Oktober 1982

Fees 3: 1 tot 3 Oktober 1982 te Potchefstroom

1. Tweede fees in die noorde

Hierdie keer kom die roering uit die Transvaal en wel uit Potchefstroom se kontrei. Teen die middel van 1981 skakel ds Kobie Linde, kapelaan van Eerste Vesting, vir die voorsitter van die Lindebond, Hannes Linde van Johannesburg, met die gedagte dat die volgende fees op Potchefstroom gehou word. Hierdie gedagte is goed ontvang, bewaar en in die begin van 1982 opgevolg.

’n Klein kernkomitee kom op 5 Februarie 1982 op Potchefstroom bymekaar om sake te bespreek. Daar word besluit dat die naweek van 1 tot 3 Oktober 1982 die geskikste sal wees vir die hou van so ’n fees. Die vernaamste rede hiervoor is dat beide die Vrystaat en die Kaapprovinsie dan nog skoolvakansie het. Aangesien meeste Lindes in die Vrystaat en die Swellendam-gebied saamgetrek is, is dit noodsaaklik dat juis hulle die fees moet kan bywoon. Al die verblyf by Potchefstroom se dam word vir die naweek bespreek.

2. Reëlingskomitee

Die inisiatief is geneem deur ds Kobie Linde en sy vrou Engela. Hulle is bygestaan deur Piet en Dollie Linde, ook van Potchefstroom.

3. Program

VRYDAG, 1 OKTOBER 1982

Middag: Aankoms, ontvangs en tuismaak

18:00 Gesamentlike ligte aandete en verwelkoming

SATERDAG, 2 OKTOBER 1982

10:00 – 12:00            Boeresport en gesellige verkeer

Namiddag: Vry vir ontspanning

Vanaf 17:00 Samekoms vir vleisbraai

19:00 Familie-byeenkoms. Skyfies uit Duitsland word onder andere vertoon

SONDAG, 3 OKTOBER 1982

09:00 Erediens

10:30 vir 11:00 Besoek aan President Pretorius-huis

12:00 Groep vertrek vir ete in offisiersklub

4. Kenmerke van die fees

Bywoning: Volgens handtekeninge in die kampboek het 87 Lindes en verwantes van Lindes die fees bygewoon. Die saamtrek was gehou by die dam aan die noordekant van die dorp waar feesgangers verblyf kon kry in rondawels, huisies en hulle eie woonwaens. Heel gerieflik en alles was puik georganiseer.

Verteenwoordiging: Behalwe die karakter en gees van hierdie fees was dit ook in nog ’n opsig, ten goede, anders as die twee vorige feeste. By Bloemfontein was daar net van die Vrystaatse tak. Hierdie saak is toe reggestel sodat te Swellendam uit die aard van die saak oorheersend Swellendammers was, met net 7% Vrystaters teenwoordig. Op Potchefstroom was daar 60% Vrystaters en 40% Swellendammers. Dit wys op twee sake. Eerstens was die fees nou baie meer verteenwoordigend van albei takke soos wat dit behoort te wees. Tweedens wys dit hoe verspreid die Lindes, Swellendammers sowel as Vrystaters, oor die land is. Tot krediet van die Swellendammers moet gesê word dat van hulle lede van ver af gekom het, van Swellendam, Paarl en Vryburg, terwyl die Vrystaters van so ver as Newcastle en die Oos-Vrystaat gekom het om bymekaar te wees.

Atmosfeer: Die feeskomitee het voorsorg gemaak vir genoeg sitplek op stoele in die koelte van groot, skaduryke bloekoms waar ook die tent van samekoms was. Hier is tee gedrink, geëet, gesels, vleis gebraai kompleet met mikrofoon, krag vir skyfies wys en selfs ’n TV vir die finale voetbalwedstryd tussen Noord-Transvaal en WP – en toe wen die WP per geluk tot groot blydskap van die Swellendammers.

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

17 − six =