September 2013

Fees 13: 20 tot 22 September 2013 te Florisbad

1. ’n Fees in die bakermat van die Vrystaatse Lindes

Florisbad is ’n vakansie-oord naby Soutpan en noordwes van Bloemfontein. Dit is ’n baie geskikte plek vir ’n familiefees omdat daar goeie blyplek en voortreflike vergaderplek beskikbaar is. Ook vir dagbesoekers is dit maklik bereikbaar. Basie en Elize Linde van Brandfort en Annatjie en Petrus Fourie van Verkeerdevlei het die leiding geneem en ’n hele aantal van die Vrystaatse Lindes het met die reëlings gehelp.

2. Program

VRYDAG, 20 SEPTEMBER 2013

16:00   Aankoms en kennismaak

18:00   Eie ete in die restaurant met kuier en gesels daarna

SATERDAG, 21 SEPTEMBER 2013

10:00   Saamkuier

12:00   Wors en brood op die kole

14:00   Linde-vergadering, Linde-foto’s, kuier en gesels

18:00   Spitbraai (Fred en Sumara Linde van Dealesville het twee skape geskenk)

19:00   Kuier, musiek, dans

SONDAG, 22 SEPTEMBER 2013

09:30   Erediens

12:00   Middagete, groet en vertrek

3. Kenmerke van die fees

Bywoning: Daar was amper ’n honderd feesgangers byeen. Die meeste was Vrystaatse Lindes omdat hulle binne ryafstand van die fees woon. Opmerklik was die groot getal kinders en jongmense wat die fees bygewoon het. Die springkasteel, die swembad en die baie ander spele op die terrein is goed gebruik!

Linde-komitee: Een van die komiteelede, Johann Linde van die Strand, is in Julie 2013 skielik oorlede. Johann se seun Derik Linde van Kemptonpark word in sy plek as lid van die komitee verkies. Die komitee word dus saamgestel uit Hans Linde van Wellington (voorsitter), Annatjie Fourie van Verkeerdevlei (ondervoorsitter), Basie Linde van Brandfort en Derik Linde (van Kemptonpark).

Sertifikaat van erkenning: Tydens die fees is ’n sertifikaat van erkenning aan Hans Linde van Wellington oorhandig. Hy is voorsitter van die Lindebond van 2002 af en het ook as redakteur opgetree van 32 uitgawes van Linde-Nuus van 2000 tot op datum.

Erediens: Hans Linde van Wellington het die diens gelei. Die Bybelgedeelte was Psalm 23 en die klem is gelê op die twee beelde van God wat in die psalm voorkom: die Here as ons herder en as ons gasheer.

4. Vordering met die Lindebond se sake

Tydens die Linde-vergadering het die voorsitter die volgende sake onder die feesgangers se aandag gebring:

Linde-fonds: Die fonds het oor die afgelope vier jaar met 78.5% gegroei tot R28 869.

Linde-register: Die aantal persone wat in die Linde-register voorkom het sedert die publikasie van die twee boeke van dr Hannes Linde meer as verdubbel en staan nou op 3 607 Lindes en Lindeverwantes. Dit is ’n groei van 117%.

Linde-webwerf: Die webwerf, www.lindebond.co.za, lok heelwat belangstelling en is ’n groot sukses om inligting oor die familie beskikbaar te maak.

Linde-Facebookblad: Intussen is ’n Linde-Facebookblad geopen (Lindebond Suid-Afrika). Die ledetal en die belangstelling is besig om te groei, veral onder die jonger geslag.

Linde-Nuus: Sedert die fees in 2009 het twaalf uitgawes van Linde-Nuus verskyn. Dit is gemiddeld drie uitgawes per jaar. Dit word tans aan 150 landposadresse gestuur, maar ook elektronies aan ’n groeiende getal Lindes per e-pos. Die getal papierkopieë wat versend word, word doelbewus verminder om koste te bespaar.

Spitbraai is ’n tradisie op die Vrystaatse feeste. En as jy dit goed gedoen wil hê, vra jy vir Basie, Jurie en Pierre Linde.

Vir die kinders was daar ’n springkasteel. Dit het aan die grootmense die kans gegee om heerlik saam te kuier terwyl die kinders baljaar.

Drie susters by die fees: Susan Hellmuth, Nettie Bothma en Marthie Linde. Hulle is dogters van wyle Kort Org Linde van die plaas Donkerkant in Brandort se distrik.

Tydens die fees het Piet du Preez namens die feesgangers ’n sertifikaat van erkenning aan Hans Linde van Wellington oorhandig om dankie te sê vir die waardevolle diens gelewer aan die Lindebond.

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

17 + 9 =