke, Vereeniging-Oos, Zeerust en Ventersdorp. Hulle het na sy aftrede in 1999 in Kokanje gewoon.]

h1     Maria Johanna Magdalena (Daleen), * 31-10-1959 te Potchefstroom

X Jan Hendrik HOOGENDYK, * 09-11-1953

[Jan is ’n rekenmeester en Daleen ’n boekhouer. Hulle woon in Krugersdorp.]

i1      Christiaan de Wet HOOGENDYK, * 23-10-1981 te Randburg

[Christiaan is ’n boekhouer in Pietersburg.]

i2      Elizabeth Maria HOOGENDYK (Betsie), * 27-09-1982 te Randburg

X 29-05-2004 Pierre DU PLOOY, * 23-01-1975 te Krugersdorp, %

j1      Marileen DU PLOOY

j2      Jané DU PLOOY

[Betsie is ’n boekhouer en woon met haar twee kinders Marileen en Jané in Pietersburg.]

i3      Philippus Linde HOOGENDYK (Flippie), * 01-08-1984 te Krugersdorp

[Flippie is ’n boekhouer en woon in Pietersburg.]

h2     Wilna, * 13-11-1960 te Potchefstroom

X Gerhardus Stephanus BADENHORST (Gerhard), * 08-08-1958

[Wilna is ’n arbeidsterapeut en Gerhard ’n ingenieur. Hulle woon in Doha, Qatar, Midde-Ooste.]

i1      Joseph Johannes BADENHORST (Johan), * 25-10-1984 te Allanridge

i2      Philippus Linde BADENHORST (Philip), * 20-01-1987 te Secunda

i3      Elizabeth Carolina BADENHORST (Karlien), * 15-11-1988 te Secunda

i4      Gerhardus Stephanus BADENHORST (Gerhard), * 09-01-1998 te Secunda

h3     Andries Jacobus (Andries), * 23-10-1962 te Paarl

X Marisa Esther VENTER (Marisa), * 22-10-1962 te Pietersburg

[Andries is ’n ouditeur en Marisa ’n onderwyseres. Hulle woon in Pietersburg.]

i1      Esmari, * 29-09-1990 te Pietersburg

i2      Elizabeth Carolina (Ilze), * 30-03-1992 te Pietersburg

i3      Philippus Jacobus (Jaco), * 15-01-1996 te Pietersburg

h4     Elizabeth Carolina Maria (Elmari), * 05-06-1965 te Paarl

X 18-12-1999 Lukas Johannes VAN DER MERWE, * 14-01-1966 te Pietersburg

[Elmari is ’n boekhouer en sagteware-konsultant en Lukas ’n tegnikus en ’n proponent van die NG Kerk. Hulle woon in Pietersburg.]

i1      Lumari VAN DER MERWE, * 14-01-2002 te Pietersburg

h5     Maria Elizabeth (Marilize), * 09-07-1968 te Schweizer-Reneke

X 26-05-1990 Conrad LABUSCHAGNE, * 11-10-1968, %

[Marilize is ’n Assistent-Direkteur Personeelbestuur van die SAPD en woon in Pietersburg.]

i1      Johannes Jakobus LABUSCHAGNE (Hanno), * 23-09-1992 te Potchefstroom

i2      Elizabeth Maria LABUSCHAGNE (Lize-Mari), * 06-03-1995 te Potchefstroom

g3     XX 07-07-1997 Aletta Elizabeth LOOCK (geb DE MEYER) (Bessie), * 22-06-1945 te Alberton

g4     Susara Jacoba, * 25-09-1937 te Broedersput, Tvl

X 05-05-1962 Jan Daniël THERON te Pretoria, + 1995

f7     Maria Francina, * 20-07-1905 te Brakfontein, Bloemfontein, @ 08-10-1905 te Brandfort

X 23-12-1924 Johannes Hendrik BOTHA te Bloemfontein-Noord, * 1901? te Damplaats, Brandfort

g1     Sarah Johanna BOTHA, * 09-01-1927, @ 02-04-1927 te Brandfort

f8     Stephanus Johannes Louwrens, * 31-05-1907 te Brandfort, @ 11-08-1907 te Bultfontein, + 22-02-1976 te Brandfort

X 22-10-1935 Elizabeth Christina LINDE (c9d15e9) te Brandfort, * 13-04-1908 te Brandfort, + 04-04-1978 te Bloemfontein

g1     Cornelia Nicolazina, * 28-10-1940, @ 05-01-1941 te Brandfort

X 14-12-1963 Joseph MUKHEIBER te Arlington, * 25-09-1941 te Marquard

f9     Fransina Carolina, * 03-01-1909, @ 07-03-1909 te Bultfontein

X 11-08-1936 Cornelius Benjamin CRONJE te Brandfort, * 1912?

g1     Sara Catharina CRONJE, * 11-08-1937, @ 03-10-1937 te Brandfort

g2     Cornelis Benjamin CRONJE, * 17-01-1941, @ 02-03-1941 te Brandfort

f9     XX Willem GEEL

f10   Petronella, * 08-02-1914 te Brandfort. Jonk oorlede.

e3     XX 28-08-1937 Aletta Johanna BRITS

e4     Maria Cathriena Franzina, * 15-01-1871, @ 05-03-1871 te Bloemfontein

X 07-08-1893 Johannes Stefanus Gerhardus ROODT te Bloemfontein

f?      Catharina Maria ROODT, * 01-04-1904, @ 05-06-1904 te Brandfort

e5     Petronella Aletta, * 27-04-1873, @ 13-07-1873 te Bloemfontein, + 03-12-1902 te konsentrasiekamp, Kroonstad

X 11-05-1891 Abraham Carel BOTHMA te Bloemfontein, * 1869?

f1     Petrus Gerhardus BOTHMA * 15-02-1892, @ 01-05-1892 te Bloemfontein

f2     Georg Frederik BOTHMA* 05-10-1893, @ 07-01-1894 te Brandfort

f3     Abram Carel BOTHMA* 03-12-1895, @ 02-02-1896 te Brandfort

f4     Stefanus Lourens BOTHMA* 1895?

f5     Martinus Johannes BOTHMA* 06-11-1902, @ 23-12-1902 te Brandfort

f6     Catharina Maria BOTHMA * 1902 (Met haar ma se dood was sy minder as ’n maand oud, en vermoedelik is sy ook toe oorlede, want in ’n verklaring van Abraham Carel BOTHMA is daar slegs vyf minderjarige kinders.)

e6     Marthinus Johannes, * 01-01-1876 te De Aap, @ 02-04-1876 te Bloemfontein

X 24-02-1902 Martha Louise SWANEPOEL (weduwee VAN BILJON) te Brandfort, * 1869? in Brandfort se konsentrasiekamp

[Marthinus se naam verskyn onder die krygsgevangenes van ABO. Hy is waarskynlik saam met sy broer e3 na St Helena verban.]

f1     George Frederik, * 31-12-1903, @ 06-03-1904 te Brandfort

e7     Catharina Maria, * 05-11-1878, @ 13-04-1879 te Bloemfontein

X 04-05-1903 Nicholaas Johannes JANSEN VAN RENSBURG (wewenaar) te Brandfort, * 1857?, + 12-07-1908

f1     Catharina Maria JANSEN VAN RENSBURG, * 27-12-1903, @ 06-03-1904 te Brandfort

f2     Georg Frederik JANSEN VAN RENSBURG, * 06-07-1905, @ 10-09-1905 te Brandfort

f3     Stephanus Johannes Lourens JANSEN VAN RENSBURG, * 24-04-1907, @ 09-06-1907 te Brandfort

e7     XX 07-06-1910 Philippus Cornelis Petrus FOUCHE te Brandfort

f4     Hester FOUCHE, * 16-02-1914, @ 05-04-1914 te Brandfort

e8     Rozina Elizabeth, * 07-01-1885, @ 18-06-1885 te Frankfort

X 10-02-1903 Hendrik Nicolaas JANSEN VAN RENSBURG te Brandfort, * 1877? in Brandfort se konsentrasiekamp

f?      Hester Sophia JANSEN VAN RENSBURG, * 18-06-1909, @ 15-08-1909 te Brandfort

 

NASATE VAN ISABELLA MARIA, DOGTER VAN GEORG FREDRIK (c9)

 

d6     Isabella Maria, * 1841 te Colesberg

X 06-06-1853 Anton Michael MEYER te Bloemfontein, * 1838? te Vetrivier

e1     Gert Hendrik MEYER, * 17-06-1854, @ 10-09-1854 te Bloemfontein

e2     Maria Christina Fransina MEYER, * 03-07-1856, @ 13-09-1856 te Bloemfontein

e3     George Frederik MEYER, * 26-11-1857, @ 10-01-1858 te Bloemfontein

2.4      FRANKFORTERS (b5c9d7)

d7     Nicolaas Albertus, * 06-10-1842, @ 16-10-1842 te Colesberg, + 17-09-1881 te Genadendal, Bloemfontein (39 jaar oud)

X 28-12-1868 Margaretha Jacoba Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein, * 1849? en ’n suster van die stammoeder van die Dealesvillers

e1     Hester Catharina, * 14-12-1869, @ 06-03-1870 te Bloemfontein, + 14-11-1940 te Uitzicht, distrik Heilbron

X 28-01-1889 Simon Frederik Jozef PAPENFUS te Heilbron, * 1852?, + 1892

f1     Margaretha Jacoba PAPENFUS, * 13-08-1890, @ 02-11-1890 te Heilbron

X 13-10-1925 Petrus Johannes GERMISHUYS te Heilbron

f2     Susanna Helena PAPENFUS, * 18-02-1892, @ 17-04-1892 te Heilbron

X 04-08-1914 Jan Abraham SCHEEPERS te Heilbron

f2     XX 23-08-1921 Cornelis Coenraad SCHEEPERS te Heilbron

e1     XX 21-01-1896 Louis Johannes Albertus GROENEWALD te Heilbron, + 07-11-1932

f3     Helena Maria Catharina GROENEWALD, 05-02-1897, @ 28-03-1897 te Heilbron

X 13-09-1921 Pieter Stephanus JOUBERT te Heilbron

f4     Barend Jacobus Hendrik GROENEWALD, * 09-09-1898, @ 27-11-1898 te Heilbron

X 02-09-1924 Hester Antonette Susanna Magdalena ROTHMAN te Heilbron

f5     Nicolaas Albertus GROENEWALD, * 20-09-1899, @ 03-12-1899 te Heilbron

X 22-08-1922 Helena Gesina Johanna COETZER te Heilbron

f6     Louis Johannes Albertus GROENEWALD, * 25-02-1904, @ 24-04-1904 te Heilbron

f7     Hester Catharina GROENEWALD, * 18-01-1908, @ 29-03-1908 te Heilbron

X 24-04-1924 Jacobus Hendrik MULLER te Heilbron  

e2     George Frederik, * 10-07-1871, @ 01-10-1871 te Bloemfontein, + 12-10-1920 te Johannesburg

X Martha Catharina STEYN te Frankfort, + 29-04-1914 te Inhoek, distrik Frankfort

f1     Jacoba Elizabeth, * 07-07-1898

X 03-07-1917 Edward Johannes JANSEN VAN RENSBURG te Frankfort

f2     Nicolaas Albertus, * 07-02-1901, @ 30-04-1901, + 07-10-1987 te Frankfort

X 12-09-1922 Barendina Elizabeth PRETORIUS te Frankfort, * 30-06-1899 te Frankfort, + 04-02-1980 te Bethlehem

g1     George Frederik (Org), * 17-05-1924, @ 29-06-1924 te Frankfort, + 12-05-1982 [motorongeluk]

X 11-08-1948 Rosina Elizabeth LE CLUS te Frankfort, * 03-07-1926 te Ventersburg, + 25-11-1995 [motorongeluk op N1 suid van Pretoria]

h1     Margaretha Louise Christina (Marjorie), * 09-06-1949, @ 07-08-1949 te Frankfort

X 05-09-1970 Christiaan Jacobus (Chris) KRUGER

h2     Nicolaas Albertus (Nico), * 03-09-1951, @ 30-12-1951 te Frankfort

X 13-12-1975 Berlinda Magdalena CLAASE te Pretoria, * 12-12-1949 te Uitenhage

[Nic is ’n narkotiseur en Berlinda ’n verpleegkundige te Welkom. Hy speel graag gholf en sy rolbal.]

i1      Georg Frederik (Org), * 05-12-1977 te Welkom, @ 03-1978 te Welkom

[Org behaal B Sc aan UOVS in 2000, verwerf provinsiale kleure in Karate en skyfskiet.]

i2      Jeanette, * 16-12-1979 te Klerksdorp, @ 04-1980 te Uitenhage

j1      Juvan, *

h3     Enid Elizabeth, * 22-01-1956 te Frankfort

X 05-05-1979 Siegfreid B PRIGGE te Klerksdorp

h4     Rosina Elizabeth (Rona), * 29-09-1961 te Virginia

h5     Pierre Francois, * 26-03-1964 te Welkom

X Stephanie

i1      Elke

i2      George Frederik (Erik)

g2     Johannes Hendrik, * 02-09-1927, @ 16-10-1927 te Frankfort, + 21-09-1984

X 18-01-1958 Christina Petronella Adriana JACOBS te Frankfort, * 02-04-1936

h1     Nicolaas Albertus, * 30-10-1958, + 08-03-1988 [Verongeluk op die plaas Paisley, Frankfort in stroper se lemme]

X Julia May EHLERS, * 01-06-1961

h2     Isabella Elizabeth, * 26-09-1959, @ 28-11-1959 te Frankfort

h3     Pieter Daniël, * 06-09-1965, @ 31-10-1965 te Frankfort, + 09-04-1994 (Geskei)

i1      Pieter Daniël, * 20-06-1990

X 28-03-2015 Liandi MC INTOSH, * 13-02-1992

j1      Pieter Marius (Mario), * 12-10-2020

g3     Nicolaas Albertus (Nic), * 20-09-1931 te Frankfort, + 10-09-2013 te Frankfort

X 28-01-1961 Johanna Maria SAAYMAN te Koppies, * 08-12-1934 te Reitz, + 18-05-2019 te Frankfort

h1     Nicolaas Albertus (Nicol), * 03-12-1961, @ 28-01-1962 te Frankfort

X 04-01-1992 Michelle Luschette HAMEL te Johannesburg, % 2019

[Nicol woon in 2020 in Fort Worth TX in die VSA. Hy is programmeerder by BNSF Railway.]

i1      Daniélle Michelle (Dani), * 20-09-1993 te Colorado Springs, VSA, @ 07-11-1993

[Dani het gegradueer aan die Texas A&M University en is ’n voltydse sendeling.]

i2      Nicolaas Albertus (Nic), * 06-08-1996 te Colorado Springs, @ 18-01-1997

[Nic het gegradueer aan die Texas A&M University en bied voltyds Christelike kampe vir skoolkinders en ander kerklike groepe aan.]

h2     Bartholomeus Saayman (Bart), * 03-11-1963, @ 26-01-1964 te Frankfort

X 22-12-1990 Henriette Johanna MARX te Bloemfontein, * 09-10-1965

[Bart en Henriette woon in 2009 in Frankfort en hy behartig die boerdery van daar af.]

i1      Nicolaas Albertus (Nicol), * 02-02-1992 te Frankfort, @ 26-04-1992 te Villiers

X 05-10-2019 Patricia DE VILLIERS te Frankfort, * 11-05-1993 te Vrede

i2      Anna Helena (Annika), * 03-05-1994 te Frankfort, @ 10-07-1994 te Rouxville

[Annika het aan NWU as geoktrooieerde rekenmeester gekwalifiseer en werk (2020) in Bermuda.]

i3      Johanna Maria (Jean-Marie), * 21-12-1996 te Pretoria, @ 23-02-1997 te Cornelia

h3     George Frederik (Org), * 08-11-1966, @ 29-01-1967 te Frankfort

X 30-12-1989 Ronél ROBBERTS te Bloemfontein, * 01-01-1966

[Org en Ronél woon in 2009 in Potchefstroom.]

i1      Nicolaas Albertus (Nic), 06-01-1992 te Frankfort, @ 26-04-1992 te Villiers

X 29-02-2020 Denè VAN DER MERWE, * 26-12-1993

i2      James Harry Robberts (Choppy), * 06-04-1995 te Frankfort, @ 07-1995

h4     Willem Adriaan, * 03-05-1971 te Frankfort

[Willem woon in 2009 op die plaas Ararat in die distrik Frankfort.]

h5     Elizabeth Maria (Liza-Marie), * 21-04-1973 te Pretoria

X 25-01-1997 Antois VAN DER WESTHUIZEN te Bloemfontein, * 05-01-1973 te Bloemfontein

[Antois het B Sc Landbou-ekonomie studeer en Liza-Marie B Com Bedryfsielkunde. Hulle woon sedert 2005 in Irene, Pretoria. Hy werk by ’n landboukoöperasie.]

i1      Juan VAN DER WESTHUIZEN, * 22-12-2003 te Pretoria

i2      Madia VAN DER WESTHUIZEN, * 20-08-2007 te Pretoria

g4     Elsje Petronella (Ella), * 17-03-1936, @ 31-05-1936 te Frankfort

X Albertus Johannes POOLMAN

g5     Daniël Wynand (Danie), * 03-12-1941, @ 21-02-1942 te Frankfort

X 15-01-1966 Gerbrecht Wessels MEIRING (Westa) te Frankfort, * 18-07-1945 te Springs

h1     Nicolaas Albertus, * 03-05-1969, @ 27-07-1969 te Frankfort

h2     Michael Johannes, * 18-08-1975 te Heidelberg Tvl

f2     XX 23-05-1981 Wilhelmina Catharina HEYDENREICH (weduwee DELPORT) te Kestell, * 21-12-1917 te Reitz, geskei 18-11-1982, + 07-11-1987

f3     Daniël Wynand, * 20-05-1904, @ 31-07-1904 te Frankfort, + 23-12-1992 te Warmbad

X 31-01-1928 Wilhelmina MÜLLER (Minnie) te Frankfort, * 31-10-1910 te Frankfort

[Minnie het op 31-10-2010 op Warmbad haar 100ste verjaarsdag gevier, en het nog goeie gesondheid geniet.]

g1     Debé Maria, * 13-02-1930, @ 30-03-1930 te Frankfort, + te Bloemfontein

X 14-07-1951 Christiaan Hendrik Gert VAN DER MERWE te Frankfort

h1     Christiaan Hendrik Gert VAN DER MERWE (Ian), *

[Ian is regter in die appélhof in Bloemfontein.]

g2     Martha Catharina (Rina), * 30-05-1935, @ 21-07-1935 te Frankfort

X 02-02-1962 Veon Ivan VILJOEN te Johannesburg

g3     Wilhelmina (Wilma), * 20-09-1942, @ 25-10-1942 te Frankfort

X 24-12-1966 Herman KENSE te Johannesburg

f4     George Frederik (Ollie), * 22-07-1906, @ 26-08-1906 te Frankfort, + 11-11-2001

X 20-10-1931 Agnes Clerace PALMER te Frankfort, * 22-08-1908 Myrtleford, Vrede

g1     George Frederik, * 04-06-1934, @ 29-07-1934 te Frankfort

X 14-01-1961 Ferdi VAN GRAAN te Pretoria, + 20-03-1964

[George is by die Heidelbergse Onderwyskollege as onderwyser opgelei. Hy het by ’n laerskool in Rustenburg skoolgehou en later Afrikaans doseer by drie anderstalige skole n Johannesburg, waar hy nooit ’n druipeling in Matriek gehad het nie. Na Ferdi se dood het hy sy sangdiploma aan die musiekonservatorium in Pretoria behaal. Hy het jare in kore by TRUK en die SAUK gesing . Hy tree af in Warmbad en sing steeds (2011) in die Nylstroomse mannekoor. Saam met ’n sangmaat het hy onlangs ’n CD vrygestel. Hy is baie kunstig en doen onder andere sierskrif, sy groot gunsteling.]

h1     George Frederik (Org), * 14-03-1963 te Pretoria

X 09-07-1988 Rosandra JORDAAN te Bellville, * 18-09-1960

i1      Lerisma, * 03-09-1989 te Pretoria

[Lerisma het in 2007 haar matriek aan die Bellville-Hoërskool behaal en daarna B Com op Stellenbosch bestudeer.]

X Eugene BUTTERWORTH

i2      George Frederik (GF), * 04-12-1991 te Bellville

[GF het reeds in sy Gr 8-jaar vir Bellville-Hoërskool se onder 19-eerstespan krieket gespeel. Hy was later vir twee jaar kaptein van die span. Hy het die WP by die Coca-Cola-Majolaweek verteenwoordig en was ook deel van die WP se Cobra Cubs. Na matriek het hy vir ’n seisoen in Engeland gaan speel en met sy terugkeer is hy vir die WP-amateurspan gekies. Hy het ook die Cobra Colts verteenwoordig en is vir die SA Colts se onder 23-span gekies. In 2012 het hy weer vir ’n seisoen in Engeland gespeel. In 2014 het hy vir die Cape Cobras se T20-span gespeel en is aan die einde van die seisoen as die beste opkomende speler aangewys. Hy is in 2019 vir die Proteas se A-span gekies wat in Indië gaan speel het, en toe ook vir die Proteas vir die T20-reeks teen Indië.]

g2     Alfred Palmer (Alf), * 04-03-1948 te Frankfort

X 02-12-1972 Catharina Cecilia Elizabeth KOTZE (Rina) te Johannesburg

h1     Georg Frederik (Ollie), * 16-02-1978, @ 07-05-1978 te Frankfort (tweeling)

X 08-03-2014 Annemarie HUMAN te Frankfort, * 26-09-1984 te Witbank

[Ollie is opgelei as elektriese en meganiese ingenieur en werk (2020) vir ’n Finse maatskappy in Pretoria wat tegnologie aan die myne verskaf. Annemarie het in Tzaneen grootgeword, in Port Elizabeth studeer en werk as boekhouer in Pretoria.]

h2     Clarina, * 16-02-1978, @ 07-05-1978 te Frankfort (tweeling)

X SW BOUWER

[Tweelinge onder die Lindes is maar skaars. Hierdie onidentiese tweeling is naas die identiese tweelingbroers Marthinus Johannes (d2e1f6g2) en Antonie Michael (d2e1f6g3) en die identiese tweelingdogters van Andries Linde (c9d2e8f2g1) en ook sy nie-identiese tweeling van die min ander Linde-tweelinge wat bly lewe het. Roebie (d10e3f1) het ook identiese tweelingdogters gehad.]

h3     Laetitia Agnes, * 05-08-1981 te Frankfort

X 12-11-2005 Coenraad Johannes PRETORIUS te Glentana, * 10-07-1974 te Marble Hall

i1      Catherine PRETORIUS, * 08-02-2007 te Marble Hall

i2      Megan PRETORIUS, * 08-07-2009 te Marble Hall

i3      Lisa PRETORIUS, * 14-05-2013 te Marble Hall

i4      Salomé PRETORIUS, * 08-09-2015 te Marble Hall

f5     Margaretha Jacoba, * 12-07-1911, @ 27-08-1911 te Frankfort

e2     XX 03-08-1915 Margaretha Susanna KOCH te Frankfort, * 18-12-1890 te Frankfort

f6     Martha Elizabeth, * 25-01-1917, @ 15-04-1917 te Frankfort, + 04-03-1932 te Ermelo

f7     Gabriël Jacobus (Gawie), * 08-09-1918, @ 12-01-1919 te Frankfort, + 29-09-1996 te Pietersburg

X 01-08-1951 Orgelina Frederika PRETORIUS (Orgie) te Potchefstroom, * 17-06-1923 te Christiana

g1     George Frederik (Frik), * 10-05-1952 te Livingstone

[Frik het in Pietersburg gematrikuleer. Hy behaal B Sc by RAU en werk in die rekenaarbedryf by IBM. Daarna studeer hy deeltyds (Hons) BB&A by die US Bestuurskool en werk by Foshini-groep se rekenaarafdeling. Hy ontwikkel die MontEko-Natuurreservaat naby Montagu saam met ’n vennoot. Tans (2011) is hy voltyds besig met die ontwikkeling van die Witteberg-Natuurreservaat naby Laingsburg. Hy stel intens belang in klimaatsverandering en die te hoë bevolking van die wêreld. Frik is ongetroud.]

g2     Theunis Jacobus (KG), * 25-06-1955 te Livingstone

X 06-12-1980 Sharon VAN DER WESTHUIZEN, * 19-04-1960 in Johannesburg.

[KG kry sy matriek in Pietersburg en verwerf THOD aan die Goudstadse Onderwyskollege. Na sy weermagdiens begin hy skoolhou in Kemptonpark. Hy en Sharon verhuis in 1984 na Tzaneen. In 1997 verlaat KG die onderwys en werk as bestuurder by twee maatskappye wat vrugte verpak. Sharon is sedert 1981 in die onderwys.]

h1     Righard Georg, * 30-08-1983 in Johannesburg

X 12-12-2009 Ingrid BREDELL, *

[Righard verwerf sy matriek aan die Hoërskool Merensky in Tzaneen. Hy het vir hom groot naam gemaak as ’n liriese tenoor. Hy het op 16-jarige ouderdom met sanglesse begin en later aan die Tswane University of Technology B Tech in vokale kuns behaal. Hy het in 2003 die Johann Botha-Musiekprys ontvang en daarna verskeie operarolle vertolk. Hy werk van sy studentejare af vir Salon-Musiek en is tans (2011) die operasionele bestuurder van die Brooklyn-Teater in Pretoria.]

i1     

i2     

h2     Wynand Theunis, * 26-10-1986 te Tzaneen, + 02-07-2007

[Wynand behaal sy matriek aan die Hoërskool Merensky in Tzaneen. Hy registreer vir die graad B Tech in Diereproduksie aan die Tswane University of Technology. Hy sterf op 20-jarige ouderdom aan ’n hartkwaal wat reeds op 9 by hom ontdek is.]

g3     Gabriël Jacobus (Gawie), * 30-09-1958 te Livingstone

X 09-12-1978 Rynette Mariana BOTHA, * 04-02-1959, % 09-12-2004

[Gawie matrikuleer by Kuschke-Landbouskool en werk daarna by die Atlas-Vliegtuigkorporasie vanaf 1977 tot 1982. Daarna boer hy vir 9 jaar in die omgewing van Pietersburg. Stig in 1984 ’n tak van Forms Media Independent, en is in 2011 die bestuurder daarvan. Gawie-hulle verhuis in 2012 Zambië toe om daar te werk. In 2016 keer hulle terug en hy werk weer in sy ou pos in Polokwane.]

h1     Jacques, * 26-11-1980 te Pietersburg

X Jessica

i1      Liané

h2     Zendi, * 12-02-1986 te Pietersburg

X 23-09-2017 Retief SCHOLTZ te Groblersdal, * 02-10-1984 te Germiston

[Retief matrikuleer in Secunda en kry B Sc Agric by UP en Honneurs in Wildbestuur by UV. Zendi het verskillende werke in Pietersburg gedoen. Hulle boer (2020) met tafeldruiwe by Groblersdal.]

i1      Pieter SCHOLTZ, * 14-03-2019 te Middelburg

h3     Riaan, * 21-06-1988 te Pietersburg

g3     XX 05-12-2012 Sarina, * 21-06-1984

f8     Hester Catharina, * 24-01-1921, @ 27-02-1921 te Frankfort, + 13-01-2008

X 30-09-1944 Jacobus Adriaan LOUW te Standerton, * 02-06-1916 te Piketberg, + 02-01-1966 te Heidelberg

g1     Johan LOUW, * 19-03-1946 te Standerton

X 30-08-1973 Marie Hester Johanna HANEKOM te Springs, * 31-01-1957 te Springs

g2     Magrietha Susanna LOUW, * 18-09-1950 te Porterville

X 04-12-1971 Michael Coenraad BOTHA te Pretoria, * 15-06-1948 te Luderitz

g3     Jacobus Adriaan LOUW (Cobus), * 06-03-1954 te Porterville

X 13-10-1979 Ellen Margaretha JANSEN VAN RENSBURG te Sasolburg, * 05-07-1951 te Randfontein

g4     Johanna Elizabeth LOUW, * 25-01-1956 te Piketberg

X 01-05-1999 Nicolaas Francois BESTER te Kaapstad, * 30-05-1953 te Pretoria

g5     Martha Elizabeth LOUW, * 30-09-1961 te Amersfoort

X 06-04-1985 Nicolaas Albertus VAN NIEKERK te Pretoria, * 09-08-1956 te Karasburg

e3     Stefanus Lourens, * 20-12-1873, @ 26-04-1874 te Bloemfontein

X 21-01-1896 Maria Glaudina VAN DER MERWE te Heilbron, * 08-09-1871

[Stefanus Lourens het lidmaat geword van die Gereformeerde Kerk onder die Kruis wat op 27 Maart 1911 op die plaas Weltevreden in die distrik Frankfort gestig is. Hierdie kerk is op 10 Mei 1939 weer met die Gereformeerde Kerke op Frankfort herenig.]

f1     Nicolaas Albertus, * 23-12-1896, @ 28-02-1897 te Heilbron. Klein dood.

f2     Hester Maria Catharina, * 26-04-1898, @ 26-06-1898 te Heilbron

X 05-10-1920 Barend Christoffel LABUSCHAGNE te Heilbron, * 1896

f2     XX WATSON

f3     Pieter Albertus, * 14-06-1899, @ 27-08-1899 te Heilbron. Klein dood in konsentrasiekamp.

f4     Margaretha Jacoba Stephina, * 17-11-1900, @ 21-01-1901 te Heilbron.Klein dood in konsentrasiekamp.

f5     Maria Glaudina (Dina), * 24-06-1903, @ 05-08-1903 te Heilbron

X 05-03-1929 Hermanus De Wet HEINE te Frankfort, * 25-07-1901

f6     Margaretha Jacoba, * 10-03-1905, @ 16-04-1905 te Heilbron

X 05-10-1924 Izak MOUTON te Frankfort

f7     Rachel Maria, * 17-12-1906, @ 24-02-1907 te Heilbron

X 08-09-1926 Michael Arnoldus JANSEN VAN RENSBURG te Frankfort, * 1903?

f8     Stephanus Lourens, * 30-10-1908, @ 29-11-1908 te Heilbron

X 04-10-1927 Susanna Susara JANSEN VAN RENSBURG te Frankfort, * 1909?

g1     Susanna Susara, * 27-11-1928, @ 03-02-1929 te Frankfort

X Karel Wilhelm JANSEN VAN RENSBURG

g1     XX 06-10-1951 Jan Hendrik ADENDORFF te Frankfort, * 1919?

h1     Susanna Susara (Santjie), * 15-05-19??

g2     Maria Glaudina, * 17-04-1930, @ 04-05-1930 te Frankfort

X 14-08-1948 Philip Jacobus BOTHA te Frankfort, * 1928?

g3     Johanna Helena (Hannie), * 06-12-1931, @ 24-01-1932 te Frankfort

X 03-02-1951 Jan Hendrik DE KOCK te Frankfort. * 1929?

g4     Stephanus Lourens (Louw), * 05-07-1933 te Frankfort

X 06-08-1966 Maria Magrieta VAN NIEKERK te Frankfort, * 05-08-1938

h1     Stephanus Lourens (Louw), * 31-12-1967, @ 28-01-1968 te Frankfort

X Laurika AUCAMP, * 16-07-1966

i1      Stephanus Lourens (Louw), * 18-07-1990

X 27-09-2014 Wilma BURGER

[Louw en Wilma woon (2020)in Kimberley. Hy het B Com Finansiële Bestuur byUOVS behaal en is finansiële bestuurder by Malu Pork en sy sedert 2015 onderwyseres by Elizabeth Conradie-skool.]

j1     

j2      Anrich, * 12-05-2021 te Kimberley

i2      FR (Franke), * 05-08-1993

[Franke het aan die Hoërskool Reitz gematrikuleer en Siviele Ingenieurswese aan CUT in Bloemfontein bestudeer. Hy werk (2020)  by G3T in Upington.]

h2     André, * 29-11-1969, @ 01-03-1970 te Frankfort

X 12-12-2002 Elsie WESSELS, * 19-04-1967

h3     Reinier, * 11-11-1971, @ 26-12-1971 te Frankfort

X 10-04-2010 Emmarentia Estelle, * 19-09-1981

g5     Reinier, * 15-02-1935, @ 27-06-1943 te Frankfort

X 25-09-1954 Martha Gertruida PRETORIUS te Frankfort, * 1935?, + 19-12-2009

h1     Stephanus Lourens (Fanie), * 05-08-1955, @ 23-10-1955 te Frankfort, + 08-08-2020

X Sandra Dalene DU PLOOY

h2     Jacobus Petrus Lodewyk (Koos), * 24-03-1957, @ 02-06-1957 te Frankfort

X 24-05-1980 Helena POTGIETER te Standerton, * 19-05-1958 te Standerton

[Koos het naby Frankfort geboer, maar in 2014 na Macklin, Saskatchewan, Kanada geëmigreer waar hy eers geboer het maar tans (2020) ’n operateur in die oliebedryf is.]

i1      Reinier, * 01-07-1981 te Frankfort

X 12-03-2005 Jaco-Mari BEYER (Jackie) te Pretoria, * 10-03-1980 te Pretoria

[Reinier se eerste liefde is boerdery. Hy is ’n sanger wat al ’n CD uitgegee het. Hy en sy gesin het na Kanada geëmigreer waar hy in Macklin Saskatchewan as operateur in die oliebedryf werk. Jackie het B Comm by UP behaal en as waardin op trein, skip en lugdiens gewerk. Tans is sy ’n amateur-fotograaf en werk as senior administratiewe en bemarkingsbeampte by ’n bank.]

j1      Jacobus Petrus Lodewyk (Lohan), * 21-09-2007 te Frankfort

j2      Liné Elri, * 06-01-2012 te Frankfort

i2      Helena, * 20-11-1984 te Frankfort

h3     Davelina Maria, * 13-01-1959, @ 22-03-1959 te Frankfort

h4     Susanna Susara, * 10-07-1961 te Frankfort

g6     Hester, * 25-01-1937, @ 27-06-1943 te Frankfort

X 25-06-1953 Stephanus Lourens Janse VAN RENSBURG, * 30-04-1929 te Frankfort

g7     Adriana Catharina, * 31-07-1939, @ 27-06-1943 te Frankfort

X 26-08-1967 Hendrik Petrus Janse VAN RENSBURG, * 19-02-1933 te Frankfort

g8     Nicolaas Pieter, * 05-02-1943, @ 27-06-1943 te Frankfort

X Jacomina Elizabeth BOSMAN, + 19-12-2007

h1     Stephanus Lourens (Fanie), * 27-02-1968, @ 26-05-1968 te Frankfort

X 17-02-1990 Linda VONK te Bethlehem-Eureka, * 15-05-1970

h2     Willem Hendrik Bosman (Willie), * 15-03-1971, @ 16-05-1971 te Frankfort

X 03-04-1993 Catharina Maria NEETHLING te Reitz, %

i1      Nicolaas Pieter (NP), * 15-09-1996

X Janine

i2      Suzanne, * 11-09-1998

h3     Nicolaas Pieter, * 01-11-1976, @ 27-02-1977 te Frankfort

g9     Casparus (Casper), * 06-10-1947, @ 22-02-1948 te Frankfort, +

X 09-09-1969 Maria Cecilia SWARTS te Reitz-Oos

h1     Stephanus Lourens (Stephanes), * 03-04-1970, @ 21-06-1970 te Frankfort

h2     Elizabeth Wilhelmina (Liza), * 14-06-1971, @ 10-10-1971 te Frankfort

X BECKER

i1      Maricel BECKER

         X MEYER

i2      Joane BECKER

h3     Susanna Susara (Santjie), * 28-11-1972, @ 04-02-1973 te Frankfort

X 05-11-1994 PIETERS

h4     Maria Cecilia, * 15-05-1974, @ 09-06-1974 te Frankfort

h5     Casparus (Casper), * 24-06-1983 te Frankfort

X Karen, %

i1      Casparus, * 15-04-2008

i2      Lené, * 06-01-2010

f9     Nicolaas Pieter, * 06-12-1910, @ 15-01-1911 te Heilbron

X 05-04-1938 Maria Magdalena ALBERTS te Frankfort

g1     Stefanus Lourens, * 20-02-1939, @ 04-06-1939, + 10-01-1990

X 19-04-1969 Alida Carolina VAN ROOY te Frankfort, * 11-02-1949

h1     Nicolaas Pieter (Pieter), * 29-01-1970, @ 01-03-1970 te Frankfort

X 26-09-2017 Jacqueline Aili CHONG (Jacky) te Queenstown, Nieu-Seeland, * 21-02-1979 te Ipoh, Maleisië

[Pieter het ’n diploma in Elektriese Ingenieurswese van Technikon Pretoria. Hy het in 2003 na Nieu-Seeland geëmigreer. Jacky het B Sc Real Estate aan die Universiteit van Singapoer behaal. Hulle woon in Auckland, Nieu-Seeland.]

h2     Antony Charles (Charl), * 04-03-1972, @ 23-04-1972 te Frankfort

X Daleen VENTER op 01-03-1997 te Petrus Steyn, * 05-09-1974 te Reitz

i1      Stefanus Lourens (Lourens), * 10-02-2000, + 10-02-2000 te Bethlehem

i2      Jacob Johannes Terblanche (Terches), * 14-09-2001 te Bethlehem, + 11-09-2020 te Frankfort

[Terches is oorlede in ’n fratsongeluk met ’n laaigraaftrekker op die plaas Erfenis in Frankfort se distrik. Sy liefde vir skape en sy passie vir boerdery was besonders.]

i3      Alida Carolina (Carli), * 07-07-2006 te Bethlehem

h3     Sylvia Ida, * 11-08-1973, @ 14-11-1973 te Frankfort, + 18-03-1999

X BOTES

h4     Maria Magdalena (Riana), * 18-02-1976, @ 02-05-1976 te Frankfort

X 05-05-2013 Danie OOSTHUIZEN

g2     Elizabeth Susanna (Bettie), * 26-10-1949, @ 25-12-1949 te Frankfort

X 20-02-1971 Daniël Andries BOSHOFF, * 12-12-1942 te Christiana

f10   Johannes Jacobus, * 10-10-1912, @ 24-11-1912 te Heilbron

X Hester Wilhelmina JACOBS te Frankfort

g1     Johan, * 06-07-1940, @ 29-09-1940 te Frankfort

X 10-12-1966 Sylvie Ida VAN ROOY te Frankfort, * 29-12 1946

h1     Johannes Jacobus, * 13-12-1968, @ 26-01-1969 te Frankfort

h2     Antonie Charles, * 15-02-1970, @ 07-02-1971 te Frankfort

g2     George, * 20-06-1946, @ 11-08-1946 te Frankfort, +

X Catharina Maria VAN ZYL te Frankfort, 09-05-1948

[Catharina is na George se dood getroud met ELOFF.]

h1     Hannes, * 14-02-1972, @ 19-03-1972 te Frankfort

X 01-06-2003 Daiva ISGANAITYTE te Richmond, Londen, * 22-07-1979 te Alytus, Litoue

[Hannes het Engeland toe gegaan nadat sy pa die plaas in Frankfort verkoop het. Hy bedryf ’n onderneming wat bou- en restorasiewerk doen. Daiva het in Litoue skoolgegaan, Engels in Londen studeer en was ’n kelnerin toe Hannes haar ontmoet het.]

i1      Catherine Bianca (Bianca), * 02-11-2003 te Londen

i2      Nathan Joshua (Nathan), * 12-12-2005 te Londen

h2     Kobin, * 16-03-1975, @ 04-05-1975 te Frankfort

h3     Elrich George, * 26-02-1978, @ 19-03-1978 te Frankfort

X 12-03-2005 Emarencia Martha LÄTTI (Emari) te Brits, * 05-05-1976 te Roodepoort

[Elrich het in Frankfort grootgeword en B Comm in Finansiële Rekeningkunde aan UP behaal. Emari het in Florida gematrikuleer en M Sc Fisika aan US behaal. Hulle het in London ontmoet en woon in 2010 in Claremont, Kaap.]

f11   George Frederik, * 23-10-1914, @ 16-01-1916 te Heilbron,+ 1918 met die groot griep

e4     Maria Elizabeth, * 28-05-1876, @ 05-08-1876 te Bloemfontein

X 18-11-1902 Daniël Casparus REYNEKE te Bethlehem

f1     Margaretha Jacoba REYNEKE, * 05-09-1905, @ te Bethlehem

f2     Judith Margaretha REYNEKE, * 25-08-1907, @ 18-06-1908 te Bethlehem

f3     Nicolaas Albertus REYNEKE * 30-04-1910, @ 07-08-1910 te Bethlehem

e5     Margaretha Jacoba, * 21-04-1879, @ 20-07-1879 te Bloemfontein

X 29-10-1895 Lukas Christoffel REYNEKE te Bethlehem

f1     Margaretha Jacoba REYNEKE, *06-07-1899, @ 03-09-1899 te Bethlehem

f2     Johanna Susanna Magdalena REYNEKE, * 25-06-1901, @ 30-09-1901 te Bethlehem

f3     Naomi Orpa REYNEKE, * 25-03-1905, @ 06-08-1905 te Bethlehem

f4     Hendrik Johannes REYNEKE, * 27-07-1906, @ te Bethlehem

f5     Nicolaas Albertus REYNEKE * 21-02-1908, @ 18-06-1908 te Bethlehem

f6     Sarah Isabella REYNEKE, * 18-09-1910 te Frankfort, + 16-11-1970 te Bethlehem

X Stephanus van Rooyen CROWTHER

g1     Hester Margaretha CROWTHER, * 30-12-1943

X LE ROUX van Senekal

e6     Clasina Alberta, * 14-10-1881, @ 15-01-1882 te Bloemfontein (gebore ’n maand na haar pa se dood)

 

NASATE VAN CATHARINA ELIZABETH, DOGTER VAN GEORG FREDRIK (c9)

 

d8     Catharina Elizabeth, * 08-07-1845, @ 31-05-1846 te Colesberg, + 11-08-1940 te Esbachskop, distrik Brandfort (op 94 jaar en 4 maande)

X 05-11-1866 Hans Jacob ERWEE te Bloemfontein, * 1847? te Kareekloof

e1     Andries Johannes Gerhardus ERWEE, * 28-09-1867, @ 01-11-1867 te Bloemfontein, + 05-02-1901 te konsentrasiekamp, Bloemfontein

X 01-02-1888 Rosina Elizabeth PRINSLOO te Brandfort

f1     Elsie Petronella PRINSLOO

f2     Catharina Elizabeth PRINSLOO, * 20-08-1892, @ 23-10-1892 te Brandfort

X 25-04-1916 Andries Johannes WEBER te Brandfort

f3     Rosina Elizabeth PRINSLOO

X H MARSKALK

e2     George Frederik ERWEE, * 16-03-1869, @ 04-04-1869 te Bloemfontein (vermoedelik jonk oorlede – word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie)

e3     Maria Christina Francina ERWEE, * 17-06-1870, @ 07-08-1870 te Bloemfontein, + 07-05-1949 te Cyfergat, distrik Brandfort

X 01-02-1888 Johan David GRIESEL te Brandfort

f1      Catharina Elizabeth GRIESEL

X 27-11-1906 Jan Hendrik MARX te Brandfort

f2     Abraham Jacobus GRIESEL

f3     Hans Jacob GRIESEL

f4     Christina Cornelia GRIESEL

X JF GRIESEL

f5     Maria Christina Francina GRIESEL

X 22-06-1915 Frans Engelbertus MARX te Brandfort

f6     Magdalena Johanna GRIESEL

X IB SAAIMAN

f7     Andries Johannes Gerhardus Erwee GRIESEL

f8     Pieter Johannes GRIESEL

f9     Georg Frederik GRIESEL

e3     XX 10-02-1920 Francois Engelbertus FOURIE te Brandfort

e4     Cornelia Margaretha Elizabeth ERWEE, * 11-05-1872, @ 16-06-1872 te Bloemfontein

X 13-09-1892 Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK te Brandfort

e5     Catharina Elizabeth ERWEE, * 23-09-1874, @ 25-10-1874 te Bloemfontein, + 28-04-1909 te Roodewal, distrik Bloemfontein

X 04-06-1895 Salomon Cornelius VERMAAK te Brandfort (Hy is na haar dood met Hendrina Cecilia Cornelia LINDE, dogter van George Frederik LINDE en Hendrina Cecilia Cornelia DU PLOOY getroud), + 15-10-1944 te Biesieskuil, distrik Brandfort

f1     Catharina Elizabeth VERMAAK, * 09-01-1896

X 28-03-1916 Nicolaas Frans MAAS te Brandfort

f2     Aletta Maria VERMAAK, * 05-01-1902, @ 02-02-1902 te Brandfort

X 08-06-1920 David Andries MAAS te Brandfort

f3     Salomina Cornelia VERMAAK, * 28-05-1904

f4     Hansie Jacoba VERMAAK

X D LINDSAY

e6     Johanna Magdalena Catharina ERWEE, * 1877, + 27-11-1933, Roodekop, distrik Brandfort

X 09-03-1897 Johannes Petrus VAN NIEKERK te Brandfort

f1     Catharina Elizabeth VAN NIEKERK, * 17-06-1898

X Christoffel Rudolf DU TOIT

f2     Daniel Johannes Hendrik VAN NIEKERK, * 24-11-1906

f3     Hans Jacob VAN NIEKERK, * 02-04-1913

e7     Georg Frederik ERWEE, * 02-01-1881, @ 06-02-1881 te Brandfort (word nie genoem op sy moeder se sterfkennis nie – is dus vermoedelik jonk oorlede)

c9     XX 25-08-1846 Anna Magdalena OOSTHUIZEN te Colesberg, * 1824, + 17-07-1854 te Schanskraal (30 jaar oud, dogter van Roelof OOSTHUIZEN en Hester Catharina STRYDOM)

 

NASATE VAN HESTER MARIA CATHARINA, DOGTER VAN GEORG FREDRIK (c9)

 

d9     Hester Maria Catharina, * 05-1848 te Colesberg,+ 20-04-1922 te Di Thau, distrik Winburg

X Hendrik Jacobus VIVIERS, * 25-08-1828 te distrik Swellendam + 14-08-1899 (Vorige eggenotes:Magrietha Isabella LOMBAARD en Francina Elizabeth STEYN)

e1     Johanna Catharina VIVIERS, * 25-12-1864, @ 05-03-1865 te Bloemfontein

X 02-03-1880 Izak Abraham VAN NIEKERK te Bloemfontein

e2     Hester Maria Catharina VIVIERS, * 27-09-1866, @ 02-12-1866 te Bloemfontein

X 10-03-1885 Marthinus Philippus JANSEN VAN RENSBURG te Winburg

e3     Hendrik Gerhardus VIVIERS, * 28-06-1869, @ 09-01-1870 te Bloemfontein

X 24-12-1894 Helena Maria PRETORIUS te Bloemfontein

e4     Roelof Jacobus VIVIERS, * 09-03-1871, @ 14-05-1871 te Bloemfontein

e5     Izaak Frederik VIVIERS, * 27-08-1872, @ 01-12-1872 te Bloemfontein

X 24-02-1903 Johanna Catharina SLAUGTH te Ladybrand

e6     Philippus Rudolf VIVIERS, * 24-03-1875, @ 06-06-1875 te Bloemfontein

e7     Jacobus Johannes VIVIERS

e8     Susanna Catharina VIVIERS, * 1877, + 20-10-1932 te Nasionale Hospitaal, Bloemfontein (woonplek: Prachtstuk, distrik Brandfort)

X 17-12-1895 Pieter Jacobus Pretorius (seun van Carel Petrus PRETORIUS en Johanna Catharina LINDE) te Winburg

f1     Hester Maria PRETORIUS, * 03-05-1897, @ 11-06-1897 te Bloemfontein

X 14-01-1920 Christoffel Jakobus Visser LUBBE, private woonhuis Prachtstuk, distrik Bloemfontein (Brandfort-gemeente)

f2     Benjamin Petrus PRETORIUS, 03-06-1898, @ 03-07-1898 te Bloemfontein

f3     Hendrik Jacobus PRETORIUS, * 02-10-1902, @ 21-11-1902 te Bloemfontein

f4     Pieter Jacobus PRETORIUS, * 10-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein

e9     Magdalena Petronella Jacoba VIVIERS, * 1885?

X 28-02-1911 Wessel Johannes STRYDOM te Marquard

e10   Isabella Magritha VIVIERS, * 1889

X 07-12-1909 Elias Jacobus HOLTZHAUZEN te Marquard

e11   George Frederik VIVIERS, * 1890?

X 01-03-1911 Gertruida Anna Frederika ERASMUS te Bloemfontein

2.5      WARMFIELERS (b5c9d10)

d10   Roelof Jacobus, * 13-08-1848, + 08-08-1898

[Org (c9) se enigste seun Roelf (c9d10) uit sy tweede huwelik het op die plaas Wardenfield gewoon. Die nageslag van hierdie familielyn is lang skraal mense en was bekend as die Warmfielers. Hulle kon baie lekker dans en musiek maak.]

X 01-03-1869 Andriatha Wilhelmina Jacoba PRETORIUS te Bloemfontein, * 07-06-1858, + 26-06-1932

[Andriatha was die dogter van Kmdt-Genl Andries Pretorius, die held van Bloedrivier, en Petronella de Lange, wat weer ’n broerskind van Johannes (Hans Dons) de Lange was. Dit is hierdie selfde Petronella wat later as weduwee die derde vrou van Org (c9) geword het. Toe sy met Org getroud is, het hy vir Roelf (c9d10) gehad en sy vir Andriatha gehad. Aangesien laasgenoemde twee getroud is ná die troue van Org met Petronella, is Roelf dus met sy stiefsuster getroud en sy skoonma was ook sy stiefma.]

e1     Georg Frederik (Frikkie Delingsrus), * 10-12-1869 te Brandfort, + 06-06-1942 te Bloemfontein

X 1896 Catharina Gesina STEYN (Kittie) te Bloemfontein, * 17-11-1870 te Thaba ‘Nchu, @ 05-02-1871 te Bloemfontein, + 15-09-1965 te Bloemfontein (dogter van Hermanus Stephanus STEYN en Johanna Catharina Maria JOUBERT – sy was ook ’n suster van Aletta Johanna Elizabeth STEYN en Johanna Catharina Maria STEYN wat met twee Linde-broers, Jan Gysbert LINDE en Jurie Johannes LINDE getroud is)

[Frikkie was tydens die Anglo-Boere-oorlog saam met Genl Piet Cronjé op kommando. Toe Cronjé by Paardeberg oorgee, het Frikkie te perd uitgejaag en ’n skoot in die nek gekry. Hy het op sy perd gebly, weggekom en is nooit gevang nie. Sy vrou Kittie was ’n baie kwaai vrou.]

f1     Roelof Jacobus (Lang Roelf), * 14-09-1898, @ 04-12-1898 te Bloemfontein, + 09-09-1971 te Bloemfontein

X 18-08-1925 Adriana Catharina VAN NIEKERK (Janie), * 25-12-1902 te Excelsior

g1     Helena Jacoba, * 13-08-1927 te Excelsior

X 02-05-1953 Jan Louis LA COCK te Bloemfontein, * 1930?

g2     Catharina Gezina, * 08-10-1931 te Marquard

X 13-12-1952 Daniël Johannes NAGEL te Bloemfontein, * 1924?

h?     Niel Johannes NAGEL, * 02-10-1962, @ 02-12-1962 te Bloemfontein-Wes

f2     Johanna Catharina Maria, * 03-04-1901, @ 12-05-1901 te Brandfort, + 09-10-1901 in die konsentrasiekamp, Brandfort

f3     Johanna Susanna, * 07-09-1903 te Brandfort, @ 12-11-1903 te Bloemfontein

X 07-12-1926 Johannes Marthinus Jacob PIETERS te Excelsior, * 1904?

f4     Andriatha Jacoba, * 23-12-1905 te Brandfort, @ 04-03-1906 te Bloemfontein.

X 1936? Doug VALENTIN te Rustenburg, * 14-10-1905

f5     Hermanus Stefanus, * 23-07-1908, @ 02-11-1908 te Bloemfontein

X 22-06-1947 Magdelene Dorethea Katherine JORDT te Marikana, * 15-07-1923 te Kroondal

g1     Georg Frederik (Frikkie), * 10-05-1948 te Rustenburg

X 05-10-1968 Barbara Philippina DU PLESSIS te Rustenburg, * 23-03-1947 te Prieska

g2     Anna Magrieta Elizabeth, * 07-03-1951 te Rustenburg

X Niel GJ Janse VAN RENSBURG

g3     Catharina Christina, * 08-05-1956 te Rustenburg

g4     Magdalene Dorethea Katherine, * 04-12-1960 te Rustenburg

f6     Georg Frederik (Freddie), * 19-02-1910 te Wardenfield, @ 26-04-1910 te Bloemfontein, + 08-01-1972 te Bloemfontein

X 30-05-1933 Johanna Catharina Petronella DU RAND te Brandfort, * 18-11-1908 te Excelsior

g1     Johanna Catharina Petronella, * 09-12-1933, @ 20-09-1934 te Brandfort

g2     Catharina Gezina, * 10-04-1938 te Excelsior

g3     Georgina Frederika, * 11-12-1943 te Bloemfontein

g4     Maria Magdalena, * 20-10-1946 te Excelsior

f7     Gideon Jacobus Joubert (Giel), * 10-01-1914 te Bloemfontein, @ 01-03-1914 te Brandfort, + 19-06-2000 te Bloemfontein

X 15-12-1944 Johanna Christina FOURIE te Bloemfontein, * 07-02-1920 te Bultfontein, + 01-10-2000 te Bloemfontein

g1     Georg Frederik (Dr Org), * 21-10-1949, @ 04-12-1949te Bloemfontein

X 03-07-1976 Stephanie Petro ACKERMAN (Petro) te Bloemfontein, * 01-05-1953 te Ficksburg

[Org het sy doktorsgraad in Sielkunde aan UOVS verwerf. Hy woon (2016) in Durbanville en bestuur Linde Learning, sy eie bestuurskonsultasiemaatskappy.]

h1     Deon, * 24-10-1978 te Bloemfontein

X 07-03-2015 Barbora MICHALKOVA te Stellenbosch, * te Zilina, Slovakië

[Deon het van 1997 tot 2000 B Sc (Sportwetenskap) op Stellenbosch studeer. Hy woon sedert Junie 2014 in Slovakië waar hy direkteur van die Holiday Inn-hotelgroep en ’n nie-uitvoerende direkteur en aandeelhouer van ’n Events-maatskappy in Londen is.]

h2     Christo, * 17-11-1981 te Bloemfontein

X 15-01-2011 Laetitia SWART te Yzerfontein, * 06-05-1981 te Kaapstad

[Christo het op Stellenbosch studeer van 2000 tot 2002 en behaal B Com (Ekonomiese wetenskappe). Woon sedert 2005 in Wimbledon, Londen en werk as senior projekbestuurder by ’n konstruksiemaatskappy. Het ook verder in Londen gestudeer en sy NVQ6 in konstruksiebestuur behaal en sy NEBOSCH-sertifikaat in Konstruksie-veiligheid en -gesondheid.]

i1 Lucas Gideon (Lucas), * 24-11-2012 te Kingston, Londen

i2 Noa Elizabeth, * 19-09-2015 te Kingston, Londen

h3     Roan, * 14-07-1989 te Bloemfontein

[Roan voltooi in 2012 sy B Tech in Oseanografie by CPUT in Kaapstad. Hy woon (2016) in Kaapstad waar hy in die IT Sekuriteitsafdeling van T-Systems SA werk as ’n administrateur van identiteit- en toegangsbestuur en spesialiseer in korporatiewe identiteitsekuriteit en bestuur.]

g1     XX 29-11-2002 Belia Louise SCHMIDT, * te Kaapstad

[Louise is ’n tuisteskepper en ontwerper van trourokke.]

g2     Gideon Jacobus, * 12-07-1953, @ 04-10-1953 te Bloemfontein

[Gideon is die dirigent van die Dusseldorfse Filharmoniese Orkes en woon permanent in Duitsland.]

e2     Petronella Aletta, * 28-09-1871, @ 05-11-1871 te Bloemfontein

X 23-07-1894 Gideon VAN TONDER van Waaikraal, Brandfort, * 1866?, + 1937

[Hulle het nie kinders van hulle eie gehad nie, maar het haar broer, Marthinus Johannes LINDE en Anna Magdalena LINDE wat met Petrus Johannes LINDE getroud is, aangeneem as hulle eie. Martinus Johannes erfdie plase Klein Palmietfontein en Terug Verruil van Gideon VAN TONDER en Anna Magdalena LINDE erf die plase Annex en Deelingsrust van hom.]

e3     Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius (Andries Witskoen), * 26-02-1874 te Brandfort, + 13-04-1929 te Bloemfontein

X 19-01-1904 Isabella Maria Cornelia LINDE (d2e11) te Bloemfontein, * 23-07-1881 te Bloemfontein, + 28-01-1962 te Brandfort

[Andries se naam verskyn onder die krygsgevangenes van ABO en is waarskynlik saam met sy broers na St Helena verban.]

f1     Roelof Jacobus (Roebie), * 20-11-1904, @ 05-02-1905 te Bloemfontein, + 31-10-1961 te Warrenton

X 27-11-1928 Cornelia Margretha Elizabeth MAREE (Nelie) te Bloemfontein-Noord, * 23-02-1908 te Brandfort, + 31-05-1985 te Brandfort

g1     Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius, * 19-03-1931 te Brandfort, @ 26-04-1931 te Bloemfontein-Noord

X 10-02-1951 Aletta Johanna PRETORIUS te Kroonstad, * 02-03-1930 te Brandfort, + 03-02-2021

h1     Isabella Aletta, * 22-03-1952, @ 08-06-1952 te Brandfort

X 12-09-1970 Dirk Johannes ERASMUS te Ooshoek, Bloemfontein, + 20-03-1984

h1     XX 06-08-1993 Charl Johannes Petrus LE ROUX, + 06-11-2008

h2     Cornelia Margaretha Elisabeth, * 29-11-1952 te Brandfort, @ 01-03-1953 te Brandfort-Oos

X 05-07-1974 Gert BISCHOFF te Bloemfontein

h3     Roelof Jacobus (Roebie), * 23-07-1954 te Brandfort

[Roebie het vir baie jare by Telkom gewerk. Na sy bedanking het hy ’n aantal kroeë en restaurante bestuur en tans (2014) bedryf hy sy eie konstruksie-besigheid. Hy was ’n renjaer wat talle trofeë verower het.]

X 12-08-1977 Anette YZEL te Durban %

i1      Andries Wilhelmus (Andries), * 03-02-1978 te Durban

X 12-06-2004 Nicolene SMITH (Nikki) te Richardsbaai, * 17-01-1984 te Durban

[Andries matrikuleer in 1995 aan Richardsbaai-Hoërskool en werk sedertdien by Telkom. Hy is lief vir rekenaars, visvang en gholf en hou ook van rugby en krieket. Nikki behaal haar matriek in 2001 aan Richardsbaai-Hoërskool en werk tans (2014) as finansiële administrateur by Pro-Radio & Marine in Richardsbaai. Het Natal-kleure verwerf in netbal.]

j1      Roelof Jacobus (Roels), * 03-01-2004 te Richardsbaai

i2      Roelof Jacobus, * 23-08-1981 te Durban

[Roelof matrikuleer aan Richardsbaai-Hoërskool, werk ’n paar jaar in Dubai en is later (2011) restauranteur in Kaapstad. Hy neem tot op nasionale vlak aan Go-cartreisies deel.]

X 14-08-2018 Jalinda VAN DER WESTHUIZEN (Nosky) te Roodepoort, * 05-07-1981 te Johannesburg

[Roelof en Jalinda emigreer in November 2018 na Nieu-Seeland. Roelof werk (2020) as takbestuurder van Bridgestone in Manukau, Auckland en Jalinda as Operations Manager by Southdown Container Terminal in Auckland.]

j1      Dylan, * 23-12-2013 te Sandton

j2      Lorren, * 10-04-2017 te Sandton

h3     XX 30-11-2011 Fiona Botha STRYDOM te Richardsbaai

g2     Izabella Maria Cornelia, * 25-03-1934 te Bloemfontein (tweeling)

X 06-03-1954 Petrus Jacobus STRAUSS te Bloemfontein-Noord, * 1931?

g3     Elisabeth Susanna, * 25-03-1934 te Bloemfontein (tweeling)

X 18-12-1954 Jurie Johannes ERWEE te Brandfort, * 25-03-1934

h1     Wessel Johannes ERWEE, * 09-02-1956, @ 19-08-1956 te Brandfort-Oos

h2     Cornelia Magrietha Elizabeth ERWEE, * 18-05-1961, @ 03-09-1961 te Brandfort-Oos

h3     Hester Susanna ERWEE, * 13-08-1967, @ 07-01-1968 te Brandfort-Oos

h4     Linda ERWEE, * 20-03-1970, @ 02-08-1970 te Brandfort-Oos

g4     Cornelia Margaretha Elisabeth, * 22-09-1946 te Bloemfontein, @ 22-09-1946 te Brandfort

X 06-08-1966 Jan Bastiaan KRIEG te Warrenton

f2     Gertruida Cornelia, * 21-05-1908, @ 19-07-1908 te Bloemfontein, + te Bloemfontein

X 12-01-1926 Barend Jacobus LINDE (Ben, d15e7) te Bloemfontein, * 17-03-1898 te Brandfort

f3     Andriesa Wilhelmina Jacoba Pretorius (Driesie), * 11-01-1917, @ 04-03-1917 te Bloemfontein, + 25-05-1994 te Bloemfontein

X 03-05-1941 Pieter Cornelis HÖRNE te Bloemfontein-Noord, * 03-06-1916 te Standerton, + 01-02-2015 te Kimberley

g1     Isabella Maria Cornelia HÖRNE (Isabel), * 29-04-1942 te Bloemfontein, + 08-02-2017 te Kimberley

X 18-12-1965 Christoffel Naudé PRETORIUS te Bloemfontein,

h1     Daniel PRETORIUS (Danie), * 25-07-1973 te Bloemfontein

X 09-01-1999 Melony NIEMAND te Jacobsdal, * 14-12-1974 te Paarl

[Danie het medies studeer aan UV en daarna in narkose gespesialiseer by US. Melony het verpleegkunde aan UV studeer. Na ’n paar jaar in Ierland woon hulle (2020) in Harderwijk, Nederland, waar Danie as anestesioloog werk.]

i1      Kris PRETORIUS, * 31-08-2001

i2      Isabella Corlea PRETORIUS, * 17-02-2005

i3      Agatha PRETORIUS, * 17-06-2008 te Ierland

i4      Petra Isolde PRETORIUS, * 13-08-2011 te Ierland

g2     Johan HÖRNE, * 23-07-1944 te Bloemfontein, @ 05-11-1944 te Bloemfontein-Oos, + 13-06-1970 te Bloemfontein

g3     Andries Linde HÖRNE (André), * 20-10-1947 te Bloemfontein

X 09-12-1972 Tertia CORNELIUS te Heilbron

g4     Petra Cornelia HÖRNE, * 05-10-1952 te Bloemfontein

X 05-01-1975 Andries WESSELS te Bloemfontein

e4     Roelof Jacobus, * 01-02-1876, @ 21-05-1876 te Bloemfontein, + 18-03-1931 te Brandfort

X Maria Catharina Christina GROBLER te Brandfort, * 1890?

[Roelof se naam verskyn onder die krygsgevangenes van ABO. Hy is waarskynlik saam met sy broers na St Helena verban.]

f1     Roelof Jacobus (Dik Roelfie), * 06-02-1913, @ 13-04-1913 te Brandfort

X Priscilla

e5     Barend Jacobus (Koos), * 13-03-1878, @ 21-07-1878 te Bloemfontein, + 17-05-1962 te Brandfort

X 10-04-1918 Cornelia Carolina WESSELS te Hoopstad, * 28-05-1895 te Hoopstad, + 29-08-1979 te Brandfort

[Koos se naam verskyn op die lys van krygsgevangenes van ABO. Hy is waarskynlik saam met sy broers na St Helena verban.]

f1     Martha Aletta Petronella (Unia), * 31-05-1919, @ 03-08-1919 te Brandfort

X 21-12-1948 Petrus Daniël Gerhardus JOUBERT (wewenaar) te Brandfort, * 1914?

g1     Barend Jacobus Linde JOUBERT, * 18-09-1949 @ 11-12-1949 te Brandfort

f2     Andriatta Wilhelmina Jacoba (Andri), * 15-11-1924 te Charlottenburg, Brandfort, @ 04-01-1925 te Brandfort

X 16-04-1949 David Jacob DU TOIT te Brandfort

g1     Cornelia Carolina DU TOIT, * 03-02-1950, @ 23-04-1950 te Brandfort

e6     Petrus Albertus (Lang Piet), * 11-04-1880 te Brandfort, @ 09-05-1880 te Bloemfontein, + 17-10-1970 te Brandfort

X 23-04-1912 Petronella Aletta LINDE (Pietjie, c9d15e5) te Brandfort, * 30-01-1896, + 28-01-1974 te Brandfort

[Lang Piet is tydens die Anglo-Boere-oorlog as krygsgevangene na St Helena gestuur. Hy was as groot jong man van omtrent twintig jaar besonder sterk. Die behandeling op St Helena was nie altyd na wense nie. Toe Lang Piet dit nie langer kon verduur nie, smyt hy die Engelse soldaat aan die kraag van sy uniform en die sitvlak van sy broek by die tentopening uit. Hierdie onverskrokke optrede het sy medegevangenes met groot vrees vervul vir verdere strafmaatreëls.]

f1     Roelof Petrus, * 12-08-1913, @ 05-10-1913 te Brandfort

X 16-06-1936 Elizabeth Margaretha STEYN te Brandfort, * 01-03-1916, @ 07-05-1916 te Brandfort, + 17-02-1987

g1     Petrus Albertus (Piet Glen), * 10-06-1940 te Bloemfontein, @ 13-09-1940 te Brandfort

X 22-12-1962 Hester Yvonne DE BRUIN (Vonita) te Bloemfontein, * 16-05-1939 te Ladybrand, + 11-06-2016 te Blomfontein

[Piet was voorsitter van die reëlingskomitee van die eerste Lindefees op 3 September 1977 te Mazelspoort. Hy is tans die bewoner van die oorspronklike plaashuis waarin die Vrystaatse stamvader Georg Frederik (b5c9) op die familieplaas Schanskraal gewoon het. Die gedeelte waarop die woonhuis tans staan, staan bekend as Belfort.]

h1     Roelof Petrus (Pierre), * 15-05-1970 te Bloemfontein

X 28-11-1998 Louisa RHEEDER (Lulu) te Brandfort, * 26-02-1974 te Pretoria

[Pierre matrikuleer in 1987 in Bloemfontein. Hy begin drie jaar later ’n konstruksiemaatskappy en rig geboue oral oor die land op. Hy begin in 1998 boer en koop drie Linde-plase terug. Hy boer met 600 bees en vyf braaikuikenhuise met kapasiteit vir 200,00 kuikens. In 2017 het hy ook Delingrus en Belfort by sy pa oorgeneem. Pierre dien van 2017 af in die bestuur van die Lindebond. Lulu het die diploma in Voedseldiensbestuur in 1994 behaal en verskeie hospitaalkombuise en skoolkoshuiskombuise in Bloemfontein bestuur. In 2013 begin sy haar op die hoenderboerdery toelê en was in 2014 “Boervrou van die jaar” in die Lleweleputswa-streek.]

i1      Petrus Albertus (Pierre), * 22-09-1999 te Bloemfontein

i2      Jalize Yvonne (JaVonne), * 10-10-2000 te Blemfontein

g2     Christina Gertruida Johanna (Chrissie), * 19-11-1943 te Bloemfontein, @ 06-02-1944 te Brandfort

X 01-11-1961 George Heinrich FUNCK te Bloemfontein

h1     Heinrich Rudolf FUNCK, * 01-06-1962, @ 14-10-1962 te Brandfort-Oos

h2     Petronella Aletta FUNCK, * 18-08-1963, @ 10-11-1963 te Brandfort-Oos

h3     Susanna Lucia FUNCK, * 23-12-1966, @ 05-03-1967 te Brandfort-Oos

f1     XX Lenie VAN NIEKERK

f2     Cornelia Nicolasina (Nelie), * 18-01-1928, @ 04-03-1928 te Brandfort

X 01-03-1947 Gerhardus Stephanus VAN HEERDEN te Brandfort, * 23-02-1921 te Vanwyksvlei, @ 07-03-1923 te Prieska, + 22-03-19765 te Colesberg

g1     Paul Lodewyk VAN HEERDEN, * 01-07-1949, @ 07-07-1949 te Brandfort

X 31-03-1973 Magaretha Johanna Adriana VAN DER POEL (Mariki) te Brandfort

g2     Petrus Albertus VAN HEERDEN (Peet), * 18-10-1951, @ 03-02-1952 te Brandfort

X 01-10-1977 Lois Irma MASSYN te Bloemfontein, * 25-12-1957 te Mariental

[Peet behaal B Sc, HOD en B Ed Honneurs aan UOVS, werk twaalf jaar in die onderwys, voltooi ’n diploma in Teologie en tree agtien jaar as leraar in Louis Trichardt en Alberton op. Hy raak in 2004 by Christelike onderwys betrokke en vorder tot hoofinspekteur van ACE-skole in KZN en die Vrystaat tot met sy aftrede in 2016. Lois behaal BA in Kommunikasiekunde en lewer deur die jare ’n groot bydrae as skrywer, digter, redakteur, kurrikulum-ontwikkelaar en dosent in Bybelskole. Peet was die sekretaris van die reëlingskomitee van die heel eerste Lindefees wat in September 1977 by Mazelspoort gehou is. Dit was ’n opmerking van sy ma Nelie, dat die Lindes weet hoe om partytjie te hou, wat uiteindelik gelei het tot hierdie fees, die voorloper van ’n lang reeks feeste oor baie jare.]

h1     Gerhardus Stephanus VAN HEERDEN (Gerhard), * 08-07-1980 te Bloemfontein

[Gerhard is ’n ingenieur in rekenaartegnologie en werk (2020) vir Wildswinkel in Pretoria.]

h2     Jacques Wynand VAN HEERDEN (Jacques), * 19-09-1981 te Bloemfontein

[Jacques het ’n graad in sportwetenskap, woon (2020) in Durban en is direkteur van rugby by Hillcrest-Curroskool.]

h3     Johan Marais VAN HEERDEN (Johan), * 02-12-1986 te Louis Trichardt

[Johan en gesin woon in Yerevan in Armenië en doen voltyds sendingwerk in die Midde-Ooste.]

f2     XX Roelf MEYER

e7     Daniël Johannes (Daantjie), * 09-04-1882, @ 02-07-1882 te Bloemfontein, + 30-07-1977

X 25-05-1920 Magdalena Adriana Carolina BEUKES (Lenie) te Bloemfontein, * 11-08-1894. Die egpaar was kinderloos.

e8     Martinus Johannes, * 16-05-1884, @ 12-07-1884 te Bloemfontein, + 22-04-1962 te Brandfort

X 03-06-1913 Susanna Maria VAN TONDER te Bloemfontein, * 20-08-1896, + 30-11-1980

f1     Martha Johanna, * 17-12-1914, @ 07-02-1915 te Bloemfontein

f2     Maria, klein dood

f3     Andriatha Wilhelmina Jacoba (Jattie), * 1920

X 20-05-1940 Marthinus Jacobus Frederik Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein-Noord, * 1917?

f4     Marthina Memorie, * 1930

X 12-04-1947 Jacobus Johannes VAN DER MERWE te Bloemfontein, * 1924?

f5     Petronella Maria Martha, * 15-02-1933 te Bloemfontein

X 16-12-1951 Gerhardus Dirk FOUCHE, * 30-03-1923 te Wolmaransstad

e9     Johannes Cornelis, * 28-03-1887, @ 05-6-1887 te Bloemfontein. Nooit getroud nie.

e10   Nicolaas Albertus, * 10-10-1889, @ 01-12-1889 te Brandfort

X 25-09-1928 Emma Catharina Frederika VAN BLERK te Brandfort, * 1910?

f1     Martha Elizabeth, * 01-09-1929, @ 03-11-1929 te Brandfort

f2     Nicolina Jacoba, * 01-12-1931, @ 13-01-1932 te Brandfort

X LOOTS

f2     XX 23-02-1955 Hermanus Karel BREEDT te Pretoria

g?      Barend Christoffel BREEDT, * 23-08-1957 te Pretoria

g?      Hermanus Karel BREEDT, * 29-08-1961 te Pretoria

f3     Barend Jacobus, * 23-12-1934, @ 10-02-1935 te Thaba ’Nchu

e11   Anna Magdalena, * 06-07-1892 te Brandfort

X 21-12-1915 Petrus Johannes LINDE (c9d15e2) te Brandfort, * 23-09-1889 te Schanskraal, + 13-01-1947 te Annex, Bloemfontein

e12   Gerhardus Wilhelmus, * 06-04-1895, @ 02-06-1895 te Brandfort, + 26-10-1901. [In konsentrasiekamp te Brandfort oorlede.]

d11   Jacob Daniël (Vermoedelik jonk oorlede, want hy word op sy ma se sterfkennis in 1854 genoem, maar nie op sy pa se sterfkennis in 1877 nie.)

 

NASATE VAN ANNA SOFIA, DOGTER VAN GEORG FREDRIK (c9)

 

d12   Anna Sofia, * 08-04-1851 te Schanskraal, @ 12-05-1851 te Bloemfontein, + 1886

X 03-08-1868 Jacobus Martinus LOMBARD te Bloemfontein

e1     Petronella Francina le Grange LOMBARD, * 11-11-1870, @ 08-01-1871 te Bloemfontein

e2     Anna Magdalena LOMBARD, * 19-11-1871, @ 31-03-1872 te Bloemfontein

e3     Stefanus Sebastiaan LOMBARD, * 14-11-1873, @ 25-12-1873 te Bloemfontein

e4     George Frederik LOMBARD, * 17-06-1875, @ 17-10-1875 te Bloemfontein

e5     Jacobus Martinus LOMBARD, * 11-07-1877, @ 14-10-1877 te Bloemfontein

e6     Frederik George LOMBARD, * 06-04-1879, @ 06-07-1879 te Bloemfontein

[Eric LOMBARD is ’n verlangse agterkleinkind van Frederik. Hy het regte aan die Universiteit van Johannesburg bestudeer. Hy is getroud met Elmari en hulle het ’n dogter Emma. Hulle woon in Stockholm waar hy as beleidsbeplanner by die Bombardier-vervoermaatskappy werk.]

e7     Hester Maria Catharina LOMBARD, * 10-06-1881, @ 09-10-1881 te Bloemfontein

e8     Johanna Margaretha Isabella LOMBARD, * 19-10-1882, @ 04-02-1883 te Bloemfontein

e9     Susanna Catharina LOMBARD, * 03-06-1884, @ 11-01-1885 te Bloemfontein

 

NASATE VAN SUSANNA CATHARINA, DOGTER VAN GEORG FREDRIK (c9)

 

d13   Susanna Catharina, * 20-10-1852 te Schanskraal, @ 13-02-1853 te Bloemfontein, + 14-04-1923 te Brandfort

X 01-02-1869 Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO te Bloemfontein,

e1     Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO, * 12-02-1871, @ 02-04-1871 te Bloemfontein

[Jacobus was hulle enigste kind en met haar dood was hy alreeds oorlede. Haar broer Johan Gysbert se seun, George Frederik het die helfte van haar boedel geërf en sy drie kinders, Susanna Catharina, Johannes Georg en Jacobus Johannes PRINSLOO die ander helfte.]

d14   Nie-benaamde seun (Hy is agt dae na sy ma se dood op 24-07-1854 oorlede)

c9     XXX 1858 Petronella Aletta DE LANGE te Potchefstroom, * 25-02-1825 en + 18-01-1929

[Petronella was die tweede vrou en weduwee van die befaamde Voortrekkerleier Genl Andries Pretorius. Kmdt Johannes (Hans Dons) de Lange wat later in Natal tereggestel is, was haar jongste oom. Vyf kinders is uit hierdie huwelik gebore. Toe sy op 18 Januarie 1929 oorlede is, was sy 103 jaar, 10 maande en 24 dae oud. Haar honderdste verjaarsdag is op 25 Februarie 1925 op Wardenfield in die distrik Brandfort gevier. Daar was ’n honderd motors en baie meer mense teenwoordig waar tien bokseile langs die huis opgeslaan is om die piekniekgangers en die sprekers te huisves.]

 

NASATE VAN FREDERIKA PETRONELLA, DOGTER VAN GEORG FREDRIK (c9)

 

d15   Frederika Petronella, * 20-04-1858 te Schanskraal, @ 10-07-1859 te Bloemfontein, + 18-07-1926 te Boesmanskop, distrik Winburg

X 25-03-1878 Michiel Frans PRINSLOO te Bloemfontein, * 22-07-1853, @ 28-08-1953 te Bloemfontein (seun van Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO en Sara Johanna Petronella CRONJE)

e1     Susara Johanna PRINSLOO, * 28-03-1880 @ 09-05-1880 te Bloemfontein (vermoedelik jonk oorlede, want sy word nie genoem op haar ma se sterfkennis nie)

e2     Jacobus Johannes Petrus PRINSLOO, * 21-05-1881, @ 03-07-1881 te Brandfort

e3     Marthinus Abraham PRINSLOO, * 13-01-1887, @ 03-04-1887 te Brandfort

X 31-12-1912 Sophia Fredericka Maria PRINSLOO te Bultfontein

2.6      SCHANSKRALERS (b5c9d16)

d16   Barend Jacobus (Koos), * 16-12-1859, @ 24-06-1860 te Bloemfontein, + 14-05-1914 te Brandfort

[Koos se naam verskyn onder die krygsgevangenes van ABO. Hy is na St Helena verban. Hy was glo ’n baie kwaai man. Hy het altyd op sy plaas rondgeloop met neergeslane oë en afgemete treë. Met presiese tussenposes het hy sy kop opgelig en meerderwaardig oor die plaas heen gekyk. Dit was hy wat tydens ’n biduur vir reën gebid het: “Here, laat dit nie net tip-tip nie, maar sommer shorrr!”]

X 01-06-1885 Susanna Johanna FOURIE te Winburg, * 24-03-1865, + 14-01-1951

e1     Elsje Magdalena (Ellie), * 07-09-1887 te Schanskraal, @ 06-11-1887 te Bloemfontein, + 29-03-1958

X 30-03-1915 Abraham Carel Greyling VLOTMAN (Abie) te Brandfort, * 28-01-1885 te Winburg, + 25-07-1958 te Brandfort

f1     Guisseppe Jacobus Vergottini VLOTMAN (Sep), * 30-12-1915, @ 05-03-1916 te Brandfort

X 02-09-1944 Josephine Pauline Francis Christie VAN VREEDEN, * 15-08-1925

g1     Marjorie Ada VLOTMAN

X Wilhelm Alois SCHALK % 1977

g2     Carl VLOTMAN

X Colleen VAN BILJON %

XX Elizabeth Vlotman THOMAS

h1     Brett VLOTMAN

h2     Garth VLOTMAN

f2     Barend Jacobus Linde VLOTMAN (Ben), * 31-10-1924, @ 01-02-1925 te Brandfort,+ 08-04-2011 te Pretoria

X Magdalena Martha PRETORIUS (Max), * 22-09-1926, + 2014?

g1     Leon VLOTMAN, *? Ongetroud

g2     Francois VLOTMAN, * 04-04-1953, + 27-04-2012

X Denise CARTER

h1     Gavin Francois VLOTMAN

X 27-04-2013 Christelle

h2     Desiree Lee VLOTMAN

X Andries Hendrik POTGIETER (Henk)

g3     Rudolf VLOTMAN, * 15-09-1954

X Maria Jacoba CORSTANJÉ (Mieke), * 01-11-1955, + 29-09-2017

h1     Marnie VLOTMAN, * 03-01-1984

X Jaco KRIGE, * 17-08-1980

h2     Adriaan VLOTMAN (Riaan), * 29-04-1985 te Pretoria

X 16-03-2013 Chani FOURIE te Pretoria, * 28-09-1987 te Pretoria

g4     Elsabe Linda VLOTMAN

X SLABBERT

h1     Ruaan SLABBERT

X Stefni

f3     Abraham Carel Greyling VLOTMAN (Braam), * 23-09-1930, @ 18-01-1931 te Brandfort, + 14-10-2012 te Pretoria

X 30-01-1961 Annette VORSTER, * 15-02-1935

g1     Michelle VLOTMAN, * 11-12-1963

X 14-12-19?? Leon HORNE, * 24-02-1960

h1     Marcel HORNE, * 01-06-1990

h2     Rufus HORNE, * 30-04-1992

g2     André VLOTMAN, * 07-03-1967

X 20-01-1996 Lizette VAN DER MERWE, * 11-10-1966

h1     Katje VLOTMAN, * 20-11-1998

h2     Lizandri VLOTMAN, * 14-09-2001

e2     Louis Philippus (Lewies), * 01-12-1889, @ 02-02-1890 te Bloemfontein, + 31-08-1935 te Schanskraal

X 21-03-1922 Johanna Jacoba te Brandfort, * 10-12-1900 te Somerset-Oos, + 05-02-1996 te Bloemfontein

f1     Barend Jacobus (Barend), * 15-05-1924, @ 06-07-1924 te Brandfort, + 18-11-2020

X 17-07-1948 Aletta Elizabeth BRITS te De Bloem, Bloemfontein, * 29-04-1927 te Ficksburg

g1     Louis Philippus, * 20-03-1950 te Bloemfontein

X 03-07-1976 Estelle VAN ROOYEN te Uitenhage, * 10-05-1951 te Uitenhage

[Louis matrikuleer aan die Hoërskool Grens in Oos-Londen en behaal die geïntegreerde Hons-BIng-graad in Elektrotegniese Ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch in 1973. Hy dien vanaf 1974 as assistent-ingenieur in die Departement Pos- en Telekommunikasiewese in Port Elizabeth en in 1975 eers as ingenieur by die Derdepoort-radiostasie en in 1976 as ingenieur opleiding en onderhoud by die aard-satellietstasie te Hartebeesthoek buite Pretoria. Hy word in 1977 aangestel as lektor en later (1984) as professor in Elektroniese en Rekenaar-ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria. Estelle matrikuleer in 1968 aan die Hoërskool Brandwag in Uitenhage en bekwaam haar as apteker by die PU vir CHO (B Sc in Farmasie 1969-1973). Sy begin haar loopbaan in Port Elizabeth (1974-1975) en word hierna vir ’n kort periode by die Port Elizabethse Tegnikon aangestel, waarna sy haar beroep in 1976 in Pretoria voortsit.]

h1     Jaco-Louis (Jaco), * 18-11-1988 te Pretoria

[Jaco-Louis matrikuleer in 2007 by die Hoërskool Garsfontein in Pretoria en behaal die sertifikaat in grafiese ontwerp en besigheidsbestuur aan die Oakfield College in Pretoria in 2008. In 2013 bly hy in Midrand en is bestuurder by die Papachinos-restaurant in Morningside. In 2021 woon hy en Lichelle te Meerhof en hy werk as ’n vryskut grafiese ontwerper.]

X 18-12-2020 Lichelle VAN DER MERWE te Meerhof, * 11-02-1998

i1      Danté, * 21-09-2015 te Hartbeespoort

i2      Diané Anelle, * 09-07-2019 te Midstream

h2     Sulet, * 29-09-1989 te Pretoria

[Sulet matrikuleer in 2008 met drie onderskeidings by die Hoërskool Waterkloof in Pretoria en het (2012) haar honneurs-graad in Joernalistiek en Kreatiewe Skryfkuns aan die Universiteit van Pretoria. behaal.]

g2     Rénette Elizabeth, * 16-07-1952 te Bloemfontein

X 29-01-1977 Johannes FOURIE te Uitenhage

[Rénette verwerf haar Onderwysdiploma in 1973 aan Denneoord-Kollege in Stellenbosch en gee onderwys in Uitenhage.]

h1     Roché FOURIE, * 12-05-1977 te Uitenhage

[Roché het haar Hons.Mus-graad (cum laude) in 2002 op Stellenbosch verwerf en later ook haar meestersgraad voltooi.]

h2     Hermanus FOURIE, * 05-12-1980 te Uitenhage

[Hermanus het in April 2004 sy Diploma as meganiese werktuigkundige by PE Tegnikon verwerf. Hy werk by Woodtec in Port Elizabeth as leerling-ontwerper en loop aandklasse om sy kwalifikasies verder te verbeter.]

g2     XX Pieter LE ROUX?

g3     Heloïse, * 23-07-1960 te Bloemfontein

X 09-01-1982 Gustav HOLTZHAUSEN te Uitenhage

[Heloïse verwerf die B Mus-graad aan UPE en beklee onderwysposte in musiek in Uitenhage en Kaapstad. Sedert 1995 woon sy en haar gesin in die VSA. Albei seuns is baie musikaal en speel verskeie instrumente.]

h1     Rudolf HOLTZHAUSEN, * 21-09-1986 te Kaapstad

h2     Waldo HOLTZHAUSEN, * 19-08-1989 te Kaapstad

g4     Johanna (Hanlie), * 16-12-1962 te Bloemfontein

X 13-12-1986 Herman BOSMAN te Pretoria, * 26-09-1956 te Alberton

[Hanlie verwerf ’n graad in Verpleegkunde aan UP. Herman  is as vee-arts opgelei by Onderstepoort (UP) en werk (2020) as pluimvee-veearts vanuit Port Elizabeth  regoor Suid-Afrika en in verskeie ander lande. Hulle woon van 1991 af in Port Elizabeth.]

h1     Melanie BOSMAN, * 16-07-1990 te Pretoria

[Melanie het in 2014 die graad BA in Rolprentmedium by AFDA-Kollege in Kaapstad verwerf. Sy woon (2020) in Port Elizabeth.]

h2     Hein BOSMAN, * 22-02-1993 te Port Elizabeth

[Hein het in 2016 die graad B Sc in Inligtingstelsels aan NMMU verwerf. Hy woon (2020) in Port Elizabeth.]

f2     Dorothea Gertruida Marthina (Dot), * 21-11-1926, @ 06-02-1927 te Brandfort, + 28-09-2010

X 06-10-1951 Floris Petrus BEZUIDENHOUT te De Bloem, Bloemfontein

f2     XX 11-02-1990 Petrus Christiaan (Piet) DU PREEZ (sien d17e1f4) te Berg-en-Dal, Bloemfontein, * 16-12-1924 te Bloemfontein, + 17-04-2012 te Bloemfontein

[Piet was twee keer met ’n nooi Linde getroud. Hy het altyd grappenderwys gesê sy nooiensvan is Linde.]

f3     Johannes Hermanus (Manie), * 26-09-1933, @ 03-12-1933 te Brandfort

X 11-01-1958 Cornel Rautenbach LOUBSER te Bloemfontein-Noord, * 08-01-1937 te Kroonstad, + 27-11-2007 te Reebok

g1     Louisa Susanna (Louise), * 28-12-1958 te Bloemfontein

X 11-12-1982 Johannes OOSTHUIZEN (Johan) te Bloemfontein, * 30-09-1955 te Robertson

h1     Cornel OOSTHUIZEN, * 22-01-1985 te Bloemfontein

X 02-04-2005 Andries Jacobus VAN DER MERWE (AJ) te Vosburg, * 02-03-1976 te Victoria-Wes

i1      Jaco-Erik VAN DER MERWE, * 31-03-2004 te Bloemfontein

i2      Anja Nicola VAN DER MERWE, * 14-11-2007 te Bloemfontein

h2     Emmerentia OOSTHUIZEN (Rentia), * 11-06-1986 te Bloemfontein

X 01-09-2012 Abraham Pretorius KRUGER (Aubrey) te Tadcaster, * 05-10-1979 te Klerksdorp

h3     Lindé OOSTHUIZEN, * 17-09-1987 te Bloemfontein

X 13-11-2010 Johan WENTZEL te Tadcaster, * 10-01-1986 te Queenstown

i1      Heinrich WENTZEL, * 21-05-2014 te Queenstown

i2      Louise WENTZEL, * 02-11-2016 te Queenstown

i3      Johan WENTZEL, * 07-01-2021 te Oos-Londen

h4     Hanlie OOSTHUIZEN, * 22-10-1991 te Bloemfontein

X 07-12-2013 Stefan BUYS te Hoopstad, * 20-11-1990 te Bloemfontein

i1      Miané BUYS, * 21-08-2017 te Bloemfontein

g2     Louis Philippus, * 09-08-1962 te Bloemfontein

X 03-01-1987 Henrieta SERFONTEIN (Riekies) te Oudtshoorn, * 03-01-1968 te Upington

[Louis is sedert 1986 betrokke by spesiale onderwys en is van 2015 af adjunkhoof  by Nobilis in Virginia. Riekies het 19 jaar as voorraadkontroleur by die Ernest Oppenheimer-Hospitaal in Welkom gewerk. In 2020 doen sy rekeninge by ’n dokterspraktyk in Virginia.]

h1     Johannes Hermanus (Manie), * 08-02-1990 te Virginia

X 25-11-2017 Carmen KEYSER te Winburg, * 25-05-1995 te Bloemfontein

[Manie was vyf jaar in die lugmag te Bloemspruit en het sy tersiêre opleiding by Unisa gedoen. Hy is nou ’n rekenmeester en gaan einde 2020 ’n firma van sy eie bestuur. Carmen het B Sc Aktuariële Wetenskap aan UV voltooi en is (2020) besig met B Compt Bestuursrekeningkunde by Unisa. Sy werk ook as ’n rekenmeester in Bloemfontein.]

i1 Mea Sophia, * 25-09-2019 te Bloemfontein

h2     Jeanette, * 02-10-1991 te Bloemfontein

X 26-04-2014 Malcolm Rick COETZEE

f3     XX    01-12-2013 Annetjie JANSE VAN RENSBURG (née VALENTIN), * 02-12-1943 te Upington

e3     Petronella Aletta, * 09-09-1892 te Schanskraal, @ 06-11-1892 te Bloemfontein

X 28-01-1914 Michiel Wilhelmus ENGELBRECHT te Brandfort, * 1885?

f1     Dirk Michiel Wilhelmus ENGELBRECHT, * 06-11-1916, @ 07-01-1917 te Brandfort

f2     Barend Jacobus Linde ENGELBRECHT, * 17-10-1922, @ 07-01-1923 te Brandfort

e4     Georg Frederik (Kort Org), * 28-07-1894, @ 14-10-1894, + 14-06-1969 te Brandfort

X 1925 Martha Sophia NEL te Theunissen, * 04-04-1904 te Fort Beaufort, + 10-11-1980 te Brandfort

[Kort Org het sy lewe lank geboer op die plaas Donkerkant in Brandfort se distrik. Hy is beskou as die grootste knoffelboer in die land en het selfs uitgevoer. Hy het altyd gesê sy vyf dogters is sy grootste rykdom.]

f1     Martha Sophia (Marthie), * 12-01-1929, @ 03-03-1929 te Brandfort

[Marthie was ’n onderwyseres wie se grootste belangstelling toneel-, operette-en koorafrigting was. Sy bly na haar aftrede in Bloemfontein. In haar tuin is altyd baie blomme.]

f2     Susanna Johanna (Susan), * 01-02-1932, @ 03-04-1932 te Brandfort

X 04-04-1957 Julius Eduard HELLMUTH te Brandfort, * 09-02-1930 te Brandfort, + 2016

[Susan was in die onderwys tot met haar troue, toe sy boervrou geword het op Doornpan, Bultfontein. Sy is ’n voorslag met kosmaak, bakwerk, naaldwerk en tuinmaak.]

g1     Martha Sophia HELLMUTH (Martsie), * 01-05-1958

X 29-11-1987 Wynand DREYER te Bloemfontein. Hulle het twee seuns.

[Martsie verwerf haar MA-graad in Voorligtingsielkunde en werk tans by Tracker in Bloemfontein.]

g2     Julius Eduard HELLMUTH (Baas), * 21-03-1959

X 23-03-1985 Karin BOTHA. Hulle het twee seuns.

[Baas verwerf sy B Agric en boer op Doornpan.]

g3     Georg Frederik HELLMUTH (Org), * 08-06-1961

X Corné KRIGE (later oorlede). Hulle het een dogter.

g3     XX Mariëtte VAN RENSBURG. Hulle het twee dogters en een seun.

[Org verwerf sy diploma in Landbou en boer op Saaiplaas, Bultfontein.]

g4     Christoffel Pieter HELLMUTH (Christo), * 01-09-1965.

X 30-03-1991 Marlé CRONJE. Hulle het twee seuns en een dogter.

[Christo verwerf sy BTh en is sedert 1994 predikant van Onze Rust, Bloemfontein.]

h1     Christof HELLMUTH, * 30-07-1992 te Bloemfontein

X 05-02-2016 Anel SPAMER

f3     Anna Johanna Maria (Joey), * 26-08-1934, @ 01-11-1934 te Brandfort, + 07-2008 te Bloemfontein

X 10-01-1959 Carel Jacobus De Wet LOMBAARD te Brandfort, * 29-03-1933, + 03-03-2004.

[Carel was NG predikant in Vereeniging-Wes en Magaliesburg, daarna pastorale sielkundige vir Suid- en Wes-Transvaal. Hy en Joey het na sy aftrede in Melkbosstrand gewoon. Joey is ’n gekwalifiseerde onderwyseres en orrelis en woon het na Carel se dood in die Westerbloem-Aftree-oord in Bloemfontein gewoon totdat sy self aan kanker oorlede is.]

g1     Marthea LOMBAARD, * 28-02-1966

X George PANAGOPOULOS. Hulle woon tans in Ciprus en het twee dogters.

g2     Cornél LOMBAARD, * 11-01-1974, @ 07-04-1974 te Brandfort

X Gavin RIGBY. Hulle woon in Bellville en het een seun.

f4     Elsje Magdalena (Elwien), * 24-12-1936, @ 07-03-1937 te Brandfort

X 24-11-1962 Francis Augustus ERASMUS (Frans) te Brandfort, * 27-08-1939, + 23-11-2009

[Elwien was ’n opgeleide onderwyser en Frans was ’n boer wat later vir predikant gestudeer het. Hy het die NG gemeentes Stilbaai (1971-1974), Lichtenburg-Oos (1974) en Lichtenburg-Sederpark (1974-1998) bedien. Na sy aftrede woon hulle in Stilfontein. Frans is na ’n lang lyding aan trombose oorlede.]

g1     Martha Sophia ERASMUS (Elfra), * 14-10-1963

X Fabio BOLOGNA

h1     Allesandro BOLOGNA

h2     Sabrina BOLOGNA

[Sabrina woon (2020) in Concord, Noord-Carolina VSA.]

g2     Lourens Francois ERASMUS (Lourens), * 17-12-1967

X

[Lourens gee (2006) Engels in China.]

h1     Stephan ERASMUS

g3     Helena Josina ERASMUS (Helena), * 20-08-1971

X Chris NORTJÉ

f5     Janetta Hendrika (Nettie), * 10-12-1938, @ 05-02-1939 te Brandfort

X 09-12-1961 Johannes Hendrik BOTHMA (Hannes) te Brandfort, * 30-09-1936, + 25-12-2012 te Bloemfontein

[Na haar opleiding het Nettie, as die jongste van die vyf dogters, haar pa gaan help boer. Na haar troue met Hannes het hulle die plaas by haar pa oorgeneem en tans is hulle seun Johan die eienaar van Donkerkant.]

g1     Martha Elizabeth BOTHMA (Marlize), * 01-06-1964, @ 06-09-1964 te Brandfort

X 03-09-1987 Cornie VAN SCHOOR te Bloemfontein. Hulle het een seun en een dogter.

g2     Johannes Hendrik BOTHMA (Johan), * 18-01-1969, @ 02-03-1969 te Brandfort

X 15-04-1995 Mariëtte SMIT te Bloemfontein. Hulle het een dogter.

e5     Barend Jacobus (Barry), * 02-09-1896, @ 11-10-1896, + 28-05-1971 te Brandfort

X 03-08-1925 Elizabeth Johanna Magdalena GROBLER, * 28-11-1905, + 18-04-1968 te Brandfort

f1     Barend Jacobus (Barry), * 23-10-1926 te Brandfort, + 06-08-2000 te Parys

X 10-10-1950 Maria Jacoba NORVAL (Koeks) te Springfontein, * 24-08-1927 te Bethulie

g1     Maria Jacoba (Lindie), * 11-08-1951 te Edenburg

X 10-02-1979 Quinton Arnold SAMUELS te Alberton, * 10-11-1945 te Pretoria

h1     Lario SAMUELS, * 07-11-1980 te Pretoria

h2     Larise SAMUELS, * 05-12-1982 te Pretoria

X 12-07-2007 Michiel VENTER te Magaliesburg

h3     Madelie SAMUELS (Maat), * 23-09-1985 te Brits

g1     XX 2007 Lionel Eugene HALDER

g2     Elizabeth Johanna Magdalena (Magda), * 23-12-1952 te Edenburg

X Albert OWGAN

g3     Ansa, * 05-09-1954 te Edenburg

X 06-08-1977 Gerhard Hendrik VAN DER BERG (Gerrie) te Alberton, * 27-06-1953 te Pietermaritzburg

h1     Werner Ettienne VAN DER BERG, * 15-12-1978 te Pietermaritzburg

h2     Jean Wentzel VAN DER BERG, * 06-12-1983 te Louis Trichardt

h3     Liezl VAN DER BERG, * 24-12-1985 te Thabazimbi

g4     Barend Jacobus (Berrie), * 30-11-1956 te Virginia

X 27-03-1982 Hermine Antoinette JOUBERT te Volksrust, * 12-09-1959 te Volksrust

[Berrie het aan die Hoërskool Voortrekker in Pietermaritzburg gematrikuleer en is aan die Noordwes-Universiteit opgelei. Hy was vir baie jare in diens van Sasol en besit tans (2010) ’n plaas by Sabie waar hy bloekombome kweek. Hermine is ’n “Curriculum Implementor” in die onderwys.]

h1     Barend Jacobus (Cobus), * 19-03-1985 te Sasolburg

[Cobus doen (2010) klankwerk in Pretoria en skryf in 2012 in vir die elektroniese ingenieurskursus by UP.]

h2     Neil, * 03-05-1987 te Sasolburg

X 30-04-2011 Leandri VAN ZYL te Riebeek-Kasteel, * 05-07-1987 te Kaapstad

[Neil doen (2010) sy klerkskap vir geoktrooieerde rekenmeester in die Paarl en werk van 2013 af as rekenmeester by Food Lovers’ Market se hoofkantoor en van 2017 af by Seattle Coffee Co as finansiële bestuurder. Leandri het ’n B Sc Honns in Voedsel en werk (2012) by Three Streams Smokehouse in visverwerking en later by Pacmar in Wellington. Sy doen van 2016 af konsultasiewerk in die Boland. Hulle het eers in Franschhoek gewoon, maar sedert 2013 in Wellington.]

i1      Joubert Daniel (Joubert), * 18-05-2016 te Panorama

i2      Joshua Gabriel (Joshua), * 07-12-2018 te Panorama

g5     Petrus Coenraad (Piet), * 23-06-1958 te Virginia

X 19-12-1981 Mariette ROBBETZE te Alberton

[Piet en Mariette is mede-eienaars van Lectio-Uitgewers in Alberton. Mariette het BA (tale) aan RAU verwerf.]

h1     Monique, * 12-04-1984 te Johannesburg

X Sarel Jacobus PRETORIUS

[Monique verwerf BA in Oudiovisuele Kommunikasie aan RAU.]

h2     Carli, * 22-08-1990 te Johannesburg

X Julian Scott PRINSLOO

[Carli verwerf BA in Oudiovisuele Kommunikasie aan UJ.]

g6     Danie, * 16-09-1960 te Hennenman, + 07-09-2016 te Alberton

X 22-12-1990 Marinda LAUBSCHER te Alberton, * 13-08-1967 te Germiston

[Danie behaal sy doktorsgraad in Biokinetika aan die PUK en open die eerste biokinetika-sentrum in Alberton waar hy gewerk het tot met sy dood in 2016. Marinda kwalifiseer ook aan die PUK as biokinetikus en is steeds werksaam by die biokinetika-sentrum in Alberton wat nou as die Danie Linde Wellness Institute bekend staan.]

h1     Marlize, * 09-12-1992 te Alberton

X 07-05-2016 Dave MAREE te Kliprivier, * 23-09-1970 te Vanderbijlpark

[Marlize is ’n kranige fotograaf opgelei by Style Design College in Durban. Sy het ook gekwalifiseer as ’n Aquatots-sweminstrukteur vir kleuters. Hulle woon en werk in Alberton.]

i1      Dalize MAREE, * 21-01-2014 te Amanzimtoti

i2      Jason MAREE, * 22-11-2018 te Alberton

h2     Danie, * 27-02-1997 te Alberton

g7     Georg Frederik (Org), * 02-03-1969 te Pietermaritzburg, + 01-06-1996 in skietongeluk

h1     Nastassja SCHOEMAN, * 11-02-1991 te Marble Hall

f2     Daniël Benjamin Grobler, * 07-09-1930, @ 16-11-1930 te Brandfort

X 26-04-1952 Augusta Fredricka ENGELBRECHT, * 19-11-1930 te Johannesburg

g1     Harriet Maria, * 06-10-1953 te Springs, +

X 22-11-1976 Hermanus Daniël REDELINGHUYS (Dennis) te Orkney, * 11-01-1950

g2     Barend Jacobus (Ben), * 26-06-1956 te Virginia

X Elsabé VAN BILJON, * 17-08-1956

h1     Elisma, * 14-04-1981 te Richardsbaai

h2     Barend, * 28-07-1983 te Richardsbaai

X 04-04-2009 Erin

h3     Izelda, * 10-12-19??

X Andries M OOSTHUIZEN

g2     XX 06-05- Susan VAN LOCHERENBERG, * 23-05-1960 te Piet Retief

[Ben en Susan woon in Richardsbaai. Susan is pastoor by Kingdom Vision Ministries PPK.]

h4     Ruben, * 06-09-1995 te Richardsbaai

g3     Elizabeth Johanna Magdalena (Elize), * 10-03-1960 te Virginia, +

X Daan LIVERSAGE, +

g4     Adri, * 22-11-1966 te Virginia

X 30-11-1991 Gerhard VAN EEDEN

h1 Chané

f3     Elizabeth Johanna Magdalena, * 11-11-1932, @ 01-01-1933 te Brandfort

X 12-07-1952 Gert Lodewikus KRUGER te Bultfontein, * 29-09-1929 te Theunissen

f4     Louis Philippus, * 15-08-1934, @ 04-11-1934 te Brandfort, + 15-01-1979 te Vereeniging

X 08-09-1956 Elizabeth Johanna Cornelia SNYMAN (Lindie) te Klerksdorp, * 02-08-1935, + 23-08-2007 te Klerksdorp

g1     Elizabeth Johanna Magdalena (Magda), * 29-06-1957

X 15-02-1974 Jan Adam SAUNDERS (Boet), * 24-02-1950

h1     Jan Adam SAUNDERS, * 21-08-1974

h2     Elanie SAUNDERS, * 28-01-1982

i1      Nico SAUNDERS

i2      Elanre SAUNDERS

h3     Christo SAUNDERS, * 31-07-1979

X Anzelle TERBLANCHE, * 30-05-1985

h4     Niel SAUNDERS, * 18-05-1984

X 11-09-2004 Sindie MEYER, * 24-07-1983

i1      Ricardo SAUNDERS, *

i2      Jaylee SAUNDERS, *

g2     Barend Jacobus (Koos), * 16-02-1959

X 07-04-1988 Martie HERBST, * 19-06-1964

h1     Justine, *11-11-1988

X 21-11-2009 Hermanus Johannes DICKS (Herman), * 13-07-1987

i1      Amorey DICKS, * 15-05-2017

i2      Quintis DICKS, * 24-08-2018

h2     Duan, * 21-05-1991

X 20-12-2014 Angeline CHAN-CHANDRA, * 01-01-19??

i1      Dylan, *26-09-2014

h3     Mano, * 29-04-1992

g3     Gert Christoffel Snyman, * 22-05-1960

X 30-05-1987 Karina Marinda NEL te Sasolburg, * 02-02-1964, %, + 15-06-2018

h1     Larissa, * 03-05-1988

X 22-03-2018 Dean HOFFMAN, * 05-06-1985

[Larissa en Dean woon (2020) in Gordonsbaai waar Larissa ’n projekbestuurder en Dean ’n verkoopverteenwoordiger is.]

i1      Mila HOFFMAN, * 20-05-2014

i2      Liam HOFFMAN, * 21-10-2015

g4     Leon

[Leon is kleintyd vir aanneming opgegee of oorlede. Sy ma wou nooit vir die ander kinders vertel wat gebeur het nie.]

g5     Elizabeth Johanna Magdalena (Bets), * 30-01-1962 te Brandfort

X 08-03-1980 André MARITZ te Kriel, * 26-06-1959 te Sasolburg, % 05-2010

[Bets bestudeer (2020) natuurlike genesing en beplan om ’n kliniek op ’n plaas buite Vanwyksdorp te open.]

h1     Jan Adriaan MARITZ, * 05-03-1981 te Bethal

X 27-05-2010 Jacqueline MOLLER te Kriel, * 09-11-1982

h2     Madeleine MARITZ, * 18-10-1982 te Ermelo

X 17-10-2006 Nicolaas Jacobus VAN DER WALT (Kobus) te Kriel, * 08-10-1975

[Madeleine werk by Sasol Secunda en Kobus by Matla-Myne. Hulle woon in Kriel.]

i1      Belichia VAN DER WALT, * 17-07-2007

i2      Giovanni VAN DER WALT, * 21-03-2013

h3     Bianca MARITZ, * 15-03-1987 te Trichardt

V Bernard HAVINGA, * 22-05-1983

[Bianca en Bernard woon in Kriel. Sy werk by ’n kleuterskool en hy in Secunda.]

i1      Zane HAVINGA, * 18-03-2011

h4     André MARITZ, * 31-05-1988 te Kriel

X 28-05-2016 Celeste NEL, * 16-11-1993

i1      André Jan Riaan MARITZ (AJ), * 02-10-2016

g5     XX 27-04-2013 Johannes Hendrik Petrus HATTINGH (Hennie), * 05-10-1958 te Delmas, % 07-02-2019 te George

g6     Leana, * 10-01-1968 te Vereeniging

X 04-05-1996 Denis Ronald IVES te Vereeniging, * 22-05-1949 te Vereeniging

[Leana bestuur (2020) ’n voorskoolse skool in Meyerton. Dennis is afgetree.]

h1     Michelle IVES, * 02-07-1997 te Vereeniging

g7     Louis Philippus, * 03-04-1970

X 27-01-1996 Anna Maria DU PREEZ (Anne-Marie), * 31-03-1975

[Louis en gesin woon (2020) op ’n kleinhoewe buite Vanderbijlpark en bedryf sy eie onderneming.]

h1     Louise-Marie, * 10-09-1998

X 20-06-2020 Stynerus ERASMUS

h2     Lounette (Lou), * 18-09-2000

f5     Marthinus Jacobus (Tienie), * 12-08-1936, @ 06-12-1936 te Brandfort

X 24-06-1961 Ethel Louisa NAGEL te Bultfontein, * 30-03-1942 te Bultfontein

g1     Maria Susanna (Susan), * 30-05-1962 te Hoopstad

g2     Barend Jacobus (Kobus), * 15-11-1964 te Hoopstad

X Debbie

h1     Thinus

h2     Mari

g3     Jan Johan, * 24-08-1968 te Vereeniging

X 01-04-1995 Erika VAN ZIJL te Malelane, * 05-04-1972 te Pretoria

[Johan studeer onderwys by Pukke en is (2020) Hoof van Akademie by die Drakensberg-Seunskoorskool. Erika studeer ook onderwys by Pukke en gee ook onderwys by die Drakensberg-Seunskoorskool.]

h1     Jacques Hendrik (Jacques), * 01-06-1998 te Roodepoort

h2     Ruan Marthinus (Ruan), * 16-07-1999 te Johannesburg

e6     Petrus Albertus (Pietertjie), * 23-10-1898 te Schanskraal, @ 04-12-1898 te Bloemfontein, + 04-03-1976 te Springfontein

X 20-01-1926 Helena Maria PRETORIUS te Bultfontein, + 04-06-1960 te Dealesville

f1     Francina Jacoba, * 26-01-1928 te Bultfontein

X 10-08-1948 Theodorus Erenst Shannon VILJOEN te Bloemfontein, * 1925?

f2     Francois Jacobus (Frans), * 25-08-1933 te Dealesville, + 16-04-2021 te Hermanus

X 05-01-1963 Gertruida Elizabeth GROENEWALD (Liza) te Bloemfontein, * 24-02-1939 te Robertson, % 1998, + 24-12-2018 te Wellington

[Frans was NG predikant in Kanoneiland, Windhoek-Noord, Soutpan en Brits, daarna senior lektor in Sosiologie aan die Hugenote-Kollege in Wellington. Woon na sy aftrede in 1998 in Kleinmond en later in Hermanus.]

g1     Amelia Mathilda, * 28-09-1968 te Pretoria

g2     Petrus Albertus (Pieter), * 24-02-1978 te Brits, + 20-07-2019 te Pretoria

e7     Johannes Cornelius (Klein Hansie), * 19-11-1906, @ 06-01-1907 te Brandfort, + 30-12-1967 te Bloemfontein

X 12-09-1933 Elsie Catharina DUVENAGE te Verkeerdevlei, * 28-03-1911 te Brandfort, + 03-02-1983 te Brandfort

f1     Barend Jacobus (Kobie), * 17-06-1935 te Bloemfontein, @ 13-10-1935 te Bloemfontein-Noord, + 16-01-2017 te Pretoria

[Kobie was predikant van die NG Kerk in Kameelboom en Migdol en kapelaan van die SAW in Kimberley, Grahamstad-Grenspos en Potchefstroom Eerste Vesting. Na sy vervroegde aftrede om gesondheidsredes in 1990 woon hulle in Pretoria waar hy geestelike skryfwerk doen. In sy bediening van 28 jaar het hy dit veral geniet om met jongmense te werk.]

X 24-06-1961 Engela Elizabeth Helena VAN ROOYEN te Kakamas, * 11-08-1939 te Kakamas

[Engela is die skrywer van meer as honderd boeke in verskillende genres. Sy is veral bekend as skrywer onder haar nooiensvan: Engela van Rooyen. In 2000 verskyn haar magnum opus “Vuur op die horison” oor die Anglo-Boereoorlog en in 2005 ’n outobiografie “Seisoene”. Engela wen in 2016 die RSG-prys vir die beste Kersdrama vir radio “Somer van ’56”.]

g1     Martina Louisa (Louise), * 05-12-1962 te Vryburg

X 14-12-1985 Joseph Napoleon MAYER, * 14-03-1963, % 1996

h1     Joseph James MAYER, * 21-07-1987 te Pretoria

h2     Engela Helena MAYER, * 26-06-1991 te Pretoria

g2     Johannes Cornelius (Johan), * 07-04-1966 te Schweizer-Reneke

X 16-12-1989 Johanci VAN ZYL, * 24-09-1965

[Johanci, ’n onderwyseres, is permanent breinbeskadig in ’n motorongeluk op 16-12-1996 en is versorg in Woodside Sanctuary in Johannesburg, waar sy later oorlede is.]

h1     Alexa, * 27-01-1992

h2     Bernhard, * 25-07-1995 te Somerset-Wes

g2     XX 12-2005 Daria Elizabeth Maria SCHULZ (geb BÄCKER) te Kaapstad

g3     Carel Petrus (Carel-Piet of Cappie), * 27-05-1968 te Schweizer-Reneke

X 05-10-1991 Elmarie VENTER te Potchefstroom, * 09-01-1971, % 11-05-2001

h1     Cobus Maree, * 10-07-1995 te Pretoria

h2     Carel Christiaan, * 10-09-1998 te Pretoria

g4     Barend Jacobus (Bennie), * 03-10-1971 te Kimberley

X 17-03-2001 Carina HALAHAN te Potchefstroom, * 01-11-1975

[Bennie is (2020) professor in Indiensnemingsverhoudinge aan die Noordwes-Universiteit.]

h1     Elisna, * 28-02-2005 te Potchefstroom

h2     Barend Jacobus (Jaco), * 05-08-2008 te Potchefstroom

f2     Pieter Gysbert Duvenage, * 18-04-1943, @ 04-07-1943 te Brandfort

X 24-01-1970 Margaretha Louise SERFONTEIN te Bethlehem, * 03-06-1948 te Bethlehem

g1     Johan, * 06-07-1970 te Bethlehem

X Nanine VAN RENSBURG te Pretoria, * 10-10-1975 te Pretoria

h1     Mckay, * 15-01-2000 te Randburg

g1     XX 07-03-2010 Amanda ROHM te Pretoria, * 15-09-1977 te Bulawayo

h2     Samuel, * 27-02-2012 te Pretoria

h3     Kezia, * 03-07-2013 te Pretoria

g2     Pieter, * 28-03-1972 te Bothaville

X Bea GERBRANDTS, * 03-10-1972, % 05-2002

g2     XX 25-09-2004 Denise VAN GRAAN te Pretoria, * 19-12-1974 te Empangeni

h1     Matthew Pieter, * 24-03-2005 te Pretoria

h2     Annebell Rita, * 2008 te Pretoria

[Pieter is ’n bedryfsingenieur en werk as konsultant vir die SAPD. Denise doen die rekeningkundige werk by die praktyk van ’n fisioterapeut.]

g3     Derek, * 05-09-1973 te Bothaville

X 08-02-2003 Martina FOURIE (Tina) te Vanderbijlpark, * 07-09-1976 te Vanderbijlpark, % 05-07-2015

h1     Jonathan Derek, * 06-12-2004 te Randburg

h2     Erica, * 08-05-2012 te Bothaville

g3     XX 22-11-2017 Lindie CRONJE te Bothaville, * 27-05-1984 te Bothaville

h3     Liah, * 17-05-2018 te Bothaville

h4     Duvenage, * 13-06-2019 te Bothaville

[Derek is ’n prokureur te Bothaville.]

2.7      PIETERSDALERS (b5c9d17)

d17   Petrus Albertus (Piet), * 24-06-1861 te Schanskraal, @ 19-01-1862 te Bloemfontein, + 31-03-1936 te Pietersdal, distrik Brandfort

X 17-05-1886 Cornelia Nicolasina TAUTE te Brandfort, * 14-09-1869 te Palmietfontein

[Piet boer op Pietersdal, ’n deel van Schanskraal in die distrik Brandfort. Pietersdal is aan die oostekant van die Osspruit, die rivierloop wat die twee plase skei. Hy het nege kinders gehad, ses seuns en drie dogters.]

e1     George Frederick (Jors), * 16-02-1887 te Brandfort, + 13-11-1957 te Bloemfontein

X 02-04-1912 Elizabeth Johanna Isabella Francina DU PLOOY (Bettie) te Bloemfontein, * 26-12-1891 te Bloemfontein, + 17-03-1976 te Pretoria

[Jors het ook op sy deel van Pietersdal geboer, maar vroeg reeds het hy sy grond verkoop, Bloemfontein toe getrek en by Estoire, oos van die stad, op ’n kleinhoewe gebly.]

f1     Petrus Albertus (Piet), * 06-12-1913, @ 01-02-1914 te Brandfort, + 14-10-1995

X 06-03-1937 Maria Magdalena VORSTER (Lena) te De Bloem, Bloemfontein, * 04-06-1917, @ 11-08-1917 te Colesberg

[Piet is die meubelmaker van die familie. Saam met sy seun Charl het hulle menige skynbaar lendelam en nikswerd oudhede op ’n meesterlike wyse tot waardevolle sierade gerestoureer. Daar staan van hulle handewerk landwyd in huise rond.]

g1     George Frederick, * 10-09-1939, + 28-09-1940 te Bloemfontein

g2     Charl Jacob, * 14-09-1943 te Pretoria, + 27-07-1998

X 08-07-1967 Mercia Janse VAN RENSBURG te Bloemfontein. Die egpaar was kinderloos.

g2     XX Anita BARNARD. Die egpaar was kinderloos, %

g2     XXX 06-05-1989 Elsie Margaretha VAN NIEKERK te Brandwag, Bloemfontein (woonplek tydens huwelik: Carletonville)

g3     Maria Magdalena (Marie), * 16-07-1947 te Pretoria

X 09-01-1972 Pieter Johannes FOURIE te Bloemfontein, * 11-09-1940 te Springs, + 14-08-1994

[Marie woon (2020) in Senekal.]

h1     Maria Magdalena FOURIE (Mia), * 02-01-1973

X STRAUSS

h2     Augusta Elizabeth FOURIE, * 08-01-1974

X 19-03-1999 Francois Pieter RETIEF te Bloemfontein, * 08-11-1974 te Bloemfontein

[Augusta behaal matriek aan die Hoërskool Paul Erasmus in Senekal en studeer onderwys aan BOK. Hulle verhuis in 2002 na Manchester, Engeland waar Francois sy Ph D behaal. Hulle woon (2020) in Potchefstroom waar Augusta kleuteronderrig gee en B Ed Honns studeer. Francois is ’n dosent en navorser op die vakgebied Omgewingsimpak.]

i1      Mieke RETIEF, * 16-08-2005 te Manchester, Engeland (tweeling)

i2      Karla RETIEF, * 16-08-2005 te Manchester, Engeland (tweeling)

h3     Louis Johannes René FOURIE, * 03-04-1975

g4     Elizabeth (Elize), * 02-02-1955 te Bloemfontein

X 18-12-1976 Frederick Wilhelmus RAS te Bloemfontein

h1     Marelize RAS, * 10-02-1982 te Pretoria

X 15-12-2007 Pieter Francois DE VOS (Pieter) te Stellenbosch, * 05-09-1982 te Worcester

[Marelize behaal B Ed by US, hou skool in London, werk na haar troue vir drie jaar in Beaufort-Wes en hou (2020) skool by Laerskool Kenridge. Pieter behaal B Com Beleggingsbestuur aan US, werk vir PSG in Beaufort-Wes en sedert 2010 as finansiële adviseur vir Old Mutual in die Kaap.]

i1      Elizabé DE VOS, * 26-05-2012 te Kaapstad

i2      Elené DE VOS, * 02-03-2016 te Kaapstad

h2     Frikkie RAS, *

f2     Anna Maria, * 13-07-1917 te Bloemfontein, @ 07-10-1917 te Brandfort

X 06-03-1937 Jozef Jooste NIENABER te De Bloem, Bloemfontein, * 30-01-1908 te Bethulie, + 03-12-1971 te Pretoria

g1     Elizabeth Francina (Bettie) NIENABER, * 12-10-1938 te Pretoria

X Willem Adriaan VERMEULEN

g2     Sarel Gerhardus NIENABER, 12-12-1942 te Pretoria

X Rita Charlotte BOTHA

h1     Marie-Louise NIENABER, * 07-06-

X Ettienne BOTHA

h2     Tanya NIENABER, *

X RALL

h3     Karen NIENABER, * 05-09-1973

X 15-03-1997 Werner DIPPENAAR

g3     Anna Catharina NIENABER, * 21-09-1947 te Pretoria

X James Stuart (Sandy) ALLISON

f2     XX Tjaart BENADE, % te Pretoria

f3     Cornelia Nicolasina (Nelie), * 02-12-1923 te Bloemfontein, @ 02-03-1924 te Brandfort, + 29-03-2003 te Pretoria

X 30-09-1944 Jacobus Petrus NIENABER (Koos) te De Bloem, Bloemfontein, * 22-09-1917 te Burgersdorp, + 13-01-2006 te Pretoria

g1     Elizabeth Isabel (Isa) NIENABER, * 30-06-1946 te Bloemfontein

X 29-10-1971 Salomon Cornelis Gerhard VERMAAK te Pretoria

g2     Anna Johanna NIENABER (Annetjie), * 11-01-1952 te Clocolan

X 14-12-1973 Petrus Jacobus OLIVIER te Pretoria

g3     Fredelien (Frikkie) NIENABER, * 01-02-1953 te Excelsior

X 17-03-1973 Louis Johannes MEYER te Pretoria

g4     Susan (Sonnie) NIENABER, * 11-01-1957 te Bloemfontein

X 10-03-1979 Otto Wilhelm WARSCHKUHL te Pretoria, * 06-01-1955 te Ermelo

h1     Otto Wilhelm WARSCHUHL, * 01-08-1985 te Pretoria

h2     Cornelia WARSCHKUHL, * 15-12-1986 te Pretoria

[Sonnie was vir baie jare Wiskunde-onderyser by hoërskole in Pretoria en is sedert 2004 huisvrou. Otto se pa het uit Duitsland na Suid-Afrika geïmmigreer. Otto is opgelei in personeelbestuur en arbeidsbetrekkinge en is tans (2010) groepbestuurder arbeidbetrekkinge by Exarro (wat uit Yskor ontstaan het). Otto jr is ’n myningenieur by BHP Billiton in Witbank en Cornelia is besig met haar finale opleiding as geoktrooieerde rekenmeester. Cornelia het vir SA Onder 19 muurbal gespeel. Die hele gesin is lief vir die buitelewe en kamp graag – ook in die buurlande.]

f4     Abrama Elizabeth (Bramie), * 09-07-1925, @ 29-09-1925 te Brandfort, +

X 27-04-1946 Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet) te De Bloem, Bloemfontein, * 16-12-1924 te Bloemfontein (sien d16e2f2), + 17-04-2012 te Bloemfontein

[Piet was twee keer met ’n nooi Linde getroud. Hy het altyd grappenderwys gesê sy nooiensvan is Linde.]

g1     Elizabeth Johanna (Elsa) DU PREEZ, * 26-07-1947 te Bloemfontein

X 14-03-1970 Calvyn Gerhardus KNOETZE te Bloemfontein

g2     Magdalena (Daleen) DU PREEZ, * 01-07-1951 te Bloemfontein

X 15-12-1972 Andries Petrus J WELTHAGEN te Bloemfontein

g3     Petrus Christiaan DU PREEZ (Piet), * 24-04-1955 te Bloemfontein

X Lettie

h1     Jason DU PREEZ, * 10-06-1992

[Jason het B Agric by UOVS studeer en in 2015 die Honneurs in Landboubestuur gedoen. Hy is (2020) assistent-bestuurder van OBARO, ’n groot koöperasiegroep, in Wonderboom, Pretoria.]

g4     Estelle DU PREEZ, * 30-01-1958 te Bloemfontein

g5     Linette DU PREEZ, * 11-05-1961 te Bloemfontein

e2     Petrus Johannes, * 23-09-1889 te Schanskraal, + 13-01-1947 te Annex, Bloemfontein

X 21-12-1915 Anna Magdalena LINDE (Annie Piet, c9d10e11) te Brandfort, * 06-07-1892 te Brandfort, + 29-09-1982 te Bloemfontein

[Petrus het die langste van die broers in die omgewing van Schanskraal geboer.]

f1     Petrus Albertus (Albert), * 21-01-1918, @ 03-03-1918 te Brandfort, + 22-02-1984

X 11-07-1942 Dirkie Johanna NEL te Verkeerdevlei, * 12-04-1923 te Winburg, + 14-08-2017

[Albert het die boerdery op die plaas Annex voortgesit.]

g1     Elsie Petronella, * 08-11-1944 te Bloemfontein, @ 04-02-1945 te Bloemfontein-Oos

X 06-02-1965 Barend Jacobus FOURIE (Ben) te Bloemfontein

[Elsie en Ben boer in die distrik Verkeerdevlei.]

h1     Mattheus Gerhardus FOURIE (Tewie), * 01-03-1966

X 19-09-1995 Cherié DE WET

i1      Barend Jacobus FOURIE (Barco), * 19-09-1995 te Bloemfontein

i2      Michau FOURIE, * 24-05-1998 te Bloemfontein

h2     Petrus Albertus Linde FOURIE (Albertus), * 11-10-1968

X Elize VAN SCHALKWYK

i1      Barend Jacobus FOURIE (Arno), * 14-12-2001

h3     Petrus Johannes FOURIE (Petrus), * 16-04-1973

h4     Diana FOURIE, * 28-04-1972

X VAN NIEKERK

g2     Anna Magdalena (Annatjie), * 03-03-1946 te Bloemfontein, @ 07-07-1946 te Bloemfontein-Oos

X 11-07-1971 Petrus Johannes FOURIE te Bloemfontein, * 16-07-1944 te Thaba Nchu

[Annatjie en Petrus boer op die familieplaas Steynspruit in Verkeerdevlei se distrik. Petrus is baie betrokke in die gemeenskap as geheel. Annatjie is ’n groot dryfkrag agter die Vrystaatse Lindes en dien van 2002 af as ondervoorsitter in die bestuur van die Lindebond. Sy het tot November 2006 as maatskaplike werker in Botshabelo gewerk.]

h1     Dirnel FOURIE, * 23-10-1972 te Bloemfontein, + 17-11-2015

X 30-03-1996 Luigi Socraté CASALEGGIO te Bloemfontein, * 05-03-1971 te Paarl, %, + 05-2019

[Luigi het gewerk as arbeidskonsultant in Bloemfontein en Dirnel het by Opvoedkunde by die Vrystaatse Universiteit gewerk.]

i1      Annemé CASALEGGIO, * 08-03-2004 te Bloemfontein

i2      Nerika CASALEGGIO, * 06-11-2006 te Bloemfontein

h2     Mattheus Gerhardus FOURIE (Tewie), * 19-06-1974 te Bloemfontein

[Tewie is ongetroud (2007) en boer op die familieplaas Steynspruit. Hy is ’n hardwerkende en netjiese boer. In 2007 is hy besig om Steynspruit te restoureer wat 100 jaar oud is.)

h3     Linde Albertus FOURIE (Linde), * 16-09-1976 te Bloemfontein

X 02-12-2003 Renee LIEBENBERG te Paarl

[Linde het as ontwikkelaar en sakeman op Danabaai en later op Mosselbaai gewerk. In 2013 is hy vennoot in ’n prokureursfirma op Bultfontein. Hy dien van 2017 af in die bestuur van die Lindebond.]

i1      Miné FOURIE, * 28-07-2006 te George

i2      Miana FOURIE, *

i3      Mattheas FOURIE, *

g3     Aldi, * 24-06-1965 te Bloemfontein

X 16-04-1988 Jacobus Christoffel (Kobus) LOMBARD, * 10-11-1962 te Bloemfontein

[Kobus en Aldi woon in Bloemfontein. Hy is ‘n menslikehulpbronbestuurder by SA Truck en sy ‘n persoonlike assistent by Technikon Vrystaat.]

h1     Jana LOMBARD, * 16-05-1994 te Bloemfontein

X Jaco THEUNISSEN

i1      Phillip THEUNISSEN, * 22-06-2020 te Bloemfontein

h2     Jaco LOMBARD, * 24-09-1996 te Bloemfontein

h3     René LOMBARD, * 19-02-1998 te Bloemfontein

f2     Andriatha (Pattie), * 05-05-1919, @ 03-08-1919 te Brandfort, + 27-08-1975 te Bloemfontein. Nooit getroud nie.

e3     Cornelia Nicolasina (Nelie), * 24-06-1891 te Brandfort, @ te Bloemfontein, + 13-01-1965 te Pretoria

X 23-04-1912 Jacob Johannes Van Niekerk WESSELS (Japie), * 10-05-1889 te Witpan, Wesselsbron, @ 07-07-1889 te Hoopstad, + 12-03-1965 te Brixton, Johannesburg

[Japie was die vyfde seun van Cornelis Janse Wessels wat nog deur ds Lindley in die ou Voortrekkerkerk in Pietermaritzburg gedoop is. Cornelis was ook vir 21 jaar (1880 – 1901) LV vir Hoopstad. Japie was vee-inspekteur in Wesselsbron se omgewing.]

f1     Cornelis Janse (Corrie) WESSELS, * 04-01-1914 te Brandfort, @ 26-04-1914 te Odendaalsrus

X 02-04-1941 Elma HAMMAN te Kalkfeld SWA

f1     XX 06-10-1972 Carolina Francina Elizabeth (Babs) VAN DER NEST (weduwee LOUW) te Windhoek

f2     Linde (Pietertjie) WESSELS, * 19-01-1927 te Brandfort, @ 01-05-1927 te Carnarvon

X Madge RAVENSCROFT

e4     Petrus Albertus (Albert), * 17-10-1892 te Brandfort, + 23-05-1968 te Bloemfontein

X 13-07-1920 Pauline Tugela PRINSLOO te Brandfort, * 08-09-1899 te Bloemfontein

[Albert het ook Bloemfontein toe getrek en vir baie jare by die munisipaliteit gewerk. Hy en sy broer Hans is met twee susters Prinsloo getroud.]

f1     Pieter Murray (Murray), * 17-05-1921, @ 07-08-1921 te Brandfort, + 08-05-1988 te Witbank

X 05-05-1945 Hester Johanna PRETORIUS te De Bloem, Bloemfontein, * 03-04-1925 te Beaufort-Wes, + 01-05-1997 te Witbank

[Murray was ’n uitstekende sportman. Hy het vir die Vrystaat jukskei gespeel en in 1974 Springbokkleure verwerf. In daardie jaar was hy ook lid van die varswaterhengelspan wat Suid-Afrika in die wêreldkampioenskappe in Gent, België verteenwoordig het.]

g1     Tugela Susanna (Elna), * 17-04-1946 te Kroonstad, + 21-02-1981 te Klerksdorp

X Johannes Albertus WESSELS

g2     Petrus Albertus (Piet), * 29-06-1948 te Bloemfontein

X 22-07-1973 Elizabeth Janse VAN VUUREN te Virginia, * 16-10-1949 te Frankfort

[Piet is ’n apteker op Ogies naby Witbank.]

h1     Pieter, * 05-04-1977

h2     Debbie, * 29-10-1978 te Kroonstad

[Debbie studeer sportwetenskap aan Technikon Pretoria en werk vir 16 jaar in die bestuur van die Centurion-Teater. Sy woon (2020) in Grabouw.]

g3     Paul Machiel Andries, * 16-10-1949 te Bloemfontein

X 04-12-1971 Wilna FOURIE te Pretoria, * 07-08-1953 te Potchefstroom

[Paul woon ook naby Ogies in Mpumalanga.]

h1     Paula, * 08-02-1974 te Pretoria

h2     Murray, * 30-08-1976 te Pretoria

e5     Petronella Aletta (Pietjie), * 30-01-1894, @ 04-03-1894, + 28-01-1974 te Brandfort

X 23-04-1912 Petrus Albertus LINDE (Lang Piet, c9d10e6) * 08-04-1880 te Brandfort, @ 09-05-1880 te Bloemfontein, + 17-10-1970 te Brandfort

e6     Jan Charles, * 25-12-1896, @ 07-02-1897 te Brandfort. Klein dood?

e7     Barend Jacobus (Ben), * 17-03-1898, @ 01-05-1898 te Brandfort

X 12-01-1926 Gertruida Cornelia LINDE (c9d10e3f2) * 11-04-1880 te Brandfort, @ 09-05-1880 te Bloemfontein, + 27-10-19? te Brandfort, * 21-05-1908 te Bloemfontein

[Ben is met ’n niggie van hom getroud, het ook later Bloemfontein toe getrek en bouwerk gedoen.]

f1     Isabella Maria Cornelia (Bella), * 02-02-1928 te Bloemfontein

X 11-10-1947 Jacobus Ignatius De Wet BESTER (Koot) te Bloemfontein-Noord, * 18-10-1925 te Dewetsdorp, + 21-04-1975 te Bloemfontein

f1     XX 1986 Johan DE KLERK, * 29-08-1918

f2     Pieter Albertus (Piet), * 13-10-1933 te Bloemfontein, + 08-07-2017 te Bloemfontein

X 28-07-1960 Althea Emily VORSTER (Thea) te Bloemfontein, * 01-08-1940. (Na hulle egskeiding in 1977 is sy op 23-12-1978 getroud met Peter Alphons TREMP in De Bloem, Bloemfontein.)

[Piet was die eerste Pieter Albertus Linde omdat sy pa Ben by die registrasie van sy name onder die indruk was dat die oupa se name Pieter Albertus is. Piet was hoofsaaklik aan die SA Lugmag verbonde en het in 1992 afgetree. Sy voorliefde vir die ry van motorfietse het amok veroorsaak in die 1950’s en lank daarna. Hy was ’n grootkaliberskut en het Vrystaat- en Weermagkleure ontvang. Hy het in 1973 die presidentstoel gery (algehele wenner van die kompetisie gewees) by die Hamilton-Skietbaan in Bloemfontein. Speel graag gholf en geniet die natuur.]

g1     Barend Jacobus (Bennie), * 05-03-1961 te Bloemfontein, + 04-10-2006

X Maria Sophia Aletta VIVIER (Marietjie), * 21-09-1962 te Klerksdorp, % 1999

[Bennie het by die Atlas Vliegtuigkorporasie gekwalifiseer as boordtegnikus. Werk later by Denel Vliegtuig-korporasie as helikoptertegnikus op die veelbesproke “Rooivalk” by die Lugmagbasis buite Bloemfontein.]

h1     Michéle, * 19-04-1985 te Bloemfontein

h2     Pieter Albertus, * 25-04-1988 te Bloemfontein

X 31-01-2015 Amanda-Lee Craig ARUNDEL te Bloemfontein, * 07-02-1989 te Kemptonpark

[Pieter en Amanda-Lee woon (2020) in George. Hy is ’n werktuigkundige in die motorfietsbedryf en sy werk in die koffiebedryf.]

g2     Michéle, * 19-01-1968 te Bloemfontein

X Mark Law PALMER, * 26-08-1963 te Kaapstad, % 2001

[Michéle het B Sc aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf. Werk as lugwaardin by SA Lugdiens in Kaapstad.]

h1     Amy PALMER, * 17-08-1995 te Kaapstad

h2     Guy Law PALMER, * 15-10-1996 te Kaapstad

f2     XX 01-08-1981 Elizabeth Gertruida AUSTIN (geb MEYER) (Bets), * 19-06-1952

e8     Johannes Cornelius (Hans), * 10-10-1900 te Brandfort, + 06-01-1986 te Johannesburg

X 15-03-1927 Susanna Jeanette PRINSLOO te Brandfort, * 19-07-1902 te Bishop’s Glen, Brandfort, @ 20-12-1902 te Brandfort, + 07-09-1988 te Johannesburg

[Hans het ter wille van sy jonger suster en haar man afstand gedoen van sy erfgrond op Pietersdal, in Estoire gaan woon en as spoorwegbusbestuurder begin werk. Hy het baie musiektalent gehad en kon vele instrumente bespeel. Vir baie jare was hy die konsertinasolis van die ATKV-orkes in Bloemfontein. Susanna het nie ver van Pietersdal af nie op Corneliasrus grootgeword.]

f1     Johannes Cornelius (Hannes), * 30-08-1929 te Brandfort, @ 27-10-1929 te Bloemfontein, + 17-01-2011 te Johannesburg

[Hannes het in 1988 die graad D Phil in mineraalekonomie aan RAU ontvang – die eerste persoon in RSA wat dit vermag het. Hy dien as geoloog en as ingenieur in die mynwêreld. Hy is in 1961, tydens die herbegrafnis van die Vrystaatse stamvader in Brandfort se begraafplaas gevra om namens die Lindejeug ’n toespraak te maak. Dit het sy belangstelling in die genealogie wakkergemaak, en hy het baie kosbare tyd daaraan bestee om die Lindes se genealogiese besonderhede na te vors en te orden. Hy publiseer twee boeke: Geslagsregister van Georg Fredrik Linde (1980) en Geslagsregister van Hans Jürgen Linde (1984) waarop hierdie geslagsregister gebaseer is. Hy is die dryfkrag agter die eerste aantal Lindefeeste, tree as redakteur van die Linde-nuus op vir die eerste 25 uitgawes en word verkies as die eerste voorsitter van die Linde-Familiebond. In 2002 tree hy uit en word die eerste erepresident van die Bond tot met sy dood in 2011.]

X 02-07-1955 Jacoba Catherina ODENDAAL (Kotie) te Kroonstad, * 22-09-1933 te Kroonstad, + 25-10-2003 te Randburg

g1     Johannes Cornelius (Johan of JC), * 07-08-1956 te Kroonstad, @ 11-11-1956 te Odendaalsrus

X 29-08-1981 Petronella Carlina Regina DU TOIT te Johannesburg

[Johan is ’n vlieënier, was lank in die lugmag en het later privaat vliegwerk gedoen.]

h1     Johannes Cornelius (Johan of JC), * 21-02-1983 te Phalaborwa

X 22-11-2008 Margaretha Tertia VAN ZYL (Tertia) te Clarens, * 01-03-1980 te Kroonstad

[Johan is ’n vlieënier en het die ambulansvliegtuig in Bloemfontein geloods. In 2010 was hy hoofvlieënier van die Rooikruis in Kimberley. Van 2015 af is hy kaptein by Safair en vlieg die Lockheed Hercules C130. Tertia het by Jim Fouche-Hoërskool in Bloemfontein gematrikuleer. Sy het ’n meestersgraad in opvoedkundige sielkunde by UV verwerf en is ook gekwalifiseer in spelterapie en remediëring. Hulle woon (2020) in Clarens.]

i1      Mia Jeané, * 09-03-2016 te Bloemfontein

i2      Joshua Johannes, * 21-01-2018 te Bethlehem

i3      Juda Cornelius, * 20-10-2020 te Bethlehem (tweeling)

i4      Jonatan Walters, * 20-10-2020 te Bethlehem (tweeling)

h2     Henri Du Toit, * 08-08-1984 te Hoedspruit

[Henri studeer (2006) aan UP. In 2010 werk hy as siviele ingenieur by CIVEC in Johannesburg. Marijke is (2010) mediese dokter by Thembisa-Hospitaal.]

X 13-03-2010 Marijke MEIJER te Pretoria, * 05-11-1985 te Welkom

i1      Emeri Karli, * 21-08-2018 te Johannesburg

i2      Anike Wené, * 26-09-2019 te Johannesburg

h3     Petrus Gerhardus (PG), * 15-09-1985 te Hoedspruit

X 21-07-2012 Elizabeth KEMP (Lizzi) te Muldersdrift, * 01-03-1990 te Beverley, Engeland

[PG het van 2004-2008 in Engeland as timmerman gewerk. Hy keer na SA terug en kwalifiseer in 2011 as projekbestuurder by Cranefield College in Midrand. Hy werk vir twee jaar in SA en keer terug na Engeland waar hy nou as voltydse kontrakbestuurder werk. Lizzi het van 16-jarige ouderdom in ’n klerewinkel in Beverley in Engeland gewerk, was vir vier jaar assistent-bestuurder van ’n klerewinkel in Johannesburg en is tans (2015) bestuurder van ’n winkel van dieselfde maatskappy (Newlook) in Engeland.]

i1      Henri William, * 26-11-2018

i2      Viktor James, * 22-07-2020 te Hull, Engeland

g1     XX 01-05-1999 Sharon Mc QUEEN te Witrivier, * 03-10-1963

[Johan en Sharon het (2006) in Dubai gewoon. In 2010 was hy kaptein by DHL en het hy vlugte na Irak en Afghanistan vir Amerikaanse soldate gedoen. In 2013 het hy die vlieëry laat vaar en voltyds evangelis in die Midde-Ooste geword. Hulle woon in Bahrain waar Sharon ’n fiksheidsonderneming van hulle huis af bedryf.]

h4     Tristan, * 05-10-2001, @ 17-03-2002 te Margate

[Tristan word (2010) tuis onderrig in Bahrein en is besig om Afrikaans te leer.]

h5     Taylin-Neil, * 02-05-2003

[Taylin word (2010) tuis onderrig in Bahrain en is besig om Afrikaans en Arabies te leer.]

g2     Elsie Wilhelmina (Elsabe), * 07-09-1957 te Kroonstad, @ 08-12-1957 te Odendaalsrus

X 14-03-1981 Emile Harpert KROMHOUT te Florida, * 10-04-1957 te Johannesburg

[Elsabe is opgelei as bourekenaar, maar het later in breingimnastiek gespesialiseer en kinders en volwassenes met leerprobleme gehelp. Sy werk (2013) as gebedsbediener met berading en spelterapie as vaardighede. Emile het ’n gevorderde pos by Absa. Hulle woon in Linden, Johannesburg. Elsabé en Emile is (2020) albei afgetree.]

h1     Jan Harpert KROMHOUT, * 04-04-1985 te Kemptonpark

X 26-11-2011 Zanje BASSON te Cullinan, * 29-04-1988 te Pietersburg (een van ’n tweeling)

[Jan het in Potchefstroom B Comm Regte bestudeer en sy honneurs in Ondernemingsbestuur gedoen. Hy het sy eie onderneming, Plant Pro, wat tuinuitleg, besproeiing en (2020) ook konstruksie en behuising doen. Zanje het ook in Potchefstroom studeer en sy is ’n dieetkundige. Hulle woon in Weltevredenpark, Johannesburg.]

i1      Harpert KROMHOUT, * 27-11-2015 te Weltevredenpark, Johannesburg

i2      Richter KROMHOUT, * 14-12-2017 te Weltevredenpark, Johannesburg

i3      Sias KROMHOUT, 27-07-2020 te Weltevredenpark, Johannesburg

h2     Jacquet KROMHOUT, * 19-01-1988 te Albany, Wes-Australië (tweeling)

X 15-09-2012 Francois Christiaan VAN ZYL te Johannesburg, * 01-03-1986 te George

[Jacquet het in Potchefstroom B Ed Grondslagfase bestudeer en twee jaar in Suid-Afrika skoolgehou. Francois het in Potchefstroom studeer en daarna die wêreld vol gereis en gewerk. Hy het hom in Katanning, Wes-Australië gevestig waar hy boer. Jacquet het op 08-12-2012 na Australië geëmigreer. Sy werk in Katanning by Bethshan, ’n bejaardesorg-oord as ’n “multi-skilled worker” en studeer in versorging en verpleging. In 2020 keer sy terug na haar eerste liefde: die onderwys.]

h2     XX 04-11-2017 Andrew BRADFORD te Albany, Wes-Australië, * 07-12-1964 te Perth, Wes-Australië

i1      Liané Elsabie BRADFORD, * 23-10-2018 te Perth, Wes-Australië

i2      Neale Harpert BRADFORD, * 10-02-2021 te Perth (tweeling)

i3      Nathan Andrew BRADFORD, * 10-02-2021 te Perth (tweeling)

h3     Johannes Cornelius (Johann) KROMHOUT, * 19-01-1988 te Albany, Wes-Australië (tweeling)

X 26-03-2011 Monique SMIT te Vanderbijlpark, * 22-01-1987 te Malmesbury

[Johann het as elektrisiën by Soltech in Pretoria gekwalifiseer en werk (2013) as onderhoudsbestuurder by City Lodge in Pretoria. Monique het B Ed Grondslagfase in Potchefstroom studeer en is ’n grondslagfase-onderwyseres. Hulle woon in Pretoria. In 2020 bedryf Johan sy eie onderneming, Kromhout Electrical Solutions en Monique behartig sy administrasie.]

i1      Milah KROMHOUT, * 25-07-2016 te Pretoria

i2      Amelie KROMHOUT, * 15-10-2018 te Pretoria

g3     Susanna Jeanette (Sunette), * 02-06-1959 te Kroonstad, @ 06-09-1959 te Odendaalsrus

X 18-07-1981 William BOTHA (Billy) te Florida, * 22-01-1959 te Port Elizabeth

[Sunette is in personeelbestuur en het by die reserwebank gewerk tot met haar aftrede in 2019. Billy is ’n skuldinvorderaar by Absa.]

h1     Jaco-Rien BOTHA, * 22-02-1985 te Bethlehem, @ 06-1985 te Bethlehem

X 02-06-2007 Jacobus STANDER (Cobus) te Muldersdrift, %

[Jaco-Rien is ’n skoonheidsterapeut en bedryf ’n praktyk uit haar huis aan die Wesrand.]

XX 08-08-2020 Bartho Langenhoven VAN TONDER te Johannesburg, * 14-10-1983 te Johannesburg

h2     William Jaycee BOTHA, * 27-03-1986 te Bethlehem, @ 06-1986 te Bethlehem

X 18-05-2019 Leana SMITH te Muldersdrift, * 14-01-1984 te Roodepoort

g4     Petrus Gerhardus (Piet), * 04-06-1967 te Johannesburg, @ 01-10-1967 te Randburg

X 01-04-1995 Tanya EVERTSE te Verwoerdburg, * 16-03-1971 te Oos-Londen

[Piet is ’n vlieënier en vlieg Anglo Gold Ashanti se goud van die myne af na die raffinadery toe met die tweede grootste helikopter in die land. Tanya is (2020) senior finansiële assistent studentefinansies by NWU.]

h1     Gerhardus Johannes (Gerhard), * 10-08-1996 te Pretoria

[Gerhard verwerf sy graad in 2017 en sy nagraadse diploma in Bestuur in 2018.]

h2     Marthinus Petrus (Martin), * 05-05-1998, @ 25-12-1998 te Pretoria

[Martin kwalifiseer as “millwright” in 2020.]

f1     XX 10-01-2004 Charlotte Margrieth VAN WYK (weduwee NEL) te Linden, * 26-07-1930 te Queenstown

e9     Elizabeth Christina (Lizzie), * 13-04-1908, @ 07-06-1907 te Brandfort, + 04-04-1878 te Bloemfontein

X 22-10-1935 Stephanus Johannes Louwrens (Louw) LINDE (c9d5e3f8) te Brandfort

[Lizzie was met ’n neef van haar getroud. Met die stad toe trekkery is daar gesêdat Louw nie in die stad sal aard nie. Haar broer Hans, wat eintlik die boerdery op die grond moes voortsit, het toe maar van sy erfgrond afstand gedoen en in die stad gaan woon.]

 

NASATE VAN MARTHA JOHANNA, DOGTER VAN GEORG FREDRIK (c9)

 

d18   Martha Johanna, * 07-03-1864 te Schanskraal, @ 01-10-1864 te Bloemfontein, + 10-01-1912 te Bloemfontein

X 12-12-1881 Daniel Jacobus VAN TONDER te Bloemfontein, * 1862? te Weltevreden, Modderrivier, + 01-08-1905 te Weltevreden, distrik Bloemfontein

e1     Petronella Aletta VAN TONDER, * 30-11-1882, @ 07-01-1883 te Bloemfontein

X 23-12-1902 Johan Christiaan DU PREEZ te Bloemfontein

f1     Petrus Johannes DU PREEZ, * 01-11-1904, @ 04-02-1904 te Bloemfontein

f2     Daniel Jacobus DU PREEZ, * 17-08-1910, @ 09-10-1910 te Bloemfontein

f3     Martha Johanna DU PREEZ, * 26-04-1914, @ 11-10-1914 te Bloemfontein

e2     Gideon VAN TONDER, * 18-11-1885, @ 03-01-1886 te Bloemfontein

X 19-01-1909 Elsie Elizabeth Susanna KRUGER

f1     Johanna Alida Wilhelmina VAN TONDER, * 09-03-1910, @ 16-03-1910 te Bloemfontein

f2     Martha Johanna VAN TONDER, * 18-10-1911, @ 14-01-1912 te Bloemfontein

f3     Daniel Jacobus VAN TONDER * 02-11-1912, @ 05-01-1913 te Bloemfontein

f4     Theunis Lodewicus VAN TONDER, * 29-03-1916, @ 02-07-1916 te Bloemfontein

f5     Elsie Elizabeth Susanna VAN TONDER, * 20-11-1918, @ 02-02-1919 te Bloemfontein

f6     Gideon VAN TONDER, * 31-08-1924, @ 17-10-1924 te Bloemfontein

e3     Maria Elizabeth VAN TONDER, * 05-10-1888, @ 04-11-1888 te Bloemfontein

X 29-01-1907 Jacobus Johannes DU PREEZ te Bloemfontein (28 jaar oud)

f1     Martha Johanna DU PREEZ, * 27-03-1908, @ 10-04-1908 te Bloemfontein

f2     Petrus Johannes DU PREEZ, * 15-11-1917, @ 20-01-1918 te Bloemfontein

e4     Martha Johanna VAN TONDER, * 26-01-1891, @ 01-03-1891 te Bloemfontein

X 03-11-1908 Petrus Johannes DU PREEZ te Bloemfontein (33 jaar oud)

f1     Martha Johanna DU PREEZ, * 07-02-1910, @ 19-12-1910 te Bloemfontein

f2     Petrus Johannes DU PREEZ, * 04-12-1915, @ 13-12-1915 te Bloemfontein

e5     George Frederik VAN TONDER, * 21-06-1893, @ 06-08-1893 te Bloemfontein

X 04-01-1916 Geertruida Cornelia VAN TONDER te Bloemfontein, (b5c9d2e10f1, dogter van Maria Catharina Francina LINDE en Daniel Francois VAN TONDER), + 15-07-1973

f1     Maria Catharina Francina VAN TONDER, * 12-11-1917, @ 03-02-1918 te Bloemfontein

X CROUCAMP

f2     Daniel Jacobus VAN TONDER, * 26-11-1921, @ 08-11-1944 te Bloemfontein (gedoop met belydenis)

f3     Ismaël VAN TONDER

f4     Martha Johanna VAN TONDER

f5     Petronella Maria VAN TONDER

X FOURIE        

e6     Susanna Maria VAN TONDER, * 20-08-1896, @ 04-10-1896 te Bloemfontein

X 03-06-1913 Marthinus Johannes LINDE

f1     Martha Johanna LINDE, * 17-12-1914, @ 07-02-1915 te Bloemfontein.

d18   XX 21-07-1908 Jan Cornelius TROMP (wewenaar) te Bloemfontein, * 1852

 

NASATE VAN JOHANNES CORNELIS, SEUN VAN GEORG FREDRIK (c9) – GEEN SEUNS

 

d19   Johannes Cornelis, * 14-11-1865, @ 06-05-1866 te Bloemfontein, + 26-02-1915 te Thalassa, distrik Thaba ’Nchu

X 29-10-1888 Maria Elizabeth VAN TONDER te Bloemfontein, * 1871?

e1     Aletta Elizabeth, * 18-10-1889, @ 01-12-1889 te Brandfort. Waarskynlik jonk oorlede.

e2     Petronella Aletta (Nellie), * 28-10-1890 te Thaba ’Nchu, @ 01-02-1891 te Brandfort

X 16-02-1909 Robert Boon PIENAAR te Thaba ’Nchu, * 1889?

f1     Maria Elizabeth PIENAAR * 23-05-1910, @ 17-07-1910 te Thaba ’Nchu

f2     Johannes Cornelis PIENAAR, 04-01-1912, @ 04-02-1912 te Thaba ’Nchu

f3     Johannes Cornelis Linde PIENAAR, * 6-10-1915, @ 14-11-1915 te Thaba ’Nchu

e2     XX Johannes Marthinus (Jan) STROEBEL

f4     Aletta Elizabeth STROEBEL, * 18-01-1925, @ 01-03-1925 te Thaba ’Nchu

f5     Petrus Jurie STROEBEL, * 18-04-1933, @ 10-01-1933, te Thaba ’Nchu

e3     Maria Elizabeth (Malie), * 16-07-1892 te Thalassa, Thaba ’Nchu, @ 04-09-1892 te Brandfort

X 28-03-1911 Georg Hendrik FOURIE te Thaba ’Nchu, * 1891?, + 12-06-1919 te Zijferfontein, distrik Bloemfontein

f1     Maria Elizabeth FOURIE, * 31-12-1911, @ 03-03-1912 te Thaba ’Nchu, + 1929

f2     Johannes Theodorus FOURIE, * 03-02-1919

e3     XX 16-03-1920 Lodewijk Theodorus DE JAGER te Dewetsdorp, * 1892?

f3     Lodewyk Theodorus DE JAGER, * 31-0-1928, @ 04-03-1928 te Thaba ’Nchu

c10   Catharina Elisabeth, * 25-11-1806, @ 25-12-1806 te Swellendam, + 06-03-1844 te Riviersonderend

X 01-03-1823 Johannes Christoffel LINDE (Kommandant Jan, b2c8) te Swellendam

b5     XXX 15-01-1831 Maria Elisabeth VAN DEVENTER (weduwee) te Swellendam, * te Wageboomsberg, @ 29-11-1778 te Paarl, + 08-04-1833 te Ganzekraal

b6     Cornelia, @ 26-07-1767

X JH REDELINGHUIS

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

twelve − nine =