Navorsing oor voorouers in Duitsland

Dit was ’n amper bomenslike taak om die voorouers van die Lindes se stamvader, Hans Jürgen Linde, in Duitsland op te spoor. Die genealoog van die Linde-familie, wyle dr Hannes Linde van Johannesburg, gee heelwat inligting oor sy waardevolle werk in hierdie verband. Dit is vervat in sy boek Geslagsregister van Hans Jürgen Linde, Stamvader van die Suid-Afrikaanse Lindes, wat in 1984 privaat uitgegee is, en ook in latere uitgawes van Linde-Nuus.

Hy vertel dat hy in Augustus 1977 kennis gemaak het met die heer Hans Georg Bleibaum in Duitsland. Hy was skriba van ’n stuk of twintig gemeentes en het ’n belangstelling in familiegeskiedenis ontwikkel. Hy het veral belanggestel in Duitsers wat as vroeë immigrante na Suid-Afrika gekom het. Hy het gewaarsku dat dit geen maklike taak sou wees om jou voorgeslag in Duitsland op te spoor nie. Dit het homself agt jaar geneem om per ongeluk ’n deurbraak te maak om sy eie voorsate te vind. Ten spyte van ’n persoonlike ontmoeting met Bleibaum tydens ’n besoek aan Suid-Afrika het daar baie jare verbygegaan sonder dat enige vordering gemaak is.

’n Tweede moontlikheid het skielik na vore gekom. Deur die Drostdy-Museum op Swellendam maak dr Hannes Linde kontak met ene dr Peter Assion van Freiburg in Duitsland. Assion was besig om ’n artikel te skryf oor die Lindes wat na Suid-Afrika geëmigreer het en wou meer inligting hê. Hannes Linde stuur dadelik alles waaroor hy beskik. En sowaar: na drie maande (en ‘n mislukte eerste poging) kom daar goeie nuus. Hy het afgekom op ene Johann Georg Linder wat op 21 September 1730 in Hagsfeld, ‘n klein dorpie in die distrik Durlach, gebore is. Sy pa was Hans Jerg Linder, ‘n grofsmid, en sy ma Magdalena Brombacherin.

Die gebruiksnaam vir Johann kan Hans wees, en dié van Georg is Jürgen, Jörg of Jerg. Die pa het waarskynlik ook Johann Georg as name by geboorte ontvang, maar later het hy Hans Jerg geheet. So het ons stamvader, wat Johann Georg as name by geboorte ontvang het, later as Hans Jürgen Linder bekend gestaan. Hierdie Hans Jürgen Linder het op ouderdom 23 jaar soos baie ander avonturiers van sy tyd in diens van die Hollandse Oos-Indiese Kompanjie na Suid-Afrika toe gekom.

Dit is interessant dat dieselfde ouerpaar volgens die kerkboeke van Hagsfeld in 1721 ook ‘n seuntjie gehad het wat hulle Hans Georg genoem het. Hy is vroeg oorlede. Nege jaar later het hulle (soos die gebruik destyds was) dieselfde stamname aan ‘n volgende seuntjie gegee. Om onderskeid te maak, het hulle die waarskynlik ouer vorm van Johann Georg gebruik wat ietwat van Hans Georg verskil het.

‘n Verdere bewys dat die genoemde Johann Georg Linder wel die stamvader van die Lindes in Suid-Afrika is wat Kaap toe geëmigreer het, is die feit dat die kerkboeke van Hagsfeld besonderhede bevat van die huwelike en sterftes van die ander kinders in die gesin. Dit ontbreek egter in die geval van Johann Georg, omdat hy op vroeë ouderdom die gebied verlaat het.

In 1981 het dr Hannes Linde Duitsland besoek en in Hagsfeld kontak gemaak met Gerhard Linder, ‘n senior klerk in die Badische Generallandische Archiv (lees die volle verhaal in Linde-Nuus 6 van 30 Augustus 1981). Onder andere het hy toegang gekry tot die volgende stamtafel wat die patriargale lyn van ons stamvader in Duitsland tot in ongeveer 1580 terugvoer:

  • Ons Suid-Afrikaanse stamvader Hans Jürgen Linde se ouers was Hans Georg Linder (gebore 20 Mei 1686 te Hagsfeld), getroud op 29 November 1712 te Hagsfeld met Magdalena Barbara Brombacher (gebore ongeveer 1695 te Berghausen).
  • Hans Georg Linder se ouers was Hans Karl Linder (gebore 21 Augustus 1660 te Hagsfeld), getroud op 1 November 1681 te Hagsfeld met Anna Barbara Soyer (geboortebesonderhede onbekend).
  • Hans Karl Linder se ouers was Simon Hans Linder (gebore 22 Augustus 1630 te Rintheim), getroud op 24 April 1655 te Hagsfeld met Anna Barbara Rausch (gebore 5 Desember 1626 te Hagsfeld).
  • Simon Hans Linder se ouers was Hans Konrad Linder (gebore 2 Augustus 1604 te Rintheim), getroud op 14 Augustus 1627 te Hagsfeld met Barbara Raupp (gebore 20 September 1601 te Hagsfeld).
  • Hans Konrad Linder se ouers was Konrad Linder (gebore ongeveer 1580 te Obernheim), getroud op 4 Mei 1602 te Hagsfeld met Magdalena Weber (geboortebesonderhede onbekend).

Verder as 1580 sal ons nie kan teruggaan nie, omdat ouer besonderhede volgens Gerhard Linder glad nie beskikbaar is nie. Uit die bogenoemde gegewens kan ons die volgende afleidings maak:

  • Konrad Linder (ons Duitse stamvader vir sover ons kan navors) is in Obernheim gebore. Dit is ongeveer 100 km suid van Hagsfeld en 40 kilometer van die grens met Switserland. Dit was daardie tyd ‘n Rooms-Katolieke graafskap en hy het waarskynlik in daardie geloof grootgeword. Teen ongeveer 1600 verhuis hy na Hagsfeld, wat in ‘n Protestantse graafskap geleë was. Hy trou met ‘n Protestantse meisie en so word sy nageslag Protestante.
  • Vir vier geslagte woon ons Duitse voorouers in Hagsfeld, ‘n klein dorpie wat vandag saam met Durlach deel van die groter Karlsruhe uitmaak. Ons Suid-Afrikaanse stamvader is uit die vyfde bekende geslag gebore.
  • As ‘n Linder-man in daardie dae ‘n dame met die naam Barbara raakloop, dan trou hy met haar. Nie minder nie as vier van ons Duitse voormoeders het op die ry af daardie naam gedra.