September 1993

Fees 6: 24 tot 26 September 1993 te Maselspoort

1. Terug in Bloemfontein na 16 jaar

Die Lindefeeste het op 3 September 1977 op Maselspoort begin. Sedertdien is daar vier streekfeeste gehou om Lindes te probeer bereik wat andersins nie soveel moeite sou doen om ’n fees by te woon tensy dit feitlik op hulle drumpel plaasvind nie, en selfs dan kom sommige nog nie. Hierdie streekfeeste het hulle doel gedien, maar dit is gepas dat daar weer na sestien jaar ’n meer sentrale fees gehou word. Kan dit nou beter as om die kringloop te voltooi en die fees weer op Maselspoort te hou?

2. Program

VRYDAG, 24 SEPTEMBER 1993

14:00   Aankoms, tuismaak en kennismaking

18:00   Aandete, gesels en aandgodsdiens

SATERDAG, 25 SEPTEMBER 1993

11:00   Midontbyt

14:00   Familievergadering, kuier en gesels

16:00   Gesamentlike braai met gesellige byeenkoms daarna

SONDAG, 26 SEPTEMBER 1993

10:00   Feesdiens op ’n treffende wyse gelei deur ds Kobie Linde van Potchefstroom in die Kudusaal

12:00   Middagete, groet en vertrek

3. Kenmerke van die fees

Bywoning: ’n Totaal van 211 persone het die bywoningsregister geteken, presies dieselfde getal as wat by 1977 se Maselspoort-fees geteken het. Die terrein is groot en daar was heelwat dagbesoekers. Dit was net onmoontlik om met almal kennis te maak en te gesels. Tog het die klomp Lindes lekker gekuier en baie nuwe vriende gemaak.

Besoekers van Duitsland af: Gerhard en Anna Linder van Hagsfeld in Duitsland het die fees as gaste van die voorsitter, dr Hannes Linde van Johannesburg, bygewoon. Met sy ondersoek oor die herkoms van die Lindes se stamvader in Duitsland het hy by hulle uitgekom as mense wat uit dieselfde familie stam. Dit was ’n voorreg om hulle te leer ken. Hannes het hulle ná die fees op ’n uitgebreide toer deur Suid-Afrika geneem.

4. Vordering met die Lindebond se sake

Dr Hannes Linde het tydens die fees gerapporteer dat bykans al die doelstellings van die eerste Linde-fees in 1977 reeds bereik is. Dit sluit die volgende in:

Linde-registers: Twee familieregisters (een elk vir die Vrystaatse Lindes en die Swellendamse Lindes)  is opgestel en in boekvorm uitgegee.

Linde-bondswapen: ’n Familie-bondwapen is ontwerp en by die Buro vir Heraldiek geregistreer. Daaruit is reeds sewe gesinswapens ontwikkel en geregistreer.

Linde-feeste: Ná die eerste Linde-fees in 1977 was daar reeds vyf verdere Linde-feeste waartydens die Lindes aan mekaar bekend gestel is en ’n familie-gevoel kon begin ontwikkel.

Familie in Duitsland: Kontak is met die familie in Duitsland bewerk en die voorsate van ons stamvader is vir ses geslagte terugwerkend nagevors.

Grondreëls: Daar is Grondreëls vir die Lindebond goedgekeur en in werking gestel. Die komitee funksioneer op ’n bevredigende wyse.

Linde-Nuus: Daar het twintig uitgawes van die Linde-nuusbrief van 1979 tot 1993 verskyn. Dit is aan al die lede van die Lindebond gepos en is goed ontvang. Dit is ’n onontbeerlike hulpmiddel om inligting onder die lede te versprei en familienuus onder die aandag te bring.

Die voorsitter het aangedui dat daar twee sake is waaraan hy verdere aandag sou wou gee:

Kommandant Jacobus se beker: Die silwerbeker wat deur die goewerneur aan die Kaap aan kommandant Jacobus Linde (b2) geskenk is, sou hy graag weer by die Linde-familie wou laat tuiskom. Sy pogings om dit te vermag, het nog nie op sukses uitgeloop nie.

Graf van die stamvader: Hy sou ook graag met groter sekerheid wou vasstel waar die stamvader, Hans Jürgen Linde, begrawe is. Die ondersoek het reeds ver gevorder.

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

2 + nine =