September 2010

Fees 12: 24 tot 25 September 2010 te Lindeshof en Swellendam

1. Terug na die bakermat: Lindeshof in die Overberg

Die ideaal is al vir ’n aantal jare gekoester om ’n gedenksteen vir die stamvader, Hans Jürgen Linde, in die ou kerkhof langs die Kaapse wapad by Lindeshof op te rig. Hannes Linde, die genealoog van die Linde-familie, het na lange ondersoek tot die gevolgtekking gekom dat hy en sy vrou saam met kommandant Jacobus en kommandant Jan en hulle vroue in die lang graf in daardie kerkhof begrawe is. Intussen is al die toestemmings verkry en al die reëlings getref en hierdie twaalfde Lindefees sou die geleentheid wees waartydens dié gedenksteen onthul sou word, amper op dag en datum 280 jaar na die geboorte van ons stamvader.

2. Program

VRYDAG, 24 SEPTEMBER 2010 (ERFENISDAG)

10:00   Aankoms by Leeukraal-kerkhof

10:30   Verwelkoming en opening

10:45   Vertellings uit die geskiedenis

11:30   Onthulling van die gedenksteen

12:30   Middagete

14:30   Besoek aan die plaas Ganskraal

16:00   Besoek aan Kleinberg se kanon, skote word afgevuur

17:30   Stigting op Leeukraal van ’n Art 21-maatskappy vir die bewaring van Lindeshof

SATERDAG, 25 SEPTEMBER 2010

10:00   Begeleide toer deur die Drostdy-museum op Swellendam

12:30   Eie middagete in Swellendam

14:30   Besoek aan die Linde-plaas Kliphoogte

16:00   Besoek aan die Linde-plaas Joubertsdal en afsluiting van die program

3. Kenmerke van die fees

Bywoning: Die fees is deur 68 persone bygewoon. Albei vertakkings van die Linde-familie was goed verteenwoordig. Mense het van baie ver af gekom om die geleentheid by te woon: Durban, Benoni, Johannesburg, Hertzogville, Bloemfontein, Brandfort, Verkeerdevlei en baie meer.

Waardevolle bydraes: Die oprigting van die gedenksteen is moontlik gemaak deur geldelike bydraes van ’n hele aantal persone, waarvan dié van dr Johann Beyers van Stellenbosch die grootste was. Die plaaslike reëlings is getref deur Mariki en Beyers Beyers. Mariki het ’n reuse-aandeel gehad. Sonder die honderde proteas wat sy vir die kransleggings geskenk het, sou die verrigtings nie naastenby dieselfde trefkrag gehad het nie. Die warm hartlikheid en gasvryheid van die Beyerse van Lindeshof het al die feesgangers tuis laat voel. Maar nou ja, daar vloei net soveel Lindebloed deur hulle are as deur ons s’n!

Gedenksteen: Die bewoording van die gedenksteen lui soos volg: “Ter herinnering aan Hans Jürgen Linde. Hy is op 21 September 1730 gebore in Hagsfeld naby Durlach in Duitsland. Hy is die stamvader van al die Afrikaanse Lindes in Suid-Afrika. Hy het in 1753 in die Kaap aangekom en was soldaat en wamaker en later landbouer op Ganskraal, Lindeshof. Hy was getroud met Catharina Elisabeth Swart (weduwee Moleman) en was die vader van ses kinders. Hy is omstreeks 1775 oorlede. Ons eer sy nagedagtenis. Aan God die eer. Opgerig deur die Linde-Familiebond en onthul op 24 September 2010.”

Erepresident teenwoordig: Dit het besondere waarde gehad dat die erepresident van die Lindebond, dr Hannes Linde van Johannesburg, die geleentheid kon bywoon. Sy gesondheid was nie meer goed nie en sy kinders het tot op die laaste getwyfel of dit wys sou wees om hom te laat kom. Deur die genade van die Here kon Hannes nie net die geleentheid bywoon en aan die onthulling van die gedenksteen deelneem nie, maar het hy op daardie dag onverwags soveel helderheid van verstand gehad wat hom ten volle aan die verrigtings kon laat deelneem. Dit was immers deur sy navorsing dat vasgestel is dat die stamvader daar ’n rol gespeel het.

Onthulling: Die voorsitter van die Lindebond, Hans Linde van Wellington, het die verwelkoming gedoen en met Bybellees en gebed geopen Onder leiding van Hanlie Linde van Stellenbosch het ’n aantal van die teenwoordiges deur voorlesings die verloop van die geskiedenis van die Linde-familie voorgelees. Daarna is die steen onthul deur Johann Linde as verteenwoordiger van die Swellendamse Lindes en Hannes Linde as verteenwoordiger van die Vrystaatse Lindes. Annatjie Fourie van Verkeerdevlei, ondervoorsitter van die Lindebond, het die bewoording van die steen voorgelees. En toe het al die feesgangers die geleentheid gekry om elk ’n handruiker inheemse blomme op die graf te plaas. Dit was ’n geleentheid wat groot indruk gemaak het en lank onthou sal word.

Besoek aan Ganskraal: Ganskraal lê aan die noordekant van die Sonderendrivier. Dit is die plaas waar Hans Jürgen Linde gewoon en geboer het. Hy het nooit die grond besit nie. Hy is getroud met die weduwee van Pieter Moleman wat die eienaar van die plaas was. Dr Johan Beyers van Stellenbosch, die huidige eienaar van die plaas, het die feesgangers voor die pragtige plaashuis ingelig oor die geskiedenis van die plaas en toe die fondamentklippe van die huis gaan uitwys waar die stamvader meer as twee honderd jaar gelede gewoon het.

Kanonvuur op Kleinberg: Laatmiddag het die feesgangers op ’n terrein teen Kleinberg bokant die dorp Riviersonderend bymekaargekom. In die stamvader se tyd is een van die seinkanonne van die Overberg daar opgerig en hy was die eerste seinwagter daarvan. Die kanonne is gebruik om die inwoners van die Overberg daarvan bewus te maak dat ’n vragskip by Kaapstad aangedoen het of dat die Kaap aangeval word. Die kanonniersvereniging van die Kaap het die kanon kort tevore in ere herstel en dit sou by hierdie geleentheid ingewy word. Namens die Lindes het Basie Linde van Brandfort een van die skote met ’n donderende lawaai afgevuur.

Die Drostdy-museum op Swellendam: Die statige Drostdy-gebou op Swellendam is ’n museum wat ook talle herinneringe aan die Linde-familie huisves. Die feesgangers het Saterdagoggend ’n begeleide toer deur die museum meegemaak.

Die plase Kliphoogte en Joubertsdal: Die fees is afgesluit met besoeke aan die Linde-plase Kliphoogte en Joubertsdal. Dit is hier waar die spore van veral die Leeuwrivierers van die Swellendamse Lindes lê.

Johann Linde van die Strand (links, namens die Swellendamse Lindes) en Hannes Linde van Johannesburg (regs namens die Vrystaatse Lindes) onthul die gedenksteen van die stamvader Hans Jürgen Linde in die ou begraafplaas op Lindeshof.

Die gedenksteen en die pragtige blomkranse wat deur die feesgangers gelê is.

Johann Beyers, die huidige eienaar van die plaas Ganskraal op Lindeshof, verduidelik aan die feesgangers waar die oorspronklike plaashuis van die stamvader Hans Jürgen Linde gestaan het.

Feesgangers by die Drostdy-museum op Swellendam waar kosbaarhede van die Linde-familie te sien is.

Basie Linde van Brandfort vuur namens die Lindes ’n skoot af met die seinkanon op Kleinberg wat pas in ere herstel is en tydens die fees in gebruik geneem is. Die Lindes se stamvader Hans Jürgen Linde was die eerste seinwagter nadat die oorspronklike kanon in 1759 opgerig is.

Johann Linde van die Strand vertel staaltjies uit die verlede terwyl die feesgangers op die Linde-plaas Kliphoogte met verversings bederf word.

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.

2 × four =